Кількість абзаців - 212 Таблиця поправок


Про комерційний облік комунальних послуг (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
      
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про комерційний облік комунальних послуг
 
   Про комерційний облік комунальних послуг
 
3. Цей Закон визначає засади забезпечення комерційного обліку послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та забезпечення відповідною обліковою інформацією споживачів таких послуг.
 
-1- Гальченко А.В.
Преамбулу проекту після слів «забезпечення комерційного» доповнити словами «та розподільного».
 
Враховано редакційно   Цей Закон визначає засади забезпечення комерційного, у тому числі розподільного, обліку послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та забезпечення відповідною обліковою інформацією споживачів таких послуг.
 
4. Розділ І. Загальні положення
 
   Розділ І. Загальні положення
 
5. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
6. 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 
-2- Рябчин О.М.
Сташук В.Ф.
Доповнити частину першу статті 1 терміном:
«автоматичний регулятор температури повітря в приміщенні – пристрій, призначений для автоматичного підтримання заданої споживачем температури повітря в приміщення шляхом регулювання витрати теплоносія в опалювальному приладі».
 
Враховано   1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
2) автоматичний регулятор температури повітря у приміщенні – пристрій, призначений для автоматичного підтримання заданої споживачем температури повітря у приміщенні шляхом регулювання витрат теплоносія в опалювальному приладі;
 
7. 1) вузол обліку - комплект засобів вимірювальної техніки, що призначені для вимірювання споживання теплової енергії та води і технічної реєстрації результатів такого вимірювання, та допоміжних засобів (включаючи засоби для дистанційної передачі результатів вимірювання, за їх наявності);
 
-3- Гальченко А.В.
пункт 1 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
««5) вузол обліку - комплекс пристроїв (у тому числі засобів вимірювальної техніки, що відповідають вимогам технічних регламентів), допоміжного обладнання та матеріалів до них, і призначений для вимірювання спожитої теплової енергії та води, а також технічної реєстрації результатів такого вимірювання, включаючи засоби дистанційної передачі результатів вимірювання (за наявності);
 
Враховано   5) вузол обліку - комплекс пристроїв (у тому числі засобів вимірювальної техніки, що відповідають вимогам технічних регламентів), допоміжного обладнання та матеріалів до них, призначений для вимірювання спожитої теплової енергії та води, а також технічної реєстрації результатів такого вимірювання, включаючи засоби дистанційної передачі результатів вимірювання (за наявності);
 
    -4- Дерев'янко Ю.Б.
пункт 1 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
«1) вузол обліку - комплекс пристроїв, що забезпечують облік відповідної комунальної послуги, здійснюють контроль та реєстрацію її параметрів».
 
Враховано частково    
    -5- Мартовицький А.В.
пункт 1 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
«1) вузол обліку - комплект засобів вимірювальної техніки, що призначені для вимірювання споживання теплової енергії та води і технічної реєстрації результатів такого вимірювання, та допоміжних засобів (включаючи засоби для дистанційної передачі результатів вимірювання, за їх наявності), який відповідає вимогам законодавства щодо стандартів якості та внесений до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки».
 
Враховано частково    
8. 2) індивідуальний вузол обліку - вузол обліку, що забезпечує індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги одним споживачем;
 
-6- Дерев'янко Ю.Б.
пункт 2 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
«2) індивідуальний вузол обліку - вузол обліку, що забезпечує індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги одним споживачем».
 
Враховано   6) вузол розподільного обліку - вузол обліку, що забезпечує індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги в будівлях, де налічуються два та більше споживачів;
 
    -7- Гальченко А.В.
Визначення викласти в редакції:
«вузол розподільного обліку - вузол обліку, що забезпечує індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги в будівлях, де налічується два та більше споживача».
 
Враховано    
9. 3) будинковий вузол обліку - вузол обліку, що забезпечує загальний облік споживання відповідної комунальної послуги в будівлі;
 
-8- Мартовицький А.В.
Пункт 3 частини 1 статті 1 законопроекту доповнити словами «її частині (під’їзді) чи будівлях, в яких налічується два та більше споживачів».
 
Враховано редакційно   4) вузол комерційного обліку - вузол обліку, що забезпечує загальний облік споживання відповідної комунальної послуги в будівлі, її частині (під’їзді), обладнаній окремим інженерним вводом;
 
    -9- Гальченко А.В.
Визначення викласти в редакції:
«вузол комерційного обліку - вузол обліку, що забезпечує загальний облік споживання відповідної комунальної послуги в будівлі».
 
Враховано    
    -10- Дерев'янко Ю.Б.
пункт 3 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
«3) будинковий вузол обліку - вузол обліку, що забезпечує загальний облік споживання відповідної комунальної послуги в будівлі».
 
Враховано редакційно    
10. 4) комерційний облік комунальних послуг (комерційний облік) - визначення за допомогою вузла обліку (та/або за встановленими нормами у передбачених законом випадках) кількісних показників отриманої споживачем комунальної послуги, на підставі яких проводяться розрахунки між споживачами та виконавцями комунальних послуг;
 
-11- Дерев'янко Ю.Б.
у пункті 4 частини першої статті 1 після слова «кількісних» додати слова «та якісних».
 
Враховано   9) комерційний облік комунальних послуг (далі - комерційний облік) - визначення за допомогою вузла комерційного обліку або за встановленими правилами у передбачених цим Законом випадках кількісних та якісних показників комунальної послуги, вимірювання яких забезпечується вузлом обліку на підставі яких проводяться розрахунки за спожиті комунальні послуги;
 
11. 5) розподільчий облік комунальних послуг (розподільчий облік) - визначення за допомогою індивідуального вузла обліку (приладу-розподілювача теплової енергії та/або за встановленими нормами у передбачених законом випадках) кількісних показників отриманої споживачем комунальної послуги, на підставі яких проводиться розподіл показів будинкового вузла обліку між споживачами у будівлях, де розміщено два та більше споживачів;
 
-12- Гальченко А.В.
Визначення викласти в редакції:
«комерційний облік комунальних послуг (комерційний облік) - визначення за допомогою вузла комерційного обліку або за встановленими правилами у передбачених цим Законом випадках кількісних показників комунальної послуги, вимірювання яких забезпечується вузлом обліку на підставі яких проводяться розрахунки за спожиті комунальні послуги;
розподільний облік комунальних послуг (розподільний облік) - визначення за допомогою вузла розподільного обліку (приладу - розподілювача теплової енергії) та/або за встановленими правилами (методиками) у передбачених цим Законом випадках кількісних показників отриманої споживачем комунальної послуги, на підставі яких здійснюється розподіл показань вузла комерційного обліку між споживачами у будівлях, де налічуються два та більше споживачів».
 
Враховано   13) розподільний облік комунальних послуг (далі - розподільний облік) - визначення за допомогою вузла розподільного обліку (приладу - розподілювача теплової енергії) та/або за встановленими правилами (методиками) у передбачених цим Законом випадках кількісних показників отриманої споживачем комунальної послуги, на підставі яких здійснюється розподіл показань вузла комерційного обліку між споживачами в будівлях, де налічуються два та більше споживачів;
 
12. 6) абонентський облік вузла обліку (абонентський облік) – процедура реєстрації виконавцями комунальних послуг вузлів обліку для використання показів засобів вимірювальної техніки таких вузлів обліку з метою комерційного або розподільчого обліку виконавцем послуг;
 
-13- Гальченко А.В.
Визначення викласти в редакції:
«абонентський облік вузла обліку (абонентський облік) – процедура реєстрації та періодичний огляд вузлів обліку для використання показань вузлів обліку з метою комерційного або розподільного обліку».
 
Враховано   1) абонентський облік вузла обліку (далі - абонентський облік) – процедура реєстрації та періодичний огляд вузлів обліку для використання показань вузлів обліку з метою комерційного або розподільного обліку;
 
13. 7) комунальні послуги - послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання;
 
-14- Гальченко А.В.
Підпункт сьомий частини першої статті 1 виключити.
 
Враховано      
14. 8) зовнішні інженерні мережі - зовнішні теплові мережі (крім мереж систем автономного теплопостачання), зовнішні мережі гарячого водопостачання (крім мереж систем автономного гарячого водопостачання), зовнішні водопровідні мережі (крім мереж систем автономного водопостачання);
 
-15- Сташук В.Ф.
Визначення після слів «автономного водопостачання доповнити словами «до вузла комерційного обліку».
 
Враховано   7) зовнішні інженерні мережі - зовнішні теплові мережі (крім мереж систем автономного теплопостачання), зовнішні мережі гарячого водопостачання (крім мереж систем автономного гарячого водопостачання), зовнішні водопровідні мережі (крім мереж систем автономного водопостачання) до вузла комерційного обліку;
 
15. 9) оператор зовнішніх інженерних мереж - власник зовнішніх інженерних мереж, а в разі, якщо зовнішні інженерні мережі використовуються іншою, ніж власник, особою або є безхазяйними - особа, якій такі мережі власником передано у користування (управління, господарське відання, оренду, концесію), або яка здійснює фактичне користування такими мережами для транспортування відповідно теплової енергії, гарячої води, питної води;
 
   11) оператор зовнішніх інженерних мереж - власник зовнішніх інженерних мереж, а в разі, якщо зовнішні інженерні мережі використовуються іншою, ніж власник, особою або є безхазяйними - особа, якій такі мережі власником передано у користування (управління, господарське відання, оренду, концесію) або яка здійснює фактичне користування такими мережами для транспортування відповідно теплової енергії, гарячої води, питної води;
 
16. 10) споживач комунальної послуги (споживач) - особа, що здійснює кінцеве споживання комунальної послуги для власних потреб та є стороною договору про надання відповідної комунальної послуги як споживач (або є співвласником багатоквартирного будинку, об’єднання співвласників або управитель якого уклали відповідний договір про надання комунальної послуги в інтересах співвласників) згідно із Законом України «Про житлово-комунальні послуги»;
 
-16- Дерев'янко Ю.Б.
у пункті 10 частини першої статті 1 слова «або є співвласником багатоквартирного будинку, об’єднання співвласників або управитель якого уклали відповідний договір про надання комунальної послуги в інтересах співвласників» виключити.
 
Відхилено   8) кінцевий споживач комунальної послуги (далі - споживач) - особа, яка здійснює кінцеве споживання комунальної послуги для власних потреб та є стороною договору про надання відповідної комунальної послуги як споживач (або є співвласником багатоквартирного будинку, об’єднання співвласників або управитель якого уклали відповідний договір про надання комунальної послуги в інтересах співвласників) згідно із Законом України «Про житлово-комунальні послуги», а для здійснення розподільного обліку споживачами вважаються також власники майнових прав на об’єкти нерухомого майна в завершеній будівництвом будівлі, право власності на які не зареєстровано;
 
    -17- Сташук В.Ф.
пункт 10 частини першої статті 1 доповнити словами «а для здійснення розподільного обліку споживачами вважаються також власники майнових прав на об’єкти нерухомого майна у завершеній будівництвом будівлі, право власності на які не зареєстровано».
 
Враховано    
17. 11) обслуговування вузлів обліку - огляд, опломбування/розпломбування, періодична повірка (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) та ремонт засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла обліку, а також ремонт та заміна допоміжних засобів вузла обліку;
 
   10) обслуговування вузлів обліку - огляд, опломбування/розпломбування, періодична повірка (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) та ремонт засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла обліку, а також ремонт та заміна допоміжних засобів вузла обліку;
 
18. 12) внески за встановлення, обслуговування та заміну будинкових вузлів обліку - постійні платежі, визначені окремо для кожного будинку, що враховують витрати на обслуговування будинкових вузлів обліку за кожною комунальною послугою, та (за наявності) витрати операторів зовнішніх мереж, пов’язані із обладнанням або заміною будинкових вузлів обліку;
 
-18- Гальченко А.В.
Підпункт 11 викласти в редакції:
«12) внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку - постійні платежі, визначені окремо для кожної будівлі, що враховують витрати на обслуговування вузлів комерційного обліку за кожною комунальною послугою, та (за наявності) витрати операторів зовнішніх мереж, пов’язані із оснащенням або заміною вузлів комерційного обліку»
 
Враховано   3) внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку - регулярні платежі, визначені окремо для кожної будівлі, що враховують витрати на обслуговування вузлів комерційного обліку за кожною комунальною послугою, та витрати операторів зовнішніх інженерних мереж, пов’язані із встановленням, обслуговуванням або заміною вузлів комерційного обліку (за наявності);
 
    -19- Івченко В.Є.
Пункт 12 частини першої статті 1 вилучити.
 
Відхилено    
    -20- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Пункт 12 частини першої статті 1 вилучити.
 
Відхилено    
    -21- Довгий О.С.
Пункт 12 частини першої статті 1 вилучити.
 
Відхилено    
19. 13) виконавець комунальної послуги (виконавець) - суб’єкт господарювання, що є виконавцем відповідної комунальної послуги (постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання) згідно з Законом України «Про житлово-комунальні послуги»;
 
-22- Дерев'янко Ю.Б.
у пункті 13 частини першої статті 1 після слова «виконавцем» додати слова «або виробником».
 
Відхилено      
    -23- Гальченко А.В.
Підпункт тринадцятий частини першої статті 1 виключити.
 
Враховано    
20. 14) система автономного водопостачання - система автономного водопостачання - внутрішньобудинкова система постачання води, яка використовується для водозабезпечення окремої будівлі, де знаходиться два та більше споживачів, та забезпечує водозабезпечення такої будівлі без приєднання до мереж оператора зовнішніх інженерних мереж;
 
-24- Мартовицький А.В.
Пункт 14 частини 1 статті 1 законопроекту після слів «будівлі» доповнити словами « (її частини)».
 
Відхилено   14) система автономного водопостачання - внутрішньобудинкова система постачання води, що використовується для водозабезпечення окремої будівлі, де налічуються два та більше споживачів, та забезпечує водопостачання такої будівлі без приєднання до мереж оператора зовнішніх інженерних мереж.
 
21. 15) прилад-розподілювач теплової енергії - прилад або комплекс обладнання, що забезпечує індивідуальний облік споживання теплової енергії за визначеною індивідуальною часткою від її загального споживання у будівлі одним окремим приміщенням споживача.
 
-25- Гальченко А.В.
Підпункт п’ятнадцятий частини першої статті 1 викласти в редакції:
«15) прилад - розподілювач теплової енергії - прилад або комплекс обладнання та матеріалів до них, що встановлюється на опалювальному приладі системи опалення будівлі та використовується для визначення частки споживання теплової енергії окремим опалювальним приладом споживача у загальному споживанні відповідно до показань вузла комерційного обліку та відповідає вимогам, визначеним методикою розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства».
 
Враховано   12) прилад - розподілювач теплової енергії - прилад або комплекс обладнання та матеріалів до них, що встановлюється на опалювальному приладі системи опалення будівлі та використовується для визначення частки споживання теплової енергії окремим опалювальним приладом споживача у загальному споживанні відповідно до показань вузла комерційного обліку та відповідає вимогам, визначеним методикою розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;
 
    -26- Мартовицький А.В.
Частину 1 статті 1 законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
«16) внутрішньобудинкові системи – внутрішньобудинкові системи теплопостачання (крім систем автономного теплопостачання), внутрішньобудинкові системи гарячого водопостачання (крім систем автономного гарячого водопостачання), внутрішньобудинкові системи водопостачання (крім систем автономного водопостачання), внутрішньобудинкові каналізаційні системи (крім систем автономного водовідведення), розташовані від зовнішньої поверхні стіни будівлі до точки приєднання житлового (нежитлового) приміщення, які використовуються для тепло- і водозабезпечення та водовідведення окремої будівлі, де знаходиться більше одного споживача, та забезпечують тепло- і водозабезпечення та водовідведення такого будинку чи будівлі за допомогою приєднання до мереж оператора зовнішніх інженерних мереж».
 
Відхилено    
22. 2. Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності».
 
   2. Інші терміни вживаються у значеннях, визначених законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності».
 
23. Стаття 2. Сфера дії закону
 
   Стаття 2. Сфера дії цього Закону
 
24. 1. Цей Закон регулює відносини щодо:
 
   1. Цей Закон регулює відносини щодо:
 
25. 1) комерційного обліку комунальних послуг;
 
-27- Сташук В.Ф.
Підпункт перший частини першої статті 2 викласти в редакції:
«1) комерційного обліку послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання (далі - комунальні послуги)».
 
Враховано   1) комерційного обліку послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання (далі - комунальні послуги);
 
26. 2) розподілу між споживачами обсягу спожитих комунальних послуг;
 
   2) розподілу між споживачами обсягу спожитих комунальних послуг;
 
27. 3) встановлення, обслуговування, заміни вузлів обліку;
 
-28- Сташук В.Ф.
Підпункт третій частини першої статті 2 викласти в редакції:
«3) встановлення, обслуговування, заміни вузлів обліку/приладів-розподілювачів теплової енергії».
 
Враховано   3) встановлення, обслуговування, заміни вузлів обліку/приладів - розподілювачів теплової енергії;
 
28. 4) формування та надання споживачам рахунків на оплату комунальних послуг;
 
   4) формування та надання споживачам рахунків на оплату комунальних послуг;
 
29. 5) забезпечення споживачів обліковою інформацією.
 
   5) забезпечення споживачів обліковою інформацією.
 
30. Розділ ІІ. Обладнання вузлами обліку будівель і приміщень
 
   Розділ ІІ. Оснащення вузлами обліку будівель і приміщень
 
31. Стаття 3. Обладнання будинковими вузлами обліку існуючих будівель
 
-29- Гальченко А.В.
Назву статті 3 викласти в редакції: «Стаття 3. Оснащення існуючих будівель вузлами комерційного обліку» та далі по тексту проекту замість слів «будинковий вузол обліку» використовувати слова «вузол комерційного обліку» у відповідних відмінках.
 
Враховано   Стаття 3. Оснащення будівель вузлами комерційного обліку
1. Оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку здійснюється відповідно до проектної документації з дотриманням будівельних норм і правил у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства. Таке оснащення та відповідна проектна документація не потребують видачі технічних умов та інших вимог до встановлення вузла комерційного обліку, погодження з державними органами, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами, операторами зовнішніх інженерних мереж, виконавцями комунальних послуг.
 
    -30- Гальченко А.В.
Статтю 3 доповнити частиною першою у такій редакції:
«1. Оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку здійснюється відповідно до проектної документації з дотриманням будівельних норм і правил у порядку, вставленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства. Таке оснащення та відповідна проектна документація не потребують видачі технічних умов та інших вимог до встановлення вузла комерційного обліку, погодження державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, операторами зовнішніх інженерних мереж, виконавцями комунальних послуг».
Відповідно змінити нумерацію інших частин.
 
Враховано    
32. 1. Забороняється приєднання житлових і нежитлових будівель до зовнішніх інженерних мереж без обладнання таких будівель будинковими вузлами обліку відповідних комунальних послуг відповідно до вимог цього Закону.
 
   2. Забороняється приєднання житлових і нежитлових будівель до зовнішніх інженерних мереж без оснащення таких будівель вузлами комерційного обліку відповідних комунальних послуг відповідно до вимог цього Закону.
 
33. Такі вузли обліку встановлюються в усіх місцях вводу зовнішніх інженерних мереж у будівлю, якщо інше місце встановлення не визначено законом.
 
-31- Мартовицький А.В.
Абзац другий частини 1 статті 3 законопроекту доповнити словами «або договором».
 
Відхилено   Такими вузлами обліку обладнуються усі вводи зовнішніх інженерних мереж у будівлі, крім випадків, передбачених цим Законом.
 
34. Конкретне місце і спосіб встановлення будинкового вузла обліку визначаються відповідно до будівельних норм і правил за спільною згодою оператора зовнішніх інженерних мереж, до яких приєднана (приєднується) будівля, та власника (співвласників) такої будівлі або його (їх) представника.
 
-32- Гальченко А.В.
Абзац третій частини першої статті 3 викласти в редакції :
«Місце встановлення вузла комерційного обліку визначаються відповідно до будівельних норм і правил».
 
Враховано   Місце встановлення вузла комерційного обліку визначається відповідно до будівельних норм і правил.
 
35. За згодою власника (співвласників) будівлі та оператора зовнішніх інженерних мереж, будинковий вузол обліку може встановлюватися за межами будівлі, у тому числі на межі земельної ділянки, що належить власнику будівлі.
 
-33- Гальченко А.В.
Абзац четвертий частини першої виключити.
 
Враховано      
36. У випадку, коли власник (співвласники) будівлі не дає згоди або перешкоджає встановленню будинкового вузла обліку в місцях вводу зовнішніх інженерних мереж у будівлю, оператор зовнішніх інженерних мереж, до яких приєднана (приєднується) будівля, може вимагати встановлення судом сервітуту щодо частини будівлі, в (на) якій обладнується будинковий вузол обліку, для встановлення та обслуговування такого вузла обліку, або встановити будинковий вузол обліку за межами будівлі (земельної ділянки власника будівлі) відповідно до будівельних норм і правил.
 
-34- Мартовицький А.В.
Абзац п’ятий частини 1 статті 3 законопроекту доповнити словами «При цьому порядок відшкодування витрат на обладнання будівлі будинковими вузлами обліку, встановлений цією статтею, не змінюється».
 
Враховано   Для споживача комунальних послуг, якому комунальна послуга постачається для групи нежитлових будівель та/або споруд, що є єдиним майновим комплексом, зовнішніми інженерними мережами, що належать споживачу, вузол комерційного обліку встановлюється на межі майнової належності в кожній точці приєднання до зовнішніх інженерних мереж.
 
    -35- Бабак А.В.
Частину першу статті 3 доповнити двома абзацами такого змісту:
«За наявності теплового пункту, у будь-якому випадку, обладнання вузлом обліку питної води, що надходить до теплового пункту для підігріву є обов’язковим та виконується оператором зовнішніх інженерних мереж водопостачання.
Для споживача комунальних послуг, якому комунальна послуга постачається для групи нежитлових будівель та/або споруд (и) зовнішніми інженерними мережами, що належать споживачу - вузол комерційного обліку встановлюються на межі майнової належності у кожній точці приєднання до зовнішніх інженерних мереж оператора зовнішніх інженерних мереж.».
 
Враховано частково    
37. 2. Обладнання будинковими вузлами обліку будівель, що на день набрання чинності цим Законом, були приєднані до зовнішніх інженерних мереж і не були обладнані такими вузлами обліку (або такі вузли обліку на день набрання чинності цим Законом вийшли з ладу), зобов’язаний провести оператор таких мереж у термін:
 
-36- Івченко В.Є.
Абзац перший частини другої статті 3 після слів «оператор таких мереж» доповнити словами «за власний рахунок».
 
Відхилено   3. Оснащення вузлами комерційного обліку будівель, що на день набрання чинності цим Законом були приєднані до зовнішніх інженерних мереж і не були оснащені такими вузлами обліку або такі вузли обліку на день набрання чинності цим Законом вийшли з ладу, зобов’язаний здійснити оператор зовнішніх інженерних мереж у строк:
теплової енергії - протягом року з дня набрання чинності цим Законом;
гарячої та питної води - протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом.
 
38. 1) нежитлових будівель - до 1 жовтня 2017 року;
 
-37- Сташук В.Ф.
Частину другу статті 3 викласти в редакції:
«Оснащення будинковими вузлами обліку будівель, що на день набрання чинності цим Законом, були приєднані до зовнішніх інженерних мереж і не були обладнані такими вузлами обліку (або такі вузли обліку на день набрання чинності цим Законом вийшли з ладу), зобов’язаний провести оператор зовнішніх інженерних мереж у термін:
теплової енергії - протягом року з дня набрання чинності цим Законом;
гарячої та питної води - протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом».
Доповнити новою частиною в такій редакції:
«4. Оператор зовнішніх інженерних мереж не менш як за два місяці до встановлення вузлів комерційного обліку повідомляє власників (співвласників) будівлі про намір встановити такий вузол, вартість такого встановлення і розмір та порядок сплати передбаченого цим Законом внеску за встановлення вузла комерційного обліку. Порядок такого інформування визначається Кабінетом Міністрів України.
Власник (співвласники) будівлі протягом двох місяців мають право повідомити оператору зовнішніх інженерних мереж, на свій вибір, про:
згоду на встановлення вузла комерційного обліку на запропонованих оператором зовнішніх інженерних мереж умовах,
намір погодити з оператором зовнішніх інженерних мереж відмінні від запропонованих умови встановлення вузла комерційного обліку,
намір самостійно обладнати будівлю вузлами комерційного обліку в установленому законодавством порядку.
У разі, якщо протягом двох місяців з дня отримання повідомлення власником (співвласниками), останній не повідомив оператора зовнішніх інженерних мереж про намір погодити з ним відмінні від запропонованих умов встановлення вузла комерційного обліку або про намір самостійно обладнати будівлю вузлами комерційного обліку в установленому законодавством порядку, а також у разі, якщо власник (співвласники) повідомив про намір погодити відмінні від запропонованих умов встановлення вузла комерційного обліку або про намір самостійно обладнати будівлю вузлами комерційного обліку в установленому законодавством порядку, однак не зробив цього протягом чотирьох місяців з дня повідомлення оператором про намір встановити вузли комерційного обліку, обладнання будівлі вузлами комерційного обліку проводить оператор зовнішніх інженерних мереж.
У разі, якщо власник (співвласники) будівлі не дає згоди або створює перешкоди встановленню вузла комерційного обліку в місцях вводу зовнішніх інженерних мереж у будівлю, оператор зовнішніх інженерних мереж, до яких приєднана (приєднується) будівля, може вимагати встановлення судом сервітуту щодо частини будівлі, в/на якій обладнується вузол комерційного обліку, для встановлення та обслуговування такого вузла обліку. У такому разі порядок відшкодування витрат на обладнання будівлі вузлами комерційного обліку, встановлений цією статтею, не змінюється.»
 
Враховано   4. Оператор зовнішніх інженерних мереж не менш як за два місяці до встановлення вузлів комерційного обліку повідомляє власників (співвласників) будівлі про намір встановити такий вузол, вартість такого встановлення, розмір та порядок сплати передбаченого цим Законом внеску за встановлення вузла комерційного обліку. Порядок такого інформування визначається Кабінетом Міністрів України.
Власник (співвласники) будівлі протягом двох місяців має право повідомити оператору зовнішніх інженерних мереж (за своїм вибором) про:
згоду на встановлення вузла комерційного обліку на запропонованих оператором зовнішніх інженерних мереж умовах;
намір погодити з оператором зовнішніх інженерних мереж відмінні від запропонованих умови встановлення вузла комерційного обліку;
намір самостійно обладнати будівлю вузлами комерційного обліку в установленому законодавством порядку.
У разі якщо протягом двох місяців з дня отримання повідомлення власник (співвласники) не повідомив оператора зовнішніх інженерних мереж про намір погодити з ним відмінні від запропонованих умови встановлення вузла комерційного обліку або про намір самостійно обладнати будівлю вузлами комерційного обліку в установленому законодавством порядку, а також у разі, якщо власник (співвласники) повідомив про намір погодити відмінні від запропонованих умови встановлення вузла комерційного обліку або про намір самостійно обладнати будівлю вузлами комерційного обліку в установленому законодавством порядку, однак не зробив цього протягом чотирьох місяців з дня повідомлення оператором про намір встановити вузли комерційного обліку, оснащення будівлі вузлами комерційного обліку проводить оператор зовнішніх інженерних мереж.
У разі якщо власник (співвласники) будівлі не дає згоди або створює перешкоди встановленню вузла комерційного обліку в місцях вводу зовнішніх інженерних мереж у будівлю, оператор зовнішніх інженерних мереж, до яких приєднана (приєднується) будівля, може вимагати встановлення судом сервітуту щодо частини будівлі, в/на якій обладнується вузол комерційного обліку, для встановлення та обслуговування такого вузла обліку. У такому разі порядок відшкодування витрат на оснащення будівлі вузлами комерційного обліку, встановлений цією статтею, не змінюється.
 
39. 2) житлових будівель - до 1 жовтня 2018 року.
 
      
40. 3. Встановлені відповідно до частини другої цієї статті будинкові вузли обліку є власністю власника відповідних зовнішніх інженерних мереж та приймаються виконавцем відповідної комунальної послуги на абонентський облік.
 
-38- Довгий О.С.
Частину третю статті 3 викласти в редакції:
«Встановлені відповідно до частини другої цієї статті будинкові вузли обліку приймаються виконавцем відповідної послуги на абонентський облік та після відшкодування відповідно до частини четвертої цієї статті витрат, понесених оператором зовнішніх інженерних мереж, є власністю власника відповідних зовнішніх інженерних мереж та приймаються виконавцем відповідної комунальної послуги на абонентський облік»
 
Враховано редакційно   5. Вузли комерційного обліку належать на праві власності власнику (є спільною сумісною власністю співвласників) будівлі. Вузли комерційного обліку приймаються виконавцем відповідної комунальної послуги та оператором зовнішніх інженерних мереж на абонентський облік протягом 14 календарних днів з дня встановлення або дня отримання виконавцем та оператором звернення власника (співвласників).
6. Відповідальність за збереження і цілісність вузлів комерційного обліку покладається на власника (співвласників) будівлі (її частини), в якій вони встановлені, або за договором на визначену власником (співвласниками) іншу особу.
 
    -39- Мартовицький А.В.
Викласти частину третю статті 3 проекту Закону у такій редакції:
«Встановлені відповідно до частини другої цієї статті будинкові вузли обліку є власністю власника відповідних зовнішніх інженерних мереж та приймаються виконавцем відповідної комунальної послуги на абонентський облік. Відповідальність за збереження і цілісність будинкових вузлів обліку та пломб (відбитків їх тавр) відповідно до акту про пломбування покладається на власника (співвласників, користувача, управителя) будинку (приміщення, земельної ділянки), в якому вони встановлені.».
 
Враховано частково    
    -40- Сташук В.Ф.
Частину третю статті 3 викласти в редакції:
«Вузли комерційного обліку належать на праві власності власнику (є спільною сумісною власністю співвласників) будівлі. Вузли комерційного обліку приймаються виконавцем відповідної комунальної послуги та оператором зовнішніх інженерних мереж на абонентський облік протягом 14 календарних днів від дня встановлення або дня отримання виконавцем та оператором звернення власника (співвласників).»
 
Враховано    
    -41- Сташук В.Ф.
Доповнити статтю 3 новою частиною у такій редакції:
«Відповідальність за збереження і цілісність вузлів комерційного обліку покладається на власника (співвласників) будівлі (її частини), в якій вони встановлені, або за договором на визначену власником (співвласниками) іншу особу.»
 
Враховано    
41. 4. Витрати на обладнання будівлі будинковими вузлами обліку, понесені оператором зовнішніх інженерних мереж, відшкодовуються споживачами відповідних комунальних послуг у такій будівлі шляхом сплати внеску за встановлення будинкового вузла обліку, який сплачується виконавцеві відповідної послуги.
 
-42- Сташук В.Ф.
Частину четверту статті 3 викласти у такій редакції:
«Витрати на оснащення будівлі вузлами комерційного обліку, здійснені оператором зовнішніх інженерних мереж, відшкодовуються споживачами відповідних комунальних послуг, а також власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, у такій будівлі шляхом сплати внеску за встановлення вузла комерційного обліку, який сплачується виконавцеві відповідної послуги.»
 
Враховано   7. Витрати на оснащення будівлі вузлами комерційного обліку, здійснені оператором зовнішніх інженерних мереж, відшкодовуються споживачами відповідних комунальних послуг, а також власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, у такій будівлі шляхом сплати внеску за встановлення вузла комерційного обліку, який сплачується виконавцеві відповідної послуги.
 
    -43- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Частину 4 статті 3 вилучити.
 
Відхилено    
    -44- Івченко В.Є.
Частину 4 статті 3 вилучити.
 
Відхилено    
    -45- Шахов С.В.
Пункт 4 статті 3 викласти в такій редакції: «Обладнання будівлі будинковими вузлами обліку відбувається за кошти оператора зовнішніх інженерних мереж або надавача послуги».
 
Відхилено    
    -46- Довгий О.С.
Абзац перший частини четвертої статті 3 після слова «відшкодовуються» доповнити словами «з відповідного місцевого бюджету за рішенням органу місцевого самоврядування, прийнятим відповідно до частини шостої цієї статті, та/або».
 
Відхилено    
42. У разі, якщо виконавець комунальної послуги не є оператором відповідних зовнішніх інженерних мереж, він зобов’язаний перераховувати сплачені споживачами внески за встановлення будинкового вузла обліку оператору зовнішніх інженерних мереж відповідно до договору.
 
-47- Мартовицький А.В.
Абзац другий частини 4 статті 3законопроекту доповнити словами «, укладеного з оператором зовнішніх мереж, а в разі неукладання такого договору, відповідно до частини дев’ятої цієї статті».
 
Враховано по суті  Виконавець комунальної послуги, який не є оператором відповідних зовнішніх інженерних мереж, зобов’язаний перераховувати сплачені споживачами внески за встановлення вузла комерційного обліку оператору зовнішніх інженерних мереж у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
    -48- Сташук В.Ф.
Абзац другий частини 4 статті викласти в редакції:
«Виконавець комунальної послуги, який не є оператором відповідних зовнішніх інженерних мереж, зобов’язаний перераховувати сплачені споживачами внески за встановлення вузла комерційного обліку оператору зовнішніх інженерних мереж у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано    
43. 5. Власник (співвласники) будівлі, що на день набрання чинності цим Законом була приєднана до зовнішніх інженерних мереж, або яка приєднується до зовнішніх інженерних мереж, вправі самостійно обладнати таку будівлю будинковими вузлами обліку в установленому законодавством порядку. У такому разі внесок за встановлення будинкового вузла обліку таким споживачам не нараховується.
 
-49- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Абзац 1 частини 5 статті 3 розділу 2 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«5. Власник (співвласники) будівлі, що на день набрання чинності цим Законом була приєднана до зовнішніх інженерних мереж, або яка приєднується до зовнішніх інженерних мереж, вправі самостійно обладнати таку будівлю будинковими вузлами обліку в установленому законодавством порядку.»
 
Відхилено комплексне питання щодо плати за встановлення та обслуговування у вигляді внесків  8. Власник (співвласники) будівлі, що на день набрання чинності цим Законом була приєднана до зовнішніх інженерних мереж або яка приєднується до зовнішніх інженерних мереж, має право самостійно обладнати таку будівлю вузлами комерційного обліку в установленому законодавством порядку. У такому разі внесок за встановлення вузла комерційного обліку таким споживачам не нараховується.
 
    -50- Дерев'янко Ю.Б.
частину четверту статті 3 викласти у такій редакції:
«4. Власник (співвласники) будівлі, що на день набрання чинності цим Законом була приєднана до зовнішніх інженерних мереж, або яка приєднується до зовнішніх інженерних мереж, вправі самостійно обладнати таку будівлю будинковими вузлами обліку в установленому законодавством порядку.
Виконавець та оператор зовнішніх інженерних мереж не вправі перешкоджати власнику (співвласникам) будівлі в обладнанні її будинковим вузлом обліку. На вимогу власника (співвласників) будівлі оператор зовнішніх інженерних мереж зобов’язаний самостійно встановити будинковий вузол обліку, придбаний ними.
Витрати, понесені власником (співвласниками) будівлі на придбання та/або встановлення будинкових вузлів обліку, відшкодовуються власником відповідних зовнішніх інженерних мереж».
 
Враховано по суті   
    -51- Івченко В.Є.
У частині п’ятій статті 3 друге речення вилучити.
 
Відхилено    
44. Виконавець та оператор зовнішніх інженерних мереж не вправі перешкоджати власнику (співвласникам) будівлі в обладнанні її будинковим вузлом обліку. На вимогу власника (співвласників) будівлі оператор зовнішніх інженерних мереж зобов’язаний самостійно встановити будинковий вузол обліку, придбаний ними.
 
-52- Мартовицький А.В.
В абзаці другому частини 5 статті 3 перше речення доповнити словами «, якщо такий вузол обліку відповідає вимогам законодавства щодо стандартів якості та внесений до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки».
 
Враховано частково   Виконавець послуг та оператор зовнішніх інженерних мереж не можуть перешкоджати власнику (співвласникам) будівлі в оснащенні її вузлом комерційного обліку. На вимогу власника (співвласників) будівлі оператор зовнішніх інженерних мереж зобов’язаний самостійно встановити вузол комерційного обліку, придбаний ним (ними).
 
45. 6. Органи місцевого самоврядування згідно із затвердженими відповідно до законодавства програмами, можуть приймати рішення про виділення коштів відповідного місцевого бюджету на обладнання будинковими вузлами обліку будівель, які на день набрання чинності цим Законом були приєднані до зовнішніх інженерних мереж. На такі вузли обліку, після їх встановлення поширюється законодавство про спільне майно багатоквартирного будинку. Внесок за встановлення будинкового вузла обліку, встановленого відповідно до цієї частини, споживачами не сплачується.
 
-53- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Частину 6 статті 3 розділу 2 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«6. Органи місцевого самоврядування згідно із затвердженими відповідно до законодавства програмами, можуть приймати рішення про виділення коштів відповідного місцевого бюджету на обладнання будинковими вузлами обліку будівель, які на день набрання чинності цим Законом були приєднані до зовнішніх інженерних мереж. На такі вузли обліку, після їх встановлення поширюється законодавство про спільне майно багатоквартирного будинку.»
 
Відхилено   9. Органи місцевого самоврядування згідно із затвердженими відповідно до законодавства програмами можуть приймати рішення про виділення коштів з місцевого бюджету на оснащення вузлами комерційного обліку будівель, які на день набрання чинності цим Законом були приєднані до зовнішніх інженерних мереж. На такі вузли обліку після їх встановлення поширюється дія законодавства про спільне майно багатоквартирного будинку. Внесок за встановлення вузла комерційного обліку, встановленого відповідно до цієї частини, споживачами не сплачується.
 
    -54- Дерев'янко Ю.Б.
частину п’яту статті 3 викласти у такій редакції:
«5. Органи місцевого самоврядування згідно із затвердженими відповідно до законодавства програмами, можуть приймати рішення про виділення коштів відповідного місцевого бюджету на обладнання будинковими вузлами обліку будівель, які на день набрання чинності цим Законом були приєднані до зовнішніх інженерних мереж. На такі вузли обліку, після їх встановлення поширюється законодавство про спільне майно багатоквартирного будинку».
 
Відхилено    
    -55- Івченко В.Є.
У частині шостій статті 3 останнє речення вилучити.
 
Відхилено    
    -56- Довгий О.С.
Частину 6 статті 3 розділу 2 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«6. Органи місцевого самоврядування згідно із затвердженими відповідно до законодавства програмами, можуть приймати рішення про виділення коштів відповідного місцевого бюджету на обладнання будинковими вузлами обліку будівель, які на день набрання чинності цим Законом були приєднані до зовнішніх інженерних мереж. На такі вузли обліку, після їх встановлення поширюється законодавство про спільне майно багатоквартирного будинку.»
 
Відхилено    
46. 7. У разі приєднання до зовнішніх інженерних мереж будівлі, яка раніше не була приєднана до таких мереж, обладнання її будинковими вузлами обліку відповідних комунальних послуг, здійснює власник (співвласники) такої будівлі за власний рахунок.
 
-57- Шахов С.В.
Пункт 7 статті 3 викласти в такій редакції: «У разі приєднання до зовнішніх інженерних мереж будівлі, яка раніше не була приєднана до таких мереж, обладнання її будинковими вузлами обліку відповідних комунальних послуг, забезпечує оператор зовнішніх мереж або постачальник таких послуг за власний рахунок».
 
Відхилено   10. У разі приєднання до зовнішніх інженерних мереж будівлі, яка не була приєднана до таких мереж, або відновлення приєднання після відключення оснащення будівлі вузлами комерційного обліку відповідних комунальних послуг здійснює власник (співвласники) такої будівлі за власний рахунок.
 
    -58- Сташук В.Ф.
Частину сьому статті 3 викласти в редакції:
«У разі приєднання до зовнішніх інженерних мереж будівлі, яка на день набрання чинності цим Законом не була приєднана до таких мереж, обладнання її будинковими вузлами обліку відповідних комунальних послуг, здійснює власник (співвласники) такої будівлі за власний рахунок».
 
Враховано    
    -59- Дерев'янко Ю.Б.
частину шосту статті 3 викласти у такій редакції:
«6. У разі приєднання до зовнішніх інженерних мереж будівлі, яка раніше не була приєднана до таких мереж, обладнання її будинковими вузлами обліку відповідних комунальних послуг здійснює оператор таких мереж за власний рахунок».
 
Відхилено    
    -60- Довгий О.С.
Частину сьому статті 3 виключити.
 
Відхилено    
47. 8. Встановлені відповідно до частин п’ятої – сьомої цієї статті будинкові вузли обліку є власністю власника (співвласників) будівлі та приймаються виконавцем відповідної комунальної послуги на абонентський облік, а оператором зовнішніх інженерних мереж на обслуговування.
 
-61- Мартовицький А.В.
Частину 8 статті 3 після слів «є власністю власника (співвласників) будівлі та» доповнити словами «в разі відповідності вимогам законодавства».
 
Враховано по суті  11. Вузли комерційного обліку приймаються оператором зовнішніх інженерних мереж на обслуговування протягом 14 календарних днів з дня встановлення або дня отримання оператором звернення власника (співвласників).
 
    -62- Сташук В.Ф.
Частину восьму статті 3 після слова «приймаються» доповнити словами «протягом 14 календарних днів».
 
Враховано    
    -63- Дерев'янко Ю.Б.
частину восьму статті 3 виключити.
 
Відхилено    
    -64- Довгий О.С.
частину восьму статті 3 виключити.
 
Відхилено    
48. 9. Розмір внесків за встановлення будинкових вузлів обліку визначаються окремо для кожної будівлі та ділиться на п’ять років. За згодою власника (співвласників) будівлі цей строк може бути змінено.
 
-65- Мартовицький А.В.
В першому абзаці частини 9 статті 3 слово «змінено» замінити словом «зменшено».
 
Відхилено   12. Розмір внесків за встановлення комерційних вузлів обліку визначається окремо для кожної будівлі та сплата внесків розстрочується на п’ять років. За згодою сторін цей строк може бути змінено.
 
    -66- Шахов С.В.
Пункт 9 статті 3 виключити.
 
Відхилено    
    -67- Дерев'янко Ю.Б.
Частину дев’яту статті 3 виключити.
 
Відхилено    
    -68- Івченко В.Є.
Частину дев’яту статті 3 виключити.
 
Відхилено    
    -69- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Частину дев’яту статті 3 виключити.
 
Відхилено    
49. Для будівель, в яких налічується два або більше споживачі, внески за встановлення будинкових вузлів обліку розподіляються пропорційно кількості приміщень, які є самостійними об’єктами нерухомого майна.
 
-70- Сташук В.Ф.
Абзац другий частини дев’ятої статті 3 викласти в редакції:
«Для будівлі, де налічуються два та більше споживачів, внески за встановлення вузлів комерційного обліку розподіляються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   Для будівлі, де налічуються два та більше споживачів, внески за встановлення вузлів комерційного обліку розподіляються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
50. Стаття 4. Обладнання вузлами обліку окремих приміщень в існуючих будівлях
 
-71- Сташук В.Ф.
Статтю 4 доповнити частиною першою такого змісту:
«1. Оснащення окремих приміщень в існуючих будівлях вузлами розподільного обліку/приладами-розподілювачами теплової енергії не потребують погодження державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними особами та здійснюється відповідно до порядку, вставленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.» Відповідно змінити нумерацію частин.
 
Враховано   Стаття 4. Оснащення вузлами обліку окремих приміщень у будівлях
1. Оснащення окремих приміщень у будівлях вузлами розподільного обліку/приладами - розподілювачами теплової енергії та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, та не потребує розроблення проектної документації, видачі технічних умов та інших вимог до встановлення вузла розподільного обліку, погодження з державними органами, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами, оператором зовнішніх інженерних мереж, виконавцем відповідної послуги.
 
51. 1. Власники (співвласники) приміщень у будівлі, у якій окремі приміщення є самостійними об’єктами нерухомого майна, у разі приєднання такого будинку (будівлі) до зовнішніх інженерних мереж або обладнання такого будинку (будівлі) системою автономного теплопостачання, автономного гарячого водопостачання, автономного водопостачання, зобов’язані забезпечити обладнання належних їм приміщень індивідуальними вузлами обліку відповідно теплової енергії, гарячої води, питної води, крім випадків, передбачених частинами четвертою-шостою цієї статті.
 
-72- Шпенов Д.Ю.
В частині 1 статті 4 слова «зобов’язані забезпечити обладнання належних їм» замінити словами «за бажанням обладнують належні їм».
 
Відхилено   2. Власники (співвласники) приміщень у будівлі, в якій окремі приміщення є самостійними об’єктами нерухомого майна, у разі приєднання такого будинку (будівлі) до зовнішніх інженерних мереж або обладнання такого будинку (будівлі) системою автономного теплопостачання, автономного гарячого водопостачання, автономного водопостачання зобов’язані забезпечити оснащення належних їм приміщень вузлами розподільного обліку відповідно теплової енергії, гарячої води, питної води, крім випадків, передбачених частинами п'ятою - сьомою цієї статті.
 
52. 2. Власник (співвласники) будівлі, у якій окремі приміщення не є самостійними об’єктами нерухомого майна, але перебувають у користуванні різних споживачів відповідних комунальних послуг, у разі приєднання такої будівлі до зовнішніх інженерних мереж або обладнання такого будинку (будівлі) системою автономного теплопостачання, автономного гарячого водопостачання, автономного водопостачання зобов’язаний забезпечити обладнання таких приміщень індивідуальними вузлами обліку відповідно теплової енергії, гарячої води, питної води, крім випадків, передбачених частинами четвертою - шостою цієї статті.
 
-73- Шпенов Д.Ю.
В частині 2 статті 4 слова «зобов’язаний забезпечити обладнання таких приміщень» замінити словами «за бажанням забезпечують обладнання таких приміщень».
 
Відхилено   3. Власник (співвласники) будівлі, в якій окремі приміщення не є самостійними об’єктами нерухомого майна, але перебувають у користуванні різних споживачів відповідних комунальних послуг, у разі приєднання такої будівлі до зовнішніх інженерних мереж або обладнання такого будинку (будівлі) системою автономного теплопостачання, автономного гарячого водопостачання, автономного водопостачання зобов’язаний забезпечити оснащення таких приміщень вузлами розподільного обліку відповідно теплової енергії, гарячої води, питної води, крім випадків, передбачених частинами п'ятою - сьомою цієї статті.
 
    -74- Довгий О.С.
В частині 2 статті 4 слова «або обладнання такого будинку (будівлі) системою автономного теплопостачання, автономного гарячого водопостачання, автономного водопостачання» виключити.
 
Відхилено    
53. 3. Обладнання приміщень індивідуальними вузлами обліку у випадках, передбачених частинами першої і другою цієї статті, здійснюється в кожному місці вводу мереж опалення, гарячого водопостачання, водопровідних мереж у квартиру (інше житлове або нежитлове приміщення).
 
-75- Сташук В.Ф.
Частину третю статті 4 викласти в редакції:
«4. Обладнання приміщень індивідуальними вузлами обліку у випадках, передбачених частинами другою і третьою цієї статті, здійснюється в кожному місці відгалуження систем опалення та водопостачання у приміщення.»
 
Враховано   4. Оснащення приміщень вузлами розподільного обліку теплової енергії у випадках, передбачених частинами другою і третьою цієї статті, здійснюється у кожному місці відгалуження систем опалення та водопостачання у приміщення.
 
54. 4. Не вимагається встановлення індивідуальних вузлів обліку теплової енергії та гарячої води у квартирах, інших житлових і нежитлових приміщеннях, які на законних підставах обладнані системами індивідуального (поквартирного) опалення та/або гарячого водопостачання.
 
-76- Довгий О.С.
Частину четверту статті 4 викласти в редакції:
«Не вимагається встановлення індивідуальних вузлів обліку теплової енергії та гарячої води у квартирах, інших житлових і нежитлових приміщеннях, які до визначених у частині сьомій цієї статті термінів обладнані системами індивідуального (поквартирного) опалення та/або гарячого водопостачання».
 
Враховано редакційно   5. Встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії, приладів - розподілювачів теплової енергії у квартирах, інших житлових і нежитлових приміщеннях, які на законних підставах від’єднанні від відповідних централізованих систем опалення та/або гарячого водопостачання, не обов'язкове.
 
    -77- Гальченко А.В.
Частину четверту статті 4 викласти в редакції:
«Встановлення вузлів розподільного обліку, приладів - розподілювачів теплової енергії у квартирах, інших житлових і нежитлових приміщеннях, які на законних підставах від’єднанні від відповідних централізованих систем опалення та/або гарячого водопостачання, не є обов'язковим».
 
Враховано    
55. 5. Не вимагається встановлення індивідуальних вузлів обліку теплової енергії у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі.
 
   6. Встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії, приладів - розподілювачів теплової енергії у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі не обов'язкове.
 
56. 6. Не вимагається встановлення індивідуальних вузлів обліку теплової енергії у випадках, коли це є технічно неможливим.
 
   7. Вузли розподільного обліку теплової енергії у випадках, коли це технічно неможливо, не встановлюються.
 
57. У такому разі для визначення обсягу теплової енергії, спожитої на потреби опалення, на усіх опалювальних приладах (крім розташованих у приміщеннях (місцях) загального користування багатоквартирних будинків) особами, визначеними частинами першою і другою цієї статті, повинні бути встановлені прилади-розподілювачі теплової енергії, крім випадків, коли це є економічно недоцільним. При цьому, в окремому будинку повинні бути встановлені прилади-розподілювачі одного типу відповідно до державних стандартів, і всі опалювальні прилади, на яких встановлюються прилади-розподілювачі теплової енергії, повинні бути обладнані приладами (механізмами) регулювання споживання теплової енергії.
 
-78- Сташук В.Ф.
Друге речення абзацу другого частини шостої статті 4 викласти в редакції:
«У такому разі для визначення обсягу теплової енергії, спожитої на потреби опалення, на усіх опалювальних приладах (крім розташованих у приміщеннях (місцях) загального користування багатоквартирних будинків) особами, визначеними частинами першою і другою цієї статті, повинні бути встановлені прилади-розподілювачі теплової енергії, крім випадків, коли це є економічно недоцільним.
Модель приладу-розподілювача теплової енергії визначається власником (співвласниками) будівлі за погодженням з виконавцем комунальної послуги або визначеною власником (співвласниками) іншою особою, що здійснює розподіл обсягів комунальної послуги та повинна відповідати державним стандартам.
Всі опалювальні прилади при застосуванні вузлів розподільного обліку теплової енергії або приладів - розподілювачів теплової енергії, обладнуються автоматичними регуляторами температури повітря в приміщенні відповідно до будівельних норм.»
 
Враховано   У такому разі для визначення обсягу теплової енергії, спожитої на потреби опалення, на всіх опалювальних приладах (крім розташованих у приміщеннях (місцях) загального користування багатоквартирних будинків) особами, визначеними частинами другою і третьою цієї статті, повинні бути встановлені прилади - розподілювачі теплової енергії, крім випадків, коли це економічно недоцільно.
Модель приладу - розподілювача теплової енергії визначається власником (співвласниками) будівлі за погодженням з виконавцем комунальної послуги або визначеною власником (співвласниками) іншою особою, що здійснює розподіл обсягів комунальної послуги.
Усі опалювальні прилади при застосуванні вузлів розподільного обліку теплової енергії або приладів - розподілювачів теплової енергії, обладнуються автоматичними регуляторами температури повітря у приміщенні відповідно до будівельних норм.
 
58. Порядок визначення технічної можливості встановлення індивідуальних вузлів обліку теплової енергії та економічної доцільності (або недоцільності) встановлення приладів-розподілювачів теплової енергії встановлюється Кабінетом Міністрів України. При цьому за наявності окремого вводу в систему опалення квартири, іншого житлового або нежитлового приміщення, встановлення індивідуальних вузлів обліку теплової енергії в такій квартирі (приміщенні) є в кожному разі обов’язковим.
 
-79- Сташук В.Ф.
Друге речення абзацу третього частини шостої статті 4 викласти в редакції:
«Порядок визначення технічної можливості встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії та економічної доцільності встановлення приладів - розподілювачів теплової енергії затверджуються Кабінетом Міністрів України. За наявності окремого відгалуження системи опалення в квартиру, інше житлове або нежитлове приміщення, встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії для такої квартири (приміщення) є обов’язковим».
 
Враховано   Порядок визначення технічної можливості встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії та економічної доцільності встановлення приладів - розподілювачів теплової енергії затверджується Кабінетом Міністрів України. За наявності окремого відгалуження системи опалення у квартиру, інше житлове або нежитлове приміщення встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії для такої квартири (приміщення) є обов’язковим.
 
59. 7. У разі, якщо на день набрання чинності цим Законом будівлі, зазначені у частинах першій і другій цієї статті, були приєднані до зовнішніх інженерних мереж або обладнані системою автономного теплопостачання, автономного гарячого водопостачання, автономного водопостачання, власники (співвласники) таких будівель (приміщень у них) зобов’язані забезпечити обладнання приміщень у них індивідуальними вузлами обліку/приладами- розподілювачами теплової енергії відповідно до положень цієї статті:
 
-80- Довгий О.С.
Частину сьому статті 4 викласти в редакції:
«7. Власники (співвласники) зазначених у частинах першій і другій цієї статті будівель (приміщень у них) зобов’язані забезпечити їх обладнання індивідуальними вузлами обліку/приладами- розподілювачами теплової енергії відповідно до положень цієї статті:
у нежитлових будівлях - до 1 жовтня 2018 року;
у житлових будівлях - до 1 жовтня 2020 року».
 
Враховано редакційно   8. У разі якщо на день набрання чинності цим Законом будівлі, зазначені у частинах другій і третій цієї статті, були приєднані до зовнішніх інженерних мереж або обладнані системою автономного теплопостачання, автономного гарячого водопостачання, автономного водопостачання, власники (співвласники) таких будівель (приміщень у них) зобов’язані забезпечити оснащення приміщень у них вузлами розподільного обліку/приладами - розподілювачами теплової енергії відповідно до положень цієї статті протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом.
 
60. 1) у нежитлових будівлях - до 1 жовтня 2017 року;
 
-81- Сташук В.Ф.
Частину сьому статті 4 викласти в редакції:
«7. У разі, якщо на день набрання чинності цим Законом будівлі, зазначені у частинах першій і другій цієї статті, були приєднані до зовнішніх інженерних мереж або обладнані системою автономного теплопостачання, автономного гарячого водопостачання, автономного водопостачання, власники (співвласники) таких будівель (приміщень у них) зобов’язані забезпечити обладнання приміщень у них індивідуальними вузлами обліку/приладами- розподілювачами теплової енергії відповідно до положень цієї статті протягом трьох років після дня набрання чинності цим Законом».
 
Враховано      
61. 2) у житлових будівлях - до 1 жовтня 2018 року.
 
-82- Бабак А.В.
Частину сьому статті 4 доповнити абзацом такого змісту:
«Для будівель, системи теплопостачання яких виконано з використанням окремого вводу в систему опалення квартир, інших житлових або нежитлових приміщень, які є самостійним об’єктом нерухомого майна, як виняток, для цілей розподільного обліку теплової енергії можуть бути використані, встановлені відповідно до проекту будівництва багатоквартирного будинку, індивідуальні вузли обліку витрати теплоносія. При цьому, такими вузлами обліку повинно бути обладнано 100% самостійних об’єктів нерухомого майна, у яких не встановлено індивідуальні вузли обліку теплової енергії. Заміна індивідуальних вузлів обліку витрати теплоносія на індивідуальні вузли обліку теплової енергії у таких об’єктах не вимагається.».
 
Враховано редакційно .  9. Якщо на день набрання чинності цим Законом 100 відсотків самостійних об’єктів нерухомого майна у будівлі оснащено вузлами розподільного обліку витрат теплоносія (засобами обліку гарячої води) у системі опалення, встановлених відповідно до будівельних норм та проектної документації, вони можуть використовуватися для цілей розподільного обліку.
Оснащення систем опалення будівель для здійснення розподільного обліку теплової енергії вузлами розподільного обліку витрат теплоносія (засобами обліку гарячої води) забороняється.
10. Органи місцевого самоврядування згідно із затвердженими відповідно до законодавства програмами можуть приймати рішення про виділення коштів з місцевого бюджету на оснащення вузлами розподільного обліку теплової енергії або приладами – розподілювачами теплової енергії у приміщеннях будівель, які на день набрання чинності цим Законом були приєднані до зовнішніх інженерних мереж.
 
    -83- Довгий О.С.
Частину сьому статті 4 доповнити абзацом такого змісту:
«Органи місцевого самоврядування, згідно із затвердженими відповідно до законодавства програмами, приймають рішення про виділення коштів відповідного місцевого бюджету на обладнання індивідуальними вузлами обліку теплової енергії приміщень у будинках, які на день набрання чинності цим Законом були приєднані до зовнішніх інженерних мереж».
 
Враховано редакційно    
62. 8. Право власності на встановлені відповідно до цієї статті індивідуальні вузли обліку/прилади-розподілювачі теплової енергії належить власникам (співвласникам) приміщень, у яких такі вузли обліку встановлені, якщо інше не встановлено законом або договором.
 
   11. Право власності на встановлені відповідно до цієї статті вузли розподільного обліку/прилади - розподілювачі теплової енергії належить власникам (співвласникам) приміщень, у яких такі вузли обліку встановлені, якщо інше не встановлено законом або договором.
 
63. Стаття 5. Обладнання вузлами обліку нових, реконструйованих, капітально відремонтованих будівель та приміщень у них
 
   Стаття 5. Обладнання вузлами обліку нових, реконструйованих, капітально відремонтованих будівель та приміщень у них
 
64. 1. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструйованих, капітально відремонтованих житлових і нежитлових будівель, що приєднані (приєднуються) до зовнішніх інженерних мереж, здійснюється лише за умови, якщо власниками (співвласниками) таких будівель (приміщень у них) обладнано ці будівлі та приміщення у них відповідними вузлами обліку відповідно до вимог статей 3 і 4 цього Закону та вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 
-84- Сташук В.Ф.
У частині першій статті 5 слова «власниками (співвласниками) таких будівель (приміщень у них)» виключити.
 
Враховано   1. Прийняття в експлуатацію завершених будівництвом, реконструйованих, капітально відремонтованих житлових і нежитлових будівель, що приєднані (приєднуються) до зовнішніх інженерних мереж, здійснюється лише, за умови що ці будівлі та приміщення у них оснащені відповідними вузлами обліку згідно з вимогами статей 3 і 4 цього Закону та Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
Для споживача комунальної послуги, якому така комунальна послуга постачається для групи нежитлових будівель та/або споруд, які є єдиним майновим комплексом, зовнішніми інженерними мережами, що належать споживачу, вузол комерційного обліку встановлюється на межі майнової належності у кожній точці приєднання до зовнішніх інженерних мереж оператора зовнішніх інженерних мереж.
 
    -85- Бабак А.В.
Частину першу статті 5 доповнити абзацом такого змісту:
«Для споживача комунальних послуг, якому комунальна послуга постачається для групи нежитлових будівель та/або споруд (и) зовнішніми інженерними мережами, що належать споживачу - вузол комерційного обліку встановлюються на межі майнової належності у кожній точці приєднання до зовнішніх інженерних мереж оператора зовнішніх інженерних мереж.».
 
Враховано    
65. 2. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструйованих, капітально відремонтованих житлових і нежитлових будівель, що обладнані (обладнуються) системою автономного теплопостачання, автономного гарячого водопостачання, автономного водопостачання, здійснюється лише за умови обладнання приміщень у них відповідними вузлами обліку відповідно до вимог статті 4 цього Закону та вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 
   2. Прийняття в експлуатацію завершених будівництвом, реконструйованих, капітально відремонтованих житлових і нежитлових будівель, що обладнані (обладнуються) системою автономного теплопостачання, автономного гарячого водопостачання, автономного водопостачання, здійснюється лише за умови оснащення приміщень у них відповідними вузлами обліку згідно з вимогами статті 4 цього Закону та Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 
66. 3. Встановлені відповідно до цієї статті вузли обліку є власністю власника (співвласників) будівлі, приміщень, у яких такі вузли обліку встановлені. Будинкові вузли обліку приймаються виконавцем відповідної комунальної послуги на абонентський облік.
 
-86- Сташук В.Ф.
Частину третю статті 6 після слів «абонентський облік» доповнити словами «протягом 14 календарних днів».
 
Враховано   3. Встановлені відповідно до цієї статті вузли обліку належать на праві власності власнику (співвласникам) будівлі, приміщень, у яких такі вузли обліку встановлені. Вузли комерційного обліку приймаються виконавцем відповідної комунальної послуги на абонентський облік протягом 14 календарних днів.
 
67. Стаття 6. Обслуговування, заміна та абонентський облік вузлів обліку
 
   Стаття 6. Обслуговування, заміна та абонентський облік вузлів обліку
 
68. 1. Обслуговування та заміна будинкових вузлів обліку здійснюється відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» оператором зовнішніх інженерних мереж.
 
-87- Дерев'янко Ю.Б.
частину першу статті 6 викласти у такій редакції:
«1. Обслуговування та заміна будинкових вузлів обліку здійснюється відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» оператором зовнішніх інженерних мереж.
Оператори зовнішніх інженерних мереж зобов’язані формувати і підтримувати в наявності обмінний фонд будинкових вузлів обліку.
Витрати оператора зовнішніх інженерних мереж на обслуговування та заміну будинкових вузлів обліку не відшкодовуються».
 
Враховано частково   1. Обслуговування та заміна вузлів комерційного обліку здійснюються оператором зовнішніх інженерних мереж відповідно до цього Закону з урахуванням вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».
 
    -88- Івченко В.Є.
Абзац перший частини першої статті 6 після слів «оператор зовнішніх інженерних мереж» доповнити словами «за власний рахунок».
 
Відхилено    
69. Оператори зовнішніх інженерних мереж зобов’язані формувати і підтримувати в наявності обмінний фонд будинкових вузлів обліку.
 
   Оператори зовнішніх інженерних мереж зобов’язані формувати і підтримувати в наявності обмінний фонд вузлів комерційного обліку.
 
70. Витрати оператора зовнішніх інженерних мереж на обслуговування та заміну будинкових вузлів обліку відшкодовуються споживачами відповідної комунальної послуги у такій будівлі шляхом сплати внесків на обслуговування та заміну будинкового вузла обліку, які сплачуються виконавцю відповідної комунальної послуги.
 
-89- Шахов С.В.
Абзац 3 пункту 1, статті 6 викласти в такій редакції: «Витрати оператора зовнішніх інженерних мереж на обслуговування та заміну будинкових вузлів обліку несе постачальник такої послуги або сам оператор».
 
Відхилено   Витрати оператора зовнішніх інженерних мереж на обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку (їх складових частин) відшкодовуються споживачами відповідної комунальної послуги, а також власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, у такій будівлі шляхом сплати виконавцю комунальної послуги внесків на обслуговування та заміну вузла комерційного обліку.
 
    -90- Сташук В.Ф.
Абзац 3 пункту 1 статті 6 викласти в такій редакції:
«Витрати оператора зовнішніх інженерних мереж на обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку (його складових частин) відшкодовуються споживачами відповідної комунальної послуги, а також власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, у такій будівлі шляхом сплати виконавцю комунальної послуги внесків на обслуговування та заміну вузла комерційного обліку.»
 
Враховано    
    -91- Івченко В.Є.
Абзац 3 пункту 1, статті 6 виключити.
 
Відхилено    
    -92- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Абзац 3 пункту 1, статті 6 виключити.
 
Відхилено    
71. У разі, якщо виконавець комунальної послуги не є оператором відповідних зовнішніх інженерних мереж, він зобов’язаний перераховувати сплачені споживачами внески на обслуговування та заміну будинкового вузла обліку оператору зовнішніх інженерних мереж відповідно до договору.
 
-93- Сташук В.Ф.
Абзац 4 пункту 1 статті 6 викласти в редакції:
«У разі якщо виконавець комунальної послуги не є оператором відповідних зовнішніх інженерних мереж, він зобов’язаний перераховувати сплачені споживачами та власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, внески на обслуговування та заміну вузла комерційного обліку оператору зовнішніх інженерних мереж відповідно до договору.»
 
Враховано   У разі якщо виконавець комунальної послуги не є оператором відповідних зовнішніх інженерних мереж, він зобов’язаний перераховувати сплачені споживачами та власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, внески на обслуговування та заміну вузла комерційного обліку оператору зовнішніх інженерних мереж відповідно до договору.
 
    -94- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Абзац 4 пункту 1, статті 6 виключити.
 
Відхилено    
    -95- Шахов С.В.
Абзац 4 пункту 1, статті 6 виключити.
 
Відхилено    
    -96- Івченко В.Є.
Абзац 4 пункту 1, статті 6 виключити.
 
Відхилено    
72. Розмір внесків за заміну будинкових вузлів обліку визначаються окремо для кожної будівлі та діляться на п’ять років. За згодою власника (співвласників) будівлі цей строк може бути змінено.
 
-97- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Абзац 5 пункту 1, статті 6 виключити.
 
Відхилено   Розмір внесків за заміну вузлів комерційного обліку визначається окремо для кожної будівлі та сплата внесків розстрочується на п’ять років. За згодою сторін цей строк може бути змінено.
 
    -98- Шахов С.В.
Абзац 5 пункту 1, статті 6 виключити.
 
Відхилено    
    -99- Івченко В.Є.
Абзац 5 пункту 1, статті 6 виключити.
 
Відхилено    
73. Розмір внесків за обслуговування будинкових вузлів обліку визначаються окремо для кожної будівлі із розрахунку на один рік, для складової витрат на повірку ділиться на строк міжповірочного інтервалу.
 
-100- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Абзац 6 пункту 1, статті 6 виключити.
 
Відхилено   Розмір внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку визначається окремо для кожної будівлі із розрахунку на один рік, для складової витрат на повірку ділиться на строк міжповірочного інтервалу.
 
    -101- Шахов С.В.
Абзац 6 пункту 1, статті 6 виключити.
 
Відхилено    
    -102- Івченко В.Є.
Абзац 6 пункту 1, статті 6 виключити.
 
Відхилено    
74. Для будівель, в яких налічується два або більше споживачі внески за заміну та обслуговування будинкових вузлів обліку розподіляються пропорційно кількості приміщень, які є самостійними об’єктами нерухомого майна.
 
-103- Сташук В.Ф.
Абзац сьомий частини першої статті 6 викласти в редакції:
«Для будівель, в яких налічується два або більше споживачі внески за заміну та обслуговування вузлів комерційного обліку розподіляються за методикою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.»
 
Враховано   Для будівель, де налічуються два та більше споживачів, внески за заміну та обслуговування вузлів комерційного обліку розподіляються за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
 
    -104- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Абзац 7 пункту 1, статті 6 виключити.
 
Відхилено    
    -105- Шахов С.В.
Абзац 7 пункту 1, статті 6 виключити.
 
Відхилено    
    -106- Івченко В.Є.
Абзац 7 пункту 1, статті 6 виключити.
 
Відхилено    
75. Розміри внесків за встановлення, обслуговування та заміну будинкових вузлів обліку розраховуються операторами зовнішніх інженерних мереж та встановлюються виконавчими органами місцевих рад для споживачів комунальних послуг відповідної територіальної громади.
 
-107- Сташук В.Ф.
Абзац восьмий частини першої статті 6 викласти в редакції:
"Загальний обсяг коштів за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку розраховуються операторами зовнішніх інженерних мереж. Розміри внесків для споживачів комунальних послуг та власників (співвласників) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання встановлюються виконавчими органами місцевих рад для споживачів комунальних послуг відповідної територіальної громади відповідно до розрахованого загального обсягу коштів.
Оператор зовнішніх інженерних мереж спрямовує отримані кошти за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку на окремий рахунок та використовує виключно на ці цілі."
 
Враховано   Загальний обсяг коштів за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку розраховується операторами зовнішніх інженерних мереж. Розміри внесків для споживачів комунальних послуг та власників (співвласників) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, встановлюються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад для споживачів комунальних послуг відповідної територіальної громади відповідно до розрахованого загального обсягу коштів.
Оператор зовнішніх інженерних мереж спрямовує отримані кошти за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку на окремий рахунок та використовує виключно на ці цілі.
 
    -108- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Абзац 8 пункту 1, статті 6 виключити.
 
Відхилено    
    -109- Івченко В.Є.
Абзац 8 пункту 1, статті 6 виключити.
 
Відхилено    
76. 2. Обслуговування та заміна індивідуальних вузлів обліку, які використовуються для здійснення розподільчого обліку, здійснюється власниками таких індивідуальних вузлів обліку за їхній рахунок, якщо інше не встановлено законом або договором.
 
-110- Гальченко А.В.
В частині другій статті 6 та далі по тексту проекту замість слів «індивідуальних вузлів обліку» використовувати слова «вузлів розподільного обліку» у відповідних відмінках і множині.
 
Враховано   2. Обслуговування та заміна вузлів розподільного обліку/приладів – розподілювачів теплової енергії здійснюються за рахунок власників таких вузлів обліку, якщо інше не встановлено законом або договором.
 
77. Порядок подання на періодичну повірку, обслуговування та ремонт індивідуальних вузлів обліку, які використовуються для здійснення розподільчого обліку, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
 
-111- Мартовицький А.В.
В другому абзаці частини 2 статті 6 слова «з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено   Виконавець комунальної послуги або інша особа, що здійснює розподіл обсягів комунальних послуг, забезпечує функціональну перевірку приладів - розподілювачів теплової енергії. Порядок, періодичність такої перевірки визначаються договором між споживачем та виконавцем послуги або іншою особою, що здійснює розподіл обсягів комунальних послуг.
Періодична повірка засобів вимірювальної техніки вузлів розподільного обліку здійснюється згідно з міжповірочним інтервалом, зазначеним у технічному паспорті на цей засіб, але не менш як один раз на шість років для засобів механічного типу та не менш як один раз на дев'ять років для засобів інших типів.
 
    -112- Сташук В.Ф.
Абзац другий частини другої статті 6 викласти в редакції:
«Виконавець комунальної послуги або інша особа, що здійснює розподіл обсягів комунальних послуг, забезпечує функціональну перевірку приладів - розподілювачів теплової енергії. Порядок, періодичність такої перевірки визначається договором між споживачем та виконавцем послуги або іншою особою, що здійснює розподіл обсягів комунальних послуг.
Періодична повірка засобів вимірювальної техніки вузлів розподільного обліку здійснюється згідно з міжповірочним інтервалом, зазначеним у технічному паспорті на цей засіб, але не менше як один раз на шість років для засобів механічного типу та не менше як один раз на дев'ять років для засобів інших типів.»
 
Враховано    
78. 3. Забороняється демонтаж існуючого вузла обліку (в тому числі будинкового для його обслуговування) без його заміни на вузол обліку, укомплектований засобами вимірювальної техніки такого ж або вищого класу точності, крім випадків, коли такий демонтаж здійснюється у зв’язку з відмовою споживача в установленому законом порядку від надання відповідної комунальної послуги.
 
-113- Сташук В.Ф.
Частину третю статті 6 доповнити словами «або проведення повірки (ремонту).»
 
Враховано   3. Забороняється демонтаж вузла обліку, в тому числі комерційного, для обслуговування без його заміни на вузол обліку, укомплектований засобами вимірювальної техніки такого самого або вищого класу точності, крім випадків, коли такий демонтаж здійснюється у зв’язку з відмовою споживача в установленому законом порядку від надання відповідної комунальної послуги або проведення повірки (ремонту).
 
79. У разі виходу з ладу вузла обліку він підлягає заміні на справний та прийняттю на абонентський облік протягом п’яти робочих днів з дня виявлення факту виходу з ладу.
 
   У разі виходу з ладу вузла обліку він підлягає заміні на справний та прийняттю на абонентський облік протягом п’яти робочих днів з дня виявлення факту виходу з ладу.
 
80. 4. Виконавець зобов’язаний приймати вузли обліку, встановлені відповідно до вимог цього Закону, на абонентський облік.
 
-114- Сташук В.Ф.
Частину четверту статті 6 після слів «абонентський облік» доповнити словами «протягом 14 календарних днів».
 
Враховано   4. Оператор зовнішніх інженерних мереж, виконавець комунальної послуги, інша особа, що здійснює розподіл обсягів комунальних послуг, зобов’язані приймати вузли обліку, встановлені відповідно до вимог цього Закону, на абонентський облік протягом 14 календарних днів, про що складається відповідний акт.
 
81. Прийняття приладу обліку на абонентський облік здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
 
   Прийняття приладу обліку на абонентський облік здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
 
82. Про прийняття вузла обліку на абонентський облік складається відповідний акт виконавцем, споживачем відповідної послуги або його уповноваженим представником, та оператором зовнішніх інженерних мереж (у випадку встановлення будинкового приладу обліку).
 
-115- Сташук В.Ф.
Абзац третій частини четвертої статті 6 виключити.
 
Враховано      
83. Стаття 7. Доступ до вузлів обліку
 
   Стаття 7. Доступ до вузлів обліку
 
84. 1. Оператор зовнішніх інженерних мереж, до яких приєднана будівля, має право доступу до приміщень у будівлях, де встановлено будинкові вузли обліку, для проведення їх обслуговування та (або) заміни, а також зняття показів їх засобів вимірювальної техніки.
 
   1. Оператор зовнішніх інженерних мереж, до яких приєднана будівля, має право доступу до приміщень у будівлях, де встановлено вузли комерційного обліку, для проведення їх обслуговування та/або заміни, а також для зняття показань їх засобів вимірювальної техніки.
 
85. 2. Виконавець комунальної послуги має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено будинкові вузли обліку, для перевірки схоронності таких вузлів обліку, та зняття показів їх засобів вимірювальної техніки.
 
   2. Виконавець комунальної послуги має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для перевірки схоронності таких вузлів обліку та зняття показань їх засобів вимірювальної техніки.
 
86. Виконавець комунальної послуги або інша особа, що здійснює розподіл обсягів комунальної послуги, визначених за допомогою будинкового вузла обліку, між споживачами, має право доступу до приміщень, у яких встановлено індивідуальні вузли обліку та (або) прилади-розподілювачі теплової енергії, згідно з якими здійснюється такий розподіл, для зняття показів їх засобів вимірювальної техніки.
 
-116- Сташук В.Ф.
В абзаці другому частини другої статті 7 перед словами «інша особа, що здійснює розподіл обсягів комунальної послуги» доповнити словами «визначена власником (співвласниками)»і далі по тексту законопроекту.
 
Враховано   Виконавець комунальної послуги або визначена власником (співвласниками) інша особа, що здійснює розподіл обсягів комунальної послуги, визначених за допомогою вузла комерційного обліку, між споживачами, має право доступу до приміщень, в яких встановлено вузли розподільного обліку та/або прилади - розподілювачі теплової енергії, за показаннями яких здійснюється такий розподіл.
3. Уповноважені посадові особи органів ліцензування, органів місцевого самоврядування мають право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для перевірки наявності, функціонування таких вузлів обліку та контролю правильності зняття показань їх засобів вимірювальної техніки.
 
    -117- Сташук В.Ф.
Статтю 7 після частини другої доповнити частиною третьою у такій редакції:
«3. Уповноважені посадові особи органів ліцензування, органів місцевого самоврядування мають право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для перевірки наявності, функціонування таких вузлів обліку, та контрою правильності зняття показань їх засобів вимірювальної техніки». Та відповідно змінити нумерацію частин.
 
Враховано    
87. 3. Власник (співвласники) будівлі або його (їх) представник мають право доступу до місць установлення будинкових вузлів обліку, для перевірки схоронності та зняття показів їх засобів вимірювальної техніки.
 
-118- Гальченко А.В.
У частині третій статті 7 слова «їх засобів вимірювальної техніки» виключити.
 
Враховано   4. Власник (співвласники) будівлі або його (їх) представник мають право доступу до місць установлення вузлів комерційного обліку для перевірки схоронності та зняття показань.
 
88. 4. Порядок доступу до приміщень у будівлях, де встановлено вузли обліку, визначається законом та умовами договору про надання відповідної комунальної послуги.
 
-119- Гальченко А.В.
У частині четвертій статті 7 слова «приміщень у будівлях, де встановлено вузли обліку» виключити.
 
Враховано   5. Порядок доступу до вузлів комерційного та розподільного обліку, приладів - розподілювачів теплової енергії визначається законом та умовами договору про надання відповідної комунальної послуги.
 
89. Розділ ІІІ. Розрахунки за комунальні послуги на основі комерційного обліку
 
   Розділ ІІІ. Розрахунки за комунальні послуги на основі комерційного обліку
 
90. Стаття 8. Рахунки на оплату комунальних послуг та облікова інформація
 
   Стаття 8. Рахунки на оплату комунальних послуг та облікова інформація
 
91. 1. Рахунки на оплату наданої комунальної послуги формуються виконавцем на основі комерційного обліку відповідної комунальної послуги згідно з вимогами статей 9-11 цього Закону.
 
-120- Сташук В.Ф.
У всіх частинах статті 8, 9, 10, 11 після слова «виконавець» у всіх відмінках доповнити словами «або визначеною власником (співвласниками) іншою особою, що здійснює розподіл обсягів комунальної послуги».
 
Враховано   1. Рахунки на оплату наданої комунальної послуги формуються виконавцем або визначеною власником (співвласниками) іншою особою, що здійснює розподіл обсягів комунальної послуги, на основі показань вузла комерційного обліку відповідної комунальної послуги згідно з вимогами статей 9-11 цього Закону.
 
92. 2. Виконавець формує та надає споживачу (його представнику) рахунки на оплату наданої комунальної послуги щомісячно. Інформація, зазначена в пунктах 5 - 7, 9 - 10 частини третьої цієї статті, надається споживачу не рідше двох разів на рік. Інформація, зазначена в пункті 10 частини третьої цієї статті, надається також у разі, коли виконавець надсилає споживачам договори або зміни до них.
 
-121- Мартовицький А.В.
В першому абзаці частини 2 статті 8 законопроекту цифри «5 - 7, 9 - 10» та «10» замінити цифрами «6, 7, 9» та «9» відповідно.
 
Відхилено   2. Виконавець або визначена власником (співвласниками) інша особа, що здійснює розподіл обсягів комунальної послуги, формує та надає споживачу (його представнику) рахунки на оплату наданої комунальної послуги щомісяця. Інформація, зазначена в пунктах 5 - 7, 9 - 10 частини третьої цієї статті, надається споживачу не менше двох разів на рік. Інформація, зазначена в пункті 10 частини третьої цієї статті, надається також у випадках, коли виконавець надсилає споживачам договори або зміни до них.
 
93. Рахунки надаються споживачу на паперових носіях. На вимогу та/або за згодою споживача, рахунки можуть надаватися споживачу в електронному вигляді, у тому числі за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів.
 
   Рахунки на оплату комунальної послуги надаються споживачу на паперовому носії. На вимогу або за згодою споживача рахунки можуть надаватися споживачу в електронному вигляді, у тому числі за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів.
 
94. Рахунки надаються споживачу на безоплатній основі.
 
   Рахунки надаються споживачу на безоплатній основі.
 
95. 3. Рахунок на оплату комунальної послуги повинен містити, зокрема, таку інформацію:
 
   3. Рахунок на оплату комунальної послуги повинен містити, зокрема, таку інформацію:
 
96. 1) найменування та платіжні реквізити виконавця комунальної послуги;
 
   1) найменування та платіжні реквізити виконавця комунальної послуги;
 
97. 2) найменування або прізвище, ім’я та по батькові споживача, або абонентський номер споживача, визначений договором про надання комунальної послуги, який дозволяє ідентифікувати споживача як виконавцю, так і самому споживачу;
 
-122- Гальченко А.В.
Підпункт 2) частини третьої статті 8 доповнити словами «адресна інформація».
 
Враховано   2) адресна інформація, найменування або прізвище, ім’я та по батькові споживача, або абонентський номер споживача, визначений договором про надання комунальної послуги, який дає згоду ідентифікувати споживача виконавцю або іншій особі, що здійснює розподіл обсягів комунальних послуг;
 
98. 3) період, за який здійснюється нарахування;
 
   3) період, за який здійснюється нарахування;
 
99. 4) загальна сума до сплати;
 
-123- Мартовицький А.В.
Частину 3 статті 8 законопроекту доповнити новим пунктом 5 такого змісту:
«5) поле для внесення споживачем показів засобів вимірювальної техніки (якщо згідно з законом або договором такі покази знімає споживач);».
У зв’язку з цим пункти 5-10 вважати пунктами 6-11 відповідно.
 
Враховано редакційно   4) загальна сума до сплати;
5) поле для внесення споживачем показань вузлів розподільного обліку/приладів - розподілювачів теплової енергії (якщо згідно із законом або договором такі показання знімає споживач);
 
    -124- Сташук В.Ф.
Частину 3 статті 8 законопроекту доповнити новим пунктом 5 такого змісту:
«5) поле для внесення споживачем показань вузлів обліку/приладів-розподілювачів теплової енергії (якщо згідно з законом або договором такі показання знімає споживач)».
 
Враховано    
100. 5) обсяг спожитої комунальної послуги за поточний період, визначений згідно з вимогами статей 9-11 цього Закону, а також покази засобів вимірювання відповідних вузлів обліку (у разі відсутності вузлів обліку теплової енергії - приладів-розподілювачів теплової енергії), на основі яких цей обсяг визначено, застосовані норми споживання, застосоване розрахункове або середнє споживання;
 
-125- Гальченко А.В.
У підпункті 5 частини третьої статті 8 слова «комунальної послуги» замінити словами «теплової енергії та води».
 
Враховано   6) обсяг спожитої теплової енергії та води за поточний період, визначений згідно з вимогами статей 9-11 цього Закону, а також показання відповідних вузлів обліку (у разі відсутності вузлів обліку теплової енергії – приладів - розподілювачів теплової енергії), на основі яких цей обсяг визначено, застосоване розрахункове або середнє споживання;
 
101. 6) обсяг спожитої комунальної послуги за аналогічні періоди попередніх років (щонайменше за останні три роки, крім випадків, коли така інформація відсутня);
 
-126- Мартовицький А.В.
Пункт 6 частини 3 статті 8 виключити.
 
Враховано      
    -127- Мельник С.І.
Пункт 6 частини 3 статті 8 виключити.
 
Враховано    
102. 7) діючі ціни та тарифи на комунальну послугу;
 
   7) діючі ціни та тарифи на комунальні послуги;
 
103. 8) стан розрахунків споживачем за спожиту комунальну послугу, в тому числі про заборгованість з оплати послуги (у разі її наявності), періоди, в яких виникла така заборгованість, відомості про обчислення її розміру, пільги та субсидії (у разі їх надання/призначення);
 
-128- Мельник С.І.
У пункті 8 частини 3 статті 8 слова «періоди, в яких виникла така заборгованість, відомості про обчислення її розміру» виключити.
 
Відхилено   8) стан розрахунків споживачем за спожиту комунальну послугу, у тому числі заборгованість з оплати послуги (у разі її наявності), періоди, в яких виникла така заборгованість, відомості про обчислення її розміру, пільги/субсидії (у разі їх надання/призначення);
 
104. 9) середній обсяг споживання та середній розмір плати за комунальну послугу іншими споживачами відповідної категорії (у тому числі в розрізі будівель), яким комунальну послугу надає цей виконавець, визначені за методикою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;
 
-129- Мартовицький А.В.
Пункти 9 частини 3 статті 8 виключити.
 
Відхилено   9) середній обсяг споживання та середній розмір плати за комунальну послугу іншими споживачами відповідної категорії (у тому числі в розрізі класів будівель), яким комунальну послугу надає цей виконавець, визначені за методикою розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;
 
    -130- Мельник С.І.
Пункти 9 частини 3 статті 8 виключити.
 
Відхилено    
105. 10) рекомендації щодо можливих заходів із підвищення енергоефективності будівель, інформація про державні цільові та інші програми підвищення енергоефективності, контактна інформація та порядок одержання додаткової інформації та рекомендацій про заходи щодо підвищення енергоефективності будівель.
 
-131- Мартовицький А.В.
Пункт 10 частини 3 статті 8 законопроекту викласти в новій редакції:
«10) рекомендації щодо можливих заходів із підвищення енергоефективності будівель.
Споживач комунальних послуг має право, за письмовим зверненням, отримати додаткову інформацію від виконавця послуг у порядку, встановленому законом.».
 
Враховано редакційно   10) рекомендації щодо можливих заходів з підвищення енергоефективності будівель, інформація про державні цільові та інші програми підвищення енергоефективності, контактна інформація та порядок одержання додаткової інформації.
 
106. 4. У випадках, коли в будівлі налічується два або більше споживачі, інформація щодо обсягів спожитої комунальної послуги, зазначена в пунктах 5, 6 і 9 частини третьої цієї статті, надається також щодо будівлі в цілому.
 
-132- Мартовицький А.В.
В частині 4 статті 8 законопроекту слова та цифри «в пунктах 5, 6 і 9» замінити словами та цифрами «в пункті 6».
 
Враховано   4. У разі якщо у будівлі налічуються два та більше споживачів інформація про обсяги спожитої комунальної послуги, зазначена в пункті 6 частини третьої цієї статті, надається також щодо будівлі в цілому.
 
107. 5. Інформація, зазначена в пунктах 5 - 10 частини третьої цієї статті, може викладатися виконавцем у вигляді додатку до рахунку на оплату комунальних послуг або надаватися споживачам за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів.
 
-133- Мартовицький А.В.
В частині 5 статті 8 законопроекту цифри «5-10» замінити цифрами «6-9».
 
Враховано   5. Інформація, зазначена в пунктах 6 - 10 частини третьої цієї статті, може надаватися виконавцем як додаток до рахунку на оплату комунальних послуг або надаватися споживачам за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів. Зазначена інформація має надаватися також за зверненням споживача.
 
    -134- Гальченко А.В.
Частину п’яту статті 8 доповнити реченням «Зазначена інформація має надаватись також за зверненням споживача.»
 
Враховано    
108. 6. Додатково до інформації, зазначеної в частині третій цієї статті, виконавець забезпечує споживачу доступ до інформації про динаміку споживання комунальних послуг, а саме:
 
   6. Додатково до інформації, зазначеної в частині третій цієї статті, виконавець забезпечує споживачу доступ до інформації про динаміку споживання комунальних послуг, а саме:
 
109. 1) інформації щодо помісячного обсягу споживання комунальних послуг за останні три роки (або з дати початку дії договору про надання комунальних послуг, якщо з такої дати пройшло менш ніж три роки);
 
   1) інформації про щомісячний обсяг споживання комунальних послуг за останні три роки (або з дня набрання чинності договором про надання комунальних послуг, якщо з такого дня минуло менше трьох років);
 
110. 2) інформації щодо щоденного, щотижневого, щомісячного та щорічного обсягу споживання комунальних послуг за останній рік (або від дати початку дії договору про надання комунальних послуг, якщо від такої дати минуло менше одного року), якщо вузли обліку дозволяють отримувати таку інформацію.
 
   2) інформації про щоденні, щотижневі, щомісячні та щорічні обсяги споживання комунальних послуг за останній рік (або з дня набрання чинності договором про надання комунальних послуг, якщо від такого дня минуло менше одного року), якщо вузли обліку дають змогу отримувати таку інформацію.
 
111. Доступ до інформації, зазначеної в цій частині, надається шляхом забезпечення споживачам доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів або через інтерфейс вузлів обліку.
 
-135- Мельник С.І.
Частину 6 статті 8 доповнити пунктами 3 – 5 такого змісту:
«3) обсяг спожитої комунальної послуги за аналогічні періоди попередніх років (щонайменше за останні три роки, крім випадків, коли така інформація відсутня);
4) середній обсяг споживання та середній розмір плати за комунальну послугу іншими споживачами відповідної категорії (у тому числі в розрізі будівель), яким комунальну послугу надає цей виконавець, визначені за методикою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;
5) інформації про заборгованість з оплати послуги (у разі її наявності): періоди, в яких виникла така заборгованість та відомості про обчислення її розміру.».
 
Враховано частково   Доступ до інформації, зазначеної в цій частині, надається шляхом забезпечення споживачам доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів або через інтерфейс вузлів обліку.
 
    -136- Мартовицький А.В.
Частину 6 статті 8 проекту Закону доповнити пунктами 3 – 4 такого змісту:
3) обсяг спожитої комунальної послуги за аналогічні періоди попередніх років (щонайменше за останні три роки, крім випадків, коли така інформація відсутня);
4) інформації про заборгованість з оплати послуги (у разі її наявності): періоди, в яких виникла така заборгованість та відомості про обчислення її розміру.».
 
Враховано частково    
112. 7. Доступ до інформації, зазначеної в частинах третій та шостій цієї статті, може надаватися третім особам за дорученням споживача (у тому числі управителю багатоквартирного будинку, об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку, виконавцю енергосервісу за енергосервісним договором).
 
-137- Гальченко А.В.
Частину сьому статті 8 доповнити словами «здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".»
 
Враховано   7. Доступ до інформації, зазначеної в частинах третій і шостій цієї статті, може надаватися третім особам, у тому числі управителю багатоквартирного будинку, об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку, виконавцю енергосервісу за енергосервісним договором з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
 
113. 8. У разі, якщо розподіл обсягів комунальних послуг, що здійснюється відповідно до статті 10 цього закону, здійснює не виконавець, а представник споживачів (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управитель багатоквартирного будинку), такий представник споживачів зобов’язаний надавати споживачам інформацію, зазначену в частині третій та шостій цієї статті.
 
   8. У разі якщо розподіл обсягів комунальних послуг, що здійснюється відповідно до статті 10 цього Закону, здійснює представник споживачів, у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управитель багатоквартирного будинку, такий представник зобов’язаний надавати споживачам інформацію, зазначену в частинах третій і шостій цієї статті.
 
114. 9. Споживачі забезпечуються інформацією, зазначеною в частинах третій та шостій цієї статі, на безоплатній основі, крім випадків, встановлених законом. Витрати, пов’язані з розподілом обсягів комунальних послуг, що здійснюється відповідно до статті 10 цього Закону, відшкодовуються виконавцю (іншій особі, яка здійснює такий розподіл) відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
 
-138- Бабак А.В.
Статтю 8 доповнити новою частиною десятою такого змісту:
«10. Виконавець зобов’язаний надавати облікову інформацію щодо споживання комунальних послуг за будинковими вузлами обліку органу місцевого самоврядування для здійснення узагальнення та моніторингу.»;
 
Враховано редакційно   9. Споживачі забезпечуються інформацією, зазначеною в частинах третій і шостій цієї статті, на безоплатній основі, крім випадків, встановлених законом. Витрати, пов’язані з розподілом обсягів комунальних послуг, що здійснюється відповідно до статті 10 цього Закону, відшкодовуються виконавцю, іншій особі, яка здійснює такий розподіл, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
10. Виконавець або визначена власником (співвласниками) інша особа, що здійснює розподіл обсягів комунальної послуги, зобов’язаний щомісяця надавати облікову інформацію про споживання комунальних послуг за вузлами комерційного обліку органу місцевого самоврядування для здійснення узагальнення та моніторингу.
 
115. Стаття 9. Загальні правила комерційного обліку
 
   Стаття 9. Загальні правила комерційного обліку
 
116. 1. Комерційний облік здійснюється будинковим вузлом (вузлами) обліку відповідної комунальної послуги, який (які) забезпечує загальний облік її споживання в будівлі, згідно з показами його (їх) засобів вимірювальної техніки.
 
   1. Комерційний облік здійснюється вузлом (вузлами) комерційного обліку відповідної комунальної послуги, що забезпечує (забезпечують) загальний облік її споживання, згідно з показаннями його (їх) засобів вимірювальної техніки.
 
117. 2. До встановлення будинкового вузла (вузлів) обліку відповідно до вимог частини другої статті 3 цього Закону:
 
   2. До встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку відповідно до вимог частини другої статті 3 цього Закону:
 
118. 1) обсяг споживання теплової енергії визначається щомісячно виходячи з теплового навантаження будівлі, фактичної кількості годин постачання теплової енергії та фактичних кліматичних умов;
 
-139- Сташук В.Ф.
Пункт перший частини другої статті 9 викласти в редакції:
«1) обсяг споживання теплової енергії визначається щомісячно виходячи з теплового навантаження будівлі, визначеного відповідно до проектної документації будівлі, а за відсутності інформації про визначення теплового навантаження - згідно з методикою розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, фактичної кількості годин постачання теплової енергії та фактичних кліматичних умов;»
 
Враховано   1) обсяг споживання теплової енергії визначається щомісяця, виходячи з теплового навантаження будівлі відповідно до проектної документації, а за відсутності інформації про визначення теплового навантаження - згідно з методикою розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, фактичної кількості годин постачання теплової енергії та фактичних кліматичних умов;
 
119. 2) обсяг споживання гарячої та питної води визначається для кожного споживача за показами індивідуальних вузлів обліку, а у разі їх відсутності за нормами споживання та кількості осіб, що фактично користуються такими послугами.
 
-140- Мартовицький А.В.
Пункт 2 частини 2 статті 9 законопроекту викласти в новій редакції:
«2) обсяг споживання гарячої та питної води визначається для кожного споживача за показами індивідуальних вузлів обліку або будинкових вузлів обліку, а у разі їх відсутності за нормами споживання та кількістю осіб, що фактично користуються такими послугами. Споживач зобов’язаний надавати виконавцю інформацію про кількість (зміну кількості) фактично проживаючих осіб. Виконавець має право вимагати таку інформацію у споживача, контролювати її достовірність та коригувати, використовуючи інформацію з інших законних джерел.».
 
Відхилено   2) обсяги споживання гарячої чи питної води визначаються за показаннями вузлів розподільного обліку, а у разі їх відсутності – розрахунково, за правилами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства. Загальний обсяг споживання гарячої або питної води у такій будівлі визначається як сума обсягу, визначеного за допомогою вузлів розподільного обліку та розрахункового обсягу споживання.
 
    -141- Сташук В.Ф.
Пункт другий частини другої статті 9 викласти в редакції:
«2) обсяг споживання гарячої та питної води визначається за показаннями вузлів розподільного обліку, а у разі їх відсутності – розрахунково, за правилами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства. Загальний обсяг споживання гарячої або питної води у такій будівлі визначається, як сума обсягу, визначеного за допомогою вузлів розподільного обліку та розрахункового обсягу споживання.»
 
Враховано    
120. 3. У разі виходу з ладу або втрати будинкового вузла (вузлів) обліку, зазначеного (их) в частині першій цієї статті, до відновлення його роботи або заміни комерційний облік здійснюється в місці вводу відповідних зовнішніх інженерних мереж у будівлю за середнім споживанням відповідної комунальної послуги для такої будівлі протягом останніх 12 місяців.
 
-142- Бабак А.В.
Частину третю статті 9 доповнити словами:
« (для послуг з теплопостачання, гарячого водопостачання – за середнім споживанням останнього опалювального періоду)».
 
Враховано редакційно   3. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку, зазначеного в частині першій цієї статті, до відновлення його роботи або заміни комерційний облік здійснюється розрахунково відповідно до методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, з урахуванням середнього споживання:
теплової енергії – протягом попереднього опалювального періоду;
гарячої та питної води - протягом попередніх 12 місяців.
 
    -143- Сташук В.Ф.
Пункт другий частини другої статті 9 викласти в редакції:
«3. У разі виходу з ладу або втрати будинкового вузла (вузлів) обліку, зазначеного (их) в частині першій цієї статті, до відновлення його роботи або заміни комерційний облік здійснюється розрахунково відповідно до методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, з урахуванням середнього споживання:
теплової енергії – протягом попереднього опалювального періоду;
гарячої води - протягом аналогічного попереднього періоду надання такої послуги;
питної води - протягом попередніх 12 місяців.»
 
Враховано редакційно    
    -144- Бабак А.В.
Статтю 9 після частини третьої доповнити частиною четвертою у такій редакції:
«4. У разі зниження якості послуги з теплопостачання в окремих квартирах споживачів, зокрема відхилення її кількісних і якісних показників від нормативних, за умови обладнання будинку будинковим вузлом обліку, виконавець послуги зобов’язаний провести перерахунок розміру плати за надання споживачу послуги з теплопостачання, протягом усього періоду зниження її якості, у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку».
 
Враховано редакційно    
121. 3. Положення частини другої цієї статті застосовуються у разі, якщо оператором зовнішніх інженерних мереж порушено строки встановлення будинкового вузла (вузлів) обліку визначені частиною другою статті 3 цього Закону.
 
-145- Сташук В.Ф.
Частину третю статті 9 виключити.
 
Враховано      
122. Стаття 10. Розподіл обсягів комунальних послуг між споживачами
 
   Стаття 10. Розподіл обсягів комунальних послуг між споживачами
 
123. 1. У будівлях, зазначених у частинах першій і другій статті 4 цього Закону обсяг відповідної комунальної послуги, визначений за допомогою будинкового вузла обліку (а у випадках, передбачених частиною другою статті 9 цього Закону, - за розрахунковим або середнім споживанням), розподіляється між споживачами відповідно до показів засобів вимірювальної техніки індивідуальних вузлів обліку, приладів-розподілювачів теплової енергії та/або встановлених норм споживання комунальної послуги (у разі відсутності або несправності індивідуальних вузлів обліку/приладів-розподілювачів теплової енергії) відповідно до частин другої – четвертої цієї статті.
 
-146- Сташук В.Ф.
Частину першу статті 10 викласти в редакції:
«1. У будівлях, зазначених у частинах першій і другій статті 4 цього Закону обсяг відповідної комунальної послуги, визначений за допомогою будинкового вузла обліку (а у випадках, передбачених частиною другою статті 9 цього Закону, - за розрахунковим або середнім споживанням), розподіляється між споживачами з урахуванням показань засобів вимірювальної техніки індивідуальних вузлів обліку, приладів-розподілювачів теплової енергії відповідно до частин другої – четвертої цієї статті.
При цьому для цілей розподільного обліку відповідно до цієї статті права та обов’язки споживачів поширюються також на власників майнових прав на об’єкти нерухомого майна у завершеній будівництвом будівлі, право власності на які не зареєстровано»
 
Враховано   1. У будівлях, зазначених у частинах другій і третій статті 4 цього Закону, обсяг відповідної комунальної послуги, визначений за допомогою вузла комерційного обліку (а у випадках, передбачених частиною другою статті 9 цього Закону, - за розрахунковим або середнім споживанням), розподіляється між усіма споживачами з урахуванням показань вузлів розподільного обліку, приладів - розподілювачів теплової енергії відповідно до частин другої – четвертої цієї статті.
При цьому для цілей розподільного обліку відповідно до цієї статті права та обов’язки споживачів поширюються також на власників майнових прав на об’єкти нерухомого майна у завершеній будівництвом будівлі, право власності на які не зареєстровано.
 
124. 2. Обсяг спожитої у будівлі теплової енергії, визначений за допомогою будинкового вузла обліку (а у випадках, передбачених частиною другою статті 9 цього Закону, - за розрахунковим або середнім споживанням), розподіляється між споживачами в такому порядку:
 
-147- Сташук В.Ф.
Частину другу статті 10 викласти в редакції:
«2. Визначений за допомогою вузла (вузлів) комерційного обліку (а у випадках, передбачених частиною другою статті 9 цього Закону, - за розрахунковим або середнім споживанням), обсяг спожитої у будівлі теплової енергії включає обсяги теплової енергії на опалення житлових та нежитлових приміщень, які є самостійними об’єктами нерухомого майна; опалення місць загального користування; гаряче водопостачання (у випадку обліку теплової енергії у гарячій воді); забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопостачання (за наявності циркуляції), розподіляється між споживачами в такому порядку:»
 
Враховано   2. Визначений за допомогою вузла (вузлів) комерційного обліку (а у випадках, передбачених частиною другою статті 9 цього Закону, - за розрахунковим або середнім споживанням), обсяг спожитої у будівлі теплової енергії включає обсяги теплової енергії на опалення житлових та нежитлових приміщень, які є самостійними об’єктами нерухомого майна, опалення місць загального користування, гаряче водопостачання (у разі обліку теплової енергії у гарячій воді), забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопостачання (за наявності циркуляції), розподіляється між споживачами в такому порядку:
 
125. 1) у разі, якщо частина теплової енергії була витрачена на приготування гарячої води, загальний обсяг теплової енергії, що розподіляється між споживачами, зменшується на обсяг теплової енергії, витраченої на приготування гарячої води, визначений на підставі показань відповідних вузлів обліку або за їх відсутності - за методикою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;
 
-148- Гальченко А.В.
У пункті 1 частини другої статті 10 слова «у разі, якщо частина теплової енергії була витрачена на приготування гарячої води,» виключити.
 
Враховано   1) загальний обсяг теплової енергії, що надходить до індивідуального теплового пункту, зменшується на обсяг теплової енергії, витраченої на приготування гарячої води, визначений на підставі показань відповідних вузлів обліку, а в разі їх відсутності - за методикою розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;
 
126. 2) у разі, якщо частина теплової енергії була витрачена на опалення місць загального користування будівлі, обсяг теплової енергії, витраченої на опалення місць загального користування, розподіляється між споживачами пропорційно до площі (об’єму) квартири (іншого приміщення) споживача – за методикою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;
 
-149- Гальченко А.В.
Пункт 2 частини другої статті 10 викласти в редакції:
«2) обсяг теплової енергії була витрачена на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень будівлі визначається та розподіляється між споживачами пропорційно до площі (об’єму) квартири (іншого приміщення) за методикою розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;»
 
Враховано   2) обсяг теплової енергії, витраченої на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень будівлі, визначається та розподіляється між споживачами пропорційно до площі (об’єму) квартири (іншого приміщення) за методикою розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;
 
127. 3) загальний обсяг теплової енергії (крім обсягу теплової енергії, витраченого на приготування гарячої води, опалення місць загального користування будівлі, а також у приміщеннях де встановлені індивідуальні вузли обліку теплової енергії/прилади-розподілювачі теплової енергії), розподіляється між споживачами, приміщення яких не обладнані індивідуальними вузлами обліку теплової енергії/приладами-розподілювачами теплової енергії, пропорційно до опалювальної площі таких споживачів. Споживачам, приміщення яких обладнані індивідуальними вузлами обліку теплової енергії/приладами-розподілювачами теплової енергії, обсяг спожитої теплової енергії визначається за їх показами.
 
-150- Бабак А.В.
В пункті 3 частини другої статті 10 слова «Споживачам, приміщення яких обладнані індивідуальними вузлами обліку теплової енергії/приладами-розподілювачами теплової енергії, обсяг спожитої теплової енергії визначається за їх показами.» замінити словами «Споживачам, приміщення яких обладнані індивідуальними вузлами обліку теплової енергії/приладами-розподілювачами теплової енергії/індивідуальними вузлами обліку витрати теплоносія (водолічильниками), обсяг спожитої теплової енергії визначається за їх показами.».
 
Враховано редакційно   3) загальний обсяг теплової енергії (крім обсягу теплової енергії, витраченого на приготування гарячої води, забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопостачання (за наявності циркуляції), опалення місць загального користування та допоміжних приміщень будівлі, а також приміщень, де встановлені вузли розподільного обліку теплової енергії/прилади -розподілювачі теплової енергії) розподіляється між споживачами, приміщення/опалювальні прилади яких не оснащені вузлами розподільного обліку теплової енергії/приладами - розподілювачами теплової енергії, пропорційно до опалюваної площі (об’єму) таких споживачів.
Споживачам, приміщення яких оснащені вузлами розподільного обліку теплової енергії/приладами - розподілювачами теплової енергії/вузлами розподільного обліку витрати теплоносія (у разі обліку теплової енергії у гарячій воді) обсяг спожитої теплової енергії визначається за їхніми показаннями відповідно до методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, але не менше мінімальної частки середнього питомого споживання теплової енергії серед інших споживачів у будівлі відповідно до пункту 5 частини другої цієї статті;
 
    -151- Сташук В.Ф.
Пункт третій частини другої статті 10 викласти в редакції:
«3) загальний обсяг теплової енергії (крім обсягу теплової енергії, витраченого на приготування гарячої води, забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопостачання (за наявності циркуляції), опалення місць загального користування будівлі, а також у приміщеннях де встановлені індивідуальні вузли обліку теплової енергії/прилади-розподілювачі теплової енергії), розподіляється між споживачами, приміщення/опалювальні прилади яких не оснащені індивідуальними вузлами обліку теплової енергії/приладами-розподілювачами теплової енергії, пропорційно до опалювальної площі (об’єму) таких споживачів.
Споживачам, приміщення яких оснащені індивідуальними вузлами обліку теплової енергії/приладами-розподілювачами теплової енергії, обсяг спожитої теплової енергії визначається за їх показаннями, але не нижче мінімальної частки середнього питомого споживання теплової енергії серед інших споживачів у будівлі, яка визначається відповідно до методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;»
 
Враховано    
128. 4) покази приладів-розподілювачів теплової енергії використовуються при розподілі виключно за умови, що такими приладами обладнано не менш як 75% опалювальних приладів (крім розташованих у приміщеннях (місцях) загального користування багатоквартирних будинків) у будівлі;
 
-152- Гальченко А.В.
У пункті 4 частини другої статті 10 цифру «75» замінити цифрою «50».
 
Враховано   4) показання приладів - розподілювачів теплової енергії використовуються при розподілі виключно, за умови що такими приладами оснащена не менш як 50 відсотків опалювальних приладів (крім розташованих у приміщеннях (місцях) загального користування багатоквартирних будинків) у будівлі;
 
129. 5) для споживачів, приміщення яких обладнані індивідуальними вузлами обліку, розподілене питоме споживання теплової енергії в розрахунку на 1 квадратний метр площі (1 кубічний метр об’єму) квартири (іншого приміщення) не може становити менше мінімальної частки середнього питомого споживання теплової енергії серед інших споживачів у будівлі, яка встановлюється Кабінетом Міністрів України;
 
-153- Сташук В.Ф.
Пункт 6 частини другої статті 10 викласти в редакції:
«6) обсяг теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопостачання, визначається за методикою розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства та розподіляється між споживачами пропорційно до площі (об’єму) квартири (іншого нежитлового приміщення, яке є самостійним об’єктом нерухомого майна), або за рішенням співвласників будівлі - за іншим принципом, визначеним цією методикою». Відповідно змінити нумерацію підпунктів.
 
Враховано   5) для споживачів, приміщення яких оснащені вузлами розподільного обліку, розподілене питоме споживання теплової енергії в розрахунку на 1 квадратний метр площі (1 кубічний метр об’єму) квартири (іншого приміщення) не може становити менше мінімальної частки середнього питомого споживання теплової енергії споживачами цієї будівлі, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України;
6) обсяг теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопостачання, визначається за методикою розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, та розподіляється між споживачами пропорційно до площі (об’єму) квартири (іншого нежитлового приміщення, яке є самостійним об’єктом нерухомого майна) або за рішенням співвласників будівлі - за іншим принципом, визначеним цією методикою;
 
130. 6) співвласниками багатоквартирного будинку або іншої будівлі, де налічується два або більше споживачі, можуть установлюватися поправочні коефіцієнти для розподілу обсягу спожитої теплової енергії між окремими споживачами (у наріжних квартирах (приміщеннях), квартирах (приміщеннях), розміщених на перших і останніх поверхах будівель тощо) відповідно до методики, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
 
   7) співвласниками багатоквартирного будинку або іншої будівлі, де налічуються два або більше споживачів, можуть установлюватися поправочні коефіцієнти для розподілу обсягу спожитої теплової енергії між окремими споживачами (у наріжних квартирах (приміщеннях), квартирах (приміщеннях), розташованих на перших і останніх поверхах будівель тощо) відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;
8) у разі якщо у багатоквартирному будинку, оснащеному вузлом (вузлами) комерційного обліку, фактична температура повітря в окремих квартирах (приміщеннях), не оснащених вузлами розподільного обліку/приладами - розподілювачами теплової енергії, нижча за нормативну, виконавець або визначена власником (співвласниками) інша особа, яка здійснює розподіл обсягів комунальної послуги, здійснює перерозподіл спожитих обсягів за методикою розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, таким чином:
якщо встановлено факт несанкціонованого втручання окремих споживачів у внутрішньобудинкову систему опалення та/або гарячого водопостачання, яка використовується для цілей опалення, що призвело до її розбалансування, обсяг теплової енергії або гарячої води, необхідний для досягнення нормативної температури в приміщенні (приміщеннях), перерозподіляється на таких споживачів;
в іншому випадку такий обсяг теплової енергії або гарячої води перерозподіляється пропорційно до площі (об’єму) квартир (інших приміщень) на споживачів, житлові приміщення яких не оснащені вузлами розподільного обліку/приладами – розподілювачами теплової енергії.
 
131. 3. Обсяги спожитої у будівлі гарячої, питної води, визначені за допомогою будинкових вузлів обліку (а у випадках, передбачених частиною другою статті 9 цього Закону, - за розрахунковим або середнім споживанням), розподіляються між споживачами з урахуванням того, що:
 
   3. Обсяги спожитої у будівлі гарячої, питної води, визначені за допомогою вузлів комерційного обліку (а у випадках, передбачених частиною другою статті 9 цього Закону, - за розрахунковим або середнім споживанням), розподіляються між споживачами з урахуванням того, що:
 
132. 1) у разі, якщо частина води була витрачена на полив клумб і газонів, прибирання місць загального користування тощо, та/або гарячої води на прибирання місць загального користування тощо, обсяг відповідно питної, гарячої води, що розподіляється між споживачами, зменшується на її обсяг, витрачений на такі загальнобудинкові потреби, визначений на підставі показань відповідних вузлів обліку;
 
   1) у разі якщо частина води була витрачена на полив клумб і газонів, прибирання місць загального користування тощо та/або гарячої води - на прибирання місць загального користування тощо, обсяг відповідно питної, гарячої води, що розподіляється між споживачами, зменшується на обсяг, витрачений на такі загальнобудинкові потреби, визначений на підставі показань відповідних вузлів обліку;
 
133. 2) у разі, якщо приміщення всіх споживачів у будівлі обладнані індивідуальними вузлами обліку гарячої, питної води, загальний обсяг спожитої у будівлі відповідно гарячої, питної води (крім обсягу, витраченого на загальнобудинкові потреби) розподіляється між споживачами пропорційно до показів засобів вимірювальної техніки індивідуальних вузлів обліку;
 
-154- Мельник С.І.
У пункті 2 частини 3 статті 10 слово «пропорційно» замінити словом «відповідно».
 
Враховано   2) у разі якщо приміщення всіх споживачів у будівлі оснащені вузлами розподільного обліку гарячої, питної води, загальний обсяг спожитої у будівлі відповідно гарячої, питної води (крім обсягу, витраченого на загальнобудинкові потреби) розподіляється між споживачами відповідно до обсягу споживання за показаннями вузлів розподільного обліку, якщо інший принцип розподілу не визначено співвласниками будівлі;
 
    -155- Сташук В.Ф.
Пункт 2 частини третьої викласти в редакції:
«2) у разі, якщо приміщення всіх споживачів у будівлі оснащені індивідуальними вузлами обліку гарячої, питної води, загальний обсяг спожитої у будівлі відповідно гарячої, питної води (крім обсягу, витраченого на загальнобудинкові потреби) розподіляється між споживачами відповідно до обсягу споживання за показаннями вузлів розподільного обліку, якщо інший принцип розподілу не визначений співвласниками будівлі;»
 
Враховано    
134. 3) у разі, якщо жодне приміщення у будівлі не обладнане індивідуальними вузлами обліку гарячої, питної води, загальний обсяг спожитої у будівлі відповідно гарячої, питної води (крім обсягу, витраченого на загальнобудинкові потреби) розподіляється між споживачами пропорційно до кількості осіб, що фактично користуються такими послугами;
 
   3) у разі якщо жодне приміщення у будівлі не оснащене вузлами розподільного обліку гарячої, питної води, загальний обсяг спожитої у будівлі відповідно гарячої, питної води (крім обсягу, витраченого на загальнобудинкові потреби) розподіляється між споживачами пропорційно до кількості осіб, які фактично користуються такими послугами;
 
135. 4) у разі, якщо частина приміщень у будівлі обладнана індивідуальними вузлами обліку гарячої, питної води, а частина - ні, обсяг відповідної комунальної послуги, спожитий споживачами в приміщеннях, обладнаних вузлами індивідуального обліку, встановлюється у розмірі, визначеному за допомогою таких вузлів, а загальний обсяг спожитої у будівлі відповідно гарячої, питної води (крім обсягу, витраченого на загальнобудинкові потреби та споживачами в приміщеннях, обладнаних вузлами індивідуального обліку) розподіляється між споживачами, приміщення яких не обладнані індивідуальними вузлами обліку, пропорційно до обсягів споживання, визначених відповідно до встановлених норм споживання відповідних комунальних послуг та кількості осіб, що фактично користуються такими послугами.
 
-156- Гальченко А.В.
У пункті 4 частини третьої статті 10 слова «обсягів споживання, визначених відповідно до встановлених норм споживання відповідних комунальних послуг та» виключити.
 
Враховано   4) у разі якщо частина приміщень у будівлі оснащена вузлами розподільного обліку гарячої, питної води, а частина – не оснащена, обсяг відповідної комунальної послуги, спожитий споживачами у приміщеннях, оснащених вузлами розподільного обліку, встановлюється у розмірі, визначеному за допомогою таких вузлів, а загальний обсяг спожитої у будівлі відповідно гарячої, питної води (крім обсягу, витраченого на загальнобудинкові потреби та споживачами у приміщеннях, оснащених вузлами розподільного обліку) розподіляється між споживачами, приміщення яких не оснащені вузлами розподільного обліку, пропорційно до кількості осіб, які фактично користуються такими послугами.
 
136. 4. Порядок розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
 
-157- Сташук В.Ф.
Частину четверту статті 10 викласти в редакції:
«Розподіл між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг здійснюється відповідно до методики, встановленої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.»
 
Враховано   4. Розподіл між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг здійснюється відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
 
137. 5. У разі виявлення у будівлі витоків гарячої, питної води із внутрішньобудинкових мереж гарячого, централізованого водопостачання протягом періоду, за який здійснюється розрахунок за відповідні комунальні послуги, споживачі мають право вимагати від особи, відповідальної за утримання відповідних внутрішньобудинкових мереж, відшкодування їм вартості розподіленого на них відповідно до частини третьої цієї статті обсягу гарячої, питної води, в частині, яка перевищує обсяг, визначений за допомогою індивідуальних вузлів обліку, та, для споживачів у яких відсутні індивідуальні вузли обліку - за нормами споживання відповідних комунальних послуг і кількістю осіб, що фактично користуються такими послугами.
 
-158- Гальченко А.В.
Частину п’яту статті 10 викласти в редакції:
«У разі виявлення у будівлі витоків гарячої, питної води із внутрішньобудинкових мереж гарячого, централізованого водопостачання протягом періоду, за який здійснюється розрахунок за відповідні комунальні послуги, споживачі мають право вимагати від особи, з вини якої стався такий витік, відшкодування їм вартості розподіленого на них відповідно до частини третьої цієї статті обсягу гарячої, питної води в частині, що перевищує обсяг, визначений за допомогою вузлів розподільного обліку, та для споживачів, у яких відсутні вузли розподільного обліку - відповідно до методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.»
 
Враховано   5. У разі виявлення у будівлі витоків гарячої, питної води із внутрішньобудинкових мереж гарячого, централізованого водопостачання протягом періоду, за який здійснюється розрахунок за відповідні комунальні послуги, споживачі мають право вимагати від особи, з вини якої стався такий витік, відшкодування їм вартості розподіленого на них відповідно до частини третьої цієї статті обсягу гарячої, питної води в частині, що перевищує обсяг, визначений за допомогою вузлів розподільного обліку, та для споживачів, у яких відсутні вузли розподільного обліку, - відповідно до методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
 
138. Співвласники багатоквартирного будинку або іншої будівлі, де налічується два або більше споживачі, можуть прийняти рішення про незастосування положень абзацу першого цієї частини при розрахунках за житлово-комунальні послуги у відповідному будинку, будівлі.
 
-159- Сташук В.Ф.
Абзац другий частини п’ятої виключити.
 
Враховано      
139. 6. Співвласники багатоквартирного будинку або іншої будівлі, де налічується два або більше споживачі, можуть визначити інший, ніж передбачений частинами третьою-п’ятою цієї статті, порядок розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг.
 
-160- Мартовицький А.В.
Частину 6 статті 10 законопроекту доповнити словами «за умови погодження узгодження такого порядку виконавцем відповідних послуг».
 
Відхилено   6. Обсяг теплової енергії, витраченої на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень будівлі, а також на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопостачання, розподіляється відповідно до правил, встановлених цією статтею, також на власників (співвласників) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання.
 
    -161- Мельник С.І.
Частину 6 статті 10 виключити.
 
Враховано    
    -162- Сташук В.Ф.
Доповнити статтю 10 новою частиною у такій редакції:
«6. Обсяг теплової енергії, витраченої на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень будівлі, а також на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопостачання, розподіляється відповідно до правил, встановлених цією статтею, також на власників (співвласників) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання».
 
Враховано    
140. Стаття 11. Зняття показів засобів вимірювальної техніки вузлів обліку та приладів-розподілювачів теплової енергії
 
   Стаття 11. Зняття показань вузлів обліку та приладів - розподілювачів теплової енергії
 
141. 1. Зняття показів засобів вимірювальної техніки вузлів обліку, а також приладів-розподілювачів теплової енергії, здійснюється виконавцем комунальної послуги у присутності споживача або його представника (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управителя багатоквартирного будинку), якщо інше не передбачено законом або договором про надання комунальної послуги.
 
-163- Мартовицький А.В.
Частину 1 статті 11 законопроекту викласти в новій редакції:
«1. Зняття показів засобів вимірювальної техніки будинкових вузлів обліку, а також будинкових приладів-розподілювачів теплової енергії, здійснюється виконавцем комунальної послуги у присутності споживача або його представника (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управителя багатоквартирного будинку), якщо інше не передбачено договором про надання комунальної послуги.
Зняття показів засобів вимірювальної техніки індивідуальних вузлів обліку здійснюється споживачами, якщо інше не передбачено договором про надання комунальної послуги.».
 
Враховано редакційно   1. Зняття показань вузлів комерційного обліку щомісяця здійснюється виконавцем комунальної послуги або визначеною власником (співвласниками) іншою особою, що здійснює розподіл обсягів комунальної послуги, у присутності споживача або його представника (у тому числі представника об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управителя багатоквартирного будинку), якщо інше не передбачено договором про надання комунальної послуги.
Зняття показань вузлів розподільного обліку, а також приладів - розподілювачів теплової енергії здійснюється споживачами, якщо інше не передбачено договором про надання комунальної послуги.
 
142. 2. У разі, якщо зняття показів засобів вимірювальної техніки вузлів обліку, а також приладів-розподілювачів теплової енергії, здійснюється виконавцем за допомогою систем дистанційного зняття показів, таке зняття може здійснюватися без присутності споживача або його представника.
 
   2. У разі якщо зняття показань вузлів обліку, а також приладів - розподілювачів теплової енергії здійснюється виконавцем або визначеною власником (співвласниками) іншою особою, що здійснює розподіл обсягів комунальної послуги за допомогою систем дистанційного зняття показань, таке зняття може здійснюватися без присутності споживача або його представника.
 
143. У такому разі виконавець зобов’язаний забезпечити:
 
   У такому разі виконавець зобов’язаний забезпечити можливість самостійного (без додаткового звернення до виконавця в кожному окремому випадку) ознайомлення представника споживачів (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управителем багатоквартирного будинку) з показаннями вузла комерційного обліку через інтерфейс такого вузла обліку та всіх споживачів через електронну систему обліку розрахунків споживачів.
 
144. 1) можливість самостійного (без додаткового звернення до виконавця в кожному окремому випадку) ознайомлення споживача з показами засобів вимірювальної техніки індивідуального вузла обліку/прилада-розподілювача теплової енергії через інтерфейс такого вузла обліку та через електронну систему обліку розрахунків споживачів, а також з показами засобів вимірювальної техніки будинкового вузла обліку через електронну систему обліку розрахунків споживачів;
 
-164- Сташук В.Ф.
Пункт 1 частини другої статті 11 виключити.
 
Враховано      
145. 2) можливість самостійного (без додаткового звернення до виконавця в кожному окремому випадку) ознайомлення представником споживачів (об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, управителем багатоквартирного будинку) з показами засобів вимірювальної техніки будинкового вузла обліку через інтерфейс такого вузла обліку та через електронну систему обліку розрахунків споживачів.
 
-165- Сташук В.Ф.
Пункт 2 частини другої статті 11 викласти в редакції:
«можливість самостійного (без додаткового звернення до виконавця в кожному окремому випадку) ознайомлення представником споживачів (об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, управителем багатоквартирного будинку) з показаннями вузла комерційного обліку через інтерфейс такого вузла обліку та всіх споживачів через електронну систему обліку розрахунків споживачів.»
 
Враховано редакційно      
146. 3. Договором про надання комунальної послуги може бути передбачене самостійне регулярне зняття споживачем (його представником) показів засобів вимірювальної техніки вузлів обліку, а також приладів-розподілювачів теплової енергії та надання цих показів виконавцю відповідних комунальних послуг. У такому разі виконавець має право проводити періодичні контрольні зняття показів засобів вимірювальної техніки вузлів обліку, а також приладів-розподілювачів теплової енергії, в присутності споживача або його представника.
 
-166- Мартовицький А.В.
Перше речення частини 3 статті 11 законопроекту викласти в новій редакції:
«3. У разі, якщо зняття показів засобів вимірювальної техніки вузлів обліку, а також приладів-розподілювачів теплової енергії, здійснюється споживачем, то споживач надає щомісячно (не пізніше останнього дня поточного місяця) об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку, управителю багатоквартирного будинку, виконавцю комунальних послуг покази цих засобів вимірювальної техніки вузлів обліку у зручний для споживача спосіб, та/або зазначає в розрахункових документах, направлених виконавцем комунальної послуги. Виконавець комунальної послуги забезпечує інформування споживачів про можливі способи передачі показань засобів обліку.».
 
Враховано редакційно   Споживач щомісяця передає показання вузлів розподільного обліку/приладів - розподілювачів теплової енергії виконавцю відповідних комунальних послуг або визначеній власником (співвласниками) іншій особі, що здійснює розподіл обсягів комунальної послуги, у спосіб, передбачений договором. Виконавець періодично не менше одного разу на рік проводить контрольне зняття показань вузлів розподільного обліку/приладів - розподілювачів теплової енергії у присутності споживача або його представника.
 
147. 4. Зняття показів засобів вимірювальної техніки вузлів обліку, а також приладів-розподілювачів теплової енергії, здійснюється не рідше ніж один раз на місяць.
 
   3. Зняття показань вузлів обліку та приладів - розподілювачів теплової енергії здійснюється не рідше одного разу на місяць.
 
148. 5. У разі недопущення споживачем (його представником) виконавця до засобів вимірювальної техніки відповідного вузла обліку/до приладів-розподілювачів теплової енергії для зняття його показів, або в разі ненадання у визначений договором строк споживачем виконавцю показів засобів вимірювальної техніки відповідного вузла обліку/приладів-розподілювачів теплової енергії, якщо такі покази згідно з законом або договором зобов’язаний знімати споживач, для цілей комерційного або розподільчого обліку виконавцем протягом трьох місяців приймається середньомісячне споживання таким споживачем відповідної комунальної послуги за останні 12 місяців.
 
-167- Мартовицький А.В.
В абзаці першому частини 5 статті 11 законопроекту слово «середньомісячне» замінити словом «середньодобове».
 
Враховано   4. У разі недопущення споживачем (його представником) виконавця або іншої особи, що здійснює розподіл обсягів комунальної послуги, до відповідного вузла обліку/приладів - розподілювачів теплової енергії для зняття його показань або в разі ненадання у визначений договором строк споживачем виконавцю показань відповідного вузла обліку/приладів - розподілювачів теплової енергії, якщо такі показання згідно із законом або договором зобов’язаний знімати споживач, для цілей комерційного або розподільного обліку виконавцем комунальної послуги протягом трьох місяців приймається середньодобове споживання таким споживачем відповідної комунальної послуги за попередні 12 місяців (для послуг з теплопостачання – за середнім споживанням попереднього опалювального періоду).
 
    -168- Бабак А.В.
Частину п’яту статті 11 доповнити словами:
« (для послуг з теплопостачання, гарячого водопостачання – за середнім споживанням останнього опалювального періоду)».
 
Враховано редакційно    
149. Після закінчення тримісячного терміну та відсутності інформації про покази засобів вимірювальної техніки, виконавець зобов’язаний здійснювати розрахунки з такими споживачами, як з такими, у яких відсутні вузли обліку.
 
-169- Мартовицький А.В.
Абзаци 2-3 частини 5 статті 11 законопроекту викласти в новій редакції:
«В разі неможливості визначення середньодобового споживання за 12 місяців (новий об’єкт, зміна власника/користувача тощо) середньодобове споживання може бути розраховане для об’єкта/користувача за період максимально наближений до 12 місяців або нарахування може бути проведене за нормами споживання.
Після закінчення тримісячного терміну та відсутності інформації про покази засобів вимірювальної техніки та/або недопущення споживачем виконавця до відповідного вузла обліку/до приладів-розподілювачів теплової енергії для зняття їх показів, виконавець зобов’язаний здійснювати розрахунки з такими споживачами, як з такими, у яких відсутні вузли обліку.
Після наступного отримання показів та/або надання допуску до засобів вимірювальної техніки таких споживачів, виконавець відповідної комунальної послуги зобов’язаний провести перерахунок зі споживачем, а для розподільчих засобів обліку виконавець відповідної комунальної послуги зобов’язаний провести перерахунок із усіма споживачами будівлі, за період, що не перевищує шість попередніх місяців.»
 
Враховано частково   У разі відсутності інформації про показання вузлів обліку та/або недопущення споживачем виконавця або іншої особи, що здійснює розподіл обсягів комунальної послуги, до відповідного вузла обліку/приладів - розподілювачів теплової енергії для зняття показань після закінчення тримісячного строку з дня недопуску виконавець комунальної послуги зобов’язаний здійснювати розрахунки з такими споживачами як з такими, у яких відсутні вузли обліку.
 
150. Після наступного отримання показів засобів вимірювальної техніки таких споживачів, виконавець відповідної комунальної послуги зобов’язаний провести перерахунок зі споживачем, а для розподільчих засобів обліку виконавець відповідної комунальної послуги зобов’язаний провести перерахунок із усіма споживачами будівлі.
 
-170- Сташук В.Ф.
Абзац третій частини п’ятої статті 11 викласти в редакції:
«Після відновлення надання показань вузлів обліку такими споживачами, виконавець відповідної комунальної послуги зобов’язаний провести перерахунок зі споживачем, а для вузлів розподільного обліку - з усіма споживачами будівлі.»
 
Враховано   Після відновлення надання показань вузлів обліку такими споживачами виконавець відповідної комунальної послуги або інша особа, що здійснює розподіл обсягів комунальної послуги, зобов’язані провести перерахунок із споживачем, а для вузлів розподільного обліку - з усіма споживачами будівлі.
 
151. Стаття 12. Відповідальність оператора зовнішніх інженерних мереж за порушення законодавства у сфері комерційного обліку комунальних послуг.
 
-171- Мартовицький А.В.
Статтю 12 законопроекту виключити.
 
Враховано по суті  Стаття 12. Моніторинг стану оснащеності вузлами комерційного обліку комунальних послуг
1. Моніторинг стану оснащеності вузлами комерційного обліку здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження, на підставі інформації обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
2. У разі якщо за результатами моніторингу виявлено порушення вимог законодавства в частині відповідності засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку технічним регламентам, строків їх встановлення або заміни центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження, надсилає повідомлення центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах метрологічного нагляду та державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, для прийняття рішення про накладення штрафу відповідно до вимог цього Закону.
Порядок обміну інформацією між органом, що здійснює моніторинг стану оснащення вузлами комерційного обліку комунальних послуг, та органом, уповноваженим на прийняття рішень про притягнення до відповідальності за порушення цього Закону, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
    -172- Сташук В.Ф.
Статтю 12 викласти в редакції:
«Стаття 12. Моніторинг стану оснащеності вузлами комерційного обліку комунальних послуг
1. Моніторинг стану оснащеності вузлами комерційного обліку здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження на підставі інформації обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
2. У разі якщо за результатами моніторингу виявлено порушення вимог законодавства в частині відповідності засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку технічним регламентам, строків їх встановлення або заміни центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження надсилає повідомлення центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах метрологічного нагляду та державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів для прийняття рішення про накладення штрафу відповідно до вимог цього Закону.
Порядок обміну інформацією між органом, який здійснює моніторинг стану оснащеності вузлами комерційного обліку комунальних послуг та органом, уповноваженим на прийняття рішень про притягнення до відповідальності за порушення цього Закону, встановлюється Кабінетом Міністрів України.1. Моніторинг стану оснащеності вузлами комерційного обліку здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства на підставі інформації обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
2. У разі якщо за результатами моніторингу виявлено порушення вимог законодавства в частині відповідності вузлів комерційного обліку державним стандартам та технічним регламентам, строків їх встановлення або заміни центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства надсилає повідомлення центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах метрологічного нагляду та державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів для прийняття рішення про накладення штрафу відповідно до вимог цього Закону.»
 
Враховано    
152. 1. У разі порушення вимог цього Закону у частині дотримання строків встановлення, заміни та повірки будинкових засобів обліку оператором зовнішніх інженерних мереж, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями застосовуються штрафні санкції у розмірі від 15 тисяч до 20 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
 
      
153. 2. Оскарження постанов про накладення штрафів провадиться у судовому порядку.
 
      
154. 3. Суми стягнених штрафів зараховуються до Державного бюджету України.
 
-173- Сташук В.Ф.
Доповнити законопроект новими статтями 13 - 16 щодо відповідальності в такій редакції:
«Стаття 13. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері комерційного, у тому числі розподільного обліку комунальних послуг
За порушення вимог законодавства у сфері комерційного та розподільного обліку теплової енергії, гарячої чи питної води, суб’єкти господарювання, які є операторами зовнішніх інженерних мереж, або виконавцями комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання, а також інші особи, які здійснюють розподіл обсягів відповідної комунальної послуги, несуть відповідальність згідно із законом.
Стаття 14. Фінансові санкції, що застосовуються за порушення законодавства у сфері комерційного та розподільного обліку комунальних послуг
1. За правопорушення у сфері забезпечення оснащеності будівель вузлами обліку теплової енергії, гарячої чи питної води, а також періодичної повірки вузлів комерційного обліку, суб’єкти господарювання – оператори зовнішніх інженерних мереж несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення:
1) у розмірі одного відсотку від платежів, нарахованих за останній місяць в якому надавалась відповідна комунальна послуга споживачам, будівлі яких не обладнано вузлами обліку, у разі порушення строків встановлення або заміни вузлів комерційного обліку теплової енергії, гарячої чи питної води;
2) тридцяти шести прожиткових мінімумів для працездатних осіб у разі приєднання будівель, не обладнаних вузлами комерційного обліку теплової енергії, гарячої чи питної води або будівель, приміщення у яких не обладнані вузлами розподільного обліку (якщо таке обладнання є обов’язковим) до зовнішніх теплових мереж, зовнішніх мереж гарячого водопостачання, зовнішніх водопровідних мереж;
3) ста восьми прожиткових мінімумів для працездатних осіб у разі видачі технічних умов на приєднання будівель до зовнішніх теплових мереж, зовнішніх мереж гарячого водопостачання, зовнішніх водопровідних мереж з порушенням вимог законодавства у сфері комерційного обліку комунальних послуг;
4) двадцяти п'яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб у разі порушення строків прийняття на абонентський облік або повірки вузлів комерційного обліку теплової енергії, гарячої чи питної води.
2. За порушення вимог цього Закону, суб’єкти господарювання, які є операторами зовнішніх інженерних мереж, або виконавцями комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання, а також інші особи, які здійснюють розподіл обсягів відповідної комунальної послуги, несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення:
1) двадцяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб у разі надання споживачу комунальної послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання рахунку на оплату відповідної комунальної послуги, сформованого з порушенням вимог цього Закону;
2) двадцяти п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб у разі створення перешкод для доступу споживачу або його представнику до облікової інформації або для ознайомлення з показами вузлів комерційного обліку теплової енергії, гарячої чи питної води.
3) тридцяти шести прожиткових мінімумів для працездатних осіб у разі здійснення розподілу обсягів комунальних послуг з порушенням вимог цього Закону або методики розподілу комунальних послуг.
Стаття 15. Органи, уповноважені розглядати справи про правопорушення у сфері комерційного обліку комунальних послуг
1. Справи про правопорушення у сфері комерційного обліку комунальних послуг розглядаються центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах метрологічного нагляду та державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів.
2. Від імені центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах метрологічного нагляду та державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів розглядати справи про правопорушення і накладати стягнення мають право голова, його заступники, керівники територіальних органів та їх заступники.
Стаття 16. Порядок накладання та стягнення штрафів за правопорушення у сфері комерційного обліку комунальних послуг
1. Підставою для розгляду справи про правопорушення у сфері комерційного обліку комунальних послуг є акт перевірки та інші матеріали, пов'язані з цією перевіркою.
Акти перевірки складаються окремо на кожне виявлене правопорушення.
2. Посадові особи, уповноважені на проведення перевірок та складання актів, визначаються центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах метрологічного нагляду та державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів.
3. Акт перевірки складається у двох примірниках, які підписуються посадовою особою центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах метрологічного нагляду та державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, та керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою.
У разі відмови керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи підписати акт перевірки службова особа центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах метрологічного нагляду та державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів вносить до такого акту відповідний запис.
Один примірник акту перевірки вручається керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - зберігається в центральному органі виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах метрологічного нагляду та державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів або її територіальному органі.
Акт перевірки разом з поясненнями керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи (у разі їх наявності) та документами, які підтверджують факт виявлених порушень, не пізніше наступного робочого дня за днем його складення передається посадовій особі, визначеній у частині другій статті 14 цього Закону для прийняття рішення про накладення штрафу.
4. Справа про правопорушення розглядається в п’ятнадцятиденний строк з дня одержання акту перевірки посадовою особою, уповноваженою розглядати справу.
5. За наслідком розгляду справи про правопорушення виноситься постанова.
6. Штраф сплачується не пізніше п’ятнадцяти днів з дня отримання копії постанови відповідним суб’єктом господарювання.
7. Копія завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати штрафу у повному обсязі, надсилається центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах метрологічного нагляду та державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів або його територіальному органу, яким винесена постанова.
8 У разі, якщо штраф не сплачений у строк, встановлений частиною п’ятою цієї статті, примусове виконання постанови про накладення штрафу здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».
9. Суми стягнених штрафів зараховуються до відповідних місцевих бюджетів та спрямовуються на реалізацію місцевих програм у сфері енергоефективності та/або енергозбереження.
10. Сплата передбачених статтею 14 цього Закону штрафів не звільняє суб'єктів господарської діяльності від обов'язку усунути відповідне правопорушення.
11. Постанова у справі про правопорушення може бути оскаржена до суду».
 
Враховано   Стаття 13. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері комерційного, у тому числі розподільного обліку, комунальних послуг
1. За порушення вимог законодавства у сфері комерційного та розподільного обліку теплової енергії, гарячої чи питної води суб’єкти господарювання, які є операторами зовнішніх інженерних мереж або виконавцями комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання, а також інші особи, які здійснюють розподіл обсягів відповідної комунальної послуги, несуть відповідальність згідно із законом.
Стаття 14. Фінансові санкції, що застосовуються за порушення законодавства у сфері комерційного та розподільного обліку комунальних послуг
1. За правопорушення у сфері забезпечення оснащення будівель вузлами обліку теплової енергії, гарячої чи питної води, а також періодичної повірки вузлів комерційного обліку суб’єкти господарювання – оператори зовнішніх інженерних мереж несуть відповідальність у вигляді штрафу за правопорушення у таких розмірах:
1) один відсоток від сум платежів, нарахованих за останній місяць, в якому надавалася відповідна комунальна послуга споживачам, будівлі яких не обладнано вузлами обліку, - у разі порушення строків встановлення або заміни вузлів комерційного обліку теплової енергії, гарячої чи питної води;
2) тридцять шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб - у разі приєднання будівель, не обладнаних вузлами комерційного обліку теплової енергії, гарячої чи питної води, або будівель, приміщення в яких не обладнані вузлами розподільного обліку (якщо таке обладнання є обов’язковим), до зовнішніх теплових мереж, зовнішніх мереж гарячого водопостачання, зовнішніх водопровідних мереж;
3) сто вісім прожиткових мінімумів для працездатних осіб - у разі видачі технічних умов на приєднання будівель до зовнішніх теплових мереж, зовнішніх мереж гарячого водопостачання, зовнішніх водопровідних мереж з порушенням вимог законодавства у сфері комерційного обліку комунальних послуг;
4) двадцять п'ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб - у разі порушення строків прийняття на абонентський облік або повірки вузлів комерційного обліку теплової енергії, гарячої чи питної води.
2. За порушення вимог цього Закону суб’єкти господарювання, які є операторами зовнішніх інженерних мереж або виконавцями комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання, а також інші особи, які здійснюють розподіл обсягів відповідної комунальної послуги, несуть відповідальність у вигляді штрафу за правопорушення у таких розмірах:
1) двадцять прожиткових мінімумів для працездатних осіб - у разі надання споживачу комунальної послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання рахунка на оплату відповідної комунальної послуги, сформованого з порушенням вимог цього Закону;
2) двадцять п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб - у разі створення перешкод для доступу споживача або його представника до облікової інформації або для ознайомлення з показаннями вузлів комерційного обліку теплової енергії, гарячої чи питної води.
3) тридцять шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб - у разі здійснення розподілу обсягів комунальних послуг з порушенням вимог цього Закону або методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг.
Стаття 15. Органи, уповноважені розглядати справи про правопорушення у сфері комерційного обліку комунальних послуг
1. Справи про правопорушення у сфері комерційного обліку комунальних послуг розглядаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах метрологічного нагляду та державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів.
2. Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах метрологічного нагляду та державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, розглядати справи про правопорушення і накладати стягнення мають право керівник, його заступники, керівники територіальних органів та їхні заступники.
Стаття 16. Порядок накладення та стягнення штрафів за правопорушення у сфері комерційного обліку комунальних послуг
1. Підставою для розгляду справи про правопорушення у сфері комерційного обліку комунальних послуг є акт перевірки та інші матеріали, пов'язані з цією перевіркою.
Акти перевірки складаються окремо на кожне виявлене правопорушення.
2. Посадові особи, уповноважені на проведення перевірок та складання актів, визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах метрологічного нагляду та державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів.
3. Акт перевірки складається у двох примірниках, які підписуються посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах метрологічного нагляду та державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, та керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою.
У разі відмови керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи від підписання акта перевірки посадова (службова) особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах метрологічного нагляду та державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, вносить до такого акта відповідний запис.
Один примірник акта перевірки вручається керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - зберігається в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах метрологічного нагляду та державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, або його територіальному органі.
Акт перевірки разом з поясненнями керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи (за наявності) та документами, що підтверджують факт виявлених порушень, не пізніше наступного робочого дня за днем його складання передається посадовій особі, визначеній частиною другою статті 14 цього Закону, для прийняття рішення про накладення штрафу.
4. Справа про правопорушення розглядається у п’ятнадцятиденний строк з дня одержання акта перевірки посадовою особою, уповноваженою розглядати справу.
5. За результатом розгляду справи про правопорушення виноситься постанова.
6. Штраф сплачується протягом п’ятнадцяти днів з дня отримання копії постанови відповідним суб’єктом господарювання.
7. Копія завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати штрафу у повному обсязі, надсилається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах метрологічного нагляду та державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, або його територіальному органу, який виніс постанову.
8 У разі якщо штраф не сплачено у строк, встановлений частиною п’ятою цієї статті, примусове виконання постанови про накладення штрафу здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».
9. Суми стягнених штрафів зараховуються до відповідних місцевих бюджетів та спрямовуються на реалізацію місцевих програм у сфері енергоефективності та/або енергозбереження.
10. Сплата передбачених статтею 14 цього Закону штрафів не звільняє суб'єктів господарювання від обов'язку усунути відповідне правопорушення.
11. Постанова у справі про правопорушення може бути оскаржена в судовому порядку.
 
155. Розділ ІV. Прикінцеві положення
 
   Розділ ІV. Прикінцеві та перехідні положення
 
156. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
-174- Рябчин О.М.
Н.д Сташук В.Ф. (Реєстр.картка №212)
Прикінцеві положення доповнити новими частинами у такій редакції: «Встановити, що до затвердження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг співвласники багатоквартирного будинку або іншої будівлі, де налічується два або більше споживачі, можуть визначити власний порядок розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг відповідно до положень статті 10 цього Закону, а також прийняти рішення про незастосування положень частини п’ятої статті 10 цього Закону при розрахунках за житлово-комунальні послуги у відповідному будинку, будівлі.
Встановити, що вузли обліку та їх складові частини, включаючи засоби вимірювальної техніки, які використовуються для цілей комерційного, у тому числі розподільного обліку комунальних послуг, а також прилади-розподілювачі теплової енергії, сертифіковані компетентним органом держави - члена Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, для застосування на території такої держави, не потребують обов’язкової сертифікації та оцінки відповідності в Україні».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Встановити, що до затвердження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг співвласники багатоквартирного будинку або іншої будівлі, де налічуються два або більше споживачів, можуть визначити свій порядок розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг відповідно до положень статті 10 цього Закону, а також прийняти рішення про незастосування положень частини п’ятої статті 10 цього Закону при розрахунках за житлово-комунальні послуги у відповідному будинку, будівлі.
3. Встановити, що вузли обліку та їх складові частини, включаючи засоби вимірювальної техніки, що використовуються для цілей комерційного, у тому числі розподільного обліку комунальних послуг, а також прилади - розподілювачі теплової енергії, сертифіковані компетентним органом держави - члена Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, для застосування на території такої держави не потребують обов’язкової сертифікації та оцінки відповідності в Україні.
 
157. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
158. 1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
   1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
159. а) абзац перший статті 103-1 після слів «теплової енергії» доповнити словами «, гарячої води, питної води»;
 
-175- Шпенов Д.Ю.
Зміни до статті 103-1 виключити повністю АБО після слів «теплової енергії» додати слова «а так само використання з корисливою метою суб’єктами господарювання гарячої та питної води».
 
Враховано по суті  а) статтю 103-1 викласти в такій редакції:
«Стаття 103-1. Порушення правил користування енергією, водою чи газом
Самовільне використання з корисливою метою електричної, теплової енергії, гарячої чи питної води без приладів обліку, результати вимірювання яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків (якщо використання приладів обліку обов'язкове), або внаслідок умисного пошкодження приладів обліку чи у будь-який інший спосіб, а так само інші порушення правил користування електричною, тепловою енергією, гарячою чи питною водою, а також самовільне використання з корисливою метою газу, порушення правил користування газом у побуті, що не завдало значної шкоди, -
тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від десяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до восьмидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
    -176- Сташук В.Ф.
Підпункт перший частини другої Прикінцевих положень викласти в редакції:
«Стаття 103-1. Порушення правил користування енергією, водою чи газом
Самовільне використання з корисливою метою електричної, теплової енергії, гарячої чи питної води без приладів обліку, результати вимірювання яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків (якщо використання приладів обліку обов'язкове) або внаслідок умисного пошкодження таких приладів чи у будь-який інший спосіб, а так само інші порушення правил користування електричною, тепловою енергією, гарячою чи питною водою, а також самовільне використання з корисливою метою газу, порушення правил користування газом у побуті, що не завдало значної шкоди, -
тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від десяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від тридцяти до восьмидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано    
160. б) доповнити статтею 103-3 такого змісту:
 
   б) главу 8 доповнити статтею 103-3 такого змісту:
 
161. «Стаття 103-3. Порушення вимог щодо комерційного обліку комунальних послуг
 
-177- Сташук В.Ф.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 2 Розділу ІV «Прикінцеві положення» викласти в редакції:
«Стаття 103-3. Порушення вимог щодо комерційного обліку теплової енергії, гарячої та питної води».
 
Враховано   «Стаття 103-3. Порушення вимог щодо комерційного обліку теплової енергії, гарячої та питної води
 
162. Приєднання будівель до зовнішніх теплових мереж (крім мереж систем автономного теплопостачання), зовнішніх мереж гарячого водопостачання (крім мереж систем автономного гарячого водопостачання), зовнішніх водопровідних мереж (крім мереж систем автономного водопостачання) без обладнання таких будівель вузлами обліку теплової енергії, гарячої та питної води відповідно до вимог Закону України «Про комерційний облік комунальних послуг», а так само видача технічних умов на таке приєднання -
 
-178- Мартовицький А.В.
В абзаці п’ятому підпункту 1 пункту 2 Розділу ІV «Прикінцеві положення» законопроекту слова «без обладнання таких будівель вузлами обліку теплової енергії, гарячої та питної води відповідно до вимог Закону України «Про комерційний облік комунальних послуг», а так само видача технічних умов на таке приєднання» замінити словами «без отримання технічних умов на приєднання об’єктів до теплових мереж та їх обладнання вузлами обліку теплової енергії, гарячої та питної води відповідно до вимог законодавства у сфері житлово-комунальних послуг та їх обліку».
 
Враховано редакційно   Приєднання будівель до зовнішніх теплових мереж (крім мереж систем автономного теплопостачання), зовнішніх мереж гарячого водопостачання (крім мереж систем автономного гарячого водопостачання), зовнішніх водопровідних мереж (крім мереж систем автономного водопостачання) без оснащення вузлами обліку будівель і приміщень -
 
163. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб – від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
164. Порушення суб’єктами господарювання, у власності або користуванні (управлінні, господарському віданні, оренді, концесії) яких перебувають зовнішні теплові мережі, зовнішні мережі гарячого водопостачання, зовнішні водопровідні мережі, вимог Закону України «Про комерційний облік комунальних послуг» щодо встановлення, повірки та заміни будинкових вузлів обліку теплової енергії, гарячої та питної води, що призвело до безоблікового споживання теплової енергії, гарячої та питної води, -
 
-179- Мартовицький А.В.
В абзаці сьомому підпункту 1 пункту 2 Розділу ІV «Прикінцеві положення» законопроекту слова «вимог Закону України «Про комерційний облік комунальних послуг»« замінити словами «вимог законодавства у сфері житлово-комунальних послуг та їх обліку».
 
Відхилено      
165. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб таких суб’єктів господарювання у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-180- Сташук В.Ф.
Абзаци сьомий та восьмий підпункту 1 пункту 2 Розділу ІV «Прикінцеві положення» законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -181- Мартовицький А.В.
Підпункт 1 пункту 2 Розділу ІV «Прикінцеві положення» законопроекту після абзацу восьмого доповнити новими абзацами такого змісту:
«Порушення власниками (співвласниками) будівель, будинків або їх частин вимог законодавства у сфері житлово-комунальних послуг та їх обліку щодо встановлення, повірки та заміни індивідуальних вузлів обліку теплової енергії, гарячої та питної води, що призвело до безоблікового споживання теплової енергії, гарячої та питної води, -
тягне за собою накладення штрафу на цих осіб у розмірі від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
Враховано редакційно    
166. Самовільний демонтаж, знищення, пошкодження, розкомплектування, вузла обліку теплової енергії, гарячої води, питної води, що призвело до безоблікового їх споживання -
 
-182- Сташук В.Ф.
Абзац дев’ятий підпункту 1 пункту 2 Розділу ІV «Прикінцеві положення» законопроекту викласти в редакції:
«Самовільний демонтаж, знищення, пошкодження, розкомплектування, інше втручання в роботу вузла комерційного обліку теплової енергії, гарячої води, питної води, що призвело до безоблікового їх споживання -»
 
Враховано   Самовільний демонтаж, знищення, пошкодження, розкомплектування, інше втручання в роботу вузла комерційного обліку теплової енергії, гарячої чи питної води -
 
167. тягне за собою накладення штрафу на громадян в розмірі від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб – від двохсот до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і на посадових осіб - від двохсот до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
168. Порушення суб’єктами господарювання, у власності або користуванні (управлінні, господарському віданні, оренді, концесії) яких перебувають зовнішні теплові мережі, зовнішні мережі гарячого водопостачання, зовнішні водопровідні мережі, або які є виконавцями комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання, вимог Закону України «Про комерційний облік комунальних послуг» щодо надання, забезпечення доступу споживачам та їхнім представникам до облікової інформації та/або можливості ознайомлення з показами засобів вимірювальної техніки вузлів обліку теплової енергії, гарячої води, питної води -
 
-183- Сташук В.Ф.
Абзаци одинадцятий та дванадцятий підпункту 1 пункту 2 Розділу ІV «Прикінцеві положення» законопроекту виключити.
 
Враховано      
169. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб таких суб’єктів господарювання у розмірі від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
-184- Сташук В.Ф.
Підпункт 1 пункту 2 Розділу ІV «Прикінцеві положення» законопроекту доповнити двома абзацами в редакції:
«Створення перешкод для доступу представнику суб’єкта господарювання, який забезпечує експлуатацію та обслуговування відповідних зовнішніх інженерних мереж, виконавцю комунальної послуги або іншій особі, що здійснює розподільний облік відповідної комунальної послуги, до вузла комерційного обліку відповідно до Закону України «Про комерційний облік комунальних послуг» -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб від двохсот до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано   Створення перешкод для доступу представника суб’єкта господарювання, який забезпечує експлуатацію та обслуговування відповідних зовнішніх інженерних мереж, виконавця комунальної послуги або іншої особи, що здійснює розподіл обсягів відповідної комунальної послуги, до вузла комерційного обліку відповідно до Закону України «Про комерційний облік комунальних послуг» -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двохсот до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
170. в) у статті 218:
 
   в) у частині першій статті 218 цифри «103-1 – 104-1» замінити цифрами «103-1, 103-2, 104, 104-1»;
 
171. у частині першій цифри «103-1 – 104-1» замінити словами і цифрами «103-1, 103-2, 103-3 (коли правопорушення вчинено громадянином), 104, 104-1»;
 
-185- Сташук В.Ф.
У підпункті в):
В абзаці другому слова і цифри «103-3 (коли правопорушення вчинено громадянином)» виключити;
Абзац другий виключити.
 
Враховано редакційно      
172. частину другу після цифр «103-2,» доповнити цифрами «103-3 (коли правопорушення вчинено громадянином),»;
 
-186- Сташук В.Ф.
Пункт 2 Розділу ІV «Прикінцеві положення» законопроекту доповнити новим підпунктом в редакції: «д) статтю 221 після цифр: «101-103» доповнити цифрами «103-3».
 
Враховано   г) статтю 221 після цифр «101-103» доповнити цифрами «103-3»;
 
173. г) частину першу статті 244-18- ісля цифр «188-36,» доповнити словами і цифрами «103-3 (крім випадків, коли правопорушення вчинене громадянином)»;
 
-187- Сташук В.Ф.
Підпункт г) пункту 2 виключити.
 
Враховано      
174. д) у частині першій статті 255:
 
-188- Сташук В.Ф.
Підпункт д) пункту 2 викласти в редакції:
«у частині першій статті 255 пункт 2 після цифр «103-2,» доповнити цифрами «103-3,»;
 
Враховано   ґ) пункт 2 частини першої статті 255 після цифр «103-2» доповнити цифрами «103-3»;
 
175. пункт 1 доповнити абзацами такого змісту:
 
      
176. «виконавців комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання
 
      
177. «Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (стаття 103-3)»;
 
      
178. пункт 2 після цифр «103-2,» доповнити цифрами «103-3»;
 
      
179. у пункті 2-4 після цифр «149-1,» доповнити цифрами «103-3»;
 
-189- Сташук В.Ф.
Прикінцеві положення доповнити новим підпунктом в такій редакції:
«у статті 188-1 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 188-1. Викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання»;-
Частину першу викласти в такій редакції:
«1. Викрадення гарячої або питної води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання без приладів обліку, результати вимірювання яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків (якщо використання приладів обліку обов'язкове) або внаслідок умисного пошкодження приладів обліку чи у будь-який інший спосіб, якщо такими діями завдано значної шкоди».
 
Враховано   2) назву та абзац перший частини першої статті 188-1 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) викласти в такій редакції:
«Стаття 188-1. Викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання
1. Викрадення гарячої або питної води, електричної або теплової енергії шляхом їх самовільного використання без приладів обліку, результати вимірювання яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків (якщо використання приладів обліку обов'язкове), або внаслідок умисного пошкодження приладів обліку чи у будь-який інший спосіб, якщо такими діями завдано значної шкоди»;
 
180. 2) пункт «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170, із наступними змінами) доповнити підпунктом 18 такого змісту:
 
-190- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Підпункт 2 пункту 2 розділу 4 виключити.
 
Відхилено   3) пункт «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами) доповнити підпунктом 18 такого змісту:
 
181. «18) встановлення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну будинкових вузлів обліку споживачам комунальних послуг відповідної територіальної громади.»;
 
   «18) встановлення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну будинкових вузлів обліку споживачам комунальних послуг відповідної територіальної громади»;
 
182. 3) у Законі України «Про питну воду та питне водопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112; 2012 р., № 89, ст. 3592):
 
   4) у Законі України «Про питну воду та питне водопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112; 2005 р., № 4, ст. 95; 2013 р., № 48, ст. 682):
 
183. а) абзац перший частини першої статті 19 викласти в такій редакції:
 
   а) абзац перший частини першої статті 19 викласти в такій редакції:
 
184. «Послуги з централізованого питного водопостачання надаються споживачам підприємством питного водопостачання з урахуванням норм Закону України «Про комерційний облік комунальних послуг» на підставі договору з:»;
 
-191- Сташук В.Ф.
Після підпункту а) пункту 3 частини другої Розділу ІV «Прикінцеві положення» законопроекту (зміни до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання») доповнити новими підпунктами такого змісту:
«абзац третій частини першої статті 23 викласти в такій редакції:
«здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків та споруд, вимагати термінового усунення витоків з водопровідних мереж та обладнання, забезпечувати встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку питної води, відповідно до Закону України «Про комерційний облік комунальних послуг»;
пункт ґ) частини восьмої статті 29 виключити».
 
Враховано   «Послуги з централізованого питного водопостачання надаються споживачам підприємством питного водопостачання з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік комунальних послуг» на підставі договору з»;
б) абзац третій частини першої статті 23 викласти в такій редакції:
«здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків та споруд, вимагати термінового усунення витоків з водопровідних мереж та обладнання, забезпечувати встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку питної води відповідно до Закону України «Про комерційний облік комунальних послуг»;
в) пункт «ґ» частини восьмої статті 29 виключити;
 
185. б) у статті 41:
 
   г) статтю 41 викласти в такій редакції:
 
186. у частині першій слова «облік якості та кількості питної води» замінити словами «облік якості питної води та здійснюють комерційний облік послуг з централізованого питного водопостачання»,
 
-192- Сташук В.Ф.
Підпункт б) пункту 3 частини другої Розділу ІV «Прикінцеві положення» законопроекту викласти в такій редакції:
«б) статтю 41 викласти в такій редакції:
«Стаття 41. Облік у сфері питної води та питного водопостачання
Підприємства питного водопостачання незалежно від форми власності ведуть первинний контроль якості питної води та здійснюють комерційний облік послуг з централізованого питного водопостачання, безстроково зберігають первинні дані та безоплатно надають їх центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади в межах їх повноважень, визначених законами України.
Облік у сфері питного водопостачання здійснюється підприємствами питного водопостачання і споживачами за допомогою технічних засобів, які відповідають вимогам технічних регламентів.
При встановленні у будівлі водопідігрівача обсяги гарячої води визначаються відповідно до показань засобу вимірювальної техніки питної води, встановленого перед водопідігрівачем.
Введення в експлуатацію нових чи реконструйованих житлових і нежитлових будівель, що приєднані (приєднуються) до зовнішніх інженерних мереж, не обладнаних вузлами обліку питної води відповідно до Закону України "Про комерційний облік комунальних послуг" та системами водовідведення, забороняється.»
 
Враховано   «Стаття 41. Облік у сфері питної води та питного водопостачання
Підприємства питного водопостачання незалежно від форми власності ведуть первинний контроль якості питної води та здійснюють комерційний облік послуг з централізованого питного водопостачання, безстроково зберігають первинні дані та безоплатно надають їх центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади в межах їх повноважень, визначених законами України.
Облік у сфері питного водопостачання здійснюється підприємствами питного водопостачання і споживачами за допомогою технічних засобів, що відповідають вимогам технічних регламентів.
У разі встановлення у будівлі водопідігрівача обсяги гарячої води визначаються відповідно до показань засобу вимірювальної техніки питної води, встановленого перед водопідігрівачем.
Введення в експлуатацію нових чи реконструйованих житлових і нежитлових будинків (будівель), що приєднані (приєднуються) до зовнішніх інженерних мереж, не обладнаних вузлами обліку питної води відповідно до Закону України «Про комерційний облік комунальних послуг» та системами водовідведення, забороняється»;
 
187. друге речення частини другої виключити;
 
      
188. 4) у Законі України «Про теплопостачання» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1532; із наступними змінами):
 
-193- Сташук В.Ф.
Пункт 4 частини другої Розділу ІV «Прикінцеві положення» законопроекту (зміни до Закону України «Про теплопостачання») доповнити підпунктом в такій редакції:
«у статті 1:
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«група будинків (споруд) - два або більше будинків (споруд), які разом з тепловими мережами до місця установки вузла комерційного обліку теплової енергії мають одну балансову належність»;
абзац двадцять третій викласти в такій редакції:
«прилад обліку теплової енергії - засіб вимірювальної техніки, що має нормовані метрологічні характеристики і тип якого занесений до реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки, на основі показань якого визначається обсяг спожитої теплової енергії».
 
Враховано   5) у Законі України «Про теплопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373 із наступними змінами):
а) абзаци п’ятий та двадцять третій статті 1 викласти в такій редакції:
«група будинків (споруд) - два або більше будинків (споруд), які разом з тепловими мережами до місця установки вузла комерційного обліку теплової енергії мають одну балансову належність»;
«прилад обліку теплової енергії - засіб вимірювальної техніки, що має нормовані метрологічні характеристики і тип якого занесений до реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки, на основі показань якого визначається обсяг спожитої теплової енергії»;
 
189. а) абзац вісімнадцятий статті 6 викласти в такій редакції:
 
   б) абзац вісімнадцятий статті 6 викласти в такій редакції:
 
190. «забезпечення комерційного обліку постачання теплової енергії»;
 
-194- Сташук В.Ф.
Пункт 4 частини другої Розділу ІV «Прикінцеві положення» законопроекту (зміни до Закону України «Про теплопостачання») доповнити підпунктом в такій редакції:
«у статті 24:
абзац сьомий частини першої викласти в такій редакції:
«отримання перерахунку за спожиту теплову енергію з урахуванням здійсненого авансового платежу та показань вузлів обліку теплової енергії протягом місяця після закінчення опалювального періоду»;
абзац п’ятий частини третьої викласти в такій редакції:
«забезпечення безперешкодного доступу до власного теплового обладнання, вузлів обліку представникам теплогенеруючої чи теплопостачальної організації за умови пред'явлення відповідного посвідчення при виконанні службових обов'язків».
 
Враховано   «забезпечення комерційного обліку постачання теплової енергії»;
в) у статті 24:
абзац сьомий частини першої викласти в такій редакції:
«отримання перерахунку за спожиту теплову енергію з урахуванням здійсненого авансового платежу та показань вузлів обліку теплової енергії протягом місяця після закінчення опалювального періоду»;
абзац п’ятий частини третьої викласти в такій редакції:
«забезпечення безперешкодного доступу до власного теплового обладнання, вузлів обліку представникам теплогенеруючої чи теплопостачальної організації, за умови пред'явлення відповідного посвідчення при виконанні службових обов'язків»;
 
191. б) у статті 25:
абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
«укладати договори купівлі-продажу теплової енергії зі споживачами з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік комунальних послуг»,
 
-195- Сташук В.Ф.
Підпункт б) пункту 4 частини другої Розділу ІV «Прикінцеві положення» законопроекту (зміни до Закону України «Про теплопостачання») доповнити абзацами в такій редакції:
«абзац восьмий частини першої викласти в такій редакції:
«безперешкодного доступу до теплового обладнання та вузлів обліку»;
абзац четвертий частини другої викласти в такій редакції:
«здійснювати перерахунок за спожиту теплову енергію із споживачами з урахуванням авансового платежу та показань вузлів обліку теплової енергії протягом місяця після закінчення опалювального періоду»«.
 
Враховано   г) у статті 25:
абзаци другий та восьмий частини першої викласти в такій редакції:
«укладати договори купівлі-продажу теплової енергії із споживачами з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік комунальних послуг»;
«безперешкодного доступу до теплового обладнання та вузлів обліку»;
у частині другій:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«здійснювати перерахунок за спожиту теплову енергію із споживачами з урахуванням авансового платежу та показань вузлів обліку теплової енергії протягом місяця після закінчення опалювального періоду»;
 
192. доповнити частину другу абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
193. «здійснювати технологічний облік матеріальних та енергетичних ресурсів, а також комерційний облік теплової енергії.».
 
-196- Мартовицький А.В.
В абзаці восьмому підпункту 4 пункту 2 Розділу ІV «Прикінцеві положення» законопроекту слово «технологічний» замінити словом «технічний».
 
Враховано   «здійснювати технічний облік матеріальних та енергетичних ресурсів, а також комерційний облік теплової енергії»;
ґ) пункт 8 частини першої статті 31 викласти в такій редакції:
«8) за водорозбір з систем опалення через крани та інші пристрої; самовільне підключення до систем опалення без укладання договору купівлі-продажу теплової енергії; роботу з пошкодженими пломбами на вузлах комерційного обліку теплової енергії або їх роботу з простроченим строком метрологічної повірки - у розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
    -197- Сташук В.Ф.
Пункт 4 частини другої Розділу ІV «Прикінцеві положення» законопроекту (зміни до Закону України «Про теплопостачання») доповнити підпунктом в такій редакції:
«ґ) пункт восьмий частини першої статті 31 викласти в такій редакції:
«8) за водорозбір з систем опалення через крани та інші пристрої; самовільне підключення до систем опалення без укладання договору купівлі-продажу теплової енергії; роботу з пошкодженими пломбами на вузлах комерційного обліку теплової енергії або їх роботу з простроченим строком метрологічної повірки - у розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано    
194. 5) у частині сьомій статті 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 34, ст.343):
 
   6) частину сьому статті 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2013 р., № 48, ст. 682; 2014 р., № 1, ст. 4; 2015 р., № 28, ст.236) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
195. доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
      
196. «4) невиконання вимог, передбачених Законом України «Про комерційний облік комунальних послуг», щодо обладнання будівлі вузлами обліку відповідних комунальних послуг»;
 
   «4) невиконання вимог, передбачених Законом України «Про комерційний облік комунальних послуг», щодо оснащення будівлі вузлами обліку відповідних комунальних послуг».
 
197. у зв’язку з цим абзаци п’ятий-шостий вважати відповідно абзацами шостим-сьомим.
 
   У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;
 
198. 6) у частині четвертій статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 54, ст. 1439):
 
   7) абзаци перший - третій частини четвертої статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 30, ст. 1008) викласти в такій редакції:
 
199. абзаци перший - третій викласти в такій редакції:
 
      
200. «Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну енергію і газ), що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро- і газопостачання.
 
   «4. Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну енергію і газ), що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро- і газопостачання.
 
201. Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті електричну енергію і газ), що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, покладається на суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро- і газопостачання. Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків за спожиті теплову енергію і воду), покладається на суб’єктів господарювання, що здійснюють обслуговування відповідних засобів вимірювальної техніки.
 
-198- Мартовицький А.В.
В абзацах четвертому–п’ятому підпункту 6 пункту 2 Розділу ІV «Прикінцеві положення» законопроекту слова «розрахунків за спожиті електричну» замінити словами «розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну».
 
Враховано   Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну енергію і газ), що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, покладається на суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро- і газопостачання. Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків за спожиті теплову енергію і воду) покладається на суб’єктів господарювання, що здійснюють обслуговування відповідних засобів вимірювальної техніки.
 
202. Періодична повірка засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті електричну енергію і газ) проводиться за рахунок тарифів на електро- і газопостачання. Періодична повірка засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків за спожиті теплову енергію і воду) проводиться за рахунок внесків за обслуговування будинкових вузлів обліку, встановлених відповідно до Закону України «Про комерційний облік комунальних послуг».
 
-199- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Абзац п’ятий підпункту 6 пункту 2 розділу 4 викласти в такій редакції:
«Періодична повірка засобів вимірювальної техніки проводиться за рахунок тарифів на електро- і газопостачання».
 
Відхилено   Періодична повірка засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті електричну енергію і газ) проводиться за рахунок тарифів на електро- і газопостачання. Періодична повірка засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків за спожиті теплову енергію і воду) проводиться за рахунок внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку, встановлених відповідно до Закону України «Про комерційний облік комунальних послуг».
 
    -200- Гальченко А.В.
В абзаці третьому частини четвертої статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» слова «будинкових вузлів обліку» замінити словами «вузлів комерційного обліку»
 
Враховано    
203. 3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень, протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону:
 
   5. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону:
 
204. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
205. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що передбачені цим Законом;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
206. забезпечити перегляд та скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
 
   забезпечити перегляд та скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
 
207. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
-201- Гальченко А.В.
Доповнити частину третю Прикінцевих положень дорученням Уряду в такій редакції:
«забезпечити перегляд національних стандартів до обладнання, що застосовується для комерційного, у тому числі розподільного, обліку комунальних послуг та приведення їх у відповідність до гармонізованих стандартів Європейського Союзу.»
 
Враховано   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд національних стандартів обладнання, що застосовується для комерційного, у тому числі розподільного, обліку комунальних послуг, та приведення їх у відповідність з гармонізованими стандартами Європейського Союзу.
 
208. 4. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, органам місцевого самоврядування, в межах повноважень, протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
-202- Рябчин О.М.
Н.д Сташук В.Ф. (Реєстр.картка №212)
Частину четверту Прикінцевих положень доповнити абзацом такого змісту:
«забезпечити перегляд порядків формування тарифів на послуги з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання для суб’єктів природних монополій та суб’єктів, що провадять діяльність на суміжних ринках».
 
Враховано   6. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, органам місцевого самоврядування протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
забезпечити перегляд порядків формування тарифів на послуги з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання для суб’єктів природних монополій та суб’єктів, що провадять діяльність на суміжних ринках;
 
209. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
210. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що передбачені цим Законом;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
211. забезпечити перегляд та скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

   забезпечити перегляд та скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.