Кількість абзаців - 24 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини" (щодо надання об'єктам підводної культурної спадщини статусу Морського меморіалу) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України «Про охорону культурної спадщини» (щодо надання об’єктам підводної культурної спадщини статусу Морського меморіалу)
 
   Про внесення змін до Закону України «Про охорону культурної спадщини» щодо надання об’єктам підводної культурної спадщини статусу Морського меморіалу
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести до Закону України «Про охорону культурної спадщини» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 39, ст. 333; 2002 р., № 3 (4, ст. 27, № 16, ст. 114; 2005 р., № 5, ст. 114; 2007 р., № 33, ст. 440; 2009 р., № 8, ст. 105; 2010 р., № 9, ст. 76; Голос України, 2010 р , № 190), такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України «Про охорону культурної спадщини» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 39, ст. 333; 2005 р., № 5, ст. 114; 2007 р., № 33, ст. 440; 2009 р., № 8, ст. 105; 2011 р., № 4, ст. 22, № 32, ст. 316; 2014 р., № 5, ст. 62, № 22, ст. 816) такі зміни:
 
4. 1) Частину першу статті 1 після абзацу двадцять першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-1- Голубов Д.І.
Пункт 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   1. Статтю 1 доповнити абзацом двадцять третім такого змісту:
 
5. «Морський меморіал – об'єкт підводної культурної спадщини - місце масової загибелі людей, якому надається спеціальний статус, що передбачає його виключну недоторканість, за винятком потреб наукових досліджень або інвентаризації»;
 
-2- Левченко Ю.В.
Пункт 1 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«1) абзац перший статті 1 викласти у наступній редакції:
«об'єкт культурної спадщини - визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти (об'єкти підводної культурної та археологічної спадщини, в тому числі, місце масової загибелі людей), інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і
зберегли свою автентичність»;»
 
Відхилено   «Морський меморіал – об'єкт підводної культурної спадщини, місце масової загибелі людей, якому надається спеціальний статус, що передбачає його виключну недоторканність, крім потреб наукових досліджень або інвентаризації».
 
6. 2) Після частини першої статті 13 доповнити новою частиною другою такого змісту:
 
   2. Статтю 13 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
7. «2. Перелік об’єктів підводної культурної спадщини зі статусом Морського меморіалу визначається Кабінетом Міністрів України».
 
-3- Левченко Ю.В.
Абзац 2 пункту 2 розділу 1 Законопроекту викласти у такій редакції:
««2. Перелік об’єктів підводної культурної спадщини визначається Кабінетом Міністрів України».»
 
Відхилено   «2. Перелік об’єктів підводної культурної спадщини зі статусом Морського меморіалу визначається Кабінетом Міністрів України».
 
8. У зв’язку з цим частину другу вважати відповідно частиною третьою.
 
   У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
 
9. 3) Після частини другої статті 17 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
-4- Голубов Д.І.
Левченко Ю.В.
Пункт 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   3. Статтю 17 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
10. «Власність Морського меморіалу визначається межами національної юрисдикції (у виключній (морській) економічній зоні, територіальному морі та внутрішніх водах України)»;
 
   «Власність Морського меморіалу визначається межами національної юрисдикції (у виключній (морській) економічній зоні, територіальному морі та внутрішніх водах України)».
 
11. У зв’язку з цим частини третю – п`яту вважати відповідно частинами четверта – шоста.
 
   У зв’язку з цим частини третю – п`яту вважати відповідно частинами четвертою – шостою.
 
12. 4) Доповнити статтю 30 новою частиною такого змісту:
 
   4. Статтю 30 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
13. «На об’єктах підводної культурної спадщини зі статусом Морського меморіалу забороняється проведення будь-яких форм діяльності, зокрема підводно-екскурсійної, за винятком потреб наукових досліджень або інвентаризації».
 
-5- Левченко Ю.В.
Пункт 4 розділу 1 Законопроекту:
«4)Доповнити статтю 30 новою частиною такого змісту:
«На об’єктах підводної культурної спадщини забороняється проведення будь-яких форм діяльності, зокрема підводно-екскурсійної, за винятком потреб наукових досліджень або інвентаризації».»
 
Відхилено   «На об’єктах підводної культурної спадщини зі статусом Морського меморіалу забороняється проведення будь-яких форм діяльності, зокрема підводно-екскурсійної, крім потреб наукових досліджень або інвентаризації».
 
14. 5) Після частини другої статті 31 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
-6- Голубов Д.І.
Левченко Ю.В.
Пункт 5 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   5. Статтю 31 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
15. «3. Порядок визначення та затвердження меж розташування об’єктів підводної культурної спадщини зі статусом Морського меморіалу визначаються відповідною науково-практичною документацією».
 
   «3. Порядок визначення та затвердження меж розташування об’єктів підводної культурної спадщини зі статусом Морського меморіалу визначається відповідною науково-практичною документацією».
 
16. 6) Частину другу статті 35 викласти в такій редакції:
 
-7- Єленський В.Є.
Пункт 6 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
17. «Дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць надаються за умови дотримання виконавцем робіт вимог охорони культурної спадщини та наявності у нього необхідного кваліфікаційного документа, виданого кваліфікаційною радою.
 
      
18. Порядок надання дозволів установлюється Кабінетом Міністрів України».
 
      
19. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
20. 1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
21. 2. Кабінету Міністрів України у трьохмісячний строк з дня опублікування Закону:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
22. розробити і привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   розробити і привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
23. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом.

   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.