Кількість абзаців - 44 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо врегулювання окремих питань проходження державної служби (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо врегулювання окремих питань проходження державної служби
 
   Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо врегулювання окремих питань проходження державної служби
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести до Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., №4, ст. 43) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43) такі зміни:
 
4.

 
-1- Суслова І.М.
Пункт 8 частини третьої статті 3 доповнити словами «та працівників секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».
 
Відхилено      
5. 1. У частині другій статті 6:
 
-2- Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Левченко Ю.В.
Пункт 1 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до частини другої статті 6 Закону України «Про державну службу») виключити.
 
Відхилено   1. У частині другій статті 6:
1) у пункті 1:
 
6. абзац п'ятий пункту 1 виключити;
 
-3- Білозір О.В.
Пункт перший Закону зі словами: «абзац п’ятий пункту 1 виключити; абзац четвертий пункту 2 викласти в такій редакції: «голів місцевих державних адміністрацій, їх заступників» - виключити.
 
Відхилено   абзац п'ятий виключити;
абзац шостий викласти в такій редакції:
"керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, керівників утворених відповідно до законів служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України";
 
    -4- Острікова Т.Г.
Сотник О.С.
Кіраль С.І.
Абзац п’ятий пункту 1 частини другої статті 6, який пропонується виключити, залишити в чинній редакції.
 
Відхилено    
    -5- Сотник О.С.
Кіраль С.І.
Абзац п’ятий пункту 1 частини другої статті 6 викласти в наступній редакції:
«голів обласних державних адміністрацій, голів державних адміністрацій у містах Києві та Севастополі;».
 
Відхилено    
    -6- Голуб В.В.
Добродомов Д.Є.
Євтушок С.М.
Шкрум А.І.
Пташник В.Ю.
Абз. 5-6 п. 1 ст. 6 викласти у такій редакції:
«голів місцевих державних адміністрацій;
керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, керівників утворених відповідно до законів служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;».
 
Враховано частково    
    -7- Івченко В.Є.
Маркевич Я.В.
Рябчин О.М.
Абз. 5-6 п. 1 ст. 6 викласти у такій редакції:
«голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, керівників утворених відповідно до законів служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;».
 
Враховано частково    
7. абзац четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:
 
   2) у пункті 2:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
8. "голів місцевих державних адміністрацій, їх заступників".
 
-8- Кобцев М.В.
Герасимов А.В.
Абзац 4 пункту 2 частини 2 статті 6 проекту Закону доповнити словосполученням «керівників апаратів місцевих державних адміністрацій».
 
Враховано   "голів місцевих державних адміністрацій, їх заступників, керівників апаратів місцевих державних адміністрацій";
після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
«керівників та заступників керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, керівників та заступників керівників структурних підрозділів у їх складі».
У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим.
 
    -9- Сотник О.С.
Кіраль С.І.
Абзац четвертий пункту 2 частини другої статті 6 викласти в наступній редакції:
«голів районних державних адміністрацій, заступників голів місцевих державних адміністрацій;».
 
Враховано по суті   
    -10- Острікова Т.Г.
Сотник О.С.
Кіраль С.І.
В абзаці четвертому пункту 2 частини другої статті 6 слова «голів місцевих державних адміністрацій, їх заступників» замінити словами «заступників голів місцевих державних адміністрацій;».
 
Відхилено    
    -11- Герасимов А.В.
У пункті 1 розділу І:
доповнити новим абзацом наступного змісту:
«після абзацу четвертого пункту 2 доповнити новим абзацом такого змісту:
«керівників та заступників керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, керівників і заступників керівників структурних підрозділів у їх складі»;.
 
Враховано    
    -12- Голуб В.В.
Добродомов Д.Є.
Євтушок С.М.
Шкрум А.І.
Пташник В.Ю.
Абз. 4-5 п.2 ст. 6 викласти у такій редакції:
«заступників голів місцевих державних адміністрацій;
керівників та заступників керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, а також керівників і заступників керівників структурних підрозділів у їх складі;
керівників апаратів апеляційних та місцевих судів, керівників структурних підрозділів апаратів судів, їх заступників;».
 
Враховано частково    
    -13- Івченко В.Є.
Маркевич Я.В.
Рябчин О.М.
Абз. 4-5 п.2 ст. 6 викласти у такій редакції:
«голів районних державних адміністрацій, заступників голів місцевих державних адміністрацій, керівників апаратів місцевих державних адміністрацій;
керівників та заступників керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, а також керівників і заступників керівників структурних підрозділів у їх складі;
керівників апаратів апеляційних та місцевих судів, керівників структурних підрозділів апаратів судів, їх заступників;».
 
Враховано частково    
9. 2. У частині першій статті 15:
 
-14- Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пункт 2 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до частини першої статті 15 Закону України «Про державну службу») викласти в такій редакції:
«2. У частині першій статті 15:
у пункті 6 слова «за поданням» замінити словами «відповідно до подання»;
доповнити абзацами такого змісту:
«Повноваження Комісії, передбачені пунктами 2 - 5 цієї частини, не поширюються на голів районних державних адміністрацій. Повноваження Комісії стосовно голів районних державних адміністрацій здійснюють:
конкурсні комісії, утворені керівниками державної служби відповідної обласної державної адміністрації – повноваження, передбачені пунктом 2 цієї частини,
керівник відповідної обласної державної адміністрації - повноваження, передбачені пунктами 3, 4 цієї частини;
дисциплінарні комісії, утворені керівниками державної служби відповідної обласної державної адміністрації – повноваження, передбачені пунктом 5 цієї частини».
 
Відхилено   2. У частині першій статті 15:
 
    -15- Сотник О.С.
Кіраль С.І.
У пункті п’ятому частини першої статті 15 після слів «категорії «А» та перед словами «та вносить суб’єкту призначення пропозиції» доповнити словами «а також щодо голів місцевих державних адміністрацій, що віднесені до категорії «Б»,».
 
Відхилено    
10. у пункті 6 слова "за поданням" замінити словами "відповідно до подання";
 
-16- Герасимов А.В.
У пункті 2 розділу І абзац другий викласти в такій редакції:
«пункт 6 виключити».
 
Враховано   пункт 6 виключити;
 
    -17- Шкрум А.І.
Абзац другий пункту 2 розділу І викласти в такій редакції:
«пункт 6 викласти у такій редакції:
«6) затверджує перелік посад державної служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з обслуговування».
 
Відхилено    
11. доповнити абзацом такого змісту:
 
-18- Левченко Ю.В.
Голуб В.В.
Добродомов Д.Є.
Євтушок С.М.
Шкрум А.І.
Івченко В.Є.
Маркевич Я.В.
Рябчин О.М.
Пташник В.Ю.
Дерев'янко Ю.Б.
Абзаци 3, 4 пункту 2 розділу 1 виключити.
 
Відхилено   доповнити абзацом восьмим такого змісту:
 
12. "Повноваження Комісії, передбачені пунктами 2 - 5 цієї частини, не поширюються на державних службовців, які призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України";
 
-19- Сотник О.С.
Кіраль С.І.
У абзаці другому частини першої статті 27 після слів «державного органу вищого рівня» поставити розділовий знак «кому» та доповнити словами «крім конкурсу на зайняття вакантної посади заступника голови обласної державної адміністрації, заступника голови державної адміністрації у містах Києві та Севастополі, які відбираються конкурсною комісією з питань державної служби місцевих державних адміністрацій.»
 
Відхилено   "Повноваження Комісії, передбачені пунктами 2-5 цієї частини, не поширюються на державних службовців, які призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України".
 
    -20- Суслова І.М.
В абзаці третьому частини другої статті 39 слова «призначення осіб, яким присвоєно такі спеціальні звання, на посади державних службовців» замінити словами «проходження державної служби особами, яким присвоєно такі спеціальні звання, на посадах державної служби».
 
Відхилено    
13. 3. Частину четверту статті 39 викласти в такій редакції:
 
-21- Левченко Ю.В.
Івченко В.Є.
Маркевич Я.В.
Пункт 3 розділу 1 виключити.
 
Відхилено   3. Частину четверту статті 39 викласти в такій редакції:
 
    -22- Дерев'янко Ю.Б.
Пункт 3 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«3. Частину четверту статті 39 викласти в такій редакції:
«4. Вищі ранги державних службовців (1, 2, 3 ранг категорії «А») присвоює Кабінет Міністрів України.
Інші ранги державним службовцям присвоює суб'єкт призначення, крім випадків, передбачених законом».
 
Відхилено    
14. "4. Вищі ранги державних службовців (1, 2, 3 ранг категорії "А") присвоює Президент України.
 
-23- Голуб В.В.
Добродомов Д.Є.
Євтушок С.М.
Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Пташник В.Ю.
Абз. 1 ч. 4 ст. 39 викласти у такій редакції:
«4. 1 ранг державного службовця присвоюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
Інші ранги державним службовцям присвоює суб'єкт призначення, крім випадків, передбачених законом».
 
Відхилено   "4. Вищі ранги державних службовців (1, 2, 3 ранг категорії "А") присвоює Президент України.
 
15. Інші ранги державним службовцям присвоює суб'єкт призначення, крім випадків, передбачених законом".
 
-24- Суслова І.М.
Частину першу статті 46 після слова «надання» доповнити словом «щорічної».
 
Враховано   Інші ранги державним службовцям присвоює суб'єкт призначення, крім випадків, передбачених законом".
4. Частину першу статті 46 після слова "надання" доповнити словом "щорічної".
5. У частині першій статті 52 слово "календарний" виключити.
6. Частину третю статті 56 викласти в такій редакції:
"3. За угодою між державним службовцем і керівником державної служби може встановлюватися під час прийняття на державну службу чи під час проходження державної служби неповний робочий день або неповний робочий тиждень з оплатою праці пропорційно до відпрацьованого часу. Неповний робочий день та/або неповний робочий тиждень встановлюється в обов’язковому порядку за заявою державних службовців, на яких поширюються відповідні гарантії, встановлені законодавством про працю".
7. Пункт 1 частини першої статті 87 викласти в такій редакції:
"1) зміни в організації праці (служби), скорочення чисельності або штату державних службовців, ліквідація державного органу, реорганізація державного органу у разі, коли відсутня можливість пропозиції іншої рівнозначної посади державної служби, а в разі відсутності такої пропозиції - іншої роботи (посади державної служби) у цьому державному органі".
 
    -25- Суслова І.М.
Частину другу статті 46 доповнити пунктом такого змісту:
«12) час перебування на посаді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та посадах працівників секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».
 
Відхилено    
    -26- Суслова І.М.
У частині першій статті 52 слово «календарний» виключити.
 
Враховано    
    -27- Суслова І.М.
Частину третю статті 56 викласти у такій редакції:
«3. За угодою між державним службовцем і керівником державної служби може встановлюватися як під час прийняття на державну службу, так і під час проходження державної служби неповний робочий день або неповний робочий тиждень з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу. Неповний робочий день та/або робочий тиждень встановлюється в обов’язковому порядку за заявою державних службовців, на яких поширюються відповідні гарантії, встановлені законодавством про працю».
 
Враховано    
    -28- Суслова І.М.
Частину другу статті 86 після слів «може бути звільнений» доповнити словами «за угодою сторін».
 
Відхилено    
    -29- Суслова І.М.
Пункт 1 частини першої статті 87 викласти у такій редакції:
«1) зміни в організації праці (служби), скорочення чисельності або штату державних службовців, ліквідація державного органу, реорганізація державного органу у разі, коли відсутня можливість пропозиції іншої рівнозначної посади державної служби, а в разі відсутності такої пропозиції - іншої роботи (посади державної служби) у цьому державному органі;».
 
Враховано    
16. 4. В статті 91:
 
-30- Герасимов А.В.
Пункт 4 розділу І після абзацу першого доповнити новим абзацом наступного змісту:
«частину першу після слів «голів місцевих державних адміністрацій» доповнити словами «заступників голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій».
 
Враховано частково   8. У статті 91:
частину першу після слів «голів місцевих державних адміністрацій» доповнити словами «заступників голів обласних державних адміністрацій»;
частину другу доповнити словами "якщо інше не передбачено цією статтею";
 
    -31- Суслова І.М.
У частині першій статті 91 слова «Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» виключити.
 
Відхилено    
    -32- Герасимов А.В.
Пункт 4 розділу І після абзацу першого доповнити новим абзацом наступного змісту:
«частину другу після слів «конкурсного відбору» доповнити словами «якщо інше не передбачено цією статтею».
 
Враховано    
17. частини третю та п'яту викласти відповідно в такій редакції:
 
   частини третю і п'яту викласти в такій редакції:
 
18. "3. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на строк повноважень Президента України.
 
-33- Пташник В.Ю.
Голуб В.В.
Добродомов Д.Є.
Євтушок С.М.
Шкрум А.І.
Частину третю статті 91 Закону України «Про державну службу» виключити.
 
Відхилено   "3. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
 
    -34- Острікова Т.Г.
Сотник О.С.
Кіраль С.І.
Абзац перший частини третьої статті 91 залишити в чинній редакції.
 
Відхилено    
    -35- Сотник О.С.
Кіраль С.І.
У абзаці першому частини третьої статті 91 речення «Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на строк повноважень Президента України.» - виключити.
 
Враховано    
    -36- Івченко В.Є.
Маркевич Я.В.
Викласти ч. 3 ст. 91 у такій редакції:
«3. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
Пропозиції щодо кандидатів на посади голів місцевих державних адміністрацій вносить Кабінету Міністрів України за результатами конкурсу в порядку, визначеному цим Законом:
1) на посади голів обласних державних адміністрацій - Комісія;
2) на посади голів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій - конкурсна комісія, утворена керівником державної служби відповідно обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Голови Київської та Севастопольської міських, районних в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій призначаються на посади з урахуванням визначених законом особливостей здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у містах Києві та Севастополі.
Випробування при призначенні на посаду голови місцевої державної адміністрації не встановлюється.
 
Відхилено    
    -37- Рябчин О.М.
Частину третю статті 91 викласти у такій редакції:
3. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
Конкурс на зайняття вакантних посад голів районних державних адміністрацій, дисциплінарне провадження стосовно голів районних державних адміністрацій проводить Комісія з питань державної служби голів районних державних адміністрацій, яка утворюється Кабінетом Міністрів України, до складу якої включаються в однаковій кількості:
представники, визначені Кабінетом Міністрів України;
представники, визначені Президентом України.
До складу Комісія з питань державної служби голів районних державних адміністрацій можуть залучатися представники громадських об’єднань, що діють згідно із Законом України "Про громадські об’єднання".
Положення про Комісію з питань державної служби голів районних державних адміністрацій та її персональний склад затверджує Кабінет Міністрів України.
Комісія з питань державної служби голів районних державних адміністрацій:
1) проводить моніторинг вакантних посад голів районних державних адміністрацій, забезпечує оприлюднення на Урядовому порталі інформації про вакантні посади голів місцевих державних адміністрацій та передачу такої інформації центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби;
2) приймає рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови районної державної адміністрації, забезпечує оприлюднення на Урядовому порталі та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, такого рішення;
3) проводить перевірку документів, поданих кандидатами на зайняття вакантних посад голів місцевих державних адміністрацій, на відповідність встановленим законом вимогам та повідомляє кандидатів про результати такої перевірки;
4) забезпечує оприлюднення на Урядовому порталі інформації про переможця конкурсу на зайняття вакантної посади голови місцевої державної адміністрації та передачу такої інформації центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби;
5) надсилає кожному кандидату письмове повідомлення про результати конкурсу;
6) надсилає Кабінету Міністрів України за результатами проведення конкурсу документи ти інші матеріали щодо переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на вакантну посаду голови районних державних адміністрацій для розгляду та внесення відповідного подання Президентові України;
7) здійснює дисциплінарні провадження щодо голів районних державних адміністрацій, та вносить в установленому порядку пропозиції та відповідні матеріали щодо застосування дисциплінарних стягнень (крім зауваження).
Оцінювання результатів службової здійснює Комісія з питань державної служби голів районних державних адміністрацій».
 
Відхилено    
    -38- Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пункт 4 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 91 Закону України «Про державну службу») викласти в такій редакції:
«4. В статті 91:
частини третю та п'яту викласти відповідно в такій редакції:
«3. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Пропозиції щодо кандидатів на посади голів місцевих державних адміністрацій вносить Кабінету Міністрів України за результатами конкурсного відбору в порядку, визначеному цим Законом, - Комісія (на посади голів обласних державних адміністрацій) або конкурсна комісія, утворена керівником державної служби відповідної обласної державної адміністрації (на посади голів районних державних адміністрацій). Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на строк повноважень Президента України.
Голови Київської та Севастопольської, районних в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій призначаються на посади з урахуванням визначених законом особливостей здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у містах Києві та Севастополі.
В акті Президента України про призначення на посаду голови місцевої державної адміністрації зазначаються прізвище, ім'я, по батькові особи, яка призначається на посаду, займана посада та дата початку виконання посадових обов'язків. Визначення умов оплати праці голови місцевої державної адміністрації, а також встановлення йому премій здійснюється Кабінетом Міністрів України.
Випробування при призначенні на посаду голови місцевої державної адміністрації не встановлюється.
Акти Президента України щодо прийняття, проходження та припинення державної служби голів місцевих державних адміністрацій, а також рішення відповідних уповноважених суб’єктів, що стосуються здійснення ними повноважень, передбачених статтею 15 Закону, з питань державної служби голів місцевих державних адміністрацій оскаржуються до суду.
Оцінювання результатів службової діяльності голів місцевих державних адміністрацій здійснює Президент України та Кабінет Міністрів України.
Заохочення до голів місцевих державних адміністрацій застосовується Президентом України та Кабінетом Міністрів України.
Відкликання голів місцевих державних адміністрацій зі щорічної основної або додаткової відпустки, передбаченої частиною першою статті 58 цього Закону, для виконання невідкладних завдань здійснюється за рішенням Президента України або Кабінету Міністрів України»;
«5. Керівник апарату Адміністрації Президента України та керівники апаратів (секретаріатів) інших допоміжних органів, утворених Президентом України, призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України в порядку, установленому Президентом України»;
 
Відхилено    
    -39- Дерев'янко Ю.Б.
Пункт 4 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«4. В статті 91:
частини третю - п'яту викласти відповідно в такій редакції:
«3. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Пропозиції щодо кандидатів на посади голів місцевих державних адміністрацій вносить Кабінету Міністрів України за результатами конкурсу в порядку, визначеному цим Законом:
1) на посади голів місцевих державних адміністрацій категорії «А» - Комісія;
2) на посади голів місцевих державних адміністрацій категорії «Б» - конкурсна комісія, утворена керівником державної служби відповідної обласної державної адміністрації.
Голови Київської та Севастопольської, районних в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій призначаються на посади з урахуванням визначених законом особливостей здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у містах Києві та Севастополі.
На голів місцевих державних адміністрацій, посади яких належать до категорії «Б», поширюються вимоги пунктів 1 і 3 частини третьої статті 10 цього Закону.
Випробування при призначенні на посаду голови місцевої державної адміністрації не встановлюється.
4. Керівник Апарату Верховної Ради України призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою України у порядку, визначеному Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
Призначення особи виконувачем обов’язків керівника Апарату Верховної Ради України можливе до призначення її на цій посаді Верховною Радою України на строк не більше двох місяців.
5. Керівник апарату Адміністрації Президента України призначаються на посаду та звільняється з посади Президентом України в порядку, встановленому Президентом України».
 
Відхилено    
19. Голови Київської та Севастопольської, районних в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій призначаються на посади з урахуванням визначених законом особливостей здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у містах Києві та Севастополі.
 
-40- Дехтярчук О.В.
Абзац четвертий пункту 4 Розділу І після слів «Голови Київської та Севастопольської» доповнити словом «міських».
 
Враховано   Голови Київської та Севастопольської міських, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій призначаються на посади з урахуванням визначених законом особливостей здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у містах Києві та Севастополі.
На голів місцевих державних адміністрацій поширюються вимоги пунктів 1 і 3 частини третьої статті 10 цього Закону.
 
    -41- Острікова Т.Г.
Сотник О.С.
Кіраль С.І.
Абзаци другий – п’ятнадцятий частини третьої статті 91 – виключити.
 
Відхилено    
    -42- Сотник О.С.
Кіраль С.І.
Абзац четвертий частини першої статті 91 викласти у редакції:
«На голів місцевих державних адміністрацій, посади яких належать до категорії «Б», поширюються вимоги пунктів 1 і 3 частини третьої статті 10 цього Закону.»
 
Враховано редакційно    
20. В акті Президента України про призначення на посаду голови місцевої державної адміністрації зазначаються прізвище, ім'я, по батькові особи, яка призначається на посаду, займана посада та дата початку виконання посадових обов'язків. Визначення умов оплати праці голови місцевої державної адміністрації, а також встановлення йому премій здійснюється Кабінетом Міністрів України.
 
-43- Сотник О.С.
Кіраль С.І.
Абзац третій частини третьої статті 91 вважати абзацом восьмим.
 
Відхилено   В акті Президента України про призначення на посаду голови місцевої державної адміністрації зазначаються прізвище, ім'я, по батькові особи, яка призначається на посаду, займана посада та дата початку виконання посадових обов'язків. Визначення умов оплати праці голови місцевої державної адміністрації, а також встановлення йому премій здійснюються Кабінетом Міністрів України.
 
21. Випробування при призначенні на посаду голови місцевої державної адміністрації не встановлюється.
 
-44- Саврасов М.В.
Пункт 4 розділу І після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Керівники допоміжних органів, утворених Президентом України, та їх заступники, посади яких віднесено до посад державної служби, призначаються Президентом України за поданням Комісії з питань державної служби при Президентові України в порядку, установленому Президентом України.»
 
Відхилено   Випробування при призначенні на посаду голови місцевої державної адміністрації не встановлюється.
 
22. Конкурс на зайняття вакантних посад голів місцевих державних адміністрацій, дисциплінарне провадження стосовно голів місцевих державних адміністрацій проводить комісія з питань державної служби голів місцевих державних адміністрацій, яка утворюється Президентом України. Пропозиції щодо третини складу цієї комісії вносить Кабінет Міністрів України. Положення про комісію з питань державної служби голів місцевих державних адміністрацій та її персональний склад затверджує Президент України.
 
-45- Дехтярчук О.В.
Шкрум А.І.
Абзац сьомий пункту 4 Розділу І викласти в такій редакції:
«Конкурс на зайняття вакантних посад голів місцевих державних адміністрацій, дисциплінарне провадження стосовно голів місцевих державних адміністрацій проводить комісія з питань державної служби голів місцевих державних адміністрацій. Комісія утворюється Президентом України з рівного числа осіб, визначених Президентом України і Кабінетом Міністрів України. Положення про комісію з питань державної служби голів місцевих державних адміністрацій, її персональний склад та порядок проведення конкурсу затверджуються Президентом України.»
 
Враховано   Конкурс на зайняття вакантних посад голів місцевих державних адміністрацій, дисциплінарне провадження стосовно голів місцевих державних адміністрацій проводить Комісія з питань державної служби голів місцевих державних адміністрацій, що утворюється Президентом України з рівного числа осіб, визначених Президентом України і Кабінетом Міністрів України. Положення про Комісію з питань державної служби голів місцевих державних адміністрацій, її персональний склад та порядок проведення конкурсу затверджуються Президентом України.
 
    -46- Сотник О.С.
Кіраль С.І.
В абзаці п’ятому частини третьої статті 91 слова «Конкурс на зайняття вакантних посад голів місцевих державних адміністрацій, дисциплінарне провадження стосовно голів місцевих державних адміністрацій проводить комісія з питань державної служби голів місцевих державних адміністрацій, яка утворюється Президентом України. Пропозиції щодо третини складу цієї комісії вносить Кабінет Міністрів України. Положення про комісію з питань державної служби голів місцевих державних адміністрацій та її персональний склад затверджує Президент України.» - виключити та викласти у новій редакції:
«Конкурс на зайняття вакантних посад голів районних державних адміністрацій, проводить конкурсна комісія з питань державної служби місцевих державних адміністрацій, яка утворюється Кабінетом Міністрів України. Положення про конкурсну комісію з питань державної служби місцевих державних адміністрацій та її персональний склад затверджує Кабінет Міністрів України.»
 
Відхилено    
    -47- Саврасов М.В.
Абзац сьомий пункту 4 розділу І викласти у такій редакції:
«Конкурс на зайняття вакантних посад керівників допоміжних органів, утворених Президентом України, та їх заступників,посади яких віднесено до державної служби, голів місцевих державних адміністрацій, дисциплінарне провадження стосовно керівників допоміжних органів, утворених Президентом України, та їх заступників,посади яких віднесено до державної служби,голів місцевих державних адміністрацій проводить комісія з питань державної служби при Президентові України, яка утворюється Президентом України. Пропозиції щодо третини складу цієї комісії вносить Кабінет Міністрів України. Положення про комісію з питань державної служби голів місцевих державних адміністрацій та її персональний склад затверджує Президент України.»
 
Відхилено    
    -48- Сотник О.С.
Кіраль С.І.
Абзац шостий частини статті 91 викласти в наступній редакції:
«До складу конкурсної комісії з питань державної служби місцевих державних адміністрацій входять:
1) чотири представника, визначені Кабінетом Міністрів України;
2) один представник, визначений Президентом України;
3) один представник, визначений Верховною Радою України;
4) Керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби (за посадою);
#102628
6) один представник керівника державної служби державного органу вищого рівня».
 
Відхилено    
    -49- Сотник О.С.
Кіраль С.І.
Частину третю статті 91 доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:
«До роботи конкурсної комісії з питань державної служби місцевих державних адміністрацій можуть залучатися державні службовці, у тому числі з інших державних органів, науковці та експерти у відповідній сфері, а також представник виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності).»
 
Відхилено    
23. Комісія з питань державної служби голів місцевих державних адміністрацій:
 
-50- Сотник О.С.
Кіраль С.І.
У абзаці шостому частини третьої статті 91 (в редакції проекту) слово «голів» - виключити.
 
Відхилено   Комісія з питань державної служби голів місцевих державних адміністрацій:
 
    -51- Саврасов М.В.
В абзаці восьмому пункту 4 розділу І слова «голів місцевих державних адміністрацій» замінити словами «при Президентові України».
 
Відхилено    
24. 1) проводить моніторинг вакантних посад голів місцевих державних адміністрацій, забезпечує оприлюднення на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України інформації про вакантні посади голів місцевих державних адміністрацій та передачу такої інформації центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби;
 
-52- Сотник О.С.
Кіраль С.І.
У пункті 1 абзацу шостого частини третьої статті 91 (в редакції проекту):
після слів (районних державних адміністрацій» поставити розділовий знак «кому» та доповнити словами «заступників голів обласних державних адміністрацій та заступників голів державних адміністрацій у містах Києві та Севастополі».
 
Відхилено   1) проводить моніторинг вакантних посад голів місцевих державних адміністрацій, забезпечує оприлюднення на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України інформації про вакантні посади голів місцевих державних адміністрацій та передачу такої інформації центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби;
 
    -53- Сотник О.С.
Кіраль С.І.
У пункті 1 абзацу шостого частини третьої статті 91 (в редакції проекту):
словосполучення «веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України» замінити на словосполучення «офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України».
 
Відхилено    
    -54- Сотник О.С.
Кіраль С.І.
У пункті 1 абзацу шостого частини третьої статті 91 (в редакції проекту):
слово «голів» - виключити.
 
Відхилено    
    -55- Саврасов М.В.
Абзац дев’ятий пункту 4 розділу І після слів «моніторинг вакантних посад» та «інформації про вакантні посади» доповнити словами «керівників допоміжних органів, утворених Президентом України, та їх заступників, посади яких віднесено до державної служби».
 
Відхилено    
25. 2) приймає рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови місцевої державної адміністрації, забезпечує оприлюднення на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, такого рішення;
 
-56- Дехтярчук О.В.
Абзац десятий пункту 4 Розділу І доповнити словами «у строки, передбачені цим законом».
 
Враховано   2) приймає рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови місцевої державної адміністрації, забезпечує оприлюднення на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, такого рішення у строки, передбачені цим Законом;
 
    -57- Сотник О.С.
Кіраль С.І.
У пункті 2 абзацу шостого частини третьої статті 91 (в редакції проекту) слово «голови» - виключити.
 
Відхилено    
    -58- Сотник О.С.
Кіраль С.І.
У пункті 2 абзацу шостого частини третьої статті 91 (в редакції проекту) після слів «районної державної адміністрації» поставити розділовий знак «кому» та доповнити словами «заступників голів обласних державних адміністрацій та заступників голів державних адміністрацій у містах Києві та Севастополі».
 
Відхилено    
    -59- Сотник О.С.
Кіраль С.І.
У пункті 2 абзацу шостого частини третьої статті 91 (в редакції проекту) словосполучення «веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України» замінити на словосполучення «офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України».
 
Відхилено    
    -60- Саврасов М.В.
Абзац десятий пункту 4 розділу І після слів «на зайняття вакантної» доповнити словами «керівника допоміжного органу, утвореного Президентом України, та його заступника, посаду якого віднесено до державної служби».
 
Відхилено    
26. 3) проводить перевірку документів, поданих кандидатами на зайняття вакантних посад голів місцевих державних адміністрацій, на відповідність встановленим законом вимогам та повідомляє кандидатів про результати такої перевірки;
 
-61- Сотник О.С.
Кіраль С.І.
У пункті 3 абзацу шостого частини третьої статті 91 (в редакції проекту) слово «місцевих» замінити на слово «районних»..
 
Відхилено   3) проводить перевірку документів, поданих кандидатами на зайняття вакантних посад голів місцевих державних адміністрацій, на відповідність встановленим законом вимогам та повідомляє кандидатів про результати такої перевірки;
 
    -62- Сотник О.С.
Кіраль С.І.
У пункті 3 абзацу шостого частини третьої статті 91 (в редакції проекту) після слів «державних адміністрацій» поставити розділовий знак «кому» та доповнити словами «заступників голів обласних державних адміністрацій та заступників голів державних адміністрацій у містах Києві та Севастополі».
 
Відхилено    
    -63- Саврасов М.В.
Абзац одинадцятий пункту 4 розділу І після слів «на зайняття вакантних посад» доповнити словами «керівників допоміжних органів, утворених Президентом України, та їх заступників, посади яких віднесено до державної служби».
 
Відхилено    
27. 4) забезпечує оприлюднення на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України інформації про переможця конкурсу на зайняття вакантної посади голови місцевої державної адміністрації та передачу такої інформації центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби;
 
-64- Сотник О.С.
Кіраль С.І.
У пункті 4 абзацу шостого частини третьої статті 91 (в редакції проекту) словосполучення «веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України» замінити на словосполучення «офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України».
 
Відхилено   4) забезпечує оприлюднення на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України інформації про переможця конкурсу на зайняття вакантної посади голови місцевої державної адміністрації та передачу такої інформації центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби;
 
    -65- Сотник О.С.
Кіраль С.І.
У пункті 4 абзацу шостого частини третьої статті 91 (в редакції проекту) слово «місцевої» замінити на слово «районної».
 
Відхилено    
    -66- Сотник О.С.
Кіраль С.І.
У пункті 4 абзацу шостого частини третьої статті 91 (в редакції проекту) після слів «державної адміністрації» поставити розділовий знак «кому» та доповнити словами «заступників голів обласних державних адміністрацій та заступників голів державних адміністрацій у містах Києві та Севастополі».
 
Відхилено    
    -67- Саврасов М.В.
Абзац дванадцятий пункту 4 розділу І після слів «на зайняття вакантної посади» доповнити словами «керівника допоміжного органу, утвореного Президентом України, та його заступника, посаду якого віднесено до державної служби».
 
Відхилено    
28. 5) надсилає кожному кандидату письмове повідомлення про результати конкурсу;
 
   5) надсилає кожному кандидату письмове повідомлення про результати конкурсу;
 
29. 6) надсилає Кабінету Міністрів України за результатами проведення конкурсу документи ти інші матеріали щодо переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на вакантну посаду голови місцевих державних адміністрацій для внесення відповідного подання Президентові України;
 
-68- Сотник О.С.
Кіраль С.І.
У пункті 6 абзацу шостого частини третьої статті 91 (в редакції проекту) слово «місцевих» замінити на слово «районних».
 
Відхилено   6) надсилає Кабінету Міністрів України за результатами проведення конкурсу документи та інші матеріали щодо переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на вакантну посаду голови місцевої державної адміністрації для внесення відповідного подання Президентові України;
 
    -69- Саврасов М.В.
Абзац чотирнадцятий пункту 4 розділу І викласти у такій редакції:
«6) за результатами проведеного конкурсу вносить Президенту України пропозиції щодо призначення керівників допоміжних органів, утворених Президентом України, та їх заступників, посади яких віднесені до державної служби, а також надсилає Кабінету Міністрів України документи та інші матеріали щодо переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на вакантну посаду голови місцевих державних адміністрацій для внесення відповідного подання Президентові України».
 
Відхилено    
30. 7) здійснює дисциплінарні провадження щодо голів місцевих державних адміністрацій, та вносить в установленому порядку пропозиції та відповідні матеріали щодо застосування дисциплінарних стягнень (крім зауваження).
 
-70- Сотник О.С.
Кіраль С.І.
Пункт 7 абзацу шостого частини третьої статті 91 (в редакції проекту) викласти в новій редакції:
«надсилає керівнику державної служби за результатами проведення конкурсу документи та інші матеріали щодо переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на вакантні посади заступників голів обласних державних адміністрацій у містах Києві та Севастополі для призначення їх на посади.»
 
Відхилено   7) здійснює дисциплінарні провадження щодо голів місцевих державних адміністрацій і вносить в установленому порядку пропозиції та відповідні матеріали щодо застосування дисциплінарних стягнень (крім зауваження).
Комісія з питань державної служби голів місцевих державних адміністрацій проводить конкурс на зайняття вакантних посад заступників голів обласних державних адміністрацій.
Кабінет Міністрів України вносить Президентові України подання про призначення на посаду голови місцевої державної адміністрації за пропозицією Комісії з питань державної служби голів місцевих державних адміністрацій не пізніше 15 календарних днів після оприлюднення інформації про переможця конкурсу.
Президент України приймає рішення щодо призначення на посаду голови місцевої державної адміністрації не пізніше 15 календарних днів з дня надходження відповідного подання Кабінету Міністрів України.
Учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір, має право оскаржити рішення конкурсної комісії до суду. Таке оскарження не перешкоджає призначенню переможця конкурсу на відповідну посаду державної служби.
 
    -71- Саврасов М.В.
Абзац п’ятнадцятий пункту 4 розділу І після слів «здійснює дисциплінарні провадження щодо» доповнити словами «керівників допоміжних органів, утворених Президентом України, та їх заступників, посади яких віднесено до державної служби».
 
Відхилено    
    -72- Герасимов А.В.
Пункт 4 розділу І:
після абзацу п’ятнадцятого доповнити новим абзацом наступного змісту:
«Комісія з питань державної служби голів місцевих державних адміністрацій проводить конкурс на зайняття вакантних посад заступників голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.».
 
Враховано частково    
    -73- Дехтярчук О.В.
Шкрум А.І.
Пункт 4 Розділу І після абзацу п’ятнадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:
«Кабінет Міністрів України вносить Президентові України подання про призначення на посаду голови місцевої державної адміністрації за пропозицією комісії з питань державної служби голів місцевих державних адміністрацій не пізніше 15 календарних днів після оприлюднення інформації про переможця конкурсу.
Президент України приймає рішення щодо призначення на посаду голови місцевої державної адміністрації не пізніше 15 календарних днів з дня надходження відповідного подання Кабінету Міністрів України.
Учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір, має право оскаржити рішення конкурсної комісії до суду. Таке оскарження не перешкоджає призначенню переможця конкурсу на відповідну посаду державної служби».
 
Враховано    
31. Акти Президента України щодо прийняття, проходження та припинення державної служби голів місцевих державних адміністрацій, рішення комісії з питань державної служби голів місцевих державних адміністрацій оскаржуються до суду.
 
-74- Дехтярчук О.В.
Абзац шістнадцятий пункту 4 Розділу І виключити.
 
Враховано      
    -75- Саврасов М.В.
Абзац шістнадцятий пункту 4 розділу І після слів «та припинення державної служби» доповнити словами «керівників допоміжних органів, утворених Президентом України, та їх заступників, посади яких віднесено до державної служби».
 
Відхилено    
32. Оцінювання результатів службової діяльності голів місцевих державних адміністрацій здійснює Президент України.
 
-76- Тимошенко Ю.В.
Положення частини третьої статті 91 Закону України «Про державну службу»: «Оцінювання результатів службової діяльності голів місцевих державних адміністрацій здійснює Президент України», викласти в наступній редакції:
«Оцінювання результатів службової діяльності голів місцевих державних адміністрацій здійснює Кабінет Міністрів України».
 
Відхилено   Оцінювання результатів службової діяльності голів місцевих державних адміністрацій здійснюють Президент України та Кабінет Міністрів України.
 
    -77- Гончаренко О.О.
Шкрум А.І.
В абзаці сімнадцятому пункту 4 розділу І слова «здійснює Президент України» замінити словами «здійснюють Президент України та Кабінет Міністрів України».
 
Враховано    
    -78- Сотник О.С.
Кіраль С.І.
Абзац восьмий частини третьої статті 91 (в редакції проекту) «Оцінювання результатів службової діяльності голів місцевих державних адміністрацій здійснює Президент України.» - виключити.
 
Відхилено    
    -79- Саврасов М.В.
Абзац сімнадцятий пункту 4 розділу І після слів «Оцінювання результатів службової діяльності» доповнити словами «керівників допоміжних органів, утворених Президентом України, та їх заступників, посади яких віднесено до державної служби».
 
Відхилено    
33. Заохочення до голів місцевих державних адміністрацій застосовується Президентом України та Кабінетом Міністрів України.
 
-80- Сотник О.С.
Кіраль С.І.
У абзаці дев’ятому частини третьої статті 91 (в редакції проекту) словосполучення «Президентом України та» - виключити.
 
Відхилено   Заохочення до голів місцевих державних адміністрацій застосовується Президентом України та Кабінетом Міністрів України.
 
    -81- Саврасов М.В.
Абзац вісімнадцятий пункту 4 розділу І після слова «Заохочення» доповнити словами «керівників допоміжних органів, утворених Президентом України, та їх заступників, посади яких віднесено до державної служби».
 
Відхилено    
    -82- Саврасов М.В.
Пункт 4 розділу І після абзацу вісімнадцятого доповнити абзацом такого змісту:
«Відкликання керівників допоміжних органів, утворених Президентом України, та їх заступників, посади яких віднесено до державної служби зі щорічної основної або додаткової відпустки, передбаченої частиною першою статті 58 цього Закону, для виконання невідкладних завдань здійснюється за рішенням Президента України».
 
Відхилено    
34. Відкликання голів місцевих державних адміністрацій зі щорічної основної або додаткової відпустки, передбаченої частиною першою статті 58 цього Закону, для виконання невідкладних завдань здійснюється за рішенням Президента України або Кабінету Міністрів України";
 
-83- Дехтярчук О.В.
Абзац дев’ятнадцятий пункту 4 Розділу І доповнити словами «в порядку, передбаченому цим законом».
 
Враховано   Відкликання голів місцевих державних адміністрацій зі щорічної основної або додаткової відпустки, передбаченої частиною першою статті 58 цього Закону, для виконання невідкладних завдань здійснюється за рішенням Президента України або Кабінету Міністрів України в порядку, передбаченому цим Законом";
 
    -84- Сотник О.С.
Кіраль С.І.
У абзаці десятому частини третьої статті 91 (в редакції проекту) словосполучення «Президентом України та» - виключити.
 
Відхилено    
    -85- Рябчин О.М.
Доповнити новим абзацом такого змісту:
«Заборони визначені п. 1-3 ч. 3 ст. 10 Закону поширюються на голів місцевих державних адміністрацій».
 
Враховано по суті (див. абз.3 ч.3 ст.91)   
35. "5. Керівник апарату Адміністрації Президента України та керівники апаратів (секретаріатів) інших допоміжних органів, утворених Президентом України, призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України в порядку, установленому Президентом України";
 
-86- Голуб В.В.
Добродомов Д.Є.
Євтушок С.М.
Шкрум А.І.
Ч. 5 ст. 91 викласти у такій редакції:
«5. Керівник апарату Адміністрації Президента України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України в порядку, встановленому Президентом України».
 
Відхилено   "5. Керівник апарату Адміністрації Президента України та керівники апаратів (секретаріатів) інших допоміжних органів, утворених Президентом України, призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України в порядку, встановленому Президентом України";
 
    -87- Левченко Ю.В.
Пункт 4 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«В статті 91:
Частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Керівник апарату Адміністрації Президента України та керівники апаратів (секретаріатів) інших допоміжних органів, утворених Президентом України, призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України в порядку, установленому Президентом України».
у частині шостій слова «за поданнями» замінити словами «відповідно до подання».»
 
Відхилено    
    -88- Івченко В.Є.
Маркевич Я.В.
Пташник В.Ю.
Ч. 5 ст. 91 викласти у такій редакції:
«5. Керівник апарату Адміністрації Президента України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України в порядку, встановленому Президентом України».
 
Відхилено    
    -89- Рябчин О.М.
Ч. 5 ст. 91 викласти у такій редакції:
«5. Керівник апарату Адміністрації Президента України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України».
 
Відхилено    
36. у частині шостій слова "за поданням" замінити словами "відповідно до подання".
 
-90- Герасимов А.В.
Пункт 4 розділу І:
абзац двадцять перший викласти в такій редакції:
«частину шосту виключити».
 
Враховано   частину шосту виключити.
 
    -91- Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
У частині шостій статті 91 слова «за поданням» замінити словами «відповідно до подання».
 
Відхилено    
    -92- Голуб В.В.
Добродомов Д.Є.
Євтушок С.М.
Шкрум А.І.
Стаття 91-1. Особливості проходження державної служби голів місцевих державних адміністраціях
1. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
2. На вакантну посаду голови місцевої державної адміністрації призначається особа в одному з таких випадків:
1) якщо особа на момент призначення працює на посаді голови місцевої державної адміністрації в іншій адміністративно-територіальній одиниці в порядку переведення;
2) якщо особа перебуває в кадровому резерві голів місцевих державних адміністрацій не менше року.
Подання щодо призначення Президентом України особи на посаду голови місцевої державної адміністрації вноситься Кабінетом Міністрів України не пізніше 30 календарних днів до дня запланованого виникнення вакантної посади. У випадку незапланованого виникнення вакантної посади подання вноситься протягом 3 календарних днів після виникнення такої вакантної посади.
Кандидатури на посаду голови місцевої державної адміністрації на розгляд Кабінету Міністрів України вносяться Прем’єр-міністром України. На кожну посаду вноситься одна кандидатура.
За результатами розгляду подання Кабінету Міністрів України Президент України протягом 14 календарних днів після одержання подання призначає відповідну особу на посаду голови місцевої державної адміністрації або відхиляє подану кандидатуру із зазначенням мотивів такого рішення.
У разі вмотивованого відхилення Президентом України поданої кандидатури Кабінет Міністрів України протягом 14 календарних днів подає на розгляд Президентові України іншу кандидатуру.
Голова місцевої державної адміністрації набуває повноваження з дня набрання чинності актом Президента України про його призначення на цю посаду.
3. Формування кадрового резерву голів місцевих державних адміністрацій здійснюється шляхом відкритого конкурсу Комісією з питань державної служби голів місцевих державних адміністрацій, яка утворюється Кабінетом Міністрів України. До складу Комісії з питань державної служби голів місцевих державних адміністрацій включаються в однаковій кількості:
представники, визначені Кабінетом Міністрів України;
представники, визначені Президентом України.
До складу Комісії з питань державної служби голів місцевих державних адміністрацій можуть залучатися представники громадських об’єднань, що діють згідно із Законом України "Про громадські об’єднання".
Положення про Комісію з питань державної служби голів місцевих державних адміністрацій та її персональний склад затверджує Кабінет Міністрів України.
За результатами конкурсу Комісія з питань державної служби голів місцевих державних адміністрацій вносить Кабінету Міністрів України три кандидатури осіб для включення до кадрового резерву голів місцевих державних адміністрацій, які Кабінет Міністрів України подає на розгляд Президента України. За наслідками розгляду цих кандидатур Президент України видає акт про включення однієї особи до кадрового резерву голів місцевих державних адміністрацій.
Чисельні сть кадрового резерву голів місцевих державних адміністрацій становить 25 відсотків загальної кількості посад голів місцевих державних адміністрацій. У разі появи вільних місць у кадровому резерві голів місцевих державних адміністрацій Кабінет Міністрів України оголошує відкритий конкурс на такі місця протягом 7 календарних днів з дня їх появи.
До кадрового резерву голів місцевих державних адміністрацій може бути включений дієздатний громадянин України, який відповідає сукупності наступних критеріїв:
1) має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра;
2) має загальний стаж роботи не менше семи років; досвід роботи на посадах державної служби категорій "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері не менш як три роки;
3) вільно володіє державною мовою;
4) надав у встановленому порядку згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей, що подаються кандидатом.
4. До кадрового резерву голів місцевих державних адміністрацій не можуть бути включені:
1) особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину, а також особи, які були звільнені з посад державних службовців, посад в органах місцевого самоврядування через службову невідповідність або порушення службової дисципліни, – протягом п’яти років після такого звільнення;
2) особи, яких було притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення, – протягом п’яти років після притягнення до відповідальності;
3) особи, виведені з кадрового резерву голів місцевих державних адміністрацій на підставі пунктів 1-4, 7-9 частини шостої цієї статті - протягом трьох років;
4) є народним депутатом України, виборною посадовою особою місцевого самоврядування, чи обіймає політичну посаду.
5. Особи, включені до кадрового резерву голів місцевих державний адміністрацій, проходять навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації.
6. Виведення з кадрового резерву голів місцевих державних адміністрацій здійснюється Президентом за поданням Кабінету Міністрів України:
1) за власною ініціативою особи;
2) у разі відмови особи від пропозиції щодо призначення на посаду голови місцевої державної адміністрації;
3) якщо в результаті спеціальної перевірки виявлені дані, що свідчать про неможливість особи займати посаду голови місцевої державної адміністрації;
4) за негативними результатами проходження підвищення кваліфікації;
5) по закінченні п’ятирічного терміну перебування в кадровому резерві голів місцевих державних адміністрацій;
6) у разі призначення на посаду голови місцевої державної адміністрації ;
7) у разі припинення громадянства України;
8) у разі визнання судом особи недієздатною;
9) у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину та/або встановлення заборони займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави;
10) у разі набуття особою, яку включено до кадрового резерву голів місцевих державних адміністрацій, повноважень Президента України, народного депутата України, виборної посадової особи місцевого самоврядування чи призначення на політичну посаду;
11) у разі призначення на посаду державної служби категорії «А».
7. Порядок організації роботи з кадровим резервом голів місцевих державних адміністрацій та щорічна програма підвищення кваліфікації осіб, яких включено до кадрового резерву голів місцевих державних адміністрацій, затверджуються Кабінетом Міністрів України.
8. Голова місцевої державної адміністрації звільняється з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
9. Підставами звільнення з посади голови місцевої державної адміністрації є:
1) підстави припинення державної служби, визначені цим Законом;
2) закінчення строку перебування на посаді відповідно до вимог пункту 1 частини другої статті 34 цього Закону;
3) призначення в порядку переведення на посаду голови місцевої державної адміністрації іншої адміністративно-територіальної одиниці;
4) відмова голови місцевої державної адміністрації від призначення в порядку переведення на посаду голови місцевої державної адміністрації іншої адміністративно-територіальної одиниці;
5) реєстрація голови місцевої державної адміністрації кандидатом на посаду Президента України, народного депутата України, виборної посадової особи місцевого самоврядування
6) ліквідація адміністративно-територіальної одиниці;
7) призначення на іншу посаду в системі державної служби.
Повноваження голови місцевої державної адміністрації припиняються в день набрання чинності актом Президента України про його звільнення, на наступний день після закінчення строку перебування на посаді голови місцевої державної адміністрації відповідно до вимог пункту 1 частини другої статті 34 цього Закону, а у разі його смерті - з дня смерті.
10. Подання про звільнення з посади голови місцевої державної адміністрації з підстави, передбаченої пунктом 2 частини дев’ятої цієї статті, Кабінет Міністрів України вносить Президентові України не пізніш як за 30 календарних днів до закінчення встановленого цим Законом строку перебування на посаді голови місцевої державної адміністрації.
Подання про звільнення з посади голови місцевої державної адміністрації з підстав, визначених частиною дев’ятою (крім підстави, передбаченої пунктом 2 частини дев’ятої) цієї статті Кабінет Міністрів України вносить Президентові України у 7-денний термін після настання відповідних підстав.
 
Відхилено    
    -93- Пташник В.Ю.
Стаття 91-1. Особливості проходження державної служби голів місцевих державних адміністраціях
1. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
2. На вакантну посаду голови місцевої державної адміністрації призначається особа в одному з таких випадків:
1) якщо особа на момент призначення працює на посаді голови місцевої державної адміністрації в іншій адміністративно-територіальній одиниці в порядку переведення;
2) якщо особа перебуває в кадровому резерві голів місцевих державних адміністрацій не менше року.
Подання щодо призначення Президентом України особи на посаду голови місцевої державної адміністрації вноситься Кабінетом Міністрів України не пізніше 30 календарних днів до дня запланованого виникнення вакантної посади. У випадку незапланованого виникнення вакантної посади подання вноситься протягом 3 календарних днів після виникнення такої вакантної посади.
Кандидатури на посаду голови місцевої державної адміністрації на розгляд Кабінету Міністрів України вносяться Прем’єр-міністром України. На кожну посаду вноситься одна кандидатура.
За результатами розгляду подання Кабінету Міністрів України Президент України протягом 14 календарних днів після одержання подання призначає відповідну особу на посаду голови місцевої державної адміністрації або відхиляє подану кандидатуру із зазначенням мотивів такого рішення.
У разі вмотивованого відхилення Президентом України поданої кандидатури Кабінет Міністрів України протягом 14 календарних днів подає на розгляд Президентові України іншу кандидатуру.
Голова місцевої державної адміністрації набуває повноваження з дня набрання чинності актом Президента України про його призначення на цю посаду.
3. Формування кадрового резерву голів місцевих державних адміністрацій здійснюється шляхом відкритого конкурсу Комісією з питань державної служби голів місцевих державних адміністрацій, яка утворюється Кабінетом Міністрів України. До складу Комісії з питань державної служби голів місцевих державних адміністрацій включаються в однаковій кількості:
представники, визначені Кабінетом Міністрів України;
представники, визначені Президентом України.
До складу Комісії з питань державної служби голів місцевих державних адміністрацій можуть залучатися представники громадських об’єднань, що діють згідно із Законом України "Про громадські об’єднання".
Положення про Комісію з питань державної служби голів місцевих державних адміністрацій та її персональний склад затверджує Кабінет Міністрів України.
За результатами конкурсу Комісія з питань державної служби голів місцевих державних адміністрацій вносить Кабінету Міністрів України три кандидатури осіб для включення до кадрового резерву голів місцевих державних адміністрацій, які Кабінет Міністрів України подає на розгляд Президента України. За наслідками розгляду цих кандидатур Президент України видає акт про включення однієї особи до кадрового резерву голів місцевих державних адміністрацій.
Чисельність кадрового резерву голів місцевих державних адміністрацій становить 25 відсотків загальної кількості посад голів місцевих державних адміністрацій. У разі появи вільних місць у кадровому резерві голів місцевих державних адміністрацій Кабінет Міністрів України оголошує відкритий конкурс на такі місця протягом 7 календарних днів з дня їх появи.
До кадрового резерву голів місцевих державних адміністрацій може бути включений дієздатний громадянин України, який відповідає сукупності наступних критеріїв:
1) має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра;
2) має загальний стаж роботи не менше семи років; досвід роботи на посадах державної служби категорій "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері не менш як три роки;
3) вільно володіє державною мовою;
4) надав у встановленому порядку згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей, що подаються кандидатом.
4. До кадрового резерву голів місцевих державних адміністрацій не можуть бути включені:
1) особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину, а також особи, які були звільнені з посад державних службовців, посад в органах місцевого самоврядування через службову невідповідність або порушення службової дисципліни, – протягом п’яти років після такого звільнення;
2) особи, яких було притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення, – протягом п’яти років після притягнення до відповідальності;
3) особи, виведені з кадрового резерву голів місцевих державних адміністрацій на підставі пунктів 1-4, 7-9 частини шостої цієї статті - протягом трьох років;
4) є народним депутатом України, виборною посадовою особою місцевого самоврядування, чи обіймає політичну посаду.
5. Особи, включені до кадрового резерву голів місцевих державний адміністрацій, проходять навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації.
6. Виведення з кадрового резерву голів місцевих державних адміністрацій здійснюється Президентом за поданням Кабінету Міністрів України:
1) за власною ініціативою особи;
2) у разі відмови особи від пропозиції щодо призначення на посаду голови місцевої державної адміністрації;
3) якщо в результаті спеціальної перевірки виявлені дані, що свідчать про неможливість особи займати посаду голови місцевої державної адміністрації;
4) за негативними результатами проходження підвищення кваліфікації;
5) по закінченні п’ятирічного терміну перебування в кадровому резерві голів місцевих державних адміністрацій;
6) у разі призначення на посаду голови місцевої державної адміністрації ;
7) у разі припинення громадянства України;
8) у разі визнання судом особи недієздатною;
9) у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину та/або встановлення заборони займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави;
10) у разі набуття особою, яку включено до кадрового резерву голів місцевих державних адміністрацій, повноважень Президента України, народного депутата України, виборної посадової особи місцевого самоврядування чи призначення на політичну посаду;
11) у разі призначення на посаду державної служби категорії «А».
7. Порядок організації роботи з кадровим резервом голів місцевих державних адміністрацій та щорічна програма підвищення кваліфікації осіб, яких включено до кадрового резерву голів місцевих державних адміністрацій, затверджуються Кабінетом Міністрів України.
8. Голова місцевої державної адміністрації звільняється з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
9. Підставами звільнення з посади голови місцевої державної адміністрації є:
1) підстави припинення державної служби, визначені цим Законом;
2) закінчення строку перебування на посаді відповідно до вимог пункту 1 частини другої статті 34 цього Закону;
3) призначення в порядку переведення на посаду голови місцевої державної адміністрації іншої адміністративно-територіальної одиниці;
4) відмова голови місцевої державної адміністрації від призначення в порядку переведення на посаду голови місцевої державної адміністрації іншої адміністративно-територіальної одиниці;
5) реєстрація голови місцевої державної адміністрації кандидатом на посаду Президента України, народного депутата України, виборної посадової особи місцевого самоврядування
6) ліквідація адміністративно-територіальної одиниці;
7) призначення на іншу посаду в системі державної служби.
Повноваження голови місцевої державної адміністрації припиняються в день набрання чинності актом Президента України про його звільнення, на наступний день після закінчення строку перебування на посаді голови місцевої державної адміністрації відповідно до вимог пункту 1 частини другої статті 34 цього Закону, а у разі його смерті - з дня смерті.
10. Подання про звільнення з посади голови місцевої державної адміністрації з підстави, передбаченої пунктом 2 частини дев’ятої цієї статті, Кабінет Міністрів України вносить Президентові України не пізніш як за 30 календарних днів до закінчення встановленого цим Законом строку перебування на посаді голови місцевої державної адміністрації.
Подання про звільнення з посади голови місцевої державної адміністрації з підстав, визначених частиною дев’ятою (крім підстави, передбаченої пунктом 2 частини дев’ятої) цієї статті Кабінет Міністрів України вносить Президентові України у 7-денний термін після настання відповідних підстав.
 
Відхилено    
    -94- Голуб В.В.
Добродомов Д.Є.
Євтушок С.М.
Шкрум А.І.
Пташник В.Ю.
Пункт 1 Розділу ХІ (ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ) після абзацу четвертого доповнити абзацом такого змісту:
«пункту 2 частини 2 статті 91-1 в частині терміну перебування в кадровому резерві, який набирає чинності з 1 січня 2018 року;».
 
Відхилено    
    -95- Івченко В.Є.
Маркевич Я.В.
Пункт 1 Розділу ХІ (ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ) після абзацу четвертого доповнити абзацом такого змісту:
«абзаців другого-четвертого частини третьої статті 91, які набирають чинності з 1 січня 2017 року;».
 
Відхилено    
    -96- Острікова Т.Г.
Сотник О.С.
Кіраль С.І.
Розділ ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» доповнити абзацом шостим в редакції:
«абзацу п’ятого пункту 1 частини другої статті 6 цього Закону, який набирає чинності через рік з дня опублікування цього Закону.».
 
Відхилено    
    -97- Острікова Т.Г.
Сотник О.С.
Кіраль С.І.
Розділ ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» доповнити абзацом сьомим в редакції:
«абзацу другого частини першої статті 27 цього Закону, який в частині призначення заступників голів обласних державних адміністрацій, заступників голів державних адміністрацій у містах Києві та Севастополі набирає чинності через рік з дня опублікування цього Закону.»
 
Відхилено    
    -98- Острікова Т.Г.
Сотник О.С.
Кіраль С.І.
Розділ ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» доповнити пунктом 14-1 в редакції:
«До набрання чинності положень абзацу п’ятого пункту 1 частини другої статті 6 цього Закону посади голів обласних державних адміністрацій, голів державних адміністрацій у містах Києві та Севастополі відносяться до посад державної служби категорії «А», посади голів районних державних адміністрацій відносяться до посад державної служби категорії «Б». Пропозиції щодо кандидатів на посади голів місцевих державних адміністрацій вносить Кабінету Міністрів України за результатами конкурсу в порядку, визначеному цим Законом:
1) на посади голів обласних державних адміністрацій, голів державних адміністрацій у містах Києві та Севастополі – Комісія;
2) на посади голів районних державних адміністрацій – конкурсна комісія з питань державної служби місцевих державних адміністрацій.
Голова Київської та Севастопольської, районних в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій призначаються на посади з урахування визначених законом особливостей здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у містах Києві та Севастополі.»
 
Відхилено    
    -99- Острікова Т.Г.
Сотник О.С.
Кіраль С.І.
Розділ ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» доповнити пунктом 14-2 в редакції:
«14-2. Конкурс на зайняття вакантних посад голів районних державних адміністрацій, проводить конкурсна комісія з питань державної служби місцевих державних адміністрацій, яка утворюється Кабінетом Міністрів України. Положення про конкурсну комісію з питань державної служби місцевих державних адміністрацій та її персональний склад затверджує Кабінет Міністрів України.
До складу конкурсної комісії з питань державної служби голів районних державних адміністрацій входять:
1) чотири представника, визначені Кабінетом Міністрів України;
2) один представник, визначений Президентом України;
3) один представник, визначений Верховною Радою України;
4) Керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби (за посадою);
#102628
6) один представник керівника державної служби державного органу вищого рівня.
До роботи конкурсної комісії з питань державної служби місцевих державних адміністрацій можуть залучатися державні службовці, у тому числі з інших державних органів, науковці та експерти у відповідній сфері, а також представник виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності).
Представник, визначений Верховною Радою України, який входить до складу конкурсної комісії з питань державної служби місцевих державних адміністрацій, після набуття чинності абзацом п’ятим пункту 1 частини другої статті 6 цього Закону, стає представником Комісії з питань вищого корпусу державної служби без переобрання його Верховною Радою України.»
 
Відхилено    
    -100- Острікова Т.Г.
Сотник О.С.
Кіраль С.І.
Розділ ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» доповнити пунктом 14-3 в редакції:
«14-3. Конкурс на зайняття вакантної посади заступника голови обласної державної адміністрації, заступника голови державної адміністрації у містах Києві та Севастополі проводиться конкурсною комісією з питань державної служби місцевих державних адміністрацій.»
 
Відхилено    
    -101- Острікова Т.Г.
Сотник О.С.
Кіраль С.І.
Пункт 15 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» доповнити підпунктом 1-1 наступного змісту:
«1-1) забезпечити прийняття та набрання чинності Положення про конкурсну комісію з питань державної служби місцевих державних адміністрацій протягом 1 місяця з дня внесення відповідних змін;».
 
Відхилено    
    -102- Суслова І.М.
У Законі України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 20, ст.99) внести такі зміни:
1) після статті 8 доповнити статтею 8-1 такого змісту:
«Стаття 8-1. Гарантії трудових прав Уповноваженого.
Гарантії трудових прав Уповноваженого встановлюються Конституцією України, цим Законом та законодавством про працю.
Час роботи на посаді Уповноваженого зараховується до стажу державної служби, до загального та страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю.
Уповноваженому встановлюється посадовий оклад у розмірі 18 мінімальних заробітних плат відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
Уповноваженому виплачується надбавка за вислугу років у розмірі 3 відсотків посадового окладу за кожен рік стажу роботи, до якого зараховуються період роботи на посаді, раніше набутий стаж державної служби та періоди роботи, передбачені Законом України «Про державну службу», але не більше 50 відсотків посадового окладу; надбавка за інтенсивність праці в розмірі до 100 відсотків посадового окладу; надбавка за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, відповідно до законодавства.
Уповноваженому може надаватись матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.
Уповноваженому надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів з виплатою допомоги для оздоровлення в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати, та інші види відпусток в порядку та на умовах, визначених законом.»;
2) у статті 10
у частині другій слова «Закону України «Про державну службу» замінити словами «законодавства про працю»;
доповнити новою частиною третьою такого змісту:
«Уповноважений своїм рішенням утворює у структурі секретаріату підрозділи або визначає окремих працівників для забезпечення здійснення покладених на секретаріат завдань на території визначених в рішенні адміністративно-територіальних одиниць України»;
У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
3) після статті 12 доповнити новими статтями 12-1, 12-2, 12-3 такого змісту:
«Стаття 12-1. Працівники Секретаріату
На працівників секретаріату під час виконання ними функціональних обов’язків поширюються гарантії забезпечення діяльності Уповноваженого.
Права, обов’язки та принципи діяльності працівників секретаріату визначаються цим Законом та положенням про секретаріат, яке затверджується Уповноваженим.
Час роботи в секретаріаті зараховується до стажу державної служби, до загального та страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю.
Призначення на посади працівників секретаріату у визначених Уповноваженим випадках здійснюється за результатами відкритого конкурсу, що проводиться в порядку, визначеному Уповноваженим.
З метою проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в секретаріаті Уповноважений утворює конкурсну комісію. До складу конкурсної комісії включаються представники громадянського суспільства, які здійснюють діяльність у сфері захисту та просування прав людини та основоположних свобод.
Оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад у секретаріаті розміщується на офіційному веб-сайті Уповноваженого не пізніше ніж за десять днів до завершення строку подання документів для участі в конкурсі.
Конкурс на зайняття посад у секретаріаті передбачає складання кваліфікаційного іспиту або тестування та проведення співбесіди.
З метою підвищення рівня професійної компетентності працівників секретаріату, набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей осіб, у тому числі й тих, які претендують на посади в секретаріаті, може проводитися стажування в порядку, визначеному Уповноваженим.
Вимоги до професійної компетентності та правила етичної поведінки працівників секретаріату затверджуються Уповноваженим.
Заохочення працівників секретаріату здійснюється в порядку, визначеному законодавством про працю та Уповноваженим.
Працівники секретаріату несуть дисциплінарну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов’язків, порушення правил етичної поведінки працівників секретаріату, порушення трудової дисципліни у порядку, визначеному законодавством про працю та Уповноваженим..
Стаття 12-2. Оплата праці та соціальне забезпечення працівників секретаріату
Заробітна плата працівників секретаріату складається з:
1) посадового окладу;
2) надбавки за вислугу років;
3) надбавок за виконання особливо важливої роботи та за інтенсивність праці (у разі встановлення за рішенням Уповноваженого в межах фонду оплати праці);
4) надбавки за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника у розмірі до 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього працівника (у разі встановлення);
5) надбавки за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою (у разі встановлення);
6) інших надбавок відповідно до законодавства;
7) премії (у разі встановлення за рішенням Уповноваженого в межах фонду преміювання залежно від результатів роботи відповідно до затвердженого Уповноваженим положення про преміювання).
Установлюються такі посадові оклади працівників секретаріату відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік:
представник Уповноваженого, керівник секретаріату – 17;
перший заступник, заступник керівника секретаріату; керівник департаменту, служби – 16;
керівник самостійного управління, служби – 15;
керівник самостійного відділу, служби; заступник керівника департаменту, служби; керівник управління у складі департаменту, служби – 14;
заступник керівника самостійного управління, служби; заступник керівника управління у складі департаменту, служби – 13;
заступник керівника самостійного відділу, служби; керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління – 12;
завідувач самостійного сектору; заступник керівника відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління – 11;
завідувач сектору у складі департаменту, служби, самостійного управління та відділу – 10;
помічник Уповноваженого, радник Уповноваженого – 8;
помічник керівника секретаріату, головний спеціаліст – 7;
провідний спеціаліст – 6;
спеціаліст – 5;
інші працівники секретаріату – 4, якщо інше не встановлено законодавством.
Працівникам секретаріату виплачується надбавка за вислугу років у розмірі 3 відсотків посадового окладу за кожний рік стажу роботи, до якого зараховуються період роботи в секретаріаті, набутий стаж державної служби та періоди роботи, передбачені Законом України «Про державну службу», але не більше 50 відсотків посадового окладу.
Працівникам секретаріату за рішенням Уповноваженого може надаватись матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.
Стаття 12-3 Відпустки працівників Секретаріату
Працівникам секретаріату надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів з виплатою допомоги для оздоровлення в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.
Працівникам секретаріату надається щорічна додаткова відпустка за вислугу років тривалістю до 15 календарних днів. До стажу роботи, який надає право на щорічну додаткову відпустку за вислугу років, зараховуються періоди роботи в Секретаріаті, набутий стаж державної служби та періоди роботи, передбачені статтею 46 Закону України «Про державну службу».
Працівникам секретаріату, які мають стаж, який дає право на щорічну додаткову оплачувану відпустку за вислугу років, понад 10 років, надається додаткова відпустка тривалістю 5 календарних днів, а починаючи з 11-го року ця відпустка збільшується на 2 календарних дні за кожний наступний рік.
Працівникам секретаріату надаються також інші види відпусток в порядку та на умовах, визначених законом».
 
Відхилено    
37. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
38. 1. Цей Закон набирає чинності 1 травня 2015 року, крім пункту 3 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
 
-103- Герасимов А.В.
Пункт 1 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
39. 2. Кабінету Міністрів України у двотижневий строк з дня опублікування цього Закону:
 
   2. Кабінету Міністрів України у двотижневий строк з дня опублікування цього Закону:
 
40. підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом.
 
   підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
 
41. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
42. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
43. України

   України