Кількість абзаців - 20 Таблиця поправок


Про особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
 
-1- Галасюк В.В.
Хміль М.М.
Кіраль С.І.
Назву проекту закону викласти у наступній редакції : «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
 
Враховано   Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
 
3.

 
-2- Курячий М.П.
Назву проекту закону викласти у наступній редакції : «Про особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності тимчасового характеру»
 
Враховано редакційно      
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
      
5. Стаття 1. У цьому Законі терміни «державний нагляд (контроль)», «заходи державного нагляду (контролю)», «органи державного нагляду (контролю)» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
 
-3- Пинзеник П.В.
Статтю 1 викласти у такій редакції: «1. Ліквідувати органи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (крім Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України)»
 
Відхилено   Стаття 1. У цьому Законі терміни «державний нагляд (контроль)», «заходи державного нагляду (контролю)», «органи державного нагляду (контролю)» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
 
6. Стаття 2. Встановити до 30 червня 2016 року мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (крім проведення планових заходів Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України в частині перевірки безпечності та якості харчових продуктів).
 
-4- Галасюк В.В.
Хміль М.М.
Кіраль С.І.
У статті 2 слова " (крім проведення планових заходів у сфері перевірки безпечності та якості харчових продуктів)" виключити.
 
Враховано   Стаття 2. Встановити до 31 грудня 2016 року мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
 
    -5- Пинзеник П.В.
Статтю 2 виключити
 
Відхилено    
    -6- Писаренко В.В.
У статті 2 слова та цифри «ЗО червня 2016 року» замінити на слова та цифри «1 січня 2019 року»
 
Відхилено    
    -7- Продан О.П.
у статті 2 законопроекту слова "Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України в частині перевірки безпечності та якості харчових продуктів)" замінити словами ", що спрямовані на нагляд (контроль) виконання вимог законодавства про захист рослин, законодавства про ветеринарну медицину, законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів)".
 
Враховано редакційно    
    -8- Кужель О.В.
у статтях другій та сьомій законопроекту слова та цифри: «30 червня» замінити словами та цифрами: «31 грудня»
 
Враховано    
7. Стаття 3. До 30 червня 2016 року позапланові заходи державного нагляду (контролю) проводяться органами державного нагляду (контролю) з дозволу Кабінету Міністрів України; з дозволу Державної регуляторної служби України (з підстави, передбаченої частиною другою цієї статті); за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням; за рішенням суду.
 
-9- Галасюк В.В.
Хміль М.М.
Кіраль С.І.
Частину першу статті 3 викласти у наступній редакції:
"До 31 грудня 2016 року позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органами державного нагляду (контролю) з підстави, передбаченої частиною другою цієї статті (за погодженням Державної регуляторної служби України); за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням; за рішенням суду; у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання."
Слово «дозвіл» у всіх відмінках у статтях 3, 4 та 5 замінити на слово «погодження» у відповідних відмінках
 
Враховано   Стаття 3. До 31 грудня 2016 року позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органами державного нагляду (контролю):
1) з підстави, передбаченої частиною другою цієї статті (за погодженням центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності (далі – Державна регуляторна служба);
2) за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
3) за рішенням суду;
4) у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання.
 
    -10- Пинзеник П.В.
Статтю 3 виключити
 
Відхилено    
    -11- Ленський О.О.
У статті 3 виключити слова «з дозволу Кабінету Міністрів України;»
 
Враховано    
    -12- Курячий М.П.
Статтю 3 викласти у наступній редакції:
«Стаття 3. До 30 червня 2016 року позапланові заходи державного нагляду (контролю) проводяться органами державного нагляду (контролю) за письмовою заявою суб'єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням; за рішенням суду в рамках порушеного за постановою слідчого кримінального провадження, на підставі обгрунтованого звернення про порушення суб'єктом господарювання його законних прав з повідомленням Державної регуляторної служби України»
 
Враховано редакційно    
    -13- Голубов Д.І.
Частину першу статті 3 викласти в такій редакції:
«Стаття 3. До ЗО червня 2016 року позапланові заходи державного нагляду (контролю) проводяться органами державного нагляду (контролю) з дозволу з дозволу Державної регуляторної служби України (з підстави, передбаченої частиною другою цієї статті); за письмовою заявою суб'єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням; за рішенням суду.».
 
Враховано редакційно    
    -14- Писаренко В.В.
У частині першій статті 3:
слова та цифри «30 червня 2016 року» замінити на слова та цифри «1 січня 2019 року»;
після слів «проводяться органами державного нагляду (контролю)» додати слово «лише»;
слова «з дозволу Кабінету Міністрів України; з дозволу Державної регуляторної служби України (з підстави, передбаченої частиною другою цієї статті)» - виключити;
знак «;» замінити на слово «або».
 
Враховано частково    
8. Позаплановий захід державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав проводиться органом державного нагляду (контролю) з дозволу Державної регуляторної служби України.
 
-15- Галасюк В.В.
Хміль М.М.
Кіраль С.І.
У другій та третій частинах статті слово "обґрунтованого" виключити
 
Відхилено   Позаплановий захід державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав проводиться органом державного нагляду (контролю) за погодженням Державної регуляторної служби.
Для погодження орган державного нагляду (контролю) подає Державній регуляторній службі копію відповідного звернення фізичної особи та обґрунтування необхідності проведення перевірки. Державна регуляторна служба розглядає подані документи та надає погодження або вмотивовану відмову у наданні погодження протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідних документів.
 
    -16- Ленський О.О.
В частині 2 статті 3 і далі за текстом слова «Державна регуляторна служба України» замінити на «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва»
 
Відхилено    
    -17- Пташник В.Ю.
Частину другу статті третьої викласти в наступній редакції:
"Позаплановий захід державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав проводиться органом державного нагляду (контролю) з дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва.";
 
Враховано редакційно    
    -18- Галасюк В.В.
Хміль М.М.
Кіраль С.І.
Доповнити статтю 3 новою частиною третьою наступного змісту:
"Для погодження орган державного нагляду (контролю) подає Державній регуляторній службі України копію відповідного звернення фізичної особи та аргументацію необхідності проведення перевірки. Державна регуляторна служба України розглядає подані документи та надає погодження або вмотивовану відмову протягом п’яти робочих днів."
Відповідно частину третю вважати частиною четвертою та в ній слова "Міністерством економічного розвитку і торгівлі України" замінити на слова "Державною регуляторною службою України".
 
Враховано    
9. Форма та порядок надання дозволу на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.
 
-19- Писаренко В.В.
частини 2-3 статті З - виключити.
 
Відхилено   Форма та порядок надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав затверджуються Державною регуляторною службою.
 
    -20- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Бублик Ю.В.
Марченко О.О.
В статті 3 Законопроекту:
після слів «за рішенням суду» поставити знак «;»та доповнити словами «з підстав, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України.»;
слова «Кабінету Міністрів України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері».
після слів «за його бажанням;» доповнити словами «на підставі звернення народного депутата України чи депутата місцевої ради до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю);».
 
Відхилено    
10. Стаття 4. Державна регуляторна служба України зобов’язана до початку проведення органами державного нагляду (контролю) заходів державного нагляду (контролю) оприлюднювати на власному офіційному веб-сайті дозвіл на їх проведення. Здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) без оприлюднення дозволу, забороняється.
 
-21- Пташник В.Ю.
Статтю 4 викласти в наступній редакції:
" Державна регуляторна служба України зобов'язана до початку проведення органами державного нагляду (контролю) заходів державного нагляду (контролю) оприлюднювати на власному офіційному веб-сайті дозвіл на їх проведення. Оприлюднення дозволу на проведення органами державного нагляду (контролю) позапланового заходу державного нагляду (контролю) повинне здійснюватися не пізніше, ніж у день проведення такого заходу."
 
Враховано редакційно   Стаття 4. Державна регуляторна служба зобов’язана до початку проведення органами державного нагляду (контролю) заходів державного нагляду (контролю) оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті погодження на проведення таких заходів. Проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) без оприлюднення погодження Державної регуляторної служби забороняється.
 
    -22- Голубов Д.І.
Статтю 4 викласти в такій редакції:
«Стаття 4. Державна регуляторна служба України зобов'язана до початку проведення органами державного нагляду (контролю) заходів державного нагляду (контролю) оприлюднювати на власному офіційному веб-сайті дозвіл, на їх проведення.».
 
Враховано редакційно    
    -23- Ленський О.О.
Курячий М.П.
Пинзеник П.В.
Писаренко В.В.
Статтю 4 виключити
 
Відхилено    
11. Стаття 5. Суб'єкт господарювання перед проведенням позапланового заходу державного нагляду (контролю) повинен ознайомитися з дозволом на його проведення з наданням йому копії відповідного документа.
 
-24- Галасюк В.В.
Хміль М.М.
Кіраль С.І.
У статті 5 слова "на його проведення " замінити словами "на проведення такого заходу"
 
Враховано   Стаття 5. Суб'єкт господарювання перед проведенням позапланового заходу державного нагляду (контролю) ознайомлюється з погодженням Державної регуляторної служби на проведення такого заходу з наданням йому копії відповідного документа.
 
    -25- Курячий М.П.
Статтю 5 викласти у наступній редакції:
«Стаття 5. Суб'єкт господарювання перед проведенням позапланового заходу державного нагляду (контролю) повинен ознайомитися з направленням на перевірку з наданням йому копії відповідного документа.
Направлення на позапланову перевірку повинно містити: підставу перевірки, номер та дату наказу про проведення перевірки, тривалість перевірки, мету перевірки, посаду, прізвище, ім`я, по батькові посадової (службової) особи, що здійснює перевірку.
Суб'єкти господарювання мають право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо вони не пред'явили направлення, передбачені статтею 3 цього Закону."
 
Враховано редакційно    
12. Суб'єкти господарювання мають право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо вони не пред'явили дозволи, передбачені статтею 3 цього Закону.
 
-26- Пинзеник П.В.
Писаренко В.В.
Статтю 5 виключити
 
Відхилено   Суб'єкти господарювання мають право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) для проведення заходів державного нагляду (контролю), якщо їм не пред'явлено погодження, передбачене статтею 3 цього Закону.
 
13. Стаття 6. Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів контролю Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та її територіальними органами, Державною фіскальною службою України та її територіальними органами, Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами, Державною службою експортного контролю України, Державною інспекцією ядерного регулювання України та її територіальними органами, Державною авіаційною службою України, Національним банком України, Антимонопольним комітетом України.
 
-27- Галасюк В.В.
Хміль М.М.
Кіраль С.І.
Статтю 6 викласти в такій редакції:
"Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів контролю органом державного регулювання діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг; державним органом, що здійснює державне регулювання ринку цінних паперів; центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів та його територіальними органами; центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи та його територіальними органами; центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю та його територіальними органами; центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю; центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії та його територіальними органами; центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору України та є уповноваженим органом з питань цивільної авіації; центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику #102623
 
Враховано   Стаття 6. Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю) органом державного регулювання діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, органом, що здійснює державне регулювання ринку цінних паперів, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, та його територіальними органами, центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи та його територіальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю та його територіальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії, та його територіальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору України та є уповноваженим органом з питань цивільної авіації, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, та його територіальними органами (в частині перевірки дотримання державних будівельних норм, державних стандартів і правил щодо доступності для маломобільних груп населення), центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, Національною Радою України з питань телебачення і радіомовлення, Національним банком України, Антимонопольним комітетом України.
 
    -28- Дроздик О.В.
Мацола Р.М.
Статтю 6 проекту після слів "Державною інспекцією ядерного регулювання України та її територіальними органами" доповнити словами "Державною службою України з питань праці та її територіальними органами".
 
Відхилено    
    -29- Писаренко В.В.
У статті 6 слова «Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку», «Державною фіскальною службою України та її територіальними органами», «Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами», «Державною службою експортного контролю України» - виключити
 
Відхилено    
    -30- Єднак О.В.
Ленський О.О.
Маркевич Я.В.
Балицький Є.В.
Пташник В.Ю.
У статті 6 після слів "Антимонопольним комітетом України" додати "Державною екологічною інспекцією України та її територіальними органами".
 
Враховано редакційно    
    -31- Рибак І.П.
У статті 6 після слів "Державною інспекцією ядерного регулювання України та її територіальними органами" доповнити словами "Державною екологічною інспекцією та її територіальними органами".
 
Враховано редакційно    
    -32- Томенко М.В.
Дзюблик П.В.
Валентиров С.В.
Недава О.А.
Рибак І.П.
Сажко С.М.
Балицький Є.В.
Чепинога В.М.
У запропонованій редакції статті 6 після слів Національним банком України, Антимонопольним комітетом України" доповнити словами "Державною екологічною інспекцією України"
 
Враховано редакційно    
    -33- Новак Н.В.
Статтю 6 після слів «Антимонопольним комітетом України», доповнити словами «органами державного архітектурно-будівельного контролю (нагляду) та органами, які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, дотриманням вимог законодавства України про охорону земель».
 
Враховано редакційно    
    -34- Васюник І.В.
В частині першій статті 6 проекту Закону після слів «Антимонопольним комітетом України» додати слова та розділові знаки «,Державною архітектурно-будівельною інспекцією України та її територіальними органами»
 
Враховано редакційно    
    -35- Недава О.А.
У статті 6 проекту Закону після слів «Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та її територіальними органами,» доповнити словами «Державною екологічною інспекцією України та її територіальними органами, Державною службою України з питань праці та її територіальними органами»
 
Враховано частково    
    -36- Пинзеник П.В.
статтю 6 викласти під номером 2 у такій редакції: «2. Дія цього закону не стосується Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та її територіальними органами, Державної фіскальної служби України та її територіальних органів, Державної фінансової інспекції та її територіальних органів, Державної служби експортного контролю України, Державної інспекції ядерного регулювання України та її територіальних органів, Державної авіаційної служби України, Національного банку України, Антимонопольного комітету України»
 
Враховано редакційно    
    -37- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Бублик Ю.В.
Марченко О.О.
Статтю 6 законопроекту після слів «Антимонопольним комітетом України» доповнити словами «а також щодо здійснення заходів контролю відносно суб'єктів господарювання, які здійснюють планування, забудову та інше використання територій, проектування, будівництво об'єктів містобудування, спорудження інших об'єктів».
 
Враховано редакційно    
    -38- Шверк Г.А.
пропоновану Статтю 6, викласти в такій редакції: «Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів контролю Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та її територіальними органами, Державною фіскальною службою України та її територіальними органами, Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами, Державною службою експортного контролю України, Державною інспекцією ядерного регулювання України та її територіальними органами, Державною авіаційною службою України, Національним банком України, Антимонопольним комітетом України, Національною Радою України з питань телебачення і радіомовлення»
 
Враховано редакційно    
    -39- Лещенко С.А.
Пропоную статтю 6 законопроекту викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів контролю Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та її територіальними органами, Державною фіскальною службою України та її територіальними органами, Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами, Державною службою експортного контролю України, Державною інспекцією ядерного регулювання України та її територіальними органами, Державною авіаційною службою України, Національним банком України, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, Антимонопольним комітетом України.».
 
Враховано редакційно    
    -40- Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
До статті 6 проекту Закону додати слова:
«Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення».
 
Враховано редакційно    
    -41- Сольвар Р.М.
статтю 6 законопроекту після слів "Державною інспекцією ядерного регулювання України та її територіальними органами, "доповнити словами "Державною службою України з питань праці та її територіальними органами,";
 
Відхилено    
    -42- Нечаєв О.І.
У статті 6 після слів :"Державною авіаційною службою України" додати: "Державною архітектурно-будівельною інспекцією України,";
 
Враховано редакційно    
    -43- Галасюк В.В.
У статті шостій після слів :"Державною авіаційною службою України" додати слова: "Державною архітектурно-будівельною інспекцією України та її територіальними органами (в частині перевірки дотримання державних будівельних норм, державних стандартів і правил щодо доступності для маломобільних груп населення),";
 
Враховано редакційно    
14. Стаття 7. Прикінцеві положення
 
   Стаття 7. Прикінцеві положення
 
15. 1.Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та діє до 30 червня 2016 року.
 
-44- Пинзеник П.В.
Статтю 7 викласти у такій редакції: «Прикінцеві положення. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.»
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та діє до 31 грудня 2016 року включно.
 
    -45- Галасюк В.В.
Хміль М.М.
Кіраль С.І.
у статті сьомій законопроекту слова та цифри: «30 червня» замінити словами та цифрами: «31 грудня»
 
Враховано    
    -46- Писаренко В.В.
у статті 7 слова та цифри «ЗО червня 2016 року» замінити на слова та цифри «1 січня 2019 року»
 
Відхилено    
16. 2.На час дії мораторію на здійснення заходів державного нагляду (контролю) суб’єктів господарювання призупинити дію:
 
   2. На час дії мораторію на здійснення заходів державного нагляду (контролю) суб’єктів господарювання призупинити дію:
 
17. речення другого абзацу п’ятого частини першої статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007, № 29, ст. 389; 2014, № 36, ст. 1189);
 
   другого речення абзацу п’ятого частини першої статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389; 2010 р., № 38 ст. 510; 2014 р., № 36, ст. 1189);
 
18. Закону України «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності» (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 49, ст. 558; 2015, № 11, ст. 75).
 
-47- Писаренко В.В.
частину 2 статті 7 викласти у такій редакції:
«2. На час дії мораторію на здійснення заходів державного нагляду (контролю) суб'єктів господарювання призупинити дію Закону України "Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності" (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 49, ст. 558; 2015, №11,ст.75).»
 
Враховано редакційно   Закону України «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 49, ст. 558; 2015 р., № 11, ст. 75).
3. Перше речення абзацу першого пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., №№7–9, ст. 55) викласти в такій редакції:
"3. Установити, що у 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік Державною фіскальною службою України та її територіальними органами, Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або з вимогами Кримінального процесуального кодексу України".
 
    -48- Писаренко В.В.
доповнити статтю 7 новою частиною третьою у такій редакції:
«3.На час дії мораторію на здійснення заходів державного нагляду (контролю) суб’єктів господарювання положення Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» застосовуються у частинці, що не суперечить цьому Закону».
у зв'язку 3 цим частину третю вважати частиною четвертою
 
Відхилено    
    -49- Нечаєв О.І.
У статті 7. Прикінцеві положення, додати пункт 3 такого змісту:
"3. Стаття 6 набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та діє до 30 червня 2016 року крім Державної архітектурно-будівельної інспекції України, стосовно якої набирає чинності після реорганізації Державної архітектурно-будівельної інспекції України".
Відповідно пункт 3 статті 7 вважати пунктом 4.
 
Відхилено    
    -50- Галасюк В.В.
Хміль М.М.
Кіраль С.І.
доповнити статтю 7 новим пунктом 3 наступного змісту:
Викласти абзац перший пункту 3 Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" (71-VІІІ, 28.12.2014) у наступній редакції:
"Установити, що у 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за
попередній календарний рік Державною фіскальною службою України та її територіальними органами, Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України."
 
Враховано    
19. 3.Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом розробити і затвердити Стратегію та програму реформування системи державного нагляду (контролю).

-51- Галасюк В.В.
Хміль М.М.
Кіраль С.І.
Частину третю статті сьомої доповнити словами "зокрема в частині перегляду контрольних функцій держави з метою їх оптимізації та відповідного скорочення кількості органів державного нагляду (контролю) та чисельності їх працівників.";
 
Враховано   4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити і затвердити стратегію та програму реформування системи державного нагляду (контролю), зокрема в частині перегляду контрольних функцій держави з метою їх оптимізації та відповідного скорочення кількості органів державного нагляду (контролю) і чисельності їх працівників.
5. Державній регуляторній службі у двотижневий строк затвердити форму та порядок надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю).

    -52- Галасюк В.В.
Хміль М.М.
Кіраль С.І.
Доповнити статтю 7 новим пунктом наступного змісту:
«Державній регуляторній службі України в двотижневий строк затвердити форму та порядок надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю). «.
 
Враховано