Кількість абзаців - 247 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення бар'єрів для залучення іноземних інвестицій (щодо скасування реєстрації іноземних інвестицій та внесення змін в правила працевлаштування та тимчасового проживання іноземців) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій (щодо скасування реєстрації іноземних інвестицій та внесення змін в правила працевлаштування та тимчасового проживання іноземців)
 
-1- Семенуха Р.С.
У назві проекту Закону слова «скасування реєстрації іноземних інвестицій та» виключити.
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій
 
3.

 
-2- Кіраль С.І.
Назву проекту Закону викласти в такій редакції:
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій»
 
Враховано      
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І.Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
6. 1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144) виключити статтю 395.
 
-3- Семенуха Р.С.
Пункт 1 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«1. Абзац перший статті 204 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) після слів та коми «що діють на території України,» доповнити словами «фізичними особами - роботодавцями».
 
Враховано   1. Абзац перший статті 204 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) після слів «що діють на території України» доповнити словами «фізичними особами – підприємцями, які використовують найману працю».
 
    -4- Кіраль С.І.
Пункт 1 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«1. Абзац перший статті 204 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) після слів та коми «що діють на території України,» доповнити словами «фізичними особами – підприємцями, які використовують найману працю».
 
Враховано    
    -5- Чижмарь Ю.В.
Пункт 1 частини першої законопроекту виключити.
 
Враховано    
7. 2. У Законі України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 19, ст. 80):
 
-6- Семенуха Р.С.
Пункт 2 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«2. Пункт 2 частини другої статті 4 (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 41, ст. 197):
«2) особливі категорії іноземних найманих працівників, передбачені Законом України «Про зайнятість населення», крім працевлаштованих засновників та/або учасників та/або кінцевих бенефіціарів (контролерів) юридичної особи, квота по яким встановлюється відповідно до пункту 3 цієї частини статті;».
 
Відхилено      
8. 1) пункт четвертий частини першої статті 1 виключити;
 
-7- Кіраль С.І.
Пункт 2 розділу Ізаконопроекту виключити
 
Враховано      
9. 2) статті 13 та14 виключити;
 
      
10. 3) статтю 15 викласти в такій редакції:
 
      
11. "Стаття 15. Статистична звітність про іноземні інвестиції
 
      
12. Підприємства з іноземними інвестиціями та установи банків подають відповідно до законодавства статистичну звітність про здійснення іноземних інвестицій. "
 
      
13. 3. У Законі України "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 12, ст.97)
у статті 5 після слів "незалежно від часу внесення іноземних інвестицій" перед словами "у тому числі до введення в дію" виключити слова "їх реєстрації, ".
 
-8- Семенуха Р.С.
Пункт 3 розділу І проекту Закону виключити.
 
Враховано      
14. 4. У Законі України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 24, ст.243):
 
   3. У Законі України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243 із наступними змінами):
 
15. 1) доповнити частину першу статті 1 новим пунктом 4-1 такого змісту:
 
-9- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
П.п. 1 п. 4 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено   1) частину першу статті 1 доповнити пунктами 4-1, 5-1, 8-1, 8-2, 8-3 і 8-4 такого змісту:
 
16. "4-1) відряджені іноземні працівники - іноземці та особи без громадянства, направлені закордонним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (послуг) на підставі договорів (контрактів), укладених між українським та іноземним суб’єктом господарювання; "
 
   "4-1) відряджені іноземні працівники - іноземці та особи без громадянства, направлені іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (послуг) на підставі договорів (контрактів), укладених між українським та іноземним суб’єктами господарювання";
 
17. 2) доповнити частину першу статті 1 новим пунктом 5-1 такого змісту:
 
      
18. "5-1) внутрішньокорпоративні цесіонарії - іноземці та особи без громадянства, визнані такими відповідно до графіка специфічних зобов’язань у секторі послуг Протоколу про вступ України до СОТ (стаття ІІ Генеральної угоди про торгівлю послугами); "
 
   "5-1) внутрішньокорпоративні цесіонарії - іноземці та особи без громадянства, визнані такими відповідно до графіка специфічних зобов’язань у секторі послуг Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі (стаття ІІ Генеральної угоди про торгівлю послугами)";
 
19. 3) доповнити частину першу статті 1 новим пунктом 9-1 такого змісту:
 
-10- Чижмарь Ю.В.
У пункті 4 законопроекту підпункти 3)-5) виключити.
 
Відхилено      
20. "9-1) іноземні високооплачувані професіонали — іноземці або особи без громадянства, заробітна плата яких становить не менше ніж 100 мінімальних заробітних плат;"
 
-11- Головко М.Й.
Пункт 9 – 1 статті 1 Закону України «Про зайнятість» викласти в наступній редакції:
«9-1) іноземні високооплачувані професіонали — іноземці або особи без громадянства, заробітна плата яких становить не менше ніж 50 мінімальних заробітних плат;»
 
Враховано   "8-1) іноземні високооплачувані професіонали — іноземці або особи без громадянства, заробітна плата яких становить не менше 50 мінімальних заробітних плат;
 
21. 4) доповнити частину першу статті 1 новим пунктом 9-2 такого змісту:
 
-12- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
П.п. 4 ч. 4 розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено      
22. "9-2) іноземний працівник творчої професії - іноземці або особи без громадянства, які займають посади, пов'язані зі створенням об’єктів авторського права та (або) суміжних прав як основним трудовим обов’язком;"
 
   8-4) іноземний працівник творчої професії - іноземці та особи без громадянства, які займають посади, що передбачають створення об’єктів авторського права та/або суміжних прав як основний трудовий обов’язок";
 
23. 5) доповнити частину першу статті 1 новим пунктом 9-3 такого змісту:
 
-13- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
П.п. 5 п. 4 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено      
24. "9-3) іноземні ІТ-професіонали - іноземці або особи без громадянства, які займають посади, пов'язані з розробкою та впровадженням результатів комп'ютерного програмування (операційної системи, комп’ютерної програм та їх компонентів, інтернет-сайтів, онлайн-сервісів) та криптографічних засобів захисту інформації в юридичних особах, які провадять діяльність із комп'ютерного програмування як основний вид економічної діяльності за Національним класифікатором видів економічної діяльності;"
 
   8-2) іноземні ІТ-професіонали - іноземці або особи без громадянства, які займають посади, пов'язані з розробленням та впровадженням результатів комп'ютерного програмування (операційної системи, комп’ютерних програм та їх компонентів, веб-сайтів, онлайн-сервісів) та криптографічних засобів захисту інформації в юридичних особах, що провадять діяльність із комп'ютерного програмування як основний вид економічної діяльності за Національним класифікатором видів економічної діяльності;
 
25. 6) доповнити частину першу статті 1 новим пунктом 9-4 такого змісту:
 
-14- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
П.п. 6 пункту 4 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено      
26. "9-4) іноземні наймані працівники — іноземець або особа без громадянства, який працює за трудовим договором в українського роботодавця;"
 
-15- Головко М.Й.
До пункту 9-4 ст. 1 Закону України «Про зайнятість» додати слова:
«згідно чинного законодавства України»
 
Враховано   8-3) іноземний найманий працівник — іноземець або особа без громадянства, який працює за трудовим договором в українського роботодавця згідно із законодавством України;
 
    -16- Чижмарь Ю.В.
У пункті 4 законопроекту пункт 6) викласти в такій редакції:
«6) доповнити частину першу статті 1 новим пунктом 9-1 такого змісту: "9-1) іноземні наймані працівники — іноземець або особа без громадянства, які мають вищу освіту відповідного напряму підготовки та стаж роботи за професією не менше трьох років та які працюють за трудовим договором в українського роботодавця;"
 
Відхилено    
27. 7) у статті 42 слова та знаки ", на строк до одного року, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України" замінити словами " (далі — уповноважений орган) ";
 
-17- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
П.п. 7 пункту 4 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено   2) частини першу, другу і третю статті 42 викласти в такій редакції:
«1. Роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.
 
    -18- Кіраль С.І.
Підпункт 7 пункту 4 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«частину першу статті 42 викласти в такій редакції:
«11. Роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.»
 
Враховано    
    -19- Семенуха Р.С.
Підпункт 7 пункту 4 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«частину першу статті 42 викласти в такій редакції:
«1. Фізичні та юридичні особи мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (далі — уповноважений орган).»;
 
Враховано частково    
28. 8) частину другу статті 42 викласти в такій редакції:
 
-20- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
П.п. 8 п. 4 Розділу І Законопроекту викласти у такій редакції:
«8) частину другу статті 42 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«іноземних високооплачуваних професіоналів;».
У зв’язку із цим абзаци третій – п’ятий вважати абзацами четвертим – шостим відповідно.»
 
Відхилено      
29. "2. Праця іноземців та осіб без громадянства може застосовуватися на різних посадах в одного або декількох (двох та більше) роботодавців за умови отримання дозволів на застосування праці на кожну посаду.
 
-21- Чижмарь Ю.В.
У пункті 4 законопроекту підпункт 8) викласти в такій редакції:
«8) частину другу статті 42 викласти в такій редакції:
"2. Праця іноземців та осіб без громадянства може застосовуватися на різних посадах в одного або декількох (двох та більше) роботодавців за умови отримання дозволів на застосування праці на кожну посаду.
 
Враховано частково   2. Праця іноземців та осіб без громадянства може застосовуватися на різних посадах в одного або декількох (двох і більше) роботодавців, за умови отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (далі – дозвіл) на кожній посаді.
 
    -22- Кіраль С.І.
Абзац другий підпункту 8) пункту 4 законопроекту викласти в такій редакції:
«Праця іноземців та осіб без громадянства може застосовуватися на різних посадах в одного або декількох (двох і більше) роботодавців, за умови отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства ( далі – дозвіл) на кожній посаді.»
 
Враховано    
30. Праця іноземних високооплачуваних професіоналів може застосовуватися без дозволу на застосовування праці на посадах за сумісництвом, якщо строк дії трудового договору на посадах за сумісництвом не перевищує строк дії дозволу на застосування праці за основним місцем роботи.";
 
   Праця іноземних високооплачуваних професіоналів може застосовуватися без дозволу на посадах за сумісництвом, якщо строк дії трудового договору на посаді за сумісництвом не перевищує строк дії дозволу за основним місцем роботи.
 
31. 9) частину третю статті 42 викласти в такій редакції:
 
-23- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
П.п. 9 п. 4 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено      
32. "3. Іноземний найманий працівник може суміщати свою посаду, визначену в дозволі на застосування праці, з посадою тимчасово відсутнього працівника за умови, що суміщення триває не більше ніж 60 календарних днів протягом календарного року.
 
-24- Чижмарь Ю.В.
У пункті 4 законопроекту підпункт 9) викласти в такій редакції:
9)частину третю статті 42 викласти в такій редакції:
"3. Іноземний найманий працівник може суміщати свою посаду, визначену в дозволі на застосування праці, з посадою тимчасово відсутнього працівника за умови, що суміщення триває не більше ніж 60 календарних днів протягом календарного року.".
 
Враховано частково   3. Іноземний найманий працівник може суміщати роботу на посаді, визначену дозволом, з роботою на посаді тимчасово відсутнього працівника, за умови що суміщення триває не більше 60 календарних днів протягом календарного року";
 
33. Іноземні високооплачувані професіонали можуть суміщати свою посаду з посадою тимчасово відсутнього працівника без обмеження тривалості суміщення.";
 
-25- Головко М.Й.
Абзац другий частини третьої статті 42 Закону України «Про зайнятість» пропонується виключити
 
Враховано      
    -26- Семенуха Р.С.
Пункт 4 розділу І проекту Закону доповнити новим підпунктом 10 такого змісту:
«10) частину сьому статті 42 викласти в такій редакції:
«7. Залучення особливих категорій найманих працівників здійснюється відповідно до цього Закону та на підставах, визначених Законом України «Про імміграцію».
 
Відхилено    
34. 10) доповнити новою статтею 42-1 такого змісту:
 
-27- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
П.п. 10 п. 4 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено   3) розділ VІІ доповнити статтями 42-1- 42-10 такого змісту:
 
35. "Стаття 42-1. Підстави отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
 
-28- Чижмарь Ю.В.
У пункті 4 законопроекту підпункт 10) викласти в такій редакції:
«доповнити новою статтею 42-1 такого змісту:
"Стаття42-1.Підстави отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
1.Роботодавець може отримати дозвіл на застосування праці іноземця
або особи без громадянства для таких категорій іноземців, якщо інше не
визначено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України:
1) іноземні наймані працівники;
2) іноземні відряджені працівники;
3) внутрішньокорпоративні цесіонарії;
4) іноземці чи особи без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
2.Особливими категоріями іноземних найманих працівників є:
1)працевлаштовані засновники та/або учасники та/або кінцеві бенефіціари (контролери) юридичної особи;
2)випускники університетів, віднесених до першої сотні в світових рейтингах університетів, з переліку рейтингів університетів, визначеного Кабінетом Міністрів України;
3.Роботодавець може отримати дозвіл на застосування праці іноземного найманого працівника за умови сплати йому заробітної плати розміром не менш ніж:
1)п'ять мінімальних заробітних плат — іноземним найманим працівникам громадських об'єднань, благодійних організацій та навчальних закладів, визначених у ст. 34, 36, 37, 39, 41, 43, 48 Закону України "Про освіту";
2)десять мінімальних заробітних плат — для всіх інших категорій найманих працівників.
4.Вимоги до мінімальної заробітної плати не застосовуються до особливих категорій іноземних найманих працівників, визначених у частині другій цієї статті.";
 
Відхилено   "Стаття 42-1. Підстави для отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
 
36. 1.Роботодавець може отримати дозвіл на застосування праці іноземця або особи без громадянства для таких категорій іноземців, якщо інше не визначено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України:
 
-29- Кіраль С.І.
Абзац третій підпункту 10) пункту 4 законопроекту викласти в такій редакції:
1. Роботодавець може отримати дозвіл для таких категорій осіб, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України:
1) відряджені іноземні працівники;
2) внутрішньокорпоративні цесіонарії;
3) іноземці та особи без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
 
Враховано   1. Роботодавець може отримати дозвіл для таких категорій осіб, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України:
 
37. 1) іноземні наймані працівники;
 
      
38. 2) іноземні відряджені працівники;
 
   1) відряджені іноземні працівники;
 
39. 3) внутрішньокорпоративні цесіонарії;
 
   2) внутрішньокорпоративні цесіонарії;
 
40. 4) іноземці чи особи без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
 
   3) іноземці та особи без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
 
41. 2.Особливими категоріями іноземних найманих працівників є:
 
-30- Кіраль С.І.
Абзац 8 підпункту 10) пункту 4 законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Особливими категоріями іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в України є:»
 
Враховано   2. Особливими категоріями іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в України є:
 
42. 1) іноземні високооплачувані професіонали;
 
   1) іноземні високооплачувані професіонали;
 
43. 2) працевлаштовані засновники та/або учасники та/або кінцеві бенефіціари (контролери) юридичної особи;
 
-31- Кіраль С.І.
Абзац 10 підпункту 10) пункту 4 законопроекту викласти в такій редакції:
«2) засновники та/або учасники, та/або бенефіціари (контролери) юридичної особи створеної в Україні;»
 
Враховано   2) засновники та/або учасники, та/або бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної в Україні;
 
44. 3) випускники університетів, віднесених до першої сотні в світових рейтингах університетів, з переліку рейтингів університетів, визначеного Кабінетом Міністрів України;
 
   3) випускники університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України;
 
45. 4) іноземні працівники творчих професій;
 
   4) іноземні працівники творчих професій;
 
46. 5) іноземні ІТ-професіонали.
 
   5) іноземні ІТ-професіонали.
 
47. 3.Роботодавець може отримати дозвіл на застосування праці іноземного найманого працівника за умови сплати йому заробітної плати розміром не менш ніж:
 
-32- Головко М.Й.
Частину третю статті 42 -1 пропонується викласти в наступній редакції:
«3. Роботодавець може отримати дозвіл на застосування праці іноземного найманого працівника за умови сплати йому заробітної плати розміром, що є не меншим ніж встановлений чинним законодавством України та відповідно до трудового договору з роботодавцем.
 
Відхилено   3. Роботодавець може отримати дозвіл, за умови виплати заробітної плати у розмірі не менш як:
 
48. 1) п'ять мінімальних заробітних плат — іноземним найманим працівникам громадських об'єднань, благодійних організацій та навчальних закладів, визначених у ст. 34, 36, 37, 39, 41, 43, 48 Закону України «Про освіту»;
 
   1) п'ять мінімальних заробітних плат — іноземним найманим працівникам у громадських об’єднаннях, благодійних організаціях та навчальних закладах, визначених у статтях 34, 36, 37, 39, 41, 43, 48 Закону України «Про освіту»;
 
49. 2) десять мінімальних заробітних плат — для всіх інших категорій найманих працівників.
 
   2) десять мінімальних заробітних плат — для всіх інших категорій найманих працівників.
 
50. 4. Вимоги до мінімальної заробітної плати не застосовуються до особливих категорій іноземних найманих працівників, визначених у частині другій цієї статті.";
 
-33- Кіраль С.І.
Абзац 17 підпункту 10) пункту 4 законопроекту викласти в такій редакції:
«4. Вимоги до мінімальної заробітної плати не застосовуються у разі отримання дозволу на застосування праці осіб, зазначених у частині другій цієї статті.»
 
Враховано   4. Вимоги до мінімальної заробітної плати не застосовуються у разі отримання дозволу на застосування праці осіб, зазначених у частині другій цієї статті.
 
51. 11) доповнити новою статтею 42-2 такого змісту:
 
-34- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
П.п. 11 п. 4 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено      
52. " Стаття 42-2. Перелік документів для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства та продовження строку його дії
 
-35- Кіраль С.І.
У пункті 4 законопроекту підпункт 11) викласти в такій редакції:
«11) Стаття 42-2. Перелік документів для отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства та продовження його дії
1. Для отримання дозволу роботодавець подає до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції такі документи:
1) заява за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада на якій застосуватиметься праця іноземця або особи без громадянства відповідно до законів України не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці;
2) копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;
3) кольорова фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 х4,5 сантиметра.
4) копія проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства, посвідчена роботодавцем.
2. Для працевлаштування окремих категорій іноземців та осіб без громадянства роботодавець додатково подає такі документи:
1) випускників університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах, - копія диплома про вищу освіту відповідного університету, визнаного в Україні в установленому порядку;
2) іноземних працівників творчих професій - нотаріально засвідчені копії документів, що ідентифікують об’єкт авторського права та/або суміжних прав автора та засвідчують авторство (авторське право);
3) відряджених іноземних працівників — копія договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які направлені іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (надання послуг);
4) внутрішньокорпоративних цесіонаріїв - рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну та копія контракту, укладеного між іноземцем або особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи в Україні;
5) осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, – копії рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні.
Для працевлаштування засновників та/або учасників, та/або бенефіціарів (контролерів) юридичної особи територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, самостійно отримує відомості про закінчення формування статутного капіталу товариства на момент подання заяви про видачу дозволу.
Для працевлаштування іноземних ІТ-професіоналів територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, самостійно отримує відомості про наявність у роботодавця зареєстрованого виду діяльності - комп'ютерне програмування.
3. Для продовження дії дозволу роботодавець подає такі документи:
1) заява за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України;
2) фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 х4,5 сантиметра;
3) документи згідно з переліком для отримання дозволу, якщо вони змінилися.
4. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції самостійно отримує в електронній формі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відомості про статус роботодавця як юридичної особи або фізичної особи підприємця.
5. Документи, передбачені цією статтею, які були видані за кордоном, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не визначено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
6. Посадовим особам територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції заборонено вимагати від роботодавців документи, не встановлені цим Законом.
 
Враховано   Стаття 42-2. Перелік документів для отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства та продовження його дії
 
    -36- Чижмарь Ю.В.
У пункті 4 законопроекту підпункт 11) викласти в такій редакції:
«11) Пункти 1-2 статті 42-2 викласти в такій редакції:
" Стаття 42-2. Перелік документів для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства та продовження строку його дії
1.Для отримання дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства роботодавець подає до уповноваженого органу такі документи:
1)заява за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада іноземця чи особи без громадянства, відповідно до законів України не пов'язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці;
2)копії сторінок паспортного документа іноземця чи особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;
3)кольорова фотокартка іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметри;
2.Додатково роботодавець подає такі документи:
1) для всіх категорій іноземних найманих працівників - копія проекту трудового договору з іноземцем або особою без громадянства, посвідчена роботодавцем, та додаткові документи, якщо для відповідної категорії іноземних найманих працівників, визначені в цій статті;
2) для працевлаштованих засновників та/або учасників та/або кінцевих бенефіціарів (контролерів) юридичної особи — уповноважений орган самостійно отримує дані про те, чи формування статутного капіталу товариства закінчено на момент подання заяви про видачу дозволу,
3) для випускників університетів, віднесених до першої сотні в світових рейтингах - копія диплому про вищу освіту відповідного університету, належно легалізованого з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;)
4) відряджених іноземних працівників - копію договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб'єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, що направлені закордонним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (послуг);
5) для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв - рішення іноземного суб'єкта господарювання про переведення іноземця чи особи без громадянства на роботу в Україну та копію контракту, укладеного між іноземцем чи особою без громадянства та іноземним суб'єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи в Україні;
6) для іноземців чи особи без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту - копії рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні.»
 
Відхилено    
53. 1. Для отримання дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства роботодавець подає до уповноваженого органу такі документи:
 
   1. Для отримання дозволу роботодавець подає до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, такі документи:
 
54. 1) заява за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада іноземця чи особи без громадянства, відповідно до законів України не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці;
 
   1) заява за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці;
 
55. 2) копії сторінок паспортного документа іноземця чи особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;
 
   2) копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;
 
56. 3) кольорова фотокартка іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 х4,5 сантиметри;
 
   3) кольорова фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 х4,5 сантиметра;
 
57. 2. Додатково роботодавець подає такі документи:
 
      
58. 1) для всіх категорій іноземних найманих працівників - копія проекту трудового договору з іноземцем або особою без громадянства, посвідчена роботодавцем, та додаткові документи, якщо для відповідної категорії іноземних найманих працівників, визначені в цій статті;
 
   4) копія проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства, посвідчена роботодавцем.
2. Для працевлаштування окремих категорій іноземців та осіб без громадянства роботодавець додатково подає такі документи стосовно:
 
59. 2) для працевлаштованих засновників та/або учасників та/або кінцевих бенефіціарів (контролерів) юридичної особи — уповноважений орган самостійно отримує дані про те, чи формування статутного капіталу товариства закінчено на момент подання заяви про видачу дозволу,
 
      
60. 3) для випускників університетів, віднесених до першої сотні в світових рейтингах - копія диплому про вищу освіту відповідного університету, належно легалізованого з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;)
 
   1) випускників університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, - копія диплома про вищу освіту відповідного університету, визнаного в Україні в установленому порядку;
 
61. 4) для іноземних працівників творчих професій - нотаріально засвідчені копії документів, що ідентифікують об’єкт авторського права і (або) суміжних прав автора та засвідчують авторство (авторське право);
 
   2) іноземних працівників творчих професій - нотаріально засвідчені копії документів, що ідентифікують об’єкт авторського права та/або суміжних прав автора та засвідчують авторство (авторське право);
 
62. 5) для іноземних ІТ-професіоналів — уповноважений орган самостійно отримує дані про те, чи роботодавець має зареєстрований вид діяльності орган зайнятості — комп'ютерне програмування;
 
      
63. 6) відряджених іноземних працівників - копію договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, що направлені закордонним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (послуг);
 
   3) відряджених іноземних працівників — копія договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які направлені іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (надання послуг);
 
64. 7) для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв - рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця чи особи без громадянства на роботу в Україну та копію контракту, укладеного між іноземцем чи особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи в Україні;
 
   4) внутрішньокорпоративних цесіонаріїв - рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну та копія контракту, укладеного між іноземцем або особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи в Україні;
 
65. 8) для іноземців чи особи без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту – копії рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні;
 
   5) осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, – копії рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні.
Для працевлаштування засновників та/або учасників, та/або бенефіціарів (контролерів) юридичної особи територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, самостійно отримує відомості про закінчення формування статутного капіталу товариства на момент подання заяви про видачу дозволу.
Для працевлаштування іноземних ІТ-професіоналів територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, самостійно отримує відомості про наявність у роботодавця зареєстрованого виду діяльності - комп'ютерне програмування.
 
66. 3. Для продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства роботодавець надає такі документи:
 
   3. Для продовження дії дозволу роботодавець подає такі документи:
 
67. 1) заява за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України;
 
   1) заява за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України;
 
68. 2) фотокартка іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 х4,5 сантиметрів;
 
   2) фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 х4,5 сантиметра;
 
69. 3) документи з переліку для отримання дозволу, якщо вони змінилися.
 
   3) документи згідно з переліком для отримання дозволу, якщо вони змінилися.
 
70. 4. Уповноважений орган самостійно отримує в електронній формі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
 
   4. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, самостійно отримує в електронній формі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відомості про статус роботодавця як юридичної особи або фізичної особи - підприємця.
 
71. відомості про статус роботодавця як юридичної особи. ";
 
      
72. 5. Документи, визначені в цій статті, які були видані за кордоном, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не визначено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
   5. Документи, передбачені цією статтею, які були видані за кордоном, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не визначено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
73. 6. Посадовим особам уповноваженого органу заборонено вимагати від роботодавців документи, не встановлені цим Законом.";
 
   6. Посадовим особам територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, заборонено вимагати від роботодавців документи, не встановлені цим Законом.
 
74. 12) доповнити новою статтею 42-3 такого змісту:
 
-37- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
П.п. 12 п. 4 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено      
75. "Стаття 42-3. Строк дії дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства
 
   Стаття 42-3. Строк дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
 
76. 1. Дозвіл на застосування праці видається на такий строк, відповідно до категорії іноземців та осіб без громадянства:
 
   1. Дозвіл видається на строк:
 
77. 1) на строк дії трудового договору, але не більше ніж на п’ять років — для особливих категорій іноземних найманих працівників, визначених у частині другій статті 42-1 цього закону;
 
-38- Кіраль С.І.
Абзац 4 підпункту 12 пункту 4 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«1) дії трудового договору (контракту), але не більш як на три роки — для особливих категорій іноземців та осіб без громадянства, визначених частиною другою статті 42-1 цього Закону;».
 
Враховано   1) дії трудового договору (контракту), але не більш як на три роки — для особливих категорій іноземців та осіб без громадянства, визначених частиною другою статті 42-1 цього Закону;
 
78. 2) на строк дії зовнішньоекономічного контракту, але не більше ніж на п’ять років — для іноземних відряджених працівників;
 
-39- Кіраль С.І.
Абзац 5 підпункту 12 пункту 4 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«2) дії договору (контракту) укладеного між українським та іноземним суб’єктом господарювання, але не більш як на три роки — для відряджених іноземних працівників;»
 
Враховано   2) дії договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, але не більш як на три роки — для відряджених іноземних працівників;
 
79. 3) на строк дії рішення рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця чи особи без громадянства на роботу в Україну та контракту, укладеного між іноземцем чи особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну - для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв;
 
   3) дії рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну та контракту, укладеного між іноземцем або особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну - для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв;
 
80. 4) на строк дії трудового договору, але не більше ніж на один рік — для всіх інших іноземних найманих працівників.
 
   4) дії трудового договору (контракту), але не більш як на один рік — для всіх інших іноземних найманих працівників.
 
81. 2. Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства може бути продовжено необмежену кількість разів за наявності підстав для продовження.
 
-40- Кіраль С.І.
Абзаци 8 - 10 підпункту 12 пункту 4 законопроекту викласти в такій редакції:
«2. За наявності підстав дія дозволу може продовжуватися необмежену кількість разів.
3. Роботодавець може зазначити у заяві про видачу дозволу менший строк, ніж встановлено цим Законом.
Не допускається оформлення дозволу на менший строк, ніж зазначено у відповідній заяві та в межах строків, встановлених цим Законом.»
 
Враховано   2. За наявності підстав дія дозволу може продовжуватися необмежену кількість разів.
 
82. 3. Роботодавець може клопотати про видачу дозволу на коротший строк, ніж визначено цим Законом.
 
   3. Роботодавець може зазначити у заяві про видачу дозволу менший строк, ніж встановлено цим Законом.
 
83. 4. Не допускається оформлення дозволів на коротший строк, ніж встановлено законом, без клопотання роботодавця про це.";
 
   Не допускається оформлення дозволу на менший строк, ніж зазначено у відповідній заяві та в межах строків, встановлених цим Законом.
 
84. 13) доповнити новою статтею 42-4 такого змісту:
 
-41- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
П.п. 13 п. 4 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено      
85. "Стаття 42-4. Плата за видачу або продовження дії дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства
 
   Стаття 42-4. Плата за видачу або продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
 
86. 1. Розмір плати за видачу та продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства становить:
 
-42- Головко М.Й.
Частину першу статті 42 - 4 пропонується викласти в наступній редакції:
1. Розмір плати за видачу та продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства становить:
1) шістдесят мінімальних заробітних плат – для дозволів, що видаються на строк від одного до трьох років;
2) сорок мінімальних заробітних плат – для дозволів, що видаються на строк від шести місяців до одного року включно.
3) двадцять мінімальних заробітних плат – для дозволів, що видаються на строк до шести місяців.
 
Відхилено   1. Розмір плати за видачу або продовження дії дозволу становить:
 
87. 1) шість мінімальних заробітних плат – для дозволів, що видаються на строк від одного до трьох років;
 
-43- Кіраль С.І.
Абзаці 4-6 підпункту 13 пункту 4 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
1) для дозволів, що видаються на строк від одного до трьох років або їх дія продовжується на такий строк - шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;
2) для дозволів, що видаються на строк від шести місяців до одного року включно або їх дія продовжується на такий строк - чотири прожиткових мінімуми для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;
3) для дозволів, що видаються на строк до шести місяців або їх дія продовжується на такий строк - два прожиткових мінімуми для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи.
 
Враховано   1) для дозволів, що видаються на строк від одного до трьох років або їх дія продовжується на такий строк, - шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;
 
88. 2) чотири мінімальні заробітні плати – для дозволів, що видаються на строк від шести місяців до одного року включно.
 
   2) для дозволів, що видаються на строк від шести місяців до одного року включно або їх дія продовжується на такий строк, - чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;
 
89. 3) дві мінімальні заробітні плати – для дозволів, що видаються на строк до шести місяців.
 
   3) для дозволів, що видаються на строк до шести місяців або їх дія продовжується на такий строк, - два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи.
 
90. 2. Роботодавець вносить плату за дозвіл протягом десяти робочих днів з дня отримання рішення про видачу дозволу, надісланого поштою з повідомленням про вручення територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.
 
   2. Роботодавець вносить плату протягом 10 робочих днів з дня отримання рішення про видачу або продовження дії дозволу, яке надсилається територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, поштою з повідомленням про вручення.
 
91. 3. Якщо роботодавець не вніс оплату протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення, дозвіл має бути скасований.
 
-44- Кіраль С.І.
Абзац 8 підпункту 13 пункту 4 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«3. Якщо роботодавець не вніс плату протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про видачу або продовження дії дозволу, таке рішення скасовується.»
 
Враховано   3. Якщо роботодавець не вніс плату протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про видачу або продовження дії дозволу, таке рішення скасовується.
 
92. 4. Плата за видачу та продовженя дії дозволу зараховується до бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
 
   4. Плата за видачу або продовження дії дозволу зараховується до бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
 
93. 5. Видача та продовження дії дозволу на застосування праці осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, безоплатна.";
 
   5. Видача та продовження дії дозволу на застосування праці осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, здійснюються безоплатно.
 
94. 14) доповнити новою статтею 42-5 такого змісту:
 
-45- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
П.п. 14 п. 4 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено      
95. "Стаття 42-5. Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства
 
   Стаття 42-5. Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців або осіб без громадянства
 
96. 1. Роботодавець зобов’язаний звернутися до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції про внесення змін до дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства у разі виникнення однієї з таких обставин:
 
   1. Роботодавець зобов’язаний звернутися до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, про внесення змін до дозволу у разі виникнення однієї з таких обставин:
 
97. 1) зміна назви та/або організаційно-правової форми юридичної особи – роботодавця;
 
-46- Семенуха Р.С.
Абзац четвертий підпункту 14 пункту 4 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«1) зміна назви юридичної особи – роботодавця, реорганізація або виділ юридичної особи – роботодавця, зміна імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи – роботодавця, зміна серії та номера паспорта роботодавця - фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відповідну відмітку у паспорті;»;
 
Враховано частково   зміна найменування юридичної особи – роботодавця, перетворення, реорганізація або виділ юридичної особи – роботодавця, зміна імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи – підприємця, який є роботодавцем;
 
    -47- Кіраль С.І.
Абзац четвертий підпункту 14 пункту 4 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«зміна найменування юридичної особи – роботодавця, перетворення, реорганізація або виділ юридичної особи – роботодавця, зміна імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи – підприємця, який є роботодавцем;»
 
Враховано    
98. 2) оформлення нового паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, у тому числі у разі зміни імені та/або прізвища та/або по батькові іноземця чи особи без громадянства;
 
   2) оформлення нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у тому числі у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця або особи без громадянства;
 
99. 3) зміна посади іноземця в одного роботодавця в межах строку, на який було видано дозвіл.
 
-48- Семенуха Р.С.
Абзац шостий підпункту 14 пункту 4 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«3) зміна найменування посади іноземця чи особи без громадянства, переведення на іншу посаду, роботу в одного роботодавця в межах строку, на який було видано дозвіл».
 
Враховано частково   3) зміна найменування посади іноземця або особи без громадянства, переведення на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл.
 
100. Для внесення змін до дозволу на використання праці іноземця або особи без громадянства роботодавець надає заяву за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України;
 
   Для внесення змін до дозволу роботодавець подає заяву за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України.
 
101. У разі оформлення нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства роботодавець додатково подає копії сторінок паспортного документа іноземця чи особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому порядку.
 
-49- Кіраль С.І.
Абзац восьмий підпункту 14 пункту 4 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
102. 3. Додатково для відповідного випадку:
 
-50- Семенуха Р.С.
Абзаци дев’ятий – дванадцятий підпункту 14 пункту 4 розділу І проекту Закону замінити абзацами такого змісту:
«3. Роботодавець разом із заявою про внесення змін до дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства подає:
1) у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 1 частини першої цієї статті (у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи – роботодавця) – копію паспорта фізичної особи – роботодавця;
2) у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 2 частини першої цієї статті - копії сторінок паспортного документа іноземця чи особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому порядку;
3) у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 3 частини першої цієї статті – проект трудового договору у новій редакції або проект додаткової угоди про внесення змін до трудового договору.
Документального підтвердження від роботодавця відомостей про обставини, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті (у разі зміни назви юридичної особи – роботодавця, реорганізації або виділу юридичної особи – роботодавця) не вимагається. Уповноважений орган отримує відповідну інформацію самостійно з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
 
Враховано частково   2. Роботодавець разом із заявою про внесення змін до дозволу подає:
 
    -51- Кіраль С.І.
Абзаци дев’ятий – дванадцятий підпункту 14 пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такый редакцыъ:
3. Роботодавець разом із заявою про внесення змін до дозволу подає:
1) у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи – підприємця, який є роботодавцем – копію паспорта фізичної особи – підприємця, який є роботодавцем;
2) у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 2 частини першої цієї статті - копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;
3) у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 3 частини першої цієї статті, – проект трудового договору (контракту) в новій редакції або проект додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту).
Підтвердження зміни найменування юридичної особи – роботодавця, перетворення, реорганізації або виділу юридичної особи – роботодавця територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, отримує самостійно з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
 
Враховано    
103. 1) зміни назви та/або організаційно-правової форми — уповноважений орган самостійно отримує дані про нову назву та/або організаційну форму з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 
   1) у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи – підприємця, який є роботодавцем, – копію паспорта фізичної особи – підприємця, який є роботодавцем;
 
104. 2) оформлення нового паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, згідно з п. 2 частини 1 цієї статті - роботодавець надає копії сторінок паспортного документа іноземця чи особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому порядку.
 
   2) у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 2 частини першої цієї статті, - копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;
 
105. 3) зміна назви посади, зазначеної в дозволі, - роботодавець надає копію проекту нового трудового договору.
 
   3) у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 3 частини першої цієї статті, – проект трудового договору (контракту) в новій редакції або проект додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту).
Підтвердження зміни найменування юридичної особи – роботодавця, перетворення, реорганізації або виділу юридичної особи – роботодавця територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, отримує самостійно з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
 
106. 4. Роботодавець зобов'язаний звернутися до уповноваженого органу про внесення змін до дозволу на застосування у випадку, визначеному в пункті третьому частини першої цієї статті, протягом десяти днів з дати змін посади.
 
-52- Семенуха Р.С.
Абзац тринадцятий – чотирнадцятий підпункту 14 пункту 4 розділу І проекту Закону замінити абзацами такого змісту:
«4. Роботодавець зобов'язаний звернутися до уповноваженого органу про внесення змін до дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства не пізніше ніж через десять днів після виникнення обставин, передбачених пунктами 1 – 3 частини першої цієї статті.
Роботодавець, який не звернувся до уповноваженого органу про внесення змін до дозволу у встановлений цією частиною статті строк, підлягає притягненню до адміністративної відповідальності відповідно до статті 204 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Роботодавець зобов’язаний підписати з іноземцем чи особою без громадянства трудовий договір у новій редакції або додаткову угоду до трудового договору не пізніше ніж через тридцять календарних днів починаючи з дати внесення змін до дозволу, внесених у зв’язку з виникненням обставин, передбачених пунктом 3 частини першої цієї статті, та не пізніше ніж через п’ять календарних днів починаючи з дати підписання трудового договору у новій редакції або з дати підписання додаткової угоди подати його (її) копію, засвідчену роботодавцем, уповноваженому органу».
 
Враховано частково   3. Роботодавець зобов'язаний звернутися до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, із заявою про внесення змін до дозволу не пізніш як за 30 днів після виникнення обставин, передбачених частиною першою цієї статті.
Роботодавець, який не звернувся до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, із заявою про внесення змін до дозволу в установлений цією частиною строк, несе відповідальність відповідно до закону.
 
    -53- Кіраль С.І.
Абзац тринадцятий – чотирнадцятий підпункту 14 пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
4. Роботодавець зобов'язаний звернутися до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, із заявою про внесення змін до дозволу не пізніш як за 30 днів після виникнення обставин, передбачених частиною першою цієї статті.
Роботодавець, який не звернувся до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, із заявою про внесення змін до дозволу в установлений цією частиною строк, несе відповідальність відповідно до закону.
 
Враховано    
107. У разі порушення десятиденного строку, роботодавець зобов'язаний звернутися до уповноваженого органу про скасування чинного дозволу та отримання нового на нову посаду.";
 
      
108. 15) доповнити новою статтею 42-6 такого змісту:
 
-54- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
П.п. 15 п. 4 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено      
109. "Стаття 42-6. Строк розгляду заяв про видачу або продовження дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства
 
   Стаття 42-6. Строк розгляду заяв про видачу або продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
 
110. 1. Уповноважений орган приймає рішення щодо дозволу на застосування праці в такі строки з дня отримання відповідної заяви:
 
-55- Головко М.Й.
Частину першу статті 42 - 4 пропонується викласти в наступній редакції:
1. Уповноважений орган приймає рішення щодо дозволу на застосування праці в такі строки з дня отримання відповідної заяви:
1) двадцять робочих днів — про видачу дозволу;
2) робочі дні — про продовження строку дії дозволу або внесення змін до нього.
 
Відхилено   1. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, приймає рішення в такі строки з дня отримання відповідної заяви:
 
111. 1) сім робочих днів — про видачу дозволу;
 
   1) сім робочих днів — про видачу дозволу;
 
112. 2) три робочі дні — про продовження строку дії дозволу або внесення змін до нього.
 
   2) три робочі дні — про продовження дії дозволу або про внесення змін до нього.
 
113. 2. Заява про продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства має бути подана роботодавцем до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції не пізніше ніж за двадцять календарних днів до закінчення строку його дії.";
 
-56- Семенуха Р.С.
Абзац шостий підпункту 15 пункту 4 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«2. Заява про продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства та передбачені цим Законом документи мають бути подані роботодавцем до уповноваженого органу не пізніше ніж за двадцять і не раніше ніж за сорок календарних днів до закінчення строку його дії».
 
Враховано частково   2. Заява про продовження дії дозволу подається роботодавцем до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, не пізніш як за 20 календарних днів до закінчення строку дії такого дозволу.
 
114. 16) доповнити новою статтею 42-7 такого змісту:
 
-57- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
П.п. 16 п. 4 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено      
115. "Стаття 42-7. Форма дозволу на застосування праці
 
-58- Семенуха Р.С.
Підпункт 16 пункту 4 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«16) доповнити новою статтею 42-7 такого змісту:
«Стаття 42-7. Порядок прийняття заяви про видачу дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства, заяви про продовження дії дозволу, заяви про внесення змін до дозволу та прийняття рішення про надання дозволу, продовження його дії або внесення змін до дозволу
1. Уповноважений орган надає роботодавцю опис прийнятих документів негайно після прийняття від нього заяви про видачу дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства, або заяви про продовження дії дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства, або заяви про внесення змін до дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства (далі - заява) та документів, які подаються разом із відповідною заявою.
2. Уповноважений орган протягом одного робочого дня, наступного після прийняття заяви, здійснює перевірку заяви та доданих до неї документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви.
3. У разі встановлення відсутності підстав, передбачених частиною другою цієї статті, уповноважений орган приймає рішення про видачу дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства (продовження дії дозволу або внесення змін до дозволу) у строки, встановлені статтею 42-6 цього Закону, та протягом двох робочих днів надсилає роботодавцю копію цього рішення поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для здійснення оплати (у разі прийняття рішення про видачу дозволу або продовження його дії).
Роботодавець зобов’язаний укласти з іноземцем чи особою без громадянства трудовий договір (контракт) не пізніше ніж через дев’яносто календарних днів починаючи з дати дії дозволу та не пізніше ніж через десять календарних днів починаючи з дати укладення трудового договору подати його копію, засвідчену роботодавцем, уповноваженому органу.».
 
Враховано частково   Стаття 42-7. Порядок прийняття заяв про видачу або продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, про внесення змін до такого дозволу та порядок прийняття рішень про видачу, продовження дії або внесення змін до такого дозволу
1. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, надає роботодавцю опис прийнятих документів одразу після прийняття від нього заяви про видачу дозволу, заяви про продовження дії дозволу, заяви про внесення змін до дозволу (далі - заява) та документів, що подаються разом з відповідною заявою.
2. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, протягом наступного робочого дня після прийняття заяви здійснює перевірку заяви та доданих до неї документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви.
3. У разі відсутності підстав, передбачених частиною третьою статті 42-8 цього Закону, територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, приймає рішення про видачу або продовження дії, або внесення змін до дозволу у строки, встановлені статтею 42-6 цього Закону, та протягом двох робочих днів надсилає роботодавцю копію цього рішення поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для внесення плати (у разі прийняття рішення про видачу або продовження дії дозволу), а також розміщує на офіційному веб-сайті територіального органу державної служби зайнятості інформацію про прийняте рішення та платіжні реквізити для внесення плати.
4. Роботодавець зобов’язаний укласти з іноземцем чи особою без громадянства трудовий договір (контракт) не пізніш як за 90 календарних днів з дати видачі дозволу та у десятиденний строк після укладення трудового договору (контракту) надати його копію, засвідчену роботодавцем, територіальному органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.
 
    -59- Кіраль С.І.
Підпункт 16 пункту 4 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«16) доповнити новою статтею 42-7 такого змісту:
" Стаття 42-7. Порядок прийняття заяв про видачу або продовження дії дозволу на застосування праці іноземців або осіб без громадянства, про внесення змін до такого дозволу та порядок прийняття рішень про видачу, продовження дії або внесення змін до такого дозволу
1. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції надає роботодавцю опис прийнятих документів одразу після прийняття від нього заяви про видачу дозволу, заяви про продовження дії дозволу, заяви про внесення змін до дозволу (далі - заява) та документів, що подаються разом з відповідною заявою.
2. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції протягом наступного робочого дня після прийняття заяви здійснює перевірку заяви та доданих до неї документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви.
3. У разі відсутності підстав, передбачених частиною третьою статті 42-8 цього Закону, територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції приймає рішення про видачу або продовження дії, або внесення змін до дозволу у строки, встановлені статтею 42-6 цього Закону, та протягом двох робочих днів надсилає роботодавцю копію цього рішення поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для внесення плати (у разі прийняття рішення про видачу або продовження дії дозволу), а також розміщує на офіційному веб-сайті територіального органу Державної служби зайнятості інформацію про прийняте рішення та платіжні реквізити для внесення плати.
4. Роботодавець зобов’язаний укласти з іноземцем чи особою без громадянства трудовий договір (контракт) не пізніш як за 90 календарних днів з дати видачі дозволу та у десятиденний строк після укладення трудового договору (контракту) надати його копію, засвідчену роботодавцем, територіальному органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.
 
Враховано    
116. 1. Дозвіл на застосування праці оформлюється у вигляді наказу уповноваженого органу із зазначенням таких даних:
 
      
117. 1) назва роботодавця;
 
      
118. 2) прізвище та ім'я іноземця або особи без громадянства;
 
      
119. 3) номер та термін дії паспортного документа іноземця або особи без громадянства;
 
      
120. 4) строк дії дозволу на застосування праці;
 
      
121. 5) назва посади, на якій застосовується праця іноземця або особи без громадянства.
 
      
122. 2. Уповноважений орган зобов'язаний розміщувати на своєму офіційному веб-сайті такі дані про дозволи на застосування праці:
 
      
123. 1) назва роботодавця;
 
      
124. 2) строк дії дозволу на застосування праці;
 
      
125. 3) назва посади, на якій застосовується праця іноземця або особи без громадянства;
 
      
126. 4) дата скасування дозволу на застосування праці (якщо він був скасований).
 
      
127. 3. Уповноважений орган зобов'язаний надавати відомості про видані дозволи іншим суб'єктам владних повноважень в електронній формі у випадках, визначених законами України, та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.";
 
      
128. 17) доповнити новою статтею 42-8 такого змісту:
 
-60- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
П.п. 17 п. 4 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено      
129. "Стаття 42-8. Розгляд заяв про видачу або продовження дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства
 
-61- Семенуха Р.С.
Підпункт 17 пункту 4 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«17) доповнити новою статтею 42-8 такого змісту:
«Стаття 42-8. Зупинення розгляду заяви про видачу дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства, заяви про продовження дії дозволу, заяви про внесення змін до дозволу
1. У разі встановлення наявності підстав для зупинення розгляду заяви про видачу дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства, заяви про продовження дії дозволу, заяви про внесення змін до дозволу (далі - заява) уповноважений орган не пізніше наступного робочого дня після встановлення відповідних підстав приймає рішення, яке повинно містити перелік та опис підстав (обґрунтування) для зупинення розгляду заяви. Копія рішення про зупинення розгляду заяви надсилається роботодавцеві поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення.
2. Розгляд заяви зупиняється для усунення підстав, через які її розгляд зупинено, на строк, що становить сім робочих днів з дати прийняття рішення про зупинення розгляду заяви (у разі подання заяви про видачу дозволу) або три робочих днів (у разі подання заяви про продовження строку дії дозволу або внесення змін до нього).
3. Підставами для зупинення розгляду заяви є:
1) документи від імені роботодавця подано особою, яка не має на це повноважень;
2) подання разом із заявою документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі;
3) невідповідність заяви та (або) документів, поданих разом із заявою, вимогам, установленим цим Законом, складення заяви не за встановленою формою;
4) наявність недостовірних даних у заяві або документах, поданих разом з заявою;
5) умови трудового договору з іноземцем або особою без громадянства або умови додаткової угоди про внесення змін до трудового договору, проект якого (якої) додано до заяви, не відповідають законодавству України про працю.
Зупинення розгляду заяви з підстав, не передбачених цією частиною статті, не допускається.
Технічні помилки в заяві або доданих до неї документах не є підставою для зупинення розгляду заяви. Технічними помилками в цілях застосування цієї частини статті вважаються неправильне написання слів, граматичні помилки, друкарські помилки, неправильно поставлена кома та інші очевидні помилки, які не спотворюють змісту заяви, документу.
4. Після подання протягом строку, встановленого частиною третьою цієї статті, документів, необхідних для усунення підстав для зупинення розгляду заяви, розгляд заяви поновлюється.
У разі якщо роботодавцем не були усунуті усі зауваження уповноваженого органу, через які було зупинено розгляд заяви, роботодавець разом із документами на заміну подає також мотивувальний лист щодо причин відхилення решти зауважень уповноваженого органу.
5. Від дня подання документів на заміну та мотивувального листа щодо причин відхилення інших зауважень уповноваженого органу (за потреби) строк розгляду заяви, встановлений статтею 42-6 цього Закону, продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.»;
 
Враховано частково   Стаття 42-8. Зупинення розгляду заяви про видачу або продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, про внесення змін до такого дозволу
1. У разі встановлення наявності підстав для зупинення розгляду заяви територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, не пізніше наступного робочого дня приймає рішення про зупинення розгляду заяви, в якому зазначаються підстави для його прийняття. Копія рішення про зупинення розгляду заяви надсилається роботодавцеві поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення.
Роботодавець має подати документи для усунення підстав для зупинення розгляду заяви у строки, зазначені в частині другій цієї статті.
2. Розгляд заяви зупиняється для усунення підстав, викладених у відповідному рішенні, на строк, що становить сім робочих днів з дати прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про видачу і три робочі дні - заяви про продовження дії дозволу або про внесення змін до нього.
3. Підставами для зупинення розгляду заяви є:
1) подання документів від імені роботодавця особою, яка не має на це повноважень;
2) подання разом із заявою документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі;
3) невідповідність заяви та/або документів, поданих разом із заявою, вимогам, установленим цим Законом, складення заяви не за встановленою формою;
4) наявність недостовірних даних у заяві або документах, поданих разом із заявою;
5) невідповідність умов трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства, або умов додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту) законодавству України про працю.
Зупинення розгляду заяви з підстав, не передбачених цією статтею, не допускається.
Технічні помилки, допущені в заяві або доданих до неї документах, не є підставою для зупинення розгляду заяви. Технічними помилками в цілях застосування цієї статті вважаються орфографічні, синтаксичні, граматичні помилки, друкарські та інші очевидні помилки, що не спотворюють змісту заяви, документа.
4. Після подання протягом строку, встановленого частиною другою цієї статті, документів про усунення підстав для зупинення розгляду заяви розгляд заяви поновлюється.
У разі якщо роботодавцем не усунуті всі зауваження територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, через які зупинено розгляд заяви, роботодавець разом із документами на заміну подає також мотивувальний лист щодо причин відхилення решти зауважень територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.
5. З дня подання документів на заміну та мотивувального листа щодо причин відхилення решти зауважень територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (за потреби), строк розгляду заяви, встановлений статтею 42-6 цього Закону, продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.
 
    -62- Кіраль С.І.
Підпункт 17 пункту 4 проекту Закону викласти в такій редакції:
Стаття 42-8. Зупинення розгляду заяви про видачу або продовження дії дозволу на застосування праці іноземців або осіб без громадянства, про внесення змін до такого дозволу
1. У разі встановлення наявності підстав для зупинення розгляду заяви територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції не пізніше наступного робочого дня приймає рішення про зупинення розгляду заяви, в якому зазначаються підстави для його прийняття. Копія рішення про зупинення розгляду заяви надсилається роботодавцеві поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення.
Роботодавець має подати документи для усунення підстав для зупинення розгляду заяви у строки, зазначені в частині другій цієї статті.
2. Розгляд заяви зупиняється для усунення підстав, викладених у відповідному рішенні, на строк, що становить сім робочих днів з дати прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про видачу і три робочі дні - заяви про продовження дії дозволу або про внесення змін до нього.
3. Підставами для зупинення розгляду заяви є:
1) подання документів від імені роботодавця особою, яка не має на це повноважень;
2) подання разом із заявою документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі;
3) невідповідність заяви та/або документів, поданих разом із заявою, вимогам, установленим цим Законом, складення заяви не за встановленою формою;
4) наявність недостовірних даних у заяві або документах, поданих разом із заявою;
5) невідповідність умов трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства, або умов додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту) законодавству України про працю.
Зупинення розгляду заяви з підстав, не передбачених цією статтею, не допускається.
Технічні помилки, допущені в заяві або доданих до неї документах, не є підставою для зупинення розгляду заяви. Технічними помилками в цілях застосування цієї статті вважаються орфографічні, синтаксичні, граматичні помилки, друкарські та інші очевидні помилки, що не спотворюють змісту заяви, документа.
4. Після подання протягом строку, встановленого частиною другою цієї статті, документів про усунення підстав для зупинення розгляду заяви розгляд заяви поновлюється.
У разі якщо роботодавцем не усунуті всі зауваження територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, через які зупинено розгляд заяви, роботодавець разом із документами на заміну подає також мотивувальний лист щодо причин відхилення решти зауважень територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.
5. З дня подання документів на заміну та мотивувального листа щодо причин відхилення решти зауважень територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (за потреби) строк розгляду заяви, встановлений статтею 42-6 цього Закону, продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.
 
Враховано    
130. 1. Уповноважений орган надає роботодавцю опис прийнятих документів негайно після прийняття від роботодавця заяви та документів, доданих до неї.
 
      
131. 2. Порядок розгляду заяв про видачу, продовження строку дії та внесення змін до дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства, отримання відомостей від інших органів державної влади, необхідних для розгляду таких заяв, порядок скасування таких дозволів та форми відповідних документів визначає Кабінет Міністрів України.";
 
      
132. 18) доповнити новою статтею 42-9 такого змісту:
 
-63- Семенуха Р.С.
Підпункт 18 пункту 4 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«18) доповнити новою статтею 42-9 такого змісту:
«Стаття 42-9. Відмова у видачі дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства, у продовженні дії дозволу або внесенні змін до дозволу
1. Підставами для відмови у видачі дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства, у продовженні дії дозволу або внесенні змін до дозволу є:
1) не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку або мотивувальний лист, поданий роботодавцем визнаний уповноваженим органом не обґрунтованим;
2) заява та документи для продовження дії дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства подані з порушенням строку для їх подання, встановленого частиною другою статті 42-6 цього Закону;
3) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутні відомості про роботодавця, або наявні відомості про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявні відомості про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця (якщо роботодавцем є юридична особа або фізична особа-підприємець).
Рішення про відмову у видачі дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства, у продовженні дії дозволу або внесенні змін до дозволу повинно містити перелік та опис підстав (обґрунтування) для відмови.
Відмова у видачі дозволу, продовженні його дії або у внесенні змін до дозволу з підстав, не передбачених цією частиною статті, не допускається.
У разі відмови у видачі дозволу, продовженні його дії або у внесенні змін до дозволу подані документи повертаються (видаються особисто, надсилаються поштовим відправленням) роботодавцеві не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від роботодавця заяви про їх повернення.
Після усунення причин, що були підставою для відмови у видачі дозволу, продовженні його дії або у внесенні змін до дозволу, роботодавець може повторно подати документи.».
 
Враховано частково   Стаття 42-9. Відмова у видачі, продовженні дії дозволу на застосування праці іноземців або осіб без громадянства, у внесенні змін до такого дозволу
1. Підставами для відмови у видачі, продовженні дії дозволу, у внесенні змін до дозволу є:
1) неусунення підстав для зупинення розгляду заяви протягом встановленого строку або визнання територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, мотивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим;
2) подання заяви та документів для продовження дії дозволу з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 42-6 цього Закону;
3) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, який є роботодавцем.
Рішення про відмову у видачі, продовженні дії дозволу, у внесенні змін до дозволу повинно містити перелік та опис підстав (обґрунтування) для відмови.
Відмова у видачі, продовженні дії або у внесенні змін до дозволу з підстав, не передбачених цією статтею, не допускається.
У разі відмови у видачі, продовженні дії або у внесенні змін до дозволу подані документи повертаються (видаються особисто, надсилаються поштовим відправленням) роботодавцю не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від роботодавця заяви про їх повернення.
Після усунення підстав для відмови у видачі, продовженні дії або у внесенні змін до дозволу роботодавець може повторно подати документи.
 
133. "Стаття 42-9. Порядок виправлення помилок та порушень в заяві та супровідних документах
 
-64- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
П.п. 18 п. 4 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено      
134. 1. За результатом розгляду заяви про видачу, продовження строку дії дозволу або внесення змін до нього, уповноважений орган зобов'язаний надати роботодавцю додатковий час до 7 робочих днів на виправлення помилок та порушень у таких випадках:
 
-65- Головко М.Й.
В частині першій статті 42-9 слова «7 робочих днів» замінити словами «3 робочих дні»
 
Відхилено      
135. 1) надані роботодавцем документи не відповідають вимогам цього Закону за змістом або формою;
 
      
136. 2) надані роботодавцем документи містять недостовірні дані;
 
      
137. 3) положення трудового договору з іноземним працівником суперечать трудовому законодавству України;
 
      
138. 2. Рішення уповноваженого органу про надання часу на виправлення помилок та порушень має містити обґрунтування кожної помилки чи порушення, яке роботодавець має виправити.
 
      
139. 3. Роботодавець зобов'язанийнадати на заміну новий документ, в якому враховані зауваження уповноваженого органу, або мотивований лист про відмову від надання документа на заміну та, у разі потреби, копії документів, що підтверджують його позицію.
 
      
140. 4. Уповноважений орган розглядає подані роботодавцем документи в строк до 3 робочих днів та приймає рішення:
 
      
141. 1) про надання або продовження дозволу, або внесення змін до нього; або
 
      
142. 2) відмову у видачі або продовженні дії дозволу, або внесенні змін до нього.";
 
      
143. 19) доповнити новою статтею 42-10 такого змісту:
 
-66- Семенуха Р.С.
Підпункт 19 пункту 4 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«19) доповнити новою статтею 42-10 такого змісту:
«Стаття 42-10. Скасування дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства
1. Роботодавець зобов’язаний звернутися до уповноваженого органу про скасування дозволу на застосування праці за таких обставин:
1) трудовий договір з іноземцем чи особою без громадянства припинено;
2) припинено виконання зовнішньоекономічного контракту, у зв’язку з яким був направлений іноземець або особа без громадянства;
3) територіальний орган або підрозділ центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері міграції, прийняв рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем чи особою, яка потребує додаткового захисту.
2. Уповноважений орган скасовує виданий дозвіл на застосування праці іноземця або особи без громадянства у разі виявлення таких обставин:
1) роботодавець не вніс плату за видачу дозволу на використання праці іноземця або особи без громадянства або продовження дії дозволу у встановлені цим Законом строки;
2) роботодавець у встановлений цим Законом строк не подав до уповноваженого органу копію трудового договору (копію додаткової угоди до трудового договору), підписаного з іноземцем чи особою без громадянства, у випадках, коли подання такої копії є обов’язковим відповідно до цього Закону;
3) подання роботодавцем письмової заяви щодо скасування дозволу у випадках, передбачених пунктами 1-3 частини першої цієї статті, або самостійне виявлення уповноваженим органом обставин, передбачених цими пунктами;
4) виявлено недостовірність даних у поданих роботодавцем документах, яка не могла бути виявлена під час розгляду заяви роботодавця про видачу або продовження дії дозволу;
5) наявність рішення про примусове повернення або примусове видворення іноземця чи особи без громадянства, прийнятого відповідно до статей 26 та 30 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;
6) встановлення факту застосування праці іноземця чи особи без громадянства на інших умовах, ніж ті, що зазначені у дозволі або іншим роботодавцем (крім роботи за сумісництвом відповідно до абзацу другого частини другої статті 42 цього Закону та суміщення посад відповідно до частини третьої статті 42 цього Закону);
7) невикористання іноземцем чи особою без громадянства права на оскарження рішення територіального органу чи підрозділу центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері міграції, про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або у разі остаточного вирішення питання про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
8) набрання обвинувальним вироком суду, за яким іноземця чи особу без громадянства засуджено за скоєння злочину, законної сили.
3. Рішення про скасування дозволу, прийняте з підстав, передбачених пунктами 1, 2 та 6 частини другої цієї статті, скасовується уповноваженим органом за умови усунення вказаного порушення протягом 30 календарних днів з дати прийняття відповідного рішення, що підтверджується документально.».
 
Враховано частково   Стаття 42-10. Скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
1. Роботодавець зобов’язаний звернутися до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, про скасування дозволу за таких обставин:
1) трудовий договір (контракт) з іноземцем чи особою без громадянства припинено;
2) припинено виконання договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, у зв’язку з яким був направлений іноземець або особа без громадянства;
3) територіальний орган або підрозділ центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, прийняв рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
2. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, скасовує виданий дозвіл у разі:
1) невнесення роботодавцем плати за видачу або продовження дії дозволу у строк, визначений частиною другою статті 42-4 цього Закону;
2) неподання роботодавцем у встановлений цим Законом строк до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, копії трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства, якщо подання такої копії є обов’язковим відповідно до цього Закону;
3) подання роботодавцем письмової заяви про скасування дозволу за обставин, передбачених пунктами 1-3 частини першої цієї статті, або виявлення територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, таких обставин;
4) виявлення недостовірності даних у поданих роботодавцем документах, яка не могла бути виявлена під час розгляду заяви;
5) наявності рішення про примусове повернення або примусове видворення іноземця або особи без громадянства, прийнятого відповідно до статей 26 та 30 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;
6) встановлення факту застосування праці іноземця або особи без громадянства на інших умовах, ніж ті, що визначені дозволом, або іншим роботодавцем (крім роботи за сумісництвом відповідно до частини другої статті 42 цього Закону та суміщення посад відповідно до частини третьої статті 42 цього Закону);
7) невикористання іноземцем або особою без громадянства права на оскарження рішення територіального органу чи підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або у разі остаточного вирішення питання про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
8) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким іноземця чи особу без громадянства засуджено за вчинення злочину».
 
    -67- Кіраль С.І.
Підпункт 19 пункту 4 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«19) доповнити новою статтею 42-10 такого змісту:
«Стаття 42-10. Скасування дозволу на застосування праці іноземця та особи без громадянства
1. Роботодавець зобов’язаний звернутися до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції про скасування дозволу за таких обставин:
1) трудовий договір (контракт) з іноземцем чи особою без громадянства припинено;
2) припинено виконання договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктом господарювання, у зв’язку з яким був направлений іноземець або особа без громадянства;
3) територіальний орган або підрозділ центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, прийняв рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
2. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції скасовує виданий дозвіл у разі:
1) невнесення роботодавцем плати за видачу або продовження дії дозволу у строк, визначений частиною другою статті 42-4 цього Закону;
2) неподання роботодавцем у встановлений цим Законом строк до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції копії трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства, якщо подання такої копії є обов’язковим відповідно до цього Закону;
3) подання роботодавцем письмової заяви про скасування дозволу за обставин, передбачених пунктами 1-3 частини першої цієї статті, або виявлення територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції таких обставин;
4) виявлення недостовірності даних у поданих роботодавцем документах, яка не могла бути виявлена під час розгляду заяви;
5) наявності рішення про примусове повернення або примусове видворення іноземця або особи без громадянства, прийнятого відповідно до статей 26 та 30 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;
6) встановлення факту застосування праці іноземця або особи без громадянства на інших умовах, ніж ті, що визначені дозволом, або іншим роботодавцем (крім роботи за сумісництвом відповідно до частини другої статті 42 цього Закону та суміщення посад відповідно до частини третьої статті 42 цього Закону);
7) невикористання іноземцем або особою без громадянства права на оскарження рішення територіального органу чи підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або у разі остаточного вирішення питання про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
8) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким іноземця чи особу без громадянства засуджено за вчинення злочину.
 
Враховано    
    -68- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
П.п. 19 п. 4 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
144. "Стаття 42-10. Відмова у видачі або продовженні дії дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства.
 
      
145. 1. Дозвіл на застосування праці іноземця або особи без громадянства не може бути виданий або продовжений, роботодавець не виправив помилки або не усунув порушення в строк, визначений уповноваженим органом, або уповноважений орган визнав надані у такий строк документи такими, що не усувають порушення.
 
      
146. 2. Окрім підстав, визначених у частині першій цієї статті, дозвіл на застосування праці іноземця або особи без громадянства не може бути продовжений, якщо заява про це подана з порушенням кінцевого терміну подання заяви, передбаченого цим Законом.
 
      
147. 3. Помилки та неточності, виявлені в поданих роботодавцем документах не є підставою для відмови у прийнятті рішенні, а повинні бути виправлені роботодавцем в порядку, визначеному цим Законом.";
 
      
148. 20) доповнити новою статтею 42-11 такого змісту:
 
-69- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Семенуха Р.С.
П.п. 20 п. 4 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Враховано      
149. "Стаття 42-11. Порядок повідомлення роботодавця про результат розгляду заяви уповноваженим органом
 
      
150. 1. Уповноважений орган надсилає своє рішення роботодавцю поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для здійснення плати за видачу дозволу протягом двох робочих днів з дня його прийняття, а також розміщує його на своєму офіційному веб-сайті із зазначенням таких платіжних реквізитів.";
 
      
151. 21) доповнити новою статтею 42-12 такого змісту:
 
-70- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Семенуха Р.С.
П.п. 21 п. 4 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Враховано      
152. "Стаття 42-12. Обов’язок роботодавця подати до уповноваженого органу копію трудового договору, укладеного з іноземцем або особою без громадянства
 
      
153. 1. Роботодавець зобов’язаний подати копію трудового договору, укладеного з іноземцем чи особою без громадянства, до уповноваженого органу протягом семи робочих днів з дати укладення на підставі отриманого дозволу на застування праці.";
 
-71- Головко М.Й.
В частині першій статті 42 - 12 законопроекту слово «семи» замінити словом «двох»
 
Відхилено      
154. 22) доповнити новою статтею 42-13 такого змісту:
 
-72- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Семенуха Р.С.
П.п. 22 п. 4 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Враховано      
155. "Стаття 42-13. Скасування дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства
 
      
156. 1. Роботодавець зобов’язаний звернутися до уповноваженого органу про скасування дозволу на застосування праці за таких обставин:
 
      
157. 1) трудовий договір (контракт) з іноземцем чи особою без громадянства припинено;
 
      
158. 2) припинено виконання зовнішньоекономічного контракту, у зв’язку з яким був направлений іноземець або особа без громадянства;
 
      
159. 3) територіальний орган або підрозділ центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері міграції, прийняв рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем чи особою, яка потребує додаткового захисту.
 
      
160. 2. Уповноважений орган скасовує виданий дозвіл на застосування праці іноземця або особи без громадянства у разі виявлення таких обставин:
 
      
161. 1) роботодавець не вніс плату за видачу дозволу на використання праці іноземця або особи без громадянства протягом десяти календарних днів з дати прийняття рішення про оформлення дозволу;
 
      
162. 2) роботодавець не подав до уповноваженого органу копію трудового договору, підписаного з іноземцем чи особою без громадянства, у встановлений цим законом строк;
 
      
163. 3) трудовий договір з іноземцем чи особою без громадянства припинено або припинено виконання зовнішньоекономічного контракту, у зв’язку з яким був направлений іноземець або особа без громадянства;
 
      
164. 5) виявлено недостовірність даних у поданих роботодавцем документах, яка не могла бути виявлена під час розгляду заяви роботодавця про видачу або продовження дозволу;
 
      
165. 6) встановлено факт застосування праці іноземця чи особи без громадянства на іншій посаді, ніж зазначена в дозволі, або застосування праці іншим роботодавцем без отримання відповідного дозволу (крім іноземних високооплачуваних професіоналів, якщо їх праця на посадах за сумісництвом застосовується в межах строку дії дозволу на застосування праці за основним місцем роботи);
 
      
166. 7) територіальний орган або підрозділ центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері міграції, прийняв рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем чи особою, яка потребує додаткового захисту;
 
      
167. 8) виявлено невідповідність фактичного розміру заробітної плати працівника розміру заробітної плати, зазначеному в проекті трудового договору, наданого з метою отримання чи продовження дозволу, та/або в трудовому договорі, наданому до уповноваженого органу після отримання дозволу.";
 
      
168. 23) доповнити новою статтею 42-14 такого змісту:
 
-73- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
П.п. 23 п. 4 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Враховано      
169. "Стаття 42-14. Оскарження рішень з питань видачі дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства
 
      
170. 1. Рішення уповноваженого органу , пов’язані із отриманням та скасуванням дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, можуть бути оскаржені до суду.";
 
      
171. 5. У Законі України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 19-20, ст.179):
 
   2. У Законі України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19-20, ст. 179 із наступними змінами):
 
172. 1) статтю 4 доповнити новою частиною 11-1 такого змісту:
 
   1) у статті 4:
після частини одинадцятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
173. "11-1. Іноземці та особи без громадянства, які є засновниками та/або учасниками та/або бенефіціарними власниками (контролерами) господарських товариств, зареєстрованих в Україні, які прибули в Україну з метою контролю за діяльністю таких господарських товариства та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період дії посвідки.
 
-74- Кіраль С.І.
Абзац другий підпункт 1 пункту 5 законопроекту викласти в такій редакції:
"12. Іноземці та особи без громадянства, які є засновниками та/або учасниками, та/або бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, зареєстрованої в Україні, та прибули в Україну з метою контролю за діяльністю таких юридичних осіб і отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період дії посвідки.»
 
Враховано   "12. Іноземці та особи без громадянства, які є засновниками та/або учасниками, та/або бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, зареєстрованої в Україні, та прибули в Україну з метою контролю за діяльністю таких юридичних осіб і отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період дії посвідки.
 
174. Такі іноземці та особи без громадянства мають право отримати посвідку на тимчасове проживання виключно за таких умов:
 
-75- Кіраль С.І.
Абзац третій підпункт 1 пункту 5 законопроекту викласти в такій редакції:
«Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання у випадку передбаченому цією частиною, є:»
 
Враховано   Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому цією частиною, є наступне:
 
175. 1) він є учасником та/або засновником такої юридичної особи та/або бенефіціарним власником (контролером) такої юридичної особи, внесеним до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 
-76- Кіраль С.І.
У абзаці 4 підпункту 1 пункту 5 розділу Ізаконопроекту слово «він» замінити словом «іноземець та особа без громадянства «.
 
Враховано   1) іноземець та особа без громадянства є засновником та/або учасником, та/або бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи, дані про яку внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 
176. 2) розмір частки у власності іноземця або особи без громадянства або іноземної юридичної особи, кінцевим бенефіціаром (контролером) якої він є, в статутному капіталі української юридичної особи становить не менше 100 000 Євро за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України на дату внесення іноземної інвестиції.
 
   2) розмір частки власності іноземця або особи без громадянства, або іноземної юридичної особи, бенефіціаром (контролером) якої він є, у статутному капіталі української юридичної особи становить не менше 100 тисяч євро за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України на дату внесення іноземної інвестиції»
 
177. Для продовження строку дії посвідки іноземець або особа без громадянства має підтвердити:
 
-77- Кіраль С.І.
Аабзаці 6, 7 та 8 підпункту 1 пункту 5 розділу Ізаконопроекту перенести у підпункт 2 пункту 5 (Стаття 5-1 Строк дії посвідки на тимчасове проживання) та викласти в такій редакції та перенести до :
«Для продовження строку дії посвідки іноземець або особа без громадянства має підтвердити працевлаштування у цій юридичній особі щонайменше трьох громадян України, які приступили до роботи не менш як за шість місяців до дати звернення про продовження строку дії посвідки, або сплату юридичною особою податку на прибуток у розмірі не менш як 50 мінімальних заробітних плат за останній повний фінансовий рік до дати звернення про продовження строку дії посвідки".»
 
Враховано      
    -78- Головко М.Й.
В абзац третій частини одинадцятої статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні» викласти в наступній редакції:
Для продовження строку дії посвідки іноземець або особа без громадянства має підтвердити:
1) працевлаштування в цьому господарському товаристві щонайменше десяти громадян України, які почали роботу не менш ніж за дванадцять місяців до дати звернення про отримання або продовження строку дії посвідки; або
2) сплату господарським товариством податку на прибуток в розмірі не меншому ніж тисяча заробітних плат за останній повний фінансовий рік до дати звернення про отримання або продовження строку дії посвідки.
 
Відхилено    
178. 1) працевлаштування в цьому господарському товаристві щонайменше трьох громадян України, які почали роботу не менш ніж за шість місяців до дати звернення про отримання або продовження строку дії посвідки; або
 
      
179. 2) сплату господарським товариством податку на прибуток в розмірі не меншому ніж п’ятдесят мінімальних заробітних плат за останній повний фінансовий рік до дати звернення про отримання або продовження строку дії посвідки.";
 
-79- Кіраль С.І.
Доповнити частину 5 проекту після пункту 1 новим пунктом такого змісту:
"у статті 5:
у частинах першій і другій слово "шістнадцятій" замінити словом "сімнадцятій";
у частині третій слова "у частинах четвертій - чотирнадцятій та сімнадцятій" замінити словами "у частинах четвертій - п’ятнадцятій та вісімнадцятій";
у частині тринадцятій слово "дванадцятою" замінити словом "тринадцятою";
у частині чотирнадцятій слово "тринадцятою" замінити словом "чотирнадцятою";
у частині п'ятнадцятій слова "чотирнадцятою" та "частинах другій - дванадцятій" замінити відповідно словами "п’ятнадцятою" та "частинах другій - тринадцятій";
у частині шістнадцятій слово "сімнадцятою" замінити словом "вісімнадцятою"
 
Враховано редакційно   У зв’язку з цим частини дванадцяту – вісімнадцяту вважати відповідно частинами тринадцятою – дев’ятнадцятою;
у частинах чотирнадцятій і п’ятнадцятій слова «у частинах третій – дванадцятій» і «у частинах другій – дванадцятій» замінити відповідно словами «у частинах третій – тринадцятій» і «у частинах другій – тринадцятій»;
2) у статті 5:
а) у частинах першій і другій слово "шістнадцятій" замінити словом "сімнадцятій";
б) у частині третій слова "у частинах четвертій - чотирнадцятій та сімнадцятій" замінити словами "у частинах четвертій - п’ятнадцятій та вісімнадцятій";
 
180. 2) статтю 5 доповнити новою частиною 11-1 такого змісту:
 
-80- Кіраль С.І.
Абзаци 2 та 3 підпункту 2 пункту 5 викласти в такій редакції:
«після частини одинадцятої доповнити новою частиною такого змісту:
"12. Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною дванадцятою статті 4 цього Закону, є:
1) заява іноземця або особи без громадянства;
2) дійсний поліс медичного страхування;
3) письмове зобов’язання юридичної особи повідомити центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, про втрату іноземцем або особою без громадянства статусу засновника та/або учасника, та/або бенефіціарного власника (контролера) цієї юридичної особи;
4) інші документи залежно від форми здійснення іноземної інвестиції:»
 
Враховано   в) після частини одинадцятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
181. "11-1. Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною одинадцятою примітка один статті 4 цього Закону, є заява іноземця або особи без громадянства, дійсний поліс медичного страхування, письмове зобов’язання господарського товариства повідомити центральні органи виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики у сфері міграції про втрату таким іноземцем або особою без громадянства статусу засновника та/або учасника та/або бенефіціарного власника (контролера) та такі документи, залежно від форми здійснення іноземної інвестиції:
 
   "12. Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною дванадцятою статті 4 цього Закону, є:
1) заява іноземця або особи без громадянства;
2) дійсний поліс медичного страхування;
3) письмове зобов’язання юридичної особи повідомити центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, про втрату іноземцем або особою без громадянства статусу засновника та/або учасника, та/або бенефіціарного власника (контролера) цієї юридичної особи;
4) інші документи залежно від форми здійснення іноземної інвестиції:
 
182. 1) копія статуту господарського товариства та виписка з банківського рахунку господарського товариства, на який зараховано кошти як як внесок до статутного капіталу, якщо іноземна інвестиція здійснена в грошовій формі; або
 
-81- Кіраль С.І.
Абзац третій підпункту 2 пункту 5 викласти в такій редакції:
«копія установчого документа юридичної особи;
відомості про розмір частки іноземця або особи без громадянства – засновника (учасника) юридичної особи у сумі не менше 100 тисяч євро за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України на дату внесення іноземної інвестиції, як внесок до статутного капіталу, якщо іноземна інвестиція здійснена в грошовій формі;»
 
Враховано   копія установчого документа юридичної особи;
відомості про розмір частки іноземця або особи без громадянства – засновника (учасника) юридичної особи у сумі не менше 100 тисяч євро за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України на дату внесення іноземної інвестиції, як внеску до статутного капіталу, якщо іноземна інвестиція здійснена в грошовій формі;
 
183. 2) копія статуту господарського товариства та копія вантажної митної декларації на рухоме майно, передане як внесок в статутний капітал господарського товариства та копія акту приймання-передачі такого майна, якщо іноземна інвестиція здійснена у майновій формі; ; або
 
-82- Кіраль С.І.
Абзац четвертий підпункту 2 пункту 5 викласти в такій редакції:
«копія вантажної митної декларації на рухоме майно, передане як внесок до статутного капіталу юридичної особи та копія акта приймання-передачі такого майна, якщо іноземна інвестиція здійснена у майновій формі;»
 
Враховано   копія вантажної митної декларації на рухоме майно, передане як внесок до статутного капіталу юридичної особи та копія акта приймання-передачі такого майна, якщо іноземна інвестиція здійснена у майновій формі;
 
184. 3) копія статуту господарського товариства та копія акту приймання-передачі рухомого або нерухомого майна, переданого як внесок в статутний капітал господарського товариства, якщо іноземна інвестиція здійснена у майновій формі, але при цьому таке майно придбане на території України та передане як внесок в статутний капітал господарського товариства; або
 
-83- Кіраль С.І.
Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 5 викласти в такій редакції:
«копія акта приймання-передачі рухомого або нерухомого майна, переданого як внесок до статутного капіталу юридичної особи, якщо іноземна інвестиція здійснена у майновій формі, але при цьому таке майно придбане на території України;»
 
Враховано   копія акта приймання-передачі рухомого або нерухомого майна, переданого як внесок до статутного капіталу юридичної особи, якщо іноземна інвестиція здійснена у майновій формі, але при цьому таке майно придбане на території України;
 
185. 4) виписка з рахунку в цінних паперах, якщо іноземець або особа без громадянства акціонером українського акціонерного товариства.
 
   виписка з рахунку в цінних паперах, якщо іноземець або особа без громадянства є акціонером акціонерного товариства, зареєстрованого в Україні.
 
186. Копії документів, визначених у пунктах з першого по третій цієї частини мають бути посвідчені уповноваженою посадовою особою господарського товариства.
 
-84- Кіраль С.І.
Абзац сьомий підпункту 2 пункту 5 викласти в такій редакції:
«Документи, визначені в абзацах другому – шостому пункту 4 цієї частини, мають бути посвідчені уповноваженою посадовою особою юридичної особи.»
 
Враховано   Документи, визначені в абзацах другому – шостому пункту 4 цієї частини, мають бути посвідчені уповноваженою посадовою особою юридичної особи.
 
187. Для продовження строку дії посвідки іноземець або особа без громадянства має додатково подати такі документи:
 
      
188. 1) довідка, посвідчена керівником та головним бухгалтером господарського товариства, яка підтверджує факт працевлаштування не менш ніж трьох громадян України в господарському товаристві та дату початку їх роботи; або
 
      
189. 2) довідка про сплату податку на прибуток юридичної особи за останній повний фінансовий рік на дату звернення про отримання або продовження строку дії посвідки, видана центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики, за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України.
 
      
190. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, самостійно отримує такі відомості для прийняття рішення про видачу посвідки на тимчасове проживання:
 
   Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, для прийняття рішення про видачу посвідки на тимчасове проживання самостійно отримує відомості:
 
191. 1) про статус іноземця чи особи без громадянства або засновника та/або учасника та/або бенефіціарного власника (контролера) господарського товариства з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 
-85- Кіраль С.І.
Абзац 12 підпункту 2 пункту 5 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«про те, що іноземець або особа без громадянства є засновником та/або учасником, та/або бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи - з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та громадських формувань;»
 
Враховано   про те, що іноземець або особа без громадянства є засновником та/або учасником, та/або бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи - з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 
192. 2) про офіційний валютний курс, встановлений Національним банком України на дату внесення іноземної інвестиції, з офіційного веб-сайту Національного Банку України.";
 
   про офіційний валютний курс, встановлений Національним банком України на дату внесення іноземної інвестиції, - з офіційного веб-сайту Національного банку України".
У зв’язку з цим частини дванадцяту – шістнадцяту вважати відповідно частинами тринадцятою – сімнадцятою;
г) у частині тринадцятій слово "дванадцятою" замінити словом "тринадцятою";
д) у частині чотирнадцятій слово "тринадцятою" замінити словом "чотирнадцятою";
е) у частині п'ятнадцятій слова "чотирнадцятою" та "частинах другій - дванадцятій" замінити відповідно словами "п’ятнадцятою" та "частинах другій - тринадцятій";
є) у частині шістнадцятій слово "сімнадцятою" замінити словом "вісімнадцятою";
 
193. 3) статтю 5 доповнити новою частиною 15-1 такого змісту:
 
   ж) після частини шістнадцятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
194. "15-1. Окрім документів для відповідної категорії осіб, відповідно до частин з першої до п’ятнадцятої цієї статті, іноземці та особи без громадянства подають для отримання посвідки на тимчасове або постійне проживання такі документи:
 
-86- Семенуха Р.С.
В абзаці другому підпункту 3 пункту 5 розділу І проекту Закону слова «або постійне» виключити.
 
Враховано   "17. Окрім документів для відповідної категорії осіб, визначених частинами першою – шістнадцятою цієї статті, іноземці та особи без громадянства подають для отримання посвідки на тимчасове проживання такі документи:
 
195. 1) чотири кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметри;
 
   1) чотири кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;
 
196. 2) паспортний документ іноземця або особи без громадянства з відповідною довгостроковою візою та копією сторінки паспортного документа з такою візою крім випадків, якщо особа не зобов’язана отримати таку візу за цим законом, іншими законами України або міжнародними договорами України;
 
   2) паспортний документ іноземця або особи без громадянства з відповідною довгостроковою візою та копією сторінки паспортного документа з такою візою, крім випадків, якщо особа не зобов’язана отримувати таку візу відповідно до цього Закону, інших законів України або міжнародних договорів України;
 
197. 3) копії сторінок паспортного документа іноземця чи особи без громадянства з особистими даними з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;
 
   3) копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;
 
198. 4) документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за видачу або продовження строку дії посвідки.
 
-87- Кіраль С.І.
Абзац шостий підпункту 3 пункту 5 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«4) документ, що підтверджує сплату державного мита та адміністративного збору за видачу, оформлення або продовження строку дії посвідки.»
 
Враховано   4) документ, що підтверджує сплату державного мита та адміністративного збору за видачу, оформлення або продовження строку дії посвідки.
 
199. У разі продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання іноземці та особи без громадянства додатково подають оригінал посвідки на тимчасове проживання.
 
   У разі продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання іноземці та особи без громадянства додатково подають оригінал посвідки на тимчасове проживання.
 
200. Уповноважений орган повертає паспортний документ особі одразу після прийняття заяви про видачу або продовження посвідки.";
 
   Уповноважений орган повертає паспортний документ особі одразу після прийняття заяви про видачу або продовження строку дії посвідки".
У зв’язку з цим частину сімнадцяту вважати частиною вісімнадцятою;
 
201. 4) статтю 5 доповнити новою частиною 17 такого змісту:
 
   з) доповнити частиною дев’ятнадцятою такого змісту:
 
202. "17. Органам державної влади заборонено вимагати від іноземців або осіб без громадянства, членів їх сімей, роботодавців та інших осіб будь-які інші документи або відомості, що не визначені в цій статті, для видачі посвідки на тимчасове або постійне проживання.";
 
   "19. Органам державної влади заборонено вимагати від іноземців або осіб без громадянства, членів їхніх сімей, роботодавців та інших осіб будь-які інші документи або відомості, не визначені цією статтею, для видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання";
 
203. 5) доповнити новою статтею 5-1 такого змісту:
 
   3) доповнити статтями 5-1 - 5-5 такого змісту:
 
204. " Стаття 5-1. Строк дії посвідки на тимчасове проживання
 
   "Стаття 5-1. Строк дії посвідки на тимчасове проживання
 
205. 1. Строк дії посвідки на тимчасове проживання для відповідних категорій іноземців та осіб без громадянства становить:
 
   1. Строк дії посвідки на тимчасове проживання для відповідних категорій іноземців та осіб без громадянства становить:
 
206. 1) у випадку, визначеному в частиною четвертою статті 4 цього Закону - строк дії дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства;
 
   1) у випадку, визначеному частиною четвертою статті 4 цього Закону, - строк дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;
 
207. 2) у випадку, визначеному частиною п’ятою статті 4 цього Закону - строк реалізації проекту міжнародної технічної допомоги, який зазначається в реєстраційній картці проекту;
 
   2) у випадку, визначеному частиною п’ятою статті 4 цього Закону, - строк реалізації проекту міжнародної технічної допомоги, який зазначається в реєстраційній картці проекту;
 
208. 3) у випадку, визначеною частиною дванадцятою статті 4 – період навчання, який зазначається в документі, що підтверджує факт навчання в Україні;
 
   3) у випадку, визначеному частиною дванадцятою статті 4 цього Закону, – два роки;
 
209. 4) у випадку, визначеному частиною одинадцятою з приміткою один статті 4 – два роки;
 
   4) у випадку, визначеному частиною тринадцятою статті 4 цього Закону, – період навчання, який зазначається в документі, що підтверджує факт навчання в Україні;
 
210. 5) у всіх інших випадках, визначених у статті 4 - один рік.
 
   5) в усіх інших випадках, визначених статтею 4 цього Закону, - один рік.
 
211. 2. Строк дії посвідки на тимчасове проживання не може перевищувати строку дії паспортного документа іноземця або особи без громадянства.
 
   2. Строк дії посвідки на тимчасове проживання не може перевищувати строку дії паспортного документа іноземця або особи без громадянства.
 
212. Посвідка на тимчасове проживання може бути продовжена необмежену кількість разів за наявності підстав для її отримання. ";
 
   3. Строк дії посвідки на тимчасове проживання може бути продовжено необмежену кількість разів, за наявності підстав, передбачених законом.
4. Для продовження строку дії посвідки іноземець або особа без громадянства має підтвердити працевлаштування у цій юридичній особі щонайменше трьох громадян України, які приступили до роботи не менш як за шість місяців до дати звернення про продовження строку дії посвідки, або сплату юридичною особою податку на прибуток у розмірі не менш як 50 мінімальних заробітних плат за останній повний фінансовий рік до дати звернення про продовження строку дії посвідки.
 
213. 6) доповнити новою статтею 5-2 такого змісту:
 
      
214. "Стаття 5-2. Отримання довгострокової візи для отримання посвідки на тимчасове проживання
 
   Стаття 5-2. Отримання довгострокової візи для отримання посвідки на тимчасове проживання
 
215. 1. Іноземці та особи без громадянства зобов'язані отримати довгострокову візу з метою отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні, якщо інше не встановлено законами чи міжнародними договорами України.
 
   1. Іноземці та особи без громадянства зобов'язані отримати довгострокову візу з метою отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні, якщо інше не встановлено законами чи міжнародними договорами України.
 
216. Це правило не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту.
 
   Ця вимога не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
 
217. 2. Іноземці та особи без громадянства не отримують довгострокову візу в таких випадках:
 
-88- Кіраль С.І.
Абзац п’ятий підпункту 6 пункту 5 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«2. Вимога, передбачена абзацом першим частини першої цієї статті не поширюється на іноземців та осіб без громадянства у разі:»
 
Враховано   2. Вимога, передбачена абзацом першим частини першої цієї статті, не поширюється на іноземців та осіб без громадянства у разі:
 
218. 1) продовження дії посвідки на тимчасове проживання, якщо вони подали відповідну заяву в строк, визначений у частині другій статті 5-2 цього Закону;
 
-89- Кіраль С.І.
У абзаці п’ятому підпункту 6 пункту 3 розділу І проекту Закону слова «статті 5-2» замінити на слова «статті 5-3»
 
Враховано   1) продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання, якщо вони подали відповідну заяву у строк, визначений частиною другою статті 5-3 цього Закону;
 
219. 2) отримання посвідки вперше дітьми іноземців та осіб без громадянства, відповідно до частин тринадцятої та чотирнадцятої статті 4 цього Закону, за умови, що на момент досягнення 16 років вони перебували на території України на законних підставах та звернулися про її отримання впродовж 1 місяця з моменту досягнення 16 років."
 
   2) отримання посвідки вперше дітьми іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні відповідно до частин чотирнадцятої і п’ятнадцятої статті 4 цього Закону, за умови що на момент досягнення 16 років вони перебували на території України на законних підставах та звернулися про отримання посвідки впродовж одного місяця з дня досягнення 16 років.
 
220. 7) доповнити новою статтею 5-3 такого змісту:
 
      
221. "Стаття 5-3. Строк видачі посвідки на тимчасове проживання
 
   Стаття 5-3. Строк видачі посвідки на тимчасове проживання
 
222. 1. Посвідка на тимчасове проживання має бути видана у строк до десяти календарних днів з дня отримання заяви про видачу або продовження дії посвідки.
 
   1. Посвідка на тимчасове проживання видається у десятиденний строк з дня отримання заяви про її оформлення або продовження строку дії посвідки.
 
223. 2. Іноземець або особа без громадянста подає документи на продовження строку дії посвідки не пізніше, ніж за п'ять календарних днів до закінчення строку її дії."
 
-90- Кіраль С.І.
У абзаці 4 підпункту 7 пункту 5 розділу Ізаконопроекту слово «п'ять» замінити словом « десять»
 
Враховано   2. Іноземець або особа без громадянства подає документи для продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання не пізніш як за 10 календарних днів до закінчення строку її дії.
 
224. 8) доповнити новою статтею 5-4 такого змісту:
 
      
225. " Стаття 5-4. Адміністративний збір за видачу та продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання
 
-91- Кіраль С.І.
У абзацах 1 та 2 підпункту 8 пункту 5 слово «видачу» замінити словом «оформлення»
 
Враховано   Стаття 5-4. Адміністративний збір за оформлення або продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання
 
226. 1. Адміністративний збір за видачу та продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання становить 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за видачу або продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання. ";
 
   1. Адміністративний збір за оформлення або продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання стягується в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
227. 9) доповнити новою статтею 5-5 такого змісту:
 
      
228. "Стаття 5-5. Порядок прийняття заяви про видачу або продовження строку дії посвідки та видачі посвідки на тимчасове проживання
 
   Стаття 5-5. Порядок прийняття заяви про оформлення або продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання
 
229. 1. Іноземець або особа без громадянства подає заяву про видачу або продовження посвідки на тимчасове проживання та відповідні документи, визначені цим Законом та Кабінетом Міністрів України, особисто або через представника на підставі довіреності до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції (далі - територіальний орган).
 
   1. Іноземець або особа без громадянства подає заяву про оформлення або продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання та відповідні документи, визначені цим Законом та Кабінетом Міністрів України, особисто або через свого представника на підставі довіреності до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції.
 
230. 2. Територіальний орган зобов’язаний надати іноземцю або особі без громадянства або його представнику опис прийнятих документів з підписом уповноваженої особи, що їх прийняла, зазначенням її посади, прізвища та імені, та дати прийняття документів.
 
   2. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, зобов’язаний надати іноземцю або особі без громадянства чи його представнику опис прийнятих документів з підписом уповноваженої особи, яка їх прийняла, зазначенням її посади, прізвища та імені і дати прийняття документів.
 
231. 3. Іноземець або особа без громадянства отримують посвідку на тимчасове проживання лише особисто.";
 
   3. Іноземець або особа без громадянства отримує посвідку на тимчасове проживання особисто".
 
232. 6. У Законі України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 51, ст.716):
 
   4. У статті 32 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 51, ст. 716):
 
233. 1) у статті 32 частину шосту викласти в такій редакції:
 
   частину шосту викласти в такій редакції:
 
234. "6. Строк дії, строк оформлення та продовження дії посвідки на тимчасове проживання визначаються Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".";
 
   "6. Строк дії, строк оформлення та продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання визначаються Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства";
 
235. 2) у статті 32 частину сьому виключити;
 
   частину сьому виключити.
 
236. 7. Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 15, ст.232) доповнити новою статтею 10-1 такого змісту:
 
-92- Кіраль С.І.
Пункт 7 законопроекту виключити.
 
Враховано      
237. "Стаття 10-1. Проставлення штампу про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи у разі заміни бланку посвідки на тимчасове проживання
 
      
238. У разі заміни бланку посвідки на тимчасове проживання у зв’язку з продовженням строку її дії, зміни інформації, внесеної до неї, та з інших підстав, штамп про реєстрацію місця проживання іноземця або особи без громадянства проставляється уповноваженим органом, що здійснив заміну бланку посвідки
.
 
      
239. В штампі на новому бланку посвідки на тимчасове проживання зазначаються дані про місце та дату реєстрації місця проживання, орган, що здійснив реєстрацію, згідно з даними в штампі в бланку посвідки, що була надана для заміни. "
 
      
240. ІІ. Перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
241. 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
242. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
243. прийняти нормативно-правові акти, визначені цим
Законом, та привести інші свої нормативно-правові акти у відповідність до нього;
 
   прийняти нормативно-правові акти, визначені цим
Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
244. забезпечити приведення нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади України у відповідність до цього Закону.
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
245. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
246. України

   України