Кількість абзаців - 47 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення сприятливих умов для впровадження благодійних текстових повідомлень (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення сприятливих умов для впровадження благодійних текстових повідомлень
 
-1- Войцеховська С.М.
Назву Закону України викласти у редакції: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення сприятливих умов для впровадження благодійних телекомунікаційних повідомлень»
 
Враховано редакційно Приведення у відповідність із терміном «благодійне телекомунікаційне повідомлення»  Про внесення змін до деяких законів України щодо створення сприятливих умов для впровадження благодійних телекомунікаційних повідомлень
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. У Законі України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (Відомості Верховної Ради , 2013, № 25, ст.252):
 
   5. У Законі України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 25, ст. 252; 2014 р., № 23, ст. 871, № 43, ст. 2032, № 41-42, ст. 2028):
 
5. 1) частину 1 статті 1 доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
   1) частину першу статті 1 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
6. «5) благодійне телекомунікаційне повідомлення – ініційоване згідно з кінцевим обладнанням абонента голосове, текстове повідомлення, набір певного номера, використання сигналів тонового набору, які зафіксовані обладнанням оператора телекомунікацій на телефонний номер, виділений для збору коштів на благодійні цілі. У разі надіслання (здійснення) абонентом благодійного телекомунікаційного повідомлення оператор телекомунікацій зобов’язаний перерахувати попередньо передплачені абонентом, але не використані ним кошти за телекомунікаційні послуги (аванс) у межах невикористаного залишку авансу відповідній неприбутковій організації (у тому числі благодійній організації) або територіальній громаді на благодійні цілі у строк та відповідно до умов, визначених у публічному договорі».
 
-2- Войцеховська С.М.
викласти у редакції:
5) благодійне телекомунікаційне повідомлення – ініційоване з кінцевого обладнання абонента голосове, текстове повідомлення, набір певного номеру, використання сигналів тонового набору, які зафіксовані обладнанням оператора телекомунікацій на телефонний номер, виділений для збору коштів на благодійні цілі. У разі надіслання (здійснення) абонентом благодійного телекомунікаційного повідомлення, оператор телекомунікацій зобов’язаний перерахувати попередньо передплачені абонентом, але не використані ним кошти за телекомунікаційні послуги (аванс) у межах невикористаного залишку авансу відповідній неприбутковій організації (у тому числі благодійній організації) або територіальній громаді на благодійні цілі у строк та відповідно до умов, визначених у публічному договорі.
 
Враховано редакційно   4-1) благодійне телекомунікаційне повідомлення – ініційоване з кінцевого обладнання абонента голосове, текстове повідомлення, набір певного номера, використання сигналів тонового набору, які зафіксовані обладнанням оператора телекомунікацій на телефонний номер, виділений для збору коштів на цілі благодійної діяльності. У разі направлення (здійснення) абонентом благодійного телекомунікаційного повідомлення оператор телекомунікацій зобов’язаний перерахувати попередньо передплачені абонентом, але не використані ним кошти за телекомунікаційні послуги (аванс) у межах невикористаного залишку відповідній неприбутковій організації, у тому числі благодійній організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальній громаді на цілі благодійної діяльності у строк та відповідно до умов, визначених договором»;
 
    -3- Гончаренко О.О.
У другому реченні підпункту 5 частини 1 статті 1 слова «неприбутковій організації (у тому числі благодійній організації)» змінити на «громадської, благодійної організації»
 
Враховано редакційно    
    -4- Гончаренко О.О.
У другому реченні підпункту 5 частини першої статті 1 слово «публічному» виключити
 
Враховано редакційно    
    -5- Левченко Ю.В.
Абзаци 2-3 підпункту 1 пункту 1 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«5) благодійне замовлення – голосове, текстове повідомлення (SМS), набір певного номеру, використання сигналів тонового набору, які зафіксовані обладнанням оператора телекомунікацій, надіслане на телефонний номер, виділений оператором телекомунікацій бенефіціару (у т.ч. благодійній організації) для збору коштів на благодійні цілі. Отримавши благодійне замовлення, оператор телекомунікацій зобов’язується перерахувати кошти відповідному бенефіціару (у т.ч. благодійній організації) на благодійні цілі у розмірі, визначеному у публічному договорі.
За надіслання благодійного замовлення з абонента стягується плата у розмірі не більше собівартості такої послуги.».
 
Відхилено У першому читанні під стенограму була прийнята інша редакція   
    -6- Ленський О.О.
У розділі І у частині першій абзац третій викласти у такій редакції:
«5) благодійне текстове повідомлення – текстове повідомлення (SМS), надіслане на телефонний номер, виділений оператором телекомунікацій бенефіціару (у т.ч. благодійній організації) для збору коштів на благодійні цілі. Надавши послугу текстового повідомлення, оператор телекомунікацій зобов’язується перерахувати кошти відповідному бенефіціару (у т.ч. благодійній організації) на благодійні цілі у розмірі, визначеному у публічному договорі. Таке повідомлення надсилається з кінцевого обладнання абонента.»
 
Відхилено    
7. У зв’язку з цим пункти 5, 6 вважати відповідно пунктами 6 і 7 частини 1 статті 1;
 
      
8. 2) частину першу статті 1 доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
-7- Войцеховська С.М.
Виключити
 
Враховано      
9. «7) Благодійне замовлення - ініційоване згідно з кінцевого обладнання абонента голосове, текстове повідомлення, набір певного номеру, використання сигналів тонового набору, які зафіксовані обладнанням оператора телекомунікацій, з вимогою абонента до оператора телекомунікацій про відмову від частини передплачених телекомунікаційних послуг оператора телекомунікацій у межах невикористаного авансу (попередньої оплати) та перерахування цієї суми як благодійної пожертви на користь благодійної організації, з якою оператор телекомунікацій уклав відповідний договір.
 
-8- Войцеховська С.М.
Виключити
 
Враховано      
10. Оператор телекомунікацій зобов`язаний перерахувати відповідні суми коштів як благодійну пожертву на користь благодійної організації протягом десяти календарних днів з моменту отримання від абонента благодійного замовлення.»;
 
-9- Войцеховська С.М.
Виключити
 
Враховано      
11. 3) частину 1 статті 7 після слів «електронного зв’язку або телекомунікації» доповнити словами «в тому числі благодійного телекомунікаційного повідомлення»;
 
-10- Левченко Ю.В.
У підпункті 2 пункту 1 Розділу І Законопроекту слова «текстового повідомлення» замінити словом «замовлення».
 
Відхилено У першому читанні під стенограму була прийнята інша редакція  2) частину першу статті 7 після слів «електронного зв’язку або телекомунікації» доповнити словами «у тому числі благодійного телекомунікаційного повідомлення»;
 
12. 4) доповнити статтею 7-1- такого змісту:
 
   3) доповнити статтею 7-1 такого змісту:
 
13. «Стаття 7-1. Особливості публічного збору благодійних пожертв з використанням благодійного замовлення.
 
-11- Войцеховська С.М.
Гончаренко О.О.
викласти у редакції:
Стаття 7-1. Особливості публічного збору благодійних пожертв з використанням благодійного телекомунікаційного повідомлення.
 
Враховано Приведення у відповідність із терміном «благодійне телекомунікаційне повідомлення»  «Стаття 7-1. Особливості публічного збору благодійних пожертв з використанням благодійного телекомунікаційного повідомлення
 
14. 1. Оператор телекомунікацій здійснює збір благодійних пожертв з використанням благодійного замовлення серед абонентів на підставі договору, укладеного з благодійною організацією про публічний збір благодійних пожертв. При цьому видача окремої довіреності оператору від благодійної організації не вимагається.
 
-12- Войцеховська С.М.
викласти у редакції:
1. Оператор телекомунікацій здійснює збір благодійних пожертв з використанням благодійного телекомунікаційного повідомлення серед абонентів на підставі договору, укладеного з неприбутковою організацією (у тому числі благодійною організацією) або територіальною громадою про публічний збір благодійних пожертв. При цьому видача окремої довіреності оператору від неприбуткової організації (у тому числі благодійної організації) або територіальної громади не вимагається.
 
Враховано редакційно Приведення у відповідність із терміном «благодійне телекомунікаційне повідомлення»  1. Оператор телекомунікацій здійснює збір благодійних пожертв з використанням благодійного телекомунікаційного повідомлення серед абонентів на підставі договору про публічний збір благодійних пожертв, укладеного з неприбутковою організацією, у тому числі благодійною організацією (крім політичних партій і кредитних спілок) або територіальною громадою. При цьому видача довіреності оператору від неприбуткової організації, у тому числі благодійної організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальної громади не вимагається.
 
    -13- Гончаренко О.О.
Частину першу викласти у редакції:
1. Оператор телекомунікацій здійснює збір благодійних пожертв з використанням благодійного телекомунікаційного повідомлення серед абонентів на підставі договору, укладеного з громадською, благодійною організацією або територіальною громадою про публічний збір благодійних пожертв. При цьому видача окремої довіреності оператору від громадської, благодійної організації або територіальної громади не вимагається».
 
Враховано    
    -14- Левченко Ю.В.
викласти у редакції:
1. Отримавши від абонента благодійне замовлення оператор телекомунікацій протягом десяти календарних днів з дня отримання такого замовлення перераховує такі кошти як благодійну пожертву на користь благодійної організації.
 
Відхилено першому читанні під стенограму була прийнята інша редакція   
15. 2. Умови виконання благодійного замовлення, не встановлені законом, визначаються на підставі відповідного договору приєднання, який оператор телекомунікацій розміщує на своєму офіційному веб-сайті.
 
-15- Войцеховська С.М.
викласти у редакції:
2. Умови виконання благодійного телекомунікаційного повідомлення, не встановлені законом, визначаються на підставі відповідного договору приєднання, який оператор телекомунікацій розміщує на своєму офіційному веб-сайті.
 
Враховано Приведення у відповідність із терміном «благодійне телекомунікаційне повідомлення»  2. Умови виконання благодійного телекомунікаційного повідомлення, не встановлені законом, визначаються на підставі відповідного договору приєднання, який оператор телекомунікацій розміщує на своєму офіційному веб-сайті.
 
    -16- Левченко Ю.В.
викласти у редакції:
2. Благодійна організація використовує кошти, зібрані з використанням благодійного замовлення, виключно на цілі, для яких відповідне благодійне замовлення здійснено. Використання таких коштів на фінансування адміністративних витрат благодійної організації забороняється.
 
Відхилено У першому читанні під стенограму була прийнята інша редакція   
16. 3. Отримавши від абонента благодійне замовлення оператор телекомунікацій протягом десяти календарних днів з дня отримання такого замовлення перераховує такі кошти як благодійну пожертву на користь благодійної організації.
 
-17- Войцеховська С.М.
викласти у редакції:
3. Отримавши від абонента благодійне телекомунікаційне повідомлення оператор телекомунікацій перераховує такі кошти як благодійну пожертву на користь неприбуткової організації (у тому числі благодійної організації) або територіальної громади протягом строків та відповідно до умов, визначених у публічному договорі.
 
Враховано редакційно   3. Після отримання від абонента благодійного телекомунікаційного повідомлення оператор телекомунікацій перераховує попередньо передплачені абонентом, але не використані ним кошти за телекомунікаційні послуги (аванс) у межах невикористаного залишку як благодійну пожертву на користь неприбуткової організації, у тому числі благодійної організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальної громади у строк та відповідно до умов, визначених договором.
 
    -18- Гончаренко О.О.
Частину третю статті 7-1 викласти в такій редакції:
«3. Отримавши від абонента благодійне телекомунікаційне повідомлення оператор телекомунікацій перераховує такі кошти як благодійну пожертву на користь громадської, благодійної організації або територіальної громади протягом строків та відповідно до умов, визначених у договорі».
 
Враховано    
    -19- Левченко Ю.В.
викласти у редакції:
3. Оператор телекомунікацій має право здійснювати контроль за цільовим використанням коштів, які він перерахував благодійній організації за благодійними замовленнями. Благодійна організація зобов’язана оприлюднювати на своєму офіційному сайті звіти про використання таких коштів та документи (або їх засвідчені копії), які підтверджують використання таких коштів.»
 
Відхилено У першому читанні під стенограму була прийнята інша редакція   
17. 4. Благодійна організація використовує кошти, зібрані з використанням благодійного замовлення, виключно на цілі, визначені у договорі з оператором телекомунікацій. Використання таких коштів на фінансування адміністративних витрат благодійної організації забороняється.
 
-20- Войцеховська С.М.
викласти у редакції:
4. Неприбуткова організаціїя (у тому числі благодійна організація) або територіальна громада використовує кошти, зібрані з використанням благодійного телекомунікаційного повідомлення, виключно на цілі, визначені у договорі з оператором телекомунікацій. Використання таких коштів на фінансування адміністративних витрат неприбуткової організації (у тому числі благодійної організації) або територіальної громади забороняється.
 
Враховано редакційно   4. Неприбуткова організація, у тому числі благодійна організація (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальна громада використовує кошти, зібрані шляхом публічного збору благодійних пожертв з використанням благодійного телекомунікаційного повідомлення, виключно на цілі, визначені договором, укладеним з оператором телекомунікацій. Використання таких коштів на фінансування адміністративних та інших витрат неприбуткової організації, у тому числі благодійної організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальної громади, що не передбачені договором, забороняється.
 
    -21- Гончаренко О.О.
Частину четверту статті 7-1 викласти в такій редакції:
«4. Громадська, благодійна організація або територіальна громада використовує кошти, зібрані з використанням благодійного телекомунікаційного повідомлення, виключно на цілі, визначені у договорі з оператором телекомунікацій. Використання таких коштів на фінансування витрат громадської, благодійної організації або територіальної громади, що не передбачені договором, забороняється.
 
Враховано редакційно    
18. 5. Оператор телекомунікацій має право здійснювати контроль цільового використання таких коштів благодійною організацією. Істотною умовою договору між оператором та благодійною організацією є зобов’язання благодійної організації оприлюднювати на офіційному сайті благодійної організації звіти про використання таких коштів та документи (або їх засвідчені копії), які підтверджують використання таких коштів.
 
-22- Войцеховська С.М.
викласти у редакції:
5. Оператор телекомунікацій має право здійснювати контроль цільового використання таких коштів неприбутковою організаціїєю (у тому числі благодійною організацією) або територіальною громадою. Істотною умовою договору між оператором та неприбутковою організаціїєю (у тому числі благодійною організацією) або територіальною громадою є зобов’язання неприбуткової організації (у тому числі благодійної організації) або територіальної громади оприлюднювати на офіційному сайті неприбуткової організації (у тому числі благодійної організації) та в інший прийнятний спосіб для територіальної громади звіти про використання таких коштів та документи (або їх засвідчені копії), які підтверджують використання таких коштів.
 
Враховано редакційно   5. Оператор телекомунікацій має право здійснювати контроль цільового використання коштів, зібраних шляхом публічного збору благодійних пожертв з використанням благодійного телекомунікаційного повідомлення неприбутковою організацією, у тому числі благодійною організацією (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальною громадою.
Істотними умовами договору, укладеного між оператором та неприбутковою організацією, у тому числі благодійною організацією (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальною громадою є:
1) зобов’язання неприбуткової організації, у тому числі благодійної організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальної громади оприлюднювати на своєму веб-сайті звіти про використання таких коштів та документи (або їх засвідчені копії), що підтверджують використання таких коштів;
2) строки оприлюднення неприбутковою організацією, у тому числі благодійною організацією (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальною громадою відомостей та документів, передбачених пунктом 1 цієї частини;
3) відповідальність неприбуткової організації, у тому числі благодійної організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальної громади за невиконання вимог, передбачених пунктом 2 цієї частини.
 
    -23- Гончаренко О.О.
Частину п’яту статті 7-1 викласти в такій редакції:
«5. Оператор телекомунікацій має право здійснювати контроль цільового використання таких коштів громадською, благодійною організаціїєю або територіальною громадою. Істотними умовами договору між оператором та громадською, благодійною організацією або територіальною громадою є:
зобов’язання громадської, благодійної організації або територіальної громади оприлюднювати на власному веб-сайті звіти про використання таких коштів та документи (або їх засвідчені копії), які підтверджують використання таких коштів;
строки оприлюднення громадською, благодійною організацією або територіальною громадою відомостей та документів, передбачених абзацом 2 частини п’ятої цієї статті;
відповідальність громадської, благодійної організації або територіальної громади за не виконання вимог, передбачених абзацом 3 частини п’ятої цієї статті».
 
Враховано редакційно    
19. 6. Інформація та звіти про використання коштів, перерахованих оператором телекомунікацій на рахунок благодійної організації, з якою оператором телекомунікацій укладено договір, підлягають обов’язковому опублікуванню на офіційному веб-сайті благодійної організації.
 
-24- Войцеховська С.М.
викласти у редакції:
6. Інформація та звіти про використання коштів, перерахованих оператором телекомунікацій на рахунок неприбуткової організації (у тому числі благодійної організації) або територіальної громади, з якою оператором телекомунікацій укладено договір, підлягають обов’язковому опублікуванню на офіційному веб-сайті для неприбуткової організації (у тому числі благодійної організації) та в інший прийнятний спосіб для територіальної громади.
 
Враховано редакційно   6. Інформація та звіти про використання коштів, зібраних шляхом публічного збору благодійних пожертв з використанням благодійного телекомунікаційного повідомлення та перерахованих оператором телекомунікацій на рахунок неприбуткової організації, у тому числі благодійної організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальної громади, з якою оператором телекомунікацій укладено договір, підлягають обов’язковому опублікуванню на веб-сайті такої організації або територіальної громади».
 
    -25- Гончаренко О.О.
Частину шосту статті 7-1 викласти в такій редакції:
«6. Інформація та звіти про використання коштів, перерахованих оператором телекомунікацій на рахунок громадської, благодійної організації або територіальної громади, з якою оператором телекомунікацій укладено договір, підлягають обов’язковому опублікуванню на веб-сайті такої організації або територіальної громади».
 
Враховано    
20. 7. Безоплатно оператором телекомунікацій надаються послуги:
 
-26- Войцеховська С.М.
Виключити
 
Враховано      
21. а) здійснення благодійного замовлення;
 
-27- Войцеховська С.М.
Виключити
 
Враховано      
22. б) з перерахування коштів абонентів як благодійної пожертви на користь благодійної організації;
 
-28- Войцеховська С.М.
Виключити
 
Враховано      
23. в) зі збору благодійних пожертв згідно з договором між оператором телекомунікацій та благодійною організацією.».
 
-29- Войцеховська С.М.
Виключити
 
Враховано      
24. 2. У Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 1, ст. 1):
 
   3. Статтю 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
25. 1) статтю 4 доповнити частиною 4 такого змісту:
 
      
26. «Не вважаються фінансовими операції оператора телекомунікацій з перерахування коштів на цілі благодійної діяльності в межах благодійного телекомунікаційного повідомлення та збору коштів на благодійні цілі за дорученням благодійної організації.»;
 
-30- Войцеховська С.М.
викласти у редакції:
«Не вважаються фінансовими послугами операції оператора телекомунікацій зі збору благодійних пожертв з абонентів за допомогою благодійних телекомунікаційних повідомлень, які здійснюються на підставі договору між оператором телекомунікацій та неприбутковою організацією (у тому числі благодійною організацією) або територіальною громадою, а також його операції з перерахування на користь неприбуткової організації (у тому числі благодійної організації) або територіальної громади загальної суми зібраних благодійних пожертв від абонентів за допомогою благодійних телекомунікаційних повідомлень».
 
Враховано редакційно   «4. Не вважаються фінансовими послугами операції оператора телекомунікацій з публічного збору благодійних пожертв з абонентів з використанням благодійних телекомунікаційних повідомлень, які здійснюються на підставі договору, укладеного між оператором телекомунікацій та неприбутковою організацією, у тому числі благодійною організацією (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальною громадою, а також операції оператора телекомунікацій з перерахування таких коштів на користь неприбуткової організації, у тому числі благодійної організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальної громади».
 
    -31- Гончаренко О.О.
Частину четверту статті 4 викласти в такій редакції:
«4. Не вважаються фінансовими послугами операції оператора телекомунікацій зі збору благодійних пожертв з абонентів за допомогою благодійних телекомунікаційних повідомлень, які здійснюються на підставі договору між оператором телекомунікацій та громадською, благодійною організацією або територіальною громадою, а також його операції з перерахування на користь такої організації або територіальної громади зібраних благодійних пожертв від абонентів за допомогою благодійних телекомунікаційних повідомлень»
 
Враховано редакційно    
    -32- Левченко Ю.В.
У абзаці 2 підпункту 1 пункту 2 Розділу І Законопроекту слова «текстового повідомлення» замінити словом «замовлення».
 
Відхилено першому читанні під стенограму була прийнята інша редакція   
27. 2) статтю 4 доповнити частиною 4 такого змісту:
 
-33- Войцеховська С.М.
Виключити
 
Враховано      
28. «Не вважаються фінансовими послугами операції оператора телекомунікацій зі збору благодійних пожертв з абонентів за допомогою благодійних замовлень, які здійснюються на підставі договору між ним та благодійною організацією, а також його операції з перерахування на користь благодійної організації благодійної пожертви абонента, визначеної за допомогою його благодійного замовлення.».
 
-34- Войцеховська С.М.
Виключити
 
Враховано      
29. 3. У Законі України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 29, ст.137):
 
   2. Пункт 1.24 статті 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 29, ст. 137; 2005 р., № 1, ст. 23):
 
30. 1) пункт 1.24 частини 1 статті 1 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
   1) доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
31. «Цей закон не поширюється на операції операторів телекомунікацій з перерахування коштів на цілі благодійної діяльності в межах благодійного телекомунікаційного повідомлення та збору коштів на благодійні цілі за дорученням благодійної організації.».
 
-35- Войцеховська С.М.
викласти у редакції:
«Цей закон не поширюється на операції операторів телекомунікацій з перерахування коштів на цілі благодійної діяльності в межах здійснення благодійного телекомунікаційного повідомлення та збору коштів на благодійні цілі на підставі договору між оператором телекомунікацій та неприбутковою організацією (у тому числі благодійною організацією) або територіальною громадою».
 
Враховано редакційно   «Дія цього Закону не поширюється на операції операторів телекомунікацій з перерахування коштів на цілі благодійної діяльності, зібраних публічним збором благодійних пожертв з використанням у межах здійснення благодійного телекомунікаційного повідомлення, та збору коштів на цілі благодійної діяльності на підставі договору, укладеного між оператором телекомунікацій та неприбутковою організацією, у тому числі благодійною організацією (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальною громадою».
 
    -36- Гончаренко О.О.
У пункті 1.24 ст. 1 слова «благодійної організації» змінити на «громадської, благодійної організації або територіальної громади»
 
Враховано редакційно    
    -37- Левченко Ю.В.
У абзаці 2 підпункту 1 пункту 3 Розділу І Законопроекту слова «текстового повідомлення» замінити словом «замовлення».
 
Відхилено першому читанні під стенограму була прийнята інша редакція   
32. 4. У Законі України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 37, ст.237):
 
-38- Левченко Ю.В.
У пункті 4 Розділу І Законопроекту слова «текстового повідомлення» замінити словом «замовлення».
 
Відхилено першому читанні під стенограму була прийнята інша редакція  1. У Законі України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237, із наступними змінами):
 
33. 1) пункт 10 статті 1 після слів «При цьому збір на обов'язкове державне пенсійне страхування не сплачується» доповнити словами «абонентами при відправленні благодійного телекомунікаційного повідомлення;»;
 
   1) пункт 10 статті 1 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування не сплачується абонентами при відправленні благодійного телекомунікаційного повідомлення».
У зв’язку з цим абзаци другий-четвертий вважати відповідно абзацами третім-п’ятим;
 
34. 2) абзац 3 пункту 9 статті 2 після слів «визначена за звичайними розцінками (тарифами) такого оператора» доповнити словами «крім випадків надання послуг з відправлення благодійного телекомунікаційного повідомлення.»;
 
   2) у пункті 9 статті 2:
абзац третій доповнити словами «крім випадків надання послуг з відправлення благодійного телекомунікаційного повідомлення»;
 
35. 3) абзац 5 пункту 9 статті 2 доповнити підпунктом «вартість послуг з відправлення благодійного телекомунікаційного повідомлення.»;
 
   доповнити абзацами десятим і одинадцятим такого змісту:
«вартість послуг з відправлення благодійного телекомунікаційного повідомлення.
 
36. 4) пункт 9 статті 2 доповнити шостим абзацом такого змісту: «У разі отримання благодійного телекомунікаційного повідомлення суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування виходячи з суми коштів, на яку оператор стільникового рухомого зв’язку перераховує кошти відповідному бенефіціару, зараховуються оператором стільникового рухомого зв’язку в рахунок зменшення поточних платежів з цього збору протягом поточного звітного періоду.».
 
-39- Гончаренко О.О.
У новому абзаці п. 9 ст. 2 слова «відповідному бенефіціару» змінити на «громадській, благодійній організації або територіальній громаді»
 
Враховано   У разі отримання благодійного телекомунікаційного повідомлення суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, виходячи з суми коштів, які оператор стільникового рухомого зв’язку перераховує неприбутковій організації, у тому числі благодійній організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальній громаді, зараховуються оператором стільникового рухомого зв’язку в рахунок зменшення поточних платежів з цього збору протягом поточного звітного періоду».
 
37. 5. У Законі України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 12, ст.155):
 
   4. У Законі України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст.155, із наступними змінами):
 
38. 1) статтю 1 доповнити частиною другою такого змісту:
 
   1) статтю 1 доповнити частиною другою такого змісту:
 
39. «Термін «благодійне замовлення» вживається у значенні Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».»«;
 
-40- Крулько І.І.
пункт перший (щодо статті 1) викласти у наступній редакції:
«1) статтю 1 доповнити частиною другою такого змісту:
благодійне телекомунікаційне повідомлення – ініційоване з кінцевого обладнання абонента голосове, текстове повідомлення, набір певного номеру, використання сигналів тонового набору, які зафіксовані обладнанням оператора телекомунікацій на телефонний номер, виділений для збору коштів на благодійні цілі. У разі надіслання (здійснення) абонентом благодійного телекомунікаційного повідомлення, оператор телекомунікацій зобов’язаний перерахувати попередньо передплачені абонентом, але не використані ним кошти за телекомунікаційні послуги (аванс) у межах невикористаного залишку авансу відповідній неприбутковій організації (у тому числі благодійній організації) або територіальній громаді на благодійні цілі у строк та відповідно до умов, визначених у публічному договорі.»;
 
Враховано редакційно Правила юридичної техніки рекомендують давати відсилочну норму, а не дублювати визначення у іншому Законі.  «2. Термін «благодійне телекомунікаційне повідомлення» вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
 
40. 2) пункт 10 частини першої статті 32 після слів «цих послуг» доповнити словами «а також договором приєднання щодо виконання благодійного замовлення, у разі укладення такого договору;»;
 
-41- Войцеховська С.М.
Крулько І.І.
пункт 10 частини першої статті 32 викласти у редакції:
«10) повернення від оператора, провайдера телекомунікацій невикористаної частки коштів у разі відмови від передплачених телекомунікаційних послуг у випадках і в порядку, визначених правилами надання і отримання цих послуг, а також договором приєднання щодо виконання благодійного телекомунікаційного повідомлення, у разі укладення такого договору»;
 
Враховано редакційно Приведення у відповідність із терміном «благодійне телекомунікаційне повідомлення»  2) пункт 10 частини першої статті 32 викласти в такій редакції:
«10) повернення від оператора, провайдера телекомунікацій невикористаної частини коштів у разі відмови від передплачених телекомунікаційних послуг у випадках і порядку, визначених правилами надання і отримання цих послуг, а також договором приєднання, щодо виконання благодійного телекомунікаційного повідомлення (у разі укладення такого договору)»;
 
41. 3) пункт 2 частини першої статті 39 після слів та цифри «номером 112» доповнити словами «а також у разі отримання благодійного замовлення. Оператор телекомунікацій зобов`язаний перерахувати відповідні суми коштів як благодійну пожертву на користь благодійної організації протягом десяти календарних днів з моменту отримання від абонента благодійного замовлення.»;
 
-42- Крулько І.І.
пункт третій (щодо доповнення пункту другого частини першої статті 39) виключити;
 
Враховано Усувається дублювання норм з альтернативним законопроектом     
42. 4) пункт 2 частини першої статті 39 викласти в такій редакції:
 
   3) пункт 2 частини першої статті 39 викласти в такій редакції:
 
43. «2) надавати безоплатний доступ споживачам до телекомунікаційних мереж загального користування для виклику пожежної охорони, Національної поліції, швидкої допомоги, аварійних служб газу та підрозділів екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112, а також у разі отримання благодійного телекомунікаційного повідомлення.
 
   «2) надавати безоплатний доступ споживачам до телекомунікаційних мереж загального користування для виклику пожежної охорони, Національної поліції, швидкої допомоги, аварійних служб газу та підрозділів екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112, а також для надсилання благодійного телекомунікаційного повідомлення.
 
44. Безоплатно оператором телекомунікацій надаються послуги телефонного зв’язку або послуги з передачі текстового повідомлення, якщо вони надаються абонентам для надіслання (здійснення) ними благодійного телекомунікаційного повідомлення».
 
-43- Войцеховська С.М.
Крулько І.І.
Пункт четвертий (щодо нової редакції пункту другого частини першої статті 39) викласти у наступній редакції:
«Безоплатно оператором телекомунікацій надаються:
а) послуги телефонного зв’язку або послуги з передачі текстового повідомлення, у разі якщо вони надаються абонентам для надіслання (здійснення) ними благодійного телекомунікаційного повідомлення;
б) послуги з перерахування коштів як благодійної пожертви на користь неприбуткової організації (у тому числі благодійної організації) або територіальної громади на виконання благодійного телекомунікаційного повідомлення, надісланого (здійсненого) таким абонентом;
в) послуги з публічного збору благодійних пожертв з використанням благодійного телекомунікаційного повідомлення згідно з договором між оператором телекомунікацій та неприбутковою організацією (у тому числі благодійною організацією) або територіальною громадою.
При цьому на суму коштів, яка буде перерахована оператором згідно благодійного телекомунікаційного повідомлення, зменшується аванс абонента за телекомунікаційні послуги. Відповідна сума коштів списується з особового рахунку абонента».
 
Враховано редакційно   Безоплатно оператором телекомунікацій надаються:
а) послуги телефонного зв’язку або послуги з передачі текстового повідомлення, якщо вони надаються абонентам для направлення (здійснення) ними благодійного телекомунікаційного повідомлення;
б) послуги з перерахування коштів як благодійної пожертви на користь неприбуткової організації, у тому числі благодійної організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальної громади на виконання благодійного телекомунікаційного повідомлення, направленого (здійсненого) таким абонентом;
в) послуги з публічного збору благодійних пожертв з використанням благодійного телекомунікаційного повідомлення згідно з договором, укладеним між оператором телекомунікацій та неприбутковою організацією, у тому числі благодійною організацією (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальною громадою.
При цьому на суму коштів, перераховану оператором на цілі благодійної діяльності, зібраних публічним збором благодійних пожертв з використанням благодійного телекомунікаційного повідомлення, зменшується аванс абонента за телекомунікаційні послуги. Відповідна сума коштів списується з особового рахунку абонента».
 
    -44- Гончаренко О.О.
Абзац другий пункту 2 частини 1 статті 39 викласти в такій редакції
«Безоплатно оператором телекомунікацій надаються:
а) послуги телефонного зв’язку або послуги з передачі текстового повідомлення, у разі якщо вони надаються абонентам для надіслання (здійснення) ними благодійного телекомунікаційного повідомлення;
б) послуги з перерахування коштів як благодійної пожертви на користь громадської, благодійної організації або територіальної громади на виконання благодійного телекомунікаційного повідомлення, надісланого (здійсненого) таким абонентом;
в) послуги з публічного збору благодійних пожертв з використанням благодійного телекомунікаційного повідомлення згідно з договором між оператором телекомунікацій та громадською, благодійною організацією або територіальною громадою».
 
Враховано редакційно    
45. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
46. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-45- Княжицький М.Л.
Розділ ІІ «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 2 наступного змісту:
«2. Кабінету Міністрів України в тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом».
 
Враховано редакційно Приведення у відповідність із Законом підзаконних нормативно-правових актів,  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.