Кількість абзаців - 18 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов`язковості державної реєстрації іноземних інвестицій (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості державної реєстрації іноземних інвестицій
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості державної реєстрації іноземних інвестицій
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. В Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18 - 22, ст. 144) статтю 395 виключити.
 
-1- Гуляєв В.О.
Статтю 395 Господарського кодексу України доповнити наступним реченням : "Державна реєстрація (перереєстрація) іноземних інвестицій здійснюється в галузях, визначених законом, що мають стратегічне значення для безпеки держави."
 
Відхилено   1. Статтю 395 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18 - 22, ст. 144) виключити.
 
    -2- Левченко Ю.В.
Статтю 1 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
"1. В Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18 - 22, ст. 144):
частину 1 викласти в такій редакції:
"1. Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюються за заявницьким принципом Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, шляхом подання відповідної заявки в довільній формі із зазначенням відомостей про іноземного інвестора, виду іноземних інвестицій, конкретного об’єкту іноземних інвестицій та обсягу іноземних інвестицій .";
частину 2,3 виключити."
 
Відхилено    
6. 2. У Законі України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, (ВВР), 1996, N 19, ст. 80):
 
-3- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У Законі України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, (ВВР), 1996, N 19, ст. 80):
пункт 2 частини першої статті 1 викласти у новій редакції такого змісту:
"іноземні інвестиції - цінності, що вкладаються іноземними інвесторами, окрім нерезидентів, розташованих на територіях офшорних зон, в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту;";
 
Відхилено   2. У Законі України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 19, ст. 80 із наступними змінами):
 
7. пункт 4 частини першої статті 1 виключити;
 
-4- Левченко Ю.В.
Стаття 2 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
"2. У Законі України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, (ВВР), 1996, N 19, ст. 80):
пункт 4 частини першої статті 1 виключити;
статтю 13 викласти в такій редакції:
"1. Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюються за заявницьким принципом Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, шляхом подання відповідної заявки в довільній формі із зазначенням відомостей про іноземного інвестора, виду іноземних інвестицій, конкретного об’єкту іноземних інвестицій та обсягу іноземних інвестицій .";
статтю 14 виключити;
статтю 15 викласти у новій редакції такого змісту:
"Підприємства з іноземними інвестиціями та установи банків подають відповідно до законодавства статистичну звітність про здійснення іноземних інвестицій.".".
 
Враховано частково   1) пункт 4 частини першої статті 1 виключити;
 
8. з назви розділу ІІІ виключити слова "Державна реєстрація та";
 
   2) у назві розділу ІІІ слова "Державна реєстрація та" виключити;
 
9. статті 13 та 14 виключити;
 
   3) статті 13 та 14 виключити;
 
10. статтю 15 викласти у новій редакції такого змісту:
 
-5- Ленський О.О.
У розділі І у частині другій абзац 5-6 замінити одним абзацом і викласти у такій редакції:
"У статті 15 виключити слова "органи, які здійснюють державну реєстрацію іноземних інвестицій".
 
Відхилено   4) текст статті 15 викласти в такій редакції:
 
11. "Підприємства з іноземними інвестиціями та установи банків подають відповідно до законодавства статистичну звітність про здійснення іноземних інвестицій.".
 
-6- Голубов Д.І.
Абзац шостий пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
"Підприємства з іноземними інвестиціями, органи доходів і зборів та установи банків подають відповідно до встановлених форм та термінів статистичну звітність про здійснення іноземних інвестицій.".
 
Відхилено   "Підприємства з іноземними інвестиціями та установи банків подають статистичну звітність про здійснення іноземних інвестицій відповідно до законодавства".
 
    -7- Гусак В.Г.
У Законі України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, (ВВР), 1996, N 19, ст. 80) статтю 15 - виключити.
 
Відхилено    
12. 3. У Законі України "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 12, ст. 97):
 
-8- Ленський О.О.
Частину третю виключити, а саме:
"3. У Законі України -"Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження" (Відомості Верховної Ради України, 2000р., № 12, ст. 97):
у назві і тексті закону у всіх випадках слова "суб'єкт підприємницької діяльності" замінити відповідно на слова "суб’єкт господарювання ";
частині першій статті 5 слова і знак їх реєстрації, вилучити.".
 
Відхилено   3. У Законі України "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 12, ст. 97 із наступними змінами):
 
    -9- Голубов Д.І.
Пункт 3 розділу І законопроекту виключити, а саме:
"3. У Законі України -"Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження" (Відомості Верховної Ради України, 2000р., № 12, ст. 97):
у назві і тексті закону у всіх випадках слова "суб'єкт підприємницької діяльності" замінити відповідно на слова "суб’єкт господарювання ";
частині першій статті 5 слова і знак їх реєстрації, вилучити.".
 
Відхилено    
13. у назві і тексті закону у всіх випадках слова "суб'єкт підприємницької діяльності" замінити відповідно на слова "суб'єкт господарювання";
 
   1) у назві і тексті Закону слова "суб'єкт підприємницької діяльності" в усіх відмінках та числах замінити словами "суб'єкт господарювання" у відповідному відмінку та числі;
 
14. частині першій статті 5 слова і знак "їх реєстрації, " вилучити.
 
-10- Левченко Ю.В.
Абзац 3 статті 3 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено   2) у частині першій статті 5 слова "їх реєстрації" виключити.
4. У Законі України "Про імміграцію" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 41, ст. 197; 2005 р., № 33, ст. 429; 2012 р., № 19-20, ст. 173; 2013 р., № 47, ст. 657, № 48, ст. 682):
1) у пункті 3 частини другої статті 4 слова " зареєстровану у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України" виключити;
2) пункт 3 частини сьомої статті 9 викласти в такій редакції:
"3) для осіб, зазначених у пункті 3 частини другої статті 4 цього Закону, - копії статуту та/або зареєстрованих договорів (контрактів) про інвестиційну діяльність та довідка банку про надходження іноземної інвестиції в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США".
 
    -11- Семенуха Р.С.
Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Данченко О.І.
Острікова Т.Г.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом 4 такого змісту:
"4. У Законі України "Про імміграцію" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 41, ст. 197; 2005 р., № 33, ст. 429; 2012 р., № 19-20, ст. 173; 2013 р., № 47, ст. 657, № 48, ст. 682):
1) у пункті 3 частини другої статті 4 слова ", зареєстровану у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України" виключити;
2) пункт 3 частини сьомої статті 9 викласти в такій редакції:
"3) для осіб, зазначених у пункті 3 частини другої статті 4 цього Закону, - копії статуту та/або зареєстрованих договорів (контрактів) та довідку банку про надходження іноземної інвестиції в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США;".
 
Враховано    
15. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
16. 1. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-12- Семенуха Р.С.
Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Данченко О.І.
Острікова Т.Г.
Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Документи, подані до набрання чинності цим Законом, до органу державної реєстрації для державної реєстрації іноземних інвестицій, та документи, подані до набрання чинності цим Законом, до територіального органу Державної фіскальної служби України для підтвердження інформаційних повідомлень про фактичне внесення іноземних інвестицій, повертаються іноземним інвесторам або уповноваженим ним особам без розгляду по суті.
3. Іноземні інвестиції, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, та іноземні інвестиції, не зареєстровані до набрання чинності цим Законом, мають рівне право на одержання пільг та гарантій, передбачених Законом України "Про режим іноземного інвестування".
4. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
5. До приведення законодавчих та інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.".
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Документи, подані до набрання чинності цим Законом до органу державної реєстрації для державної реєстрації іноземних інвестицій, та документи, подані до набрання чинності цим Законом до територіального органу Державної фіскальної служби України для підтвердження інформаційних повідомлень про фактичне внесення іноземних інвестицій, повертаються іноземним інвесторам або уповноваженим ним особам без розгляду по суті з повідомленням про підстави повернення документів.
3. Іноземні інвестиції, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, та іноземні інвестиції, не зареєстровані до набрання чинності цим Законом, мають рівне право на одержання пільг та гарантій, передбачених Законом України "Про режим іноземного інвестування".
4. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
17. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України