Кількість абзаців - 535 Таблиця поправок


Про службу в органах місцевого самоврядування (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
Закон України
 
   ПРОЕКТ
Закон України
 
1. Про службу в органах місцевого самоврядування
 
   Про службу в органах місцевого самоврядування
 
2.

 
-1- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Преамбулу до Закону виключити.
 
Відхилено   Цей Закон визначає принципи, правові та організаційні засади служби в органах місцевого самоврядування, умови та порядок реалізації громадянами України права на службу в органах місцевого самоврядування.
 
3. Розділ І
 
   Розділ І
 
4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
-2- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Доповнити проект новою статтею 1 такого змісту:
«Стаття 1. Служба в органах місцевого самоврядування
1. Служба в органах місцевого самоврядування - це публічна, професійна діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальними громадами права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом».
У зв’язку з цим змінити нумерацію наступних статей.
 
Враховано   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Служба в органах місцевого самоврядування
1. Служба в органах місцевого самоврядування - це публічна, професійна діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальними громадами права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом.
 
5. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 2. Визначення термінів
 
6. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
7. 1) адміністративна посада - посада служби в органі місцевого самоврядування, на яку особа призначається та звільняється керівником служби у відповідному органі місцевого самоврядування в порядку, визначеному законом, якщо інше не передбачено цим Законом;
 
-3- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 1 частини першої статті 1 виключити. У зв’язку з цим пункти 2-9 вважати відповідно пунктами 1-8.
 
Враховано      
    -4- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
У пункті 1 частини першої статті 1 законопроекту слова "посада служби в органі місцевого самоврядування" замінити словами "посада служби в органах місцевого самоврядування" (див. п. 7 ч.1 ст.1 законопроекту).
 
Відхилено    
    -5- Мельник С.І.
Частину першу статті 1 розділу І доповнити пунктом 2 такого змісту:
«2) апарат виконкому – це структурні підрозділи місцевої ради, які здійснюють кадрове, організаційне, господарське, юридичне, бухгалтерське забезпечення діяльності ради, а також ведення загального діловодства та обробку звернень громадян і забезпечують оборонно-мобілізаційну і режимно-секретну діяльність ради;».
Пункти 2-9 рахувати пунктами 3-10 відповідно.
 
Відхилено    
8. 2) безпосередній керівник - керівник службовця місцевого самоврядування, який безпосередньо у межах повноважень надає йому обов’язкові для виконання вказівки, доручення, здійснює контроль за їх виконанням;
 
-6- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 2 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«1) безпосередній керівник – найближчий керівник, якому прямо підпорядкований службовець місцевого самоврядування».
 
Враховано   1) безпосередній керівник – найближчий керівник, якому прямо підпорядкований службовець місцевого самоврядування;
 
    -7- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Не узгоджуються між собою та із ст. 60 Конституції України терміни «вказівки, доручення» - у п.2 ч.1 ст.1, «наказ (розпорядження, доручення)» – у статтях 13,14, п.8 ст.17 (в Конституції України – «розпорядження чи накази»).
 
Відхилено    
    -8- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 2 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції: «безпосередній керівник — найближчий прямий керівник службовця місцевого самоврядування, якому прямо підпорядкований службовець місцевого самоврядування і який у межах наданих йому повноважень може віддавати накази (розпорядження, доручення), обов’язкові для виконання підпорядкованими йому службовцем місцевого самоврядування та здійснює контроль за їх виконанням».
 
Враховано частково    
    -9- Ленський О.О.
У пункті 2) частини першої статті 1 слово «службовця» замінити на «посадової особи» і далі за текстом в усіх числах і відмінках.
 
Відхилено    
9. 3) виборна посада - посада служби в органі місцевого самоврядування, на яку особа на визначений законом строк:
 
-10- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 3 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«2) виборна посадова особа місцевого самоврядування – громадянин України, який протягом визначеного законом строку займає посаду в органі місцевого самоврядування, на яку його:
а) обрано на місцевих виборах;
б) обрано сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою із складу її депутатів;
в) затверджено сільською, селищною, міською радою за поданням сільського, селищного, міського голови».
 
Враховано   2) виборна посадова особа місцевого самоврядування – громадянин України, який протягом визначеного законом строку займає посаду в органі місцевого самоврядування, на яку його:
 
    -11- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
У пункті 3 частини першої статті 1 законопроекту слова "посада служби в органі місцевого самоврядування" замінити словами "посада служби в органах місцевого самоврядування" (див. п. 7 ч.1 ст.1 законопроекту).
 
Відхилено    
10. обирається територіальною громадою;
 
-12- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Абзац 2 п.3 ч.1 ст.1 законопроекту доповнити словами "села, селища, міста", як у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (п.5 і 7 ч.1 ст.1).
 
Відхилено   а) обрано на місцевих виборах;
 
11. обирається або затверджується відповідною радою;
 
   б) обрано сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою із складу її депутатів;
в) затверджено сільською, селищною, міською радою за поданням сільського, селищного, міського голови;
 
12. 4) посада служби в органі місцевого самоврядування - визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця органу місцевого самоврядування з установленими відповідно до законодавства посадовими обов’язками у межах повноважень, визначених пунктом 6 цієї частини. Посади служби в органах місцевого самоврядування поділяються на виборні та адміністративні;
 
-13- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 4 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«3) посада в органі місцевого самоврядування – визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця органу місцевого самоврядування з установленими відповідно до законодавства посадовими обов’язками».
 
Враховано   3) посада в органі місцевого самоврядування – визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця органу місцевого самоврядування з установленими відповідно до законодавства посадовими обов’язками;
 
    -14- Власенко С.В.
У пункті 4) частини 1 статті 1 слова "пунктом 6" замінити на слова "пунктом 8".
 
Відхилено    
    -15- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 4 частини 1 статті 1 після слів «пунктом 6 цієї частини» доповнити словами «призначення на яку здійснюється на основі професійних якостей кандидата, та діяльність на якій передбачає професійне і політично неупереджене виконання обов’язків».
 
Відхилено    
    -16- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
У пункті 4 частини першої статті 1 законопроекту слова "посада служби в органі місцевого самоврядування" замінити словами "посада служби в органах місцевого самоврядування" (див. п. 7 ч.1 ст.1 законопроекту).
 
Відхилено    
13. 5) посадові обов’язки - перелік функцій, повноважень і обов’язків, визначених законом, статутом територіальної громади, регламентом, рішеннями відповідної ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради чи розпорядженнями сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради, а також посадовою інструкцією (для адміністративних посад);
 
-17- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 5 частини першої статті 1 виключити.
 
Враховано      
    -18- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
У п.5 ч.1 ст. 1 проекту після слів "територіальні громади" доповнити словами "села, селища, міста".
 
Відхилено    
14. 6) професійна компетентність - здатність особи виконувати певні завдання та обов’язки, яка визначається рівнем її освіти, досвідом роботи та володінням спеціальними знаннями, уміннями та навиками;
 
-19- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 6 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«4) професійна компетентність - здатність особи у межах визначених за посадою повноважень застосовувати спеціальні знання, вміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, професійного та особистісного розвитку;».
 
Враховано   4) професійна компетентність – здатність особи у межах визначених за посадою повноважень застосовувати спеціальні знання, вміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, професійного та особистісного розвитку;
5) рівнозначна посада – інша посада в органі місцевого самоврядування, щодо якої встановлені однакові вимоги до професійної компетентності кандидатів на її зайняття;
6) службовець місцевого самоврядування – громадянин України, який займає посаду в органі місцевого самоврядування, одержує заробітну плату за рахунок коштів місцевого бюджету та виконує встановлені для цієї посади обов’язки, безпосередньо пов’язані з:
а) підготовкою проектів актів органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування, організацією виконання таких актів та контролю за їх виконанням;
б) наданням адміністративних послуг;
в) управлінням комунальним майном, майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст;
г) управлінням службовцями місцевого самоврядування;
ґ) здійсненням інших функцій і повноважень місцевого самоврядування, визначених законом;
7) суб’єкт призначення – посадова особа місцевого самоврядування, якій відповідно до закону надано повноваження призначати на посади та звільняти з посад службовців місцевого самоврядування;
 
    -20- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 6 частини 1 статті 1 викласти у наступній редакції:
«професійна компетентність — здатність особи застосовувати спеціальні знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для належного виконання встановлених завдань і обов’язків».
 
Враховано частково    
    -21- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину першу статті 1 доповнити новими пунктами 5-7 та пункт 9 викласти у такій редакції:
«5) рівнозначна посада – інша посада в органі місцевого самоврядування, щодо якої встановлені однакові вимоги до професійної компетентності кандидатів на її зайняття;
6) службовець місцевого самоврядування – громадянин України, який займає посаду в органі місцевого самоврядування, одержує заробітну плату за рахунок коштів місцевого бюджету та виконує встановлені для цієї посади обов’язки, безпосередньо пов’язані з:
а) підготовкою проектів актів органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування, організацією виконання таких актів та контролю за їх виконанням;
б) наданням адміністративних послуг;
в) управлінням комунальним майном, майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст;
г) управлінням службовцями місцевого самоврядування;
ґ) здійсненням інших функцій і повноважень місцевого самоврядування, визначених законом;
7) суб’єкт призначення – посадова особа місцевого самоврядування, якій відповідно до закону надано повноваження призначати на посади та звільняти з посад службовців місцевого самоврядування;
8) функції з обслуговування - діяльність працівників органів місцевого самоврядування, яка не передбачає безпосереднього здійснення функцій і повноважень місцевого самоврядування».
 
Враховано    
15. 7) служба в органах місцевого самоврядування - публічна, професійна, політично неупереджена діяльність службовців місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальними громадами свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, передбачених законом;
 
-22- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
У п.7 ч.1 ст. 1 проекту після слів "територіальні громади" доповнити словами "села, селища, міста".
 
Відхилено      
    -23- Федорук М.Т.
У пункті 7 частини першої статті 1 слова "політично неупереджена" виключити.
 
Враховано частково    
    -24- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 7 частини першої статті 1 виключити.
 
Враховано    
16. 8) службовець місцевого самоврядування - громадянин України, який займає посаду служби в органі місцевого самоврядування, одержує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження щодо:
 
-25- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В п.8 ч.1 ст.1 слова "посаду служби в органі місцевого самоврядування" замінити словами "посаду в органах місцевого самоврядування".
 
Відхилено      
    -26- Батенко Т.І.
Замінити у проекті Закону термін "службовець" на "посадова особа".
 
Відхилено    
    -27- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 8 частини 1 статті 1 після слів «плату за рахунок» доповнити словом «коштів».
 
Відхилено    
    -28- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 8 частини першої статті 1 виключити.
 
Враховано    
17. підготовки проектів актів органів місцевого самоврядування та службовців місцевого самоврядування, організації виконання таких актів, контролю за їх виконанням;
 
-29- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Абзац 2 п. 8 ч. 1 ст. 1 проекту привести у відповідність з усталеною термінологією в Конституції України (ч. 2 ст. 19) та Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (ст. 59) - слова "акти органів місцевого самоврядування та службовців місцевого самоврядування" замінити словами "акти органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб".
 
Враховано редакційно      
18. надання адміністративних послуг;
 
      
19. управління комунальним майном, об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст;
 
      
20. здійснення інших функцій місцевого самоврядування, визначених законом;
 
      
21. 9) функції з обслуговування - діяльність працівників апарату сільської, селищної, міської, районної у місті ради та їх виконавчого комітету, відділу, управління, іншого утвореного такою радою виконавчого органу, секретаріату Київської міської ради, виконавчого апарату обласної, районної, Севастопольської міської ради, яка не передбачає здійснення функцій і повноважень місцевого самоврядування, визначених пунктом 6 цієї частини.
 
-30- Власенко С.В.
У пункті 9) частини 1 статті 1 слова "пунктом 6" замінити на слова "пунктом 8".
 
Враховано редакційно   8) функції з обслуговування - діяльність працівників органів місцевого самоврядування, яка не передбачає безпосереднього здійснення функцій і повноважень місцевого самоврядування.
 
    -31- Федорук М.Т.
Пункт 9 частини першої статті 1 виключити.
 
Відхилено    
    -32- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 9 частини 1 статті викласти у наступній редакції:
«функції з обслуговування — діяльність працівників органу місцевого самоврядування, яка не передбачає здійснення повноважень, безпосередньо пов’язаних з виконанням завдань і функцій місцевого самоврядування, визначених пунктом 6 цієї частини».
 
Відхилено    
    -33- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В п. 9 ч. 1 ст.1 проекту слова "Севастопольської міської" виключити.
В протилежному випадку необхідні зміни в Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (аналогічно - в п. 1 ч.2 ст.6, п.2 ч.1 ст.18, ч.7 ст.18).
 
Враховано    
22. 2. Терміни «близькі особи», «безпосереднє підпорядкування», «корупційне правопорушення» у цьому Законі вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».
 
-34- Хомутиннік В.Ю.
Бондар В.В.
У частині другій статті 1 слово «безпосереднє» замінити словом «пряме».
 
Відхилено   2. Терміни «виконавчий апарат районної, обласної ради», «виконавчі органи сільської, селищної, міської, районної у місті ради», «посадова особа місцевого самоврядування» у цьому Законі вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», терміни «близькі особи», «конфлікт інтересів», «пряме підпорядкування», «спеціальна перевірка», «правопорушення, пов’язане з корупцією», «приватний інтерес» у цьому Законі вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання корупції».
 
    -35- Федорук М.Т.
Частину другу статті 1 виключити.
 
Відхилено    
    -36- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 2 статті 1 викласти у наступній редакції :
«Терміни «близькі особи», «пряме підпорядкування», «потенційний конфлікт інтересів», «корупційне правопорушення», «корупція» в цьому Законі вживаються у значенні, визначеному в Законі України «Про запобігання корупції».
 
Враховано частково    
    -37- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину другу статті 1 викласти в такій редакції:
«2. Терміни «виконавчий апарат районної, обласної ради», «виконавчі органи сільської, селищної, міської, районної у місті ради», «посадова особа місцевого самоврядування» у цьому Законі вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», терміни «близькі особи», «конфлікт інтересів», «пряме підпорядкування», «спеціальна перевірка», «правопорушення, пов’язане з корупцією», «приватний інтерес» у цьому Законі вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання корупції».
 
Враховано    
23. Стаття 2. Сфера дії Закону
 
   Стаття 3. Сфера дії Закону
 
24. 1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку із вступом на службу в органи місцевого самоврядування, її проходженням та припиненням, визначає правовий статус службовців місцевого самоврядування.
 
-38- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В ч.1 ст.2 проекту слова "службу в органи місцевого самоврядування" замінити словами "службу в органах місцевого самоврядування" (див. п.7 ч.1 ст.1, п.7 ч.1 ст.3 законопроекту).
 
Відхилено   1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку із вступом громадян України на службу в органи місцевого самоврядування, її проходженням та припиненням, визначає правовий статус службовців місцевого самоврядування та особливості служби виборних посадових осіб місцевого самоврядування.
 
    -39- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 2 після слів «Закон регулює» доповнити словом «суспільні».
 
Відхилено    
    -40- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину першу статті 2 викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку із вступом громадян України на службу в органи місцевого самоврядування, її проходженням та припиненням, визначає правовий статус службовців місцевого самоврядування та особливості служби виборних посадових осіб місцевого самоврядування».
 
Враховано    
25. 2. Дія цього Закону не поширюється на:
 
   2. Дія цього Закону не поширюється на:
 
26. депутатів місцевих рад, які не займають на постійній основі посаду служби в органах місцевого самоврядування;
 
-41- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 1 частини 2 статті 2 викласти в такій редакції:
«1) посади сільського, селищного, міського голови, голови, першого заступника та заступника голови обласної ради, голови та заступника голови районної, районної у місті, Севастопольської міської ради, заступника міського голови — #102622
 
Відхилено   1) депутатів місцевих рад, які не є посадовими особами місцевого самоврядування;
 
    -42- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Абзаци другий - п’ятий частини другої статті 2 викласти в такій редакції:
«1) депутатів місцевих рад, які не є посадовими особами місцевого самоврядування;
2) працівників патронатної служби;
3) працівників органів місцевого самоврядування, які виконують функції з обслуговування;
4) працівників підприємств, установ та організацій комунальної власності».
 
Немає висновку    
27. радників, помічників міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради (працівників патронатної служби);
 
-43- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Абзац 3 ч.2 ст.2 проекту викласти в такій редакції:
"працівників патронатної служби (радників, помічників міського голови, голови районної, обласної ради".
 
Враховано частково   2) працівників патронатної служби;
 
    -44- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 4 частини 2 статті 2 викласти у наступній редакції:
«працівників патронатної служби міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради».
 
Враховано частково    
    -45- Шухевич Ю.Р.
Частину другу статті 2 законопроекту виключити (стосовно радників, помічників міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради (працівників патронатної служби).
 
Відхилено    
    -46- Кривенко В.В.
Дзюблик П.В.
Абзац третій частини другої статті 2 виключити.
 
Відхилено    
28. працівників органів місцевого самоврядування, які здійснюють функції з обслуговування;
 
-47- Федорук М.Т.
В абзаці четвертому частини другої статті 2 слова "функції з обслуговування" замінити на слова "діяльність, яка не передбачає здійснення функцій і повноважень місцевого самоврядування, визначених пунктом 8 частини першої статті 1 цього Закону (функції з обслуговування)".
 
Враховано частково   3) працівників органів місцевого самоврядування, які виконують функції з обслуговування;
 
    -48- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 4 частини 2 статті 2 викласти у наступній редакції:
«працівників які здійснюють функції з обслуговування органів місцевого самоврядування».
 
Враховано частково    
29. працівників підприємств, установ та організацій комунальної власності.
 
-49- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 5 частини 2 статті 2 перед словами «працівників підприємств» доповнити словами «посадових та службових осіб, а також».
 
Відхилено   4) працівників підприємств, установ та організацій комунальної власності.
3. Перелік посад працівників органів місцевого самоврядування, які виконують функції з обслуговування, розробляється з урахуванням критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Перелік посад працівників органів місцевого самоврядування, які виконують функції з обслуговування, затверджує відповідна сільська, селищна, міська, районна у місті, районна, обласна рада за поданням керівника служби в органі місцевого самоврядування.
 
    -50- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Доповнити статтю 2 частиною 3 в такій редакції:
«3. На осіб, перелічених у пункті 1 цієї частини поширюється дія положень статей 52-54 цього Закону. Для цілей визначення розміру окладу за ранг:
1) посади сільського, селищного, міського голови, голови обласної, районної, районної у місті ради вважаються такими, що мають 1 ранг; перші заступники сільського, селищного, міського голови, голови обласної, районної, районної у місті ради – 2 ранг, заступники сільського, селищного, міського голови, голови обласної, районної, районної у місті ради – 3 ранг;
2) посади секретаря сільської, селищної, міської ради – 2 ранг.
#102622
 
Відхилено    
    -51- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Доповнити статтю 2 частиною 4 в такій редакції:
«4. Типовий перелік посад працівників органів місцевого самоврядування, які виконують функції з обслуговування, затверджує Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби».
 
Враховано частково    
    -52- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Статтю 2 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Перелік посад працівників органів місцевого самоврядування, які виконують функції з обслуговування, розробляється з урахуванням критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Перелік посад працівників органів місцевого самоврядування, які виконують функції з обслуговування, затверджує відповідна сільська, селищна, міська, районна у місті, районна, обласна рада за поданням керівника служби в органі місцевого самоврядування».
 
Враховано    
30. Стаття 3. Принципи служби в органах місцевого самоврядування
 
   Стаття 4. Принципи служби в органах місцевого самоврядування
 
31. 1. Принципами служби в органах місцевого самоврядування є:
 
-53- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Абзац перший частини першої статті 3 викласти у такій редакції:
«1. Служба в органах місцевого самоврядування здійснюється з дотриманням таких принципів:».
 
Враховано   1. Служба в органах місцевого самоврядування здійснюється з дотриманням таких принципів:
 
    -54- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В абзаці 1 частини 1 статті 3 виключити слова «принципи служби» та «є».
 
Відхилено    
    -55- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Абзац 1 частини 1 статті 3 доповнити після слів «місцевого самоврядування» словами «здійснюється з дотриманням принципів».
 
Враховано частково    
32. 1) верховенство права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадянина як найвищих цінностей, що визначають зміст і спрямованість діяльності службовця місцевого самоврядування під час здійснення функцій і повноважень місцевого самоврядування;
 
-56- Гуляєв В.О.
Пункт 1 частини 1 статті 3 доповнити наступним реченням:
"забезпечення балансу інтересів держави, територіальної громади, громадянського суспільства, різних соціальних груп та осіб при виконання завдань і функцій місцевого самоврядування".
 
Враховано частково   1) верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини та громадянина відповідно до Конституції України, що визначають зміст та спрямованість діяльності службовця місцевого самоврядування під час здійснення функцій і повноважень місцевого самоврядування;
 
    -57- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 1 частини 1 статті 3 вважати пунктом 2, викласти у наступній редакції «верховенства права – запобігання свавіллю службовців місцевого самоврядування».
 
Відхилено    
    -58- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У пункті 1 частини першої статті 3 слова «як найвищих цінностей» замінити словами «відповідно до Конституції України».
 
Враховано    
33. 2) законність - обов’язок службовця місцевого самоврядування діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
 
-59- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 2 частини 1 статті 3 вважати пунктом 1, слово «законність» замінити словом «законності».
 
Враховано частково   2) законності - обов’язок службовця місцевого самоврядування діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
 
34. 3) патріотизм - відданість та вірне служіння Українському народові;
 
-60- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 3 частини 1 статті 3 вважати пунктом 4.
 
Відхилено   3) патріотизму - відданість та вірне служіння Українському народові;
4) служіння територіальній громаді - спрямованість діяльності службовця місцевого самоврядування на реалізацію та захист права територіальної громади на місцеве самоврядування, забезпечення її законних інтересів;
5) поєднання місцевих і державних інтересів – обов’язок службовця місцевого самоврядування під час виконання своїх посадових обов’язків враховувати засади державної політики у відповідній галузі (сфері);
 
    -61- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину першу статті 3 доповнити пунктами 4 та 5 такого змісту:
«4) служіння територіальній громаді - спрямованість діяльності службовця місцевого самоврядування на реалізацію та захист права територіальної громади на місцеве самоврядування, забезпечення її законних інтересів;
5) поєднання місцевих і державних інтересів – обов’язок службовця місцевого самоврядування під час виконання своїх посадових обов’язків враховувати засади державної політики у відповідній галузі (сфері)».
У зв’язку з цим пункти 4-12 вважати відповідно пунктами 6-14.
 
Враховано    
35. 4) доброчесність - спрямованість дій службовця місцевого самоврядування на захист публічного інтересу та його відмова від керування власною вигодою під час здійснення своїх повноважень;
 
-62- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 4 частини 1 статті 3 вважати пунктом 5, слово «доброчесність» замінити словом «доброчесності».
 
Враховано частково   6) доброчесності - спрямованість дій службовця місцевого самоврядування на захист публічних інтересів та відмова від превалювання приватного інтересу під час здійснення своїх повноважень;
 
    -63- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 5 частини 1 статті 3 слова «власною вигодою» замінити словами «приватним інтересом».
 
Враховано частково    
    -64- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У пункті 4 частини першої статті 3 слова «публічного інтересу» замінити словами «публічних інтересів», слова «керування власною вигодою» замінити словами «превалювання приватного інтересу».
 
Враховано    
36. 5) ефективність - раціональне і результативне використання ресурсів для здійснення функцій і повноважень місцевого самоврядування;
 
-65- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 5 частини 1 статті 3 вважати пунктом 6, слово «ефективність» замінити словом «ефективності».
 
Враховано частково   7) ефективності - раціональне і результативне використання ресурсів для здійснення функцій і повноважень місцевого самоврядування;
 
37. 6) зорієнтованість на громадян - забезпечення пріоритету потреб та інтересів громадян під час здійснення функцій і повноважень місцевого самоврядування;
 
-66- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 6 частини 1 статті 3 вважати пунктом 7, слова «зорієнтованість на громадян» замінити «спрямованості на захист інтересів осіб».
 
Відхилено      
    -67- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 6 частини першої статті 3 виключити.
 
Враховано    
38. 7) рівний доступ до служби в органах місцевого самоврядування - заборона всіх форм та проявів дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень для громадян під час вступу на службу в органах місцевого самоврядування та її проходження;
 
-68- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 7 частини 1 статті 3 вважати пунктом 8, слова «рівний доступ» замінити словами «рівного доступу».
 
Враховано   8) рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування - заборона всіх форм та проявів дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень або надання необґрунтованих переваг певним категоріям громадян під час вступу на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження;
 
    -69- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У пункті 7 частини першої статті 3 слова «для громадян» замінити словами «або надання необґрунтованих переваг певним категоріям громадян».
 
Враховано    
39. 8) професіоналізм - сукупність знань, практичного досвіду і професійних навиків у сфері місцевого самоврядування, компетентне, об’єктивне і неупереджене виконання посадових обов’язків, підготовка, перепідготовка та підвищення рівня професійної компетентності службовців місцевого самоврядування;
 
-70- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 8 частини 1 статті 3 вважати пунктом 3, викласти у наступній редакції
«професіоналізму – високий рівень володіння основами професії державного службовця, компетентне, об’єктивне і неупереджене виконання посадових обов’язків, постійне підвищення державним службовцем рівня своєї професійної компетентності».
 
Враховано частково   9) професіоналізму - компетентне, об’єктивне і неупереджене виконання службовцем місцевого самоврядування посадових обов’язків, постійне підвищення ним рівня своєї професійної компетентності;
 
    -71- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 8 частини першої статті 3 викласти в такій редакції:
«9) професіоналізму - компетентне, об’єктивне і неупереджене виконання службовцем місцевого самоврядування посадових обов’язків, постійне підвищення ним рівня своєї професійної компетентності».
 
Враховано    
40. 9) політична неупередженість службовця місцевого самоврядування - недопущення впливу політичних поглядів на дії та рішення службовця місцевого самоврядування, а також утримання від демонстрації свого ставлення до політичних партій, демонстрації власних політичних поглядів під час виконання посадових обов’язків;
 
-72- Федорук М.Т.
Пункт 9 частини першої статті 3 викласти у такій редакції:
"9) політична неупередженість - недопущення впливу політичних поглядів службовця місцевого самоврядування, що обіймає адміністративну посаду, на його дії та рішення, а також утримання від демонстрації таким службовцем свого ставлення до політичних партій, демонстрації власних політичних поглядів під час виконання посадових обов’язків; ".
 
Відхилено   10) політичної неупередженості - недопущення впливу політичних поглядів на дії та рішення службовця місцевого самоврядування, а також утримання від демонстрації свого ставлення до політичних партій, демонстрації власних політичних поглядів під час виконання посадових обов’язків;
 
    -73- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 9 частини 1 статті 3 слова «політична неупередженість» замінити словами «політичної неупередженості».
 
Враховано частково    
    -74- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 9 частини 1 статті 3 після слів «а також утримання» доповнити словами «під час виконання посадових обов’язків.
 
Враховано частково    
    -75- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 9 частини 1 статті 3 після слів «політичних поглядів» доповнити словами «та недопущення їх впливу на виконання посадових обов’язків».
 
Відхилено    
    -76- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 9 частини 1 статті 3 після слів «власних політичних поглядів» видалити слова «під час виконання посадових обов’язків».
 
Відхилено    
    -77- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункти 9, 10 частини першої статті 3 викласти в такій редакції:
«10) політичної неупередженості - недопущення впливу політичних поглядів на дії та рішення службовця місцевого самоврядування, а також утримання від демонстрації свого ставлення до політичних партій, демонстрації власних політичних поглядів під час виконання посадових обов’язків;
11) прозорості - відкритість інформації про діяльність службовця місцевого самоврядування, крім випадків, визначених законом».
 
Враховано    
41. 10) прозорість - відкритість інформації про діяльність службовця місцевого самоврядування;
 
-78- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 10 частини 1 статті 3 слово «прозорість» замінити словом «прозорості».
 
Враховано   11) прозорості - відкритість інформації про діяльність службовця місцевого самоврядування, крім випадків, визначених законом;
 
42. 11) стабільність - незалежність службовців місцевого самоврядування, що займають адміністративні посади, від зміни керівників органів місцевого самоврядування;
 
-79- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 11 частини 1 статті 3 слово «стабільність» замінити словом «стабільності».
 
Враховано   12) стабільності – призначення службовців місцевого самоврядування безстроково, крім випадків, визначених законом, незалежність персонального складу службовців місцевого самоврядування від зміни керівників органів місцевого самоврядування;
13) самостійності управління службою в органах місцевого самоврядування – невтручання державних органів у здійснення органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами своїх повноважень з управління службою в органах місцевого самоврядування;
 
    -80- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 11 частини 1 статті 3 перед словами «незалежність службовців» доповнити словами «призначення службовців місцевого самоврядування що займають адміністративні посади безстроково, крім випадків визначених цим законом».
 
Враховано частково    
    -81- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 11 частини першої статті 3 викласти в такій редакції:
«12) стабільності - призначення службовців місцевого самоврядування безстроково, крім випадків, визначених законом, незалежність персонального складу службовців місцевого самоврядування від зміни керівників органів місцевого самоврядування».
 
Враховано    
    -82- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину першу статті 3 після пункту 11 доповнити пунктом такого змісту:
«13) самостійності управління службою в органах місцевого самоврядування – невтручання державних органів у здійснення органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами своїх повноважень з управління службою в органах місцевого самоврядування;».
 
Враховано    
43. 12) відповідальність - персональна юридична відповідальність службовця місцевого самоврядування за виконання посадових обов’язків.
 
-83- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 12 частини 1 статті 3 слово «відповідальність» замінити словом «відповідальності».
 
Враховано   14) відповідальності – персональна юридична відповідальність службовця місцевого самоврядування за неналежне виконання та невиконання посадових обов’язків.
 
    -84- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 12 частини першої статті 3 викласти у такій редакції:
«14) відповідальності – персональна юридична відповідальність службовця місцевого самоврядування за неналежне виконання та невиконання посадових обов’язків».
 
Враховано    
44. Стаття 4. Правове регулювання питань проходження служби в органах місцевого самоврядування
 
-85- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У назві статті 4 слова «питань проходження» виключити.
 
Враховано   Стаття 5. Правове регулювання служби в органах місцевого самоврядування
 
45. 1. Питання проходження служби в органах місцевого самоврядування регулюються Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Законом та іншими актами законодавства, актами органів місцевого самоврядування, а в Автономній Республіці Крим - також нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах компетенції.
 
-86- Федорук М.Т.
У частині першій статті 4 слова "актами законодавства, актами органів місцевого самоврядування," замінити словами "законами, актами Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади, прийнятими у межах компетенції, актами органів місцевого самоврядування та їх службовців, ".
 
Враховано частково   1. Правове регулювання служби в органах місцевого самоврядування здійснюється Конституцією України, цим та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, актами органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а в Автономній Республіці Крим - також нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції.
 
    -87- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 4 викласти в такій редакції:
«1. Відносини, що виникають у зв’язку із вступом, проходженням та припиненням служби в органах місцевого самоврядування, регулюються цим Законом, якщо інше не передбачено спеціальним законом».
 
Відхилено    
    -88- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину першу статті 4 викласти в такій редакції:
«1. Правове регулювання служби в органах місцевого самоврядування здійснюється Конституцією України, цим та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, актами органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а в Автономній Республіці Крим — також нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції».
 
Враховано    
46. 2. Вимоги законодавства про працю поширюються на службовців місцевого самоврядування у частині відносин, не врегульованих цим та іншими законами.
 
-89- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Ч.2 ст.4 викласти в наступній редакції:
"Дія норм законодавства України про працю поширюється на службовців місцевого самоврядування з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.".
 
Враховано частково   2. Дія норм законодавства про працю поширюється на службовців місцевого самоврядування у частині відносин, не врегульованих цим Законом.
 
    -90- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 2 статті 4 слово «вимоги» замінити словами «дія окремих норм».
 
Враховано частково    
    -91- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 2 статті 4 слова «у частині відносин, не врегульованих цим та іншими законами.» замінити словами «лише у випадках прямо передбачених цим Законом».
 
Відхилено    
    -92- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У частині другій статті 4 слово «Вимоги» замінити словами «Дія норм», слова «та іншими законами» замінити словом «Законом».
 
Враховано    
47. Стаття 5. Фінансове забезпечення служби в органах місцевого самоврядування
 
   Стаття 6. Фінансове забезпечення служби в органах місцевого самоврядування
 
48. 1. Фінансове забезпечення служби в органах місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.
 
-93- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У частині першій статті 5 слова «місцевого бюджету» замінити словами «відповідних місцевих бюджетів».
 
Враховано   1. Фінансове забезпечення служби в органах місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.
 
49. Стаття 6. Класифікація посад служби в органах місцевого самоврядування
 
-94- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Статтю 6 викласти в такій редакції:
«Стаття 7. Категорії посад службовців місцевого самоврядування
1. Посади службовців місцевого самоврядування поділяються на категорії залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень і необхідної для їх виконання професійної компетентності.
2. Установлюються такі категорії посад службовців місцевого самоврядування:
1) категорія І — посади:
а) керуючого справами виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради;
б) керуючого справами виконавчого апарату районної, обласної ради;
в) керуючого справами секретаріату (апарату) Київської, Севастопольської міської ради;
г) керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільської, селищної, міської, районної у місті ради, їх заступників;
2) категорія ІІ — посади:
а) керівників структурних підрозділів апарату сільської, селищної, міської, районної у місті ради та її виконавчого комітету, їх заступників;
б) керівників структурних підрозділів відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільської, селищної, міської, районної у місті ради, їх заступників;
в) керівників структурних підрозділів виконавчого апарату районної, обласної ради, їх заступників;
г) керівників структурних підрозділів секретаріату (апарату) Київської, Севастопольської міської ради, їх заступників;
3) категорія ІІІ — інші посади службовців місцевого самоврядування, не віднесені до категорій І і ІІ».
 
Враховано   Стаття 7. Категорії посад службовців місцевого самоврядування
 
50. 1. Посади служби в органах місцевого самоврядування поділяються на категорії залежно від порядку призначення (обрання, затвердження), характеру повноважень службовців місцевого самоврядування, обсягу, складності посадових обов’язків і необхідних для їх виконання кваліфікації та рівня професійної компетентності.
 
-95- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 6 після слів «складності» доповнити словами «та відповідальності».
 
Відхилено   1. Посади службовців місцевого самоврядування поділяються на категорії залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень і необхідної для їх виконання професійної компетентності.
 
51. 2. Установлюються такі категорії посад служби в органах місцевого самоврядування:
 
-96- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В абзаці 1 частини 2 статті 6 слово «установлюються» замінити словом «встановлено».
 
Відхилено   2. Установлюються такі категорії посад службовців місцевого самоврядування:
 
52. 1) категорія «А» - посади сільського, селищного, міського голови, голови, першого заступника та заступника голови обласної ради, голови та заступника голови районної, районної у місті, Севастопольської міської ради, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міської ради (у разі, коли він працює у відповідній раді на постійній основі); заступника сільського, селищного, міського голови, ;
 
-97- Федорук М.Т.
У пункті 1 частини другої статті 6 слова "голови, першого заступника та заступника голови обласної ради, голови та заступника голови районної, районної у місті, Севастопольської міської ради, " замінити на слова "голови обласної ради, першого заступника та заступника голови обласної ради, голови районної, районної у місті, Севастопольської міської ради".
 
Відхилено   1) категорія І — посади:
а) керуючого справами виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради;
б) керуючого справами виконавчого апарату районної, обласної ради;
в) керуючого справами секретаріату (апарату) Київської, Севастопольської міської ради;
г) керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільської, селищної, міської, районної у місті ради, їх заступників;
 
    -98- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 1 частини 2 статті 6 виключити.
 
Відхилено    
    -99- Дерев'янко Ю.Б.
У пункті 1 частини другої статті 6 після слова «посади» додати слово «старости».
 
Відхилено    
53. 2) категорія «Б» - посади керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради, керуючого справами виконавчого апарату районної, обласної ради, керуючого справами секретаріату Київської міської ради, керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільської, селищної, міської, районної у місті ради та їх заступників, посади керівників структурних підрозділів у складі апарату сільської, селищної, міської, районної у місті ради та її виконавчого комітету, їх заступників, керівників структурних підрозділів у складі відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільської, селищної, міської, районної у місті ради та їх заступників, керівників структурних підрозділів у складі виконавчого апарату районної, обласної ради та їх заступників, керівників структурних підрозділів у складі секретаріату Київської міської ради;
 
-100- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Посаду "керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради", яка відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" є виборною посадою, з категорії "Б" необхідно перенести у категорію "А", в якій знаходяться всі виборні посади (й тоді категорія "А" буде включати в себе усі виборні посади). В протилежному випадку необхідно вносити зміни до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 
Враховано   2) категорія ІІ — посади:
а) керівників структурних підрозділів апарату сільської, селищної, міської, районної у місті ради та її виконавчого комітету, їх заступників;
б) керівників структурних підрозділів відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільської, селищної, міської, районної у місті ради, їх заступників;
в) керівників структурних підрозділів виконавчого апарату районної, обласної ради, їх заступників;
г) керівників структурних підрозділів секретаріату (апарату) Київської, Севастопольської міської ради, їх заступників;
 
    -101- Федорук М.Т.
Пункт 2 частини другої статті 6 доповнити словом "старост".
 
Відхилено    
54. 3) категорія «В» - інші посади служби в органах місцевого самоврядування, не віднесені до категорій «А» і «Б».
 
-102- Федорук М.Т.
У пункті 2 частини другої статті 6 після слів "категорія «В» -" доповнити словами "спеціалісти та".
 
Відхилено   3) категорія ІІІ — інші посади службовців місцевого самоврядування, не віднесені до категорій І і ІІ.
 
55. Стаття 7. Державна політика у сфері служби в органах місцевого самоврядування
 
   Стаття 8. Державна політика у сфері служби в органах місцевого самоврядування
 
56. 1. Державна політика у сфері служби в органах місцевого самоврядування здійснюється за такими напрямами:
 
-103- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У частині 1 статті 7 абзаци другий - четвертий вважати відповідно пунктами 1 - 3.
 
Враховано   1. Державна політика у сфері служби в органах місцевого самоврядування здійснюється за такими напрямами:
 
57. законодавче регулювання питань служби в органах місцевого самоврядування;
 
   1) законодавче регулювання питань служби в органах місцевого самоврядування;
 
58. організація підготовки, перепідготовки та підвищення рівня професійної компетентності службовців місцевого самоврядування;
 
-104- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
В абзаці третьому частини першої статті 7 слово та знак «, перепідготовки» виключити.
 
Враховано   2) організація підготовки та підвищення рівня професійної компетентності службовців місцевого самоврядування;
 
59. правовий та соціальний захист службовців місцевого самоврядування.
 
   3) правовий та соціальний захист службовців місцевого самоврядування.
 
60. 2. Інформаційно-консультативне та методичне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування здійснюється центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, з урахуванням вимог законодавства про місцеве самоврядування в Україні.
 
-105- Федорук М.Т.
Частину другу статті 7 виключити.
 
Відхилено   2. Інформаційно-консультативне та методичне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, з урахуванням вимог законодавства про місцеве самоврядування в Україні.
 
    -106- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 2 статті 7 слова «забезпечує формування та реалізує державну політику» замінити на слова «який забезпечує реалізацію державної політики».
 
Відхилено    
    -107- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Доповнити ч.2 ст.7 новим абзацом в такій редакції:
"Методичну допомогу по організації та проходженню служби в органах місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" можуть надавати відповідні Комітети Верховної Ради України". (так як це зазначено в ч.3 ст.6 діючого Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування").
 
Відхилено    
61. 3. Контроль за дотриманням вимог законодавства з питань служби в органах місцевого самоврядування здійснюється відповідними органами державної влади в порядку, встановленому законом.
 
-108- Кривенко В.В.
Дзюблик П.В.
Івченко В.Є.
Мельник С.І.
Частину третю статті 7 виключити.
 
Відхилено      
    -109- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину третю статті 7 виключити.
 
Враховано    
62. Стаття 8. Управління службою в органі місцевого самоврядування
 
-110- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В назві ст.8 та ч.1 ст.8 проекту слова "службою в органі місцевого самоврядування" замінити словами "службою в органах місцевого самоврядування".
 
Враховано редакційно   Стаття 9. Керівник служби в органах місцевого самоврядування
 
    -111- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У назві статті 8 слова «Управління службою в органі» замінити словами «Керівник служби в органах».
 
Враховано    
63. 1. Управління службою в органі місцевого самоврядування здійснюється керівником служби.
 
-112- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину першу статті 8 виключити, змінивши відповідно нумерацію наступних частин.
 
Враховано      
64. 2. Повноваження керівника служби в органі місцевого самоврядування (далі - керівник служби) здійснює особа, яка призначається на цю посаду на підставі конкурсного відбору, за винятком випадків, передбачених у пункті 4 частини третьої цієї статті.
 
-113- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину другу статті 8 виключити, змінивши відповідно нумерацію наступних частин.
 
Враховано      
65. 3. Повноваження керівника служби здійснюють:
 
-114- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину третю статті 8 викласти в такій редакції:
«1. Повноваження керівника служби в органах місцевого самоврядування (далі – керівник служби) здійснюють:
1) у секретаріаті (апараті) Київської, Севастопольської міської ради, виконавчому апараті районної, обласної ради — керуючий справами;
2) в апараті сільської, селищної, міської ради, її виконавчих органах із загальною чисельністю 20 і більше службовців місцевого самоврядування, в апараті районної у місті ради, її виконавчих органах - керуючий справами виконавчого комітету відповідної ради;
3) в апараті сільської, селищної, міської ради, її виконавчих органах із загальною чисельністю менше 20 службовців місцевого самоврядування - сільський, селищний, міський голова».
 
Враховано   1. Повноваження керівника служби в органах місцевого самоврядування (далі – керівник служби) здійснюють:
 
66. 1) у секретаріаті Київської міської ради - керуючий справами;
 
-115- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Пункти 1 і 2 ч.3 ст.8 проекту необхідно об’єднати, оскільки вони стосуються однієї й тієї ж посади "керуючий справами".
 
Враховано   1) у секретаріаті (апараті) Київської, Севастопольської міської ради, виконавчому апараті районної, обласної ради - керуючий справами;
 
67. 2) у виконавчому апараті районної, обласної ради - керуючий справами;
 
   2) в апараті сільської, селищної, міської ради, її виконавчих органах із загальною чисельністю 20 і більше службовців місцевого самоврядування, в апараті районної у місті ради, її виконавчих органах - керуючий справами виконавчого комітету відповідної ради;
 
68. 3) в апараті селищної, міської, районної у місті ради, її виконавчому комітеті та інших виконавчих органах відповідних рад, що не мають статусу юридичної особи публічного права, - керуючий справами (секретар);
 
-116- Кривенко В.В.
Дзюблик П.В.
Пункт 3 частини третьої статті 8 викласти у такій редакції:
"3) в апараті сільської, селищної, міської, районної у місті ради, її виконавчому комітеті, що не мають юридичної особи публічного права, - керуючий справами (секретар);".
 
Відхилено   3) в апараті сільської, селищної, міської ради, її виконавчих органах із загальною чисельністю менше 20 службовців місцевого самоврядування - сільський, селищний, міський голова.
 
69. 4) в апараті сільської ради та її виконавчих органах - сільський голова;
 
      
70. 5) у відділах, управліннях та інших виконавчих органах сільських, селищних, міських, районних у місті рад (крім виконавчого комітету), утворених як юридичні особи публічного права, - керівник відповідного органу місцевого самоврядування.
 
-117- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
У п.5 ч.3 ст.8 слова "керівник відповідного органу місцевого самоврядування" замінити словами "відповідно сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті ради".
 
Відхилено   2. Сільський, селищний, міський голова, зазначений у пункті 3 частини першої цієї статті, може передати керуючому справами виконавчого комітету всі або частину своїх повноважень з управління службою.
 
    -118- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Статтю 8 доповнити новою частиною другою такого змісту:
«2. Сільський, селищний, міський голова, зазначений у пункті 3 частини першої цієї статті, може передати керуючому справами виконавчого комітету всі або частину своїх повноважень з управління службою».
У зв’язку з цим частини четверту та п’яту вважати відповідно частинами третьою та четвертою.
 
Враховано    
71. 4. Керівник служби в органі місцевого самоврядування:
 
-119- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
В абзаці першому частини четвертої статті 8 слова «в органі місцевого самоврядування» виключити.
 
Враховано   3. Керівник служби:
 
72. 1) організовує проведення конкурсу на зайняття вакантних адміністративних посад в органах місцевого самоврядування та забезпечує його прозорість і об’єктивність відповідно до вимог цього Закону;
 
-120- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
У п.1 ч.4 ст.8 слова "посад в органах місцевого самоврядування" замінити словами "посад служби в органах місцевого самоврядування".
 
Відхилено   1) організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад службовців місцевого самоврядування, забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог цього Закону;
 
    -121- Кривенко В.В.
Дзюблик П.В.
Пункт 1 частини четвертої статті 8 після слів "прозорість і об’єктивність" доповнити словами "та своєчасне оприлюднення".
 
Відхилено    
    -122- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 1 частини четвертої статті 8 викласти в такій редакції:
«1) організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад службовців місцевого самоврядування, забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог цього Закону».
 
Враховано    
73. 2) забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу інформації центральному органові виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби даних, про вакантні посади служби в органах місцевого самоврядування з метою моніторингу таких посад;
 
-123- Власенко С.В.
У пункті 2) частини 4 статті 8 слово "даних" виключити.
 
Враховано   2) забезпечує планування проходження служби службовцями місцевого самоврядування, планове заміщення посад службовців місцевого самоврядування підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює їх просування по службі;
 
    -124- Федорук М.Т.
Кривенко В.В.
Дзюблик П.В.
Пункт другий частини четвертої статті 8 виключити.
 
Враховано частково    
    -125- -- Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №85) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
#19126
#17999
#8803
#18129
Пункт 2 частини четвертої статті 8 викласти в такій редакції:
«2) забезпечує планування проходження служби службовцями місцевого самоврядування, планове заміщення посад службовців місцевого самоврядування підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює їх просування по службі».
 
Враховано    
    -126- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
У п.2 ч.4 ст.8 проекту слова "та передачу інформації центральному органові виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби" та слова "з метою моніторингу таких посад" виключити.
 
Враховано    
74. 3) призначає осіб на адміністративні посади та звільняє їх з посад;
 
-127- Євлахов А.С.
Пункт 3 частини 4 статті 8 викласти у наступній редакції:
"3) за погодженням з сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради, призначає осіб на адміністративні посади та звільняє їх з посад; "
 
Відхилено   3) призначає на посади та звільняє з посад службовців місцевого самоврядування категорій ІІ і ІІІ у порядку, визначеному цим Законом;
 
    -128- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 3 частини 4 статті 8 слово «осіб» замінити словами «громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади служби в органі місцевого самоврядування».
 
Враховано частково    
    -129- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 3 частини четвертої статті 8 викласти в такій редакції:
«3) призначає на посади та звільняє з посад службовців місцевого самоврядування категорій ІІ і ІІІ у порядку, визначеному цим Законом».
 
Враховано    
75. 4) присвоює ранги службовцям місцевого самоврядування, які займають адміністративні посади;
 
-130- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 4 частини 4 статті 8 виключити.
 
Відхилено   4) присвоює ранги службовцям місцевого самоврядування, які займають посади категорій ІІ і ІІІ;
 
    -131- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У пункті 4 частини четвертої статті 8 слова «адміністративні посади» замінити словами «посади категорій ІІ і ІІІ».
 
Враховано    
76. 5) забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення рівня професійної компетентності службовців місцевого самоврядування;
 
-132- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У пункті 5 частини четвертої статті 8 слово та знак «, перепідготовки» виключити.
 
Враховано   5) забезпечує організацію підготовки та підвищення рівня професійної компетентності службовців місцевого самоврядування;
 
77. 6) забезпечує ефективне функціонування системи оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування;
 
-133- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 6 частини четвертої статті 8 викласти в такій редакції:
«6) забезпечує проведення оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування, які займають посади категорій ІІ і ІІІ;».
 
Враховано   6) забезпечує проведення оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування, які займають посади категорій ІІ і ІІІ;
 
78. 7) забезпечує дотримання службовцями місцевого самоврядування службової дисципліни;
 
-134- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 7 частини четвертої статті 8 замінити двома пунктами такого змісту:
«7) забезпечує здійснення контролю за дотриманням службової дисципліни службовцями місцевого самоврядування, які займають посади категорій ІІ і ІІІ;
8) розглядає скарги на дії або бездіяльність службовців місцевого самоврядування, які займають посади категорій ІІ і ІІІ».
У зв’язку з цим пункти 8 – 11 вважати відповідно пунктами 9 – 12.
 
Враховано   7) забезпечує здійснення контролю за дотриманням службової дисципліни службовцями місцевого самоврядування, які займають посади категорій ІІ і ІІІ;
8) розглядає скарги на дії або бездіяльність службовців місцевого самоврядування, які займають посади категорій ІІ і ІІІ;
 
79. 8) приймає у межах своїх повноважень рішення про заохочення службовців місцевого самоврядування та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
 
-135- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У пункті 8 частини четвертої статті 8 слова «та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності» замінити словами та знаком «, які займають посади категорій ІІ і ІІІ».
 
Враховано   9) приймає у межах своїх повноважень рішення про заохочення службовців місцевого самоврядування, які займають посади категорій ІІ і ІІІ;
10) приймає рішення у дисциплінарних справах стосовно службовців місцевого самоврядування, які займають посади категорій ІІ і ІІІ;
 
    -136- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину четверту статті 8 після пункту 8 доповнити новим пунктом такого змісту:
«10) приймає рішення у дисциплінарних справах стосовно службовців місцевого самоврядування, які займають посади категорій ІІ і ІІІ;».
У зв’язку з цим пункти 9 – 11 вважати відповідно пунктами 10 – 12.
 
Враховано    
80. 9) забезпечує створення належних умов, зокрема матеріально-технічних, для виконання службовцями місцевого самоврядування своїх посадових обов’язків;
 
-137- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 9 частини четвертої статті 8 викласти в такій редакції:
«11) забезпечує створення належних умов служби та їх матеріально-технічне забезпечення».
 
Враховано   11) забезпечує створення належних умов служби та їх матеріально-технічне забезпечення;
 
81. 10) здійснює інші повноваження з управління службою в органах місцевого самоврядування відповідно до цього Закону та інших актів законодавства;
 
-138- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 10 частини четвертої статті 8 виключити.
 
Враховано      
82. 11) виконує функції роботодавця для працівників органу місцевого самоврядування, найнятих відповідно до вимог трудового законодавства (крім працівників патронатної служби).
 
-139- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 11 частини четвертої статті 8 викласти в такій редакції:
«12) виконує функції роботодавця стосовно працівників органів місцевого самоврядування, які виконують функції з обслуговування».
 
Враховано   12) виконує функції роботодавця стосовно працівників органів місцевого самоврядування, які виконують функції з обслуговування;
13) здійснює інші повноваження відповідно до закону.
 
    -140- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину четверту статті 8 доповнити пунктом такого змісту:
«13) здійснює інші повноваження відповідно до закону».
 
Враховано    
83. 5. Призначення на посаду та звільнення з посади, присвоєння рангів, прийняття рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету селищної, міської, районної у місті ради, керуючого справами виконавчого апарату районної, обласної ради, секретаріату Київської міської ради, керівників відділів, управлінь та виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у місті рад, утворених як юридичні особи публічного права, здійснює сільський, селищний, міський голова, голова районної, районної у місті, обласної ради в установленому цим Законом порядку.
 
-141- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину п’яту статті 8 викласти в такій редакції:
«4. На час відсутності керівника служби чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин, його повноваження відповідно до розпорядження сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради здійснює один із керівників структурних підрозділів апарату сільської, селищної, міської, районної у місті ради та її виконавчого комітету, виконавчого апарату районної, обласної ради, секретаріату (апарату) Київської, Севастопольської міської ради».
 
Враховано   4. На час відсутності керівника служби чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його повноваження відповідно до розпорядження сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради здійснює один із керівників структурних підрозділів апарату сільської, селищної, міської, районної у місті ради та її виконавчого комітету, виконавчого апарату районної, обласної ради, секретаріату (апарату) Київської, Севастопольської міської ради.
 
    -142- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
У ч.5 ст.8 проекту посаду "керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету селищної, міської, районної у місті ради" необхідно виключити, оскільки відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" це - виборна посада.
 
Враховано    
    -143- Федорук М.Т.
Частину п’яту статті 8 викласти у такій редакції:
"5. Сільський, селищний, міський голова, голова районної, районної у місті, обласної ради здійснює функції керівника служби, передбачені пунктами 1-10 частини четвертої цієї статті, щодо керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету селищної, міської, районної у місті ради, керівників відділів, управлінь та виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у місті рад, утворених як юридичні особи публічного права, керуючого справами виконавчого апарату районної, обласної ради, секретаріату Київської міської ради.".
 
Враховано частково    
    -144- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 5 статті 8 після слів «звільнення з посади,» перед словами «прийняття рішення про заохочення» слова «присвоєння рангів,» виключити.
 
Відхилено    
    -145- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Частину 5 ст.8 проекту необхідно перенести у ст.18 та ст.33 проекту, оскільки призначення на посади, а також присвоєння рангів - це не предмет регулювання ст.8, а відповідно - ст.18 та ст.33.
 
Враховано частково    
84. Стаття 9. Служба персоналу органу місцевого самоврядування
 
-146- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Статтю 9 ("Служба персоналу органу місцевого самоврядування") необхідно виключити, оскільки згідно із п.5 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" "затвердження структури і штатів виконавчих органів ради" вирішується виключно на пленарних засіданнях відповідних рад.
 
Відхилено   Стаття 10. Служба персоналу в органі місцевого самоврядування
 
    -147- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У назві статті 9 слово «органу» замінити словами «в органі».
 
Враховано    
85. 1. В органі місцевого самоврядування, у відділах, управліннях та інших виконавчих органах сільських, селищних, міських, районних у місті рад (крім виконавчих комітетів), утворених як юридичні особи публічного права, може утворюватися структурний підрозділ або вводитися посада спеціаліста з питань персоналу (далі - служба персоналу).
 
-148- Федорук М.Т.
Частину першу статті 9 викласти у такій редакції:
"1. У складі органу місцевого самоврядування може утворюватися структурний підрозділ або вводитися посада спеціаліста з питань персоналу (далі - служба персоналу)".
 
Враховано редакційно   1. В органі місцевого самоврядування може утворюватися структурний підрозділ або вводитися посада спеціаліста з питань персоналу (далі – служба персоналу).
 
    -149- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У частині першій статті 9 слова та знаки «, у відділах, управліннях та інших виконавчих органах сільських, селищних, міських, районних у місті рад (крім виконавчих комітетів), утворених як юридичні особи публічного права,» виключити.
 
Враховано    
    -150- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Доповнити статтю 9 частиною 2 в такій редакції:
«2. Служба персоналу допомагає керівнику служби в органі місцевого самоврядування у виконанні його повноважень, в тому числі відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в органі місцевого самоврядування, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності службовців в органах місцевого самоврядування, документальне оформлення вступу на службу в органах місцевого самоврядування, її проходження та припинення».
 
Відхилено    
86. 2. Методичні рекомендації щодо функціонування служби персоналу затверджуються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, за погодженням із всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування.
 
-151- Ленський О.О.
Частину другу статті 9 викласти у такій редакції:
«2. Методичні рекомендації щодо функціонування служби персоналу затверджуються всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування».
 
Відхилено   2. Положення про службу персоналу в органі місцевого самоврядування розробляється з урахуванням Типового положення про службу персоналу в органі місцевого самоврядування, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
Положення про службу персоналу в органі місцевого самоврядування затверджується відповідним органом місцевого самоврядування.
 
    -152- Федорук М.Т.
Частину другу статті 9 виключити.
 
Відхилено    
    -153- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 2 статті 9 вважати частиною 3.
 
Відхилено    
    -154- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину другу статті 9 викласти в такій редакції:
«2. Положення про службу персоналу в органі місцевого самоврядування розробляється з урахуванням Типового положення про службу персоналу в органі місцевого самоврядування, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
Положення про службу персоналу в органі місцевого самоврядування затверджується відповідним органом місцевого самоврядування».
 
Враховано    
87. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
88. ПРАВОВИЙ СТАТУС СЛУЖБОВЦІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 
   ПРАВОВИЙ СТАТУС СЛУЖБОВЦІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 
89. Стаття 10. Права службовців місцевого самоврядування
 
-155- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У назві статті 10 слова «Права службовців» замінити словами «Основні права службовця».
 
Враховано   Стаття 11. Основні права службовця місцевого самоврядування
 
90. 1. Службовець місцевого самоврядування має право на:
 
   1. Службовець місцевого самоврядування має право на:
 
91. 1) повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку керівників, колег та інших громадян;
 
-156- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 1 частини 1 статті 10 слово «громадян» замінити на слово «осіб».
 
Враховано   1) повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку керівників, колег та інших осіб;
 
    -157- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У пункті 1 частини першої статті 10 слово «громадян» замінити словом «осіб».
 
Враховано    
92. 2) чітке визначення посадових обов’язків;
 
   2) чітке визначення посадових обов’язків;
 
93. 3) здорові та безпечні умови служби;
 
-158- Дмитренко О.М.
П. 3 ст. 10 викласти у такій редакції:
«3) належні, здорові та безпечні умови служби».
 
Враховано частково   3) належні умови служби та їх матеріально-технічне забезпечення;
 
    -159- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 3 частини 1 статті 10 викласти у наступній редакції:
«належні для високоефективної роботи умови служби та відповідне матеріально-технічне забезпечення».
 
Враховано частково    
    -160- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 3 частини першої статті 10 викласти в такій редакції:
«3) належні умови служби та їх матеріально-технічне забезпечення».
 
Враховано    
94. 4) оплату праці залежно від займаної посади служби в органі місцевого самоврядування, результатів службової діяльності та стажу служби в органах місцевого самоврядування;
 
-161- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
У пунктах 4 і 10 ч.1 ст.10 проекту слова "служби в органі місцевого самоврядування" замінити словами "служби в органах місцевого самоврядування".
 
Відхилено   4) оплату праці залежно від займаної посади, результатів службової діяльності, стажу служби в органах місцевого самоврядування та рангу;
 
    -162- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 4 частини першої статті 10 викласти в такій редакції:
«4) оплату праці залежно від займаної посади, результатів службової діяльності, стажу служби в органах місцевого самоврядування та рангу;».
 
Враховано    
95. 5) відпустки, соціально-побутове та пенсійне забезпечення відповідно до закону;
 
-163- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У пункті 5 частини першої статті 10 слово «соціально-побутове» замінити словом «соціальне».
 
Враховано   5) відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону;
 
96. 6) професійну підготовку і підвищення кваліфікації відповідно до потреб органу місцевого самоврядування;
 
-164- Дмитренко О.М.
П. 6 ст. 10 викласти у такій редакції:
«6) професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації відповідно до потреб органу місцевого самоврядування».
 
Відхилено   6) підвищення рівня професійної компетентності відповідно до потреб органу місцевого самоврядування;
 
    -165- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 6 частини 1 статті 10 викласти у наступній редакції:
«професійну підготовку, спеціалізацію і підвищення кваліфікації відповідно до потреб органу місцевого самоврядування, зокрема за кошти місцевого бюджету».
 
Відхилено    
    -166- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У пункті 6 частини першої статті 10 слова «професійну підготовку і» виключити, а слово «кваліфікації» замінити словами «рівня професійної компетентності».
 
Враховано    
97. 7) просування по службі (для осіб, які займають адміністративні посади) відповідно до рівня професійної компетентності;
 
-167- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 7 частини 1 статті 10 після слів «професійної компетентності» доповнити словами «та результатів професійної діяльності».
 
Відхилено   7) просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
 
    -168- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 7 частини першої статті 10 викласти в такій редакції:
«7) просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків».
 
Враховано    
98. 8) участь у діяльності професійних спілок з метою захисту своїх прав та інтересів;
 
-169- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункти 8 та 9 замінити пунктом 8 такого змісту:
«8) участь у діяльності професійних спілок, інших громадських об’єднань, крім випадків, визначених законом;».
У зв’язку з цим пункти 10 та 11 вважати відповідно пунктами 9 та 10.
 
Враховано   8) участь у діяльності професійних спілок, інших громадських об’єднань, крім випадків, визначених законом;
 
99. 9) участь у діяльності об’єднань громадян;
 
-170- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Пункт 9 ч.1 ст.10 виключити як такий, що не має ніякого відношення до служби в органах місцевого самоврядування і є конституційним правом кожного громадянина.
 
Відхилено      
    -171- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 9 частини 1 статті 10 після слів «об’єднань громадян» доповнити словами «крім політичних партій та блоків».
 
Враховано частково    
100. 10) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади служби в органі місцевого самоврядування, а також негативного висновку за підсумками оцінювання результатів службової діяльності;
 
-172- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 10 частини першої статті 10 викласти в такій редакції:
«9) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади, а також висновку щодо оцінювання результатів його службової діяльності».
 
Враховано   9) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади, а також висновку щодо оцінювання результатів його службової діяльності;
 
101. 11) захист від переслідування у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону з боку державних органів, органів місцевого самоврядування та їх службовців.
 
-173- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 10 доповнити пунктом 12 викладеним у наступній редакції:
«безперешкодне ознайомлення з документами щодо проходження ним служби в органі місцевого самоврядування, у тому числі висновками за підсумками оцінювання результатів його професійної діяльності».
 
Враховано частково   10) захист від незаконного переслідування з боку органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у разі повідомлення ним про факти порушення вимог цього Закону;
11) отримання за письмовим запитом від органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом;
12) безперешкодне ознайомлення з документами про проходження ним служби.
2. Службовець місцевого самоврядування також реалізує інші права, визначені у положеннях про виконавчий орган сільської, селищної, міської, районної у місті ради, структурний підрозділ органу місцевого самоврядування та в посадовій інструкції, затвердженій керівником служби.
 
    -174- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 11 частини першої статті 10 викласти в такій редакції:
«10) захист від незаконного переслідування з боку органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у разі повідомлення ним про факти порушення вимог цього Закону;».
 
Враховано    
    -175- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину першу статті 10 доповнити новими пунктами такого змісту:
«11) отримання за письмовим запитом від органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом;
12) безперешкодне ознайомлення з документами про проходження ним служби».
 
Враховано    
    -176- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Статтю 10 доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Службовець місцевого самоврядування також реалізує інші права, визначені у положеннях про виконавчий орган сільської, селищної, міської, районної в місті ради, структурний підрозділ органу місцевого самоврядування та в посадовій інструкції, затвердженій керівником служби».
 
Враховано    
102. Стаття 11. Обов’язки службовця місцевого самоврядування
 
-177- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У назві статті 11 слово «Обов’язки» замінити словами «Основні обов’язки».
 
Враховано   Стаття 12. Основні обов’язки службовця місцевого самоврядування
 
103. 1. Службовець місцевого самоврядування зобов’язаний:
 
   1. Службовець місцевого самоврядування зобов’язаний:
 
104. 1) дотримуватися вимог Конституції та законів України, діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
 
-178- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 1 частини 1 статті 11 виключити.
 
Відхилено   1) дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
 
    -179- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У пункті 1 частини першої статті 11 слово «вимог» виключити.
 
Враховано    
105. 2) дотримуватися принципів служби в органах місцевого самоврядування та правил етичної поведінки;
 
-180- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 2 частини 1 статті 11 виключити.
 
Відхилено   2) дотримуватися принципів служби в органах місцевого самоврядування та правил етичної поведінки;
 
106. 3) не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина;
 
-181- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 3 частини 1статті 11 перед словами «не допускати» доповнити словами «поважати гідність людини».
 
Відхилено   3) не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина;
 
107. 4) з повагою ставитися до державних символів України та символіки територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей;
 
   4) з повагою ставитися до державних символів України та символіки територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей;
 
108. 5) користуватися державною та регіональною мовою (мовами) під час виконання посадових обов’язків у випадках, визначених Законом України «Про засади державної мовної політики»;
 
-182- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 5 частини 1 статті 11 після слів «користуватися державною» слова «та регіональною мовою (мовами)» замінити словами «мовою або мовою національних меншин».
 
Враховано частково   5) використовувати під час виконання своїх посадових обов’язків державну мову, не допускати дискримінації державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації, а також використовувати регіональну мову або мови національних меншин у випадках, передбачених законом;
 
    -183- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 5 частини першої статті 11 викласти в такій редакції:
«5) використовувати під час виконання своїх посадових обов’язків державну мову, не допускати дискримінації державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації, а також використовувати регіональну мову або мови національних меншин у випадках, передбачених законом».
 
Враховано    
109. 6) забезпечувати ефективне здійснення функцій і повноважень місцевого самоврядування;
 
-184- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 6 частини 1 статті 11 виключити.
 
Відхилено   6) забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне здійснення функцій і повноважень місцевого самоврядування;
 
    -185- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 6 частини першої статті 11 після слова «забезпечувати» доповнити словами «в межах наданих повноважень».
 
Враховано    
110. 7) сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки;
 
-186- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 7 частини 1 статті 11 виключити.
 
Відхилено   7) сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки;
 
111. 8) виконувати рішення органів державної влади, відповідної ради та її виконавчих органів, розпорядження, накази та доручення службовців місцевого самоврядування;
 
-187- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В п.8 ч.1 ст.11 проекту слова "службовців місцевого самоврядування" замінити словами "керівників, надані в межах їх повноважень".
 
Враховано частково   8) виконувати рішення органів державної влади та місцевого самоврядування, розпорядження, накази та доручення керівників, видані на підставі та в межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України;
 
    -188- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 8 частини 1 статті 11 виключити.
 
Відхилено    
    -189- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 8 частини першої статті 11 викласти в такій редакції:
«8) виконувати рішення органів державної влади та місцевого самоврядування, розпорядження, накази та доручення керівників, видані на підставі та в межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України».
 
Враховано    
112. 9) додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання корупції;
 
   9) додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання корупції;
 
113. 10) підвищувати рівень своєї професійної компетентності, удосконалювати організацію службової діяльності;
 
-190- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У пункті 10 частини першої статті 11 знак «,» замінити сполучником «та», перед словом «підвищувати» доповнити словом «постійно».
 
Враховано   10) постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та вдосконалювати організацію службової діяльності;
 
114. 11) дотримуватися вимог щодо збереження інформації з обмеженим доступом;
 
   11) дотримуватися вимог щодо збереження інформації з обмеженим доступом;
 
115. 12) виконувати інші обов’язки, встановлені цим Законом та іншими актами законодавства.
 
-191- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 12 частини 1 статті 11 слова «цим Законом та іншими актами законодавства» замінити словом «законом».
 
Враховано частково   12) виконувати інші обов’язки, встановлені цим Законом та іншими законодавчими актами.
 
116. 2. У разі виявлення фактів порушення вимог цього Закону з боку службовців місцевого самоврядування, органів місцевого самоврядування, які стали відомі службовцю місцевого самоврядування під час його службової діяльності, він вживає вичерпних заходів щодо усунення порушення відповідно до закону. Службовець місцевого самоврядування також зобов’язаний повідомити про такі порушення центральному органові виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
-192- Власенко С.В.
Частину 2 статті 11 доповнити абзацом другим наступного змісту:
"Неповідомлення службовцем місцевого самоврядування про виявлені ним факти порушення може бути підставою для притягнення його до відповідальності у встановленому законом порядку".
 
Відхилено   2. Службовець місцевого самоврядування також виконує інші обов’язки, визначені у положеннях про виконавчий орган сільської, селищної, міської, районної у місті ради, структурний підрозділ органу місцевого самоврядування та в посадовій інструкції, затвердженій керівником служби.
 
    -193- Федорук М.Т.
У частині другій статті 11 слова "центральному органові виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби" замінити на слова "органу державної влади, який здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства з питань служби в органах місцевого самоврядування".
 
Відхилено    
    -194- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 2 статті 11 викласти в такій редакції:
«Державний службовець, здійснюючи свою професійну діяльність або поза її межами, виявив факти порушення вимог цього Закону з боку посадових осіб органів місцевого самоврядування зобов’язаний звернутися для забезпечення законності до безпосереднього керівника посадової особи, яка вчинила правопорушення.
Службовець місцевого самоврядування також зобов’язаний повідомити про такі порушення центральному органові виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби».
 
Відхилено    
    -195- Мельник С.І.
Частину другу статті 11 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«У разі виявлення фактів порушення вимог цього Закону з боку службовців місцевого самоврядування, органів місцевого самоврядування, які стали відомі службовцю місцевого самоврядування під час його службової діяльності, він вживає вичерпних заходів щодо усунення порушення відповідно до закону».
 
Відхилено    
    -196- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В частині 2 ст.11 слова "службовців місцевого самоврядування, органів місцевого самоврядування", замінити словами "органів місцевого самоврядування, посадових осіб місцевого самоврядування", а слова "центральному органові виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби" замінити словами "відповідному органові державної влади".
 
Відхилено    
    -197- Кривенко В.В.
Дзюблик П.В.
Частину другу статті 11 виключити.
 
Відхилено    
    -198- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Статтю 11 доповнити частиною 3 в такій редакції:
«3. Службовці в органах місцевого самоврядування також виконують інші обов’язки, визначені у положеннях про структурні підрозділи органів місцевого самоврядування та посадових інструкціях, затверджених керівниками служби в органах місцевого самоврядування.»
 
Враховано частково    
    -199- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину другу статті 11 викласти в такій редакції:
«2. Службовець місцевого самоврядування також виконує інші обов’язки, визначені у положеннях про виконавчий орган сільської, селищної, міської, районної в місті ради, структурний підрозділ органу місцевого самоврядування та в посадовій інструкції, затвердженій керівником служби».
 
Враховано    
117. Стаття 12. Врегулювання конфлікту інтересів
 
-200- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Статтю 12 виключити.
У зв’язку з цим змінити нумерацію наступних статетй.
 
Враховано      
    -201- Федорук М.Т.
Статтю 12 викласти у такій редакції:
"Стаття 12. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
1. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності службовців місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", статті 59-1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 
Відхилено    
118. 1. Службовець місцевого самоврядування повинен:
 
      
119. 1) вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
 
      
120. 2) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли він дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівника, а у випадку перебування на посаді, яка не передбачає наявності безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - Національне агентство з питань запобігання корупції чи інший визначений законом орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів;
 
-202- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
У п.2 ст.12 необхідно дати визначення "реального чи потенційного конфлікту", або доповнити в ч.2 ст.1 посилання на інший закон, в якому ці терміни вживаються.
 
Враховано      
    -203- Левченко Ю.В.
Ленський О.О.
У пункті 2 частини першої статті 12 слова "чи повинен був дізнатися" вилучити.
 
Враховано    
121. 3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
 
      
122. 4) вживати передбачених законом заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.
 
      
123. Стаття 13. Виконання службовцем місцевого самоврядування наказу (розпорядження, доручення)
 
-204- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
У ст.ст.13, 14 терміни "наказ (розпорядження, доручення)" не узгоджуються з п.2 ч.1 ст.1 проекту. Також зазначені терміни необхідно узгодити із ст.60 Конституції України ("Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні накази чи розпорядження").
 
Враховано   Стаття 13. Підпорядкування службовця місцевого самоврядування та виконання розпорядження, наказу, доручення
 
    -205- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Статтю 13 викласти в такій редакції:
«Стаття 13. Підпорядкування службовця місцевого самоврядування та виконання розпорядження, наказу, доручення
1. Службовець місцевого самоврядування діє у межах повноважень, визначених Конституцією та законами України, і підпорядковується своєму безпосередньому керівникові або особі, яка виконує його обов’язки.
2. Службовець місцевого самоврядування зобов’язаний виконувати розпорядження, накази, доручення керівника, видані в межах його повноважень, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.
Під час виконання своїх обов’язків службовець місцевого самоврядування не зобов’язаний виконувати доручення працівників патронатної служби.
3. Розпорядження, наказ, доручення має містити конкретне завдання, інформацію про його предмет, строк виконання та особу, відповідальну за виконання.
Розпорядження, наказ має бути письмовим, а доручення може бути письмовим або усним.
4. Якщо службовець місцевого самоврядування отримав розпорядження, наказ, доручення не від безпосереднього керівника, а від керівника вищого рівня, він зобов’язаний повідомити про це безпосереднього керівника.
5. Розпорядження, наказ, доручення може бути скасовано керівником, який його видав, та відповідним сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради.
6. Службовець місцевого самоврядування у разі виникнення сумніву в законності виданого керівником розпорядження, наказу, доручення повинен вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов’язаний виконати таке розпорядження, наказ, доручення. Одночасно з виконанням такого розпорядження, наказу, доручення службовець місцевого самоврядування зобов’язаний у письмовій формі повідомити про нього відповідного сільського, селищного, міського голову, голову районної, районної у місті, обласної ради, а в разі його відсутності або якщо такий службовець займає посаду категорії І- відповідний правоохоронний орган. У такому разі службовець місцевого самоврядування звільняється від відповідальності за виконання такого розпорядження, наказу, доручення, якщо його буде визнано незаконним у встановленому порядку, крім випадків виконання явно злочинного розпорядження, наказу, доручення.
7. Якщо службовець місцевого самоврядування виконав розпорядження, наказ, доручення керівника, визнане у встановленому законом порядку незаконним, і не вчинив дій, передбачених частиною шостою цієї статті, він несе відповідальність за своє діяння відповідно до закону.
8. Керівник у разі отримання вимоги службовця місцевого самоврядування про надання письмового підтвердження розпорядження, наказу, доручення зобов’язаний письмово підтвердити відповідне розпорядження, наказ, доручення в одноденний строк.
У разі ненадання письмового підтвердження у зазначений строк розпорядження, наказ, доручення вважається скасованим.
9. За видання керівником та виконання службовцем місцевого самоврядування явно злочинного розпорядження, наказу, доручення, відповідні особи несуть відповідальність згідно із законом».
 
Враховано    
    -206- Федорук М.Т.
Статтю 13 викласти у новій редакції:
"Стаття 13. Підпорядкування службовця місцевого самоврядування та виконання ним актів безпосереднього керівника
1. Службовець місцевого самоврядування під час виконання посадових обов’язків діє у межах повноважень, визначених законодавством, і підпорядковується своєму безпосередньому керівникові або особі, яка виконує його обов’язки.
2. Службовець місцевого самоврядування виконує акти (накази, розпорядження, доручення тощо), отримані тільки від безпосереднього керівника або особи, яка виконує його обов’язки.
3. Скасувати акт (наказ, розпорядження, доручення тощо) безпосереднього керівника або особи, яка виконує його обов’язки (далі акт безпосереднього керівника), має право керівник, який його видав, та керівник вищого рівня у межах системи органів місцевого самоврядування відповідної територіальної громади.
4. Акт безпосереднього керівника, виданий в межах його повноважень, є обов’язковим для виконання службовцем місцевого самоврядування, крім випадків виконання явно злочинного наказу.
5. Службовець місцевого самоврядування у разі виникнення сумніву в законності акта безпосереднього керівника має право шляхом подання доповідної записки вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов’язаний виконати такий акт безпосереднього керівника, крім випадків виконання явно злочинного акта безпосереднього керівника. Одночасно з виконанням такого акта безпосереднього керівника службовець місцевого самоврядування зобов’язаний у письмовій формі повідомити про нього керівникові вищого рівня. У такому разі службовець місцевого самоврядування звільняється від відповідальності за виконання такого акта безпосереднього керівника, якщо його буде визнано незаконним у встановленому порядку, крім випадків виконання явно злочинного акта безпосереднього керівника.
6. Службовець місцевого самоврядування, що виконав акт безпосереднього керівника, який у подальшому було визнано у встановленому порядку незаконним, не дотримавшись вимог, передбачених частиною п’ятою цієї статті, несе відповідальність відповідно до закону.
7. Безпосередній керівник у разі отримання доповідної записки з вимогою службовця місцевого самоврядування про надання письмового підтвердження його акта зобов’язаний письмово підтвердити відповідний акт в одноденний строк. У разі непідтвердження такого акта у зазначений строк він вважається скасованим.
8. Видання злочинного акта безпосереднього керівника тягне за собою відповідальність, передбачену законом.".
 
Відхилено    
124. 1. Службовець місцевого самоврядування під час виконання посадових обов’язків діє у межах повноважень, визначених законодавством, і підпорядковується своєму безпосередньому керівникові або особі, яка виконує його обов’язки.
 
-207- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 13 після слів «яка виконує його обов’язки» доповнити словами «та виконує їхні накази».
 
Відхилено   1. Службовець місцевого самоврядування діє у межах повноважень, визначених Конституцією та законами України, і підпорядковується своєму безпосередньому керівникові або особі, яка виконує його обов’язки.
 
125. 2. Службовець місцевого самоврядування виконує накази (розпорядження, доручення), отримані тільки від безпосереднього керівника або особи, яка виконує його обов’язки.
 
-208- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 2 статті 13 викласти у наступній редакції:
«Службовець місцевого самоврядування повинен виконувати лише ті законні накази (розпорядження, доручення), які він отримав від свого безпосереднього керівника або від особи, яка виконує обов’язки безпосереднього керівника у разі його відсутності».
 
Відхилено   2. Службовець місцевого самоврядування зобов’язаний виконувати розпорядження, накази, доручення керівника, видані в межах його повноважень, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.
Під час виконання своїх обов’язків службовець місцевого самоврядування не зобов’язаний виконувати доручення працівників патронатної служби.
3. Розпорядження, наказ, доручення має містити конкретне завдання, інформацію про його предмет, строк виконання та особу, відповідальну за виконання.
Розпорядження, наказ має бути письмовим, а доручення може бути письмовим або усним.
4. Якщо службовець місцевого самоврядування отримав розпорядження, наказ, доручення не від безпосереднього керівника, а від керівника вищого рівня, він зобов’язаний повідомити про це безпосереднього керівника.
 
126. 3. Скасувати наказ (розпорядження, доручення) має право керівник, який його видав, та керівник вищого рівня у межах відповідної ради.
 
   5. Розпорядження, наказ, доручення може бути скасовано керівником, який його видав, та відповідним сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради.
 
127. 4. Наказ (розпорядження, доручення) керівника, виданий в межах його повноважень, є обов’язковим для виконання службовцем місцевого самоврядування, крім випадків виконання явно злочинного наказу.
 
-209- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Доповнити статтю 13 частиною 5 такого змісту:
«5. Під час виконання своїх обов’язків державний службовець не може керуватися наказами (розпорядженнями, дорученнями) працівників патронатної служби.»
Частини 5-8 статті 18 вважати частинами 6-9.
 
Враховано частково      
128. 5. Службовець місцевого самоврядування у разі виникнення сумніву в законності виданого керівником наказу (розпорядження, доручення) має право шляхом подання доповідної записки вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов’язаний виконати такий наказ (розпорядження, доручення), крім випадків виконання явно злочинного наказу (розпорядження, доручення). Одночасно з виконанням такого наказу (розпорядження, доручення) службовець місцевого самоврядування зобов’язаний у письмовій формі повідомити про нього керівникові вищого рівня, а у разі його відсутності - відповідній раді. У такому разі службовець місцевого самоврядування звільняється від відповідальності за виконання такого наказу (розпорядження, доручення), якщо його буде визнано незаконним у встановленому порядку, крім випадків виконання явно злочинного наказу (розпорядження, доручення).
 
-210- Левченко Ю.В.
Частину п'яту статті 13 викласти у такій редакції:
"5. Службовець місцевого самоврядування у раз виникнення сумніву в законності виданого керівником наказу (розпорядження, доручення) має право шляхом подання доповідної записки вимагати його письмового підтвердження.
Після отримання письмового підтвердження службовець має право звернутися до керівника вищого рівня, а у разі його відсутності — до відповідної ради з метою організації перевірки на предмет законності наказу, під час проведення якої виконання наказу зупиняється.
Службовця місцевого самоврядування не може бути притягнуто до відповідальності за невиконання наказу у випадку звернення про перевірку такого наказу на предмет його законності".
 
Відхилено   6. Службовець місцевого самоврядування у разі виникнення сумніву в законності виданого керівником розпорядження, наказу, доручення повинен вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов’язаний виконати таке розпорядження, наказ, доручення. Одночасно з виконанням такого розпорядження, наказу, доручення службовець місцевого самоврядування зобов’язаний у письмовій формі повідомити про нього відповідного сільського, селищного, міського голову, голову районної, районної у місті, обласної ради, а в разі його відсутності або якщо такий службовець займає посаду категорії І – відповідний правоохоронний орган. У такому разі службовець місцевого самоврядування звільняється від відповідальності за виконання такого розпорядження, наказу, доручення, якщо його буде визнано незаконним у встановленому порядку, крім випадків виконання явно злочинного розпорядження, наказу, доручення.
 
    -211- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 5 статті 13 слово «в» замінити словом «щодо».
 
Відхилено    
129. 6. Якщо службовець місцевого самоврядування виконав наказ, який у подальшому було визнано у встановленому порядку незаконним, не дотримавшись вимог, передбачених частиною п’ятою цієї статті, він несе відповідальність відповідно до закону.
 
-212- Дмитренко О.М.
Ч. 6 ст. 13 викласти у такій редакції:
«6. Якщо службовець місцевого самоврядування, не дотримавшись вимог, передбачених частиною п’ятою цієї статті, виконав явно протиправний наказ, незаконність якого було визнано у встановленому порядку, він несе відповідальність відповідно до закону».
 
Відхилено   7. Якщо службовець місцевого самоврядування виконав розпорядження, наказ, доручення керівника, визнане у встановленому законом порядку незаконним, і не вчинив дій, передбачених частиною шостою цієї статті, він несе відповідальність за своє діяння відповідно до закону.
 
130. 7. Керівник у разі отримання доповідної записки з вимогою службовця місцевого самоврядування про надання письмового підтвердження наказу (розпорядження, доручення) зобов’язаний письмово підтвердити відповідний наказ (розпорядження, доручення) в одноденний строк. У разі непідтвердження такого наказу (розпорядження, доручення) у зазначений строк він вважається скасованим.
 
   8. Керівник у разі отримання вимоги службовця місцевого самоврядування про надання письмового підтвердження розпорядження, наказу, доручення зобов’язаний письмово підтвердити відповідне розпорядження, наказ, доручення в одноденний строк.
У разі ненадання письмового підтвердження у зазначений строк розпорядження, наказ, доручення вважається скасованим.
 
131. 8. Видання злочинного наказу (розпорядження, доручення) тягне за собою відповідальність, передбачену законом.
 
-213- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 8 статті 13 викласти у наступній редакції:
«За видання та виконання явно злочинного наказу (розпорядження, доручення) службовець місцевого самоврядування несе відповідальність, передбачену законом».
 
Враховано редакційно   9. За видання керівником та виконання службовцем місцевого самоврядування явно злочинного розпорядження, наказу, доручення відповідні особи несуть відповідальність згідно із законом.
 
132. Стаття 14. Політична неупередженість службовця місцевого самоврядування
 
   Стаття 14. Політична неупередженість службовця місцевого самоврядування
 
133. 1. Службовець місцевого самоврядування, який займає адміністративну посаду, повинен неупереджено виконувати законні накази (розпорядження, доручення) безпосереднього керівника незалежно від його партійної приналежності та своїх політичних переконань.
 
-214- Мельник С.І.
У частині першій статті 14 розділу ІІ слова «його партійної приналежності та» виключити.
 
Відхилено   1. Службовець місцевого самоврядування повинен неупереджено виконувати розпорядження, накази, доручення керівника незалежно від партійної належності керівника та своїх політичних переконань.
 
    -215- Федорук М.Т.
У частині першій статті 14 слова "накази (розпорядження, доручення)" замінити словом "акти".
 
Відхилено    
    -216- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину першу статті 14 викласти в такій редакції:
«1. Службовець місцевого самоврядування повинен неупереджено виконувати розпорядження, накази, доручення керівника незалежно від партійної належності керівника та своїх політичних переконань».
 
Враховано    
134. 2. Службовець місцевого самоврядування, який займає адміністративну посаду, зобов’язаний уникати демонстрації у будь-якій формі власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків та вчиняти інші дії або бездіяльність, що можуть негативно вплинути на імідж органу місцевого самоврядування та довіру громадян до Української держави або становити загрозу для конституційного ладу, територіальної цілісності і національної безпеки, здоров’я та захисту прав і свобод інших людей.
 
-217- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частини другу та третю статті 14 замінити частиною другою такого змісту:
«2. Службовець місцевого самоврядування не має права:
1) під час виконання повноважень демонструвати власні політичні погляди та вчиняти інші дії або бездіяльність, що у будь-який спосіб можуть засвідчити його особливе ставлення до політичних партій і негативно вплинути на авторитет місцевого самоврядування та держави або становити загрозу для конституційного ладу, територіальної цілісності і національної безпеки, для здоров’я та прав і свобод інших людей, інтересів відповідних територіальних громад;
2) бути членом політичної партії, якщо він займає посаду категорії І. На час служби в органах місцевого самоврядування на посаді категорії І особа зупиняє своє членство в політичній партії;
3) суміщати службу із статусом депутата сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради, якщо він працює відповідно у апараті, секретаріаті, виконавчому апараті такої сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради, у виконавчих органах такої сільської, селищної, міської, районної в місті ради;
4) проводити передвиборну агітацію чи брати в ній участь у робочий час, крім випадків його реєстрації кандидатом на пост Президента України, кандидатом у народні депутати України, кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у депутати місцевої ради або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости;
5) залучати, використовуючи своє службове становище, службовців місцевого самоврядування, державних службовців, працівників бюджетної сфери, інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями;
6) організовувати і брати участь у страйках та інших діях, що перешкоджають виконанню органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування передбачених законом повноважень;
7) у будь-який інший спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях».
У зв’язку з цим частини третю – п’яту вважати частинами другою – четвертою.
 
Враховано   2. Службовець місцевого самоврядування не має права:
1) під час виконання повноважень демонструвати власні політичні погляди та вчиняти інші дії або бездіяльність, що у будь-який спосіб можуть засвідчити його особливе ставлення до політичних партій і негативно вплинути на авторитет місцевого самоврядування та держави або становити загрозу для конституційного ладу, територіальної цілісності і національної безпеки, для здоров’я та прав і свобод інших людей, інтересів відповідних територіальних громад;
2) бути членом політичної партії, якщо він займає посаду категорії І. На час служби в органах місцевого самоврядування на посаді категорії І особа зупиняє своє членство в політичній партії;
3) суміщати службу із статусом депутата сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради, якщо він працює відповідно в апараті, секретаріаті, виконавчому апараті такої сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради, у виконавчих органах такої сільської, селищної, міської, районної у місті ради;
4) проводити передвиборну агітацію чи брати в ній участь у робочий час, крім випадків його реєстрації кандидатом на пост Президента України, кандидатом у народні депутати України, кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у депутати місцевої ради або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости;
5) залучати, використовуючи своє службове становище, службовців місцевого самоврядування, державних службовців, працівників бюджетної сфери, інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями;
6) організовувати і брати участь у страйках та інших діях, що перешкоджають виконанню органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування передбачених законом повноважень;
7) у будь-який інший спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях.
 
    -218- Дмитренко О.М.
Ч. 2 ст. 14 викласти у такій редакції:
«2. Службовець місцевого самоврядування, який займає адміністративну посаду, зобов’язаний уникати демонстрації у будь-якій формі власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків та вчиняти інші дії або бездіяльність, що можуть негативно вплинути на імідж органу місцевого самоврядування та довіру громадян до Української держави або становити загрозу для конституційного ладу, територіальної цілісності і національної безпеки, життя і здоров’я людей, а також захисту їх прав і свобод».
 
Відхилено    
    -219- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 2 статті 14 після слів «в інтересах політичних» доповнити словами «сил, блоків».
 
Відхилено    
135. 3. Службовець місцевого самоврядування, який займає адміністративну посаду, не має права:
 
      
136. 1) бути членом політичної партії;
 
-220- Власенко С.В.
Левченко Ю.В.
Хомутиннік В.Ю.
Бондар В.В.
Давиденко В.М.
Кривенко В.В.
Дзюблик П.В.
Ленський О.О.
Пункт перший частини третьої статті 14 виключити, у зв’язку з чим пункти 2-4 вважати пунктами 1-3.
 
Враховано частково      
    -221- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 1 частини 3 статті 14 викласти у наступній редакції :
«1) утворювати політичні партії, блоки та бути їх членом».
 
Відхилено    
137. 2) проводити чи брати участь у передвиборній агітації, крім випадку його висування та реєстрації кандидатом на пост Президента України, кандидатом у народні депутати України, кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у депутати місцевої ради або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови;
 
-222- Хомутиннік В.Ю.
Бондар В.В.
У пункті 2 частини третьої статті 14 після цифри та знаку «2)» доповнити словами «у робочий час»;
 
Враховано частково      
138. 3) залучати, використовуючи своє службове становище, державних службовців, службовців місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери, інші категорії населення до участі в агітації, акціях та заходах, що організовані політичними партіями (за винятком акцій та заходів щодо захисту конституційного ладу, територіальної цілісності України, відзначення державних і професійних свят, ювілейних та пам’ятних дат, а також акцій та заходів, організованих професійними спілками з метою захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів службовців місцевого самоврядування);
 
-223- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 3 частини 3 статті 14 після слів «політичними партіями» доповнити словами «чи блоками».
 
Відхилено      
    -224- Медуниця О.В.
Частину третю статті 14 доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1) суміщати роботу на посаді в органах місцевого самоврядування з обов’язками народного депутата України або депутата місцевої ради;".
 
Враховано частково    
139. 4) у будь-який інший спосіб використовувати своє службове становище у цілях політичних партій.
 
-225- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 4 частини 3 статті 14 слова «у цілях політичних партій» замінити словами «у політичних цілях».
 
Враховано   3. Керуючий справами виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради, керуючий справами виконавчого апарату районної, обласної ради, керуючий справами секретаріату (апарату) Київської, Севастопольської міської ради не може бути депутатом будь-якої місцевої ради.
 
    -226- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Статтю 14 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
«3. Керуючий справами виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної в місті ради, керуючий справами виконавчого апарату районної, обласної ради, керуючий справами секретаріату (апарату) Київської, Севастопольської міської ради не може бути депутатом будь-якої місцевої ради».
 
Враховано    
140. 4. У разі висування та реєстрації службовця місцевого самоврядування кандидатом на пост Президента України, кандидатом у народні депутати України, кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у депутати місцевої ради або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови він зобов’язаний в одноденний строк письмово повідомити про це сільському, селищному, міському голові, голові районної, районної у місті, обласної ради.
 
-227- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Ч.4 ст.14 необхідно виключити, оскільки вона стосується виборчих питань, дублює відповідні норми виборчих законів і не є предметом ст.14 ("Політична неупередженість службовця місцевого самоврядування").
 
Відхилено   4. У разі реєстрації службовця місцевого самоврядування кандидатом на пост Президента України, кандидатом у народні депутати України, кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у депутати місцевої ради, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости він зобов’язаний в одноденний строк письмово повідомити про це відповідного суб’єкта призначення.
 
    -228- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Абзац перший частини четвертої статті 14 викласти в такій редакції:
«4. У разі реєстрації службовця місцевого самоврядування кандидатом на пост Президента України, кандидатом у народні депутати України, кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у депутати місцевої ради, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости він зобов’язаний в одноденний строк письмово повідомити про це відповідного суб’єкта призначення».
 
Враховано    
141. Службовцю місцевого самоврядування надається відпустка без збереження заробітної плати на час участі у виборчому процесі. Зазначена відпустка надається з дня повідомлення службовцем місцевого самоврядування керівникові служби про участь у виборчому процесі як кандидата до дня завершення відповідного виборчого процесу згідно з вимогами виборчого законодавства.
 
-229- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Абзац другий частини четвертої статті 14 викласти в такій редакції:
«На час участі у виборчому процесі службовець місцевого самоврядування має право на відпустку без збереження заробітної плати, що надається йому в обов'язковому порядку».
 
Враховано   На час участі у виборчому процесі службовець місцевого самоврядування має право на відпустку без збереження заробітної плати, що надається йому в обов'язковому порядку.
 
142. 5. Службовець місцевого самоврядування не має права організовувати і брати участь у страйках та інших діях, що перешкоджають виконанню органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування передбачених законом повноважень.
 
-230- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Ч.5 ст.14 перенести в ч.3 пунктом 5.
 
Відхилено      
    -231- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 5 статті 14 після слів «участь у страйках» доповнити словами «зборах мітингах, походах і демонстраціях».
 
Відхилено    
    -232- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Доповнити Закон статтею 14-1 в такій редакції:
«Стаття 14-1. Реалізація службовцем в органі місцевого самоврядування свого права бути обраним до органів державної влади та місцевого самоврядування.
1. Службовці в органах місцевого самоврядування можуть вільно балотуватися до органу державної влади або органу місцевого самоврядування.
2. У разі висування та реєстрації службовця в органі місцевого самоврядування кандидатом на виборну посаду у встановленому порядку, він зобов’язаний в одноденний строк письмово повідомити про це керівникові служби в органі місцевого самоврядування та подати заяву про отримання відпустки на час участі у виборчій кампанії до державного органу або органу місцевого самоврядування.
3. Керівник служби в органі місцевого самоврядування зобов’язаний на час участі службовця в органі місцевого самоврядування у виборчому процесі надати йому відпустку без збереження заробітної плати. Така відпустка надається з дня повідомлення керівника служби в органі місцевого самоврядування про участь у виборчому процесі і до дня завершення виборчого процесу відповідно до виборчого законодавства.»
 
Відхилено    
    -233- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Доповнити Закон статтею 14-2 в такій редакції:
«Стаття 14-2. Декларування доходів державних службовців
1.Службовець в органі місцевого самоврядування або особа, яка претендує на посаду службовця в органі місцевого самоврядування зобов’язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру згідно із Законом України «Про запобігання корупції».
2.Декларації містять закриту та відриту для публічного доступу інформацію. Закритою інформацією є адреса проживання службовця в органі місцевого самоврядування та інших осіб згаданих у декларації. Інша інформація є відкритою».
 
Відхилено    
    -234- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Доповнити Закон статтею 14-3 в такій редакції:
«Стаття 14-3. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування
1.Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування становить 65 років.
2.Після досягнення граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування особи можуть продовжувати роботу в органах місцевого самоврядування лише на посадах, які не належать до посад служби в органах місцевого самоврядування».
 
Відхилено    
    -235- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину п’яту статті 14 виключити.
 
Враховано    
143. Стаття 15. Захист права на службу в органах місцевого самоврядування
 
   Стаття 15. Захист права на службу в органах місцевого самоврядування
 
144. 1. У разі порушення наданих цим Законом прав або виникнення перешкод у реалізації таких прав службовець місцевого самоврядування або особа, яка претендує на зайняття адміністративної посади в органах місцевого самоврядування, може подати керівникові служби відповідну заяву з обґрунтуванням суті порушення його прав або перешкод у їх реалізації.
 
-236- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 1 статті 15 після слів «керівникові служби» доповнити словом «в органі», після слів «перешкод у їх реалізації.» доповнити словами «У своїй заяві службовець місцевого самоврядування може вимагати від керівника служби в органі створення комісії для перевірки викладених у заяві фактів».
 
Враховано редакційно   1. У разі порушення наданих цим Законом прав або виникнення перешкод у їх реалізації службовець місцевого самоврядування, який займає посаду категорій ІІ і ІІІ, у місячний строк з дня, коли він дізнався або мав дізнатися про це, може подати керівнику служби скаргу із зазначенням фактів порушення його прав або перешкоджання в їх реалізації.
У скарзі може міститися вимога до керівника служби про утворення комісії для перевірки викладених у ній фактів.
 
    -237- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину першу статті 15 викласти в такій редакції:
«1. У разі порушення наданих цим Законом прав або виникнення перешкод у їх реалізації службовець місцевого самоврядування, який займає посаду категорій ІІ і ІІІ, у місячний строк з дня, коли він дізнався або мав дізнатися про це, може подати керівнику служби скаргу із зазначенням фактів порушення його прав або перешкоджання у їх реалізації.
У скарзі може міститися вимога до керівника служби про утворення комісії для перевірки викладених у ній фактів».
 
Враховано    
145. 2. Керівник служби за заявою особи, зазначеної у частині першій цієї статті, може утворити комісію у складі не менше трьох осіб для перевірки викладених у заяві фактів.
 
-238- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину другу статті 15 замінити частинами другою та третьою такого змісту:
«2. Керівник служби на вимогу службовця місцевого самоврядування для перевірки викладених у скарзі фактів утворює комісію у складі не менше трьох осіб.
До складу комісії включаються представники юридичної служби та служби персоналу, представники відповідного службовця місцевого самоврядування, визначені ним із числа службовців місцевого самоврядування, а в разі наявності виборного органу первинної профспілкової організації – делеговані його рішенням представники з числа службовців місцевого самоврядування.
3. Керівник служби зобов’язаний не пізніше 20 календарних днів з дня отримання скарги надати службовцю місцевого самоврядування обґрунтовану письмову відповідь (рішення).
У разі утворення комісії відповідно до вимог частини другої цієї статті письмова відповідь (рішення) керівника служби має ґрунтуватися на висновку комісії».
У зв’язку з цим частини третю та четверту вважати відповідно частинами четвертою та п’ятою.
 
Враховано   2. Керівник служби на вимогу службовця місцевого самоврядування для перевірки викладених у скарзі фактів утворює комісію у складі не менше трьох осіб.
До складу комісії включаються представники юридичної служби та служби персоналу, представники відповідного службовця місцевого самоврядування, визначені ним із числа службовців місцевого самоврядування, а в разі наявності виборного органу первинної профспілкової організації – делеговані його рішенням представники з числа службовців місцевого самоврядування.
 
    -239- Добродомов Д.Є.
У ч. 2 ст. 15 слова «може утворити» замінити словом «утворює».
 
Враховано    
    -240- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 2 статті 15 після слів «керівникові служби» доповнити словом «в органі».
 
Відхилено    
146. Вмотивована відповідь керівника служби на заяву надається у письмовій формі не пізніше ніж протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви. Відповідальність за своєчасний розгляд заяв осіб, зазначених у частині першій цієї статті, несе керівник служби.
 
-241- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Абзац 2 частини 2 статті 15 викласти в такій редакції:
«Керівник служби в органі зобов’язаний в строк не пізніше 10 робочих днів з дня отримання заяви надати заявнику вмотивовану письмову відповідь (рішення), яка повинна ґрунтуватися на висновку комісії у разі її створення. Відповідальність за своєчасний розгляд заяв осіб, зазначених у частині першій цієї статті, несе керівник служби в органі».
 
Враховано частково   3. Керівник служби зобов’язаний не пізніше 20 календарних днів із дня отримання скарги надати службовцю місцевого самоврядування обґрунтовану письмову відповідь (рішення).
У разі утворення комісії відповідно до вимог частини другої цієї статті письмова відповідь (рішення) керівника служби має ґрунтуватися на висновку комісії.
 
147. 3. У разі неотримання в установлений строк вмотивованої відповіді на заяву або незгоди з рішенням органу місцевого самоврядування особа, зазначена у частині першій цієї статті, може звернутися із скаргою до відповідного органу державної влади.
 
-242- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
У ч.3 ст.15 проекту слова «рішенням органу місцевого самоврядування» замінити словами «рішенням керівника служби».
 
Враховано частково      
    -243- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину третю статті 15 виключити.
 
Враховано    
    -244- Кривенко В.В.
Дзюблик П.В.
Частину третю статті 15 доповнити такими словами «який здійснює контроль за забезпеченням законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян».
 
Відхилено    
    -245- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 3 статті 15 викласти в такій редакції:
«У разі неотримання службовцем місцевого самоврядування в установлений строк вмотивованої відповіді на заяву або незгоди з рішенням керівника служби в органі особа, зазначена у частині першій цієї статті, може звернутися із скаргою до відповідного органу державної влади, для встановлення факту порушення вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері служби в органах місцевого самоврядування.»
 
Відхилено    
    -246- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Статтю 15 доповнити частиною 4 в такій редакції:
«За результатами розгляду заяви відповідний орган державної влади надає заявнику вмотивовану відповідь у строк не пізніше 20 робочих днів з дня надходження заяви та в разі встановлення факту порушення прав службовця органу місцевого самоврядування подає органу місцевого самоврядування обов’язкову для виконання вимогу щодо скасування рішення або усунення відповідних порушень, які суперечать цьому Закону та іншим нормативно-правовим актам у сфері державної служби».
 
Відхилено    
    -247- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Статтю 15 доповнити частиною 5 в такій редакції:
«5. Якщо права службовця в органі місцевого самоврядування, надані цим Законом, порушив керівник служби в органі місцевого самоврядування, він може подати заяву із зазначенням фактів порушення його прав або перешкод у їх реалізації безпосередньо до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби».
 
Відхилено    
    -248- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Статтю 15 доповнити частиною 6 в такій редакції:
«6. Відповідний орган державної влади, за фактом порушення ініціює та проводить у встановленому порядку службове розслідування з метою виявлення винних у такому порушенні посадових осіб, а також забезпечення безумовного поновлення прав службовця органу місцевого самоврядування та усунення перешкод у їх реалізації (у разі прийняття таких рішень)».
 
Відхилено    
148. 4. Особа, зазначена у частині першій цієї статті, має право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів місцевого самоврядування, їх службовців щодо перешкод у реалізації прав, наданих їй цим Законом, безпосередньо до суду.
 
-249- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
У ч.4 ст.15 проекту слова «їх службовців» замінити словами «їх посадових осіб».
 
Враховано   4. Службовці місцевого самоврядування мають право оскаржити до суду рішення, дії чи бездіяльність органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, що перешкоджають реалізації прав, наданих їм цим Законом.
 
    -250- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину четверту статті 15 викласти в такій редакції:
«4. Службовці місцевого самоврядування мають право оскаржити до суду рішення, дії чи бездіяльність органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, що перешкоджають реалізації прав, наданих їм цим Законом».
 
Враховано    
149. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
150. ВСТУП НА СЛУЖБУ В ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, СЛУЖБОВА КАР’ЄРА ТА ПРИПИНЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 
-251- Федорук М.Т.
Назву розділу ІІІ викласти у такій редакції:
«Розділ ІІІ. ВСТУП НА СЛУЖБУ В ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇЇ ПРОХОДЖЕННЯ».
 
Враховано частково   ВСТУП НА СЛУЖБУ В ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 
    -252- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У назві розділу ІІІ слова та знак «, службова кар’єра та припинення служби в органах місцевого самоврядування» виключити.
 
Враховано    
151. Стаття 16. Право на службу в органах місцевого самоврядування та обмеження щодо вступу на таку службу
 
-253- Федорук М.Т.
Назву статті 16 та частину першу статті 16 викласти у такій редакції:
«Стаття 16. Право на службу в органах місцевого самоврядування та його обмеження
1. Право на службу в органах місцевого самоврядування мають громадяни України, яким виповнилось 18 років і які вільно володіють державною мовою, за умови, що їм присуджено ступінь вищої освіти:
1) для посад категорій «А» і «Б» (крім виборних посад) - не нижче магістра;
2) для посад категорії «В» - не нижче молодшого бакалавра».
 
Відхилено   Стаття 16. Право на службу в органах місцевого самоврядування
 
    -254- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У назві статті 16 слова «та обмеження щодо вступу на таку службу» виключити.
 
Враховано    
152. 1. Право на службу в органах місцевого самоврядування мають громадяни України, яким виповнилось 18 років і які вільно володіють державною мовою, за умови, що їм присвоєно ступінь вищої освіти:
 
-255- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину першу статті 16 викласти в такій редакції:
«1. Право на службу в органах місцевого самоврядування мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою».
 
Враховано   1. Право на службу в органах місцевого самоврядування мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою.
 
    -256- Шинькович А.В.
В абзаці першому частини першої статті 16 цифру та слово "18 років" замінити цифрою та словом "23 роки".
 
Відхилено    
    -257- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Абзац 1 частини 1 статті 16 після слів «громадяни України» доповнити словами «незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання».
 
Відхилено    
    -258- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Абзац 1 частини 1 статті 16 після слів «вищої освіти» доповнити словами «не нижче».
 
Враховано частково (в іншій статті)   
153. 1) для посад категорій «А» і «Б» (крім виборних посад) - магістра;
 
-259- Власенко С.В.
Шинькович А.В.
Пункт 1 частини 1 статті 16 після слів "магістра" доповнити словом " (спеціаліста)".
 
Відхилено      
    -260- Івченко В.Є.
У пункті 1 частини першої статті 16 слово "магістра" замінити словами "спеціаліста, магістра".
 
Відхилено    
    -261- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 1 частини 1 слова «категорій «А» і «Б» (крім виборних посад)» замінити словами «категорії «Б».
 
Відхилено    
    -262- Кривенко В.В.
Дзюблик П.В.
Пункт 1 частини першої статті 16 викласти у такій редакції:
"1) для посад категорій «А» і «Б» (крім виборних посад) – повна вища освіта – магістр, спеціаліст (для кандидатів, які здобули вищу освіту до набрання чинності Законом України "Про вищу освіту" від 01 липня 2014 року №1556-VІІ);".
 
Відхилено    
154. 2) для посад категорії «В» - бакалавра, молодшого бакалавра.
 
-263- Власенко С.В.
Пункт 2 частини 1 статті 16 після слів "молодшого бакалавра" доповнити словами в дужках " (молодшого спеціаліста)".
 
Відхилено      
    -264- Кривенко В.В.
Дзюблик П.В.
Пункт 2 частини першої статті 16 викласти у такій редакції:
"2) для посад категорії «В» - бакалавра, молодшого бакалавра, спеціаліста, молодшого спеціаліста (для кандидатів, які здобули вищу освіту до набрання чинності Законом України "Про вищу освіту" від 01 липня 2014 року №1556-VІІ);".
 
Відхилено    
155. 2. Посаду служби в органі місцевого самоврядування не можуть займати особи, які:
 
-265- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В ч.2 ст.16 проекту слова "служби в органі місцевого самоврядування" замінити словами "служби в органах місцевого самоврядування".
 
Враховано редакційно   2. На службу в органи місцевого самоврядування не може вступити особа, яка:
 
    -266- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину другу статті 16 викласти в такій редакції:
«2. На службу в органи місцевого самоврядування не може вступити особа, яка:
1) досягла 65-річного віку;
2) визнана недієздатною або дієздатність якої обмежено в установленому законом порядку;
3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
4) позбавлена відповідно до рішення суду права обіймати відповідні посади або займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
5) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення у випадках, визначених законом;
6) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».
 
Враховано    
156. 1) досягли шістдесятип’ятирічного віку (крім службовців місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади);
 
-267- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В п.1 ч.2 ст.16 проекту слова "службовців місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади" замінити словами "сільського, селищного, міського голови".
 
Відхилено   1) досягла 65-річного віку;
 
    -268- Євлахов А.С.
Пункт 1 частини 2 статті 16 викласти у наступній редакції:
"1) досягли шістдесятирічного віку (крім службовців місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади); "
 
Відхилено    
    -269- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункти 1-5 частини 2 статті 16 виключити.
 
Відхилено    
157. 2) визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;
 
   2) визнана недієздатною або дієздатність якої обмежено в установленому законом порядку;
 
158. 3) мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 
   3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 
159. 4) позбавлені права займати певні посади або провадити певну діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або таку, що прирівнюється до цієї діяльності, протягом установленого строку;
 
   4) позбавлена відповідно до рішення суду права обіймати відповідні посади або займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
 
160. 5) мають громадянство іншої держави.
 
-270- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 2 статті 16 доповнити пунктом 6, викладеним у наступній редакції:
«піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення, — протягом 3 років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили (для адміністративних посад)».
 
Враховано частково   5) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення у випадках, визначених законом;
6) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».
 
    -271- Дерев'янко Ю.Б.
Частину другу статті 16 доповнити пунктом 6 такого замісту:
"6) не пройшли перевірку відповідно до Закону України "Про очищення влади" (крім виборних посад)".
 
Враховано частково    
161. 3. Під час реалізації громадянами права на службу в органах місцевого самоврядування не допускаються будь-які форми дискримінації, визначені законодавством щодо запобігання та протидії дискримінації.
 
-272- Івченко В.Є.
Частину третю статті 16 викласти у такій редакції:
"Під час реалізації громадянами права на службу в органах місцевого самоврядування не допускаються будь-які форми дискримінації, визначені законодавством. "
 
Враховано частково   3. Під час реалізації громадянами України права на службу в органах місцевого самоврядування не допускаються будь-які форми дискримінації.
 
    -273- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У частині третій статті 16 після слова «громадянами» доповнити словом «України», слова «визначені законодавством щодо запобігання та протидії дискримінації» виключити.
 
Враховано    
    -274- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Викласти частину 3 статті 16 в такій редакції:
«Під час реалізації громадянами права на державну службу не допускаються будь-які форми дискримінації, визначені законами України та іншими нормативно-правовими актами».
 
Враховано частково    
    -275- Дерев'янко Ю.Б.
Доповнити статтю 16 новою частиною такого змісту:
"4. В конкурсі на заняття вакантних посад беруть участь особи, зареєстровані у Національному кадровому резерві".
 
Відхилено    
    -276- Дерев'янко Ю.Б.
Доповнити статтю 16 новою частиною такого змісту:
"5. Інформація про вакантні посади оприлюднюється в Національному кадровому резерві в порядку, визначеному законом".
 
Відхилено    
    -277- Дерев'янко Ю.Б.
Доповнити статтю 16 новою частиною такого змісту:
"6. Конкурсу на посади обов’язково передує онлайн тестування, яке проводиться відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Особи, які не пройшли онлайн тестування, до конкурсу не допускаються".
 
Відхилено    
    -278- Дерев'янко Ю.Б.
Після статті 16 додати нову статтю 16-1 у такій редакції:
"Стаття 16-1. Національний кадровий резерв
1. Національний кадровий резерв - автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про фізичних осіб, які мають намір працювати в органах влади, а також інформації про вакантні посади, оголошення конкурсу, результати онлайн тестування та результати конкурсу тощо.
2. Забороняється прийняття на посаду, особи (крім виборних посад), незареєстрованих у Національному кадровому резерві.
3. Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, здійснює в Національному кадровому резерві реєстрацію фізичних осіб, які мають намір працювати у органах влади.
4. Порядок ведення Національного кадрового резерву та порядок реєстрації осіб, які мають намір працювати в органах влади, визначаються законом".
 
Відхилено    
162. Стаття 17. Вимоги до професійної компетентності особи, яка претендує на зайняття адміністративної посади в органах місцевого самоврядування
 
-279- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Статтю 17 викласти в такій редакції:
«Стаття 17. Вимоги до професійної компетентності кандидата на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування
1. Вимогами до кандидата на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування, є вимоги до його професійної компетентності, які складаються із загальних та спеціальних вимог.
2. Кандидат на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування категорії І, повинен відповідати таким загальним вимогам:
1) у виконавчих органах міської (міста обласного, республіканського Автономної Республіки Крим значення), районної у місті ради та виконавчому апараті районної, обласної ради, секретаріаті (апараті) Київської, Севастопольської міської ради:
вища освіта ступеня магістра;
загальний досвід роботи, для якої необхідна вища освіта, не менше п’яти років, у тому числі стаж служби в органах місцевого самоврядування на посадах категорій І чи ІІ, державної служби на посадах категорій «А» чи «Б» або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менш як три роки;
2) у виконавчих органах міської (міста районного значення) ради:
вища освіта ступеня магістра;
стаж служби в органах місцевого самоврядування, державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менш як три роки;
3) у виконавчих органах сільської, селищної ради:
вища освіта не нижче ступеня бакалавра;
стаж служби в органах місцевого самоврядування, державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менш як один рік.
3. Кандидат на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування категорії ІІ повинен відповідати таким загальним вимогам:
1) в апараті міської (міста обласного і республіканського Автономної Республіки Крим значення), районної у місті ради та її виконавчих органах, виконавчому апараті районної, обласної ради, секретаріаті (апараті) Київської, Севастопольської міської ради:
вища освіта ступеня магістра;
стаж служби в органах місцевого самоврядування, державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років;
2) в апараті сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради та її виконавчих органах:
вища освіта не нижче ступеня бакалавра;
стаж служби в органах місцевого самоврядування, державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.
4. Загальною вимогою до кандидата на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування категорії ІІІ є наявність у нього вищої освіти ступеня молодшого бакалавра.
5. Спеціальні вимоги до кандидата на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування визначаються відповідним суб’єктом призначення з урахуванням вимог законодавства».
 
Враховано   Стаття 17. Вимоги до професійної компетентності кандидата на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування
 
    -280- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Доповнити статтю 17 частиною 1 в такій редакції:
«1. Особи, які претендують на вступ до служби в органах місцевого самоврядування, повинні відповідати таким мінімальним вимогам:
1) громадянство України;
2) знання Конституції та законів України, інших актів законодавства України, необхідних для виконання посадових обов’язків;
3) вільне володіння державною мовою;
4) відповідність єдиним вимогам до кваліфікації та професійної компетентності службовців в органах місцевого самоврядування з урахуванням кола, складності та відповідальності виконуваних ними завдань та обов’язків;
5) стан здоров’я, достатній для виконання посадових обов’язків».
 
Відхилено    
    -281- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Доповнити статтю 17 частиною 2 в такій редакції:
«2. У разі відсутності кандидатів на посаду службовця в органі місцевого самоврядування, які повністю відповідають вимогам пункту 4 частини 1 цієї статті, допускається вступ на службу в органі місцевого самоврядування громадянином України, який має вищу освіту магістерського або бакалаврського рівня (чи прирівняну до них підготовку спеціаліста чи техніка) залежно від складності та відповідальності виконуваних ними завдань та обов’язків.»
 
Відхилено    
    -282- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Доповнити статтю 17 частиною 3 в такій редакції:
«3. У разі сумнівів конкурсної комісії або суб’єкта призначення у достатності стану здоров’я особи для виконання посадових обов’язків, вимагається отримання висновку медичної комісії, наданого у порядку, що затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби».
 
Відхилено    
163. 1. Особа, яка претендує на зайняття адміністративної посади в органах місцевого самоврядування, якщо інше не визначено законом, повинна відповідати вимогам до професійної компетентності.
 
   1. Вимогами до кандидата на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування є вимоги до його професійної компетентності, які складаються із загальних та спеціальних вимог.
 
164. 2. Рекомендовані мінімальні вимоги до професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття адміністративних посад, затверджуються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, за погодженням із всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування.
 
-283- Ленський О.О.
Частину другу статті 17 викласти у такій редакції:
«2. Рекомендовані мінімальні вимоги до професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття адміністративних посад, затверджуються всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування».
 
Відхилено   2. Кандидат на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування категорії І повинен відповідати таким загальним вимогам:
1) у виконавчих органах міської (міста обласного, республіканського Автономної Республіки Крим значення), районної у місті ради та виконавчому апараті районної, обласної ради, секретаріаті (апараті) Київської, Севастопольської міської ради:
вища освіта ступеня магістра;
загальний досвід роботи, для якої необхідна вища освіта, не менше п’яти років, у тому числі стаж служби в органах місцевого самоврядування на посадах категорій І чи ІІ, державної служби на посадах категорій «А» чи «Б» або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менш як три роки;
2) у виконавчих органах міської (міста районного значення) ради:
вища освіта ступеня магістра;
стаж служби в органах місцевого самоврядування, державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менш як три роки;
3) у виконавчих органах сільської, селищної ради:
вища освіта не нижче ступеня бакалавра;
стаж служби в органах місцевого самоврядування, державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менш як один рік.
3. Кандидат на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування категорії ІІ повинен відповідати таким загальним вимогам:
1) в апараті міської (міста обласного і республіканського Автономної Республіки Крим значення), районної у місті ради та її виконавчих органах, виконавчому апараті районної, обласної ради, секретаріаті (апараті) Київської, Севастопольської міської ради:
вища освіта ступеня магістра;
стаж служби в органах місцевого самоврядування, державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років;
2) в апараті сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради та її виконавчих органах:
вища освіта не нижче ступеня бакалавра;
стаж служби в органах місцевого самоврядування, державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.
4. Загальною вимогою до кандидата на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування категорії ІІІ є наявність у нього вищої освіти ступеня молодшого бакалавра.
 
    -284- Федорук М.Т.
Частину другу статті 17 виключити.
 
Враховано    
    -285- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 2 статті 17 слова «формування та реалізує державну політику» замінити словами «реалізацію державної політики».
 
Відхилено    
    -286- Ленський О.О.
Частину другу статті 17 доповнити новим реченням другим такого змісту:
«Претендувати на зайняття адміністративних посад в органах місцевого самоврядування може громадянин України не молодший двадцяти п'яти років, який має стаж роботи у галузі місцевого самоврядування не менш як три роки, проживає у відповідній області не менш як два роки та володіє державною мовою».
 
Відхилено    
165. 3. Вимоги до професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття адміністративних посад, установлюються керівником служби на основі рекомендованих мінімальних вимог.
 
-287- Власенко С.В.
Частину 3 статті 17 після слів «мінімальних вимог" доповнити словами: «та з урахуванням особливостей відповідної адміністративної посади».
 
Відхилено   5. Спеціальні вимоги до кандидата на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування визначаються відповідним суб’єктом призначення з урахуванням вимог законодавства.
 
    -288- Федорук М.Т.
У частині третій статті 17 слова "на основі рекомендованих мінімальних вимог" виключити.
 
Враховано    
    -289- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 3 статті 17 після слів «керівником служби» доповнити в словами «в органі».
 
Відхилено    
166. 4. Вимоги до професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття адміністративної посади, можуть змінюватися не частіше ніж один раз на рік.
 
      
167. Стаття 18. Вступ на службу в органи місцевого самоврядування
 
   Стаття 18. Вступ на службу в органи місцевого самоврядування
 
168. 1. Вступ особи на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється:
 
-290- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину першу статті 18 викласти в такій редакції:
«1. Вступ на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється шляхом призначення громадянина України за результатами конкурсу на посаду службовця місцевого самоврядування, якщо інше не передбачено законом».
 
Враховано   1. Вступ на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється шляхом призначення громадянина України за результатами конкурсу на посаду службовця місцевого самоврядування, якщо інше не передбачено законом.
 
169. 1) на посаду сільського, селищного, міського голови - шляхом обрання відповідною територіальною громадою;
 
-291- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункти 1-3 частини 1 статті 18 виключити.
 
Враховано      
170. 2) на посаду голови, першого заступника та заступника голови обласної ради, голови та заступника голови районної, районної у місті, Севастопольської міської ради, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міської ради - шляхом обрання відповідною радою;
 
-292- Федорук М.Т.
Пункт 2 частини першої статті 18 викласти у такій редакції:
"2) на посаду голови обласної, Севастопольської міської ради та його першого заступника та заступника, голови районної ради та його заступника, голови районної у місті та його заступників, заступника міського голови - секретаря #102622
 
Відхилено      
171. 3) на посаду заступників сільського, селищного, міського голови - шляхом затвердження відповідною радою;
 
-293- Івченко В.Є.
У пункті 3 частини першої статті 18 слова "шляхом затвердження відповідною радою" замінити словами "шляхом призначення відповідно головою районної, районної у місті, обласної ради, сільським, селищним, міським головою за результатами конкурсу на зайняття вакантних посад служби в органі місцевого самоврядування;".
 
Відхилено      
172. 4) на посаду керуючого справами виконавчого апарату районної, обласної, Севастопольської міської ради, керуючого справами секретаріату Київської міської ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету селищної, міської, районної у місті ради, керівника відділу, управління та іншого виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради - шляхом призначення відповідно головою районної, районної у місті, обласної ради, сільським, селищним, міським головою за результатами конкурсу на зайняття вакантних посад служби в органі місцевого самоврядування, якщо інше не передбачено законом;
 
-294- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В ч.1 ст.18 проекту посаду "керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету селищної, міської, районної у місті ради" перенести з п.4 до п.3, оскільки це - відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виборна посада, доповнивши після слів "виконавчого комітету" словами "сільської, ".
 
Відхилено      
    -295- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В п.4 ч.1 ст.18 проекту слова "служби в органі місцевого самоврядування" замінити словами "служби в органах місцевого самоврядування".
 
Відхилено    
    -296- Кривенко В.В.
Дзюблик П.В.
В пункті 4 частини першої статті 18 слова "селищної, міської, районної у місті ради" замінити словами "сільської, селищної міської об’єднаної територіальної громади, районної у місті ради, районної ради".
 
Відхилено    
173. 5) на посади інших службовців місцевого самоврядування - шляхом призначення керівником служби за результатами конкурсу на зайняття вакантних посад служби в органі місцевого самоврядування, якщо інше не передбачено законом.
 
-297- Івченко В.Є.
У пункті 5 частини першої статті 18 слова "керівником служби" замінити словами "відповідно головою районної, районної у місті, обласної ради, сільським, селищним, міським головою".
 
Відхилено      
    -298- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Доповнити статтю 18 частиною 2 в такій редакції:
«2. Прийняття громадян України на посади служби в органах місцевого самоврядування без проведення конкурсу забороняється».
 
Враховано по суті   
    -299- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Доповнити статтю 18 частиною 3 в такій редакції:
«3. Порядок конкурсного відбору регулюється цим Законом і Типовим порядком проведення конкурсу для призначення на посади службовців в органах місцевого самоврядування (далі – Типовий порядок проведення конкурсу), затвердженим Кабінетом Міністрів України.»
Нумерацію частин 2-7 статті 18 змінити на 4-9.
 
Враховано частково    
174. 2. У разі передачі повноважень від органу виконавчої влади до органу місцевого самоврядування перехід на посаду служби в органі місцевого самоврядування державного службовця, якого призначено на посаду за результатами конкурсу, здійснюється без обов’язкового проведення конкурсу за умови відповідності рівня його професійної компетентності вимогам до відповідної посади.
 
-300- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В ч.2 ст.18 слова "органу виконавчої влади" замінити словами "місцевого органу виконавчої влади".
 
Відхилено      
    -301- Євлахов А.С.
Частину 2 статті 18 викласти у наступній редакції:
"2. У разі передачі повноважень від органу виконавчої влади до органу місцевого самоврядування перехід на посаду служби в органі місцевого самоврядування державного службовця, якого призначено на посаду за результатами конкурсу, може здійснюватися без обов’язкового проведення конкурсу за умови відповідності рівня його професійної компетентності вимогам до відповідної посади".
 
Відхилено    
    -302- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В ч.2 ст.18 слова "служби в органі місцевого самоврядування" замінити словами "служби в органах місцевого самоврядування".
 
Відхилено    
    -303- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В ч.2 ст.18 проекту слова "якого призначено на посаду за результатами конкурсу" виключити.
 
Відхилено    
    -304- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину другу статті 18 виключити.
 
Враховано    
175. 3. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації органу місцевого самоврядування переведення службовця місцевого самоврядування здійснюється без обов’язкового проведення конкурсу на рівнозначну або нижчу (за його згодою) посаду служби в органі місцевого самоврядування, до якого перейшли функції і повноваження.
 
-305- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В ч.3 ст.18 проекту слова "служби в органі місцевого самоврядування" замінити словами "служби в органах місцевого самоврядування".
 
Враховано редакційно   2. Особа, яка вперше вступає на службу в органи місцевого самоврядування або призначається на посаду в орган місцевого самоврядування, що представляє іншу територіальну громаду (територіальні громади), набуває статусу службовця місцевого самоврядування з дня складення нею Присяги виборних посадових осіб і службовців місцевого самоврядування (далі – Присяга) у порядку, встановленому статтею 32 цього Закону, а в інших випадках - з дня призначення на посаду.
 
    -306- Федорук М.Т.
Статтю 18 доповнити частиною 3-1 такого змісту:
"3-1. Переведення службовця місцевого самоврядування в межах органів місцевого самоврядування однієї територіальної громади на рівнозначну або нижчу (за його згодою) посаду служби в органі місцевого самоврядування здійснюється без обов’язкового проведення конкурсу".
 
Враховано по суті   
    -307- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину третю статті 18 викласти в такій редакції:
«2. Особа, яка вперше вступає на службу в органи місцевого самоврядування або призначається на посаду в орган місцевого самоврядування, що представляє іншу територіальну громаду (територіальні громади), набуває статусу службовця місцевого самоврядування з дня складення нею Присяги виборних посадових осіб і службовців місцевого самоврядування (далі – Присяга) у порядку, встановленому статтею 32 цього Закону, а в інших випадках - з дня призначення на посаду».
 
Враховано    
176. 4. У разі скорочення чисельності або штату працівників органу місцевого самоврядування, зміни істотних умов служби, а також у випадках, передбачених частиною другою статті 29, пунктами 1 і 2 частини першої статті 47 цього Закону, переведення за згодою службовця місцевого самоврядування на рівнозначну або нижчу посаду здійснюється без обов’язкового проведення конкурсу.
 
-308- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В ч.4 ст.18 проекту після слів "нижчу посаду" доповнити словами "служби в органах місцевого самоврядування".
 
Відхилено      
    -309- Івченко В.Є.
У частині четвертій статті 18 слова "частиною другою статті 29" вилучити та після слова "зміни" словами "штатного розпису або".
 
Відхилено    
    -310- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину четверту статті 18 виключити.
 
Враховано    
177. 5. Служба персоналу в день призначення особи на посаду організовує складення присяги службовцем місцевого самоврядування, який вперше вступає на службу в органах місцевого самоврядування, ознайомлює його під підпис з правилами внутрішнього службового розпорядку та посадовою інструкцією (у разі призначення на адміністративну посаду).
 
-311- Федорук М.Т.
У частині п’ятій статті 18 після слова "день" додати слова "обрання, затвердження".
 
Відхилено      
    -312- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину п’яту статті 18 виключити.
 
Враховано    
    -313- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 5 статті 18 слова «службовцем місцевого самоврядування, який» замінити словами «особою, яка».
 
Відхилено    
    -314- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 5 статті 18 слова «його» замінити словами «службовця місцевого самоврядування».
 
Відхилено    
178. 6. У разі призначення на адміністративну посаду може встановлюватись випробування у порядку, визначеному статтею 28 цього Закону.
 
-315- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину шосту статті 18 виключити.
 
Враховано      
179. 7. На час тимчасової відсутності заступника сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної, Севастопольської міської ради, секретаря сільської, селищної, міської ради для виконання його посадових обов’язків на визначений строк може обиратися (затверджуватися) на посаду служби в органах місцевого самоврядування інша особа з дотриманням порядку зайняття відповідної посади, передбаченого пунктами 2 і 3 частини першої цієї статті.
 
-316- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В ч.7 ст.18 після посади "секретаря сільської, селищної, міської ради" доповнити посадою "керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради", оскільки відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ця посада є виборною (затверджується відповідною радою).
 
Відхилено      
    -317- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину сьому статті 18 виключити.
 
Враховано    
    -318- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Абзац 1 частини 7 статті 18 виключити.
 
Враховано    
180. На час тимчасової відсутності службовця місцевого самоврядування, який займає адміністративну посаду, для виконання його посадових обов’язків на визначений строк може прийматися на службу в органи місцевого самоврядування інша особа з дотриманням порядку зайняття відповідної посади, передбаченого пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті.
 
-319- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В абзаці 2 ч.7 ст.18 слова "на службу в органи місцевого самоврядування" замінити словами "на службу в органах місцевого самоврядування".
 
Відхилено      
181. Стаття 19. Присяга службовця місцевого самоврядування
 
-320- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Статтю 19 виключити.
У зв’язку з цим змінити нумерацію наступних статей.
 
Враховано      
182. 1. Особа, яка вперше вступає на службу в органах місцевого самоврядування, складає присягу такого змісту:
 
-321- Євлахов А.С.
Перше речення частини 1 статті 19 викласти у наступній редакції:
"1. Особа, яка вступає на службу в органах місцевого самоврядування, складає присягу такого змісту:".
 
Відхилено      
    -322- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В абзаці 1 частини 1 статті 19 слово «присягу» замінити на слово «Присягу».
 
Враховано редакційно    
183. «Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити територіальній громаді та Українському народу, додержуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, з гідністю нести високе звання службовця місцевого самоврядування та сумлінно виконувати свої службові обов’язки.».
 
      
184. 2. Присяга виголошується:
 
      
185. 1) особою, яка вступає на виборну посаду, - на пленарному засіданні відповідної місцевої ради;
 
-323- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Пункт 1 ч.2 ст.19 доповнити словами "одразу ж після обрання (затвердження)".
 
Відхилено      
186. 2) особою, яка вступає на адміністративну посаду, - у присутності представників служби персоналу та керівника служби чи уповноваженої ним особи.
 
-324- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В п.2 ч.2 ст.19 слова "у присутності представників служби персоналу" замінити словами "на зборах працівників відповідного структурного підрозділу органу місцевого самоврядування" (див. ч.1 ст.20 - публічне складення присяги).
 
Відхилено      
    -325- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 2 частини 2 статті 19 після слів «служби персоналу» доповнити словом «органу», після слів «керівника служби» доповнити словами «в органі».
 
Відхилено    
187. 3. Особа, яка виголосила присягу, підписує її текст із зазначенням дати її складення. Підписаний текст присяги є складовою особової справи службовця місцевого самоврядування. Про складення присяги робиться відповідний запис у трудовій книжці.
 
-326- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 3 статті 19 слово «присягу « замінити словом «Присягу», слово «присяги» замінити словом «Присяги».
 
Враховано редакційно      
    -327- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 3 статті 19 «Підписаний текст присяги є складовою особової справи службовця місцевого самоврядування. Про складення присяги робиться відповідний запис у трудовій книжці» виключити.
 
Враховано    
188. 4. У разі відмови службовця місцевого самоврядування (крім сільського, селищного, міського голови) від складення присяги він вважається таким, що відмовився від зайняття посади, у зв’язку з чим акт про його призначення (обрання, затвердження) на посаду втрачає чинність.
 
-328- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В ч.4 ст.19 слова "крім сільського, селищного, міського голови" виключити.
 
Враховано      
189. Стаття 20. Початок службових відносин
 
-329- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Назву статті 20 викласти у наступній редакції:
«Початок проходження служби в органах місцевого самоврядування».
 
Відхилено      
    -330- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Статтю 20 виключити.
У зв’язку з цим змінити нумерацію наступних статей.
 
Враховано    
190. 1. Службові відносини особи, яка вступає на службу до органу місцевого самоврядування вперше, розпочинаються з моменту публічного складення присяги, а в разі повторного призначення, затвердження чи обрання - з дня такого призначення, затвердження чи обрання, якщо інше не передбачено законом.
 
-331- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В ч.1 ст.20 слова "службу до органу місцевого самоврядування" замінити словами "службу в органах місцевого самоврядування".
 
Відхилено   Стаття 19. Конкурс на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування
1. З метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, проводиться конкурс на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування (далі - конкурс) відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад службовців місцевого самоврядування (далі - Порядок проведення конкурсу).
Конкурс може бути оголошено до дня, коли посада стає вакантною.
2. Порядок проведення конкурсу розробляється з урахуванням Типового порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад службовців місцевого самоврядування, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
Порядок проведення конкурсу затверджується відповідною сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою.
3. Проведення конкурсу здійснюється з урахуванням професійної компетентності, особистих якостей і досягнень кандидатів на зайняття вакантної посади.
4. Порядок проведення конкурсу визначає:
1) умови проведення конкурсу;
2) вимоги щодо оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
3) склад, порядок формування та повноваження конкурсної комісії;
4) порядок прийняття та розгляду документів для участі в конкурсі;
5) порядок проведення тестування, співбесіди, інших видів оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад службовців місцевого самоврядування;
6) методи оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад службовців місцевого самоврядування.
5. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації органу місцевого самоврядування, зміни структури органу місцевого самоврядування службовця місцевого самоврядування може бути призначено шляхом переведення на рівнозначну або нижчу (за його згодою) посаду в органі місцевого самоврядування (структурному підрозділі органу місцевого самоврядування), якому передані відповідні функції і повноваження, без проведення конкурсу.
6. У разі надання законом органу місцевого самоврядування повноважень органу виконавчої влади державного службовця може бути призначено шляхом переведення на посаду службовця місцевого самоврядування без проведення конкурсу за умови його відповідності вимогам до професійної компетентності кандидата на зайняття такої посади.
 
    -332- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 1 статті 20 перед словами «яка вступає на службу до органу місцевого самоврядування» слова «Службові відносини особи» замінити словами «Проходження служби в органах місцевого самоврядування особою».
 
Відхилено    
    -333- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 1 статті 20 слово «присяги» замінити словом «Присяги».
 
Враховано редакційно    
    -334- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Після статті 20 доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття 19. Конкурс на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування
1. З метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, проводиться конкурс на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування (далі - конкурс) відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад службовців місцевого самоврядування (далі - Порядок проведення конкурсу).
Конкурс може бути оголошено до дня, коли посада стає вакантною.
2. Порядок проведення конкурсу розробляється з урахуванням Типового порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад службовців місцевого самоврядування, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
Порядок проведення конкурсу затверджується відповідною сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою.
3. Проведення конкурсу здійснюється з урахуванням професійної компетентності, особистих якостей і досягнень кандидатів на зайняття вакантної посади.
4. Порядок проведення конкурсу визначає:
1) умови проведення конкурсу;
2) вимоги щодо оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
3) склад, порядок формування та повноваження конкурсної комісії;
4) порядок прийняття та розгляду документів для участі в конкурсі;
5) порядок проведення тестування, співбесіди, інших видів оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад службовців місцевого самоврядування;
6) методи оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад службовців місцевого самоврядування.
5. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації органу місцевого самоврядування, зміни структури органу місцевого самоврядування службовця місцевого самоврядування може бути призначено шляхом переведення на рівнозначну або нижчу (за його згодою) посаду в органі місцевого самоврядування (структурному підрозділі органу місцевого самоврядування), якому передані відповідні функції і повноваження, без проведення конкурсу.
6. У разі надання законом органу місцевого самоврядування повноважень органу виконавчої влади державного службовця може бути призначено шляхом переведення на посаду службовця місцевого самоврядування без проведення конкурсу за умови його відповідності вимогам до професійної компетентності кандидата на зайняття такої посади».
У зв’язку з цим змінити нумерацію наступних статей.
 
Враховано    
191. Стаття 21. Конкурсна комісія та порядок проведення конкурсу на зайняття вакантних адміністративних посад
 
-335- Левченко Ю.В.
Статтю 21 викласти у такій редакції:
"Стаття 21. Конкурсна комісія та порядок проведення конкурсу на зайняття вакантних адміністративних посад
1. Конкурс на зайняття вакантних адміністративних посад (далі — конкурс) проводить конкурсна комісія у складі не менше дев'яти осіб, яка утворюється в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
2. До складу конкурсної комісії включаються:
- чотири представника – від всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування;
- три представника – від громадських об'єднань;
- два представника – від вищих навчальних закладів.
3. Конкурс передбачає складення іспиту шляхом письмового анонімного тестування та виконання анонімно письмового практичного завдання особою, яка претендує на зайняття вакантної адміністративної посади.
4. Порядок проведення конкурсу затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
5. Конкурс проводиться конкурсною комісією у спеціально обладнаному для цього приміщенні. Перебіг конкурсу фіксується за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису. На кожному його етапі та під час оцінювання результатів можуть бути присутніми представники засобів масової інформації, представники громадських об'єднань".
 
Відхилено      
    -336- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Статтю 21 виключити.
У зв’язку з цим змінити нумерацію наступних статей.
 
Враховано    
192. 1. Конкурс на зайняття вакантних адміністративних посад (далі - конкурс) проводить утворена керівником служби конкурсна комісія у складі не менше п’яти осіб, у сільських радах та їх виконавчих органах із загальною чисельністю службовців місцевого самоврядування до п’яти осіб - не менше трьох осіб.
 
-337- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В ч.1 ст.21 слова "Конкурс на зайняття вакантних адміністративних посад" замінити словами "Конкурс (в т.ч. внутрішній конкурс для службовців відповідного органу місцевого самоврядування) на зайняття вакантних адміністративних посад".
 
Відхилено      
    -338- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 21 після слів «керівником служби» доповнити словами «в органі».
 
Відхилено    
    -339- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В ч.1 ст.21 не визначено, хто очолює конкурсну комісію.
 
Відхилено    
193. 2. До складу конкурсної комісії можуть включатися службовці місцевого самоврядування, у тому числі з інших органів місцевого самоврядування, науковці, фахівці, експерти, представники громадських об’єднань, які мають досвід роботи у відповідній сфері, а також представник виборного органу первинної профспілкової організації (у разі її наявності).
 
-340- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Ч.2 ст.21 проекту викласти в такій редакції:
"2. До складу конкурсної комісії входять представники юридичної служби та служби персоналу, а також можуть включатися інші службовці місцевого самоврядування, у т.ч. з інших органів місцевого самоврядування, депутати відповідної ради, науковці,… (далі по тексту)".
 
Відхилено      
    -341- Продан О.П.
Частину 2 статті 21 викласти в такій редакції:
"2. До складу конкурсної комісії можуть включатися службовці місцевого самоврядування, у тому числі з інших органів місцевого самоврядування, а також представник виборного органу первинної профспілкової організації (у разі її наявності). При цьому не менше третини складу конкурсної комісії формується з представників громадських об’єднань, науковців, фахівців, експертів, які делегуються громадськими радами, створеними при виконавчих органах влади або місцевого самоврядування відповідно до порядку що встановлюється для створення та діяльності громадських рад".
 
Відхилено    
    -342- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 2 статті 21 слова «а також представник виборного органу первинної профспілкової організації (у разі її наявності)» виключити.
 
Відхилено    
194. 3. У сільських радах із загальною чисельністю службовців місцевого самоврядування до п’яти осіб конкурсну комісію може очолювати керівник служби, а до складу конкурсної комісії можуть включатися також депутати відповідної ради.
 
      
195. 4. Конкурс передбачає складення іспиту особою, яка претендує на зайняття вакантної адміністративної посади, та проведення співбесіди з нею.
 
-343- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 4 статті 21 слово «іспиту» замінити словами «тестування для перевірки її знань, умінь і практичних навичок та професійно важливих якостей, а також».
 
Враховано редакційно      
196. 5. Порядок проведення конкурсу розробляється відповідно до Типового порядку проведення конкурсу та затверджується відповідною радою.
 
-344- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В ч.5 ст.21 проекту слова "Порядок проведення конкурсу" замінити словами "Порядок проведення конкурсу (внутрішнього конкурсу для службовців відповідного органу місцевого самоврядування)".
 
Відхилено      
    -345- Федорук М.Т.
Абзац перший частини п’ятої статті 21 викласти у такій редакції:
"5. Порядок проведення конкурсу затверджується відповідною радою.".
 
Враховано редакційно (в статті 19)   
    -346- Івченко В.Є.
У частині п'ятій статті 21 слова "відповідною радою" замінити словами "керівником служби".
 
Відхилено    
    -347- Продан О.П.
Частину 5 статті 21 доповнити словами "до затвердження конкурсної комісії".
 
Відхилено    
    -348- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В ч.5 і 6 ст.21 проекту слова "Типовий (ого) порядок (ку) проведення конкурсу" замінити словами "Типовий (ого) порядок (ку) проведення конкурсу (внутрішнього конкурсу)".
 
Відхилено    
    -349- Кривенко В.В.
Дзюблик П.В.
Частину п’яту статті 21 викласти у такій редакції:
"5. Порядок проведення конкурсу розробляється відповідно до Типового порядку проведення конкурсу. Порядок проведення конкурсу та Програма іспиту затверджується керівником служби в органі місцевого самоврядування".
 
Відхилено    
197. Програма іспиту затверджується керівником служби.
 
-350- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Абзац 2 частини 5 статті 21 після слів «керівником служби» доповнити словами «в органі».
 
Відхилено      
198. 6. Типовий порядок проведення конкурсу затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
-351- Ленський О.О.
Частину шосту статті 21 викласти у такій редакції:
«6. Типовий порядок проведення конкурсу затверджується всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування».
 
Відхилено      
    -352- Федорук М.Т.
Частину шосту статті 21 виключити.
 
Відхилено    
    -353- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 6 статті 21 слова «формування та реалізує державну політику» замінити словами «реалізацію державної політики».
 
Відхилено    
    -354- Продан О.П.
Доповнити статтю 21 частиною 7 такого змісту:
"7. За результатами всіх засідань конкурсної комісії на сайті органу місцевого самоврядування, що її створив, протягом одного робочого дня розміщується протокол засідання цієї комісії".
 
Відхилено    
199. Стаття 22. Оприлюднення інформації про вакантні адміністративні посади та оголошення про проведення конкурсу
 
-355- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У назві статті 22 слова «інформації про вакантні адміністративні посади та» виключити.
 
Враховано   Стаття 20. Оприлюднення оголошення про проведення конкурсу
 
    -356- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Ст.22 необхідно виключити, оскільки це питання Типового порядку проведення конкурсу, який затверджується центральним органом виконавчої влади (в даний час регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. № 169).
 
Відхилено    
    -357- Дмитренко О.М.
Ураховуючи первинні ознаки закону як нормативно-правового акту з вищою юридичною чинністю, слід усвідомлювати, що він регулює основні, найбільш важливі суспільні відносини, які становлять предмет компетенції парламенту країни, а також те, що закон у системі законодавства ставиться до числа найбільш стабільних нормативно-правових актів, пропонуємо спростити ст. 22-25, 30, 32, 34 законопроекту і, як наслідок, усі статті пронумерувати відповідно до їх послідовного розташування у нормативно-правовому документі. На нашу думку, зазначені статті відносяться до компетенції центрального органу виконавчої влади, а тому вказані суспільні відносини мають врегульовуватись підзаконними нормативно-правовими актами.
 
Відхилено    
200. 1. Інформація про вакантні адміністративні посади та оголошення про проведення конкурсу на їх заміщення оприлюднюються відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням особливостей цього Закону.
 
-358- Левченко Ю.В.
Частину першу статті 22 викласти у такій редакції:
"1. Інформація про вакантні адміністративні посади та оголошення про проведення конкурсу на їх заміщення оприлюднюються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби та конкурсної комісії, яка проводитиме конкурс".
 
Відхилено   1. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється відповідно до цього Закону і Порядку проведення конкурсу:
1) на офіційному веб-сайті відповідної обласної, районної, районної у місті, міської, селищної, сільської ради, а в разі його відсутності в сільської, селищної, міської, районної у місті ради – на офіційному веб-сайті відповідної районної, обласної, міської (міста обласного значення) ради;
2) у друкованому засобі масової інформації відповідної обласної, районної, районної у місті, міської, селищної, сільської ради, а в разі його відсутності - у місцевих друкованих засобах масової інформації, визначених такою радою.
 
    -359- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину першу статті 22 викласти в такій редакції:
«1. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється відповідно до цього Закону і Порядку проведення конкурсу:
1) на офіційному веб-сайті відповідної обласної, районної, районної в місті, міської, селищної, сільської ради, а в разі його відсутності в сільської, селищної, міської, районної в місті ради – на офіційному веб-сайті відповідної районної, обласної, міської (міста обласного значення) ради;
2) у друкованому засобі масової інформації відповідної обласної, районної, районної в місті, міської, селищної, сільської ради, а в разі його відсутності - у місцевих друкованих засобах масової інформації, визначених такою радою».
 
Враховано    
    -360- Дерев'янко Ю.Б.
Частину першу статті 22 доповнити словами "в Національному кадровому резерві".
 
Відхилено    
201. 2. Рішення про оголошення і умови конкурсу на вакантні адміністративні посади приймає керівник служби на основі цього Закону та відповідно до порядку проведення конкурсу.
 
-361- Левченко Ю.В.
Частину другу статті 22 викласти у такій редакції:
"2. Рішення про оголошення і умови конкурсу на вакантні адміністративні посади приймає керівник служби на основі цього Закону та відповідно до порядку проведення конкурсу.
Керівник служби не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення забезпечує оприлюднення та передачу інформації про вакантні адміністративні посади, оголошення про проведення конкурсу на їх заміщення та умови такого конкурсу до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та відповідної конкурсної комісії для розміщення на своїх офіційних веб-сайтах".
 
Враховано частково   2. Рішення про оголошення конкурсу приймає суб’єкт призначення.
 
    -362- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину другу статті 22 викласти в такій редакції:
«2. Рішення про оголошення конкурсу приймає суб’єкт призначення».
 
Враховано    
    -363- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Абзац 1 частини 2 статті 22 після слів «керівником служби» доповнити словами «в органі».
 
Відхилено    
202. Керівник служби не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення забезпечує оприлюднення та передачу інформації про вакантні адміністративні посади, оголошення про проведення конкурсу на їх заміщення та умови такого конкурсу до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, для розміщення на своєму офіційному веб-сайті.
 
-364- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В абз.2 ч.2 ст.22 слова "а також передачу" та "до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, для розміщення на своєму офіційному веб-сайті" виключити.
 
Враховано      
    -365- Федорук М.Т.
Абзац другий частини другої статті 22 викласти у такій редакції:
"Керівник служби забезпечує оприлюднення оголошення про проведення конкурсу:
у друкованому засобі масової інформації відповідної ради, а у разі його відсутності - у місцевих друкованих засобах масової інформації, визначених відповідною радою;
на офіційній сторінці відповідної ради в мережі Інтернет (за її наявності)".
 
Враховано редакційно    
    -366- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Абзац 2 частини 2 статті 22 після слів «керівником служби» доповнити словами «в органі».
 
Відхилено    
    -367- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В абзаці 2 частини 2 статті 22 слово «забезпечує» замінити словами «має забезпечити».
 
Відхилено    
    -368- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В абзаці 2 частини 2 статті 22 слово «оприлюднення» виключити.
 
Враховано    
    -369- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В абзаці 2 частини 2 статті 22 слова «формування та реалізує державну політику» замінити словами «реалізацію державної політики».
 
Відхилено    
    -370- Дерев'янко Ю.Б.
Абзац другий частини другої статті 22 доповнити словами "в Національному кадровому резерві".
 
Відхилено    
    -371- Івченко В.Є.
Абзац другий частини другої статті 22 вилучити.
 
Враховано    
203. 3. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:
 
-372- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Абзац 1 частини 3 статті 22 після слова «в» доповнити словом «оприлюдненому».
 
Відхилено   3. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:
 
204. 1) найменування і місцезнаходження органу місцевого самоврядування;
 
   1) найменування і місцезнаходження органу місцевого самоврядування;
 
205. 2) назва посади;
 
   2) назва посади;
 
206. 3) посадові обов’язки;
 
   3) посадові обов’язки;
 
207. 4) умови оплати праці;
 
   4) умови оплати праці;
 
208. 5) вимоги до професійної компетентності кандидата на посаду;
 
-373- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У пункті 5 частини третьої статті 22 слово «посаду» замінити словами «зайняття вакантної посади».
 
Враховано   5) вимоги до професійної компетентності кандидата на зайняття вакантної посади;
 
209. 6) інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду;
 
-374- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 6 частини третьої статті 22 викласти в такій редакції:
«6) інформація щодо строковості чи безстроковості служби».
 
Враховано   6) інформація щодо строковості чи безстроковості служби;
 
210. 7) перелік документів для участі у конкурсі та строк їх подання;
 
-375- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 7 частини 3 статті 22 після слова «документів» доповнити словом «необхідних».
 
Враховано   7) вичерпний перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання;
 
    -376- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 7 частини третьої статті 22 викласти в такій редакції:
«7) вичерпний перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання».
 
Враховано    
211. 8) дата і місце проведення конкурсу;
 
   8) дата і місце проведення конкурсу;
 
212. 9) прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти особи, до якої можна звернутися за додатковою інформацією з питань проведення конкурсу.
 
-377- Гуляєв В.О.
Каплін С.М.
Частину 3 статті 22 доповнити пунктом такого змісту:
"10) умови та строк встановлення випробувального терміну."
 
Відхилено   9) прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.
 
    -378- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У пункті 9 частини третьої статті 22 слова «до якої можна звернутися за додатковою інформацією» замінити словами «яка надає додаткову інформацію».
 
Враховано    
213. 4. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 10 та більше 20 робочих днів з дати оголошення про проведення конкурсу.
 
-379- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Ч.4 ст.22 (строки подання документів) необхідно узгодити з ч.5 ст.23 проекту Закону України "Про державну службу" (20 робочих днів – 15 робочих днів, 30 календарних днів).
 
Враховано   4. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 15 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.
5. Суб’єкт призначення направляє центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, оголошення про проведення конкурсу на вакантну посаду службовця місцевого самоврядування категорії І не пізніше дня його оприлюднення.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті оголошення про проведення конкурсу на вакантну посаду службовця місцевого самоврядування категорії І. Нерозміщення відповідного оголошення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, не є підставою для скасування рішення конкурсної комісії.
6. З метою безперебійного функціонування органу місцевого самоврядування одночасно з прийняттям рішення про оголошення конкурсу суб’єкт призначення може прийняти рішення про покладення посадових обов’язків за вакантною посадою на службовця або службовців місцевого самоврядування відповідного органу місцевого самоврядування.
 
    -380- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину четверту статті 22 викласти в такій редакції:
«4. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 15 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу».
 
Враховано    
    -381- Федорук М.Т.
Частину четверту статті 22 після слова "конкурсу" доповнити словами "у друкованому засобі масової інформації".
 
Відхилено    
    -382- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 4 статті 22 число «20» замінити на число «30».
 
Враховано    
    -383- Дерев'янко Ю.Б.
Частину четверту статті 22 доповнити словами "в Національному кадровому резерві".
 
Відхилено    
    -384- Кривенко В.В.
Дзюблик П.В.
Частину четверту статті 22 викласти у такій редакції:
"4. Прийом документів для участі в конкурсі здійснюється протягом 20 робочих днів з дати оголошення про проведення конкурсу".
 
Відхилено    
    -385- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 4 статті 22 доповнити другим абзацом в такій редакції:
«Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення такого конкурсу.»
 
Враховано редакційно (в іншій статті)   
    -386- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Доповнити статтю 22 частиною 7 в такій редакції:
«Кандидат на посаду державного службовця не може бути членом конкурсної комісії.»
 
Відхилено    
    -387- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Доповнити Закон статтею 22-1 в такій редакції:
«Стаття 22-1. Скорочення вакантних посад, на які не оголошено конкурс
1.Вакантні посади службовців в органах місцевого самоврядування, на які протягом місяця не оголошено конкурс, підлягають скороченню».
 
Відхилено    
    -388- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Статтю 22 доповнити новими частинами такого змісту:
«5. Суб’єкт призначення направляє центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, оголошення про проведення конкурсу на вакантну посаду службовця місцевого самоврядування категорії І не пізніше дня його оприлюднення.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті оголошення про проведення конкурсу на вакантну посаду службовця місцевого самоврядування категорії І. Нерозміщення відповідного оголошення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, не є підставою для скасування рішення конкурсної комісії.
6. З метою безперебійного функціонування органу місцевого самоврядування одночасно з прийняттям рішення про оголошення конкурсу суб’єкт призначення може прийняти рішення про покладення посадових обов’язків за вакантною посадою на службовця або службовців місцевого самоврядування відповідного органу місцевого самоврядування».
 
Враховано    
214. Стаття 23. Документи для участі у конкурсі
 
-389- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Статтю 23 (документи для участі в конкурсі) необхідно виключити, оскільки це питання Типового порядку проведення конкурсу, який затверджується центральним органом виконавчої влади (в даний час регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. №169).
 
Відхилено   Стаття 21. Документи для участі у конкурсі
 
    -390- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Статтю 23 викласти в такій редакції:
«Стаття 21. Документи для участі у конкурсі
1. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме довільної форми;
3) письмову заяву, в якій повідомляє, що на неї не поширюються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копію (копії) документа (документів) про освіту;
5) копію (копії) документа (документів), що засвідчують стаж служби в органах місцевого самоврядування, державної служби та досвід роботи (у разі наявності відповідних вимог);
6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
2. Забороняється вимагати від кандидата на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування документи, не визначені частиною першою цієї статті, крім випадків, встановлених законом.
3. Кандидат на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування, може додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, крім тих, що зазначені у частині першій цієї статті.
4. Службовці місцевого самоврядування органу місцевого самоврядування, де проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.
5. Документи переможця конкурсу, зазначені у частині першій цієї статті, у разі призначення його на посаду службовця місцевого самоврядування додаються до його особової справи.
6. Служба персоналу проводить перевірку документів, поданих кандидатами на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування, на відповідність встановленим законом вимогам та повідомляє їх про результати такої перевірки.
Кандидати на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування, документи яких пройшли перевірку, передбачену абзацом першим цієї частини, допускаються до конкурсу».
 
Враховано    
215. 1. Особа, яка виявила намір взяти участь у конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії органу місцевого самоврядування такі документи:
 
-391- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Ч.1 ст.23 (документи для участі у конкурсі) необхідно узгодити з ч.1 ст.24 проекту Закону України "Про державну службу" стосовно заповнення особової картки встановленого зразка.
 
Враховано   1. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії:
 
216. 1) копію паспорта громадянина України;
 
   1) копію паспорта громадянина України;
 
217. 2) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки у випадках, передбачених статтею 56 Закону України «Про запобігання корупції», та на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 
-392- Івченко В.Є.
У пункті 2 частини першої статті 23 слова: "...на проведення спеціальної перевірки у випадках, передбачених статтею 56 Закону України "Про запобігання корупції", та... " вилучити.
 
Враховано   2) письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме довільної форми;
 
    -393- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 2 частини 1 статті 23 після слів «у конкурсі» доповнити словами «в якій зазначається резюме та основні мотиви до зайняття посади в органі місцевого самоврядування».
 
Враховано частково    
218. 3) заяву, у якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», а також про згоду на проходження перевірки і оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до Закону України «Про очищення влади»;
 
   3) письмову заяву, в якій повідомляє, що на неї не поширюються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
 
219. 4) копію документа (документів) про освіту;
 
   4) копію (копії) документа (документів) про освіту;
 
220. 5) копію трудової книжки (за наявності).
 
-394- Дерев'янко Ю.Б.
Частину першу статті 23 доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) згоду на проходження перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади", згоду на оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до Закону України "Про очищення влади".
 
Враховано частково   5) копію (копії) документа (документів), що засвідчують стаж служби в органах місцевого самоврядування, державної служби та досвід роботи (у разі наявності відповідних вимог);
6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
 
221. 2. Забороняється вимагати від особи, яка виявила намір взяти участь у конкурсі, документи, не передбачені частиною першою цієї статті.
 
   2. Забороняється вимагати від кандидата на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування документи, не визначені частиною першою цієї статті, крім випадків, встановлених законом.
 
222. 3. Особа, яка виявила намір взяти участь у конкурсі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, крім зазначених у частині першій цієї статті, в тому числі документи для підтвердження наявного досвіду.
 
   3. Кандидат на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування може додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, крім тих, що зазначені у частині першій цієї статті.
 
223. 4. Службовець місцевого самоврядування, який працює в органі місцевого самоврядування, в якому проводиться конкурс, і виявив намір взяти у ньому участь, подає заяву про участь у конкурсі. У такому разі документи, зазначені в частині першій цієї статті, до конкурсної комісії не подаються.
 
-395- Левченко Ю.В.
Частину четверту статті 23 виключити.
 
Відхилено   4. Службовці місцевого самоврядування органу місцевого самоврядування, де проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.
 
    -396- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 4 статті 23 після слів «проводиться конкурс» доповнити словами «на заміщення вакантних посад».
 
Відхилено    
    -397- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 4 статті 23 після слова «подає» доповнити словом «виключно».
 
Відхилено    
224. 5. Документи переможця конкурсу, зазначені в частині першій цієї статті, у разі призначення його на посаду служби в органі місцевого самоврядування долучаються до його особової справи.
 
-398- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В ч.5 і 6 ст.23 проекту слова "служби в органі місцевого самоврядування" замінити словами "служби в органах місцевого самоврядування".
 
Відхилено   5. Документи переможця конкурсу, зазначені в частині першій цієї статті, у разі призначення його на посаду службовця місцевого самоврядування додаються до його особової справи.
 
225. Перед призначенням на посаду така особа подає декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
 
      
226. 6. У разі подання заяви про участь у конкурсі лише однією особою така особа проходить конкурсний відбір у встановленому порядку, за результатами якого приймається рішення про її призначення на посаду служби в органі місцевого самоврядування або про відмову. Про таке призначення інформується територіальний орган центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, в десятиденний строк з дня прийняття відповідного рішення.
 
-399- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Федорук М.Т.
Друге речення ч.6 ст.23 виключити як таке, що не відповідає ч.1 ст.13 та ч.1 ст. 21 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (закріплює в Законі України територіальний підрозділ центрального органу виконавчої влади).
 
Враховано      
    -400- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 6 статті 23 викласти у наступній редакції:
«У разі подання заяви про участь у конкурсі лише однією особою суб'єкт призначення приймає рішення про повторний конкурс або про оцінювання особи, яка подала заяву. Така особа проходить конкурсний відбір у встановленому порядку, за результатами якого приймається рішення про її призначення на посаду служби в органі місцевого самоврядування або про відмову. Про таке призначення інформується центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби, в десятиденний строк з дня прийняття відповідного рішення».
 
Відхилено    
227. 7. Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється службою персоналу з відповідним обґрунтуванням.
 
-401- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В ч.7 ст.23 проекту слова "службою персоналу" замінити словами "конкурсною комісією".
 
Відхилено   6. Служба персоналу проводить перевірку документів, поданих кандидатами на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування, на відповідність встановленим законом вимогам та повідомляє їх про результати такої перевірки.
Кандидати на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування, документи яких пройшли перевірку, передбачену абзацом першим цієї частини, допускаються до конкурсу.
Стаття 22. Конкурсна комісія
1. Конкурс проводить конкурсна комісія, утворена суб’єктом призначення.
2. Конкурсна комісія утворюється у складі не менше п’яти членів, а у сільських радах та їх виконавчих органах із загальною чисельністю службовців місцевого самоврядування до п’яти осіб — не менше трьох членів.
3. До складу конкурсної комісії можуть включатися службовці місцевого самоврядування, у тому числі з інших органів місцевого самоврядування, державні службовці, науковці, фахівці, експерти, представники громадських об’єднань, які мають досвід роботи у відповідній сфері, а також представник виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності).
Члени конкурсної комісії (крім тих, які працюють в органах місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади), на час засідань конкурсної комісії, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середньої заробітної плати за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних із виконанням обов'язків члена конкурсної комісії, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
4. До складу конкурсної комісії не можуть включатися депутати місцевих рад, народні депутати України, особи, які обіймають посади в керівних органах політичних партій, їх обласних, міських, районних організаціях і первинних осередках та інших структурних утвореннях, передбачених статутом політичної партії.
5. Засідання конкурсної комісії є повноважним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від загального складу комісії.
На засіданні конкурсної комісії не можуть бути присутні депутати відповідної ради, крім випадків, коли такий депутат є виборною посадовою особою місцевого самоврядування або кандидатом на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування.
6. Під час засідання конкурсної комісії її члени:
1) вивчають результати перевірки документів кандидатів на зайняття вакантних посад службовців місцевого самоврядування;
2) проводять відбір кандидатів з використанням видів оцінювання відповідно до Порядку проведення конкурсу;
3) проводять співбесіду з кандидатами на зайняття вакантних посад з урахуванням результатів тестування для уточнення їхньої професійної компетентності;
4) особисто оцінюють рівень професійної компетентності кандидатів та визначають їх загальний рейтинг.
7. Конкурсна комісія за результатами складення загального рейтингу кандидатів на вакантні посади:
а) категорії І - вносить сільському, селищному, міському голові, голові районної, районної у місті, обласної ради пропозиції щодо двох кандидатів на зайняття вакантної посади або одного – у разі відсутності інших кандидатів;
б) категорій ІІ і ІІІ - визначає переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади.
8. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від її загального складу.
9. Уповноважені представники центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії при проведенні конкурсу на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування категорії І.
 
    -402- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Після статті 23 доповнити законопроект новою статтею такого змісту:
«Стаття 22. Конкурсна комісія
1. Конкурс проводить конкурсна комісія, утворена суб’єктом призначення.
2. Конкурсна комісія утворюється у складі не менше п’яти членів, а у сільських радах та їх виконавчих органах із загальною чисельністю службовців місцевого самоврядування до п’яти осіб — не менше трьох членів.
3. До складу конкурсної комісії можуть включатися службовці місцевого самоврядування, у тому числі з інших органів місцевого самоврядування, державні службовці, науковці, фахівці, експерти, представники громадських об’єднань, які мають досвід роботи у відповідній сфері, а також представник виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності).
Члени конкурсної комісії (крім тих, які працюють в органах місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади), на час засідань конкурсної комісії, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середньої заробітної плати за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних із виконанням обов'язків члена конкурсної комісії, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
4. До складу конкурсної комісії не можуть включатися депутати місцевих рад, народні депутати України, особи, які обіймають посади в керівних органах політичних партій, їх обласних, міських, районних організаціях і первинних осередках та інших структурних утвореннях, передбачених статутом політичної партії.
5. Засідання конкурсної комісії є повноважним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від загального складу комісії.
На засіданні конкурсної комісії не можуть бути присутні депутати відповідної ради, крім випадків, коли такий депутат є виборною посадовою особою місцевого самоврядування або кандидатом на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування.
6. Під час засідання конкурсної комісії її члени:
1) вивчають результати перевірки документів кандидатів на зайняття вакантних посад службовців місцевого самоврядування;
2) проводять відбір кандидатів з використанням видів оцінювання відповідно до Порядку проведення конкурсу;
3) проводять співбесіду з кандидатами на зайняття вакантних посад з урахуванням результатів тестування для уточнення їхньої професійної компетентності;
4) особисто оцінюють рівень професійної компетентності кандидатів та визначають їх загальний рейтинг.
7. Конкурсна комісія за результатами складення загального рейтингу кандидатів на вакантні посади:
а) категорії І вносить сільському, селищному, міському голові, голові районної, районної у місті, обласної ради пропозиції щодо двох кандидатів на зайняття вакантної посади або одного – у разі відсутності інших кандидатів;
б) категорій ІІ і ІІІ визначає переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади.
8. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від її загального складу.
9. Уповноважені представники центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії при проведенні конкурсу на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування категорії І».
У зв’язку з цим змінити нумерацію наступних статтей.
 
Враховано    
228. Стаття 24. Засідання конкурсної комісії
 
-403- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Статтю 24 викласти в такій редакції:
«Стаття 23. Порядок проведення конкурсу
1. Кандидати на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування, документи яких пройшли перевірку, передбачену частиною шостою статті 21 цього Закону, проходять тестування відповідно до Порядку проведення конкурсу.
2. Кандидати на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування, які пройшли тестування, передбачене частиною першою цієї статті, проходять співбесіду та/або інші види оцінювання відповідно до Порядку проведення конкурсу.
3. У разі подання заяви про участь у конкурсі лише одним кандидатом на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування конкурс проводиться у встановленому цим Законом порядку, за результатами якого приймається рішення про призначення особи на посаду службовця місцевого самоврядування або про відмову в такому призначенні».
 
Враховано   Стаття 23. Порядок проведення конкурсу
 
    -404- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Статтю 24 (Засідання конкурсної комісії) необхідно виключити, оскільки це питання Типового порядку проведення конкурсу, який затверджується центральним органом виконавчої влади.
 
Відхилено    
229. 1. Засідання конкурсної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.
 
   1. Кандидати на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування, документи яких пройшли перевірку, передбачену частиною шостою статті 21 цього Закону, проходять тестування відповідно до Порядку проведення конкурсу.
 
230. 2. Під час засідання конкурсної комісії її члени:
 
   2. Кандидати на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування, які пройшли тестування, передбачене частиною першою цієї статті, проходять співбесіду та/або інші види оцінювання відповідно до Порядку проведення конкурсу.
 
231. 1) контролюють результати проведеної службою персоналу перевірки документів кандидатів на зайняття вакантної адміністративної посади;
 
-405- Івченко В.Є.
У пункті 1 частини другої статті 24 слово "контролюють" замінити словом "вивчають".
 
Враховано      
    -406- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 1 частини 2 статті 24 викласти в такій редакції:
«особисто перевіряють документи осіб, які претендують на зайняття вакантної адміністративної посади, на їх відповідність вимогам цього Закону;».
 
Відхилено    
232. 2) проводять відбір кандидатів, використовуючи методи оцінювання відповідно до порядку проведення конкурсу;
 
-407- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 2 частини 2 статті 24 викласти в такій редакції:
«2) проводять іспит претендентів на зайняття вакантної посади для оцінки знань, умінь і практичних навичок та професійно важливих якостей кандидатів відповідно до Порядку проведення конкурсу;».
 
Відхилено      
233. 3) проводять співбесіду з кандидатами для уточнення рівня їх професійної компетентності;
 
-408- Левченко Ю.В.
Пункт третій частини другої статті 24 виключити.
 
Відхилено      
234. 4) особисто оцінюють рівень професійної компетентності кандидатів, які відповідають умовам конкурсу, та визначають в особистому порядку їх рейтинг;
 
      
235. 5) підсумовують оцінку професійної компетентності кандидатів, які відповідають умовам конкурсу, і визначають їх загальний рейтинг;
 
      
236. 6) за результатами визначення загального рейтингу кандидатів, які відповідають умовам конкурсу, визначають переможця конкурсу та другого за переможцем конкурсу кандидата на вакантну адміністративну посаду в органі місцевого самоврядування.
 
-409- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В п.6 ч.2 ст.24 слова "посаду в органі місцевого самоврядування" замінити словами "посаду служби в органах місцевого самоврядування".
 
Відхилено      
237. 3. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість її складу.
 
-410- Власенко С.В.
Частину 3 стаття 24 доповнити реченням: "У разі, якщо голоси членів конкурсної комісії розділились порівну, то вирішальним голосом є голос голови комісії".
 
Відхилено   3. У разі подання заяви про участь у конкурсі лише одним кандидатом на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування конкурс проводиться у встановленому цим Законом порядку, за результатами якого приймається рішення про призначення особи на посаду службовця місцевого самоврядування або про відмову в такому призначенні.
 
    -411- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Статтю 24 доповнити частиною 4 в такій редакції:
«4. Форми і програми іспитів кандидатів на зайняття вакантних посад служби в органах місцевого самоврядуваня визначають:
1) центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби– для посад категорії «Б».
2) керівник служби в органі місцевого самоврядування – для посад категорії «В».
 
Відхилено    
238. Стаття 25. Оформлення та оприлюднення результатів конкурсу
 
-412- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Статтю 25 (Оформлення та оприлюднення результатів конкурсу) необхідно виключити, оскільки це питання Типового порядку проведення конкурсу, який затверджується центральним органом виконавчої влади.
 
Відхилено   Стаття 24. Оформлення та оприлюднення результатів конкурсу
 
    -413- Левченко Ю.В.
Статтю 25 викласти у такій редакції:
"1. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який готується та підписується одразу після визначення переможця конкурсу та другого за переможцем конкурсу кандидата на вакантну адміністративну посаду в органі місцевого самоврядування безпосередньо на засіданні конкурсної комісії. Після завершення засідання конкурсної комісії її рішення оголошується всім присутнім учасникам конкурсу.
2. Конкурсна комісія, яка проводить конкурс, повідомляє кожному кандидату про результати конкурсу у письмовій формі не пізніше наступного робочого дня з дати засідання конкурсної комісії.
3. Керівник конкурсної комісії оприлюднення інформації про переможця конкурсу не пізніше наступного робочого дня з дати засідання конкурсної комісії на офіційному веб-сайті конкурсної комісії та центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
4. Учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір, має право оскаржити рішення конкурсної комісії у суді".
 
Відхилено    
239. 1. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується присутніми на її засіданні членами комісії не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після його проведення і зберігається протягом п’яти років в органі місцевого самоврядування, у якому проводився конкурс.
 
-414- Власенко С.В.
В частині 1 статті 25 слова "ніж протягом трьох робочих днів" замінити словами: "наступного робочого дня".
 
Відхилено   1. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується присутніми на її засіданні членами комісії не пізніше трьох календарних днів після проведення засідання. Протокол конкурсної комісії зберігається протягом п’яти років.
 
    -415- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину першу статті 25 викласти в такій редакції:
«1. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується присутніми на її засіданні членами комісії не пізніше трьох календарних днів після проведення засідання. Протокол конкурсної комісії зберігається протягом п’яти років».
 
Враховано    
    -416- Батенко Т.І.
Ленський О.О.
У частині першій статті 25 вилучити слова "не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після його проведення".
 
Відхилено    
    -417- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 1 статті 25 після слів «протоколом, який» перед словами на її засіданні слова «підписується присутніми» замінити словами «підписують присутні».
 
Відхилено    
    -418- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 1 статті 25 після слів «на її засіданні» перед словом «комісії» слово «членами» замінити словом «члени».
 
Відхилено    
    -419- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 1 статті 25 після слів «протягом трьох робочих днів після» перед словом «проведення» слово «його» замінити словом «засідання».
 
Відхилено    
    -420- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 25 після слів «проводився конкурс» доповнити словами «а після закінчення зазначеного строку передається на зберігання до архіву».
 
Відхилено    
    -421- Добродомов Д.Є.
Частину 1 ст. 25 викласти в такій редакції:
«1. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який готується та підписується присутніми на її засіданні членами комісії одразу після визначення переможця конкурсу та другого за переможцем конкурсу кандидата на вакантну адміністративну посаду в органі місцевого самоврядування безпосередньо на засіданні конкурсної комісії і зберігається протягом п’яти років в органі місцевого самоврядування, у якому проводився конкурс.
Після завершення засідання конкурсної комісії її рішення оголошується всім присутнім учасникам конкурсу".
 
Відхилено    
240. 2. Керівник служби забезпечує оприлюднення інформації про переможця конкурсу не пізніше п’яти робочих днів з дати підписання протоколу засідання конкурсної комісії відповідно до порядку проведення конкурсу.
 
-422- Власенко С.В.
В частині 2 статті 25 слова "не пізніше п’яти робочих днів з дати" замінити словами: "наступного робочого дня".
 
Враховано частково   2. Інформація про результати конкурсу оприлюднюється в порядку, передбаченому частиною першою статті 20 цього Закону, не пізніше наступного робочого дня після підписання протоколу засідання конкурсної комісії, але не пізніше 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення такого конкурсу.
 
    -423- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину другу статті 25 викласти в такій редакції:
«2. Інформація про результати конкурсу оприлюднюється в порядку, передбаченому частиною першою статті 20 цього Закону, не пізніше наступного робочого дня після підписання протоколу засідання конкурсної комісії, але не пізніше 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення такого конкурсу».
 
Враховано    
    -424- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 2 статті 25 викласти в такій редакції:
«Інформація про переможця конкурсу оприлюднюється на офіційних веб-сайтах відповідного органу місцевого самоврядування та центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби не пізніше наступного робочого дня з дня підписання протоколу засідання конкурсної комісії відповідно до Порядку проведення конкурсу».
 
Враховано частково    
    -425- Дерев'янко Ю.Б.
Частину другу статті 25 доповнити словами "в Національному кадровому резерві".
 
Відхилено    
    -426- Добродомов Д.Є.
Частину 2 ст. 25 викласти в такій редакції:
"2. Керівник служби забезпечує оприлюднення інформації про переможця конкурсу не пізніше наступного робочого дня з дати засідання конкурсної комісії відповідно до порядку проведення конкурсу".
 
Враховано частково    
    -427- Давиденко В.М.
Частину другу статті 25 викласти у наступній редакції:
"2. Керівник служби забезпечує оприлюднення інформації про результати конкурсу не пізніше п’яти робочих днів з дня проведення засідання конкурсної комісії відповідно до Порядку проведення конкурсу".
 
Відхилено    
241. 3. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії є складовою особової справи службовця місцевого самоврядування, якого призначено на посаду за результатами конкурсу.
 
-428- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 3 статті 25 виключити.
 
Відхилено   3. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії є складовою особової справи службовця місцевого самоврядування, якого призначено на посаду за результатами конкурсу.
 
242. 4. Служба персоналу органу місцевого самоврядування, який проводить конкурс, повідомляє кожному кандидату про результати конкурсу у письмовій формі протягом п’яти робочих днів з дати підписання протоколу засідання конкурсної комісії.
 
-429- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В ч.4 ст.25 проекту слова "служба персоналу органу місцевого самоврядування, який проводить конкурс" замінити словами "конкурсна комісія".
 
Відхилено   4. Служба персоналу надсилає кожному кандидату на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування письмове повідомлення про результати конкурсу протягом п’яти календарних днів з дня їх оприлюднення.
 
    -430- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину четверту статті 25 викласти в такій редакції:
«4. Служба персоналу надсилає кожному кандидату на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування письмове повідомлення про результати конкурсу протягом п’яти календарних днів з дня їх оприлюднення».
 
Враховано    
    -431- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 4 статті 25 виключити.
 
Відхилено    
    -432- Добродомов Д.Є.
Частину 4 ст. 25 викласти в такій редакції:
"4. Служба персоналу органу місцевого самоврядування, який проводить конкурс, повідомляє кожному кандидату про результати конкурсу у письмовій формі не пізніше наступного робочого дня з дати засідання конкурсної комісії».
 
Відхилено    
243. 5. Учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір, має право оскаржити рішення конкурсної комісії в порядку, визначеному статтею 15 цього Закону.
 
-433- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину п’яту статті 25 викласти в такій редакції:
«5. Кандидат на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування має право оскаржити рішення конкурсної комісії:
1) суб’єкту призначення протягом п’яти календарних днів з дня оприлюднення інформації про результати конкурсу;
2) до суду у строк, визначений законом».
 
Враховано   5. Кандидат на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування має право оскаржити рішення конкурсної комісії:
1) суб’єкту призначення протягом п’яти календарних днів з дня оприлюднення інформації про результати конкурсу;
2) до суду у строк, визначений законом.
 
244. Стаття 26. Право другого за переможцем конкурсу кандидата на вакантну адміністративну посаду в органі місцевого самоврядування
 
-434- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В назві та ч.1 ст.26 слова "посаду в органі місцевого самоврядування" замінити словами "посаду служби в органах місцевого самоврядування".
 
Враховано по суті  Стаття 25. Відкладене право другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування
 
    -435- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Назву статті 26 викласти в такій редакції:
«Стаття 25. Відкладене право другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування».
 
Враховано    
245. 1. Другий за переможцем конкурсу кандидат на вакантну адміністративну посаду в органі місцевого самоврядування, який відповідає вимогам конкурсу, користується правом призначення на цю посаду протягом року з моменту проведення конкурсу, якщо вона стає вакантною, а також у разі, коли переможець конкурсу відмовився від зайняття посади або йому відмовлено в призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки.
 
-436- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 26 після слова «цю посаду» доповнити словами «або посаду такого ж рангу».
 
Відхилено   1. Другий за результатами конкурсу кандидат на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування має право на призначення на таку посаду без конкурсу протягом одного року з дня проведення конкурсу, якщо посада стане вакантною, а також у разі, якщо переможець конкурсу відмовився від зайняття посади або йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки.
Не пізніш як на другий день з дня, коли відповідна посада стала вакантною, про це повідомляється другий за результатами конкурсу кандидат на її зайняття.
 
    -437- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину першу статті 26 викласти в такій редакції:
«1. Другий за результатами конкурсу кандидат на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування має право на призначення на таку посаду без конкурсу протягом одного року з дня проведення конкурсу, якщо посада стане вакантною, а також у разі, якщо переможець конкурсу відмовився від зайняття посади або йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки.
Не пізніш як на другий день з дня, коли відповідна посада стала вакантною, про це повідомляється другий за результатами конкурсу кандидат на її зайняття».
 
Враховано    
    -438- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 1 статті 26 слово «вона» замінити словами «ця посада або посада такого ж рангу».
 
Відхилено    
    -439- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 1 статті 26 після слів «стає вакантною» слова «, а також у разі, коли переможець конкурсу відмовився від зайняття посади або йому відмовлено в призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки» замінити словами «протягом року з моменту проведення відповідного конкурсу».
 
Відхилено    
246. Стаття 27. Повторний конкурс
 
   Стаття 26. Повторний конкурс
 
247. 1. Повторний конкурс на зайняття вакантної посади служби в органі місцевого самоврядування проводиться у разі:
 
-440- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В ч.1 ст.27 слова "посади служби в органі місцевого самоврядування" замінити словами "посаду служби в органах місцевого самоврядування".
 
Відхилено   1. Повторний конкурс проводиться у разі:
 
    -441- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У частині першій статті 27 слова «на зайняття вакантної посади служби в органі місцевого самоврядування» виключити.
 
Враховано    
248. 1) виявлення порушень вимог законодавства під час проведення конкурсу, які могли вплинути на його результати;
 
-442- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Пункт 1 ст.27 викласти в такій редакції:
"1) встановлення факту порушення вимог законодавства під час проведення конкурсу, яке могло вплинути на його результати".
 
Враховано редакційно   1) встановлення факту порушення порядку проведення конкурсу, що могло вплинути на його результати;
 
    -443- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 1 частини першої статті 27 викласти в такій редакції:
«1) встановлення факту порушення порядку проведення конкурсу, що могло вплинути на його результати;».
 
Враховано    
    -444- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 1 частини 1 статті 27 слово «виявлення» замінити словом «встановлення судом або центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби,факту».
 
Враховано частково    
249. 2) коли жоден з учасників конкурсу не пройшов конкурсний відбір;
 
-445- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 2 частини 1 статті 27 слово «коли» замінити словом «якщо».
 
Враховано   2) якщо за результатами конкурсу не визначено кандидата на зайняття вакантної посади;
 
    -446- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 2 частини 1 статті 27 слово «відбір» замінити словом «добір».
 
Відхилено    
    -447- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 2 частини першої статті 27 викласти в такій редакції:
«2) якщо за результатами конкурсу не визначено кандидата на зайняття вакантної посади;».
 
Враховано    
250. 3) відсутності заяв на участь у конкурсі.
 
-448- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Пункт 3 ст.27 викласти в такій редакції:
"3) відсутності кандидата, визначеного у ч.1 ст.26 цього Закону".
 
Відхилено   3) виявлення за результатами спеціальної перевірки обмежень щодо вступу на службу переможця конкурсу та відсутності другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування;
4) відмови переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата від зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування.
 
    -449- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 3 частини 1 статті 27 після слів «на участь у конкурсі» доповнити словами «та відсутності кандидата, визначеного у частині першій статті 26 цього Закону».
 
Враховано редакційно    
    -450- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 27 доповнити пунктами 4 та 5 викладеними в такій редакції:
«4) відсутності щонайменше двох заяв на участь у конкурсі на заміщення вакантних посад служби в органах місцевого самоврядування категорії «Б» і відсутності заяв про участь у конкурсі на заміщення вакантних посад служби в органі місцевого самоврядування категорії «В»;
5) у разі прийняття рішення про проведення повторного конкурсу в порядку передбаченому частиною 6 статті 23 цього Закону.»
 
Відхилено    
    -451- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 3 частини першої статті 27 викласти в такій редакції:
«3) виявлення за результатами спеціальної перевірки обмежень щодо вступу на службу переможця конкурсу та відсутності другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування;».
 
Враховано    
    -452- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину першу статті 27 доповнити новим пунктом такого змісту:
«4) відмови переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата від зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування».
 
Враховано    
251. 2. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини першої цієї статті, рішення конкурсної комісії скасовується керівником служби, а про проведення повторного конкурсу оголошується не пізніше 10 робочих днів з дати скасування рішення конкурсної комісії.
 
-453- Левченко Ю.В.
Частину другу статті 27 викласти у такій редакції:
"2. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини першої цієї статті, рішення конкурсної комісії скасовується керівником конкурсної комісії, а про проведення повторного конкурсу оголошується не пізніше 10 робочих днів з дати скасування рішення конкурсної комісії".
 
Відхилено   2. У випадках, передбачених пунктом 1 частини першої цієї статті, рішення конкурсної комісії скасовується відповідним суб’єктом призначення, а про проведення повторного конкурсу оголошується не пізніш як протягом 10 календарних днів з дня скасування рішення конкурсної комісії.
3. Повторний конкурс проводиться у порядку, визначеному цим Законом для проведення конкурсу.
 
    -454- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину другу статті 27 викласти в такій редакції:
«2. У випадках, передбачених пунктом 1 частини першої цієї статті, рішення конкурсної комісії скасовується відповідним суб’єктом призначення, а про проведення повторного конкурсу оголошується не пізніш як протягом 10 календарних днів з дня скасування рішення конкурсної комісії».
 
Враховано    
    -455- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 2 статті 27 після слів «керівником служби» доповнити словами «в органі».
 
Відхилено    
    -456- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Статтю 27 доповнити новою частиною такого змісту:
«3. Повторний конкурс проводиться у порядку, визначеному цим Законом для проведення конкурсу».
 
Враховано    
252. Стаття 28. Випробування під час призначення на адміністративну посаду
 
-457- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Статтю 28 викласти в такій редакції:
«Стаття 27. Порядок призначення на посаду службовця місцевого самоврядування
1. На посаду службовця місцевого самоврядування:
1) категорії І призначається один із двох кандидатів, визначених конкурсною комісією, а в разі відсутності другого кандидата – переможець конкурсу;
2) категорій ІІ і ІІІ призначається переможець конкурсу.
2. Рішення про призначення на посаду службовця місцевого самоврядування:
1) категорії І приймається сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради;
2) категорій ІІ і ІІІ приймається керівником служби.
3. Рішення про призначення на посаду службовця місцевого самоврядування приймається не раніше п’яти календарних днів з дня оприлюднення інформації про результати конкурсу (крім випадку, передбаченого частиною четвертою цієї статті).
4. Рішення про призначення або про відмову у призначенні на посаду службовця місцевого самоврядування приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та за результатами перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» у випадках, встановлених цими законами.
 
Враховано   Стаття 27. Порядок призначення на посаду службовця місцевого самоврядування
 
253. 1. У разі призначення на адміністративну посаду за пропозицією конкурсної комісії, зазначеною у відповідному протоколі її засідання, або за ініціативою керівника служби встановлюється випробування з метою підтвердження відповідності вимогам до професійної компетентності службовця місцевого самоврядування.
 
-458- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Абзац 1 частини 1 статті 28 після слів «керівником служби» доповнити словами «в органі».
 
Відхилено   1. На посаду службовця місцевого самоврядування:
1) категорії І призначається один із двох кандидатів, визначених конкурсною комісією, а в разі відсутності другого кандидата – переможець конкурсу;
2) категорій ІІ і ІІІ призначається переможець конкурсу.
 
254. Випробування у разі призначення на адміністративну посаду встановлюється строком до шести місяців.
 
-459- Гуляєв В.О.
Каплін С.М.
Абзац 2 частини 1 статті 28 викласти в такій редакції:
"Строк випробування при прийнятті на роботу не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, - шести місяців."
 
Відхилено      
    -460- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В абзаці 2 частини 1 статті 28 після слів «встановлюється строком» слова «до шести місяців» замінити словами «від 60 до 180 календарних днів».
 
Відхилено    
255. У разі незгоди особи з рішенням про встановлення випробування вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади. У зв’язку з цим акт про її призначення на посаду скасовується.
 
-461- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Третій абзац ч.1 ст.28 доповнити реченням в такій редакції:
"У такому разі застосовується відкладене право другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади служби в органах місцевого самоврядування. У разі, коли конкурсною комісією такого кандидата не визначено, проводиться повторний конкурс".
 
Відхилено      
256. 2. Якщо службовець місцевого самоврядування у період випробування був відсутній у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або іншими поважними причинами, випробування продовжується на строк, протягом якого він фактично не виконував посадові обов’язки.
 
-462- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 2 статті 28 після слів «тимчасовою непрацездатністю» доповнити словами «перебуванням у додатковій відпустці у зв’язку з навчанням».
 
Відхилено   2. Рішення про призначення на посаду службовця місцевого самоврядування:
1) категорії І приймається сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради;
2) категорій ІІ і ІІІ приймається керівником служби.
 
257. 3. Керівник служби має право звільнити службовця місцевого самоврядування з посади до закінчення строку випробування за поданням безпосереднього керівника у разі виявлення невідповідності рівня його професійної компетентності із зазначенням підстави для визнання службовця місцевого самоврядування таким, що не пройшов випробування.
 
-463- Добродомов Д.Є.
У ч. 3 ст. 28 слова «має право звільнити» замінити словами «звільняє».
 
Відхилено   3. Рішення про призначення на посаду службовця місцевого самоврядування приймається не раніше п’яти календарних днів з дня оприлюднення інформації про результати конкурсу (крім випадку, передбаченого частиною четвертою цієї статті).
 
    -464- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 3 статті 28 після слів «керівником служби» доповнити словами «в органі».
 
Відхилено    
    -465- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 3 статті 28 доповнити словами:
«У такому разі керівник служби в органі попереджає службовця місцевого самоврядування про звільнення у письмовій формі не пізніше ніж за сім календарних днів із зазначенням підстав визнання його таким, що не пройшов випробування».
 
Відхилено    
258. 4. Не раніше ніж за 20 днів до закінчення строку випробування проводиться оцінювання результатів службової діяльності службовця місцевого самоврядування у порядку, передбаченому статтею 35 цього Закону. У разі отримання службовцем місцевого самоврядування негативної оцінки він вважається таким, що не пройшов випробування.
 
   4. Рішення про призначення або про відмову у призначенні на посаду службовця місцевого самоврядування приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та за результатами перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» у випадках, встановлених цими законами.
 
259. 5. У разі коли службовця місцевого самоврядування не ознайомлено з актом про його звільнення до закінчення строку випробування, він вважається таким, що пройшов випробування.
 
      
260. Стаття 29. Обмеження пов’язані із проходженням служби в органах місцевого самоврядування
 
-466- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Назву статті 29 викласти в такій редакції:
«Стаття 28. Обмеження щодо призначення на посаду».
 
Враховано   Стаття 28. Обмеження щодо призначення на посаду
 
261. 1. На службовця місцевого самоврядування поширюються обмеження, пов’язані із проходженням служби в органах місцевого самоврядування, встановлені Законами України «Про запобігання корупції», «Про очищення влади» та іншими законами.
 
-467- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Статтю 29 викласти в такій редакції:
«Стаття 29. Обмеження пов’язані із проходженням служби в органах місцевого самоврядування
1.Не допускається призначення на посаду державної служби особи, яка буде прямо підпорядкована близькій особі.
2.У разі виникнення під час проходження державної служби обставин, що призводять до порушення вимог частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи зобов’язані повідомити про такі обставини керівникові служби в органі місцевого самоврядування, який у п’ятнадцятиденний строкповинен вжити заходів щодо усунення таких обставин.
Для цього керівник служби в органі місцевого самоврядування може перевести державного службовця за його згодою на іншу вакантну посаду державної служби такого ж рангу в цьому органі місцевого самоврядування. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, має бути звільнена із займаної посади.
3. У разі порушення вимоги, зазначеної в абзаці першому частини другої цієї статті, керівник служби в органі місцевого самоврядування несе відповідальність, встановлену законом.
4. Особи, які не повідомили керівникові служби в органі місцевого самоврядування про обставини, зазначені у частині першій цієї статті, несуть відповідальність, встановлену законом».
 
Відхилено   1. На службовців місцевого самоврядування поширюються обмеження щодо призначення на посаду, передбачені Законом України «Про запобігання корупції».
 
    -468- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину першу статті 29 викласти в такій редакції:
«1. На службовців місцевого самоврядування поширюються обмеження щодо призначення на посаду, передбачені Законом України «Про запобігання корупції».
 
Враховано    
262. Стаття 30. Зміст акта про призначення на посаду
 
-469- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Назву статті 30 викласти в такій редакції:
«Стаття 29. Акт про призначення на посаду»
 
Враховано   Стаття 29. Акт про призначення на посаду
 
    -470- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Ст.30 необхідно узгодити із ст.32 проекту Закону України "Про державну службу" (не можуть бути різні за змістом акти про призначення).
 
Враховано по суті   
    -471- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Ст.30 (зміст акта про призначення) необхідно виключити, оскільки питання вимог до акту про призначення на посаду є загальними вимогами Кодексу законів про працю України і повинно регулюватися трудовим законодавством.
 
Відхилено    
263. 1. В акті про призначення на посаду зазначаються:
 
   1. В акті про призначення на посаду зазначаються:
 
264. 1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, що призначається на посаду служби в органі місцевого самоврядування;
 
-472- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В п.п.1 і 2 ч.1 ст.30 проекту слова "служби в органі місцевого самоврядування" замінити словами "служби в органах місцевого самоврядування".
 
Відхилено   1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка призначається на посаду;
 
    -473- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
В пункті 1 частини першої статті 30 слова «служби в органі місцевого самоврядування» виключити.
 
Враховано    
265. 2) назва займаної посади служби в органі місцевого самоврядування;
 
-474- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 2 частини першої статті 30 викласти в такій редакції:
«2) повна назва посади, на яку призначається особа;».
 
Враховано   2) повна назва посади, на яку призначається особа;
 
266. 3) основні посадові обов’язки службовця місцевого самоврядування або реквізити посадової інструкції, у якій визначено такі обов’язки;
 
-475- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Євлахов А.С.
Пункт 3 частини 1 статті 30 виключити.
 
Враховано      
    -476- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 3 частини першої статті 30 виключити.
У зв’язку з цим пункти 4 – 8 вважати відповідно пунктами 3 – 7.
 
Враховано    
    -477- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 3 частини 1 статті 30 слово «основні « виключити.
 
Враховано    
267. 4) дата початку виконання посадових обов’язків;
 
-478- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 4 частини першої статті 30 викласти в такій редакції:
«3) дата, з якої особа призначена на посаду;».
 
Враховано   3) дата, з якої особа призначена на посаду;
 
268. 5) розмір посадового окладу;
 
-479- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункти 5 - 8 частини першої статті 30 замінити пунктом такого змісту:
«4) умови оплати праці».
 
Враховано   4) умови оплати праці.
 
    -480- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Пункт 5 ч.1 ст.30 викласти в такій редакції:
"5) умови оплати праці".
 
Враховано    
269. 6) строк призначення (у випадку строкового призначення);
 
      
270. 7) строк випробування (у разі призначення з випробувальним строком);
 
      
271. 8) необхідність проходження перепідготовки, підвищення кваліфікації для успішного виконання своїх посадових обов’язків.
 
-481- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Пункт 8 ст.30 виключити, оскільки необхідність проходження перепідготовки та підвищення кваліфікації для службовців місцевого самоврядування передбачені цим проектом Закону.
 
Враховано частково      
    -482- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Доповнити статтю 30 після ч.1 новою частиною такого змісту:
"2. В акті про призначення на посаду може передбачатися додатково обов’язок органу місцевого самоврядування забезпечити службовцю місцевого самоврядування можливість проходження професійного навчання, необхідного службовцю місцевого самоврядування для виконання своїх посадових обов’язків".
 
Враховано частково    
272. 2. В акті про призначення на службу можуть передбачатися інші умови, які не погіршують становище службовця місцевого самоврядування та не обмежують його права, встановлені цим Законом.
 
-483- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В ч.2 ст.30 слова "призначення на службу" замінити словами "призначення на посаду".
 
Враховано   2. Акт про призначення на посаду може також передбачати:
1) строк перебування на посаді (у разі строкового призначення);
2) встановлення випробування та його строк (у разі встановлення випробування);
3) зобов’язання сприяти службовцю місцевого самоврядування в підвищенні рівня професійної компетентності.
 
    -484- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину другу статті 30 викласти в такій редакції:
«2. Акт про призначення на посаду може також передбачати:
1) строк перебування на посаді (у разі строкового призначення);
2) встановлення випробування та його строк (у разі встановлення випробування);
3) зобов’язання сприяти службовцю місцевого самоврядування в підвищенні рівня професійної компетентності».
 
Враховано    
273. 3. Одна копія акта про призначення видається службовцю місцевого самоврядування, друга - зберігається в його особовій справі.
 
-485- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В ч.3 ст.30 слова "про призначення видається" замінити словами "про призначення на посаду видається".
 
Враховано   3. Копія акта про призначення на посаду видається службовцю місцевого самоврядування, ще одна копія зберігається в його особовій справі.
4. Акт про призначення на посаду приймається відповідно у вигляді рішення, розпорядження, наказу.
 
    -486- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину третю статті 30 викласти в такій редакції:
«3. Копія акта про призначення на посаду видається службовцю місцевого самоврядування, ще одна копія зберігається в його особовій справі».
 
Враховано    
    -487- Гуляєв В.О.
Статтю 30 доповнити наступною частиною:
"Службовцям органів місцевого самоврядування, які працюють на виборних посадах та яким під час строку їх повноважень настав пенсійний вік, у разі закінчення строку повноважень та за умови наявності не менше 10 років стажу на посадах в органах місцевого самоврядування чи на посадах державної служби а для виборних посад - сільських, селищних, міських голів, які перебували на посаді два повних терміни виплачується одноразова грошова допомога у розмірі десяти окладів, про що робиться запис у трудовій книжці".
 
Відхилено    
    -488- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Статтю 30 доповнити новою частиною такого змісту:
«4. Акт про призначення на посаду приймається відповідно у вигляді рішення, розпорядження, наказу».
 
Враховано    
274. Стаття 31. Строкове призначення
 
   Стаття 30. Строкове призначення
 
275. 1. Призначення на посаду служби в органі місцевого самоврядування, як правило, здійснюється безстроково.
 
-489- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В чч.1 і 2 ст.31 слова "служби в органі місцевого самоврядування" замінити словами "служби в органах місцевого самоврядування".
 
Враховано по суті  1. Службовець місцевого самоврядування призначається на посаду безстроково, крім випадків, визначених законом.
 
    -490- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину першу статті 31 викласти в такій редакції:
«1. Службовець місцевого самоврядування призначається на посаду безстроково, крім випадків, визначених законом».
 
Враховано    
276. 2. Строкове призначення здійснюється у разі заміщення посади служби в органі місцевого самоврядування на період відсутності службовця місцевого самоврядування, за яким відповідно до закону зберігається його посада.
 
-491- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину другу статті 31 викласти в такій редакції:
«2. Строк перебування на посаді службовця місцевого самоврядування встановлюється у разі:
1) заміщення посади на строк відсутності службовця місцевого самоврядування, за яким відповідно до закону зберігається посада;
2) зайняття посади службовця місцевого самоврядування, направленого у вищий навчальний заклад для проходження навчання за денною формою за направленням відповідного органу місцевого самоврядування».
 
Враховано   2. Строк перебування на посаді службовця місцевого самоврядування встановлюється у разі:
1) заміщення посади на строк відсутності службовця місцевого самоврядування, за яким відповідно до закону зберігається посада;
2) зайняття посади службовця місцевого самоврядування, направленого у вищий навчальний заклад для проходження навчання за денною формою за направленням відповідного органу місцевого самоврядування.
3. Сільська, селищна, міська, районна у місті рада за пропозицією сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради може встановити чотирирічний строк перебування на посаді керуючого справами виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради.
Якщо до закінчення зазначеного строку сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті ради не оголошує конкурс на зайняття посади керуючого справами, такий керуючий справами вважається призначеним на новий строк.
4. Службовець місцевого самоврядування, призначений на посаду на строк відсутності службовця місцевого самоврядування, за яким відповідно до закону зберігається посада, у разі припинення служби останнього вважається призначеним на займану ним посаду безстроково.
Стаття 31. Випробування
1. В акті про призначення на посаду суб’єкт призначення може встановити випробування із зазначенням його строку з метою перевірки відповідності службовця місцевого самоврядування займаній посаді.
2. При призначенні особи на посаду службовця місцевого самоврядування вперше встановлення випробування є обов’язковим.
3. Випробування може встановлюватися на строк до шести місяців.
4. У разі незгоди особи із встановленням випробування вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади службовця місцевого самоврядування.
5. Якщо службовець місцевого самоврядування протягом строку випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у відпустці або з інших поважних причин, строк випробування продовжується на відповідну кількість днів, протягом яких він фактично не виконував посадові обов’язки.
6. Суб’єкт призначення має право звільнити службовця місцевого самоврядування з посади до закінчення строку випробування у разі встановлення його невідповідності займаній посаді на підставі пункту 3 частини першої статті 65 цього Закону. Суб’єкт призначення попереджає службовця місцевого самоврядування про звільнення у письмовій формі не пізніш як за сім календарних днів із зазначенням підстав невідповідності займаній посаді.
7. Якщо строк випробування закінчився і службовця місцевого самоврядування не звільнено з посади, він вважається таким, що пройшов випробування.
Стаття 32. Присяга виборних посадових осіб і службовців місцевого самоврядування
1. Особа, яка вперше вступає на службу в органи місцевого самоврядування або призначається на посаду в орган місцевого самоврядування, що представляє іншу територіальну громаду (територіальні громади), складає Присягу такого змісту:
«Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити територіальній громаді (для посад у виконавчому апараті районної, обласної ради – територіальним громадам району, області) та Українському народові, дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки».
2. Особа, яка призначається на посаду службовця місцевого самоврядування, у випадках, зазначених у частині першій цієї статті, виголошує Присягу, підписує її текст із зазначенням дати складення у присутності двох і більше службовців місцевого самоврядування відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради, виконавчого апарату районної, обласної ради або структурного підрозділу органу місцевого самоврядування, на посаду в якому її призначено, представників служби персоналу.
3. Підписаний текст Присяги є складовою особової справи службовця місцевого самоврядування. Про складення Присяги робиться запис у трудовій книжці службовця місцевого самоврядування.
4. У разі відмови особи від складення Присяги вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади службовця місцевого самоврядування, і акт про її призначення на посаду скасовується суб’єктом призначення.
5. Порядок складення Присяги виборною посадовою особою місцевого самоврядування визначаються статтею 73 цього Закону.
 
    -492- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Статтю 31 доповнити новими частинами такого змісту:
«3. Сільська, селищна, міська, районна в місті рада за пропозицією сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради може встановити чотирирічний строк перебування на посаді керуючого справами виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної в місті ради.
Якщо до закінчення зазначеного строку сільський, селищний, міський голова, голова районної в місті ради не оголошує конкурс на зайняття посади керуючого справами, такий керуючий справами вважається призначеним на новий строк.
4. Службовець місцевого самоврядування, призначений на посаду на строк відсутності службовця місцевого самоврядування, за яким відповідно до закону зберігається посада, у разі припинення служби останнього вважається призначеним на займану ним посаду безстроково».
 
Враховано    
    -493- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Після статті 31 доповнити законопроект новими статтями такого змісту:
«Стаття 31. Випробування
1. В акті про призначення на посаду суб’єкт призначення може встановити випробування із зазначенням його строку з метою перевірки відповідності службовця місцевого самоврядування займаній посаді.
2. При призначенні особи на посаду службовця місцевого самоврядування вперше встановлення випробування є обов’язковим.
3. Випробування може встановлюватися на строк до шести місяців.
4. У разі незгоди особи із встановленням випробування вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади службовця місцевого самоврядування.
5. Якщо службовець місцевого самоврядування протягом строку випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у відпустці або з інших поважних причин, строк випробування продовжується на відповідну кількість днів, протягом яких він фактично не виконував посадові обов’язки.
6. Суб’єкт призначення має право звільнити службовця місцевого самоврядування з посади до закінчення строку випробування у разі встановлення його невідповідності займаній посаді на підставі пункту 3 частини першої статті 65 цього Закону. Суб’єкт призначення попереджає службовця місцевого самоврядування про звільнення у письмовій формі не пізніш як за сім календарних днів із зазначенням підстав невідповідності займаній посаді.
7. Якщо строк випробування закінчився і службовця місцевого самоврядування не звільнено з посади, він вважається таким, що пройшов випробування.
Стаття 32. Присяга виборних посадових осіб і службовців місцевого самоврядування
1. Особа, яка вперше вступає на службу в органи місцевого самоврядування або призначається на посаду в орган місцевого самоврядування, що представляє іншу територіальну громаду (територіальні громади), складає Присягу такого змісту:
«Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити територіальній громаді (для посад у виконавчому апараті районної, обласної ради – територіальним громадам району, області) та Українському народові, дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки».
2. Особа, яка призначається на посаду службовця місцевого самоврядування, у випадках, зазначених у частині першій цієї статті, виголошує Присягу, підписує її текст із зазначенням дати складення у присутності двох і більше службовців місцевого самоврядування відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради, виконавчого апарату районної, обласної ради або структурного підрозділу органу місцевого самоврядування, на посаду в якому її призначено, представників служби персоналу.
3. Підписаний текст Присяги є складовою особової справи службовця місцевого самоврядування. Про складення Присяги робиться запис у трудовій книжці службовця місцевого самоврядування.
4. У разі відмови особи від складення Присяги вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади службовця місцевого самоврядування, і акт про її призначення на посаду скасовується суб’єктом призначення.
5. Порядок складення Присяги виборною посадовою особою місцевого самоврядування визначаються статтею 73 цього Закону».
У зв’язку з цим змінити нумерацію наступних статтей.
 
Враховано    
277. Стаття 32. Особова справа службовця місцевого самоврядування
 
-494- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Статтю 32 (особова справа службовця місцевого самоврядування) необхідно виключити, оскільки це питання визначається підзаконним актом (на даний час - постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1999 р. № 731 "Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади" та наказом Міністерства статистики України від 26.12.1995 р. № 343 "Про затвердження форми первинного обліку № П-2 ДС та Інструкції по її заповненню" (особової картки).
 
Відхилено   Стаття 33. Особова справа службовця місцевого самоврядування
 
278. 1. Щодо кожного службовця місцевого самоврядування ведеться особова справа, складовою якої є особова картка встановленого зразка, у якій зазначаються:
 
-495- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У частині першій статті 32 слово «Щодо» замінити словом «Стосовно».
 
Враховано   1. Стосовно кожного службовця місцевого самоврядування ведеться особова справа, складовою якої є особова картка встановленого зразка, в якій зазначаються:
 
279. 1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
 
-496- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункти 1-6 та 9-12 частини 2 статті 32 виключити.
 
Відхилено   1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
 
280. 2) дата і місце народження;
 
   2) дата і місце народження;
 
281. 3) сімейний стан;
 
   3) сімейний стан;
 
282. 4) освіта і спеціальність;
 
   4) освіта і спеціальність;
 
283. 5) результати конкурсу на зайняття вакантної посади служби в органі місцевого самоврядування;
 
-497- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В пп. 5 і 13 ч.1 ст.32 проекту слова "служби в органі місцевого самоврядування" замінити словами "служби в органах місцевого самоврядування".
 
Відхилено   5) результати конкурсу;
 
    -498- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У пункті 5 частини першої статті 32 слова «на зайняття вакантної посади служби в органі місцевого самоврядування» виключити.
 
Враховано    
284. 6) реквізити наказу чи іншого акта про призначення на посаду;
 
-499- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У пункті 6 частини першої статті 32 слова «наказу чи іншого» виключити.
 
Враховано   6) реквізити акта про призначення на посаду;
 
285. 7) дата складення Присяги службовця місцевого самоврядування;
 
-500- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 7 частини 1 статті 32 після слова «Дата» перед словами «складення Присяги» додати слова «та місце».
 
Відхилено   7) дата складення Присяги;
 
    -501- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У пункті 7 частини першої статті 32 слова «службовця місцевого самоврядування» виключити.
 
Враховано    
286. 8) відомості про проходження служби (посада, категорія посади та ранг службовця місцевого самоврядування, інформація про проходження перепідготовки, підвищення кваліфікації, стажування, закордонні відрядження, переведення в органі місцевого самоврядування);
 
-502- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 8 частини 1 статті 32 після слів «керівником служби» доповнити словами «в органі».
 
Відхилено   8) відомості про проходження служби в органах місцевого самоврядування (посада, категорія посади та ранг службовця місцевого самоврядування, відомості про навчання, стажування, відрядження за кордон, переведення на інші посади);
 
    -503- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 8 частини першої статті 32 викласти в такій редакції:
«8) відомості про проходження служби в органах місцевого самоврядування (посада, категорія посади та ранг службовця місцевого самоврядування, відомості про навчання, стажування, відрядження за кордон, переведення на інші посади)».
 
Враховано    
287. 9) результати службової діяльності;
 
-504- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Пункт 9 ч.1 ст.32 викласти в такій редакції:
"9) відомості про оцінювання результатів службової діяльності".
 
Враховано   9) відомості про оцінювання результатів службової діяльності;
 
    -505- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У пункті 9 частини першої статті 32 слова «результати» замінити словами «відомості про оцінювання результатів».
 
Враховано    
288. 10) вид та строки відпустки;
 
-506- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У пункті 10 частини першої статті 32 після слова «строки» доповнити словом «надання».
 
Враховано   10) вид і строки надання відпустки;
 
289. 11) заохочення;
 
-507- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 11 частини першої статті 32 перед словом «заохочення» доповнити словами «інформація про».
 
Враховано   11) інформація про заохочення;
 
290. 12) дисциплінарні стягнення та їх зняття;
 
-508- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 12 частини першої статті 32 перед словом «дисциплінарні» доповнити словами «інформація про».
 
Враховано   12) інформація про дисциплінарні стягнення та їх зняття;
 
291. 13) підстава звільнення з посади служби в органі місцевого самоврядування з посиланням на статтю, частину та пункт цього Закону.
 
-509- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У пункті 13 частини першої статті 32 слова «служби в органі місцевого самоврядування» виключити, слово «Закону» замінити словами «або іншого закону України».
 
Враховано   13) підстава звільнення з посади з посиланням на статтю, частину та пункт цього або іншого закону України.
 
292. 2. Ведення особової справи службовця місцевого самоврядування розпочинається одночасно із вступом особи на службу в органі місцевого самоврядування.
 
-510- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В ч.2 ст.32 проекту слова "службу в органі" замінити словами "службу в органах".
 
Враховано редакційно   2. Ведення особової справи службовця місцевого самоврядування розпочинається одночасно з його вступом на службу в органи місцевого самоврядування.
 
    -511- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину другу статті 32 викласти в такій редакції:
«2. Ведення особової справи службовця місцевого самоврядування розпочинається одночасно з його вступом на службу в органи місцевого самоврядування».
 
Враховано    
293. 3. Порядок ведення та зберігання особових справ службовців органів місцевого самоврядування визначається центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
-512- Ленський О.О.
Частину третю статті 32 викласти у такій редакції:
«3. Порядок ведення та зберігання особових справ службовців органів місцевого самоврядування визначається всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування».
 
Відхилено   3. Ведення та зберігання особових справ службовців місцевого самоврядування здійснюються з урахуванням Типового порядку ведення та зберігання особових справ службовців місцевого самоврядування, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
Розділ ІV
ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 
    -513- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину третю статті 32 викласти в такій редакції:
«3. Ведення та зберігання особових справ службовців місцевого самоврядування здійснюються з урахуванням Типового порядку ведення та зберігання особових справ службовців місцевого самоврядування, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби».
 
Враховано    
    -514- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 3 статті 32 слова «формування та реалізує державну політику» замінити словами «реалізацію державної політики».
 
Відхилено    
    -515- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Після статті 32 доповнити законопроект назвою нового розділу в такій редакції: «Розділ ІV. Проходження служби в органах місцевого самоврядування».
У зв’язку з цим розділи ІV та V вважати відповідно розділами V та VІ.
 
Враховано    
294. Стаття 33. Ранги службовців місцевого самоврядування
 
-516- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Доповнити статтю 33 новою частиною першою такого змісту:
«1. Ранги службовців місцевого самоврядування є видом спеціальних звань».
У зв’язку з цим частини першу – одинадцяту вважати відповідно частинами другою – дванадцятою.
 
Враховано   Стаття 34. Ранги службовців місцевого самоврядування
1. Ранги службовців місцевого самоврядування є видом спеціальних звань.
 
295. 1. Установлюються дев’ять рангів службовців місцевого самоврядування. Порядок присвоєння рангів службовцям місцевого самоврядування визначається Кабінетом Міністрів України. Співвідношення між рангами службовців місцевого самоврядування і рангами державних службовців здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
-517- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Запропонований поділ на 9 рангів є недосконалим і непрактичним, оскільки службовці місцевого самоврядування на різних територіальних рівнях будуть мати однакові ранги, що майже зовсім знівелює їх значення. Наприклад, спеціаліст сільської ради з найвищим рангом (9) при переході на службу в органи місцевого самоврядування вищого територіального рівня (міську - районну - обласну - Київську міську ради) не буде мати змоги підвищити свій ранг.
 
Відхилено   2. Встановлюється дев’ять рангів службовців місцевого самоврядування.
 
    -518- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 1 статті 33 після слова «Установлюються» перед словом «рангів» слово «дев’ять» замінити на слово «шість».
 
Відхилено    
    -519- Ленський О.О.
Частину першу статті 33 викласти у такій редакції:
«1. Установлюються дев’ять рангів службовців місцевого самоврядування. Порядок присвоєння рангів службовцям місцевого самоврядування визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування. Співвідношення між рангами службовців місцевого самоврядування і рангами державних службовців здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -520- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину першу статті 33 викласти в такій редакції:
«2. Встановлюється дев’ять рангів службовців місцевого самоврядування».
 
Враховано    
296. 2. Присвоюються такі ранги:
 
   3. Присвоюються такі ранги:
 
297. 1) службовцям місцевого самоврядування, які займають посади категорії «А», - 1, 2, 3 ранг;
 
-521- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 2 статті 33 викласти в такій редакції:
«2. Присвоюються такі ранги:
1)службовцям в органах місцевого самоврядування категорії «Б» :
посади керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради, керуючого справами виконавчого апарату районної, обласної ради, керуючого справами секретаріату Київської міської ради – 1 ранг;
керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільської, селищної, міської, районної у місті ради та їх заступників, посади керівників структурних підрозділів у складі апарату сільської, селищної, міської, районної у місті ради та її виконавчого комітету, їх заступників – 2 ранг;
керівників структурних підрозділів у складі відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільської, селищної, міської, районної у місті ради та їх заступників, керівників структурних підрозділів у складі виконавчого апарату районної, обласної ради та їх заступників, керівників структурних підрозділів у складі секретаріату Київської міської ради – 3 ранг;
2) службовцям в органах місцевого самоврядування категорії «Б» :
Головним спеціалістам відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільської, селищної, міської, районної у місті ради, структурних підрозділів у складі виконавчого апарату районної, обласної ради, структурних підрозділів у складі секретаріату Київської міської ради – 4 ранг;
Провідним спеціалістам відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільської, селищної, міської, районної у місті ради, структурних підрозділів у складі виконавчого апарату районної, обласної ради, структурних підрозділів у складі секретаріату Київської міської ради – 5 ранг;
Спеціалістам відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільської, селищної, міської, районної у місті ради, структурних підрозділів у складі виконавчого апарату районної, обласної ради, структурних підрозділів у складі секретаріату Київської міської ради – 6 ранг.»
 
Відхилено   1) службовцям місцевого самоврядування, які займають посади категорії І, — 1, 2, 3 ранг;
 
298. 2) службовцям місцевого самоврядування, які займають посади категорій «Б», - 4, 5, 6 ранг;
 
-522- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 2 частини другої статті 33 перед цифрою «4» доповнити цифрою та знаком «3,».
 
Враховано   2) службовцям місцевого самоврядування, які займають посади категорії ІІ, — 3, 4, 5, 6 ранг;
 
299. 3) службовцям місцевого самоврядування, які займають посади категорії «В», - 7, 8, 9 ранг.
 
-523- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 3 частини другої статті 33 перед цифрою «7» доповнити цифрою та знаком «6,».
 
Враховано   3) службовцям місцевого самоврядування, які займають посади категорії ІІІ, — 6, 7, 8, 9 ранг.
 
300. 3. Ранги службовцям місцевого самоврядування, які займають адміністративні посади, крім випадку, передбаченого частиною п’ятою статті 8 цього Закону, присвоює керівник служби.
 
-524- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 3 статті 33 викласти в такій редакції:
«3. В разі звільнення службовця в органі місцевого самоврядування або переходу на іншу посаду, за службовцем в органі місцевого самоврядування не зберігається попередній ранг».
 
Відхилено   4. Ранги службовцям місцевого самоврядування присвоює суб’єкт призначення.
 
    -525- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
В абзаці першому частини третьої статті 33 слова «, які займають адміністративні посади, крім випадку, передбаченого частиною п’ятою статті 8 цього Закону, присвоює керівник служби» замінити словами «присвоює суб’єкт призначення».
 
Враховано    
301. Ранги сільському, селищному, міському голові, голові районної, районної у місті, обласної ради присвоюються рішенням відповідної ради.
 
-526- Кривенко В.В.
Дзюблик П.В.
Абзац другий частини третьої статті 33 викласти у такій редакції:
"Ранги сільському, селищному, міському голові, голові та заступнику голови районної ради, голові та заступнику голови районної у місті ради, голові, першому заступнику та заступнику голови обласної ради присвоюються рішенням відповідної ради".
 
Відхилено      
    -527- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Абзац другий частини третьої статті 33 виключити.
 
Враховано    
    -528- Дерев'янко Ю.Б.
В абзаці другому частини третьої статті 33 після слова «ранги» додати слово «старості».
 
Відхилено    
302. 4. Ранги службовцям місцевого самоврядування присвоюються:
 
-529- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частини четверту та п’яту статті 33 замінити новою частиною такого змісту:
«5. Ранги службовцям місцевого самоврядування присвоюються одночасно з їх призначенням на посаду, а в разі встановлення випробування - після закінчення його строку. Службовцю місцевого самоврядування, який вперше призначається на посаду в органі місцевого самоврядування або на посаду більш високої категорії, присвоюється найнижчий ранг у межах відповідної категорії посад, крім випадків, передбачених абзацами другим та третім цієї частини.
У разі призначення на посаду службовця місцевого самоврядування особи, яка була виборною посадовою особою місцевого самоврядування, такому службовцю присвоюється ранг у межах категорії І з урахуванням стажу служби на посаді виборної посадової особи (крім стажу на посаді старости), необхідного для присвоєння чергового рангу відповідно до абзацу першого частини шостої цієї статті.
У разі призначення на посаду службовця місцевого самоврядування особи, якій присвоєно ранг державного службовця, військове звання, дипломатичний ранг, інше спеціальне звання, такому службовцю присвоюється ранг не нижче його рангу державного службовця або рангу державного службовця, з яким відповідно до законодавства співвідноситься його військове звання, дипломатичний ранг, інше спеціальне звання».
 
Враховано   5. Ранги службовцям місцевого самоврядування присвоюються одночасно з їх призначенням на посаду, а в разі встановлення випробування - після закінчення його строку. Службовцю місцевого самоврядування, який вперше призначається на посаду в органі місцевого самоврядування або на посаду більш високої категорії, присвоюється найнижчий ранг у межах відповідної категорії посад, крім випадків, передбачених абзацами другим і третім цієї частини.
У разі призначення на посаду службовця місцевого самоврядування особи, яка була виборною посадовою особою місцевого самоврядування, такому службовцю присвоюється ранг у межах категорії І з урахуванням стажу служби на посаді виборної посадової особи (крім стажу на посаді старости), необхідного для присвоєння чергового рангу відповідно до абзацу першого частини шостої цієї статті.
У разі призначення на посаду службовця місцевого самоврядування особи, якій присвоєно ранг державного службовця, військове звання, дипломатичний ранг, інше спеціальне звання, такому службовцю присвоюється ранг не нижче його рангу державного службовця або рангу державного службовця, з яким відповідно до законодавства співвідноситься його військове звання, дипломатичний ранг, інше спеціальне звання.
 
    -530- Федорук М.Т.
Абзац перший частини четвертої статті 33 викласти у такій редакції:
"4. Ранги службовцям місцевого самоврядування, які вперше призначаються, затверджуються, обираються на посаду служби в органах місцевого самоврядування, присвоюються:".
 
Відхилено    
    -531- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 4 статті 33 викласти в такій редакції:
«4. В особовій справі та трудовій книжці службовця в органі місцевого самоврядування робиться запис про присвоєння та зміну рангу службовця в органі місцевого самоврядування».
 
Відхилено    
303. 1) сільським, селищним, міським головам відразу після набуття ними повноважень;
 
-532- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Пункт 1 ч.4 ст.33 доповнити словами "і складення Присяги службовця місцевого самоврядування на пленарному засіданні відповідної ради".
 
Відхилено      
    -533- Дерев'янко Ю.Б.
У пункті 1 частини четвертої статті 33 після слова «головам» додати слово «старостам».
 
Відхилено    
304. 2) іншим службовцям місцевого самоврядування одночасно з призначенням, затвердженням чи обранням на посаду служби в органі місцевого самоврядування, а у разі встановлення випробування - після закінчення його строку.
 
-534- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В п.2 ч.4 та ч.9 ст.33 слова "служби в органі місцевого самоврядування" замінити словами "служби в органах місцевого самоврядування".
 
Відхилено      
305. 5. Службовцю місцевого самоврядування, який вперше призначається, затверджується, обирається на посаду служби в органах місцевого самоврядування, присвоюється найнижчий ранг у межах відповідної категорії посад служби в органах місцевого самоврядування.
 
      
306. 6. Черговий ранг у межах відповідної категорії посад служби в органах місцевого самоврядування присвоюється службовцю місцевого самоврядування через кожні три роки з урахуванням результатів роботи та оцінки результатів службової діяльності (для адміністративних посад).
 
-535- Гуляєв В.О.
Каплін С.М.
У частині шостій статті 33 слово "три" замінити на слово "два".
 
Відхилено   6. Черговий ранг у межах відповідної категорії посад присвоюється службовцю місцевого самоврядування через кожні три роки з урахуванням оцінювання результатів його службової діяльності.
 
    -536- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину шосту та сьому статті 33 викласти в такій редакції:
«6. Черговий ранг у межах відповідної категорії посад присвоюється службовцю місцевого самоврядування через кожні три роки з урахуванням оцінювання результатів його службової діяльності.
Протягом року після накладення на службовця місцевого самоврядування дисциплінарного стягнення (крім зауваження та дострокового зняття накладеного дисциплінарного стягнення), а також у разі отримання ним негативної оцінки результатів службової діяльності і до повторного оцінювання, черговий ранг такому службовцю не присвоюється. Такі періоди не зараховуються до строку, зазначеного в абзаці першому цієї частини.
7. За особливі досягнення або за виконання особливо відповідальних завдань службовцю місцевого самоврядування може бути достроково присвоєно черговий ранг у межах відповідної категорії посад.
Дострокове присвоєння чергового рангу може здійснюватися не раніше ніж через рік після присвоєння попереднього рангу».
 
Враховано    
307. Протягом одного року з дня накладення дисциплінарного стягнення (крім випадків зняття такого стягнення керівником служби), а також протягом шести місяців з дня отримання службовцем місцевого самоврядування негативної оцінки результатів службової діяльності черговий ранг службовцю місцевого самоврядування не присвоюється. Ці періоди не зараховуються до строку, зазначеного в абзаці першому цієї частини.
 
   Протягом року після накладення на службовця місцевого самоврядування дисциплінарного стягнення (крім зауваження та дострокового зняття накладеного дисциплінарного стягнення), а також у разі отримання ним негативної оцінки результатів службової діяльності до повторного оцінювання черговий ранг такому службовцю не присвоюється. Такі періоди не зараховуються до строку, зазначеного в абзаці першому цієї частини.
 
308. 7. За особливі досягнення або за виконання особливо відповідальних завдань службовцю місцевого самоврядування може достроково присвоюватися черговий ранг у межах відповідної категорії посад. Дострокове присвоєння чергового рангу може здійснюватися не раніше ніж через рік після присвоєння попереднього рангу.
 
   7. За особливі досягнення або за виконання особливо відповідальних завдань службовцю місцевого самоврядування може бути достроково присвоєно черговий ранг у межах відповідної категорії посад.
Дострокове присвоєння чергового рангу може здійснюватися не раніше ніж через один рік після присвоєння попереднього рангу.
 
309. 8. За сумлінну службу службовцю місцевого самоврядування при виході на пенсію може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.
 
-537- Івченко В.Є.
У частині восьмій статті 33 слова "може бути присвоєно" замінити словом "присвоюється".
 
Враховано   8. За сумлінну службу службовцю місцевого самоврядування у зв’язку з виходом на пенсію присвоюється черговий ранг, у тому числі поза межами відповідної категорії посад.
 
    -538- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У частині восьмій статті 33 слова «при виході» замінити словами «у зв’язку з виходом», слова «може бути присвоєно» замінити словами «присвоюється», а після слів «черговий ранг» доповнити словами «у тому числі».
 
Враховано    
310. 9. У разі переведення на посаду нижчої категорії або звільнення з посади служби в органі місцевого самоврядування за службовцем місцевого самоврядування зберігається раніше присвоєний йому ранг.
 
-539- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У частині дев’ятій статті 33 слово «переведення» замінити словом «призначення», слова «служби в органі місцевого самоврядування» виключити.
 
Враховано   9. У разі призначення на посаду нижчої категорії або звільнення з посади за службовцем місцевого самоврядування зберігається раніше присвоєний йому ранг.
 
311. 10. Службовець місцевого самоврядування може бути позбавлений рангу за вироком суду.
 
-540- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частини десяту, одинадцяту статті 33 викласти у такій редакції:
«10. Службовець місцевого самоврядування може бути позбавлений рангу лише за рішенням суду.
11. В особовій справі та трудовій книжці службовця місцевого самоврядування робиться запис про присвоєння та позбавлення рангу службовця місцевого самоврядування».
 
Враховано   10. Службовець місцевого самоврядування може бути позбавлений рангу лише за рішенням суду.
 
312. 11. В особовій справі та трудовій книжці службовця місцевого самоврядування робиться запис про присвоєння рангу службовця місцевого самоврядування.
 
-541- Власенко С.В.
В частині 11 статті 33 слово "справі" замінити словом "картці".
 
Відхилено   11. В особовій справі та трудовій книжці службовця місцевого самоврядування робиться запис про присвоєння та позбавлення рангу службовця місцевого самоврядування.
Стаття 35. Переведення службовця місцевого самоврядування
1. Службовець місцевого самоврядування з урахуванням його професійної компетентності може бути переведений без обов’язкового проведення конкурсу:
1) на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в тому самому органі місцевого самоврядування або в межах органів місцевого самоврядування, які представляють одну територіальну громаду, - за рішенням суб’єкта призначення;
2) на рівнозначну або нижчу вакантну посаду в органах місцевого самоврядування, які представляють інші територіальні громади, - за рішенням суб’єкта призначення в органі місцевого самоврядування, з якого переводиться службовець місцевого самоврядування, та суб’єкта призначення в органі місцевого самоврядування, до якого переводиться службовець місцевого самоврядування.
2. Переведення здійснюється лише за згодою службовця місцевого самоврядування.
3. У разі переведення службовця місцевого самоврядування на іншу посаду йому виплачується заробітна плата, що відповідає посаді, на яку його переведено.
4. Переведення не може бути прихованим покаранням.
 
    -542- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Після статті 33 доповнити законопроект новою статтею 35 такого змісту:
«Стаття 35. Переведення службовця місцевого самоврядування
1. Службовець місцевого самоврядування з урахуванням його професійної компетентності може бути переведений без обов’язкового проведення конкурсу:
1) на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в тому самому органі місцевого самоврядування або в межах органів місцевого самоврядування, які представляють одну територіальну громаду, - за рішенням суб’єкта призначення;
2) на рівнозначну або нижчу вакантну посаду в органах місцевого самоврядування, які представляють інші територіальні громади, - за рішенням суб’єкта призначення в органі місцевого самоврядування, з якого переводиться службовець місцевого самоврядування, та суб’єкта призначення в органі місцевого самоврядування, до якого переводиться службовець місцевого самоврядування.
2. Переведення здійснюється лише за згодою службовця місцевого самоврядування.
3. У разі переведення службовця місцевого самоврядування на іншу посаду йому виплачується заробітна плата, що відповідає посаді, на яку його переведено.
4. Переведення не може бути прихованим покаранням».
У зв’язку з цим змінити нумерацію наступних статтей.
 
Враховано    
313. Стаття 34. Правила внутрішнього службового розпорядку
 
-543- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Назву статті 34 доповнити словами «органів місцевого самоврядування».
 
Враховано   Стаття 36. Правила внутрішнього службового розпорядку органів місцевого самоврядування
 
314. 1. Правила внутрішнього службового розпорядку в органі місцевого самоврядування затверджуються керівником служби за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (у разі її наявності).
 
-544- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частини першу – третю статті 34 виключити.
У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною першою.
 
Враховано      
    -545- Федорук М.Т.
У частині першій статті 34 слова "керівником служби" замінити словами "таким органом місцевого самоврядування".
 
Відхилено    
    -546- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 34 доповнити абзацом 2 такого змісту:
«Правила внутрішнього службового розпорядку набирають чинності з наступного робочого дня після їх доведення до всіх службовців органу місцевого самоврядування, якщо в правилах не передбачено більш пізній строк набрання ними чинності».
 
Відхилено    
315. 2. Методичні рекомендації щодо розроблення правил внутрішнього службового розпорядку затверджуються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
-547- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Ч.2 ст.34 доповнити словами "за погодженням із всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування".
 
Відхилено      
    -548- Федорук М.Т.
Частину другу статті 34 виключити.
 
Враховано    
    -549- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 2 статті 34 викласти в такій редакції:
«Методичні рекомендації щодо розроблення правил внутрішнього службового розпорядку затверджуються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.»
 
Відхилено    
    -550- Ленський О.О.
Частину другу статті 34 викласти у такій редакції:
«2. Методичні рекомендації щодо розроблення правил внутрішнього службового розпорядку затверджуються всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування».
 
Відхилено    
316. 3. Правила внутрішнього службового розпорядку доводяться до відома всіх службовців місцевого самоврядування під підпис.
 
-551- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 3 статті 34 викласти в такій редакції:
«Керівник служби повинен ознайомити кожного службовця місцевого самоврядування цього органу із правилами внутрішнього службового розпорядку та забезпечити можливість ознайомлення з правилами в будь-який час. Підтвердженням ознайомлення службовця місцевого самоврядування із правилами внутрішнього службового розпорядку є його підпис про це».
 
Відхилено      
317. 4. Правилами внутрішнього службового розпорядку визначаються:
 
-552- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Абзац перший частини четвертої статті 34 після слова «розпорядку» доповнити словами «органів місцевого самоврядування».
 
Враховано   1. Правилами внутрішнього службового розпорядку органів місцевого самоврядування визначаються:
 
318. 1) час початку та закінчення щоденної роботи, час відпочинку;
 
-553- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 1 частини четвертої статті 34 викласти в такій редакції:
«1) початок та кінець робочого часу службовця місцевого самоврядування».
 
Враховано   1) початок та кінець робочого часу службовця місцевого самоврядування;
2) перерви для відпочинку;
 
    -554- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину четверту статті 34 після пункту 1 доповнити новим пунктом 2 такого змісту:
«2) перерви для відпочинку;».
У зв’язку з цим пункти 2 – 7 вважати відповідно пунктами 3 – 8.
 
Враховано    
319. 2) умови і порядок перебування службовця місцевого самоврядування у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу на робочому місці;
 
-555- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Пункт 2 ч.4 ст.34 доповнити словами "з компенсацією за таку роботу відповідно до закону з урахуванням вимог законодавства про працю".
 
Відхилено   3) умови та порядок перебування службовця місцевого самоврядування в службових приміщеннях органів місцевого самоврядування у вихідні, святкові та неробочі дні, а також після закінчення робочого часу;
 
    -556- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 2 частини четвертої статті 34 викласти в такій редакції:
«3) умови та порядок перебування службовця місцевого самоврядування в службових приміщеннях органів місцевого самоврядування у вихідні, святкові та неробочі дні, а також після закінчення робочого часу;».
 
Враховано    
320. 3) порядок доведення до відома службовця місцевого самоврядування розпоряджень, наказів та доручень керівників, рішень відповідної ради та актів державних органів;
 
-557- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В п.3 ч.4 ст.34 проекту термін "розпоряджень, наказів та наказів" не узгоджується з терміном у п.2 ч.1 ст.1 ("вказівки, доручення") та ст.60 Конституції України ("розпорядження чи накази").
 
Відхилено   4) порядок доведення до відома службовця місцевого самоврядування розпоряджень, наказів та доручень керівників, актів органів місцевого самоврядування та актів органів державної влади, інших державних органів;
 
    -558- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
В пункті 3 частини четвертої статті 34 слова «рішень відповідної ради та актів державних органів» замінити словами «актів органів місцевого самоврядування та актів органів державної влади, інших державних органів».
 
Враховано    
321. 4) загальні інструкції з охорони праці та протипожежної безпеки;
 
-559- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину четверту статті 34 після пункту 4 доповнити новим пунктом такого змісту:
«6) загальні правила етичної поведінки в органах місцевого самоврядування;».
У зв’язку з цим пункти 5 – 7 вважати відповідно пунктами 6 – 8.
 
Враховано   5) загальні інструкції з охорони праці та протипожежної безпеки;
6) загальні правила етичної поведінки в органах місцевого самоврядування;
 
322. 5) порядок повідомлення службовцем місцевого самоврядування про відсутність на робочому місці;
 
-560- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У пункті 5 частини четвертої статті 34 слова «відсутність на робочому місці» замінити словами «його відсутність на службі».
 
Враховано   7) порядок повідомлення службовцем місцевого самоврядування про його відсутність на службі;
 
323. 6) порядок прийняття та передачі справ і майна службовцем місцевого самоврядування;
 
   8) порядок прийняття та передачі справ і майна службовцем місцевого самоврядування;
 
324. 7) інші питання служби в органах місцевого самоврядування.
 
-561- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Пункт 7 ч.4 ст.34 доповнити словами "які не можуть суперечити цьому Закону та іншим актам законодавства".
 
Враховано редакційно   9) інші положення, що не суперечать законодавству.
2. Правила внутрішнього службового розпорядку органів місцевого самоврядування затверджуються сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (за наявності).
3. Правила внутрішнього службового розпорядку органів місцевого самоврядування доводяться до відома всіх службовців місцевого самоврядування відповідних органів під підпис.
 
    -562- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 7 частини четвертої статті 34 викласти в такій редакції:
«9) інші положення, що не суперечать законодавству».
 
Враховано    
    -563- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Статтю 34 доповнити новими частинами такого змісту:
«2. Правила внутрішнього службового розпорядку органів місцевого самоврядування затверджуються сільською, селищною, міською, районною в місті, районною, обласною радою за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (за наявності).
3. Правила внутрішнього службового розпорядку органів місцевого самоврядування доводяться до відома всіх службовців місцевого самоврядування відповідних органів під підпис».
 
Враховано    
325. Стаття 35. Оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування, які займають адміністративні посади
 
-564- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У назві статті 35 слова та знак «, які займають адміністративні посади» виключити.
 
Враховано   Стаття 37. Оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування
 
326. 1. Оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування, які займають адміністративні посади (крім керівника служби) (далі - оцінювання результатів службової діяльності), проводиться з метою визначення рівня виконання посадових обов’язків і поставлених завдань, результативності та ефективності служби в органах місцевого самоврядування, дотримання норм професійної етики, а також з метою планування їх кар’єри, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності.
 
-565- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину першу статті 35 замінити частинами першою - четвертою такого змісту:
«1. Результати службової діяльності службовців місцевого самоврядування щороку підлягають оцінюванню для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо планування проходження служби, виявлення потреби у навчанні, преміювання службовців місцевого самоврядування.
2. Оцінювання результатів службової діяльності проводиться на підставі показників результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов’язків службовця місцевого самоврядування, а також дотримання ним правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції.
3. Оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування, які займають посади категорій ІІ і ІІІ, здійснюється безпосереднім керівником службовця місцевого самоврядування та керівником відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради. Оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування, які займають посади категорії І, здійснюється суб’єктом призначення.
4. Службовця місцевого самоврядування ознайомлюють з висновком щодо оцінювання результатів його службової діяльності під підпис протягом трьох календарних днів після проведення оцінювання.
Висновок щодо оцінювання результатів службової діяльності службовця місцевого самоврядування затверджується відповідно розпорядженням, наказом суб’єкта призначення».
У зв’язку з цим частини другу – сьому вважати відповідно частинами п’ятою – десятою.
 
Враховано   1. Результати службової діяльності службовців місцевого самоврядування щороку підлягають оцінюванню для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо планування проходження служби, виявлення потреби у навчанні, преміювання службовців місцевого самоврядування.
2. Оцінювання результатів службової діяльності проводиться на підставі показників результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов’язків службовця місцевого самоврядування, а також дотримання ним правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції.
3. Оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування, які займають посади категорій ІІ і ІІІ, здійснюється безпосереднім керівником службовця місцевого самоврядування та керівником відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради. Оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування, які займають посади категорії І, здійснюється суб’єктом призначення.
4. Службовця місцевого самоврядування ознайомлюють з висновком щодо оцінювання результатів його службової діяльності під підпис протягом трьох календарних днів після проведення оцінювання.
Висновок щодо оцінювання результатів службової діяльності службовця місцевого самоврядування затверджується відповідно розпорядженням, наказом суб’єкта призначення.
 
    -566- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В абзаці 1 частини 1 статті 35 після слів «місцевого самоврядування,» слова «дотримання норм професійної етики,» виключити.
 
Відхилено    
327. Оцінювання результатів службової діяльності проводиться щороку безпосереднім керівником та керівником служби на підставі показників результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов’язків службовця місцевого самоврядування.
 
-567- Продан О.П.
Абзац другий частини 1 статті 35 доповнити словами "за участі представників громадських об’єднань, науковців, фахівців, експертів, які делегуються громадськими радами, створеними при виконавчих органах влади відповідно до порядку, що встановлюється для створення та діяльності громадських рад".
 
Відхилено      
    -568- Кривенко В.В.
Дзюблик П.В.
Абзац другий частини першої статті 35 викласти у такій редакції:
"Оцінювання результатів службової діяльності проводиться щороку спеціально створеною в органі місцевого самоврядування комісією, до складу якої входять: керівник служби, безпосередній керівник, представник юридичної служби, служби персоналу та профспілкового органу (за наявності) на підставі показників результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов’язків службовця місцевого самоврядування".
 
Відхилено    
328. Підсумки оцінювання результатів службової діяльності підписує безпосередній керівник службовця місцевого самоврядування та передає йому не пізніше п’яти робочих днів для ознайомлення під підпис. Затвердження підсумків оцінювання результатів службової діяльності здійснюється керівником служби після закінчення строку їх оскарження, передбаченого абзацом першим частини третьої цієї статті.
 
      
329. 2. Підсумки оцінювання результатів службової діяльності містять негативну, позитивну або відмінну оцінку та її обґрунтування.
 
-569- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину другу статті 35 замінити частинами такого змісту:
«5. Висновок щодо оцінювання результатів службової діяльності службовця місцевого самоврядування може містити негативну, позитивну або відмінну оцінку з її обґрунтуванням.
6. У разі отримання службовцем місцевого самоврядування негативної оцінки не раніше ніж через три місяці проводиться повторне оцінювання результатів його службової діяльності».
У зв’язку з цим частини третю - сьому вважати відповідно частинами четвертою – восьмою.
 
Враховано   5. Висновок щодо оцінювання результатів службової діяльності службовця місцевого самоврядування може містити негативну, позитивну або відмінну оцінку з її обґрунтуванням.
6. У разі отримання службовцем місцевого самоврядування негативної оцінки не раніше ніж через три місяці проводиться повторне оцінювання результатів його службової діяльності.
 
330. 3. Підсумки оцінювання результатів службової діяльності можуть бути оскаржені до керівника служби протягом 10 робочих днів з моменту ознайомлення з ними службовця місцевого самоврядування у порядку, передбаченому частинами першою і другою статті 15 цього Закону.
 
-570- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину третю статті 35 замінити частинами такого змісту:
«7. Висновок щодо оцінювання результатів службової діяльності може бути оскаржений службовцем місцевого самоврядування у порядку, визначеному статтею 15 цього Закону.
8. Службовець місцевого самоврядування має право висловити зауваження щодо оцінювання результатів його службової діяльності, які долучаються до його особової справи».
У зв’язку з цим частини четверту - сьому вважати відповідно частинами п’ятою – восьмою».
 
Враховано   7. Висновок щодо оцінювання результатів службової діяльності може бути оскаржений службовцем місцевого самоврядування у порядку, визначеному статтею 15 цього Закону.
 
331. У разі затвердження керівником служби підсумків оцінювання результатів службової діяльності, які містять негативну оцінку, вони можуть бути оскаржені службовцем місцевого самоврядування, який займає адміністративну посаду, шляхом звернення із скаргою до відповідного органу державної влади або безпосередньо до суду.
 
-571- Хомутиннік В.Ю.
Бондар В.В.
У абзаці другому частини третьої статті 35 слова «до відповідного органу державної влади або» виключити;
 
Враховано      
332. Службовець місцевого самоврядування, який займає адміністративну посаду, має право висловити свої зауваження щодо підсумків оцінювання результатів службової діяльності, які долучаються до його особової справи.
 
   8. Службовець місцевого самоврядування має право висловити зауваження щодо оцінювання результатів його службової діяльності, які долучаються до його особової справи.
 
333. 4. У разі негативної оцінки результатів службової діяльності службовця місцевого самоврядування, який займає адміністративну посаду, він підлягає звільненню із займаної посади на підставі пункту 3 частини першої статті 45 цього Закону.
 
-572- Гуляєв В.О.
Каплін С.М.
У частині 4 статті 35 після слів "який займає адміністративну посаду, " додати слова "протягом двох років поспіль".
 
Відхилено      
    -573- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 4 статті 35 викласти в такій редакції:
«У разі отримання службовцем місцевого самоврядування негативної оцінки проводиться не раніше, ніж через три місяці повторне оцінювання результатів його службової діяльності.
У разі отримання службовцем місцевого самоврядування двох підряд негативних оцінок за підсумками оцінювання результатів службової діяльності такий службовець службовцем місцевого самоврядування повинен бути звільнений із служби відповідно до пункту 3 частини першої статті 45 цього Закону».
 
Враховано редакційно    
    -574- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину четверту статті 35 виключити, відповідно змінивши нумерацію наступних частин.
 
Враховано    
334. 5. Відмінна оцінка результатів службової діяльності службовця місцевого самоврядування є підставою для його преміювання за підсумками року.
 
-575- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину п’яту статті 35 замінити частинами такого змісту:
«9. Отримання службовцем місцевого самоврядування відмінної оцінки результатів службової діяльності є підставою для його преміювання та переважного просування по службі відповідно до цього Закону.
10. У разі отримання службовцем місцевого самоврядування двох підряд негативних оцінок результатів службової діяльності він може бути звільнений з посади відповідно до пункту 2 частини першої статті 65 цього Закону».
У зв’язку з цим частини шосту та сьому вважати відповідно частинами сьомою та восьмою.
 
Враховано   9. Отримання службовцем місцевого самоврядування відмінної оцінки результатів службової діяльності є підставою для його преміювання та переважного просування по службі відповідно до цього Закону.
10. У разі отримання службовцем місцевого самоврядування двох підряд негативних оцінок результатів службової діяльності він може бути звільнений з посади відповідно до пункту 2 частини першої статті 65 цього Закону.
 
335. 6. Результати діяльності службовців місцевого самоврядування, які перебувають на посаді менше одного року, вагітних жінок чи жінок, які працюють менше одного року після виходу на роботу з відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, осіб, які працюють менше одного року після виходу на роботу з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку або прийняті на посаду на визначений строк, оцінюванню не підлягають.
 
-576- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 6 статті 35 виключити.
 
Враховано      
    -577- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину шосту статті 35 виключити.
 
Враховано    
336. 7. Порядок оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування регулюється Положенням про проведення оцінювання результатів службової діяльності, яке затверджується керівником служби.
 
-578- Федорук М.Т.
В абзаці першому частини сьомої статті 35 слова "керівником служби" замінити словами "виконавчим комітетом сільської, селищної, міської, районної у місті ради, районною, обласною, Севастопольською міською радою".
 
Відхилено   11. Порядок оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування розробляється з урахуванням Типового порядку оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
Порядок оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування затверджується відповідною сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою.
 
337. Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування затверджуються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
-579- Ленський О.О.
Абзац 2 частини сьомої статті 35 викласти у такій редакції:
«Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування затверджуються всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування».
 
Відхилено      
    -580- Федорук М.Т.
Абзац другий частини сьомої статті 35 виключити.
 
Враховано    
    -581- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В абзаці 2 частини 7 статті 35 перед словами «у сфері державної служби» слова «формування та реалізує державну політику» замінити словами «формування державної політики».
 
Відхилено    
    -582- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину сьому статті 35 викласти в такій редакції:
«11. Порядок оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування розробляється з урахуванням Типового порядку оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
Порядок оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування затверджується відповідною сільською, селищною, міською, районною в місті, районною, обласною радою».
 
Враховано    
    -583- Продан О.П.
Після статті 35 доповнити проект новою статтею такого змісту:
"Стаття 36. Публічний звіт керівників органів місцевого самоврядування.
1. Керівники органів місцевого самоврядування та їх структурних підрозділів щорічно виступають з публічним звітом щодо підсумків діяльності відповідного органу місцевого самоврядування за участю представників громадських рад, громадських об’єднань, асоціацій роботодавців, професійних спілок, некомерційних організацій за спеціалізацією відповідного органа, експертів відповідних галузей та засобів масової інформації.
2. Інформація про проведення публічного звіту керівників органів місцевого самоврядування розміщується на офіційному сайті органу місцевого самоврядування та у місцевих засобах масової інформації.
3. Типовий порядок проведення публічних звітів керівників органів місцевого самоврядування затверджуються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби".
#102623
 
Відхилено    
338. Стаття 36. Підвищення рівня професійної компетентності службовців місцевого самоврядування
 
-584- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Статтю 36 викласти в такій редакції:
«Стаття 36. Підготовка службовців місцевого самоврядування для підтримання його кваліфікації
1. Службовець місцевого самоврядування зобов’язаний проходити підготовку для підтримання кваліфікаціїне рідше одного разу на три роки. Час такої підготовки не може бути меншим 40 академічних годин упродовж кожних трьох років перебування на посаді службовця місцевого самоврядування.
2. Службовець місцевого самоврядування проходить підготовку для підтримання кваліфікації за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
3. Службовець місцевого самоврядування обирає форму підготовки для підтримання кваліфікації (участь у спеціальних курсах, тематичних семінарах, тренінгах тощо) та погоджує це із своїм безпосереднім керівником.
4. Керівник служби у межах витрат, передбачених на утримання відповідного органу місцевого самоврядування, організовує підготовку службовців місцевого самоврядування для підтримання їхньої кваліфікації на робочому місці або в інших установах (організаціях), а також має право відповідно до закону закуповувати послуги, необхідні для забезпечення підвищення кваліфікації службовців місцевого самоврядування, у підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб.
5. Протягом проходження підготовки для підтримання кваліфікації службовець місцевого самоврядування отримує свій середній заробіток.»
 
Відхилено   Стаття 38. Підвищення рівня професійної компетентності службовців місцевого самоврядування
 
339. 1. Підвищення рівня професійної компетентності службовців місцевого самоврядування проводиться за кошти місцевого бюджету та інших не заборонених законом джерел у формі професійних програм, спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, стажування та шляхом навчання, у тому числі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у відповідних вищих навчальних закладах згідно із законодавством.
 
-585- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину першу статті 36 викласти в такій редакції:
«1. Підвищення рівня професійної компетентності службовців місцевого самоврядування проводиться шляхом:
1) самостійного навчання (самоосвіти);
2) участі у професійних програмах, спеціальних курсах, тематичних семінарах, тренінгах, заходах з обміну досвідом в Україні та за кордоном тощо, які проводяться асоціаціями органів місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, закордонними та міжнародними організаціями за рахунок коштів таких суб’єктів та коштів міжнародної технічної допомоги;
3) навчання (професійної підготовки, підвищення кваліфікації, інших видів навчання) за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, у навчальних закладах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, у тому числі за кордоном;
4) стажування».
 
Враховано   1. Підвищення рівня професійної компетентності службовців місцевого самоврядування проводиться шляхом:
1) самостійного навчання (самоосвіти);
2) участі у професійних програмах, спеціальних курсах, тематичних семінарах, тренінгах, заходах з обміну досвідом в Україні та за кордоном тощо, які проводяться асоціаціями органів місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, закордонними та міжнародними організаціями за рахунок коштів таких суб’єктів та коштів міжнародної технічної допомоги;
3) навчання (професійної підготовки, підвищення кваліфікації, інших видів навчання) за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, у навчальних закладах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, у тому числі за кордоном;
4) стажування.
 
340. 2. Керівник служби забезпечує у межах витрат, передбачених на утримання відповідних органів місцевого самоврядування, організацію підвищення кваліфікації службовців місцевого самоврядування.
 
-586- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У частині другій статті 36 слово «кваліфікації» замінити словами «рівня професійної компетентності».
 
Враховано   2. Керівник служби забезпечує у межах витрат, передбачених на утримання відповідних органів місцевого самоврядування, організацію підвищення рівня професійної компетентності службовців місцевого самоврядування.
 
341. 3. Підвищення рівня професійної компетентності службовців місцевого самоврядування проводиться протягом проходження служби, а підвищення кваліфікації - не рідше одного разу на п’ять років.
 
-587- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
В абзаці першому частини третьої статті 36 слова «п’ять років» замінити словами «три роки».
 
Враховано   3. Підвищення рівня професійної компетентності службовців місцевого самоврядування проводиться протягом проходження служби, а підвищення кваліфікації — не рідше одного разу на три роки.
 
342. Необхідність підвищення кваліфікації службовця місцевого самоврядування визначається його безпосереднім керівником та службою персоналу за підсумками оцінювання результатів службової діяльності.
 
-588- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
В абзаці другому частини третьої статті 36 слова «за підсумками» замінити словами «на підставі висновку щодо».
 
Враховано   Необхідність підвищення кваліфікації службовця місцевого самоврядування визначається його безпосереднім керівником та службою персоналу на підставі висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності.
 
343. 4. Керівник служби забезпечує підвищення кваліфікації службовців місцевого самоврядування, які вперше призначені, затверджені чи обрані на посаду служби в органі місцевого самоврядування, у межах відповідних видатків.
 
-589- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В ч.4 ст.36 проекту слова "служби в органі місцевого самоврядування" замінити словами "служби в органах місцевого самоврядування".
 
Відхилено   4. Положення про навчання службовців місцевого самоврядування затверджується відповідною сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою.
5. У разі вступу службовця місцевого самоврядування до вищого навчального закладу для проходження навчання за денною формою за направленням відповідного органу місцевого самоврядування він звільняється з посади.
Такій особі виплачується стипендія за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету у розмірі, визначеному положенням про навчання службовців місцевого самоврядування.
Така особа призначається на посаду, яку вона обіймала до вступу до вищого навчального закладу, або рівнозначну посаду протягом 30 календарних днів після завершення навчання без проведення конкурсу.
6. Науково-методичне забезпечення діяльності системи підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації службовців місцевого самоврядування здійснює Національна академія державного управління при Президентові України.
 
    -590- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину четверту статті 36 замінити частинами такого змісту:
«4. Положення про навчання службовців місцевого самоврядування затверджується відповідною сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою
5. У разі вступу службовця місцевого самоврядування до вищого навчального закладу для проходження навчання за денною формою за направленням відповідного органу місцевого самоврядування, він звільняється з посади.
Такій особі виплачується стипендія за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету у розмірі, визначеному положенням про навчання службовців місцевого самоврядування.
Така особа призначається на посаду, яку вона обіймала до вступу до вищого навчального закладу, або рівнозначну посаду протягом 30 календарних днів після завершення навчання без проведення конкурсу.
6. Науково-методичне забезпечення діяльності системи підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації службовців місцевого самоврядування здійснює Національна академія державного управління при Президентові України».
У зв’язку з цим частини п’яту-шосту вважати частинами сьомою-восьмою.
 
Враховано    
344. 5. З метою підвищення рівня професійної компетентності та кваліфікації службовців місцевого самоврядування може проводитися їх стажування з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді у тому самому або іншому органі місцевого самоврядування. Порядок стажування службовців місцевого самоврядування визначає керівник служби.
 
-591- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В ч.5 ст.36 слова "іншій посаді у тому самому" замінити словами "іншій посаді служби в органі місцевого самоврядування у тому самому".
 
Відхилено   7. З метою підвищення рівня професійної компетентності може проводитися стажування службовців місцевого самоврядування з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді у тому самому чи іншому органі місцевого самоврядування або за кордоном.
 
    -592- Федорук М.Т.
В абзаці першому частини п’ятої статті 36 слова "керівник служби" замінити словами "виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті ради, районна, обласна, Севастопольська міська рада".
 
Відхилено    
    -593- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину п’яту статті 36 викласти в такій редакції:
«7. З метою підвищення рівня професійної компетентності може проводитися стажування службовців місцевого самоврядування з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді у тому самому або іншому органі місцевого самоврядування або за кордоном.
На строк стажування за службовцем місцевого самоврядування зберігаються його посада та заробітна плата.
Порядок стажування службовців місцевого самоврядування затверджує керівник служби».
 
Враховано    
345. На строк стажування за службовцем місцевого самоврядування зберігаються його посада та заробітна плата за основним місцем роботи.
 
   На строк стажування за службовцем місцевого самоврядування зберігаються його посада та заробітна плата.
 
346. Методичні рекомендації щодо стажування службовців місцевого самоврядування затверджуються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, за погодженням із всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування.
 
-594- Ленський О.О.
Абзац третій частини п’ятої статті 36 викласти у такій редакції:
«Методичні рекомендації щодо стажування службовців місцевого самоврядування затверджуються всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування».
 
Відхилено   Порядок стажування службовців місцевого самоврядування затверджує керівник служби.
 
    -595- Федорук М.Т.
Абзац третій частини п’ятої статті 36 виключити.
 
Враховано    
347. 6. В органах місцевого самоврядування може здійснюватися стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах служби в органах місцевого самоврядування, строком до двох місяців у порядку, визначеному керівником служби.
 
-596- Федорук М.Т.
У частині шостій статті 36 слова "керівником служби" замінити словами "виконавчим комітетом сільської, селищної, міської, районної у місті ради, районною, обласною, Севастопольською міською радою".
 
Відхилено   8. В органах місцевого самоврядування може здійснюватися стажування громадян України, які не перебувають на посадах службовців місцевого самоврядування, строком до шести місяців у порядку, визначеному керівником служби.
 
    -597- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У частині шостій статті 36 слова «з числа молоді» замінити словом «України», слова «служби в органах» замінити словом «службовців», слово «двох» замінити словом «шести».
 
Враховано    
348. Стаття 37. Індивідуальна програма підвищення рівня професійної компетентності службовця місцевого самоврядування
 
   Стаття 39. Індивідуальна програма підвищення рівня професійної компетентності службовця місцевого самоврядування
 
349. 1. У разі виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності службовець місцевого самоврядування за підсумками оцінювання результатів службової діяльності разом із службою персоналу готує індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності.
 
-598- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Абзац перший частини першої статті 37 викласти у такій редакції:
«1. У разі виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності за висновком щодо оцінювання результатів службової діяльності службовець місцевого самоврядування разом із службою персоналу складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності».
 
Враховано   1. У разі виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності за висновком щодо оцінювання результатів службової діяльності службовець місцевого самоврядування разом із службою персоналу складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності.
 
350. Індивідуальна програма підвищення рівня професійної компетентності погоджується безпосереднім керівником службовця місцевого самоврядування і затверджується керівником служби.
 
-599- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
В абзаці другому частини першої статті 37 після слів «професійної компетентності» доповнити словами «службовця місцевого самоврядування».
 
Враховано   Індивідуальна програма підвищення рівня професійної компетентності службовця місцевого самоврядування погоджується безпосереднім керівником службовця місцевого самоврядування і затверджується керівником служби.
 
351. 2. До індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності службовця місцевого самоврядування можуть включатися перепідготовка, підвищення кваліфікації, стажування та самоосвіта.
 
-600- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частини другу та третю статті 37 замінити частиною другою такого змісту:
«2. Служба персоналу узагальнює потреби службовців місцевого самоврядування у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику служби».
 
Враховано   2. Служба персоналу узагальнює потреби службовців місцевого самоврядування у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику служби.
 
    -601- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 2 статті 37 після слів «підвищення рівня професійної компетентності службовця місцевого самоврядування» перед словами «перепідготовка, підвищення кваліфікації» слова «можуть включатися» замінити словами «може бути включена підготовка для підтримання кваліфікації,».
 
Відхилено    
352. 3. Методичні рекомендації щодо індивідуальної програми проходження перепідготовки, підвищення кваліфікації службовця місцевого самоврядування затверджуються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
-602- Ленський О.О.
Частину третю статті 37 викласти у такій редакції:
«3. Методичні рекомендації щодо індивідуальної програми проходження перепідготовки, підвищення кваліфікації службовця місцевого самоврядування затверджуються всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування».
 
Відхилено      
    -603- Федорук М.Т.
Частину третю статті 37 виключити.
 
Враховано    
353. Стаття 38. Організація наставництва службовця місцевого самоврядування
 
-604- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Статтю 38 виключити.
У зв’язку з цим змінити нумерацію наступних статей.
 
Враховано      
354. 1. Для надання консультацій та методичної допомоги службовцю місцевого самоврядування, який вперше вступив на службу в органи місцевого самоврядування на посаду категорії «В», з питань, пов’язаних з виконанням його посадових обов’язків, запроваджується наставництво.
 
      
355. Наставництво встановлюється тривалістю до трьох місяців залежно від рівня професійної компетентності службовця місцевого самоврядування і може здійснюватися протягом випробувального строку.
 
      
356. 2. Наставництво здійснює безпосередній керівник або інший службовець місцевого самоврядування, визначений керівником служби, який відповідає таким вимогам:
 
      
357. 1) вища освіта не нижче ступеня магістра;
 
-605- Івченко В.Є.
У пункті 1 частини другої статті 38 слово "магістра" замінити словами "спеціаліста, магістра".
 
Відхилено      
358. 2) досвід роботи на посаді служби в органі місцевого самоврядування чи посаді державної служби не менше двох років.
 
-606- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В п.2 ч.2 ст.38 слова "служби в органі місцевого самоврядування" замінити словами "служби в органах місцевого самоврядування".
 
Відхилено      
359. Стаття 39. Просування службовця місцевого самоврядування, який займає адміністративну посаду, по службі
 
-607- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У назві статті 39 слова та знаки «, який займає адміністративну посаду,» виключити.
 
Враховано   Стаття 40. Просування службовця місцевого самоврядування по службі
 
360. 1. Просування службовця місцевого самоврядування по службі здійснюється шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу відповідно до цього Закону.
 
-608- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В ч.1 ст.39 слова "за результатами конкурсу" замінити словами "за результатами конкурсу (внутрішнього конкурсу)".
 
Відхилено   1. Просування службовця місцевого самоврядування по службі здійснюється шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу відповідно до цього Закону.
2. Просування службовця місцевого самоврядування по службі у тому самому органі місцевого самоврядування або в межах органів місцевого самоврядування, які представляють одну територіальну громаду, не здійснюється протягом року після накладення на нього дисциплінарного стягнення (крім зауваження) або до зняття накладеного дисциплінарного стягнення суб’єктом призначення.
 
    -609- Шинькович А.В.
Частину першу статті 39 після слів "за результатами конкурсу" доповнити словами "або призначення з кадрового резерву".
 
Відхилено    
    -610- Батенко Т.І.
Частину 1 статті 39 викласти у такі редакції:
"1. Просування службовця місцевого самоврядування по службі здійснюється відповідно до рівня професійної компетентності за результатами конкурсу відповідно до цього Закону."
 
Враховано частково    
    -611- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Статтю 39 доповнити новою частиною такого змісту:
«2. Просування службовця місцевого самоврядування по службі у тому самому органі місцевого самоврядування або в межах органів місцевого самоврядування, які представляють одну територіальну громаду, не здійснюється протягом року після накладення на нього дисциплінарного стягнення (крім зауваження) або до зняття накладеного дисциплінарного стягнення суб’єктом призначення».
 
Враховано    
361. Стаття 40. Відрядження службовця місцевого самоврядування
 
-612- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Назву статті 40 викласти в такій редакції: «Стаття 41. Службове відрядження»
 
Враховано   Стаття 41. Службове відрядження
 
362. 1. Службовець місцевого самоврядування може бути направлений у відрядження для виконання завдань, пов’язаних з його службовою діяльністю.
 
-613- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину першу статті 40 викласти в такій редакції:
«1. Службовець місцевого самоврядування може бути направлений у службове відрядження (далі - відрядження) для виконання своїх посадових обов’язків поза межами постійного місця служби у порядку, затвердженому відповідною сільською, селищною, міською, районною в місті, районною, обласною радою».
 
Враховано   1. Службовець місцевого самоврядування може бути направлений у службове відрядження (далі - відрядження) для виконання своїх посадових обов’язків поза межами постійного місця служби у порядку, затвердженому відповідною сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою.
 
363. 2. Керівник служби визначає місце, тривалість (у тому числі необхідність роботи у вихідні, святкові та неробочі дні), дату завершення відрядження та завдання до виконання.
 
-614- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину другу статті 40 викласти в такій редакції:
«2. Суб’єкт призначення визначає місце, строк відрядження, режим роботи у період відрядження та завдання до виконання».
 
Враховано   2. Суб’єкт призначення визначає місце, строк відрядження, режим роботи у період відрядження та завдання до виконання.
 
364. 3. Строк відрядження службовця місцевого самоврядування не може перевищувати 60 днів, крім визначених Кабінетом Міністрів України випадків.
 
-615- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину третю статті 40 викласти в такій редакції:
«3. Строк відряджень службовця місцевого самоврядування протягом одного календарного року не може перевищувати 60 календарних днів, крім випадку наявності його письмової згоди».
 
Враховано   3. Строк відряджень службовця місцевого самоврядування протягом одного календарного року не може перевищувати 60 календарних днів, крім випадку наявності його письмової згоди.
 
365. Направлення службовця місцевого самоврядування у відрядження на більш тривалий строк можливе лише за його письмовою згодою.
 
      
366. 4. Службовець місцевого самоврядування, який перебуває у відрядженні, зобов’язаний виконувати посадові обов’язки у вихідні, святкові та неробочі дні, а також після закінчення робочого часу, якщо цього потребує завдання до виконання, з компенсацією за таку роботу відповідно до закону з урахуванням вимог законодавства про працю.
 
-616- Власенко С.В.
Гуляєв В.О.
Каплін С.М.
Частину 4 статті 40 виключити, у зв’язку з чим частини п’яту-сьому вважати частинами четвертою-шостою.
 
Враховано      
    -617- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину четверту статті 40 виключити.
У зв’язку з цим частини п’яту – сьому вважати відповідно частинами четвертою – шостою.
 
Враховано    
367. 5. Службовцю місцевого самоврядування відшкодовуються витрати та надаються інші компенсації у зв’язку з направленням у відрядження у порядку, визначеному відповідною радою.
 
-618- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У частині п’ятій статті 40 слова «визначеному відповідною» замінити словами «і розмірах, встановлених відповідною сільською, селищною, міською, районною в місті, районною, обласною».
 
Враховано   4. Службовцю місцевого самоврядування відшкодовуються витрати та надаються інші компенсації у зв’язку з направленням у відрядження у порядку і розмірах, встановлених відповідною сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою.
 
368. 6. За службовцем місцевого самоврядування на період відрядження зберігаються його посада та заробітна плата.
 
-619- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У частині шостій статті 40 слово «період» замінити словом «строк».
 
Враховано   5. За службовцем місцевого самоврядування на строк відрядження зберігаються його посада та заробітна плата.
 
369. 7. Рішення щодо направлення службовця місцевого самоврядування у відрядження та визначення його тривалості приймається з урахуванням його сімейного стану та інших особистих обставин.
 
-620- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину сьому статті 40 викласти в такій редакції:
«6. Не допускається направлення у відрядження без їхньої згоди службовців місцевого самоврядування-вагітних жінок, жінок, які мають дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, а також інших службовців місцевого самоврядування, на яких поширюються гарантії, встановлені законодавством про працю».
 
Враховано   6. Не допускається направлення у відрядження без їхньої згоди службовців місцевого самоврядування - вагітних жінок, жінок, які мають дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, а також інших службовців місцевого самоврядування, на яких поширюються гарантії, встановлені законодавством про працю.
 
    -621- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Ч.7 ст.40 перенести після ч.2 в цій же статті.
У зв’язку з цим частини 3-6 стануть відповідно частинами 4-7.
 
Відхилено    
370. Не допускається направлення у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років.
 
      
371. Не допускається направлення у відрядження без їх згоди жінок, що мають дітей віком від трьох до 14 років або дітей-інвалідів.
 
-622- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Після статті 40 доповнити законопроект статтею такого змісту:
«Стаття 42. Зміна істотних умов служби в органах місцевого самоврядування
1. Підставами для зміни істотних умов служби в органах місцевого самоврядування є:
1) ліквідація або реорганізація органу місцевого самоврядування;
2) зменшення фонду оплати праці органу місцевого самоврядування;
3) скорочення чисельності або штату службовців місцевого самоврядування у зв’язку з оптимізацією структури виконавчих органів ради чи внутрішньої структури окремого органу місцевого самоврядування.
2. Не вважається зміною істотних умов служби в органах місцевого самоврядування зміна назви сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради, виконавчого органу ради, структурного підрозділу у складі органу місцевого самоврядування, посади, не пов’язана із зміною функцій органу місцевого самоврядування та основних посадових обов’язків.
3. Зміною істотних умов служби в органах місцевого самоврядування вважається зміна:
1) належності посади службовця місцевого самоврядування до певної категорії посад;
2) основних посадових обов’язків;
3) умов (системи та розмірів) оплати праці або соціально-побутового забезпечення;
4) режиму служби, встановлення або скасування неповного робочого часу;
5) місця розташування органу місцевого самоврядування (у разі його переміщення до іншого населеного пункту).
4. Про зміну істотних умов служби в органах місцевого самоврядування суб’єкт призначення письмово повідомляє службовця місцевого самоврядування не пізніш як за 60 календарних днів до такої зміни, крім випадків підвищення заробітної плати.
У разі незгоди службовця місцевого самоврядування на продовження проходження служби в органах місцевого самоврядування у зв’язку із зміною її істотних умов він подає відповідному суб’єкту призначення заяву про звільнення з посади на підставі пункту 7 частини першої статті 61 цього Закону або заяву про переведення на іншу запропоновану йому посаду не пізніш як за 60 календарних днів з дня ознайомлення з повідомленням про зміну істотних умов служби.
Якщо протягом 60 календарних днів з дня ознайомлення службовця місцевого самоврядування з повідомленням про зміну істотних умов служби від нього не надійшли заяви, зазначені в абзаці другому цієї частини, службовець місцевого самоврядування вважається таким, що погодився на такі зміни.
5. У разі незгоди службовця місцевого самоврядування із зміною істотних умов служби в органах місцевого самоврядування він має право оскаржити відповідне рішення в порядку, визначеному статтею 15 цього Закону».
У зв’язку з цим змінити нумерацію наступних статетй.
 
Враховано   Стаття 42. Зміна істотних умов служби в органах місцевого самоврядування
1. Підставами для зміни істотних умов служби в органах місцевого самоврядування є:
1) ліквідація або реорганізація органу місцевого самоврядування;
2) зменшення фонду оплати праці органу місцевого самоврядування;
3) скорочення чисельності або штату службовців місцевого самоврядування у зв’язку з оптимізацією структури виконавчих органів ради чи внутрішньої структури окремого органу місцевого самоврядування.
2. Не вважається зміною істотних умов служби в органах місцевого самоврядування зміна назви сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради, виконавчого органу ради, структурного підрозділу у складі органу місцевого самоврядування, посади, не пов’язана із зміною функцій органу місцевого самоврядування та основних посадових обов’язків.
3. Зміною істотних умов служби в органах місцевого самоврядування вважається зміна:
1) належності посади службовця місцевого самоврядування до певної категорії посад;
2) основних посадових обов’язків;
3) умов (системи та розмірів) оплати праці або соціально-побутового забезпечення;
4) режиму служби, встановлення або скасування неповного робочого часу;
5) місця розташування органу місцевого самоврядування (у разі його переміщення до іншого населеного пункту).
4. Про зміну істотних умов служби в органах місцевого самоврядування суб’єкт призначення письмово повідомляє службовця місцевого самоврядування не пізніш як за 60 календарних днів до такої зміни, крім випадків підвищення заробітної плати.
У разі незгоди службовця місцевого самоврядування на продовження проходження служби в органах місцевого самоврядування у зв’язку із зміною її істотних умов він подає відповідному суб’єкту призначення заяву про звільнення з посади на підставі пункту 7 частини першої статті 61 цього Закону або заяву про переведення на іншу запропоновану йому посаду не пізніш як за 60 календарних днів з дня ознайомлення з повідомленням про зміну істотних умов служби.
Якщо протягом 60 календарних днів з дня ознайомлення службовця місцевого самоврядування з повідомленням про зміну істотних умов служби від нього не надійшли заяви, зазначені в абзаці другому цієї частини, службовець місцевого самоврядування вважається таким, що погодився на такі зміни.
5. У разі незгоди службовця місцевого самоврядування із зміною істотних умов служби в органах місцевого самоврядування він має право оскаржити відповідне рішення в порядку, визначеному статтею 15 цього Закону.
 
372. Стаття 41. Стаж служби в органах місцевого самоврядування
 
   Стаття 43. Стаж служби в органах місцевого самоврядування
 
373. 1. Стаж служби в органах місцевого самоврядування дає право на встановлення службовцю місцевого самоврядування надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки.
 
   1. Стаж служби в органах місцевого самоврядування дає право на встановлення службовцю місцевого самоврядування надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки.
 
374. 2. До стажу служби в органах місцевого самоврядування зараховується період роботи на посадах, на які поширюється дія цього Закону, на керівних посадах і посадах спеціалістів у виконавчих органах асоціацій органів місцевого самоврядування, якщо до цього працівник перебував на службі в органах місцевого самоврядування або на державній службі і після звільнення з посади у зазначених органах повернувся на службу в органи місцевого самоврядування або на державну службу, а також на посадах і в органах, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби.
 
-623- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В ч.2 ст.41 слова "виконавчих органів асоціацій" замінити словами "виконавчих органах всеукраїнських асоціацій"; слова "службу в органи місцевого самоврядування" замінити словами "службу в органах місцевого самоврядування".
 
Відхилено   2. До стажу служби в органах місцевого самоврядування зараховується:
1) час перебування на посаді службовця місцевого самоврядування відповідно до цього Закону;
2) час перебування на посаді виборної посадової особи місцевого самоврядування;
3) час перебування на керівних посадах і посадах спеціалістів у виконавчих органах асоціацій органів місцевого самоврядування, якщо до цього працівник перебував на службі в органах місцевого самоврядування або на державній службі і після звільнення з посади у зазначених органах повернувся на службу в органи місцевого самоврядування або на державну службу;
4) час навчання особи відповідно до частини п’ятої статті 38 цього Закону з відривом від служби в органах місцевого самоврядування, якщо не пізніше 30 календарних днів після завершення навчання така особа повернулася на службу, крім випадків, установлених законом;
5) час, коли службовець місцевого самоврядування не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах з органом місцевого самоврядування;
6) час, який зараховується до стажу державної служби.
3. Стаж служби в органах місцевого самоврядування обчислюється у днях, місяцях і роках.
Розділ VІІ
ПРИПИНЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 
    -624- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину другу статті 41 викласти в такій редакції:
«2. До стажу служби в органах місцевого самоврядування зараховується:
1) час перебування на посаді службовця місцевого самоврядування відповідно до цього Закону;
2) час перебування на посаді виборної посадової особи місцевого самоврядування;
3) час перебування на керівних посадах і посадах спеціалістів у виконавчих органах асоціацій органів місцевого самоврядування, якщо до цього працівник перебував на службі в органах місцевого самоврядування або на державній службі і після звільнення з посади у зазначених органах повернувся на службу в органи місцевого самоврядування або на державну службу;
4) час навчання особи відповідно до частини п’ятої статті 38 цього Закону з відривом від служби в органах місцевого самоврядування, якщо не пізніше 30 календарних днів після завершення навчання така особа повернулася на службу, крім випадків, установлених законом;
5) час, коли службовець місцевого самоврядування не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах з органом місцевого самоврядування;
6) час, який зараховується до стажу державної служби».
 
Враховано    
    -625- Гуляєв В.О.
Доповнити проект Закону окремою статтею, у якій передбачити норму:
"До стажу служби в органах місцевого самоврядування та до стажу державної служби зараховується період роботи на посадах, на які поширюється дія цього Закону, на посадах керівних працівників і спеціалістів у виконавчих органах всеукраїнських і місцевих асоціацій органів місцевого самоврядування, якщо до цього працівник перебував на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування і після закінчення роботи у зазначених органах повернувся на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, а також на посадах і в органах, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби".
 
Враховано частково    
    -626- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Статтю 41 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Стаж служби в органах місцевого самоврядування обчислюється у днях, місяцях і роках».
 
Враховано    
    -627- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Доповнити законопроект назвою нового розділу в такій редакції: «Розділ VІІ. Припинення служби в органах місцевого самоврядування», включиши до нього статті 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50 Розділу ІІІ. «Вступ на службу в органи місцевого самоврядування, службова кар’єра та припинення служби в органах місцевого самоврядування», відповідно зміниши їх нумерацію на 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68.
 
Враховано    
375. Стаття 42. Припинення служби в органах місцевого самоврядування
 
-628- Федорук М.Т.
Статті 42-51 об’єднати у розділі "ПРИПИНЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ".
 
Враховано   Стаття 61. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування
 
    -629- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У назві статті 42 слово «Припинення» замінити словами «Підстави припинення».
 
Враховано    
376. 1. Служба в органах місцевого самоврядування для осіб, які займають виборні посади, припиняється з підстав, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та передбачених частиною другою цієї статті, а також у випадках вчинення дисциплінарного проступку у вигляді невиконання або неналежного виконання посадових обов’язків, розпоряджень, наказів та доручень керівників, прийнятих у межах їх повноважень, рішень відповідної ради та перевищення своїх повноважень, якщо він не містить складу злочину або адміністративного правопорушення.
 
-630- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В ч.1 ст.42 термін "розпоряджень, наказів та доручень" не узгоджується з терміном в п.2 ч.1 ст.1 ("вказівки, доручення") та ст.60 Конституції України ("розпорядження чи накази").
 
Відхилено      
    -631- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину першу статті 42 виключити.
У зв’язку з цим частину другу вважати частиною першою.
 
Враховано    
    -632- Федорук М.Т.
Абзац перший частини першої статті 42 викласти у такій редакції:
"1. Служба в органах місцевого самоврядування для осіб, які займають виборні посади, припиняється з підстав, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим та іншими законами".
 
Відхилено    
377. Припинення служби в органі місцевого самоврядування службовцем, який займає виборну посаду служби в органі місцевого самоврядування, здійснюється у порядку та строки, визначені законом.
 
-633- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В абз.2 ст.42 слова "служби в органі місцевого самоврядування" (двічі) замінити словами "служби в органах місцевого самоврядування".
 
Відхилено      
378. 2. Служба в органах місцевого самоврядування припиняється у разі:
 
-634- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Абзац перший частини другої статті 42 проекту викласти в такій редакції:
"2. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі і в порядку, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим та іншими законами України, а також у разі: ".
 
Відхилено   1. Служба в органах місцевого самоврядування припиняється:
 
    -635- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
В абзаці першому частини другої статті 42 слова «у разі» виключити.
 
Враховано    
379. 1) звільнення у зв’язку із втратою права на службу в органах місцевого самоврядування або його обмеження;
 
-636- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У пункті 1 частини другої статті 42 слова «звільнення у зв’язку із втратою» замінити словами «у разі втрати», доповнити словами « (стаття 63 цього Закону)».
 
Враховано   1) у разі втрати права на службу в органах місцевого самоврядування або його обмеження (стаття 63 цього Закону);
 
380. 2) звільнення за ініціативою службовця місцевого самоврядування;
 
-637- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Пункти 2, 3, 4, 5, 6, 7 частини другої статті 42 проекту виключити.
 
Відхилено   2) за ініціативою службовця місцевого самоврядування або за угодою сторін (стаття 64 цього Закону);
 
    -638- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У пункті 2 частини другої статті 42 слово «звільнення» виключити, доповнити словами «або за угодою сторін (стаття 64 цього Закону)».
 
Враховано    
381. 3) звільнення за ініціативою керівника служби;
 
-639- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 3 частини другої статті 42 викласти в такій редакції:
«3) за ініціативою суб’єкта призначення (стаття 65 цього Закону);».
 
Враховано   3) за ініціативою суб’єкта призначення (стаття 65 цього Закону);
 
382. 4) звільнення у зв’язку із закінченням строку призначення, затвердження чи обрання;
 
-640- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 4 частини другої статті 42 викласти в такій редакції:
«4) у зв’язку із закінченням строку перебування на посаді службовця місцевого самоврядування (стаття 66 цього Закону)».
 
Враховано   4) у зв’язку із закінченням строку перебування на посаді службовця місцевого самоврядування (стаття 66 цього Закону);
 
383. 5) звільнення у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін;
 
-641- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 5 частини другої статті 42 викласти в такій редакції:
«5) у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін (стаття 67 цього Закону);».
 
Враховано   5) у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін (стаття 67 цього Закону);
 
384. 6) звільнення у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої Законом України «Про очищення влади»;
 
-642- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У пункті 6 частини другої статті 42 слова «звільнення у зв’язку із застосуванням» замінити словами «у разі застосування».
 
Враховано   6) у разі застосування заборони, передбаченої Законом України «Про очищення влади»;
 
385. 7) незгоди службовця місцевого самоврядування на проходження служби в органі місцевого самоврядування у разі зміни її істотних умов;
 
-643- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В п.7 ч.2 ст.42 слова "служби в органі місцевого самоврядування" (двічі) замінити словами "служби в органах місцевого самоврядування".
 
Враховано   7) у разі незгоди службовця місцевого самоврядування на проходження служби в органах місцевого самоврядування у зв’язку із зміною її істотних умов (стаття 42 цього Закону);
 
    -644- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 7 частини другої статті 42 викласти у такій редакції:
«7) у разі незгоди службовця місцевого самоврядування на проходження служби в органах місцевого самоврядування у зв’язку із зміною її істотних умов (стаття 42 цього Закону)».
 
Враховано    
386. 8) досягнення службовцем місцевого самоврядування шістдесятип’ятирічного віку, якщо інше не передбачено законом;
 
-645- Євлахов А.С.
Пункт 8 частини 2 статті 42 викласти у наступній редакції:
"8) досягнення службовцем місцевого самоврядування шістдесятирічного віку (крім службовців місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади), якщо інше не передбачено законом; "
 
Відхилено   8) у разі досягнення службовцем місцевого самоврядування 65-річного віку, якщо інше не передбачено законом.
 
    -646- Мельник С.І.
У підпункті 8 частини другої статті 42 розділу ІІІ слово «шістдесятип’ятирічного» замінити словом «шістдесятирічного».
 
Відхилено    
    -647- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У пункті 8 частини другої статті 42 перед словом «досягнення» доповнити словами «у разі».
 
Враховано    
387. 9) визнання службовця місцевого самоврядування безвісно відсутнім або оголошення його померлим згідно з рішенням суду, що набрало законної сили;
 
-648- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 9 частини другої статті 42 виключити.
 
Враховано      
388. 10) смерті службовця місцевого самоврядування.
 
-649- Федорук М.Т.
Частину другу статті 42 доповнити пунктом 11 такого змісту:
"11) з інших підстав визначених законами".
 
Відхилено      
    -650- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 10 частини другої статті 42 виключити.
 
Враховано    
389. Вибори сільських, селищних, міських голів, депутатів місцевих рад, зміна службовців місцевого самоврядування, які займають виборні посади, керівника служби не є підставою для звільнення службовців місцевого самоврядування з адміністративних посад.
 
-651- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В останньому абзаці частини другої статті 42 слово "Вибори" замінити словом "Перевибори"; слово "звільнення" замінити словами "припинення служби"; слова "зміна службовців місцевого самоврядування" замінити словами "зміна посадових осіб місцевого самоврядування".
 
Враховано частково   2. Вибори сільських, селищних, міських голів, депутатів місцевих рад, зміна інших виборних посадових осіб місцевого самоврядування, керівника служби та безпосередніх керівників не можуть бути підставою для припинення службовцем місцевого самоврядування служби на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників.
3. У разі припинення служби в органах місцевого самоврядування на підставі пунктів 7 і 8 частини першої цієї статті службовцю місцевого самоврядування виплачується вихідна допомога у розмірі середньої місячної заробітної плати.
Стаття 62. Порядок припинення служби в органах місцевого самоврядування
1. Служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставах та в порядку, визначених цим Законом.
2. Рішення про звільнення з посади:
1) службовця місцевого самоврядування категорії І приймається сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради;
2) службовця місцевого самоврядування категорій ІІ і ІІІ приймається керівником служби.
 
    -652- Федорук М.Т.
Статтю 42 доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Служба в органах місцевого самоврядування для осіб, які займають виборні посади (крім сільського, селищного, міського голови), керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у місті рад (крім виконавчого комітету), утворених як юридичні особи публічного права, може припинятися у випадку звільнення за вчинення одноразового грубого дисциплінарного проступку у вигляді невиконання або неналежного виконання посадових обов’язків, розпоряджень, наказів та доручень керівників, прийнятих у межах їх повноважень, рішень відповідної ради та перевищення своїх повноважень, якщо він не містить складу злочину або адміністративного правопорушення".
 
Відхилено    
    -653- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Абзац другий пункту 9 частини другої статті 42 вважати частиною другою цієї статті та викласти в такій редакції:
«2. Вибори сільських, селищних, міських голів, депутатів місцевих рад, зміна інших виборних посадових осіб місцевого самоврядування, керівника служби та безпосередніх керівників не можуть бути підставою для припинення службовцем місцевого самоврядування служби на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників».
 
Враховано    
    -654- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Статтю 42 доповнити новою частиною такого змісту:
«2. У разі припинення служби в органах місцевого самоврядування на підставі пунктів 7 і 8 частини першої цієї статті службовцю місцевого самоврядування виплачується вихідна допомога у розмірі середньої місячної заробітної плати».
 
Враховано    
    -655- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Після статті 42 доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття 62. Порядок припинення служби в органах місцевого самоврядування
1. Служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставах та в порядку, визначених цим Законом.
2. Рішення про звільнення з посади:
1) службовця місцевого самоврядування категорії І приймається сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради;
2) службовця місцевого самоврядування категорій ІІ і ІІІ приймається керівником служби».
У зв’язку з цим змінити нумерацію наступних статтей.
 
Враховано    
390. Стаття 43. Звільнення у зв’язку з втратою права на службу в органах місцевого самоврядування або його обмеження
 
-656- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Назву статті 43 викласти в такій редакції:
«Стаття 63. Припинення служби в органах місцевого самоврядування у разі втрати службовцем місцевого самоврядування права на службу або його обмеження».
 
Враховано   Стаття 63. Припинення служби в органах місцевого самоврядування у разі втрати службовцем місцевого самоврядування права на службу або його обмеження
 
391. 1. Підставами для звільнення службовців, які займають виборні та адміністративні посади, у зв’язку із втратою права на службу в органах місцевого самоврядування або його обмеження є:
 
-657- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Абзац перший частини першої статті 43 викласти в такій редакції:
«1. Підставами для припинення служби в органах місцевого самоврядування у разі втрати службовцем місцевого самоврядування права на службу або його обмеження є:».
 
Враховано   1. Підставами для припинення служби в органах місцевого самоврядування у разі втрати службовцем місцевого самоврядування права на службу або його обмеження є:
 
    -658- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В ч.1 ст.43 слова "службовців, які займають виборні посади" замінити словами "службовців місцевого самоврядування, які займають виборні посади".
 
Відхилено    
    -659- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В частині першій статті 43 слова "для звільнення службовців" замінити словами "для звільнення службовців місцевого самоврядування".
 
Відхилено    
392. 1) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
 
-660- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У пункті 1 частини першої статті 43 слово «виїзду» замінити словом «виїзд».
 
Враховано   1) припинення громадянства України або виїзд на постійне проживання за межі України;
 
393. 2) набуття громадянства іншої держави;
 
   2) набуття громадянства іншої держави;
 
394. 3) набрання законної сили рішенням суду про притягнення службовця місцевого самоврядування до відповідальності за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, яким застосовано до нього покарання або накладено на нього стягнення у виді позбавлення права займати певні посади або провадити певну діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або таку, що прирівнюється до цієї діяльності;
 
-661- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 3 частини першої статті 43 викласти в такій редакції:
«3) набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення службовця місцевого самоврядування до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким його позбавлено права обіймати відповідні посади або займатися діяльністю, пов’язаною із здійсненням функцій і повноважень місцевого самоврядування чи функцій держави».
 
Враховано   3) набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення службовця місцевого самоврядування до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким його позбавлено права обіймати відповідні посади або займатися діяльністю, пов’язаною із здійсненням функцій і повноважень місцевого самоврядування чи функцій держави;
 
395. 4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо службовця місцевого самоврядування за вчинення умисного злочину та/або встановлення заборони провадити діяльність, пов’язану із здійсненням функцій і повноважень місцевого самоврядування;
 
-662- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 4 частини першої статті 43 викласти в такій редакції:
«4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно службовця місцевого самоврядування за вчинення умисного злочину або яким його позбавлено права обіймати відповідні посади або займатися діяльністю, пов’язаною із здійсненням функцій і повноважень місцевого самоврядування чи функцій держави».
 
Враховано   4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно службовця місцевого самоврядування за вчинення умисного злочину або яким його позбавлено права обіймати відповідні посади або займатися діяльністю, пов’язаною із здійсненням функцій і повноважень місцевого самоврядування чи функцій держави;
 
396. 5) порушення обмеження щодо спільної роботи близьких осіб, передбаченого Законом України «Про запобігання корупції»;
 
-663- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 5 частини першої статті 43 викласти в такій редакції:
«5) наявність відносин прямої підпорядкованості близьких осіб, конфлікту інтересів у випадках, передбачених законом».
 
Враховано   5) наявність відносин прямої підпорядкованості близьких осіб, конфлікту інтересів у випадках, передбачених законом.
 
397. 6) порушення обмежень, передбачених частиною третьою статті 14 цього Закону.
 
-664- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 6 частини першої статті 43 виключити.
 
Враховано      
398. 2. У разі виявлення підстав для звільнення службовця, визначених пунктами 1-4 частини першої цієї статті, керівник служби зобов’язаний його звільнити у триденний строк.
 
-665- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину другу статті 43 викласти в такій редакції:
«2. За наявності підстав, передбачених пунктами 1-4 частини першої цієї статті, суб’єкт призначення зобов’язаний звільнити службовця місцевого самоврядування у триденний строк з дня настання або встановлення відповідного факту, якщо інше не встановлено законом, а за наявності підстав, передбачених пунктом 5 частини першої цієї статті, - у порядку, визначеному законом».
 
Враховано   2. За наявності підстав, передбачених пунктами 1-4 частини першої цієї статті, суб’єкт призначення зобов’язаний звільнити службовця місцевого самоврядування у триденний строк з дня настання або встановлення відповідного факту, якщо інше не встановлено законом, а за наявності підстав, передбачених пунктом 5 частини першої цієї статті, - у порядку, визначеному законом.
 
399. Звільнення з посади на підставі пункту 5 частини першої цієї статті здійснюється у разі, коли службовця місцевого самоврядування, який перебуває у підпорядкуванні, неможливо перевести за його згодою на іншу посаду.
 
-666- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В абзаці другому частини другої статті 43 слова "з посади на підставі" замінити словами "з посади служби в органах місцевого самоврядування на підставі".
 
Відхилено      
400. Стаття 44. Звільнення за ініціативою службовця місцевого самоврядування, який перебуває на адміністративній посаді
 
-667- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Стаття 44 повністю дублює статтю 38 Кодексу законів про працю України, тому її необхідно виключити.
 
Відхилено   Стаття 64. Припинення служби в органах місцевого самоврядування за ініціативою службовця місцевого самоврядування або за угодою сторін
 
    -668- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Назву статті 44 викласти в такій редакції:
«Стаття 64. Припинення служби в органах місцевого самоврядування за ініціативою службовця місцевого самоврядування або за угодою сторін».
 
Враховано    
401. 1. Службовець місцевого самоврядування, який перебуває на адміністративній посаді, має право звільнитися за власним бажанням, попередивши про це керівника служби письмово не пізніше, ніж за два тижні до дня звільнення.
 
-669- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину першу статті 44 викласти в такій редакції:
«1. Службовець місцевого самоврядування має право звільнитися з посади за власним бажанням, попередивши про це суб’єкта призначення у письмовій формі не пізніш як за 14 календарних днів до дня звільнення».
 
Враховано   1. Службовець місцевого самоврядування має право звільнитися з посади за власним бажанням, попередивши про це суб’єкта призначення у письмовій формі не пізніш як за 14 календарних днів до дня звільнення.
 
402. 2. Службовець місцевого самоврядування може бути звільнений до закінчення строку, передбаченого частиною першою цієї статті, за домовленістю з керівником служби, якщо таке звільнення не перешкоджатиме належному виконанню обов’язків органом місцевого самоврядування.
 
-670- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину другу статті 44 викласти в такій редакції:
«2. Службовця місцевого самоврядування може бути звільнено з посади до закінчення строку, передбаченого частиною першою цієї статті, в інший строк за взаємною домовленістю із суб’єктом призначення, якщо таке звільнення не перешкоджатиме належному виконанню повноважень органом місцевого самоврядування або у разі неможливості проходження таким службовцем служби в органах місцевого самоврядування з поважних причин».
 
Враховано   2. Службовця місцевого самоврядування може бути звільнено з посади до закінчення строку, передбаченого частиною першою цієї статті, в інший строк за взаємною домовленістю із суб’єктом призначення, якщо таке звільнення не перешкоджатиме належному виконанню повноважень органом місцевого самоврядування або у разі неможливості проходження таким службовцем служби в органах місцевого самоврядування з поважних причин.
 
403. 3. Керівник служби зобов’язаний звільнити службовця місцевого самоврядування у строк, зазначений у заяві, у разі неможливості продовження виконання посадових обов’язків та проходження служби в органах місцевого самоврядування (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом Ігрупи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин).
 
-671- Федорук М.Т.
У частині третій статті 44 слова "переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; ", "дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або", "вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин".
 
Відхилено      
    -672- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину третю статті 44 виключити.
 
Враховано    
404. Стаття 45. Звільнення за ініціативою керівника служби
 
-673- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Стаття 45 майже повністю дублює статтю 40 Кодексу законів про працю України, тому її необхідно виключити.
 
Відхилено   Стаття 65. Припинення служби в органах місцевого самоврядування за ініціативою суб’єкта призначення
 
    -674- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Назву статті 45 викласти в такій редакції:
«Стаття 65. Припинення служби в органах місцевого самоврядування за ініціативою суб’єкта призначення».
 
Враховано    
405. 1. Службовець місцевого самоврядування, який займає адміністративну посаду, може бути звільнений за ініціативою керівника служби у разі:
 
-675- Федорук М.Т.
В абзаці першому частини першої статті 45 слова ", який займає адміністративну посаду, " виключити.
 
Враховано   1. Службовця місцевого самоврядування може бути звільнено з посади за ініціативою суб’єкта призначення у разі:
 
    -676- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Абзац перший частини першої статті 45 викласти в такій редакції:
«1. Службовця місцевого самоврядування може бути звільнено з посади за ініціативою суб’єкта призначення у разі:».
 
Враховано    
406. 1) скорочення чисельності або штату, реорганізації чи ліквідації органу місцевого самоврядування;
 
-677- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 1 частини першої статті 45 викласти в такій редакції:
«1) скорочення чисельності або штату службовців місцевого самоврядування, ліквідації органу місцевого самоврядування, реорганізації органу місцевого самоврядування, якщо відсутня можливість пропозиції іншої рівнозначної посади, а в разі відсутності такої пропозиції - іншої посади у цьому органі місцевого самоврядування;».
 
Враховано   1) скорочення чисельності або штату службовців місцевого самоврядування, ліквідації органу місцевого самоврядування, реорганізації органу місцевого самоврядування, якщо відсутня можливість пропозиції іншої рівнозначної посади, а в разі відсутності такої пропозиції - іншої посади у цьому органі місцевого самоврядування;
 
407. 2) нез’явлення на службі протягом більш як 120 днів підряд внаслідок тимчасової непрацездатності (без урахування часу відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами), якщо законом не встановлено більш тривалий строк збереження місця роботи (посади) у разі відповідного захворювання.
 
-678- Дмитренко О.М.
П. 2 ч. 1 ст. 45 викласти у такій редакції:
«2) нез’явлення на службі протягом більш як 120 днів підряд або більше 100 робочих днів у сумі на рік внаслідок тимчасової непрацездатності (без урахування часу відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами), якщо законом не встановлено більш тривалий строк збереження місця роботи (посади) у разі відповідного захворювання».
 
Відхилено      
408. За службовцем місцевого самоврядування, який втратив працездатність під час виконання службових обов’язків, посада зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;
 
-679- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В абзаці другому пункту 2 частини першої статті 45 слова "посада зберігається" замінити словами "його посада служби в органах місцевого самоврядування зберігається".
 
Відхилено      
    -680- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 2 частини першої статті 45 виключити.
У зв’язку з цим пункти 3 – 5 вважати відповідно пунктами 2 – 4.
 
Враховано    
409. 3) отримання негативної оцінки результатів службової діяльності;
 
-681- Гуляєв В.О.
Каплін С.М.
Пункт 3 частини 1 статті 45 викласти у такій редакції:
"3) отримання негативної оцінки результатів службової діяльності протягом двох років поспіль; "
 
Відхилено   2) отримання двох підряд негативних оцінок результатів його службової діяльності;
 
    -682- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 3 частини першої статт 45 викласти в такій редакції:
«2) отримання двох підряд негативних оцінок результатів його службової діяльності;».
 
Враховано    
410. 4) встановлення невідповідності рівня професійної компетентності службовця місцевого самоврядування протягом строку випробування;
 
-683- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У пункті 4 частини першої статті 45 слова «рівня професійної компетентності» виключити, після слова «самоврядування» доповнити словами «займаній посаді».
 
Враховано   3) встановлення невідповідності службовця місцевого самоврядування займаній посаді протягом строку випробування;
 
411. 5) вчинення дисциплінарного проступку, який передбачає звільнення.
 
-684- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 5 частини першої статті 45 викласти у такій редакції:
«4) вчинення службовцем місцевого самоврядування дисциплінарного проступку, що передбачає звільнення з посади;».
 
Враховано   4) вчинення службовцем місцевого самоврядування дисциплінарного проступку, що передбачає звільнення з посади;
 
412. Службовець місцевого самоврядування, який займає адміністративну посаду, може бути звільнений за ініціативою керівника служби з інших підстав, визначених законом.
 
-685- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Абзац восьмий частини першої статті 45 виключити.
 
Враховано   5) нез’явлення службовця місцевого самоврядування на службу протягом більш як 120 календарних днів підряд або більш як 150 календарних днів протягом року внаслідок тимчасової непрацездатності (без урахування часу відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами), якщо законом не встановлено більш тривалий строк збереження місця роботи (посади) у разі певного захворювання. За службовцем місцевого самоврядування, який втратив працездатність під час виконання посадових обов’язків, посада зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.
 
    -686- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину першу статтю 45 доповнити новим пунктом такого змісту:
«5) нез’явлення службовця місцевого самоврядування на службу протягом більш як 120 календарних днів підряд або більш як 150 календарних днів протягом року внаслідок тимчасової непрацездатності (без урахування часу відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами), якщо законом не встановлено більш тривалий строк збереження місця роботи (посади) у разі певного захворювання. За службовцем місцевого самоврядування, який втратив працездатність під час виконання посадових обов’язків, посада зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності».
 
Враховано    
413. 2. Процедура звільнення службовців місцевого самоврядування на підставі пункту 1 частини першої цієї статті визначається законодавством про працю.
 
-687- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Абзац перший частини другої статті 45 викласти у такій редакції:
«2. Процедура звільнення з посад службовців місцевого самоврядування на підставі пункту 1 частини першої цієї статті визначається законодавством про працю з особливостями, визначеними цією частиною».
 
Враховано   2. Процедура звільнення з посад службовців місцевого самоврядування на підставі пункту 1 частини першої цієї статті визначається законодавством про працю з особливостями, визначеними цією частиною.
 
414. Звільнення на підставі пункту 1 частини першої цієї статті допускається лише у разі, коли службовця місцевого самоврядування не може бути переведено на іншу посаду за умови відповідності рівня професійної компетентності службовця, в тому числі в іншому органі місцевого самоврядування, або якщо він відмовляється від такого переведення.
 
-688- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Абзац другий частини другої статті 45 викласти в такій редакції:
«Звільнення з посади на підставі пункту 1 частини першої цієї статті допускається лише у разі, якщо службовця місцевого самоврядування не може бути переведено на іншу рівнозначну або нижчу посаду відповідно до його рівня професійної компетентності або якщо він відмовляється від такого переведення».
 
Враховано   Звільнення з посади на підставі пункту 1 частини першої цієї статті допускається лише у разі, якщо службовця місцевого самоврядування не може бути переведено на іншу рівнозначну або нижчу посаду відповідно до його рівня професійної компетентності або якщо він відмовляється від такого переведення.
 
415. Службовець місцевого самоврядування, який звільняється на підставі пункту 1 частини першої цієї статті, у випадку створення в органі місцевого самоврядування, з якого його було звільнено, нової посади чи вивільнення наявних посад, що відповідають кваліфікації такого службовця місцевого самоврядування, повинен бути прийнятий на службу протягом шести місяців з дня звільнення без конкурсного відбору за його заявою, якщо він був призначений на посаду, яку скорочено, за результатами конкурсного відбору.
 
-689- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В абзаці третьому частини другої статті 45 слова "шести місяців" замінити словами "одного року" (погіршення умов в порівнянні зі статтею421 КЗпПУ), слова "якщо він був призначений на посаду, яку скорочено, за результатами конкурсного відбору" виключити.
 
Враховано частково   Службовець місцевого самоврядування, якого звільнено з посади на підставі пункту 1 частини першої цієї статті, у разі створення в органі місцевого самоврядування, з якого його звільнено, нової посади чи появи вакантної посади, що відповідає рівню професійної компетентності службовця місцевого самоврядування, протягом шести місяців з дня звільнення має право поворотного прийняття на службу без проведення конкурсу.
3. У разі звільнення з посади на підставі пункту 1 частини першої цієї статті службовцю місцевого самоврядування виплачується вихідна допомога у розмірі середньої місячної заробітної плати.
 
    -690- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Абзац третій частини другої статті 45 викласти в такій редакції:
«Службовець місцевого самоврядування, якого звільнено з посади на підставі пункту 1 частини першої цієї статті, у разі створення в органі місцевого самоврядування, з якого його звільнено, нової посади чи появи вакантної посади, що відповідає рівню професійної компетентності службовця місцевого самоврядування, протягом шести місяців з дня звільнення має право поворотного прийняття на службу без проведення конкурсу».
 
Враховано    
    -691- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Статтю 45 доповнити новою частиною такого змісту:
«3. У разі звільнення з посади на підставі пункту 1 частини першої цієї статті службовцю місцевого самоврядування виплачується вихідна допомога у розмірі середньої місячної заробітної плати».
 
Враховано    
416. Стаття 46. Звільнення у зв’язку із закінченням строку призначення затвердження чи обрання
 
-692- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Назву статті 46 викласти в такій редакції:
«Стаття 66. Припинення служби в органах місцевого самоврядування у зв’язку із закінченням строку перебування на посаді службовця місцевого самоврядування».
 
Враховано   Стаття 66. Припинення служби в органах місцевого самоврядування у зв’язку із закінченням строку перебування на посаді службовця місцевого самоврядування
 
417. 1. У разі призначення на адміністративну посаду в органах місцевого самоврядування на визначений строк службовець місцевого самоврядування звільняється з неї в останній день такого строку.
 
-693- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Частини перша та друга статті 46 майже повністю дублюють пункт 2 статті 36 та статтю 47 Кодексу законів про працю України, тому її необхідно виключити.
 
Відхилено   1. У разі строкового призначення на посаду службовця місцевого самоврядування він звільняється з посади в останній день цього строку.
 
    -694- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину першу статті 46 викласти в такій редакції:
«1. У разі строкового призначення на посаду службовця місцевого самоврядування він звільняється з посади в останній день цього строку».
 
Враховано    
418. 2. Службовець місцевого самоврядування, призначений на адміністративну посаду на період заміщення тимчасово відсутнього службовця місцевого самоврядування, за яким зберігалася посада, звільняється з посади в останній робочий день перед днем виходу на службу тимчасово відсутнього службовця місцевого самоврядування.
 
-695- Федорук М.Т.
В абзаці першому частини другої статті 46 слова "призначений на адміністративну посаду на період заміщення тимчасово відсутнього" замінити словами "обраний, затверджений, призначений на посаду на час тимчасової відсутності".
 
Відхилено   2. Службовець місцевого самоврядування, призначений на посаду на строк заміщення тимчасово відсутнього службовця місцевого самоврядування, за яким зберігалася його посада, звільняється з посади в останній робочий день перед днем виходу на службу тимчасово відсутнього службовця місцевого самоврядування. У такому разі тимчасово відсутній службовець місцевого самоврядування зобов’язаний письмово повідомити суб’єкта призначення не пізніш як за 14 календарних днів про свій вихід на службу.
 
419. У такому разі тимчасово відсутній службовець місцевого самоврядування зобов’язаний письмово повідомити керівникові служби не пізніше ніж за 14 робочих днів про вихід на службу.
 
-696- Власенко С.В.
У абзаці другому частини 2 статті 46 слово "робочих" виключити.
 
Враховано      
    -697- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину другу статті 46 викласти в такій редакції:
«2. Службовець місцевого самоврядування, призначений на посаду на строк заміщення тимчасово відсутнього службовця місцевого самоврядування, за яким зберігалася його посада, звільняється з посади в останній робочий день перед днем виходу на службу тимчасово відсутнього службовця місцевого самоврядування. У такому разі тимчасово відсутній службовець місцевого самоврядування зобов’язаний письмово повідомити суб’єкта призначення не пізніш як за 14 календарних днів про свій вихід на службу».
 
Враховано    
420. 3. Службовець, який займає виборну посаду служби в органах місцевого самоврядування (крім сільського, селищного, міського голови), звільняється з неї з моменту припинення повноважень відповідної ради.
 
-698- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Частина третя статті 46 дублює відповідні норми Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", а деяким суперечить (ч.1 ст.49, ч.1 ст.51,), тому її необхідно виключити.
 
Враховано      
    -699- Федорук М.Т.
Частину третю статті 46 викласти у такій редакції:
"3. Службовець, який займає виборну посаду служби в органах місцевого самоврядування звільняється у зв’язку із закінченням строку його повноважень у термін, визначений Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 
Відхилено    
    -700- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину третю статті 46 виключити.
 
Враховано    
421. Стаття 47. Звільнення у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін
 
-701- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Назв статті 47 викласти у такій редакції: «Стаття 67. Припинення служби в органах місцевого самоврядування у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін».
 
Враховано   Стаття 67. Припинення служби в органах місцевого самоврядування у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін
 
422. 1. Службовець місцевого самоврядування звільняється у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін, у разі:
 
-702- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Абзац перший частини першої статті 47 викласти в такій редакції:
«1. Підставами припинення служби в органах місцевого самоврядування у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін, є:».
 
Враховано   1. Підставами припинення служби в органах місцевого самоврядування у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін, є:
 
423. 1) поновлення особи відповідно до судового рішення, що набрало законної сили, на посаді служби в органі місцевого самоврядування, яку вона раніше займала;
 
-703- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В пункті 1 частини першої статті 47 слова "служби в органі місцевого самоврядування" замінити словами "служби в органах місцевого самоврядування".
 
Відхилено   1) поновлення на посаді особи, яка раніше її займала;
 
    -704- Федорук М.Т.
Пункт 1 частини першої статті 47 доповнити словами "крім випадків закінчення строку її повноважень на відповідній посаді, обрання іншої особи сільським, селищним, міським головою на позачергових виборах".
 
Відхилено    
    -705- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Пункт 1 частини першої статті 47 повністю дублює пункт 6 статті 40 Кодексу законів про працю України, тому його необхідно виключити.
 
Відхилено    
    -706- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 1 частини першої статті 47 викласти в такій редакції:
«1) поновлення на посаді особи, яка раніше її займала;».
 
Враховано    
424. 2) неможливості виконувати посадові обов’язки за станом здоров’я за наявності медичного висновку, порядок надання якого визначається центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, разом із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
 
-707- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Пункт 2 частини першої статті 47 повністю дублює статтю 38 Кодексу законів про працю України, тому його необхідно виключити.
 
Відхилено   2) неможливість виконання службовцем місцевого самоврядування посадових обов’язків за станом здоров’я за наявності медичного висновку, порядок надання якого визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
 
    -708- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У пункті 2 частини першої статті 47 слова «неможливості виконувати посадові обов’язки» замінити словами «неможливість виконання службовцем місцевого самоврядування посадових обов’язків», слова «разом із» замінити сполучником «та».
 
Враховано    
425. 3) набрання законної сили рішенням суду про визнання особи недієздатною або про обмеження дієздатності особи.
 
-709- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину першу статті 47 доповнити пунктами 4 - 6 такого змісту:
«4) визнання службовця місцевого самоврядування безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
5) обрання службовця місцевого самоврядування на виборну посаду до органу державної влади або органу місцевого самоврядування – з дня набуття ним повноважень;
6) смерть службовця місцевого самоврядування».
 
Враховано   3) набрання законної сили рішенням суду про визнання особи недієздатною або про обмеження дієздатності особи;
4) визнання службовця місцевого самоврядування безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
5) обрання службовця місцевого самоврядування на виборну посаду до органу державної влади або органу місцевого самоврядування – з дня набуття ним повноважень;
6) смерть службовця місцевого самоврядування.
 
426. 2. Звільнення на підставі пунктів 1 і 2 частини першої цієї статті допускається лише у разі, коли службовця місцевого самоврядування не може бути переведено на іншу посаду (за умови його відповідності вимогам професійної компетентності), або якщо він відмовляється від такого переведення.
 
-710- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Частина друга статті 47 повністю дублює частину другу статті 40 Кодексу законів про працю України, тому її необхідно виключити.
 
Враховано      
    -711- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину другу статті 47 виключити.
 
Враховано    
427. Стаття 48. Зміна істотних умов служби
 
-712- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Статтю 48 виключити.
У зв’язку з цим змінити нумерацію наступних статтей.
 
Враховано      
    -713- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Стаття 48 майже повністю дублює частину третю статті 32 Кодексу законів про працю України, тому її необхідно виключити.
 
Враховано    
428. 1. Зміною істотних умов служби вважається зміна:
 
      
429. 1) належності посади служби в органі місцевого самоврядування до іншої категорії посад;
 
-714- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В пункті 1 частини першої статті 48 слова "служби в органі місцевого самоврядування" замінити словами "служби в органах місцевого самоврядування".
 
Відхилено      
430. 2) функцій та основних посадових обов’язків;
 
      
431. 3) вимог до освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки (спеціальності) та/або досвіду роботи;
 
      
432. 4) умов (системи та розмірів) оплати праці або соціально-побутового забезпечення;
 
      
433. 5) встановлення або скасування неповного робочого часу;
 
      
434. 6) місця розташування органу місцевого самоврядування (його переміщення до іншого населеного пункту).
 
      
435. Не вважається зміною істотних умов служби зміна найменування структурного підрозділу органу місцевого самоврядування або посади, не пов’язана із зміною функцій та основних посадових обов’язків.
 
-715- Федорук М.Т.
В абзаці восьмому частини першої статті 48 після слова "найменування" доповнити словами "органу місцевого самоврядування, його".
 
Відхилено      
436. 2. Про зміну істотних умов служби в органі місцевого самоврядування службовець місцевого самоврядування повинен бути повідомлений керівником служби у письмовій формі не пізніше ніж за 60 днів, крім випадків підвищення заробітної плати.
 
      
437. У разі незгоди щодо продовження проходження служби в органі місцевого самоврядування у зв’язку із зміною істотних умов служби, крім зміни, визначеної пунктом 3 частини першої цієї статті, службовець місцевого самоврядування не пізніш як за 60 днів з дати ознайомлення з повідомленням про зміну істотних умов служби подає керівникові служби заяву про звільнення на підставі пункту 7 частини другої статті 42 цього Закону або клопотання про переведення на іншу рівнозначну посаду.
 
-716- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В абзаці другому частини другої статті 48 слова "служби в органі місцевого самоврядування" замінити словами "служби в органах місцевого самоврядування"; слова "рівнозначну посаду" замінити словами "рівнозначну посаду служби в органах місцевого самоврядування".
 
Відхилено      
438. У разі надходження клопотання про переведення на іншу рівнозначну посаду керівник служби пропонує службовцю місцевого самоврядування іншу рівнозначну вакантну посаду, яка відповідає рівню професійної компетентності службовця місцевого самоврядування. У разі відсутності таких вакантних посад службовець місцевого самоврядування звільняється на підставі пункту 7 частини другої статті 42 цього Закону.
 
-717- Власенко С.В.
В абзаці третьому частини 2 статті 48 слова "звільняється на підставі пункту 7 частини другої статті 42 цього Закону" замінити словами "має право залишитись на займаній ним посаді або подати керівникові служби заяву про звільнення на підставі пункту 7 частини другої статті 42 цього Закону."
 
Відхилено      
    -718- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В абзаці третьому частини другої статті 48 слово "клопотання" замінити словом "заяви" (див. ч.3 цієї статті проекту).
 
Відхилено    
439. 3. Якщо протягом 60 днів з дати ознайомлення службовця місцевого самоврядування з повідомленням про зміну істотних умов служби від нього не надійшла заява, зазначена в абзаці другому частини другої цієї статті, службовець місцевого самоврядування вважається таким, що погодився на зміну істотних умов служби.
 
      
440. 4. У разі незгоди службовця місцевого самоврядування із зміною істотних умов служби він має право оскаржити відповідне рішення в порядку, визначеному статтею 15 цього Закону.
 
-719- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Частина четверта статті 48 повторює норми інших статей проекту, зокрема статті 15 законопроекту.
 
Відхилено      
441. Стаття 49. Соціальні гарантії у разі звільнення службовця місцевого самоврядування
 
-720- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Статтю 49 виключити.
У зв’язку з цим змінити нумерацію наступних статтей.
 
Враховано      
442. 1. У разі звільнення на підставі пункту 1 частини першої статті 45, пунктів 1 і 2 частини першої статті 47 цього Закону службовцю місцевого самоврядування виплачується вихідна допомога у розмірі середньомісячної заробітної плати.
 
-721- Гуляєв В.О.
Каплін С.М.
Частину 1 статті 49 після слів "У разі звільнення на підставі" доповнити словами "пункту 7 частини другої статті 42, " далі за текстом.
 
Відхилено      
443. Стаття 50. Передача справ і майна
 
   Стаття 68. Передача справ і майна
 
444. 1. Службовець місцевого самоврядування зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду служби в органі місцевого самоврядування передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно (далі - майно) особі, уповноваженій керівником служби. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.
 
-722- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В частині першій статті 50 слова "звільнення з посади" замінити словами "звільнення з посади служби в органах місцевого самоврядування"; слова "служби в органі місцевого самоврядування" замінити словами "служби в органах місцевого самоврядування".
 
Відхилено   1. Службовець місцевого самоврядування зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно (далі - майно) особі, уповноваженій суб’єктом призначення. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.
 
    -723- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У частині першій статті 50 слова «служби в органі місцевого самоврядування» виключити, слова «керівником служби» замінити словами «суб’єктом призначення».
 
Враховано    
445. 2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою відповідного органу місцевого самоврядування, керівником служби персоналу такого органу та службовцем, який звільняється. Один примірник акта видається службовцю місцевого самоврядування, який звільняється, інший примірник або його копія долучається до особової справи такого службовця.
 
-724- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В частині другій статті 50 слова "службовцем, який звільняється" замінити словами "службовцем місцевого самоврядування, який звільняється".
 
Враховано   2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, що складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою, керівником служби та службовцем місцевого самоврядування, який звільняється. Один примірник акта видається службовцю місцевого самоврядування, який звільняється, другий примірник або його копія долучається до особової справи такого службовця.
 
    -725- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину другу статті 50 викласти в такій редакції:
«2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, що складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою, керівником служби та службовцем місцевого самоврядування, який звільняється. Один примірник акта видається службовцю місцевого самоврядування, який звільняється, другий примірник або його копія долучається до особової справи такого службовця».
 
Враховано    
446. 3. У випадку ухилення службовця місцевого самоврядування від виконання обов’язку щодо передачі справ і майна може бути змінена підстава звільнення, зокрема на звільнення у порядку дисциплінарної відповідальності.
 
-726- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину третю статті 50 виключити.
У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною третьою.
 
Враховано      
447. 4. У разі коли умисне невиконання обов’язку щодо передачі справ і майна призвело до виникнення суттєвої загрози публічним інтересам, особа може бути притягнена до юридичної (кримінальної та цивільної) відповідальності.
 
-727- Дмитренко О.М.
Ч. 4 ст. 50 викласти у такій редакції:
«4. У разі коли умисним невиконанням обов’язку щодо передачі справ і майна було заподіяно шкоду публічним інтересам, особа має бути притягнена до юридичної (кримінальної та цивільної) відповідальності».
 
Відхилено   3. У разі якщо через невиконання обов’язку щодо передачі справ і майна створено істотну загрозу публічним інтересам, особа може бути притягнена до відповідальності згідно із законом.
Стаття 69. Пенсійне забезпечення
1. Пенсійне забезпечення службовців місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
 
    -728- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину четверту статті 50 викласти в такій редакції:
«4. У разі якщо через невиконання обов’язку щодо передачі справ і майна створено істотну загрозу публічним інтересам, особа може бути притягнена до відповідальності згідно із законом».
 
Враховано    
    -729- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Доповнити законопроект новою статтею такого змісту:
«Стаття 69. Пенсійне забезпечення
1. Пенсійне забезпечення службовців місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
У зв’язку з цим змінити нумерацію наступних статтей.
 
Враховано    
448. Стаття 51. Оформлення припинення служби в органах місцевого самоврядування
 
-730- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Статтю 51 виключити.
У зв’язку з цим змінити нумерацію наступних статей.
 
Враховано      
449. 1. Припинення служби в органах місцевого самоврядування осіб, які займають адміністративні посади, крім осіб, зазначених у частині п’ятій статті 8 цього Закону, оформляється відповідним актом керівника служби про звільнення службовця місцевого самоврядування.
 
-731- Федорук М.Т.
У частині першій статті 51 слова "крім осіб, зазначених у частині п’ятій статті 8 цього Закону, " виключити.
 
Враховано      
450. 2. У разі смерті службовця місцевого самоврядування керівником служби видається акт про припинення служби службовцем місцевого самоврядування з дня смерті.
 
-732- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Частини друга - четверта статті 51 майже повністю дублюють відповідні норми Кодексу законів про працю України, тому її необхідно виключити. Крім того, частина третя статті 51 повторює пункт 13 частини першої статті 32 законопроекту.
 
Враховано      
    -733- Федорук М.Т.
Частину другу статті 51 викласти у такій редакції:
"2. У разі смерті службовця місцевого самоврядування який займав виборну посаду, відповідна рада видає акт про припинення служби службовцем місцевого самоврядування з дня смерті якщо інше не встановлено законом.
У разі смерті службовця місцевого самоврядування який займав адміністративну посаду, керівником служби видається акт про припинення служби службовцем місцевого самоврядування з дня смерті якщо інше не встановлено законом".
 
Відхилено    
451. 3. Відомості про звільнення з посади служби в органі місцевого самоврядування заносяться до особової справи службовця місцевого самоврядування та його трудової книжки із зазначенням підстави припинення служби та дати звільнення з посади.
 
-734- Власенко С.В.
В частині 3 статті 51 слово "справи" замінити словом "картки".
 
Відхилено      
    -735- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В частині третій статті 51 слова "служби в органі місцевого самоврядування" замінити словами "служби в органах місцевого самоврядування".
 
Відхилено    
452. 4. Служба персоналу відповідного органу місцевого самоврядування зобов’язана видати звільненій особі завірену копію наказу про звільнення та належно оформлену трудову книжку у день звільнення.
 
-736- Федорук М.Т.
Частину четверту статті 51 викласти у такій редакції:
"4. Служба персоналу відповідного органу місцевого самоврядування зобов’язана видати службовцю місцевого самоврядування, що звільняється, завірену копію акта про його звільнення та належно оформлену трудову книжку у день звільнення.".
 
Відхилено      
453. 5. Розрахунок із звільненою особою проводиться у день звільнення.
 
-737- Федорук М.Т.
Частину п’яту статті 51 викласти у такій редакції:
"5. Розрахунок із службовцем місцевого самоврядування, що звільняється, проводиться до дня його звільнення.".
 
Відхилено      
    -738- Федорук М.Т.
Доповнити розділом ІІІ-І такого змісту:
"Розділ ІІІ-І. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність службовців місцевого самоврядування
Глава 1. Службова дисципліна
Стаття 41-1. Забезпечення службової дисципліни
1. Службова дисципліна забезпечується шляхом:
1) дотримання законодавства у службовій діяльності та виконання правил внутрішнього службового розпорядку;
2) формування керівниками у підпорядкованих їм службовців місцевого самоврядування високих професійних якостей, сумлінного ставлення до виконання своїх посадових обов’язків, поваги до прав і свобод людини і громадянина, їх честі та гідності, а також до держави, місцевого самоврядування, державних символів України;
3) поєднання керівниками усіх рівнів методів переконання, виховання і заохочення із заходами дисциплінарної відповідальності щодо підпорядкованих службовців місцевого самоврядування;
4) поєднання повсякденної вимогливості керівників до підпорядкованих службовців місцевого самоврядування з постійною турботою про них, виявленням поваги до їх честі та гідності, забезпеченням гуманізму та справедливості.
Стаття 41-2. Обов’язки службовця місцевого самоврядування щодо додержання службової дисципліни
1. Службовець місцевого самоврядування зобов’язаний виконувати обов’язки, визначені статтею 11 цього Закону, а також:
1) не допускати вчинків, які несумісні із статусом службовця місцевого самоврядування;
2) виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших службовців;
3) дбайливо ставитись до комунального майна та інших публічних ресурсів.
2. Службовець місцевого самоврядування особисто виконує покладені на нього посадові обов’язки.
Стаття 41-3. Обов’язки керівника щодо забезпечення службової дисципліни
1. Керівник служби несе відповідальність за неналежний рівень службової дисципліни і здійснює повноваження щодо притягнення службовців місцевого самоврядування до дисциплінарної відповідальності.
2. З метою забезпечення належного рівня службової дисципліни керівник служби зобов’язаний:
1) створювати умови для виконання службовцями місцевого самоврядування своїх посадових обов’язків і підвищення ними професійної компетентності та вимагати належного виконання посадових обов’язків;
2) здійснювати контроль за виконанням службовцями місцевого самоврядування посадових обов’язків;
3) під час виконання посадових обов’язків керуватися публічними інтересами, суворо дотримуватись і забезпечувати виконання Конституції та законодавства України, чітко формулювати службовцям місцевого самоврядування розпорядження, накази та доручення, перевіряти точність і своєчасність їх виконання;
4) забезпечувати виконання службовцями місцевого самоврядування своїх посадових обов’язків, у тому числі шляхом застосування дисциплінарних стягнень;
5) належним чином організовувати роботу службовців місцевого самоврядування, забезпечувати ефективне виконання завдань, що поставлені перед органом місцевого самоврядування;
6) виховувати у службовців місцевого самоврядування сумлінне ставлення до служби, бережливе ставлення до комунального майна, підтримувати їх ініціативу, а також вживати заходів для додержання ними правил етичної поведінки;
7) забезпечувати прозорість та об’єктивність під час оцінювання службової діяльності службовців місцевого самоврядування;
8) організовувати проведення з службовцями місцевого самоврядування профілактичних заходів щодо запобігання вчиненню ними дисциплінарних проступків, виявляти та своєчасно припиняти такі проступки.
3. Безпосередній керівник службовця місцевого самоврядування має право вносити клопотання перед керівником служби про притягнення службовця місцевого самоврядування до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку.
4. Керівник служби, який в установленому цим Законом порядку не вжив заходів для притягнення підпорядкованого йому службовця місцевого самоврядування до дисциплінарної відповідальності за вчинений дисциплінарний проступок, а також не подав матеріали про вчинення службовцем місцевого самоврядування адміністративного проступку, корупційного правопорушення або злочину органові, уповноваженому розглядати справи про такі правопорушення, несе відповідальність згідно із законодавством.
Глава 2. Дисциплінарна відповідальність службовців місцевого самоврядування
Стаття 41-4. Дисциплінарна відповідальність службовця місцевого самоврядування
1. За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених законодавством про службу в органах місцевого самоврядування, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни службовець місцевого самоврядування несе дисциплінарну відповідальність відповідно до цього Закону.
2. До сільського, селищного, міського голови положення про дисциплінарну відповідальність передбачені цим Законом не застосовуються.
3. Для окремих посад служби в органах місцевого самоврядування законами України можуть встановлюватися особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності.
4. Службовець місцевого самоврядування може користуватися правовою допомогою адвоката або іншого уповноваженого ним представника під час дисциплінарного провадження.
Стаття 41-5. Підстави для притягнення до дисциплінарної відповідальності
1. Підставою для притягнення службовця місцевого самоврядування до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто протиправна винна дія або бездіяльність чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні службовцем місцевого самоврядування своїх посадових обов’язків та інших вимог законодавства, за яке до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення.
2. Дисциплінарними проступками є:
1) порушення Присяги службовця місцевого самоврядування та правил етичної поведінки;
2) вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу, символіки територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей;
3) дії, що шкодять авторитету служби в органах місцевого самоврядування, діловій репутації органу місцевого самоврядування;
4) невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної влади та місцевого самоврядування, наказів, розпоряджень та доручень керівників, прийнятих у межах їх повноважень;
5) недотримання правил внутрішнього службового розпорядку;
6) перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення;
7) неправомірне заподіяння під час виконання посадових обов’язків шкоди державі, юридичним та фізичним особам, територіальній громаді, а також публічним інтересам;
8) невиконання вимог щодо політичної неупередженості службовця місцевого самоврядування, який обіймає адміністративну посаду;
9) використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб;
10) подання під час вступу на службу в органи місцевого самоврядування недостовірної інформації про обставини, що перешкоджають реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування, а також неподання необхідної інформації про такі обставини, які виникли під час проходження служби;
11) неповідомлення керівнику служби про виникнення відносин прямої підпорядкованості між службовцем місцевого самоврядування та близькими особами у встановлений законом строк;
12) прогул службовця місцевого самоврядування (в тому числі відсутність на робочому місці без поважних причин більше ніж три години протягом робочого дня);
13) поява службовця місцевого самоврядування на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
14) прийняття службовцем місцевого самоврядування необґрунтованого рішення, що спричинило порушення цілісності комунального майна або інших публічних ресурсів, незаконне їх використання або інше заподіяння шкоди комунальному майну чи публічним ресурсам, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення.
3. Службовець місцевого самоврядування не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, якщо минуло шість місяців після отримання відповідним керівником служби або оприлюднення на пленарному засіданні ради відомостей про дисциплінарний проступок, не враховуючи час тимчасової непрацездатності службовця місцевого самоврядування чи перебування його у відпустці, або якщо минуло два роки після його вчинення.
Стаття 41-6. Види дисциплінарних стягнень та загальні умови їх застосування
1. До службовців місцевого самоврядування застосовується один з таких видів дисциплінарного стягнення:
1) зауваження;
2) догана;
3) попередження про неповну службову відповідність;
4) звільнення з посади служби в органах місцевого самоврядування.
2. У разі допущення незначного порушення правил внутрішнього службового розпорядку, інших внутрішніх документів, затверджених в установленому порядку, зокрема посадових інструкцій, та інших незначних дисциплінарних проступків, керівник служби може обмежитися зауваженням.
3. У разі неналежного виконання службовцем місцевого самоврядування посадових обов’язків, порушення ним вимог цього Закону та інших актів законодавства, вчинення інших дисциплінарних проступків службовцю місцевого самоврядування може бути оголошено догану.
4. Попередження про неповну службову відповідність може застосовуватися за:
1) систематичне неналежне виконання посадових обов’язків, зокрема рішень органів місцевого самоврядування, наказів, розпоряджень та доручень керівників, прийнятих у межах їх повноважень;
2) перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення;
3) систематичне порушення правил внутрішнього службового розпорядку у разі, коли такий дисциплінарний проступок було вчинено протягом року від дня застосування до службовця місцевого самоврядування будь-якого іншого виду дисциплінарного стягнення (крім зауваження) за вчинення попереднього дисциплінарного проступку;
4) порушення правил етичної поведінки.
5. Звільнення з посади служби в органах місцевого самоврядування є винятковим заходом дисциплінарного впливу і може бути застосоване лише у випадку:
1) порушення Конституції та законів України;
2) систематичного невиконання службовцем місцевого самоврядування посадових обов’язків, якщо такий дисциплінарний проступок було вчинено протягом року від дня застосування до службовця місцевого самоврядування будь-якого іншого виду дисциплінарного стягнення (крім зауваження) за вчинення попереднього дисциплінарного проступку;
3) вияву неповаги до держави, місцевого самоврядування, державних символів України, Українського народу, символіки територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей;
4) грубого порушення вимог щодо політичної неупередженості службовця місцевого самоврядування, який обіймає адміністративну посаду;
5) зазначення в декларації службовця місцевого самоврядування завідомо недостовірних відомостей;
6) повторного протягом року прогулу службовця місцевого самоврядування;
7) появи службовця місцевого самоврядування на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
8) прийняття службовцем місцевого самоврядування необґрунтованого рішення, що спричинило порушення цілісності комунального майна або інших публічних ресурсів, незаконне їх використання або інше заподіяння значної шкоди комунальному майну чи публічним ресурсам;
9) отримання двох поспіль негативних оцінок за підсумками оцінювання результатів службової діяльності.
6. За кожний дисциплінарний проступок може накладатися лише одне дисциплінарне стягнення.
Стаття 41-7. Обставини, що пом’якшують або обтяжують дисциплінарну відповідальність
1. Дисциплінарне стягнення повинне відповідати характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку та ступеню вини службовця місцевого самоврядування. Під час визначення виду дисциплінарного стягнення необхідно враховувати обставини, що пом’якшують, обтяжують відповідальність службовця місцевого самоврядування.
2. Обставинами, що пом’якшують відповідальність службовця місцевого самоврядування є:
1) усвідомлення та визнання своєї провини у вчиненні дисциплінарного проступку;
2) попередня бездоганна поведінка та відсутність дисциплінарних стягнень;
3) високі показники виконання службових завдань, наявність заохочень та урядових відзнак, урядових і державних нагород;
4) вжиття заходів щодо попередження, відвернення або усунення настання тяжких наслідків, які настали або можуть настати в результаті вчинення дисциплінарного проступку, добровільне відшкодування заподіяної шкоди;
5) вчинення проступку під впливом погрози, примусу або через службову чи іншу залежність;
6) вчинення проступку внаслідок неправомірних дій керівника.
3. Під час застосування конкретного виду дисциплінарного стягнення можуть враховуватися також інші не зазначені у частині другій цієї статті обставини, що пом’якшують відповідальність службовця місцевого самоврядування.
4. Обставинами, що обтяжують відповідальність службовця місцевого самоврядування, є:
1) вчинення дисциплінарного проступку у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів;
2) вчинення дисциплінарного проступку повторно до зняття в установленому порядку попереднього стягнення;
3) вчинення проступку умисно на ґрунті особистої неприязні до іншого службовця місцевого самоврядування, у тому числі керівника, чи помсти за дії чи рішення щодо нього;
4) вчинення проступку умисно з мотивів неповаги до держави і суспільства, прав і свобод людини, окремих соціальних груп, місцевого самоврядування;
5) настання тяжких наслідків або збитків, завданих в результаті вчинення дисциплінарного проступку.
5. У разі притягнення до дисциплінарної відповідальності службовця місцевого самоврядування, який вже має дисциплінарне стягнення, дисциплінарне стягнення, що накладається, має бути більш суворим, ніж попереднє.
Стаття 41-8. Суб’єкти, уповноважені ініціювати дисциплінарні провадження та застосовувати дисциплінарні стягнення
1. Дисциплінарні провадження ініціюються постійними та тимчасовими контрольними комісіями ради, виконавчим комітетом сільської, селищної, міської ради, керівником служби.
2. Дисциплінарні стягнення застосовуються місцевими радами для службовців місцевого самоврядування, які обіймають виборні посади, керівником служби для службовців місцевого самоврядування, які обіймають адміністративні посади.
Стаття 41-9. Службове розслідування
1. З метою збору інформації про обставини справи щодо вчинення дисциплінарного або іншого правопорушення може проводитися службове розслідування.
Службове розслідування може проводитися також на вимогу службовця місцевого самоврядування з метою спростування безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.
2. Для забезпечення проведення службового розслідування за рішенням суб’єкта, уповноваженого застосовувати дисциплінарні стягнення, може призначатися уповноважена особа або утворюватись одноразово для конкретної справи відповідна комісія.
3. Комісія для проведення службового розслідування обов’язково утворюється у разі невиконання або неналежного виконання посадових обов’язків службовцем місцевого самоврядування, перевищення ним повноважень, що призвело до людських жертв або заподіяло значну матеріальну шкоду фізичній або юридичній особі, державі або територіальній громаді.
4. Службове розслідування проводиться протягом не більш як один місяць. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено за рішенням суб’єкта, що призначив службове розслідування, але не більш як до двох місяців.
5. До участі у проведенні службового розслідування за рішенням суб’єкта, що його призначив, можуть залучатися відповідні фахівці.
6. До участі у проведенні службового розслідування не можуть залучатися службовці місцевого самоврядування, особисто заінтересовані у його результатах чи прямо підпорядковані службовцю, щодо якого проводиться службове розслідування.
7. Особи, що проводять службове розслідування, несуть персональну відповідальність за неповноту і необ’єктивність його висновків та розголошення інформації, що стосується цього розслідування.
8. Комісія або особа, що проводять службове розслідування, мають право: одержувати пояснення від службовця місцевого самоврядування, щодо якого проводиться службове розслідування, та від інших осіб стосовно обставин справи; одержувати у органів місцевого самоврядування чи за запитом в інших органах необхідні документи або їх копії та долучати до матеріалів справи; одержувати консультації відповідних спеціалістів з питань, що стосуються службового розслідування.
9. Службовець місцевого самоврядування, щодо якого проводиться службове розслідування, має право: давати пояснення, подавати відповідні документи та матеріали, що стосуються обставин, які досліджуються; порушувати клопотання про одержання і залучення до матеріалів нових документів, одержання додаткових пояснень осіб, які мають відношення до справи; вносити в установленому порядку скарги на дії осіб, які проводять службове розслідування.
10. За результатами службового розслідування складається висновок про наявність чи відсутність у діях службовця місцевого самоврядування дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності. Цей висновок у межах строку розслідування разом з дисциплінарною справою передається суб’єкту, який призначив службове розслідування.
11. У висновку за результатами службового розслідування зазначається:
1) дата і місце складення висновку, прізвище та ініціали, посада і місце служби особи (або членів комісії, яка проводила службове розслідування);
2) приводи та підстави для відкриття провадження у дисциплінарній справі;
3) обставини справи, зокрема обставини вчинення службовцем місцевого самоврядування дисциплінарного проступку;
4) пояснення службовця місцевого самоврядування стосовно обставин справи;
5) пояснення інших осіб, яким відомі обставини справи;
6) пояснення безпосереднього керівника службовця місцевого самоврядування з приводу обставин справи;
7) документи і матеріали, які підтверджують та/або спростовують факт вчинення дисциплінарного проступку;
8) відомості, що характеризують службовця місцевого самоврядування, а також дані щодо наявності чи відсутності дисциплінарних стягнень;
9) причини і умови, що призвели до вчинення проступку, вжиті або запропоновані заходи для їх усунення чи обставини, на підставі яких знімають з службовця місцевого самоврядування звинувачення (підозру);
10) висновок щодо наявності (відсутності) у діянні службовця місцевого самоврядування дисциплінарного проступку і його юридичної кваліфікації з посиланням на норми законодавства.
12. Висновок підписується особою, що проводила службове розслідування, а у разі проведення розслідування дисциплінарною комісією - членами комісії. Члени комісії мають право на окрему думку, яка викладається ними письмово і додається до висновку.
13. У разі коли службове розслідування стосується інформації з обмеженим доступом, розслідування проводиться з урахуванням положень законів України "Про інформацію", "Про державну таємницю".
Стаття 41-10. Відсторонення службовця місцевого самоврядування від виконання посадових обов’язків
1. На час проведення службового розслідування службовець місцевого самоврядування може бути відсторонений від виконання посадових обов’язків.
2. Невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, що могло призвести або призвело до людських жертв, заподіяло значну матеріальну чи моральну шкоду фізичним або юридичним особам, державі, територіальним громадам, є підставою для відсторонення службовця місцевого самоврядування від виконання обов’язків. Рішення про відсторонення службовця місцевого самоврядування приймається суб’єктом, що призначив службове розслідування або уповноваженим ним службовцем місцевого самоврядування.
3. Тривалість відсторонення від виконання посадових обов’язків за посадою не може перевищувати часу службового розслідування, а у разі передачі справи на розгляд відповідній раді - часу для прийняття рішення за результатами розгляду нею справи.
4. У разі закриття дисциплінарного провадження без притягнення службовця місцевого самоврядування до дисциплінарної відповідальності йому оплачується у розмірі середньої заробітної плати час відсторонення в установленому порядку.
5. Під час відсторонення від виконання посадових обов’язків службовець місцевого самоврядування зобов’язаний перебувати на робочому місці відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку та сприяти проведенню службового розслідування.
6. Відсторонення службовця місцевого самоврядування від здійснення повноважень у разі вчинення ним корупційного правопорушення здійснюється відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".
Стаття 41-11. Пояснення службовця місцевого самоврядування у дисциплінарній справі
1. Перед накладенням дисциплінарного стягнення керівник служби або уповноважена особа (комісія), що проводить службове розслідування, повинні отримати від службовця місцевого самоврядування, який притягується до дисциплінарної відповідальності, письмове пояснення.
2. Відмова надати пояснення оформляється відповідним актом і підтверджується двома службовцями місцевого самоврядування. Відмова надати пояснення не перешкоджає проведенню службового розслідування та накладенню на службовця місцевого самоврядування дисциплінарного стягнення.
Стаття 41-12. Право службовця місцевого самоврядування на ознайомлення з матеріалами дисциплінарної справи
1. Службовець місцевого самоврядування має право на ознайомлення з усіма матеріалами дисциплінарної справи перед прийняттям рішення про накладення на нього дисциплінарного стягнення.
2. За результатами ознайомлення службовець місцевого самоврядування має право вносити зауваження і доповнення до висновку службового розслідування, клопотання щодо вжиття додаткових заходів для встановлення обставин, що мають значення для справи, надавати додаткові пояснення та подавати додаткові документи і матеріали, що стосуються зазначених обставин, які долучаються до справи.
Стаття 41-13. Акт про застосування дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження
1. Дисциплінарне стягнення може бути застосовано тільки у разі встановлення факту вчинення дисциплінарного проступку та вини службовця місцевого самоврядування. Вчинення службовцем місцевого самоврядування діянь у стані крайньої потреби або необхідної оборони виключають можливість застосування дисциплінарного стягнення.
2. Дисциплінарне стягнення не може бути застосовано під час відсутності службовця місцевого самоврядування на службі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, під час перебування його у відпустці або у відрядженні.
3. У акті про застосування дисциплінарного стягнення зазначається найменування органу місцевого самоврядування, дата його прийняття, відомості про особу службовця місцевого самоврядування, стислий виклад обставин, вид дисциплінарного проступку і його юридична кваліфікація, вид застосованого дисциплінарного стягнення.
4. Якщо під час розгляду дисциплінарної справи у діянні службовця місцевого самоврядування не виявлено складу дисциплінарного проступку, видається акт про закриття дисциплінарного провадження.
5. У разі виявлення за результатами розгляду дисциплінарної справи ознак злочину чи адміністративного правопорушення керівник служби зобов’язаний протягом трьох робочих днів звернутися до відповідного правоохоронного органу та передати йому копію матеріалів дисциплінарної справи.
6. Службовцю місцевого самоврядування видається під розписку належним чином завірена копія акта про застосування дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного акта.
7. У разі відмови службовця місцевого самоврядування від одержання копії акта про застосування дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження такий акт не пізніш як у триденний строк з дня його прийняття надсилається службовцеві місцевого самоврядування за місцем його проживання рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
Стаття 41-14. Оскарження акта про застосування дисциплінарного стягнення
1. Акт про застосування дисциплінарного стягнення може оскаржуватися службовцями місцевого самоврядування категорії "А" до суду, а категорій "Б" та "В" до виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради або до суду в установленому порядку.
2. Скарга до виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради подається протягом десяти днів з дня одержання службовцем місцевого самоврядування копії акта про застосування дисциплінарного стягнення.
Стаття 41-15. Зняття дисциплінарного стягнення
1. Якщо протягом року після накладення дисциплінарного стягнення службовця місцевого самоврядування не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
2. Якщо службовець місцевого самоврядування не вчинив нового дисциплінарного проступку і виявив себе як сумлінний службовець, стягнення може бути зняте до закінчення року, протягом якого таке стягнення було накладено, але не раніше ніж через три місяці з дня накладення на нього дисциплінарного стягнення. Право на дострокове зняття стягнення належить раді або керівнику служби, що його застосували.
3. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення (крім зауваження) заходи заохочення до службовця місцевого самоврядування не застосовуються.
Глава 3. Матеріальна відповідальність службовців місцевого самоврядування
Стаття 41-16. Основи матеріальної відповідальності службовців місцевого самоврядування
1. Матеріальна та моральна шкода, що була заподіяна фізичним та юридичним особам, територіальним громадам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю службовців місцевого самоврядування під час здійснення ними своїх повноважень, відшкодовується за рахунок відповідного місцевого бюджету.
2. Сільські, селищні, міські, районні у місті, районні та обласні ради, сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті, районної та обласної ради мають право зворотної вимоги (регресу) до службовця місцевого самоврядування, який заподів шкоду, у розмірах і порядку, визначених законами України та статутами територіальних громад.";
 
Враховано частково    
454. Розділ ІV
 
   Розділ V
 
455. ОПЛАТА ПРАЦІ, ЗАОХОЧЕННЯ І СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ
 
   ОПЛАТА ПРАЦІ, ЗАОХОЧЕННЯ І СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ
 
456. Стаття 52. Оплата праці службовців місцевого самоврядування
 
   Стаття 44. Оплата праці службовців місцевого самоврядування
 
457. 1. Держава визначає загальні вимоги до оплати праці службовців місцевого самоврядування та мінімальні посадові оклади службовців місцевого самоврядування.
 
-739- Кривенко В.В.
Дзюблик П.В.
Частину першу статті 52 викласти у такій редакції:
"1. Службовці місцевого самоврядування одержують заробітну плату, розмір якої має забезпечувати достатній життєвий рівень.
Держава визначає загальні вимоги до оплати праці службовців місцевого самоврядування та мінімальні посадові оклади службовців місцевого самоврядування.
Джерелом формування фонду оплати праці службовців місцевого самоврядування є місцевий бюджет".
 
Відхилено   1. Держава визначає загальні вимоги до встановлення умов оплати праці службовців місцевого самоврядування та мінімальні посадові оклади службовців місцевого самоврядування.
 
    -740- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину першу статті 52 після слів «вимоги до» доповнити словами «встановлення умов».
 
Враховано    
458. 2. Місцеві ради визначають умови оплати праці службовців місцевого самоврядування з урахуванням місцевих потреб та можливостей відповідного місцевого бюджету виходячи з необхідності забезпечення добору висококваліфікованого персоналу.
 
-741- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину другу статті 52 викласти в такій редакції:
«2. Сільські, селищні, міські, районні, районні в місті, обласні ради встановлюють умови оплати праці службовців місцевого самоврядування з урахуванням місцевих умов та можливостей відповідних місцевих бюджетів, виходячи з необхідності забезпечення добору та збереження висококваліфікованого персоналу».
 
Враховано   2. Сільські, селищні, міські, районні, районні у місті, обласні ради встановлюють умови оплати праці службовців місцевого самоврядування з урахуванням місцевих умов та можливостей відповідних місцевих бюджетів, виходячи з необхідності забезпечення добору та збереження висококваліфікованого персоналу.
 
459. 3. Заробітна плата службовця місцевого самоврядування складається з:
 
   3. Заробітна плата службовця місцевого самоврядування складається з:
 
460. 1) посадового окладу;
 
-742- Кузьменко А.І.
Ларін С.М.
Пункт 1 частини третьої статті 52 доповнити словами "не нижче двох розмірів мінімальної заробітної плати".
 
Відхилено   1) посадового окладу;
 
461. 2) надбавки за вислугу років;
 
-743- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Пункти 2 і 3 частини третьої статті 52 слід об’єднати.
 
Відхилено   2) надбавки за вислугу років;
 
462. 3) надбавки за ранг;
 
-744- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Пункт 3 частини третьої статті 52 доповнити словами "та інші надбавки", оскільки можуть бути надбавки за роботу з таємними документами, мобілізаційну роботу тощо.
 
Відхилено   3) надбавки за ранг службовця місцевого самоврядування;
 
    -745- Євлахов А.С.
Виключити пункт 3 частини 3 статті 52.
 
Відхилено    
    -746- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 3 частини третьої статті 52 доповнити словами «службовця місцевого самоврядування».
 
Враховано    
463. 4) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього службовця місцевого самоврядування за рахунок економії фонду оплати праці органу місцевого самоврядування;
 
-747- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Пункт 4 частини третьої статті 52 необхідно виключити, оскільки ця виплата в даний час регулюється постановою Кабінету Міністрів України.
 
Відхилено   4) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього службовця місцевого самоврядування;
5) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою службовця місцевого самоврядування;
 
    -748- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У пункті 4 частини третьої статті 52 слова «за рахунок економії фонду оплати праці органу місцевого самоврядування» виключити.
 
Враховано    
    -749- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину першу статті 52 доповнити новим пунктом такого змісту:
«5) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою службовця місцевого самоврядування;».
У зв’язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6.
 
Враховано    
464. 5) премії (у разі встановлення).
 
-750- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В пункті 5 частини третьої статті 52 слова " (у разі встановлення)" виключити.
 
Відхилено   6) премії (у разі встановлення).
 
    -751- Гуляєв В.О.
Каплін С.М.
Частину третю статті 52 доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) надбавки за наставництво".
 
Відхилено    
    -752- Мельник С.І.
Частину третю статті 52 доповнити абзацом сьомим такого змісту:
«Посадовий оклад на найнижчій посаді служби в органах місцевого самоврядування встановлюється у розмірі двох мінімальних заробітних плат, визначених законом».
 
Відхилено    
465. 4. Відповідно до результатів роботи та підсумків оцінювання результатів службової діяльності службовці місцевого самоврядування можуть отримувати премії. До премій службовця місцевого самоврядування належать:
 
-753- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Абзац перший частини четвертої статті 52 викласти в такій редакції:
«Службовцю місцевого самоврядування можуть встановлюватися:».
 
Враховано   4. Службовцю місцевого самоврядування можуть встановлюватися:
 
466. 1) премія за підсумками оцінювання результатів службової діяльності;
 
-754- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У пункті 1 частини четвертої статті 52 слова «за підсумками оцінювання результатів» замінити словами «на підставі висновку, що містить відмінну оцінку результатів його».
 
Враховано   1) премія на підставі висновку, що містить відмінну оцінку результатів його службової діяльності;
 
467. 2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску службовця місцевого самоврядування в загальний результат роботи органу місцевого самоврядування.
 
-755- Євлахов А.С.
Виключити пункт 2 частини 4 статті 52.
 
Відхилено   2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску службовця місцевого самоврядування в загальний результат роботи органу місцевого самоврядування.
 
    -756- Кривенко В.В.
Дзюблик П.В.
Частину четверту статті 52 доповнити новим пунктом такого змісту:
"3) одноразової премії до державних та професійних свят;".
 
Відхилено    
468. Загальний розмір премій, які може отримати службовець місцевого самоврядування за рік, не повинен перевищувати 30 відсотків загального розміру його заробітної плати за рік.
 
-757- Кривенко В.В.
Дзюблик П.В.
Абзац четвертий частини четвертої статті 52 виключити.
 
Враховано      
    -758- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Абзац четвертий частини четвертої статті 52 виключити.
 
Враховано    
469. 5. Скорочення обсягу бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення посадових окладів, надбавок до них.
 
-759- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину п’яту статті 52 викласти в такій редакції:
«5. Встановлення посадового окладу, надбавок, виплат, премій службовцю місцевого самоврядування здійснюється суб’єктом призначення відповідно до цього Закону та рішень сільської, селищної, міської, районної, районної у місті, обласної ради».
 
Враховано   5. Встановлення посадового окладу, надбавок, виплат, премій службовцю місцевого самоврядування здійснюється суб’єктом призначення відповідно до цього Закону та рішень сільської, селищної, міської, районної, районної у місті, обласної ради.
 
    -760- Кривенко В.В.
Дзюблик П.В.
Статтю 52 доповнити новою частиною такого змісту:
"6. Службовцям місцевого самоврядування надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законами України не передбачено тривалішої відпустки, з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу".
 
Відхилено    
470. Стаття 53. Посадовий оклад службовця місцевого самоврядування
 
-761- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Статтю 53 викласти в такій редакції:
«Стаття 45. Групи органів місцевого самоврядування за оплатою праці та схеми посадових окладів службовців місцевого самоврядування
1. З метою розмежування умов встановлення посадових окладів службовців місцевого самоврядування органи місцевого самоврядування поділяються на такі групи за оплатою праці:
1) І група - Київська та Севастопольська міські, обласні ради;
2) ІІ група - міські (міст з чисельністю населення понад 200 тисяч осіб) ради та їх виконавчі органи;
3) ІІІ група - міські (міст обласного і республіканського Автономної Республіки Крим значення з чисельністю населення до 200 тисяч осіб), районні в місті ради та їх виконавчі органи, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи (крім міських рад та їх виконавчих органів, віднесених до ІІ групи), які представляють об’єднані територіальні громади;
4) ІV група - міські (міст районного значення), селищні (селищ-центрів районів) ради та їх виконавчі органи (крім віднесених до ІІІ групи), районні ради;
5) V група - сільські, селищні ради та їх виконавчі органи (крім віднесених до ІІІ і ІV груп).
2. Схема посадових окладів службовців місцевого самоврядування складається з мінімального посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ, та міжпосадових співвідношень такого посадового окладу з іншими посадовими окладами.
3. Схема посадових окладів службовців місцевого самоврядування затверджується відповідною сільською, селищною, міською, районною в місті, районною, обласною радою за пропозицією сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті, районної, обласної ради, виходячи з того, що:
1) у І групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці:
а) мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі, не може бути меншим двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
б) максимальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії І у цій групі, не може більш як у 5,5 разу перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі;
2) у ІІ групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці:
а) мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі, не може бути меншим двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
б) максимальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії І у цій групі, не може більш як у 5 разів перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі;
3) у ІІІ групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці:
а) мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі, не може бути меншим за 1,5 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
б) максимальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії І у цій групі, не може більш як 4,5 разу перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі;
4) у ІV групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці:
а) мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі, не може бути меншим за 1,5 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
б) максимальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії І у цій групі, не може більш як у 3 рази перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі;
5) у V групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці:
а) мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі, не може бути меншим за 1,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
б) максимальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії І у цій групі, не може більш як у 2,5 разу перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі;
6) в усіх групах органів місцевого самоврядування за оплатою праці:
а) максимальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ, не може перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІ у відповідній групі;
б) мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІ, встановлюється не менш як на 30 відсотків вищим за мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у відповідній групі;
в) максимальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІ, не може перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії І у відповідній групі;
г) мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії І, встановлюється не менш як у 2 рази вищим за мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у відповідній групі.
4. Якщо схему посадових окладів службовців місцевого самоврядування не затверджено сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою, на строк до набрання чинності таким рішенням ради її затверджує відповідний виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті ради, Київський, Севастопольський міський голова, голова районної, обласної ради, виходячи з того, що:
1) найвищий розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії І, становить:
а) у І групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці – 7,5 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
б) у ІІ групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці – 7 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
в) у ІІІ групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці – 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
г) у ІV групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці – 3,75 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
ґ) у V групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці – 2,5 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
2) мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у відповідній групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці, та міжпосадові співвідношення встановлюються у найнижчих значеннях, передбачених цим Законом».
 
Враховано   Стаття 45. Групи органів місцевого самоврядування за оплатою праці та схеми посадових окладів службовців місцевого самоврядування
 
471. 1. Посади служби в органах місцевого самоврядування з метою встановлення розмірів посадових окладів поділяються на такі групи оплати праці:
 
-762- Федорук М.Т.
Частину першу статті 53 виключити.
 
Відхилено   1. З метою розмежування умов встановлення посадових окладів службовців місцевого самоврядування органи місцевого самоврядування поділяються на такі групи за оплатою праці:
 
472. 1) до першої групи належать посади сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради;
 
   1) І група - Київська та Севастопольська міські, обласні ради;
 
473. 2) до другої групи належать посади секретаря міської ради, заступників міського голови, першого заступника голови обласної ради, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради;
 
-763- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В пункті 2 частини першої статті 53 слова "заступників міського голови" замінити словами "заступника міського голови".
 
Відхилено   2) ІІ група - міські (міст з чисельністю населення понад 200 тисяч осіб) ради та їх виконавчі органи;
 
474. 3) до третьої групи належать посади секретаря сільської, селищної ради, заступників сільського, селищного голови, заступників голів районної, районної у місті, обласної ради;
 
-764- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В пункті 3 частини першої статті 53 слова "заступників сільського" замінити словами "заступника сільського"; слова "заступників голів" замінити словами "заступника голови".
 
Відхилено   3) ІІІ група - міські (міст обласного і республіканського Автономної Республіки Крим значення з чисельністю населення до 200 тисяч осіб), районні у місті ради та їх виконавчі органи, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи (крім міських рад та їх виконавчих органів, віднесених до ІІ групи), які представляють об’єднані територіальні громади;
 
475. 4) до четвертої групи належать посади голів постійних комісій з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міської ради (у разі коли службовець працює у відповідній раді на постійній основі), керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради, керуючого справами виконавчого апарату районної, обласної, Севастопольської міської ради, керуючого справами секретаріату Київської міської ради;
 
-765- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В пункті 4 частини першої статті 53 слова "голів постійних комісій" замінити словами "голови постійної комісії".
 
Відхилено   4) ІV група - міські (міст районного значення), селищні (селищ-центрів районів) ради та їх виконавчі органи (крім віднесених до ІІІ групи), районні ради;
 
476. 5) до п’ятої групи належать посади керівників виконавчих органів (крім виконавчого комітету) сільської, селищної, міської, районної у місті ради;
 
   5) V група - сільські, селищні ради та їх виконавчі органи (крім віднесених до ІІІ і ІV груп).
 
477. 6) до шостої групи належать посади керівників структурних підрозділів у складі секретаріату Київської міської ради, апарату сільської, селищної, міської, районної у місті ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів сільської, селищної, міської, районної у місті ради, виконавчого апарату районної, обласної ради і прирівняні до них посади;
 
-766- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В пункті 6 частини першої статті 53 слова "виконавчого апарату районної, обласної ради" необхідно перенести після слів "керівників структурних підрозділів у складі".
 
Відхилено      
    -767- Івченко В.Є.
Пункт 6 частини першої статті 53 після слів "обласної ради" доповнити словами ", їх заступників".
 
Відхилено    
478. 7) до сьомої групи належать посади головних спеціалістів в органах місцевого самоврядування і прирівняні до них посади;
 
-768- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В пункті 7 частини першої статті 53 слова "і прирівняні до них посади" необхідно виключити.
 
Відхилено      
479. 8) до восьмої групи належать посади провідних спеціалістів в органах місцевого самоврядування і прирівняні до них посади;
 
-769- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В пункті 8 частини першої статті 53 слова "і прирівняні до них посади" необхідно виключити.
 
Відхилено      
480. 9) до дев’ятої групи належать посади спеціалістів в органах місцевого самоврядування і прирівняні до них посади.
 
-770- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В пункті 9 частини першої статті 53 слова "і прирівняні до них посади" необхідно виключити.
 
Відхилено      
481. Прирівняння посад до відповідних груп в органах місцевого самоврядування здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері трудових відносин, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
-771- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В абзаці другому пункту 9 частини першої статті 53 слова ", за погодженням із центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби" необхідно виключити.
 
Відхилено   2. Схема посадових окладів службовців місцевого самоврядування складається з мінімального посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ, та міжпосадових співвідношень такого посадового окладу з іншими посадовими окладами.
 
    -772- Ленський О.О.
У частині першій статті 53 після пункту 9) абзац викласти у такій редакції:
«Прирівняння посад до відповідних груп в органах місцевого самоврядування здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування».
 
Відхилено    
482. 2. Схема посадових окладів службовців місцевого самоврядування затверджується відповідною місцевою радою за пропозицією сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної, Севастопольської міської ради виходячи з того, що:
 
   3. Схема посадових окладів службовців місцевого самоврядування затверджується відповідною сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою за пропозицією сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради, виходячи з того, що:
 
483. 1) в обласних, Київській та Севастопольській міських радах, міських (міст, які є адміністративними центрами областей, та міст з районним поділом) радах та їх виконавчих органах мінімальний розмір посадового окладу першої групи становить не більше шести розмірів мінімального посадового окладу державного службовця, а мінімальний розмір посадового окладу дев’ятої групи - не більше двох;
 
-773- Євлахов А.С.
Пункт 1 частини 2 статті 53 викласти у наступній редакції:
"1) в обласних, Київській та Севастопольській міських радах, міських (міст, які є адміністративними центрами областей, та міст з районним поділом) радах та їх виконавчих органах мінімальний розмір посадового окладу першої групи становить не більше десяти розмірів мінімального посадового окладу державного службовця, а мінімальний розмір посадового окладу дев’ятої групи - не більше чотирьох;".
 
Відхилено   1) у І групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці:
а) мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі, не може бути меншим двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
б) максимальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії І у цій групі, не може більш як у 5,5 разу перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі;
2) у ІІ групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці:
а) мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі, не може бути меншим двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
б) максимальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії І у цій групі, не може більш як у 5 разів перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі;
 
    -774- Федорук М.Т.
Пункт 1 частини другої статті 53 викласти у такій редакції:
"1) в обласних, Київській та Севастопольській міських радах, міських (міст, які є адміністративними центрами областей, та міст з районним поділом) радах та їх виконавчих органах мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування категорії "А" становить шість розмірів мінімального посадового окладу державного службовця, а мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування категорії "В" - два;".
 
Відхилено    
484. 2) в районних радах, міських (міст без районного поділу обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення), районних у місті радах, міських (районного значення) радах та їх виконавчих органах мінімальний розмір посадового окладу першої групи становить не більше п’яти розмірів мінімального посадового окладу державного службовця, а мінімальний розмір посадового окладу дев’ятої групи - не більше одного;
 
-775- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Пункти 2 і 3 частини другої статті 53 необхідно привести у відповідність зі статтею 4 Закону України "Про оплату праці", якою встановлено, що: "Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт)". До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати. "
 
Відхилено   3) у ІІІ групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці:
а) мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі, не може бути меншим за 1,5 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
б) максимальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії І у цій групі, не може більш як у 4,5 разу перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі;
4) у ІV групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці:
а) мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі, не може бути меншим за 1,5 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
б) максимальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії І у цій групі, не може більш як у 3 рази перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі;
 
    -776- Федорук М.Т.
Пункт 2 частини другої статті 53 викласти у такій редакції:
"2) в районних радах, міських (міст без районного поділу обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення), районних у місті радах, міських (районного значення) радах та їх виконавчих органах мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування категорії "А" становить п’ять розмірів мінімального посадового окладу державного службовця, а мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування категорії "В" становить - один; ".
 
Відхилено    
    -777- Євлахов А.С.
Пункт 2 частини 2 статті 53 викласти у наступній редакції:
"2) в районних радах, міських (міст без районного поділу обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення), районних у місті радах, міських (районного значення) радах та їх виконавчих органах мінімальний розмір посадового окладу першої групи становить не більше семи розмірів мінімального посадового окладу державного службовця, а мінімальний розмір посадового окладу дев’ятої групи - не більше трьох;".
 
Відхилено    
485. 3) в сільських, селищних радах та їх виконавчих органах мінімальний розмір посадового окладу першої групи становить не більше чотирьох розмірів мінімального посадового окладу державного службовця, а мінімальний розмір посадового окладу дев’ятої групи - не більше одного.
 
-778- Євлахов А.С.
Пункт 3 частини 2 статті 53 викласти у наступній редакції:
"3) в сільських, селищних радах та їх виконавчих органах мінімальний розмір посадового окладу першої групи становить не більше п’яти розмірів мінімального посадового окладу державного службовця, а мінімальний розмір посадового окладу дев’ятої групи - не більше двох.
Посадовий оклад сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної, Севастопольської міської ради визначається відповідною місцевою радою окремо від посадових окладів інших службовців місцевого самоврядування шляхом таємного голосування".
 
Відхилено   5) у V групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці:
а) мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі, не може бути меншим за 1,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
б) максимальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії І у цій групі, не може більш як у 2,5 разу перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі;
6) в усіх групах органів місцевого самоврядування за оплатою праці:
а) максимальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ, не може перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІ у відповідній групі;
б) мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІ, встановлюється не менш як на 30 відсотків вищим за мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у відповідній групі;
в) максимальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІ, не може перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії І у відповідній групі;
г) мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії І, встановлюється не менш як у 2 рази вищим за мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у відповідній групі.
4. Якщо схему посадових окладів службовців місцевого самоврядування не затверджено сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою, на строк до набрання чинності таким рішенням ради її затверджує відповідний виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті ради, Київський, Севастопольський міський голова, голова районної, обласної ради, виходячи з того, що:
1) найвищий розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії І, становить:
а) у І групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці – 7,5 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
б) у ІІ групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці – 7 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
в) у ІІІ групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці – 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
г) у ІV групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці – 3,75 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
ґ) у V групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці – 2,5 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
2) мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у відповідній групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці, та міжпосадові співвідношення встановлюються у найнижчих значеннях, передбачених цим Законом.
 
    -779- Федорук М.Т.
Пункт 3 частини другої статті 53 викласти у такій редакції:
"3) в сільських, селищних радах та їх виконавчих органах мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування категорії "А" становить чотири розміри мінімального посадового окладу державного службовця, а мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування категорії "В" становить - один".
 
Відхилено    
486. Посадовий оклад сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної, Севастопольської міської ради визначається відповідною місцевою радою окремо від посадових окладів інших службовців місцевого самоврядування шляхом таємного голосування.
 
-780- Ленський О.О.
У нункті 3) частини другої статті 53 абзац другий виключити.
 
Відхилено      
487. 3. Під час затвердження схеми посадових окладів службовців місцевого самоврядування або внесення до неї змін забезпечується рівномірна зміна розмірів посадових окладів для кожної групи посад.
 
-781- Федорук М.Т.
У частині третій статті 53 слово "групи" замінити на слово "категорії".
 
Відхилено      
488. Стаття 54. Надбавки, виплати та премії
 
-782- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У назві статті 54 цифри «54» замінити цифрами «46».
 
Враховано   Стаття 46. Надбавки, виплати та премії
 
489. 1. Надбавка за вислугу років на службі в органі місцевого самоврядування встановлюється на рівні 3 відсотків посадового окладу службовця місцевого самоврядування за кожний рік стажу служби в органах місцевого самоврядування, але не більше ніж 50 відсотків посадового окладу.
 
-783- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
В частині першій статті 54 слова "служби в органі місцевого самоврядування" замінити словами "служби в органах місцевого самоврядування".
 
Відхилено   1. Надбавка за вислугу років встановлюється на рівні 3 відсотків посадового окладу службовця місцевого самоврядування за кожний рік стажу служби в органах місцевого самоврядування, але не більше 50 відсотків посадового окладу.
 
    -784- Євлахов А.С.
Частину 1 статті 54 викласти у наступній редакції:
"1. Надбавка за вислугу років на службі в органі місцевого самоврядування встановлюється на рівні:
2 відсотки посадового окладу службовця місцевого самоврядування за кожний рік стажу служби в органах місцевого самоврядування, але не більше ніж 10 відсотків посадового окладу, - для адміністративних посад;
2 відсотки посадового окладу службовця місцевого самоврядування за кожний рік стажу служби в органах місцевого самоврядування, але не більше ніж 20 відсотків посадового окладу, - для виборних посад."
 
Відхилено    
    -785- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
У частині першій статті 54 слова «на службі в органі місцевого самоврядування», «ніж» виключити.
 
Враховано    
490. 2. Розмір надбавки за ранг службовця місцевого самоврядування затверджується органом місцевого самоврядування виходячи з розміру надбавки за ранг державного службовця, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-786- Євлахов А.С.
Виключити частину 2 статті 54.
 
Відхилено   2. Розміри надбавок за ранги службовців місцевого самоврядування визначаються відповідною сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою, виходячи з розмірів надбавок за ранги державних службовців, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Якщо розміри надбавок за ранги службовців місцевого самоврядування не визначені сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою, на строк до набрання чинності таким рішенням ради їх визначає виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської, районної у місті ради, Київський, Севастопольський міський голова, голова районної, обласної ради, виходячи з розмірів надбавок за ранги державних службовців, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
    -787- Федорук М.Т.
У частині другій статті 54 слова "органом місцевого самоврядування" замінити словами "місцевою радою".
 
Враховано частково    
    -788- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину другу статті 54 викласти в такій редакції:
2. Розміри надбавок за ранги службовців місцевого самоврядування визначаються відповідною сільською, селищною, міською, районною в місті, районною, обласною радою, виходячи з розмірів надбавок за ранги державних службовців, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Якщо розміри надбавок за ранги службовців місцевого самоврядування не визначені сільською, селищною, міською, районною в місті, районною, обласною радою, на строк до набрання чинності таким рішенням ради їх визначає виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської, районної в місті ради, Київський, Севастопольський міський голова, голова районної, обласної ради, виходячи з розмірів надбавок за ранги державних службовців, що затверджуються Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
491. 3. Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього службовця місцевого самоврядування встановлюється керівником служби за поданням безпосереднього керівника працівника, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього працівника, у межах економії фонду оплати праці для кожного службовця місцевого самоврядування окремо відповідно до навантаження та результатів роботи такого службовця. Зазначена виплата не повинна перевищувати двох розмірів мінімальної заробітної плати і не може проводитися більше ніж протягом шести місяців. Обсяг такої виплати нараховується починаючи з шостого дня тимчасової відсутності службовця місцевого самоврядування.
 
-789- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Частину третю статті 54 необхідно виключити, оскільки ця виплата в даний час регулюється постановою Кабінету Міністрів України.
 
Відхилено   3. Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього службовця місцевого самоврядування встановлюється керівником служби службовцю місцевого самоврядування за поданням його безпосереднього керівника у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього службовця місцевого самоврядування.
4. Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою службовця місцевого самоврядування встановлюється керівником служби за поданням безпосереднього керівника службовцю місцевого самоврядування або службовцям місцевого самоврядування, між якими здійснено розподіл обов’язків за вакантною посадою, пропорційно додатковому навантаженню за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою.
 
    -790- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину третю статті 54 викласти в такій редакції:
«3. Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього службовця місцевого самоврядування встановлюється керівником служби службовцю місцевого самоврядування за поданням його безпосереднього керівника у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього службовця місцевого самоврядування».
 
Враховано    
    -791- Гуляєв В.О.
Каплін С.М.
Статтю 54 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Надбавка за наставництво встановлюється тривалістю до 3 місяців на рівні 5 - 10 відсотків від посадового окладу службовця місцевого самоврядування (наставника) за кожного службовця, який вперше вступив на службу в орган місцевого самоврядування на адміністративну посаду."
Відповідно частини 4 - 6 будуть частинами 5 - 7.
 
Відхилено    
    -792- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Статтю 54 доповнити новою частиною такого змісту:
«4. Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою службовця місцевого самоврядування встановлюється керівником служби за поданням безпосереднього керівника службовцю місцевого самоврядування або службовцям місцевого самоврядування, між якими здійснено розподіл обов’язків за вакантною посадою, пропорційно додатковому навантаженню за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою».
У зв’язку з цим частини четверту – шосту вважати відповідно частинами п’ятою – сьомою.
 
Враховано    
492. 4. Премії відповідно до особистого внеску службовця місцевого самоврядування в загальний результат роботи органу місцевого самоврядування виплачуються у межах фонду преміювання.
 
-793- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину четверту статті 54 викласти в такій редакції:
«5. Премії службовцям місцевого самоврядування встановлюються в межах фонду преміювання відповідно до положення про преміювання».
 
Враховано   5. Премії службовцям місцевого самоврядування встановлюються в межах фонду преміювання відповідно до положення про преміювання.
 
493. Установлення премій здійснюється керівником служби відповідно до затвердженого ним та погодженого з виборним органом первинної профспілкової організації (у разі її наявності) положення про преміювання відповідного органу.
 
-794- Федорук М.Т.
Абзац другий частини четвертої статті 54 викласти у такій редакції:
"Установлення премій здійснюється керівником служби відповідно до затвердженого місцевою радою та погодженого з виборним органом первинної профспілкової організації (у разі її наявності) положення про преміювання".
 
Враховано по суті  6. Положення про преміювання службовців місцевого самоврядування розробляється з урахуванням Типового положення про преміювання службовців місцевого самоврядування, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері трудових відносин.
Положення про преміювання службовців місцевого самоврядування затверджується відповідною сільською, селищною, міською, районною, районною у місті, обласною радою.
 
    -795- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Статтю 54 доповнити новою частиною такого змісту:
«6. Положення про преміювання службовців місцевого самоврядування розробляється з урахуванням Типового положення про преміювання службовців місцевого самоврядування, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері трудових відносин.
Положення про преміювання службовців місцевого самоврядування затверджується відповідною сільською, селищною, міською, районною, районною у місті, обласною радою».
 
Враховано    
494. 5. Фонд преміювання встановлюється у розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці за рік.
 
-796- Євлахов А.С.
Кривенко В.В.
Дзюблик П.В.
Частину 5 статті 54 викласти у такій редакції:
"Фонд преміювання встановлюється у розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік."
 
Відхилено      
495. 6. Місячна або квартальна премія сільському, селищному, міському голові, голові районної, районної у місті, обласної ради встановлюється згідно із цим Законом за рішенням відповідної ради шляхом таємного голосування.
 
-797- Левченко Ю.В.
Частину шосту статті 54 викласти у такій редакції:
"6. Квартальна премія сільському, селищному, міському голові, голові районної, районної у місті, обласної ради встановлюється згідно із цим Законом за рішенням відповідної ради у розмірі не більше трьох мінімальних заробітних плат за умови перевищення надходжень до місцевого бюджету над плановими видатками протягом кварталу, за який встановлюється премія".
 
Відхилено   Стаття 47. Заохочення службовців місцевого самоврядування
1. За бездоганну та ефективну службу в органах місцевого самоврядування, за особливі заслуги до службовців місцевого самоврядування можуть застосовуватися такі види заохочень:
1) подяка суб’єкта призначення, що оголошується під час офіційного заходу;
2) дострокове присвоєння службовцю місцевого самоврядування рангу в порядку, визначеному цим Законом;
3) відзнака або нагорода, запроваджена відповідною сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою (місцева відзнака або нагорода);
4) урядова відзнака або нагорода;
5) державна нагорода.
2. Заохочення до службовця місцевого самоврядування не застосовуються протягом року після накладення на нього дисциплінарного стягнення (крім зауваження) або до зняття дисциплінарного стягнення суб’єктом призначення.
 
    -798- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину шосту статті 54 виключити.
 
Враховано    
    -799- Федорук М.Т.
Частину шосту статті 54 викласти у такій редакції:
"6. Преміювання сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради здійснюється рішенням відповідної ради шляхом таємного голосування".
 
Відхилено    
    -800- Федорук М.Т.
Доповнити новою статтею 54-1 такого змісту:
"Стаття 54-1. Відпустки службовців місцевого самоврядування
1. Службовцям органів місцевого самоврядування надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів із виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.
2. За кожний рік служби в органах місцевого самоврядування після досягнення п’ятирічного стажу служби службовцю місцевого самоврядування надається один календарний день додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів.
Порядок надання службовцям місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток визначається Кабінетом Міністрів України.
3. Інші питання надання відпусток службовцям місцевого самоврядування вирішуються відповідно до законодавства про працю.".
 
Враховано частково    
    -801- Гуляєв В.О.
Доповнити проект закону новою статтею:
"Грошова винагорода службовцям органів місцевого самоврядування.
1. Грошова винагорода службовцям органів місцевого самоврядування за сумлінну безперервну працю в органах місцевого самоврядування, зразкове виконання трудових обов’язків (далі - грошова винагорода) видається особам, які пропрацювали безперервно на посадах службовців органів місцевого самоврядування в одному або кількох органах місцевого самоврядування не менше 10 років.
Безперервний стаж роботи в органах місцевого самоврядування обчислюється на підставі записів у трудовій книжці та документів, які відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи.
2. Грошова винагорода видається за умови зразкового виконання посадових обов’язків та відсутності порушень трудової дисципліни з урахуванням щорічної оцінки виконання службовцем покладених на нього завдань та обов’язків (далі - щорічна оцінка). Винагорода видається, якщо за результатами проведення щорічної оцінки рівень виконання службовцем обов’язків та завдань оцінений як "відмінно" і "високий".
При цьому повинні враховуватися результати щорічних оцінок за п’ять років.
3. Грошова винагорода видається у таких розмірах: від 10 до 15 років роботи - одна середньомісячна заробітна плата; від 15 до 20 років - дві, від 20 до 25 років - три, від 25 до 30 років - чотири, від 30 років і більше - п’ять, у межах асигнувань на оплату праці, передбачених у кошторисі відповідного органу місцевого самоврядування".
 
Відхилено    
    -802- Євлахов А.С.
Виключити частину 6 статті 54.
 
Враховано    
    -803- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Доповнити хаконопроект новою статтею такого змісту:
«Стаття 47. Заохочення службовців місцевого самоврядування
1. За бездоганну та ефективну службу в органах місцевого самоврядування, за особливі заслуги до службовців місцевого самоврядування можуть застосовуватися такі види заохочень:
1) подяка суб’єкта призначення, що оголошується під час офіційного заходу;
2) дострокове присвоєння службовцю місцевого самоврядування рангу в порядку, визначеному цим Законом;
3) відзнака або нагорода, запроваджена відповідною сільською, селищною, міською, районною в місті, районною, обласною радою (місцева відзнака або нагорода);
4) урядова відзнака або нагорода;
5) державна нагорода.
2. Заохочення до службовця місцевого самоврядування не застосовуються протягом року після накладення на нього дисциплінарного стягнення (крім зауваження) або до зняття дисциплінарного стягнення суб’єктом призначення».
У зв’язку з цим змінити нумерацію наступних статтей.
 
Враховано    
496. Стаття 55. Соціально-побутове забезпечення
 
-804- Івченко В.Є.
Назву статті 55 після слів "соціально-побутове" доповнити словами "та медичне".
 
Відхилено   Стаття 48. Соціально-побутове забезпечення
 
497. 1. Службовцю місцевого самоврядування, який потребує поліпшення житлових умов, може надаватися службове житло в порядку, визначеному відповідною радою.
 
-805- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Частину першу статті 55 після слів «визначеному відповідною» доповнити словами «сільською, селищною, міською, районною в місті, районною, обласною».
 
Враховано   1. Службовцю місцевого самоврядування, який потребує поліпшення житлових умов, може надаватися службове житло в порядку, визначеному відповідною сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою.
2. Службовцю місцевого самоврядування може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Порядок надання та розмір такої допомоги визначаються відповідною сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою.
 
    -806- Івченко В.Є.
Доповнити статтю 55 новою частиною другою такого змісту:
"2. Службовець місцевого самоврядування користується в установленому порядку медичним обслуговуванням у державних та комунальних закладах охорони здоров'я".
 
Відхилено    
    -807- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Статтю 55 доповнити частиною такого змісту:
«2. Службовцю місцевого самоврядування може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Порядок надання та розмір такої допомоги визначаються відповідною сільською, селищною, міською, районною в місті, районною, обласною радою».
 
Враховано    
498. Стаття 56. Пенсійне забезпечення
 
-808- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Статтю 56 виключити.
У зв’язку з цим змінити нумерацію наступних статтей.
 
Враховано      
499. 1. Пенсійне забезпечення службовців місцевого самоврядування здійснюється на загальних засадах відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
-809- Хомутиннік В.Ю.
Бондар В.В.
Статтю 56 викласти у такій редакції:
«Стаття 56. Пенсійне забезпечення
1. Пенсійне забезпечення службовців місцевого самоврядування здійснюється на загальних засадах відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» крім випадків, передбачених в абзаці другому частини першої цієї статті.
Пенсійне забезпечення службовців місцевого самоврядування, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування та/або державної служби не менше 10 років, здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про державну службу».
 
Відхилено      
    -810- Каплін С.М.
Статтю 56 викласти у такій редакції:
"1. Пенсійне забезпечення службовців місцевого самоврядування здійснюється на загальних засадах відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
2. Пенсійне забезпечення службовців місцевого самоврядування, які вступили на посаду до набрання чинності цим Законом здійснюється відповідно до ст.37 Закону України "Про державну службу" №3723-12".
 
Відхилено    
    -811- Ленський О.О.
Статтю 56 викласти у такій редакції:
«Стаття 56. Пенсійне забезпечення
Пенсійне забезпечення службовців місцевого самоврядування здійснюється на умовах, передбачених у Законі України «Про державну службу».
 
Відхилено    
500. Стаття 57. Інші питання проходження служби в органах місцевого самоврядування
 
-812- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Статтю 57 виключити.
У зв’язку з цим змінити нумерацію наступних статтей.
 
Враховано      
501. 1. Режим роботи, час відпочинку, відпустки, дисциплінарна та майнова відповідальність службовців місцевого самоврядування, які займають адміністративні посади, визначаються відповідно до Закону України «Про державну службу» та інших законів.
 
-813- Давиденко В.М.
У частині першій статті 57 слово "майнова" замінити на слово "матеріальна".
 
Відхилено      
    -814- Мельник С.І.
Частину першу статті 57 розділу ІV викласти у такій редакції:
«Режим роботи, час відпочинку, відпустки, порядок проведення службових розслідувань, дисциплінарна та майнова відповідальність службовців місцевого самоврядування, які займають адміністративні посади, визначаються відповідно до Закону України «Про державну службу» та інших законів».
 
Відхилено    
502. 2. Підстави, види і порядок відповідальності службовців місцевого самоврядування, які займають виборні посади, визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим та іншими законами.
 
-815- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Доповнити законопроект новими статтями та Розділом такого змісту:
«Стаття 49. Відпустки службовців місцевого самоврядування
1. Службовцю місцевого самоврядування надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.
2. За кожний рік служби в органах місцевого самоврядування після досягнення п’ятирічного стажу служби службовцю місцевого самоврядування надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів.
3. Щорічні відпустки надаються службовцю місцевого самоврядування у порядку та на умовах, визначених законодавством про працю, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
4. Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати та інші види відпусток надаються службовцям органів місцевого самоврядування відповідно до закону.
Стаття 50. Відкликання службовців місцевого самоврядування із щорічних відпусток
1. Для виконання невідкладних завдань, про які не було і не могло бути відомо під час надання щорічної відпустки, за умови неможливості виконання таких завдань іншими службовцями місцевого самоврядування, службовець місцевого самоврядування може бути відкликаним із щорічної відпустки за рішенням суб’єкта призначення.
2. Частина невикористаної щорічної відпустки надається службовцю місцевого самоврядування в інший час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році.
3. Службовцю місцевого самоврядування відшкодовуються витрати у зв’язку з його відкликанням з відпустки.
4. Порядок відкликання службовців місцевого самоврядування із щорічних відпусток та відшкодування їм витрат у зв’язку з таким відкликанням розробляється з урахуванням Типового порядку відкликання службовців місцевого самоврядування із щорічних відпусток та відшкодування їм витрат у зв’язку з таким відкликанням, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
Порядок відкликання службовців місцевого самоврядування із щорічних відпусток та відшкодування їм витрат у зв’язку з таким відкликанням затверджується відповідною сільською, селищною, міською, районною в місті, районною, обласною радою».
Розділ VІ. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СЛУЖБОВЦІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Стаття 51. Підстави для притягнення службовця місцевого самоврядування до дисциплінарної відповідальності
1. За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері служби в органах місцевого самоврядування, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни службовець місцевого самоврядування притягається до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому цим Законом.
2. Для службовців місцевого самоврядування можуть встановлюватися особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності у випадках, визначених законом.
3. Підставою для притягнення службовця місцевого самоврядування до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто протиправної винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні службовцем місцевого самоврядування своїх посадових обов’язків та інших вимог, встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, за який до нього може бути застосовано дисциплінарне стягнення.
4. Дисциплінарними проступками є:
1) порушення Присяги, якщо відповідна дія або бездіяльність не передбачена пунктами 2-14 цієї частини;
2) порушення правил етичної поведінки службовців місцевого самоврядування;
3) вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу, територіальних громад та їхніх символів, місцевого самоврядування;
4) дії, що шкодять авторитету служби в органах місцевого самоврядування;
5) невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, розпоряджень, наказів та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень;
6) недотримання правил внутрішнього службового розпорядку, крім дій або бездіяльності, визначених пунктом 2 цієї частини;
7) перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення;
8) невиконання вимог щодо політичної неупередженості службовця місцевого самоврядування;
9) використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення;
10) подання під час вступу на службу в органи місцевого самоврядування недостовірної інформації про обставини, що перешкоджають реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування, а також неподання необхідної інформації про такі обставини, що виникли під час проходження служби;
11) неповідомлення суб’єкту призначення про виникнення відносин прямої підпорядкованості між службовцем місцевого самоврядування та близькими особами у 15-денний строк з дня їх виникнення;
12) прогул службовця місцевого самоврядування (у тому числі відсутність на службі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;
13) поява службовця місцевого самоврядування на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
14) прийняття службовцем місцевого самоврядування необґрунтованого рішення, що спричинило порушення цілісності державного або комунального майна, незаконне використання цього майна або інше заподіяння шкоди державному чи комунальному майну, якщо такі дії не містять складу злочину або адміністративного правопорушення.
5. Службовець місцевого самоврядування не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, якщо минув один місяць з дня, коли суб’єкт призначення дізнався або мав дізнатися про вчинення дисциплінарного проступку, не враховуючи час тимчасової непрацездатності службовця місцевого самоврядування чи перебування його у відпустці або у відрядженні, або якщо минуло шість місяців після вчинення такого дисциплінарного проступку.
Стаття 52. Види дисциплінарних стягнень та загальні умови їх застосування
1. До службовця місцевого самоврядування може бути застосовано один з таких видів дисциплінарного стягнення:
1) зауваження;
2) догана;
3) попередження про неповну службову відповідність;
4) звільнення з посади.
2. Суб’єкт призначення може обмежитися зауваженням службовцю місцевого самоврядування у разі вчинення таким службовцем дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 2, 5, 6 частини четвертої статті 51 цього Закону.
3. Суб’єкт призначення може оголосити службовцю місцевого самоврядування догану у разі вчинення таким службовцем дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 4-7, 9 та 12 частини четвертої статті 51 цього Закону.
4. Суб’єкт призначення може попередити службовця місцевого самоврядування про неповну службову відповідність у разі вчинення таким службовцем дисциплінарних проступків, передбачених:
1) пунктами 2 і 8 частини четвертої статті 51 цього Закону;
2) пунктами 4 і 5 частини четвертої статті 51 цього Закону – протягом року після оголошення такому службовцю догани, якщо вона не була знята в установленому порядку.
5. Службовця місцевого самоврядування може бути звільнено з посади у разі вчинення дисциплінарних проступків, передбачених:
1) пунктами 1, 3, 10, 11, 13 частини четвертої статті 51 цього Закону;
2) пунктами 6, 7, 9, 12 частини четвертої статті 51 цього Закону – протягом року після оголошення такому службовцю догани, якщо вона не була знята в установленому порядку;
3) пунктами 2, 4, 5, 8 частини четвертої статті 51 цього Закону – протягом року після попередження такого службовця про неповну службову відповідність, якщо воно не було знято в установленому порядку.
6. Суб’єкт призначення може попередити службовця місцевого самоврядування про неповну службову відповідність або звільнити його з посади у разі вчинення таким службовцем дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 14 частини четвертої статті 51 цього Закону.
7. Дисциплінарні стягнення, передбачені пунктами 2-4 частини першої цієї статті, накладаються суб’єктом призначення виключно за поданням дисциплінарної комісії.
8. За кожний дисциплінарний проступок на службовця місцевого самоврядування може бути накладено лише одне дисциплінарне стягнення.
Стаття 53. Відкриття дисциплінарної справи
1. Суб'єкт призначення за наявності достатніх даних, що вказують на ознаки дисциплінарного проступку службовця місцевого самоврядування, повинен відкрити дисциплінарну справу і витребувати у такого службовця письмове пояснення.
2. Якщо суб’єкт призначення за результатами розгляду письмових пояснень службовця місцевого самоврядування не закриває дисциплінарну справу або не оголошує службовцю місцевого самоврядування зауваження у випадках, коли це допускається, він передає дисциплінарну справу на розгляд дисциплінарної комісії.
Стаття 54. Обставини, що пом’якшують або обтяжують дисциплінарну відповідальність
1. Під час визначення виду дисциплінарного стягнення необхідно враховувати характер і тяжкість дисциплінарного проступку, обставини, за яких він був вчинений, настання тяжких наслідків, ступінь вини службовця місцевого самоврядування.
2. Обставинами, що пом’якшують дисциплінарну відповідальність службовця місцевого самоврядування, є:
1) усвідомлення та визнання своєї вини у вчиненні дисциплінарного проступку;
2) попередня бездоганна поведінка та відсутність дисциплінарних стягнень;
3) високі показники виконання службових завдань, наявність заохочень;
4) вжиття заходів щодо запобігання, відвернення або усунення настання тяжких наслідків, які настали або можуть настати в результаті вчинення дисциплінарного проступку, добровільне відшкодування заподіяної шкоди;
5) вчинення проступку під впливом погрози, примусу або через службову чи іншу залежність;
6) вчинення проступку внаслідок неправомірних дій керівника.
3. Під час накладення дисциплінарного стягнення можуть враховуватися також інші, не зазначені у частині другій цієї статті, обставини, що пом’якшують відповідальність службовця місцевого самоврядування.
4. Обставинами, що обтяжують дисциплінарну відповідальність службовця місцевого самоврядування, є:
1) вчинення дисциплінарного проступку у в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
2) вчинення дисциплінарного проступку повторно протягом року, крім випадку дострокового зняття попереднього дисциплінарного стягнення;
3) вчинення проступку умисно на ґрунті особистої неприязні до іншого службовця місцевого самоврядування, у тому числі керівника, чи помсти за дії чи рішення щодо нього;
4) вчинення проступку умисно з мотивів неповаги до держави і суспільства, прав і свобод людини, територіальних громад, окремих соціальних груп;
5) настання тяжких наслідків або заподіяння значних збитків внаслідок вчинення дисциплінарного проступку.
Стаття 55. Дисциплінарна комісія та її повноваження
1. Для розгляду дисциплінарних справ у випадках, визначених цим Законом, суб’єктом призначення утворюється дисциплінарна комісія.
2. Дисциплінарна комісія утворюється у складі не менше п’яти членів, а у сільських радах та їх виконавчих органах із загальною чисельністю службовців місцевого самоврядування до п’яти осіб — не менше трьох членів.
3. До складу дисциплінарної комісії включаються службовці місцевого самоврядування, у тому числі з інших органів місцевого самоврядування, представники виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності) з числа службовців місцевого самоврядування.
До складу дисциплінарної комісії можуть включатися науковці, фахівці, експерти, представники громадських об’єднань, які мають досвід служби в органах місцевого самоврядування, державної служби або за юридичним фахом.
Кількість представників громадських об’єднань у складі дисциплінарної комісії не може становити більше двох осіб.
До складу дисциплінарної комісії включається щонайменше одна особа, яка має юридичну освіту рівня магістра та досвід роботи за фахом.
До складу дисциплінарної комісії не можуть включатися виборні посадові особи місцевого самоврядування, депутати місцевих рад, народні депутати України, керівник служби, особи, які обіймають посади в керівних органах політичної партії, її обласних, міських, районних організаціях і первинних осередках та інших структурних утвореннях, передбачених статутом політичної партії, крім сільських рад та їх виконавчих органів із загальною чисельністю службовців місцевого самоврядування до п’яти осіб.
4. Строк повноважень дисциплінарної комісії, що розглядає дисциплінарні справи стосовно службовців місцевого самоврядування, які займають посади категорій ІІ і ІІІ, становить три роки, крім дисциплінарної комісії у сільській раді та її виконавчих органах, що може утворюватися окремо для розгляду кожної дисциплінарної справи.
Для розгляду дисциплінарної справи стосовно службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії І, дисциплінарна комісія утворюється окремо для кожної дисциплінарної справи.
5. Членам дисциплінарної комісії забороняється передавати і розголошувати інформацію, отриману під час розгляду дисциплінарної справи, до прийняття суб’єктом призначення рішення у дисциплінарній справі, крім випадків, передбачених законом.
У разі якщо один із членів дисциплінарної комісії бере участь у розгляді дисциплінарної справи стосовно свого безпосереднього керівника, такий член дисциплінарної комісії не може брати участі в голосуванні за подання дисциплінарної комісії у такій справі.
Повноваження члена дисциплінарної комісії зупиняються на строк розгляду такою комісією дисциплінарної справи стосовно нього.
6. Члени дисциплінарної комісії (крім тих, які працюють на постійній основі в органах місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади) на час засідань дисциплінарної комісії, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середньої заробітної плати за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена дисциплінарної комісії, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
7. Члени дисциплінарної комісії обирають із свого складу голову та секретаря дисциплінарної комісії.
8. Засідання дисциплінарної комісії є повноважним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин від загального складу комісії.
9. Дисциплінарна комісія та її члени мають право:
1) отримувати пояснення від службовця місцевого самоврядування, який притягається до дисциплінарної відповідальності;
2) отримувати від виборних посадових осіб, службовців місцевого самоврядування, інших працівників органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та їх працівників, фізичних осіб усні чи письмові пояснення;
3) отримувати консультації спеціалістів з питань дисциплінарної справи;
4) ознайомлюватися і вивчати з виїздом на місце відповідні документи, у разі потреби знімати з них копії та долучати їх до матеріалів дисциплінарної справи;
5) отримувати від юридичних осіб та їх працівників, фізичних осіб інформацію, пов'язану з дисциплінарною справою, на підставі запиту відповідного суб’єкта призначення. 10. Реєстр.картка №
)
5) користуватися правовою допомогою адвоката або іншого уповноваженого ним представника;
6) ознайомлюватися з усіма матеріалами дисциплінарної справи перед прийняттям рішення у дисциплінарній справі.
Стаття 58. Рішення у дисциплінарній справі
1. Розглянувши дисциплінарну справу, суб’єкт призначення приймає одне з таких рішень:
1) про накладення на службовця місцевого самоврядування дисциплінарного стягнення;
2) про закриття дисциплінарної справи.
Рішення у дисциплінарній справі оформляється відповідним актом суб’єкта призначення.
2. У рішенні про накладення на службовця місцевого самоврядування дисциплінарного стягнення зазначаються повна назва посади та прізвище, ім’я, по батькові службовця місцевого самоврядування, який притягається до дисциплінарної відповідальності, стислий виклад обставин вчинення дисциплінарного проступку та їх юридична кваліфікація, вид накладеного дисциплінарного стягнення.
3. Якщо під час розгляду дисциплінарної справи виявлено відсутність події і складу дисциплінарного проступку, інші обставини, що виключають накладення дисциплінарного стягнення, або дисциплінарний проступок визнано малозначним, суб’єкт призначення приймає рішення про закриття дисциплінарної справи стосовно такого службовця.
4. Суб’єкт призначення зобов’язаний протягом трьох календарних днів з дня виявлення під час розгляду дисциплінарної справи ознак злочину чи адміністративного правопорушення звернутися із заявою про це до відповідного правоохоронного органу. До такої заяви додається копія матеріалів дисциплінарної справи.
5. Службовцю місцевого самоврядування видається під розписку належним чином завірена копія акта суб’єкта призначення про накладення на нього дисциплінарного стягнення або про закриття дисциплінарної справи не пізніше наступного робочого дня після видання відповідного акта.
6. У разі відмови службовця місцевого самоврядування від одержання копії акта суб’єкта призначення про накладення на нього дисциплінарного стягнення або про закриття дисциплінарної справи такий документ не пізніше наступного робочого дня після його видання надсилається службовцю місцевого самоврядування за місцем його проживання рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
Стаття 59. Оскарження рішення про накладення дисциплінарного стягнення
1. Рішення про накладення дисциплінарного стягнення може бути оскаржено службовцем місцевого самоврядування до суду.
Стаття 60. Зняття дисциплінарного стягнення
1. Якщо протягом року після накладення дисциплінарного стягнення на службовця місцевого самоврядування не буде накладено нове дисциплінарне стягнення, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
2. Якщо службовець місцевого самоврядування не вчинив нового дисциплінарного проступку і виявив себе сумлінним службовцем, дисциплінарне стягнення може бути знято до закінчення року, протягом якого воно було накладено, але не раніше ніж через шість місяців з дня накладення дисциплінарного стягнення. Право на зняття дисциплінарного стягнення належить суб’єкту призначення».
У зв’язку з цим змінити нумерацію наступних розділів.
 
Враховано   Стаття 49. Відпустки службовців місцевого самоврядування
1. Службовцю місцевого самоврядування надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.
2. За кожний рік служби в органах місцевого самоврядування після досягнення п’ятирічного стажу служби службовцю місцевого самоврядування надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів.
3. Щорічні відпустки надаються службовцю місцевого самоврядування у порядку та на умовах, визначених законодавством про працю, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
4. Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати та інші види відпусток надаються службовцям органів місцевого самоврядування відповідно до закону.
Стаття 50. Відкликання службовців місцевого самоврядування із щорічних відпусток
1. Для виконання невідкладних завдань, про які не було і не могло бути відомо під час надання щорічної відпустки, за умови неможливості виконання таких завдань іншими службовцями місцевого самоврядування, службовець місцевого самоврядування може бути відкликаним із щорічної відпустки за рішенням суб’єкта призначення.
2. Частина невикористаної щорічної відпустки надається службовцю місцевого самоврядування в інший час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році.
3. Службовцю місцевого самоврядування відшкодовуються витрати у зв’язку з його відкликанням з відпустки.
4. Порядок відкликання службовців місцевого самоврядування із щорічних відпусток та відшкодування їм витрат у зв’язку з таким відкликанням розробляється з урахуванням Типового порядку відкликання службовців місцевого самоврядування із щорічних відпусток та відшкодування їм витрат у зв’язку з таким відкликанням, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
Порядок відкликання службовців місцевого самоврядування із щорічних відпусток та відшкодування їм витрат у зв’язку з таким відкликанням затверджується відповідною сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою.
Розділ VІ
ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СЛУЖБОВЦІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Стаття 51. Підстави для притягнення службовця місцевого самоврядування до дисциплінарної відповідальності
1. За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері служби в органах місцевого самоврядування, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни службовець місцевого самоврядування притягається до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому цим Законом.
2. Для службовців місцевого самоврядування можуть встановлюватися особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності у випадках, визначених законом.
3. Підставою для притягнення службовця місцевого самоврядування до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто протиправної винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні службовцем місцевого самоврядування своїх посадових обов’язків та інших вимог, встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, за який до нього може бути застосовано дисциплінарне стягнення.
4. Дисциплінарними проступками є:
1) порушення Присяги, якщо відповідна дія або бездіяльність не передбачена пунктами 2-14 цієї частини;
2) порушення правил етичної поведінки службовців місцевого самоврядування;
3) вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу, територіальних громад та їхніх символів, місцевого самоврядування;
4) дії, що шкодять авторитету служби в органах місцевого самоврядування;
5) невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, розпоряджень, наказів та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень;
6) недотримання правил внутрішнього службового розпорядку, крім дій або бездіяльності, визначених пунктом 2 цієї частини;
7) перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення;
8) невиконання вимог щодо політичної неупередженості службовця місцевого самоврядування;
9) використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення;
10) подання під час вступу на службу в органи місцевого самоврядування недостовірної інформації про обставини, що перешкоджають реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування, а також неподання необхідної інформації про такі обставини, що виникли під час проходження служби;
11) неповідомлення суб’єкту призначення про виникнення відносин прямої підпорядкованості між службовцем місцевого самоврядування та близькими особами у 15-денний строк з дня їх виникнення;
12) прогул службовця місцевого самоврядування (у тому числі відсутність на службі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;
13) поява службовця місцевого самоврядування на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
14) прийняття службовцем місцевого самоврядування необґрунтованого рішення, що спричинило порушення цілісності державного або комунального майна, незаконне використання цього майна або інше заподіяння шкоди державному чи комунальному майну, якщо такі дії не містять складу злочину або адміністративного правопорушення.
5. Службовець місцевого самоврядування не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, якщо минув один місяць з дня, коли суб’єкт призначення дізнався або мав дізнатися про вчинення дисциплінарного проступку, не враховуючи час тимчасової непрацездатності службовця місцевого самоврядування чи перебування його у відпустці або у відрядженні, або якщо минуло шість місяців після вчинення такого дисциплінарного проступку.
Стаття 52. Види дисциплінарних стягнень та загальні умови їх застосування
1. До службовця місцевого самоврядування може бути застосовано один з таких видів дисциплінарного стягнення:
1) зауваження;
2) догана;
3) попередження про неповну службову відповідність;
4) звільнення з посади.
2. Суб’єкт призначення може обмежитися зауваженням службовцю місцевого самоврядування у разі вчинення таким службовцем дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 2, 5, 6 частини четвертої статті 51 цього Закону.
3. Суб’єкт призначення може оголосити службовцю місцевого самоврядування догану у разі вчинення таким службовцем дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 4-7, 9 та 12 частини четвертої статті 51 цього Закону.
4. Суб’єкт призначення може попередити службовця місцевого самоврядування про неповну службову відповідність у разі вчинення таким службовцем дисциплінарних проступків, передбачених:
1) пунктами 2 і 8 частини четвертої статті 51 цього Закону;
2) пунктами 4 і 5 частини четвертої статті 51 цього Закону – протягом року після оголошення такому службовцю догани, якщо вона не була знята в установленому порядку.
5. Службовця місцевого самоврядування може бути звільнено з посади у разі вчинення дисциплінарних проступків, передбачених:
1) пунктами 1, 3, 10, 11, 13 частини четвертої статті 51 цього Закону;
2) пунктами 6, 7, 9, 12 частини четвертої статті 51 цього Закону – протягом року після оголошення такому службовцю догани, якщо вона не була знята в установленому порядку;
3) пунктами 2, 4, 5, 8 частини четвертої статті 51 цього Закону – протягом року після попередження такого службовця про неповну службову відповідність, якщо воно не було знято в установленому порядку.
6. Суб’єкт призначення може попередити службовця місцевого самоврядування про неповну службову відповідність або звільнити його з посади у разі вчинення таким службовцем дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 14 частини четвертої статті 51 цього Закону.
7. Дисциплінарні стягнення, передбачені пунктами 2-4 частини першої цієї статті, накладаються суб’єктом призначення виключно за поданням дисциплінарної комісії.
8. За кожний дисциплінарний проступок на службовця місцевого самоврядування може бути накладено лише одне дисциплінарне стягнення.
Стаття 53. Відкриття дисциплінарної справи
1. Суб'єкт призначення за наявності достатніх даних, що вказують на ознаки дисциплінарного проступку службовця місцевого самоврядування, повинен відкрити дисциплінарну справу і витребувати у такого службовця письмове пояснення.
2. Якщо суб’єкт призначення за результатами розгляду письмових пояснень службовця місцевого самоврядування не закриває дисциплінарну справу або не оголошує службовцю місцевого самоврядування зауваження у випадках, коли це допускається, він передає дисциплінарну справу на розгляд дисциплінарної комісії.
Стаття 54. Обставини, що пом’якшують або обтяжують дисциплінарну відповідальність
1. Під час визначення виду дисциплінарного стягнення необхідно враховувати характер і тяжкість дисциплінарного проступку, обставини, за яких він був вчинений, настання тяжких наслідків, ступінь вини службовця місцевого самоврядування.
2. Обставинами, що пом’якшують дисциплінарну відповідальність службовця місцевого самоврядування, є:
1) усвідомлення та визнання своєї вини у вчиненні дисциплінарного проступку;
2) попередня бездоганна поведінка та відсутність дисциплінарних стягнень;
3) високі показники виконання службових завдань, наявність заохочень;
4) вжиття заходів щодо запобігання, відвернення або усунення настання тяжких наслідків, які настали або можуть настати в результаті вчинення дисциплінарного проступку, добровільне відшкодування заподіяної шкоди;
5) вчинення проступку під впливом погрози, примусу або через службову чи іншу залежність;
6) вчинення проступку внаслідок неправомірних дій керівника.
3. Під час накладення дисциплінарного стягнення можуть враховуватися також інші, не зазначені у частині другій цієї статті, обставини, що пом’якшують відповідальність службовця місцевого самоврядування.
4. Обставинами, що обтяжують дисциплінарну відповідальність службовця місцевого самоврядування, є:
1) вчинення дисциплінарного проступку у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
2) вчинення дисциплінарного проступку повторно протягом року, крім випадку дострокового зняття попереднього дисциплінарного стягнення;
3) вчинення проступку умисно на ґрунті особистої неприязні до іншого службовця місцевого самоврядування, у тому числі керівника, чи помсти за дії чи рішення щодо нього;
4) вчинення проступку умисно з мотивів неповаги до держави і суспільства, прав і свобод людини, територіальних громад, окремих соціальних груп;
5) настання тяжких наслідків або заподіяння значних збитків внаслідок вчинення дисциплінарного проступку.
Стаття 55. Дисциплінарна комісія та її повноваження
1. Для розгляду дисциплінарних справ у випадках, визначених цим Законом, суб’єктом призначення утворюється дисциплінарна комісія.
2. Дисциплінарна комісія утворюється у складі не менше п’яти членів, а у сільських радах та їх виконавчих органах із загальною чисельністю службовців місцевого самоврядування до п’яти осіб – не менше трьох членів.
3. До складу дисциплінарної комісії включаються службовці місцевого самоврядування, у тому числі з інших органів місцевого самоврядування, представники виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності) з числа службовців місцевого самоврядування.
До складу дисциплінарної комісії можуть включатися науковці, фахівці, експерти, представники громадських об’єднань, які мають досвід служби в органах місцевого самоврядування, державної служби або за юридичним фахом.
Кількість представників громадських об’єднань у складі дисциплінарної комісії не може становити більше двох осіб.
До складу дисциплінарної комісії включається щонайменше одна особа, яка має юридичну освіту рівня магістра та досвід роботи за фахом.
До складу дисциплінарної комісії не можуть включатися виборні посадові особи місцевого самоврядування, депутати місцевих рад, народні депутати України, керівник служби, особи, які обіймають посади в керівних органах політичної партії, її обласних, міських, районних організаціях і первинних осередках та інших структурних утвореннях, передбачених статутом політичної партії, крім сільських рад та їх виконавчих органів із загальною чисельністю службовців місцевого самоврядування до п’яти осіб.
4. Строк повноважень дисциплінарної комісії, що розглядає дисциплінарні справи стосовно службовців місцевого самоврядування, які займають посади категорій ІІ і ІІІ, становить три роки, крім дисциплінарної комісії у сільській раді та її виконавчих органах, що може утворюватися окремо для розгляду кожної дисциплінарної справи.
Для розгляду дисциплінарної справи стосовно службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії І, дисциплінарна комісія утворюється окремо для кожної дисциплінарної справи.
5. Членам дисциплінарної комісії забороняється передавати і розголошувати інформацію, отриману під час розгляду дисциплінарної справи, до прийняття суб’єктом призначення рішення у дисциплінарній справі, крім випадків, передбачених законом.
У разі якщо один із членів дисциплінарної комісії бере участь у розгляді дисциплінарної справи стосовно свого безпосереднього керівника, такий член дисциплінарної комісії не може брати участі в голосуванні за подання дисциплінарної комісії у такій справі.
Повноваження члена дисциплінарної комісії зупиняються на строк розгляду такою комісією дисциплінарної справи стосовно нього.
6. Члени дисциплінарної комісії (крім тих, які працюють на постійній основі в органах місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади) на час засідань дисциплінарної комісії, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середньої заробітної плати за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена дисциплінарної комісії, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
7. Члени дисциплінарної комісії обирають із свого складу голову та секретаря дисциплінарної комісії.
8. Засідання дисциплінарної комісії є повноважним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин від загального складу комісії.
9. Дисциплінарна комісія та її члени мають право:
1) отримувати пояснення від службовця місцевого самоврядування, який притягається до дисциплінарної відповідальності;
2) отримувати від виборних посадових осіб, службовців місцевого самоврядування, інших працівників органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та їх працівників, фізичних осіб усні чи письмові пояснення;
3) отримувати консультації спеціалістів з питань дисциплінарної справи;
4) ознайомлюватися і вивчати з виїздом на місце відповідні документи, у разі потреби знімати з них копії та долучати їх до матеріалів дисциплінарної справи;
5) отримувати від юридичних осіб та їх працівників, фізичних осіб інформацію, пов'язану з дисциплінарною справою, на підставі запиту відповідного суб’єкта призначення. 10. Реєстр.картка №
)
5) користуватися правовою допомогою адвоката або іншого уповноваженого ним представника;
6) ознайомлюватися з усіма матеріалами дисциплінарної справи перед прийняттям рішення у дисциплінарній справі.
Стаття 58. Рішення у дисциплінарній справі
1. Розглянувши дисциплінарну справу, суб’єкт призначення приймає одне з таких рішень:
1) про накладення на службовця місцевого самоврядування дисциплінарного стягнення;
2) про закриття дисциплінарної справи.
Рішення у дисциплінарній справі оформляється відповідним актом суб’єкта призначення.
2. У рішенні про накладення на службовця місцевого самоврядування дисциплінарного стягнення зазначаються повна назва посади та прізвище, ім’я, по батькові службовця місцевого самоврядування, який притягається до дисциплінарної відповідальності, стислий виклад обставин вчинення дисциплінарного проступку та їх юридична кваліфікація, вид накладеного дисциплінарного стягнення.
3. Якщо під час розгляду дисциплінарної справи виявлено відсутність події і складу дисциплінарного проступку, інші обставини, що виключають накладення дисциплінарного стягнення, або дисциплінарний проступок визнано малозначним, суб’єкт призначення приймає рішення про закриття дисциплінарної справи стосовно такого службовця.
4. Суб’єкт призначення зобов’язаний протягом трьох календарних днів з дня виявлення під час розгляду дисциплінарної справи ознак злочину чи адміністративного правопорушення звернутися із заявою про це до відповідного правоохоронного органу. До такої заяви додається копія матеріалів дисциплінарної справи.
5. Службовцю місцевого самоврядування видається під розписку належним чином завірена копія акта суб’єкта призначення про накладення на нього дисциплінарного стягнення або про закриття дисциплінарної справи не пізніше наступного робочого дня після видання відповідного акта.
6. У разі відмови службовця місцевого самоврядування від одержання копії акта суб’єкта призначення про накладення на нього дисциплінарного стягнення або про закриття дисциплінарної справи такий документ не пізніше наступного робочого дня після його видання надсилається службовцю місцевого самоврядування за місцем його проживання рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
Стаття 59. Оскарження рішення про накладення дисциплінарного стягнення
1. Рішення про накладення дисциплінарного стягнення може бути оскаржено службовцем місцевого самоврядування до суду.
Стаття 60. Зняття дисциплінарного стягнення
1. Якщо протягом року після накладення дисциплінарного стягнення на службовця місцевого самоврядування не буде накладено нове дисциплінарне стягнення, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
2. Якщо службовець місцевого самоврядування не вчинив нового дисциплінарного проступку і виявив себе сумлінним службовцем, дисциплінарне стягнення може бути знято до закінчення року, протягом якого воно було накладено, але не раніше ніж через шість місяців з дня накладення дисциплінарного стягнення. Право на зняття дисциплінарного стягнення належить суб’єкту призначення.
Розділ VІІІ
ОСОБЛИВОСТІ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВИБОРНИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Стаття 70. Правове регулювання служби в органах місцевого самоврядування виборних посадових осіб місцевого самоврядування
1. Служба в органах місцевого самоврядування виборних посадових осіб у частині, що не врегульована законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеві вибори», регулюється цим Законом як для службовців місцевого самоврядування з урахуванням особливостей, визначених цим розділом.
2. На виборних посадових осіб місцевого самоврядування не поширюються положення цього Закону щодо:
1) поділу посад на категорії та присвоєння рангів службовців місцевого самоврядування;
2) політичної неупередженості;
3) обмеження максимального віку вступу на службу в органи місцевого самоврядування та для її проходження;
4) порядку вступу громадян України на службу в органи місцевого самоврядування за результатами конкурсу та встановлення випробування (крім випадку участі виборної посадової особи у конкурсі як кандидата на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування);
5) порядку просування по службі в органах місцевого самоврядування;
6) оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування;
7) надання іншої рівнозначної посади або переведення на іншу посаду у випадках, визначених цим Законом;
8) притягнення до дисциплінарної відповідальності.
3. Дія норм законодавства про працю поширюється на виборних посадових осіб місцевого самоврядування у частині відносин, не врегульованих законами, зазначеними в частині першій цієї статті.
Стаття 71. Особливості здійснення повноважень з питань служби в органах місцевого самоврядування виборних посадових осіб
1. Повноваження з питань служби в органах місцевого самоврядування виборних посадових осіб, що не віднесені законом до компетенції сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради, здійснюються відповідним сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради.
Стаття 72. Захист права на службу в органах місцевого самоврядування
1. У разі порушення наданих цим Законом прав або виникнення перешкод у реалізації таких прав виборна посадова особа місцевого самоврядування має право оскаржити відповідні рішення, дії чи бездіяльність органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб до суду.
Стаття 73. Порядок складення Присяги виборною посадовою особою місцевого самоврядування
1. Виборна посадова особа місцевого самоврядування набуває своїх повноважень з моменту складення нею Присяги, передбаченої частиною першою статті 32 цього Закону.
2. Особа, обрана на посаду на місцевих виборах, невідкладно після оголошення відповідною територіальною виборчою комісією рішень щодо її обрання та реєстрації сільським, селищним, міським головою, старостою виголошує на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради Присягу та підписує її із зазначенням дати складення.
3. Особа, яка обрана, затверджена на посаду сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою, виголошує Присягу та підписує її із зазначенням дати складення у день вступу на посаду:
1) на пленарному засіданні ради, якщо відповідне рішення ради набирає чинності в день проведення такого засідання;
2) у присутності інших виборних посадових осіб місцевого самоврядування, службовців місцевого самоврядування, які займають посади категорії І, якщо відповідне рішення ради набирає чинності в день, коли не проводиться пленарне засідання ради.
4. Відмова особи, яка обрана на посаду на місцевих виборах, від складення Присяги має наслідком визнання її такою, що відмовилася від представницького мандата. У такому разі повторні вибори виборної посадової особи призначаються відповідно до закону.
У разі відмови особи, яка обрана, затверджена на посаду сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою, від складення Присяги рішення про її обрання, затвердження на посаду вважається скасованим.
Стаття 74. Виконання посадових обов’язків відсутньої виборної посадової особи місцевого самоврядування
1. Посадові обов’язки відсутньої виборної посадової особи місцевого самоврядування здійснює інша виборна посадова особа у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
2. У разі тривалої відсутності виборної посадової особи місцевого самоврядування (крім обраної на посаду на місцевих виборах), за якою відповідно до закону зберігається посада, сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою на строк такої відсутності може обиратися, затверджуватися інша особа на відповідну посаду у порядку, встановленому законом.
Стаття 75. Особливості підвищення рівня професійної компетентності виборних посадових осіб місцевого самоврядування
1. Сільська, селищна, міська, районна у місті, районна, обласна рада, сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті, районної, обласної ради забезпечують навчання виборних посадових осіб місцевого самоврядування, яких вперше обрано, затверджено на відповідні посади.
Стаття 76. Умови оплати праці виборних посадових осіб місцевого самоврядування
1. Держава визначає загальні вимоги до визначення умов оплати праці виборних посадових осіб місцевого самоврядування.
2. Заробітна плата виборної посадової особи місцевого самоврядування складається з:
1) посадового окладу;
2) надбавки за вислугу років;
3) місячної або квартальної премії (у разі встановлення).
3. Виборні посадові особи місцевого самоврядування одержують заробітну плату за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
4. Розміри посадових окладів виборних посадових осіб місцевого самоврядування визначаються відповідною сільською, селищною, міською, районною, районною у місті, обласною радою з урахуванням місцевих умов та можливостей відповідних місцевих бюджетів, виходячи з того, що:
1) у І групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці максимальний розмір посадового окладу виборної посадової особи не може більш як у 7 разів перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі;
2) у ІІ групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці максимальний розмір посадового окладу виборної посадової особи не може більш як у 6 разів перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі;
3) у ІІІ групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці максимальний розмір посадового окладу виборної посадової особи не може більш як у 5,5 разу перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі;
4) у ІV групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці максимальний розмір посадового окладу виборної посадової особи не може більш як у 4 рази перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі;
5) у V групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці максимальний розмір посадового окладу виборної посадової особи не може більш як у 3 рази перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі;
6) в усіх групах органів місцевого самоврядування за оплатою праці мінімальний розмір посадового окладу виборної посадової особи не може бути меншим за максимальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії І у відповідній групі, крім розміру посадового окладу старости;
7) в усіх групах органів місцевого самоврядування за оплатою праці мінімальний розмір посадового окладу старости не може бути меншим за максимальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у відповідній групі.
5. Якщо розміри посадових окладів виборних посадових осіб місцевого самоврядування не визначено сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою, на строк до набрання чинності таким рішенням ради:
1) розмір посадового окладу сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради становить:
а) у І групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці – 12,5 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
б) у ІІ групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці – 11 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
в) у ІІІ групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці – 7,5 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
г) у ІV групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці – 5,25 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
ґ) у V групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці – 3 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
2) розміри посадових окладів виборних посадових осіб місцевого самоврядування (крім встановлених у пункті 1 цієї частини) визначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради на рівні не вище його посадового окладу, встановленого пунктом 1 цієї частини, та не нижче рівня, передбаченого цим Законом.
6. Надбавка за вислугу років встановлюється на рівні 3 відсотків посадового окладу виборної посадової особи місцевого самоврядування за кожний рік стажу служби в органах місцевого самоврядування, але не більше 50 відсотків посадового окладу.
7. Премії виборним посадовим особам місцевого самоврядування встановлюються у порядку, визначеному сільською, селищною, міською, районною, районною у місті, обласною радою.
 
    -816- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Доповнити законопроект розділом такого змісту:
«Розділ VІІІ. Особливості служби в органах місцевого самоврядування виборних посадових осіб місцевого самоврядування
Стаття 70. Правове регулювання служби в органах місцевого самоврядування виборних посадових осіб місцевого самоврядування
1. Служба в органах місцевого самоврядування виборних посадових осіб у частині, що не врегульована законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеві вибори», регулюється цим Законом як для службовців місцевого самоврядування з урахуванням особливостей, визначених цим розділом.
2. На виборних посадових осіб місцевого самоврядування не поширюються положення цього Закону щодо:
1) поділу посад на категорії та присвоєння рангів службовців місцевого самоврядування;
2) політичної неупередженості;
3) обмеження максимального віку вступу на службу в органи місцевого самоврядування та для її проходження;
4) порядку вступу громадян України на службу в органи місцевого самоврядування за результатами конкурсу та встановлення випробування (крім випадку участі виборної посадової особи у конкурсі як кандидата на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування);
5) порядку просування по службі в органах місцевого самоврядування;
6) оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування;
7) надання іншої рівнозначної посади або переведення на іншу посаду у випадках, визначених цим Законом;
8) притягнення до дисциплінарної відповідальності.
3. Дія норм законодавства про працю поширюється на виборних посадових осіб місцевого самоврядування у частині відносин, не врегульованих законами, зазначеними в частині першій цієї статті.
Стаття 71. Особливості здійснення повноважень з питань служби в органах місцевого самоврядування виборних посадових осіб
1. Повноваження з питань служби в органах місцевого самоврядування виборних посадових осіб, що не віднесені законом до компетенції сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради, здійснюються відповідним сільським, селищним, міським головою, головою районної в місті, районної, обласної ради.
Стаття 72. Захист права на службу в органах місцевого самоврядування
1. У разі порушення наданих цим Законом прав або виникнення перешкод у реалізації таких прав виборна посадова особа місцевого самоврядування має право оскаржити відповідні рішення, дії чи бездіяльність органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб до суду.
Стаття 73. Порядок складення Присяги виборною посадовою особою місцевого самоврядування
1. Виборна посадова особа місцевого самоврядування набуває своїх повноважень з моменту складення нею Присяги, передбаченої частиною першою статті 32 цього Закону.
2. Особа, обрана на посаду на місцевих виборах, невідкладно після оголошення відповідною територіальною виборчою комісією рішень щодо її обрання та реєстрації сільським, селищним, міським головою, старостою виголошує на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради Присягу та підписує її із зазначенням дати складення.
3. Особа, яка обрана, затверджена на посаду сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою, виголошує Присягу та підписує її із зазначенням дати складення у день вступу на посаду:
1) на пленарному засіданні ради, якщо відповідне рішення ради набирає чинності в день проведення такого засідання;
2) у присутності інших виборних посадових осіб місцевого самоврядування, службовців місцевого самоврядування, які займають посади категорії І, якщо відповідне рішення ради набирає чинності в день, коли не проводиться пленарне засідання ради.
4. Відмова особи, яка обрана на посаду на місцевих виборах, від складення Присяги має наслідком визнання її такою, що відмовилася від представницького мандата. У такому разі повторні вибори виборної посадової особи призначаються відповідно до закону.
У разі відмови особи, яка обрана, затверджена на посаду сільською, селищною, міською, районною в місті, районною, обласною радою, від складення Присяги рішення про її обрання, затвердження на посаду вважається скасованим.
Стаття 74. Виконання посадових обов’язків відсутньої виборної посадової особи місцевого самоврядування
1. Посадові обов’язки відсутньої виборної посадової особи місцевого самоврядування здійснює інша виборна посадова особа у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
2. У разі тривалої відсутності виборної посадової особи місцевого самоврядування (крім обраної на посаду на місцевих виборах), за якою відповідно до закону зберігається посада, сільською, селищною, міською, районною в місті, районною, обласною радою на строк такої відсутності може обиратися, затверджуватися інша особа на відповідну посаду у порядку, встановленому законом.
Стаття 75. Особливості підвищення рівня професійної компетентності виборних посадових осіб місцевого самоврядування
1. Сільська, селищна, міська, районна у місті, районна, обласна рада, сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті, районної, обласної ради забезпечують навчання виборних посадових осіб місцевого самоврядування, яких вперше обрано, затверджено на відповідні посади.
Стаття 76. Умови оплати праці виборних посадових осіб місцевого самоврядування
1. Держава визначає загальні вимоги до визначення умов оплати праці виборних посадових осіб місцевого самоврядування.
2. Заробітна плата виборної посадової особи місцевого самоврядування складається з:
1) посадового окладу;
2) надбавки за вислугу років;
3) місячної або квартальної премії (у разі встановлення).
3. Виборні посадові особи місцевого самоврядування одержують заробітну плату за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
4. Розміри посадових окладів виборних посадових осіб місцевого самоврядування визначаються відповідною сільською, селищною, міською, районною, районною в місті, обласною радою з урахуванням місцевих умов та можливостей відповідних місцевих бюджетів, виходячи з того, що:
1) у І групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці максимальний розмір посадового окладу виборної посадової особи не може більш як у 7 разів перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі;
2) у ІІ групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці максимальний розмір посадового окладу виборної посадової особи не може більш як у 6 разів перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі;
3) у ІІІ групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці максимальний розмір посадового окладу виборної посадової особи не може більш як у 5,5 разу перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі;
4) у ІV групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці максимальний розмір посадового окладу виборної посадової особи не може більш як у 4 рази перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі;
5) у V групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці максимальний розмір посадового окладу виборної посадової особи не може більш як у 3 рази перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі;
6) в усіх групах органів місцевого самоврядування за оплатою праці мінімальний розмір посадового окладу виборної посадової особи не може бути меншим за максимальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії І у відповідній групі, крім розміру посадового окладу старости;
7) в усіх групах органів місцевого самоврядування за оплатою праці мінімальний розмір посадового окладу старости не може бути меншим за максимальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у відповідній групі.
5. Якщо розміри посадових окладів виборних посадових осіб місцевого самоврядування не визначено сільською, селищною, міською, районною в місті, районною, обласною радою, на строк до набрання чинності таким рішенням ради:
1) розмір посадового окладу сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті, районної, обласної ради становить:
а) у І групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці – 12,5 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
б) у ІІ групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці – 11 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
в) у ІІІ групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці – 7,5 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
г) у ІV групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці – 5,25 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
ґ) у V групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці – 3 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
2) розміри посадових окладів виборних посадових осіб місцевого самоврядування (крім встановлених у пункті 1 цієї частини) визначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної в місті, районної, обласної ради на рівні не вище його посадового окладу, встановленого пунктом 1 цієї частини, та не нижче рівня, передбаченого цим Законом.
6. Надбавка за вислугу років встановлюється на рівні 3 відсотків посадового окладу виборної посадової особи місцевого самоврядування за кожний рік стажу служби в органах місцевого самоврядування, але не більше 50 відсотків посадового окладу.
7. Премії виборним посадовим особам місцевого самоврядування встановлюються у порядку, визначеному сільською, селищною, міською, районною, районною в місті, обласною радою».
У зв’язку з цим Розділ V вважати Розділом ІХ.
 
Враховано    
503. Розділ V
 
   Розділ ІХ
 
504. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
505. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 червня 2015 року, крім частини першої статті 54 цього Закону, яка набирає чинності з 1 січня 2016 року, та статті 56 цього Закону, яка набирає чинності одночасно із введенням в дію закону щодо призначення всіх пенсій, у тому числі спеціальних, на загальних підставах.
 
-817- Батенко Т.І.
У частині першій "ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" слова "Цей Закон набирає чинності з 1 червня 2015 року" замінити на "Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування".
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року, крім пункту 17 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
 
    -818- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункт 1 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року, крім пункту 17 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону».
 
Враховано    
506. 2. До приведення у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативні акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-819- Шкрум А.І.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Курило В.С.
Река А.О.
Пункти 2-11 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» замінити пунктами 2-17 такого змісту:
«2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175; 2003 р., № 46, ст. 367; 2004 р., № 10, ст. 104; 2005 р., № 2, ст. 32, № 4, ст. 90, № 9, ст. 177; 2006 р., № 1, ст. 18, № 14, ст. 121; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78; 2010 р., № 4, ст. 18; 2011 р., № 23, ст. 160; 2012 р., № 12-13, ст. 82, № 29, ст. 334; 2013 р., № 7, ст. 64, № 14, ст. 89, № 23, ст. 218; 2014 р., № 11, ст. 132, № 20-21, ст. 745, № 49, ст. 2056; 2015 р., № 6, ст. 40, № 22, ст. 145; 2016 р., № 5, ст. 50).
3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) підпункт 3 пункту 3 примітки до статті 368 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) викласти в такій редакції:
«3) Київський, Севастопольський, Сімферопольський міський голова, голови обласних рад, міські (міст - обласних центрів) голови, заступник міського голови - секретар Київської міської ради, заступник Севастопольського міського голови, перші заступники, заступники голів обласних рад»;
2) в абзаці четвертому пункту 1 частини п'ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) слова «посадовою особою місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до першої та другої категорій посад» замінити словами «Київським, Севастопольським, Сімферопольським міським головою, головою обласної ради, міським (міста - обласного центру) головою, заступником міського голови - секретарем Київської міської ради, заступником Севастопольського міського голови, першим заступником, заступником голови обласної ради»;
3) у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
а) частину п’яту статті 10 виключити;
б) у частині першій статті 26:
доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
«4-1) затвердження на посаду та звільнення з посади заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови за пропозицією сільського, селищного, міського голови»;
пункт 5 викласти у такій редакції:
«5) затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання»;
доповнити пунктами 6-1 і 6-2 такого змісту:
«6-1) визначення розмірів посадових окладів та встановлення порядку преміювання сільського, селищного, міського голови, секретаря сільської, селищної, міської ради, заступників сільського, селищного, міського голови, старост;
6-2) затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови схем посадових окладів службовців місцевого самоврядування, умов оплати праці інших працівників органів місцевого самоврядування, положень про їх преміювання»;
в) у статті 42:
перше речення частини першої викласти в такій редакції:
«1. Повноваження новообраного сільського, селищного, міського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому були оголошені відповідною територіальною виборчою комісією рішення щодо його обрання та реєстрації»;
у частині четвертій:
доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
«4-1) вносить на розгляд ради пропозиції щодо затвердження на посаду та звільнення з посади заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови»;
пункт 6 викласти в такій редакції:
«6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання»;
доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
«9-1) вносить на розгляд ради пропозиції щодо затвердження схем посадових окладів службовців місцевого самоврядування, умов оплати праці інших працівників органів місцевого самоврядування, положень про їх преміювання»;
пункт 10 викласти в такій редакції:
«10) призначає на посади та звільняє з посад керуючого справами виконавчого комітету ради, керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, їх заступників, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад (крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів), а у випадках, визначених законом, призначає на посади та звільняє з посад інших працівників органів місцевого самоврядування»;
г) у частині першій статті 43:
пункт 4 викласти в такій редакції:
«4) затвердження за пропозицією голови ради структури, чисельності виконавчого апарату ради, витрат на утримання ради та її виконавчого апарату»;
доповнити пунктами 4-1 і 4-2 такого змісту:
«4-1) визначення розмірів посадових окладів та встановлення порядку преміювання голови ради, заступника голови районної ради, першого заступника та заступника голови обласної ради;
4-2) затвердження за пропозицією голови ради схем посадових окладів службовців місцевого самоврядування, умов оплати праці інших працівників органів місцевого самоврядування, положень про їх преміювання»;
ґ) у статті 50:
у пункті 1 частини третьої слова «випадку, передбаченому частиною першою» замінити словами «випадках, передбачених частиною другою»;
у частині четвертій слово «секретаря» замінити словами «керуючого справами»;
д) у статті 51:
у частині третій слово « (секретаря)» та друге речення виключити;
у частині п’ятій слова «функції секретаря» замінити словами «повноваження керуючого справами»;
е) у статті 53:
у частині першій слова «Основною формою» та «голови з питань діяльності виконавчих органів ради (районної у місті ради - заступником голови ради)» замінити відповідно словами «1. Основною формою» та «голови (районної у місті ради - заступником голови ради), керуючим справами виконавчого комітету»;
доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Керуючий справами виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради:
1) організує підготовку питань, що вносяться на розгляд виконавчого комітету, та забезпечує оприлюднення проектів рішень виконавчого комітету;
2) організує підготовку засідань виконавчого комітету;
3) забезпечує своєчасне доведення рішень виконавчого комітету до виконавців, а також їх оприлюднення у визначеному законом порядку;
4) організує здійснення контролю за виконанням рішень виконавчого комітету;
5) здійснює повноваження керівника служби в органах місцевого самоврядування у порядку, визначеному законом;
6) вирішує за розпорядженням, дорученням сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради, дорученнями заступників сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради, рішенням виконавчого комітету інші питання, пов'язані з діяльністю виконавчого комітету та інших виконавчих органів ради»;
є) доповнити статтею 53-1 такого змісту:
«Стаття 53-1. Заступник (заступники) сільського, селищного, міського голови
1. Сільська, селищна, міська рада за пропозицією сільського, селищного, міського голови затверджує осіб на посади заступників сільського, селищного, міського голови на строк повноважень відповідного складу виконавчого комітету ради шляхом таємного голосування.
2. Заступники сільського, селищного, міського голови не можуть бути депутатами сільської, селищної, міської ради, у виконавчому комітеті якої вони працюють, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.
3. Заступники сільського, селищного, міського голови працюють у виконавчому комітеті сільської, селищної, міської ради на постійній основі.
4. Заступники сільського, селищного, міського голови здійснюють повноваження сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в обсязі та порядку, визначеному сільським, селищним, міським головою.
5. Сільська, селищна, міська рада за пропозицією сільського, селищного, міського голови звільняє з посад заступників сільського, селищного, міського голови з підстав та в порядку, визначених законом»;
ж) у частині шостій статті 55:
у пункті 3 слова «структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання» замінити словами «структури, чисельності виконавчого апарату ради, витрат на утримання ради та її виконавчого апарату»;
доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
«8-1) вносить на розгляд ради пропозиції щодо затвердження схем посадових окладів службовців місцевого самоврядування, умов оплати праці інших працівників органів місцевого самоврядування, положень про їх преміювання»;
пункт 9 викласти у такій редакції:
«9) призначає на посаду і звільняє з посади керуючого справами виконавчого апарату ради»;
з) частину третю статті 58 викласти у такій редакції:
«3. Виконавчий апарат ради утворюється відповідною радою. Його структура, чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови»;
и) доповнити статтею 58-1 такого змісту:
«Стаття 58-1. Патронатна служба
1. Сільський, селищний, міський голова, голова районної, районної у місті, обласної ради на строк своїх повноважень може утворити свою патронатну службу у межах загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання, призначати на посади працівників патронатної служби (помічників, радників, консультантів тощо) та достроково звільняти їх з посад.
2. Працівники патронатної служби не мають права давати доручення службовцям місцевого самоврядування.
3. Трудові відносини з працівником патронатної служби припиняються в день припинення повноважень виборної посадової особи, працівником патронатної служби якої він призначений. У такому разі акт про звільнення працівника патронатної служби з посади видається керівником служби.
4. На працівників патронатної служби поширюється дія законодавства про працю»;
і) частину третю статті 59 після слова «статтями» доповнити цифрами «53-1»;
4) частину другу статті 14 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 11, ст. 79) викласти в такій редакції:
«2. Секретаріат Київської міської ради утворюється радою. Його структура, чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням міського голови. Секретаріат за посадою очолює заступник міського голови - секретар Київської міської ради»;
5) частину третю статті 6 Закону України «Про політичні партії в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23, ст. 118; 2005 р., № 34, ст. 437; 2009 р., № 36-37, ст. 511; 2014 р., № 20-21, ст. 712; 2015 р., № 2-3, ст. 12, № 39, ст. 375; 2016 р., № 4, ст. 43, ст. 44) доповнити пунктом 10 такого змісту:
«10) службовці місцевого самоврядування у випадках, передбачених Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
6) у Законі України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056; 2016 р., № 4, ст. 43):
а) у частині першій статті 3:
у підпункті «в» пункту 1 слова «посадові особи місцевого самоврядування» замінити словами «виборні посадові особи (крім сільських, селищних, міських голів) та службовці місцевого самоврядування»;
у підпункті «в» пункту 2 слова «Закону України «Про державну службу» замінити словами «законів України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
б) у примітці до статті 50 слова та цифри «та особи, посади яких частиною першою статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до першої - третьої категорій» замінити словами «Київський, Севастопольський міський голова, міські (міст обласного і республіканського Автономної Республіки Крим значення) голови, голови районних, районних у містах, обласних рад, заступник міського голови - секретар Київської міської ради, перші заступники, заступники голів обласних рад, секретарі міських (міст - обласних центрів та міста Сімферополя) рад, перші заступники, заступники міських голів (міст - обласних центрів, міст Сімферополя та Севастополя), керуючі справами виконавчих апаратів обласних рад, керуючий справами секретаріату (апарату) Київської, Севастопольської міської ради»;
в) у примітці до статті 56 слова та цифри «та посади, які частиною першою статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої - третьої категорій» замінити словами «та посади Київського, Севастопольського міського голови, міських (міст обласного і республіканського Автономної Республіки Крим значення) голів, голів районних, районних у містах, обласних рад, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, перших заступників, заступників голів обласних рад, секретарів міських (міст - обласних центрів та міста Сімферополя) рад, перших заступників, заступників міських (міст - обласних центрів, міст Сімферополя та Севастополя) голів, керуючих справами виконавчих апаратів обласних рад, керуючого справами секретаріату (апарату) Київської, Севастопольської міської ради»;
7) у Законі України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43):
а) у пункті 11 частини третьої статті 3 слова «посадових осіб» замінити словами «виборних посадових осіб та службовців»;
б) у пункті 4 частини третьої статті 10 слова «посадових осіб» замінити словом «службовців»;
в) в абзацах другому і третьому частини другої статті 39 слова «посадових осіб» замінити словом «службовців»;
г) пункт 4 частини другої статті 46 викласти в такій редакції:
«4) час, що зараховується до стажу служби в органах місцевого самоврядування».
4. Виборні посадові особи та службовці місцевого самоврядування, які склали Присягу посадових осіб місцевого самоврядування до набрання чинності цим Законом, складають Присягу згідно з цим Законом у разі вступу на службу до органів місцевого самоврядування, які представляють інші територіальні громади, а сільські, селищні, міські голови, старости – також у разі їх переобрання на посаду.
5. Посадові особи місцевого самоврядування, які на день набрання чинності цим Законом займають посади службовців місцевого самоврядування, визначені відповідно до цього Закону, набувають статусу службовців місцевого самоврядування з дня набрання чинності цим Законом, крім посадових осіб місцевого самоврядування, визначених пунктом 6 цього розділу.
Посадові особи місцевого самоврядування, які на день набрання чинності цим Законом займають посади виборних посадових осіб місцевого самоврядування, визначені відповідно до цього Закону, набувають статусу виборних посадових осіб місцевого самоврядування з дня набрання чинності цим Законом.
6. З набранням чинності цим Законом керуючі справами (секретарі) виконавчих комітетів сільських, селищних, міських, районних у місті рад, затверджені на посади відповідними радами, набувають повноважень керуючих справами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських, районних у місті рад згідно з цим Законом. Такі керуючі справами до закінчення строку їх повноважень є виборними посадовими особами місцевого самоврядування і на них поширюються особливості проходження служби та її припинення, встановлені для заступників сільського, селищного, міського голови.
7. Дія пункту 3 частини другої статті 14 цього Закону не поширюється на службовців місцевого самоврядування, які до дня набрання чинності цим Законом набули статусу депутатів відповідних сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних рад, до закінчення або дострокового припинення їх повноважень депутатів таких рад.
8. У разі неприпинення протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом суміщення депутатом сільської, селищної, міської ради своєї діяльності з службою на посаді заступника сільського, селищного, міського голови, керуючого справами виконавчого комітету ради його повноваження як депутата сільської, селищної, міської ради достроково припиняються в останній день зазначеного строку без прийняття рішення відповідної ради.
9. У разі неприпинення протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом суміщення депутатом районної у місті ради своєї діяльності із службою на посаді керуючого справами виконавчого комітету ради його повноваження як депутата районної у місті ради достроково припиняються в останній день зазначеного строку без прийняття рішення відповідної ради.
10. Службовець місцевого самоврядування, який згідно з цим Законом не може бути членом політичної партії, у разі наявності такого членства зобов’язаний протягом 20 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом припинити або зупинити своє членство в політичній партії.
11. Умови оплати праці працівників органів місцевого самоврядування, які на день набрання чинності цим Законом є посадовими особами місцевого самоврядування і згідно з цим Законом не є виборними посадовими особами або службовцями місцевого самоврядування, не можуть передбачати зменшення розміру їхньої заробітної плати.
12. За виборними посадовими особами та службовцями місцевого самоврядування, які відповідно до статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175 із наступними змінами) набули право на отримання додаткових оплачуваних відпусток більшої тривалості, ніж передбачено частиною другою статті 49 цього Закону, така тривалість додаткових відпусток зберігається після набрання чинності цим Законом.
13. Стаж служби в органах місцевого самоврядування за періоди роботи (служби) до дня набрання чинності цим Законом обчислюється у порядку та на умовах, установлених чинним на той час законодавством.
До стажу служби в органах місцевого самоврядування зараховується час перебування на посадах, передбачених пунктом 3 частини другої статті 43 цього Закону, з 1 травня 2016 року до дня набрання чинності цим Законом.
14. Виборні посадові особи та службовці місцевого самоврядування, які на день набрання чинності цим Законом є посадовими особами місцевого самоврядування та мають не менш як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад в органах місцевого самоврядування, визначених статтею 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175 із наступними змінами) та актами Кабінету Міністрів України, та/або державної служби мають право на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490 із наступними змінами) у порядку, визначеному для осіб, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців.
15. Для осіб, які на день набрання чинності цим Законом мають не менш як 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад в органах місцевого самоврядування, визначених статтею 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175 із наступними змінами) та актами Кабінету Міністрів України, та/або державної служби зберігається право на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490 із наступними змінами) у порядку, визначеному для осіб, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців.
16. Особам, яким присвоєно ранги посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175 із наступними змінами), ранг згідно з цим Законом присвоюються:
1) на день набрання чинності цим Законом – службовцям місцевого самоврядування;
2) на день призначення на посаду службовця місцевого самоврядування – іншим особам.
Ранги присвоюються зазначеним службовцям місцевого самоврядування у такому порядку:
1) якщо до дня набрання чинності цим Законом службовець місцевого самоврядування займав посаду, що належить до більш високої категорії посад згідно з цим Законом, йому присвоюється ранг у межах такої категорії посад службовців місцевого самоврядування з урахуванням його стажу служби на такій посаді, необхідного для присвоєння чергового рангу відповідно до абзацу першого частини шостої статті 34 цього Закону;
2) якщо до дня набрання чинності цим Законом службовець місцевого самоврядування займав посаду виборної посадової особи місцевого самоврядування, йому присвоюється ранг відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 34 цього Закону;
3) в інших випадках службовцю місцевого самоврядування присвоюється ранг у межах категорії посад, до якої належить його посада в органі місцевого самоврядування, з урахуванням його стажу служби на посадах відповідної категорії, необхідного для присвоєння чергового рангу відповідно до абзацу першого частини шостої статті 34 цього Закону.
Особам, яким присвоєно ранги державних службовців відповідно до Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 491), при призначенні на посади службовців місцевого самоврядування присвоюються ранги на рівні рангів державних службовців відповідно до Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43), яким за законодавством про державну службу відповідають їхні ранги, крім випадків, коли згідно з цим Законом відповідні посади передбачають присвоєння більш високого рангу службовця місцевого самоврядування.
17. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону:
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
2) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
3) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом».
 
Враховано   2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175; 2003 р., № 46, ст. 367; 2004 р., № 10, ст. 104; 2005 р., № 2, ст. 32, № 4, ст. 90, № 9, ст. 177; 2006 р., № 1, ст. 18, № 14, ст. 121; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78; 2010 р., № 4, ст. 18; 2011 р., № 23, ст. 160; 2012 р., № 12-13, ст. 82, № 29, ст. 334; 2013 р., № 7, ст. 64, № 14, ст. 89, № 23, ст. 218; 2014 р., № 11, ст. 132, № 20-21, ст. 745, № 49, ст. 2056; 2015 р., № 6, ст. 40, № 22, ст. 145; 2016 р., № 5, ст. 50).
3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) підпункт 3 пункту 3 примітки до статті 368 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) викласти в такій редакції:
«3) Київський, Севастопольський, Сімферопольський міський голова, голови обласних рад, міські (міст - обласних центрів) голови, заступник міського голови - секретар Київської міської ради, заступник Севастопольського міського голови, перші заступники, заступники голів обласних рад»;
2) в абзаці четвертому пункту 1 частини п'ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) слова «посадовою особою місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до першої та другої категорій посад» замінити словами «Київським, Севастопольським, Сімферопольським міським головою, головою обласної ради, міським (міста - обласного центру) головою, заступником міського голови - секретарем Київської міської ради, заступником Севастопольського міського голови, першим заступником, заступником голови обласної ради»;
 
507. 3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170) доповнити статтею 58-1 такого змісту:
 
-820- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Необхідно додатково ще внести зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема статті 42 стосовно повноважень сільського, селищного, міського голови призначати керівників структурних підрозділів та працівників органу місцевого самоврядування.
 
Враховано   3) у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
а) частину п’яту статті 10 виключити;
б) у частині першій статті 26:
доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
«4-1) затвердження на посаду та звільнення з посади заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови за пропозицією сільського, селищного, міського голови»;
пункт 5 викласти у такій редакції:
«5) затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання»;
доповнити пунктами 6-1 і 6-2 такого змісту:
«6-1) визначення розмірів посадових окладів та встановлення порядку преміювання сільського, селищного, міського голови, секретаря сільської, селищної, міської ради, заступників сільського, селищного, міського голови, старост;
6-2) затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови схем посадових окладів службовців місцевого самоврядування, умов оплати праці інших працівників органів місцевого самоврядування, положень про їх преміювання»;
в) у статті 42:
перше речення частини першої викласти в такій редакції:
«1. Повноваження новообраного сільського, селищного, міського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому були оголошені відповідною територіальною виборчою комісією рішення щодо його обрання та реєстрації»;
у частині четвертій:
доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
«4-1) вносить на розгляд ради пропозиції щодо затвердження на посаду та звільнення з посади заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови»;
пункт 6 викласти в такій редакції:
«6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання»;
доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
«9-1) вносить на розгляд ради пропозиції щодо затвердження схем посадових окладів службовців місцевого самоврядування, умов оплати праці інших працівників органів місцевого самоврядування, положень про їх преміювання»;
пункт 10 викласти в такій редакції:
«10) призначає на посади та звільняє з посад керуючого справами виконавчого комітету ради, керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, їх заступників, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад (крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів), а у випадках, визначених законом, призначає на посади та звільняє з посад інших працівників органів місцевого самоврядування»;
г) у частині першій статті 43:
пункт 4 викласти в такій редакції:
«4) затвердження за пропозицією голови ради структури, чисельності виконавчого апарату ради, витрат на утримання ради та її виконавчого апарату»;
доповнити пунктами 4-1 і 4-2 такого змісту:
«4-1) визначення розмірів посадових окладів та встановлення порядку преміювання голови ради, заступника голови районної ради, першого заступника та заступника голови обласної ради;
4-2) затвердження за пропозицією голови ради схем посадових окладів службовців місцевого самоврядування, умов оплати праці інших працівників органів місцевого самоврядування, положень про їх преміювання»;
ґ) у статті 50:
у пункті 1 частини третьої слова «випадку, передбаченому частиною першою» замінити словами «випадках, передбачених частиною другою»;
у частині четвертій слово «секретаря» замінити словами «керуючого справами»;
д) у статті 51:
у частині третій слово « (секретаря)» та друге речення виключити;
у частині п’ятій слова «функції секретаря» замінити словами «повноваження керуючого справами»;
е) у статті 53:
у частині першій слова «Основною формою» та «голови з питань діяльності виконавчих органів ради (районної у місті ради - заступником голови ради)» замінити відповідно словами «1. Основною формою» та «голови (районної у місті ради - заступником голови ради), керуючим справами виконавчого комітету»;
доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Керуючий справами виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради:
1) організує підготовку питань, що вносяться на розгляд виконавчого комітету, та забезпечує оприлюднення проектів рішень виконавчого комітету;
2) організує підготовку засідань виконавчого комітету;
3) забезпечує своєчасне доведення рішень виконавчого комітету до виконавців, а також їх оприлюднення у визначеному законом порядку;
4) організує здійснення контролю за виконанням рішень виконавчого комітету;
5) здійснює повноваження керівника служби в органах місцевого самоврядування у порядку, визначеному законом;
6) вирішує за розпорядженням, дорученням сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради, дорученнями заступників сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради, рішенням виконавчого комітету інші питання, пов'язані з діяльністю виконавчого комітету та інших виконавчих органів ради»;
є) доповнити статтею 53-1 такого змісту:
«Стаття 53-1. Заступник (заступники) сільського, селищного, міського голови
1. Сільська, селищна, міська рада за пропозицією сільського, селищного, міського голови затверджує осіб на посади заступників сільського, селищного, міського голови на строк повноважень відповідного складу виконавчого комітету ради шляхом таємного голосування.
2. Заступники сільського, селищного, міського голови не можуть бути депутатами сільської, селищної, міської ради, у виконавчому комітеті якої вони працюють, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.
3. Заступники сільського, селищного, міського голови працюють у виконавчому комітеті сільської, селищної, міської ради на постійній основі.
4. Заступники сільського, селищного, міського голови здійснюють повноваження сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в обсязі та порядку, визначеному сільським, селищним, міським головою.
5. Сільська, селищна, міська рада за пропозицією сільського, селищного, міського голови звільняє з посад заступників сільського, селищного, міського голови з підстав та в порядку, визначених законом»;
ж) у частині шостій статті 55:
у пункті 3 слова «структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання» замінити словами «структури, чисельності виконавчого апарату ради, витрат на утримання ради та її виконавчого апарату»;
доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
«8-1) вносить на розгляд ради пропозиції щодо затвердження схем посадових окладів службовців місцевого самоврядування, умов оплати праці інших працівників органів місцевого самоврядування, положень про їх преміювання»;
пункт 9 викласти у такій редакції:
«9) призначає на посаду і звільняє з посади керуючого справами виконавчого апарату ради»;
з) частину третю статті 58 викласти у такій редакції:
«3. Виконавчий апарат ради утворюється відповідною радою. Його структура, чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови»;
 
    -821- Федорук М.Т.
Пункт 3 Прикінцевих та перехідних положень доповнити підпунктом такого змісту:
"у пункті 10 частини четвертої статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" після слова "посад" доповнити словами "керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету ради,".
 
Враховано частково    
    -822- Федорук М.Т.
Пункт 3 Прикінцевих та перехідних положень доповнити підпунктом такого змісту:
"доповнити статтю 53 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" частиною другою такого змісту:
"2. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету:
1) організує підготовку питань, що вносяться на розгляд виконавчого комітету, та забезпечує оприлюднення проектів рішень виконавчого комітету;
2) організує підготовку засідань виконавчого комітету;
3) забезпечує своєчасне доведення рішень виконавчого комітету до виконавців, а також їх оприлюднення у визначеному законом порядку;
4) організує контроль за виконанням рішень виконавчого комітету;
5) здійснює повноваження керівника служби в органах місцевого самоврядування у порядку визначеному законом;
6) вирішує за дорученням сільського, селищного, міського голови або виконавчого комітету інші питання, пов'язані з діяльністю виконавчого комітету та інших виконавчих органів ради".
 
Враховано частково    
    -823- Федорук М.Т.
Пункт 3 Прикінцевих та перехідних положень доповнити підпунктом такого змісту:
"доповнити Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" статтею 53-1 такого змісту:
"Стаття 53-1. Заступник сільського, селищного, міського голови
1. Сільська, селищна, міська рада за пропозицією сільського, селищного, міського голови затверджує особу на посаду заступника сільського, селищного, міського голови на строк повноважень відповідного складу виконавчого комітету ради шляхом таємного голосування.
2. Заступник сільського, селищного, міського голови не може бути депутатом відповідної ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.
3. Заступник сільського, селищного, міського голови набуває повноважень з моменту включення його до персонального складу виконавчого комітету ради і працює в апараті виконавчого комітету ради на постійній основі.
4. Заступник сільського, селищного, міського голови здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в обсязі та порядку визначеному сільським, селищним, міським головою.
5. Повноваження заступника сільського, селищного, міського голови можуть бути достроково припинені рішенням сільської, селищної, міської ради за пропозицією сільського, селищного, міського голови шляхом таємного голосування.
6. Повноваження заступника сільського, селищного, міського голови також вважаються достроково припиненими в разі його звернення з особистою заявою до сільської, селищної, міської ради про складення ним повноважень заступника сільського, селищного, міського голови.
У такому випадку повноваження заступника сільського, селищного, міського голови припиняються з дня прийняття сільською, селищною, міською радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.
7. У випадках, передбачених частинами п’ятою, шостою цієї статті, відповідна особа звільняється з посади заступника сільського, селищного, міського голови в день припинення її повноважень."
 
Враховано частково    
508. «Стаття 58-1. Патронатна служба
 
   и) доповнити статтею 58-1 такого змісту:
«Стаття 58-1. Патронатна служба
 
509. 1. Київський та Севастопольський міський голова, міський голова (міста обласного і республіканського (Автономної Республіки Крим) значення), голова районної, районної у місті, обласної ради має право на формування власної патронатної служби (помічників, радників та консультантів) у межах загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів і витрат, передбачених на їх утримання.
 
-824- Шинькович А.В.
Абзац третій пункту 3 Розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити новим реченням такого змісту: "Гранична кількість членів патронатної служби становить: для обласних рад – три особи, для міських та районних рад – одна особа".
 
Відхилено   1. Сільський, селищний, міський голова, голова районної, районної у місті, обласної ради на строк своїх повноважень може утворити свою патронатну службу у межах загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання, призначати на посади працівників патронатної служби (помічників, радників, консультантів тощо) та достроково звільняти їх з посад.
 
510. 2. Основними завданнями патронатної служби є:
 
   2. Працівники патронатної служби не мають права давати доручення службовцям місцевого самоврядування.
 
511. 1) консультування Київського та Севастопольського міського голови, міського голови (міста обласного і республіканського (Автономної Республіки Крим) значення), голови обласної, районної, районної у місті ради та підготовка необхідних для виконання його повноважень матеріалів;
 
      
512. 2) організація зв’язків з посадовими особами інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадськістю, засобами масової інформації;
 
      
513. 3) виконання доручень Київського та Севастопольського міського голови, міського голови (міста обласного і республіканського (Автономної Республіки Крим) значення), голови обласної, районної, районної у місті ради та підготовка необхідних для виконання його повноважень матеріалів.
 
      
514. Працівники патронатної служби не мають права давати доручення службовцям місцевого самоврядування.
 
      
515. 3. Київський та Севастопольський міський голова, міський голова (міста обласного і республіканського (Автономної Республіки Крим) значення), голова районної, районної у місті, обласної ради самостійно:
 
      
516. 1) на строк своїх повноважень визначає персональний склад своєї патронатної служби, призначає працівників патронатної служби на посади;
 
      
517. 2) достроково звільняє з посади працівників патронатної служби без зазначення підстав такого звільнення.
 
      
518. 4. Трудові відносини з працівниками патронатної служби припиняються в день припинення повноважень Київського та Севастопольського міського голови, міського голови (міста обласного і республіканського (Автономної Республіки Крим) значення), голови районної, районної у місті, обласної ради. Акт про звільнення приймається керівником служби.
 
   3. Трудові відносини з працівником патронатної служби припиняються в день припинення повноважень виборної посадової особи, працівником патронатної служби якої він призначений. У такому разі акт про звільнення працівника патронатної служби з посади видається керівником служби.
 
519. 5. На працівників патронатної служби поширюється дія законодавства про працю, за винятком статей 39-1-43-1, 49-2, 184 Кодексу законів про працю України.».
 
-825- Федорук М.Т.
Прикінцеві та перехідні положення доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1. Внести зміни до Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014, № 49, ст. 2056), замінивши у тексті Закону слова "посадові особи місцевого самоврядування" в усіх відмінках словами "службовці місцевого самоврядування" у відповідному відмінку.".
 
Враховано частково   4. На працівників патронатної служби поширюється дія законодавства про працю»;
і) частину третю статті 59 після слова «статтями» доповнити цифрами «53-1»;
4) частину другу статті 14 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 11, ст. 79) викласти в такій редакції:
«2. Секретаріат Київської міської ради утворюється радою. Його структура, чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням міського голови. Секретаріат за посадою очолює заступник міського голови - секретар Київської міської ради»;
5) частину третю статті 6 Закону України «Про політичні партії в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23, ст. 118; 2005 р., № 34, ст. 437; 2009 р., № 36-37, ст. 511; 2014 р., № 20-21, ст. 712; 2015 р., № 2-3, ст. 12, № 39, ст. 375; 2016 р., № 4, ст. 43, ст. 44) доповнити пунктом 10 такого змісту:
«10) службовці місцевого самоврядування у випадках, передбачених Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
6) у Законі України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056; 2016 р., № 4, ст. 43):
а) у частині першій статті 3:
у підпункті «в» пункту 1 слова «посадові особи місцевого самоврядування» замінити словами «виборні посадові особи (крім сільських, селищних, міських голів) та службовці місцевого самоврядування»;
у підпункті «в» пункту 2 слова «Закону України «Про державну службу» замінити словами «законів України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
б) у примітці до статті 50 слова та цифри «та особи, посади яких частиною першою статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до першої - третьої категорій» замінити словами «Київський, Севастопольський міський голова, міські (міст обласного і республіканського Автономної Республіки Крим значення) голови, голови районних, районних у містах, обласних рад, заступник міського голови - секретар Київської міської ради, перші заступники, заступники голів обласних рад, секретарі міських (міст - обласних центрів та міста Сімферополя) рад, перші заступники, заступники міських голів (міст - обласних центрів, міст Сімферополя та Севастополя), керуючі справами виконавчих апаратів обласних рад, керуючий справами секретаріату (апарату) Київської, Севастопольської міської ради»;
в) у примітці до статті 56 слова та цифри «та посади, які частиною першою статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої - третьої категорій» замінити словами «та посади Київського, Севастопольського міського голови, міських (міст обласного і республіканського Автономної Республіки Крим значення) голів, голів районних, районних у містах, обласних рад, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, перших заступників, заступників голів обласних рад, секретарів міських (міст - обласних центрів та міста Сімферополя) рад, перших заступників, заступників міських (міст - обласних центрів, міст Сімферополя та Севастополя) голів, керуючих справами виконавчих апаратів обласних рад, керуючого справами секретаріату (апарату) Київської, Севастопольської міської ради»;
7) у Законі України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43):
а) у пункті 11 частини третьої статті 3 слова «посадових осіб» замінити словами «виборних посадових осіб та службовців»;
б) у пункті 4 частини третьої статті 10 слова «посадових осіб» замінити словом «службовців»;
в) в абзацах другому і третьому частини другої статті 39 слова «посадових осіб» замінити словом «службовців»;
г) пункт 4 частини другої статті 46 викласти в такій редакції:
«4) час, що зараховується до стажу служби в органах місцевого самоврядування».
 
    -826- Федорук М.Т.
Прикінцеві та перехідні положення доповнити пунктом 3-2 такого змісту:
"3-2. До вступу на посаду керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради, призначеного відповідно до цього Закону:
його повноваження як керівника служби в органах місцевого самоврядування здійснює відповідно сільський, селищний, міський голова, голова районної, районної у місті, обласної, Севастопольської міської ради;
на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради, який затверджений рішенням відповідної ради, поширюються особливості проходження служби та її припинення, встановлені для заступника сільського, селищного, міського голови".
 
Враховано частково    
    -827- Батенко Т.І.
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ проекту Закону доповнити новою частиною такого змісту:
"Частину третю статтю 6 Закону України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 23, ст.118) доповнити новим пунктом такого змісту:
"Службовець місцевого самоврядування, який займає адміністративну посаду."
 
Враховано частково    
520. 4. З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175 із наступними змінами), крім статті 21 у частині пенсійного забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування, яка застосовується для службовців органів місцевого самоврядування, зазначених у пунктах 1 - 3 частини другої статті 6 цього Закону, і втрачає чинність одночасно з набранням чинності статті 56 цього Закону.
 
   4. Виборні посадові особи та службовці місцевого самоврядування, які склали Присягу посадових осіб місцевого самоврядування до набрання чинності цим Законом, складають Присягу згідно з цим Законом у разі вступу на службу до органів місцевого самоврядування, які представляють інші територіальні громади, а сільські, селищні, міські голови, старости – також у разі їх переобрання на посаду.
5. Посадові особи місцевого самоврядування, які на день набрання чинності цим Законом займають посади службовців місцевого самоврядування, визначені відповідно до цього Закону, набувають статусу службовців місцевого самоврядування з дня набрання чинності цим Законом, крім посадових осіб місцевого самоврядування, визначених пунктом 6 цього розділу.
Посадові особи місцевого самоврядування, які на день набрання чинності цим Законом займають посади виборних посадових осіб місцевого самоврядування, визначені відповідно до цього Закону, набувають статусу виборних посадових осіб місцевого самоврядування з дня набрання чинності цим Законом.
6. З набранням чинності цим Законом керуючі справами (секретарі) виконавчих комітетів сільських, селищних, міських, районних у місті рад, затверджені на посади відповідними радами, набувають повноважень керуючих справами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських, районних у місті рад згідно з цим Законом. Такі керуючі справами до закінчення строку їх повноважень є виборними посадовими особами місцевого самоврядування і на них поширюються особливості проходження служби та її припинення, встановлені для заступників сільського, селищного, міського голови.
7. Дія пункту 3 частини другої статті 14 цього Закону не поширюється на службовців місцевого самоврядування, які до дня набрання чинності цим Законом набули статусу депутатів відповідних сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних рад, до закінчення або дострокового припинення їх повноважень депутатів таких рад.
8. У разі неприпинення протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом суміщення депутатом сільської, селищної, міської ради своєї діяльності з службою на посаді заступника сільського, селищного, міського голови, керуючого справами виконавчого комітету ради його повноваження як депутата сільської, селищної, міської ради достроково припиняються в останній день зазначеного строку без прийняття рішення відповідної ради.
9. У разі неприпинення протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом суміщення депутатом районної у місті ради своєї діяльності із службою на посаді керуючого справами виконавчого комітету ради його повноваження як депутата районної у місті ради достроково припиняються в останній день зазначеного строку без прийняття рішення відповідної ради.
10. Службовець місцевого самоврядування, який згідно з цим Законом не може бути членом політичної партії, у разі наявності такого членства зобов’язаний протягом 20 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом припинити або зупинити своє членство в політичній партії.
 
521. 5. У період з 1 червня 2015 року до набрання чинності частиною першою статті 54 цього Закону надбавка за вислугу років на службі в органах місцевого самоврядування встановлюється на рівні 1, 5 відсотка посадового окладу службовця місцевого самоврядування за кожний рік стажу служби в органах місцевого самоврядування.
 
-828- Кривенко В.В.
Дзюблик П.В.
Пункт 5 Розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" виключити.
 
Враховано      
522. 6. Умови оплати праці працівників апарату сільської, селищної, міської, районної у місті ради та їх виконавчого комітету, відділу, управління, іншого утвореного такою радою виконавчого органу, секретаріату Київської міської ради, виконавчого апарату обласної, районної, Севастопольської міської ради, які до набрання чинності цим Законом були посадовими особами місцевого самоврядування і посади яких відповідно до цього Закону не є посадами служби в органах місцевого самоврядування, визначаються Кабінетом Міністрів України і не можуть зменшувати розмір їх заробітної плати.
 
   11. Умови оплати праці працівників органів місцевого самоврядування, які на день набрання чинності цим Законом є посадовими особами місцевого самоврядування і згідно з цим Законом не є виборними посадовими особами або службовцями місцевого самоврядування, не можуть передбачати зменшення розміру їхньої заробітної плати.
 
523. 7. За особами, які відповідно до статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175) набули право на отримання додаткових оплачуваних відпусток більшої тривалості, ніж передбачено цим Законом, така тривалість додаткових відпусток зберігається.
 
   12. За виборними посадовими особами та службовцями місцевого самоврядування, які відповідно до статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175 із наступними змінами) набули право на отримання додаткових оплачуваних відпусток більшої тривалості, ніж передбачено частиною другою статті 49 цього Закону, така тривалість додаткових відпусток зберігається після набрання чинності цим Законом.
 
524. 8. Стаж служби в органах місцевого самоврядування за період роботи (служби) до набрання чинності цим Законом обчислюється у порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.
 
   13. Стаж служби в органах місцевого самоврядування за періоди роботи (служби) до дня набрання чинності цим Законом обчислюється у порядку та на умовах, установлених чинним на той час законодавством.
До стажу служби в органах місцевого самоврядування зараховується час перебування на посадах, передбачених пунктом 3 частини другої статті 43 цього Закону, з 1 травня 2016 року до дня набрання чинності цим Законом.
 
525. 9. Пенсія працівникам, які на день набрання чинності цим Законом мають не менш як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад в органах місцевого самоврядування, визначених статтею 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175) та актами Кабінету Міністрів України, призначається відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490) у порядку, передбаченому для осіб, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців.
 
-829- Шухевич Ю.Р.
Частину 9 Розділу V ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ викласти у такій редакції:
«Пенсії, які були призначені до набрання чинності цим Законом і які були обчислені відповідно до норм Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» підлягають перерахунку (переведенню з одного виду пенсії на інший) з 1 червня 2015 року відповідно до норм Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Порядок такого перерахунку пенсії (переведення з одного виду пенсії на інший) встановлюється Кабінетом Міністрів України
Тим особам, які не подали необхідних документів для перерахунку пенсії (переведення з одного виду пенсії на інший) у зв’язку з набранням чинності цим Законом, пенсії виплачуються у мінімальному розмірі, що встановлений у Законі України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
Тим особам, які подали необхідні документи для перерахунку пенсії (переведення з одного виду пенсії на інший) після набрання чинності цим Законом, проводиться доплата різниці сум пенсій без обмеження будь-яким строком».
 
Відхилено   14. Виборні посадові особи та службовці місцевого самоврядування, які на день набрання чинності цим Законом є посадовими особами місцевого самоврядування та мають не менш як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад в органах місцевого самоврядування, визначених статтею 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175 із наступними змінами) та актами Кабінету Міністрів України, та/або державної служби мають право на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490 із наступними змінами) у порядку, визначеному для осіб, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців.
15. Для осіб, які на день набрання чинності цим Законом мають не менш як 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад в органах місцевого самоврядування, визначених статтею 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175 із наступними змінами) та актами Кабінету Міністрів України, та/або державної служби зберігається право на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490 із наступними змінами) у порядку, визначеному для осіб, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців.
 
526. 10. Установити, що реалізація положень цього Закону здійснюється в межах коштів, передбачених у відповідному місцевому бюджеті на відповідний рік.
 
-830- Федорук М.Т.
Пункт 10 Прикінцевих та перехідних положень викласти у такій редакції:
"10. Установити, що реалізація положень цього Закону у 2015 році здійснюється в межах коштів, передбачених у відповідному місцевому бюджеті на відповідний рік".
 
Враховано редакційно   16. Особам, яким присвоєно ранги посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175 із наступними змінами), ранги згідно з цим Законом присвоюються:
1) на день набрання чинності цим Законом – службовцям місцевого самоврядування;
2) на день призначення на посаду службовця місцевого самоврядування – іншим особам.
Ранги присвоюються зазначеним службовцям місцевого самоврядування у такому порядку:
1) якщо до дня набрання чинності цим Законом службовець місцевого самоврядування займав посаду, що належить до більш високої категорії посад згідно з цим Законом, йому присвоюється ранг у межах такої категорії посад службовців місцевого самоврядування з урахуванням його стажу служби на такій посаді, необхідного для присвоєння чергового рангу відповідно до абзацу першого частини шостої статті 34 цього Закону;
2) якщо до дня набрання чинності цим Законом службовець місцевого самоврядування займав посаду виборної посадової особи місцевого самоврядування, йому присвоюється ранг відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 34 цього Закону;
3) в інших випадках службовцю місцевого самоврядування присвоюється ранг у межах категорії посад, до якої належить його посада в органі місцевого самоврядування, з урахуванням його стажу служби на посадах відповідної категорії, необхідного для присвоєння чергового рангу відповідно до абзацу першого частини шостої статті 34 цього Закону.
Особам, яким присвоєно ранги державних службовців відповідно до Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 491), при призначенні на посади службовців місцевого самоврядування присвоюються ранги на рівні рангів державних службовців відповідно до Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43), яким за законодавством про державну службу відповідають їхні ранги, крім випадків, коли згідно з цим Законом відповідні посади передбачають присвоєння більш високого рангу службовця місцевого самоврядування.
 
527. Сільським, селищним, міським головам, головам районних, районних у містах, обласних рад для реалізації норм Закону здійснити заходи, спрямовані на оптимізацію фонду оплати праці.
 
      
528. Нові умови оплати праці службовців місцевого самоврядування встановлюються в органі місцевого самоврядування після здійснення заходів, які забезпечать можливість запровадження таких умов оплати праці в межах кошторисних призначень.
 
-831- Хомутиннік В.Ю.
Бондар В.В.
Абзац третій пункту 10 Розділ V «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Враховано      
529. 11. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
-832- Шухевич Ю.Р.
Абзац перший частини 11 Розділу V ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ викласти у такій редакції:
«11. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:».
 
Відхилено   17. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону:
 
    -833- Мельник С.І.
У частині одинадцятій розділу V слова «шести місяців» замінити словами «одного місяця».
 
Відхилено    
530. 1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям цього Закону;
 
-834- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Підпункт 1 пункту 11 Прикінцевих та перехідних положень законопроекту суперечить частині восьмій статті 90 Регламенту Верховної Ради України, якою встановлено, що якщо для реалізації положень поданого законопроекту після його прийняття необхідні зміни до інших законів, такі зміни мають викладатися в розділі "Перехідні положення" цього законопроекту або в одночасно внесеному окремому законопроекті.
 
Враховано   1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
531. 2) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
   2) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
532. 3) забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
   3) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
533. Голова
 
   Голова
 
534. Верховної Ради України

   Верховної Ради України