Кількість абзаців - 38 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про державне оборонне замовлення" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про державне оборонне замовлення"
 
   Про внесення змін до Закону України "Про державне оборонне замовлення"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України "Про державне оборонне замовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 6, ст. 45) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України "Про державне оборонне замовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 6, ст. 45) такі зміни:
 
5. 1) у статті 1:
 
   1. У статті 1:
 
6. у пункті 5 слова "головні розпорядники бюджетних коштів" замінити словами "військові формування, утворені відповідно до законів України";
 
-1- Пашинський С.В.
Вінник І.Ю.
Кривенко В.В.
Абзац другий пункту 1 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"пункт 5 після слів "головні розпорядники бюджетних коштів" доповнити словами "військові формування, утворені відповідно до законів України".
 
Враховано   1) пункт 5 частини першої доповнити словами "військові формування, утворені відповідно до законів України";
 
7. у пункті 9:
 
-2- Пашинський С.В.
Вінник І.Ю.
Кривенко В.В.
Абзаци третій та четвертий пункту 1 розділу 1 законопроекту вилучити.
 
Враховано      
    -3- Литвин В.М.
Викласти запропоновану законопроектом зміну до пункту 5 статті 1 в наступній редакції:
"слова "головні розпорядники бюджетних коштів" замінити словами "військові формування, утворені відповідно до законів України, та правоохоронні органи спеціального призначення".
 
Враховано частково    
8. після слів "спеціальні технічні засоби" доповнити словами "засоби протидії технічній розвідці";
 
-4- Голубов Д.І.
Абзац другий-третій підпункту 1 пункту 1 законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -5- Ленський О.О.
Абзац другий-третій підпункту 1 пункту 1 законопроекту виключити.
 
Враховано    
9. доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
-6- Пашинський С.В.
Вінник І.Ю.
Кривенко В.В.
Абзаци п’ятий та шостий пункту 1 розділу 1 законопроекту перенести до частини п’ятої статті 6.
 
Враховано      
10. "В умовах особливого періоду, введення надзвичайного стану та в період проведення антитерористичної операції до основних показників оборонного замовлення може включатися інше військове майно, яке забезпечує життєдіяльність і функціонування Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, якщо його закупівля становить державну таємницю";
 
-7- Кошелєва А.В.
В абзаці шостому підпункту 1 пункту 1 законопроекту після слів "інше військове майно" доповнити словами "визначене державними замовниками за погодженням з Уповноваженим органом".
 
Відхилено      
    -8- Литвин В.М.
Запропоноване законопроектом доповнення абзацу до пункту 9 статті 1 викласти в наступній редакції:
"В умовах особливого періоду, введення надзвичайного стану та в період проведення антитерористичної операції до основних показників оборонного замовлення може включатися інше військове (державне) майно, яке забезпечує життєдіяльність і функціонування Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів спеціального призначення, якщо його закупівля становить державну таємницю";
 
Враховано редакційно    
11. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
   2) доповнити частиною другою такого змісту:
 
12. "Термін "військове майно" вживається у значенні, визначеному Законом України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України";
 
   "Термін "військове майно" вживається у значенні, визначеному Законом України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України".
 
13. 2) у частині першій статті 2 слова "Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб" виключити;
 
   2. У частині першій статті 2 слова "Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб" виключити.
 
14. 3) частину другу статті 3 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   3. Частину другу статті 3 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
15. "надає роз’яснення щодо застосування законодавства у сфері оборонного замовлення".
 
   "надає роз’яснення щодо застосування законодавства у сфері оборонного замовлення".
 
16. У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
 
   У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим.
 
17. 4) у статті 6:
 
   4. У статті 6:
 
18. у частині третій:
 
   1) у частині третій:
 
19. в абзаці другому слово "наступний" замінити словом "плановий";
 
   в абзаці другому слово "наступний" замінити словом "плановий";
 
20. абзац третій викласти в такій редакції:
 
   абзац третій викласти в такій редакції:
 
21. "наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням індикативних показників прогнозу Державного бюджету України";
 
   "наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням індикативних показників прогнозу Державного бюджету України";
 
22. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацами четвертим і п’ятим такого змісту:
 
23. "Під час планування оборонного замовлення державні замовники виходять з того, що закупівля озброєння та військової техніки, військової зброї та боєприпасів до неї, а також їх модернізація з проведенням ремонту за технічним станом здійснюється виключно за оборонним замовленням";
 
-9- Пашинський С.В.
Вінник І.Ю.
Кривенко В.В.
Абзац сьомий пункту 4 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"Під час планування оборонного замовлення державні замовники виходять з того, що закупівлі (постачання) продукції, робіт і послуг оборонного призначення здійснюються виключно за оборонним замовленням.
У виняткових випадках в умовах особливого періоду, у разі введення надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи виникнення кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України у разі нагальної потреби закупівля (постачання) продукції, робіт і послуг оборонного призначення здійснюються поза межами оборонного замовлення".
 
Враховано   "Під час планування оборонного замовлення державні замовники виходять з того, що закупівлі (постачання) продукції, робіт і послуг оборонного призначення здійснюються виключно за оборонним замовленням.
У виняткових випадках, в умовах особливого періоду, у разі введення надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи виникнення кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України, у разі нагальної потреби закупівля (постачання) продукції, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється поза межами оборонного замовлення";
 
24. в абзаці першому частини п’ятої слова "наступний бюджетний період" замінити словами "плановий, а також наступні за плановим два бюджетні періоди";
 
   2) у частині п’ятій:
в абзаці першому слова "наступний бюджетний період" замінити словами "плановий, а також наступні за плановим два бюджетні періоди";
доповнити абзацом шостим такого змісту:
"В умовах особливого періоду, у разі введення надзвичайного стану та в період проведення антитерористичної операції до основних показників оборонного замовлення може включатися інше військове майно, що забезпечує життєдіяльність і функціонування Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, якщо його закупівля становить державну таємницю";
 
25. абзац перший частини шостої викласти в такій редакції:
 
   3) абзац перший частини шостої викласти в такій редакції:
 
26. "6. Кабінет Міністрів України затверджує основні показники оборонного замовлення протягом місяця після прийняття закону про Державний бюджет України на відповідний рік";
 
   "6. Кабінет Міністрів України затверджує основні показники оборонного замовлення протягом місяця після прийняття закону про Державний бюджет України на відповідний рік".
 
27. 5) у статті 7:
 
   5. У статті 7:
 
28. частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
   1) частину другу доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
29. "Державні замовники можуть розпочинати процедуру відбору виконавців після оприлюднення закону про Державний бюджет України на відповідний рік виходячи з того, що державний контракт з ними буде укладено після затвердження Кабінетом Міністрів України основних показників оборонного замовлення";
 
-10- Продан О.П.
Абзац третій пункту 5 розділу 1 законопроекту після слів "на відповідний рік" доповнити словами "а в разі відсутності відповідного закону на початок року – з 1 січня поточного року".
 
Враховано редакційно   "Державні замовники можуть розпочинати процедуру відбору виконавців після оприлюднення закону про Державний бюджет України на відповідний рік, виходячи з того, що державний контракт з ними буде укладено після затвердження Кабінетом Міністрів України основних показників оборонного замовлення. У разі відсутності відповідного закону на початок року державні замовники можуть розпочинати процедуру з 1 січня поточного року, якщо їх закупівля становить державну таємницю";
 
30. доповнити статтю частиною п’ятою такого змісту:
 
   2) доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
31. "5. Порядок формування ціни на продукцію, роботи і послуги оборонного призначення визначається Кабінетом Міністрів України";
 
-11- Пашинський С.В.
Вінник І.Ю.
Кривенко В.В.
Абзац п’ятий пункту 5 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"5. Порядок формування ціни на продукцію, роботи, послуги оборонного призначення у разі, якщо відбір виконавців з постачання (закупівлі) такої продукції, робіт, послуг здійснюється без застосування конкурентних процедур, визначається Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано   "5. Порядок формування ціни на продукцію, роботи, послуги оборонного призначення у разі, якщо відбір виконавців з постачання (закупівлі) такої продукції, робіт, послуг здійснюється без застосування конкурентних процедур, визначається Кабінетом Міністрів України".
 
32. 6) статтю 8 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
   6. Статтю 8 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
33. "4. В умовах особливого періоду, введення надзвичайного стану та в період проведення антитерористичної операції компенсаційні (офсетні) договори не укладаються.
 
-12- Пашинський С.В.
Вінник І.Ю.
Кривенко В.В.
Абзац другий пункту 6 розділу 1 законопроекту вважати останнім абзацом частини четвертої статті 8, виклавши його в такій редакції:
"В умовах особливого періоду, введення надзвичайного стану, в період проведення антитерористичної операції, закупівля (постачання) продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом здійснюється виконавцями, співвиконавцями державного оборонного замовлення за державними контрактами з оборонного замовлення та договорами на постачання (про закупівлю) продукції оборонного призначення".
 
Враховано      
34. Закупівля продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом може здійснюватися в іноземних юридичних осіб шляхом укладення державним замовником державного контракту з:
 
   "4. Закупівля продукції, робіт, послуг оборонного призначення за імпортом може здійснюватися в іноземних юридичних осіб шляхом укладення державним замовником державного контракту з:
 
35. вітчизняним суб’єктом господарювання, якому в установленому законодавством порядку надані повноваження на право здійснення експорту та імпорту товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю;
 
   вітчизняним суб’єктом господарювання, якому в установленому законодавством порядку надані повноваження на право здійснення експорту та імпорту товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю;
 
36. іноземним суб’єктом господарювання у разі, коли державний замовник має повноваження щодо провадження зовнішньоекономічної діяльності".
 
   іноземним суб’єктом господарювання, якщо державний замовник має повноваження щодо провадження зовнішньоекономічної діяльності.
В умовах особливого періоду, у разі введення надзвичайного стану, в період проведення антитерористичної операції закупівля (постачання) продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом здійснюється виконавцями, співвиконавцями державного оборонного замовлення за державними контрактами з оборонного замовлення та договорами на постачання (про закупівлю) продукції оборонного призначення".
 
37. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-13- Пашинський С.В.
Вінник І.Ю.
Кривенко В.В.
Розділ 2 законопроекту викласти в такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом".
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.