Кількість абзаців - 60 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань правового статусу земель фермерського господарства (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань правового статусу земель фермерського господарства
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань правового статусу земель фермерського господарства
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):
 
   1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):
 
6. 1) у статті 31:
 
   1) у статті 31:
 
7. а) у частині першій:
 
-1- Левченко Ю.В.
Пропозиції та поправки
Підпункт 1 пункту 1 розділу ІЗаконопроекту викласти у наступній редакції:
«1) у статті 31:
а) у частині першій:
пункт «а» викласти в такій редакції:
«а) земельної ділянки, що належить на праві власності фермерському господарству або передано йому у користування на правах оренди»;
пункт «в» виключити;
б) доповнити новою частиною третьою такого змісту:
«3. Землі фермерського господарства використовуються для ведення товарного сільськогосподарського виробництва»;».
 
Враховано редакційно   а) у частині першій:
 
8. пункт «а» викласти в такій редакції:
 
-2- Сторожук Д.А.
У пункті 1 розділу І:
підпункт «а» підпункту 1 виключити у зв`язку з тим, що з лінгвістичної точки зору некоректно вживати формулювання «земельні ділянки, що належать на праві оренди», оскільки слово «належати» означає «бути у власності», тому доцільніше залишити існуючу редакцію частини першої ст.31 Земельного Кодексу України;
 
Враховано редакційно   пункти «а» та «б» викласти в такій редакції:
 
    -3- Помазанов А.В.
1. У Земельному кодексі України:
1) Пункт «а» та пункт «б» частини першої статті 31 викласти в такій редакції:
«а) земельної ділянки, що належить на праві власності фермерському господарству або передано йому у користування;»;
б) земельних ділянок, що належать громадянам - членам фермерського господарства на праві приватної власності або передано їм у користування.».
 
Враховано редакційно    
9. «а) земельної ділянки, що належить на праві власності або оренди фермерському господарству»;
 
-4- Івченко В.Є.
1. У підпункті 1 пункту 1 розділу І:
1) абзац четвертий викласти у такій редакції:
«а) земельної ділянки, що належить фермерському господарству на праві власності, оренди або на праві користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзису)»;
 
Враховано редакційно   «а) земельної ділянки, що належить на праві власності або передана у користування фермерському господарству;
б) земельних ділянок, що належать громадянам - членам фермерського господарства на праві приватної власності або передані їм у користування»;
 
    -5- Івченко В.Є.
2) доповнити підпункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:
«пункт «б» після слів «приватної власності» доповнити словами «, оренди або на праві користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзису)»;
 
Враховано редакційно    
    -6- Мартиняк С.В.
У підпункті «а» пункту 1 статті 31 Земельного кодексу України слово «оренда» замінити на «користування»;
 
Враховано    
    -7- Кулініч О.І.
У розділі І Законопроекту:
1. У пункті 1:
1) у підпункті 1:
абзац третій викласти у такій редакції:
«а) земельної ділянки, що належить на праві власності або передана у користування фермерському господарству;»;
 
Враховано    
    -8- Кулініч О.І.
доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«пункт «б» доповнити словами «або передані їм у користування;»;
 
Враховано    
    -9- Ленський О.О.
У розділі І: у частині першій у пункті першому абзац четвертий викласти у такій редакції:
«а) земельної ділянки, що належить на праві власності фермерському господарству або передано йому у користування на правах оренди»;
 
Враховано редакційно    
10. пункт «в» виключити;
 
   пункт «в» виключити;
 
11. б) доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
-10- Нестеренко В.Г.
Підпункт б) пункту 1) частини 1 - виключити
 
Відхилено   б) доповнити частиною третьою такого змісту:
 
12. «3. Землі фермерського господарства використовуються для ведення товарного сільськогосподарського виробництва»;
 
-11- Мартиняк С.В.
Пункт «3» статті 31 Земельного кодексу України доповнити словами «та розміщення об’єктів відповідної інфраструктури»;
 
Відхилено   «3. Землі, що надаються для ведення фермерського господарства, використовуються для ведення товарного сільськогосподарського виробництва»;
 
    -12- Кулініч О.І.
В абзаці другому підпункту б) підпункту 1 пункту 1 розділу І Законопроекту: після слова «землі» доповнити словами «надані для ведення».
 
Враховано    
13. 2) у частині шостій статті 118 слова «та документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства)» виключити;
 
-13- Івченко В.Є.
2. Підпункт 2 пункту 1 розділу І викласти у такій редакції:
«2) у частині шостій статті 118 слова « (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства)» замінити словами « (у разі надання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства)»;»;
 
Відхилено   2) у третьому реченні частини шостої статті 118 слова «та документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства)» виключити;
 
    -14- Нестеренко В.Г.
Пункт 2) частини 1 - виключити
 
Відхилено    
14. 3) у частині сьомій статті 128 слова «є підставою для видачі державного акта на право власності на земельну ділянку та її державної реєстрації» замінити словами «разом із договором купівлі-продажу є підставою для державної реєстрації права власності на земельну ділянку»;
 
   3) у другому реченні частини сьомої статті 128 слова «є підставою для видачі державного акта на право власності на земельну ділянку та її державної реєстрації» замінити словами «разом із договором купівлі-продажу є підставою для державної реєстрації права власності на земельну ділянку»;
 
15. 4) частину третю статті 132 виключити;
 
-15- Івченко В.Є.
2) абзац третій вилучити, залишивши чинну редакцію цієї норми Кодексу;
 
Відхилено   4) частину третю статті 132 виключити;
 
16. 5) у статті 134:
 
      
17. а) в абзаці шістнадцятому частини другої слова «ведення фермерського господарства» виключити;
 
-16- Нестеренко В.Г.
Підпункт а) пункту 5) частини 1 - виключити
 
Враховано      
    -17- Івченко В.Є.
3. У підпункті 5 пункту 1 розділу І:
1) абзац другий викласти у такій редакції:
«а) абзац шістнадцятий частини другої після слів «ведення фермерського господарства» доповнити словами «зі статусом сімейного фермерського господарства»;
 
Відхилено    
    -18- Кулініч О.І.
Підпункт а) підпункту 5 пункту 1 розділу І Законопроекту виключити.
 
Враховано    
18. б) у частині третій слова «а також передачі земель загального користування садівницькому товариству та дачному кооперативу» замінити словами «передачі земель загального користування садівницькому товариству та дачному кооперативу, а також переоформленні права оренди земельних ділянок, наданих засновнику фермерського господарства, на фермерське господарство»;
 
-19- Кулініч О.І.
Підпункт 5 пункту 1 розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«5) у реченні першому частини третьої статті 134 слова «а також передачі земель загального користування садівницькому товариству та дачному кооперативу» замінити словами «передачі земель загального користування садівницькому товариству та дачному кооперативу, переоформленні права оренди земельних ділянок, наданих засновнику фермерського господарства, на фермерське господарство, а також переоформлення права постійного користування земельною ділянкою на право її оренди особами, які набули земельну ділянку у постійне користування до набрання чинності Земельним кодексом України, але за цим Кодексом не можуть використовувати земельні ділянки на праві постійного користування».
 
Враховано   5) у першому реченні частини третьої статті 134 слова «а також передачі земель загального користування садівницькому товариству та дачному кооперативу» замінити словами «передачі земель загального користування садівницькому товариству та дачному кооперативу, переоформленні права користування земельними ділянками (оренди, суперфіцію, емфітевзису), наданих засновнику фермерського господарства, на фермерське господарство, а також переоформлення права постійного користування земельною ділянкою на право її оренди особами, які набули земельну ділянку у постійне користування до набрання чинності Земельним кодексом України, але за цим Кодексом не можуть використовувати земельні ділянки на праві постійного користування»;
 
    -20- Помазанов А.В.
2) Частину третю статті 134 викласти в такій редакції:
«3. Земельні торги не проводяться при наданні (передачі) земельних ділянок громадянам у випадках, передбачених статтями 34, 36 та 121 цього Кодексу, а також переоформленні права оренди земельних ділянок, наданих засновнику фермерського господарства, на фермерське господарство.»
 
Враховано редакційно    
19. 6) у Розділі Х»Перехідні положення»:
 
   6) у розділі Х»Перехідні положення»:
 
20. а) в абзаці другому пункту 1 слова «виготовлення та видачі цим громадянам або їх спадкоємцям державних актів на право власності на земельну ділянку за технічною документацією щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку» замінити словами «здійснення державної реєстрації земельної ділянки за технічною документацією із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та державної реєстрації права власності громадян або їх спадкоємців на земельні ділянки»;
 
-21- Кулініч О.І.
2) абзац другий підпункту 6 виключити;
 
Враховано      
    -22- Сторожук Д.А.
підпункт «а» підпункту 6 виключити, оскільки чинний абзац другий пункту 1 Розділу Х»Перехідні положення» Земельного кодексу України не містить відповідних формулювань, що пропонується замінити;
 
Враховано    
21. б) в абзаці другому пункту 6 слова «у довгострокову оренду» замінити словами «на право оренди»;
 
-23- Сторожук Д.А.
підпункт «б» підпункту 6 виключити, оскільки пункт 6 Розділу Х»Перехідні положення» Земельного кодексу України втратив чинність як такий, що не відповідає Конституції України, на підставі Рішення Конституційного Суду № 5-рп/2005 від 22.09.2005.
 
Відхилено   а) в абзаці другому пункту 6 слова «у довгострокову оренду» замінити словами «на праві оренди»;
 
    -24- Помазанов А.В.
3) У першому реченні абзацу другого пункту шостого розділу Х Перехідні положення:
слова «на право оренди» замінити словами «у користування на правах оренди».
 
Враховано редакційно    
22. в) у пункті 8 слова «видачі їх власникам державних актів на право власності на землю» замінити словами «державної реєстрації права власності на земельні ділянки»;
 
   б) в абзаці першому пункту 8 слова «видачі їх власникам державних актів на право власності на землю» замінити словами «державної реєстрації права власності на земельні ділянки»;
 
23. г) у пункті 16 слова «видачею державних актів на право власності на землю» замінити словами «оформленням права власності на них»;
 
-25- Гуляєв В.О.
У пункті 16 Розділу Х»Перехідні положення» після слів «оформленням права власності на них» доповнити словами: «відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
Враховано   в) у пункті 16 слова «видачею державних актів на право власності на землю» замінити словами «оформленням права власності на них відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 
24. ґ) в абзаці другому пункту 17 слова «видачі їм державних актів на право власності на землю» замінити словами «державної реєстрації права власності на відповідну земельну ділянку».
 
   г) в абзаці другому пункту 17 слова «видачі їм державних актів на право власності на землю» замінити словами «державної реєстрації права власності на відповідну земельну ділянку».
 
25. 2. У Законі України «Про фермерське господарство» (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 45, ст.363):
 
   2. У Законі України «Про фермерське господарство» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 45, ст.363 із наступними змінами):
 
26. 1) статтю 7 викласти в такій редакції:
 
-26- Левченко Ю.В.
Підпункт 1 пункту 2 розділу ІЗаконопроекту викласти у наступній редакції:
«1) статтю 7 викласти в такій редакції:
«Стаття 7. Надання (передача) земельних ділянок для ведення фермерського господарства із земель державної та комунальної власності
1. Надання (передача) земельних ділянок державної та комунальної власності у власність або оренду для ведення фермерського господарства здійснюється у порядку, передбаченому Земельним кодексом України.
2. Громадянам України - членам фермерських господарств передаються безоплатно у власність надані їм у користування земельні ділянки державної та комунальної власності у розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради. Це положення не поширюється на громадян, які раніше набули права на земельну частку (пай).
3. Земельні ділянки державної та комунальної власності надаються громадянам для ведення фермерського господарства з розташованими на них водними джерелами та лісовими угіддями, наближеними до існуючих шляхів, електро- і радіотелефонних мереж, газо- і водопостачальних систем та інших видів інженерної інфраструктури.
4. Землі лісового і водного фондів, що входять до складу сільськогосподарських угідь, не можуть передаватися у приватну власність для ведення фермерських господарств, за винятком невеликих - до 5 гектарів ділянок лісів у складі угідь фермерського господарства і невеликих - до 3 гектарів ділянок під замкненими природними водоймами. Фермерське господарство має право проводити залісення частини земель та будувати замкнену водойму на земельній ділянці, що належить фермерському господарству чи його членові на праві приватної власності»;».
 
Враховано частково   1) статті 7 і 8 викласти в такій редакції:
 
27. «Стаття 7. Надання (передача) земельних ділянок для ведення фермерського господарства із земель державної та комунальної власності
 
   «Стаття 7. Надання (передача) земельних ділянок для ведення фермерського господарства із земель державної та комунальної власності
 
28. 1. Надання (передача) земельних ділянок державної та комунальної власності у власність або оренду для ведення фермерського господарства здійснюється у порядку, передбаченому Земельним кодексом України.
 
-27- Кулініч О.І.
2. У пункті 2:
1) у підпункті 1:
в абзаці третьому слово «оренду» замінити словом «користування»;
 
Враховано   1. Надання (передача) земельних ділянок державної та комунальної власності у власність або користування для ведення фермерського господарства здійснюється у порядку, встановленому Земельним кодексом України.
 
    -28- Помазанов А.В.
2. У Законі України «Про фермерське господарство»:
1) У частині першій статті 7:
слова «або оренду» замінити словами «або користування на правах оренди».
 
Враховано частково    
29. 2. Громадянам України - членам фермерських господарств передаються безоплатно у власність надані їм у користування земельні ділянки державної та комунальної власності у розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради. Це положення не поширюється на громадян, які раніше набули права на земельну частку (пай).
 
   2. Громадянам України - членам фермерських господарств передаються безоплатно у власність надані їм у користування земельні ділянки державної та комунальної власності у розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради. Це положення не поширюється на громадян, які раніше набули права на земельну частку (пай).
 
30. 3. Земельні ділянки державної та комунальної власності, розмір яких перевищує розмір, встановлений у частині 5 цієї статті, передаються громадянам у приватну власність для ведення фермерського господарства на підставі цивільно-правових угод.
 
-29- Кулініч О.І.
абзац п’ятий виключити;
 
Враховано      
    -30- Помазанов А.В.
2) Частину третю статті 7 виключити
У зв'язку з цим частину четверту та п’яту статті 7 вважати відповідно третьою та четвертою.
 
Враховано    
31. 4. Земельні ділянки державної та комунальної власності надаються громадянам для ведення фермерського господарства з розташованими на них водними джерелами та лісовими угіддями, наближеними до існуючих шляхів, електро- і радіотелефонних мереж, газо- і водопостачальних систем та інших видів інженерної інфраструктури.
 
   3. Земельні ділянки державної та комунальної власності надаються громадянам для ведення фермерського господарства з розташованими на них водними джерелами та лісовими угіддями, наближеними до існуючих шляхів, електро- і радіотелефонних мереж, газо- і водопостачальних систем та інших видів інженерної інфраструктури.
 
32. 5. Землі лісового і водного фондів, що входять до складу сільськогосподарських угідь, не можуть передаватися у приватну власність для ведення фермерських господарств, за винятком невеликих - до 5 гектарів ділянок лісів у складі угідь фермерського господарства і невеликих - до 3 гектарів ділянок під замкненими природними водоймами. Фермерське господарство має право проводити залісення частини земель та будувати замкнену водойму на земельній ділянці, що належить фермерському господарству чи його членові на праві приватної власності»;
 
   4. Землі лісового і водного фондів, що входять до складу сільськогосподарських угідь, не можуть передаватися у приватну власність для ведення фермерських господарств, крім невеликих - до 5 гектарів ділянок лісів у складі угідь фермерського господарства і невеликих - до 3 гектарів ділянок під замкненими природними водоймами. Фермерське господарство має право проводити залісення частини земель та будувати замкнену водойму на земельній ділянці, що належить фермерському господарству чи його членові на праві приватної власності».
 
33. 2) статтю 8 викласти в такій редакції:
 
      
34. «Стаття 8. Державна реєстрація фермерського господарства
 
   Стаття 8. Державна реєстрація фермерського господарства
 
35. 1. Фермерське господарство підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», за умови набуття громадянином України або кількома громадянами України, які виявили бажання створити фермерське господарство, права власності або користування земельною ділянкою.
 
-31- Кулініч О.І.
2) в абзаці третьому підпункту 2 слова «та фізичних осіб – підприємців» замінити словами «, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;
 
Враховано   1. Фермерське господарство підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», за умови набуття громадянином України або кількома громадянами України, які виявили бажання створити фермерське господарство, права власності або користування земельною ділянкою.
 
    -32- Помазанов А.В.
3) У частині першій статті 8:
слова «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» замінити словами «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».
 
Враховано    
    -33- Євлахов А.С.
Частину 1 статті 8 Закону України «Про фермерське господарство» викласти у наступній редакції:
«1. Фермерське господарство підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», за умови набуття громадянином України або кількома громадянами України, які виявили бажання створити фермерське господарство, права власності або користування земельною ділянкою.
У випадку, якщо громадянину України або одному чи кільком громадянам України, які виявили бажання створити фермерське господарство, надано право користування земельною ділянкою для ведення фермерського господарства, то реєстрація фермерського господарства відбувається протягом двох місяців з дня державної реєстрації відповідного договору оренди (права користування) земельної ділянки. «
 
Враховано частково    
36. 2. Після державної реєстрації фермерського господарства, права оренди земельних ділянок, наданих засновнику фермерського господарства, можуть бути переоформленні на фермерське господарство на тих самих умовах. До такого переоформлення фермерське господарство може використовувати земельні ділянки, надані його засновнику.
 
-34- Івченко В.Є.
4. У підпункті 2 пункту 2 розділу І:
абзаци четвертий та п’ятий вилучити.
 
Відхилено   2. Після державної реєстрації фермерського господарства права користування земельними ділянками (оренди, суперфіцію, емфітевзису), наданих засновнику фермерського господарства, можуть бути переоформленні на фермерське господарство на тих самих умовах. До переоформлення фермерське господарство може використовувати земельні ділянки, що надані його засновнику.
 
37. 3. Орган державної влади або місцевого самоврядування, до повноважень якого належить передача громадянам земельних ділянок державної та комунальної власності для ведення фермерського господарства, зобов’язаний за зверненням фермерського господарства укласти додаткову угоду про зміну сторони у договорі оренди земельної ділянки на фермерське господарство протягом місяця з дня звернення»;
 
   3. Орган державної влади або орган місцевого самоврядування, до повноважень якого належить передача громадянам земельних ділянок державної та комунальної власності для ведення фермерського господарства, зобов’язаний за зверненням фермерського господарства укласти додаткову угоду до договору, за яким земельні ділянки було передано у користування на праві оренди, суперфіцію, емфітевзису, на фермерське господарство протягом одного місяця з дня звернення»;
 
38. 3) у статті 12:
 
   2) у статті 12:
 
39. а) у частині першій:
 
   а) у частині першій:
 
40. пункт «а» викласти в такій редакції:
 
-35- Помазанов А.В.
4) Пункт «а» та пункт «б» частини першої статті 12 викласти в такій редакції:
«а) земельної ділянки, що належить на праві власності фермерському господарству або передано йому у користування;»;
б) земельних ділянок, що належать громадянам - членам фермерського господарства на праві приватної власності або передано їм у користування.».
 
Враховано   пункти «а» та «б» викласти в такій редакції:
 
41. «а) земельної ділянки, що належить на праві власності або оренди фермерському господарству»;
 
-36- Івченко В.Є.
5. У підпункті 3 пункту 2 розділу І:
1) абзац четвертий викласти у такій редакції:
«а) земельної ділянки, що належить фермерському господарству на праві власності, оренди або на праві користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзису)»;
 
Враховано редакційно   «а) земельної ділянки, що належить на праві власності або передана у користування фермерському господарству;
б) земельних ділянок, що належать громадянам - членам фермерського господарства на праві приватної власності або передані їм у користування»;
 
    -37- Івченко В.Є.
2) доповнити підпункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:
«пункт «б» після слів «приватної власності» доповнити словами «, оренди або на праві користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзису).»
 
Враховано редакційно    
    -38- Мартиняк С.В.
У підпункті «а» пункту «1» статті 12 Закону України «Про фермерське господарство» слово «оренда» замінити на «користування».
 
Враховано    
    -39- Кулініч О.І.
3) у підпункті 3:
в абзаці четвертому слово «оренди» замінити словами «передані у користування»;
 
Враховано    
    -40- Кулініч О.І.
доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«пункт «б» доповнити словами «або передані їм у користування;»;
 
Враховано    
    -41- Сторожук Д.А.
У пункті 2 розділу І:
підпункт «а» підпункту 3 виключити у зв`язку з тим, що з лінгвістичної точки зору некоректно вживати формулювання «земельні ділянки, що належать на праві оренди», оскільки слово «належати» означає «бути у власності», тому доцільніше залишити існуючу редакцію частини першої ст.12 Закону України «Про фермерське господарство».
 
Враховано редакційно    
    -42- Ленський О.О.
У частині другій у пункті третьому абзац четвертий викласти у такій редакції:
«а) земельної ділянки, що належить на праві власності фермерському господарству або передано йому у користування на правах оренди»;.
 
Враховано редакційно    
42. пункт «в» виключити;
 
   пункт «в» виключити;
 
43. б) доповнити частиною третьою такого змісту:
 
-43- Нестеренко В.Г.
Підпункт б) пункту 3) частини 2 - виключити
 
Відхилено   б) доповнити частиною третьою такого змісту:
 
44. «3. Землі фермерського господарства використовуються для ведення товарного сільськогосподарського виробництва»;
 
-44- Кулініч О.І.
В абзаці другому підпункту б) підпункту 3 пункту 2 розділу І Законопроекту: після слова «землі» доповнити словами «надані для ведення».
 
Враховано   «3. Землі, що надаються для ведення фермерського господарства, використовуються для ведення товарного сільськогосподарського виробництва»;
 
45. 4) статтю 22 викласти у такій редакції:
 
-45- Левченко Ю.В.
Підпункт 4 пункту 2 розділу ІЗаконопроекту:
«4) статтю 22 викласти у такій редакції:
«Стаття 22. Фермерське господарство як об'єкт майнових прав
1. Фермерське господарство як об'єкт майнових прав включає майно, передане до статутного (складеного) капіталу, нерозподілений прибуток, майнові права та зобов'язання, крім земельних ділянок, що належать громадянам – членам фермерського господарства на праві власності.
2. За рішенням членів фермерського господарства відповідно до закону фермерське господарство як об'єкт майнових прав може бути відчужене на підставі цивільно-правових угод громадянам України або юридичним особам, створеним за законодавством України.
3. Відчуження фермерського господарства як об'єкта майнових прав є підставою для внесення відповідних змін до Статуту фермерського господарства»;».
 
Враховано   3) статтю 22 викласти в такій редакції:
 
46. «Стаття 22. Фермерське господарство як об'єкт майнових прав
 
   «Стаття 22. Фермерське господарство як об'єкт майнових прав
 
47. 1. Фермерське господарство як об'єкт майнових прав включає майно, передане до статутного (складеного) капіталу, нерозподілений прибуток, майнові права та зобов'язання, крім земельних ділянок, що належать громадянам - членам фермерського господарства на праві власності.
 
   1. Фермерське господарство як об'єкт майнових прав включає майно, передане до статутного (складеного) капіталу, нерозподілений прибуток, майнові права та зобов'язання, крім земельних ділянок, що належать громадянам – членам фермерського господарства на праві власності.
 
48. 2. За рішенням членів фермерського господарства відповідно до закону фермерське господарство як об'єкт майнових прав може бути відчужене на підставі цивільно-правових угод громадянам України або юридичним особам, створеним за законодавством України, в порядку, який передбачений для відчуження частки учасника у статутному (складеному) капіталі товариства з обмеженою відповідальністю.
 
-46- Гуляєв В.О.
Пункт 2 статті 22 доповнити наступним реченням: «Договір про перехід частки (її частини) учасника у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю до іншої особи підлягає нотаріальному посвідченню.»
 
Відхилено   2. За рішенням членів фермерського господарства відповідно до закону фермерське господарство як об'єкт майнових прав може бути відчужене на підставі цивільно-правових угод громадянам України або юридичним особам, створеним згідно із законодавством України.
 
    -47- Івченко В.Є.
6. У підпункті 4 пункту 2 розділу І:
1) абзац четвертий після слів «громадянам України» доповнити словами «,які мають право на створення фермерського господарства,»;
2) у абзаці четвертому слова «в порядку, який передбачений для відчуження частки учасника у статутному (складеному) капіталі товариства з обмеженою відповідальністю» замінити словами «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва».
 
Відхилено    
49. 3. Відчуження фермерського господарства як об'єкта майнових прав є підставою для внесення відповідних змін до Статуту фермерського господарства»;
 
-48- Гуляєв В.О.
Пункт 3 статті 22 доповнити наступним реченням: «з подальшій його державній реєстрації у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.
 
Відхилено   3. Відчуження фермерського господарства як об'єкта майнових прав є підставою для внесення відповідних змін до Статуту фермерського господарства»;
 
50. 5) у частині першій статті 23 слова «цілісного майнового комплексу або його частини» замінити словами «як об’єкта майнових прав»;
 
   4) у частині першій статті 23 слова («цілісного майнового комплексу або його частини») замінити словами «як об’єкта майнових прав»;
 
51. 6) в абзаці третьому частини третьої статті 29 слова «цілісний майновий комплекс замінити словами «об’єкт майнових прав».
 
   5) в абзаці третьому частини третьої статті 29 слова «цілісний майновий комплекс» замінити словами «об’єкт майнових прав».
3. Частину першу статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 2, ст. 17) доповнити пунктом 16 такого змісту:
«16) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою засновника (засновників) фермерського господарства, – у разі державної реєстрації фермерського господарства».
 
52. ІІ. Прикінцеві положення
 
-49- Помазанов А.В.
3. Доповнити Розділ І Проекту Закону новим пунктом такого змісту:
Частину першу статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» в редакції від 01.01.2016 року доповнити пунктом 16 наступного змісту:
«16) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою засновником (засновниками) фермерського господарства – у разі державної реєстрації фермерського господарства.».
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
 
53. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
54. 2. З дня набрання чинності цим Законом всі земельні ділянки для ведення фермерського господарства вважаються такими, що призначені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
 
-50- Нестеренко В.Г.
В розділі ІІ частину 2 – виключити.
 
Відхилено   2. Усі земельні ділянки, що надані до набрання чинності цим Законом для ведення фермерського господарства, вважаються такими, що призначені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Прийняття окремих рішень про зміну їх цільового призначення уповноваженими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування не вимагається.
 
    -51- Кулініч О.І.
Пункт 2 розділу ІІ Законопроекту викласти в такій редакції «2. З дня набрання чинності цим Законом всі земельні ділянки, надані для ведення фермерського господарства, вважаються такими, що призначені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Прийняття окремих рішень щодо зміни їх цільового призначення уповноваженими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування не вимагається «.
 
Враховано    
55. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
56. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
57. забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.
 
58. Голова Верховної Ради
 
      
59. України