Кількість абзаців - 67 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями»
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122):
 
   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
5. 1) доповнити статтею 166-23 такого змісту:
 
-1- Галасюк В.В.
У підпункті 1 пункту 1 розділу І цифри «166-23» замінити цифрами «166-24»
 
Враховано   1) доповнити статтею 166-24 такого змісту:
 
    -2- Голубов Д.І.
1. Абзац шостий пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) доповнити статтею 166-23 такого змісту:
«Стаття 166-23. Вимагання проставлення відбитку печатки на документі
Вимагання посадовою особою органу державної влади або органу місцевого самоврядування проставити відбиток печатки суб’єкта господарювання на документах, які їм подаються, або відмова приймати вказані документи у зв’язку з відсутністю відбитка печатки –
тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
Відхилено    
    -3- Ленський О.О.
У розділі І у частині першій пункті 1) виключити, а саме:
1) доповнити статтею 166-23 такого змісту:
«Стаття 166-23. Вимагання проставлення відбитку печатки на документі
Вимагання посадовою особою органу державної влади або органу місцевого самоврядування проставити відбиток печатки суб’єкта господарювання на документах, які їм подаються, або відмова приймати вказані документи у зв’язку з відсутністю відбитка печатки –
тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
Відхилено    
    -4- Семенуха Р.С.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
6. «Стаття 166-23. Вимагання проставлення відбитку печатки на документі
 
-5- Галасюк В.В.
Назву статті 166-24 КпАП викласти у такій редакції:
«Стаття 166-24. Незаконні вимоги до документу, що подається суб’єктом господарювання, органу державної влади або органу місцевого самоврядування»
 
Враховано   «Стаття 166-24. Незаконні вимоги до документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування
 
7. Вимагання посадовою особою органу державної влади або органу місцевого самоврядування проставити відбиток печатки суб’єкта господарювання на документах, які їм подаються, або відмова приймати вказані документи у зв’язку з відсутністю відбитка печатки -
 
-6- Галасюк В.В.
Диспозицію статті 166-24 КпАП- викласти у такій редакції:
«Вимога посадової особи органу державної влади або органу місцевого самоврядування про наявність на документі, що подається суб’єктом господарювання, відбитку його печатки або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлено законом, або відмова у прийнятті документа у зв’язку з відсутністю на ньому відбитку печатки суб’єкта господарювання або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлено законом, -»
 
Враховано   Вимога посадової особи органу державної влади або органу місцевого самоврядування про наявність на документі, що подається суб’єктом господарювання, відбитка його печатки або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом, або відмова у прийнятті документа у зв’язку з відсутністю на ньому відбитка печатки суб’єкта господарювання або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом, –
 
8. тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
   тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
9. 2) статтю 189-2 виключити;
 
   2) статтю 189-2 виключити;
 
10. 3) у статті 221 після цифр «166-22» доповнити цифрами «166-23».
 
-7- Галасюк В.В.
У підпункті 3 пункту 1 розділу І цифри «166-22» замінити словами «166-23», а цифри «166-23» замінити цифрами «166-24»
 
Враховано   3) статтю 221 після цифр «166-23» доповнити цифрами «166-24»;
 
    -8- Семенуха Р.С.
Підпункт 3 пункту 1 розділу І проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
11. 4) у частині першій статті 222 цифри «189-2» виключити;
 
   4) у частині першій статті 222 цифри «189-2» виключити;
 
12. 5) абзац сорок перший пункту 1 частини першої статті 255 після цифр «166-21» доповнити цифрами «166-23».
 
-9- Галасюк В.В.
Підпункту 5) пункту 1 законопроекту викласти у такій редакції:
"5) у пункті 1 частини першої статті 255 абзац «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності (статті 166-10, 166-12, 166-21, 188-38, 188-45)» після цифр «166-21» доповнити цифрами «166-24»."
 
Враховано   5) у пункті 1 частини першої статті 255 абзац «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності (статті 166-10, 166-12, 166-21, 188-38, 188-45)» після цифр «166-21» доповнити цифрами «166-24».
 
    -10- Галасюк В.В.
У підпункті 5 пункту 1 розділу І цифри «166-23» замінити цифрами «166-24»
 
Враховано    
    -11- Ванат П.М.
Романовський О.В.
Абзац пункту І частини першої статті 255: «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, державної політики у сфері ліцензування, дозвільної системи (статті 166-10, 166-12, 166-21, 166-23, 188-38, 188-45)» викласти у новій редакції: центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику та політику у сфері нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (статті 166-10, 166-12, 166-21, 166-23, 188-38, 188-45);
 
Враховано редакційно    
    -12- Продан О.П.
Пункт 5 частини 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«5) у абзаці сорок першому пункту І частини першої статті 255 слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, державної політики у сфері ліцензування, дозвільної системи» замінити словами «Державної регуляторної служби України», після цифр «166-21» доповнити цифрами «166-23»;
 
Враховано редакційно    
    -13- Семенуха Р.С.
Підпункт 5 пункту 1 розділу І проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
13. 2. У частині третій статті 28 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст.56) слова «ним» та «та посвідчується печаткою підприємства, організації (за наявності)» виключити.
 
-14- Семенуха Р.С.
Пункт 2 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«2. Друге речення частини третьої статті 28 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст.56) замінити двома реченнями такого змісту:
«Довіреність видається за підписом керівника або іншої уповноваженої особи. Довіреність посвідчується печаткою підприємства, організації, якщо установчими документами підприємства, організації встановлено обов’язковість скріплення печаткою підпису керівника або іншої уповноваженої особи на довіреності, яка видається від імені цього підприємства, організації».
 
Відхилено   2. У частині третій статті 28 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56) слова «ним» і «та посвідчується печаткою підприємства, організації (за наявності)» виключити.
 
    -15- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У другому реченні частини третьої статті 28 слова «уповноваженої особи» замінити словами «особи, уповноваженої на це установчими документами цієї юридичної особи»
 
Відхилено    
14. 3. Абзац третій частини другої статті 207 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356) виключити;
 
-16- Одарченко Ю.В.
Пункт 3 розділу І виключити, оскільки він звужує свободу договору. Сторони цивільного правочину повинні мати право визначати будь-які умови укладення договору та внесення до нього змін, включно із формами посвідчення підписів.
 
Відхилено   4. Абзац третій частини другої статті 207 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) виключити.
 
    -17- Сольвар Р.М.
Пункт третій розділу першого законопроекту такого змісту: «Абзац третій частини другої статті 207 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356) виключити;» виключити.
 
Відхилено    
    -18- Семенуха Р.С.
Пункт 3 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«3. Частину другу статті 207 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356) викласти в такій редакції:
«2. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).
Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства.
Установчими документами юридичної особи можуть бути визначені види правочинів, які при їх вчиненні повинні бути підписані одночасно двома уповноваженими на це особами цієї юридичної особи.
Обов’язковість скріплення правочину печаткою може бути визначена за письмовою домовленістю сторін на підставі заяви хоча б однієї із сторін, якщо її установчими документами на момент вчинення правочину передбачено обов’язковість скріплення такого виду правочинів печаткою.».
 
Відхилено    
    -19- Гусак В.Г.
Розділ І частину третю законопроекту (абзац третій частини другої статті 207 Цивільного кодексу України) викласти в наступній редакції:
«Правочин може бути скріплений печаткою за письмовою домовленістю сторін.».
 
Відхилено    
    -20- Продан О.П.
Частину 3 розділу І законопроекту виключити
 
Відхилено    
15. 4. Статтю 58-1 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144) викласти у такій редакції:
 
-21- Семенуха Р.С.
Пункт 4 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«4. Статтю 58-1 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144) викласти у такій редакції:
««1. Суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатку.
Якщо суб’єкт господарювання використовує у своїй діяльності печатку, то відомості про наявність печатки та випадки її обов’язкового застосування повинні бути визначені установчими документами такого суб’єкта господарювання.
Якщо суб’єкт господарювання використовує у своїй діяльності печатку, порядок її виготовлення, обліку, зберігання, використання, перевірки наявності та знищення повинен бути визначений внутрішніми документами такого суб’єкта господарювання.
2. Незалежно від того, чи використовує суб’єкт господарювання печатку у своїй діяльності, відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документу, який подається від імені суб’єкта господарювання органу державної влади або органу місцевого самоврядування.
3. Органам державної влади та місцевого самоврядування, нотаріусам забороняється вимагати наявності відбитку печатки суб’єкта господарювання на документах, які їм подаються, або не приймати вказані документи у зв’язку з відсутністю відбитка печатки, якщо інше не встановлено законом або установчими документами суб’єкта господарювання не передбачено необхідність скріплення печаткою відповідних документів, які подаються органам державної влади та місцевого самоврядування, або нотаріусам для вчинення нотаріальної дії.
4. Відсутність відбитку печатки на документі (угоді, правочині) не може бути підставою для визнання його недійсним (неукладеним, невчиненим), крім випадку, коли обов’язковість скріплення такого документу (угоди, правочину) печаткою визначена установчими документами суб’єкта господарювання.
5. Виготовлення та придбання печаток здійснюється без одержання будь-яких документів дозвільного характеру.
6. Якщо законом або установчими документами суб’єкта господарювання прямо не встановлено інше, копія документа, який на виконання вимог законодавства подається суб’єктом господарювання органу державної влади або місцевого самоврядування вважається засвідченою у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи такого суб’єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи – підприємця. Орган державної влади або місцевого самоврядування не вправі вимагати нотаріального засвідчення вірності копії документа у випадку, якщо така вимога не встановлена законом».
 
Враховано редакційно   3. Текст статті 58-1 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144) викласти в такій редакції:
 
    -22- Галасюк В.В.
Пункт 4 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«4. Текст статті 58-1 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144) викласти у такій редакції:
«1. Суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки, однак використання або невикористання печатки суб'єктом господарювання не створює, не змінює та не припиняє прав та обов'язків такого суб'єкта господарювання у відносинах з іншими особами. Наявність або ж відсутність відбитку печатки не підтверджує та не спростовує наявність юридичних фактів або повноважень.
2. Відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документу, який подається від імені суб’єкта господарювання органу державної влади або органу місцевого самоврядування.
3. Відсутність відбитку печатки на документі (угоді, правочині) не може бути підставою для визнання його недійсним (неукладеним, невчиненим).
4. Органам державної влади та місцевого самоврядування забороняється вимагати наявності відбитку печатки суб’єкта господарювання на документах, які їм подаються, або не приймати вказані документи у зв’язку з відсутністю відбитка печатки, якщо інше не встановлено законом.
5. Виготовлення, продаж та/чи придбання печаток здійснюється без одержання будь-яких документів дозвільного характеру.
6. Якщо законом прямо не встановлено інше, копія документа, який на виконання вимог законодавства подається суб’єктом господарювання органу державної влади або місцевого самоврядування, вважається засвідченою у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи такого суб’єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи - підприємця. Орган державної влади або місцевого самоврядування не вправі вимагати нотаріального засвідчення вірності копії документа у випадку, якщо така вимога не встановлена законом.».
 
Враховано редакційно    
16. «1. Суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки.
 
-23- Галасюк В.В.
Текст статті 58-1 Господарського кодексу України викласти в такій редакції:
«1. Суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки. Використання суб’єктом господарювання печатки не є обов’язковим.
2. Відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документа, що подається суб’єктом господарювання органу державної влади або органу місцевого самоврядування. Копія документа, що подається суб’єктом господарювання органу державної влади або органу місцевого самоврядування, вважається засвідченою у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи такого суб’єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи - підприємця. Орган державної влади або орган місцевого самоврядування не вправі вимагати нотаріального засвідчення вірності копії документа у разі, якщо така вимога не встановлена законом.
3. Наявність або відсутність відбитку печатки суб’єкта господарювання не документі на створює юридичних наслідків.
4. Виготовлення, продаж та/або придбання печаток здійснюється без одержання будь-яких документів дозвільного характеру.»
 
Враховано   «1. Суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки. Використання суб’єктом господарювання печатки не є обов’язковим.
 
17. 2. Незалежно від того, чи використовує суб’єкт господарювання печатку у своїй діяльності, відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документу, який подається від імені суб’єкта господарювання органу державної влади або органу місцевого самоврядування.
 
-24- Гусак В.Г.
Розділ І частину четверту законопроекту абзац третій (частина друга статті 58-1 Господарського кодексу України) викласти в наступній редакції:
«2. В разі, якщо суб’єкт господарювання не використовує печатку у своїй діяльності, відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документу, який подається від імені суб’єкта господарювання органу державної влади або органу місцевого самоврядування.»
 
Відхилено   2. Відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування. Копія документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування, вважається засвідченою у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи такого суб’єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи - підприємця. Орган державної влади або орган місцевого самоврядування не вправі вимагати нотаріального засвідчення вірності копії документа у разі, якщо така вимога не встановлена законом.
 
18. 3. Органам державної влади та місцевого самоврядування забороняється вимагати наявності відбитку печатки суб’єкта господарювання на документах, які їм подаються, або не приймати вказані документи у зв’язку з відсутністю відбитка печатки, якщо інше не встановлено законом.
 
      
19. 4. Відсутність відбитку печатки на документі (угоді, правочині) не може бути підставою для визнання його недійсним (неукладеним, невчиненим).
 
-25- Гусак В.Г.
У Розділ І частині четвертій законопроекту абзаці п’ятому (у частині четвертій статті 58-1 Господарського кодексу України) слово «невчиненим» замінити словом «нікчемним»
 
Відхилено   3. Наявність або відсутність відбитка печатки суб’єкта господарювання на документі не створює юридичних наслідків.
 
20. 5. Виготовлення та придбання печаток здійснюється без одержання будь-яких документів дозвільного характеру.
 
-26- Продан О.П.
У абзаці шостому частини 4 розділу І законопроекту слова «та придбання» замінити словами «, продажу та/чи придбання».
 
Враховано редакційно   4. Виготовлення, продаж та/або придбання печаток здійснюється без одержання будь-яких документів дозвільного характеру».
 
21. 6. Якщо законом прямо не встановлено інше, копія документа, який на виконання вимог законодавства подається суб’єктом господарювання органу державної влади або місцевого самоврядування, вважається засвідченою у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи такого суб’єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи - підприємця. Орган державної влади або місцевого самоврядування не вправі вимагати номатаріального засвідчення вірності копії документа у випадку, якщо така вимога не встановлена законом.».
 
-27- Гусак В.Г.
У Розділ І частині четвертій законопроекту абзаці сьомому (у частині шостій статті 58-1 Господарського кодексу України) слово «номатеріального» замінити словом «нотаріального».
 
Враховано редакційно      
    -28- Одарченко Ю.В.
Доповнити статтю 58-1 (пункт 4 Розділу ІЗаконопроекту) частиною сьомою наступного змісту:
«7. Юридична особа має право обмежити право підпису посадової особи обов’язковістю засвідчення її печаткою даної юридичної особи. Про таке обмеження вноситься запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. У цьому разі відсутність печатки тягне за собою недійсність відповідного документу.»
 
Відхилено    
22. 5. У частині третій статті 42 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492) слова «з прикладенням печатки юридичної особи (за наявності)» виключити.
 
-29- Семенуха Р.С.
Пункт 5 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«5. Частину третю статті 42 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492) викласти в такій редакції:
«3. Довіреність від імені юридичної особи видається за підписом посадової особи, уповноваженої на це законом, статутом або положенням. Довіреність посвідчується печаткою юридичної особи, якщо її статутом або положенням встановлено обов’язковість скріплення печаткою підпису посадової особи на довіреності, яка видається від імені цієї юридичної особи.».
 
Відхилено   5. У частині третій статті 42 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492) слова «з прикладенням печатки юридичної особи (за наявності)» виключити.
 
23. 6. У частині третій статті 58 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446) слова «і засвідчуються печаткою цього органу, підприємства, установи, організації (за наявності)» виключити.
 
-30- Галасюк В.В.
Пункт 6 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«6. Частину третю статті 58 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446) викласти у такій редакції «3. Довіреності від імені осіб приватного права видаються за підписом керівника або іншої уповноваженої на те особи. Довіреності від імені особи публічного права видаються за підписом керівника або іншої уповноваженої на те особи і засвідчуються печаткою такої особи публічного права (за наявності)»
 
Враховано   6. Частину третю статті 58 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № № 35-37, ст. 446) викласти в такій редакції:
«3. Довіреності від імені осіб приватного права видаються за підписом керівника або іншої уповноваженої на те особи. Довіреності від імені особи публічного права видаються за підписом керівника або іншої уповноваженої на те особи і засвідчуються печаткою такої особи публічного права (за наявності)».
 
    -31- Семенуха Р.С.
Пункт 6 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«6. Частину третю статті 58 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446) викласти в такій редакції:
«3. Довіреності від імені органу, підприємства, установи, організації видаються за підписом керівника або іншої уповноваженої на те законом, положенням, статутом особи. Довіреності засвідчуються печаткою підприємства, установи, організації, якщо положенням, статутом встановлено обов’язковість скріплення печаткою підпису керівника або іншої уповноваженої особи підприємства, установи, організації на довіреності, яка видається від імені цього підприємства, установи, організації.».
 
Відхилено    
    -32- Продан О.П.
Частину 6 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«6. Частину третю статті 58 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446) викласти в такій редакції:
«3. Довіреності від імені підприємства, організації видаються за підписом керівника або іншої уповноваженої на те законом, положенням, статутом особи. Довіреності від імені органу, установи видаються за підписом керівника або іншої уповноваженої на те законом, положенням, статутом особи і засвідчуються печаткою цього органу, установи (за наявності)».
 
Враховано редакційно    
24. 7. У Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 28, ст.205):
 
   7. У Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 28,
ст. 205 із наступними змінами):
 
25. 1) у пункті 1 статті 9 слова «і завірених печаткою у встановленому порядку» замінити словами «уповноваженю особою відповідного суб’єкта господарювання»;
 
-33- Гусак В.Г.
У Розділі І частині сьомій законопроекту (у пункті 1 статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг») слова «і завірених печаткою у встановленому порядку» змінити словами «завірених печаткою у разі її наявності».
 
Відхилено   1) у пункті 1 статті 9 слова «і завірених печаткою у встановленому порядку» замінити словами «уповноваженою особою відповідного суб’єкта господарювання»;
 
26. 2) у пункті 7 статті 17 слова «підписаних і завірених печаткою (за наявності)» виключити.
 
   2) у пункті 7 статті 17 слова «підписаних і завірених печаткою (за наявності)» виключити.
 
27. 8. У частині третій статті 13 Закону України «Про видавничу справу» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 32, ст.206) слова «Підпис керівника суб’єкта господарювання (чи уповноваженої ним особи) на заяві скріплюється печаткою.» виключити.
 
   8. Речення друге частини третьої статті 13 Закону України «Про видавничу справу» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст. 206;
2013 р., № 51, ст. 716; 2014 р., № 34, ст. 1172) виключити.
 
28. 10. У Законі України «Про обіг векселів в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 24, ст.128):
 
   9. У частині п’ятій статті 5 Закону України «Про обіг векселів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 24, ст. 128):
 
29. 1) у абзаці третьому частини п’ятої статті 5 слова «Підпис скріплюється печаткою (у разі її наявності)» виключити;
 
   1) речення третє абзацу третього виключити;
 
30. 2) у абзаці четвертому частини п’ятої статті 5 слова «Підпис скріплюється печаткою (у разі її наявності)» виключити;
 
   2) речення друге абзацу четвертого виключити.
 
31. 11. У частині шостій статті 4 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 10, ст.78) слово «має» замінити словами «може мати».
 
-34- Галасюк В.В.
Частину шосту статті 4 викласти у новій редакції:
«Об’єднання є юридичною особою, яка створюється відповідно до закону.»
 
Враховано   10. Частину шосту статті 4 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» (Відомості Верховної Ради України,
2002 р., № 10, ст. 78; 2016 р., № 29, ст. 536) викласти в такій редакції:
«Об’єднання є юридичною особою, що створюється відповідно до закону».
 
    -35- Романовський О.В.
Ванат П.М.
Частину шосту статті 4 викласти у новій редакції:
«Об’єднання є юридичною особою, яка створюється відповідно до закону, має розрахункові рахунки в установах банку та може мати печатку із своїм найменуванням та інші необхідні реквізити.».
 
Враховано редакційно    
32. 12. У Законі України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 35, ст.258):
 
   11. У Законі України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 35, ст. 258; 2014 р., № 23, ст. 873, № 28, ст. 935):
 
33. 1) у пункті 8 частини другої статті 38 слова «та печатка» виключити;
 
   1) у статті 38 :
у пункті 8 частини другої слова «та печатка» виключити;
 
34. 2) у частині четвертій статті 38 слова «завірений печаткою юридичної особи або нотаріально» виключити;
 
-36- Гусак В.Г.
У Розділі І частині дванадцятій законопроекту (у частині четвертій статті 38 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні»): слова завірений печаткою юридичної особи або нотаріально» змінити словами «завірений печаткою юридичної особи, в разі її наявності або нотаріально»
 
Відхилено   у частині четвертій слова «завірений печаткою юридичної особи або нотаріально» виключити;
 
35. 3) у частині другій статті 40 слова «завірений печаткою юридичної особи або нотаріально» виключити.
 
   2) у частині другій статті 40 слова «завірений печаткою юридичної особи або нотаріально» виключити.
 
36. 13. У Законі України «Про громадські об'єднання» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 1, ст.1):
 
   12. У реченні третьому пункту 11 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про громадські об'єднання» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами) слова «засвідченими печаткою такої організації, спілки» виключити.
 
37. 1) у пункті 3 частини четвертої статті 14 слова «засвідчений печаткою громадського об'єднання» виключити;
 
-37- Галасюк В.В.
Підпункт 1 пункту 13 розділу І виключити
 
Враховано      
38. 2) у пункті 4 частини четвертої статті 14 слова «засвідчений печаткою громадського об'єднання» виключити;
 
-38- Галасюк В.В.
Підпункт 2 пункту 13 розділу І виключити
 
Враховано      
39. 3) у пункті 4 частини шостої статті 14 слова «засвідчений печаткою громадського об'єднання» виключити;
 
-39- Галасюк В.В.
Підпункт 3 пункту 13 розділу І виключити
 
Враховано      
40. 4) у пункті 11 Прикінцевих та перехідних положень слова «засвідченими печаткою такої організації, спілки» виключити.
 
      
41. 14. У Законі України «Про інститути спільного інвестування» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 29, ст.337):
 
   13. У частині п’ятій статті 31 Закону України «Про інститути спільного інвестування» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 29, ст. 337):
 
42. 1) у пункті 7 частини п’ятої статті 31 слова «підпис на бюлетені уповноваженої особи учасника корпоративного фонду, який є юридичною особою, повинен бути засвідчений печаткою такої юридичної особи, а» виключити;
 
   1) у пункті 7 слова «підпис на бюлетені уповноваженої особи учасника корпоративного фонду, який є юридичною особою, повинен бути засвідчений печаткою такої юридичної особи, а» виключити;
 
43. 2) у пункті 8 частини п’ятої статті 31 після слова «підпису» доповнити словами «учасника корпоративного фонду - фізичної особи».
 
   2) пункт 8 після слова «підпису» доповнити словами «учасника корпоративного фонду - фізичної особи».
 
44. 15. У частині восьмій статті 22 Закону України «Про депозитарну систему України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 39, ст.517) слова «печаткою та» виключити.
 
   14. У частині восьмій статті 22 Закону України «Про депозитарну систему України» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 39, ст. 517) слова «печаткою та» виключити.
 
45. 16. У Законі України «Про аграрні розписки» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 50, ст.695):
 
   15. У Законі України «Про аграрні розписки» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 50,
ст. 695):
 
46. 1) у пункті 8 частини другої статті 4 слова «та печатка» виключити;
 
   1) у пункті 8 частини другої статті 4 слова «та печатка» виключити;
 
47. 2) у пункті 8 частини першої статті 6 слова «та печатка» виключити;
 
   2) у пункті 8 частини першої статті 6 слова «та печатка» виключити;
 
48. 3) у частині першій статті 11 слова «та печаткою (за наявності)» виключити;
 
   3) у частині першій статті 11 слова «та печаткою (за наявності)» виключити;
 
49. 4) у частині шостій статті 12 слова «та печаткою (за наявності)» виключити;
 
   4) у статті 12:
у частині шостій слова «та печаткою (за наявності)» виключити;
 
50. 5) у частині десятій статті 12 слова «та печатками (за наявності)» виключити;
 
   у частині десятій слова «та печатками (за наявності)» виключити;
 
51. 6) у статті 14 слова «та печаткою» виключити.
 
   5) у статті 14 слова «та печаткою» виключити.
 
52. 17. У Законі України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 24, ст.883):
 
-40- Семенуха Р.С.
Пункт 17 розділ І проекту Закону виключити, змінивши відповідно нумерацію наступних пунктів цього розділу.
 
Враховано      
53. 1) у абзаці третьому частини третьої статті 22 слово «печаток» виключити;
 
-41- Гусак В.Г.
У Розділі І частині сімнадцятій пункті 1) законопроекту (у абзаці третьому частини третьої статті 22 Закону України «Про здійснення державних закупівель») зміни вилучити
 
Враховано      
54. 2) у абзаці третьому частини четвертої статті 27 слова «та печаткою замовника» виключити;
 
      
55. 3) у абзаці шістнадцятому частини третьої статті 38 слово «печаток» виключити.
 
-42- Гусак В.Г.
У Розділі І частині сімнадцятій пункті 3) законопроекту (у абзаці шістнадцятому частини третьої статті 38 Закону України «Про здійснення державних закупівель») зміни вилучити
 
Враховано      
56. 18. У абзаці другому частини п’ятої статті 11 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 29, ст.262) слова «і печаткою» та « (за її наявності)» виключити.
 
   17. В абзаці другому частини п’ятої статті 11 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 29,
ст. 262) слова «і печаткою» та « (за її наявності)» виключити.
 
57. 19. У Законі України «Про утилізацію транспортних засобів» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 20-21, ст.719):
 
   16. У частині першій статті 7 Закону України «Про утилізацію транспортних засобів» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст. 719):
 
58. 1) у пункті «б» абзацу 3 частини 1 слова «засвідченої печаткою» замінити словами «оригіналу або засвідченої підписом керівника»;
 
   1) у пункті «б» слова «засвідченої печаткою» замінити словами «оригіналу або засвідченої підписом керівника»;
 
59. 2) у пункті «б» абзацу 3 частини 1 слово «печаткою» замінити словами «підписом керівника».
 
   2) у пункті «в» слово «печаткою» замінити словами «підписом керівника».
 
60. ІІ. Прикінцеві положення.
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
61. 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці після його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
62. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
63. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
64. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
65. Голова
 
   Голова
 
66. Верховної Ради України

   Верховної Ради України