Кількість абзаців - 15 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 11 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо проходження студентами вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов'язковому порядку (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (щодо проходження студентами вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов’язковому порядку)
 
   Закон України
Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо проходження студентами вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов’язковому порядку
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 27 (07.07.92), ст. 385 із наступними змінами) такі зміни:
 
   І. Внести до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2015 р., № 13, ст. 85) такі зміни:
 
4. 1. У частині другій:
 
   1. У частині другій:
 
5. після слів «не нижче бакалавра» доповнити словами «крім осіб, зазначених в абзаці другому частини другої вказаної статті»;
 
   після слів «не нижче бакалавра» доповнити словами «крім осіб, зазначених в абзаці другому цієї частини»;
 
6. доповнити новим абзацом другим такого змісту:
 
   доповнити абзацом другим такого змісту:
 
7. «Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов’язковому порядку проходять громадяни України, які здобувають освітній ступінь вищої освіти у вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладах України, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями».
 
-1- Гуляєв В.О.
Абзац третій п. 1 Розділу І проекту викласти в такій редакції:
«Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов’язковому порядку проходять громадяни України, які здобувають освітній ступінь вищої освіти у вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладах України, придатні до військової служби за станом здоров'я».
 
Відхилено   «Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов’язковому порядку проходять громадяни України, які здобувають освітній ступінь вищої освіти у вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладах України, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями».
 
8. 2. У частині третій після слів «в галузі освіти і науки» доповнити словами «а підготовки офіцерів запасу медичної служби - також з центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я».
 
   2. Частину третю доповнити словами «а за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби – погодженим також із центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я».
 
9. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
10. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
11. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
12. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
13. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
14. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України