Кількість абзаців - 11 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження гуманного ставлення до тварин (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження гуманного ставлення до тварин
 
   про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження гуманного ставлення до тварин
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 3. У статті 1 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 27, ст.230):
1) абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
"жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що спричинило мучення, завдало їм фізичного страждання , тілесні ушкодження, каліцтво або призвело до загибелі, нацьковування тварин одна на одну та на інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисмів мотивів, залишення домашніх та сільськогосподарських тварин напризволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин";
2) після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"пересувний звіринець - спеціально обладнані некапітальні споруди, тимчасові приміщення, транспорт, мобільні клітки, огорожі, інші пересувні конструкції, щовикористовуються закладами культури, цирками, пересувними цирками, гастрольними центрами та іншими особами для тримання і транспортування диких тварин з метою їх використання у цирковій, естрадній, розважальній діяльності (публічного і приватного характеру), а також для їх публічної демонстрації, залучення до показів, виставок, що не мають наукового значення".
У зв'язку з цим абзаци тринадцятий – п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим – шістнадцятим.
 
-1- Яценко А.В.
У розділі Ізаконопроекту:
Пункт 1 змінити та викласти в такій редакції:
"після слів "над тваринами" доповнити словами "у тому числі безпритульних, що зазнало каліцтва або привело до загибелі"
 
Враховано редакційно   3. У статті 1 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 27, ст.230):
1) абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
"жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що спричинило мучення, завдало їм фізичного страждання , тілесні ушкодження, каліцтво або призвело до загибелі, нацьковування тварин одна на одну та на інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисмів мотивів, залишення домашніх та сільськогосподарських тварин напризволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин";
2) після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"пересувний звіринець - спеціально обладнані некапітальні споруди, тимчасові приміщення, транспорт, мобільні клітки, огорожі, інші пересувні конструкції, щовикористовуються закладами культури, цирками, пересувними цирками, гастрольними центрами та іншими особами для тримання і транспортування диких тварин з метою їх використання у цирковій, естрадній, розважальній діяльності (публічного і приватного характеру), а також для їх публічної демонстрації, залучення до показів, виставок, що не мають наукового значення".
У зв'язку з цим абзаци тринадцятий – п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим – шістнадцятим.
 
    -2- Сотник О.С.
Пункт 1 розділу І виключити
 
Відхилено    
    -3- Крулько І.І.
Пункт 1 розділу І виключити
 
Відхилено    
    -4- Івченко В.Є.
Пункт 1 розділу І виключити
 
Відхилено    
    -5- Немировський А.В.
Мацола Р.М.
Шинькович А.В.
Чекіта Г.Л.
Абзац одинадцятий частини першої статті 1 закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" викласти в такій редакції:
"жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, що завдало мучення, каліцтва або призвело до загибелі, а також нацковування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисних мотивів"
 
Враховано редакційно    
    -6- Опанасенко О.В.
Сидорович Р.М.
Абзац одинадцятий частини першої статті Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" викласти в наступній редакції:
"жорстоке поводження з тваринами - дія або бездіяльність, які спричинили страждання, каліцтво, загибель тварин, або суперечить вимогам щодо благополуччя тварин"
 
Враховано редакційно    
    -7- Писаренко В.В.
Абзац одинадцятий частини першої статті Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" викласти в наступній редакції:
"жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів (крім, використання на полюванні та кінологічних заходів пов’язаних з полюванням), руйнування місць проживання диких тварин, покидання домашніх та сільськогосподарських тварин напризволяще, а також іншу дію (бездіяльність), яка тягне за собою хворобу, каліцтво, завдання болю, травму, виснаження від тривалого голодування або спраги, загибель тварин"
 
Враховано редакційно    
    -8- Рябчин О.М.
В абзаці одинадцятому частини першої статті 1 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" після слів "над тваринами" доповнити словами "що завдало їм фізичного страждання, тілесних ушкоджень"
 
Враховано редакційно    
    -9- Москаленко Я.М.
В статті 1 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" термін "жорстоке поводження з тваринами" викласти у наступній редакції:
"жорстоке поводження з тваринами – дії людини, не пов'язані з самообороною чи забоєм сільськогосподарських тварин, що наносять будь-яку шкоду тваринам, викликають у них фізичні або психічні страждання, знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких, або садистських методів, або з хуліганських мотивів, що призводять до каліцтва чи загибелі, а також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисних мотивів"
 
Враховано редакційно    
    -10- Помазанов А.В.
В абзаці одинадцятому частині першої статті 1 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" слова "що завдало каліцтва або призвело до загибелі" виключити
 
Враховано редакційно    
    -11- Кобцев М.В.
Абзац одинадцятий частини першої статті 1 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" викласти у такій редакції :
"жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, у тому числі порушення правил утримання тварин, ветеринарно-санітарних вимог утримання тварин у притулках та інших ветеринарних та/або санітарних правил утримання тварин, що завдало каліцтва або призвело до загибелі, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацьковування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисних мотивів"
 
Враховано редакційно    
    -12- Гуляєв В.О.
У абзаці 11 статті 1 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження "термін "жорстоке поводження" викласти у наступній редакції:
"жорстоке поводження з тваринами – умисна дія або бездіяльність, що призвела до загибелі або страждання тварини (тривале відчуття болю, страху чи інших фізичних або психічних страждань, хвороба, каліцтво, травма і таке інше), умертвіння тварини без застосування методів, що усувають відчуття тваринами болю чи страху, залишення тварин без піклування, а також нацьковування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисних мотивів"
 
Враховано редакційно    
    -13- Кужель О.В.
У пункті першому після слів "що завдало" доповнити словом "страждань"
 
Враховано редакційно    
    -14- Семенуха Р.С.
У Законі України "Про захист тварин від жорстокого поводження" абзац одинадцятий виключити.
 
Відхилено    
    -15- Колєсніков Д.В.
У проекті змін до статті 1 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" після дванадцятого абзацу додати новий абзац такого змісту: "Пересувний звіринець - спеціально обладнані некапітальні споруди, тимчасові приміщення, транспорт, мобільні клітки, огорожі, інші пересувні конструкції, які використовуються закладами культури, цирками, пересувними цирками, гастрольними центрами та іншими особами для тримання і транспортування диких тварин з метою їх використання у цирковій, естрадній, розважальній діяльності (публічного і приватного характеру), а також їх публічної демонстрації, залучення до показів, виставок, що не мають наукового спрямування"
 
Враховано редакційно    
    -16- Семенуха Р.С.
Пункт 1 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
"1. У Законі України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 27, ст.230):
1) у статті 1: абзац другий викласти в такій редакції:
"тварина - жива істота, яка відмінна від людини, але наділена розумовими здібностями та властивостями чутливості. До тварин відносяться сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові тварини";
 
Відхилено    
    -17- Семенуха Р.С.
Доповнити статтю 1 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" новими абзацами такого змісту:
"активні способи жорстокого поводження з тваринами - нанесення ушкоджень колючим чи ріжучим предметом, із застосуванням вогнепальної зброї, отруйних речовин, нанесення ударів, побоїв, що призвели до заподіяння тілесних ушкоджень, каліцтва або смерті тварини, травматична ампутація частин тіла тварини, розтин живої тварини, підпалювання, скидання з висоти, утоплення, закопування, нацькування однієї тварини на іншу, розведення собак, котів з метою збуту їх шкіри або м’яса, отримання продуктів і сировини тваринного походження, інші дії, які спричинили тілесні ушкодження, каліцтво чи смерть тварини, або умертвіння тварини особою, що не уповноважена на такі дії, або за відсутності встановлених законом підстав, чи негуманними методами";
"особа, уповноважена проводити умертвіння тварини – особа, яка має відповідну фахову освіту для здійснення ветеринарних процедур щодо тварин";
"пасивні способи жорстокого поводження з тваринами - ненадання тварині їжі, води, доступу до повітря, умисне утримання тварини у затісній клітці, на короткому ланцюгу або мотузці, що призвело до її мучення, умисне невжиття заходів для забезпечення своєчасного надання ветеринарної допомоги тварині, яка перебуває в небезпечному для життя або здоров’я стані";
 
Відхилено    
    -18- Семенуха Р.С.
Статтю 9 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" викласти в такій редакції:
"Стаття 9. Особливості утримання домашніх тварин
Дозволяється утримувати:
домашніх тварин - у квартирах, де проживає кілька сімей, - лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування;
домашніх тварин - у "зоокутках" дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів - з дозволу відповідного органу за погодженням з ;
домашніх тварин - у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому приміщенні) на прив'язі або без неї;
домашніх тварин - юридичними особами: для охорони - в обладнаних приміщеннях або на прив'язі або у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території; для дослідної мети - у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках;
собак - без повідків і намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках.
Особа, яка утримує домашню тварину, має право:
захищати права домашніх тварин від можливого порушення, у випадку хуліганських дій, необґрунтованих нападок, а також дій, що провокують агресивну поведінку тварини, у спосіб, що відповідає характеру цих дій та їх можливим наслідкам;
забезпечувати захист домашньої тварини від будь-яких посягань на її життя з боку людини або іншої тварини, у спосіб, що відповідає характеру посягання та його можливим наслідкам;
вимагати від інших людей чи посадових осіб органів державної влади й місцевого самоврядування належного поводження з твариною, що не суперечить принципу гуманності."
 
Відхилено    
    -19- Семенуха Р.С.
Статтю 16 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" викласти в такій редакції:
"Стаття 16. Регулювання чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини
Регулювання чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, здійснюється методами біостерилізації з подальшою їх вакцинацією проти сказу, кліпсуванням та поверненням до ареалу перебування (в місця вилову) для вільного проживання в середовищі населеного пункту або передачі під опіку в порядку, встановленому цим Законом, або методами евтаназії – виключно у випадку, визначеному абзацом п’ятим частини першої статті 17 цього Закону.
Для застосування евтаназії обставина, визначена абзацом п’ятим частини першої статті 17 цього Закону, повинна бути підтверджена комісією, що створюється при комунальній службі або підприємстві з утримання та поводження тваринами в населених пунктах з числа посадових (службових) осіб служби (підприємства). До складу комісії на громадських засадах обов’язково включаються представники громадських організацій, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження. Представники громадських організацій повинні становити не менше половини від загального складу такої комісії.
Тварини, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, стерилізовані та кліпсовані, за заявою фізичних осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських і благодійних організацій можуть бути передані їм під опіку.
Органи місцевого самоврядування здійснюють облік тварин, переданих під опіку, та фізичних осіб, підприємств, установ, організацій, громадських і благодійних організацій, які здійснюють їх опіку";
 
Відхилено    
    -20- Кужель О.В.
У Законі України "Про захист тварин від жорстокого поводження": речення статті 16 доповнити словами: "проте у будь-якому випадку методами, що виключають страждання тварин".
 
Відхилено    
    -21- Семенуха Р.С.
У частині першій статті 17 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження"
абзац другий доповнити словами " (виключно сільськогосподарських тварин)";
абзац п’ятий доповнити словами "виключно у випадку, коли зазначені тварини створюють реальну загрозу для життя або здоров’я людей";
 
Відхилено    
    -22- Семенуха Р.С.
Частину другу статті 18 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту, змінивши відповідно нумерацію наступних абзаців:
"розведення тварин з метою використання їх шкіри або м’яса, отримання продуктів і сировини тваринного походження (за виключенням сільськогосподарських тварин)";
 
Відхилено    
    -23- Семенуха Р.С.
У частині восьмій статті 20 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" слова "ведмедів та вовків" замінити словами "хребетних тварин".
 
Відхилено    
    -24- Семенуха Р.С.
Статтю 22 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" викласти в такій редакції:
"Стаття 22. Правила поводження з домашніми тваринами та обов?язки відповідальних осіб
Фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, зобов'язані дотримуватися вимог нормативно-правових актів, зазначених у статті 2 цього Закону, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил, а також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин.
Правила утримання домашніх тварин установлюються органами місцевого самоврядування на основі цього Закону та типових правил утримання тварин, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.
При поводженні з домашньою твариною відповідальна особа зобов'язана:
дбати про домашню тварину, забезпечити їй достатню кількість їжі та постійний доступ до води;
надавати можливість домашній тварині задовільняти свою потребу в русі, контактувати з собі подібними;
негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу про випадки заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров'ю людині або іншим тваринам, доставляти домашню тварину у ветеринарну установу для огляду;
забезпечувати своєчасне надання домашній тварині ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);
запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин;
дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, де утримується домашня тварина (місце постійного утримання), та норм співжиття.
При супроводженні домашньої тварини відповідальна особа зобов?язана:
забезпечити безпеку супроводжуваної домашньої тварини, а також безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою;
безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною.
При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.
Вигул домашніх тварин повинен здійснюватись за умови забезпечення безпеки громадян та інших тварин, майна фізичних та юридичних осіб.
Відповідальна особа самостійно та під свою відповідальність визначає вид та засоби безпеки при вигулі домашньої тварини.
При вигулі домашньої тварини відповідальна особа зобов?язана:
вести тварину на повідку при перетині проїзної частини автомобільної дороги, в місцях загального користування багатоквартирних будинків, біля дитячих чи спортивних майданчиків;
не допускати нанесення домашніми тваринами шкоди оточуючому середовищу;
не допускати забруднення місць та територій загального користування екскрементами домашньої тварини. У разі забруднення місць та територій загального користування екскрементами домашньої тварини відповідальні особи повинні забезпечити їх негайне прибирання;
забезпечити наявність на тварині відмітки із позначенням контактних даних відповідальної особи, а також у передбачених випадках – реєстраційних даних;
не допускати вигул домашніх тварин в місцях, де рішенням органів місцевого самоврядування це є забороненим. Така територія повинна бути позначена відповідними написами та знаками.
Забороняється вигул домашніх тварин особами, які не досягли 14-річного віку, крім собак дрібних порід, особами, що не спроможні контролювати поведінку тварини, у тому числі тим, які перебувають у стані алкогольного чи іншого сп?яніння або реакція яких знижена через вживання лікарських засобів."
 
Відхилено    
    -25- Семенуха Р.С.
У статті 23 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" абзац другий частини другої доповнити комою та словами ", особам, які здійснюють їх опіку"; доповнити статтю частинами п’ятою, шостою такого змісту:
"Особи, які здійснюють опіку тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, зобов’язані:
забезпечувати потребу тварини в їжі та воді;
забезпечувати щорічну вакцинацію тварини;
забезпечувати своєчасне надання хворій тварині ветеринарної допомоги;
негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу про випадки заподіяння твариною ушкоджень здоров'ю людині або іншим тваринам, доставляти тварину у ветеринарну установу для огляду;
виконувати інші обов‘язки, передбачені правилами опіки тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, установленими органами місцевого самоврядування на основі цього Закону.
Особа, яка здійснює опіку тварини, має ті ж права, які надані особі, яка утримує домашню тварину, відповідно до цього Закону."
 
Відхилено    
    -26- Кужель О.В.
У Законі України "Про захист тварин від жорстокого поводження": частину четверту статті 24 доповнити словами: "які здійснюють свою діяльність методами, що виключають страждання тварин".
 
Відхилено    
    -27- Семенуха Р.С.
У статті 24 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" у назві, частинах п'ятій – сьомій слово "домашніх" замінити словом "безпритульних";
частину першу доповнити словами « (крім кліпсованих тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини»;
частину дев’яту викласти в такій редакції:
"Виловлені бродячі домашні тварини та некліпсовані тварини, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, протягом п'яти днів з дня їх вилову утримуються на карантинних майданчиках служби або підприємства, що здійснює вилов, і можуть бути передані спеціалізованим організаціям за їх бажанням для передачі їх у спеціалізовані притулки або суб’єктам, зазначеним у статті 16 цього Закону, під опіку. Виловлені тварини, не передані спеціалізованим організаціям за їх бажанням для передачі їх у спеціалізовані притулки, або суб’єктам, зазначеним у статті цього Закону, під опіку, підлягають біостерилізації з подальшою їх вакцинацією проти сказу, кліпсуванням та поверненням до ареалу перебування (в місця вилову) для вільного проживання в середовищі населеного пункту.";
частину одинадцяту доповнити реченням такого змісту:
"Не допускається умертвіння безпритульної тварини, крім випадку, передбаченого абзацом п’ятим частини першої статті 17 цього Закону."
доповнити статтю частиною тринадцятою такого змісту:
"Власники зобов'язані протягом тридцяти днів утримувати таких тварин в ізольованому приміщенні і за вказівкою ветеринарної установи доставляти їх для огляду."
 
Відхилено    
    -28- Кужель О.В.
У Законі України "Про захист тварин від жорстокого поводження": частину першу статті 26 доповнити словами: "проте у будь-якому випадку методами, що виключають страждання тварин".
 
Відхилено    
5. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) текст статті 89 викласти в такій редакції:
"Жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, завдання побоїв або вчинення інших насильницьких дій, що завдали тварині фізичного болю, страждань і не спричинили тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, залишення тварин напризволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин, -
тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров'я.
Ті самі дії, вчинені стосовно двох і більше тварин, або групою осіб, або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, пропаганда жорстокого поводження з тваринами -
тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров'я.
Насильницькі дії стосовно тварин, спрямовані на задоволення статевої пристрасті, -
тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров'я",
2) статтю 221 після слів два та цифр "статтями 85-1, 88-88-2" доповнити цифрами "89";
3) у частині першій статті 222 слово та та цифри "стаття 44-1," замінити словом та цифрами "стаття 89";
4) абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр "51-2" доповнити цифрами "88-1, 89".
 
-29- Семенуха Р.С.
Пункт 2 розділу І викласти в такій редакції:
"2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення:
1) у статті 88-1:
абзац перший частини першої доповнити розділовими знаками та словами ", у тому числі вчинення угод, що тягнуть за собою перехід права власності на тварину в місцях, прямо не передбачених для цього в правилах утримання домашніх тварин, які установлюються органами місцевого самоврядування, а так само продаж тварини за відсутності передбачених законодавством ветеринарних документів,";
в абзаці другому частини першої слова "від тридцяти до ста" замінити словами "від ста до двохсот";
в абзаці другому частини другої слова "від ста до двохсот п’ятнадцяти" замінити словами "від двохсот до трьохсот";
в абзаці другому частини третьої слова "від трьох до п’ятдесяти" замінити словами "від десяти до ста";
доповнити статтю приміткою такого змісту:
"Примітка: конфіскація тварини не застосовується, якщо є достатні підстави вважати, що правопорушник, якого притягнуто до відповідальності за цією статтею, в подальшому забезпечить належні відповідно до закону умови утримання відповідного об’єкту тваринного або рослинного світу, дикої тварини, щодо якого (якої) він вчинив правопорушення.";
 
Відхилено   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) текст статті 89 викласти в такій редакції:
"Жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, завдання побоїв або вчинення інших насильницьких дій, що завдали тварині фізичного болю, страждань і не спричинили тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, залишення тварин напризволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин, -
тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров'я.
Ті самі дії, вчинені стосовно двох і більше тварин, або групою осіб, або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, пропаганда жорстокого поводження з тваринами -
тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров'я.
Насильницькі дії стосовно тварин, спрямовані на задоволення статевої пристрасті, -
тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров'я",
2) статтю 221 після слів два та цифр "статтями 85-1, 88-88-2" доповнити цифрами "89";
3) у частині першій статті 222 слово та та цифри "стаття 44-1," замінити словом та цифрами "стаття 89";
4) абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр "51-2" доповнити цифрами "88-1, 89".
 
    -30- Семенуха Р.С.
Статтю 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти в такій редакції:
"Стаття 89. Жорстоке поводження з тваринами
Жорстоке поводження з твариною, вчинене пасивним способом, якщо це не спричинило , каліцтво або смерть тварини, а так само умисне завдання побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали тварині фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень, -
тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини чи без такої.
Будь-яке з діянь, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене стосовно двох і більше тварин, або групою осіб, або особою, яку протягом року піддано адміністративному стягненню за такі порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини чи без такої.
Примітка:
1. Пасивними способами у цій статті є ненадання тварині їжі, води, доступу до повітря, умисне утримання тварини у затісній клітці, на короткому ланцюгу або мотузці, що призвело до її мучення, умисне невжиття заходів для забезпечення своєчасного надання ветеринарної допомоги тварині, яка перебуває в небезпечному для життя або здоров’я стані.
2. Конфіскація тварини у випадках, передбачених цієї статтею, застосовується виключно, якщо є достатні підстави вважати, що подальше перебування тварини у власника створює загрозу для її життя або здоров’я.";
 
Враховано редакційно    
    -31- Немировський А.В.
Мацола Р.М.
Шинькович А.В.
Чекіта Г.Л.
Статтю 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти в такій редакції:
"Жорстоке поводження з тваринами, їх мордування або вчинення інших дій, що призвели до їх мучення, -
тягнуть за собою накладання штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
2. Насильницькі дії у відношенні до тварин, спрямовані на задоволення статевої пристрасті, -
тягнуть за собою накладання штрафу від трьохсот до шестисот неоподатковуваного мінімуму доходів громадян."
 
Враховано редакційно    
    -32- Сотник О.С.
Пункт 2 розділу І викласти у такій редакції:
"Стаття 89. Жорстоке поводження з тваринами
Жорстоке поводження з твариною, вчинене пасивним способом, якщо це не спричинило тілесні ушкодження, каліцтво або загибель тварини, а так само умисне завдання побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали тварині фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень, -
тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини чи без такої.
Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені стосовно двох і більше тварин, або групою осіб, або особою, яку протягом року піддано адміністративному стягненню за такі порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб з конфіскацією тварини чи без такої.
Примітки:
1. Під пасивними способами жорстокого поводження з тваринами у цій статті слід розуміти ненадання їжі, води доступу до повітря, умисне утримання тварини у затісній клітці, на короткому ланцюгу або мотузці, що призвело до її мучення, умисне невживання заходів для забезпечення своєчасного надання ветеринарної допомоги тварині, яка перебуває в небезпечному для життя або здоров'я стані.
2. Конфіскація тварини у випадках, передбачених цією статтею, застосовується виключено, якщо є достатні підстави вважати, що подальше перебування тварини у власника створює загрозу для її життя або здоров'я".
 
Враховано редакційно    
    -33- Москаленко Я.М.
Статтю 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти в наступній редакції:
"Стаття 89. Жорстоке поводження з тваринами
Жорстоке поводження з тваринами, їх мордування або умисне вчинення інших дій, не пов'язаних із самообороною, що призвели до фізичних або психічних страждань, але не призвели до каліцтва чи загибелі –
тягнуть за собою накладання штрафу віл двохсот до п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цієї тварини, якщо вона є приватною власністю порушника"
 
Враховано редакційно    
    -34- Рябчин О.М.
У статті 89 Кодексу про адміністративні правопорушення після слів "каліцтва" доповнити словами "а також виколристання тварин під час жебрацтва"
 
Відхилено    
    -35- Івченко В.Є.
Пункт 2 розділу І викласти у такій редакції:
"2. У Кодексі України поро адміністративні правопорушення :
статтю 89 викласти у такій редакції:
"Жорстоке поводження з тваринами
Жорстоке поводження з твариною, вчинене з необережності, а також неналежний догляд за домашньою, сільськогосподарською та/або дикою твариною, що утримуються у неволі або в напіввільних умовах, якщо це призвело мучення, каліцтва або загибелі тварини, відмова власника домашньої тварини, дикої тварини, що утримується у неволі або в напіввільних умовах, від подальшого утримання даної тварини, внаслідок чого дика чи домашня тварина стала безпритульною, -
тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладання штрафу від п'ятсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цієї тварини, яка є приватною власністю порушника."
 
Враховано редакційно    
    -36- Кобцев М.В.
Статтю 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти в такій редакції:
"Жорстоке поводження з тваринами, у тому числі порушення правил утримання тварин, ветеринарно-санітарних вимог утримання тварин у притулках та інших ветеринарних та/або санітарних правил утримання тварин, їх мордування або вчинення інших дій, що призвели до їх мучення чи каліцтва, -
тягнуть за собою накладання штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів громадян"
 
Враховано редакційно    
    -37- Писаренко В.В.
Статтю 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення викласмти у такій редакції:
"Стаття 89. Жорстоке поводження з тваринами
Знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, руйнування місць проживання диких тварин, покидання домашніх та сільськогосподарських тварин напризволяще, а також іншу дію (бездіяльність), яка тягне за собою хворобу, травму, каліцтво, виснаження від тривалого голодування, надмірних фізіологічних та психологічних навантажень –
тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин або без такої"
 
Враховано редакційно    
    -38- Гуляєв В.О.
Статтю 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення доповнити наступним пунктом:
"Ті самі ді, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -
караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до від одного року, або позбавлення волі на той самий строк.
 
Враховано редакційно    
    -39- Яценко А.В.
Пункт "а" пункту 2 змінити і викласти в такій редакції:
"Жорстоке поводження з тваринами, вчинене без мети заподіяння тварині страждань, каліцтва або загибелі, а також неналежний догляд за домашніми, сільськогосподарськими тваринами та дикими тваринами, що утримуються у неволі, -";
"
 
Враховано редакційно    
    -40- Опанасенко О.В.
Сидорович Р.М.
Підпункт а) пункту 2 розділу І викласти в наступній редакції:
"Порушення встановлених правил утримання та поводження з тваринами, яке не призвело до страждань, каліцтва або загибелі тварин, пропаганда жорстокого поводження з тваринами, -
 
Враховано редакційно    
    -41- Помазанов А.В.
У статті 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення слова "чи каліцтва" замінити словами "завдання тваринам тілесних ушкоджень"
 
Враховано редакційно    
    -42- Кужель О.В.
У пункті другому перед словами "мучення та каліцтва" доповнити словом "страждань".
 
Враховано редакційно    
    -43- Крулько І.І.
Пункт 2 розділу І викласти в наступній редакції:
"2 У Кодексі про адміністративні правопорушення:
а) статтю 89 викласти у такій редакції:
"Жорстоке поводження з тваринами
Жорстоке поводження з твариною, вчинене з необережності, а також неналежний догляд за домашньою, сільськогосподарською та/або дикою твариною, що утримується у неволі або в напіввільних умовах, якщо це призвело до мучення, каліцтва або загибелі тварини, відмова власника домашньої тварини, дикої тварини, що утримується у неволі або в напіввільних умовах, від подальшого утримання даної тварини, внаслідок чого дика чи домашня тварина стала безпритульною, -
тягнуть за собою накладання штрафу від двохсот до п'ятсот неоподатковуваного мінімуму громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладання штрафу від п'ятсот до тисячі неоподковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цієї тварини, яка є приватною власністю порушника".
 
Враховано редакційно    
    -44- Семенуха Р.С.
Статтю 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти в такій редакції:
"Стаття 154. Порушення правил тримання, вигулу чи супроводження домашніх тварин
Тримання домашніх тварин та їх вигул у місцях, де це заборонено відповідними правилами, а так само невиконання вимоги щодо прибирання екскрементів домашньої тварини під час її вигулу, а так само приведення в громадські місця або вигулювання без повідків і намордників собак, породи яких визнані як потенційно небезпечні згідно правилами утримання домашніх тварин в населених пунктах (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку), а так само порушення інших правил вигулу або супроводження домашніх тварин, якщо це створило реальну загрозу спричинення шкоди здоров?ю чи майну фізичних або юридичних осіб, -
тягне за собою попередження або накладення штрафу від п?яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людей або їх майну, а так само повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених цієї статті -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин чи без такої і на посадових осіб - від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка: конфіскація тварини у випадку, передбаченому частиною другою цієї статті, застосовується виключно, якщо є достатні підстави вважати, що подальше перебування тварини у власника створює реальну загрозу повторного спричинення шкоди здоров?ю чи майну інших фізичних осіб або майну юридичних осіб."
 
Відхилено    
    -45- Писаренко В.В.
Статтю 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти у новій редакції:
"Стаття 154. Порушення правил тримання собак і котів
Тримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними правилами, чи понад установлену кількість, без письмової згоди повнолітніх осіб іншої сім`ї, що проживають в одній квартирі з домашніми тваринами; порушення ветеринарно-санітарних вимог щодо утримання та розведення домашніх тварин; тримання незареєстрованих собак; вигулювання собак без повідків, а собак потенційно небезпечних порід і без намордників; залишення домашніх тварин без догляду поза межами місць утримання; відчуження тварин у невизначених для цього місцях та без ветеринарного документа встановленого зразка; відмова в наданні тварини для обстеження на наявність небезпечного захворювання; забруднення екскрементами тварин місць загального користування та громадських місць –
тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб накладення штрафу — від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров`ю людей або їх майну, а так само повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті,-
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин, на посадових осіб накладання штрафу – від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімум доходів громадян"
 
Відхилено    
    -46- Семенуха Р.С.
Статтю 221 Кодексу України про адміністративні правопорушення після цифри "88-2" доповнити словами "89 (крім диких тварин)";
 
Враховано редакційно    
    -47- Писаренко В.В.
Статтю 221 Кодексу України про адміністративні правопорушення після слів, цифр та знаків "стаття 85-1, 88-88-2" доповнити цифрою "89"
 
Враховано    
    -48- Крулько І.І.
Частину першу статті 222 після слів "стаття 44-1" доповнити словами та цифрами: "стаття 89".
 
Враховано    
    -49- Івченко В.Є.
Частину першу статті 222 після слів "стаття 44-1" доповнити словами та цифрами "стаття 89";
 
Враховано    
    -50- Семенуха Р.С.
Абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення після цифри доповнити цифрами та словами
 
Враховано редакційно    
    -51- Писаренко В.В.
Абзац другий пункту першого частини першої статті 255 після слів, цифр та знаків " (частина перша статті 44, статті 440-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2-" доповнити цифрою "89"
 
Враховано редакційно    
    -52- Семенуха Р.С.
Доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 265-3 такого змісту:
"Стаття 265-3. Тимчасове вилучення тварини
Тимчасово вилучена тварина передається у притулок для тварин або громадській організації, статутною метою якої є захист тварин від жорстокого поводження (за згодою)."
 
Відхилено    
    -53- Сотник О.С.
У Кримінальному кодексі України додати нову статтю 265-3 такої редакції:
"Стаття 265-3. Тимчасове вилучення тварини
У разі наявності підстав вважати, що власником тварини вчинено порушення, передбачене статтями 89 цього Кодексу, та за наявності підстав вважати, що подальше перебування тварини у власника створює загрозу для її життя чи здоров’я або створює загрозу здоров?ю чи майну інших фізичних осіб або майну юридичних осіб, працівник уповноваженого підрозділу Національної поліції тимчасово вилучає тварину до набрання законної сили рішенням суду у справі про адміністративне правопорушення. Про тимчасове вилучення тварини робиться запис у протоколі про адміністративне правопорушення.
У випадку, якщо судом не прийнято рішення щодо конфіскації тварини, особа має право звернутися за отриманням вилученої тварини. Таке звернення особи є обов'язковим для його виконання.
Тимчасово вилучена тварина передається у притулок для тварин або громадській організації, статутною метою якої є захист тварин від жорстокого поводження (за згодою)"
 
Відхилено    
    -54- Сотник О.С.
У Кримінальному кодексі України статтю 59 доповнити частиною четвертою такої редакції:
"4. Конфісковані тварини передаються в притулок для тварин або громадським організаціям, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження, що забезпечують утримання таких тварин."
 
Відхилено    
    -55- Семенуха Р.С.
У Кримінальному кодексі України:
у статті 59:
частину другу після слів «проти основ національної безпеки України та громадської безпеки» доповнити комою та словами «, громадського порядку та моральності»;
доповнити частиною четвертою такого змісту: "4. Конфісковані тварини передаються в притулок для тварин або громадським організаціям, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження, що забезпечують утримання таких тварин.";
 
Відхилено    
    -56- Семенуха Р.С.
У статті 167 Кримінального процесуального кодексу України:
частину першу доповнити абзацом такого змісту:
"Цим Кодексом можуть встановлюватися особливості тимчасового вилучення окремих видів майна.";
доповнити частиною третьою такого змісту: "3. Тварина, що є предметом кримінального правопорушення, передбаченого статтею 299 Кримінального кодексу України, підлягає тимчасовому вилученню за наявності обґрунтованої підозри, що подальше перебування тварини у власника створює загрозу для її життя або здоров’я.";
 
Відхилено    
    -57- Сотник О.С.
У статті 167 Кримінального процесуального кодексу України доповнити абзацом другим такої редакції:
"Цим Кодексом можуть встановлюватися особливості тимчасового вилучення окремих видів майна."
Додати частину третю такої редакції:
"3. Тварина, що є предметом кримінального правопорушення, передбаченого статтею 299 Кримінального кодексу України, підлягає тимчасовому вилученню за наявності обгрунтованої підозри, що подальше перебування тварини у власника створює загрозу для її життя або здоров'я".
 
Відхилено    
    -58- Семенуха Р.С.
У статті 168 Кримінального процесуального кодексу України доповнити новою частиною такого змісту:
"3. Тимчасове вилучення тварини здійснюється за постановою слідчого. Виконання постанови покладається на уповноважених службових осіб органів Національної поліції.";
У зв’язку з цим частини третю – четверту вважати відповідно частинами четвертою – п’ятою.
частину четверту доповнити абзацом такого змісту:
"Після тимчасового вилучення тварини уповноважена службова особа зобов’язана забезпечити передачу тварини у притулок для тварин або громадській організації, статутною метою якої є захист тварин від жорстокого поводження.";
 
Відхилено    
    -59- Сотник О.С.
У статті 168 Кримінального процесуального кодексу України доповнити новою частиною такого змісту:
"3. Тимчасове вилучення тварини здійснюється за постановою слідчого. Виконання постанови покладається на уповноважених службових осіб органів Національної поліції.";
У зв’язку з цим частини третю – четверту вважати відповідно частинами четвертою – п’ятою.
частину четверту доповнити абзацом такого змісту:
"Після тимчасового вилучення тварини уповноважена службова особа зобов’язана забезпечити передачу тварини у притулок для тварин або громадській організації, статутною метою якої є захист тварин від жорстокого поводження.";
 
Відхилено    
    -60- Семенуха Р.С.
Статтю 169 Кримінального процесуального кодексу України доповнити частиною такого змісту:
"2. Тимчасово вилучена тварина повертається за заявою особи, у якої вона була вилучена:
1) на підставі постанови прокурора, якщо він визнає вилучення тварини безпідставним;
2) якщо за результатами судового розгляду у кримінальному провадженні судом не прийнято рішення щодо конфіскації тварини.
За відсутності заяви особи, у якої тварина була вилучена, вона залишається у притулку для тварин або громадської організації, статутною метою якої є захист тварин від жорстокого поводження, до якої її було передано відповідно до статті 168 цього Кодексу."
 
Відхилено    
    -61- Сотник О.С.
Статтю 169 Кримінального процесуального кодексу України доповнити частиною другою такої редакції:
"2. Тимчасово вилучена тварина повертається за заявою особи, у якої вона була вилучена:
1) на підставі постанови прокурора, якщо він визнає вилучення тварини безпідставним;
2) якщо за результатами судового розгляду у кримінальному провадженні судом не прийнято рішення щодо конфіскації тварини.
За відсутності заяви особи, у якої тварина була вилучена, вона залишається у притулку для тварин або громадської організації, статутною метою якої є захист тварин від жорстокого поводження, до якої її було передано відповідно до статті 168 цього Кодексу."
 
Відхилено    
6. 2. статтю 299 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) статтю 299 викласти в такій редакції:
"Стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами
Жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних у тому числі безпритульними тваринами, що вчинене умисно та призвело до каліцтва чи загибелі тварини, а також нацьковування тварин одна на одну чи інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисних мотивів, публічні заклики до вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, а також поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій -
караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.
Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього чи неповнолітнього, -
караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені з особливою жорстокістю або у присутності малолітнього чи неповнолітнього, або щодо двох і більше тварин, або повторно, або групою осіб, або вчинене активним способом -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років".
 
-62- Писаренко В.В.
Статтю 299 Кримінального кодексу України викласти у новій редакції:
"Жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, що призвело до їх загибелі, - карається штрафом від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаною із поводженням з тваринами на строк до двох років з конфіскацією тварини.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у присутності неповнолітнього, -
караються штрафом до п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаної із поводженням з тваринами на строк до чотирьох років з конфіскацією тварини"
 
Враховано редакційно   2. статтю 299 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) статтю 299 викласти в такій редакції:
"Стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами
Жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних у тому числі безпритульними тваринами, що вчинене умисно та призвело до каліцтва чи загибелі тварини, а також нацьковування тварин одна на одну чи інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисних мотивів, публічні заклики до вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, а також поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій -
караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.
Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього чи неповнолітнього, -
караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені з особливою жорстокістю або у присутності малолітнього чи неповнолітнього, або щодо двох і більше тварин, або повторно, або групою осіб, або вчинене активним способом -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років".
 
    -63- Немировський А.В.
Мацола Р.М.
Шинькович А.В.
Чекіта Г.Л.
Статтю 299 Кримінального кодексу України викласти в такій редакції:
"Стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами
Жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних, тобто умисне діяння, що призвело до каліцтва чи загибелі тварини, а також нацькування зазначених тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисних мотивів, -
караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього чи неповнолітнього, -
караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
3. Діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені з особою жорстокістю, або вони призвели до каліцтва чи загибелі, або вчинені групою осіб, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
4. Діяння, передбачені частиною першою, другою, або третьою цієї статті, вчинені внаслідок необережності, -
караються арештом на строк до шщести місяців".
 
Враховано редакційно    
    -64- Москаленко Я.М.
Статтю 299 Кримінального кодексу України викласти в наступній редакції:
"Стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами
1. Знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, дії людини не пов'язані з самообороною чи забоєм сільськогосподарських тварин, що наносять будь-яку шкоду тваринам, вчинені із застосуванням жорстоких або садистських методів, або з хуліганських мотивів, а також нацьковування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисних мотивів та як наслідок призводить до каліцтва чи загибелі,-
караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років з конфіскацією цієї тварини, якщо така є приватною власністю порушника.
2. Ті самі дії, вчинені у присутності малолітньго чи неповнолітнього, повторного чи за попередньою змовою групою осіб –
караються обмеженням волі на строк від
трьох до п'яти років або позбавленням волі на той саме строк з конфіскацією цієї тварини, якщо така є приватною власністю порушника"
 
Враховано редакційно    
    -65- Сотник О.С.
У Кримінальному кодексі України статтю 299 викласти в такій редакції:
"Стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами
1. Жорстоке поводження з твариною, вчинене пасивним способом, якщо воно призвело до каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я тварини, -
караються арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років, з конфіскацією тварини.
2. Жорстоке поводження з твариною, вчинене пасивним способом, якщо воно призвело до загибелі тварини, або вчинене активним способом, -
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією тварини.
3. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене у присутності малолітнього чи неповнолітнього, або щодо двох і більше тварин, або повторно, або групою осіб, або вчинене активним способом, якщо воно призвело до загибелі тварини, -
караються обмеженням волі на строк від двох до трьох років, з конфіскацією тварини.
3. Жорстоке поводження з твариною, вчинене пасивним способом, якщо воно призвело до смерті тварини, або вчинене активним способом, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією тварини.
4. Публічні заклики до вчинення дій, які мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, -
караються арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років з конфіскацією тварини.
караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з конфіскацією тварини.
5. Діяння, передбачені частиною четвертою цієї статті, вчинені повторно, або групою осіб, або з використанням засобів масової інформації, -
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією тварини.
Примітки:
1. Під пасивними способами жорстокого поводження з тваринами у цій статті слід розуміти ненадання тварині їжі, води, доступу до повітря, умисне утримання тварини у затісній клітці, на короткому ланцюгу або мотузці, що призвело до її мучення, умисне невжиття заходів для забезпечення своєчасного надання ветеринарної допомоги тварині, яка перебуває в небезпечному для життя або здоров’я стані.
2. Під активними способами жорстокого поводження з тваринами у цій статті слід розуміти нанесення ушкоджень колючим чи ріжучим предметом, із застосуванням вогнепальної зброї, отруйних речовин, нанесення ударів, побоїв, що призвели до заподіяння тілесних ушкоджень, каліцтва або смерті тварини, травматична ампутація частин тіла тварини, розтин живої тварини, підпалювання, скидання з висоти, утоплення, закопування, нацькування однієї тварини на іншу, розведення собак, котів з метою збуту їх шкіри або м’яса, отримання продуктів і сировини тваринного походження, інші дії, які спричинили тілесні ушкодження, каліцтво чи смерть тварини, або умертвіння тварини особою, що не уповноважена на такі дії, або за відсутності встановлених законом підстав, чи негуманними методами.
3. Під діяннями, які мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, у цій статті слід розуміти активні та пасивні способи жорстокого поводження".
 
Враховано редакційно    
    -66- Семенуха Р.С.
Статтю 299 Кримінального кодексу України викласти в такій редакції:
"Стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами
1. Жорстоке поводження з твариною, вчинене пасивним способом, якщо воно призвело до каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я тварини, -
караються арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років, з конфіскацією тварини.
2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене у присутності малолітнього чи неповнолітнього, -
караються обмеженням волі на строк від двох до трьох років, з конфіскацією тварини.
3. Жорстоке поводження з твариною, вчинене пасивним способом, якщо воно призвело до смерті тварини, або вчинене активним способом, -
караються позбавленням волі на строк до трьох років з конфіскацією тварини.
4. Діяння, передбачене частиною третьою цієї статті, вчинене у присутності малолітнього чи неповнолітнього, або щодо двох і більше тварин, або повторно, або групою осіб, або вчинене активним способом, якщо воно призвело до смерті тварини -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з конфіскацією тварини.
Примітка.
1. У цій статті під пасивними способами слід розуміти ненадання тварині їжі, води, доступу до повітря, умисне утримання тварини у затісній клітці, на короткому ланцюгу або мотузці, що призвело до її мучення, умисне невжиття заходів для забезпечення своєчасного надання ветеринарної допомоги тварині, яка перебуває в небезпечному для життя або здоров’я стані.
2. У цій статті під активними способами слід розуміти нанесення ушкоджень колючим чи ріжучим предметом, із застосуванням вогнепальної зброї, отруйних речовин, нанесення ударів, побоїв, що призвели до заподіяння тілесних ушкоджень, каліцтва або смерті тварини, травматична ампутація частин тіла тварини, розтин живої тварини, підпалювання, скидання з висоти, утоплення, закопування, нацькування однієї тварини на іншу, розведення собак, котів з метою збуту їх шкіри або м’яса, отримання продуктів і сировини тваринного походження, інші дії, які спричинили тілесні ушкодження, каліцтво чи смерть тварини, або умертвіння тварини особою, що не уповноважена на такі дії, або за відсутності встановлених законом підстав, чи негуманними методами";
 
Враховано редакційно    
    -67- Івченко В.Є.
Пункт а) пункту 3 Розділу І викласти в такій редакції:
"Жорстоке поводження з твариною, що відноситься до хребетних, вчинене умисно, -
карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років".
 
Враховано редакційно    
    -68- Дейдей Є.С.
Доповнити п. 1 статті 299 Жорстоке поводження з тваринами пп. 1.1. наступного змісту:
"1.1. Виготовлення з метою розповсюдження матеріалів із закликами до жорстокого поводження з твариною, яка відноситься до хребетних, чи до спричинення такій тварині смерті, або розповсюдження таких матеріалів, -
караються штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом до шести місяців."
 
Враховано редакційно    
    -69- Яценко А.В.
Пункт третій доповнити новими підпунктом "а" такого змісту:
а) абзац перший частини першої після слів "на тваринами" доповнити словами "у тому числі безпритульних, а також домашніх, сільськогосподарських та диких тварин, що утримуються у неволі"
 
Враховано редакційно    
    -70- Крулько І.І.
Підпункт а) пункту 3 розділу І викласти у такій редакції:
"Жорстоке поводження з твариною, що відноситься до хребетних, вчинене умисно, -
карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років".
 
Враховано редакційно    
    -71- Опанасенко О.В.
Сидорович Р.М.
У пункті 3 розділу І у підпункті а) після словосполучення "до трьох років" доповнити словосполученням "з конфіскацією тварин".
 
Відхилено    
    -72- Опанасенко О.В.
Сидорович Р.М.
У підпункті б) пункту 3 розділу І словосполучення "той самий строк" замінити словосполученням "строк від одного до трьох років з конфіскацією тварин"
 
Враховано редакційно    
    -73- Яценко А.В.
У пункті "в" внести редакційну правку: слово "особою" замінити словом "особливою"
 
Враховано    
    -74- Опанасенко О.В.
Сидорович Р.М.
У підпункті б) пункту 3 розділу І словосполучення "з особливою жорстокістю, або якщо вони призвели до каліцтва чи загибелі, або вчинені групою осіб" замінити на словосполучення "повторно, або групою осіб"
 
Враховано редакційно    
    -75- Рябчин О.М.
У частині третій статті 299 Кримінального кодексу України слово "особою" замінити словом "особливою"
 
Враховано    
    -76- Кобцев М.В.
У частині третій статті 299 Кримінального кодексу України слово "особою" замінити словом "особливою"
 
Враховано    
    -77- Семенуха Р.С.
Доповнити Кримінальний кодекс України статтею 299-1 такого змісту:
"Стаття 299-1.
Публічні заклики, розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого поводження з тваринами
Публічні заклики до вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, -
караються обмеженням волі на строк від двох до трьох років.
Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно, або групою осіб, або з використанням засобів масової інформації, -
караються позбавленням волі на строк від двох до трьох років.
Примітка.
У цій статті під діяннями, які мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, слід розуміти активні та пасивні способи жорстокого поводження, зазначені в примітці до статті 299 цього Кодексу".
 
Відхилено    
    -78- Сотник О.С.
3) у Кримінальному процесуальному Кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88):
а) у статті 167:
частину першу доповнити абзацом другим такої редакції: "Цим Кодексом можуть встановлюватися особливості тимчасового вилучення окремих видів майна."
додати частину третю такої редакції: "3. Тварина, що є предметом кримінального правопорушення, передбаченого статтею 299 Кримінального кодексу України, підлягає тимчасовому вилученню за наявності обґрунтованої підозри, що подальше перебування тварини у власника створює загрозу для її життя або здоров’я. "
 
Відхилено    
    -79- Сотник О.С.
3) у Кримінальному процесуальному Кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88):
б) у статті 168:
додати нову частину третю такої редакції: "3. Тимчасове вилучення тварини здійснюється за постановою слідчого. Виконання постанови покладається на уповноважених службових осіб органів Національної поліції.», відповідно частини третю та четверту вважати частинами четвертою та п’ятою.
частину четверту доповнити абзацом другим такої редакції: "Після тимчасового вилучення тварини уповноважена службова особа зобов’язана забезпечити передачу тварини у притулок для тварин або громадській організації, статутною метою якої є захист тварин від жорстокого поводження."
в) доповнити статтю 169 частиною другою такої редакції:
"2. Тимчасово вилучена тварина повертається за заявою особи, у якої вона була вилучена:
1) на підставі постанови прокурора, якщо він визнає вилучення тварини безпідставним;
2) якщо за результатами судового розгляду у кримінальному провадженні судом не прийнято рішення щодо конфіскації тварини.
За відсутності заяви особи, у якої тварина була вилучена, вона залишається у притулку для тварин або громадської організації, статутною метою якої є захист тварин від жорстокого поводження, до якої її було передано відповідно до статті 168 цього Кодексу."
 
Відхилено    
7. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
8. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-80- Семенуха Р.С.
Пункт 1 частини другої доповнити словами: "та вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності"
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
9. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
-81- Писаренко В.В.
Пункт другий розділу ІІ "Прикінцеві положення" виключити
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
    -82- Крулько І.І.
Пункт 2 розділу ІІ вилучити. У зв'язку з цим пункт 3 вважати пунктом 2.
 
Враховано    
    -83- Івченко В.Є.
Пункт 2 розділу ІІ вилучити. У зв'язку з цим пункт 3 вважати пунктом 2.
 
Враховано    
    -84- Семенуха Р.С.
Пункти 2 та 3 1 частини другої замінити пунктами такого змісту:
"2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування прийняти рішення, необхідні для реалізації цього Закону."
 
Враховано редакційно    
10. -85- Сотник О.С.
Пункт 3 розділу ІІ законопроекту виключити
 
Враховано  
    -86- Писаренко В.В.
Пункт третій розділу ІІ "Прикінцеві положення" викласти у такій редакції:
"2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами державної виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону".
 
Враховано редакційно    
    -87- Івченко В.Є.
Пункт 3 Розділу ІІ викласти у такій редакції:
"2. Кабінету Міністрів України:
у тримісячний строк з дня набрання чинності цім Законом привести сої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нових та приведення у відповідність із цим Законом чинних підзаконних актів міністерств та інших органів виконавчої влади."
 
Враховано редакційно    
    -88- Крулько І.І.
Пункт 3 розділу ІІ викласти у такій редакції:
"2. Кабінету Міністрів України:
у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нових та приведення у відповідність із цим Законом чинних підзаконних актів міністерств та інших органів виконавчої влади"
 
Враховано редакційно