Кількість абзаців - 9 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»
 
-1- Ленський О.О.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
«Про внесення зміни до статті 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
 
Враховано   Про внесення зміни до статті 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст.385):
 
   1. У частині першій статті 38 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324) слова "В адміністративно-територіальних одиницях, де немає військових комісаріатів, відповідні органи" замінити словом «Органи».
 
5. 1) в частині першій статті 38 слова "В адміністративно-територіальних одиницях, де немає військових комісаріатів, відповідні" виключити.
 
-2- Івченко В.Є.
Пункт перший Розділу І проекту (частину першу статті 38) викласти в такій редакції:
«1. Органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій, у тому числі навчальних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності зобов’язані на обґрунтовану вимогу військових комісаріатів надають їм сприяння у сповіщенні призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до військових комісаріатів, забезпеченні своєчасного прибуття за цим викликом; повідомляють районні (міські) військові комісаріати про прийняття на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання) призовників і військовозобов’язаних».
 
Відхилено      
    -3- Міщенко С.Г.
Пункт перший Розділу І проекту (частину першу статті 38) викласти в такій редакції:
«Відповідні органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій, у тому числі навчальних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності зобов’язані надавати військовим комісаріатам інформацію на їх вимогу про призовників і військовозобов’язаних, сприяти їх своєчасному прибуттю за викликом до військових комісаріатів, у семиденний строк повідомляти районні (міські) військові комісаріати про прийняття на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання) призовників і військовозобов’язаних».
 
Враховано частково    
    -4- Пастух Т.Т.
Статтю 38 викласти в такій редакції:
«Стаття 38. Обов’язки органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх посадових осіб, щодо виконання правил військового обліку
1. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, керівники підприємств, установ та організацій, у тому числі навчальних закладів, незалежно від підпорядкування та форм власності зобов’язані на вимогу військових комісаріатів сповіщати призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до військових комісаріатів.
2. Військовозобов’язані та призовники зобов’язані своєчасно прибути за викликом військових комісаріатів».
 
Відхилено    
6. ІІ. Прикінцеві положення
 
      
7. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
8. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України