Кількість абзаців - 66 Таблиця поправок


Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі
 
-1- Іщейкін К.Є.
Дубневич Б.В.
Горбунов О.В.
Амельченко В.В.
У назві та тексті законопроекту слово «фінансування» в усіх відмінках замінити словами «фінансове забезпечення» у відповідному відмінку.
(з метою приведення у відповідність до бюджетної термінології)
 
Враховано   Проект
Закон України
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення дорожньої галузі
 
1. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
2. І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572; 2011 р., № 23, ст. 160; № 29, ст. 272; 2012 р., № 21, ст. 204; № 39, ст. 464; 2013 р., № 28, ст. 298; № 31, ст. 369; № 33, ст. 435; № 43, ст. 619; № 51, ст. 716; 2014 р., № 3, ст. 272) такі зміни:
 
   І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
 
3. 1. Доповнити Кодекс статтею 242 такого змісту:
 
-2- Іщейкін К.Є.
Дубневич Б.В.
Горбунов О.В.
Амельченко В.В.
Пункт 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Доповнити статтею 24-2 такого змісту:
«Стаття 24-2. Державний дорожній фонд
1. Державний дорожній фонд створюється у складі спеціального фонду державного бюджету.
2. Джерелами формування державного дорожнього фонду є:
1) доходи державного бюджету, визначені пунктами 1-3, 6 та 6-1 частини третьої статті 29 цього Кодексу;
2) державні запозичення, визначені пунктом 1 частини третьої статті 15 цього Кодексу, для реалізації інвестиційних проектів на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування;
3) інші надходження, передбачені законом про Державний бюджет України.
3. Кошти державного дорожнього фонду спрямовуються на:
1) фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та інших заходів, визначених абзацом тринадцятим статті 3 Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України»;
2) фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам);
3) виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг загального користування;
4) фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм.
4. Кошти державного дорожнього фонду, сформовані за рахунок джерел, визначених пунктом 1 частини другої цієї статті, розподіляються таким чином:
62 відсотки - за напрямками, визначеними пунктом 1 і пунктом 3 (щодо автомобільних доріг загального користування державного значення) частини третьої цієї статті;
35 відсотків - за напрямками, визначеними пунктом 2 і пунктом 3 (щодо автомобільних доріг загального користування місцевого значення) частини третьої цієї статті;
3 відсотки - за напрямком, визначеним пунктом 4 частини третьої цієї статті.
5. Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення #102622
/з метою приведення у відповідність до бюджетної методології, а також запровадження парламентського контролю за розподілом коштів державного дорожнього фонду/
 
Враховано в іншій редакції  1. Доповнити статтею 24-2 такого змісту:
 
4.

 
-3- Вадатурський А.О.
Частину 1 Розділу І викласти в такій редакції:
«1. Доповнити Кодекс статтею 24-2 такого змісту:
«Стаття 24-2. Державний фонд транспортних шляхів України
1. Державний фонд транспортних шляхів України створюється у складі спеціального фонду Державного бюджету України.
2. Джерелами формування Державного фонду транспортних шляхів України є:
1) кошти спеціального фонду Державного бюджету України з джерел, визначених пунктами 1-3 та 6-6-2 частини третьої статті 29 цього Кодексу;
2) кошти спеціального фонду Державного бюджету України, отримані шляхом залучення державою або під державні гарантії кредитів (позик) від банків, іноземних держав і міжнародних фінансових організацій на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування;
3) інші надходження, передбачені Державним бюджетом України, в обсягах, що визначаються законом про Державний бюджет України;
3. Кошти Державного фонду транспортних шляхів України спрямовуються на:
будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, а також виконання проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт, створення та функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства, забезпечення розвитку виробничих потужностей дорожніх організацій; проведення конкурсів і підготовку договорів щодо виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, виконання зазначених робіт згідно з відповідними договорами, здійснення контролю за їх виконанням і прийняття доріг в експлуатацію, здійснення за погодженням з Міністерством фінансів України, витрат, пов’язаних з наданням автомобільних доріг загального користування у концесію, у тому числі проведенням конкурсів та підготовкою договорів, розробленням та/або перекладом з іноземної мови інвестиційних пропозицій, техніко-економічного обґрунтування інвестицій, конкурсної документації, а також презентацією інвестиційних проектів під час проведення міжнародних заходів (форумів, конференцій тощо); управління дорожнім господарством;
субвенцію з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг загального користування;
заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм;
будівництво магістральних залізничних ліній, які з’єднуватимуть залізничні лінії з стратегічними транспортними підприємствами (морськими портами, річковими портами, аеропортами тощо).
утримання річкових водних шляхів, надання гідрологічної та навігаційно-гідрографічної інформації, водні шляхові роботи (промірні, днопоглиблювальні, виправні роботи, тралення, роботи з очищення дна, вишукувальні роботи, які проводяться для забезпечення безпеки судноплавства, роботи з утримання та сезонної заміни навігаційного обладнання на річкових водних шляхах), будівництво, реконструкція, модернізація і ремонт стратегічних об’єктів інфраструктури водних шляхів.
4. Кошти Державного фонду транспортних шляхів України розподіляються наступним чином:
60 відсотків – за напрямками, визначеними абзацом другим частини третьої цієї статті, а також на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг загального користування державного значення;
35 відсотків – за напрямком, визначеним абзацом третім частини третьої цієї статті, а також на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
3 відсотки – за напрямком, визначеним абзацом п’ятим частини третьої цієї статті;
1 відсоток – за напрямком, визначеним абзацом шостим частини третьої цієї статті;
1 відсоток – за напрямком, визначеним абзацом сьомим частини третьої цієї статті.
5. Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та необхідні для цього обсяги бюджетних коштів визначаються відповідними бюджетними програмами.»
 
Відхилено      
5. «Стаття 24-2. Державний дорожній фонд України
 
-4- Вадатурський А.О.
У тексті законопроекту слова «Державний дорожній фонд України» у всіх відмінках замінити словами «Державний фонд транспортних шляхів України» у відповідному відмінку.
 
Відхилено   «Стаття 24-2. Державний дорожній фонд
 
6. 1. Державний дорожній фонд України створюється у складі спеціального фонду Державного бюджету України.
 
   1. Державний дорожній фонд створюється у складі спеціального фонду державного бюджету.
 
7. 2. Джерелами формування Державного дорожнього фонду України є:
 
   2. Джерелами формування державного дорожнього фонду є:
 
8. 1) кошти спеціального фонду Державного бюджету України з джерел, визначених пунктами 1-3 та 6-6-2 частини третьої статті 29 цього Кодексу;
 
-5- Левченко Ю.В.
Абзац 5 пункту 1 розділу 1 викласти у наступній редакції:
«1) кошти спеціального фонду Державного бюджету України з джерел, визначених пунктами 1-3 та 6 частини третьої статті 29 цього Кодексу;»
 
Враховано частково   1) доходи державного бюджету, визначені пунктами 1-3, 6 та 6-2 частини третьої статті 29 цього Кодексу;
 
9. 2) кошти спеціального фонду Державного бюджету України, отримані шляхом залучення державою або під державні гарантії кредитів (позик) від банків, іноземних держав і міжнародних фінансових організацій на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування;
 
   2) державні запозичення, залучені згідно з пунктом 1 частини третьої статті 15 цього Кодексу для реалізації інвестиційних проектів на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування;
 
10. 3) інші надходження, передбачені Державним бюджетом України, в обсягах, що визначаються законом про Державний бюджет України на поточний рік;
 
   3) інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України.
 
11. 3. Кошти Державного дорожнього фонду України спрямовуються на:
 
   3. Кошти державного дорожнього фонду спрямовуються на:
 
12. фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, а також виконання проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт, створення та функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства, забезпечення розвитку виробничих потужностей дорожніх організацій; проведення конкурсів і підготовку договорів щодо виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, співфінансування зазначених робіт згідно з відповідними договорами, здійснення контролю за їх виконанням і прийняття доріг в експлуатацію, здійснення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, витрат, пов’язаних з наданням автомобільних доріг загального користування у концесію, у тому числі проведенням конкурсів та підготовкою договорів, розробленням та/або перекладом з іноземної мови інвестиційних пропозицій, техніко-економічного обґрунтування інвестицій, конкурсної документації, а також презентацією інвестиційних проектів під час проведення міжнародних заходів (форумів, конференцій тощо); управління дорожнім господарством;
 
-6- Левченко Ю.В.
Абзац 9 пункту 1 розділу 1 викласти у наступній редакції:
«фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, а також виконання проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт, створення та функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства, забезпечення розвитку виробничих потужностей дорожніх організацій; проведення конкурсів і підготовку договорів щодо виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, співфінансування зазначених робіт згідно з відповідними договорами, здійснення контролю за їх виконанням і прийняття доріг в експлуатацію, здійснення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, управління дорожнім господарством;»
 
Відхилено   1) фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та інших заходів, визначених пунктом 1 частини четвертої статті 3 Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України»;
 
    -7- Гусак В.Г.
У частині І пункті 3 абзаці другому (у абзаці другому частині третій статті 24-2 Бюджетного кодексу України) після слів «державного значення» доповнити словами «штучних споруд, мостових переходів».
 
Відхилено    
    -8- Гусак В.Г.
Частину І пункт 3 (після абзацу третього частину третю статті 24-2 Бюджетного кодексу України) доповнити новим абзацом наступного змісту: «фінансування відновлення (будівництва та реконструкції) автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення на підконтрольних українській владі територіях Донецької та Луганської областей;»
 
Відхилено    
13. субвенцію на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
 
-9- Гусак В.Г.
У частині І пункті 3 абзаці третьому (у абзаці третьому частині третій статті 24-2 Бюджетного кодексу України) після слів «місцевого значення» доповнити словами «штучних споруд, мостових переходів».
 
Відхилено   2) фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам);
 
    -10- Бондар В.В.
Сольвар Р.М.
Яценко А.В.
Кулініч О.І.
Абзац 10 пункту 1 після слів «місцевого значення» доповнити словами «вулиць і доріг міст та інших населених пунктів (не більше 20% від загального обсягу субвенції); будівництво, реконструкція, ремонт мереж зовнішнього освітлення автомобільних доріг».
 
Враховано частково    
    -11- Яценко А.В.
Абзац 10 пункту 1 після слів «місцевого значення» доповнити словами «вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах».
 
Враховано    
14. виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг загального користування;
 
   3) виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування;
 
15. фінансування заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм;
 
-12- Бондар В.В.
Сольвар Р.М.
Яценко А.В.
Кулініч О.І.
Абзац 12 пункту 1 після слів «державних програм» доповнити словами «оснащення технічними засобами організації та регулювання дорожнього руху, освітлення нерегульованих пішохідних переходів, інженерного облаштування, інших заходів».
 
Відхилено   4) фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм.
 
16. 4. Залишки коштів спеціального фонду Державного бюджету України, що утворилися на кінець бюджетного періоду, спрямовуються на покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.
 
      
17. 5. Кошти Державного дорожнього фонду України розподіляються наступним чином:
 
-13- Євтушок С.М.
Діденко І.А.
Лінько Д.В.
Данченко О.І.
Пункт 5 статті 24-2 викласти у наступній редакції:
«5. Кошти Державного дорожнього фонду України розподіляються наступним чином:
60 відсотків - за напрямками, визначеними абзацом другим частини третьої цієї статті, а також на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг загального користування державного значення;
35 відсотків - за напрямком, визначеним абзацом третім частини третьої цієї статті, а також на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
5 відсотків - за напрямком, визначеним абзацом п’ятим частини третьої цієї статті.
Порядок спрямування коштів Державного дорожнього фонду України визначається Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано частково   4. Кошти державного дорожнього фонду, сформовані за рахунок джерел, визначених пунктом 1 частини другої цієї статті, розподіляються таким чином:
 
18. 62 відсотки - за напрямками, визначеними абзацом другим частини третьої цієї статті, а також на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг загального користування державного значення;
 
   60 відсотків - за напрямами, визначеними пунктом 1, пунктом 3 (щодо автомобільних доріг загального користування державного значення) частини третьої цієї статті;
 
19. 35 відсотків - за напрямком, визначеним абзацом третім частини третьої цієї статті, а також на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
 
-14- Бондар В.В.
Сольвар Р.М.
Яценко А.В.
Кулініч О.І.
В абзаці 16 пункту 1 слова «абзацом третім частини третьої цієї статті, а також на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення» замінити словами «абзацами третім та четвертим частини третьої цієї статті».
 
Враховано в іншій редакції  35 відсотків - за напрямами, визначеними пунктом 2, пунктом 3 (щодо автомобільних доріг загального користування місцевого значення) частини третьої цієї статті;
 
20. 3 відсотки - за напрямком, визначеним абзацом п’ятим частини третьої цієї статті.
 
   5 відсотків - за напрямом, визначеним пунктом 4 частини третьої цієї статті.
 
21. 6. Порядок спрямування коштів Державного дорожнього фонду України визначається Кабінетом Міністрів України.
 
      
22. 7. Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та обсяги бюджетних коштів, необхідних для їх фінансування, затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   5. Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об’єктів затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету».
 
23. 8. Головним розпорядником коштів Державного дорожнього фонду України, які спрямовуються на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та інших заходів, визначених абзацом другим частини третьої цієї статті, є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства та здійснення державного управління автомобільними дорогами загального користування.
 
      
24. 9. Головним розпорядником коштів Державного дорожнього фонду України, які спрямовуються на фінансування заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм визначається центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.
 
-15- Бондар В.В.
Сольвар Р.М.
Яценко А.В.
Кулініч О.І.
Абзац 21 пункту 1 після слів «державних програм» доповнити словами «оснащення технічними засобами організації та регулювання дорожнього руху, освітлення нерегульованих пішохідних переходів, інженерного облаштування, інших заходів».
 
Відхилено      
25. 2. Пункт 7 частини другої статті 29 після слова «визначеного» доповнити словами «пунктом 1 частини третьої цієї статті та».
 
   2. У статті 29:
1) у частині другій:
пункт 7 після слова «визначеного» доповнити словами і цифрою «пунктом 1 частини третьої цієї статті та»;
 
26. 3. Пункт 8 частини другої статті 29 після слова та знаку «продукції)» доповнити словами та знаками « (крім акцизного податку, визначеного пунктом 2 частини третьої цієї статті)».
 
   пункт 8 доповнити словами і цифрою « (крім акцизного податку, визначеного пунктом 2 частини третьої цієї статті)»;
 
27. 4. Пункт 9 частини другої статті 29 після слова «мито» доповнити словами та знаками « (крім мита, визначеного пунктом 3 частини третьої цієї статті)».
 
   пункт 9 доповнити словами і цифрою « (крім ввізного мита, визначеного пунктом 3 частини третьої цієї статті)»;
 
28. 5. Пункт 16-2 частини другої статті 29 виключити.
 
   пункт 16-2 виключити;
 
29. 6. Пункт 52 частини другої статті 29 викласти в такій редакції:
 
-16- Левченко Ю.В.
Пункт 6 розділу 1 виключити.
 
Враховано      
30. «52) концесійні платежі щодо об’єктів державної власності (крім концесійних платежів за передачу автомобільних доріг загального користування державного значення у концесію); «.
 
      
31. 7. Частину третю статті 29 доповнити пунктами такого змісту:
 
   2) у частині третій:
включити пункти 1-3 та 6 такого змісту:
 
32. «1) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів (крім акцизного податку, визначеного пунктом 6 частини першої статті 66 цього Кодексу);
 
-17- Іщейкін К.Є.
Дубневич Б.В.
Горбунов О.В.
Амельченко В.В.
В абзацах другому та третьому пункту 7 розділу І законопроекту слова «підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів» замінити словом «пального».
/для приведення у відповідність до найменування відповідних товарів щодо акцизного податку у Податковому кодексу/
 
Враховано   «1) акцизний податок з вироблених в Україні пального і транспортних засобів (крім акцизного податку, визначеного пунктом 6 частини першої статті 66 цього Кодексу);
 
33. 2) акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів;
 
   2) акцизний податок з ввезених на митну територію України пального і транспортних засобів;
 
34. 3) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;
 
   3) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них»;
 
35. 6) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;
 
   «6) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні»;
 
36. 6-1) концесійні платежі за передачу автомобільних доріг загального користування державного значення у концесію;
 
-18- Левченко Ю.В.
Абзац 6 пункту 7 розділу 1 виключити.
 
Враховано      
37. 6-2) плата за проїзд платними автомобільними дорогами загального користування державного значення, максимальний розмір та порядок справляння якої встановлюються Кабінетом Міністрів України; «.
 
-19- Іщейкін К.Є.
Дубневич Б.В.
Горбунов О.В.
Амельченко В.В.
В абзаці сьомому пункту 7 розділу І законопроекту слова «максимальний розмір та порядок справляння якої встановлюються Кабінетом Міністрів України» виключити.
/питання щодо порядку справляння платежів до бюджету не є предметом регулювання Бюджетного кодексу/
 
Враховано   доповнити пунктом 6-2 такого змісту:
«6-2) плата за проїзд платними автомобільними дорогами загального користування державного значення».
 
    -20- Левченко Ю.В.
Абзац 7 пункту 7 розділу 1 виключити.
 
Відхилено    
38. 8. Частину четверту статті 30 доповнити пунктом такого змісту:
 
   3. Частину четверту статті 30 доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
39. «2-1) напрями, визначені частиною третьою статті 24-2 цього Кодексу (за рахунок джерел, визначених пунктами 1-3 та 6-6-2 частини третьої статті 29 цього Кодексу); «.
 
-21- Іщейкін К.Є.
Дубневич Б.В.
Горбунов О.В.
Амельченко В.В.
У пункті 8 розділу І законопроекту слово «напрями» замінити словом «заходи».
 
Враховано   «2-1) заходи, визначені частиною третьою статті 24-2 цього Кодексу (за рахунок джерел, визначених пунктами 1-3, 6 та 6-2 частини третьої статті 29 цього Кодексу)».
 
    -22- Левченко Ю.В.
Пункт 8 розділу 1 викласти у наступній редакції:
«8. Частину четверту статті 30 доповнити пунктом такого змісту:
«21) напрями, визначені частиною третьою статті 24-2 цього Кодексу (за рахунок джерел, визначених пунктами 1-3 та 6 частини третьої статті 29 цього Кодексу);»«
 
Враховано частково    
40. 9. Частину другу статті 59 після слів та знаку «інформація про використання коштів державного фонду регіонального розвитку, « доповнити словами та знаком
 
-23- Вадатурський А.О.
Частину 9 Розділу І викласти в такій редакції:
«9. Частину другу статті 59 після слів та знаку «інформація про використання коштів державного фонду регіонального розвитку,» доповнити словами та знаком «інформація про використання коштів Державного фонду транспортних шляхів України,»
 
Відхилено   4. Частину другу статті 59 після слів «інформація про використання коштів державного фонду регіонального розвитку» доповнити словами «інформація про використання коштів державного дорожнього фонду».
 
41. «інформація про використання коштів Державного дорожнього фонду, «.
 
      
42. 10. Частину другу статті 61 доповнити пунктом 8-2 такого змісту:
 
   5. Частину другу статті 61 доповнити пунктом 8-2 такого змісту:
 
43. «8-2) звіт про використання коштів Державного дорожнього фонду; «.
 
-24- Вадатурський А.О.
Частину 10 Розділу І викласти в такій редакції:
«10. Частину другу статті 61 доповнити пунктом 8-2 такого змісту:
«8-2) звіт про використання коштів Державного фонду транспортних шляхів України;»
 
Відхилено   «8-2) звіт про використання коштів державного дорожнього фонду».
 
44. 11. Статтю 69-1 доповнити пунктом 2 такого змісту:
 
-25- Іщейкін К.Є.
Дубневич Б.В.
Горбунов О.В.
Амельченко В.В.
Пункт 11 розділу І законопроекту виключити.
/П.9 ч.1 ст.69-1 Бюджетного кодексу вже передбачено включення до надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів субвенцій, що надаються з інших бюджетів за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду таких бюджетів/
 
Враховано      
    -26- Вадатурський А.О.
Частину 11 Розділу І виключити.
 
Враховано    
    -27- Соловей Ю.І.
Пункт 11 розділу І викласти у такій редакції:
«11. Частину першу статті 69-1 доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
«8-1)надходження до територіальних дорожніх фондів за рахунок:
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
40% акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного;
плати за передачу автомобільних доріг загального користування місцевого значення у концесію або в оренду;
плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування місцевого значення транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;
плати за використання автомобільних доріг загального користування місцевого значення транспортними засобами з максимальною дозволеною загальною масою 12 т і більше;
плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування місцевого значення транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів іноземних держав;
плати за проїзд платними автомобільними дорогами загального користування місцевого значення в порядку та за тарифами, встановленими Кабінетом Міністрів України.
У відповідні дорожні фонди можуть спрямовуватися також:
добровільні внески юридичних та фізичних осіб, у тому числі іноземних, об’єднань громадян, міжнародних організацій тощо;
надходження до відповідних бюджетів, що визначаються рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, об’єднаних територіальних громад, районних, обласних, міських, селищних та сільських рад про бюджет на поточний рік;
інші надходження, що не суперечать законодавству України.»
 
Відхилено    
45. «2. До надходжень спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим, областей та міста Севастополя належить субвенція на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.».
 
-28- Бондар В.В.
Сольвар Р.М.
Яценко А.В.
Кулініч О.І.
Абзац 2 пункту 11 після слів «місцевого значення» доповнити словами «вулиць і доріг міст та інших населених пунктів; будівництво, реконструкція, ремонт мереж зовнішнього освітлення автомобільних доріг».
 
Відхилено      
46. 12. Частину першу статті 97 доповнити пунктом 11-1 такого змісту:
 
   6. Частину першу статті 97 доповнити пунктом 11-1 такого змісту:
 
47. «11-1) субвенція бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджету міста Севастополь на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення; «.
 
-29- Іщейкін К.Є.
Дубневич Б.В.
Горбунов О.В.
Амельченко В.В.
У пункті 12 розділу І законопроекту слова «бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджету міста Севастополь» виключити.
/для приведення у відповідність до викладу ч.1 ст.97 Бюджетного кодексу/
 
Враховано   «11-1) субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах».
 
    -30- Вадатурський А.О.
Частину 12 Розділу І викласти в такій редакції:
«12. Частину першу статті 97 доповнити пунктом 11-1 такого змісту:
«11-1) субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;»
 
Враховано в іншій редакції   
    -31- Бондар В.В.
Сольвар Р.М.
Яценко А.В.
Кулініч О.І.
Абзац 2 пункту 12 після слів «місцевого значення» доповнити словами «вулиць і доріг міст та інших населених пунктів; будівництво, реконструкція, ремонт мереж зовнішнього освітлення автомобільних доріг».
 
Враховано частково    
    -32- Яценко А.В.
Абзац 2 пункту 12 після слів «місцевого значення» доповнити словами «вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах».
 
Враховано    
48. 13. Главу 16 доповнити статтею 103-6 такого змісту:
 
-33- Вадатурський А.О.
Частину 13 Розділу І викласти в такій редакції:
13. Главу 16 доповнити статтею 103-6 такого змісту:
«Стаття 103-6. Субвенція бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджету міста Севастополя на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.
1. Субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення надається в межах обсягу, затвердженого законом про Державний бюджет України, за рахунок джерел формування спеціального фонду державного бюджету, визначених пунктами 1–3, 6-6-2 частини третьої статті 29 цього Кодексу, з урахуванням положень частини 5 статті 24-2 цього Кодексу.
У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, кожного обласного бюджету та бюджету міста Севастополь.
2. Субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення розподіляється між відповідними бюджетами в залежності від протяжності цих автомобільних доріг у відповідній територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому.
3. Субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення перераховується за рахунок фактичних доходів, які є джерелом надання зазначеної субвенції.»
 
Враховано частково   7. Включити статтю 103-1 такого змісту:
 
49. «Стаття 103-6. Субвенція бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджету міста Севастополя на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.
 
-34- Іщейкін К.Є.
Дубневич Б.В.
Горбунов О.В.
Амельченко В.В.
В абзаці другому пункту 13 розділу І законопроекту слова «бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджету міста Севастополя» замінити словами «з державного бюджету місцевим бюджетам».
/для узгодження з викладом назв субвенцій в інших статтях Бюджетного кодексу/
 
Враховано   «Стаття 103-1. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
 
    -35- Бондар В.В.
Сольвар Р.М.
Яценко А.В.
Кулініч О.І.
Абзаци 2, 3, 5, 7 пункту 13 після слів «місцевого значення» доповнити словами «вулиць і доріг міст та інших населених пунктів; будівництво, реконструкція, ремонт мереж зовнішнього освітлення автомобільних доріг».
 
Враховано частково    
    -36- Яценко А.В.
Абзаци 2, 3, 5, 7 пункту 13 після слів «місцевого значення» доповнити словами «вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах».
 
Враховано    
50. 1. Субвенція на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення надається в межах обсягу, затвердженого законом про Державний бюджет України, за рахунок джерел формування спеціального фонду державного бюджету, визначених пунктами 1-3, 6-6-2 частини третьої статті 29 цього Кодексу, з урахуванням положень частини 5 статті 24-2 цього Кодексу.
 
-37- Іщейкін К.Є.
Дубневич Б.В.
Горбунов О.В.
Амельченко В.В.
В абзаці третьому пункту 13 розділу І законопроекту слово «Субвенція» замінити словами «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам», слова «в межах обсягу, затвердженого законом про Державний бюджет України» виключити, а слово і цифру «частини 5» замінити словами «частини четвертої».
/для узгодження з ч.4 ст.23 і ч.2 ст.48 Бюджетного кодексу щодо особливостей здійснення витрат спеціального фонду/
 
Враховано   1. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах надається за рахунок джерел формування спеціального фонду державного бюджету, визначених пунктами 1-3, 6 та 6-2 частини третьої статті 29 цього Кодексу, з урахуванням положень частини четвертої статті 24-2 цього Кодексу.
 
    -38- Левченко Ю.В.
Абзац 3 пункту 13 розділу 1 викласти у наступній редакції:
«1. Субвенція на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення надається в межах обсягу, затвердженого законом про Державний бюджет України, за рахунок джерел формування спеціального фонду державного бюджету, визначених пунктами 1–3, 6 частини третьої статті 29 цього Кодексу, з урахуванням положень часини 5 статті 24-2 цього Кодексу.»
 
Враховано частково    
    -39- Гусак В.Г.
У частині І пункті 13 абзаці третьому (у частині першій статті 103-6 Бюджетного кодексу України) після слів «місцевого значення» доповнити словами «штучних споруд, мостових переходів».
 
Відхилено    
51. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, кожного обласного бюджету та бюджету міста Севастополь.
 
-40- Іщейкін К.Є.
Дубневич Б.В.
Горбунов О.В.
Амельченко В.В.
В абзаці четвертому пункту 13 розділу І законопроекту слова «кожного обласного бюджету та бюджету міста Севастополь» замінити словами «обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя».
 
Враховано   У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя.
 
52. 2. Субвенція на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення розподіляється між відповідними бюджетами в залежності від протяжності цих автомобільних доріг у відповідній територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує бюджетному.
 
-41- Іщейкін К.Є.
Дубневич Б.В.
Горбунов О.В.
Амельченко В.В.
В абзаці п’ятому пункту 13 розділу І законопроекту слово «Субвенція» замінити словами «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам», слова «цих автомобільних доріг у відповідній територіальній одиниці» замінити словами «автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці», а слово «бюджетному» замінити словом «плановому».
/для забезпечення чіткості викладу положення та узгодження з іншими нормами Бюджетного кодексу/
 
Враховано   2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах розподіляється між відповідними місцевими бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому.
Зазначена субвенція може спрямовуватися на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у розмірі не більше 20 відсотків обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет України для відповідного місцевого бюджету.
 
    -42- Соловей Ю.І.
У абзаці п’ятому пункту 13 розділу І слова «відповідними бюджетами» замінити словами «відповідними місцевими бюджетами».
 
Враховано    
    -43- Гусак В.Г.
У частині І пункті 13 абзаці п’ятому (у частині другій статті 103-6 Бюджетного кодексу України) після слів «місцевого значення» доповнити словами «штучних споруд, мостових переходів».
 
Відхилено    
    -44- Яценко А.В.
Після абзацу 5 пункту 13 доповнити новим абзацом такого змісту:
«За рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, Київської та Севастопольської міських рад зазначена субвенція може спрямовуватися на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у розмірі не більше 20 відсотків обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет України для відповідного місцевого бюджету.».
 
Враховано частково    
    -45- Горбунов О.В.
Після абзацу 5 пункту 13 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«Зазначена субвенція може спрямовуватися на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у розмірі не більше 20 відсотків обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет України для відповідного місцевого бюджету.».
 
Враховано    
53. 3. Рішеннями про бюджет Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних рад та міською радою м. Севастополь визначаються розпорядники та напрямки використання коштів субвенції.
 
-46- Іщейкін К.Є.
Дубневич Б.В.
Горбунов О.В.
Амельченко В.В.
Абзац шостий пункту 13 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«3. Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об’єктів затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, та з подальшим погодженням з Комітетом Верховної Ради #102622
/з метою забезпечення парламентського контролю за розподілом коштів державного дорожнього фонду/
 
Враховано в іншій редакції  3. Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об’єктів затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною державною адміністрацією, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, та з подальшим погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
 
    -47- Горбунов О.В.
Абзац шостий пункту 13 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«3. Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об’єктів затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною державною адміністрацією, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику #102622
/з метою забезпечення парламентського контролю за розподілом коштів державного дорожнього фонду/
 
Враховано    
    -48- Соловей Ю.І.
Абзац шостий пункту 13 розділу І доповнити словами «її обсяги для бюджетів об’єднаних територіальних громад, районних, міських, сільських та селищних бюджетів».
 
Відхилено    
    -49- Бондар В.В.
Сольвар Р.М.
Яценко А.В.
Кулініч О.І.
Абзац 6 пункту 13 викласти в такій редакції:
«Розпорядники та напрями використання коштів субвенції затверджуються рішеннями Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій за погодженням з постійною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад, міської ради м. Севастополь, до предмету відання якої віднесено питання бюджету та фінансів».
 
Відхилено    
    -50- Яценко А.В.
Після абзацу 6 пункту 13 доповнити ноим абзацом такого змісту:
«Перелік об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, фінансове забезпечення яких здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, затверджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною обласною, Київською та Севастопольською міськими радами з урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування.».
 
Відхилено    
54. 4. Субвенція на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення перераховується за рахунок фактичних доходів, які є джерелом надання зазначеної субвенції.».
 
-51- Іщейкін К.Є.
Дубневич Б.В.
Горбунов О.В.
Амельченко В.В.
В абзаці сьомому пункту 13 розділу І законопроекту слово «Субвенція» замінити словами «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам», а після слова «доходів» доповнити словами «спеціального фонду державного бюджету».
/для забезпечення чіткості викладу положення та узгодження з іншими нормами Бюджетного кодексу/
 
Враховано   4. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах перераховується за рахунок фактичних доходів спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом надання зазначеної субвенції».
8. Розділ ІV «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктом 41 такого змісту:
«41. Установити, що акцизний податок з вироблених в Україні пального і транспортних засобів, акцизний податок з ввезених на митну територію України пального і транспортних засобів та ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них, як виняток з положень пунктів 1-3 частини третьої статті 29 цього Кодексу, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету у 2018 році у розмірі 50 відсотків, у 2019 році – у розмірі 75 відсотків».
 
    -52- Гусак В.Г.
У частині І пункті 13 абзаці сьомому (у частині четвертій статті 103-6 Бюджетного кодексу України) після слів «місцевого значення» доповнити словами «штучних споруд, мостових переходів».
 
Відхилено    
    -53- Соловей Ю.І.
Пункт 13 доповнити новим абзацом такого змісту:
«5. Перелік об’єктів та обсягів бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними та Севастопольською міською державними адміністраціями.»
 
Враховано в іншій редакції   
    -54- Іщейкін К.Є.
Дубневич Б.В.
Горбунов О.В.
Амельченко В.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
«__. Розділ ІV «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктом 41 такого змісту: «41. Установити, що акцизний податок з вироблених в Україні пального і транспортних засобів, акцизний податок з ввезених на митну територію України пального і транспортних засобів та ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них, як виняток з положень пунктів 1-3 частини третьої статті 29 цього Кодексу, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету у 2018 році у розмірі 50 відсотків, а у 2019 році – у розмірі 75 відсотків».
Відповідно пункт 2 розділу ІІ законопроекту виключити.
/З метою недопущення розбалансування загального фонду державного бюджету пропонується перехідний період щодо наповнення державного дорожнього фонду. Відповідне питання є предметом регулювання прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу, а не змін до нього/
 
Враховано    
55. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
56. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.
 
-55- Іщейкін К.Є.
Дубневич Б.В.
Горбунов О.В.
Амельченко В.В.
У пункті 1 розділу ІІ законопроекту цифри «2017» замінити цифрами «2018».
/пропонується відтермінувати набрання чинності відповідного закону для недопущення розбалансування показників загального фонду державного бюджету на 2017 рік/
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року.
 
57. 2. Установити, що податки (акцизи), визначені в пунктах 1-3 частини третьої статті 29 цього Кодексу зараховується до спеціального фонду Державного бюджету у такому розмірі:
 
-56- Вадатурський А.О.
У Частині 2 Розділу ІІ слово « (акциз)» виключити.
 
Враховано      
    -57- Івченко В.Є.
Пункт 2 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«2. Установити, що податки (акцизи), визначені в пунктах 1-3 частини третьої статті 29 цього Кодексу зараховується до спеціального фонду Державного бюджету у такому розмірі:
у 2017 році – 75 відсотків;
у 2018 році – 80 відсотків;
у 2019 році – 85 відсотків;
у 2020 році – 90 відсотків;
у 2021 році – 95 відсотків;
у 2022 році – 100 відсотків.»
 
Відхилено    
58. у 2017 році - 75 відсотків;
 
-58- Івченко В.Є.
У пункті 2 розділу ІІ після цифр та слів «у 2017 році -» цифру «75» замінити цифрою «100».
 
Відхилено      
    -59- Гусак В.Г.
У частині ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» у пункті 2 абзаці другому цифру «75» змінити на цифру «80».
 
Відхилено    
59. у 2018 році - 75 відсотків
 
-60- Івченко В.Є.
У пункті 2 розділу ІІ цифри та слова «у 2018 році – 75 відсотків; у 2019 році – 100 відсотків» вилучити.
 
Відхилено      
    -61- Гусак В.Г.
У частині ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» у пункті 2 абзаці третьому цифру «75» змінити на цифру «100».
 
Відхилено    
60. у 2019 році - 100 відсотків
 
      
61. 3. До передачі автомобільних доріг загального користування місцевого значення в управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій перелік об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та обсяги бюджетних коштів, необхідних для їх фінансування, затверджуються Кабінетом Міністрів України спільно з відповідними облдержадміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.
 
-62- Іщейкін К.Є.
Дубневич Б.В.
Горбунов О.В.
Амельченко В.В.
Пункт 3 розділу ІІ законопроекту виключити.
/перелік відповідних об’єктів передбачається затверджувати в рамках надання відповідної субвенції згідно з пропозиціями до нової ст.103-6 Бюджетного кодексу/
 
Враховано      
62. 4. Кабінету Міністрів України протягом місяця з набрання чинності цим Законом:
 
-63- Іщейкін К.Є.
Дубневич Б.В.
Горбунов О.В.
Амельченко В.В.
В абзаці першому пункту 4 розділу ІІ законопроекту слова «протягом місяця з набрання чинності цим Законом» замінити словами «у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону».
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
63. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
-64- Іщейкін К.Є.
Дубневич Б.В.
Горбунов О.В.
Амельченко В.В.
Абзац другий пункту 4 розділу ІІ законопроекту виключити.
 
Враховано      
64. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
65. забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

-65- Іщейкін К.Є.
Дубневич Б.В.
Горбунов О.В.
Амельченко В.В.
Внести до тексту законопроекту необхідні техніко-юридичні та редакційні правки, включаючи правки для забезпечення узгодженості його положень з урахуванням врахованих пропозицій, а також у пункті 1 частини третьої нової статті 24-2 Кодексу (в остаточній редакції законопроекту за реєстр. №4015а) уточнити посилання на статтю 3 Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» з огляду на остаточну редакцію цієї статті у законопроекті за реєстр. №4014а.
 
Враховано   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.