Кількість абзаців - 58 Таблиця поправок


"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо охорони фауни та флори згідно міжнародних угод)" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони фауни та флори згідно з міжнародними угодами
 
2. щодо охорони фауни та флори згідно міжнародних угод
 
      
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких Законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 14, ст.97 із наступними змінами):
 
-1- Колєсніков Д.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину 1 статті 31 Закону України «Про тваринний світ» викласти в наступній редакції:
«підприємствам, установам, організаціям громадянам дозволяється добування (придбання) диких тварин з метою утримання розведення у напіввільних умовах для використання цих тварин та отриманих продуктів їх життєдіяльності без права використання таких тварин у видовищних, розважальних заходах, в діяльності цирків, пересувних звіринців, пересувних зоопарків, пересувних виставок диких тварин, дельфінаріїв без природної морської води».
 
Враховано   3. У Законі України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97; 2011 р., № 45, ст. 480; 2015 р., № 25, ст. 194):
1) частини першу і третю статті 31 викласти в такій редакції:
«Підприємствам, установам, організаціям і громадянам дозволяється добування (придбання) диких тварин з метою утримання і розведення у напіввільних умовах для використання цих тварин та отриманих продуктів їх життєдіяльності, без права використання таких тварин у видовищних, розважальних заходах, в діяльності цирків, пересувних звіринців, пересувних зоопарків, пересувних виставок диких тварин, дельфінаріїв без природної морської води»;
 
6. 1) Частину третю статті 31 Закону викласти в новій редакції:
 
      
7. «Дикі тварини, що утримуються підприємствами, установами, організаціями та громадянами у напіввільних умовах чи в неволі без відповідного дозволу чи інших документів на право вилучення їх з природного середовища, що засвідчують законність їх набуття, вважаються незаконно вилученими з природного середовища.».
 
   «Дикі тварини, що утримуються підприємствами, установами, організаціями та громадянами у напіввільних умовах чи в неволі без відповідного дозволу чи інших документів на право вилучення їх з природного середовища, що засвідчують законність їх набуття, вважаються незаконно вилученими з природного середовища»;
 
8. 2) У частині першій статті 52-1 Закону після слов «пташиного клею» додати слова: «, газу, струму, диму, холодної метальної, пневматичної зброї, пасток, приладів нічного бачення, у тому числі тепловізорів».
 
-2- Левченко Ю.В.
Пункт 2 пункту 1 розділу 1 законопроекту викласти у наступній редакції: «2) у частині першій статті 52-1 Закону після слів «пташиного клею» викласти частину у наступній редакції:
«, газу, струму, диму, холодної метальної, пневматичної зброї, пасток, приладів нічного бачення, у тому числі тепловізорів, монониткових (волосінних) сіток (крім тих, що призначені для промислового лову), транспортних та інших технічних засобів і обладнання, які не передбачають швидку смерть об’єктів тваринного світу і не виключають їх страждання, а також інших засобів, заборонених законом.»«
 
Враховано   2) частину першу статті 52-1 після слів «пташиного клею» доповнити словами «газу, струму, диму, холодної метальної, пневматичної зброї, пасток, приладів нічного бачення, у тому числі тепловізорів, монониткових (волосінних) сіток (крім призначених для промислового лову), транспортних та інших технічних засобів і обладнання, що не передбачають швидку смерть об’єктів тваринного світу і не виключають їх страждання, а також інших засобів, заборонених законом».
 
9. 2. У Законі України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 27, ст.230 із наступними змінами):
 
   5. У Законі України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 27, ст. 230; 2013 р., № 46, ст. 640; 2014 р., № 23, ст. 873; 2015 р., № 25, ст. 194, ст. 195):
 
10. 1) Абзац одинадцятий статті 1 Закону викласти у новій редакції:
 
   1) абзац одинадцятий статті 1 викласти в такій редакції:
 
11. «жорстоке поводження з тваринами - знущання, залякування тварин, побої; на цькування тварин одна на одну; використання оснащень, інвентарю, що травмують тварин; примушування тварин до виконання неприродних для них дій, що призводять до травмування; використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень; застосування жорстоких способів у вихованні та годуванні тварин; залишення тварин без достатнього за фізіологічними показниками харчування та доступу до води, використання отрути проти тварин;».
 
-3- Писаренко В.В.
Абзац другий підпункту 1 пункту 2 проекту викласти у такій редакції:
«жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів (крім, використання на полюванні), руйнування місць проживання диких тварин, покидання домашніх та сільськогосподарських тварин напризволяще, а також іншу дію (бездіяльність), яка тягне за собою хворобу, каліцтво, травму, виснаження від тривалого голодування або загибель тварин»;
 
Враховано частково   «жорстоке поводження з тваринами - знущання, залякування тварин, побої, нацьковування тварин одна на одну, використання оснащення, інвентарю, що травмують тварин, примушування тварин до виконання неприродних для них дій, що призводять до травмування, використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень, застосування жорстоких способів у вихованні та годуванні тварин, залишення тварин без достатнього за фізіологічними показниками харчування та доступу до води, використання отрути проти тварин, залишення домашніх та сільськогосподарських тварин напризволяще»;
 
    -4- Писаренко В.В.
Після абзацу другого підпункту першого пункту 2 проекту доповнити новими підпунктами другим-сьомим такого змісту:
«2) У статті 7:
частину другу доповнити новим реченням такого змісту: «Особа, яка несе відповідальність за тварину, зобов'язана забезпечити їй захищеність від болю, травм, хвороб і страждань»;
частину четверту викласти у новій редакції:
«Кількість домашніх тварин, що утримуються у квартирі багатоквартирного будинку та у садибному, житловому будинку,
встановлюється правилами утримання домашніх тварин та обмежується можливістю забезпечення їм умов утримання, відповідно до вимог цього Закону»,
3) у статті 9:
абзац третій частини першої викласти у новій редакції:
«дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення де утримується домашня тварина (місце постійного утримання), норм співжиття, ветеринарно-санітарних норм утримання та розведення домашніх тварин у житлових приміщеннях та на території садибних будинків, норм громадського порядку»;
частину другу доповнити новим реченням такого змісту:
«Якщо відсутня можливість подальшого утримання домашньої тварини, власник зобов'язаний передати Ті у власність іншої фізичної або юридичної особи»;
частину п'яту доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:
«прибирання екскрементів за своєю твариною у місцях загального користування (ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів)>>;
частину шосту викласти у новій редакції:
«При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду та покидати домашніх тварин напризволяще».
4) Статтю 12 доповнити новою частиною другою такого змісту:
«Відмова власника тварини від права на власність не звільняє його від обов'язків по утриманню та відповідальності за тварину до передачі її іншій особі».
У зв'язку з цим, частину другу - четверту вважати частинами третьою - п'ятою відповідно».
5) У абзаці третьому частини першої статті 29 слова <<домашніх, безпритульних тварин» виключити.
6) У частині першій статті 30:
абзац другий частини першої після слів «захисту сільськогосподарських» доповнити словами «домашніх, безпритульних та бродячих тварин»;
абзац третій частини першої доповнити словами «та розведення домашніх тварин у житлових приміщеннях та на території садибних будинків»;
7) У частині першій статті 30 1:
у абзаці другому після слів: «захисту сільськогосподарських» доповнити словами «домашніх, безпритульних та бродячих тварин»:
у абзаці третьому після слів: «утриманням сільськогосподарських» доповнити словами «домашніх, безпритульних та бродячих тварин».
У зв'язку з цим, підпункти другий та четвертий проекту вважати пунктами восьмим - десятим відповідно.
 
Відхилено    
12. 2) Доповнити новою дев’ятою частиною статтю 20 Закону такого змісту : «Забороняється використання тварин як мішені при навчанні у стрільбі або у змаганнях із стрільби.».
 
   2) статтю 20 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
«Забороняється використання тварин як мішені під час навчання стрільбі або у змаганнях із стрільби»;
 
13. 3) Доповнити новою п’ятою частиною статтю 23 Закону такого змісту: «Регулювання чисельності тварин, які мешкають у населених пунктах, крім хатніх мишей, пацюків та безхребетних, фізичним особам забороняється.».
 
-5- Колєсніков Д.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину першу статті 25 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» викласти в наступній редакції: «Використання тварин у спорті допускається за наявності дозволу на таку діяльність, що видається центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини. Використання диких та сільськогосподарських тварин у видовищних, розважальних заходах, в діяльності цирків, при організації дозвілля з метою отримання прибутку забороняється».
 
Враховано частково   3) статтю 23 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«Регулювання чисельності тварин, що мешкають у населених пунктах, крім хатніх мишей, пацюків та безхребетних, фізичним особам забороняється»;
4) у статті 25:
включити частину першу такого змісту:
«Використання диких та сільськогосподарських тварин у видовищних, розважальних заходах, у діяльності пересувних цирків, під час організації дозвілля з метою отримання прибутку забороняється»;
у частині четвертій слово «видовищних» виключити;
частини сьому і восьму викласти в такій редакції:
«Забороняється використання диких та сільськогосподарських тварин, а також тварин, які важко переносять неволю, закритий простір, дресирування у видовищних заходах, під час організації дозвілля. Забороняється використання тварин, які важко переносять неволю, закритий простір, дресирування, у спорті.
Особа, яка утримує тварину, використання якої в циркових, спортивних та інших видовищних заходах є неможливим або забороненим, зобов'язана забезпечити такій тварині умови утримання відповідно до вимог цього Закону»;
 
    -6- Колєсніков Д.В.
Шпенов Д.Ю.
У частині четвертій статті 25 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» слово «видовищних» виключити.
 
Враховано    
    -7- Колєсніков Д.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину сьому статті 25 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» слово «видовищних» викласти в такій редакції: «Забороняється використання у видовищних заходах, при організації дозвілля диких та сільськогосподарських тварин, а також тварин, які важко переносять неволю, закритий простір, дресирування. Забороняється використання у спорті тварин, які важко переносять неволю, закритий простір, дресирування».
 
Враховано    
    -8- Колєсніков Д.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину восьму статті 25 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» викласти в такій редакції: «Особа, яка утримує тварину, використання якої в циркових, спортивних та інших видовищних заходах є неможливим або забороненим, зобов'язана забезпечити вказаній тварині умови утримання відповідно до вимог цього Закону».
 
Враховано    
    -9- Колєсніков Д.В.
Шпенов Д.Ю.
Нову частину дев'яту статті 25 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» викласти в новій редакції: «Забороняється надання фото та відео-послуг з використанням тварин на всій території України».
 
Враховано частково    
14. 4) Доповнити новою десятою частиною статтю 25 Закону такого змісту: «Забороняється надання фотопослуг з використанням тварин у населених пунктах.».
 
-10- Дирів А.Б.
Статтю 25 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» надати в наступній редакції: «Забороняється надання фотопослуг з використанням диких тварин у населених пунктах крім зоопарків, цирків, дельфінаріїв, виставок тварин».
 
Враховано   доповнити частиною десятою такого змісту:
«Забороняється надання фото- та відеопослуг з метою отримання прибутку з використанням диких тварин у населених пунктах, крім зоопарків, цирків, дельфінаріїв, виставок тварин».
 
    -11- Недава О.А.
У частині 10 статті 25 додати слова «занесених до Червоної книги України».
 
Відхилено    
    -12- Ленський О.О.
Частину другу пункту 4 розділу І викласти у такій редакції:
«Забороняється надання фотопослуг з використанням диких тварин у населених пунктах крім зоопарків, цирків, дельфінаріїв, виставок тварин».
 
Враховано    
    -13- Рябчин О.М.
Шкрум А.І.
Частину восьму статті 20 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» викласти в наступній редакції: «Забороняється використання тварин при наданні послуг, повязаних з фотографуванням, з метою отримання прибутку в населених пунктах».
 
Враховано редакційно    
    -14- Рябчин О.М.
Шкрум А.І.
Статтю 20 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» доповнити новою частиною такого змісту: «Забороняється використання тварин пі час жебрацтва».
 
Відхилено    
15. 3. У Законі України «Про мисливське господарство та полювання» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 18, ст.132 із наступними змінами):
 
   2. У Законі України «Про мисливське господарство та полювання» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 18, ст.132; 2014 р., № 6 – 7, ст. 80; 2010 р., № 10, ст. 108; 2015 р., № 25, ст. 194, ст. 195):
 
16. 1) В частині другій абзаці четвертий та п’ятий статті 15 Закону викласти в новій редакції абзаца четвертого: «сіток і пасток для відлову тварин живцем для переселення і з науковою метою;». Абзац шостий і сьомий вважати абзацем п’ятим і шостим.
 
   1) абзац четвертий частини другої статті 15 доповнити словами «з науковою метою та для переселення»;
2) у частині першій статті 20:
 
17. 2) Додати абзац сьомий у пункт 2 статті 20 Закону наступного змісту:
 
   пункт 2 доповнити абзацом сьомим такого змісту:
 
18. «забороняється використання набоїв з свинцевим шротом у всіх поясах особливого режиму зони санітарної охорони джерел питної води та об'єктів централізованого питного водопостачання та на відкритих водоймах, що відноситься до джерел питного водопостачання;».
 
-15- Дирів А.Б.
Абзац сьомий статті 20 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» надати в наступній редакції;
«забороняється використання набоїв з свинцевим шротом у водно-болотних угіддях міжнародного значення та у першому поясі особливого режиму зони санітарної охорони джерел питної води та об'єктів централізованого питного водопостачання та на відкритих водоймах, що відносяться до джерел питного водопостачання;».
 
Враховано редакційно   «забороняється використання набоїв із свинцевим шротом у водно-болотних угіддях міжнародного значення та у першому поясі особливого режиму зони санітарної охорони водних об’єктів»;
 
    -16- Ленський О.О.
У пункті 2) частини третьої розділу І долати абзац сьомий наступного змісту:
«забороняється використання набоїв з свинцевим шротом у водно-болотних угіддях міжнародного значення та у першому поясі особливого режиму зони санітарної охорони джерел питної води та об'єктів централізованого питного водопостачання та на відкритих водоймах, що відносяться до джерел питного водопостачання;».
 
Враховано редакційно    
19. 3) В абзаці другому пункту 4 статті 20 Закону після слова «гачків» додати слова: «холодної метальної зброї, пасток, тепловізорів,».
 
   у пункті 4:
абзац другий після слова «гачків» доповнити словами «холодної метальної зброї, пасток, тепловізорів»;
 
20. 4) В абзаці п’ятнадцятому пункту 4 статті 20 Закону після слова «звірів» додати:
 
      
21. «збирання яєць, добування потомства мисливських видів тварин із гнізд, переміщення гнізд, лігвищ, розкопування нір, стрільба по зграям птахів і іншим скупченням тварин, використання тварин в якості мішені при навчанні стрільбі або у змаганнях по стрільбі, облавне полювання „котлом», „підковою», випалювання рослинності в місцях концентрації тварин;».
 
-17- Дирів А.Б.
в абзаці п'ятнадцятому статті 20 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» слова «стрільба по зграям птахів і іншим скупченням тварин», «облавне полювання "котлом", "підковою", випалювання рослинності в місцях концентрації тварин» вилучити.
 
Враховано   абзац п’ятнадцятий доповнити словами «збирання яєць, добування потомства мисливських видів тварин із гнізд, переміщення гнізд, лігвищ, розкопування нір, використання тварин як мішені під час навчання стрільбі або у змаганнях із стрільби»;
 
    -18- Недава О.А.
У пункті 4) частини 1 статті 20 замість слів «по зграям птахів і ІНшим скупченням тварин» - записати: «по зграях птахів та інших скупченнях тварин»
 
Відхилено    
    -19- Ленський О.О.
В абзаці п'ятнадцятому пункту 4 статті 20 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» після слова «звірів» додати: «збирання яєць, добування потомства мисливських видів тварин із гнізд, переміщення гнізд, лігвищ, розкопування нір, використання тварин в якості мішені при навчанні стрільбі або у змаганнях по стрільбі;».
 
Враховано    
22. 5) Абзац сімнадцятий пункту 4 статті 20 Закону викласти в наступній редакції:
 
   абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:
 
23. «на тварин, які зазнають лиха (переправляються водою або по кризі; рятуються від бурі, пожежі, снігопаду, розливу, снігової лавини, потерпають від голоду, потрапляють в ожеледицю, наст, глибокий сніг, на обмерзлих птахів, які знаходяться в ополонках, на тварин в інших місцях надзвичайних ситуацій); на тварин, які знаходяться у безпомічному стані (на нельотний молодняк (хлопунків), нельотних дорослих нелітаючих птахів, вагітних самок, на тварин під час розмноження і виховування потомства, весняних міграцій птахів;»
 
   «на тварин, які зазнають лиха (переправляються водою або по кризі; рятуються від бурі, пожежі, снігопаду, розливу, снігової лавини, потерпають від голоду, потрапляють на ожеледицю, наст, у глибокий сніг, на обмерзлих птахів в ополонках, на тварин в інших місцях надзвичайних ситуацій), на тварин, які знаходяться у безпорадному стані (на нельотний молодняк (хлопунків), дорослих нелітаючих птахів, вагітних самок, на тварин під час розмноження і вирощування потомства, весняних міграцій птахів»;
 
24. 6) В пункті 5 статті 20 Закону після слова «добування» додати кому та наступні слова:
 
   пункт 5 доповнити словами «перевезення заряджених рушниць в автомобілях на території мисливських угідь»;
 
25. «провіз заряджених рушниць в машинах в мисливських угіддях, находження з рушницею в загоні під час облавного полювання;»
 
-20- Дирів А.Б.
У пункті 5 статті 20 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» слова «находження з рушницею в загоні під час облавного полювання» виключити.
 
Враховано      
    -21- Ленський О.О.
У пункті 6) в абзаці другому слова «находження з рушницею в загоні під час облавного полювання» виключити.
 
Враховано    
26. 7) В пункті 8 статті 20 Закону після слова «тварин» додати кому та наступні слова:
 
      
27. «а саме, занесених в Червону книгу України, а також в перелік видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, занесених до Списку ІІ Бернської Конвенції (Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі);».
 
   пункт 8 доповнити словами «а саме на занесених до Червоної книги України, а також до переліку видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, занесених до Додатка ІІ Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі»;
 
28. 8) В пункті 9 статті 20 Закону слова «яєць птахів» вилучити.
 
   у пункті 9 слова «яєць птахів» виключити;
 
29. 9) У статті 33:
 
   3) у статті 33:
 
30. а) У частині першій слово «вовків» виключити.
 
   у частині першій слово «вовків» виключити;
 
31. б) У частині другій слово «вовка» виключити, а також в кінці частині другій додати слова «; у природних заповідниках, заповідних зонах біосферних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків відстріл та відлов перелічених тварин забороняється.».
 
   у частині другій:
у реченні першому слова «вовка і» виключити;
доповнити реченням другим такого змісту: «У природних заповідниках, заповідних зонах біосферних заповідників, національних природних парках, регіональних ландшафтних парках відстріл та відлов перелічених тварин забороняється»;
 
32. в) У частині четвертій слово «вовків» виключити.
 
   у частині четвертій слово «вовків» виключити.
 
33. 4. Внести до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»
 
   4. Абзац другий частини третьої статті 36 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112) після слів «вилов риби» доповнити словами «використання набоїв із свинцевим шротом під час полювання».
 
34. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 16, ст.112 із наступними змінами:
 
      
35. 1) У абзаці другому третьої частини ст. 36 Закону після слів «вилов риби» додати «використання набоїв зі свинцевим шротом при полюванні,».
 
      
36. 2) У абзаці другому четвертої частини ст. 36 Закону після слів «добрив» додати «використання набоїв зі свинцевим шротом при полюванні,».
 
-22- Дирів А.Б.
Абзац другий частини четвертої статті 36 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» виключити.
 
Враховано      
    -23- Ленський О.О.
У частині четвертій пункт 2), 3) виключити.
 
Враховано    
37. 3) У абзаці третьому п’ятої частини ст. 36 Закону після слів «вод» додати кому, та додати слова «використання набоїв зі свинцевим шротом при полюванні;».
 
-24- Дирів А.Б.
Абзац третій частини п'ятої статті 36 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» виключити.
 
Враховано      
38. 5. Внести до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» (Відомості Верховної Ради України) (ВВР) 1992, № 34, ст.502 із наступними змінами):
 
   1. У Законі України «Про природно-заповідний фонд України» (Відомості Верховної Ради України 1992 р., № 34, ст. 502; 2000 р., № 4, ст. 26; 2012 р., № 2-3, ст. 3; 2010 р., № 11, ст. 112; 2015 р., № 25, ст. 195):
 
39. 1) В статтю 9-1 Закону додати нову п’ятнадцяту частину наступного змісту: «Забороняється спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду засобами, які негативно впливають на стан біорізноманіття і природних екосистем.».
 
   1) статтю 9-1 доповнити частиною п’ятнадцятою такого змісту:
«Забороняється спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду засобами, що негативно впливають на стан біорізноманіття і природних екосистем»;
 
40. 2) у абзаці третьому частини першій статті 16 Закону після слова «очерету» доповнити словами «добування піску та гравію в річках та інших водоймах, проведення рубок головного користування та всіх видів поступових та суцільних рубок, рубка сухостійних, дуплястих дерев,»;
 
-25- Недава О.А.
У пункті 2 частини 1 статті 16 додати слова «а також дерев з гніздами рідкісних видів птахів, занесених до Червоної книги України (чорний лелека, скопа, орлан-білохвост та інші)».
 
Враховано   2) у статті 16:
абзац третій частини першої після слова «очерету» доповнити словами «добування піску та гравію в річках та інших водоймах, проведення рубок головного користування та всіх видів поступових та суцільних рубок, рубка сухостійних, дуплястих дерев, а також дерев з гніздами рідкісних видів птахів, занесених до Червоної книги України (чорний лелека, скопа, орлан-білохвіст та інші)»;
 
41. 3) В абзац третій частини другої статті 16 Закону після «заповідника» додати слова «, та проводяться з метою безпеки людей;».
 
   абзац третій частини другої після слова «заповідника» доповнити словами «та проводяться з метою забезпечення безпеки людей»;
 
42. 4) В частину третю статті 16 Закону після слова «ділянок» додати: « (які займають не більше 1% території природного заповідника),».
 
   частину третю після слова «ділянок» доповнити словами « (загальною площею не більше 1 відсотка території природного заповідника)»;
 
43. 5) У статті 18 закону додати частину сьому наступного змісту: «З біосферним заповідником узгоджуються питання господарської діяльності (рубки лісу, у тому числі рубки формування та оздоровлення лісів, сінокосіння, випас худоби, розорювання, рекреація, розміщення звалищ, добування корисних копалин, будівництво споруд, шляхів) юридичних та фізичних осіб, яка здійснюється у межах території біосферного заповідника.».
 
-26- Веселова Н.В.
Виключити підпункт 5 пункту 5 розділу І.
 
Враховано частково   3) статтю 18 доповнити частиною сьомою такого змісту:
«З біосферним заповідником узгоджуються питання господарської діяльності (рубки лісу, у тому числі рубки формування та оздоровлення лісів, сінокосіння) юридичних та фізичних осіб, що провадиться у межах території біосферного заповідника»;
 
    -27- Чижмарь Ю.В.
У пункті 5 частини першої законопроекту підпункти 5) - 7) виключити..
 
Враховано частково    
    -28- Левченко Ю.В.
Підпункт 5 пункту 5 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано частково    
    -29- Ленський О.О.
У частині пятій пункти 5) - 7) виключити.
 
Враховано частково    
    -30- Гуляєв В.О.
Зміни до статті 18 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» вилучити.
 
Враховано частково    
    -31- Рябчин О.М.
Шкрум А.І.
Частину 7 статті 18 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» виключити.
 
Враховано частково    
44. 6) У статті 21 Закону додати частину п’яту наступного змісту: «З національним природним парком узгоджуються питання господарської діяльності (рубки лісу, у тому числі рубки формування та оздоровлення лісів, сінокосіння, випас худоби, розорювання, рекреація, розміщення звалищ, добування корисних копалин, будівництво споруд, шляхів) юридичних та фізичних осіб, яка здійснюється у межах території національного природного парку.».
 
-32- Веселова Н.В.
Виключити підпункт 6 пункту 5 розділу І.
 
Враховано частково   4) статтю 21 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«З національним природним парком узгоджуються питання господарської діяльності (рубки лісу, у тому числі рубки формування та оздоровлення лісів, сінокосіння) юридичних та фізичних осіб, що провадиться у межах території національного природного парку»;
 
    -33- Левченко Ю.В.
Підпункт 6 пункту 5 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано частково    
    -34- Гуляєв В.О.
Зміни до статті 21 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» вилучити.
 
Враховано частково    
    -35- Рябчин О.М.
Шкрум А.І.
Частину 5 статті 21 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» виключити.
 
Враховано частково    
45. 7) У статтю 24 Закону додати частину третю наступного змісту: «З регіональним ландшафтним парком узгоджуються питання господарської діяльності (рубки лісу, у тому числі рубки формування та оздоровлення лісів, сінокосіння, випас худоби, розорювання, рекреація, розміщення звалищ, добування корисних копалин, будівництво споруд, шляхів) юридичних та фізичних осіб, яка здійснюється у межах території регіонального ландшафтного парку.».
 
-36- Веселова Н.В.
Виключити підпункт 7 пункту 5 розділу І.
 
Враховано частково   5) статтю 24 доповнити частиною третьою такого змісту:
«З регіональним ландшафтним парком узгоджуються питання господарської діяльності (рубки лісу, у тому числі рубки формування та оздоровлення лісів, сінокосіння) юридичних та фізичних осіб, що провадиться у межах території регіонального ландшафтного парку»;
 
    -37- Левченко Ю.В.
Підпункт 7 пункту 5 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано частково    
    -38- Гуляєв В.О.
Зміни до статті 24 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» вилучити.
 
Враховано частково    
    -39- Рябчин О.М.
Шкрум А.І.
Частину 3 статті 24 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» виключити.
 
Враховано частково    
46. 8) У частині першій статті 32 Закону після слова «флори» додати кому та слова, «а також суцільні рубки та вирубування дуплястих дерев.».
 
   6) частину першу статті 32 доповнити словами «а також суцільні рубки та вирубування дуплястих дерев»;
 
47. 9) У частині першій статті 34 Закону після слова «колекцій» додати кому та слова, «а також суцільні рубки та вирубування дуплястих дерев.».
 
   7) частину першу статті 34 доповнити словами «а також суцільні рубки та вирубування дуплястих дерев»;
 
48. 10) Частину другу статті 38 Закону викласти в наступній редакції: «На території парків-пам’яток садово-паркового мистецтва забезпечується проведення екскурсій та регульований відпочинок населення, здійснюється догляд за насадженням із забороною суцільних рубок та вирубання дуплястих дерев, проводиться підсадка дерев та чагарників ідентичного видового складу, замість загиблих, вживаються заходи щодо збереження композиції із дерев, чагарників і квітів, трав’яних газонів.»
 
   8) частину другу статті 38 викласти в такій редакції:
«На території парків - пам’яток садово-паркового мистецтва забезпечується проведення екскурсій та регульований відпочинок населення, здійснюється догляд за насадженням із забороною суцільних рубок та вирубування дуплястих дерев, проводиться підсадка дерев та чагарників ідентичного видового складу замість загиблих, вживаються заходи щодо збереження композиції із дерев, чагарників і квітів, трав’яних газонів»;
 
49. 11) В частині четвертій статті 52 слова «заповідних урочищ, а також заказників, пам’яток природи» вилучити.
 
   9) у частині четвертій статті 52 слова «заповідних урочищ, а також заказників, пам’яток природи» виключити;
 
50. 12) Додати нову другу частину до ст. 54 Закону наступного змісту: «Забороняється реорганізація природного заповідника або частини його території в інші категорії (крім біосферного заповідника) природно-заповідного фонду.».
 
   10) статтю 54 доповнити частиною другою такого змісту:
«Забороняється реорганізація природного заповідника або частини його території в інші категорії (крім біосферного заповідника) природно-заповідного фонду»;
 
51. 13) В статтю 61 Закону додати нову п’яту частину наступного змісту: «Охорона територій і об’єктів природно-заповідного фонду здійснюється посадовими особами служби державної охорони природно-заповідного фонду України в усі дні тижня з урахуванням положення трудового законодавства про ненормований режим робочого часу і наданням вихідних днів за змінним графіком.».
 
   11) статтю 61 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«Охорона територій і об’єктів природно-заповідного фонду здійснюється посадовими особами служби державної охорони природно-заповідного фонду України з урахуванням положення трудового законодавства про ненормований режим робочого часу і наданням вихідних днів за змінним графіком».
 
52. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
53. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
54. 2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з моменту набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
55. забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
56. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття відповідних актів, що випливають із цього Закону.
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
57. Голова Верховної Ради України
В. ГРОЙСМАН

   Голова Верховної Ради України
А. ПАРУБІЙ