Кількість абзаців - 23 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо створення друкованих засобів масової інформації Міністерством оборони України та військово-цивільними адміністраціями на час проведення антитерористичної операції (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон УкраЇни
 
   Закон УкраЇни
 
1. .
;  
-1- Рябчин О.М.
В назві законопроекту:
«В назві Проекту Закону виключити слова «та військово-цивільними адміністраціями».
 
Відхилено   Про внесення змін до деяких законів України щодо створення друкованих засобів масової інформації Міністерством оборони України та військово-цивільними адміністраціями на час проведення антитерористичної операції
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. У Законі України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) вУкраїні» (Відомості Верховної Ради України, 1993р., № 1, ст. 1, № 46, ст. 427):
 
   1. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993р., № 1, ст. 1, № 46, ст. 427) доповнити статтею 8-1 такого змісту:
 
5. 1) Після статті 8 доповнити закон статтею 8-1 в такій редакції:
 
      
6. «Стаття 8-1 Друкований засіб масової інформації, заснований Міністерством оборони України та військово-цивільними адміністраціями на час проведення антитерористичної операції
 
-2- Рябчин О.М.
В абзаці другому підпункту 1 пункту 1 розділу І:
«В назві ст. 8 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» виключити слова «та військово-цивільними адміністраціями».
 
Відхилено   «Стаття 8-1. Друкований засіб масової інформації, заснований Міністерством оборони України та військово-цивільними адміністраціями на час проведення антитерористичної операції
 
7. На час проведення антитерористичної операції право на створення друкованого засобу масової інформації мають Міністерство оборони України та військово-цивільні адміністрації.
 
-3- Рябчин О.М.
В абзаці третьому підпункту 1 пункту 1 розділу І:
«В абзаці 1 ст. 8-1 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» слово «мають» замінити на слово «має», та виключити слова «та військово-цивільні адміністрації».
 
Відхилено   На час проведення антитерористичної операції, період якої визначено Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», право на створення друкованого засобу масової інформації мають Міністерство оборони України та військово-цивільні адміністрації.
 
    -4- Парасюк В.З.
Абзац третій підпункту 1 пункту 1 розділу І викласти у такій редакції:
«На час проведення антитерористичної операції, період якої визначено абзацом першим статті 1 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», право на створення друкованого засобу масової інформації мають Міністерство оборони України та військово-цивільні адміністрації».
 
Враховано частково    
8. До складу редакційної колегії друкованого засобу масової інформації, заснованого Міністерством оборони України та військово-цивільними адміністраціями на час проведення антитерористичної операції повинні входити пропорційно прес-офіцери прес центру штабу антитерористичної операції, журналісти, які працюють в районі проведення антитерористичної операції і висвітлюють військову тематику, а також представники від громадських об’єднань та асоціацій.
 
-5- Рябчин О.М.
В абзаці четвертому підпункту 1 пункту 1 розділу І:
«В абзаці 2 ст. 8-1 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» виключити слова «та військово-цивільними адміністраціями».
 
Відхилено   До складу редакційної колегії друкованого засобу масової інформації, заснованого Міністерством оборони України та військово-цивільними адміністраціями на час проведення антитерористичної операції, повинні входити представник Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, пропорційно прес-офіцери прес-центру штабу антитерористичної операції, журналісти, які працюють у районі проведення антитерористичної операції і висвітлюють військову тематику, а також представники громадських об’єднань та асоціацій.
 
    -6- Веселова Н.В.
В абзаці четвертому підпункту 1 пункту 1 розділу І:
«Абзац другий статті 8-1 викласти в наступній редакції:
«До складу редакційної колегії друкованого засобу масової інформації, заснованого Міністерством оборони України та військово-цивільними адміністраціями на час проведення антитерористичної операції повинні входити представник Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо-переміщених осіб України, пропорційно прес-офіцери прес центру штабу антитерористичної операції, журналісти, які працюють в районі проведення антитерористичної операції і висвітлюють військову тематику, а також представники від громадських об’єднань та асоціацій.».
 
Враховано    
9. Фінансування діяльності друкованого засобу масової інформації здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України.
 
-7- Рябчин О.М.
Абзац п’ятий викласти у такій редакції:
«Інформація, яку розміщено у такому друкованому засобі масової інформації, повинна відповідати дійсності, бути перевіреною та неупередженою. Реклама програм політичних партій, виборчих блоків, діяльності їх керівників та членів, яка має агітаційний характер, забороняється.
Фінансування діяльності друкованого засобу масової інформації здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України.».
 
Враховано   Інформація, розміщена в такому друкованому засобі масової інформації, повинна відповідати дійсності, бути перевіреною та неупередженою. Реклама програм політичних партій, виборчих блоків, діяльності їх керівників та членів, що має агітаційний характер, забороняється.
Фінансування діяльності друкованого засобу масової інформації здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
 
10. Після закінчення антитерористичної операції друкований засіб масової інформації, заснований Міністерством оборони України та військово-цивільними адміністраціями на час проведення антитерористичної операції підлягає реформуванню у відповідності до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».
 
-8- Шинькович А.В.
В абзаці шостому підпункту 1 пункту 1 розділу І після слів «антитерористичної операції» вставити слова «протягом трьох місяців».
 
Враховано   Після закінчення антитерористичної операції, період якої визначено Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», друкований засіб масової інформації, заснований Міністерством оборони України та військово-цивільними адміністраціями на час проведення антитерористичної операції, протягом трьох місяців підлягає реформуванню відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».
 
    -9- Рябчин О.М.
В абзаці шостому підпункту 1 пункту 1 розділу І:
«В абзаці 4 ст. 8-1 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» виключити слова «та військово-цивільними адміністраціями».
 
Відхилено    
    -10- Парасюк В.З.
Абзац шостий підпункту 1 пункту 1 розділу І викласти у такій редакції:
«Після закінчення антитерористичної операції, період якої визначено абзацом першим статті 1 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», друкований засіб масової інформації, заснований Міністерством оборони України та військово-цивільними адміністраціями на час проведення антитерористичної операції підлягає реформуванню у відповідності до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».
 
Враховано частково    
11. 2. У Законі України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» (Відомості Верховної Ради, 2016, № 3, ст.34):
 
   2. Статтю 14 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» (Відомості Верховної Ради, 2016 р., № 3, ст.34) після пункту 4 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
12. 1) у статті 14:
 
      
13. а) після частини четвертої доповнити закон частиною п’ятою в наступній редакції
 
      
14. «5. На час проведення антитерористичної операції право на створення друкованого засобу масової інформації за рахунок коштів державного бюджету України мають Міністерство оборони України та військово-цивільні адміністрації.
 
-11- Рябчин О.М.
В абзаці третьому підпункту 1 пункту 2 розділу І:
«В абзаці 1 частини 5 ст. 14 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» слово «мають» замінити на слово «має», та виключити слова «та військово-цивільні адміністрації».
 
Відхилено   «5. На час проведення антитерористичної операції, період якої визначено Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», право на створення друкованого засобу масової інформації за рахунок коштів державного бюджету мають Міністерство оборони України та військово-цивільні адміністрації.
 
    -12- Парасюк В.З.
Абзац третій підпункту 1 пункту 2 розділу І викласти у такій редакції:
«5. На час проведення антитерористичної операції, період якої визначено абзацом першим статті 1 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», право на створення друкованого засобу масової інформації за рахунок коштів державного бюджету України мають Міністерство оборони України та військово-цивільні адміністрації».
 
Враховано частково    
15. Після закінчення антитерористичної операції друкований засіб масової інформації, заснований Міністерством оборони України та військово-цивільними адміністраціями на час проведення антитерористичної операції підлягає реформуванню у відповідності з цим законом.»
 
-13- Шинькович А.В.
В абзаці четвертому підпункту 1 пункту 2 розділу І після слів «антитерористичної операції» вставити слова «протягом трьох місяців».
 
Враховано   Після закінчення антитерористичної операції, період якої визначено Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», друкований засіб масової інформації, заснований Міністерством оборони України та військово-цивільними адміністраціями на час проведення антитерористичної операції, протягом трьох місяців підлягає реформуванню відповідно до цього Закону».
 
    -14- Рябчин О.М.
В абзаці третьому підпункту 1 пункту 2 розділу І:
«В абзаці 2 частини 5 ст. 14 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» виключити слова «та військово-цивільні адміністрації».
 
Відхилено    
    -15- Парасюк В.З.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 2 розділу І:
«Після закінчення антитерористичної операції, період якої визначено абзацом першим статті 1 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», друкований засіб масової інформації, заснований Міністерством оборони України та військово-цивільними адміністраціями на час проведення антитерористичної операції підлягає реформуванню у відповідності з цим законом».
 
Враховано частково    
16. б) частину п’яту відповідно вважати частиною шостою.
 
   У зв’язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6.
 
17. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
18. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
19. 2. Кабінету Міністрів України в тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
20. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
 
   подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
 
21. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
22. забезпечити перегляд та скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

   забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.