Кількість абзаців - 41 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення дозвільних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
 
   Проект
Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення дозвільних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення дозвільних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. Абзац перший частини першої статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) після слова «ліцензії» доповнити словами « (якщо необхідність одержання такої ліцензії встановлено законом)».
 
   1. Абзац перший частини першої статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) після слова «ліцензії» доповнити словами « (якщо необхідність одержання такої ліцензії встановлена законом)».
 
5. 2. У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377; 2003 р., № 37, ст. 300; 2007 р., № 3, ст. 29; 2008 р., № 23, ст. 216; 2011 р., № 29, ст. 272; 2012 р., № 42, ст. 527; 2014 р., № 20—21, ст. 712; 2015 р., № 23, ст. 158):
 
   2. У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 3, ст. 29; 2008 р., № 23, ст. 216; 2011 р., № 29, ст. 272; 2012 р., № 42, ст. 527; 2014 р., № 20-21, ст. 712; 2015 р., № 23, ст. 158):
 
6. 1) частину тридцять четверту статті 16 виключити;
 
   1) частину тридцять четверту статті 16 виключити;
 
7. 2) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку» у відповідному відмінку.
 
   2) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку» у відповідному відмінку.
 
8. 3. У Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):
 
-1- Опанасенко О.В.
Пункт 3 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом 1 (з подальшою зміною нумерації підпунктів) такого змісту:
"1) у частині першій, другій і третій статті 10 слова "алкогольні напої та" в усіх відмінках виключити".
 
Враховано   3. У Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):
1) у частинах першій, другій і третій статті 10 слова "алкогольні напої та" в усіх відмінках виключити;
 
9. 1) у статті 14:
 
   2) у статті 14:
 
10. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
11. «Імпорт, експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюється лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України. Оптова торгівля на території України спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюється за наявності ліцензій лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, крім оптової торгівлі спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі, яка може здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров’я та суб’єктами господарювання (організаціями) зооветеринарного постачання незалежно від форми власності. Порядок ведення реєстру зазначених закладів охорони здоров’я та суб’єктів господарювання (організацій) зооветеринарного постачання визначає Кабінет Міністрів України.»;
 
   «Імпорт, експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюються лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України. Оптова торгівля на території України спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюється за наявності ліцензій лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, крім оптової торгівлі спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі, яка може здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров’я та суб’єктами господарювання (організаціями) зооветеринарного постачання незалежно від форми власності. Порядок ведення реєстру зазначених закладів охорони здоров’я та суб’єктів господарювання (організацій) зооветеринарного постачання встановлює Кабінет Міністрів України»;
 
12. у першому реченні частини третьої слова «за наявності відповідних ліцензій» виключити;
 
   у першому реченні частини третьої слова «за наявності відповідних ліцензій» виключити;
 
13. перше речення частини сьомої виключити;
 
-2- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Бублик Ю.В.
Марченко О.О.
Абзац 5 підпункту 1 пункту 3 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«у частині сьомій перше речення виключити, а у другому реченні цифру «500000,00» замінити цифрою «1000000,00».
 
Відхилено   перше речення частини сьомої виключити;
 
14. у частині десятій слова «, які отримали ліцензію на право експорту» виключити;
 
   у частині десятій слова « які отримали ліцензію на право експорту» виключити;
 
15. 2) у статті 15:
 
   3) у статті 15:
 
16. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
17. «Імпорт, експорт, відвантаження для реалізації магазинами безмитної торгівлі, оптова торгівля на території України алкогольними напоями та тютюновими виробами здійснюється за наявності у суб’єктів господарювання усіх форм власності ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами.»;
 
-3- Галасюк В.В.
Частину першу підпункту два пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"Імпорт, експорт алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюються суб’єктами господарювання усіх форм власності без ліцензії.
Оптова торгівля на території України алкогольними напоями та тютюновими виробами здійснюється за наявності у суб’єктів господарювання усіх форм власності ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами".
 
Враховано   "Імпорт, експорт алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюються суб’єктами господарювання усіх форм власності без ліцензії.
Оптова торгівля на території України алкогольними напоями та тютюновими виробами здійснюється за наявності у суб’єктів господарювання усіх форм власності ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами";
 
18. доповнити статтю після частини третьої новою частиною такого змісту:
 
   після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
19. «Митне оформлення тютюнової сировини, паперу цигаркового, що відноситься до товарної позиції 4813 згідно з УКТЗЕД (крім товарної підкатегорії 4813 10 00 00), фільтрів для промислового виробництва сигарет: фільтропалочки ацетатні (трубки з волокон ацетату целюлози, вкриті цигарковим папером), що відносяться до товарної підкатегорії 5601 22 90 00 згідно з УКТЗЕД (крім фільтрів як готових виробів, що призначені для реалізації кінцевим споживачам в окремій споживчій упаковці та не можуть використовуватися для промислового виробництва сигарет), у митному режимі імпорту здійснюється за наявності в інформаційних ресурсах центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику та державну політику у сфері державної митної справи, інформації про видачу ліцензії на право виробництва тютюнових виробів.».
 
-4- Сотник О.С.
В абзаці п'ятому статті 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» слова «який реалізує державну податкову політику та державну політику у сфері державної митної справи» замінити словами «що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
Враховано редакційно   «Митне оформлення тютюнової сировини, паперу цигаркового, що відноситься до товарної позиції 4813 згідно з УКТЗЕД (крім товарної підкатегорії 4813 10 00 00), фільтрів для промислового виробництва сигарет: фільтропалочки ацетатні (трубки з волокон ацетату целюлози, вкриті цигарковим папером), що відносяться до товарної підкатегорії 5601 22 90 00 згідно з УКТЗЕД (крім фільтрів як готових виробів, що призначені для реалізації кінцевим споживачам в окремій споживчій упаковці та не можуть використовуватися для промислового виробництва сигарет), у митному режимі імпорту здійснюється за наявності в інформаційних ресурсах центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику та державну політику у сфері державної митної справи, інформації про видачу ліцензії на право виробництва тютюнових виробів.».
 
    -5- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Бублик Ю.В.
Марченко О.О.
В абзаці 5 підпункту 2 пункту 3 Розділу І Законопроекту слова «центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику та державну політику у сфері державної митної справи» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
Враховано редакційно    
20. У зв’язку з цим частини четверту — сорок третю вважати відповідно частинами п’ятою — сорок четвертою;
 
   У зв’язку з цим частини четверту — сорок третю вважати відповідно частинами п’ятою — сорок четвертою;
 
21. частини п’яту та сьому виключити;
 
-6- Опанасенко О.В.
Підпункт 2 пункту 3 розділу І законопроекту після абзацу сьомого доповнити новими абзацами такого змісту:
"у частині шостій:
абзац другий після слів " (без додання спирту)" доповнити словами "та пива, обсяг власного виробництва та продажу якого не перевищує 7 000 гектолітрів за рік";
доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
"пивом, обсяг власного виробництва та продажу якого не перевищує 7 000 гектолітрів за рік - 30 000 гривень. Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями, мають право продавати пиво без отримання окремої ліцензії на право оптової торгівлі пивом".
 
Відхилено   частини п’яту та сьому виключити;
 
22. у частині десятій слова «або імпорт» виключити;
 
-7- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Бублик Ю.В.
Марченко О.О.
Підпункт 2 пункту З Розділу І Законопроекту доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:
«У частині шостій у абзаці другому та абзаці третьому цифри «500000,00» замінити цифрами «1000000,00».
У зв'язку з цим, абзаци 8-13 підпункту 2 пункту 3 Розділу І Законопроекту вважати абзацами 9-14.
 
Відхилено   у частині десятій слова «або імпорт» виключити;
 
23. частину дванадцяту викласти в такій редакції:
 
   частину дванадцяту викласти в такій редакції:
 
24. «Відвантаження алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що призначені для реалізації магазинами безмитної торгівлі, здійснюється суб’єктами господарювання, які отримали ліцензію на оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, з оформленням митної декларації у митному режимі транзиту без маркування марками акцизного податку, при цьому мінімальні оптово-відпускні ціни для алкогольних напоїв не застосовуються.»;
 
-8- Опанасенко О.В.
Підпункт 2 пункту 3 розділу І законопроекту після абзацу десятого доповнити новими абзацами такого змісту:
"у частинах шістнадцятий та вісімнадцятій слова "крім сидру та перрі (без додавання спирту)" замінити словами "крім пива, сидру та перрі (без додавання спирту)";
частину сімнадцяту доповнити реченням такого змісту: "Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю пивом становить 780 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат, що знаходиться у місці торгівлі".
 
Відхилено   «Відвантаження алкогольних напоїв та тютюнових виробів, призначених для реалізації магазинами безмитної торгівлі, здійснюється суб’єктами господарювання, які отримали ліцензію на оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, з оформленням митної декларації у митному режимі транзиту без маркування марками акцизного податку, при цьому мінімальні оптово-відпускні ціни для алкогольних напоїв не застосовуються»;
 
25. у частині двадцять другій слова «імпорт, експорт,» виключити;
 
   у частині двадцять другій слова «імпорт, експорт» виключити;
 
26. у частині тридцять четвертій слова «або імпорт, або експорт» виключити;
 
   у частині тридцять четвертій слова «або імпорт, або експорт» виключити;
 
27. у частині тридцять п’ятій слова «імпорт, експорт,» виключити;
 
   у частині тридцять п’ятій слова «імпорт, експорт» виключити;
 
28. 3) у статті 16:
 
   4) у статті 16:
 
29. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
30. «Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами та здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт зазначеної продукції, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (у тому числі імпорту та експорту, із зазначенням контрагентів) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів (у тому числі тютюнової сировини) за формою, встановленою цим органом.»;
 
-9- Продан О.П.
У абзаці третьому пункту 3 частини 3 розділу І законопроекту слова «, із зазначенням контрагентів» та « (у тому числі тютюнової сировини)» виключити.
 
Враховано   «Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами та здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт зазначеної продукції, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця, до 10 числа наступного місяця, звіт про обсяги виробництва та/або обігу (у тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за формою, встановленою цим органом»;
 
31. у частині четвертій слова «або імпорт, експорт» виключити;
 
   у частині четвертій слова «або імпорт, експорт» виключити;
 
32. 4) в абзаці п’ятому частини другої статті 17 слова « (включаючи імпорт та експорт)» виключити.
 
-10- Галасюк В.В.
Пункт 3 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
"6) у тексті Закону слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" в усіх відмінках замінити словами "центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику та державну політику у сфері державної митної справи" у відповідному відмінку"
 
Враховано   5) в абзаці п’ятому частини другої статті 17 слова « (включаючи імпорт та експорт)» виключити.
6) у тексті Закону слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" в усіх відмінках замінити словами "центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику та державну політику у сфері державної митної справи" у відповідному відмінку
 
33. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
34. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
35. 2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-11- Галасюк В.В.
Пункт 2 розділу ІІ. Законопроекту виключити. Пункт 3 відповідно вважати пунктом 2.
 
Враховано      
36. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
37. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
38. забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
39. Голова
 
   Голова
 
40. Верховної Ради України

   Верховної Ради України