Кількість абзаців - 137 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (щодо удосконалення деяких положень) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Доопрацьований проект
 
   Доопрацьований проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (щодо удосконалення деяких положень)
 
   Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (щодо удосконалення деяких положень)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365; 2000 р., № 32, ст. 255, № 46, ст. 391; 2006 р., № 26, ст. 210; 2010 р., № 48, ст. 564; 2011 р., № 23, ст. 160, № 36, ст. 362, № 45, ст. 484; 2012 р., № 36, ст. 420; 2013 р., № 21, ст. 208, № 41, ст. 551; 2014 р., № 4, ст. 61, № 22, ст. 781, № 44, ст. 2040, № 50—51, ст. 2057, 2015 р., № 42, ст.384, № 5, ст.410, 2016 р., №52, ст.860)такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365 із наступними змінами) такі зміни:
 
5. 1. У статті 1:
 
   1. У статті 1:
 
6. 1) в абзаці четвертому після слова "система" доповнити словом "збору,";
 
   1) абзац четвертий після слова "система" доповнити словом "збору,";
 
7. 2) абзаци восьмий — десятий викласти в такій редакції:
 
   2) абзаци восьмий, дев’ятий, десятий і дванадцятий викласти в такій редакції:
 
8. "консолідована фінансова звітність — фінансова звітність підприємства, яке здійснює контроль, та підприємств, які ним контролюються, як єдиної економічної одиниці;
 
   "консолідована фінансова звітність — фінансова звітність підприємства, яке здійснює контроль, та підприємств, які ним контролюються, як єдиної економічної одиниці;
 
9. національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку — нормативно-правовий акт, яким визначаються принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності підприємствами (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі), розроблений на основі міжнародних стандартів фінансової звітності і законодавства Європейського Союзу у сфері бухгалтерського обліку та затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку;
 
   національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку — нормативно-правовий акт, яким визначаються принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності підприємствами (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі), розроблений на основі міжнародних стандартів фінансової звітності і законодавства Європейського Союзу у сфері бухгалтерського обліку та затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку;
 
10. облікова політика — сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності ";
 
   облікова політика — сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності ";
 
11. 3) абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
 
      
12. "фінансова звітність — звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності підприємства";
 
-1- Сажко С.М.
До пункту 1 Розділу І законопроекту внести такі зміни:
абзац другий підпункту 3 після слів «результати діяльності підприємства» доповнити словосполученням «за звітний період;»
 
Відхилено (Фінзвітність може відповідно до облікової політики складатись і за інші періоди ніж звітні (ч.1 ст.13) цього Законопроекту. Наприклад, при ліквідації підприємства.)  "фінансова звітність — звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності підприємства";
 
13. 4) доповнити статтю новими абзацами такого змісту:
 
   3) доповнити абзацами п’ятнадцятим – двадцять четвертим такого змісту:
 
14. "витрати — зменшення економічних вигод у вигляді зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками);
 
-2- Сажко С.М.
До пункту 1 Розділу І законопроекту внести такі зміни:
абзаци другий та третій підпункту 4 після слів «економічних вигод» доповнити словосполученням «за звітний період»;
 
Відхилено (термін «витрати» може вживатися не тільки для звітності)  "витрати — зменшення економічних вигод у вигляді зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками);
 
15. доходи — збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників);
 
   доходи — збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників);
 
16. звіт про платежі на користь держави — документ, що містить деталізовану інформацію про податки, збори та інші платежі підприємств, належні до сплати на користь держави відповідно до Закону, який подається підприємствами, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення або заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес. До підприємств, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, належать підприємства, які здійснюють діяльність з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, родовищ корисних копалин загальнодержавного значення та/або видобування корисних копалин загальнодержавного значення, та/або виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції щодо корисних копалин загальнодержавного значення, та/або транспортування трубопроводами ( у тому числі з метою транзиту) вуглеводнів та хімічних продуктів;
 
-3- Сажко С.М.
До пункту 1 Розділу І законопроекту внести такі зміни:
абзац п’ятий підпункту 4 виключити;
 
Відхилено (не відповідає Директиві ЄС/34 (гл.10, ст.41.). яка визначає що саме для цілей звітності вживається цей термін. Крім того законопроект № 6229 у якому є таке визначення ще не розглядався у ВРУ).  звіт про платежі на користь держави — документ, що містить деталізовану інформацію про податки, збори та інші платежі підприємств, належні до сплати на користь держави відповідно до Закону, який подається підприємствами, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення або заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес. До підприємств, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, належать підприємства, які здійснюють діяльність з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, родовищ корисних копалин загальнодержавного значення та/або видобування корисних копалин загальнодержавного значення, та/або виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції щодо корисних копалин загальнодержавного значення, та/або транспортування трубопроводами ( у тому числі з метою транзиту) вуглеводнів та хімічних продуктів;
 
17. звіт про управління — документ, що містить фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності;
 
   звіт про управління — документ, що містить фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності;
 
18. власний капітал – різниця між активами і зобов’язаннями підприємства;
 
-4- Сажко С.М.
До пункту 1 Розділу І законопроекту внести такі зміни:
у абзаці восьмому підпункту 4 слово «і» замінити на слово «та»;
 
Відхилено (не відповідає визначенню у стандартах обліку)  власний капітал – різниця між активами і зобов’язаннями підприємства;
 
19. національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі — нормативно-правовий акт, яким визначаються принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності для розпорядників бюджетних коштів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, розроблений на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору та затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку;
 
   національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі — нормативно-правовий акт, яким визначаються принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності для розпорядників бюджетних коштів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, розроблений на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору та затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку;
 
20. підприємства, що становлять суспільний інтерес, — підприємства-емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ, що відносяться до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які відповідно до цього Закону належать до великих підприємств;
 
-5- Кірш О.В.
Абзац 9 підпункту 4 пункту 1 викласти у наступній редакції:
«підприємства, що становлять суспільний інтерес, — підприємства-емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що відносяться до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які відповідно до цього Закону належать до великих підприємств;»
 
Враховано   підприємства, що становлять суспільний інтерес, — підприємстваемітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що відносяться до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які відповідно до цього Закону належать до великих підприємств;
 
    -6- Сажко С.М.
До пункту 1 Розділу І законопроекту внести такі зміни:
у абзаці десятому підпункту 4 виключити слова «та підприємства, які відповідно до цього Закону належать до великих підприємств»
 
Відхилено (суперечить концепції законопроекту, оскільки Директива ЄС/34 вимагає від таких підприємств оприлюднення і подання фінзвітності) Варто зазначити що великі підприємства-це ті, які за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом з таких критеріїв: балансова вартість активів — понад 20 млн. євро; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — понад 40 млн. євро; середня кількість працівників — понад 250 осіб.   
21. таксономія фінансової звітності — склад статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю. Таксономія фінансової звітності затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку;
 
-7- Сажко С.М.
До пункту 1 Розділу І законопроекту внести такі зміни:
абзац одинадцятий підпункту 4 викласти у такій редакції: «таксономія фінансової звітності за міжнародними стандартами — склад статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю згідно міжнародних стандартів фінансової звітності. Таксономія фінансової звітності розробляється та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку;»
 
Відхилено (не доцільно обмежувати тільки МСБО, Пізніше таксономія може бути розповсюджена і на ПСБО. Крім того таксономія розробляється Комітетом з МСФЗ, Мінфін може тільки їх затверджувати).  таксономія фінансової звітності — склад статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю. Таксономія фінансової звітності затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку;
 
22. чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – це дохід, що визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (у т.ч. платежів від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості) наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів.
 
-8- Долженков О.В.
У Розділі І законопроекту:
У абзаці двадцять п’ятому статті 1 фразу « (у т.ч. платежів від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості)» – виключити.
 
Відхилено (дохід від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості відображається у складі доходу від реалізації, а не у складі іншого доходу (п.3.1 Методрекомендацій по заповненню фінзвітності). У бухобліку – це Кт703, а не 713  чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – це дохід, що визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (у т.ч. платежів від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості) наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів.
 
    -9- Сажко С.М.
До пункту 1 Розділу І законопроекту внести такі зміни:
абзац дванадцятий підпункту 4 виключити;
 
Відхилено (це один з критеріїв визначення категорії підприємств, визначення якого може викликати непорозуміння).   
23. інші терміни для цілей цього Закону використовуються у значеннях, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та міжнародними стандартами фінансової звітності, введеними в дію відповідно до законодавства, в залежності від того, які з наведених стандартів застосовуються підприємством".
 
   Інші терміни для цілей цього Закону використовуються у значеннях, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та міжнародними стандартами фінансової звітності, введеними в дію відповідно до законодавства, в залежності від того, які з наведених стандартів застосовуються підприємством".
 
24. 2. У статті 2:
 
   2. У статті 2:
 
25. 1) частину першу викласти в такій редакції:
 
   1) частину першу викласти в такій редакції:
 
26. "1. Цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності (далі – підприємства), які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність, а також на операції з виконання державного та місцевих бюджетів і складання фінансової звітності про виконання бюджетів з урахуванням бюджетного законодавства";
 
-10- Сажко С.М.
До пункту 2 Розділу І законопроекту внести такі зміни:
абзац другий підпункту 1 викласти у такій редакції:
«"1. Цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності (далі – підприємства), які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність, а також на організації (установи, підприємства) які зобов’язані вести облік операцій з виконання державного та місцевих бюджетів і складати фінансову звітність про виконання бюджетів з урахуванням бюджетного законодавства";»;
 
Відхилено (операції з виконання бюджетів не є операціями держказначейства як юридичної особи, тому поширювати дію Закону на юрособи, що ведуть такі операції не доцільно)  "1. Цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності (далі – підприємства), які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність, а також на операції з виконання державного та місцевих бюджетів і складання фінансової звітності про виконання бюджетів з урахуванням бюджетного законодавства";
 
27. 2) доповнити статтю частиною другою такого змісту:
 
   2) включити частину другу такого змісту:
 
28. "2. Для цілей цього Закону підприємства (крім бюджетних установ) можуть належати до мікропідприємств, малих, середніх або великих підприємств.
 
-11- Долженков О.В.
У Розділі І законопроекту:
У частині другій статті 2 слова «за попередній рік» замінити словами «за рік, що передує звітному», по всьому тексту відповідної частини.
 
Враховано   "2. Для цілей цього Закону підприємства (крім бюджетних установ) можуть належати до мікропідприємств, малих, середніх або великих підприємств.
 
    -12- Богдан Р.Д.
До статті 2 частини 2 внести такі зміни:
до критеріїв визначення підприємства як мікропідприємства:
-чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 2 млн. євро
до критеріїв визначення підприємства як малого:
-чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 10 млн. євро
 
Відхилено (не узгоджується з Директивою ЄС/34)   
29. Мікропідприємствами є підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за попередній рік відповідають щонайменше двом з таких критеріїв:
 
   Мікропідприємствами є підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом з таких критеріїв:
 
30. балансова вартість активів — до 350 тис. євро;
 
   балансова вартість активів — до 350 тисяч євро;
 
31. чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 700 тис. євро;
 
   чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 700 тисяч євро;
 
32. середня кількість працівників — до 10 осіб.
 
-13- Сажко С.М.
До пункту 2 Розділу І законопроекту внести такі зміни:
у абзацах шостому, десятому, чотирнадцятому та вісімнадцятому підпункту 2 словосполучення «середня кількість» замінити словами «середньооблікова кількість»;
 
Відхилено (середня кількість включає всіх працюючих в тому числі і сумісників. Середньооблікова включає лише тих, що працюють за трудовими договорами. Щоб не відповідати цьому критерію можна буде працюючих вивести за межі підприємства)  середня кількість працівників — до 10 осіб.
 
33. Малими є підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за попередній рік відповідають щонайменше двом з таких критеріїв:
 
-14- Сажко С.М.
До пункту 2 Розділу І законопроекту внести такі зміни:
у абзацах сьомому, одинадцятому та п’ятнадцятому підпункту 2 словосполучення «відповідають критеріям для» замінити на «належать до»;
 
Відхилено (ускладнює редакційне сприйняття положення законопроекту)  Малими є підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом з таких критеріїв:
 
34. балансова вартість активів — до 4 млн. євро;
 
   балансова вартість активів — до 4 мільйонів євро;
 
35. чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 8 млн. євро;
 
   чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 8 мільйонів євро;
 
36. середня кількість працівників — до 50 осіб.
 
   середня кількість працівників — до 50 осіб.
 
37. Середніми є підприємства, які не відповідають критеріям для малих підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за попередній рік відповідають щонайменше двом з таких критеріїв:
 
   Середніми є підприємства, які не відповідають критеріям для малих підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом з таких критеріїв:
 
38. балансова вартість активів — до 20 млн. євро;
 
   балансова вартість активів — до 20 мільйонів. євро;
 
39. чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 40 млн. євро;
 
   чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 40 мільйонів. євро;
 
40. середня кількість працівників — до 250 осіб.
 
   середня кількість працівників — до 250 осіб.
 
41. Великими є підприємства, які не відповідають критеріям для середніх підприємств та показники на дату складання річної фінансової звітності за попередній рік відповідають щонайменше двом з таких критеріїв:
 
   Великими є підприємства, які не відповідають критеріям для середніх підприємств та показники на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом з таких критеріїв:
 
42. балансова вартість активів — понад 20 млн. євро;
 
   балансова вартість активів — понад 20 мільйонів євро;
 
43. чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — понад 40 млн. євро;
 
   чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — понад 40 мільйонів євро;
 
44. середня кількість працівників — понад 250 осіб.
 
   середня кількість працівників — понад 250 осіб.
 
45. Новоутворені підприємства під час визначення відповідності критеріям застосовують показники на дату складання річної фінансової звітності.
 
   Новоутворені підприємства під час визначення відповідності критеріям застосовують показники на дату складання річної фінансової звітності.
 
46. Якщо підприємство однієї з наведених категорій за показниками річної фінансової звітності протягом двох років поспіль не відповідає наведеним критеріям, воно відноситься до відповідної категорії підприємств.
 
   Якщо підприємство однієї з наведених категорій за показниками річної фінансової звітності протягом двох років поспіль не відповідає наведеним критеріям, воно відноситься до відповідної категорії підприємств.
 
47. Для визначення відповідності критеріям, зазначеним в євро, застосовується офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі курсів Національного банку, що встановлювались для євро протягом відповідного року.".
 
   Для визначення відповідності критеріям, зазначеним в євро, застосовується офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі курсів Національного банку, що встановлювались для євро протягом відповідного року".
 
48. 3. У частині першій статті 3 слова "фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів" замінити словами "фінансовий стан та результати діяльності".
 
   3. У частині першій статті 3 слова "фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів" замінити словами "фінансовий стан та результати діяльності".
 
49. 4. Статтю 4 викласти в такій редакції:
 
   4. Статтю 4 викласти в такій редакції:
 
50. "Стаття 4. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності
 
   "Стаття 4. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності
 
51. Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на таких принципах:
 
-15- Долженков О.В.
У Розділі І законопроекту:
Статтю 4 доповнити абзацом другим такого змісту:
«обачність – застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;».
 
Відхилено (визначення цього терміну не співпадає у ПСБО і МСФЗ. Крім того, визначення не відповідає змісту цього терміну, визначеного у Директиві ЄС/34 ст.6, п.1)  Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на таких принципах:
 
    -16- Сажко С.М.
До пункту 4 Розділу І законопроекту внести такі зміни:
після абзацу третього доповнити пункт новим абзацом наступного змісту:
«обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;»
 
Відхилено (визначення цього терміну не співпадає у ПСБО і МСФЗ. Крім того, визначення не відповідає змісту цього терміну, визначеного у Директиві ЄС/34 ст.6, п.1)   
52. повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
 
   повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
 
53. автономність - кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв’язку з чим особисте майно та зобов’язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства;
 
   автономність - кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв’язку з чим особисте майно та зобов’язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства;
 
54. послідовність - постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності;
 
-17- Южаніна Н.П.
У абзаці шостому пункту 4 розділу І законопроекту слова «національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку» замінити словами «національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, міжнародними стандартами фінансової звітності та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку у державному секторі»
 
Враховано   послідовність - постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, міжнародними стандартами фінансової звітності та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку у державному секторі, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності;
 
    -18- Сажко С.М.
До пункту 4 Розділу І законопроекту внести такі зміни:
абзац шостий викласти у такій редакції:
«послідовність - постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності;»
 
Враховано    
    -19- Журжій А.В.
У розділі Ізаконопроекту:
В абзаці шостому пункту 4 (стосовно терміну послідовність) слова "передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку" замінити словами "передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами";
 
Враховано    
55. безперервність - оцінка активів та зобов’язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі;
 
   безперервність - оцінка активів та зобов’язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі;
 
56. нарахування - доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;
 
   нарахування - доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;
 
57. превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;
 
   превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;
 
58. єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці;
 
-20- Острікова Т.Г.
У Розділі Іпроекту Закону:
У пункті 4:
1) у пункті 7 абзацу першого редакції статті 4 слова «єдиний грошовий вимірник» замінити словами «єдина грошова одиниця виміру».
 
Відхилено (не узгоджується з п.2 ст. 3 цього Закону. Крім того, у всіх підзаконних актах використано грошовий вимірник, що може ускладнити застосування таких актів)  єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці;
 
59. та інших принципах, визначених міжнародними стандартами або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі в залежності від того, які з наведених стандартів застосовуються підприємством".
 
   інших принципах, визначених міжнародними стандартами або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі в залежності від того, які з наведених стандартів застосовуються підприємством".
 
60. 5. Статтю 5 доповнити реченням такого змісту: «На вимогу користувачів фінансова звітність може бути додатково перерахована в іноземну валюту.».
 
-21- Сажко С.М.
Пункт 5 Розділу І законопроекту виключити;
 
Відхилено (законопроект не вимагає обов’язкового перерахування. Крім того, для іноземних інвесторів фінзвітність є більш зрозумілою у іноземній валюті)  5. Статтю 5 доповнити реченням такого змісту: "На вимогу користувачів фінансова звітність може бути додатково перерахована в іноземну валюту".
 
    -22- Журжій А.В.
У розділі Ізаконопроекту:
пункт 5 видалити.
У звязку з цим пункти 6-12 вважати пунктами 5-11;
 
Відхилено (законопроект не вимагає обов’язкового перерахування. Крім того, для іноземних інвесторів фінзвітність є зрозумілою і у іноземній валюті)   
61. 6.У статті 6:
 
   6. Частини другу і шосту статті 6 викласти в такій редакції:
 
62. частину другу викласти в такій редакції:
 
      
63. "2. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності";
 
   "2. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності";
 
64. частину шосту викласти в такій редакції:
 
      
65. "6. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, у межах своєї компетенції, відповідно до галузевих особливостей, мають право розробляти на базі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі методичні рекомендації щодо їх застосування за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку".
 
   "6. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, у межах своєї компетенції, відповідно до галузевих особливостей, мають право розробляти на базі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі методичні рекомендації щодо їх застосування за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку".
 
66. 7. У статті 8:
 
-23- Журжій А.В.
У розділі Ізаконопроекту:
після абзацу першого пункту 7 доповнити абзацами такого змісту:
"1) частину третю викласти в такій редакції:
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів, а у разі його відсутності, власник (власники) підприємства".
У зв'язку з цим підпункти 1-3 вважати підпунктами 2-4;
 
Враховано частково   7. У статті 8:
1) частину третю викласти в такій редакції:
"Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів";
 
67. 1) у частині четвертій:
 
   2) у частині четвертій:
 
68. в абзаці першому після слова "підприємство" доповнити словами " (крім підприємств, що становлять суспільний інтерес)";
 
-24- Долженков О.В.
У Розділі І законопроекту:
У статті 8:
а) у абзаці першому частини четвертої фразу « (крім підприємств, що становлять суспільний інтерес)» – виключити;
б) абзац перший частини четвертої після слова «самостійно» доповнити фразою «, з дотриманням вимог цього Закону,».
 
Враховано   абзац перший після слова "самостійно" доповнити словами "з дотриманням вимог цього Закону";
 
69. в абзаці четвертому слова "аудиторською фірмою" замінити словами "підприємством, суб’єктом підприємницької діяльності, самозайнятою особою, що провадять діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності";
 
   в абзаці четвертому слова "аудиторською фірмою" замінити словами "підприємством, суб’єктом підприємницької діяльності, самозайнятою особою, що провадять діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності";
 
70. доповнити частину після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:
 
-25- Сажко С.М.
До пункту 7 Розділу І законопроекту внести такі зміни:
абзаци чотири та п’ять підпункту 1 виключити;
 
Відхилено (для забезпечення якості складання фінзвітності суб’єктів суспільного інтересу)  після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
71. "Підприємство, що становить суспільний інтерес, зобов’язане утворити бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером";
 
-26- Острікова Т.Г.
У Розділі Іпроекту Закону:
У пункті 7:
1) абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
«доповнити частину після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:
«Підприємство, що становить суспільний інтерес, зобов’язане утворити бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входить не менше двох осіб.»;».
 
Враховано   "Підприємство, що становить суспільний інтерес, зобов’язане утворити бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входить не менше двох осіб. Положення цього абзацу не поширюється на недержавні пенсійні фонди та інститути спільного інвестування".
У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;
 
    -27- Кірш О.В.
Абзац 5 підпункту 1 пункту 7 доповнити реченням: «Положення цього абзацу не поширюється на недержавні пенсійні фонди та інститути спільного інвестування.»
 
Враховано    
    -28- Долженков О.В.
У Розділі І законопроекту:
У статті 8:
у абзаці третьому частини четвертої фразу «зобов’язане утворити бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером» замінити фразою «зобов’язане мати головного бухгалтера, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог цього Закону»;
 
Відхилено (для забезпечення якості складання фінзвітності суб’єктів суспільного інтересу)   
72. 2) у частині сьомій:
 
   3) у частині сьомій:
 
73. в абзаці першому слова "на яку покладено" замінити словами "яка забезпечує", а слова " (далі — бухгалтер) " виключити;
 
   в абзаці першому слова "на яку покладено" замінити словами "яка забезпечує", а слова " (далі — бухгалтер) " виключити;
 
74. доповнити абзацами такого змісту:
 
-29- Сажко С.М.
До пункту 7 Розділу І законопроекту внести такі зміни:
абзаци третій – п’ятий підпункту 2 виключити;
 
Відхилено (для забезпечення якості складання фінзвітності суб’єктів суспільного інтересу)  доповнити абзацами сьомим і восьмим такого змісту:
 
75. "Головним бухгалтером підприємства, що становить суспільний інтерес, може бути призначена особа, яка має повну вищу економічну освіту, стаж роботи або бухгалтером, або аудитором, або ревізором не менше трьох років, не має непогашеної або незнятої судимості за вчинення злочину проти власності та у сфері господарської діяльності.
 
-30- Острікова Т.Г.
У Розділі Іпроекту Закону:
У пункті 7:
абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
«доповнити абзацами такого змісту:
«Головним бухгалтером підприємства, що становить суспільний інтерес, може бути призначена особа, яка має повну вищу економічну освіту, стаж роботи у сфері фінансів, бухгалтерського обліку та оподаткування не менше трьох років, не має непогашеної або незнятої судимості за вчинення злочину проти власності та у сфері господарської діяльності.
Інші вимоги до головного бухгалтера підприємства, що становить суспільний інтерес, можуть бути визначені законом»;».
 
Враховано   "Головним бухгалтером підприємства, що становить суспільний інтерес, може бути призначена особа, яка має повну вищу економічну освіту, стаж роботи у сфері фінансів, бухгалтерського обліку та оподаткування не менше трьох років, не має непогашеної або незнятої судимості за вчинення злочину проти власності та у сфері господарської діяльності.
 
76. Інші вимоги до головного бухгалтера підприємства, що становить суспільний інтерес, можуть бути визначені законом";
 
-31- Долженков О.В.
У Розділі І законопроекту:
У статті 8:
абзац восьмий частини сьомої – виключити;
 
Відхилено (вимоги будуть встановлюватись лише законами, підзаконні акти щодо вимог не зможуть застосовуватись)  Інші вимоги до головного бухгалтера підприємства, що становить суспільний інтерес, можуть бути визначені законом";
 
77. 3) у частині восьмій слова "Бухгалтер" замінити словами "Головний бухгалтер або особа, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємтва".
 
-32- Долженков О.В.
У Розділі І законопроекту:
У статті 8:
у частині восьмій слово «фінансову» замінити словом «господарську».
 
Відхилено (не відповідає Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»  4) у частині восьмій слово "Бухгалтер" замінити словами "Головний бухгалтер або особа, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства".
 
78. 8. У статті 9:
 
   8. У статті 9:
 
79. 1) у назві статті слово "облікові" виключити;
 
   1) у назві слово "облікові" виключити;
 
80. 2) частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
   2) частину другу доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:
 
81. "Незначні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що вони не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про: дату його складання, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо";
 
-33- Острікова Т.Г.
У Розділі Іпроекту Закону:
У пункті 8 частину другу викласти в такій редакції:
«2) частину другу доповнити абзацом такого змісту:
«Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що вони не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про: дату складання документу, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо";
 
Враховано   "Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що вони не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про: дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо";
 
    -34- Долженков О.В.
У Розділі І законопроекту:
Абзац восьмий частини другої статті 9 викласти в такій редакції:
«Первинний документ у якому є можливість ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містить відомості про: дату його складання, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції є підставою для визнання господарської операції, з урахуванням виявлення інших недоліків при його складанні.».
 
Враховано редакційно    
82. 3) у частині третій:
 
   3) частину третю :
 
83. у абзаці другому слова "перше число" замінити словами "кінець останнього дня"
 
      
84. доповнити абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом третім такого змісту:
 
85. "Права і обов’язки сторін, які виникають за результатами здійснення господарської операції, оформленої первинним документом відповідно до вимог цього Закону, не залежать від факту відображення її в регістрах та на рахунках бухгалтерського обліку";
 
   "Права і обов’язки сторін, які виникають за результатами здійснення господарської операції, оформленої первинним документом відповідно до вимог цього Закону, не залежать від факту відображення її в регістрах та на рахунках бухгалтерського обліку";
 
86. 9. Статті 11 і 12 викласти в такій редакції:
 
   9. Статті 11 і 12 викласти в такій редакції:
 
87. "Стаття 11. Загальні вимоги до фінансової звітності
 
   "Стаття 11. Загальні вимоги до фінансової звітності
 
88. 1. На основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов’язані складати фінансову звітність.
 
-35- Острікова Т.Г.
У Розділі Іпроекту Закону:
У пункті 9:
1) частину першу редакції статті 11 викласти в такій редакції:
«1. Підприємства зобов’язані складати фінансову звітність на підставі даних бухгалтерського обліку.
Фінансова звітність підписується керівником (власником) підприємства або уповноваженою особою у визначеному законодавством порядку та бухгалтером або особою, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства. У разі коли бухгалтерський облік підприємства ведеться підприємством, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиту, фінансову звітність підписують керівник підприємства або уповноважена особа, а також керівник підприємства, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиту, або уповноважена ним особа. При цьому відповідальність підприємства, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиту, визначається законом та договором про надання відповідних послуг.
Фінансову звітність підприємства, що становить суспільний інтерес, підписують керівник або особа, уповноважена у визначеному законодавством порядку, та головний бухгалтер.
Відповідальність за своєчасне та у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.».
 
Враховано частково (лишній зворот у абзаці другому частини І ст. 11, а заміна «бухгалтерських» на «відповідних» може призвести до зловживань)  1. Підприємства зобов’язані складати фінансову звітність на підставі даних бухгалтерського обліку.
 
89. Фінансова звітність підписується керівником (власником) підприємства або уповноваженою особою у визначеному законодавством порядку та бухгалтером або особою, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства. У разі коли бухгалтерський облік підприємства ведеться підприємством, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиту, фінансову звітність підписують керівник підприємства або уповноважена особа, а також керівник підприємства, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиту, або уповноважена ним особа. При цьому відповідальність підприємства, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиту, визначається законом та договором про надання бухгалтерських послуг.
 
-36- Южаніна Н.П.
У абзаці четвертому пункту 9 розділу І законопроекту слова «аудиту» замінити словами «аудиторської діяльності»
 
Враховано   Фінансова звітність підписується керівником (власником) підприємства або уповноваженою особою у визначеному законодавством порядку та бухгалтером або особою, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства. У разі коли бухгалтерський облік підприємства ведеться підприємством, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності, фінансову звітність підписують керівник підприємства або уповноважена особа, а також керівник підприємства, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності, або уповноважена ним особа. При цьому відповідальність підприємства, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності, визначається законом та договором про надання бухгалтерських послуг.
 
    -37- Сажко С.М.
У пункті 9 Розділу І законопроекту внести такі зміни:
у першому реченні абзацу четвертого слово «бухгалтером» замінити словосполученням «головним бухгалтером»;
 
Відхилено (не відповідає ст.8 діючого Закону, підписувати звітність може старший бухгалтер, бухгалтер тощо, якщо на них покладено обов’язки складання фінзвітності)   
90. Фінансову звітність підприємства, що становить суспільний інтерес, підписують керівник або уповноважена особа у визначеному законодавством порядку та головний бухгалтер.
 
-38- Кірш О.В.
Абзац 5 пункту 9 доповнити реченням: «Фінансова звітність недержавних пенсійних фондів та інститутів спільного інвестування підписується у порядку передбаченому законодавством.»
 
Враховано   Фінансову звітність підприємства, що становить суспільний інтерес, підписують керівник або уповноважена особа у визначеному законодавством порядку та головний бухгалтер. Фінансова звітність недержавних пенсійних фондів та інститутів спільного інвестування підписується у порядку, передбаченому законодавством.
 
    -39- Сажко С.М.
У пункті 9 Розділу І законопроекту внести такі зміни:
абзац п’ятий виключити;
 
Відхилено (для забезпечення якості складання фінзвітності суб’єктів суспільного інтересу, оскільки у суб’єктів суспільного інтересу має бути створена бухгалтерська служба)   
91. Відповідальність за своєчасне та у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.
 
-40- Журжій А.В.
абзац шостий пункту 9 викласти в такій редакції:
"Відповідальність за своєчасне та у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів, а у разі його відсутності, власник (власники) або підприємства".
 
Враховано частково   Відповідальність за своєчасне та у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.
 
92. 2. Порядок та строки подання фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, звіту про управління та звіту про платежі на користь держави до органів державної влади визначаються Кабінетом Міністрів України, для банків — Національним банком України.
 
   2. Порядок та строки подання фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, звіту про управління та звіту про платежі на користь держави до органів державної влади визначаються Кабінетом Міністрів України, для банків — Національним банком України.
 
93. 3. Для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати.
 
   3. Для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати.
 
94. 4. Склад та форми фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, звіту про управління та звіту про платежі на користь держави підприємств (крім банків), фінансової звітності про виконання бюджетів установлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
 
   4. Склад та форми фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, звіту про управління та звіту про платежі на користь держави підприємств (крім банків), фінансової звітності про виконання бюджетів установлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
 
95. 5. Склад та форми фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та звіту про управління банків установлюються Національним банком України.
 
   5. Склад та форми фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та звіту про управління банків установлюються Національним банком України.
 
96. 6. Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за міжнародними стандартами складається на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами.
 
-41- Сажко С.М.
У пункті 9 Розділу І законопроекту внести такі зміни:
абзац одинадцятий виключити;
 
Відхилено (фінзвітність за МСФЗ не може складатися за формами, а тільки на підставі таксономії (набору показників), тим паче що форми звітності визначені для тих, хто веде облік за національними стандартами)  6. Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за міжнародними стандартами складається на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами.
 
97. 7. Звіт про управління подається разом з фінансовою звітністю та консолідованою фінансовою звітністю в порядку та строки, встановлені законом. У разі подання підприємством консолідованої фінансової звітності подається консолідований звіт про управління. Від подання звіту про управління звільняються мікропідприємства та малі підприємства. Середні підприємства мають право не відображати у звіті про управління нефінансову інформацію.
 
   7. Звіт про управління подається разом з фінансовою звітністю та консолідованою фінансовою звітністю в порядку та строки, встановлені законом. У разі подання підприємством консолідованої фінансової звітності подається консолідований звіт про управління. Від подання звіту про управління звільняються мікропідприємства та малі підприємства. Середні підприємства мають право не відображати у звіті про управління нефінансову інформацію.
 
98. Стаття 12. Консолідована фінансова звітність
 
   Стаття 12. Консолідована фінансова звітність
 
99. 1. Підприємства, що контролюють інші підприємства (материнські підприємства), крім фінансових звітів про власні господарські операції, зобов’язані складати та подавати консолідовану фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
 
   1. Підприємства, що контролюють інші підприємства (материнські підприємства), крім фінансових звітів про власні господарські операції, зобов’язані складати та подавати консолідовану фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
 
100. Підприємства, що контролюють інші підприємства (крім підприємств, що становлять суспільний інтерес), можуть не подавати консолідованої фінансової звітності, якщо разом із контрольованими підприємствами їх показники на річну дату складання фінансової звітності не перевищують двох з таких критеріїв:
 
-42- Острікова Т.Г.
У Розділі Іпроекту Закону:
У пункті 9:
у абзаці другому частини першої редакції статті 12 слова «на річну дату складання фінансової звітності» замінити словами «на дату складання річної фінансової звітності».
 
Враховано   Підприємства, що контролюють інші підприємства (крім підприємств, що становлять суспільний інтерес), можуть не подавати консолідованої фінансової звітності, якщо разом із контрольованими підприємствами їх показники на дату складання річної фінансової звітності не перевищують двох з таких критеріїв:
 
101. балансова вартість активів — до 4 млн. євро;
 
   балансова вартість активів — до 4 мільйонів євро;
 
102. чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 8 млн. євро;
 
   чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 8 мільйонів євро;
 
103. середня кількість працівників — до 50 осіб.
 
-43- Сажко С.М.
У пункті 9 Розділу І законопроекту внести такі зміни:
у абзаці вісімнадцятому словосполучення «середня кількість» замінити словами «середньооблікова кількість»;
 
Відхилено (для правильності визначення працюючих на підприємстві, більш точне пояснення до правки № 13)  середня кількість працівників — до 50 осіб.
 
104. 2. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать суб’єкти державного сектору економіки, та органи, які здійснюють управління майном суб’єктів комунального сектору економіки, крім власної звітності складають та подають консолідовану фінансову звітність щодо підприємств, які належать до сфери їх управління.
 
   2. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать суб’єкти державного сектору економіки, та органи, які здійснюють управління майном суб’єктів комунального сектору економіки, крім власної звітності складають та подають консолідовану фінансову звітність щодо підприємств, які належать до сфери їх управління.
 
105. 3. Об’єднання підприємств, крім власної звітності, складають та подають консолідовану фінансову звітність щодо підприємств, які входять до їх складу, якщо це передбачено установчими документами об’єднань підприємств відповідно до законодавства.
 
   3. Об’єднання підприємств, крім власної звітності, складають та подають консолідовану фінансову звітність щодо підприємств, які входять до їх складу, якщо це передбачено установчими документами об’єднань підприємств відповідно до законодавства.
 
106. 4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, складає консолідовану фінансову звітність про загальний майновий стан і результати діяльності суб’єктів державного сектору та бюджетів.".
 
   4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, складає консолідовану фінансову звітність про загальний майновий стан і результати діяльності суб’єктів державного сектору та бюджетів.".
 
107. 10. У статті 12-1:
 
   10. У статті 12-1:
 
108. 1) частину першу викласти в такій редакції:
 
   1) частину першу викласти в такій редакції:
 
109. "1. Для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні стандарти, які офіційно оприлюднені на веб-сторінці центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку. При цьому орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, має право визначати дату, з якої для складання фінансової звітності починають застосовуватись окремі міжнародні стандарти";
 
-44- Острікова Т.Г.
У Розділі Іпроекту Закону:
У пункті 10 частину першу викласти в такій редакції:
«1) частину першу викласти в такій редакції:
«1. Для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні стандарти, які викладені державною мовою та офіційно оприлюднені на веб-сторінці центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку. При цьому орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, має право визначати дату, з якої для складання фінансової звітності починають застосовуватись окремі міжнародні стандарти»;».
 
Враховано   "1. Для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні стандарти, які викладені державною мовою та офіційно оприлюднені на веб-сторінці центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку";
 
    -45- Долженков О.В.
У Розділі І законопроекту:
Друге речення частини першої статті 12? викласти в такій редакції:
«Орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, повинен до введення в дію міжнародних стандартів або у випадку внесення змін в стандарти розміщувати їх на веб-сторінці центрального органу виконавчої влади.».
 
Відхилено (Мінфін не вводить в дію МСФЗ, а перше речення цієї частини свідчить про те, що стандарти можуть застосовуватись, якщо вони оприлюднені)   
    -46- Сажко С.М.
У абзаці третьому пункту 10 Розділу І законопроекту виключити друге речення.
 
Враховано    
110. 2) у частині другій слова "Публічні акціонерні товариства, банки, страховики" замінити словами "Підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, ";
 
   2) у частині другій слова "Публічні акціонерні товариства, банки, страховики" замінити словами "Підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення";
 
111. 3) частину п’яту викласти в такій редакції:
 
   3) частину п’яту викласти в такій редакції:
 
112. "5. Підприємства, зазначені у частині другій цієї статті, складають і подають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність органам державної влади та іншим користувачам на їх вимогу в порядку, визначеному цим Законом, на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку";
 
   "5. Підприємства, зазначені у частині другій цієї статті, складають і подають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність органам державної влади та іншим користувачам на їх вимогу в порядку, визначеному цим Законом, на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку";
 
113. 4) доповнити статтю частиною шостою такого змісту:
 
   4) доповнити частиною шостою такого змісту:
 
114. "6. Підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами, зобов’язані забезпечити ведення бухгалтерського обліку відповідно до облікової політики за міжнародними стандартами після подання першої фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами, що визнається такою у порядку, визначеному міжнародними стандартами".
 
   "6. Підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами, зобов’язані забезпечити ведення бухгалтерського обліку відповідно до облікової політики за міжнародними стандартами після подання першої фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами, що визнається такою у порядку, визначеному міжнародними стандартами".
 
115. 11. Частину першу статті 13 викласти в такій редакції:
 
   11. Частину першу статті 13 викласти в такій редакції:
 
116. "1. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна фінансова звітність складається за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев’яти місяців. Крім цього, відповідно до облікової політики підприємства, звітність може складатися за інші періоди.
 
   "1. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна фінансова звітність складається за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев’яти місяців. Крім цього, відповідно до облікової політики підприємства, звітність може складатися за інші періоди.
 
117. Звітний період для складання фінансової звітності про виконання бюджетів визначається Бюджетним кодексом України".
 
   Звітний період для складання фінансової звітності про виконання бюджетів визначається Бюджетним кодексом України".
 
118. 12. Статтю 14 викласти в такій редакції:
 
   12. Статтю 14 викласти в такій редакції:
 
119. "Стаття 14. Подання та оприлюднення фінансової звітності
 
   "Стаття 14. Подання та оприлюднення фінансової звітності
 
120. 1. Підприємства зобов’язані подавати фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, якщо інше не передбачено цим Законом. Органам державної влади та іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно до законодавства.
 
   1. Підприємства зобов’язані подавати фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, якщо інше не передбачено цим Законом. Органам державної влади та іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно до законодавства.
 
121. 2. Фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці та не є конфіденційною інформацією, крім випадків, передбачених законом. Підприємства зобов’язані подати копію фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за запитом юридичних та фізичних осіб у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».
 
-47- Острікова Т.Г.
У Розділі Іпроекту Закону:
У пункті 12 частину другу редакцію статті 14 викласти в такій редакції:
«2. Фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, не є конфіденційною інформацією та не відноситься до інформації з обмеженим доступом, крім випадків, передбачених законом. На фінансову звітність не розповсюджується заборона стосовно поширення статистичної інформації. Підприємства зобов’язані подати копію фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за запитом юридичних та фізичних осіб у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації.».
 
Враховано   2. Фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, не є конфіденційною інформацією та не відноситься до інформації з обмеженим доступом, крім випадків, передбачених законом. На фінансову звітність не розповсюджується заборона стосовно поширення статистичної інформації. Підприємства зобов’язані подати копію фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за запитом юридичних та фізичних осіб у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації"
 
122. 3. Підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі) та іншими шляхами у випадках, визначених законодавством.
 
-48- Яценко А.В.
У розділі І Законопроекту:
Пункт 12 (зміни до статті 14) Законопроекту:
В абзаці п’ятому, шостому та сьомому слова «разом з аудиторським висновком» виключити
 
Відхилено (для забезпечення відповідності із законодавством ЄС. Директива ЄС/34 (ст.30, глава 7 вимагає оприлюднення звітності разом з аудиторським висновком. Щодо обов’язковості аудиту відповідно до закону, то саме обов’язковим аудит є для тих підприємств, хто оприлюднює свою звітність разом з аудиторським висновком)  3. Підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі) та іншими шляхами у випадках, визначених законодавством.
 
123. Великі підприємств, які не є емітентами цінних паперів та середні підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі).
 
-49- Журжій А.В.
в абзаці шостому пункту 12 слова "Великі підприємств, які" замінити словами "Великі підприємства, які".
 
Враховано   Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів та середні підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі).
 
    -50- -
#15644
У Розділі І законопроекту:
У статті 14:
у абзаці другому фразу «разом з аудиторським висновком» – виключити;
абзац другий доповнити новим реченням такого змісту:
«Якщо проведення аудиту є обов’язковим відповідно до закону, річна фінансова звітність має оприлюднюватися разом з аудиторським висновком (у повному обсязі).»;
 
Враховано частково (див.п.1 розділу ІІ законопроекту)   
124. Інші фінансові установи, що відносяться до мікропідприємств та малих підприємств зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі).
 
-51- Долженков О.В.
У Розділі І законопроекту:
У статті 14:
у абзаці третьому фразу «разом з аудиторським висновком» – виключити;
абзац третій доповнити новим реченням такого змісту:
«Якщо проведення аудиту є обов’язковим, відповідно до закону, річна фінансова звітність має оприлюднюватися разом з аудиторським висновком (у повному обсязі).»;
 
Враховано частково (див.п.1 розділу ІІ законопроекту)  Інші фінансові установи, що відносяться до мікропідприємств та малих підприємств зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі).
 
    -52- Сажко С.М.
До пункту 12 Розділу І законопроекту внести такі зміни:
абзац шостий та сьомий після слів «разом з аудиторським висновком» доповнити таким словосполученням «, якщо обов’язок складення такого аудиторського висновку передбачений чинним законодавством для відповідного підприємства,»;
 
Враховано частково (див.п.1 розділу ІІ законопроекту)   
125. Підприємства зобов’язані забезпечувати доступність фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності для ознайомлення юридичних та фізичних осіб за їх місцезнаходженням.
 
-53- Долженков О.В.
У Розділі І законопроекту:
У статті 14:
у абзаці четвертому словосполучення «за їх місцезнаходженням» замінити фразою «за місцезнаходженням цих підприємств».
 
Враховано   Підприємства зобов’язані забезпечувати доступність фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності для ознайомлення юридичних та фізичних осіб за місцезнаходженням цих підприємств.
 
    -54- Сажко С.М.
До пункту 12 Розділу І законопроекту внести такі зміни:
абзац восьмий виключити;
 
Відхилено (не відповідає ст.30 п.2 Директиви ЄС/34, адже кожен має право на ознайомлення із фінзвітністю підприємств, що не зобов’язані оприлюднювати фінансову звітність. Аналогічна норма була внесена до Закону Законом № 2019-VІІІ від 13.04.2017. Це стосувалось підприємств електроенергетики. Наразі Законопроект розповсюджує цю норму для всіх підприємств, адже фінзвітність не є комерційною таємницею).   
126. 4. Головні розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють річну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову звітність не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, шляхом розміщення на власній веб-сторінці.
 
   4. Головні розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють річну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову звітність не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, шляхом розміщення на власній веб-сторінці.
 
127. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, оприлюднює річну консолідовану фінансову звітність про загальний майновий стан та результати діяльності суб’єктів державного сектору та бюджетів не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, на власній веб-сторінці.
 
-55- Богдан Р.Д.
У частині 4 оновленої статті 14 Закону України «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, оприлюднює річну консолідовану фінансову звітність про загальний майновий стан та результати діяльності суб’єктів державного сектору та бюджетів не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, на власній веб-сторінці» замінити термін з 1 червня на «не пізніше 1 квітня року наступного за звітним».
 
Відхилено (не відповідає абзацу 1 цього пункту, скорочений термін не дасть можливості правильно скласти таку звітність)  Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, оприлюднює річну консолідовану фінансову звітність про загальний майновий стан та результати діяльності суб’єктів державного сектору та бюджетів не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, на власній веб-сторінці.
 
128. 5. У разі ліквідації підприємства ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та у випадках, передбачених законом, публікує його протягом 45 днів після його затвердження.
 
   5. У разі ліквідації підприємства ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та у випадках, передбачених законом, публікує його протягом 45 днів після його затвердження.
 
129. 6. Підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність на заміну раніше поданої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за результатами проведення аудиторської перевірки, з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин. Подання і оприлюднення уточненої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності здійснюється у такому самому порядку, як і фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, що уточнюється".
 
   6. Підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність на заміну раніше поданої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за результатами проведення аудиторської перевірки, з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин. Подання і оприлюднення уточненої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності здійснюється у такому самому порядку, як і фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, що уточнюється".
 
130. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
131. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року.
 
-56- Южаніна Н.П.
Доповнити пункт 1 розділу ІІ законопроекту словами такого змісту: «крім абзаців шість та сім пункту 12 розділу І , які набирають чинності з 1 січня 2019 року»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року, крім абзаців шостого і сьомого пункту 12 розділу І, які набирають чинності з 1 січня 2019 року.
 
132. 2. Першим звітним періодом, за який підприємства, які зобов’язані застосовувати міжнародні стандарти, подають фінансову звітність на підставі таксономії за міжнародними стандартами в електронній формі, є 2019 рік. Підприємства мають право подавати фінансову звітність, складену за таксономією фінансової звітності, починаючи із звітного періоду, в якому набирає чинності цей Закон.
 
   2. Першим звітним періодом, за який підприємства, які зобов’язані застосовувати міжнародні стандарти, подають фінансову звітність на підставі таксономії за міжнародними стандартами в електронній формі, є 2019 рік. Підприємства мають право подавати фінансову звітність, складену за таксономією фінансової звітності, починаючи із звітного періоду, в якому набирає чинності цей Закон.
 
133. 3. У рамках здійснення заходів, передбачених Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», суб’єкти господарювання, які провадять діяльність на території проведення антитерористичної операції, на період її проведення звільняються від відповідальності за недотримання строків, передбачених для подання фінансової звітності.
 
-57- Острікова Т.Г.
У Розділі ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» проекту Закону:
Пункт 3 виключити.
 
Відхилено (перенесена У Перехідні положення, як тимчасова діюча норма Закону)  3. У рамках здійснення заходів, передбачених Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», суб’єкти господарювання, які провадять діяльність на території проведення антитерористичної операції, на період її проведення звільняються від відповідальності за недотримання строків, передбачених для подання фінансової звітності.
 
134. 4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
   4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
135. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
136. забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

-58- Острікова Т.Г.
У Розділі ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» проекту Закону:
Пункт 4 доповнити новою частиною такого змісту:
«розробити і внести до Верховної Ради України проект закону щодо приведення у відповідність із цим Законом положень Господарського кодексу України в частини критеріїв віднесення суб’єктів господарювання до мікропідприємництва, малого, середнього або великого підприємництва.».
 
Враховано   забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
розробити і внести до Верховної Ради України проект закону щодо приведення у відповідність із цим Законом положень Господарського кодексу України в частини критеріїв віднесення суб’єктів господарювання до мікропідприємництва, малого, середнього або великого підприємництва.