Кількість абзаців - 32 Таблиця поправок


Про внесення змін до Бюджетного кодексу України(щодо добровільного приєднання територіальних громад) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо добровільного приєднання територіальних громад)
 
-1- Іщейкін К.Є.
Куліченко І.І.
У назві законопроекту виключити слова (щодо добровільного приєднання територіальних громад)
/таке уточнення не відповідає суті законопроекту, згідно з яким унормовуються питання відносин у бюджетному процесі/
 
Враховано   Проект
Закон України
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
 
1. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
2. І. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст. 572):
 
-2- Одарченко Ю.В.
Розділ І законопроекту викласти у наступній редакції:
«І. У Бюджетного Кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, №50-51, ст.572) по всьому тексту слова «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» замінити на слова «що створюються згідно із законом «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
 
Відхилено питання формування місцевих бюджетів визначаються цим Кодексом, а закон про добровільне об’єднання територіальних громад містить ряд вимог та процедур щодо створення ОТГ, які можуть зумовити різнотлумачення з положеннями Бюджетного кодексу /  1. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
 
3. 1) пункт два частини першої статті 2 доповнити словами «бюджети об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними.»;
 
-3- Іщейкін К.Є.
Куліченко І.І.
Пункт 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) у частині першій статті 2:
у пункті 2 слова «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» виключити;
доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
«2-1) бюджети об’єднаних територіальних громад - бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, а також визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними».
У зв’язку з цим, доповнити законопроект положенням такого змісту: «у тексті Кодексу після пункту 2-1 частини першої статті 2 слова «бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» в усіх відмінках і числах замінити словами «бюджети об’єднаних територіальних громад» у відповідному відмінку і числі».
Відповідно виключити пункти 2-5, 7-10, 12-17 розділу І законопроекту, прийнятого у першому читанні.
/з метою уніфікації термінів, які вживаються у цьому Кодексі/
 
Враховано   1) у частині першій статті 2:
у пункті 2 слова «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» виключити;
доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
«2-1) бюджети об’єднаних територіальних громад - бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, а також визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними»;
 
4. 2) частину третю статті 5 після слів «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» доповнити словами «, бюджети об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними; «;
 
      
5. 3) частину сьому статті 6 після слів «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» доповнити словами «, бюджети об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними, «; після слів «включаються до зведених бюджетів» доповнити словами «Автономної Республіки Крим, областей.»;
 
      
6. 4) назву статті 64 доповнити словами «, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними»
 
      
7. 5) частину першу статті 64 після слів «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, « доповнити словами «, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними»;
 
      
8. 6) частину четверту статті 67 після слів «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, « доповнити словами «, бюджети об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними, «;
 
-4- Іщейкін К.Є.
Куліченко І.І.
Пункт 6 розділу І законопроекту вважати пунктом 2 та викласти в такій редакції:
«2) абзац перший частини четвертої статті 67 викласти в такій редакції:
«4. Бюджети об’єднаних територіальних громад, місцеві ради яких набули повноважень за результатами перших виборів до 15 жовтня року, що передує плановому, формуються відповідно до цього Кодексу на плановий бюджетний період з урахуванням таких особливостей»
/з метою врегулювання питань формування бюджетів об’єднаних територіальних громад за наслідками перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад/.
 
Враховано   2) абзац перший частини четвертої статті 67 викласти в такій редакції:
«4. Бюджети об’єднаних територіальних громад, місцеві ради яких набули повноважень за результатами перших виборів до 15 жовтня року, що передує плановому, формуються відповідно до цього Кодексу на плановий бюджетний період з урахуванням таких особливостей»;
 
9. 7) пункти 2, 4, 4--1, 5- частини першої статті 69--1 після слів «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, « доповнити словами «бюджетів об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними»;
 
      
10. 8) частину дев’яту статті 75 після слів «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, « доповнити словами «виконавчими органами рад об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними, «;
 
      
11. 9) частину другу та третю статті 86 після слів «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» доповнити словами «, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними.»;
 
      
12. 10) у статті 89 Закону:
 
      
13. назву статті доповнити словами «, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними»
 
      
14. частину першу після слів «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, « доповнити словами «, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними, «
 
      
15. 11) у статті 99 Закону:
 
-5- Іщейкін К.Є.
Куліченко І.І.
Пункт 11 розділу І законопроекту вважати пунктом 3 та викласти в такій редакції:
«3) у статті 99:
у назві та частині першій слова «об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» замінити словами «бюджетів об’єднаних територіальних громад»;
у частині другій слова «об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» замінити словами «бюджету об’єднаної територіальної громади», а слова «об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» замінити словами «бюджетах об’єднаних територіальних громад»;
 
Враховано   3) у статті 99:
у назві та частині першій слова «об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» замінити словами «бюджетів об’єднаних територіальних громад»;
у частині другій слова «об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» замінити словами «бюджету об’єднаної територіальної громади», а слова «об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» – словами «бюджетах об’єднаних територіальних громад»;
 
16. частину першу після слів «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, « доповнити словами «, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними»
 
      
17. частину другу після слів «об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, « доповнити словами «, бюджету об’єднаної територіальної громад, що визнана Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними, «;
 
      
18. частину другу після слів «об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, « доповнити словами «, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними, «
 
      
19. 12) частину другу статті 103--2 після слів «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» доповнити словами «, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними.»;
 
      
20. 13) частину другу статті 103--4 після слів «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» доповнити словами «, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними.»;
 
      
21. 14) абзац два пункту шість частини другої статті 105 після слів «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, « доповнити словами «, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними»;
 
      
22. 15) пункт два частини першої статті 115 після слів «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, « доповнити словами «, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними; «;
 
      
23. 16) у статті 122 Закону:
 
      
24. в першому реченні частини другої після слів «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, « доповнити словами «, бюджети об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними, «;
 
      
25. в другому реченні частини другої після слів «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, « доповнити словами «, рад об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними»;
 
      
26. 17) в розділі розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону:
 
      
27. у абзаці першому пункту 38 після слів «відповідно до закону та перспективного плану формування територій громад, « доповнити словами «, об’єднані територіальні громади, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними»
 
      
28. у абзаці першому пункту 38 після слів «що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, « доповнити словами «бюджету об’єднаної територіальної громади, що визнана Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможною»;
 
      
29. пункт 39 після слів «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, « доповнити словами об’єднаних «територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними»;
 
   4) у тексті Кодексу після пункту 2-1 частини першої статті 2 слова «бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» в усіх відмінках і числах замінити словами «бюджети об’єднаних територіальних громад» у відповідному відмінку і числі.
 
30. ІІ. Прикінцеві положення:
 
      
31. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-6- Одарченко Ю.В.
Розділ ІІ законопроекту доповнити пунктом 2 наступного змісту:
«2. Територіальні громади, до складу яких входять кілька населених пунктів, мають право прийняти рішення про відмову від участі у добровільному об’єднанні територіальних громад. У разі прийняття відповідною місцевою радою такого рішення ця територіальна громада для цілей Бюджетного кодексу України прирівнюється до об’єднаної територіальної громади, утвореної згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
 
Відхилено /не є предметом регулювання цього Кодексу та не унормовано у законі про добровільне об’єднання територіальних громад/  2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

    -7- Іщейкін К.Є.
Куліченко І.І.
Внести до тексту законопроекту необхідні техніко-юридичні та редакційні правки (включаючи правки для забезпечення узгодженості його положень з урахуванням врахованих пропозицій).
 
Враховано