Кількість абзаців - 27 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності військово - цивільних адміністрацій (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності військово-цивільних адміністрацій
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності військово-цивільних адміністрацій
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
3. 1. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України 1997 р., № 24, ст. 170; 2009 р., № 19, ст. 260; 2014 р., № 18 - 19, ст. 696, № 49, ст. 2056 з наступними змінами):
1) перше речення частини другої статті 42 доповнити словами "крім випадків дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації";
2) у статті 78:
у частинах другій та четвертій слова "частиною першою цієї статті" замінити словами та цифрами "пунктами 1, 2 частини першої цієї статті";
доповнити статтю після частини четвертої новою частиною такого змісту:
"4-1. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради за наявності підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цієї статті, достроково припиняються з дня набрання чинності актом Президента України про утворення відповідної військово-цивільної адміністрації";
3) у статті 79:
а) у частині другій:
слова "а також у випадку, передбаченому Законом України "Про військово-цивільні адміністрації" виключити;
доповнити частину абзацом другим такого змісту:
"Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути достроково припинені також у випадку, передбаченому Законом України "Про військово-цивільні адміністрації";
б) у частині третій слова "частиною другою цієї статті" замінити словами "абзацом першим частини другої цієї статті";
в) у частині одинадцятій:
у пункті 3 слова "у частині другій цієї статті" замінити словами "в абзаці першому частини другої цієї статті";
доповнити частину пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1) з підстав, зазначених в абзаці другому частини другої цієї статті, - з дня набрання чинності актом Президента України про утворення відповідної військово-цивільної адміністрації населеного пункту (населених пунктів)".
2. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190; 2011 р., № 10, ст. 63; 2013 р., № 17, ст. 154 з наступними змінами):
частину четверту статті 10 виключити;
частину третю статті 11 виключити.
3. У Законі України "Про військово-цивільні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст.87 з наступними змінами):
 
   1. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України 1997 р., № 24, ст. 170; 2009 р., № 19, ст. 260; 2014 р., № 18 - 19, ст. 696, № 49, ст. 2056 з наступними змінами):
1) перше речення частини другої статті 42 доповнити словами "крім випадків дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації";
2) у статті 78:
у частинах другій та четвертій слова "частиною першою цієї статті" замінити словами та цифрами "пунктами 1, 2 частини першої цієї статті";
доповнити статтю після частини четвертої новою частиною такого змісту:
"4-1. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради за наявності підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цієї статті, достроково припиняються з дня набрання чинності актом Президента України про утворення відповідної військово-цивільної адміністрації";
3) у статті 79:
а) у частині другій:
слова "а також у випадку, передбаченому Законом України "Про військово-цивільні адміністрації" виключити;
доповнити частину абзацом другим такого змісту:
"Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути достроково припинені також у випадку, передбаченому Законом України "Про військово-цивільні адміністрації";
б) у частині третій слова "частиною другою цієї статті" замінити словами "абзацом першим частини другої цієї статті";
в) у частині одинадцятій:
у пункті 3 слова "у частині другій цієї статті" замінити словами "в абзаці першому частини другої цієї статті";
доповнити частину пунктом 31 такого змісту:
"3-1) з підстав, зазначених в абзаці другому частини другої цієї статті, - з дня набрання чинності актом Президента України про утворення відповідної військово-цивільної адміністрації населеного пункту (населених пунктів)".
2. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190; 2011 р., № 10, ст. 63; 2013 р., № 17, ст. 154 з наступними змінами):
частину четверту статті 10 виключити;
частину третю статті 11 виключити.
3. У Законі України "Про військово-цивільні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст.87 з наступними змінами):
 
4. 1) у статті 1:
у частині першій:
в абзаці третьому слова "та/або державних адміністрацій" замінити словами "державних адміністрацій";
в абзаці четвертому слова "та/або виконавчих органів відповідних рад" замінити словами "районних у містах рад, виконавчих органів, сільських, селищних, міських, районних у містах рад голів";
абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
 
   1) у статті 1:
у частині першій:
в абзаці третьому слова "та/або державних адміністрацій" замінити словами "державних адміністрацій";
в абзаці четвертому слова "та/або виконавчих органів відповідних рад" замінити словами "районних у містах рад, виконавчих органів, сільських, селищних, міських, районних у містах рад голів";
абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
 
5. "2. Військово-цивільні адміністрації є юридичними особами публічного права. Військово-цивільні адміністрації населених пунктів набувають прав та обов'язків з дня внесення запису про їх державну реєстрацію як юридичних осіб до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців";
 
-1- Кривенко В.В.
Перше речення частини другої статті 1 Закону України «Про військово – цивільні адміністрації» після слова «права» доповнити словами «і наділяються цим та іншими законами повноважень, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону».
 
Враховано   "2. Військово-цивільні адміністрації є юридичними особами публічного права і наділяються цим та іншими законами повноважень, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону. Військово-цивільні адміністрації населених пунктів набувають прав та обов'язків з дня внесення запису про їх державну реєстрацію як юридичних осіб до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ";
 
    -2- Лубінець Д.В.
Абзац перший частини другої статті 1 Закону України «Про військово – цивільні адміністрації» викласти у такій редакції: «Районні та обласні державні адміністрації, які набули статусу військово-цивільних адміністрацій, не потребують внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. В офіційній назві цих органів може застосовуватися поряд з назвою у відповідності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань додаткова назва «військово-цивільна адміністрація», що вказує на їх тимчасовий статус із додатковими повноваженнями.»
 
Враховано частково    
6. частину другу доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"Районні та обласні державні адміністрації, які набули статусу військово-цивільних адміністрацій, не потребують перереєстрації як юридичні особи публічного права. В офіційній назві цих органів може застосовуватися поряд з назвою у відповідності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців додаткова назва «військово-цивільна адміністрація», що вказує на їх тимчасовий статус із додатковими повноваженнями";
 
-3- Лубінець Д.В.
Абзац другий частини другої статті 1 Закону України «Про військово – цивільні адміністрації» викласти у такій редакції: «Військово-цивільні адміністрації населених пунктів набувають прав та обов'язків з дня внесення запису про їх державну реєстрацію як юридичних осіб до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на підставі передбаченій частиною першою статті 3 цього Закону.»
 
Враховано частково   частину другу доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"Районні та обласні державні адміністрації, які набули статусу військово-цивільних адміністрацій, не потребують внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. В офіційній назві цих органів може застосовуватися поряд з назвою у відповідності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань додаткова назва «військово-цивільна адміністрація», що вказує на їх тимчасовий статус із додатковими повноваженнями ";
 
7. 2) у статті 3:
 
   2) у статті 3:
 
8. друге речення частини першої викласти в такій редакції: "У день набрання чинності актом Президента України про утворення військово-цивільної адміністрації припиняються згідно з цим Законом повноваження відповідно: обласної ради, її виконавчого апарату, посадових та службових осіб місцевого самоврядування, які працюють в цих органах, -у разі утворення військово-цивільної адміністрації області; районної ради, її виконавчого апарату, посадових та службових осіб місцевого самоврядування, які працюють в цих органах, -у разі утворення військово-цивільної адміністрації району; сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, їх виконавчих органів, сільських, селищних, міських голів, інших посадових та службових осіб місцевого самоврядування, які працюють в цих органах місцевого самоврядування, -у разі утворення військово-цивільної адміністрації відповідного населеного пункту (населених пунктів)";
 
   друге речення частини першої викласти в такій редакції: "У день набрання чинності актом Президента України про утворення військово-цивільної адміністрації припиняються згідно з цим Законом повноваження відповідно: обласної ради, її виконавчого апарату, посадових та службових осіб місцевого самоврядування, які працюють в цих органах, - у разі утворення військово-цивільної адміністрації області; районної ради, її виконавчого апарату, посадових та службових осіб місцевого самоврядування, які працюють в цих органах, -у разі утворення військово-цивільної адміністрації району; сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, їх виконавчих органів, сільських, селищних, міських голів, інших посадових та службових осіб місцевого самоврядування, які працюють в цих органах місцевого самоврядування, -у разі утворення військово-цивільної адміністрації відповідного населеного пункту (населених пунктів)";
 
9. частину третю доповнити реченням такого змісту: "У разі прийняття рішення про утворення районних, обласних військово-цивільних адміністрацій їх статусу набувають відповідно районні, обласні державні адміністрації, а голови районних, обласних державних адміністрацій набувають статусу керівників відповідних військово-цивільних адміністрацій";
 
   частину третю доповнити реченням такого змісту: "У разі прийняття рішення про утворення районних, обласних військово-цивільних адміністрацій їх статусу набувають відповідно районні, обласні державні адміністрації, а голови районних, обласних державних адміністрацій набувають статусу керівників відповідних військово-цивільних адміністрацій";
 
10. частини п'яту - сьому викласти в такій редакції:
 
   частини п'яту - сьому викласти в такій редакції:
 
11. "5. У разі набуття районною, обласною державною адміністрацією статусу відповідно районної, обласної військово-цивільної адміністрації посади державних службовців у таких адміністраціях можуть заміщатися військовослужбовцями військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів, які відряджаються до них у встановленому законодавством порядку для виконання завдань в інтересах оборони держави та забезпечення її безпеки із залишенням на військовій службі, службі у правоохоронних органах без виключення із списків особового складу, а також за рішенням керівника районної, обласної військово-цивільної адміністрації на посади державних службовців у такій адміністрації можуть призначатися інші особи, які мають спеціальні знання та досвід, без конкурсного відбору.
 
   "5. У разі набуття районною, обласною державною адміністрацією статусу відповідно районної, обласної військово-цивільної адміністрації посади державних службовців у таких адміністраціях можуть заміщатися військовослужбовцями військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів, які відряджаються до них у встановленому законодавством порядку для виконання завдань в інтересах оборони держави та забезпечення її безпеки із залишенням на військовій службі, службі у правоохоронних органах без виключення із списків особового складу, а також за рішенням керівника районної, обласної військово-цивільної адміністрації на посади державних службовців у такій адміністрації можуть призначатися інші особи, які мають спеціальні знання та досвід, без конкурсного відбору.
 
12. 6. Перелік посад у військово-цивільних адміністраціях населених пунктів, на які призначаються особи з числа військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до законів України, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, а також перелік посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів у районній, обласній військово-цивільній адміністрації, затверджуються Президентом України за поданням керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України.
 
   6. Перелік посад у військово-цивільних адміністраціях населених пунктів, на які призначаються особи з числа військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до законів України, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, а також перелік посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів у районній, обласній військово-цивільній адміністрації, затверджуються Президентом України за поданням керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України.
 
13. 7. Фінансування діяльності військово-цивільних адміністрацій населених пунктів здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, а районних і обласних військово-цивільних адміністрацій - за рахунок коштів Державного бюджету України та відповідних районних і обласних бюджетів";
 
-4- Єфімов М.В.
Кривенко В.В.
Після частини сьомої статті 3 Закону України «Про військово – цивільні адміністрації» доповнити частиною такого змісту:
«7-1. Передача військово - цивільним адміністраціям повноважень сільських, селищних, міських, районних, обласних рад супроводжується передачею їм відповідних фінансових, матеріально - технічних та інших ресурсів для здійснення наданих повноважень у порядку і межах, визначених цим та іншими законами.»
 
Відхилено   7. Фінансування діяльності військово-цивільних адміністрацій населених пунктів здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, а районних і обласних військово-цивільних адміністрацій - за рахунок коштів Державного бюджету України та відповідних районних і обласних бюджетів.
 
14. перше речення частини дев'ятої доповнити словами "а у разі якщо відповідні обласні військово-цивільні адміністрації не утворені - керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України";
 
-5- Левченко Ю.В.
Перше речення частини дев'ятої статті 3 підпункту 2 пункту 3 розділу І Законопроекту доповнити словами "а у разі якщо відповідні обласні військово-цивільні адміністрації не утворені - керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України
 
Враховано   перше речення частини дев'ятої доповнити словами "а у разі якщо відповідні обласні військово-цивільні адміністрації не утворені - керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України";
 
15. у частині одинадцятій:
 
   у частині одинадцятій:
 
16. слова "а в разі створення обласних, районних військово-цивільних адміністрацій для здійснення керівництва у сфері забезпечення громадського порядку і безпеки - до завершення антитерористичної операції" виключити;
 
-6- Левченко Ю.В.
У частині одинадцятій статті 3 підпункту 2 пункту 3 розділу І Законопроекту слова "а в разі створення обласних, районних військово-цивільних адміністрацій для здійснення керівництва у сфері забезпечення громадського порядку і безпеки - до завершення антитерористичної операції" виключити;
 
Враховано   слова "а в разі створення обласних, районних військово-цивільних адміністрацій для здійснення керівництва у сфері забезпечення громадського порядку і безпеки - до завершення антитерористичної операції" виключити;
"11. Повноваження військово – цивільних адміністрацій району, області починаються у день набрання чинності акту Президента України про їх утворення ї і припиняються у день відкриття першої сесії новообраної відповідної ради.
Повноваження військово – цивільних адміністрацій населених пунктів починаються з дня внесення запису про їх державну реєстрацію як юридичних осіб до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і припиняються у день відкриття першої сесії новообраної відповідної ради.
У день відкриття першої сесії новообраної відповідної ради акт Президента України про утворення військово-цивільної адміністрації втрачає юридичну силу, в частин, що стосується відповідної адміністративно – територіальної одиниці.
 
    -7- Єфімов М.В.
Частину одинадцяту статті 3 Закону України «Про військово – цивільні адміністрації» викласти в такій редакції:
«11. Повноваження військово – цивільних адміністрацій починаються у день набрання чинності акту Президента України про їх утворення ї і припиняються у день відкриття першої сесії новообраної відповідної ради.
Президент України невідкладно приймає рішення про ліквідацію військово-цивільної адміністрації.»
 
Враховано частково    
    -8- Кривенко В.В.
Частину одинадцяту статті 3 Закону України «Про військово – цивільні адміністрації» викласти в такій редакції:
«11. Повноваження військово – цивільних адміністрацій району, області починаються у день набрання чинності акту Президента України про їх утворення і припиняються у день відкриття першої сесії новообраної відповідної ради.
Повноваження військово – цивільних адміністрацій населених пунктів починаються з дня внесення запису про їх державну реєстрацію як юридичних осіб до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ї і припиняються у день відкриття першої сесії новообраної відповідної ради.
Президент України невідкладно приймає рішення про ліквідацію військово-цивільних адміністрацій ";
 
Враховано    
    -9- Лубінець Д.В.
Абзац перший частини одинадцятої статті 3 Закону України «Про військово – цивільні адміністрації» викласти у такій редакції: «Військово-цивільні адміністрації здійснюють свої повноваження з дня набрання чинності актом Президента України про їх утворення і припиняють у день відкриття першої сесії новообраної ради.»;
 
Враховано частково    
    -10- Пастух Т.Т.
Після абзацу другого частини одинадцятої статті 3 Закону України «Про військово – цивільні адміністрації» доповнити новим абзацем такого змісту:
«У день відкриття першої сесії новообраної відповідної ради акт Президента України про утворення військово-цивільної адміністрації втрачає юридичну силу, в частин, що стосується відповідної адміністративно – територіальної одиниці».
 
Враховано    
17. доповнити абзацом такого змісту:
"Військово-цивільні адміністрації ліквідуються за рішенням Президента України";
 
-11- Лубінець Д.В.
Абзац другий частини одинадцятої статті 3 Закону України «Про військово – цивільні адміністрації» викласти у такій редакції: «Президент України невідкладно приймає рішення про ліквідацію військово-цивільних адміністрацій.»
 
Враховано   Президент України невідкладно приймає рішення про ліквідацію військово-цивільних адміністрацій ";
 
18. частину тринадцяту викласти в такій редакції:
 
   частину тринадцяту викласти в такій редакції:
 
19. "13. Призначення заступників керівників військово-цивільних адміністрацій населених пунктів та керівників підрозділів таких адміністрацій здійснюються керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України за поданням керівника відповідної військово-цивільної адміністрації без конкурсного відбору";
 
-12- Левченко Ю.В.
Частину тринадцяту статті 3 підпункту 2 пункту 3 розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
"13. Призначення заступників керівників військово-цивільних адміністрацій населених пунктів та керівників підрозділів таких адміністрацій здійснюються керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України за поданням керівника відповідної військово-цивільної адміністрації без конкурсного відбору"; «
 
Враховано   "13. Призначення заступників керівників військово-цивільних адміністрацій населених пунктів та керівників підрозділів таких адміністрацій здійснюються керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України за поданням керівника відповідної військово-цивільної адміністрації без конкурсного відбору";
 
20. частину чотирнадцяту виключити;
3) у статті 4:
у частині першій:
у пункті 18 слова "на строкову військову" замінити словами "на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, строкову військову";
пункт 31 після слова "адвокатури" доповнити словами "Національного антикорупційного бюро України", а слова "Державної виконавчої" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої";
у частині третій:
у пункті 1 слова "надання інформації на запит Центральної виборчої комісії" замінити словами "надання висновків Центральній виборчій комісії";
доповнити пунктом 17 такого змісту:
 
   частину чотирнадцяту виключити;
3) у статті 4:
у частині першій:
у пункті 18 слова "на строкову військову" замінити словами "на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, строкову військову";
пункт 31 після слова "адвокатури" доповнити словами "Національного антикорупційного бюро України", а слова "Державної виконавчої" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої";
у частині третій:
у пункті 1 слова "надання інформації на запит Центральної виборчої комісії" замінити словами "надання висновків Центральній виборчій комісії";
доповнити пунктом 17 такого змісту:
 
21. "17) схвалення перспективного плану формування територій громад області відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад";
 
-13- Левченко Ю.В.
Абзаци 7, 8 пункту 3 розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено   "17) схвалення перспективного плану формування територій громад області відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад";
 
22. 4) у статті 6:
частину першу виключити;
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Військово-цивільну адміністрацію населеного пункту (населених пунктів) очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником відповідної обласної військово-цивільної адміністрації за погодженням з керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України, а у разі якщо відповідна обласна військово-цивільна адміністрація не утворена - керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України";
 
   4) у статті 6:
частину першу виключити;
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Військово-цивільну адміністрацію населеного пункту (населених пунктів) очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником відповідної обласної військово-цивільної адміністрації за погодженням з керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України, а у разі якщо відповідна обласна військово-цивільна адміністрація не утворена - керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України";
 
23. частину третю доповнити новим пунктом такого змісту:
 
   частину третю доповнити новим пунктом такого змісту:
 
24. "10) приймає рішення про тимчасове збільшення не більше ніж у двічі посадових окладів працівникам військово-цивільних адміністрацій на період до завершення антитерористичної операції".
 
-14- Левченко Ю.В.
Частину третю статті 6 підпункту 4 пункту 3 розділу І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"10) приймає рішення про тимчасове збільшення не більше ніж у двічі посадових окладів працівникам військово-цивільних адміністрацій на період до завершення антитерористичної операції".
 
Враховано   "10) приймає рішення про тимчасове збільшення не більше ніж у двічі посадових окладів працівникам військово-цивільних адміністрацій на період до завершення антитерористичної операції".
 
25. 5) абзаци перший та другий частини другої статті 7 виключити.
 
-15- Пастух Т.Т.
Частину другу статті 7 Закону України «Про військово – цивільні адміністрації» викласти в такій редакції:
«Дія цього Закону поширюється на період проведення антитерористичної операції та на шість місяців після дня її завершення, але не довше ніж три роки від дня набрання чинності цим Законом. «
 
Враховано   5) частину другу статті 7 викласти в такій редакції:
"2. Дія цього Закону поширюється на період проведення антитерористичної операції та на шість місяців після дня її завершення, але не довше ніж три роки від дня набрання чинності цим Законом. ";
 
    -16- Лубінець Д.В.
Частину другу статті 7 Закону України «Про військово – цивільні адміністрації» викласти в такій редакції:
«2. Дія цього Закону поширюється на період проведення антитерористичної операції до дня набрання чинності акту Президента України про її завершення. «
 
Враховано частково    
    -17- Левченко Ю.В.
Підпункт 5 пункту 3 розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
26. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.