Кількість абзаців - 44 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих України з метою виконання Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо виконання Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1) У Законі України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 14, ст. 97) із наступними змінами):
 
   5. Частину четверту статті 63 Закону України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97) викласти в такій редакції:
 
5. 1.У ст. 63 частину четверту викласти у такій редакції:
 
-1- Недава О.А.
Статтю 63 зберегти у чинній редакції.
 
Відхилено      
6. «Підприємства, установи, організації та громадяни зобов’язані відшкодовувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу. Розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного світу, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування та методик їх розрахунку встановлюється Кабінетом Міністрів України.».
 
-2- Дирів А.Б.
У статті 63 Закону «Про траринний світ» виключити слова «та методик їх розрахунку».
 
Враховано   «Підприємства, установи, організації та громадяни зобов’язані відшкодовувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу. Розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного світу, а також за знищення чи погіршення середовища їх існування встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
    -3- Ленський О.О.
У розділі І: у частині першій у абзаці другому слова «та методик їх розрахунку» виключити.
 
Враховано    
7. 2) У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 17, ст. 99) із наступними змінами):
 
   2. Абзац третій частини п’ятої статті 70 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст. 170) доповнити словами «а також дерев з гніздами рідкісних видів птахів, занесених до Червоної книги України (чорний лелека, скопа, орлан-білохвіст та інші), дуплястих та найстаріших дерев».
 
8. 1.У частині п’ятій статті 70 Закону після слова «дерев» додати:
 
      
9. «а також дерев з гніздами рідкісних видів птахів, занесених до Червоної книги України (чорний лелека, скопа, орлан-білохвіст та інші), дуплястих дерев, а також найстаріших дерев, що мають обсяг стовбура більше 5 м.».
 
-4- Недава О.А.
У частині п’ятій статті 70 Лісового кодексу України слова «що мають обсяг стовбура більше 5 м.» вилучити.
 
Враховано      
10. 3) У Законі України «Про природно-заповідний фонд України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 34, ст. 502) ( із наступними змінами):
 
   3. У Законі України «Про природно-заповідний фонд України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502; 2000 р., № 4, ст. 26; 2010 р., № 11, ст. 112; 2012 р., № 2-3, ст. 3):
 
11. 1.У кінці частини першої статті 9-1 додати: «Документація по лімітах на спеціальне використання природних ресурсів в природних , біосферних заповідниках та національних природних парках підлягає обов’язковому розгляду Громадської комісії з розгляду лімітів на спеціальне використання природних ресурсів в природних, біосферних заповідниках та національних природних парках, Положення про які затверджує Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища».
 
-5- Недава О.А.
Статтю 9-1 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» зберегти у чинній редакції.
 
Враховано      
12. 2.У частині першій статті 12 Закону після слова «керівники» додати слова «що мають екологічну, біологічну або географічну освіту.».
 
   1) речення друге частини першої статті 12 після слова «керівники» доповнити словами «які мають екологічну, біологічну або географічну освіту та»;
 
13. 3.У статті 15 у частині першій після слова «них» додати слова «моніторингу за динамікою природних процесів.».
 
-6- Недава О.А.
У статті 15 Закону України «Про природно-заповідний фонд України»слова «моніторингу за динамікою природних процесів,» вилучити.
 
Враховано      
14. 4.У статті 16
 
   2) абзац четвертий частини першої статті 16 викласти в такій редакції:
«мисливство, рибальство, лісокультурні роботи, рубка дуплястих дерев, всі види екскурсій, крім пішохідних, біотехнічні заходи, сінокосіння механізованими засобами, туризм, інтродукція нових видів тварин і рослин, проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємність угідь, збирання колекційних та інших матеріалів, крім матеріалів, необхідних для виконання наукових досліджень».
 
15. а) У частині першій у абзаці четвертому після слова «рибальство» додати «лісокультурна діяльність, рубка дуплястих дерев, всі види екскурсій крім пішохідних, біотехнічні заходи, сінокосіння механізованим засобом».
 
-7- Рябчин О.М.
Шкрум А.І.
Абзац 3 частини 1 статті 16 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» викласти у такій редакції:
«мисливство, рибальство, лісокультурна діяльність, рубка дуплястих дерев, всі види екскурсій крім пішохідних, біотехнічні заходи, туризм, інтродукція нових видів тварин і рослин, проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємкість угідь, збирання колекційних та інших матеріалів, за винятком матеріалів, необхідних для виконання наукових досліджень».
 
Враховано редакційно      
    -8- Недава О.А.
У статті 16 Закону України «Про природно-заповідний фонд України»слова «лісокультурна діяльність» вилучити.
 
Відхилено    
16. 4) У Законі України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 27, ст. 230) із наступними змінами) :
 
   6. Частину другу статті 17 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 27, ст. 230) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
17. 1.У частині другій статті 17 Закону додати абзац шостий наступного змісту: «Використання для умертвіння пестицидів з діючою речовиною фосфід цинку забороняється.».
 
-9- Дирів А.Б.
У статті 17 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» після слова «умертвіння» додати слово «тварин».
 
Враховано   «Забороняється використовувати для умертвіння тварин пестициди з вмістом фосфіду цинку».
У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим.
 
    -10- Ленський О.О.
У частині четвертій Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» у пункті 1) після слова «умертвіння» додати слово «тварин».
 
Враховано    
18. 2.У статті 20 Закону доповнити частиною сьомою: «Використання ведмедів та вовків для проведення іспитів, змагань і притравки мисливських собак забороняється».
 
-11- Недава О.А.
Частину 8 статті 20 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» залишити у чинній редакції.
 
Враховано      
19. 5) У Законі України «Про мисливське господарство та полювання» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 18, ст. 132) із наступними змінами) :
 
   4. В абзаці першому частини третьої статті 43 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 18, ст. 132) слова « (якщо вона використана порушником в особистих цілях або з його вини стала непридатною для використання)» виключити.
 
20. 1.Абзац другий частини першої статті 19 Закону після слова «галстучника» додати кому та доповнити словами «пісочників, плавунців,».
 
-12- Дирів А.Б.
У пункті 5) розділу І частини першу, другу, третю та четверту виключити як такі, що вже відображені у чинній редакції Закону України «Про мисливське господарство та полювання».
 
Враховано      
21. 2.Абзац другий частини четвертої статті 20 Закону після слова «клеїв» додати кому і доповнити словами «капканів».
 
      
22. 3.У частині першій статті 33 Закону виключити слово «сорок».
 
      
23. 4.У частині четвертій статті 33 Закону виключити слово «сорок».
 
      
24. 5.У частині третій статті 43 Закону слова « (якщо вона використана порушником в особистих цілях або з його вини стала непридатною для використання)» виключити.
 
      
25. 6) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122 (із наступними змінами):
 
   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
26. 1.У статті 87 Кодексу:
 
   у статті 87:
 
27. а) У частині першій слова «від трьох до п’яти» замінити на «від тридцяти до п’ятидесяти», а «від п’яти до семи» замінити на «від п’ятидесяти до семидесяти».
 
   в абзаці другому частини першої слова «від трьох до п’яти» замінити словами «від тридцяти до п’ятдесяти», а слова «від п’яти до семи» - словами «від п’ятдесяти до сімдесяти»;
 
28. б) У частині другій слова «від п’яти до семи» замінити на «від п’ятидесяти до семидесяти».
 
   в абзаці другому частини другої слова «від п’яти до семи» замінити словами «від п’ятдесяти до сімдесяти»;
 
29. 2.У статті 88 Кодексу:
 
   2) у статті 88:
 
30. а) У частині першій слова «від трьох до п’яти» замінити на «від тридцяти до п’ятидесяти», а «від п’яти до семи» замінити на «від п’ятидесяти до семидесяти».
 
   в абзаці другому частини першої слова «від трьох до п’яти» замінити словами «від тридцяти до п’ятдесяти», а слова «від п’яти до семи» - словами «від п’ятдесяти до сімдесяти»;
 
31. б) У частині другій слова «від п’яти до десяти» замінити на «від п’ятидесяти до ста», а «від семи до дванадцяти» замінити на «від семи десяти до ста двадцяти».
 
   в абзаці другому частини другої слова «від п’яти до десяти» замінити словами «від п’ятдесяти до ста», а слова «від семи до дванадцяти» - словами «від сімдесяти до ста двадцяти»;
 
32. 3. У частині другій статті 88-2 Кодексу слова «від трьох до семи» замінити на «від тридцяти до семидесяти».
 
-13- Писаренко В.В.
Пункт 6 розділу І Проекту після підпункту 3 доповнити новими підпунктами четвертим та п’ятим такого змісту:
«4) Статтю 89 Кодексу викласти у новій редакції:
«Стаття 89. Жорстоке поводження з тваринами
Знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, руйнування місць проживання диких тварин, покидання домашніх та сільськогосподарських тварин напризволяще, а також іншу дію (бездіяльність), яка тягне за собою хворобу, травму, каліцтво, виснаження від тривалого голодування, надмірних фізіологічних та психологічних навантажень або загибель тварин, –
тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятидесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин».
5) Статтю 154 Кодексу викласти у новій редакції:
«Стаття154. Порушення правил тримання собак і котів
Тримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними правилами, чи понад установлену кількість, без письмової згоди повнолітніх осіб іншої сім`ї, що проживають в одній квартирі з домашніми тваринами; порушення ветеринарно-санітарних вимог щодо утримання та розведення домашніх тварин; тримання незареєстрованих собак; вигулювання собак без повідків і без намордників; залишення домашніх тварин без догляду поза межами місць утримання; відчуження тварин у невизначених для цього місцях та без ветеринарного документа встановленого зразка; відмова в наданні тварини для обстеження на наявність небезпечного захворювання; забруднення екскрементами тварин місць загального користування та громадських місць –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб накладення штрафу — від двадцяти до п’ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров`ю людей або їх майну, а так само повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті,-
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин, на посадових осіб накладення штрафу — від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
У зв’язку з цим, підпункти четвертий та п’ятий розділу І Проекту вважати підпунктами шостим та сьомим відповідно.
 
Відхилено   3) в абзаці другому статті 88-2 слова «від трьох до семи» замінити словами «від тридцяти до сімдесяти»;
 
33. 4. У статті 174 Закону:
 
   4) в абзаці другому статті 174 слова «від десяти до п’ятнадцяти» замінити словами «від ста до ста п’ятдесяти, а слова «або без такої» виключити.
 
34. а) У частині другій слова «від десяти до п’ятнадцяти» замінити на «від ста до ста п’ятидесяти».
 
      
35. б) В кінці частини другій слова «або без такої» вилучити.
 
      
36. 5. У статті 255:
 
      
37. «У частині першій пункт 9 доповнити наступним абзацом: «громадський інспектор з охорони довкілля (частина четверта статті 85, 88-1, 91).
 
      
38. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
39. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
40. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з моменту набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
41. забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
42. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття відповідних актів, що випливають із цього Закону.
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
43. Голова Верховної Ради України В.Б. Гройсман

   Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ