Кількість абзаців - 31 Таблиця поправок


Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо оптимізації законодавчого процесу (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України
 
   Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо оптимізації законодавчого процесу
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133; 2011 р., № 10, ст. 64; 2013 р., № 49, ст. 687), такі зміни:
 
   І. Внести до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами), такі зміни:
 
4. 1. Статтю 7 доповнити новою частиною такого змісту:
 
-1- Князевич Р.П.
Пункт 1 розділу І виключити.
 
Відхилено   1. Статтю 7 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
5. «5. Апарат Верховної Ради забезпечує ведення офіційної електронної бази даних прийнятих Верховною Радою України актів (складова частина автоматизованої системи «Законодавство»), що містить еталонні електронні тексти відповідних актів. Доступ до офіційної електронної бази даних прийнятих Верховною Радою України актів на офіційному веб-сайті Верховної Ради України є вільним та безоплатним»
 
-2- Ленський О.О.
В абзаці другому пункту 1 розділу І частину першу після речення другого доповнити новим реченням третім такого змісту:
«Робоче місце народного депутата України в залі засідань Верховної Ради України забезпечується засобами обробки та зберігання інформації в електронному вигляді та системою доступу до мережі Інтернет для користування ресурсами на офіційному веб-сайті Верховної Ради України та електронною поштою на поштовому сервері Верховної Ради України.
 
Враховано   «5. Апарат Верховної Ради забезпечує ведення офіційної електронної бази даних прийнятих Верховною Радою актів. Доступ до офіційної електронної бази даних прийнятих Верховною Радою актів на офіційному веб-сайті Верховної Ради є вільним та безоплатним. Робоче місце народного депутата в залі засідань Верховної Ради забезпечується засобами обробки та зберігання інформації в електронному вигляді та системою доступу до мережі Інтернет для користування ресурсами на офіційному веб-сайті Верховної Ради та електронною поштою на поштовому сервері Верховної Ради».
 
    -3- Сироїд О.І.
Зубач Л.Л.
Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
Войціцька В.М.
Маркевич Я.В.
Подоляк І.І.
Опанасенко О.В.
Кіраль С.І.
Семенуха Р.С.
Сисоєнко І.В.
До абзацу другого пункту 1 розділу І законопроекту:
«після слів « (складова частина автоматизованої системи «Законодавство»)» виключити слова «що містить еталонні електронні тексти відповідних актів».
 
Враховано редакційно    
    -4- Скрипник О.О.
До абзацу другого пункту 1 розділу І законопроекту:
«після слів «Апарат Верховної Ради забезпечує ведення офіційної електронної бази даних прийнятих Верховною Радою України актів» слова « (складова частина автоматизованої системи «Законодавство»), що містить еталонні електронні тексти відповідних актів» виключити.
 
Враховано    
6. 2. Частину третю статті 21 викласти у такій редакції:
 
   2. Частину третю статті 21 викласти в такій редакції:
 
7. «3. Проект порядку денного сесії Верховної Ради розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради та надається народним депутатам не пізніш як за день до початку чергової сесії, у порядку передбаченому частиною першою статті 25-1 цього Регламенту. Проект рішення про внесення змін до затвердженого порядку денного сесії Верховної Ради розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради та надається народним депутатам не пізніш як за день до його розгляду, у порядку передбаченому частиною першою статті 25-1 цього Регламенту»;
 
-5- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До абзацу другого пункту 2 розділу І законопроекту:
«У частині третій статті 21 Регламенту Верховної Ради України: у першому реченні слова «не пізніш як за день до початку чергової сесії» замінити словами та цифрами «не пізніше 18 години дня, що передує дню початку чергової сесії», у другому реченні слова «не пізніш як за день до його розгляду» замінити словами «не пізніше 18 години дня, що передує дню розгляду питання на пленарному засіданні».
 
Враховано   «3. Проект порядку денного сесії Верховної Ради розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради та надається народним депутатам не пізніше 18 години дня, що передує дню початку чергової сесії, у порядку, передбаченому частиною першою статті 25-1 цього Регламенту. Проект рішення про внесення змін до затвердженого порядку денного сесії Верховної Ради розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради та надається народним депутатам не пізніше 18 години дня, що передує дню розгляду питання на пленарному засіданні, у порядку, передбаченому частиною першою статті 25-1 цього Регламенту».
 
    -6- Власенко С.В.
До абзацу другого пункту 2 розділу І законопроекту:
«У частині третій статті 21
після слова «Ради» додати слова «не пізніше як за 24 години до початку чергової сесії»;
після слова «депутатам» слова «не пізніш як за день до початку чергової сесії» виключити;
у другому реченні після слова «Ради» доповнити словами «не пізніше як за 24 години до початку пленарного засідання Верховної Ради на якому планується розгляд включеного питання»;
у другому реченні слова «не пізніш як за день до його розгляду» виключити.»
 
Враховано редакційно    
    -7- Сироїд О.І.
Зубач Л.Л.
Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
Войціцька В.М.
Маркевич Я.В.
Подоляк І.І.
Опанасенко О.В.
Кіраль С.І.
Семенуха Р.С.
Сисоєнко І.В.
До абзацу другого пункту 2 розділу І законопроекту:
«частину третю залишити у чинній редакції».
 
Відхилено    
    -8- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Бублик Ю.В.
Марченко О.О.
Абзац 2 підпункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«3. Проект порядку денного сесії Верховної Ради розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради та надається народним депутатам не пізніш як за сорок вісім годин до початку чергової сесії, у порядку передбаченому частиною першою статті 25-1 цього Регламенту. Проект рішення про внесення змін до затвердженого порядку денного сесії Верховної Ради розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради та надається народним депутатам не пізніш як за сорок вісім годин до початку пленарного засідання, на якому відбуватиметься його розгляд, у порядку передбаченому частиною першою статті 25-1 цього Регламенту».
 
Відхилено    
8. 3. Частину другу статті 24 викласти у такій редакції:
 
   3. Частину другу статті 24 викласти в такій редакції:
 
9. «2. Схвалений Погоджувальною радою розклад пленарних засідань сесії Верховної Ради розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради і надається народним депутатам, комітетам, тимчасовим спеціальним комісіям, тимчасовим слідчим комісіям, депутатським фракціям (депутатським групам) не пізніше 18 години дня, що передує пленарному засіданню, у порядку, передбаченому частиною першою статті 25-1 цього Регламенту.»;
 
-9- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Бублик Ю.В.
Марченко О.О.
Пункт 3 розділу 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
«3. Частину другу статті 24 викласти у такій редакції:
«2. Схвалений Погоджувальною радою розклад пленарних засідань сесії Верховної Ради із зазначенням дати та черговості розгляду законопроектів розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради і надається народним депутатам, комітетам, тимчасовим спеціальним комісіям, тимчасовим слідчим комісіям, депутатським фракціям (депутатським групам) не пізніше 18 години дня проведення засідання Погоджувальної Ради, на якому було схвалено розклад пленарних засідань сесії Верховної Ради, у порядку, передбаченому частиною першою статті 25-1 цього Регламенту.»
 
Враховано   «2. Схвалений Погоджувальною радою розклад пленарних засідань сесії Верховної Ради із зазначенням орієнтовної дати та черговості розгляду законопроектів Апарат Верховної Ради розміщує на офіційному веб-сайті Верховної Ради і надає народним депутатам, комітетам, тимчасовим спеціальним комісіям, тимчасовим слідчим комісіям, депутатським фракціям (депутатським групам) не пізніше 18 години дня засідання Погоджувальної ради у порядку, передбаченому частиною першою статті 25-1 цього Регламенту».
 
    -10- Івченко В.Є.
У абзаці другому пункту 3 розділу І законопроекту цифри «18» замінити цифрами «16»
 
Відхилено    
    -11- Власенко С.В.
«У частині другій статті 24 число «18» замінити на «13».
 
Відхилено    
    -12- Скрипник О.О.
До абзацу другого пункту 3 розділу І законопроекту:
«Викласти частину другу статті 24 у новій редакції.
2. Схвалений Погоджувальною радою розклад пленарних засідань сесії Верховної Ради розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради і в той же день не пізніше 18 години надається народним депутатам, комітетам, тимчасовим спеціальним комісіям, тимчасовим слідчим комісіям, депутатським фракціям (депутатським групам), у порядку, передбаченому частиною першою статті 25-1 цього Регламенту».
 
Враховано частково    
    -13- Продан О.П.
У абзаці другому пункту 3 розділу І законопроекту слово «розклад» замінити словами «проект розкладу».
 
Відхилено    
    -14- Сироїд О.І.
Зубач Л.Л.
Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
Войціцька В.М.
Маркевич Я.В.
Подоляк І.І.
Опанасенко О.В.
Кіраль С.І.
Семенуха Р.С.
Сисоєнко І.В.
До абзацу другого пункту 3 розділу І законопроекту:
«слова «не пізніше 18 години дня, що передує пленарному засіданню» замінити на слова «не пізніше 18 години дня проведення засідання Погоджувальної ради на якому був схвалений розклад пленарних засідань».
 
Враховано редакційно    
10. 4. Частину шосту статті 25 викласти у такій редакції:
 
   4. У статті 25:
 
11. «6. Апарат Верховної Ради розміщує на офіційному веб-сайті Верховної Ради і надає народним депутатам порядок денний на наступний день пленарних засідань, не пізніше 20 години дня, що йому передує, у порядку, передбаченому частиною першою статті 25-1 цього Регламенту»;
 
-15- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Пункт 4 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«4. У статті 25:
1) у частині першій слово «затвердженого» замінити словом «схваленого»;
2) частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Порядок денний на наступний день пленарних засідань Апарат Верховної Ради розміщує на офіційному веб-сайті Верховної Ради і надає народним депутатам не пізніше 18 години дня, що йому передує, у порядку, передбаченому частиною першою статті 25-1 цього Регламенту.
Уточнений порядок денний на наступний день пленарних засідань, підготовлений з урахуванням питань, не розглянутих на попередньому пленарному засіданні, відповідно до частини п’ятої цієї статті, Апарат Верховної Ради розміщує на офіційному веб-сайті Верховної Ради і надає народним депутатам не пізніше 20 години дня, що йому передує, у порядку, передбаченому частиною першою статті 25-1 цього Регламенту
Після розміщення на офіційному веб-сайті Верховної Ради і надання народним депутатам порядку денного на наступний день пленарних засідань зміни та уточнення до нього не вносяться».
 
Враховано   1) у частині першій слово «затвердженого» замінити словом «схваленого»;
2) частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Порядок денний на наступний день пленарних засідань Апарат Верховної Ради розміщує на офіційному веб-сайті Верховної Ради і надає народним депутатам не пізніше 18 години дня, що йому передує, у порядку, передбаченому частиною першою статті 25-1 цього Регламенту.
Уточнений порядок денний на наступний день пленарних засідань, підготовлений з урахуванням питань, не розглянутих на попередньому пленарному засіданні, відповідно до частини п’ятої цієї статті, Апарат Верховної Ради розміщує на офіційному веб-сайті Верховної Ради і надає народним депутатам не пізніше 20 години дня, що йому передує, у порядку, передбаченому частиною першою статті 25-1 цього Регламенту.
Після розміщення на офіційному веб-сайті Верховної Ради і надання народним депутатам порядку денного на наступний день пленарних засідань зміни та уточнення до нього не вносяться».
 
    -16- Власенко С.В.
До абзацу другого пункту 4 розділу І законопроекту:
«У частині першій статті 25 після слова «Ради» доповнити словами в кінці речення: «але не пізніше 13 години дня, що передує дню розгляду відповідного питання».
 
Відхилено    
    -17- Лубінець Д.В.
У пункті 4 розділу І:
в абзаці другому цифру «20» замінити цифрою «18»;
доповнити новим абзацом такого змісту:
«У випадку, передбаченому частиною п’ятою цієї статті, уточнений порядок денний на наступний день пленарних засідань розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради і надається народним депутатам не пізніше 20 години дня, що йому передує.».
 
Враховано редакційно    
    -18- Івченко В.Є.
У абзаці другому пункту 4 розділу І законопроекту цифри «20» замінити цифрами «16»;
абзац другий пункту 4 розділу І законопроекту доповнити реченням такого змісту:
«Після розміщення на офіційному веб-сайті Верховної Ради і надання народним депутатам порядку денного на наступний день пленарних засідань зміни та уточнення у ньому не допускаються.»
 
Враховано частково    
    -19- Скрипник О.О.
До абзацу другого пункту 4 розділу І законопроекту:
«цифри «20» замінити на цифри «18».
 
Враховано редакційно    
    -20- Продан О.П.
До абзацу другого пункту 4 розділу І законопроекту:
«цифри та слова «20 години» замінити цифрами та словами «18 години».
 
Враховано редакційно    
    -21- Сироїд О.І.
Зубач Л.Л.
Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
Войціцька В.М.
Маркевич Я.В.
Подоляк І.І.
Опанасенко О.В.
Кіраль С.І.
Семенуха Р.С.
Сисоєнко І.В.
До абзацу другого пункту 4 розділу І законопроекту:
«слова «не пізніше 20 години дня» замінити на слова «не пізніше 18 години дня».
 
Враховано редакційно    
    -22- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Бублик Ю.В.
Марченко О.О.
Пункт 4 розділу 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
«4. Частину шосту статті 25 викласти у такій редакції:
«6. Апарат Верховної Ради розміщує на офіційному веб-сайті Верховної Ради і надає народним депутатам порядок денний на наступний день пленарних засідань у відповідності до схваленого Погоджувальною радою розкладу пленарних засідань сесії Верховної Ради України, не пізніше 19 години дня, що йому передує, у порядку, передбаченому частиною першою статті 25-1 цього Регламенту.
До порядку денного пленарного засідання забороняється вносити будь-які зміни (включати та/або виключати законопроекти, змінювати черговість розгляду законопроектів), які не були передбачені схваленим Погоджувальною радою розкладом пленарних засідань сесії Верховної Ради України.».
 
Враховано редакційно    
    -23- Власенко С.В.
До абзацу другого пункту 4 розділу І законопроекту:
«У частині шостій статті 25 число «20» замінити на «13».
 
Відхилено    
12. 5. Після статті 25 доповнити новою статтею такого змісту:
 
   5. Главу 3 доповнити статтею 25-1 такого змісту:
 
13. «Стаття 25-1. Надання народним депутатам, комітетам, тимчасовим спеціальним комісіям, тимчасовим слідчим комісіям, депутатським фракціям (депутатським групам) проекту порядку денного сесії Верховної Ради, проекту рішення про внесення змін до затвердженого порядку денного сесії Верховної Ради, розкладу пленарних засідань сесії Верховної Ради, порядку денного на наступний день пленарних засідань
 
-24- Лубінець Д.В.
У пункті 5 розділу І:
абзац другий після слів «порядку денного» доповнити словами « (уточненого порядку денного)»;
 
Враховано   «Стаття 25-1. Надання народним депутатам, комітетам, тимчасовим спеціальним комісіям, тимчасовим слідчим комісіям, депутатським фракціям (депутатським групам) проекту порядку денного сесії Верховної Ради, проекту рішення про внесення змін до затвердженого порядку денного сесії Верховної Ради, розкладу пленарних засідань сесії Верховної Ради, порядку денного (уточненого порядку денного) на наступний день пленарних засідань
 
14. 1. Інформаційні листи про проект порядку денного сесії Верховної Ради, проект рішення про внесення змін до затвердженого порядку денного сесії Верховної Ради, розклад пленарних засідань сесії Верховної Ради, порядок денний на наступний день пленарних засідань надсилаються народним депутатам, комітетам, тимчасовим спеціальним комісіям, тимчасовим слідчим комісіям, депутатським фракціям (депутатським групам) у день розміщення таких документів на офіційному веб-сайті Верховної Ради.
 
-25- Лубінець Д.В.
Абзац третій пункту 5 розділу І законопроекту після слів «порядку денного» доповнити словами « (уточненого порядку денного)».
 
Враховано   1. Проект порядку денного сесії Верховної Ради, проект рішення про внесення змін до затвердженого порядку денного сесії Верховної Ради, розклад пленарних засідань сесії Верховної Ради, порядок денний (уточнений порядок денний) на наступний день пленарних засідань Верховної Ради надаються народним депутатам, комітетам, тимчасовим спеціальним комісіям, тимчасовим слідчим комісіям, депутатським фракціям (депутатським групам) в електронному вигляді шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради відповідних інформаційних листів у строки, встановлені цим Регламентом.
 
    -26- Скрипник О.О.
До абзацу третього пункту 5 розділу І законопроекту:
«Викласти частину першу статті 25-1 у новій редакції.
1. Проект порядку денного сесії Верховної Ради, проект рішення про внесення змін до затвердженого порядку денного сесії Верховної Ради, розклад пленарних засідань сесії Верховної Ради, тижневий порядок денний пленарних засідань Верховної Ради, порядок денний на наступний день пленарних засідань Верховної Ради надаються народним депутатам, комітетам, тимчасовим спеціальним комісіям, тимчасовим слідчим комісіям, депутатським фракціям (депутатським групам) в електронному вигляді у день розміщення таких документів на офіційному веб-сайті Верховної Ради шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради відповідних інформаційних листів.
 
Враховано    
    -27- Сироїд О.І.
Зубач Л.Л.
Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
Войціцька В.М.
Маркевич Я.В.
Подоляк І.І.
Опанасенко О.В.
Кіраль С.І.
Семенуха Р.С.
Сисоєнко І.В.
До абзацу третього пункту 5 розділу І законопроекту:
«слова «у день розміщення таких документів на офіційному веб-сайті Верховної Ради» замінити на слова «у строки, визначені цим Регламентом».
 
Враховано    
    -28- Івченко В.Є.
У абзаці третьому пункту 5 розділу І законопроекту після слів «день пленарних засідань» додати слово «невідкладно»;
слова «у день» замінити словом «після».
 
Відхилено    
15. 2. Інформаційний лист має містити посилання на відповідні сторінки офіційного веб-сайту Верховної Ради».
 
-29- Чорновол Т.М.
Пункт 5 розділу І законопроекту викласти наступним чином:
«5. Після статті 25 доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття 25-1 Надання народним депутатам, комітетам, тимчасовим спеціальним комісіям, тимчасовим слідчим комісіям, депутатським фракціям (депутатським групам) проекту порядку денного сесії Верховної Ради, проекту рішення про внесення змін до затвердженого порядку денного сесії Верховної Ради, розкладу пленарних засідань сесії Верховної Ради, порядку денного на наступний день пленарних засідань
1. Інформаційні листи про проект порядку денного сесії Верховної Ради, проект рішення про внесення змін до затвердженого порядку денного сесії Верховної Ради, розклад пленарних засідань сесії Верховної Ради, порядок денний на наступний день пленарних засідань надсилаються народним депутатам, комітетам, тимчасовим спеціальним комісіям, тимчасовим слідчим комісіям, депутатським фракціям (депутатським групам) у день розміщення таких документів на офіційному веб-сайті Верховної Ради.
Порядок денний на наступний день пленарних засідань (пленарного засідання) розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради не пізніше ніж за 24 години до початку даного засідання.
2. Інформаційний лист має містити посилання на відповідні сторінки офіційного веб-сайту Верховної Ради.
3. Розгляд будь-яких питань, які включені в порядок денний в порушення вимог частини першої цієї статті можливий лише у разі ухвалення відповідного рішення більшістю від конституційного складу Верховної Ради України. «
 
Відхилено   2. Інформаційний лист має містити посилання на відповідні сторінки офіційного веб-сайту Верховної Ради».
 
    -30- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Бублик Ю.В.
Марченко О.О.
Пункт 5 розділу 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
«5. Після статті 25 доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття 25-1 Надання народним депутатам, комітетам, тимчасовим спеціальним комісіям, тимчасовим слідчим комісіям, депутатським фракціям (депутатським групам) проекту порядку денного сесії Верховної Ради, проекту рішення про внесення змін до затвердженого порядку денного сесії Верховної Ради, розкладу пленарних засідань сесії Верховної Ради, порядку денного на наступний день пленарних засідань
1. Інформаційні листи про проект порядку денного сесії Верховної Ради, проект рішення про внесення змін до затвердженого порядку денного сесії Верховної Ради, розклад пленарних засідань сесії Верховної Ради, порядок денний на наступний день пленарних засідань надсилаються народним депутатам, комітетам, тимчасовим спеціальним комісіям, тимчасовим слідчим комісіям, депутатським фракціям (депутатським групам) протягом однієї години з моменту розміщення таких документів на офіційному веб-сайті Верховної Ради.
2. Інформаційний лист має містити посилання на сторінки офіційного веб-сайту Верховної Ради України проектів, передбачених частиною першою цієї статті, а також законопроектів, які включені до проекту порядку денного сесії Верховної Ради, проекту рішення про внесення змін до затвердженого порядку денного сесії Верховної Ради, розкладу пленарних засідань сесії Верховної Ради, порядку денний на наступний день пленарних засідань.
Якщо народним депутатом буде виявлено відсутність тексту законопроекту та/або супровідних документів до нього за відповідним посиланням на сторінці офіційного веб-сайту Верховної Ради України після 19 години дня, що передує пленарному засіданню, до порядку денного якого включено такий законопроект, то народний депутат має право подати заяву зняття такого законопроекту із розгляду у відповідний день проведення пленарного засідання.
У випадку надходження заяви, передбаченої абзацом другим цієї частини, головуючий оголошує її та знімає із розгляду зазначений у заяві законопроект.
У разі появи тексту законопроекту та/або супровідних документів до нього відповідний законопроект може бути розглянутий на іншому пленарному засіданні, починаючи з дня, наступного за днем зняття законопроекту з розгляду».
 
Відхилено    
16. 6. У частині першій статті 91 слова «проектом постанови, яку пропонується Верховній Раді прийняти за результатами його розгляду» виключити;
 
-31- Лубінець Д.В.
Пункт 6 розділу І виключити.
 
Відхилено   6. У частині першій статті 91 слова «проектом постанови, яку пропонується Верховній Раді прийняти за результатами його розгляду» виключити.
 
17. 7. У статті 98:
 
-32- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Пункт 7 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «7. Статтю 98 викласти в такій редакції:». У зв’язку з цим номери підпунктів 1), 2), 3), 4), 5) виключити.
 
Враховано   7. Статтю 98 викласти в такій редакції:
 
18. 1) назву статті викласти у такій редакції:
 
      
19. «Стаття 98. Надання законопроектів і супровідних документів до них народним депутатам»;
 
-33- Лубінець Д.В.
У пункті 7 розділу І законопроекту:
«абзац другий підпункту 1 після слів «супровідних документів до них» доповнити словами «інших матеріалів та документів, що стосуються роботи Верховної Ради»;
 
Враховано редакційно   «Стаття 98. Надання законопроектів і супровідних документів до них народним депутатам
 
20. 2) частину першу викласти у такій редакції:
 
      
21. «1. Зареєстровані законопроекти, законопроекти, підготовлені до будь-якої стадії розгляду Верховною Радою, висновки, підготовлені головним комітетом до першого, повторного першого, другого, повторного другого, третього читання законопроектів, висновки інших комітетів та інші супровідні документи до законопроектів, пропозиції щодо усунення неузгодженостей чи редакційних неточностей у прийнятому законі, пропозиції Президента України до поверненого ним закону разом з висновком головного комітету, порівняльною таблицею та іншими супровідними документами надаються народному депутату в електронному вигляді шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради відповідних інформаційних листів. Інформаційні листи мають містити посилання на відповідні сторінки законопроектів бази даних законопроектів електронної комп'ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради»;
 
-34- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До абзацу другого підпункту 2 пункту 7 розділу І законопроекту: «після слів «інші супровідні документи до законопроектів» додати слова « (частина друга статті 99 цього Регламенту), рішення та висновки Конституційного Суду України».
 
Враховано   1. Зареєстровані законопроекти, законопроекти, підготовлені до будь-якої стадії розгляду Верховною Радою, висновки, підготовлені головним комітетом до першого, повторного першого, другого, повторного другого, третього читання законопроектів, висновки інших комітетів та інші супровідні документи до законопроектів (частина друга статті 99 цього Регламенту), рішення та висновки Конституційного Суду України, пропозиції щодо усунення неузгодженостей чи редакційних неточностей у прийнятому законі, пропозиції Президента України до поверненого ним закону разом з висновком головного комітету, порівняльною таблицею та іншими супровідними документами надаються народному депутату в електронному вигляді шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради відповідних інформаційних листів. Інформаційні листи мають містити посилання на відповідні сторінки законопроектів бази даних законопроектів електронної комп'ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради.
 
    -35- Сироїд О.І.
Зубач Л.Л.
Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
Войціцька В.М.
Маркевич Я.В.
Подоляк І.І.
Опанасенко О.В.
Кіраль С.І.
Семенуха Р.С.
Сисоєнко І.В.
До абзацу другого підпункту 2 пункту 7 розділу І законопроекту: «після слів «інші супровідні документи до законопроектів» та перед словами «пропозиції щодо усунення неузгодженостей» додати слова «висновки Головного Науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України та Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України, порівняльну таблицю законопроекту до другого та третього читань».
 
Враховано редакційно    
    -36- Матвієнков С.А.
До абзацу другого підпункту 2 пункту 7 розділу І законопроекту:
«У частині першій статті 98 Регламенту Верховної Ради України:
слова «будь-якої стадії розгляду Верховною Радою» замінити словами «першого читання»
слова «пропозиції щодо усунення неузгодженостей чи редакційних неточностей у прийнятому законі», а також слова «порівняльною таблицею та» виключити.»
 
Відхилено    
    -37- Лубінець Д.В.
До абзацу другого підпункту 2 пункту 7 розділу І законопроекту:
«після слів «та іншими супровідними документами» доповнити словами «інші матеріали та документи, що стосуються роботи Верховної Ради».
 
Враховано редакційно    
    -38- Власенко С.В.
До абзацу другого підпункту 2 пункту 7 розділу І законопроекту:
«У частині першій статті 98 після слова «листів» доповнити словами в кінці речення: «або на іншу електронну адресу, яка, за заявою народного депутата, за ним закріплюється».
 
Відхилено    
    -39- Продан О.П.
Останнє речення абзацу другого пункту 2 частини 7 розділу І законопроекту доповнити словами «, з зазначенням в назві повідомлення номеру законопроекту».
 
Відхилено    
22. 3) У частині другій друге речення виключити;
2. Інформаційний лист про реєстрацію законопроектів надсилається народному депутату на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради на початку робочого дня, наступного за днем направлення відповідного законопроекту до головного комітету (або тимчасової спеціальної комісії у разі її створення), але не раніше дня його розміщення у базі даних законопроектів електронної комп'ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради.
 
-40- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До абзацу другого підпункту 3 і абзацу другого підпункту 4 пункту 7 розділу І законопроекту:
«Частини другу і третю статті 98 викласти у такій редакції:
«2. Інформаційний лист про реєстрацію законопроектів надсилається народному депутату на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради до 10 години робочого дня, наступного за днем направлення відповідного законопроекту до головного комітету (або тимчасової спеціальної комісії у разі її створення).
3. Інформаційний лист про документи і матеріали, визначені частиною першою цієї статті, надсилається народному депутату на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради до 10 години робочого дня, наступного за днем розміщення таких документів у базі даних законопроектів електронної комп'ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради.
День надсилання відповідного інформаційного листа вважається днем надання народному депутату документів і матеріалів, передбачених частиною першою цієї статті, з якого розпочинається обчислення строків, встановлених цим Регламентом».
 
Враховано   2. Інформаційний лист про реєстрацію законопроектів надсилається народному депутату на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради до 10 години робочого дня, наступного за днем направлення відповідного законопроекту до головного комітету (або тимчасової спеціальної комісії у разі її створення).
 
    -41- Власенко С.В.
До абзацу другого підпункту 3 пункту 7 розділу І законопроекту:
«У частині другій статті 98
слова «на поштовому сервері Верховної Ради на початку робочого дня» замінити словами «до 12 години робочого дня»;
слова «але не раніше дня його розміщення у базі даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради» виключити.»
 
Враховано частково    
    -42- Продан О.П.
Підпункт 3 пункту 7 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«3) У частині другій:
У першому реченні слова «на початку робочого дня» замінити словами «до 10 години робочого дня»;
друге речення виключити».
 
Враховано    
23. 4) Частину третю викласти у такій редакції:
 
      
24. «3. Інформаційний лист про відповідно законопроекти, підготовлені до будь-якої стадії розгляду Верховною Радою, висновки, підготовлені головним комітетом до першого, повторного першого, другого, повторного другого, третього читання законопроектів, висновки інших комітетів та інші супровідні документи до законопроектів, пропозиції щодо усунення неузгодженостей чи редакційних неточностей у прийнятому законі, пропозиції Президента України до поверненого ним закону разом з висновком головного комітету, порівняльною таблицею та іншими супровідними документами надсилається народному депутату на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради на початку робочого дня, наступного за днем розміщення таких документів у базі даних законопроектів електронної комп'ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради»;
 
-43- Сироїд О.І.
Зубач Л.Л.
Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
Войціцька В.М.
Маркевич Я.В.
Подоляк І.І.
Опанасенко О.В.
Кіраль С.І.
Семенуха Р.С.
Сисоєнко І.В.
До абзацу другого підпункту 4 пункту 7 розділу І законопроекту:
«слова «на початку робочого дня, наступного за днем розміщення таких документів у базі даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради» замінити на слова «у строки, визначені цим Регламентом. Строки, визначені відповідними статтями цього Регламенту, для ознайомлення народними депутатами із документами, визначеними частиною першою цієї статті, розпочинаються в день надсилання відповідного інформаційного листа».
 
Враховано редакційно   3. Інформаційний лист про документи і матеріали, визначені частиною першою цієї статті, надсилається народному депутату на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради до 10 години робочого дня, наступного за днем розміщення таких документів у базі даних законопроектів електронної комп'ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради.
День надсилання відповідного інформаційного листа вважається днем надання народному депутату документів і матеріалів, визначених частиною першою цієї статті, з якого розпочинається обчислення строків, встановлених цим Регламентом.
 
    -44- Лубінець Д.В.
абзац другий підпункту 4 пункту 7 розділу І викласти в такій редакції:
«3. Інформаційний лист про документи та матеріали, передбачені в частині першій цієї статті, надсилається народному депутату на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради на початку робочого дня, наступного за днем розміщення таких документів та матеріалів у базі даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради.
День надсилання інформаційного листа, передбаченого абзацом першим цієї частини, вважається датою надання народному депутату законопроекту, іншого документу, що стосується роботи Верховної Ради, яка враховується при обчисленні передбачених цим Регламентом строків.».
 
Враховано редакційно    
    -45- Власенко С.В.
До абзацу другого підпункту 4 пункту 7 розділу І законопроекту:
«У частині третій статті 98 слова «на поштовому сервері Верховної Ради на початку робочого дня» замінити словами «до 12 години робочого дня».
 
Відхилено    
    -46- Продан О.П.
У абзаці другому підпункту 4 пункту 7 розділу І законопроекту слово «відповідно» замінити словом «відповідні», слова «на початку робочого дня» замінити словами «до 10 години робочого дня».
 
Відхилено    
    -47- Матвієнков С.А.
До абзацу другого підпункту 4 пункту 7 розділу І законопроекту:
«У частині третій статті 98 Регламенту Верховної Ради України:
слова «будь-якої стадії розгляду Верховною Радою» замінити словами «першого читання»
слова «пропозиції щодо усунення неузгодженостей чи редакційних неточностей у прийнятому законі», а також слова «порівняльною таблицею та» виключити».
 
Відхилено    
25. 5) Доповнити новими частинами такого змісту:
 
      
26. «4.Законопроекти, що розглядаються Верховною Радою за спеціальними процедурами, та супровідні документи до них, на всіх стадіях опрацювання і розгляду надаються народним депутатам в паперовому вигляді, а також в електронному - шляхом введення відповідної інформації до бази даних законопроектів електронної комп'ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради.
 
-48- Сироїд О.І.
Зубач Л.Л.
Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
Войціцька В.М.
Маркевич Я.В.
Подоляк І.І.
Опанасенко О.В.
Кіраль С.І.
Семенуха Р.С.
Сисоєнко І.В.
До абзацу другого підпункту 5 пункту 7 розділу І законопроекту:
«слова «в паперовому вигляді, а також в електронному – шляхом введення відповідної інформації до бази даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради» замінити на слова «в електронному вигляді – шляхом введення відповідної інформації до бази даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради у строки, визначені цим Регламентом».
 
Враховано частково   4. Законопроекти, що розглядаються Верховною Радою за спеціальними процедурами, та супровідні документи до них на всіх стадіях опрацювання і розгляду надаються народним депутатам у паперовому вигляді, а також в електронному вигляді шляхом введення відповідної інформації до бази даних законопроектів електронної комп'ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради та надсилання народному депутату на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради відповідних інформаційних листів у строки, встановлені цим Регламентом.
 
    -49- Власенко С.В.
До абзацу другого підпункту 5 пункту 7 розділу І законопроекту:
«У частині четвертій статті 98 після слова «Ради» доповнити словами в кінці речення: «та надсилається народному депутату на адресу електронної пошти до 12 години дня, наступного за днем розміщення таких документів у базі даних законопроектів електронної комп'ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради.».
 
Враховано частково    
27. 5. З дня надання народним депутатам документів, визначених частиною першою цієї статті, в електронному вигляді, але не пізніше 15 години п’ятниці, що передує тижню, відведеному для пленарних засідань, народний депутат може подати письмову заяву до Апарату Верховної Ради України про надання йому цих документів у паперовому вигляді».
 
-50- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До абзацу третього підпункту 5 пункту 7 розділу І законопроекту:
«Нову частину п’яту статті 98 викласти у такій редакції:
«5. З дня надання народним депутатам документів, визначених частиною першою цієї статті, в електронному вигляді, але не пізніше 15 години дня, що передує дню розгляду відповідного питання, народний депутат може подати до Апарату Верховної Ради письмово або з адреси електронної пошти, яка за ним закріплена на поштовому сервері Верховної Ради, заяву про надання йому цих документів у паперовому вигляді. Такі документи надаються народному депутату наступного робочого дня після дня подання заяви. Форма електронної заяви розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради».
 
Враховано   5. З дня надання народним депутатам документів, визначених частиною першою цієї статті, в електронному вигляді, але не пізніше 15 години дня, що передує дню розгляду відповідного питання, народний депутат може подати до Апарату Верховної Ради письмово або з адреси електронної пошти, яка за ним закріплена на поштовому сервері Верховної Ради, заяву про надання йому цих документів у паперовому вигляді. Такі документи надаються народному депутату наступного робочого дня після дня подання заяви. Форма електронної заяви розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради».
 
    -51- Сироїд О.І.
Зубач Л.Л.
Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
Войціцька В.М.
Маркевич Я.В.
Подоляк І.І.
Опанасенко О.В.
Кіраль С.І.
Семенуха Р.С.
Сисоєнко І.В.
До абзацу третього підпункту 5 пункту 7 розділу І законопроекту:
«слова «п’ятниці, що передує тижню, відведеному для пленарних засідань» замінити на слова «дня що передує дню розгляду відповідного питання».
доповнити такими словами: «Народний депутат отримає відповідні документи у паперовому вигляді на наступний робочий день після подання заяви.».
 
Враховано редакційно    
    -52- Князевич Р.П.
У абзаці третьому підпункту 5 пункту 7 розділу І слова «але не пізніше 15 години п’ятниці, що передує тижню, відведеному для пленарних засідань» виключити.
 
Враховано редакційно    
    -53- Власенко С.В.
До абзацу третього підпункту 5 пункту 7 розділу І законопроекту:
«слова «письмову заяву» замінити словами «з електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради, яка за ним закріплена, або з іншої електронної адреси, яка закріплена за ним за його заявою,»;
після слова «вигляді» доповнити словами в кінці речення: «заявку, форма якої розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради України та посилання на веб-сторінку якої мають містити інформаційні листи.».
 
Враховано редакційно    
    -54- Лубінець Д.В.
Абзац третій підпункту 5 пункту 7 розділу І вкласти в такій редакції:
«5. Народний депутат може подати письмову заяву до Апарату Верховної Ради про надання йому документів, визначених частиною першою цієї статті, у паперовому вигляді. Відповідна заява може стосуватися як всього періоду повноважень Верховної Ради поточного скликання, так і окремого документа (у такому випадку вона може бути подана з дня надання народним депутатам документу в електронному вигляді)».
 
Відхилено    
    -55- Продан О.П.
У абзаці третьому підпункту 5 пункту 7 розділу І законопроекту слова «про надання» замінити словами «про негайне надання».
 
Відхилено    
    -56- Скрипник О.О.
До пункту 7 розділу І законопроекту:
«Викласти статтю 98 у новій редакції.
1. Зареєстровані законопроекти, законопроекти, підготовлені до розгляду Верховною Радою, висновки, підготовлені головним комітетом до першого, повторного першого, другого, повторного другого, третього читання законопроектів, висновки інших комітетів та інші супровідні документи до законопроектів, пропозиції щодо усунення неузгодженостей чи редакційних неточностей у прийнятому законі, пропозиції Президента України до поверненого ним закону разом з висновком головного комітету, порівняльною таблицею та іншими супровідними документами надаються народному депутату в електронному вигляді шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради відповідних інформаційних листів. Інформаційні листи мають містити посилання на відповідні сторінки законопроектів на офіційному веб-сайті Верховної Ради.
2. Інформаційний лист про реєстрацію законопроектів надсилається народному депутату на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради на початку робочого дня, наступного за днем направлення відповідного законопроекту до головного комітету (або тимчасової спеціальної комісії у разі її створення).
3. Інформаційний лист про законопроекти, підготовлені до розгляду Верховною Радою, висновки, підготовлені головним комітетом до першого, повторного першого, другого, повторного другого, третього читання, висновки інших комітетів та інші супровідні документи до законопроектів, пропозиції щодо усунення неузгодженостей чи редакційних неточностей у прийнятому законі, пропозиції Президента України до поверненого ним закону разом з висновком головного комітету, порівняльною таблицею та іншими супровідними документами надсилається народному депутату на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради на початку робочого дня, наступного за днем розміщення таких документів на офіційному веб-сайті Верховної Ради.
4.Законопроекти, що розглядаються Верховною Радою за спеціальними процедурами, та супровідні документи до них, на всіх стадіях опрацювання і розгляду надаються народним депутатам в паперовому вигляді, а також в електронному - шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Верховної Ради.
5. За письмовою заявою народного депутата до Апарату Верховної Ради України документи, визначені в частині першій цієї статті, можуть надаватися і у паперовому вигляді. Така заява має бути подана не пізніше 15 години п’ятниці, що передує тижню, відведеному для пленарних засідань, на якому буде розглядатися відповідний законопроект».
 
Враховано редакційно    
    -57- Власенко С.В.
До пункту 7 розділу І законопроекту: «Статтю 98 доповнити частиною шостою:
«6. Якщо про неотримання матеріалів в строки, передбачені цим Регламентом, на пленарному засіданні Верховної Ради України заявляють народні депутати, кількість яких дорівнює кількісному складу найменш чисельної фракції Верховної Ради України поточного скликання, Голова Верховної Ради України зобов’язаний, на вимогу цих народних депутатів, перенести розгляд питання на наступний пленарний день або на наступний пленарний тиждень. Відповідні матеріали, які не були отримані народними депутатами, надсилаються народним депутатам невідкладно.».
 
Відхилено    
    -58- Пташник В.Ю.
Голуб В.В.
Іонова М.М.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Пинзеник В.М.
Вінник І.Ю.
Кишкар П.М.
Семерак О.М.
Доповнити розділ І законопроекту таким пунктом:
«Частину 3 статті 103 викласти у наступній редакції:
«3. Зареєстровані законопроекти направляються для одержання експертних висновків до Кабінету Міністрів України, відповідних міністерств, інших державних органів, установ і організацій.
Зареєстровані та включені до порядку денного сесії законопроекти, які мають системний характер для окремих галузей законодавства і необхідність наукового опрацювання яких при підготовці до першого читання встановив головний комітет, можуть направлятися для одержання експертних висновків до відповідних наукових установ.»
Частину 4 статті 103 після слів «Експертні висновки» доповнити словами « (крім висновків, необхідність одержання яких передбачено частиною першою статті 93, частиною другою цієї статті)».
 
Відхилено    
28. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.
 
   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
29. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
30. України

   України