Кількість абзаців - 18 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов зміни меж районів у процесі добровільного об'єднання територіальних громад (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов зміни меж районів у процесі добровільного об`єднання територіальних громад
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов зміни меж районів у процесі добровільного об`єднання територіальних громад
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Пункт «ж» статті 7, пункт «є» статті 8, пункт «д» статті 10 та частину першу статті 174 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №№ 3-4, ст. 27) доповнити словами «крім випадків, визначених законом».
 
-1- Федорук М.Т.
Дехтярчук О.В.
Пункт 1 Розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
1) пункт «ж» статті 7, пункт «є» статті 8, пункт «к» статті 9, пункт «д» статті 10 виключити;
2) у частині першій статті 174 слова «Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської чи Севастопольської міської рад» замінити словами «Кабінету Міністрів України».
 
Враховано редакційно   1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
1) пункт «ж» статті 7, пункт «є» статті 8, пункт «к» статті 9, пункт «д» статті 10 виключити;
2) статтю 13 доповнити пунктом «е-1» такого змісту:
«е-1) внесення до Верховної Ради України пропозицій щодо встановлення та зміни меж районів, міст»;
3) статтю 16 доповнити пунктом «д-1» такого змісту:
«д-1)- внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо встановлення та зміни меж районів, міст»;
4) статтю 17 доповнити пунктом «є-1» такого змісту:
«є-1) внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо встановлення та зміни меж районів, міст у порядку, визначеному законом»;
5) у частині першій статті 174 слова «Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської чи Севастопольської міської рад» замінити словами «Кабінету Міністрів України».
 
    -2- Міщенко С.Г.
У пункті 1 розділу І проекту Закону:
слова «крім випадків, визначених законом» замінити словами «якщо інше не встановлено законом»;
 
Відхилено    
    -3- Кулініч О.І.
Пункт 1 Розділу І законопроекту (зміни до Земельного кодексу України) доповнити абзацами такого змісту:
статтю 13 доповнити новим пунктом «е-1» такого змісту:
«внесення до Верховної Ради України пропозицій щодо встановлення та зміни меж районів у випадках, визначених законом».
 
Враховано редакційно    
    -4- Кулініч О.І.
Пункт 1 Розділу І законопроекту (зміни до Земельного кодексу України) доповнити абзацами такого змісту:
статтю 16 доповнити новим пунктом «д-1» такого змісту:
«внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо встановлення та зміни меж районів у випадках, визначених законом».
 
Враховано редакційно    
    -5- Кулініч О.І.
Статтю 17 доповнити новим пунктом «є-1» такого змісту:
«внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо встановлення та зміни меж районів у випадках, визначених законом».
 
Враховано редакційно    
6. 2. У Законі України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 91; №№ 37-38, ст. 371; 2016 р., № 2, ст. 17; № 6, ст. 60):
 
-6- Ляшко О.В.
1. Підпункт 9 пункту 1 частини другої Розділу І виключити, а саме виключити такий текст:
«2. У Законі України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 91; №№ 37-38, ст. 371; 2016 р., № 2, ст. 17; № 6, ст. 60):
1) статтю 7 доповнити новими частинами десятою та одинадцятою такого змісту:
«9. Якщо до складу об'єднаної територіальної громади увійшла територіальна громада (територіальні громади), розташована на території суміжного району, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація одночасно із зверненням до Центральної виборчої комісії щодо прийняття рішення Комісією про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови звертається до Кабінету Міністрів України із пропозиціями щодо зміни меж відповідних районів.
Кабінет Міністрів України відповідно до таких пропозицій звертається із пропозиціями щодо зміни меж відповідних районів до Верховної Ради України».
 
Враховано частково   2. У Законі України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 91, № 37-38, ст. 371; 2016 р., № 2, ст. 17, № 6, ст. 60):
 
7. 1) статтю 7 доповнити новими частинами десятою та одинадцятою такого змісту:
 
-7- Голубов Д.І.
Підпункт 1 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) статтю 7 доповнити новими частинами дев’ятою та десятою такого змісту:
«9. Якщо до складу об’єднаної територіальної громади увійшла територіальна громада (територіальні громади), розташована на території суміжного району, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація одночасно із зверненням до Центральної виборчої комісії щодо прийняття рішення Комісією про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови звертається до Кабінету Міністрів України із пропозиціями щодо зміни меж відповідних районів.
Кабінет Міністрів України відповідно до таких пропозицій звертається із пропозиціями щодо зміни меж відповідних районів до Верховної Ради України.
10. Утворення об’єднаної територіальної громади, до складу якої увійшли територіальна громада міста республіканського Автономної Республіки Крим або обласного значення та територіальна громада (територіальні громади) села, селища, іншого міста, зміни меж районів не потребує, крім випадку, коли територіальна громада міста республіканського Автономної Республіки Крим або обласного значення та територіальна громада (територіальні громади) села, селища, іншого міста, що увійшла до складу об’єднаної територіальної громади, розташовані на території різних районів».
 
Враховано частково   1) статтю 7 доповнити частинами дев’ятою і десятою такого змісту:
 
    -8- Гусак В.Г.
У Розділі І частині другій пункті 1) законопроекту (у статті 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад») слова «доповнити новими частинами десятою та одинадцятою такого змісту» змінити на слова «доповнити новими частинами дев’ятою та десятою такого змісту».
 
Враховано    
    -9- Ленський О.О.
У підпункті 1 пункту 2 розділу І викласти у такій редакції:
«1) статтю 7 доповнити новими частинами дев’ятою та десятою такого змісту:».
 
Враховано    
    -10- Сольвар Р.М.
У підпункті 1 пункту 2 Розділу І законопроекту слова «статтю 7 доповнити новими частинами десятою та одинадцятою такого змісту» замінити на «статтю 7 доповнити новими частинами дев’ятою та десятою такого змісту».
 
Враховано    
8. «9. Якщо до складу об'єднаної територіальної громади увійшла територіальна громада (територіальні громади), розташована на території суміжного району, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація одночасно із зверненням до Центральної виборчої комісії щодо прийняття рішення Комісією про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови звертається до Кабінету Міністрів України із пропозиціями щодо зміни меж відповідних районів.
 
-11- Гусак В.Г.
Розділ І частини другій пункту 1) абзац другий законопроекту (стаття 7 частина 9 абзац другий Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад») викласти в наступній редакції:
«9. Якщо до складу об’єднаної територіальної громади увійшла територіальна громада (територіальні громади), розташована на території суміжного району, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація лише в разі проведення громадського обговорення одночасно із зверненням до Центральної виборчої комісії щодо прийняття рішення Комісією про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови звертається до Кабінету Міністрів України із пропозиціями щодо зміни меж відповідних районів».
 
Відхилено   «9. Якщо до складу об'єднаної територіальної громади увійшла територіальна громада (територіальні громади), розташована на території суміжного району, розширенню підлягають межі району, на території якого розташований адміністративний центр утвореної об’єднаної територіальної громади. У такому разі проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж району розробляється відповідно до постанови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядження голови обласної державної адміністрації.
 
    -12- Вовк В.І.
Абзаци другий та третій підпункту 1 пункту 2 Розділу І – вилучити.
 
Враховано частково    
9. Кабінет Міністрів України відповідно до таких пропозицій звертається із пропозиціями щодо зміни меж відповідних районів до Верховної Ради України.
 
-13- Зубач Л.Л.
Частину дев’яту пропонованої редакції статті 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» доповнити абзацами такого змісту:
«Розширенню підлягають межі району, на території якого розташований адміністративний центр новоствореної об’єднаної територіальної громади, до складу якої увійшла територіальна громада (територіальні громади) з суміжного району.
У такому випадку проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж району розробляється відповідно на підставі постанови Ради міністрів Автономної Республіки Крим чи розпорядження голови обласної державної адміністрації».
 
Враховано редакційно      
10. 10. Утворення об'єднаної територіальної громади, до складу якої увійшли територіальна громада міста республіканського Автономної Республіки Крим або обласного значення та територіальна громада (територіальні громади) села, селища, іншого міста, зміни меж районів не потребує, крім випадку, коли територіальна громада міста республіканського Автономної Республіки Крим або обласного значення та територіальна громада (територіальні громади) села, селища, іншого міста, що увійшла до складу об'єднаної територіальної громади, розташовані на території різних районів»;
 
-14- Міщенко С.Г.
У підпункті 1 пункту 2 розділу Іпроекту Закону:
доповнення частиною десятою статті 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» викласти у такій редакції:
«10. Якщо існує згода територіальних громад на об’єднання територіальних громад, розташованих на території суміжного району районна державна адміністрація вносить подання щодо зміни меж відповідних районів на погодження до обласної державної адміністрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Погоджене подання щодо зміни меж обласною державною адміністрацією, Радою міністрів Автономної Республіки Крим вноситься до Верховної Ради України для прийняття відповідного рішення.
Після прийняття рішення про зміну меж району, перші вибори депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови проводяться у порядку, передбаченому частиною сьомою цієї статті.».
 
Відхилено   10. Утворення об'єднаної територіальної громади, до складу якої увійшли територіальна громада міста республіканського Автономної Республіки Крим або обласного значення і територіальна громада (територіальні громади) села, селища, іншого міста суміжного району, зміни меж районів не потребує»;
 
    -15- Федорук М.Т.
Дехтярчук О.В.
В абзаці четвертому підпункту 1 пункту 2 слова «крім випадку, коли територіальна громада міста республіканського Автономної Республіки Крим або обласного значення та територіальна громада (територіальні громади) села, селища, іншого міста, що увійшла до складу об'єднаної територіальної громади, розташовані на території різних районів» вилучити.
 
Враховано    
    -16- Зубач Л.Л.
Частину десяту пропонованої редакції статті 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» доповнити абзацом такого змісту:
«У разі утворення об’єднаної територіальної громади, у складі якої є територіальна громада міста республіканського Автономної Республіки Крим або обласного значення:
- сільські, селищні, міські ради у складі такої об’єднаної територіальної громади та їх голови продовжують виконувати свої обов’язки до моменту завершення виборчого процесу перших виборів об’єднаної територіальної громади, які повинні співпадати в часі з наступними черговими місцевими виборами;
- у 3-місячний термін після прийняття рішення про утворення об’єднаної територіальної громади усі територіальні громади, що входять до її складу, зобов’язані укласти угоду про співробітництво в порядку, передбаченому законом про співробітництво територіальних громад, на строк до моменту завершення виборчого процесу перших виборів об’єднаної територіальної громади».
 
Відхилено    
    -17- Одарченко Ю.В.
У підпункті 1 пункту 2 Розділу І частину десяту викласти у наступній редакції:
«10. Утворення об’єднаної територіальної громади, до складу якої увійшли територіальна громада міста, що не відноситься до території будь-якого району області та територіальна громада (територіальні громади) села, селища, іншого міста, що належать до території районів, потребує зміни меж таких районів шляхом виключення із складу районів сіл, селищ та міст, що об’єднуються в територіальну громаду.».
 
Відхилено    
11. 2) статтю 8 доповнити новою частиною тринадцятою такого змісту:
 
   2) статтю 8 доповнити частиною тринадцятою такого змісту:
 
12. «13. У разі, якщо до складу об'єднаної територіальної громади увійшли територіальні громади, розташовані на території різних районів:
 
-18- Зубач Л.Л.
Частину тринадцяту пропонованої редакції статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» викласти наступним чином:
«13. У разі, якщо до складу об’єднаної територіальної громади увійшли територіальні громади, розташовані на території різних районів:
персональний склад відповідних районних рад з цієї підстави не змінюється і діє до проведення чергових виборів до районних рад;
районні ради здійснюють передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст у власність об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, відповідних бюджетних установ та майна цих установ, розташованих на їхній території, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України;
до завершення такого процесу передачі фінансування бюджетних установ, що здійснювалося за рахунок районних бюджетів, продовжує здійснюватись за рахунок відповідних районних бюджетів.
Якщо до оголошення чергових виборів до районних рад, Верховна Рада України не прийняла рішення про зміну меж відповідних районів, то загальний склад районних рад, території яких зазнали змін внаслідок утворення об’єднаної територіальної громади, визначається без врахування кількості виборців, які проживають на території такої об’єднаної територіальної громади, а вибори до районних рад на території об’єднаної територіальної громади, до складу якої увійшли територіальні громади з різних районів, не проводяться.
У такому разі виборці, які проживають на території об’єднаної територіальної громади, до складу якої увійшли територіальні громади з різних районів, реалізують своє право обирати депутатів районної ради на додаткових виборах, які оголошуються в порядку, визначеному законом про місцеві вибори, після затвердження Верховною Радою України нових меж відповідних районів».
 
Враховано редакційно   «13. У разі, якщо до складу об’єднаної територіальної громади увійшли територіальні громади, розташовані на території суміжних районів:
рішення Центральної виборчої комісії про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови об’єднаної територіальної громади приймається до зміни меж відповідних районів;
 
    -19- Одарченко Ю.В.
Підпункт 2 пункту 2 Розділу І викласти у наступній редакції:
«13. У разі, якщо до складу об’єднаної територіальної громади увійшли громади, розташовані на території різних районів області зазначені зміни набувають чинності лише після проведення наступних чергових, позачергових або перших виборів до відповідних районних рад.».
 
Відхилено    
    -20- Голубов Д.І.
Підпункт 2 пункту 2 розділу І законопроекту виключити, а саме:
«2) статтю 8 доповнити новою частиною тринадцятою такого змісту:
«13. У разі, якщо до складу об'єднаної територіальної громади увійшли територіальні громади, розташовані на території різних районів:
персональний склад відповідних районних рад з цієї підстави не змінюється;
районні ради здійснюють передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст у власність об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, відповідних бюджетних установ та майна цих установ, розташованих на їхній території, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України;
до завершення такого процесу передачі фінансування бюджетних установ, що здійснювалось за рахунок районних бюджетів, продовжує здійснюватись за рахунок відповідних районних бюджетів».
 
Відхилено    
    -21- Федорук М.Т.
Дехтярчук О.В.
Після абзацу другого підпункту 2 пункту 2 Розділу І проекту Закону доповнити новим абзацом такого змісту:
«рішення Центральної виборчої комісії про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови об’єднаної територіальної громади приймається до зміни меж відповідних районів».
 
Враховано    
13. персональний склад відповідних районних рад з цієї підстави не змінюється;
 
-22- Дмитренко О.М.
В абзаці першому частини другої статті 2 Закону після слів «персональний склад відповідних районних рад з цієї підстави не змінюється» доповнити словами «на період до моменту обрання районної ради нового скликання».
 
Враховано редакційно   загальний склад відповідних районних рад з цієї підстави не змінюється;
депутати відповідних районних рад продовжують здійснювати свої повноваження до набуття повноважень депутатами районної ради наступного скликання, крім випадків, визначених законом;
 
    -23- Федорук М.Т.
Дехтярчук О.В.
Зубач Л.Л.
Після абзацу третього підпункту 2 пункту 2 Розділу І проекту Закону доповнити новим абзацом такого змісту:
«депутати відповідних районних рад продовжують здійснювати свої повноваження до набуття повноважень депутатами районної ради наступного скликання, крім випадків, визначених законом».
 
Враховано    
14. районні ради здійснюють передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст у власність об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, відповідних бюджетних установ та майна цих установ, розташованих на їхній території, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України;
 
   районні ради здійснюють передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст у власність об'єднаних територіальних громад, що утворюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, відповідних бюджетних установ та майна цих установ, розташованих на їхній території, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України. До завершення
 
15. до завершення такого процесу передачі фінансування бюджетних установ, що здійснювалось за рахунок районних бюджетів, продовжує здійснюватись за рахунок відповідних районних бюджетів».
 
-24- Одарченко Ю.В.
Підпункт 2 Розділу І доповнити підпунктом 3 наступного змісту:
«3) статтю 8 доповнити новою частиною чотирнадцятою такого змісту:
«14. У випадку, якщо одна із рад, що прийняла рішення про утворення об’єднаної територіальної громади, до дня проведення перших виборів до ради об’єднаної територіальної громади прийняла рішення про відмову від об’єднання територіальних громад або у випадку, якщо таке рішення буде прийнято загальними зборами громадян за місцем проживання однієї із територіальних громад процес об’єднання вважається скасованим, а виборчий процес перших виборів припиняється. Інші територіальні громади мають право прийняти рішення про утворення об’єднаної територіальної громади без участі громади, що відмовилася від об’єднання.».
 
Відхилено   такого процесу передачі фінансування бюджетних установ, що здійснювалося за рахунок районних бюджетів, продовжує здійснюватися за рахунок відповідних районних бюджетів.
Якщо до призначення чергових виборів до районних рад Верховна Рада України не прийняла рішення про зміну меж відповідних районів, території яких мають зазнати змін внаслідок утворення об’єднаної територіальної громади, виборці, які належать до такої об’єднаної територіальної громади, реалізують своє право обирати депутатів районної ради району, на території якого розташований адміністративний центр цієї об’єднаної територіальної громади. Вибори депутатів таких рад організовуються і проводяться в порядку, визначеному Законом України «Про місцеві вибори», з урахуванням таких особливостей:
загальний склад районної ради району, на території якого не розташований адміністративний центр об’єднаної територіальної громади, та кількість виборчих округів, що мають бути утворені на території відповідного району, визначаються без урахування виборців, які належать до об’єднаної територіальної громади на території цього району, та відповідних адміністративно-територіальних одиниць;
загальний склад районної ради району, на території якого розташований адміністративний центр об’єднаної територіальної громади, та кількість виборчих округів, що мають бути утворені на території відповідного району, визначаються з урахуванням виборців, які належать до такої об’єднаної територіальної громади і проживають на території суміжних районів, та відповідних адміністративно-територіальних одиниць».
 
    -25- Кулініч О.І.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«3. Статтю 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст.190) доповнити новим пунктом 12 такого змісту:
«12) вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо встановлення та зміни меж районів у випадках, визначених законом».
 
Відхилено    
16. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
17. Голова Верховної Ради
України

   Голова Верховної Ради
України