Кількість абзаців - 135 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно удосконалення засад діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. . Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення засад діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
 
-1- Петьовка В.В.
1. Назву Закону викласти в новій редакції такого:
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно удосконалення засад діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
 
Відхилено   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення засад діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. Статтю 1032 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40 - 44, ст. 356) після частини п'ятої доповнити новою частиною шостою такого змісту:
 
-2- Рябчин О.М.
Пташник В.Ю.
Шкрум А.І.
1) Статтю першу розділу першого законопроекту виключити та залишити статтю 1032 Цивільного кодексу України у чинній редакції;
Обґрунтування:
У прийнятій в першому читанні редакції законопроекту пропонується здійснювати управління арештованим майном, у тому числі — шляхом його передачі Національним агентством за договором управління третім особам (глава 70 ЦК).
Таке рішення є невдалим, оскільки правова регламентація даного договору не розрахована на випадки, коли його предметом є арештоване майно. Відсилка до положень цивільного законодавства буде призводити до чисельних колізій або ж створювати підґрунтя до корупційних дій з боку службових осіб Нацагентства.
 
Відхилено   1. Статтю 1032 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40 - 44, ст. 356) після частини п'ятої доповнити новою частиною шостою такого змісту:
 
    -3- Петьовка В.В.
2. Статтю 1032 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40 – 44, ст. 356) після частини п'ятої доповнити новою частиною шостою такого змісту:
"6. Якщо майно у встановлених законом випадках перебуває в управлінні держави, яка є установником управління цим майном у порядку визначеному чинним законодавством, то Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів виступає управителем цього майна".
У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою.
 
Відхилено    
5. "6. Якщо майно у встановлених законом випадках перебуває в управлінні Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, установником управління є зазначене Агентство".
 
-4- Шкрум А.І.
пропоновану частину 6 статті 1032 виключити;
 
Відхилено   "6. У випадках встановлених законом установником управління може бути Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів".
 
    -5- Воропаєв Ю.М.
1.У Статті 1032 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40 – 44, ст. 356):
1) частину шосту доповнити реченням:
«В разі арешту активів Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами має виключно функцію збереження цих активів та функції реалізації активів, що швидко псуються.»;
 
Відхилено    
    -6- Власенко С.В.
2.У Статті 1032 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40 – 44, ст. 356):
1) частину шосту доповнити реченням:
«В разі арешту активів Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами має виключно функцію збереження цих активів та функції реалізації активів, що швидко псуються.»;
 
Відхилено    
6. У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою.
 
   У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою.
 
7. 2. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9 - 10, ст. 88):
 
   2. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9 - 10, ст. 88):
 
8. 1) статті 100:
 
-7- Власенко С.В.
2) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9 – 10 , ст. 88) у статті 100 частину шосту викласти в редакції: «Речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді великих партій товарів, предметів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю передаються за рішенням слідчого судді, суду на відповідальне зберігання власнику (законному володільцю) з зобов’язанням надати ці речові докази або доступ до них на вимогу слідчого судді, суду негайно та безперешкодно.
Речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню за рішенням слідчого судді, суду передаються Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою реалізації та вжиття заходів зі збереження отриманого доходу від реалізації. В разі зняття арешту, дохід від реалізації такої продукції та проценти з його збереження повертається власнику, законному володільцю.
Речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров’я людей або довкілля за рішенням слідчого судді, суду знищуються
Речові докази вартістю понад 200 розмірів мінімальної заробітної плати, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними виключно з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості та їх властивостей, без можливості реалізації чи передання в управління іншим особам;
 
Відхилено   1) частину сьому статті 100 доповнити:
 
    -8- Дерев'янко Ю.Б.
1) у абзаці першому частини шостої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України (в новій редакції) слова «зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або» виключити;
 
Відхилено    
    -9- Дерев'янко Ю.Б.
2) у абзаці першому частини шостої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України (в новій редакції) після слова «вартістю» додати слова «що підтверджено відповідною судовою експертизою»;
 
Відхилено    
    -10- Дерев'янко Ю.Б.
3) у абзаці другому частини шостої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України (в новій редакції) після слова «вартістю» додати слова «що підтверджено відповідною судовою експертизою»;
 
Відхилено    
9. абзац сьомий частини шостої після слова "реалізації" доповнити словами "або технологічної переробки";
 
-11- Добродомов Д.Є.
Пропонується у останньому абзаці вилучити формулювання «або технологічної переробки».
Питання технологічної переробки не входить до компетенції Національного агентства. Більше того, в результаті фальсифікації технологічної переробки існує ризик фіктивної переробки активів в стан неякісних, непридатних та таких, чия вартість може бути суттєво занижена.
 
Враховано      
    -12- Попов І.В.
-абзац другий пункту 1 частини другої проекту, виключити;
 
Враховано    
    -13- Попов І.В.
-абзац одинадцятий пункту 11 частини третьої проекту, виключити.
 
Враховано    
    -14- Воропаєв Ю.М.
2) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9 – 10 , ст. 88) у статті 100 частину шосту викласти в редакції: «Речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді великих партій товарів, предметів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю передаються за рішенням слідчого судді, суду на відповідальне зберігання власнику (законному володільцю) з зобов’язанням надати ці речові докази або доступ до них на вимогу слідчого судді, суду негайно та безперешкодно.
Речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню за рішенням слідчого судді, суду передаються Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою реалізації та вжиття заходів зі збереження отриманого доходу від реалізації. В разі зняття арешту, дохід від реалізації такої продукції та проценти з його збереження повертається власнику, законному володільцю.
Речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров’я людей або довкілля за рішенням слідчого судді, суду знищуються
Речові докази вартістю понад 200 розмірів мінімальної заробітної плати, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними виключно з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості та їх властивостей, без можливості реалізації чи передання в управління іншим особам;
 
Відхилено    
10. у частині сьомій:
 
      
11. у першому реченні слово і цифру "пунктом 2" замінити словом і цифрами "пунктами 2, 4";
 
-15- Воропаєв Ю.М.
3) у частині сьомій у першому реченні слова і цифри «пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, замінити словами «частиною шостою цієї статті». У другому реченні частини сьомої слова «передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті» замінити словами «передбаченому частиною шостою цієї статті»;
 
Відхилено   у першому реченні слово і цифру "пунктом 2" замінити словом і цифрами "пунктами 2, 4";
 
    -16- Власенко С.В.
3) у частині сьомій у першому реченні слова і цифри «пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, замінити словами «частиною шостою цієї статті». У другому реченні частини сьомої слова «передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті» замінити словами «передбаченому частиною шостою цієї статті»;
 
Відхилено    
12. друге речення викласти в такій редакції: "Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зі зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів до передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів";
 
   другим реченням викласти такого змісту: "Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зі зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щододо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів";
 
13. 2) частину сьому статті 173 викласти в такій редакції:
 
-17- Шкрум А.І.
частину сьому статті 100 викласти у наступній редакції:
"7. У випадках, передбачених пунктом 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171 – 173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду, якою дозволяється управління активами (у тому числі реалізація), надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зі зверненням щодо прийняття активів в управління, а також вживає невідкладних заходів до передачі цих активів в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів."
 
Відхилено   2) частину сьому статті 173 викласти в такій редакції:
 
    -18- Воропаєв Ю.М.
4) частину сьому статті 173 викласти в такій редакції: «7. Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, сторонам кримінального провадження та третім особам за їх заявою надсилається не пізніше наступного робочого дня після її постановлення. Підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право на захисника, право оскаржити судове рішення щодо арешту майна.».
 
Відхилено    
14. "7. Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали:
 
-19- Власенко С.В.
4) частину сьому статті 173 викласти в такій редакції: «7. Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, сторонам кримінального провадження та третім особам за їх заявою надсилається не пізніше наступного робочого дня після її постановлення. Підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право на захисника, право оскаржити судове рішення щодо арешту майна.».
 
Відхилено   "7. Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали:
 
15. фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалось питання про арешт, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів;
 
   фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалось питання про арешт, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів;
 
16. підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третій особі - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації;
 
   підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третій особі - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації;
 
17. підозрюваному, обвинуваченому, засудженому або юридичній особі, щодо якої здійснюється провадження, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
 
   підозрюваному, обвинуваченому, засудженому або юридичній особі, щодо якої здійснюється провадження, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
 
18. підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, фізичній чи юридичній особі, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичній особі, щодо якої здійснюється провадження, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
 
   підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, фізичній чи юридичній особі, яка відповідно до закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичній особі, щодо якої здійснюється провадження, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
 
19. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
 
   У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
 
20. Підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право на захисника, право оскаржити судове рішення щодо арешту майна".
 
   Підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право на захисника, право оскаржити судове рішення щодо арешту майна".
 
21. 3. У Законі України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 2):
 
   3. У Законі України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 2):
 
22. 1) пункт 4 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
 
   1) пункт 4 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
 
23. "4) управління активами - діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів, їх технологічна переробка чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні";
 
-20- Добродомов Д.Є.
Пропонується у п. 4 ст. 1 законопроекту виключити формулювання «їх технологічна переробка».
Поправка носить технічний характер і пов’язана із запропонованим вище виключенням технологічної переробки.
 
Враховано   "4) управління активами - діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні";
 
    -21- Сотник О.С.
1)У абзаці третьому пункту дев’ятого розділу ІПроекту слова «або реалізація таких активів, їх технологічна переробка чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні» замінити словами «а також технологічна переробка, передача в управління відповідно до цього Закону, та реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.»;
Обґрунтування:
Доцільно уточнити положення проекту, відповідно до яких реалізація активів може проводитись лише після їх конфіскації (чи спеціальній конфіскації) за рішенням суду, а арештоване майно належить піддавати виключно технологічній переробці або передачі в управління.
 
Відхилено    
    -22- Попов І.В.
-у абзаці другому пункту 1 частини третьої проекту, після слів «управління активами –» виключити слова «діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто», далі за текстом;
-у абзаці другому пункту 1 частини третьої проекту, після слів «та їх економічної вартості» виключити слова «або реалізація таких активів, їх технологічна переробка чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні», далі за текстом;
 
Враховано редакційно    
    -23- Воропаєв Ю.М.
1) пункт 4 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«4)управління активами – діяльність виключно із збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, їх економічної вартості та властивостей, діяльність з володіння, користування та/або розпорядження активами, як підлягають конфіскації, спеціальній конфіскації, діяльність з реалізації активів, які за рішенням слідчого судді, суду швидко псуються та не можуть підлягати зберіганню»;
 
Відхилено    
    -24- Яценко А.В.
1. У пункті 3 законопроекту (внесення змін до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів"):
1) у абзаці другому підпункту першого слова «таких» замінити словом «рухомих», слова «їх в» замінити словами «активів»;
 
Відхилено    
    -25- Власенко С.В.
1) пункт 4 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«4)управління активами – діяльність виключно із збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, їх економічної вартості та властивостей, діяльність з володіння, користування та/або розпорядження активами, як підлягають конфіскації, спеціальній конфіскації, діяльність з реалізації активів, які за рішенням слідчого судді, суду швидко псуються та не можуть підлягати зберіганню»;
 
Відхилено    
    -26- Петьовка В.В.
1) пункт 4 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
"4) управління активами – сукупність заходів та міроприємств, спрямованих на забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або на реалізацію таких активів на конкурентних засадах за рішенням суду (слідчого судді) чи установника управління, їх технологічну переробку чи передачу їх в управління відповідно до цього Закону, а також на реалізацію активів, конфіскованих у кримінальному провадженні на конкурентних засадах за рішенням суду чи установника управління ";
 
Відхилено    
    -27- Дерев'янко Ю.Б.
щодо змін до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів":
4) пункт 4 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
«4) управління активами – діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами виключно з метою забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості, а також з метою реалізації активів, що піддаються швидкому псуванню, або конфіскованих у кримінальному провадженні»;
 
Відхилено    
24. 2) у статті 3:
 
   2) у статті 3:
 
25. у частині першій слова "юридичних особах" замінити словами "органах місцевого самоврядування, юридичних особах в Україні";
 
   у частині першій слова "юридичних особах" замінити словами "органах місцевого самоврядування, юридичних особах в Україні";
 
26. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
27. у пункті 2 слова "або якщо вона вважається такою, що була піддана адміністративному стягненню" виключити;
 
   у пункті 2 слова "або якщо вона вважається такою, що була піддана адміністративному стягненню" виключити;
 
28. у пункті 3 слова "або тяжкого чи особливо тяжкого необережного злочину" виключити;
 
-28- Давиденко В.М.
1.Абзац 5 частини другої статті 3 («у пункті 3 слова "або тяжкого чи особливо тяжкого необережного злочину" виключити;») виключити;
 
Відхилено   у пункті 3 слова "або тяжкого чи особливо тяжкого необережного злочину" виключити;
 
    -29- Воропаєв Ю.М.
2) пп. 6 п. 2 ч. 3 проекту закону № 4056 – виключити, залишивши п. 5 ч. 3 у Законі України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в редакції: " 5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього за вчинення умисного злочину або тяжкого чи особливо тяжкого необережного злочину або рішенням суду про накладення на нього за вчинення адміністративного правопорушення стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;»;
 
Відхилено    
    -30- Власенко С.В.
2) пп. 6 п. 2 ч. 3 проекту закону № 4056 – виключити, залишивши п. 5 ч. 3 у Законі України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в редакції: " 5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього за вчинення умисного злочину або тяжкого чи особливо тяжкого необережного злочину або рішенням суду про накладення на нього за вчинення адміністративного правопорушення стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;»;
 
Відхилено    
    -31- Давиденко В.М.
6.Частину одинадцяту статті 3 виключити.
 
Відхилено    
29. у частині четвертій:
 
   у частині четвертій:
 
30. у пункті 5 слова "за вчинення умисного злочину або тяжкого чи особливо тяжкого необережного злочину" виключити;
 
-32- Давиденко В.М.
2.Абзац 7 частини другої статті 3 («у пункті 5 слова "за вчинення умисного злочину або тяжкого чи особливо тяжкого необережного злочину" виключити;») виключити;
 
Відхилено   у пункті 5 слова "за вчинення умисного злочину або тяжкого чи особливо тяжкого необережного злочину" виключити;
 
31. у пункті 9 слова "комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту)" замінити словами "зовнішньої оцінки";
 
   у пункті 9 слова "комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту)" замінити словами "зовнішньої оцінки";
 
32. 3) пункт 5 частини першої статті 10 викласти в такій редакції:
 
-33- Шкрум А.І.
1) частину першу статті 10 доповнити новим пунктом 11 такого змісту:
"1.Національне агентство з метою виконання своїх функцій:
11) приймає до свого господарського відання активи, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні, забезпечує їх збереження;
12) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами."
У зв’язку з цим пункт 11 частини першої статті 10 вважати відповідно пунктом 12.
 
Відхилено   3) пункт 5 частини першої статті 10 викласти в такій редакції:
 
33. "5) має рахунки в органах Державної казначейської служби України";
 
-34- Добродомов Д.Є.
Пункт 5 частини першої статті 10 доповнити словами «та державних банках»
 
Враховано   "5) має рахунки в органах Державної казначейської служби України та державних банках ";
 
34. 4) у статті 12:
 
   4) у статті 12:
 
35. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
36. в абзаці першому слова "оцінка ефективності" замінити словами "зовнішня оцінка";
 
   в абзаці першому слова "оцінка ефективності" замінити словами "зовнішня оцінка";
 
37. абзаци сьомий і восьмий замінити трьома абзацами такого змісту:
 
   абзаци сьомий і восьмий замінити трьома абзацами такого змісту:
 
38. "Висновок незалежної зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства додається до щорічного звіту Національного агентства.
 
   "Висновок незалежної зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства додається до щорічного звіту Національного агентства.
 
39. Невід'ємною складовою незалежної зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства є щорічний зовнішній аудит діяльності Національного агентства. Зовнішній аудит діяльності Національного агентства проводиться виключно міжнародною або національною аудиторською компанією, яка є визнаною та має високу ділову репутацію на відповідному ринку України. Міжнародна або національна аудиторська компанія зобов'язана надіслати звіт про зовнішній аудит діяльності Національного агентства до Кабінету Міністрів України та Національного агентства, який додається до висновку незалежної зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства. Форма та зміст звіту про зовнішній аудит діяльності Національного агентства затверджуються Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог цього Закону.
 
   Невід'ємною складовою незалежної зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства є щорічний зовнішній аудит діяльності Національного агентства. Зовнішній аудит діяльності Національного агентства проводиться виключно міжнародною або національною аудиторською компанією, яка є визнаною та має високу ділову репутацію на відповідному ринку України. Міжнародна або національна аудиторська компанія зобов'язана надіслати звіт про зовнішній аудит діяльності Національного агентства до Кабінету Міністрів України та Національного агентства, який додається до висновку незалежної зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства. Форма та зміст звіту про зовнішній аудит діяльності Національного агентства затверджуються Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог цього Закону.
 
40. Відшкодування витрат, пов'язаних із роботою комісії із зовнішнього контролю, здійснюється за рахунок Державного бюджету України";
 
   Відшкодування витрат, пов'язаних із роботою комісії із зовнішнього контролю, здійснюється за рахунок Державного бюджету України";
 
41. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
42. "2. Громадський контроль за діяльністю Національного агентства забезпечується через Громадську раду при Національному агентстві, склад якої затверджується Головою Національного агентства з дев'яти осіб на підставі результатів конкурсу. Члени Громадської ради при Національному агентстві повинні відповідати критеріям, встановленим пунктами 1 - 3, 7 частини третьої статті 3 цього Закону.
 
-35- Воропаєв Ю.М.
3) частину 2 статті 12 викласти в редакції: «2. Громадський контроль за діяльністю Національного агентства забезпечується через Громадську раду при Національному агентстві, склад якої затверджується Головою Національного агентства з дев'яти осіб на підставі результатів конкурсу. Члени Громадської ради при Національному агентстві повинні відповідати критеріям, встановленим пунктами 1 – 3, 7 частини третьої статті 3 цього Закону»;
4) Конкурс із формування складу Громадської ради при Національному агентстві здійснюється шляхом проведення співбесід з кандидатами на членство в Громадській раді представниками Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, які представлені по три, з трансляцією в онлайн-режимі в мережі Інтернет. За колективним рішенням членів комісії до комісії можуть бути включені представники засобів масової інформації, за їх заявою, але не більше трьох. Порядок організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві визначається Кабінетом Міністрів України. Конкурс із формування складу Громадської ради при Національному агентстві здійснюється шляхом проведення співбесід з кандидатами на членство в Громадській раді представниками Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, які представлені по три, з трансляцією в онлайн-режимі в мережі Інтернет. За колективним рішенням членів комісії до комісії можуть бути включені представники засобів масової інформації, за їх заявою, але не більше трьох.».
 
Відхилено   "2. Громадський контроль за діяльністю Національного агентства забезпечується через Громадську раду при Національному агентстві, склад якої затверджується Головою Національного агентства з дев'яти осіб на підставі результатів конкурсу. Члени Громадської ради при Національному агентстві повинні відповідати критеріям, встановленим пунктами 1-3, 7 частини третьої статті 3 цього Закону.
 
    -36- Власенко С.В.
3) частину 2 статті 12 викласти в редакції: «частину другу викласти в такій редакції: «2. Громадський контроль за діяльністю Національного агентства забезпечується через Громадську раду при Національному агентстві, склад якої затверджується Головою Національного агентства з дев'яти осіб на підставі результатів конкурсу. Члени Громадської ради при Національному агентстві повинні відповідати критеріям, встановленим пунктами 1 – 3, 7 частини третьої статті 3 цього Закону»;
4) Конкурс із формування складу Громадської ради при Національному агентстві здійснюється шляхом проведення співбесід з кандидатами на членство в Громадській раді представниками Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, які представлені по три, з трансляцією в онлайн-режимі в мережі Інтернет. За колективним рішенням членів комісії до комісії можуть бути включені представники засобів масової інформації, за їх заявою, але не більше трьох. Порядок організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві визначається Кабінетом Міністрів України. Конкурс із формування складу Громадської ради при Національному агентстві здійснюється шляхом проведення співбесід з кандидатами на членство в Громадській раді представниками Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, які представлені по три, з трансляцією в онлайн-режимі в мережі Інтернет. За колективним рішенням членів комісії до комісії можуть бути включені представники засобів масової інформації, за їх заявою, але не більше трьох.».
 
Відхилено    
43. Порядок організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві визначається Кабінетом Міністрів України.
 
44. Конкурс із формування складу Громадської ради при Національному агентстві здійснюється шляхом рейтингового інтернет-голосування";
 
-37- Добродомов Д.Є.
Пропонується не виключати абзац 3 із чинної редакції частини 2 статті 12, а залишити в чинній редакції.
Є незрозумілим чому автори законопроекту пропонують виключити формулювання про відкритість засідання конкурсної комісії, адже самій процедурі голосування, яка відбуватиметься у мережі Інтернет, передує підготовча робота з опрацювання матеріалів від кандидатів, у тому числі їх прийняття чи відхилення.
Враховуючи, що сам порядок проведення конкурсу на членів Громадської ради не є предметом законодавчого врегулювання, необхідно поставити додатковий запобіжник у вигляді допуску на конкурсні засідання журналістів, які будуть висвітлювати цей процес.
Тому відкритість у роботі конкурсної комісії є необхідним принципом її функціонування.
 
Враховано   Конкурс з формування персонального складу Громадської ради при Національному агентстві здійснюється шляхом відкритого рейтингового інтернет-голосування громадян, які проживають на території України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Засідання конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів»;
 
45. у першому реченні частини третьої слова "надає висновки" замінити словами "здійснює громадський контроль за витрачанням коштів спеціального фонду Державного бюджету України, головним розпорядником яких є Національне агентство, надає висновки";
 
-38- Пинзеник В.М.
-з абзацу четвертого пункту 4 (щодо внесення змін до першого речення частини 3 статті 12) слова «спеціального фонду» виключити;
 
Враховано   у першому реченні частини третьої слова "надає висновки" замінити словами "здійснює громадський контроль за витрачанням коштів Державного бюджету України, головним розпорядником яких є Національне агентство, надає висновки";
 
    -39- Дерев'янко Ю.Б.
5) у абзаці першому частини третьої статті 12 слова «спеціального фонду» виключити;
 
Враховано    
46. пункт 2 частини п'ятої після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-40- Пинзеник В.М.
-абзац п’ятий пункту 4 (щодо доповнення пункту 2 частини п’ятої статті 12 новим абзацом) виключити;
 
Враховано      
    -41- Дерев'янко Ю.Б.
6) виключити доповнення пункту 2 частини п'ятої статті 12 після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту: "надходження до спеціального фонду Державного бюджету України та видатки з нього";
 
Враховано    
47. "надходження до спеціального фонду Державного бюджету України та видатки з нього".
 
      
48. У зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - чотирнадцятим;
 
      
49. 5) статтю 13 викласти в такій редакції:
 
-42- Власенко С.В.
5) статтю 13 викласти в такій редакції: «Посадовий оклад керівництва та працівників Національного агентства, розмір та порядок виплат надбавок та премій, визначається відповідно до Закону України «Про державну службу»;
 
Відхилено   5) статтю 13 викласти в такій редакції:
 
50. "Стаття 13. Оплата праці працівників Національного агентства
 
-43- Воропаєв Ю.М.
5) статтю 13 викласти в такій редакції: «Посадовий оклад керівництва та працівників Національного агентства, розмір та порядок виплат надбавок та премій, визначається відповідно до Закону України «Про державну службу»;
 
Відхилено   "Стаття 13. Оплата праці працівників Національного агентства
 
51. 1. Заробітна плата працівників Національного агентства складається з посадового окладу, надбавки за вислугу років, доплати за ранг, премії та інших надбавок, установлених законодавством про державну службу.
 
   1. Заробітна плата працівників Національного агентства складається з посадового окладу, надбавки за вислугу років, доплати за ранг, премії та інших надбавок, установлених законодавством про державну службу.
 
52. 2. Посадовий оклад працівників Національного агентства визначається цим Законом за такою схемою:
 
-44- Шкрум А.І.
2) частину другу статті 13 викласти у такій редакції:
"2. Посадовий оклад працівників Національного агентства визначається Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено   2. Посадовий оклад працівників Національного агентства визначається цим Законом за такою схемою:
 
53. Категорія посадиНайменування посадиОклад (мінімальних заробітних плат)
1Голова12
2Заступник Голови 11
Директор департаменту10
Начальник самостійного управління9
Начальник самостійного відділу9
3Начальник відділу у складі управління7
Радник голови Національного агентства7
Завідувач сектору7
Головний спеціаліст7
Помічник Голови 7
4Провідний спеціаліст5
Спеціаліст першої категорії5
 
   Категорія посадиНайменування посадиОклад (мінімальних заробітних плат)
1Голова12
2Заступник Голови 11
Директор департаменту10
Начальник самостійного управління9
Начальник самостійного відділу9
3Начальник відділу у складі управління7
Радник голови Національного агентства7
Завідувач сектору7
Головний спеціаліст7
Помічник Голови 7
4Провідний спеціаліст5
Спеціаліст першої категорії5
 
54. 3. Голові Національного агентства та його заступникам встановлюється надбавка за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі до 75 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг.
 
-45- Шкрум А.І.
частини третю та четверту статті 13 виключити.
 
Відхилено   3. Голові Національного агентства та його заступникам встановлюється надбавка за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі до 75 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг.
 
55. Рішення про перегляд зазначених виплат приймається Кабінетом Міністрів України щороку за результатами незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства.
 
   Рішення про перегляд зазначених виплат приймається Кабінетом Міністрів України щороку за результатами незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства.
 
56. 4. Голові, заступникові Голови, працівникам Національного агентства виплачується додатково премія у розмірі тримісячної заробітної плати за умови успішної незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства та успішного проходження щорічної оцінки виконання покладених обов'язків і завдань працівниками Національного агентства";
 
   4. Голові, заступникові Голови, працівникам Національного агентства виплачується додатково премія у розмірі тримісячної заробітної плати за умови успішної незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства та успішного проходження щорічної оцінки виконання покладених обов'язків і завдань працівниками Національного агентства";
 
57. 6) частини першу і другу статті 14 викласти в такій редакції:
 
-46- Давиденко В.М.
3.Частину шосту статті 3 викласти в такій редакції:
«6) частини першу і другу статті 14 викласти в такій редакції:
"1. Фінансове забезпечення Національного агентства здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
Фінансування Національного агентства за рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, або проектами міжнародної технічної допомоги.
2. У Державному бюджеті України видатки на фінансування Національного агентства визначаються окремим рядком на рівні, що забезпечує належне виконання повноважень Національного агентства.
Голова Національного агентства представляє позицію Національного агентства з питань його фінансування на засіданнях Кабінету Міністрів України, комітетів або пленарних засіданнях Верховної Ради України";»;
 
Відхилено   6) частини першу і другу статті 14 викласти в такій редакції:
 
    -47- Воропаєв Ю.М.
6) п. 6 ч. 4 проекту закону № 4056 виключити, заливши текст ст. 14 діючого Закону в редакції, що є чинною;
 
Відхилено    
    -48- Власенко С.В.
6) п. 6 ч. 4 проекту закону № 4056 виключити, залишивши текст ст. 14 діючого Закону в редакції, що є чинною;
 
Відхилено    
58. "1. Фінансове забезпечення Національного агентства здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Заходи, пов'язані з управлінням активами, фінансуються за рахунок коштів, що надходять до спеціального фонду Державного бюджету України відповідно до цього Закону.
 
-49- Пинзеник В.М.
-у пункті 6 (щодо нової редакції частини першої статті 14) речення «Заходи, пов’язані з управлінням активами, фінансуються за рахунок коштів, що надходять до спеціального фонду Державного бюджету України відповідно до цього Закону» виключити;
 
Враховано   "1. Фінансове забезпечення Національного агентства здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
    -50- Шкрум А.І.
3) частину першу статті 14 викласти у такій редакції:
"1. Фінансове забезпечення Національного агентства здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України."
 
Враховано    
    -51- Дерев'янко Ю.Б.
7) частини першу статті 14 викласти в такій редакції:
"1. Фінансове забезпечення Національного агентства здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Заходи, пов'язані з управлінням активами, фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до цього Закону»;
 
Враховано редакційно    
59. Фінансування Національного агентства за рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, або проектами міжнародної технічної допомоги.
 
   Фінансування Національного агентства за рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, або проектами міжнародної технічної допомоги.
 
60. 2. У Державному бюджеті України видатки на фінансування Національного агентства визначаються окремим рядком на рівні, що забезпечує належне виконання повноважень Національного агентства.
 
-52- Шкрум А.І.
абзаци перший і другий частини другої статті 14 виключити.
 
Відхилено   2. У Державному бюджеті України видатки на фінансування Національного агентства визначаються окремим рядком на рівні, що забезпечує належне виконання повноважень Національного агентства.
 
61. Голова Національного агентства представляє позицію Національного агентства з питань його фінансування на засіданнях Кабінету Міністрів України, комітетів або пленарних засіданнях Верховної Ради України";
 
   Голова Національного агентства представляє позицію Національного агентства з питань його фінансування на засіданнях Кабінету Міністрів України, комітетів або пленарних засіданнях Верховної Ради України";
 
62. 7) пункт 3 частини першої статті 16 викласти в такій редакції:
 
   7) пункт 3 частини першої статті 16 викласти в такій редакції:
 
63. "3) забезпечує співробітництво з міжнародними, міжурядовими організаціями, мережами, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами, у тому числі з Камденською міжвідомчою мережею з питань повернення активів (САRІN), та представляє Україну в цій організації";
 
   "3) забезпечує співробітництво з міжнародними, міжурядовими організаціями, мережами, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами, у тому числі з Камденською міжвідомчою мережею з питань повернення активів (САRІN), та представляє Україну в цій організації";
 
64. 8) у статті 19:
 
   8) у статті 19:
 
65. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
66. в абзаці першому слова "щодо позову, пред'явленого в інтересах держави" замінити словами "лише щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, зі встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами";
 
-53- Воропаєв Ю.М.
7) у другому реченні частини першої статті 19 слова "за згодою власника" виключити;
 
Відхилено   в абзаці першому слова "щодо позову, пред'явленого в інтересах держави" замінити словами "лише щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, зі встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами";
 
    -54- Власенко С.В.
7) у другому реченні частини першої статті 19 слова "за згодою власника" виключити;
 
Відхилено    
    -55- Петьовка В.В.
3) у статті 19:
у частині першій:
в абзаці першому слова: "щодо позову, пред'явленого в інтересах держави" замінити словами: "лише щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, зі встановленням заборони власнику розпоряджатися та/або користуватися такими активами";
 
Відхилено    
67. в абзаці другому слово "передаються" замінити словом "приймаються";
 
   в абзаці другому слово "передаються" замінити словом "приймаються";
 
68. у першому і другому реченнях частини другої слово "передання" замінити словом "прийняття";
 
   у першому і другому реченнях частини другої слово "передання" замінити словом "прийняття";
 
69. 9) статті 20 - 22 викласти в такій редакції:
 
-56- Давиденко В.М.
4.Частину дев’яту статті 3 викласти в такій редакції:
«9) статті 20 – 21 викласти в такій редакції:
"Стаття 20. Управління грошовими коштами та банківськими
металами
1. Управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, здійснюється Національним агентством шляхом:
1) їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу, у разі наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним;
2) продовження їх розміщення до закінчення строку дії договору депозиту на депозитному рахунку власника в банку, в якому вони були розміщені на момент накладення арешту, із забороною здійснення видаткових операцій та виплати процентів чи доходу в іншій формі згідно з умовами договору. У випадку закінчення строку дії договору депозиту з наступного дня подальше управління відповідними коштами або банківськими металами разом з нарахованими після накладення арешту процентами чи іншими видами доходу здійснюється в порядку, визначеному пунктом 1 цієї частини.
За наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним внаслідок переказу активів на рахунок Національного агентства разом з таким висновком Національний банк України надає графік поступового переказу зазначених активів на рахунок Національного агентства з урахуванням фінансової стійкості банку та безпеки клієнтів такого банку.
Майно або кошти банку, а також кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що перебувають в банку та на які накладено арешт, передаються в управління (перераховуються на рахунки) Національного агентства не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку вимоги Національного агентства та доданих до неї копій звернення прокурора, ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту або згоди власника відповідних активів.
У разі невиконання банком вимоги Національного агентства Національний банк України на вимогу Національного агентства списує відповідну суму грошових коштів з кореспондентського рахунка банку, в якому розміщено арештовані активи, на рахунок Національного агентства в Державній казначейській службі України.
2. Розмір процентів відсоткової ставки за користування банками коштами або металами на депозитних рахунках Національного агентства визначається договором на рівні не нижче облікової ставки Національного банку України (для Національного банку України) або процентної ставки банку за такий вид послуг для третіх осіб (для іншого банку).
3. У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на рахунках Національного агентства грошових коштів або банківських металів, Національне агентство перераховує відповідні кошти та нараховані за ними проценти або здійснює переказ банківських металів та нарахованих за ними процентів на рахунок їх законного власника протягом трьох робочих днів з дня надання ним інформації про реквізити рахунка.
Стаття 21. Управління рухомим та нерухомим майном, цінними
паперами, майновими та іншими правами
1. Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів, їх технологічної переробки або передачі їх в управління.
2. Активи, зазначені в частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб'єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам – підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.
Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
3. Управління активами, зазначеними в частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв'язку з управлінням активами, які відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.
Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.
Зазначені та інші умови управління активами зазначаються в договорі між Національним агентством та управителем.
4. Майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових. Примірний перелік такого майна визначається Кабінетом Міністрів України.
Предмети чи товари, що належать до вилучених з обороту, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров'я людей або довкілля, підлягають технологічній переробці.
5. Активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації або технологічної переробки без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора. Передача для реалізації або технологічної переробки активів може також здійснюватися за згодою їх власника, копія якої надається Національному агентству з відповідним зверненням прокурора.
Реалізація та/або технологічна переробка активів здійснюється визначеними на конкурсних засадах юридичними особами. Порядок відбору таких юридичних осіб, порядок реалізації активів на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах визначаються Кабінетом Міністрів України.
Рішення про передачу для реалізації або технологічної переробки активів вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальних заробітних плат погоджується спеціально створеною при Національному агентстві міжвідомчою комісією з питань реалізації активів.
Положення про міжвідомчу комісію з питань реалізації активів та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України.
6. Одержані від реалізації або технологічної переробки активів кошти зараховуються на депозитні рахунки Національного агентства.
7. Управління активами у вигляді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій, паїв:
1) комерційного банку – забезпечується шляхом здійснення на вимогу Національного агентства передбачених законом та спільним з Національним агентством нормативно-правовим актом заходів відповідно Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а для кооперативних банків – Національним банком України;
2) страховика – забезпечується шляхом здійснення на вимогу Національного агентства заходів, передбачених законом та спільним нормативно-правовим актом Національного агентства, Національного банку України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а для страховиків, створених в організаційно-правовій формі акціонерного товариства, – також і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
3) кредитної спілки, управителя фонду операцій з нерухомістю, лізингової компанії, факторингової компанії, ломбарду – забезпечується шляхом здійснення на вимогу Національного агентства заходів, передбачених законом та спільним нормативно-правовим актом Національного агентства та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
У разі здійснення управління активами у вигляді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій, паїв управитель під час здійснення повноважень власника таких активів у вищих органах управління відповідної юридичної особи зобов'язаний погоджувати свої дії з власником таких активів.
8. У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику, а в разі їх реалізації чи технологічної переробки – повертає одержані від цього кошти, а також проценти, нараховані як плата за користування банком такими коштами."«;
 
Відхилено   9) статті 20 - 22 викласти в такій редакції:
 
    -57- Попов І.В.
-пункт 9 частини третьої проекту, виключити;
 
Відхилено    
70. "Стаття 20. Управління грошовими коштами та банківськими
 
-58- Рябчин О.М.
Пташник В.Ю.
Шкрум А.І.
2) Абзаци 2-10 пункту 9 статті третьої розділу першого законопроекту, якими вносяться зміни до статті 20 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", викласти в наступній редакції:
«Стаття 20. Управління грошовими коштами та банківськими металами
1. Управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, здійснюється Національним агентством шляхом продовження їх розміщення до закінчення строку дії договору депозиту на депозитному рахунку власника в банку, в якому вони були розміщені на момент накладення арешту, із забороною здійснення видаткових операцій та виплати процентів чи доходу в іншій формі згідно з умовами договору.
2. Винятки з правила, передбаченого частиною першою цієї статті становлять випадки:
1) коли закінчився строк дії договору банківського вкладу, на підставі якого власником розміщено грошові кошти чи банківські метали;
2) віднесення банку, в якому відкрито арештований рахунок, до числа проблемних.
У таких випадках Національне агентство відкриває в одному з державних банків договір банківського вкладу на ім'я власника арештованого рахунку та звертається до суду з клопотанням про перерахування коштів чи банківських металів та накладення арешту на такий рахунок відразу після здійснення перерахування.
Клопотання подається до суду, який ухвалив рішення про арешт рахунків власника майна.
Суд упродовж двадцяти чотирьох годин розглядає клопотання Національного агентства, та встановивши обставини, вказані в абзаці першому цієї частини статті, повинен задовольнити його. На підставі ухвали суду банк, в якому відкрито рахунок, на який накладено арешт, здійснює перерахування грошових коштів та банківських металів.
Розмір процентів відсоткової ставки за користування банками коштами або металами на депозитних рахунках, відкритих на ім'я власника майна, визначається договором на рівні не нижче облікової ставки Національного банку України (для Національного банку України) або процентної ставки банку за такий вид послуг для третіх осіб (для іншого банку).
3. Якщо за висновком Національного банку України переказ активів на рахунок Національного агентства сам по собі може мати наслідком проблемність чи неплатоспроможність банку, а також у випадку, передбаченому пунктом 2 абзацу першого частини другої цієї статті, переказ арештованих активів на новий рахунок здійснюється за графіком розробленим Національним банком України.
4. У разі невиконання банком ухвали суду щодо перерахування коштів Національний банк України на вимогу Національного агентства списує відповідну суму грошових коштів з кореспондентського рахунка банку, в якому розміщено арештовані активи, на рахунок Національного агентства в Державній казначейській службі України.
5. Вважаються надходженнями Національного агентства від управління арештованим майном та передаються йому відповідним банком проценти за користування відповідним банком коштами або металами, на які було накладено арешт, нараховані за весь такого час арешту, якщо в кримінальному провадженні було постановлено:
1) обвинувальний вирок суду, яким власнику арештованих грошових коштів чи банківських металів, призначено покарання у виді повної конфіскації майна;
2) обвинувальний вирок суду, яким власнику арештованих грошових коштів чи банківських металів, призначено покарання у виді часткової конфіскації майна й така конфіскація охоплює проценти за користування банком арештованим майном;
3) обвинувальний вирок суду, яким до юридичної особи, що є власником арештованих грошових коштів чи банківських металів, застосовано захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна;
4) рішенням суду у кримінальному провадженні, яким щодо арештованих грошових коштів чи банківських металів, застосовано спеціальну конфіскацію.»;
Обґрунтування:
Положення законопроекту № 4056 (зміни до ст. 20 ЗУ "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду") допускають, що управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, може здійснюватися Національним агентством шляхом їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках.
 
Відхилено   "Стаття 20. Управління грошовими коштами та банківськими
 
    -59- Воропаєв Ю.М.
8) статтю 20 викласти в редакції:
«Стаття 20. Управління грошовими коштами та банківськими металами
1. Управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, здійснюється Національним агентством виключно з метою їх збереження шляхом:
1) їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі за договором банківського вкладу на вимогу, виключно у випадку, коли існує загроза визнання банку проблемним або неплатоспроможним.
2) продовження їх розміщення до закінчення строку дії договору депозиту на депозитному рахунку власника в банку, в якому вони були розміщені на момент накладення арешту, із забороною здійснення видаткових операцій та виплати процентів чи доходу в іншій формі згідно з умовами договору. У випадку закінчення строку дії договору депозиту з наступного дня подальше управління відповідними коштами або банківськими металами разом з нарахованими після накладення арешту процентами чи іншими видами доходу здійснюється в порядку, визначеному пунктом 1 цієї частини.
2. За наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним внаслідок переказу активів на рахунок Національного агентства, разом з таким висновком Національний банк України надає графік поступового переказу зазначених активів на рахунок Національного агентства з врахуванням фінансової стійкості банку та безпеки клієнтів такого банку.
3. Майно або кошти банку, а також кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що перебувають в банку та на які накладено арешт, передаються в управління (перераховуються на рахунки) Національного агентства не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку вимоги Національного агентства та доданих до неї копій звернення прокурора, ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту з одночасним надсиланням копій сторонам кримінального провадження такої ухвали слідчого судді, рішення суду.
4. З моменту закінчення строку на апеляційне оскарження рішення суду про конфіскацію, спеціальну конфіскацію грошових коштів та банківських металів, Національне агентство має право володіння, користування та/або розпорядження цими активами та має права та обов’язки установника відповідно до цивільного законодавства.»;
 
Відхилено    
    -60- Власенко С.В.
8) статтю 20 викласти в редакції:
«Стаття 20. Управління грошовими коштами та банківськими металами
1. Управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, здійснюється Національним агентством виключно з метою їх збереження шляхом:
1) їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі за договором банківського вкладу на вимогу, виключно у випадку, коли існує загроза визнання банку проблемним або неплатоспроможним.
2) продовження їх розміщення до закінчення строку дії договору депозиту на депозитному рахунку власника в банку, в якому вони були розміщені на момент накладення арешту, із забороною здійснення видаткових операцій та виплати процентів чи доходу в іншій формі згідно з умовами договору. У випадку закінчення строку дії договору депозиту з наступного дня подальше управління відповідними коштами або банківськими металами разом з нарахованими після накладення арешту процентами чи іншими видами доходу здійснюється в порядку, визначеному пунктом 1 цієї частини.
2. За наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним внаслідок переказу активів на рахунок Національного агентства, разом з таким висновком Національний банк України надає графік поступового переказу зазначених активів на рахунок Національного агентства з врахуванням фінансової стійкості банку та безпеки клієнтів такого банку.
3. Майно або кошти банку, а також кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що перебувають в банку та на які накладено арешт, передаються в управління (перераховуються на рахунки) Національного агентства не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку вимоги Національного агентства та доданих до неї копій звернення прокурора, ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту з одночасним надсиланням копій сторонам кримінального провадження такої ухвали слідчого судді, рішення суду.
4. З моменту закінчення строку на апеляційне оскарження рішення суду про конфіскацію, спеціальну конфіскацію грошових коштів та банківських металів, Національне агентство має право володіння, користування та/або розпорядження цими активами та має права та обов’язки установника відповідно до цивільного законодавства.»;
 
Відхилено    
71. металами
 
   металами
 
72. 1. Управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, здійснюється Національним агентством шляхом:
 
-61- Сотник О.С.
2) У пункті дев’ятому розділу І Проекту:
У абзаці третьому слова «на які накладено арешт у кримінальному провадженні» замінити словами «щодо яких прийнято рішення про конфіскацію чи спеціальну конфіскацію»;
 
Відхилено   1. Управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, здійснюється Національним агентством шляхом:
 
    -62- Шкрум А.І.
4) частину першу статті 20 викласти у такій редакції:
"1. Управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, здійснюється Національним агентством шляхом продовження їх розміщення до закінчення строку дії договору депозиту на депозитному рахунку власника в банку, в якому вони були розміщені на момент накладення арешту, із забороною здійснення видаткових операцій та виплати процентів чи доходу в іншій формі згідно з умовами договору.
У випадку закінчення строку дії договору депозиту, грошові кошти у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківські металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні із такого рахунку перераховуються та розміщуються на депозитних рахунках, відкритих на ім'я власника коштів у державному банку та автоматично арештовуються.
За наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку, в якому відкрито рахунок, на який накладено арешт, проблемним або неплатоспроможним, кошти із такого рахунку перераховуються на рахунок, відкритий на ім'я власника коштів у державному банку та автоматично арештовуються.
Майно або кошти банку, а також кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що перебувають в банку та на які накладено арешт, передаються в управління Національного агентства не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку вимоги Національного агентства та доданих до неї копій звернення прокурора, ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту або згоди власника відповідних активів.";
 
Відхилено    
73. 1) їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу, у разі наявності висновку Національного банку про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним;
 
-63- Пацкан В.В.
У підпункті 1 пункту 1 статті 20 «Управління грошовими коштами та банківськими металами» Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (в редакції Законопроекту реєстр. № 4056) після слів «за договором банківського вкладу на вимогу» доповнити словами «у разі прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних».
 
Враховано редакційно   1) їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу, за наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним;
 
74. 2) продовження їх розміщення до закінчення строку дії договору депозиту на депозитному рахунку власника в банку, в якому вони були розміщені на момент накладення арешту, із забороною здійснення видаткових операцій та виплати процентів чи доходу в іншій формі згідно з умовами договору. У випадку закінчення строку дії договору депозиту з наступного дня подальше управління відповідними коштами або банківськими металами разом з нарахованими після накладення арешту процентами чи іншими видами доходу здійснюється в порядку, визначеному пунктом 1 цієї частини.
 
-64- Сотник О.С.
У абзаці п’ятому у всіх випадках слова «накладено арешт» замінити словами «прийняття рішення про конфіскацію чи спеціальну конфіскацію»;
 
Відхилено   2) продовження їх розміщення до закінчення строку дії договору депозиту на депозитному рахунку власника в банку, в якому вони були розміщені на момент накладення арешту, із забороною здійснення видаткових операцій та виплати процентів чи доходу в іншій формі згідно з умовами договору. У випадку закінчення строку дії договору депозиту з наступного дня подальше управління відповідними коштами або банківськими металами разом з нарахованими після накладення арешту процентами чи іншими видами доходу здійснюється в порядку, визначеному пунктом 1 цієї частини.
 
    -65- Дерев'янко Ю.Б.
8) частину першу статті 21 (в новій редакції) після слова переробки доповнити словами «за умови, що ці активи піддаються швидкому псуванню або конфісковані у кримінальному провадженні»;
 
Відхилено    
75. За наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним внаслідок переказу активів на рахунок Національного агентства разом з таким висновком Національний банк України надає графік поступового переказу зазначених активів на рахунок Національного агентства з урахуванням фінансової стійкості банку та безпеки клієнтів такого банку.
 
-66- Соболєв Є.В.
Абзац 4 статті 20 виключити
Національний банк України не уповноважений розкривати банківську таємницю щодо проблемності банку, а у випадку неплатоспроможності приймається відповідна постанова НБУ з правовими наслідками, встановленим законодавством про систему гарантування вкладів.
 
Враховано      
76. Майно або кошти банку, а також кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що перебувають в банку та на які накладено арешт, передаються в управління (перераховуються на рахунки) Національного агентства не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку вимоги Національного агентства та доданих до неї копій звернення прокурора, ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту або згоди власника відповідних активів.
 
-67- Сотник О.С.
У абзаці сьомому слова «та на які накладено арешт» замінити словами «щодо яких прийнято рішення про конфіскацію чи спеціальну конфіскацію»;
У абзаці сьомому слова «накладено арешт» замінити словами «конфіскацію чи спеціальну конфіскацію»;
 
Відхилено   Майно або кошти банку, а також кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що перебувають у банку та на які накладено арешт, передаються в управління (перераховуються на рахунки) Національного агентства не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку платіжної вимоги, оформленої Національним агентством, та доданих до неї копій звернення прокурора, ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту.
 
    -68- Добродомов Д.Є.
У абз. 3 пункту 2 ч. 1 ст. 20 Закону слова «або згоди власника активів» виключити.
 
Враховано    
    -69- Добродомов Д.Є.
У абзаці 5 підпункту 2 пункту 1 статті 20 слова «вимоги Національного агентства» замінити словами «платіжної вимоги, оформленої Національним агентством»
 
Враховано    
77. У разі невиконання банком вимоги Національного агентства Національний банк України на вимогу Національного агентства списує відповідну суму грошових коштів з кореспондентського рахунка банку, в якому розміщено арештовані активи, на рахунок Національного агентства в Державній казначейській службі України.
 
-70- Добродомов Д.Є.
Абзац 6 підпункту 2 пункту 1 статті 20 виключити
 
Враховано      
78. 2. Розмір процентів відсоткової ставки за користування банками коштами або металами на депозитних рахунках Національного агентства визначається договором на рівні не нижче облікової ставки Національного банку України (для Національного банку України) або процентної ставки банку за такий вид послуг для третіх осіб (для іншого банку).
 
-71- Шкрум А.І.
частину другу статті 20 виключити;
 
Відхилено   2. Розмір процентів відсоткової ставки за користування банками коштами або металами на депозитних рахунках Національного агентства визначається договором на рівні не нижче облікової ставки Національного банку України або процентної ставки банку за такий вид послуг для третіх осіб (для іншого банку).
 
    -72- Добродомов Д.Є.
У частині 2 статті 20 слова « (для Національного банку України)» виключити
 
Враховано    
79. 3. У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на рахунках Національного агентства грошових коштів або банківських металів, Національне агентство перераховує відповідні кошти та нараховані за ними проценти або здійснює переказ банківських металів та нарахованих за ними процентів на рахунок їх законного власника протягом трьох робочих днів з дня надання ним інформації про реквізити рахунка.
 
-73- Сотник О.С.
У абзаці десятому слово «арешт» замінити словами «рішення про конфіскацію чи спеціальну конфіскацію»;
Обґрунтування:
У ст. 20 Проекту доцільно у всіх випадках замінити поняття «арешт» поняттям «спеціальна конфіскація», оскільки відповідно до ч.1 ст. 170 КПК метою арешту є лише встановлення заборони розпорядження своїм майном, тому можливість передачі майна в розпорядження Національного агентства повинна бути лише після конфіскації (чи спеціальної конфіскації) такого майна за рішенням суду.
 
Відхилено   3. У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на рахунках Національного агентства грошових коштів або банківських металів, Національне агентство перераховує відповідні кошти та нараховані за ними проценти або здійснює переказ банківських металів та нарахованих за ними процентів на рахунок їх законного власника протягом трьох робочих днів з дня надання ним інформації про реквізити рахунку.
 
    -74- Шкрум А.І.
частину третю статті 20 викласти у такій редакції:
"3. У разі якщо надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт грошових коштів або банківських металів, відповідні кошти та нараховані за ними проценти або переказ банківських металів та нарахованих за ними процентів повертаються їх законному власнику упродовж трьох робочих днів з дня отримання такого рішення прокурора або з дня набрання чинності судового рішення".
 
Відхилено    
80. Стаття 21. Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами
 
-75- Рябчин О.М.
Пташник В.Ю.
Шкрум А.І.
3) Абзаци 11-20 пункту 9 статті третьої розділу першого законопроекту, якими вносяться зміни до статті 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", викласти в наступній редакції:
«Стаття 21. Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами. Договір управління арештованим майном.
1. Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом:
1) передачі їх в управління третім особам на підставі договору;
2) реалізації відповідних активів;
3) їх технологічної переробки.
Не може передаватись в управління Національному агентству майно:
1) що перебуває у державній чи комунальній власності, або підприємств, які перебувають під контролем держави чи територіальної громади;
2) вилучене чи обмежене в цивільному обороті (наркотичні засоби, прекурсори, отруйні речовини, вогнепальна чи холодна зброя тощо).
2. У випадку арешту активів, вказаних у частині першій цієї статті, та за умови, що вони підлягають передачі в управління Національному агентству на підставі статті 19 цього Закону, суд зобов'язаний ухвалою про накладення арешту обмежити власника у здійсненні всіх правомочностей щодо такого майна.
3. Активи, зазначені в частині першій цієї статті, передаються Національному агентству в управління на праві господарського відання. Реєстр.картка №
)
8) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким до юридичної особи, що є власником майна, яке передавалось в управління, застосовано захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна;
9) набрання законної сили рішенням суду у кримінальному провадженні, яким щодо майна, яке передавалось в управління, застосовано спеціальну конфіскацію.
У випадках, передбачених пунктами 2-4, 7-9 абзацу першого цієї частини статті, передане в управління майно у триденний строк підлягає поверненню управителем Національному агентству.
У випадках, передбачених пунктами 5, 6 абзацу першого цієї частини статті, передане в управління майно у триденний строк підлягає передачі управителем власнику такого майна.
Після припинення договору управління з підстав, передбачених абзацом першим цієї частини статті, вигоди від арештованого майна повертаються його власникові, окрім випадків вказаних нижче.
Вигоди від управління арештованим майном у випадках, передбачених пунктами 1-4 першого цієї частини статті, у триденний строк передаються управителем Національному агентству. Якщо такі вигоди мають грошовий характер, питання вирішується у той самий строк, але в порядку частини другої статті 20 цього Закону.
Вигоди від управління арештованим майном передаються управителем власникові майна у триденний строк у випадках, передбачених:
1) пунктами 5, 6 абзацу першого цієї частини статті;
2) пунктом 7 абзацу першого цієї частини статті, якщо власникові майна, яке передавалось в управління, було призначено покарання у виді часткової конфіскації майна й така конфіскація не охоплює вигоди від управління майном.
Вигоди від управління арештованим майном у будь-якій формі передаються управителем Національному агентству у триденний строк у випадках, передбачених:
1) пунктами 8 та 9 абзацу першого цієї частини статті;
2) пунктом 7 абзацу першого цієї частини статті, якщо власнику майна, яке передавалось в управління, призначено покарання у виді повної конфіскації майна чи покарання у виді часткової конфіскації майна й така конфіскація охоплює вигоди від управління майном, яке передавалось в управління.
12. Вигоди від управління арештованим майном вважаються надходженнями Національного агентства від управління арештованим майном у випадках, передбачених останнім абзацом попередньої частини статті.
13. Арештоване майно, яке з тих або інших причин ще або вже не передане за договором управління третій особі, разом із вигодами від управління таким майном (якщо вони наявні) підлягає негайному поверненню власникові безпосередньо Національним агентством у випадках:
1) скасування в апеляційному порядку ухвали про арешт майна;
2) набрання законної сили ухвали про скасування арешту майна;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким власнику майна, що передавалось в управління, призначено покарання у виді часткової конфіскації майна і така конфіскація не охоплює майно, на яке було накладено арешт та вигоди від управління ним.
14. Особливості управління арештованими активами у вигляді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій, паїв:
1) комерційного банку – забезпечується шляхом здійснення на вимогу Національного агентства передбачених цим Законом та спільним з Національним агентством нормативно-правовим актом заходів відповідно Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а для кооперативних банків – Національним банком України;
2) страховика – забезпечується шляхом здійснення на вимогу Національного агентства заходів, передбачених цим Законом та спільним нормативно-правовим актом Національного агентства, Національного банку України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а для страховиків, створених в організаційно-правовій формі акціонерного товариства, – також і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
3) кредитної спілки, управителя фонду операцій з нерухомістю, лізингової компанії, факторингової компанії, ломбарду – забезпечується шляхом здійснення на вимогу Національного агентства заходів, передбачених законом та спільним нормативно-правовим актом Національного агентства та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
У разі здійснення управління активами у вигляді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій, паїв управитель під час здійснення повноважень власника таких активів у вищих органах управління відповідної юридичної особи зобов'язаний погоджувати свої дії з власником таких активів.
15. Майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових. Примірний перелік майна, яке швидко втрачає вартість, а також товарів та продукції, що піддаються швидкому псуванню, визначається Кабінетом Міністрів України.
Предмети чи товари, що належать до вилучених з обороту, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров'я людей або довкілля, підлягають технологічній переробці.
16. Активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації або технологічної переробки без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора. Передача для реалізації або технологічної переробки активів може також здійснюватися за згодою їх власника, копія якої надається Національному агентству з відповідним зверненням прокурора.
Реалізація та/або технологічна переробка активів здійснюється визначеними на конкурсних засадах юридичними особами. Порядок відбору таких юридичних осіб, порядок реалізації активів на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах визначаються Кабінетом Міністрів України.
Рішення про передачу для реалізації або технологічної переробки активів вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальних заробітних плат погоджується спеціально створеною при Національному агентстві міжвідомчою комісією з питань реалізації активів.
Положення про міжвідомчу комісію з питань реалізації активів та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України.
17. Одержані від реалізації або технологічної переробки активів кошти зараховуються на депозитні рахунки на ім'я власника майна, відкриті у порядку передбаченому частиною другою статті 20 цього Закону. У випадках, передбачених частиною п'ятою статті 20 цього Закону вважаються надходженнями Національного агентства від управління арештованим майном та передаються йому відповідним банком проценти за користування відповідним банком коштами, зарахованими на ці рахунки.»
 
Відхилено   Стаття 21. Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами
 
    -76- Воропаєв Ю.М.
9) Статтю 21 викласти в редакції:
«Стаття 21. Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами
1. Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами, на які накладено арешт та які передані до Національного агентства для зберігання як речові докази, здійснюється Національним агентством шляхом його збереження та шляхом реалізації активів, якщо такі активи швидка псуються. Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами, які за рішенням суду підлягають конфіскації, спеціальній конфіскації, здійснюється Національним агентством шляхом його збереження, реалізації, переробки, передачі в управління.
2. Активи, зазначені в частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб’єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам – підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.
3. Управління активами, що підлягають конфіскації, спеціальній конфіскації, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.
4. Активи, які швидко псуються, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора.
Реалізація активів, які швидко псуються і на які накладено арешт здійснюється визначеними на конкурсних засадах юридичними особами. Порядок відбору таких юридичних осіб, порядок реалізації активів на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах визначаються Кабінетом Міністрів України.
Рішення про передачу для реалізації активів вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальних заробітних плат погоджується спеціально створеною при Національному агентстві міжвідомчою комісією з питань реалізації активів.
Положення про міжвідомчу комісію з питань реалізації активів та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України.
5. Одержані від реалізації активів, які швидко псуються і на які накладено арешт, кошти зараховуються на рахунок власника активів з одночасним накладенням арешту на цей рахунок або коли існує загроза визнання банку проблемним або неплатоспроможним в якому відкрито рахунок власника – на рахунок Національного агентства. Одержані від реалізації активів, які підлягають конфіскації, спеціальній конфіскації, кошти зараховуються до Державної казначейської служби України.
6. Управління активами, на які накладено арешт, у вигляді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій, паїв:
1) комерційного банку – забезпечується шляхом здійснення на вимогу Національного агентства передбачених законом та спільним з Національним агентством нормативно-правовим актом заходів відповідно Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а для кооперативних банків – Національним банком України;
2) страховика – забезпечується шляхом здійснення на вимогу Національного агентства заходів, передбачених законом та спільним нормативно-правовим актом Національного агентства, Національного банку України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а для страховиків, створених в організаційно-правовій формі акціонерного товариства, – також і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
3) кредитної спілки, управителя фонду операцій з нерухомістю, лізингової компанії, факторингової компанії, ломбарду – забезпечується шляхом здійснення на вимогу Національного агентства заходів, передбачених законом та спільним нормативно-правовим актом Національного агентства та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Накладення арешту на такі активи не перешкоджає їх власнику брати участь у діяльності підприємств, в яких він має корпоративні права.
7. У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику, а у випадку їх реалізації – повертає одержані від цього кошти, а також проценти, нараховані як плата за користування банком такими коштами.»;
 
Відхилено    
    -77- Власенко С.В.
9) Статтю 21 викласти в редакції:
«Стаття 21. Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами
1. Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами, на які накладено арешт та які передані до Національного агентства для зберігання як речові докази, здійснюється Національним агентством шляхом його збереження та шляхом реалізації активів, якщо такі активи швидка псуються. Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами, які за рішенням суду підлягають конфіскації, спеціальній конфіскації, здійснюється Національним агентством шляхом його збереження, реалізації, переробки, передачі в управління.
2. Активи, зазначені в частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб’єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам – підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.
3. Управління активами, що підлягають конфіскації, спеціальній конфіскації, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.
4. Активи, які швидко псуються, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора.
Реалізація активів, які швидко псуються і на які накладено арешт здійснюється визначеними на конкурсних засадах юридичними особами. Порядок відбору таких юридичних осіб, порядок реалізації активів на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах визначаються Кабінетом Міністрів України.
Рішення про передачу для реалізації активів вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальних заробітних плат погоджується спеціально створеною при Національному агентстві міжвідомчою комісією з питань реалізації активів.
Положення про міжвідомчу комісію з питань реалізації активів та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України.
5. Одержані від реалізації активів, які швидко псуються і на які накладено арешт, кошти зараховуються на рахунок власника активів з одночасним накладенням арешту на цей рахунок або коли існує загроза визнання банку проблемним або неплатоспроможним в якому відкрито рахунок власника – на рахунок Національного агентства. Одержані від реалізації активів, які підлягають конфіскації, спеціальній конфіскації, кошти зараховуються до Державної казначейської служби України.
6. Управління активами, на які накладено арешт, у вигляді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій, паїв:
1) комерційного банку – забезпечується шляхом здійснення на вимогу Національного агентства передбачених законом та спільним з Національним агентством нормативно-правовим актом заходів відповідно Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а для кооперативних банків – Національним банком України;
2) страховика – забезпечується шляхом здійснення на вимогу Національного агентства заходів, передбачених законом та спільним нормативно-правовим актом Національного агентства, Національного банку України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а для страховиків, створених в організаційно-правовій формі акціонерного товариства, – також і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
3) кредитної спілки, управителя фонду операцій з нерухомістю, лізингової компанії, факторингової компанії, ломбарду – забезпечується шляхом здійснення на вимогу Національного агентства заходів, передбачених законом та спільним нормативно-правовим актом Національного агентства та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Накладення арешту на такі активи не перешкоджає їх власнику брати участь у діяльності підприємств, в яких він має корпоративні права.
7. У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику, а у випадку їх реалізації – повертає одержані від цього кошти, а також проценти, нараховані як плата за користування банком такими коштами.»;
 
Відхилено    
81. 1. Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів, їх технологічної переробки або передачі їх в управління.
 
-78- Сотник О.С.
3) У абзаці дванадцятому пункту дев’ятого розділу І слова та знаки «відповідних активів, їх технологічної переробки або передачі їх в управління» замінити словами та знаками «активів конфіскованих у кримінальному провадженні, або технологічної переробки чи передачі в управління активів, на які накладено арешт»;
Обґрунтування:
Для уникнення зловживань доцільно уточнити положення проекту, відповідно до яких реалізація активів може проводитись лише після їх конфіскації за рішенням суду, а арештоване майно належить піддавати технологічній переробці або передачі в управління.
 
Відхилено   1. Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
 
    -79- Яценко А.В.
2) У підпункті дев’ятому (стаття 21):
а) у абзаці дванадцятому (частина перша) слово «відповідних» замінити словом «рухомим», слова «їх в» замінити словами «активів»;
 
Відхилено    
    -80- Добродомов Д.Є.
із ч. 1 ст. 21 виключити формулювання «їх технологічної переробки»;
 
Враховано    
82. 2. Активи, зазначені в частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб'єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.
 
-81- Шкрум А.І.
5) частину другу статті 21 викласти у новій редакції:
"2. Активи, зазначені в частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб’єктами оціночної діяльності, та передані в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам – підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.
Юридичним особам та фізичним особам – підприємцям для участі в конкурсі достатньо відповідати такій кваліфікаційній вимозі як наявність відповідного обладнання та матеріально-технічної бази.
Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до Глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.";
 
Відхилено   2. Активи, зазначені в частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, до здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб'єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.
 
83. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
   Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
84. 3. Управління активами, зазначеними в частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв'язку з управлінням активами, які відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.
 
-82- Шкрум А.І.
частину третю статті 21 викласти наступній редакції:
" 3. Управління активами, зазначеними в частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв’язку з управлінням активами, які відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління, а Національне агентство надавати на це згоду.
Управителю забороняється передання право управління активами, зазначеними в частині першій цієї статті, іншим особам.
Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.
Вказані та інші умови управління активами зазначаються в договорі між Національним агентством та управителем.";
 
Відхилено   3. Управління активами, зазначеними в частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв'язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.
 
85. Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.
 
   Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.
 
86. Зазначені та інші умови управління активами зазначаються в договорі між Національним агентством та управителем.
 
   Ці та інші умови управління активами зазначаються в договорі між Національним агентством та управителем.
 
87. 4. Майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових. Примірний перелік майна, яке швидко втрачає вартість, а також товарів та продукції, що піддаються швидкому псуванню, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-83- Пинзеник В.М.
-в пункті 9 (щодо нової редакції статті 21) останнє речення першого абзацу нової редакції частини четвертої замінити реченням: «Примірний перелік такого майна визначається Кабінетом Міністрів України»;
 
Відхилено   4. Майно, у тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе, або витрати на забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами не нижче ринкових. Примірний перелік майна, яке швидко втрачає вартість, а також товарів та продукції, що піддаються швидкому псуванню, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
    -84- Яценко А.В.
б) у абзаці вісімнадцятому (абзац перший частини четвертої) перед словом «Майно» доповнити словом «Рухоме».
 
Відхилено    
    -85- Петьовка В.В.
4) частини першу, четверту та п’яту статті 21 викласти в такій редакції:
«1. Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами, що визнані судом (слідчим суддею) предметом, способом, знаряддям чи речовим доказом вчинення злочину здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів, їх технологічної переробки або передачі їх в управління…
4. Майно, зазначене в частині першій цієї статті, у тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових. Примірний перелік майна, яке швидко втрачає вартість, а також товарів та продукції, що піддаються швидкому псуванню, визначається Кабінетом Міністрів України.
Предмети чи товари, що належать до вилучених з обороту, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров'я людей або довкілля, підлягають технологічній переробці.
5. Активи, визначені частинами першою та четвертою цієї статті, передаються для реалізації або технологічної переробки без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора. Передача для реалізації або технологічної переробки активів може також здійснюватися за згодою їх власника, копія якої надається Національному агентству з відповідним зверненням прокурора.
Реалізація та/або технологічна переробка активів здійснюється визначеними на конкурсних засадах юридичними особами. Порядок відбору таких юридичних осіб, порядок реалізації активів на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах визначаються Кабінетом Міністрів України.
Рішення про передачу для реалізації або технологічної переробки активів вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальних заробітних плат погоджується спеціально створеною при Національному агентстві міжвідомчою комісією з питань реалізації активів.
Положення про міжвідомчу комісію з питань реалізації активів та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України.».
 
Відхилено    
    -86- Пацкан В.В.
У пункті 4 статті 21 «Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами» Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (в редакції Законопроекту реєстр. № 4056) після слів «щонайменше, не нижче ринкових» доповнити словами «примірний перелік такого майна визначається Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -87- Дерев'янко Ю.Б.
9) у частині четвертій статті 21 (в новій редакції) виключити слова «зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів, або»;
 
Відхилено    
    -88- Дерев'янко Ю.Б.
10) у частині четвертій статті 21 (в новій редакції) виключити слова «або яке швидко втрачає свою вартість» виключити;
 
Відхилено    
    -89- Дерев'янко Ю.Б.
11) у частині четвертій статті 21 (в новій редакції) виключити слово «щонайменш»;
 
Відхилено    
    -90- Дерев'янко Ю.Б.
12) у частині четвертій статті 21 (в новій редакції) слова «, яке швидко втрачає вартість, а також» виключити;
 
Відхилено    
88. Предмети чи товари, що належать до вилучених з обороту, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров'я людей або довкілля, підлягають технологічній переробці.
 
-91- Сотник О.С.
4) У абзаці дев’ятнадцятому після слова «переробці» додати нове речення такого змісту: «Перелік майна, яке може підлягати технологічній переробці встановлюється Кабінетом Міністрів України.»;
Обґрунтування:
Оскільки у Проекті не міститься тлумачення терміну «технологічна переробка», а також не визначення перелік майна, яке може бути піддано такій переробці, доцільно передбачити у Проекті обов’язок Кабінету міністрів України детально визначити перелік такого майна. В протилежному випадку поняття технологічної переробки трактуватиметься надто широко, що може призвести до зловживань.
 
Відхилено      
    -92- Добродомов Д.Є.
абз. 2 ч.4 ст. 21 виключити
 
Враховано    
89. 5. Активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації або технологічної переробки без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора. Передача для реалізації або технологічної переробки активів може також здійснюватися за згодою їх власника, копія якої надається Національному агентству з відповідним зверненням прокурора.
 
-93- Добродомов Д.Є.
із абз. 1 ч. 5 ст. 21 виключити формулювання «або технологічної переробки»;
 
Враховано   5. Активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора. Передача для реалізації активів може також здійснюватися за згодою їх власника, копія якої надається Національному агентству з відповідним зверненням прокурора.
 
90. Реалізація та/або технологічна переробка активів здійснюється визначеними на конкурсних засадах юридичними особами. Порядок відбору таких юридичних осіб, порядок реалізації активів на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
-94- Добродомов Д.Є.
із абз. 2 ч. 5 ст. 21 виключити формулювання «та/або технологічна переробка»;
 
Враховано   Реалізація здійснюється визначеними на конкурсних засадах юридичними особами. Порядок відбору таких юридичних осіб, порядок реалізації активів на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
91. Рішення про передачу для реалізації або технологічної переробки активів вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальних заробітних плат погоджується спеціально створеною при Національному агентстві міжвідомчою комісією з питань реалізації активів.
 
-95- Добродомов Д.Є.
із абз. 3 ч. 5 ст. 21 виключити формулювання «або технологічної переробки»;
 
Враховано   Рішення про передачу для реалізації активів вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальних заробітних плат погоджується спеціально створеною при Національному агентстві міжвідомчою комісією з питань реалізації активів.
 
92. Положення про міжвідомчу комісію з питань реалізації активів та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   Положення про міжвідомчу комісію з питань реалізації активів та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
93. 6. Одержані від реалізації або технологічної переробки активів кошти зараховуються на депозитні рахунки Національного агентства.
 
-96- Добродомов Д.Є.
ч. 6 ст. 21 виключити формулювання «або технологічної переробки»;
 
Враховано   6. Одержані від реалізації активів кошти зараховуються на депозитні рахунки Національного агентства.
 
94. 7. Управління активами у вигляді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій, паїв:
 
   7. Управління активами у вигляді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій, паїв:
 
95. 1) комерційного банку - забезпечується шляхом здійснення на вимогу Національного агентства передбачених законом та спільним з Національним агентством нормативно-правовим актом заходів відповідно Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а для кооперативних банків - Національним банком України;
 
-97- Добродомов Д.Є.
П. 1 ч. 7 ст. 21 Закону викласти у такій редакції:
«1) банку – забезпечується шляхом здійснення на вимогу Національного агентства передбачених законом та нормативно-правовим актом Національного агентства заходів за погодженням з Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а для кооперативних банків – Національним банком України»;
 
Враховано   1) банку – забезпечується шляхом здійснення на вимогу Національного агентства передбачених законом та нормативно-правовим актом Національного агентства заходів за погодженням з Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а для кооперативних банків – Національним банком України;
 
96. 2) страховика - забезпечується шляхом здійснення на вимогу Національного агентства заходів, передбачених законом та спільним нормативно-правовим актом Національного агентства, Національного банку України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а для страховиків, створених в організаційно-правовій формі акціонерного товариства, - також і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 
-98- Добродомов Д.Є.
П. 2 ч. 7 ст. 21 Закону викласти у такій редакції:
«страховика – забезпечується шляхом здійснення на вимогу Національного агентства заходів, передбачених законом та нормативно-правовим актом Національного агентства за погодженням з Національним банком України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а для страховиків, створених в організаційно-правовій формі акціонерного товариства, – також і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;
 
Враховано   2) страховика – забезпечується шляхом здійснення на вимогу Національного агентства заходів, передбачених законом та нормативно-правовим актом Національного агентства за погодженням з Національним банком України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а для страховиків, створених в організаційно-правовій формі акціонерного товариства, – також Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
97. 3) кредитної спілки, управителя фонду операцій з нерухомістю, лізингової компанії, факторингової компанії, ломбарду - забезпечується шляхом здійснення на вимогу Національного агентства заходів, передбачених законом та спільним нормативно-правовим актом Національного агентства та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
 
   3) кредитної спілки, управителя фонду операцій з нерухомістю, лізингової компанії, факторингової компанії, ломбарду - забезпечується шляхом здійснення на вимогу Національного агентства заходів, передбачених законом та спільним нормативно-правовим актом Національного агентства та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
 
98. У разі здійснення управління активами у вигляді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій, паїв управитель під час здійснення повноважень власника таких активів у вищих органах управління відповідної юридичної особи зобов'язаний погоджувати свої дії з власником таких активів.
 
   У разі здійснення управління активами у вигляді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій, паїв управитель під час здійснення повноважень власника таких активів у вищих органах управління відповідної юридичної особи зобов'язаний погоджувати свої дії з власником таких активів.
 
99. 8. У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику, а в разі їх реалізації чи технологічної переробки - повертає одержані від цього кошти, а також проценти, нараховані як плата за користування банком такими коштами.
 
-99- Шкрум А.І.
частину восьму статті 21 доповнити новим абзацом такого змісту:
" Вигоди від активів, що передані в управління, належать їх власнику".
 
Відхилено   8. У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику, а в разі їх реалізації - повертає одержані від цього кошти, а також проценти, нараховані як плата за користування банком такими коштами.
 
    -100- Шкрум А.І.
статтю 21 доповнити новою дев'ятою частиною такого змісту:
"9. У разі набрання законної сили рішенням суду про визнання результатів процедури закупівлі недійсною або у разі відмови управителя чи Національного агентства від договору управління майном у зв’язку з неможливістю управителя здійснювати управління майном, управління такими майном переходить до Національного агентства."
 
Відхилено    
100. Стаття 22. Контроль за ефективністю управління активами
 
-101- Воропаєв Ю.М.
10) зміни до ст. 22 – виключити;
 
Відхилено   Стаття 22. Контроль за ефективністю управління активами
 
    -102- Власенко С.В.
10) зміни до ст. 22 – виключити;
 
Відхилено    
101. 1. Національне агентство здійснює періодичну, але не рідше одного разу на місяць, перевірку ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління. Управитель зобов'язаний надавати уповноваженим особам Національного агентства доступ до прийнятих в управління активів для огляду, а також до документів щодо управління такими активами та їх використання.
 
-103- Рябчин О.М.
Пташник В.Ю.
Шкрум А.І.
4) Абзаци 20-24 пункту 9 статті третьої розділу першого законопроекту, якими вносяться зміни до статті 22 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", викласти в наступній редакції:
«Стаття 22. Відповідальність держави та управителя арештованим майном перед власником. Контроль за ефективністю управління активами.
1. Управитель арештованого майна відповідає за завдані збитки перед власником майна, якщо він не виявив при управлінні майном належної турботливості про інтерес останнього та не доведе, що вони виникли внаслідок непереборної сили, винних дій Національного агентства чи самого власника майна.
2. Якщо збитки власнику майна було завдано з вини Національного агентства, відповідальність за завдані збитки несе держава.
3. Управитель арештованого майна відповідає за упущену вигоду перед власником майна.
4. У випадках, передбачених частинами першою та третьою цієї статті держава несе субсидіарну відповідальність перед власником майна.
5. Управитель несе відповідальність за боргами, що виникли у зв'язку із здійсненням ним управління, якщо вартості майна, переданого в управління, недостатньо для задоволення вимог кредиторів.
6. У випадках, якщо майно, яке передавалось в управління, було вилучене в порядку конфіскації чи спеціальної конфіскації, право вимог до управителя переходить від власника майна до держави.
7. Якщо управитель здійснив відчуження арештованого майна на користь інших осіб, Національне агентство зобов'язане заявити позов про витребування арештованого майна від третіх осіб в інтересах його власника.
8. Національне агентство здійснює періодичну, але не рідше одного разу на місяць, перевірку ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління. Управитель зобов'язаний надавати уповноваженим особам Національного агентства доступ до прийнятих в управління активів для огляду, а також до документів щодо управління такими активами та їх використання.
У разі встановлення фактів неналежного управління активами або спроб відчуження активів управителем, Національне агентство повідомляє про це відповідним правоохоронним органам для перевірки і реагування згідно із законом та невідкладно здійснює заходи щодо зміни управителя відповідних активів.
9. Порядок здійснення контролю за ефективністю управління активами визначається Кабінетом Міністрів України.»;
 
Відхилено   1. Національне агентство здійснює періодичну, але не рідше одного разу на місяць, перевірку ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління. Управитель зобов'язаний надавати уповноваженим особам Національного агентства доступ до прийнятих в управління активів для огляду, а також до документів щодо управління такими активами та їх використання.
 
102. У разі встановлення фактів неналежного управління активами або спроб відчуження активів управителем Національне агентство повідомляє про це відповідним правоохоронним органам для перевірки і реагування згідно із законом та невідкладно здійснює заходи щодо зміни управителя відповідних активів.
 
   У разі встановлення фактів неналежного управління активами або спроб відчуження активів управителем Національне агентство повідомляє про це відповідним правоохоронним органам для перевірки і реагування згідно із законом та невідкладно здійснює заходи щодо зміни управителя відповідних активів.
 
103. 2. Порядок здійснення контролю за ефективністю управління активами визначається Кабінетом Міністрів України";
 
-104- Давиденко В.М.
5.Статтю 3 доповнити частиною десятою такого змісту:
«10) доповнити статтею 21-1 такого змісту:
" Стаття 21-1. Контроль за ефективністю управління активами
1. Національне агентство здійснює періодичну, але не рідше одного разу на місяць, перевірку ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління. Управитель зобов'язаний надавати уповноваженим особам Національного агентства доступ до прийнятих в управління активів для огляду, а також до документів щодо управління такими активами та їх використання.
У разі встановлення фактів неналежного управління активами або спроб відчуження активів управителем Національне агентство повідомляє про це відповідним правоохоронним органам для перевірки і реагування згідно із законом та невідкладно здійснює заходи щодо зміни управителя відповідних активів.
2. Порядок здійснення контролю за ефективністю управління активами визначається Кабінетом Міністрів України."«
У зв’язку з цим частини десяту – тринадцяту вважати частинами одинадцятою – чотирнадцятою;
 
Відхилено   2. Порядок здійснення контролю за ефективністю управління активами визначається Кабінетом Міністрів України";
 
    -105- Шкрум А.І.
6) Доповнити закон новою статтею 22-1 такого змісту:
"Стаття 22-1. Відповідальність держави перед власником активів, прийнятих на зберігання Національним агентством
1. Держава несе відповідальність за втрату (нестачу) або пошкодження активів, прийнятих на зберігання Національним агентством, незалежно від його вини.
2. Збитки, завдані власникові активів втратою (нестачею) або пошкодженням речі, відшкодовуються:
1) у разі втрати (нестачі) активів - у розмірі їх вартості;
2) у разі пошкодження активів - у розмірі суми, на яку знизилася їх вартість.
3. Якщо внаслідок пошкодження речі її якість змінилася настільки, що вона не може бути використана за первісним призначенням, власник активів має право відмовитися від цієї речі і вимагати від держави відшкодування її вартості."
 
Відхилено    
104. 10) частину другу статті 23 викласти в такій редакції:
 
   10) частину другу статті 23 викласти в такій редакції:
 
105. "2. За погодженням з міжвідомчою комісією з питань реалізації активів Національне агентство самостійно забезпечує виконання судового рішення про конфіскацію, спеціальну конфіскацію активів, стягнення в дохід держави активів, що перебувають в його управлінні або перебували, але були реалізовані чи перероблені, вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальних заробітних плат.
 
-106- Добродомов Д.Є.
Пропонується з ч. 2 ст. 23 виключити слова «чи перероблені».
Поправка носить технічний характер і пов’язана із запропонованим вище виключенням технологічної переробки.
 
Враховано   "2. За погодженням з міжвідомчою комісією з питань реалізації активів Національне агентство самостійно забезпечує виконання судового рішення про конфіскацію, спеціальну конфіскацію активів, стягнення в дохід держави активів, що перебувають в його управлінні або перебували, але були реалізовані, вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальних заробітних плат.
 
    -107- Воропаєв Ю.М.
11) перше і друге речення частини 2 статті 23 – виключити;
 
Відхилено    
    -108- Власенко С.В.
11) перше і друге речення частини 2 статті 23 – виключити;
 
Відхилено    
106. У разі прийняття рішення про реалізацію активи передаються Національним агентством визначеній на конкурсних засадах юридичній особі для реалізації.
 
-109- Добродомов Д.Є.
Пропонується виключити абз. 2 ч. 2 ст. 23, а саме: «У разі прийняття рішення про реалізацію активи передаються Національним агентством визначеній на конкурсних засадах юридичній особі для реалізації».
Поправки носить технічний характер і пов’язані із запропонованим вище виключенням технологічної переробки.
 
Відхилено   У разі прийняття рішення про реалізацію активи передаються Національним агентством визначеній на конкурсних засадах юридичній особі для реалізації.
 
107. Реалізація зазначених активів здійснюється на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
-110- Добродомов Д.Є.
-Пропонується доповнити абз. 3 ч. 2 ст. 23, а саме після слів «…активів здійснюється…» додати слова «Національним агентством». Тобто залишити цей абзац у чинній редакції.
 
Відхилено   Реалізація зазначених активів здійснюється на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
108. Договори купівлі-продажу активів, які реалізуються Національним агентством відповідно до цього Закону, нотаріальному посвідченню не підлягають";
 
-111- Шкрум А.І.
7) статтю 23 доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
"5. Забороняється передача в управління третім особам активів, що перебувають у державній чи комунальній власності чи перебувають у власності підприємств, що знаходяться під вирішальним впливом держави чи територіальної громади".
 
Відхилено   Договори купівлі-продажу активів, що реалізуються Національним агентством відповідно до цього Закону, нотаріальному посвідченню не підлягають";
 
109. 11) статтю 24 викласти в такій редакції:
 
-112- Пинзеник В.М.
- пункт 11 (щодо нової редакції статті 24) виключити.
 
Враховано      
110. "Стаття 24. Надходження від управління активами
 
-113- Шкрум А.І.
8) статтю 24 викласти у такій редакції:
"1. Надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів до України, перераховуються до Державного бюджету України та спрямовуються на:
повернення власнику відповідно до рішення прокурора, суду, яке набрало законної сили, коштів, одержаних від реалізації активів та управління ними, – в межах надходжень від реалізації відповідних активів та управління ними;
відшкодування витрат, пов’язаних із здійсненням заходів із управління активами;
повернення активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, до іноземної держави відповідно до міжнародних угод про розподіл та повернення активів – в межах відповідних активів та відповідно до міжнародної угоди;
забезпечення підвищення ефективності кримінального судочинства, зокрема, проведення негласних слідчих дій, здійснення заходів із забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, заохочення та захист осіб, які повідомляють про факти корупційних правопорушень відповідно до порядку встановленого Кабінетом Міністрів України.
2. До надходжень від управління активами, здійснюваного Національним агентством, належать:
1) проценти, нараховані як плата за користування банками коштами або банківськими металами, розміщеними на рахунках Національного агентства, – після набрання законної сили судовим рішенням про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, стягнення в дохід держави відповідних активів;
2) доходи від використання активів, прийнятих в управління;
3) 10 відсотків коштів, одержаних від реалізації або технологічної переробки арештованих активів, які підлягають конфіскації або спеціальній конфіскації (після набрання чинності відповідним судовим рішенням про конфіскацію, спеціальну конфіскацію реалізованих активів), а також реалізації активів в рамках самостійного виконання Національним агентством судового рішення про їх конфіскацію, спеціальну конфіскацію."
 
Відхилено      
    -114- Воропаєв Ю.М.
12) статтю 24 викласти в редакції:
«Стаття 24. Надходження від управління активами
1.Надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів до України, перераховуються до Державного бюджету України.
2. До надходжень від управління активами, здійснюваного Національним агентством, належать проценти, нараховані як плата за користування банками коштами або банківськими металами, розміщеними на рахунках Національного агентства, – після набрання законної сили судовим рішенням про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, стягнення в дохід держави відповідних активів; доходи від використання активів, прийнятих в управління.
3. Національне агентство є головним розпорядником видатків з Державного бюджету України, що спрямовуються на забезпечення діяльності Національного агентства.»
 
Відхилено    
    -115- Власенко С.В.
12) статтю 24 викласти в редакції:
«Стаття 24. Надходження від управління активами
1.Надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів до України, перераховуються до Державного бюджету України.
2. До надходжень від управління активами, здійснюваного Національним агентством, належать проценти, нараховані як плата за користування банками коштами або банківськими металами, розміщеними на рахунках Національного агентства, – після набрання законної сили судовим рішенням про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, стягнення в дохід держави відповідних активів; доходи від використання активів, прийнятих в управління.
3. Національне агентство є головним розпорядником видатків з Державного бюджету України, що спрямовуються на забезпечення діяльності Національного агентства.»
13) у розділі V "Прикінцеві положення" пункт 2-1 викласти в редакції:
«2-1. Не пізніше шестимісячного строку з дня набрання чинності цим Законом Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів приймає рішення про початок роботи Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, яке оприлюднюється на офіційному сайті Кабінету Міністрів України».
14) зміни до абзацу першого підпункті 1 пункту 4 розділу V "Прикінцеві положення" – виключити.
 
Відхилено    
111. 1. Надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів до України, перераховуються до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовуються на:
 
      
112. повернення власнику відповідно до рішення прокурора, суду, яке набрало законної сили, коштів, одержаних від реалізації активів та управління ними, - в межах надходжень від реалізації відповідних активів та управління ними;
 
      
113. відшкодування витрат, пов'язаних із здійсненням заходів із управління активами;
 
      
114. повернення активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, до іноземної держави відповідно до міжнародних угод про розподіл та повернення активів, - в межах відповідних активів та відповідно до міжнародної угоди;
 
      
115. забезпечення підвищення ефективності кримінального судочинства, зокрема, проведення негласних слідчих дій, здійснення заходів із забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, заохочення та захист осіб, які повідомляють про факти корупційних правопорушень відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.
 
-116- Сотник О.С.
5) Абзац сьомий пункту одинадцятого розділу І – виключити;
Обґрунтування
Фінансування заходів з «підвищення якості кримінального судочинства» та «проведення негласних слідчих дій» повинно здійснюватись лише з Державного бюджету України та під пильним контролем уповноважених на те органів. Надання можливості фінансування таких заходів напряму з коштів Національного агентства може привести до неефективного та непрозорого витрачання коштів Національного агентства. Окрім ряд заходів у кримінальному судочинстві здійснюється таємно, наприклад «проведення негласних слідчих дій», що значно обмежує контроль суспільства за витрачанням коштів Національного агентства.
 
Відхилено      
116. 2. До надходжень від управління активами, здійснюваного Національним агентством, належать:
 
-117- Рябчин О.М.
Пташник В.Ю.
Шкрум А.І.
5) Абзаци 8-11 пункту 11 статті третьої розділу першого законопроекту, якими вносяться зміни до частини 2 статті 24 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", викласти в наступній редакції:
«2. До надходжень від управління активами, здійснюваного Національним агентством, належать:
1) майно, у випадках передбачених статтями 20 та 21 цього Закону:
2) 10 відсотків коштів, одержаних від реалізації активів у рамках самостійного виконання Національним агентством судового рішення про їх конфіскацію, спеціальну конфіскацію.»
 
Відхилено      
117. 1) проценти, нараховані як плата за користування банками коштами або банківськими металами, розміщеними на рахунках Національного агентства, - після набрання законної сили судовим рішенням про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, стягнення в дохід держави відповідних активів;
 
      
118. 2) доходи від використання активів, прийнятих в управління;
 
      
119. 3) 10 відсотків коштів, одержаних від реалізації або технологічної переробки арештованих активів, які підлягають конфіскації або спеціальній конфіскації (після набрання чинності відповідним судовим рішенням про конфіскацію, спеціальну конфіскацію реалізованих активів), а також реалізації активів у рамках самостійного виконання Національним агентством судового рішення про їх конфіскацію, спеціальну конфіскацію.
 
-118- Добродомов Д.Є.
Пропонується у п. 3 ч. 2 ст. 24 замінити слова «10 відсотків» на «5 відсотків», а також виключити формулювання «або технологічної переробки».
Варто зазначити, що сума у 10%, яку передбачається зараховувати до надходжень Національного агентства, є завеликою і підлягає зменшенню до рівня 5%, враховуючи й інші джерела надходжень.
Друга поправка носить технічний характер і пов’язана із запропонованим вище виключенням технологічної переробки.
 
Відхилено      
    -119- Сотник О.С.
6) У абзаці одинадцятому пункту одинадцятого розділу І слово «арештованих» – виключити;
Обґрунтування
Для уникнення зловживань доцільно уточнити положення проекту, відповідно до яких реалізація активів може проводитись лише після їх конфіскації за рішенням суду.
 
Відхилено    
120. 3. Національне агентство є головним розпорядником коштів, що надходять до спеціального фонду Державного бюджету України від управління активами";
 
-120- Дерев'янко Ю.Б.
13) частину третю статті 24 (в новій редакції) виключити.
 
Враховано      
121. 12) у статті 25:
 
   11) у статті 25:
 
122. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
123. в абзаці першому слова "є відкритим та" виключити;
 
-121- Добродомов Д.Є.
Пропонується не змінювати чинну редакцію абз. 1 ч. 1 ст. 25, а саме залишити після слів « (далі – Реєстр), який» слова «є відкритим та».
Незрозумілою є пропозиція авторів законопроекту так ознаку функціонування Реєстру як відкритість.
Для упередження можливих зловживань треба, щоб цей Реєстр був відкритим.
 
Відхилено   в абзаці першому слова "є відкритим та" виключити;
 
    -122- Сотник О.С.
7) Абзац третій пункту дванадцятого розділу І – виключити;
Обґрунтування
Цією правкою запропоновано зняти вимогу до відкритості Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, шляхом внесення змін у ст. 25 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». Це призведе лише до зменшення відкритості і прозорості діяльності Національного агентства. Окрім того, обґрунтування необхідності такої правки у Проекті відсутні.
 
Відхилено    
124. у пункті 3 слово "відсотки" замінити словом "проценти";
 
-123- Петьовка В.В.
2) статтю 3 викласти в такій редакції:
«1. Головою Національного агентства може бути громадянин України, віком не молодше 35-ти років, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не менше восьми років, досвід роботи на керівних посадах в органах влади, органах місцевого самоврядування, юридичних особах в Україні або за кордоном чи у міжнародних організаціях не менше ніж п’ять років, володіє державною мовою та здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.»;
 
Відхилено   у пункті 3 слово "відсотки" замінити словом "проценти";
 
125. в абзаці другому частини другої слово "слідчими" замінити словами "слідчими, детективами";
 
   в абзаці другому частини другої слово "слідчими" замінити словами "слідчими, детективами";
 
126. у частині третій слово "слідчі" замінити словами "слідчі, детективи";
 
   у частині третій слово "слідчі" замінити словами "слідчі, детективи";
 
127. 13) у розділі V "Прикінцеві положення":
 
   13) у розділі V "Прикінцеві положення":
 
128. доповнити розділ пунктом 2-1 такого змісту:
 
   доповнити розділ пунктом 2-1 такого змісту:
 
129. "2-1. Про початок роботи Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, приймає рішення, яке оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України";
 
-124- Воропаєв Ю.М.
13) у розділі V "Прикінцеві положення" пункт 2-1 викласти в редакції:
«2-1. Не пізніше шестимісячного строку з дня набрання чинності цим Законом Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів приймає рішення про початок роботи Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, яке оприлюднюється на офіційному сайті Кабінету Міністрів України».
14) зміни до абзацу першого підпункті 1 пункту 4 розділу V "Прикінцеві положення" – виключити.
 
Відхилено   "2-1. Про початок роботи Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, приймає рішення, яке оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України";
 
130. у підпункті 1 пункту 4:
 
   у підпункті 1 пункту 4:
 
131. в абзаці першому слово "тримісячний" замінити словом "шестимісячний";
 
   в абзаці першому слово "тримісячний" замінити словом "шестимісячний";
 
132. абзац шостий викласти в такій редакції:
 
   абзац шостий викласти в такій редакції:
 
133. "створити Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів".
 
   "створити Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів".
 
134. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.