Кількість абзаців - 59 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості та доступу до інформації про діяльність Верховної Ради України, її комітетів та народних депутатів України (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості та доступу до інформації про діяльність Верховної Ради України, її комітетів та народних депутатів України»
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості та доступу до інформації про діяльність Верховної Ради України, її комітетів та народних депутатів України
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. У Законі України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212 із наступними змінами):
 
-1- Заліщук С.П.
У пункті 1 розділуІ:
доповнити новими підпунктами 1 та 2 такого змісту:
«1) статтю 15 доповнити частиною дванадцятою такого змісту:
«12. Апарат Верховної Ради України забезпечує оприлюднення тексту депутатського запиту та відповіді на нього в порядку, визначеному Регламентом Верховної Ради України»;
2) статтю 16 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Народний депутат упродовж двох робочих днів з дня направлення депутатського звернення або отримання відповіді на нього передає копію такого звернення чи відповіді на нього до Апарату Верховної Ради України. Апарат Верховної Ради України забезпечує оприлюднення на веб-сторінці відповідного народного депутата на офіційному веб-сайті Верховної Ради України копій його депутатських звернень та відповідей на них упродовж п’яти робочих днів з дня їх отримання Апаратом Верховної Ради України, крім відомостей у таких зверненнях чи відповідях на них, що становлять інформацію з обмеженим доступом згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації».»
У зв’язку з цим підпункти 1 – 3 вважати відповідно підпунктами 3 – 5;
 
Відхилено   1. У Законі України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212 із наступними змінами):
 
5. 1) частину другу статті 23 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   1) частину другу статті 23 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
6. «Апарат Верховної Ради України забезпечує щомісячне оприлюднення списку народних депутатів, які отримали кошти для компенсації вартості проїзду, та розмір отриманої кожним народним депутатом компенсації на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.»;
 
-2- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До підпункту 1 пункту 1 розділу І: внести редакційні уточнення до тексту нового абзацу частини другої статті 23, виклавши його в такій редакції: «Апарат Верховної Ради України забезпечує щомісячне оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради України списку народних депутатів та розміру виданих кожному народному депутату коштів для компенсації вартості проїзду територією України»;
 
Враховано   «Апарат Верховної Ради України забезпечує щомісячне оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради України списку народних депутатів та розміру виданих кожному народному депутату коштів для компенсації вартості проїзду територією України»;
 
    -3- Заліщук С.П.
До підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту:
«б) підпункт 3 викласти в такій редакції:
«3) у статті 23:
а) частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
«Апарат Верховної Ради України забезпечує щомісячне оприлюднення списку народних депутатів, які отримали кошти для компенсації вартості проїзду, та розмір отриманої кожним народним депутатом компенсації на офіційному веб-сайті Верховної Ради України»;
б) частину восьму виключити.».
 
Враховано редакційно    
7. 2) статтю 34 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
   2) статтю 34 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
8. «9. Апарат Верховної Ради України забезпечує оприлюднення та щомісячне оновлення на веб-сторінці народного депутата України на офіційному веб-сайті Верховної Ради України списку помічників-консультантів народного депутата України із зазначенням прізвища, імені та по батькові (у разі наявності) кожного з помічників-консультантів, а також їх статусу (працює за строковим трудовим договором на постійній основі чи за сумісництвом, є державним службовцем, працює на громадських засадах). Для оприлюднення та надання на інформаційний запит зазначеної інформації згода народного депутата України або його помічників-консультантів не вимагається.»;
 
-4- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту:
«Внести редакційні уточнення до тексту нової частини дев’ятої статті 34 та викласти її в такій редакції:
«9. Апарат Верховної Ради України забезпечує оприлюднення та щомісячне оновлення на веб-сторінці народного депутата на офіційному веб-сайті Верховної Ради України списку помічників-консультантів народного депутата із зазначенням прізвища, імені та по батькові (у разі наявності) кожного з помічників-консультантів та їхнього статусу (працює за строковим трудовим договором на постійній основі чи за сумісництвом, працює на громадських засадах). Зазначена інформація оприлюднюється без погодження з народним депутатом чи з його помічником-консультантом.»;
 
Враховано   «9. Апарат Верховної Ради України забезпечує оприлюднення та щомісячне оновлення на веб-сторінці народного депутата на офіційному веб-сайті Верховної Ради України списку помічників-консультантів народного депутата із зазначенням прізвища, імені та по батькові (у разі наявності) кожного з помічників-консультантів та їхнього статусу (працює за строковим трудовим договором на постійній основі чи за сумісництвом, працює на громадських засадах). Зазначена інформація оприлюднюється без погодження з народним депутатом чи з його помічником-консультантом»;
 
    -5- Шпенов Д.Ю.
До підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту:
«Абзац другий частини 9 статті 34 викласти у такій редакції:
«Доступ помічника-консультанта народного депутата в приміщення центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб державної та комунальної форми власності здійснюється за його посвідченням без пред'явлення чи оформлення інших документів або одержання погоджень, крім випадків коли це передбачено законом.»
 
Відхилено    
9. 3) частину третю статті 35 викласти в такій редакції:
 
   3) частину третю статті 35 викласти в такій редакції:
 
10. «3. Апарат Верховної Ради України забезпечує щомісячне оприлюднення списку народних депутатів, яким видаються кошти на оренду житла та на винайм готельного номера, розмір виданих коштів на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.»;
 
-6- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До підпункту 3 пункту 1 розділу І законопроекту:
«Внести редакційні уточнення до тексту частини третьої статті 35, виклавши її в такій редакції: «3. Апарат Верховної Ради України забезпечує щомісячне оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради України списку народних депутатів та розміру виданих кожному народному депутату коштів на оренду житла або на винайм готельного номера.»
 
Враховано   «3. Апарат Верховної Ради України забезпечує щомісячне оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради України списку народних депутатів та розміру виданих кожному народному депутату коштів на оренду житла або на винайм готельного номера».
 
11. 2. У Законі України «Про комітети Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 17, ст. 146):
 
   2. У Законі України «Про комітети Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 17, ст. 146):
 
12. 1) статтю 4 доповнити частиною другою такого змісту:
 
-7- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До підпункту 1 пункту 2 розділу І законопроекту:
«Підпункт 1 пункту 2 розділу І законопроекту (щодо доповнення новою частиною другою статті 4) виключити.»
 
Враховано      
13. «2. При комітетах Верховної Ради України можуть утворюватися громадські та науково-консультативні ради, порядок утворення та діяльності яких визначається положенням, що затверджується Верховною Радою України.»;
 
      
14. 2) статтю 9 викласти в такій редакції:
 
   1) статтю 9 викласти в такій редакції:
 
15. «Стаття 9. Висвітлення діяльності комітетів
 
   «Стаття 9. Висвітлення діяльності комітетів
 
16. 1. Комітети інформують громадськість про свою діяльність. На засіданнях комітетів мають право бути присутніми представники засобів масової інформації, журналісти, крім випадків, коли за рішенням комітету проводиться закрите засідання.
 
-8- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту:
Частину першу статті 9 викласти у редакції, прийнятій Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» щодо доступу засобів масової інформації до засідань комітетів Верховної Ради України» від 09.12.2015 № 873-VІІІ.
 
Враховано   1. Комітети інформують громадськість про свою діяльність, зокрема, шляхом оприлюднення плану роботи, розкладу засідань комітетів, прийнятих комітетами актів, протоколів та стенограм засідань комітетів та слухань у комітетах. Засідання та інші заходи комітетів, які проводяться відкрито, мають право відвідувати журналісти, працівники засобів масової інформації, представники громадських організацій. Для журналістів, працівників засобів масової інформації, акредитованих при Верховній Раді України, додаткова акредитація для відвідування засідань комітетів не проводиться.
 
    -9- Заліщук С.П.
До абзацу третього підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту:
«після слова «журналісти» доповнити словами «та інші особи»«
 
Відхилено    
    -10- Ленський О.О.
До підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту:
«після речення першого доповнити реченням другим такого змісту:
«Комітет на своєму засіданні може прийняти рішення про позбавлення права бути присутніми на його засіданні представників ЗМІ, які протиправно перешкоджають його проведенню, не дотримуються встановленого розпорядку».
 
Відхилено    
17. 2. Комітети зобов’язані інформувати про свою діяльність шляхом розміщення на своїх веб-сторінках на офіційному веб-сайті Верховної Ради України такої інформації (документів) та в такі строки:
 
-11- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту:
«Частину 2 статті 9 викласти в такій редакції:
«2. Протоколи засідань комітетів, протоколи слухань у комітетах, прийняті комітетом акти після їх підписання, стенограми, аудіозаписи в разі їх виготовлення, протягом трьох робочих днів розміщуються на веб-сторінках комітетів на офіційному веб-сайті Верховної Ради України».
 
Враховано   2. Протоколи засідань комітетів, протоколи слухань у комітетах, прийняті комітетом акти після їх підписання, стенограми, аудіозаписи (у разі їх виготовлення) протягом трьох робочих днів розміщуються на веб-сторінках комітетів на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.
 
18. 1) розклад (план) засідань комітету та зміни до нього - упродовж одного робочого дня після складення розкладу (плану) або внесення до нього змін, але не пізніше ніж за дванадцять годин до початку засідання;
 
-12- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту:
Пункт 1) частини другої статті 9 виключити.
 
Враховано      
19. 2) протокол засідання комітету і матеріали, що до нього додаються (у тому числі стенограма засідання в разі її виготовлення), а також аудіозапис засідання - упродовж трьох робочих днів з дня підписання протоколу (для стенограми засідання - упродовж трьох робочих днів з дня її виготовлення);
 
-13- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту:
Пункт 2) частини другої статті 9 виключити.
 
Враховано      
    -14- Пинзеник В.М.
До абзацу шостого підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту:
«замінити пунктом 2 такого змісту:
«2) прийняті комітетом рішення – наступного робочого дня після їх прийняття»;
 
Враховано частково    
    -15- Богомолець О.В.
До абзацу шостого підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту:
«2) протокол засідання комітету і матеріали, що до нього додаються (у тому числі стенограма засідання із занесенням результатів поіменного голосування), а також аудіозапис засідання - упродовж трьох робочих днів з дня підписання протоколу (для стенограми засідання - упродовж трьох робочих днів з дня її виготовлення);»
 
Відхилено    
20. 3) прийнятий комітетом акт - упродовж трьох робочих днів з дня підписання такого акта;
 
-16- Пинзеник В.М.
До абзацу сьомого підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту:
«пункт 3 виключити».
 
Враховано      
21. 4) протокол та, у разі її виготовлення, стенограма слухання в комітеті - упродовж тридцяти днів з дня проведення слухання.
 
-17- Пинзеник В.М.
До абзацу восьмого підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту:
«пункт 4 виключити».
 
Враховано      
22. Оприлюднення зазначеної інформації (документів) забезпечує Апарат Верховної Ради України.
 
   Оприлюднення зазначеної інформації (документів) забезпечує Апарат Верховної Ради України.
 
23. 3. Комітети мають право поширювати у встановленому порядку інформацію про свою діяльність у газеті «Голос України», на парламентському телеканалі «Рада» та через інші засоби масової інформації.
 
-18- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту:
Залишити чинну редакцію частини третьої статті 9:
«3. Комітети мають право поширювати у встановленому порядку інформацію про свою діяльність через свої веб-сторінки на офіційному веб-сайті Верховної Ради України у глобальній інформаційній мережі Інтернет, парламентському телеканалі "Рада" та через інші засоби масової інформації.»
 
Враховано   3. Комітети мають право поширювати у встановленому порядку інформацію про свою діяльність через свої веб-сторінки на офіційному веб-сайті Верховної Ради України у глобальній інформаційній мережі Інтернет, парламентському телеканалі "Рада" та через інші засоби масової інформації.
 
24. 4. Комітети мають право за допомогою відповідних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України проводити прес-конференції з питань, віднесених до предметів їх відання.»;
 
-19- Левченко Ю.В.
До підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту:
«2) статтю 9 викласти в такій редакції:
«Стаття 9. Висвітлення діяльності комітетів
1. Комітети інформують громадськість про свою діяльність. На засіданнях комітетів мають право бути присутніми представники засобів масової інформації, журналісти, крім випадків, коли за рішенням комітету проводиться закрите засідання.
2. Комітети зобов’язані інформувати про свою діяльність шляхом розміщення на своїх веб-сторінках на офіційному веб-сайті Верховної Ради України такої інформації (документів) та в такі строки:
1) розклад (план) засідань комітету та зміни до нього - упродовж одного робочого дня після складення розкладу (плану) або внесення до нього змін, але не пізніше ніж за двадцять чотири години до початку засідання;
2) протокол засідання комітету і матеріали, що до нього додаються (у тому числі стенограма засідання в разі її виготовлення), а також аудіозапис засідання - упродовж трьох робочих днів з дня підписання протоколу (для стенограми засідання - упродовж трьох робочих днів з дня її виготовлення);
3) прийнятий комітетом акт - упродовж трьох робочих днів з дня підписання такого акта;
4) протокол та, у разі її виготовлення, стенограма слухання в комітеті - упродовж тридцяти днів з дня проведення слухання;
5) список народних депутатів, які були відсутніми на засіданні комітету, - упродовж одного робочого дня з дня проведення засідання комітету.
Оприлюднення зазначеної інформації (документів) забезпечує Апарат Верховної Ради України.
3. Комітети мають право поширювати у встановленому порядку інформацію про свою діяльність у газеті «Голос України», на парламентському телеканалі «Рада» та через інші засоби масової інформації.
4. Комітети мають право за допомогою відповідних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України проводити прес-конференції з питань, віднесених до предметів їх відання.
 
Враховано редакційно зв’язку з врахуванням пропозиції -11- народних депутатів України – членів Комітету, нова редакція частини другої передбачає розміщення на веб-сторінках комітетів інформації про діяльність комітетів. Крім цього, відповідно до статті 41, 43, 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», план роботи комітету, розклад засідань комітету затверджуються на засіданні комітету шляхом прийняття відповідних актів. В свою чергу статтею 49 Закону передбачено акти, що приймаються комітетами, зокрема, з організаційних питань - приймаються рішення. Отже строки для розміщення розкладів засідань тощо і рішень комітету не мають різнитися, тобто не потребують зайвої деталізації у Законі. Крім того, на сьогодні діє Розпорядження Голови Верховної Ради України «Про веб-ресурси Верховної Ради України» від 19.05.2015 року № 699, яким встановлено строки розміщення зазначених матеріалів та інформації на веб-сторінках комітетів, тому запропоновані строки випробувано практикою впровадження зазначеного Розпорядження.  4. Комітети мають право за допомогою відповідних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України проводити прес-конференції з питань, віднесених до предметів їх відання»;
 
    -20- Тимчук Д.Б.
До підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту:
«2) Статтю 9 викласти в такій редакції:
«Стаття 9. Висвітлення діяльності комітетів
1.Комітети інформують громадськість про свою діяльність. На засіданнях комітетів мають право бути присутніми представники засобів масової інформації, журналісти, крім випадків, коли за рішенням комітету проводиться закрите засідання.
2.Комітети зобов’язані інформувати про свою діяльність шляхом розміщення на своїх веб-сторінках на офіційному веб-сайті Верховної Ради України такої інформації (документів) та в такі строки:
1)розклад (план) засідань комітету та зміни до нього – упродовж одного робочого дня після складення розкладу (плану) або внесення до нього змін, але не пізніше ніж за дванадцять годин до початку засіданні;
2)протокол засідання комітету і матеріали, що до нього додаються (у тому числі стенограма засідання в разі її виготовлення), а також аудіо запис засідання (усе – окрім випадків закритих засідань комітету) – упродовж трьох робочих днів з дня підписання протоколу (для стенограми засідання – упродовж трьох робочих днів з дня її виготовлення);
3)прийнятий комітетом акт (окрім випадків закритих засідань комітету) – упродовж трьох робочих днів з дня підписання такого акта;
4)протокол та, у разі її виготовлення, стенограма слухання в комітеті (окрім випадків закритих слухань у комітеті) – упродовж тридцяти днів з дня проведення слухань.
Оприлюднення зазначеної інформації (документів) забезпечує Апарат Верховної Ради України».
 
Враховано редакційно    
    -21- Пташник В.Ю.
До підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту:
«2) статтю 9 викласти в такій редакції:
«Стаття 9. Висвітлення діяльності комітетів
1. Комітети інформують громадськість про свою діяльність. На засіданнях комітетів мають право бути присутніми представники засобів масової інформації, журналісти, крім випадків, коли за рішенням комітету проводиться закрите засідання.
2. Комітети зобов’язані інформувати про свою діяльність шляхом розміщення на своїх веб-сторінках на офіційному веб-сайті Верховної Ради України такої інформації (документів) та в такі строки:
1) розклад (план) засідань комітету та зміни до нього - упродовж одного робочого дня після складення розкладу (плану) або внесення до нього змін, але не пізніше ніж за двадцять чотири години до початку засідання;
2) протокол засідання комітету і матеріали, що до нього додаються (у тому числі стенограма засідання в разі її виготовлення), а також аудіозапис засідання - упродовж трьох робочих днів з дня проведення засідання (для стенограми засідання - упродовж трьох робочих днів з дня її виготовлення);
3) прийнятий комітетом акт - упродовж трьох робочих днів з дня проведення засідання, на якому було прийнято такий акт;
4) протокол та, у разі її виготовлення, стенограма слухання в комітеті - упродовж тридцяти днів з дня проведення слухання.
Оприлюднення зазначеної інформації (документів) забезпечує Апарат Верховної Ради України.
3. Комітети мають право поширювати у встановленому порядку інформацію про свою діяльність у газеті «Голос України», на парламентському телеканалі «Рада» та через інші засоби масової інформації.
4. Комітети мають право за допомогою відповідних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України проводити прес-конференції з питань, віднесених до предметів їх відання. ««
 
Враховано редакційно    
25. 3) статтю 40 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
-22- Заліщук С.П.
До абзацу другого підпункту 3 пункту 2 розділу Ізаконопроекту:
«після слів «члена комітету» доповнити словами «або голови»«.
 
Враховано редакційно   2) статтю 40 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
26. «6. Апарат Верховної Ради України забезпечує оприлюднення звіту про відрядження члена комітету упродовж п’яти днів з дня його подання на веб-сторінці народного депутата України на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.»;
 
-23- Шухевич Ю.Р.
До підпункту 3 пункту 2 розділу І законопроекту:
«статтю 40 доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Апарат Верховної Ради України забезпечує оприлюднення на веб-сайті Верховної Ради України звіту про результати відрядження та звіту (інформації) про використання коштів, виданих на відрядження голови, першого заступника, заступника голови, секретаря, члена комітету протягом п’яти днів з дня їх подання.»
 
Враховано   «6. Апарат Верховної Ради України забезпечує оприлюднення на веб-сайті Верховної Ради України звіту про результати відрядження та звіту (інформації) про використання коштів, виданих на відрядження голови, першого заступника, заступника голови, секретаря, члена комітету, протягом п’яти днів з дня їх подання»;
 
27. 4) частину другу статті 44 викласти в такій редакції:
 
-24- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До підпункту 4 пункту 2 розділу І законопроекту:
«Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» щодо доступу засобів масової інформації до засідань комітетів Верховної Ради України» від 09.12.2015 № 873-VІІІ частину другу статті 44 викладено в іншій редакції, тому пункт 4 розділу 2 законопроекту виключити».
 
Враховано      
28. «2. Засідання комітетів проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням комітету проводиться закрите засідання. На відкритих засіданнях комітету представники засобів масової інформації, журналісти мають право здійснювати звукозапис, кіно- і відеозйомку, трансляцію засідання по радіо і телебаченню, в мережі Інтернет. Про здійснення звукозапису, кіно- і відеозйомки, трансляції засідання по радіо і телебаченню, в мережі Інтернет оголошується головуючим перед розглядом питання порядку денного засідання.»;
 
-25- Пинзеник В.М.
До підпункту 4 пункту 2 розділу І законопроекту:
«пункт 4 частини другої (щодо змін до частини другої статті 44) виключити».
 
Враховано      
    -26- Заліщук С.П.
До підпункту 4 пункту 2 розділу І законопроекту:
«слова «представники засобів масової інформації, журналісти» замінити словами «присутні особи»«..
 
Відхилено    
29. 5) у статті 51:
 
   3) у статті 51:
 
30. а) частину першу після слів «протокол і стенограма засідання» доповнити словами «а також аудіозапис засідання»;
 
-27- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До підпункту 5 пункту 2 розділу І законопроекту:
«5) у статті 51:
а) у частині першій слово «ведеться» замінити словом «ведуться», а після слів «протокол і стенограма» доповнити словами «а також здійснюється аудіозапис «;
 
Враховано   а) у частині першій слово «ведеться» замінити словом «ведуться», а після слів «протокол і стенограма» доповнити словами «а також здійснюється аудіозапис»;
 
    -28- Богомолець О.В.
До підпункту 5 пункту 2 розділу І законопроекту:
Частину першу викласти в такій редакції:
«1. На кожному засіданні комітету ведеться протокол і стенограма засідання, до якої заносяться результати поіменного голосування, а також аудіозапис засідання.
 
Відхилено    
31. б) частину п’яту після слів «Протоколи і стенограми засідань комітетів» доповнити словами «а також аудіозапис засідання»;
 
-29- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До підпункту 5 пункту 2 розділу І законопроекту:
б) частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Протоколи, прийняті комітетом акти, оформлені та підписані не пізніш як у п’ятнадцятиденний строк, стенограми та аудіозаписи засідань комітетів зберігаються в установленому порядку та розміщуються на веб-сторінці комітету на офіційному веб-сайті Верховної Ради України».
 
Враховано   б) частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Протоколи, прийняті комітетом акти, оформлені та підписані не пізніш як у п’ятнадцятиденний строк, стенограми та аудіозаписи засідань комітетів зберігаються в установленому порядку та розміщуються на веб-сторінці комітету на офіційному веб-сайті Верховної Ради України»;
 
    -30- Заліщук С.П.
До абзацу 3 підпункту 5 пункту 2 розділу І законопроекту:
«замінити абзацами такого змісту:
«б) частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Протоколи і стенограми засідань комітетів, а також аудіозапис засідання зберігаються у встановленому порядку і надаються для ознайомлення за зверненням народного депутата України, а також в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації».
 
Враховано частково    
32. в) частину шосту після слів «Протокол і стенограма засідання комітету» доповнити словами «а також аудіозапис засідання»;
 
-31- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До абзацу четвертого підпункту 5 пункту 2 розділу І законопроекту:
«в) частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Протокол і стенограма засідання комітету є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення, висновку, рекомендації комітету; аудіозапис є звуковим відтворення процесу прийняття рішення, висновку, рекомендації комітету».
 
Враховано   в) частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Протокол і стенограма засідання комітету є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення, висновку, рекомендації комітету, аудіозапис є звуковим відтворенням процесу прийняття рішення, висновку, рекомендації комітету».
 
33. 3. У Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами):
 
   3. У Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133; 2012 р., № 9, ст. 63; 2014 р., № 22, ст. 816):
 
34. 1) абзац перший частини п’ятої статті 3 замінити абзацами такого змісту:
 
-32- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Абзац перший підпункту 1 пункту 3 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«1) абзац перший частини п’ятої статті 3 замінити чотирма новими абзацами такого змісту:»
 
Враховано   1) абзац перший частини п’ятої статті 3 замінити чотирма новими абзацами такого змісту:
 
35. «5. Гласність засідань Верховної Ради забезпечується шляхом:
 
   «5. Гласність засідань Верховної Ради забезпечується шляхом:
 
36. 1) трансляції засідань по телебаченню і радіо, публікації рішень Верховної Ради у Відомостях Верховної Ради України, газеті «Голос України». Цей Регламент, окремі постанови Верховної Ради визначають відповідно до закону час, обсяг, форму трансляції, обсяг друку;
 
   1) трансляції засідань по телебаченню і радіо, публікації рішень Верховної Ради у Відомостях Верховної Ради України, газеті «Голос України». Цей Регламент, окремі постанови Верховної Ради визначають відповідно до закону час, обсяг, форму трансляції, обсяг друку;
 
37. 2) розміщення інформації про засідання Верховної Ради та прийняті на них рішення на офіційному веб-сайті Верховної Ради;
 
   2) розміщення інформації про засідання Верховної Ради та прийняті на них рішення на офіційному веб-сайті Верховної Ради;
 
38. 3) забезпечення Апаратом Верховної Ради обов’язкової аудіо- та відеотрансляції у режимі реального часу засідань Верховної Ради на офіційному веб-сайті Верховної Ради. Порядок здійснення такої трансляції визначається відповідним положенням, яке затверджується Верховною Радою України.»
 
-33- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До абзацу п’ятого підпункту 1 пункту 3 розділу І законопроекту:
«Внести редакційні уточнення: слова «відповідним» та «України» виключити, слово «яке» замінити словом «що».
 
Враховано   3) забезпечення Апаратом Верховної Ради обов’язкової аудіо- та відеотрансляції у режимі реального часу засідань Верховної Ради на офіційному веб-сайті Верховної Ради. Порядок здійснення такої трансляції визначається положенням, що затверджується Верховною Радою».
 
39. У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом п’ятим;
 
   У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом п’ятим;
 
40. 2) частину четверту статті 7 викласти в такій редакції:
 
   2) частину четверту статті 7 викласти в такій редакції:
 
41. «4. Кошторис Верховної Ради на наступний рік затверджується Верховною Радою під час прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні за висновками комітетів, до предмета відання яких належать питання регламенту і бюджету, та оприлюднюється Апаратом Верховної Ради упродовж трьох днів з дня його затвердження на офіційному веб-сайті Верховної Ради.
 
-34- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До абзацу другого підпункту 2 пункту 3 розділу І законопроекту: слова «упродовж трьох днів з дня його затвердження» виключити.
 
Враховано   «4. Кошторис Верховної Ради на наступний рік затверджується Верховною Радою під час прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні за висновками комітетів, до предмета відання яких належать питання регламенту і бюджету, та оприлюднюється Апаратом Верховної Ради на офіційному веб-сайті Верховної Ради.
 
42. Апарат Верховної Ради забезпечує оприлюднення проекту кошторису Верховної Ради на наступний рік на офіційному веб-сайті Верховної Ради не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня його розгляду з метою прийняття.»;
 
-35- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Абзац третій підпункту 2 пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Апарат Верховної Ради забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради проекту кошторису Верховної Ради на наступний рік не пізніш як за десять днів до розгляду питання на пленарному засіданні Верховної Ради»;
 
Враховано   Апарат Верховної Ради забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради проекту кошторису Верховної Ради на наступний рік не пізніш як за десять днів до розгляду питання на пленарному засіданні Верховної Ради»;
 
43. 3) частину дев’яту статті 73 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
-36- Пинзеник В.М.
До підпункту 3 пункту 3 розділу І законопроекту:
«пункт 3 (щодо змін до частини дев’ятої статті 73 Регламенту Верховної Ради України) виключити».
 
Відхилено   3) частину дев’яту статті 73 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
44. «9. На кожному засіданні Погоджувальної ради ведеться протокол та стенограма засідання. Протокол засідання Погоджувальної ради підписує головуючий на засіданні.
 
-37- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До підпункту 3 пункту 3 розділу І законопроекту:
абзац перший такого змісту «9. На кожному засіданні Погоджувальної ради ведеться протокол та стенограма засідання. Протокол засідання Погоджувальної ради підписує головуючий на засіданні.» виключити.
 
Враховано      
45. Апарат Верховної Ради забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради протоколу засідання Погоджувальної ради не пізніше наступного робочого дня за днем його підписання та стенограми засідання Погоджувальної ради - не пізніше трьох робочих днів з дня проведення засідання Погоджувальної ради.»;
 
-38- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Внести редакційні уточнення до підпункту 3 пункту 3 розділу І законопроекту:
в абзаці другому слова «за днем» замінити словами «після дня», слова «Погоджувальної ради» в кінці абзацу виключити.
 
Враховано   «Апарат Верховної Ради забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради протоколу засідання Погоджувальної ради не пізніше наступного робочого дня після дня його підписання та стенограми засідання Погоджувальної ради - не пізніше трьох робочих днів з дня проведення засідання»;
 
46. 4) частину п’яту статті 76 після слів «надаються народним депутатам» доповнити словами «та оприлюднюються Апаратом Верховної Ради на офіційному веб-сайті Верховної Ради»;
 
-39- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До підпункту 4 пункту 3 законопроекту внести редакційні уточнення:
слова «частину п’яту» замінити словами «друге речення частини п’ятої».
 
Враховано   4) друге речення частини п’ятої статті 76 після слів «надаються народним депутатам» доповнити словами «та оприлюднюються Апаратом Верховної Ради на офіційному веб-сайті Верховної Ради»;
 
47. 5) у частині першій статті 78:
 
   5) у частині першій статті 78:
 
48. а) пункт 23 після слів «забезпечує розробку» доповнити словами «та оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради України»;
 
-40- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До абзацу другого підпункту 5 пункту 3 розділу І внести редакційні уточнення: слово «України» виключити.
 
Враховано   а) пункт 23 після слів «забезпечує розробку» доповнити словами «та оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради»;
 
49. б) пункт 24 після слів «звіту про виконання кошторису Верховної Ради за минулий рік» доповнити словами «та його оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради України»;
 
-41- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До абзацу третього підпункту 5 пункту 3 розділу І внести редакційні уточнення: слова «після слів «звіту про виконання кошторису Верховної Ради за минулий рік»« та «України» виключити;
 
Враховано   б) пункт 24 доповнити словами «та його оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради»;
 
50. 6) статтю 224 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
   6) статтю 224 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
51. «3. Апарат Верховної Ради забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради повного тексту депутатського запиту упродовж трьох робочих днів з дня оголошення його короткого змісту відповідно до частини другої цієї статті.»;
 
-42- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До підпункту 6 пункту 3 розділу І законопроекту:
після слова «запиту» додати слова «з дотриманням вимог закону щодо правового режиму інформації з обмеженим доступом»;
слово «упродовж» замінити словом «протягом».
 
Враховано   «3. Апарат Верховної Ради забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради повного тексту депутатського запиту з дотриманням вимог закону щодо правового режиму інформації з обмеженим доступом протягом трьох робочих днів з дня оголошення його короткого змісту відповідно до частини другої цієї статті»;
 
52. 7) частину першу статті 226 викласти в такій редакції:
 
   7) частину першу статті 226 доповнити абзацом першим такого змісту:
 
53. «1. Апарат Верховної Ради забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради тексту відповіді на депутатський запит упродовж п’яти робочих днів після її одержання.
 
-43- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До абзацу першого підпункту 7 пункту 3 розділу І законопроекту: внести редакційне уточнення: слова «на офіційному веб-сайті Верховної Ради тексту відповіді на депутатський запит упродовж п’яти робочих днів після її одержання» замінити словами «на офіційному веб-сайті Верховної Ради тексту відповіді на депутатський запит з дотриманням вимог закону щодо правового режиму інформації з обмеженим доступом протягом п’яти робочих днів після її одержання».
 
Враховано   «1. Апарат Верховної Ради забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради тексту відповіді на депутатський запит з дотриманням вимог закону щодо правового режиму інформації з обмеженим доступом протягом п’яти робочих днів після її одержання».
У зв’язку з цим абзац перший вважати абзацом другим.
 
54. Відповідь на депутатський запит оголошується головуючим на пленарному засіданні Верховної Ради в тому разі, якщо на цьому наполягає народний депутат, який є ініціатором депутатського запиту.»
 
-44- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
До підпункту 7 пункту 3 розділу І законопроекту:
Абзац другий виключити.
 
Враховано      
55. ІІ. Прикінцеві положення
 
-45- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Єфремова І.О.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
У розділі ІІ слова «Прикінцеві положення» виключити.
 
Враховано      
    -46- Шухевич Ю.Р.
До розділу ІІ законопроекту:
Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.
2. Апарату Верховної Ради України:
1) протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом розмістити на офіційному веб-сайті Верховної Ради України тексти депутатських запитів, що були оголошені на пленарних засіданнях Верховної Ради України VІІІ скликання до набрання чинності цим Законом;
2) протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом розмістити на офіційному веб-сайті Верховної Ради України тексти відповідей на депутатські запити, що були оголошені на пленарних засіданнях Верховної Ради України VІІІ скликання до набрання чинності цим Законом;
3) протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом розмістити на офіційному веб-сайті Верховної Ради України звіти про результати відрядження та звіти (інформацію) про використання коштів, виданих на відрядження голови, першого заступника, заступника голови, секретаря, члена комітету Верховної Ради України, що були подані до дня набрання чинності цим Законом за весь період роботи Верховної Ради України VІІІ скликання».
 
Відхилено    
56. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
57. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
58. України

   України