Кількість абзаців - 48 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ліцензійних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ліцензійних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності
 
-1- Ленський О.О.
Назву законопроекту викласти у такій редакції:
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ліцензійних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності, врегулювання питання сертифікації алкогольної продукції, звітності, оптової торгівлі на території України спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим».
 
Відхилено   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ліцензійних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Абзац перший частини першої статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) після слова «ліцензії» доповнити словами « (якщо необхідність одержання такої ліцензії встановлена законом)».
 
   1. Абзац перший частини першої статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) після слова «ліцензії» доповнити словами « (якщо необхідність одержання такої ліцензії встановлена законом)».
 
6. 2. У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 3, ст. 29; 2008 р., № 23, ст. 216; 2011 р., № 29, ст. 272; 2012 р., № 42, ст. 527; 2014 р., № 20-21, ст. 712; 2015 р., № 23, ст. 158):
 
   2. У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 із наступними змінами):
 
7. 1) частину тридцять четверту статті 16 виключити;
 
-2- Денісова Л.Л.
Частину 1) статті 2 законопроекту вилучити
 
Відхилено   1) частину тридцять четверту статті 16 виключити;
 
8. 2) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку» у відповідному відмінку.
 
   2) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку» у відповідному відмінку.
 
9. 3. У Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):
 
   3. У Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):
 
10. 1) у частинах першій, другій і третій статті 10 слова «алкогольні напої та» в усіх відмінках виключити;
 
-3- Денісова Л.Л.
Частину 1) статті 3 законопроекту вилучити.
 
Враховано      
    -4- Левченко Ю.В.
Підпункт 1 пункту 3 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Враховано    
11. 2) у статті 14:
 
   1) у статті 14:
 
12. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
13. «Імпорт, експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюються лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України. Оптова торгівля на території України спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюється за наявності ліцензій лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, крім оптової торгівлі спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі, яка може здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров’я та суб’єктами господарювання (організаціями) зооветеринарного постачання незалежно від форми власності. Порядок ведення реєстру зазначених закладів охорони здоров’я та суб’єктів господарювання (організацій) зооветеринарного постачання встановлює Кабінет Міністрів України»;
 
   «Імпорт, експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюються лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України. Оптова торгівля на території України спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюється за наявності ліцензії лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, крім оптової торгівлі спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі, яка може здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров’я та суб’єктами господарювання (організаціями) зооветеринарного постачання незалежно від форми власності. Порядок ведення реєстру зазначених закладів охорони здоров’я та суб’єктів господарювання (організацій) зооветеринарного постачання встановлює Кабінет Міністрів України»;
 
14. у першому реченні частини третьої слова «за наявності відповідних ліцензій» виключити;
 
   у першому реченні частини третьої слова «за наявності відповідних ліцензій» виключити;
 
15. перше речення частини сьомої виключити;
 
-5- Левченко Ю.В.
Абзац 5 підпункту 2 пункту 3 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«частину сьому викласти в такій редакції:
«Встановити річну плату за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим у розмірі 1 000 000 гривень. Ліцензії видаються органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, терміном на п’ять років, а плата за ліцензії зараховується до місцевих бюджетів.»
 
Відхилено   перше речення частини сьомої виключити;
 
16. у частині десятій слова « які отримали ліцензію на право експорту» виключити;
 
   у частині десятій слова «які отримали ліцензію на право експорту» виключити;
 
17. 3) у статті 15:
 
   2) у статті 15:
 
18. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
19. «Імпорт, експорт алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюються суб’єктами господарювання усіх форм власності без ліцензії.
 
   «Імпорт, експорт алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюються суб’єктами господарювання усіх форм власності без ліцензії»;
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
20. Оптова торгівля на території України алкогольними напоями та тютюновими виробами здійснюється за наявності у суб’єктів господарювання усіх форм власності ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами»;
 
   «Оптова торгівля на території України алкогольними напоями та тютюновими виробами здійснюється за наявності у суб’єктів господарювання усіх форм власності ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами».
У зв’язку з цим частини другу–сорок шосту вважати відповідно частинами третьою–сорок сьомою;
 
21. після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
22. «Митне оформлення тютюнової сировини, паперу цигаркового, що відноситься до товарної позиції 4813 згідно з УКТЗЕД (крім товарної підкатегорії 4813 10 00 00), фільтрів для промислового виробництва сигарет: фільтропалочки ацетатні (трубки з волокон ацетату целюлози, вкриті цигарковим папером), що відносяться до товарної підкатегорії 5601 22 90 00 згідно з УКТЗЕД (крім фільтрів як готових виробів, що призначені для реалізації кінцевим споживачам в окремій споживчій упаковці та не можуть використовуватися для промислового виробництва сигарет), у митному режимі імпорту здійснюється за наявності в інформаційних ресурсах центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику та державну політику у сфері державної митної справи, інформації про видачу ліцензії на право виробництва тютюнових виробів.»;
 
-6- Голубов Д.І.
Абзац шостий підпункту 3 пункту 3 розділу І законопроект викласти в такій редакції:
«Митне оформлення тютюнової сировини, паперу цигаркового, що відноситься до товарної позиції 4813 згідно з УКТЗЕД (крім товарної підкатегорії 4813 10 00 00), фільтрів для промислового виробництва сигарет: фільтропалочки ацетатні (трубки з волокон ацетату целюлози, вкриті цигарковим папером), що відносяться до товарної підкатегорії 5601 22 90 00 згідно з УКТЗЕД (крім фільтрів як готових виробів, що призначені для реалізації кінцевим споживачам в окремій споживчій упаковці та не можуть використовуватися для промислового виробництва сигарет), у митному режимі імпорту здійснюється за наявності в інформаційних ресурсах центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митної політику, інформації про видачу ліцензії на право виробництва тютюнових виробів.»;
 
Відхилено   «Митне оформлення тютюнової сировини, паперу цигаркового, що відноситься до товарної позиції 4813 згідно з УКТЗЕД (крім товарної підкатегорії 4813 10 00 00), фільтрів для промислового виробництва сигарет: фільтропалочки ацетатні (трубки з волокон ацетату целюлози, вкриті цигарковим папером), що відносяться до товарної підкатегорії 5601 22 90 00 згідно з УКТЗЕД (крім фільтрів як готових виробів, що призначені для реалізації кінцевим споживачам в окремій споживчій упаковці та не можуть використовуватися для промислового виробництва сигарет), у митному режимі імпорту здійснюється за наявності в інформаційних ресурсах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та державну політику у сфері державної митної справи, інформації про видачу ліцензії на право виробництва тютюнових виробів».
 
    -7- Романовський О.В.
У частині четвертій статті 15 слова «центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику та державну політику у сфері державної митної справи» замітини словами; «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової і митної політики»
 
Відхилено    
    -8- Ленський О.О.
У розділі І у частині другій у пункті 3) у абзаці шостому слова «центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику та державну політику у сфері державної митної справи» на центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
Відхилено    
23. У зв’язку з цим частини четверту - сорок третю вважати відповідно частинами п’ятою - сорок четвертою;
 
   У зв’язку з цим частини п’яту – сорок сьому вважати відповідно частинами шостою – сорок восьмою;
 
24. частини п’яту та сьому виключити;
 
-9- Гуляєв В.О.
У абзаці 5 статті 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» після слів «здійснюється за наявності» доповнити словами «у вільно розповсюджуваних інформаційних ресурсах» і далі за текстом;
 
Відхилено   частини шосту та дев’яту виключити;
 
    -10- Левченко Ю.В.
Абзац 8 підпункту 3 пункту 3 Розділу І Законопроекту викласти у такій редакції:
«частину п’яту виключити;
Частину шосту викласти у такій редакції:
«Встановити річну плату за ліцензії на право оптової торгівлі у розмірі:
Алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) – 1000000 гривень;
Тютюновими виробами – 1000000 гривень;
Сидром та перрі (без додання спирту) – 780 гривень.»
Частину сьому виключити.»
 
Відхилено    
25. у частині десятій слова «або імпорт» виключити;
 
   у частині дванадцятій слова «або імпорт» виключити;
 
26. частину дванадцяту викласти в такій редакції:
 
   частину п’ятнадцяту викласти в такій редакції:
 
27. «Відвантаження алкогольних напоїв та тютюнових виробів, призначених для реалізації магазинами безмитної торгівлі, здійснюється суб’єктами господарювання, які отримали ліцензію на оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, з оформленням митної декларації у митному режимі транзиту без маркування марками акцизного податку, при цьому мінімальні оптово-відпускні ціни для алкогольних напоїв не застосовуються»;
 
   «Відвантаження алкогольних напоїв та тютюнових виробів, призначених для реалізації магазинами безмитної торгівлі, здійснюється суб’єктами господарювання, які отримали ліцензію на оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, з оформленням митної декларації у митному режимі транзиту без маркування марками акцизного податку, при цьому мінімальні оптово-відпускні ціни для алкогольних напоїв не застосовуються»;
 
28. у частині двадцять другій слова «імпорт, експорт» виключити;
 
   у частині двадцять п’ятій слова «імпорт, експорт» виключити;
 
29. у частині тридцять четвертій слова «або імпорт, або експорт» виключити;
 
   у частині тридцять сьомій слова «або імпорт, або експорт» виключити;
 
30. у частині тридцять п’ятій слова «імпорт, експорт» виключити;
 
   у частині тридцять восьмій слова «імпорт, експорт» виключити;
 
31. 4) у статті 16:
 
-11- Галасюк В.В.
Пункт 4 частини 3 Розділу І Законопроекту - виключити
 
Враховано      
32. частину третю викласти в такій редакції:
 
      
33. «Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами та здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт зазначеної продукції, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (у тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за формою, встановленою цим органом.»;
 
-12- Козаченко Л.П.
«4) у статті 16:
Частину третю викласти в такій редакції:
«Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами та здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт зазначеної продукції, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця, до 10 числа наступного місяця, звіт про обсяги виробництва та/або обігу (у тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за формою, встановленою цим органом. Звіт про обсяги виробництва та/або обіг спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів повинен містити інформацію про найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання, який подає звіт, загальну кількість виробленої, придбаної та/або реалізованої у звітному місяці (у тому числі на імпорт та експорт) продукції за видами та кодами. Вимагати надання іншої інформації у звіті, крім зазначеної у цій статті, забороняється.»;
 
Відхилено      
34. 5) частину третю статті 16 доповнити абзацем такого змісту:
 
   3) у статті 16:
після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
35. «У разі якщо у місяці, наступному за звітним місяцем суб’єкт господарювання самостійно виявляє помилки, що містяться у поданому ним звіті за звітний місяць, він зобов'язаний надіслати уточнюючий звіт до кінця місяця, наступного за звітним місяцем. У такому випадку, штраф, встановлений абзацом вісімнадцятим частини другої статті 17 не застосовується.»;
 
   «У разі якщо в місяці, наступному за звітним місяцем, суб’єкт господарювання самостійно виявляє помилки, що містяться у поданому ним звіті за звітний місяць, він зобов'язаний надіслати уточнюючий звіт до кінця місяця, наступного за звітним місяцем. У такому разі штраф, встановлений абзацом вісімнадцятим частини другої статті 17 цього Закону, не застосовується».
У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою;
 
36. у частині четвертій слова «або імпорт, експорт» виключити;
 
   у першому реченні частини п’ятої слова «або імпорт, експорт» виключити;
 
37. 6) в абзаці п’ятому частини другої статті 17 слова « (включаючи імпорт та експорт)» виключити;
 
   4) в абзаці п’ятому частини другої статті 17 слова « (включаючи імпорт та експорт)» виключити;
 
38. 7) статтю 18 доповнити новою частиною такого змісту:
 
-13- Галасюк В.В.
Пункт 7 частини 3 Розділу І Законопроекту - виключити
 
Враховано      
39. «Штрафи за неподання чи несвоєчасне подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, передбачені абзацом вісімнадцятим частини другої статті 17 цього Закону, не застосовуються до суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами з дати виникнення зобов’язання щодо подання такого звіту.»;
 
      
40. 8) у тексті Закону слова «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» в усіх відмінках замінити словами «центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику та державну політику у сфері державної митної справи» у відповідному відмінку.
 
-14- Голубов Д.І.
Підпункт 8 пункту 3 розділу І законопроекту виключити, а саме:
«8) у тексті Закону слова «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» в усіх відмінках замінити словами «центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику та державну політику у сфері державної митної справи» у відповідному відмінку.
 
Відхилено   5) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» в усіх відмінках і числах замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та державну політику у сфері державної митної справи» у відповідному відмінку і числі.
 
    -15- Романовський О.В.
У тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» в усіх відмінках і числах замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової і митної політики» у відповідному відмінку і числі.
 
Враховано частково    
41. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
42. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
43. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
44. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
45. забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
46. Голова
 
   Голова
 
47. Верховної Ради України

   Верховної Ради України