Кількість абзаців - 40 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про джерела фінансування дорожнього господарства України'' щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі»
 
-1- Вадатурський А.О.
У тексті Проекту Закону слова «Державний дорожній фонд України» у всіх відмінках замінити словами «Державний фонд транспортних шляхів України» у відповідному відмінку.
 
Відхилено   Про внесення змін до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 648; 1999 р., № 40, ст. 361; 2001 р., № 2, ст. 10; 2002 р., № 12, ст. 92; 2003 р., № 10, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7, ст. 162; № 17-19, ст. 267; 2011 р., № 23, ст. 160) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60 із наступними змінами) такі зміни:
 
4. 1) статтю 3 викласти в такій редакції:
 
   1. Статтю 3 викласти в такій редакції:
 
5. «Стаття 3. У Державному бюджеті України щорічно передбачаються видатки на фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування.
 
-2- Вадатурський А.О.
статтю 3 викласти в такій редакції:
«Стаття 3. Створення, формування та спрямування Державного фонду транспортних шляхів України.
У складі спеціального фонду Державного бюджету України щорічно створюється Державний фонд транспортних шляхів України, частина якого відповідно до Бюджетного кодексу України направляється на виконання робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування.
Джерелами формування Державного фонду транспортних шляхів України в частині доходів є:
акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів;
акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів;
ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;
плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;
концесійні платежі за передачу автомобільних доріг загального користування державного значення у концесію;
кошти спеціального фонду Державного бюджету України, отримані шляхом залучення державою або під державні гарантії кредитів (позик) від банків, іноземних держав і міжнародних фінансових організацій на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування;
плата за проїзд платними автомобільними дорогами загального користування державного значення, максимальний розмір та порядок справляння якої встановлюються Кабінетом Міністрів України;
інші надходження, передбачені Державним бюджетом України, в обсягах, що визначаються законом про Державний бюджет України на поточний рік, а також надходжень, визначених статтею 5 цього Закону.
Кошти Державного фонду транспортних шляхів України спрямовуються на:
будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, а також виконання проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт, створення та функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства, забезпечення розвитку виробничих потужностей дорожніх організацій; проведення конкурсів і підготовку договорів щодо виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, виконання зазначених робіт згідно з відповідними договорами, здійснення контролю за їх виконанням і прийняття доріг в експлуатацію, здійснення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, витрат, пов’язаних з наданням автомобільних доріг загального користування у концесію, у тому числі проведенням конкурсів та підготовкою договорів, розробленням та/або перекладом з іноземної мови інвестиційних пропозицій, техніко-економічного обґрунтування інвестицій, конкурсної документації, а також презентацією інвестиційних проектів під час проведення міжнародних заходів (форумів, конференцій тощо); управління дорожнім господарством;
субвенцію з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг загального користування;
заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм;
будівництво магістральних залізничних ліній, які з’єднуватимуть залізничні лінії з стратегічними транспортними підприємствами (морськими портами, річковими портами, аеропортами тощо).
утримання річкових водних шляхів, надання гідрологічної та навігаційно-гідрографічної інформації, водні шляхові роботи (промірні, днопоглиблювальні, виправні роботи, тралення, роботи з очищення дна, вишукувальні роботи, які проводяться для забезпечення безпеки судноплавства, роботи з утримання та сезонної заміни навігаційного обладнання на річкових водних шляхах), будівництво, реконструкція, модернізація і ремонт стратегічних об’єктів інфраструктури водних шляхів;
інші цілі визначені Бюджетним кодексом України.
З Державного фонду транспортних шляхів України також виділяються кошти на субвенцію з державного бюджету територіальним дорожнім фондам у складі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та бюджету міста Севастополь на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, яка розподіляється між цими бюджетами в залежності від протяжності доріг у відповідній територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує бюджетному.»;
 
Відхилено   «Стаття 3. У Державному бюджеті України щорічно передбачаються видатки на фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування.
 
    -3- Бондар В.В.
Сольвар Р.М.
Яценко А.В.
Кулініч О.І.
Абзац 2 після слів «загального користування» доповнити словами «вулиць і доріг міст та інших населених пунктів не більше 20 % від загального обсягу субвенції; будівництво, реконструкція, ремонт мереж зовнішнього освітлення автомобільних доріг».
 
Враховано частково    
    -4- Яценко А.В.
Абзац 2 після слів «загального користування» доповнити словами «вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах».
 
Враховано в іншій редакції   
6. Для цих цілей у складі спеціального фонду Державного бюджету України створюється Державний дорожній фонд України.
 
-5- Дубневич Я.В.
Кононенко І.В.
Діденко І.А.
Пономарьов О.С.
Козир Б.Ю.
У тексті законопроекту слова «Державний дорожній фонд України» змінити словами «державний дорожній фонд» у відповідних відмінках.
 
Враховано   Для цих цілей у складі спеціального фонду Державного бюджету України створюється державний дорожній фонд.
 
7. Дохідна частина цього фонду формується за рахунок надходжень від:
 
   Дохідна частина цього фонду формується за рахунок:
 
8. акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів;
 
-6- Дубневич Я.В.
Кононенко І.В.
Діденко І.А.
Пономарьов О.С.
Козир Б.Ю.
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«1) акцизного податку з вироблених в Україні пального і транспортних засобів;»
 
Враховано   1) акцизного податку з вироблених в Україні пального і транспортних засобів;
 
9. акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів;
 
-7- Дубневич Я.В.
Кононенко І.В.
Діденко І.А.
Пономарьов О.С.
Козир Б.Ю.
абзац шостий викласти в такій редакції:
«2) акцизного податку з ввезених на митну територію України пального і транспортних засобів;»
 
Враховано   2) акцизного податку з ввезених на митну територію України пального і транспортних засобів;
 
10. ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;
 
-8- Дубневич Я.В.
Кононенко І.В.
Діденко І.А.
Пономарьов О.С.
Козир Б.Ю.
у абзаці сьомому перед словами «ввізного мита…» додати цифру «3)»;
 
Враховано   3) ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;
 
11. плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;
 
-9- Дубневич Я.В.
Кононенко І.В.
Діденко І.А.
Пономарьов О.С.
Козир Б.Ю.
у абзаці восьмому перед словами «плати за…» додати цифру «4)»
 
Враховано   4) плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;
 
12. концесійних платежів за передачу автомобільних доріг загального користування державного значення у концесію;
 
-10- Левченко Ю.В.
Абзац 9 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -11- Дубневич Я.В.
Кононенко І.В.
Діденко І.А.
Пономарьов О.С.
Козир Б.Ю.
абзац дев’ятий «концесійних платежів…» - виключити;
 
Враховано    
13. коштів спеціального фонду Державного бюджету України, отриманих шляхом залучення державою або під державні гарантії кредитів (позик) від банків, іноземних держав і міжнародних фінансових організацій на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування;
 
-12- Дубневич Я.В.
Кононенко І.В.
Діденко І.А.
Пономарьов О.С.
Козир Б.Ю.
у абзаці десятому перед словами «коштів спеціального фонду…» додати цифру «5)» та слова «або під державні гарантії» виключити;
 
Враховано   5) коштів спеціального фонду Державного бюджету України, отриманих шляхом залучення державою кредитів (позик) від банків, іноземних держав і міжнародних фінансових організацій на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування;
 
14. плати за проїзд платними автомобільними дорогами загального користування державного значення, максимальний розмір та порядок справляння якої встановлюються Кабінетом Міністрів України;
 
-13- Левченко Ю.В.
Абзац 11 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено   6) плати за проїзд платними автомобільними дорогами загального користування державного значення, максимальний розмір та порядок справляння якої встановлюються Кабінетом Міністрів України;
 
    -14- Дубневич Я.В.
Кононенко І.В.
Діденко І.А.
Пономарьов О.С.
Козир Б.Ю.
у абзаці одинадцятому перед словами «плати за проїзд…» додати цифру «6)»;
 
Враховано    
15. інших надходжень, передбачених Державним бюджетом України, в обсягах, що визначаються законом про Державний бюджет України на поточний рік, а також надходжень, визначених статтею 5 цього Закону.
 
-15- Дубневич Я.В.
Кононенко І.В.
Діденко І.А.
Пономарьов О.С.
Козир Б.Ю.
у абзаці дванадцятому перед словами «інших надходжень…» додати цифру «7)»;
 
Враховано   7) інших надходжень, передбачених Державним бюджетом України, в обсягах, що визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік, а також надходжень, визначених статтею 5 цього Закону.
 
16. Кошти Державного дорожнього фонду України спрямовуються на:
 
-16- Дубневич Я.В.
Кононенко І.В.
Діденко І.А.
Пономарьов О.С.
Козир Б.Ю.
У тексті законопроекту слова «Державний дорожній фонд України» змінити словами «державний дорожній фонд» у відповідних відмінках.
 
Враховано   Кошти державного дорожнього фонду спрямовуються на:
 
17. фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, а також виконання проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт, створення та функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства, забезпечення розвитку виробничих потужностей дорожніх організацій; проведення конкурсів і підготовку договорів щодо виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, співфінансування зазначених робіт згідно з відповідними договорами, здійснення контролю за їх виконанням і прийняття доріг в експлуатацію, здійснення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, витрат, пов’язаних з наданням автомобільних доріг загального користування у концесію, у тому числі проведенням конкурсів та підготовкою договорів, розробленням та/або перекладом з іноземної мови інвестиційних пропозицій, техніко-економічного обґрунтування інвестицій, конкурсної документації, а також презентацією інвестиційних проектів під час проведення міжнародних заходів (форумів, конференцій тощо); управління дорожнім господарством;
 
-17- Дубневич Я.В.
Кононенко І.В.
Діденко І.А.
Пономарьов О.С.
Козир Б.Ю.
абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
«1) фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, а також виконання проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт, створення та функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства, забезпечення розвитку виробничих потужностей дорожніх організацій; проведення конкурсів і підготовку договорів щодо виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, співфінансування зазначених робіт згідно з відповідними договорами, здійснення контролю за їх виконанням і прийняття доріг в експлуатацію, управління дорожнім господарством;
 
Враховано   1) фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, а також виконання проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт, створення та функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства, забезпечення розвитку виробничих потужностей дорожніх організацій; проведення конкурсів і підготовку договорів щодо виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, співфінансування зазначених робіт згідно з відповідними договорами, здійснення контролю за їх виконанням і прийняття доріг в експлуатацію, управління дорожнім господарством;
 
    -18- Левченко Ю.В.
Абзац 14 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 Законопроекту:
«фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, а також виконання проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт, створення та функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства, забезпечення розвитку виробничих потужностей дорожніх організацій; проведення конкурсів і підготовку договорів щодо виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, співфінансування зазначених робіт згідно з відповідними договорами, здійснення контролю за їх виконанням і прийняття доріг в експлуатацію, здійснення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, управління дорожнім господарством;».
 
Враховано частково    
    -19- Гусак В.Г.
У розділі І пункті 1) абзаці тринадцятому законопроекту (у статті 3 частині четвертій абзаці другому Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України») після слів «державного значення» доповнити словами «штучних споруд, мостових переходів»
 
Враховано редакційно    
18. субвенцію на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
 
-20- Дубневич Я.В.
Кононенко І.В.
Діденко І.А.
Пономарьов О.С.
Козир Б.Ю.
абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:
«2) субвенцію місцевим бюджетам на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, яка розподіляється між місцевими бюджетами в залежності від протяжності автомобільних доріг загального користування автомобільних доріг місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому;»;
 
Враховано   2) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, яка розподіляється між місцевими бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому.
Зазначена субвенція може спрямовуватися на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у розмірі не більше 20 відсотків обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет України на відповідний рік для відповідного місцевого бюджету;
 
    -21- Гусак В.Г.
Розділ І пункт 1) після абзацу чотирнадцятого законопроекту (статтю 3 частину четверту після абзацу третього Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України») доповнити новим абзацом наступного змісту:
«фінансування відновлення (будівництва та реконструкції) автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення на підконтрольних українській владі територіях Донецької та Луганської областей;
 
Відхилено    
    -22- Бондар В.В.
Сольвар Р.М.
Яценко А.В.
Кулініч О.І.
Абзац 15 після слів «місцевого значення» доповнити словами «вулиць і доріг міст та інших населених пунктів; будівництво, реконструкція, ремонт мереж зовнішнього освітлення автомобільних доріг».
 
Враховано частково    
    -23- Яценко А.В.
Абзац 15 після слів «місцевого значення» доповнити словами «вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах».
 
Враховано редакційно    
    -24- Гусак В.Г.
У розділі І пункті 1) абзаці чотирнадцятому законопроекту (у статті 3 частині четвертій абзаці третьому Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України») після слів «місцевого значення» доповнити словами «штучних споруд, мостових переходів».
 
Враховано редакційно    
19. виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг загального користування;
 
-25- Дубневич Я.В.
Кононенко І.В.
Діденко І.А.
Пономарьов О.С.
Козир Б.Ю.
у абзаці шістнадцятому перед словами «виконання боргових зобов’язань…» додати цифру «3)»
 
Враховано   3) виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг загального користування;
 
20. фінансування заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм;
 
-26- Дубневич Я.В.
Кононенко І.В.
Діденко І.А.
Пономарьов О.С.
Козир Б.Ю.
у абзаці сімнадцятому перед словами «фінансування заходів…» додати цифру «4)» та слово «фінансування» замінити словами «фінансове забезпечення»;
 
Враховано   4) фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм.
 
    -27- Бондар В.В.
Сольвар Р.М.
Яценко А.В.
Кулініч О.І.
Абзац 17 після слів «державних програм» доповнити словами «оснащення технічними засобами організації та регулювання дорожнього руху, освітлення нерегульованих пішохідних переходів, інженерного облаштування, інших заходів».
 
Відхилено    
21. Порядок спрямування коштів Державного дорожнього фонду України визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок спрямування коштів державного дорожнього фонду визначається Кабінетом Міністрів України.
 
22. З Державного дорожнього фонду України також виділяються кошти на субвенцію з державного бюджету територіальним дорожнім фондам у складі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та бюджету міста Севастополь на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, яка розподіляється між цими бюджетами в залежності від протяжності доріг у відповідній територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує бюджетному.
 
-28- Івченко В.Є.
У пункті 1 розділу І абзац сьомий доповнити новим реченням такого змісту:
«Кошти територіальних дорожніх фондів у складі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів розподіляються між районними бюджетами в залежності від протяжності доріг з твердим покриттям у відповідному районі станом на 1 січня року, що передує бюджетному».
 
Відхилено      
    -29- Бондар В.В.
Сольвар Р.М.
Яценко А.В.
Кулініч О.І.
Абзац 19 після слів «місцевого значення» доповнити словами «вулиць і доріг міст та інших населених пунктів не більше 20 % від загального обсягу субвенції; будівництво, реконструкція, ремонт мереж зовнішнього освітлення автомобільних доріг».
 
Відхилено    
    -30- Дубневич Я.В.
Кононенко І.В.
Діденко І.А.
Пономарьов О.С.
Козир Б.Ю.
абзац дев’ятнадцятий «З Державного дорожнього фонду…» виключити;
 
Враховано    
    -31- Яценко А.В.
Абзац 19 після слів «місцевого значення» доповнити словами «вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах».
 
Відхилено    
23. Порядок спрямування коштів Державного дорожнього фонду України визначається Кабінетом Міністрів України.»;
 
-32- Дубневич Я.В.
Кононенко І.В.
Діденко І.А.
Пономарьов О.С.
Козир Б.Ю.
абзац 20 викласти в такій редакції:
«Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об’єктів затверджуються Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом #102622
 
Враховано   Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об’єктів затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об’єктів за рахунок відповідної субвенції затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, та з подальшим погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Головним розпорядником коштів державного дорожнього фонду, які спрямовуються на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та інших заходів, визначених пунктами 1 і 3 частини четвертої цієї статті, є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства.
Головними розпорядниками коштів, визначених пунктом 2 частини четвертої цієї статті, які спрямовуються до територіальних дорожніх фондів, є Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.
Головним розпорядником коштів державного дорожнього фонду, які спрямовуються на фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм, є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту».
 
    -33- Побер І.М.
абзац 20 викласти в такій редакції:
«Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об’єктів затверджуються Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом #102622
 
Враховано    
    -34- Яценко А.В.
Пункт 1 доповнити абзацами такого змісту:
Зазначена субвенція може спрямовуватися на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у розмірі не більше 20 відсотків обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет України для відповідного місцевого бюджету.
Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об’єктів затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну #102622
 
Враховано    
    -35- Дубневич Я.В.
Кононенко І.В.
Діденко І.А.
Пономарьов О.С.
Козир Б.Ю.
доповнити абзацом 21 в такій редакції:
«Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об’єктів затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та з #102622
 
Враховано    
    -36- Побер І.М.
доповнити абзацом 21 в такій редакції:
«Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об’єктів затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та з #102622
 
Враховано    
    -37- Дубневич Я.В.
Кононенко І.В.
Діденко І.А.
Пономарьов О.С.
Козир Б.Ю.
доповнити абзацами 22-24 в такій редакції:
«Головним розпорядником коштів державного дорожнього фонду, які спрямовуються на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та інших заходів, визначених пунктами першим, третім частини четвертої цієї статті, є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства.
Головними розпорядниками коштів визначених пунктом другим частини четвертої цієї статті, які спрямовуються до територіальних дорожніх фондів є Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.
Головним розпорядником коштів державного дорожнього фонду, які спрямовуються на фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.»
 
Враховано    
24. 2) абзац третій статті 4 викласти в такій редакції:
 
   2. Частину третю статті 4 викласти в такій редакції:
 
25. «Дохідна частина цих фондів формується за рахунок субвенції з Державного дорожнього фонду України як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також інших надходжень до відповідних бюджетів, що визначаються рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, міських, селищних та сільських рад про бюджет на поточний рік, а також відповідних надходжень, визначених статтею 5 цього Закону»;
 
-38- Дубневич Я.В.
Кононенко І.В.
Діденко І.А.
Пономарьов О.С.
Козир Б.Ю.
абзац другий викласти в такій редакції:
«Дохідна частина цих фондів формується за рахунок субвенції з державного дорожнього фонду місцевим бюджетам на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також інших надходжень до відповідних бюджетів, що визначаються рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, міських, селищних та сільських рад про бюджет на поточний рік, а також відповідних надходжень, визначених статтею 5 цього Закону.».
 
Враховано   «Дохідна частина цих фондів формується за рахунок субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, інших надходжень до відповідних бюджетів, що визначаються рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, міських, селищних та сільських рад про бюджети на відповідний рік, а також відповідних надходжень, визначених статтею 5 цього Закону».
 
    -39- Бондар В.В.
Сольвар Р.М.
Яценко А.В.
Кулініч О.І.
У пункті 2 абзац 2 після слів «місцевого значення» доповнити словами «вулиць і доріг міст та інших населених пунктів; будівництво, реконструкція, ремонт мереж зовнішнього освітлення автомобільних доріг».
 
Враховано частково    
    -40- Яценко А.В.
абзац 2 після слів «місцевого значення» доповнити словами «вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах»
 
Враховано    
    -41- Вадатурський А.О.
абзац третій статті 4 викласти в такій редакції:
«Дохідна частина цих фондів формується за рахунок субвенції з Державного фонду транспортних шляхів України як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також інших надходжень до відповідних бюджетів, що визначаються рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, міських, селищних та сільських рад про бюджет на поточний рік, а також відповідних надходжень, визначених статтею 5 цього Закону.»;
 
Відхилено    
    -42- Гусак В.Г.
У розділі І пункті 2) абзаці другому законопроекту (у статті 4 абзаці третьому Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України») після слів «місцевого значення» доповнити словами «штучних споруд, мостових переходів».
 
Враховано редакційно    
    -43- Соловей Ю.І.
У частинах 1 та 2 статті 4 після слова «обласних» доповнити словами «об’єднаних територіальних громад, районних,».
 
Відхилено    
    -44- Соловей Ю.І.
У частині 3 статті 4 після слова «обласних» доповнити словами «об’єднаних територіальних громад, районних,».
 
Відхилено    
    -45- Соловей Ю.І.
У частині 3 статті 4 після слів «визначених статтею 5 цього Закону» доповнити словами «та статтею 69-1 Бюджетного кодексу України».
 
Відхилено    
    -46- Соловей Ю.І.
Статтю 4 доповнити новою частиною 4 в такій редакції: «Перелік об’єктів та обсягів бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними та Севастопольською міською державними адміністраціями».
 
Відхилено    
26. 3) абзац перший статті 5 в такій редакції:
 
   3. Частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
 
27. «У Державний дорожній фонд України спрямовується плата за передачу доріг у концесію або в оренду, плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, плата за проїзд автомобільними дорогами України транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів іноземних держав, плата за проїзд платними автомобільними дорогами в порядку та за тарифами, встановленими Кабінетом Міністрів України.»
 
-47- Дубневич Я.В.
Кононенко І.В.
Діденко І.А.
Пономарьов О.С.
Козир Б.Ю.
абзац другий викласти в такій редакції:
«У державний дорожній фонд спрямовується плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, плата за проїзд автомобільними дорогами України транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів іноземних держав, плата за проїзд платними автомобільними дорогами в порядку та за тарифами, встановленими Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано   «У державний дорожній фонд спрямовується плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, плата за проїзд автомобільними дорогами України транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів іноземних держав, плата за проїзд платними автомобільними дорогами загального користування в порядку та за тарифами, встановленими Кабінетом Міністрів України».
 
    -48- Левченко Ю.В.
Підпункт 3 пункту 1 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«3) абзац перший статті 5 в такій редакції:
«У Державний дорожній фонд України спрямовується плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, плата за проїзд автомобільними дорогами України транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів іноземних держав.».
 
Враховано частково    
    -49- Вадатурський А.О.
абзац перший статті 5 в такій редакції:
«У Державний фонд транспортних шляхів України спрямовується плата за передачу доріг у концесію або в оренду, плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, плата за проїзд автомобільними дорогами України транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів іноземних держав, плата за проїзд платними автомобільними дорогами в порядку та за тарифами, встановленими Кабінетом Міністрів України.»;
 
Відхилено    
28. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
29. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.
 
-50- Дубневич Я.В.
Кононенко І.В.
Діденко І.А.
Пономарьов О.С.
Козир Б.Ю.
У пункті 1) Розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення законопроекту слова та цифри «з 1 січня 2017 року» замінити словами та цифрами «з 1 січня 2018 року».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року.
 
30. 2. Установити, що податки (акцизи), визначені в пунктах 1-3 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України зараховується до спеціального фонду Державного бюджету у такому розмірі:
 
-51- Дубневич Я.В.
Кононенко І.В.
Діденко І.А.
Пономарьов О.С.
Козир Б.Ю.
абзац перший викласти в такій редакції:
«Установити, що надходження визначені в пунктах 1-3 частини третьої статті 3 Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету у такому розмірі:»;
 
Враховано   2. Установити, що надходження, визначені пунктами 1-3 частини третьої статті 3 Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України в такому розмірі:
 
    -52- Івченко В.Є.
Пункт 2 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«2. Установити, що податки (акцизи), визначені в пунктах 1-3 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України зараховується до спеціального фонду Державного бюджету у такому розмірі:
у 2017 році - 75 відсотків;
у 2018 році - 80 відсотків;
у 2019 році - 85 відсотків;
у 2020 році - 90 відсотків;
у 2021 році - 95 відсотків;
у 2022 році – 100 відсотків.»
 
Відхилено    
    -53- Вадатурський А.О.
Частину 2 Розділу ІІ виключити.
 
Відхилено    
31. у 2017 році - 75 відсотків;
 
-54- Гусак В.Г.
У розділі ІІ пункті 2 абзаці другому законопроекту цифру «75» змінити цифрою «80»
 
Відхилено      
    -55- Івченко В.Є.
У пункті 2 розділу ІІ після цифр та слів «у 2017 році – « цифру «75» замінити цифрою «100».
 
Відхилено    
    -56- Дубневич Я.В.
Кононенко І.В.
Діденко І.А.
Пономарьов О.С.
Козир Б.Ю.
абзац другий «у 2017 році – 75 відсотків;» виключити;
 
Враховано    
32. у 2018 році - 75 відсотків
 
-57- Дубневич Я.В.
Кононенко І.В.
Діденко І.А.
Пономарьов О.С.
Козир Б.Ю.
у абзаці третьому слова та цифри «у 2018 році – 75 відсотків» замінити словами та цифрами «у 2018 року – 50 відсотків.»;
 
Враховано   у 2018 році - 50 відсотків;
 
    -58- Івченко В.Є.
У пункті 2 розділу ІІ цифри та слова «у 2018 році – 75 відсотків, у 2019 році – 100 відсотків» вилучити.
 
Відхилено    
    -59- Гусак В.Г.
У розділі ІІ пункті 2 абзаці третьому законопроекту цифру «75» змінити цифрою «100»
 
Відхилено    
33. у 2019 році - 100 відсотків
 
-60- Дубневич Я.В.
Кононенко І.В.
Діденко І.А.
Пономарьов О.С.
Козир Б.Ю.
у абзаці четвертому слова та цифри «у 2019 році – 100 відсотків» замінити словами та цифрами «у 2019 року – 75 відсотків.»;
 
Враховано   у 2019 році - 75 відсотків;
з 2020 року – 100 відсотків.
 
    -61- Дубневич Я.В.
Кононенко І.В.
Діденко І.А.
Пономарьов О.С.
Козир Б.Ю.
доповнити абзацом п’ятим в такій редакції:
«з 2020 року – 100 відсотків.»
 
Враховано    
34. 3. До передачі автомобільних доріг загального користування місцевого значення в управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій перелік об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та обсяги бюджетних коштів, необхідних для їх фінансування, затверджуються Кабінетом Міністрів України спільно з відповідними облдержадміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.
 
-62- Дубневич Я.В.
Кононенко І.В.
Діденко І.А.
Пономарьов О.С.
Козир Б.Ю.
Пункт 3. Розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення законопроекту виключити.
 
Враховано      
35. 4. Кабінету Міністрів України протягом місяця з набрання чинності цим Законом:
 
-63- Дубневич Я.В.
Кононенко І.В.
Діденко І.А.
Пономарьов О.С.
Козир Б.Ю.
У пункті 4 Розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення законопроекту:
в абзаці першому слова «протягом місяця з набрання чинності цим Законом» замінити словами «у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону»
 
Враховано   4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
36. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
37. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
38. забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
39. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України