Кількість абзаців - 42 Таблиця поправок


Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод
 
   Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
   І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
4.

 
-1- Южаніна Н.П.
Пункт 3 розділу 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
«Підпункт 140.4.1 пункту 140.4 статті 140 викласти у такій редакції:
«140.4.1. на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку четвертої групи та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, які підлягають виплаті на його користь від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів».
 
Враховано   1. Підпункт 140.4.1 пункту 140.4 статті 140 викласти в такій редакції:
«140.4.1. на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку четвертої групи та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів».
 
5. 1. Підрозділ 1 доповнити пунктом 9 такого змісту:
 
   1) підрозділ 1 доповнити пунктом 9 такого змісту:
 
6. «9. Тимчасово, на період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України (далі - Проект), не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб доходи, що виплачені та/або нараховані громадянам Японії, які є японськими суб’єктами з реалізації Проекту, за товари, а також виплачені та/або нараховані громадянам Японії, які є японськими суб’єктами з реалізації Проекту або працівниками, залученими (найнятими) такими суб’єктами з метою реалізації Проекту, за роботи та/або послуги, виконані та надані на території України або за її межами, зокрема (але не виключно) у формі заробітної плати, отримані для відрядження або під звіт. Зазначене звільнення застосовується лише до тієї частини доходів, що пов’язана з реалізацією Проекту.
 
-2- Андрієвський Д.Й.
Пункт 1 Розділу І законопроекту викласти у наступній редакції: «1. Підрозділ 1 «Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб» доповнити пунктом 9 такого змісту:
9. Тимчасово, на період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі — Проект), не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб доходи, що нараховані (виплачені, надані) громадянам Японії (незалежно від їх резидентського статусу) японськими суб’єктами з реалізації Проекту, у формі заробітної плати, та/або винагороди за цивільно-правовими договорами. Зазначене звільнення застосовується лише до тієї частини доходів, що пов’язана з реалізацією Проекту..
Японським суб’єктом з реалізації Проекту може виступати:
а) юридична особа, яка є резидентом Японії і зареєстрована відповідно до законодавства Японії.
б) зареєстроване в Україні постійне представництво юридичної особи, яка є резидентом Японії і зареєстрована відповідно до законодавства Японії;
в) юридична особа, що є дочірнім підприємством юридичної особи, яка резидентом Японії і зареєстрована відповідно до законодавства Японії;
г) договір про спільну діяльність одним або кількома учасниками якого (з участю у такому договорі більше ніж 50 відсотків) є особи, визначені у підпунктах «а»-»в» цього пункту, укладений виключно з метою здійснення спільної діяльності з реалізації Проекту.
Зазначене визначення японського суб’єкта з реалізації Проекту застосовується у пункті 46 підрозділу 2, у пункті 34 підрозділу 4 та пункті 16-1 підрозділу 10 цього розділу.
У разі, якщо японським суб’єктом з реалізації Проекту виступатиме договір про спільну діяльність одним або кількома учасниками якого (з участю у такому договорі більше ніж 50 відсотків) є особи, визначені у підпунктах «а»-»в» цього пункту, то норми цього пункту застосовуються виключно до доходів громадян Японії, які нараховуються (виплачуються, надаються) оператором такої спільної діяльності.
 
Враховано   «9. Тимчасово, на період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі — Проект), не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб доходи, що нараховані (виплачені, надані) громадянам Японії (незалежно від їхнього резидентського статусу) японськими суб’єктами з реалізації Проекту у формі заробітної плати та/або винагороди за цивільно-правовими договорами. Зазначене звільнення застосовується лише до тієї частини доходів, що пов’язана з реалізацією Проекту.
Японським суб’єктом з реалізації Проекту може бути:
а) юридична особа, яка є резидентом Японії і зареєстрована відповідно до законодавства Японії;
б) зареєстроване в Україні постійне представництво юридичної особи, яка є резидентом Японії і зареєстрована відповідно до законодавства Японії;
в) юридична особа, що є дочірнім підприємством юридичної особи, яка є резидентом Японії і зареєстрована відповідно до законодавства Японії;
г) договір про спільну діяльність, одним або кількома учасниками якого (з участю у такому договорі більше ніж 50 відсотків) є особи, визначені у підпунктах «а»-»в» цього пункту, укладений виключно з метою здійснення спільної діяльності з реалізації Проекту.
Визначення терміну «японський суб’єкт з реалізації Проекту» застосовується у пункті 46 підрозділу 2, пункті 38 підрозділу 4 та пункті 16-1 підрозділу 10 цього розділу.
У разі якщо японським суб’єктом з реалізації Проекту виступатиме договір про спільну діяльність, одним або кількома учасниками якого (з участю у такому договорі більше ніж 50 відсотків) є особи, визначені у підпунктах «а»-»в» цього пункту, норми цього пункту застосовуються виключно до доходів громадян Японії, що нараховуються (виплачуються, надаються) оператором такої спільної діяльності»;
 
    -3- Острікова Т.Г.
Пункт 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Підрозділ 1 доповнити пунктом 9 такого змісту:
«9. Тимчасово, на період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі — Проект), не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб доходи, що нараховані (виплачені, надані) громадянам Японії японськими суб’єктами з реалізації Проекту, у формі заробітної плати, та/або винагороди за цивільно-правовими договорами. Зазначене звільнення застосовується лише до тієї частини доходів, що пов’язана з реалізацією Проекту.
Японським суб’єктом з реалізації Проекту може виступати:
а) юридична особа, яка утворена відповідно до законодавства Японії;
б) зареєстроване в Україні постійне представництво юридичної особи, яка є резидентом Японії і утворена відповідно до законодавства Японії.
 
Враховано частково (крім дочірніх підприємств і договору про спільну діяльність у визначені японського суб’єкта з реалізації Проекту)   
    -4- Мельник С.І.
У абзаці другому статті 1 слова «або працівниками, залученими (найнятими) такими суб’єктами з метою реалізації Проекту» виключити.
 
Враховано по суті (українських громадян працівників виключено із сфери застосування пільги по ПДФО)   
7. У цьому пункті термін «японський суб’єкт з реалізації Проекту» включає постачальників, підрядників або консультантів, які залучені до реалізації Проекту за рішенням українського суб’єкта з реалізації Проекту, погодженим з Японським агентством міжнародного співробітництва, та постійні представництва таких постачальників, підрядників або консультантів на території України. При цьому японським суб’єктом з реалізації Проекту може виступати особа, що відповідає принаймні одній з таких вимог (або постійне представництво такої особи на території України):
 
      
8. а) є громадянином Японії або юридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства Японії, або (виключно щодо консультантів) є юридичною особою, контрольованою громадянами Японії;
 
      
9. б) є учасником договору про спільну діяльність осіб, зазначених у підпункті «а», між собою або з одним або кількома постачальниками, підрядниками або консультантами, що є резидентами України, за умови, що загальна частка японських учасників у такій спільній діяльності становить більше ніж 50 відсотків;
 
-5- Левченко Ю.В.
Абзац 5 пункту 1 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено (не відповідає концепції, підтриманій до 2 читання)     
10. в) є дочірньою компанією юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Японії, що утворена в іншій країні або регіоні, крім Японії, включена до об’єму консолідації та врахована в сукупній бухгалтерській сумі консолідованої фінансової звітності юридичної особи, зареєстрованої і складеної відповідно до законодавства Японії.
 
      
11. Українського суб’єкта з реалізації Проекту визначає Кабінет Міністрів України.».
 
      
12. 2. Підрозділ 2 доповнити пунктом 39 такого змісту:
 
-6- Андрієвський Д.Й.
Пункт 2 Розділу І викласти у наступній редакції:
«Підрозділ 2. «Особливості справляння податку на додану вартість» доповнити пунктом такого змісту:
 
Враховано   2) підрозділ 2 доповнити пунктом 46 такого змісту:
 
13. «39. Тимчасово, на період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі - Проект), справляння податку на додану вартість проводиться з урахуванням того, що:
 
-7- «46. Тимчасово, на період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі — Проект) для японських суб’єктів з реалізації Проекту встановлюються такі особливості оподаткування податком на додану вартість :
а) до операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення товарів, визначених пунктом 4-2 розділу ХХІ «Прикінцеві і Перехідні положення» Митного кодексу України, для виконання робіт та/або надання послуг в рамках реалізації Проекту застосовується умовне повне звільнення від оподаткування;
б) операції з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, визначених підпунктом 12 пункту 4 розділу ХХІ «Прикінцеві і Перехідні положення» Митного кодексу України, для виконання робіт та/або надання послуг в рамках реалізації Проекту звільняються від оподаткування;
в) операції з постачання послуг на митній території України, які виконуються за угодами в рамках реалізації Проекту звільняються від оподаткування. Порядок звільнення від оподаткування таких послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.
г) операції з постачання послуг в рамках реалізації Проекту по спорудженню об’єкта (або його частин) японським суб’єктом з реалізації Проекту українському замовнику з реалізації Проекту ПАТ «АК «Київводоканал» звільняються від оподаткування.
У разі порушення умов звільнення від оподаткування, визначених цим пунктом, платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку, яка має бути нарахована на дату виникнення таких податкових зобов’язань, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов’язання, за період з дати виникнення податкових зобов’язань до дати збільшення обсягу податкових зобов’язань».
Визначення японського суб’єкта з реалізації Проекту застосовується у значенні наведеному у пункті 9 підрозділу 1 цього розділу.
 
Немає висновку   «46. Тимчасово, на період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі — Проект) для японських суб’єктів з реалізації Проекту встановлюються такі особливості оподаткування податком на додану вартість :
а) до операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення товарів, визначених пунктом 4-2 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України, для виконання робіт та/або надання послуг у рамках реалізації Проекту застосовується умовне повне звільнення від оподаткування;
б) операції з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, визначених підпунктом 12 пункту 4 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України, для виконання робіт та/або надання послуг у рамках реалізації Проекту звільняються від оподаткування;
в) операції з постачання послуг на митній території України, які виконуються за угодами в рамках реалізації Проекту, звільняються від оподаткування. Порядок звільнення від оподаткування таких послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України;
г) операції з постачання послуг у рамках реалізації Проекту із спорудження об’єкта (або його частин) японським суб’єктом з реалізації Проекту українському замовнику з реалізації Проекту ПАТ «АК «Київводоканал» звільняються від оподаткування.
У разі порушення умов звільнення від оподаткування, визначених цим пунктом, платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку, що має бути нарахована на дату виникнення таких податкових зобов’язань, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов’язання, за період з дати виникнення податкових зобов’язань до дати збільшення обсягу податкових зобов’язань».
Термін «японський суб’єкт з реалізації Проекту» вживається у значенні, наведеному у пункті 9 підрозділу 1 цього розділу»;
 
    -8- Острікова Т.Г.
Пункт 2 розділу 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
«2. Підрозділ 2 доповнити новим пунктом 44 такого змісту:
«44. Тимчасово, на період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі — Проект) для японських суб’єктів з реалізації Проекту встановлюються такі особливості оподаткування податком на додану вартість :
а) до операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення товарів, товарів, визначених пунктом 4-2 розділу ХХІ «Прикінцеві і Перехідні положення» Митного кодексу України, для виконання робіт та/або надання послуг в рамках реалізації Проекту застосовується умовне повне звільнення від оподаткування;
б) операції з ввезення на митну територію України товарів у митному режимі імпорту, товарів визначених підпунктом 12 пункту 4 розділу ХХІ «Прикінцеві і Перехідні положення» Митного кодексу України, для виконання робіт та/або надання послуг в рамках реалізації Проекту звільняються від оподаткування;
в) операції з постачання послуг на митній території України, які виконуються за угодами в рамках реалізації Проекту звільняються від оподаткування. Порядок звільнення від оподаткування таких послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.
г) операції з постачання послуг в рамках реалізації Проекту по спорудженню об’єкта (або його частин) японським суб’єктом з реалізації Проекту українському замовнику з реалізації Проекту ПАТ «АК «Київводоканал» звільняються від оподаткування.
У разі порушення умов звільнення від оподаткування, визначених цим пунктом, платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку, яка має бути нарахована на дату виникнення таких податкових зобов’язань, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов’язання, та за період з дати виникнення податкових зобов’язань до дати збільшення обсягу податкових зобов’язань.
Визначення японського суб’єкта з реалізації Проекту застосовується у значенні наведеному у пункті 9 підрозділу 1 розділу ХХ цього Кодексу.».
 
Враховано частково (крім дочірніх підприємств і договору про спільну діяльність у визначені японського суб’єкта з реалізації Проекту)   
14. 1) стосовно операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення товарів, транспортних засобів, які належать на підставі права власності або інших речових прав японському суб’єкту з реалізації Проекту та ввозяться таким суб’єктом для цілей їх використання під час виконання робіт та/або надання послуг у рамках реалізації Проекту, застосовується умовне повне звільнення від оподаткуванню податком на додану вартість.
 
-9- Левченко Ю.В.
У пункті 2 Розділу І Законопроекту:
Слова «транспортних засобів» виключити;
 
Відхилено (звільнення залишено тільки для транспортних засобів комерційного призначення)     
15. Перелік та обсяги товарів, що ввозяться на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування під час реалізації Проекту, встановлюються Кабінетом Міністрів України;
 
      
16. 2) звільняються від оподаткування:
 
      
17. операції з постачання послуг на митній території України японським суб’єктом з реалізації Проекту, пов’язаних з його реалізацією.
 
      
18. Перелік послуг, які пов’язані з реалізацією Проекту та підлягають звільненню від оподаткування, включає усі послуги, погоджені українським суб’єктом з реалізації Проекту з Японським агентством міжнародного співробітництва. У разі коли українським суб’єктом з реалізації Проекту та Японським агентством міжнародного співробітництва погоджено виконання робіт, операція з постачання послуг, що передбачає такі роботи, звільняється від оподаткування;
 
      
19. операції з ввезення на митну територію України товарів у митному режимі імпорту, що не виробляються в Україні або виробляються в Україні, але не відповідають вимогам Проекту, за переліком та в обсягах, погоджених українським суб’єктом з реалізації Проекту з Японським агентством міжнародного співробітництва;
 
      
20. операції з передачі (внесення) товарів (у тому числі необоротних активів), виконання робіт та надання послуг японським суб’єктом з реалізації Проекту або українським суб’єктом з реалізації Проекту як вкладу у спільну діяльність без утворення юридичної особи, а також їх повернення за умови, що учасник договору спільної діяльності є японським суб’єктом з реалізації Проекту та операція здійснюється у рамках реалізації Проекту;
 
      
21. операції з постачання товарів між японськими суб’єктами з реалізації Проекту або між японським суб’єктом з реалізації Проекту та українським суб’єктом з реалізації Проекту, що здійснюються у межах його реалізації (включаючи операції з постачання матеріалів та обладнання, необхідних для реалізації Проекту, та операції з передачі (продажу) результатів виконання робіт (надання послуг) у рамках реалізації Проекту);
 
      
22. операції з постачання товарів та послуг на митній території України між японським суб’єктом з реалізації Проекту та його постійним представництвом на території України або постійним представництвом на території України іншого японського суб’єкта з реалізації Проекту за умови, що операція здійснюється у рамках реалізації Проекту;
 
      
23. операції з постачання японським суб’єктом з реалізації Проекту українському суб’єкту з реалізації Проекту спорудженого об’єкта (або його частин) у рамках реалізації Проекту.
 
      
24. У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених у цьому пункті товарів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку, що має бути сплачена в момент ввезення на митну територію України таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов’язання, та за період з дати ввезення на митну територію України таких товарів до дати збільшення податкових зобов’язань.
 
      
25. У цьому пункті термін «японський суб’єкт з реалізації Проекту» включає постачальників, підрядників або консультантів, що залучені до реалізації Проекту за рішенням українського суб’єкта з реалізації Проекту, погодженим з Японським агентством міжнародного співробітництва, та постійні представництва таких постачальників, підрядників або консультантів на території України. При цьому японським суб’єктом з реалізації Проекту може виступати особа, що відповідає принаймні одній з таких вимог (або постійне представництво такої особи на території України):
 
      
26. а) є громадянином Японії або юридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства Японії, або (виключно щодо консультантів) є юридичною особою, контрольованою громадянами Японії;
 
      
27. б) є учасником договору про спільну діяльність осіб, зазначених у підпункті «а», між собою або з одним або кількома постачальниками, підрядниками або консультантами, що є резидентами України, за умови, що загальна частка японських учасників у такій спільній діяльності становить більше ніж 50 відсотків. Кожен учасник такої спільної діяльності, що є особою, зазначеною в підпункті «а», також вважається японським суб’єктом з реалізації Проекту;
 
-10- Левченко Ю.В.
У пункті 2 Розділу І Законопроекту:
Абзац 16 виключити.
 
Відхилено (не відповідає концепції, підтриманій до 2 читання)     
28. в) є дочірньою компанією юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Японії, що утворена в іншій країні або регіоні, крім Японії, включена до об’єму консолідації та врахована в сукупній бухгалтерській сумі консолідованої фінансової звітності юридичної особи, зареєстрованої і складеної відповідно до законодавства Японії.
 
      
29. Українського суб’єкта з реалізації Проекту визначає Кабінет Міністрів України.».
 
      
30. 3. Підрозділ 4 доповнити пунктом 34 такого змісту:
 
-11- Андрієвський Д.Й.
Пункт 3 Розділу І викласти у наступній редакції:
«Підрозділ 4. «Особливості справляння податку на прибуток підприємств» доповнити пунктом 34 такого змісту:
 
Враховано   3) підрозділ 4 доповнити пунктом 38 такого змісту:
 
31. «34. Тимчасово, на період реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі - Проект), звільняються від оподаткування податком на прибуток підприємств прибуток японських суб’єктів з реалізації Проекту, що є резидентами України для цілей оподаткування, та прибуток, отриманий за договорами про спільну діяльність, та доходи з джерелом походження з України (включаючи доходи постійного представництва на території України, доходи, отримані нерезидентом через постійне представництво на території України, та інші доходи нерезидента з джерелом походження з України) японських суб’єктів з реалізації Проекту з числа нерезидентів України за умови, що такий прибуток або доходи отримані у рамках реалізації Проекту.
 
-12- «34. Тимчасово, на період реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі — Проект), звільняється від оподаткування прибуток (дохід) японських суб’єктів з реалізації Проекту за умови, що такий прибуток (дохід) отриманий в рамках реалізації Проекту.
Визначення японського суб’єкта з реалізації Проекту застосовується у значенні наведеному у підпунктах «а»-»в» пункту 9 підрозділу 1 цього розділу.
 
Немає висновку   «38. Тимчасово, на період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі — Проект), звільняється від оподаткування прибуток (дохід) японських суб’єктів з реалізації Проекту, за умови що такий прибуток (дохід) отриманий у рамках реалізації Проекту.
Термін «японський суб’єкт з реалізації Проекту» вживається у значенні, наведеному у підпунктах «а»-»в» пункту 9 підрозділу 1 цього розділу»;
 
32. У цьому пункті термін «японський суб’єкт з реалізації Проекту» включає постачальників, підрядників або консультантів, що залучені до реалізації Проекту за рішенням українського суб’єкта з реалізації Проекту, погодженим з Японським агентством з міжнародного співробітництва, та постійні представництва таких постачальників, підрядників або консультантів на території України. При цьому японським суб’єктом з реалізації Проекту може виступати особа або утворення, що відповідає принаймні одній з таких вимог (або постійне представництво такої особи на території України):
 
-13- Острікова Т.Г.
Пункт 3 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«3. Підрозділ 4 доповнити новим пунктом 38 такого змісту:
«38. Тимчасово, на період реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі — Проект), звільняється від оподаткування прибуток (дохід) японських суб’єктів з реалізації Проекту за умови, що такий прибуток (дохід) отриманий в рамках реалізації Проекту.
Визначення японського суб’єкта з реалізації Проекту застосовується у значенні наведеному у пункті 9 підрозділу 1 розділу ХХ «Перехідні положення».
У разі, якщо японським суб’єктом з реалізації Проекту виступатиме договір про спільну діяльність одним або кількома учасниками якого (з участю у такому договорі більше ніж 50 відсотків) є особи, визначені у підпунктах «а»-»в» пункту 9 підрозділу 1 цього розділу, то передбачене цим пунктом звільнення від оподаткування прибутку (доходу) застосовується учасниками договору про спільну діяльність, визначеними у підпунктах «а»-»в» пункту 9 підрозділу 1 ХХ «Перехідні положення» \
 
Враховано частково (крім дочірніх підприємств і договору про спільну діяльність у визначені японського суб’єкта з реалізації Проекту)     
33. а) є громадянином Японії або юридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства Японії, або (виключно щодо консультантів) є юридичною особою, контрольованою громадянами Японії;
 
      
34. б) є учасником договору про спільну діяльність осіб, зазначених у підпункті «а», між собою або з одним або кількома постачальниками, підрядниками або консультантами, що є резидентами України, за умови, що загальна частка японських учасників у такій спільній діяльності становить більше ніж 50 відсотків. Кожен учасник такої спільної діяльності, що є особою, зазначеною в підпункті «а», також вважається японським суб’єктом з реалізації Проекту;
 
-14- Левченко Ю.В.
Абзац 5 пункту 3 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Враховано по суті (пільга по податку на прибуток на спільну діяльність не буде поширюватися)     
35. в) є дочірньою компанією юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Японії, що утворена в іншій країні або регіоні, крім Японії, включена до об’єму консолідації та врахована в сукупній бухгалтерській сумі консолідованої фінансової звітності юридичної особи, зареєстрованої і складеної відповідно до законодавства Японії.
 
      
36. Українського суб’єкта з реалізації Проекту визначає Кабінет Міністрів України.».
 
-15- Андрієвський Д.Й.
Доповнити Розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«4. Підпункт 16-1 підрозділу 10 доповнити новим пунктом такого змісту:
«1.8. Тимчасово, на період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого Кабінетjv Міністрів України (далі — Проект), не підлягають оподаткуванню військовим збором доходи (виплачені, надані), що нараховані громадянам Японії (незалежно від їх резидентського статусу) японськими суб’єктами з реалізації Проекту у формі заробітної плати та/або винагороди за цивільно-правовими договорами. Зазначене звільнення застосовується лише до тієї частини доходів, що пов’язана з реалізацією Проекту.
Визначення японського суб’єкта з реалізації Проекту застосовується у значенні наведеному у пункті 9 підрозділу 1 цього розділу.
У разі, якщо японським суб’єктом з реалізації Проекту виступатиме договір про спільну діяльність одним або кількома учасниками якого (з участю у такому договорі більше ніж 50 відсотків) є особи, визначені у підпунктах «а»-»в» пункту 9 підрозділу 1 цього розділу, то норми цього підпункту застосовуються виключно до доходів громадян Японії, які нараховуються (виплачуються, надаються) оператором такої спільної діяльності».
 
Враховано   4) підпункт 16-1 підрозділу 10 доповнити пунктом 1.8 такого змісту:
«1.8. Тимчасово, на період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі — Проект), не підлягають оподаткуванню військовим збором доходи (виплачені, надані), що нараховані громадянам Японії (незалежно від їхнього резидентського статусу) японськими суб’єктами з реалізації Проекту у формі заробітної плати та/або винагороди за цивільно-правовими договорами. Зазначене звільнення застосовується лише до тієї частини доходів, що пов’язана з реалізацією Проекту.
Термін «японський суб’єкт з реалізації Проекту» вживається у значенні, наведеному у пункті 9 підрозділу 1 цього розділу.
У разі якщо японським суб’єктом з реалізації Проекту виступатиме договір про спільну діяльність, одним або кількома учасниками якого (з участю у такому договорі більше ніж 50 відсотків) є особи, визначені у підпунктах «а»-»в» пункту 9 підрозділу 1 цього розділу, норми цього підпункту застосовуються виключно до доходів громадян Японії, що нараховуються (виплачуються, надаються) оператором такої спільної діяльності».
 
    -16- Острікова Т.Г.
Доповнити розділ 1 законопроекту новим пунктом 4 такого змісту:
«4. Пункт 16? підрозділу 10 доповнити новим пунктом такого змісту:
«1.8. Тимчасово, на період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого Кабінетом Міністрів України, не підлягають оподаткуванню військовим збором доходи, що нараховані (виплачені, надані) громадянам Японії японськими суб’єктами з реалізації Проекту, у формі заробітної плати, та/або винагороди за цивільно-правовими договорами. Зазначене звільнення застосовується лише до тієї частини доходів, що пов’язана з реалізацією цього проекту.
Визначення японського суб’єкта з реалізації Проекту застосовується у значенні наведеному у пункті 9 підрозділу 1 розділу ХХ цього Кодексу».
 
Враховано частково (крім дочірніх підприємств і договору про спільну діяльність у визначені японського суб’єкта з реалізації Проекту)   
    -17- Левченко Ю.В.
Доповнити Розділ І Законопроекту пунктом 4 такого змісту:
«4. Пункт 16? підрозділу 10 доповнити пунктом 1.8. такого змісту:
«1.8. Тимчасово, на період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України (далі — Проект), не підлягають оподаткуванню збором доходи, що виплачені та/або нараховані громадянам Японії, які є японськими суб’єктами з реалізації Проекту, за товари, а також виплачені та/або нараховані громадянам Японії, які є японськими суб’єктами з реалізації Проекту або працівниками, залученими (найнятими) такими суб’єктами з метою реалізації Проекту, за роботи та/або послуги, виконані та надані на території України або за її межами, зокрема (але не виключно) у формі заробітної плати, отримані для відрядження або під звіт. Зазначене звільнення застосовується лише до тієї частини доходів, що пов’язана з реалізацією Проекту.
У цьому пункті термін «японський суб’єкт з реалізації Проекту» включає постачальників, підрядників або консультантів, які залучені до реалізації Проекту за рішенням українського суб’єкта з реалізації Проекту, погодженим з Японським агентством міжнародного співробітництва, та постійні представництва таких постачальників, підрядників або консультантів на території України. При цьому японським суб’єктом з реалізації Проекту може виступати особа, що відповідає принаймні одній з таких вимог (або постійне представництво такої особи на території України):
а) є громадянином Японії або юридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства Японії, або (виключно щодо консультантів) є юридичною особою, контрольованою громадянами Японії;
б) є дочірньою компанією юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Японії, що утворена в іншій країні або регіоні, крім Японії, включена до об’єму консолідації та врахована в сукупній бухгалтерській сумі консолідованої фінансової звітності юридичної особи, зареєстрованої і складеної відповідно до законодавства Японії.
Українського суб’єкта з реалізації Проекту визначає Кабінет Міністрів України.».
 
Враховано частково (в частині встановлення пільги зі сплати військового збору і не 1 в частині визначення терміну японський суб’єкт з реалізації Проекту)   
37. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
38. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-18- Андрієвський Д.Й.
Доповнити розділ ІІ «Прикінцеві положення» пунктом 2 наступного змісту:
«2. Розділ VІІІ Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» добавити пункт 9 -7 такого змісту:
«9-6. Тимчасово на період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі - Проект):
зазначені у пункті 2 статті 4 цього Закону працівники, які є громадянами Японії та працюють в рамках реалізації Проекту, не є платниками єдиного внеску з доходів, зазначених у абзаці першому пункту 9 підрозділу 1 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України;
японський суб’єкт з реалізації Проекту, визначений підпунктами «а» – «г» та абзацом восьмим пункту 9 підрозділу 1 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, звільняється від виконання обов'язків, визначених пунктом 2 статті 6 цього Закону щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) громадянам Японії, визначеним у абзаці другому цього пункту».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Розділ VІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» доповнити пунктом 9-6 такого змісту:
«9-6. Тимчасово, на період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі - Проект):
зазначені у пункті 2 частини першої статті 4 цього Закону працівники, які є громадянами Японії та працюють в рамках реалізації Проекту, не є платниками єдиного внеску з доходів, зазначених у абзаці першому пункту 9 підрозділу 1 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України;
японський суб’єкт з реалізації Проекту, визначений підпунктами «а» – «г» та абзацом восьмим пункту 9 підрозділу 1 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, звільняється від виконання обов'язків, визначених пунктом 2 частини другої статті 6 цього Закону щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) громадянам Японії, визначеним у абзаці другому цього пункту».
 
    -19- Острікова Т.Г.
Доповнити розділ ІІ законопроекту новим пунктом 2 в такій редакції:
«2. Розділ VІІІ Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 2-3, ст.11)доповнити новим пунктом 9-7 такого змісту:
«9-7. Тимчасово, на період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого Кабінетом Міністрів України, єдиний соціальний внесок не нараховується на доходи, що нараховані (виплачені, надані) громадянам Японії японськими суб’єктами з реалізації Проекту, у формі заробітної плати, та/або винагороди за цивільно-правовими договорами. Зазначене звільнення застосовується лише до тієї частини доходів, що пов’язана з реалізацією цього проекту.
Японським суб’єктом з реалізації Проекту може виступати:
а) юридична особа, яка зареєстрована відповідно до законодавства Японії.
б) зареєстроване в Україні представництво юридичної особи, яка є резидентом Японії і зареєстрована відповідно до законодавства Японії.
 
Враховано частково (крім дочірніх підприємств і договору про спільну діяльність у визначені японського суб’єкта з реалізації Проекту)   
39. 2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
-20- Южаніна Н.П.
Пункт 2 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону».
 
Враховано   3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону.
 
40. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
-21- Острікова Т.Г.
При цьому пункт 2 розділу ІІ законопроекту вважати пунктом 3, який викласти у такій редакції:
«3. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.».
 
Відхилено      
41. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.