Кількість абзаців - 32 Таблиця поправок


Про внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції
Верховна Рада України постановля  
-1- Ленський О.О.
Назву викласти у такій редакції: "Про внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції та вдосконалення порядку оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України". Розмістити зміни до законів у хронологічному порядку: зміни до Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" розташувати у пункті 1 розділу І проекту, а зміни до Закону України "Про захист економічної конкуренції" - у пункті 2 цього розділу.
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України з питань захисту економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції та вдосконалення порядку оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України
Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. У Законі України “Про захист від недобросовісної конкуренції” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 36, ст.164):
1) статтю 21 викласти у такій редакції:
 
-2- Продан О.П.
У абзаці третьому пункту 1 частини 2 розділу Ізаконопроекту слова "на підставі Методики" замінити словами "згідно з Методикою".
 
Відхилено   1. Текст статті 21 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 36, ст. 164; 2009 р., № 15, ст. 204) викласти в такій редакції:
"Визначення розміру штрафу за порушення, визначені цим Законом як недобросовісна конкуренція, здійснюється на підставі Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України.
 
    -3- Гуляєв В.О.
Частину 1 статті 21 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" доповнити наступним реченням : "з переліком обставин, що пом‘якшують і обтяжують відповідальність за порушення антимонопольного законодавства, та чітким "вагомим коефіцієнтом" кожної обставини при розрахунку суми штрафу".
У статті 21 слова "накладаються штрафи" замінити словами "може бути накладений штраф".
 
Відхилено    
5. За порушення, визначені цим Законом як недобросовісна конкуренція, може бути накладений штраф до п'яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
 
-4- Продан О.П.
У абзаці четвертому пункту 1 частини 2 розділу Ізаконопроекту слово "останній" виключити.
 
Відхилено   За порушення, визначені цим Законом як недобросовісна конкуренція, накладається штраф до п'яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
 
6. Якщо доходу (виручки) суб’єкта господарювання немає, штраф накладається у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Накладення штрафу здійснюється відповідно до частин четвертої, - восьмої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції".
Суми стягнутих штрафів та пені за прострочення їх сплати зараховуються до державного бюджету.".
 
-5- Пташник В.Ю.
У абзаці третьому пункту 1 частини 2 розділу Ізаконопроекту, після слів "За порушення, визначені цим Законом як недобросовісна конкуренція", "слова може бути накладений" замінити словом "накладається".
 
Враховано   Якщо доходу (виручки) суб’єкта господарювання немає, штраф накладається у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Накладення штрафу здійснюється відповідно до частин четвертої - восьмої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції".
Суми стягнутих штрафів та пені за прострочення їх сплати зараховуються до державного бюджету".
 
7. 2. У Законі України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 12, ст.64):
у статті 52:
доповнити статтю новою частиною другою такого змісту:
"2. Визначення розміру штрафу за порушення, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 8-20 статті 50 цього Закону здійснюється на підставі Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України.";
 
-6- Продан О.П.
Абзац третій пункту 1 частини1 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"2. Розмір штрафу за порушення, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 8-20 статті 50 цього Закону визначається, в межах визначених цим Законом згідно з Методикою з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України.";
 
Відхилено   2. У Законі України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64; 2003 р., № 30, ст. 247; 2005 р., № 26, ст. 348; 2012 р., № 5, ст. 36):
у статті 52:
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"2. Визначення розміру штрафу за порушення, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 8-20 статті 50 цього Закону, здійснюється на підставі Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України".
 
8. у зв'язку з цим частини другу – сьому вважати відповідно частинами третьою – восьмою;
частину третю викласти у такій редакції:
"3. За порушення, передбачені:
 
-7- Гуляєв В.О.
Частину 2 статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" доповнити наступним реченням : "з переліком обставин, що пом‘якшують і обтяжують відповідальність за порушення антимонопольного законодавства, та чітким "вагомим коефіцієнтом" кожної обставини при розрахунку суми штрафу".
У статті 52 слова "накладаються штрафи" замінити словами "може бути накладений штраф".
 
Відхилено   У зв'язку з цим частини другу – сьому вважати відповідно частинами третьою – восьмою;
частину третю викласти в такій редакції:
"3. За порушення, передбачені:
 
9. пунктами 1, 2 та 4 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку обчислюється оціночним шляхом на підставі Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
 
-8- Продан О.П.
У другому реченні абзацу восьмого пункту 1 частини 1 розділу Ізаконопроекту слова "на підставі Методики" замінити словами "згідно з Методикою".
 
Відхилено   пунктами 1, 2 та 4 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку обчислюється оціночним шляхом на підставі Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
 
10. пунктами 5, 8, 10, 11, 12 та 19 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф;
 
   пунктами 5, 8, 10, 11, 12 та 19 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф;
 
11. пунктами 9, 13 - 18 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф";
 
   пунктами 9, 13 - 18 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф";
 
12. абзац перший частини шостої викласти у такій редакції:
 
   абзац перший частини шостої викласти в такій редакції:
 
13. "6. Якщо доходу (виручки) суб’єкта господарювання немає штраф, передбачений абзацом другим частини третьої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом третім частини третьої цієї статті, - у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, - у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. ".
 
-9- Продан О.П.
У абзаці дванадцятому пункту 1 частини 1 розділу Ізаконопроекту:
- після слів "суб’єкта господарювання" доповнити словами "за визначений у цій статті період";
- після слова "немає" поставити кому;
- слова "частини другої" замінити словами "частини третьої".
 
Враховано   "6. Якщо доходу (виручки) суб’єкта господарювання за визначений у цій статті період немає, штраф, передбачений абзацом другим частини третьої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом третім частини третьої цієї статті, - у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом четвертим частини третьої цієї статті, - у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
14. 2) у статті 60:
доповнити статтю новою частиною другою такого змісту:
 
-10- Голубов Д.І.
Ленський О.О.
У розділі І у частині першій у пункті 2) абзац третій виключити, а саме:
"Відповідач у встановлений частиною першою цієї статті строк має право також оскаржити до господарського суду рішення органів Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції.".
 
Відхилено   2) у статті 60:
після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
15. "2. Відповідач у встановлений частиною першою цієї статті строк має право також оскаржити до господарського суду рішення органів Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
 
-11- Продан О.П.
У абзаці третьому пункту 2 частини 1 розділу Ізаконопроекту слово "також" вилучити.
 
Враховано   "2. Відповідач у встановлений частиною першою цієї статті строк має право оскаржити до господарського суду рішення органів Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
 
16. Господарський суд за результатами розгляду заяви про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції може:
 
-12- Яніцький В.П.
У частині другій статті 60 Закону України "Про захист економічної конкуренції":
1) в абзаці першому після слів "в частині" доповнити словами "визнання вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції";
2) в абзаці другому після слів "в частині" доповнити словами "визнання вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції";
3) в абзаці третьому слова "залишити визначений рішенням органу Антимонопольного комітету України" замінити словами "залишити визначені рішенням органу Антимонопольного комітету України визнання порушення законодавства про захист економічної конкуренції";
4) в абзаці шостому після слів "в частині" доповнити словами "визнання вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції";
5) в абзаці сьомому після слів "в частині" доповнити словами "визнання вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції".
 
Відхилено   Господарський суд за результатами розгляду заяви про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції може:
 
17. - залишити визначений рішенням органу Антимонопольного комітету України розмір штрафу та/або встановлене зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції без змін;
 
   залишити визначений рішенням органу Антимонопольного комітету України розмір штрафу та/або встановлене зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції без змін;
 
18. - змінити визначений рішенням органу Антимонопольного комітету України розмір штрафу;
 
      
19. - змінити встановлене рішенням органу Антимонопольного комітету України зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
 
      
20. - визнати недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Під час розгляду заяви суб’єкта господарювання про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції господарський суд керується, зокрема, Методикою з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.";
 
-13- Пташник В.Ю.
У частині другій статті 60 Закону України "Про захист економічної конкуренції" абзац шостий після слів "порушення законодавства про захист економічної конкуренції" доповнити словами: "та зобов’язати відповідний орган Антимонопольного комітету України прийняти нове рішення у цій частині."
 
Враховано   визнати недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції та зобов’язати відповідний орган Антимонопольного комітету України прийняти нове рішення в цій частині.
Під час розгляду заяви суб’єкта господарювання про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції господарський суд керується, зокрема, Методикою з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
 
    -14- Соловей Ю.І.
У частині другій статті 60 Закону України "Про захист економічної конкуренції" абзаци четвертий – шостий замінити абзацом четвертим наступного змісту:
"- визнати недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції та зобов’язати відповідний орган Антимонопольного комітету України прийняти нове рішення у цій частині."
 
Враховано    
21. доповнити статтю новою частиною третьою такого змісту:
 
      
22. "3. Суб’єкт господарювання, який визнав повністю або частково факт вчинення певних дій, наявність певних обставин або факт вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції при розгляді справи органами Антимонопольного комітету України не може бути обмежений на цій підставі у праві оскаржувати рішення органу Антимонопольного комітету України у відповідній справі повністю або частково ";
 
-15- Продан О.П.
У абзаці одинадцятому пункту 2 частини 1 розділу Ізаконопроекту перед словами "не може" поставити кому.
 
Враховано   3. Суб’єкт господарювання, який визнав повністю або частково факт вчинення певних дій, наявність певних обставин або факт вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції під час розгляду справи органами Антимонопольного комітету України, не може бути на підставі цього обмежений у праві оскаржувати рішення органу Антимонопольного комітету України у відповідній справі повністю або частково.
 
23. у зв'язку з цим частини другу - п’яту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою.
 
   У зв'язку з цим частини другу - п’яту вважати відповідно частинами четвертою – сьомою;
 
24. частину п’яту викласти у такій редакції:
 
   частини п’яту і сьому викласти в такій редакції:
 
25. "5. Прийняття господарським судом до розгляду заяви про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України не зупиняє його виконання, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.";
 
   "5. Прийняття господарським судом до розгляду заяви про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України не зупиняє його виконання, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті";
 
26. частину сьому викласти у такій редакції:
 
      
27. "7. Незалежно від положень частини шостої цієї статті, у разі наявності достатніх підстав, господарський суд може зупинити дію рішення органу Антимонопольного комітету України.";
 
   "7. Незалежно від положень частини шостої цієї статті, у разі наявності достатніх підстав, господарський суд може зупинити дію рішення органу Антимонопольного комітету України".
 
28. ІІ. Прикінцеві положення.
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
29. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Абзаци 2-3 підпункту 1 пункту 1 та підпункт 1 пункту 2 Розділу І цього Закону вводяться в дію одночасно з набранням чинності розпорядження Антимонопольного комітету про затвердження Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців другого і третього пункту 1 та підпункту 1 пункту 2 розділу І цього Закону, які вводяться в дію одночасно з набранням чинності розпорядженням Антимонопольного комітету про затвердження Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
 
30. 3. Антимонопольному комітету України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити Методику з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачену цим Законом.
 
-16- Пташник В.Ю.
У частині третій розділу ІІ законопроекту слово "двомісячний" замінити на слово "тримісячний".
 
Враховано   2. Антимонопольному комітету України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити Методику з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачену цим Законом.
 
31. Голова Верховної Ради України