Кількість абзаців - 7 Таблиця поправок


Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" щодо працівників калійно-магнієвих копалень (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» щодо працівників калієво-магнієвих копалень
 
   Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» щодо працівників калієво-магнієвих та озокеритних копалень
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. У статті 1 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці” (Відомості Верховної Ради України, 2008, № 42-43, ст. 293) слова «марганцеві та уранові руди» замінити словами «марганцеві, уранові руди та руди магнієві (солі калієво-магнієві та солі магнієві».
 
-1- Матківський Б.М.
Слова «марганцеві та уранові руди» замінити словами «марганцеві, уранові руди та руди магнієві (солі калієво-магнієві та солі магнієві, озокеритні руди»
 
Враховано   І. У статті 1 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 42-43, ст. 293; 2009 р., № 51, ст. 758) слова «марганцеві та уранові руди» замінити словами «марганцеві, уранові, магнієві (солі калієво-магнієві та солі магнієві) та озокеритні руди».
 
4. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
5. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-2- Бондар М.Л.
Встановити дату набрання чинності Закону з 1 січня 2017 року
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.
 
    -3- Матківський Б.М.
Викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Відхилено у зв’язку із прийняттям поправки Н.д.Бондара М.Л.   
6. 2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

   2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.