Кількість абзаців - 804 Таблиця поправок


Про Конституційний Суд України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Про Конституційний Суд України
 
   Про Конституційний Суд України
 
2. Цей Закон визначає порядок організації та діяльності Конституційного Суду України, статус суддів Конституційного Суду України, підстави і порядок звернення до нього, процедуру розгляду ним справ і виконання його рішень.
 
   Цей Закон визначає порядок організації та діяльності Конституційного Суду України, статус суддів Конституційного Суду України, підстави і порядок звернення до нього, процедуру розгляду ним справ і виконання його рішень.
 
3. Розділ I
 
-1- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
По всьому тексту Закону слово «сенат» замінити словом «палата» у відповідному відмінку.
 
Відхилено   Розділ І
 
4.

 
-2- Шкрум А.І.
У тексті законопроекта слово «Суд» замінити словами «Конституційний Суд», а слово «Суддя» замінити словами «Суддя Конституційного Суду»
 
Відхилено      
    -3- Каплін С.М.
У проекті Закону слова «на пленарних засіданнях» замінити на: «на усіх, відповідно до Регламенту, видах засідань» у належному відмінку.
 
Відхилено    
5. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
 
-4- Шкрум А.І.
Назву Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Основи конституційного судоустрою».
 
Відхилено   КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
 
6. Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
7. Стаття 1. Статус Конституційного Суду України
 
   Стаття 1. Статус Конституційного Суду України
 
8. 1. Конституційний Суд України (далі - Конституційний Суд або Суд) є органом конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції України, вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у передбачених Конституцією України випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції України.
 
-5- Добродомов Д.Є.
У ч. 1 ст. 1 законопроекту перед словом «є» доповнити словом «єдиним», а слова «конституційної юрисдикції» виключити.
 
Відхилено   1. Конституційний Суд України (далі - Конституційний Суд або Суд) є органом конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції України, вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у передбачених Конституцією України випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції України.
 
    -6- Добродомов Д.Є.
Ст.1 доповнити ч.2 такого змісту:
«2. Завданням Конституційного Суду України є забезпечення верховенства Конституції України.».
 
Відхилено    
    -7- Власенко С.В.
У ч. 1 ст. 1 слова «є органом конституційної юрисдикції» замінити словами «є колегіальним, незалежним, постійно діючим, самостійним органом».
 
Відхилено    
    -8- Власенко С.В.
Ст. 1 доповнити частиною другою:
«2. Суд є юридичною особою, видатки на утримання якого визначаються окремим рядком у Державному бюджеті України. Фінансування діяльності Суду здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про джерела фінансування органів державної влади».
 
Відхилено    
    -9- Дерев'янко Ю.Б.
У частині першій статті 1 слова «органом конституційної юрисдикції» замінити словами «колегіальним, незалежним, постійно діючим, самостійним органом».
 
Відхилено    
    -10- Писаренко В.В.
В частині першій статті 1 слова «є органом конституційної юрисдикції, який» виключити.
 
Відхилено    
    -11- Шкрум А.І.
У статті 1 законопроекту після слів «повноваження відповідно до Конституції України» доповнити словами «та положень цього Закону.»
 
Відхилено    
    -12- Шпенов Д.Ю.
В статті 1 слова «забезпечує верховенство Конституції України» замінити на «забезпечує верховенство права».
 
Відхилено    
9. Стаття 2. Засади діяльності Суду
 
   Стаття 2. Засади діяльності Суду
 
10. 1. Конституційний Суд здійснює свою діяльність на засадах верховенства права, незалежності, колегіальності, гласності, відкритості, повного і всебічного розгляду справ, обґрунтованості та обов'язковості ухвалених ним рішень і висновків.
 
-13- Логвинський Г.В.
Зі статті 2 виключити слова «відкритості», «повного і всебічного розгляду справ».
 
Відхилено   1. Конституційний Суд здійснює свою діяльність на засадах верховенства права, незалежності, колегіальності, гласності, відкритості, повного і всебічного розгляду справ, обґрунтованості та обов'язковості ухвалених ним рішень і висновків.
 
    -14- Ківалов С.В.
Частину першу статті 2 викласти у такій редакції:
«1. Конституційний Суд здійснює свою діяльність на засадах верховенства права, пріоритету прав людини, незалежності, колегіальності, гласності, відкритості, змагальності та рівноправності сторін, повного і всебічного розгляду справ, обґрунтованості та обов'язковості ухвалених ним рішень і висновків».
 
Відхилено    
11. Стаття 3. Нормативна основа діяльності Суду
 
   Стаття 3. Нормативна основа діяльності Суду
 
12. 1. Суд діє відповідно до повноважень, визначених Конституцією України.
 
-15- Шкрум А.І.
Частину першу статті 3 викласти у такій редакції:
«1. Конституційний Суд діє відповідно до повноважень, визначених Конституцією України та цим Законом.
Порядок організації і діяльності Конституційного Суду, порядок конституційного провадження, процедуру розгляду справ та виконання рішень і висновків визначаються цим Законом.»
 
Відхилено   1. Суд діє відповідно до повноважень, визначених Конституцією України.
 
13. Порядок організації і діяльності Суду, порядок конституційного провадження, процедуру розгляду справ та виконання рішень і висновків установлює цей Закон.
 
   Порядок організації і діяльності Суду, порядок конституційного провадження, процедуру розгляду справ та виконання рішень і висновків установлює цей Закон.
 
14. 2. Організацію внутрішньої роботи Суду та відповідні правила процедури розгляду ним справ установлює згідно з цим Законом Регламент Конституційного Суду України (далі - Регламент).
 
-16- Добродомов Д.Є.
У ч. 2 ст. 3 слова «та відповідні правила процедури розгляду ним справ» виключити.
 
Відхилено   2. Організацію внутрішньої роботи Суду та відповідні правила процедури розгляду ним справ установлює згідно з цим Законом Регламент Конституційного Суду України (далі - Регламент).
 
    -17- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину другу статті 3 виключити
 
Відхилено    
    -18- Купрієнко О.В.
Частину другу статті третьої викласти в наступній редакції:
«Організацію внутрішньої організаційно-господарської роботи Суду установлює згідно з цим Законом Регламент Конституційного Суду України (далі – Регламент).»
 
Відхилено    
    -19- Дерев'янко Ю.Б.
Частину другу статті 3 викласти у такій редакції:
«2. Організацію внутрішньої роботи Конституційного Суду та відповідні правила процедури розгляду ним справ, особливості ведення діловодства установлює Регламент Конституційного Суду України (далі — Регламент), затверджений законом».
 
Відхилено    
    -20- Паламарчук М.П.
У статті 3:
а) у частині другій слова „та відповідні правила процедури розгляду ним справ» виключити.
 
Відхилено    
    -21- Яніцький В.П.
У статті 3 проекту Закону:
у частині другій слова «та відповідні правила процедури розгляду ним справ» виключити.
 
Відхилено    
15. 3. Суд ухвалює інші акти, що регламентують організацію його роботи, відповідно до цього Закону та Регламенту.
 
-22- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину третю статті 3 викласти у наступній редакції:
«3. Суд ухвалює інші акти, що регламентують організацію його роботи у випадках, визначених цим Законом.»
 
Відхилено   3. Суд ухвалює інші акти, що регламентують організацію його роботи, відповідно до цього Закону та Регламенту.
 
    -23- Купрієнко О.В.
Частину третю статті третьої викласти в наступній редакції:
«Суд ухвалює інші акти, що регламентують його організаційно-господарську діяльність, відповідно до цього Закону та Регламенту.».
 
Відхилено    
    -24- Паламарчук М.П.
У статті 3:
частину третю статті 3 виключити.
 
Відхилено    
    -25- Яніцький В.П.
У статті 3 проекту Закону:
частину третю виключити.
 
Відхилено    
    -26- Шпенов Д.Ю.
Частину 3 статті 3 виключити.
 
Відхилено    
16. Стаття 4. Місцезнаходження Конституційного Суду
 
   Стаття 4. Місцезнаходження Конституційного Суду
 
17. 1. Конституційний Суд знаходиться у місті Києві.
 
   1. Конституційний Суд знаходиться у місті Києві.
 
18. Стаття 5. Атрибути Зали засідань Суду
 
   Стаття 5. Атрибути Зали засідань Суду
 
19. 1. Невід'ємними атрибутами Зали засідань Суду є Державний Герб України та Державний Прапор України.
 
-27- Власенко С.В.
Ст. 5 доповнити частиною другою: «Використання інших атрибутів та символіки в залі засідань Суду – заборонено.».
 
Відхилено   1. Невід'ємними атрибутами Зали засідань Суду є Державний Герб України та Державний Прапор України.
 
20. Стаття 6. Відкритість діяльності Суду
 
-28- Пташник В.Ю.
У статті 6 проекту слова «пленарних засіданнях» замінити словами «засіданнях, пленарних засіданнях та спеціальних пленарних засіданнях» у відповідних відмінках.
 
Відхилено   Стаття 6. Відкритість діяльності Суду
 
21. 1. Розгляд справ на пленарних засіданнях Великої палати Конституційного Суду (далі - Велика палата), Сенату Конституційного Суду (далі - Сенат) здійснюється відкрито, за винятком закритої частини цих засідань, коли ухвалюється рішення, надається висновок, постановляється ухвала Суду
 
-29- Добродомов Д.Є.
У ч. 1 ст. 6 слова «на пленарних засіданнях» замінити на «на усіх видах засідань».
 
Відхилено   1. Розгляд справ на пленарних засіданнях Великої палати Конституційного Суду (далі - Велика палата), Сенату Конституційного Суду (далі - Сенат) здійснюється відкрито, за винятком закритої частини цих засідань, коли ухвалюється рішення, надається висновок, постановляється ухвала Суду
 
22. Закрите пленарне засідання допускається, якщо розгляд справи на відкритому пленарному засіданні може призвести до розголошення державної таємниці та (або) іншої інформації, що охороняється законом.
 
   Закрите пленарне засідання допускається, якщо розгляд справи на відкритому пленарному засіданні може призвести до розголошення державної таємниці та (або) іншої інформації, що охороняється законом.
 
23. 2. Осіб, які виявили бажання бути присутніми на відкритій частині пленарного засідання Великої палати, Сенату, допускають до приміщення Суду та до Зали засідань Суду в порядку, встановленому Регламентом.
 
-30- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину другу статті 6 викласти у наступній редакції:
«2. Осіб, які виявили бажання бути присутніми на відкритій частині пленарного засідання Великої палати Суду, Сенату Суду, допускають до приміщення Суду відповідно до кількості наявних вільних місць за пред’явленням документу, що посвідчує особу. Суд може встановлювати порядок пропуску до будівлі суду, в якому визначати перелік предметів, заборонених для внесення до будівлі суду, а також вимоги до зовнішнього вигляду особи, яка входить до зали засідань.»
 
Відхилено   2. Осіб, які виявили бажання бути присутніми на відкритій частині пленарного засідання Великої палати, Сенату, допускають до приміщення Суду та до Зали засідань Суду в порядку, встановленому Регламентом.
 
    -31- Власенко С.В.
Ч. 2 ст. 6 викласти в редакції:
«2. Осіб, які виявили бажання бути присутніми на відкритій частині пленарного засідання Великої палати Суду, Сенату Суду, допускають до приміщення Суду та до Зали засідань Суду безперешкодно за умови пред’явлення документу, що посвідчує особу, та в порядку, встановленому Регламентом.».
 
Відхилено    
24. 3. Представники засобів масової інформації, акредитовані в Суді, можуть здійснювати відео- та фотофіксацію, вести аудіозапис відкритої частини пленарного засідання Великої палати, Сенату в порядку, встановленому Регламентом.
 
-32- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину третю статті 6 викласти у наступній редакції:
«3. Представники засобів масової інформації можуть здійснювати відео- та фотофіксацію, вести аудіозапис та пряму трансляцію відкритої частини пленарного засідання Великої палати Суду, Сенату.»
 
Відхилено   3. Представники засобів масової інформації, акредитовані в Суді, можуть здійснювати відео- та фотофіксацію, вести аудіозапис відкритої частини пленарного засідання Великої палати, Сенату в порядку, встановленому Регламентом.
 
    -33- Власенко С.В.
Ч. 3 ст. 6 доповнити новим реченням: «Порядок акредитації та роботи представників засобів масової інформації встановлюється Регламентом.».
 
Відхилено    
25. Глава 2. ПОВНОВАЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
   Глава 2. ПОВНОВАЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
26. Стаття 7. Повноваження Суду
 
   Стаття 7. Повноваження Суду
 
27. 1. До повноважень Суду належить:
 
   1. До повноважень Суду належить:
 
28. 1) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 
-34- Паламарчук М.П.
У частині першій статті 7:
а) пункт 1 доповнити словами „або їх окремих положень».
 
Відхилено   1) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 
29. 2) офіційне тлумачення Конституції України;
 
   2) офіційне тлумачення Конституції України;
 
30. 3) надання за зверненням Президента України або щонайменше сорока п'яти народних депутатів України, або Кабінету Міністрів України висновків про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;
 
   3) надання за зверненням Президента України або щонайменше сорока п'яти народних депутатів України, або Кабінету Міністрів України висновків про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;
 
31. 4) надання за зверненням Президента України або щонайменше сорока п'яти народних депутатів України висновків про відповідність Конституції України (конституційність) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
 
-35- Тимошенко Ю.В.
Пропоную виключити з проекту Закону України «Про Конституційний Суд України» (реєстр. № 6427-д), прийнятого за основу 22.06.2017, наступні положення:
- п. 4 ч. 1 ст. 7 проекту Закону: «4) надання за зверненням Президента України або щонайменше сорока п'яти народних депутатів України висновків про відповідність Конституції України (конституційність) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;».
 
Відхилено   4) надання за зверненням Президента України або щонайменше сорока п'яти народних депутатів України висновків про відповідність Конституції України (конституційність) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
 
32. 5) надання за зверненням Верховної Ради України висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених статтями 111 і 151 Конституції України;
 
-36- Паламарчук М.П.
У частині першій статті 7:
у пункті 5 слова „в межах визначених статтями» замінити на слова „відповідно до статей».
 
Відхилено   5) надання за зверненням Верховної Ради України висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених статтями 111 і 151 Конституції України;
 
33. 6) надання за зверненням Верховної Ради України висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
 
   6) надання за зверненням Верховної Ради України висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
 
34. 7) надання за зверненням Верховної Ради України висновку про порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України;
 
-37- Паламарчук М.П.
У частині першій статті 7:
пункт 7 доповнити словами „ відповідно до пункту 28 частини першої статті 85 Конституції України».
 
Відхилено   7) надання за зверненням Верховної Ради України висновку про порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України;
 
35. 8) вирішення питань про відповідність Конституції України та законам України нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим за зверненням Президента України згідно з частиною другою статті 137 Конституції України;
 
   8) вирішення питань про відповідність Конституції України та законам України нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим за зверненням Президента України згідно з частиною другою статті 137 Конституції України;
 
36. 9) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів України (їх окремих положень) за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України.
 
   9) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів України (їх окремих положень) за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України.
 
37. Стаття 8. Межі повноважень Суду
 
-38- Шкрум А.І.
У статті 8 слова «актів» та «акта» замінити словами «правових актів» та «правового акта».
 
Відхилено   Стаття 8. Межі повноважень Суду
 
38. 1. Суд розглядає питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) чинних актів (їх окремих положень).
 
   1. Суд розглядає питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) чинних актів (їх окремих положень).
 
39. 2. З метою захисту та відновлення прав особи Суд розглядає питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) акта (його окремих положень), який втратив чинність, але продовжує застосовуватись до правовідносин, що виникли під час його чинності.
 
-39- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину другу статті 8 викласти у наступній редакції:
«2. З метою захисту та відновлення прав особи Суд може розглядати питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) акта (його окремих положень), який втратив чинність, але продовжує застосовуватись до правовідносин, що виникли під час його чинності або був застосований стосовно особи під час прийняття судового рішення, яке стало підставою для подання конституційної скарги.»
 
Відхилено   2. З метою захисту та відновлення прав особи Суд розглядає питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) акта (його окремих положень), який втратив чинність, але продовжує застосовуватись до правовідносин, що виникли під час його чинності.
 
    -40- Писаренко В.В.
Частину другу статті 8 виключити.
 
Відхилено    
    -41- Шпенов Д.Ю.
В частині 2 статті 8 слова «але продовжує застосовуватись до правовідносин, що виникли під час його чинності.» виключити.
 
Відхилено    
40. 3. Суд не розглядає питання щодо відповідності законам України актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, актів інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених пунктом 28 частини першої статті 85 та частиною другою статті 137 Конституції України.
 
-42- Паламарчук М.П.
Статтю 8 доповнити частиною четвертою в такій редакції:
„4. Якщо під час розгляду справи виявлено невідповідність Конституції України інших положень оспорюваного акта, окрім тих, щодо яких відкрито провадження у справі, інших актів (їх окремих положень), з якими пов'язано ухвалення рішення у справі, Суд визнає такі акти (їх окремі положення) неконституційними».
 
Відхилено   3. Суд не розглядає питання щодо відповідності законам України актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, актів інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених пунктом 28 частини першої статті 85 та частиною другою статті 137 Конституції України.
 
41. Стаття 9. Склад Суду
 
   Стаття 9. Склад Суду
 
42. 1. Склад Суду становить 18 суддів Конституційного Суду.
 
-43- Шкрум А.І.
Частину першу статті 9 викласти у такій редакції:
«1. Конституційний Суд складається з вісімнадцяти суддів Конституційного Суду.»
 
Відхилено   1. Склад Суду становить 18 суддів Конституційного Суду.
 
43. 2. Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду.
 
   2. Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду.
 
44. Стаття 10. Повноважність Суду
 
   Стаття 10. Повноважність Суду
 
45. 1. Суд є повноважним здійснювати конституційне провадження, якщо у його складі є щонайменше 12 суддів Конституційного Суду, які набули повноважень згідно зі статтею 17 цього Закону.
 
-44- Добродомов Д.Є.
Ч. 1 ст. 10 викласти у такій редакції:
«1. Суд є повноважним здійснювати конституційне провадження, якщо у його складі є щонайменше дванадцять суддів Конституційного Суду, за умови, що серед них призначено щонайменше по три судді Конституційного Суду кожним суб’єктом призначення, та які набули повноважень згідно зі статтею 17 цього Закону.».
 
Відхилено   1. Суд є повноважним здійснювати конституційне провадження, якщо у його складі є щонайменше 12 суддів Конституційного Суду, які набули повноважень згідно зі статтею 17 цього Закону.
 
    -45- Паламарчук М.П.
У частині першій статті 10 слово „щонайменше» вилучити.
 
Відхилено    
    -46- Шкрум А.І.
У частині першій статті 10 законопроекту слова «згідно зі статтею» замінити словами «відповідно до статті».
 
Відхилено    
    -47- Ківалов С.В.
В частині першій статті 10 слова «повноважним здійснювати конституційне провадження» замінити словами «правомочним здійснювати свої повноваження».
 
Відхилено    
46. Глава 3. СУДДЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
   Глава 3. СУДДЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
47. Стаття 11. Вимоги до судді Конституційного Суду
 
   Стаття 11. Вимоги до судді Конституційного Суду
 
48. 1. Суддею Конституційного Суду може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п'ятнадцять років, високі моральні якості, є правником із визнаним рівнем компетентності.
 
-48- Власенко С.В.
Тимошенко Ю.В.
Ч.1 ст.11 викласти в редакції:
«Суддею Конституційного Суду може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права не менше п'ятнадцяти років, який не притягувався до адміністративної, кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення, не підпадає до переліку осіб щодо яких здійснюються заходи з очищення влади, передбачені Законом України «Про очищення влади», пройшов успішну перевірку декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, до моменту початку проходження конкурсу на посаду судді Суду завершив членство в політичних партіях, громадських організаціях (крім професійної та юридичної спрямованості), вийшов зі складу їх керівного складу, має високі моральні якості (про що свідчить, зокрема, відсутність дисциплінарних стягнень на протязі останніх п’яти років) та є правником із визнаним рівнем компетентності.».
 
Відхилено   1. Суддею Конституційного Суду може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п'ятнадцять років, високі моральні якості, є правником із визнаним рівнем компетентності.
 
    -49- Купрієнко О.В.
У частині першій статті 11 слова «та є правником із визнаним рівнем компетентності.» виключити.
 
Відхилено    
    -50- Долженков О.В.
У статті 11:
а) у частині першій сполучник «і» замінити розділовим знаком «,»;
б) у частині першій розділовий знак «,» замінити словами «та має»;
в) у частині першій фразу «, є правником із визнаним рівнем компетентності» – виключити.
 
Відхилено    
    -51- Мартовицький А.В.
В частині 1 статті 11 законопроекту слова «є правником із визнаним рівнем компетентності» виключити.
 
Відхилено    
    -52- Шкрум А.І.
Частину першу статті 11 законопроекту після слів «визнаним рівнем компетентності» доповнити словами «та не має громадянства іншої держави».
 
Відхилено    
    -53- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У статті 11:
у частині першій слова «та є правником із визнаним рівнем компетентності» замінити на слова та розділовий знак «, є правником із визнаним рівнем компетентності та підтвердив свою відповідність критеріям професійної етики, доброчесності та політичної нейтральності».
 
Відхилено    
    -54- Левченко Ю.В.
У частині 1 статті 11 глави 3 розділу 1 Законопроекту слова «високі моральні якості та є правником із визнаним рівнем компетентності» замінити словами «і проживає в Україні протягом останніх двадцяти років».
 
Відхилено    
    -55- Яценко А.В.
У розділі І Законопроекту:
1. У частині першій статті 11 слова «високі моральні якості» виключити.
 
Відхилено    
    -56- Каплін С.М.
У частині першій статті 11 проекту Закону після слова «мовою» вставити слова та розділові знаки «проживає в Україні протягом останніх п’ятнадцяти років,».
 
Відхилено    
    -57- Тимошенко Ю.В.
Також, пропоную викласти в наступних редакціях:
- ч. 1 ст. 11 проекту Закону
«1. Суддею Конституційного Суду може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на день призначення досяг сорока років і проживає в Україні протягом останніх п’яти років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п'ятнадцять років, високі моральні якості та є правником із визнаним рівнем компетентності.», задля кращого розуміння та сповідування суддями Конституційного Суду України інтересів держави».
 
Відхилено    
49. 2. Суддя Конституційного Суду України (далі - суддя Конституційного Суду або Суддя) у своїй діяльності та поза її межами дотримується встановлених Конституційним Судом стандартів професійної етики судді Конституційного Суду.
 
-58- Паламарчук М.П.
У статті 11:
а) у частині другій слова „судді Конституційного Суду» вилучити.
 
Відхилено   2. Суддя Конституційного Суду України (далі - суддя Конституційного Суду або Суддя) у своїй діяльності та поза її межами дотримується встановлених Конституційним Судом стандартів професійної етики судді Конституційного Суду.
 
    -59- Шпенов Д.Ю.
В частині 2 статті 11 після слів «професійної етики судді» виключити слова «Конституційного Суду».
 
Відхилено    
    -60- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У статті 11:
частину другу доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«Особи, які претендують на зайняття посади судді Конституційного Суду проходять перевірку на відповідність критерію професійної етики у порядку, встановленому цим Законом.».
 
Відхилено    
    -61- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У статті 11:
доповнити новою частиною 2-1 такого змісту:
«Суддя Конституційного Суду у своїй діяльності та поза її межами дотримується критерію доброчесності.
Особи, які претендують на зайняття посади судді Конституційного Суду, проходять перевірку на відповідність критерію доброчесності в порядку, встановленому цим Законом.».
 
Відхилено    
50. 3. Суддя Конституційного Суду має відповідати критерію політичної нейтральності. Суддя не може належати до політичних партій чи професійних спілок, публічно виявляти прихильність до них, брати участь у будь-якій політичній діяльності.
 
-62- Власенко С.В.
Тимошенко Ю.В.
Ч. 3 ст. 11 викласти в редакції:
«3. Суддя не може належати до політичних партій чи професійних спілок, відкрито виявляти прихильність до них, брати участь у будь-якій політичній діяльності, бути членом громадських організацій, якщо ці організації не є професійної та юридичної спрямованості.
Суддею, зокрема, не може бути призначена на посаду особа, яка на день подання документів конкурсній комісії була членом або обіймала посаду в політичній партії, іншій організації, яка має політичні цілі або бере участь у політичній діяльності, професійній спілці, громадській організації, якщо ця організація не є професійної та юридичної спрямованості, бере участь в організації або фінансуванні політичної агітації чи іншої політичної діяльності.».
 
Відхилено   3. Суддя Конституційного Суду має відповідати критерію політичної нейтральності. Суддя не може належати до політичних партій чи професійних спілок, публічно виявляти прихильність до них, брати участь у будь-якій політичній діяльності.
 
    -63- Писаренко В.В.
Частину третю статті 11 викласти у такій редакції:
«Суддя Конституційного Суду України не може належати до політичних партій, профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої».
 
Відхилено    
    -64- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У статті 11:
у частині третій після слів «брати участь» та перед словами «політичній діяльності» слова «у будь-якій» замінити на слова та розділові знаки «у політичних акціях, мітингах, страйках, а також будь-якій іншій».
 
Відхилено    
    -65- Логвинський Г.В.
Частину третю статті 11 пропонується викласти в такій редакції:
«3. Суддя Конституційного Суду України не може належати до політичних партій, профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої».
 
Відхилено    
51. Суддею Конституційного Суду, зокрема, не може бути призначена на посаду особа, яка на день призначення:
 
-66- Паламарчук М.П.
У статті 11:
абзац другий частини третьої з підпунктами вилучити.
 
Відхилено   Суддею Конституційного Суду, зокрема, не може бути призначена на посаду особа, яка на день призначення:
 
52. 1) є членом або обіймає посаду в політичній партії, іншій організації, яка має політичні цілі або бере участь у політичній діяльності;
 
-67- Шпенов Д.Ю.
В пункті 1 абзацу 2 статті 11 виключити слова «іншій організації, яка має політичні цілі або бере участь у політичній діяльності».
 
Відхилено   1) є членом або обіймає посаду в політичній партії, іншій організації, яка має політичні цілі або бере участь у політичній діяльності;
 
53. 2) є обраною на виборну посаду в органі державної влади чи органі місцевого самоврядування, має представницький мандат;
 
-68- Сидорович Р.М.
Пункт 2 частини третьої статті 11 після слова «влади» доповнити словами « (крім судової)».
 
Відхилено   2) є обраною на виборну посаду в органі державної влади чи органі місцевого самоврядування, має представницький мандат;
 
54. 3) бере участь в організації або фінансуванні політичної агітації чи іншої політичної діяльності.
 
-69- Купрієнко О.В.
Пункт третій частини третьої статті 11 викласти в наступній редакції: «свідомо особисто бере участь в організації або фінансуванні політичної агітації чи іншої політичної діяльності.».
 
Відхилено   3) бере участь в організації або фінансуванні політичної агітації чи іншої політичної діяльності.
 
55. Суддя Конституційного Суду не може суміщати свою посаду з будь-якою посадою в органі державної влади або органі місцевого самоврядування, органі професійного правничого самоврядування, зі статусом народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, з іншим представницьким мандатом, з адвокатською діяльністю, з підприємницькою діяльністю, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати будь-яку іншу оплачувану роботу або отримувати іншу винагороду, за винятком здійснення викладацької, наукової чи творчої діяльності та отримання винагороди за неї, а також не може входити до складу керівного органу чи наглядової ради юридичної особи, що має на меті одержання прибутку.
 
-70- Добродомов Д.Є.
У абз. 3 ч. 3 ст. 11 після слова «адвокатською» доповнити словом «нотаріальною».
 
Відхилено   Суддя Конституційного Суду не може суміщати свою посаду з будь-якою посадою в органі державної влади або органі місцевого самоврядування, органі професійного правничого самоврядування, зі статусом народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, з іншим представницьким мандатом, з адвокатською діяльністю, з підприємницькою діяльністю, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати будь-яку іншу оплачувану роботу або отримувати іншу винагороду, за винятком здійснення викладацької, наукової чи творчої діяльності та отримання винагороди за неї, а також не може входити до складу керівного органу чи наглядової ради юридичної особи, що має на меті одержання прибутку.
 
    -71- Власенко С.В.
Тимошенко Ю.В.
Ч. 3 ст.11 доповнити новим абзацом третім:
«По завершенню повноважень судді Суду, суддя не має права займатися політичною діяльність протягом наступних трьох років, бути членом політичної партії та (або) обіймати посаду в політичній партії, бути кандидатом або бути обраним на виборну посаду, мати представницький мандат.»
 
Відхилено    
    -72- Дерев'янко Ю.Б.
У абзаці третьому частини третьої статті 11 після слова «неї» додати слова «за кошти Державного бюджету України»;
 
Відхилено    
    -73- Шпенов Д.Ю.
Абзац 3 частини 3 статті 11 викласти в такій редакції «Суддя не може мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої.».
 
Відхилено    
56. 4. Особа, яка є власником акцій або володіє іншими корпоративними правами чи має інші майнові права або інший майновий інтерес у діяльності будь-якої юридичної особи, що має на меті одержання прибутку, на час перебування на посаді судді Конституційного Суду передає такі акції (корпоративні права) або інші відповідні права в управління незалежній третій особі (без права надання інструкцій такій особі щодо розпорядження такими акціями, корпоративними, іншими правами або інструкцій щодо реалізації прав, які з них виникають). Суддя Конституційного Суду може отримувати відсотки, дивіденди та інші пасивні доходи від майна, власником якого він є.
 
-74- Дерев'янко Ю.Б.
Частину четверту статті 11 викласти у такій редакції:
«4. Особа, яка є власником акцій або володіє іншими корпоративними правами чи має інші майнові права або інший майновий інтерес у діяльності будь-якої юридичної особи, що має на меті одержання прибутку, перед набуттям повноважень судді Конституційного Суду зобов'язана здійснити відчуження таких акцій (корпоративних прав) або інших відповідних прав незалежній третій особі. Суддя Конституційного Суду не може отримувати відсотки, та інші пасивні доходи від майна, власником якого він є».
 
Відхилено   4. Особа, яка є власником акцій або володіє іншими корпоративними правами чи має інші майнові права або інший майновий інтерес у діяльності будь-якої юридичної особи, що має на меті одержання прибутку, на час перебування на посаді судді Конституційного Суду передає такі акції (корпоративні права) або інші відповідні права в управління незалежній третій особі (без права надання інструкцій такій особі щодо розпорядження такими акціями, корпоративними, іншими правами або інструкцій щодо реалізації прав, які з них виникають). Суддя Конституційного Суду може отримувати відсотки, дивіденди та інші пасивні доходи від майна, власником якого він є.
 
57. 5. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади судді Конституційного Суду, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".
 
   5. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади судді Конституційного Суду, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".
 
58. На суддів Конституційного Суду поширюються відповідні вимоги та обмеження, встановлені для них Законом України "Про запобігання корупції".
 
-75- Дерев'янко Ю.Б.
Статтю 11 доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. З дня закінчення строку повноважень сyдді Конституційного Суду чи досягнення ним граничного віку перебування на посаді судді Конституційного Суду, суддя не має права займатися політичною діяльністю протягом наступних п'яти років, бути членом та (або) обіймати посаду в політичній партії, бути кандидатом або бути обраним на виборну посаду, мати представницький мандат».
 
Відхилено   На суддів Конституційного Суду поширюються відповідні вимоги та обмеження, встановлені для них Законом України "Про запобігання корупції".
 
    -76- Дерев'янко Ю.Б.
Частину п'яту статті 11 доповнити словами «та Законом України «Про очищення влади».
 
Відхилено    
    -77- Сидорович Р.М.
У статті 11 додати частину шосту наступного змісту:
«6. Не може бути призначена на посаду судді Конституційного суду:
-особа, визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;
-особа, яка має хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків судді Конституційного Суду;
-особа, яка має незняту чи непогашену судимість;
-особа, на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією».
 
Відхилено    
59. Стаття 12. Конкурсні засади відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду
 
   Стаття 12. Конкурсні засади відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду
 
60. 1. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду на конкурсних засадах щодо осіб, яких призначає Президент України, здійснює конкурсна комісія, яку створює Президент України.
 
-78- Пташник В.Ю.
Частину 1 статті 12 викласти у такій редакції:
«1. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду на конкурсних засадах здійснюють конкурсні комісії, які створюють відповідно Президент України, Верховна Рада України, з'їзд суддів України, а в період між з'їздами суддів України – Рада суддів України, у порядку, встановленому цим Законом.»
 
Відхилено   1. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду на конкурсних засадах щодо осіб, яких призначає Президент України, здійснює конкурсна комісія, яку створює Президент України.
 
    -79- Власенко С.В.
Тимошенко Ю.В.
Ч. 1 ст. 12 викласти в редакції:
«Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду на конкурсних засадах здійснюють конкурсні комісії.
Конкурсна комісія для відбору кандидатур на посаду судді Суду створюється з числа осіб, які відповідають вимогам, визначеним цим Законом, виявили бажання бути членом комісії, подавши відповідну заяву та документи, що підтверджують відповідність вимогам, що висуваються до осіб, які мають бажання стати членом конкурсної комісії, #102628
#102628
Конкурсна комісія обирається шляхом випадкової вибірки (жеребкуванням) (з прямою трансляцією на сайті #102628
Комісія формується з 9 членів. Перелік обраних членів конкурсної комісії не пізніше наступного дня опубліковується на офіційному сайті Суду.».
 
Відхилено    
    -80- Купрієнко О.В.
У частині першій статті 12 слова: «а в період між з'їздами суддів України – Рада суддів України, у порядку, встановленому цим Законом.» виключити.
 
Відхилено    
    -81- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У статті 12:
частину першу викласти у такій редакції:
«1. Добір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду на конкурсних засадах у порядку, встановленому цим Законом, здійснюють:
1) для призначення Верховною Радою України – комітет Верховної Ради України, до предмету відання якого належать питання конституційного законодавства;
2) для призначення Президентом України – конкурсна комісія;
3) для призначення З’їздом суддів України – Рада суддів України.».
 
Відхилено    
61. Підготовку питання щодо розгляду на конкурсних засадах кандидатур на посаду судді Конституційного Суду у Верховній Раді України здійснює комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України (далі - Комітет), у порядку, визначеному Регламентом Верховної Ради України, з урахуванням положень цієї статті.
 
   Підготовку питання щодо розгляду на конкурсних засадах кандидатур на посаду судді Конституційного Суду у Верховній Раді України здійснює комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України (далі - Комітет), у порядку, визначеному Регламентом Верховної Ради України, з урахуванням положень цієї статті.
 
62. Підготовку питання щодо розгляду на конкурсних засадах кандидатур на посаду судді Конституційного Суду З'їздом суддів України (далі - З'їзд) здійснює Рада суддів України.
 
-82- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У статті 12:
доповнити новою частиною один з позначкою один у такій редакції: «1-1. Конкурсна комісія є постійнодіючим допоміжним органом Президента України, створеним відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України. Членами конкурсної комісії не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді (окрім суддів у відставці), державні службовці, інші працівники Адміністрації Президента України та особи, які беруть участь у доборі на посаду судді Конституційного Суду України.».
 
Відхилено   Підготовку питання щодо розгляду на конкурсних засадах кандидатур на посаду судді Конституційного Суду З'їздом суддів України (далі - З'їзд) здійснює Рада суддів України.
 
63. 2. Про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду оголошується на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Ради суддів України не пізніше ніж за три місяці до дня закінчення строку повноважень чи досягнення граничного віку перебування на посаді судді Конституційного Суду або не пізніше одного місяця з дня виникнення вакансії на посаду судді Конституційного Суду в разі, якщо повноваження судді Конституційного Суду припинено чи його звільнено з посади з підстав, передбачених статтею 149-1 Конституції України.
 
-83- Шпенов Д.Ю.
В частині 2 статті 12 слова «передбачених статтею 149-1 Конституції України» замінити на «передбачених пунктами 3-6 частини 1 та 1-4 частини 2 статті 149-1 Конституції України».
 
Відхилено   2. Про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду оголошується на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Ради суддів України не пізніше ніж за три місяці до дня закінчення строку повноважень чи досягнення граничного віку перебування на посаді судді Конституційного Суду або не пізніше одного місяця з дня виникнення вакансії на посаду судді Конституційного Суду в разі, якщо повноваження судді Конституційного Суду припинено чи його звільнено з посади з підстав, передбачених статтею 149-1 Конституції України.
 
    -84- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У статті 12:
частину другу викласти у такій редакції: «2. Комітет Верховної Ради України, до предмету якого належать питання конституційного законодавства, конкурсна комісія при Президенті України та Рада суддів України (надалі для цілей цієї статті – органи, що здійснюють добір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду) розміщують оголошення про початок конкурсу для добору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Ради суддів України не пізніше ніж за три місяці до дня закінчення строку повноважень чи досягнення граничного віку перебування на посаді судді Конституційного Суду або не пізніше одного місяця з дня виникнення вакансії на посаду судді Конституційного Суду в разі, якщо повноваження судді Конституційного Суду припинено чи його звільнено з посади з підстав, визначених статтею 149-1 Конституції України.»;
 
Відхилено    
64. 3. Склад конкурсної комісії, створеної Президентом України, формується з числа правників з визнаним рівнем компетентності, які не беруть участі в конкурсному відборі на посаду судді Конституційного Суду.
 
-85- Пташник В.Ю.
У частині 3 статті 12 проекту слова «конкурсної комісії» замінити словами «конкурсних комісій» та виключити слова «,створеної Президентом України,».
 
Відхилено   3. Склад конкурсної комісії, створеної Президентом України, формується з числа правників з визнаним рівнем компетентності, які не беруть участі в конкурсному відборі на посаду судді Конституційного Суду.
 
    -86- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
У випадку не підтримки попередньої поправки частину третю статті 12 викласти у наступній редакції:
"3. До складу конкурсної комісії, яка утворюється Президентом України, входять по одному представнику від кожної депутатської фракції, яка утворена у Верховній Раді України поточного скликання, представник Кабінету Міністрів України, представник Ради адвокатів України, представник Національної академії наук України та колишні судді Конституційного Суду України, які звільнилися з посади у відставку, за станом здоров'я чи у зв'язку із закінченням строку на який їх було призначено не менше, як за один рік до дня формування складу конкурсної комісії. До складу конкурсної комісії не можуть входити колишні судді Конституційного Суду України які брали участь у прийняття рішення Конституційного Суду України №20-рп/2010 від 30.09.2010 року та не склали окрему думку щодо своєї незгоди із зазначеним рішенням."
 
Відхилено    
    -87- Власенко С.В.
Тимошенко Ю.В.
Ч. 3 ст.12 викласти в редакції:
«Склад конкурсної комісії формується з числа громадян України, що мають вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не менше 15 років та досягли 45 річного віку, які не притягувалися до адміністративної, кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення, не підпадають до переліку осіб щодо яких здійснюються заходи з очищення влади, передбачені Законом України «Про очищення влади», не є членами політичних партій та які не беруть участі в конкурсному відборі на посаду судді Конституційного Суду.».
 
Відхилено    
    -88- Купрієнко О.В.
У частині третій статті 12 слова «визнаний рівень» замінити на «зі стажем професійної діяльності у сфері права щонайменше десять років».
 
Відхилено    
    -89- Долженков О.В.
У статті 12:
а) у частині третій фразу «правників з визнаним рівнем компетентності,» замінити фразою «осіб, які мають вищу юридичну освіту, стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше десять років та».
 
Відхилено    
    -90- Мартовицький А.В.
В частині 3 статті 12 законопроекту слова «з визнаним рівнем компетентності» виключити.
 
Відхилено    
    -91- Шпенов Д.Ю.
Частину 3 статті 12 викласти в такій редакції:
«Склад конкурсної комісії, створеної Президентом України, формується з громадян України, які мають вищу юридичну освіту за освітнім ступенем магістр; наявність загального стажу роботи не менше 7 років; наявність досвіду роботи у сфері права чи на посадах державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, наукового стажу; які володіють державною мовою; політично неупереджені, які не беруть участі в конкурсному відборі на посаду судді Конституційного Суду.»
 
Відхилено    
    -92- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У статті 12:
частину третю виключити;
 
Відхилено    
    -93- Сотник О.С.
Частину третю статті 12 («Конкурсні засади відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду») законопроекту викласти у такій редакції:
«3. Конкурсна комісія є постійно діючим допоміжним органом Президента України, створеним відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України. До складу конкурсної комісії входять не менше 3 осіб, які відповідають вимогам, визначеним частиною 3-1 цієї статті, та не беруть участь в конкурсному відборі на посаду судді Конституційного Суду.»
 
Відхилено    
    -94- Сотник О.С.
Статтю 12 («Конкурсні засади відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду») законопроекту доповнити частиною 3-1 такого змісту:
«3-1. Членом конкурсної комісії може бути особа, яка володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту, а також відповідає одній з таких вимог:
1) має стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше десять років;
2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права не менше десяти років.»
 
Відхилено    
    -95- Левченко Ю.В.
Частину 3 статті 12 глави 3 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«3. Склад конкурсної комісії формується з числа представників правозахисних громадських об’єднань, науковців-правників, адвокатів, які є визнаними фахівцями у сфері своєї професійної діяльності, мають високу професійну репутацію та відповідають критерію політичної нейтральності та доброчесності та які не беруть участі в конкурсному відборі на посаду судді Конституційного Суду.».
 
Відхилено    
    -96- Каплін С.М.
Частину 3 статті 12 проекту Закону викласти у наступній редакції:
«3. Склад конкурсної комісії формується з числа науковців-правників, представників правозахисних громадських організацій, адвокатів, які мають визнаний рівень компетентності, високу професійну репутацію, а також не беруть участі в конкурсному відборі на посаду судді Конституційного Суду.»
 
Відхилено    
65. 4. Конкурсна комісія, Комітет, Рада суддів України упродовж одного місяця з дня оголошення про початок конкурсу, в межах загального строку проведення конкурсу, передбаченого частиною шостою цієї статті, приймає заяви від осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду і відповідають встановленим Конституцією України вимогам.
 
-97- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 12 проекту новою частиною 4 такого змісту та змінити нумерацію наступних частин:
«4. Не можуть бути членами конкурсної комісії:
1)особи, визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними;
2)особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку;
3)особи, на яких протягом останніх 5 років накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;
4)особи, яким заборонено обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади в порядку, визначеному Законом України «Про очищення влади»;
5)особи, які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні»;
6)особа, яку було раніше звільнено з посади судді за однією з таких підстав (крім випадків визнання в судовому порядку протиправним рішення про звільнення з цих підстав або скасування обвинувального вироку суду):
порушення присяги;
вчинення істотного дисциплінарного проступку,
грубе чи систематичне нехтування обов'язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді,
порушення вимог щодо несумісності,
порушення обов'язку підтвердити законність джерела походження майна,
набрання законної сили обвинувальним вироком щодо такої особи.
Членами конкурсної комісії не можуть бути представники громадських організацій або громадських спілок, які здійснювали чи здійснюють діяльність із залученням міжнародної технічної допомоги, донорами якої є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, установи, організації чи підприємства країни, яка визнана Верховною Радою України агресором, або фінансувалися ними.».
 
Відхилено   4. Конкурсна комісія, Комітет, Рада суддів України упродовж одного місяця з дня оголошення про початок конкурсу, в межах загального строку проведення конкурсу, передбаченого частиною шостою цієї статті, приймає заяви від осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду і відповідають встановленим Конституцією України вимогам.
 
    -98- Пташник В.Ю.
У частині 4 проекту:
змінити номер частини «4» на номер «6».
 
Відхилено    
    -99- Пташник В.Ю.
У частині 4 проекту абзац 1 викласти у такій редакції:
«Конкурсні комісії упродовж одного місяця з дня оголошення про початок конкурсу приймають заяви від осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду і відповідають встановленим Конституцією України вимогам.».
 
Відхилено    
    -100- Власенко С.В.
Тимошенко Ю.В.
В абз. 1 слова «Комітет, Рада суддів України» - виключити.
 
Відхилено    
    -101- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У статті 12:
у частині четвертій:
абзац 1 викласти у такій редакції:
«Пропозиції щодо кандидатур на посаду судді Конституційного Суду для призначення Верховною Радою України подають депутатські фракції (депутатські групи), а для призначення Президентом України та З’їздом Суддів України – особисто особи, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду і відповідають встановленим Конституцією України вимогам.»;
 
Відхилено    
    -102- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У статті 12:
у частині четвертій:
доповнити новими абзацами 2-3 такого змісту:
«Особи, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду і відповідають встановленим Конституцією України вимогам подають до органів, що здійснюють добір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду, відповідні заяви, а депутатські фракції (депутатські групи) – письмові подання та заяви запропонованих ними кандидатів.
Органи, що здійснюють добір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду, упродовж одного місяця з дня оголошення про початок конкурсу приймають відповідні заяви та подання.»;
 
Відхилено    
66. До заяви особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду, додаються:
 
   До заяви особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду, додаються:
 
67. 1) автобіографія;
 
   1) автобіографія;
 
68. 2) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути призначеним суддею Конституційного Суду;
 
   2) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути призначеним суддею Конституційного Суду;
 
69. 3) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 
   3) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 
70. 4) документи, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права;
 
   4) документи, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права;
 
71. 5) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларація родинних зв'язків судді та декларація доброчесності судді;
 
   5) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларація родинних зв'язків судді та декларація доброчесності судді;
 
72. 6) копія диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);
 
   6) копія диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);
 
73. 7) письмова згода на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цією статтею, крім копії документа, визначеного пунктом 3 цієї частини;
 
-103- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У статті 12:
у частині четвертій:
у абзаці 9 (пункті 7) після слів «письмова згода на» та перед словами «персональних даних» слово «обробку» замінити на слова «збирання, зберігання, обробку та використання»;
 
Відхилено   7) письмова згода на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цією статтею, крім копії документа, визначеного пунктом 3 цієї частини;
 
74. 8) заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", або висновок за результатами такої перевірки (за його наявності);
 
-104- Писаренко В.В.
Пункт 8 частини четвертої статті 12 виключити.
У зв’язку з цим, пункти 9 та 10 вважати пунктами 8 та 9 відповідно.
 
Відхилено   8) заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", або висновок за результатами такої перевірки (за його наявності);
 
75. 9) письмова згода на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону;
 
   9) письмова згода на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону;
 
76. 10) інші документи, передбачені Законом України "Про запобігання корупції" для проведення спеціальної перевірки.
 
   10) інші документи, передбачені Законом України "Про запобігання корупції" для проведення спеціальної перевірки.
 
77. Конкурсна комісія, Комітет, Рада суддів України після закінчення строку прийняття заяв, передбачених цією частиною, встановлює відповідність осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду, встановленим Конституцією України та цим Законом вимогам.
 
-105- Пташник В.Ю.
У частині 4 проекту в абзаці 13 слова «Конкурсна комісія» замінити словами «Конкурсні комісії», виключити слова «,Комітет, Рада суддів України» та замінити слово «встановлює» словом «встановлюють».
 
Відхилено   Конкурсна комісія, Комітет, Рада суддів України після закінчення строку прийняття заяв, передбачених цією частиною, встановлює відповідність осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду, встановленим Конституцією України та цим Законом вимогам.
 
    -106- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У статті 12:
у частині четвертій:
абзац 13 викласти у такій редакції:
«Орган, що здійснює добір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду, після закінчення строку прийняття заяв від осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду та подань від депутатських фракцій (депутатських груп) оприлюднює на офіційному веб-сайті суб’єкта призначення документи, визначені пунктами 1, 2 та 5 абзацу четвертого частини четвертої цієї статті, щодо кожного кандидата.»;
 
Відхилено    
78. Щодо кандидатів, які відповідають зазначеним вимогам, оприлюднюються їх автобіографії та мотиваційні листи, а також проводиться спеціальна перевірка у порядку, передбаченому Законом України "Про запобігання корупції". Стосовно кандидатів, призначення яких здійснюється З’їздом, організовує проведення спеціальної перевірки Рада суддів України.
 
   Щодо кандидатів, які відповідають зазначеним вимогам, оприлюднюються їх автобіографії та мотиваційні листи, а також проводиться спеціальна перевірка у порядку, передбаченому Законом України "Про запобігання корупції". Стосовно кандидатів, призначення яких здійснюється З’їздом, організовує проведення спеціальної перевірки Рада суддів України.
 
79. 5. За результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами, та співбесіди з ними конкурсна комісія, Комітет, Рада суддів України ухвалює рекомендацію щодо кожного кандидата на посаду судді Конституційного Суду України.
 
-107- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 12 проекту новою частиною 5 такого змісту та змінити нумерацію наступних частин:
«5.Член конкурсної комісії зобов’язаний вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів член конкурсної комісії не має права брати участь у роботі комісії. Член конкурсної комісії зобов’язаний повідомити не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли він дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, голову комісії і заявити про самовідвід. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів, якщо член комісії не заявив про самовідвід, рішення про відвід такого члена приймається конкурсною комісією більшістю голосів.
Член конкурсної комісії зобов'язаний також відмовитися від участі у роботі комісії і заявити про самовідвід у таких випадках:
1) якщо він перебуває у особистих стосунках із кандидатом на посаду судді Конституційного Суду;
2) за наявності іншого конфлікту інтересів або обставин, що викликають сумнів у його неупередженості.».
 
Відхилено   5. За результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами, та співбесіди з ними конкурсна комісія, Комітет, Рада суддів України ухвалює рекомендацію щодо кожного кандидата на посаду судді Конституційного Суду України.
 
    -108- Пташник В.Ю.
У частині 5 проекту:
слова «конкурсна комісія» замінити словами «конкурсні комісії» у відповідних відмінках;
у абзаці першому виключити слова «,Комітет, Рада суддів України» та замінити слова «ухвалює рекомендацію» словами «ухвалюють рекомендації»;
у абзаці 2 виключити слова «, Рада суддів України».
 
Відхилено    
    -109- Власенко С.В.
Тимошенко Ю.В.
Ч. 5, 6 ст. 12 викласти в редакції, змінивши нумерацію частин, відповідно до порядку, наведеного в порівняльній таблиці:
«5. Конкурсна комісія протягом трьох днів з моменту отримання документів від учасників конкурсного відбору на посаду судді Конституційного Суду звертається до уповноваженого органу з проханням здійснити відповідну перевірку декларацій осіб та надати висновки не пізніше 30 робочих днів. Після отримання висновків перевірки, конкурсна комісія запрошує кандидатів по посаду судді Суду на співбесіду.»
 
Відхилено    
    -110- Мартовицький А.В.
В частині 5 статті 12 законопроекту слова «та співбесіди з ними» виключити.
 
Відхилено    
    -111- Сидорович Р.М.
Частину п’яту статті 12 після слів «наданих кандидатами» доповнити словами «іншими особами».
 
Відхилено    
    -112- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У статті 12:
частину п’яту викласти у такій редакції:
«5. За результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами, орган, що здійснює добір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду, встановлює відповідність або невідповідність кандидатів вимогам частини четвертої та п’ятої статті 148 Конституції України, про що приймає відповідне рішення.
Кандидати на посаду судді Конституційного Суду, які не відповідають вимогам частини четвертої та п’ятої статті 148 Конституції України, припиняють участь у конкурсі на посаду судді Конституційного Суду.
Орган, що здійснює добір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду, запрошує кандидатів, які відповідають вимогам частини четвертої та п’ятої статті 148 Конституції України, на своє засідання для проведення співбесіди. Орган, що здійснює добір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду оприлюднює інформацію про дату, час та місце проведення співбесіди на офіційному веб-сайті суб’єкта призначення не пізніше ніж за 5 робочих днів до її проведення. Метою співбесіди є перевірка відповідності кандидатів на посаду судді Конституційного Суду критеріям професійної етики та доброчесності.
Орган, що здійснює добір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду, зобов’язаний забезпечити прозорість проведення співбесіди, на якій можуть бути присутніми представники засобів масової інформації, громадських об’єднань, а також будь-які інші заінтересовані особи.
Орган, що здійснює добір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду, перевіряє
1) законність джерела походження майна, зазначеного у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави;
2) інші дані щодо відповідності особам вимогам законодавства у сфері запобігання корупції;
3) дані щодо відповідності поведінки особи правилам професійної етики, прийнятним у її професії.
Для отримання інформації, необхідної для здійснення цієї перевірки, орган, що здійснює добір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду, звертається до відповідних органів державної влади. Органи державної, які отримали відповідне звернення органу, що здійснює добір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду, надають наявну інформацію негайно, але не пізніше, ніж через п’ять робочих днів з моменту отримання такого звернення.
Фізичні та юридичні особи мають право подавати до органів, що здійснюють добір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду, інформацію щодо кандидатів.».
 
Відхилено    
    -113- Сотник О.С.
Частину п’яту статті 12 («Конкурсні засади відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду») законопроекту викласти у такій редакції:
«5. За результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами, та співбесіди з ними конкурсна комісія, Комітет, Рада суддів України ухвалює рекомендацію щодо кожного кандидата на посаду судді Конституційного Суду України.
Конкурсна комісія, Рада суддів України складають списки кандидатів, рекомендованих на посаду судді Конституційного Суду, та оприлюднюють їх на офіційному веб-сайті Президента України або Ради суддів України.
Президент України, З’їзд суддів України приймають рішення про призначення на посаду судді Конституційного Суду осіб з числа кандидатур, рекомендованих конкурсною комісією або Радою суддів України.
Верховна Рада України при прийнятті рішення щодо призначення осіб на посаду судді Конституційного Суду може врахувати рекомендації, надані Комітетом».
 
Відхилено    
80. Конкурсна комісія, Рада суддів України складають списки кандидатів, рекомендованих на посаду судді Конституційного Суду, на підставі яких суб’єкти призначення приймають відповідні рішення. Такі списки мають містити кількість кандидатур, яка щонайменше втричі перевищує кількість вакансій.
 
-114- Долженков О.В.
У статті 12:
у абзаці другому частини п’ятої «слова «щонайменше втричі» замінити словом «вдвічі».
 
Відхилено   Конкурсна комісія, Рада суддів України складають списки кандидатів, рекомендованих на посаду судді Конституційного Суду, на підставі яких суб’єкти призначення приймають відповідні рішення. Такі списки мають містити кількість кандидатур, яка щонайменше втричі перевищує кількість вакансій.
 
81. 6. Загальний строк проведення конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду становить два місяці.
 
-115- Добродомов Д.Є.
Законопроект доповнити ст. 12-1 такого змісту:
«Стаття 12-1. Порядок попередньої перевірки особи, що претендує на зайняття посади судді Конституційного Суду України
1. Щодо всіх осіб, які були допущені до участі у конкурсі, проводиться спеціальна перевірка, передбачена Законом України «Про запобігання корупції», а також перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади».
2. Конкурсна комісія також здійснює перевірку декларації родинних зв’язків кандидата та декларацію доброчесності у порядку, визначеному Законом України «Про судоустрій та статус суддів».
3. У разі виявлення спеціальною перевіркою недостовірності поданих кандидатом відомостей або обставин, що перешкоджають призначенню особи на посаду судді Конституційного Суду України, така особа запрошується на засідання Конкурсної комісії та має право надати свої пояснення.
За результатами отриманих пояснень конкурсна комісія приймає рішення про відхилення кандидатури особи, про відсутність підстав для відхилення кандидатури або про надання особі можливості внести виправлення у подані документи – якщо є очевидним наявність добросовісної помилки з боку кандидата.
4. Перевірки, передбачені цієї статтею, повинні бути проведені протягом одного місяця з дня закінчення строку прийняття документів кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України.
5. Після закінчення перевірок особи, які не були за їх наслідками відхилені, рішенням комісії допускаються до складання кваліфікаційного іспиту.»
 
Відхилено   6. Загальний строк проведення конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду становить два місяці.
 
    -116- Добродомов Д.Є.
Законопроект доповнити ст. 12-2 такого змісту:
«Стаття 12-2. Кваліфікаційний іспит
1. Кваліфікаційний іспит проводиться шляхом письмового тестування.
2. Перелік питань для тестування затверджує конкурсна комісія за поданням Національної школи суддів. У разі необхідності Конкурсна комісія може залучати до розробки переліку питань Академію Наук України та вищі навчальні заклади четвертого рівня акредитації.
3. Тестування проводиться протягом трьох годин. Порядок організації та проведення тестування затверджується конкурсною комісією.
4. Комісія здійснює перевірку результатів тестування. За наслідками такої перевірки особі виставляється від 0 до 100 балів.
5. Особи, які отримали 75 і більше балів допускаються до співбесіди. Кандидатури інших осіб відхиляються.
6. Особа має право звернутися до Конкурсної комісією із заявою про повторну перевірку результатів тестування у випадку, якщо на думку особи результати оцінювання її роботи є неправильними протягом трьох днів з дня оприлюднення результатів тестування. У разі, якщо за наслідками розгляду заяви результати тестування будуть змінені конкурсна комісія має право змінити своє рішення щодо допуску особи до кваліфікаційної співбесіди.».
 
Відхилено    
    -117- Добродомов Д.Є.
Законопроект доповнити ст. 12-3 такого змісту:
«Стаття 12-3. Кваліфікаційна співбесіда
1. Кваліфікаційна співбесіда проходить на відкритому засіданні Конкурсної комісії з метою встановлення морально-ділових якостей кандидата, його розуміння основ конституційного устрою України, його поведінки у гіпотетичних та змодельованих ситуаціях, мотивації особи бути Суддею, а також з’ясування обставин, пов’язаних із доброчесністю особи.
2. Конкурсна комісія оприлюднює графік кваліфікаційних співбесід не менше, ніж за 7 днів до дня їх проведення. Протягом цього періоду комісія приймає заяви та звернення від громадян України щодо підстав, відповідно до яких особа не може бути суддею Конституційного Суду України. Будь-який громадянин України має право направити конкурсній комісії пропозиції щодо питань, які мають бути поставлені кандидатам.
3. За результатами співбесіди Конкурсна комісія виставляє оцінку готовності особи бути суддею Конституційного Суду України за шкалою від 0 до 100 балів.
4. У разі виявлення під час кваліфікаційної співбесіди обставин, що виключають призначення особи на посаду судді, Конкурсна комісія приймає рішення про відхилення кандидатури з обґрунтуванням такого рішення.
5. Сума балів за кваліфікаційний іспит та кваліфікаційну співбесіду є загальним рейтинговим балом кандидата.».
 
Відхилено    
    -118- Добродомов Д.Є.
Законопроект доповнити ст. 12-4 такого змісту:
«Стаття 12-4. Внесення кандидатів на посаду судді
1. Конкурсна комісія протягом 10 днів з дня закінчення кваліфікаційних співбесід визначає загальний рейтинговий бал всіх кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України.
2. Суб’єкту призначення подається список кандидатур, який у три рази перевищує кількість вакансій, які підлягають заповненню. До списку входять особи, які набрали найбільший загальний рейтинговий бал. У разі, якщо кілька осіб набрали однаковий рейтинговий бал, всі вони подаються суб’єкту призначення.
3. У разі, якщо кандидат подав заяву про відмову від подальшої участі у відборі суддів Конституційного Суду України конкурсна комісія заміщує його наступним за рейтингом кандидатом.».
 
Відхилено    
    -119- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 12 новою частиною 9 такого змісту:
«9.Порядок роботи конкурсних комісій визначається рішенням комісій.
Формою роботи конкурсних комісій є засідання. Засідання конкурсних комісій відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів, підлягають відео- та аудіофіксації і трансляції у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань конкурсних комісій.
Комісії є повноважними приймати рішення за умови присутності на засіданні не менше 2/3 сформованого складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів.».
 
Відхилено    
    -120- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 12 новою частиною 10 такого змісту:
«10.Конкурсні комісії:
1) забезпечують відкритість та об’єктивність під час проведення конкурсу;
2) розглядають документи, подані кандидатами на посаду судді Конституційного Суду, відбирають із загального числа кандидатів, які згідно з обґрунтованим рішеннями конкурсних комісій мають найкращі професійний досвід, знання і якості;
3) направляють запити на проведення спеціальної перевірки та перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади";
4) звертаються у разі необхідності до Громадської ради доброчесності про надання інформації щодо кандидата на посаду судді Конституційного Суду;
5) звертаються у разі необхідності до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, з клопотанням про перевірку відомостей, що містяться у документах, поданих кандидатом;
6) оцінюють кожного кандидата на посаду судді Конституційного Суду за критеріями, визначеними Конституцією України та цим законом, готують мотивований висновок по кожному з кандидатів;
7) проводять співбесіди з відібраними кандидатами, відбирають шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, на кожну вакантну посаду не більше трьох кандидатів, що відповідають вимогам, які висуваються до судді Конституційного Суду, та згідно з обґрунтованим рішеннями конкурсних комісій найкраще відповідають критеріям оцінювання кандидатів на посаду судді Конституційного Суду;
8) формують список кандидатів на посаду судді Конституційного Суду або звертаються з клопотанням про проведення повторного конкурсу.»
 
Відхилено    
    -121- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 12 новою частиною 11 такого змісту:
«11.Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, яким направлено клопотання конкурсної комісії, зобов'язані не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання клопотання надати відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.»
 
Відхилено    
    -122- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статті 12-15 замінити статтями наступного змісту:
"Стаття 12. Порядок формування Конституційного Суду України
1. До складу Конституційного Суду України Президент України, Верховна Рада України та З’їзд суддів України призначають по 6 суддів строком на 9 років без права повторного призначення.
2. Відбір кандидатур, що подаються для призначення відповідними органами, здійснюється конкурсними комісіями, які утворюються у порядку, визначеному цим Законом.
3. Суддя, який був звільнений з посади судді Конституційного Суду України або повноваження якого на посаді судді Конституційного Суду України були припинені, не має права бути повторно призначеним на посаду судді Конституційного Суду України."
 
Відхилено    
    -123- Власенко С.В.
Тимошенко Ю.В.
Ч. 5, 6 ст. 12 викласти в редакції, змінивши нумерацію частин, відповідно до порядку, наведеного в порівняльній таблиці:
«6. За результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами, співбесіди з ними, конкурсна комісія складає рейтинговий список кандидатів, рекомендованих на посаду судді Конституційного Суду, який опубліковується на сайті Суду, який подається суб’єкту призначення.
Критерії оцінки осіб, які мають намір стати членами конкурсної комісії, Комісія затверджує на своєму першому засіданні.
Комісія надає суб’єктам призначення перелік 6 осіб за рейтингом, які претендують на заняття посади судді Конституційного Суду.»
 
Відхилено    
    -124- Власенко С.В.
Тимошенко Ю.В.
Ч. «6» ст. 12 перенумерувати в ч. «7».
 
Відхилено    
    -125- Добродомов Д.Є.
Ст. 12 викласти у такій редакції:
«Стаття 12. Конкурсні засади відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду
1. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду здійснюється на конкурсних засадах конкурсною комісією з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду (далі – конкурсна комісія) у порядку, встановленому цим Законом.
2. До складу конкурсної комісії входять вісімнадцять членів.
3. Президент України Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по шість членів конкурсної комісії строком на п’ять років.
4. Президент України призначає шість членів конкурсної комісії своїм розпорядженням. До складу конкурсної комісії обов’язково входять не менше, ніж по одному представнику від Ради адвокатів України, Вищої Ради правосуддя, Громадської ради доброчесності. Представники Ради адвокатів України, Вищої Ради правосуддя, Громадської ради доброчесності обираються на їх засіданнях та подаються для затвердження Президенту України.
5. Добір на посаду члена конкурсної комісії з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду Верховна Рада України здійснює відкритим рейтинговим голосуванням по кожному кандидату окремо.
Верховна Рада обирає шість членів конкурсної комісії списком, визначеним за підсумками рейтингового голосування, відповідно до кількості вакантних місць відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.
6. З’їзду суддів України на своєму засіданні затверджує шість членів до конкурсної комісії.
7. Членом конкурсної комісії може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на день призначення членом конкурсної комісії досяг сорока п’яти років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше двадцять років або є суддею Конституційного Суду України у відставці, має високі моральні якості та є правником із визнаним рівнем компетентності.
Член конкурсної комісії не може належати до політичних партій, професійних спілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, бути суддею, прокурором, слідчим або державним службовцем.
8. Засідання конкурсної комісії є повноважним, якщо на ньому присутні не менше одинадцяти її членів.
9. Засідання конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів. Комісія забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
10. Рішення конкурсної комісії приймається, якщо за це рішення проголосувало більше половини членів конкурсної комісії, які брали участь у засіданні.
11. Голова та секретар конкурсної комісії обираються нею з числа членів конкурсної комісії простою більшістю голосів присутніх на засіданні.
Засідання Конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів. Комісія забезпечує відео- та аудіофіксацію і трансляцію у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії на Офіційному інтернет-представництві Президента України, чи офіційному веб-сайті Верховної Ради України, чи офіційному веб-сайті Ради суддів України.
Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на Офіційному інтернет-представництві Президента України, офіційному веб-сайті Верховної Ради України, офіційному веб-сайті Ради суддів України не пізніше ніж за 48 години до його початку.
12. Конкурсна комісія:
1) визначає регламент своєї роботи;
2) розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;
3) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі;
4) проводить кваліфікаційне оцінювання та кваліфікаційну співбесіду;
5) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли кваліфікаційне оцінювання та співбесіду, спеціальну перевірку, передбачену Законом України «Про запобігання корупції» (далі – спеціальна перевірка) та перевірку, передбачену Законом України "Про очищення влади", кандидатів, які згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії рекомендуються для призначення;
6) вносить Президенту України, Верховній Раді України, Раді суддів України подання щодо призначення кандидатів на посаду Судді;
6) оприлюднює інформацію про осіб, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані для проходження кваліфікаційного оцінювання та співбесіди, для проведення спеціальної перевірку та перевірки, передбачену Законом України "Про очищення влади", та про кандидатів, відібраних конкурсною комісією для призначення Суддею;
7) проводить повторний конкурс у разі відхилення всіх кандидатів у зв’язку з їх невідповідністю вимогам, передбаченим цим Законом, або непроходженням відібраними кандидатами спеціальної перевірки чи перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади".
10. Про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду оголошується на офіційному веб-сайті Президента України, Верховної Ради України, Ради суддів України, у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації не пізніше, ніж за три місяці до дня закінчення строку повноважень чи досягнення граничного віку перебування на посаді судді Конституційного Суду або не пізніше одного місяця з дня виникнення вакансії на посаду судді Конституційного Суду в разі, якщо повноваження Судді припинено чи його звільнено з посади з підстав, передбачених статтею 149-1 Конституції України.
11. Конкурсна комісія упродовж одного місяця з дня оголошення про початок конкурсу приймає заяви від осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду і відповідають встановленим Конституцією України вимогам.
До заяви особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду, додаються:
1) автобіографія;
2) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути призначеним суддею Конституційного Суду;
3) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
4) документи, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права;
5) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларація родинних зв'язків судді та декларація доброчесності судді;
6) копія диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);
7) письмова згода на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цією статтею, крім копії документа, визначеного пунктом 3 цієї частини;
8) заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", або висновок за результатами такої перевірки (за його наявності);
9) письмова згода на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону.
Документи мають бути подані у строк, встановлений Конкурсною комісією. При цьому документи, що були здані в установу поштового зв’язку до закінчення останнього дня подання документів вважаються поданими своєчасно.
Конкурсна комісія після закінчення строку прийняття заяв від осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду і відповідають встановленим Конституцією України вимогам, протягом трьох днів оприлюднює автобіографії та мотиваційні листи кандидатів.
12. Конкурсна комісія, одержавши документи, протягом 10 днів здійснює їх перевірку на відповідність вимогам цього Закону та відповідність особі встановленим кваліфікаційним вимогам. На підставі такої перевірки конкурсна комісія приймає одне із таких рішень:
1) про допуск особи до участі у конкурсі;
2) про надання особі часу для усунення недоліків у документах. Таке рішення приймається у разі виявлених помилок у поданих документах. Строк усунення недоліків не може перевищувати п’яти днів;
3) про відмову у допуску особи до участі у конкурсі – у зв’язку із невідповідності кваліфікаційним вимогам, наявності заборони на зайняття посади в органах державної влади або місцевого самоврядування, не подання одного із передбачених цієї статтею документу або не усунення недоліків у поданих документах у встановлений комісією строк.
13. Документи, подані із пропуском встановленого строку повертаються конкурсною комісією заявнику без розгляду.
14. За результатами вивчення документів та відомостей про кандидатури та співбесіди з ними конкурсна комісія складає список кандидатур, рекомендованих для призначення на посаду судді Конституційного Суду.
Список має містити таку кількість кандидатур, яка щонайменше втричі перевищує кількість вакансій.
15. Загальний строк проведення конкурсного відбору на посаду судді Конституційного Суду становить два місяці.».
 
Відхилено    
    -126- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У статті 12:
у пропонованій редакції частини шостої після слів «проведення конкурсу для» та перед словами «кандидатур на посаду» слово «відбору» замінити на слово «добору».
 
Відхилено    
    -127- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У статті 12:
доповнити новою частиною шостою такого змісту:
«6. За результатами перевірки відповідності кандидатів критеріям професійної етики та доброчесності та за наслідками співбесід з кандидатами на посаду судді Конституційного Суду орган, що здійснює добір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду, готує рекомендацію щодо кожного із кандидатів та оприлюднює такі рекомендації на офіційному веб-сайті суб’єкта призначення. Рекомендація повинна містити всю інформацію щодо кандидата, виявлену під час перевірки на відповідність критеріям професійної етики і доброчесності та під час співбесіди. На підставі оприлюднених висновків суб’єкти призначення приймають відповідні рішення.».
Вдповідно, частину шосту вважати частиною сьомою.
 
Відхилено    
    -128- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У статті 12:
доповнити новою частиною восьмою такого змісту:
«8. Діяльність органів, що здійснюють добір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду, є публічною. Засідання органів, що здійснюють добір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду є відкритими. Органи, що здійснюють добір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду, приймають свої рішення відкрито.».
 
Відхилено    
82. Стаття 13. Порядок призначення судді Конституційного Суду Президентом України
 
   Стаття 13. Порядок призначення судді Конституційного Суду Президентом України
 
83. 1. За результатами конкурсного відбору Президент України видає указ про призначення на посаду судді Конституційного Суду.
 
-129- Добродомов Д.Є.
Ч. 1 с. 13 викласти у такій редакції:
«1. Президент України видає указ про призначення на посаду судді Конституційного Суду з числа кандидатур, рекомендованих конкурсною комісією для призначення на посаду судді Конституційного Суду.».
 
Відхилено   1. За результатами конкурсного відбору Президент України видає указ про призначення на посаду судді Конституційного Суду.
 
    -130- Пташник В.Ю.
Частину 1 статті 13 проекту викласти у такій редакції:
«1.Президент України затверджує персональний склад конкурсної комісії відповідно до положень статті 12 цього Закону.».
 
Відхилено    
    -131- Власенко С.В.
Тимошенко Ю.В.
Ч. 1 статті 13 викласти в редакції: «1. За результатами конкурсного відбору Президент України видає указ про призначення на посаду судді Конституційного Суду осіб з рейтингового переліку, наданого конкурсною комісією. Президент звертається до комісії з проханням надати йому перелік за рейтингом наступних 6 осіб з метою їх призначення, якщо щодо вже наданих кандидатів він має сумнів.».
 
Відхилено    
84. 2. Президент України призначає особу на посаду судді Конституційного Суду не пізніше трьох місяців із дня припинення повноважень або звільнення з посади судді Конституційного Суду, якого призначив Президент України.
 
-132- Пташник В.Ю.
Частину 2 статті 13 проекту викласти у такій редакції:
«2.Президент України оголошує на веб-сайті офіційного Інтернет-представництва Президента України про проведення відкритого конкурсу. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає документи, зазначені у частині шостій статті 12 цього Закону, протягом п’ятнадцяти днів з дня оголошення на веб-сайті офіційного Інтернет-представництва Президента України про проведення відкритого конкурсу.».
 
Відхилено   2. Президент України призначає особу на посаду судді Конституційного Суду не пізніше трьох місяців із дня припинення повноважень або звільнення з посади судді Конституційного Суду, якого призначив Президент України.
 
    -133- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 13 проекту новою частиною 3 такого змісту:
«3.Інформація про осіб, які претендують на участь у конкурсі, разом із копіями поданих документів, крім документів, передбачених пунктом 3 частини шостої статті 12 цього Закону, оприлюднюється на веб-сторінці офіційного Інтернет-представництва Президента України на наступний робочий день з дня надходження документів, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів.».
 
Відхилено    
    -134- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 13 проекту новою частиною 4 такого змісту:
«4.Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на веб-сторінці офіційного Інтернет-представництва Президента України не пізніше ніж за 48 годин до його початку. Засідання конкурсної комісії транслюються у режимі реального часу на веб-сторінці офіційного Інтернет-представництва Президента України.».
 
Відхилено    
    -135- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статті 12-15 замінити статтями наступного змісту:
«Стаття 13. Утворення конкурсної комісії
1. Конкурсна комісія утворюється:
1) не пізніше, як за 4 місяці до дня, коли строк повноважень судді Конституційного Суду України завершується або суддя Конституційного Суду досягає 70 років;
2) не пізніше, як протягом 1 місяця з дня припинення повноважень судді Конституційного Суду України або звільнення судді Конституційного Суду України.
2. Верховна Рада України утворює конкурсну комісію на своєму пленарному засіданні. До складу конкурсної комісії входять по одному представнику від кожної депутатської фракції, а також представник від Ради адвокатів України та Вищої Ради правосуддя. Представники Ради адвокатів України та Вищої Ради правосуддя обираються на їх засіданнях та подаються для затвердження Верховній Раді України.
3. Президент України утворює конкурсну комісію своїм розпорядженням. До складу конкурсної комісії входять по одному представнику від Ради адвокатів України, Вищої Ради правосуддя, Громадської ради доброчесності, Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України та колишні судді Конституційного Суду України, повноваження яких припинилися у зв'язку із поданням заяви про відставку, звільнення з посади за станом здоров'я, закінченням строку, на яких їх було призначено або досягнення граничного віку перебування на посаді судді Конституційного Суду України. При цьому колишні судді Конституційного Суду України, які брали участь у прийнятті Рішення Конституційного Суду України №20-рп/2010 від 30.09.2010 року та не склали окрему думку щодо своєї незгоди із зазначеним рішенням до складу конкурсної комісії не включаються.
4. Рада суддів України утворює конкурсну комісію від імені З’їзду суддів України. До складу конкурсної комісії входять чотири представники Верховного Суду, по одному представнику від вищих спеціалізованих судів, Ради адвокатів України та інші особи, визначені Радою суддів України.
5. Утворена конкурсна комісія здійснює свої повноваження щодо всіх вакансій суддів Конституційного Суду України від відповідного суб’єкта призначення, які утворяться протягом одного року з дня її утворення.
6. Засідання конкурсної комісії проводяться гласно із прямою трансляцією через мережу Інтернет. Засідання комісії є повноважним за умови присутності на ньому не менше, як двох третин від її загального складу. Рішення приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні.
7. Конкурсна комісія зі свого складу обирає голову, заступника голови та секретаря. Матеріально-технічне забезпечення діяльності конкурсної комісії покладається:
а) конкурсної комісії Верховної Ради України – на Апарат Верховної Ради України;
б) конкурсної комісії Президента України – на Адміністрацію Президента України;
в) конкурсної комісії З’їзду суддів України – на Державну судову адміністрацію України.».
 
Відхилено    
    -136- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 13 проекту новою частиною 5 такого змісту:
«5.За результатами оцінки кандидатів та голосування конкурсна комісія складає рейтинговий список кандидатів у кількості не більше трьох осіб на одну вакантну посаду судді Конституційного Суду із зазначенням числа голосів, поданих членами комісії за кожну кандидатуру.
Якщо жодна з кандидатур не набрала більшості голосів конкурсної комісії або конкурсна комісія дійшла висновку, що жоден з кандидатів не відповідає усім критеріям оцінювання кандидатів на посаду судді Конституційного Суду, конкурсна комісія звертається з клопотанням до Президента України про оголошення повторного конкурсу на посаду судді Конституційного Суд. У такому випадку Президент України приймає рішення про проведення повторного конкурсу відповідно до положень цієї статті.».
 
Відхилено    
    -137- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 13 проекту новою частиною 6 такого змісту:
«6.Список кандидатів на посаду судді Конституційного Суду невідкладно подається на розгляд Президенту України. Президент України призначає суддю Конституційного Суду з числа осіб, включених до списку кандидатів, про що видає відповідний Указ.
У виняткових випадках, якщо стало відомо про обставини, що ставлять під сумнів відповідність принаймні двох кандидатів, включених до списку, поданого конкурсною комісією, сутнісним критеріям, Президент України має право з наданням відповідних обґрунтувань відхилити поданий список і оголосити повторний конкурс».
 
Відхилено    
85. Стаття 14. Порядок призначення судді Конституційного Суду Верховною Радою України
 
   Стаття 14. Порядок призначення судді Конституційного Суду Верховною Радою України
 
86. 1. Порядок призначення судді Конституційного Суду Верховною Радою України встановлюється Регламентом Верховної Ради України.
 
-138- Добродомов Д.Є.
Ч. 1 ст. 14 викласти у такій редакції:
«1. За результатами конкурсного відбору Верховна Рада України призначає суддю Конституційного Суду з числа кандидатур, рекомендованих конкурсною комісією для призначення на посаду судді Конституційного Суду, відкритим рейтинговим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України.
Якщо за результатами голосування суддя Конституційного Суду не призначений, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які набрали більшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатурами.
Порядок призначення судді Конституційного Суду Верховною Радою України встановлюється Регламентом Верховної Ради України.».
 
Відхилено   1. Порядок призначення судді Конституційного Суду Верховною Радою України встановлюється Регламентом Верховної Ради України.
 
    -139- Пташник В.Ю.
Частину 1 статті 14 проекту викласти у такій редакції:
«1.Верховна Рада України затверджує персональний склад конкурсної комісії відповідно до положень статті 12 цього Закону.».
 
Відхилено    
    -140- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 14 проекту новою частиною 2 такого змісту:
«2.Голова Верховної Ради України оголошує на її офіційному веб-сайті про початок приймання заяв від кандидатів на посаду судді Конституційного Суду. Особа, яка претендує бути призначеною Верховною Радою України суддею Конституційного Суду, подає документи, зазначені у частині шостій статті 12 цього Закону, протягом п’ятнадцяти днів з дня оголошення на офіційному веб-сайті Верховної Ради України про початок приймання заяв.».
 
Відхилено    
    -141- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 14 проекту новою частиною 3 такого змісту:
«3.Інформація про осіб, які претендують на участь у конкурсі, разом із копіями поданих документів, крім документів, передбачених пунктом 3 частини шостої статті 12 цього Закону, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Верховної Ради України на наступний робочий день з дня надходження документів, але не пізніше наступного дня після закінчення приймання документів.».
 
Відхилено    
    -142- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 14 проекту новою частиною 4 такого змісту:
«4.За результатами оцінки кандидатів, конкурсна комісія складає список кандидатів у кількості не більше трьох осіб на одну вакантну посаду.
Якщо жодна з кандидатур не набрала більшості голосів конкурсної комісії або конкурсна комісія дійшла висновку, що жоден з кандидатів не відповідає всім критеріям оцінювання кандидатів на посаду судді Конституційного Суду, конкурсна комісія звертається з клопотанням до Голови Верховної Ради України про скасування конкурсу і оголошення повторного конкурсу на посаду судді Конституційного Суду. У такому випадку Голова Верховної Ради України приймає рішення про скасування конкурсу і оголошення повторного конкурсу відповідно до положень цієї статті.»
 
Відхилено    
    -143- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 14 проекту новою частиною 5 такого змісту:
«5.Список кандидатів на посаду судді Конституційного Суду невідкладно подається Голові Верховної Ради України.».
 
Відхилено    
    -144- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 14 проекту новою частиною 6 такого змісту:
«6.Комітети Верховної Ради України можуть подати свої висновки щодо кандидатів на посаду судді Конституційного Суду. Висновки комітетів та відомості про кандидатів на посаду судді Конституційного Суду, надаються народним депутатам не пізніш як за три дні до розгляду Верховною Радою відповідного питання.».
 
Відхилено    
    -145- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 14 проекту новою частиною 7 такого змісту:
«7.Обговорення кандидатур на посаду судді Конституційного Суду, включених до списку кандидатів на підставі конкурсу згідно з цим Законом, проводиться в порядку, передбаченому Регламентом Верховної Ради України.
Голосування щодо призначення на посаду судді Конституційного Суду здійснюється Верховною Радою таємно шляхом подання бюлетенів.».
 
Відхилено    
    -146- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 14 проекту новою частиною 8 такого змісту:
«8.Призначеним на посаду судді Конституційного Суду вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів депутатів, але більше половини голосів депутатів від конституційного складу Верховної Ради України. Якщо кількість вакантних посад судді Конституційного Суду, на які призначає Верховна Рада України, більше однієї, призначеними на посади вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів депутатів і ця кількість становить більшість від конституційного складу Верховної Ради України. Якщо кілька кандидатів набрали однакову кількість голосів і після їх призначення було б перевищено необхідне для призначення число суддів, щодо цих кандидатів проводиться повторне голосування.».
 
Відхилено    
    -147- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статті 12-15 замінити статтями наступного змісту:
«Стаття 14. Подання заяви на участь у конкурсі
1. Конкурсна комісія робить оголошення про початок конкурсного відбору, в якому зазначається: кількість наявних вакансій, строк подання документів, перелік необхідних документів, кваліфікаційні вимоги до кандидатів, адреса направлення документів.
2. Для участі в конкурсі особа, яка відповідає вимогам частини четвертої статті 148 Конституції України подає наступні документи:
1) письмову заяву про участь у доборі кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України;
2) копію паспорта громадянина України;
3) анкету кандидата на посаду судді, що містить інформацію про нього;
4) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути суддею Конституційного Суду України;
5) декларацію родинних зв’язків кандидата на посаду судді за формою, затвердженою Вищою кваліфікаційною комісією суддів для кандидатів на посаду судді загальної юрисдикції;
6) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);
7) копію трудової книжки, послужного списку (за наявності);
8) довідку медичної установи про стан здоров’я кандидата з висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов’язаній із виконанням функцій держави;
9) письмову згоду на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді Конституційного Суду України;
10) згоду на проведення щодо нього спеціальної перевірки відповідно до закону;
11) копію військового квитка або іншого документу військового обліку (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
12) заяву про проведення перевірки, визначеної Законом України "Про очищення влади".
3. Особа, яка претендує на зайняття посади судді Конституційного Суду України також заповнює декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, встановленому законодавством про запобігання корупції.
4. Документи мають бути подані у строк, встановлений Конкурсною комісією. При цьому документи, що були здані в установу поштового зв’язку до закінчення останнього дня подання документів вважаються поданими своєчасно.
5. Конкурсна комісія, одержавши документи, протягом 10 днів здійснює їх перевірку на відповідність вимогам цього Закону та відповідність особі встановленим кваліфікаційним вимогам. На підставі такої перевірки Комісія приймає одне із таких рішень:
1) про допуск особи до участі у конкурсі;
2) про надання особі часу для усунення недоліків у документах. Таке рішення приймається у разі виявлених помилок у поданих документах. Строк усунення недоліків не може перевищувати п’яти днів;
3) про відмову у допуску особи до участі у конкурсі – у зв’язку із невідповідності кваліфікаційним вимогам, наявності заборони на зайняття посади в органах державної влади або місцевого самоврядування, не подання одного із передбачених цієї статтею документу або не усунення недоліків у поданих документах у встановлений комісією строк.
6. Документи всіх осіб, які допущені до участі у конкурсі, оприлюднюються на сайті Конституційного Суду України – за винятком персональних даних, перелік яких визначається Конкурсною комісією.
7. Документи, подані із пропуском встановленого строку повертаються Комісією заявнику без розгляду.».
 
Відхилено    
    -148- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 14 проекту новою частиною 9 такого змісту:
«9.Якщо жоден з кандидатів на посаду судді Конституційного Суду не отримав необхідної для призначення кількості голосів народних депутатів, оголошується повторний конкурс, який проводиться відповідно до процедури, визначеної цією статтею».
 
Відхилено    
    -149- Ківалов С.В.
Статтю 14 доповнити новою частиною такого змісту:
«2. Верховна Рада України призначає особу на посаду судді Конституційного Суду не пізніше трьох місяців із дня припинення повноважень або звільнення з посади судді Конституційного Суду, якого призначила Верховна Рада України».
 
Відхилено    
87. Стаття 15. Порядок призначення судді Конституційного Суду з'їздом суддів України
 
   Стаття 15. Порядок призначення судді Конституційного Суду з'їздом суддів України
 
88. 1. За результатами конкурсного відбору З'їзд відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх делегатів З'їзду включає кандидатури на посаду судді Конституційного Суду до бюлетеня для таємного голосування.
 
-150- Добродомов Д.Є.
Ч. 1 ст. 15 викласти у такій редакції:
«1. За результатами конкурсного відбору З'їзд суддів України (далі – З’їзд) відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх делегатів З'їзду включає кандидатури, рекомендовані конкурсною комісією, на посаду судді Конституційного Суду до бюлетеня для голосування.».
 
Відхилено   1. За результатами конкурсного відбору З'їзд відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх делегатів З'їзду включає кандидатури на посаду судді Конституційного Суду до бюлетеня для таємного голосування.
 
    -151- Пташник В.Ю.
Частину 1 статті 15 проекту викласти у такій редакції:
«1.Рада суддів України затверджує персональний склад конкурсної комісії відповідно до положень статті 12 цього Закону.».
 
Відхилено    
    -152- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину першу статті 15 викласти у наступній редакції:
"1. Всі кандидати на посаду судді Конституційного Суду України, рекомендовані Радою суддів України до складу Конституційного Суду України включаються до бюлетеню для таємного голосування на З'їзді суддів України."
 
Відхилено    
89. 2. Призначеним на посаду судді Конституційного Суду вважається той кандидат, який у результаті таємного голосування одержав більшість голосів від числа обраних делегатів З'їзду.
 
-153- Добродомов Д.Є.
У ч. 2 ст. 15 слово «таємного» замінити на «відкритого».
 
Відхилено   2. Призначеним на посаду судді Конституційного Суду вважається той кандидат, який у результаті таємного голосування одержав більшість голосів від числа обраних делегатів З'їзду.
 
    -154- Пташник В.Ю.
Частину 2 статті 15 проекту викласти у такій редакції:
«2.Рада суддів України оголошує на її офіційному веб-сайті про початок приймання заяв від кандидатів на посаду судді Конституційного Суду. Особа, яка претендує бути призначеною суддею Конституційного Суду, подає документи, зазначені у частині шостій статті 12 цього Закону, протягом п’ятнадцяти днів з дня оголошення на офіційному веб-сайті Ради суддів України про початок приймання заяв.».
 
Відхилено    
    -155- Купрієнко О.В.
У частині 2 статті 15 слова «числа обраних делегатів З'їзду» замінити на «числа присутніх».
 
Відхилено    
90. Якщо за результатами голосування суддя Конституційного Суду не призначений, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатів, які набрали більшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.
 
   Якщо за результатами голосування суддя Конституційного Суду не призначений, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатів, які набрали більшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.
 
91. 3. З'їзд призначає особу на посаду судді Конституційного Суду не пізніше трьох місяців із дня припинення повноважень або звільнення з посади судді Конституційного Суду, якого призначив З'їзд.
 
-156- Пташник В.Ю.
Частину 3 статті 15 проекту викласти у такій редакції:
«3.Інформація про осіб, які претендують на участь у конкурсі, разом із копіями поданих документів, крім документів, передбачених пунктом 3 частини шостої статті 12 цього Закону, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради суддів України на наступний робочий день з дня надходження документів, але не пізніше наступного дня після закінчення приймання документів.».
 
Відхилено   3. З'їзд призначає особу на посаду судді Конституційного Суду не пізніше трьох місяців із дня припинення повноважень або звільнення з посади судді Конституційного Суду, якого призначив З'їзд.
 
92. 4. Рішення З'їзду про призначення на посаду судді Конституційного Суду підписують головуючий на З'їзді та секретар.
 
-157- Пташник В.Ю.
Частину 4 статті 15 проекту викласти у такій редакції:
«4.За результатами оцінки кандидатів, конкурсна комісія складає список кандидатів у кількості не більше трьох осіб на одну вакантну посаду.
Якщо жодна з кандидатур не набрала більшості голосів конкурсної комісії або конкурсна комісія дійшла висновку, що жоден з кандидатів не відповідає всім критеріям оцінювання кандидатів на посаду судді Конституційного Суду, конкурсна комісія звертається з клопотанням до Ради суддів України про оголошення повторного конкурсу на посаду судді Конституційного Суд. У такому випадку Рада суддів України приймає рішення про проведення повторного конкурсу відповідно до положень цієї статті.».
 
Відхилено   4. Рішення З'їзду про призначення на посаду судді Конституційного Суду підписують головуючий на З'їзді та секретар.
 
93. 5. Порядок скликання та порядок проведення з’їзду суддів України визначаються Законом України «Про судоустрій і статус суддів».
 
-158- Пташник В.Ю.
Частину 5 статті 15 проекту викласти у такій редакції:
«5.Список кандидатів на посаду судді Конституційного Суду невідкладно подається Раді суддів України. Рада суддів України виносить питання про призначення судді Конституційного Суду на черговий з’їзд суддів України. Якщо черговий з’їзд суддів України має відбутися більше ніж через шість місяців після подання конкурсною комісією списку кандидатів на посаду судді Конституційного Суду, Рада суддів України скликає позачерговий з'їзд суддів України. Порядок скликання з’їзду суддів України визначається Законом України "Про судоустрій і статус суддів". Порядок проведення з’їзду суддів України визначається рішеннями з’їзду.».
 
Відхилено   5. Порядок скликання та порядок проведення з’їзду суддів України визначаються Законом України «Про судоустрій і статус суддів».
 
    -159- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 15 проекту новою частиною 6 такого змісту:
«6.Голосування проводиться виключно за кандидатів, поданих Радою суддів України на підставі конкурсу, проведеного згідно з цим Законом. Обраним на посаду судді Конституційного Суду вважається кандидат, який за результатами таємного голосування отримав більшість голосів обраних делегатів з’їзду суддів України. Якщо кількість вакантних посад судді Конституційного Суду, на які призначає з’їзд суддів України, більше однієї, призначеними на посади вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів делегатів. Якщо кілька кандидатів набрали однакову кількість голосів і після їх призначення було б перевищено необхідне для призначення число суддів, щодо цих кандидатів проводиться повторне голосування.».
 
Відхилено    
    -160- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 15 проекту новою частиною 7 такого змісту:
«7.За результатами голосування головуючий і секретар з’їзду підписують рішення з’їзду суддів України про призначення судді Конституційного Суду.».
 
Відхилено    
    -161- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статті 12-15 замінити статтями наступного змісту:
«Стаття 15. Порядок попередньої перевірки особи, що претендує на зайняття посади судді Конституційного Суду України
1. Щодо всіх осіб, які були допущені до участі у конкурсі, проводиться спеціальна перевірка, передбачена законодавством про запобігання корупції, а також перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади».
2. Конкурсна комісія також здійснює перевірку декларації родинних зв’язків кандидата у порядку, визначеному Законом України «Про судоустрій та статус суддів».
3. У разі виявлення спеціальною перевіркою, встановленою цією частиною, недостовірності поданих кандидатом відомостей або обставин, що перешкоджають призначенню особи на посаду судді Конституційного Суду України, така особа запрошується на засідання Конкурсної комісії та має право надати свої пояснення. За результатами отриманих пояснень Конкурсна комісія приймає рішення про відхилення кандидатури особи, про відсутність підстав для відхилення кандидатури або про надання особі можливості внести виправлення у подані документи – якщо є очевидним наявність добросовісної помилки з боку кандидата.
4. Перевірки, передбачені цієї статтею, повинні бути проведені протягом одного місяця з дня закінчення строку прийняття документів кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України.
5. Після закінчення перевірок особи, які не були за їх наслідками відхилені, рішенням комісії допускаються до складання кваліфікаційного іспиту.».
 
Відхилено    
    -162- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статті 12-15 замінити статтями наступного змісту:
«Стаття 15-1. Кваліфікаційний іспит
1. Кваліфікаційний іспит проводиться шляхом письмового тестування.
2. Перелік питань для тестування затверджує Конкурсна комісія за поданням Національної школи суддів. У разі необхідності Конкурсна комісія може залучати до розробки переліку питань Академію Наук України та вищі навчальні заклади четвертого рівня акредитації.
3. Тестування проводиться протягом 4 годин. Порядок організації та проведення тестування затверджується Конкурсною комісією.
4. Комісія здійснює перевірку результатів тестування. За наслідками такої перевірки особі виставляється бал від 0 до 100 балів.
5. Особи, які отримали 75 і більше балів допускаються до кваліфікаційної співбесіди. Кандидатури інших осіб відхиляються.
6. Особа має право звернутися до Конкурсної комісією із заявою про повторну перевірку результатів тестування у випадку, якщо на думку особи результати оцінювання її роботи є неправильними протягом трьох днів з дня оприлюднення результатів тестування. У разі, якщо за наслідками розгляду заяви результати тестування будуть змінені Конкурсна комісія має право змінити своє рішення щодо допуску особи до кваліфікаційної співбесіди.».
 
Відхилено    
    -163- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статті 12-15 замінити статтями наступного змісту:
«Стаття 15-2. Кваліфікаційна співбесіда
1. Кваліфікаційна співбесіда проходить на відкритому засіданні Конкурсної комісії з метою встановлення морально-ділових якостей кандидата, його розуміння основ конституційного устрою України, його поведінки у гіпотетичних та змодельованих ситуаціях, мотивації особи бути суддею, а також з’ясування обставин, пов’язаних із доброчесністю особи.
2. Конкурсна комісія оприлюднює графік кваліфікаційних співбесід за 10 днів до дня їх проведення. Протягом цього періоду комісія приймає заяви та звернення від громадян України щодо підстав, відповідно до яких особа не може бути суддею Конституційного Суду України. Будь-який громадянин України має право направити Конкурсній комісії пропозиції щодо питань, які мають бути задані кандидатам.
3. За результатами співбесіди Конкурсна комісія виставляє оцінку готовності особи бути суддею Конституційного Суду України за шкалою від 0 до 100 балів.
4. У разі виявлення під час кваліфікаційної співбесіди обставин, що виключають призначення особи на посаду судді, Конкурсна комісія приймає рішення про відхилення кандидатури.
5. Сума балів за кваліфікаційний іспит та кваліфікаційну співбесіду є загальним рейтинговим балом кандидата.».
 
Відхилено    
    -164- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статті 12-15 замінити статтями наступного змісту:
«Стаття 15-3. Внесення кандидатів на посаду судді
1. Конкурсна комісія протягом 15 днів з дня закінчення кваліфікаційних співбесід визначає загальний рейтинговий бал всіх кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України.
2. Суб’єкту призначення подається список кандидатур, який в два рази перевищує кількість вакансій, які підлягають заповненню. До списку входять особи, які набрали найбільший загальний рейтинговий бал. У разі, якщо кілька осіб набрали однаковий рейтинговий бал, всі вони подаються суб’єкту призначення.
3. У разі, якщо кандидат подав заяву про відмову від подальшої участі у відборі суддів Конституційного Суду України конкурсна комісія заміщує його наступним за рейтингом кандидатом.».
 
Відхилено    
    -165- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статті 12-15 замінити статтями наступного змісту:
«Стаття 15-4. Порядок призначення судді Конституційного Суду України
1. Президент України отримує перелік кандидатів на посаду (посади) судді (суддів) Конституційного Суду України та протягом 10 днів видає указ (укази), яким (якими) заповнює вакантні посади суддів Конституційного Суду України кандидатами із поданого переліку.
2. Верховна Рада України шляхом відкритого поіменного голосування почергово голосує за кожного із кандидатів, внесених на її розгляд Конкурсною комісією у порядку зменшення загального рейтингового балу. Призначеною вважається особа, яка отримала підтримку більшості від конституційного складу Верховної Ради України. Голосування припиняється після заповнення всіх вакантних посад. У разі, якщо за наслідками голосування не заповнені всі наявні вакансії проводиться повторне голосування серед не призначених кандидатів у порядку зменшення кількості отриманих голосів під час попереднього голосування. У разі, якщо і після цього не всі вакансії будуть заповнені Верховна Рада більшістю від свого конституційного складу приймає рішення про призначення нового конкурсу або про повторне голосування щодо наявних кандидатур.
Прийняте рішення оформлюється Постановою Верховної Ради України.
3. З’їзд суддів України призначає суддів з переліку кандидатур, поданих конкурсною комісією, шляхом таємного голосування бюлетенями. Голосування проходить одночасно по всіх поданих кандидатурах, при чому кожен делегат має стільки голосів, скільки вакансій планується заповнити. Обраними вважаються кандидати, які набрали відносну більшість голосів делегатів. У разі, якщо два кандидати отримали однакову і в той же час найбільшу кількість голосів і у разі їх призначення кількість призначених суддів перевищить кількість вільних вакансій, по цих кандидатурах проводиться повторне голосування.
Про призначення суддів складається рішення, яке підписується головуючим та секретарем З’їзду суддів.
4. Акт про призначення суддів направляється протягом 3 днів з дня його видання призначеному кандидату та до Конституційного Суду України, а також оприлюднюється в газеті «Урядовий Кур’єр», «Голос України» та «Офіційний вісник України».
 
Відхилено    
    -166- Власенко С.В.
Тимошенко Ю.В.
Статтю 15 доповнити новою частиною 6: «6. В разі неможливості призначити на посаду судді Конституційного Суду особу, що запропонована за рейтингом конкурсною комісією, з’їзд суддів звертається до конкурсної комісії надати перелік наступних за рейтингом 6 кандидатур на посаду судді Конституційного Суду.».
 
Відхилено    
94. Стаття 16. Призначення і строк перебування на посаді судді Конституційного Суду
 
   Стаття 16. Призначення і строк перебування на посаді судді Конституційного Суду
 
95. 1. Суддя Конституційного Суду призначається на дев'ять років без права бути призначеним повторно.
 
-167- Добродомов Д.Є.
Ст. 16 законопроекту доповнити новою другою частиною такого змісту:
«Суддя, який був звільнений з посади судді Конституційного Суду України або повноваження якого на посаді судді Конституційного Суду України були припинені, не має права бути повторно призначеним на посаду судді Конституційного Суду України.».
 
Відхилено   1. Суддя Конституційного Суду призначається на дев'ять років без права бути призначеним повторно.
 
    -168- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину першу статті 16 доповнити реченням наступного змісту:
"Суддя Конституційного Суду України, який був звільнений з посади чи повноваження якого були припинені не може бути повторно призначений до складу Конституційного Суду України."
 
Відхилено    
    -169- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 16 доповнити частиною другою наступного змісту:
"2. Строк повноважень судді Конституційного Суду України починається з дня складення ним присяги на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України."
 
Відхилено    
    -170- Власенко С.В.
Ст. 16 доповнити ч. 2:
«2. Якщо під час голосування двоє кандидатів на посаду судді набирають однакову кількість голосів, призначеним вважається суддя, який має більший досвід у галузі права.».
 
Відхилено    
    -171- Шкрум А.І.
Назву та частину першу статті 16 викласти у такій редакції:
«Стаття 16. Строк повноважень судді Конституційного Суду
Суддя Конституційного Суду призначається строком на дев’ять років без права бути призначеним повторно.».
 
Відхилено    
96. Стаття 17. Набуття повноважень суддею Конституційного Суду
 
   Стаття 17. Набуття повноважень суддею Конституційного Суду
 
97. 1. Суддя Конституційного Суду набуває повноважень з дня складення ним на спеціальному пленарному засіданні Суду присяги такого змісту:
 
-172- Пташник В.Ю.
У частині першій статті 17 проекту виключити слово «утверджуючи»
 
Відхилено   1. Суддя Конституційного Суду набуває повноважень з дня складення ним на спеціальному пленарному засіданні Суду присяги такого змісту:
 
98. "Я (ім'я та прізвище), вступаючи на посаду судді Конституційного Суду України, урочисто присягаю на вірність Україні, бути незалежним, чесним і сумлінним при виконанні високих обов'язків судді Конституційного Суду України, забезпечувати верховенство Конституції України, захищати конституційний лад держави, утверджуючи права та свободи людини".
 
-173- Добродомов Д.Є.
У абз. 2 ч. 1 ст. 17 слово «утверджуючи» виключити.
 
Відхилено   "Я (ім'я та прізвище), вступаючи на посаду судді Конституційного Суду України, урочисто присягаю на вірність Україні, бути незалежним, чесним і сумлінним при виконанні високих обов'язків судді Конституційного Суду України, забезпечувати верховенство Конституції України, захищати конституційний лад держави, утверджуючи права та свободи людини".
 
    -174- Власенко С.В.
Ч. 1 ст. 17 доповнити новим абзацом: «Складення присяги відбувається гласно, після чого текст присяги скріплюється особистим підписом.».
 
Відхилено    
    -175- Шпенов Д.Ю.
В частині 1 статті 17 слова «забезпечувати верховенство Конституції України» замінити на «забезпечувати верховенство права».
 
Відхилено    
99. 2. Спеціальне пленарне засідання Суду відбувається за скликанням Голови Суду або судді Конституційного Суду, який виконує його обов'язки, не пізніше п'ятого робочого дня з дня призначення Судді на посаду.
 
   2. Спеціальне пленарне засідання Суду відбувається за скликанням Голови Суду або судді Конституційного Суду, який виконує його обов'язки, не пізніше п'ятого робочого дня з дня призначення Судді на посаду.
 
100. 3. Урочиста церемонія складення суддею Конституційного Суду присяги на спеціальному пленарному засіданні відбувається в Залі засідань Суду. Порядок урочистої церемонії встановлюється Регламентом.
 
-176- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
У частині третій статті 17 останнє речення виключити.
 
Відхилено   3. Урочиста церемонія складення суддею Конституційного Суду присяги на спеціальному пленарному засіданні відбувається в Залі засідань Суду. Порядок урочистої церемонії встановлюється Регламентом.
 
101. Стаття 18. Статус судді Конституційного Суду
 
   Стаття 18. Статус судді Конституційного Суду
 
102. 1. Статус судді Конституційного Суду визначають Конституція України та цей Закон.
 
-177- Шкрум А.І.
Частину першу та другу статті 18 викласти у такій редакції:
«1. Статус судді Конституційного суду визначається Конституцією України та цим Законом.
2. Особа набуває статусу судді Конституційного Суду з дня, наступного за днем призначення на посаду.»
 
Відхилено   1. Статус судді Конституційного Суду визначають Конституція України та цей Закон.
 
103. 2. Особа набуває статусу судді Конституційного Суду з дня, що є наступним за днем призначення на посаду.
 
-178- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину другу статті 18 викласти у наступній редакції:
"2. Особа набуває статусу судді Конституційного Суду України з моменту складення нею присяги на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України."
 
Відхилено   2. Особа набуває статусу судді Конституційного Суду з дня, що є наступним за днем призначення на посаду.
 
    -179- Власенко С.В.
У ч. 2 статті 18 слова: «з дня, що є наступним за днем призначення на посаду» замінити словами: «з дня складення ним присяги.».
 
Відхилено    
    -180- Паламарчук М.П.
У частині другій статті 18 слова „що є наступним за днем» вилучити.
 
Відхилено    
    -181- Сидорович Р.М.
У частині другій статті 18 слова «що є наступним за днем призначення на посаду» замінити словами «складення ним присяги на спеціальному пленарному засіданні Суду».
 
Відхилено    
    -182- Шпенов Д.Ю.
Частину 2 статті 18 викласти в редакції «Особа набуває статусу судді Конституційного Суду з дня складення ним присяги на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду».
 
Відхилено    
104. 3. Повноваження судді Конституційного Суду та гарантії його діяльності не можуть бути обмежені при введенні воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях.
 
   3. Повноваження судді Конституційного Суду та гарантії його діяльності не можуть бути обмежені при введенні воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях.
 
105. 4. Суддя здійснює попередню підготовку питань, що їх розглядають Велика палата, Сенат, Колегія суддів Конституційного Суду України (далі - Колегія), та бере участь у розгляді справ.
 
   4. Суддя здійснює попередню підготовку питань, що їх розглядають Велика палата, Сенат, Колегія суддів Конституційного Суду України (далі - Колегія), та бере участь у розгляді справ.
 
106. 5. Суддя Конституційного Суду може публічно висловлювати свою думку щодо суті лише тих справ, у яких Суд уже ухвалив рішення чи надав висновок.
 
-183- Добродомов Д.Є.
Ч. 5 ст. 18 викласти у такій редакції:
«5. Суддя не може публічно висловлювати свою думку щодо суті тих справ, які розглядаються Конституційним Судом.».
 
Відхилено   5. Суддя Конституційного Суду може публічно висловлювати свою думку щодо суті лише тих справ, у яких Суд уже ухвалив рішення чи надав висновок.
 
107. 6. Суддю Конституційного Суду під час перебування на посаді не може бути нагороджено державними нагородами України, відзнаками, спеціальними званнями України, а також будь-якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами, за винятком нагородження за проявлену ним особисту мужність і героїзм в умовах, пов’язаних із ризиком для життя.
 
   6. Суддю Конституційного Суду під час перебування на посаді не може бути нагороджено державними нагородами України, відзнаками, спеціальними званнями України, а також будь-якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами, за винятком нагородження за проявлену ним особисту мужність і героїзм в умовах, пов’язаних із ризиком для життя.
 
108. 7. Опис і зразок посвідчення судді Конституційного Суду, судді Конституційного Суду у відставці встановлюється Регламентом.
 
   7. Опис і зразок посвідчення судді Конституційного Суду, судді Конституційного Суду у відставці встановлюється Регламентом.
 
109. 8. Посвідчення судді Конституційного Суду підписує Президент України. Посвідчення судді Конституційного Суду у відставці підписує Голова Суду.
 
-184- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 18 доповнити частиною дев’ятою наступного змісту:
«9. Протягом строку своїх повноважень суддя Конституційного Суду України не має права зустрічатися з Президентом України, Прем’єр-міністром України, членами Кабінету Міністрів України, народними депутатами України, державними службовцями категорії «А», помічниками-консультантами народних депутатів України та працівниками патронатних служб Президента України, членів Кабінету Міністрів України без присутності не менше, як двох представників різних засобів масової інформації які здійснюють повну аудіофіксацію зустрічі, за винятком випадків, коли такі особи є родичами суддів Конституційного Суду України.».
 
Відхилено   8. Посвідчення судді Конституційного Суду підписує Президент України. Посвідчення судді Конституційного Суду у відставці підписує Голова Суду.
 
110. Стаття 19. Мантія та нагрудний знак судді Конституційного Суду
 
   Стаття 19. Мантія та нагрудний знак судді Конституційного Суду
 
111. 1. Суддя Конституційного Суду на засіданнях у відкритій частині пленарного засідання Суду здійснює свої повноваження у мантії та з нагрудним знаком.
 
   1. Суддя Конституційного Суду на засіданнях у відкритій частині пленарного засідання Суду здійснює свої повноваження у мантії та з нагрудним знаком.
 
112. 2. Суддя Конституційного Суду має бути забезпечений мантією та нагрудним знаком за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
   2. Суддя Конституційного Суду має бути забезпечений мантією та нагрудним знаком за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
113. 3. Опис мантії та нагрудного знака судді Конституційного Суду встановлюється Регламентом.
 
   3. Опис мантії та нагрудного знака судді Конституційного Суду встановлюється Регламентом.
 
114. Стаття 20. Припинення повноважень судді Конституційного Суду
 
   Стаття 20. Припинення повноважень судді Конституційного Суду
 
115. 1. Повноваження судді Конституційного Суду припиняються у разі:
 
   1. Повноваження судді Конституційного Суду припиняються у разі:
 
116. 1) закінчення строку його повноважень;
 
   1) закінчення строку його повноважень;
 
117. 2) досягнення ним сімдесяти років;
 
-185- Добродомов Д.Є.
У п. 2 ч. 1 ст. 20 слово «семидесяти» замінити на «шістдесяти п’яти».
 
Відхилено   2) досягнення ним сімдесяти років;
 
118. 3) припинення громадянства України або набуття ним громадянства іншої держави, що встановлено в порядку, визначеному законом;
 
   3) припинення громадянства України або набуття ним громадянства іншої держави, що встановлено в порядку, визначеному законом;
 
119. 4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним;
 
   4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним;
 
120. 5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення ним злочину;
 
   5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення ним злочину;
 
121. 6) смерті.
 
-186- Логвинський Г.В.
Пункт 6 статті 20 доповнити словами «судді Конституційного Суду України».
 
Відхилено   6) смерті.
 
122. 2. Припинення повноважень судді Конституційного Суду є підставою для припинення з ним трудових відносин, про що Голова Суду видає розпорядження.
 
-187- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 20 доповнити частиною третьою наступного змісту:
«3. Припинення повноважень судді Конституційного Суду України відбувається в день, наступний за днем виникнення обставин, що зумовлюють припинення його повноважень без прийняття про це окремого рішення.».
 
Відхилено   2. Припинення повноважень судді Конституційного Суду є підставою для припинення з ним трудових відносин, про що Голова Суду видає розпорядження.
 
    -188- Власенко С.В.
Ч. 2 ст. 20 доповнити новим абзацом: «Трудові відносини судді починаються з дня складення ним присяги, припиняються – з дня появи підстав припинення повноважень, визначених цим Законом. В разі виникнення підстав припинення повноважень, суддя зобов’язаний повідомити про це письмово голову Суду та суб’єкта, який його призначив.».
 
Відхилено    
123. Стаття 21. Звільнення з посади судді Конституційного Суду
 
   Стаття 21. Звільнення з посади судді Конституційного Суду
 
124. 1. Підставами для звільнення судді Конституційного Суду з посади є:
 
   1. Підставами для звільнення судді Конституційного Суду з посади є:
 
125. 1) неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров'я, що підтверджується медичним висновком, який надає медична комісія, створена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, за зверненням Голови Суду, а в разі його відсутності - заступника Голови Суду, а в разі відсутності обох - Судді, який виконує обов'язки Голови Суду;
 
   1) неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров'я, що підтверджується медичним висновком, який надає медична комісія, створена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, за зверненням Голови Суду, а в разі його відсутності - заступника Голови Суду, а в разі відсутності обох - Судді, який виконує обов'язки Голови Суду;
 
126. 2) порушення ним вимог щодо несумісності, визначених у частинах третій та четвертій статті 11 цього Закону. Питання порушення Суддею вимог щодо несумісності розглядається на спеціальному пленарному засіданні Суду за наявності висновку постійної комісії з питань регламенту та етики Суду. У разі підтвердження наявності обставин, що свідчать про порушення Суддею вимог щодо несумісності, Суддю попереджають про необхідність усунення таких обставин упродовж строку, встановленого Судом. Якщо Суддя не усунув обставин, що свідчать про порушення вимог несумісності, упродовж строку, встановленого Судом, Суд ухвалює рішення про його звільнення;
 
-189- Добродомов Д.Є.
П. 2 ч. 1 ст. 21 викласти у такій редакції:
«2) порушення ним вимог щодо несумісності, визначених у частинах третій та четвертій статті 11 цього Закону. Питання порушення Суддею вимог щодо несумісності розглядається на спеціальному пленарному засіданні Суду за #102640
 
Відхилено   2) порушення ним вимог щодо несумісності, визначених у частинах третій та четвертій статті 11 цього Закону. Питання порушення Суддею вимог щодо несумісності розглядається на спеціальному пленарному засіданні Суду за наявності висновку постійної комісії з питань регламенту та етики Суду. У разі підтвердження наявності обставин, що свідчать про порушення Суддею вимог щодо несумісності, Суддю попереджають про необхідність усунення таких обставин упродовж строку, встановленого Судом. Якщо Суддя не усунув обставин, що свідчать про порушення вимог несумісності, упродовж строку, встановленого Судом, Суд ухвалює рішення про його звільнення;
 
    -190- Пташник В.Ю.
У пункті 2 частини 1 статті 21 проекту слова «упродовж строку, встановленого Судом» замінити словами «протягом 20 днів», слова «упродовж строку, встановленого Судом» замінити словами «протягом 20 днів з дня попередження».
 
Відхилено    
127. 3) вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного Суду або виявило його невідповідність займаній посаді. Питання про звільнення Судді з посади за такою підставою Суд розглядає на спеціальному пленарному засіданні за наявності висновку постійної комісії з питань регламенту та етики Суду;
 
-191- Добродомов Д.Є.
П. 3 ч. 1 ст. 21 доповнити таким абзацом:
«Істотним дисциплінарним проступком або грубим нехтуванням обов’язками судді, що є несумісним зі статусом судді Конституційного Суду України або виявляє його невідповідність займаній посаді, може бути визнаний, зокрема, будь-який з таких фактів:
1) вчинення дій, спрямованих на підрив авторитету Конституції України та посягання на конституційний лад держави.
2) порушення суддею обов’язку підтвердити законність джерела походження майна;
3) суддя допустив поведінку, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, у тому числі в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших етичних норм та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду;
4) використання статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди;
5) суддю визнано судом винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;
6) порушення присяги судді Конституційного Суду України.».
 
Відхилено   3) вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного Суду або виявило його невідповідність займаній посаді. Питання про звільнення Судді з посади за такою підставою Суд розглядає на спеціальному пленарному засіданні за наявності висновку постійної комісії з питань регламенту та етики Суду;
 
128. 4) подання ним заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.
 
   4) подання ним заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.
 
129. Рішення про звільнення з посади судді Конституційного Суду Суд ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного складу.
 
-192- Власенко С.В.
Абз. 2, ч. 1 ст. 21 після слова «складу» доповнити словами: «не пізніше 15 календарних днів з моменту виявлення підстав звільнення. Трудові відносини судді припиняються в день прийняття такого рішення.».
 
Відхилено   Рішення про звільнення з посади судді Конституційного Суду Суд ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного складу.
 
130. 2. Суддя Конституційного Суду може подати заяву про відставку за наявності стажу на посаді судді Конституційного Суду щонайменше чотири роки, заяву про відставку за станом здоров'я безвідносно до стажу на посаді, а також заяву про звільнення з посади за власним бажанням безвідносно до мотивів.
 
-193- Добродомов Д.Є.
У ч. 2 ст. 21 слова «чотири роки» замінити на слова «шість років».
 
Відхилено   2. Суддя Конституційного Суду може подати заяву про відставку за наявності стажу на посаді судді Конституційного Суду щонайменше чотири роки, заяву про відставку за станом здоров'я безвідносно до стажу на посаді, а також заяву про звільнення з посади за власним бажанням безвідносно до мотивів.
 
    -194- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
У частині другій статті 21 слова «безвідносно до мотивів» замінити на «незалежно від мотивів».
 
Відхилено    
131. 3. У разі подання суддею Конституційного Суду заяви про відставку або про звільнення за власним бажанням він продовжує здійснювати свої повноваження до ухвалення на спеціальному пленарному засіданні Суду відповідного рішення щодо його звільнення.
 
-195- Паламарчук М.П.
Частину третю статті 21 після слів „за власним бажанням» доповнити словами „до припинення його повноважень відповідно до частини першої статті 20 цього закону».
 
Відхилено   3. У разі подання суддею Конституційного Суду заяви про відставку або про звільнення за власним бажанням він продовжує здійснювати свої повноваження до ухвалення на спеціальному пленарному засіданні Суду відповідного рішення щодо його звільнення.
 
132. Суд ухвалює рішення про звільнення судді Конституційного Суду з посади протягом одного місяця з дня надходження відповідної заяви.
 
-196- Пташник В.Ю.
Доповнити проект новою статтею 22 такого змісту та змінити нумерацію наступних статей:
«Стаття 22. Істотний дисциплінарний проступок, грубе чи систематичне нехтування своїми обов'язками Судді Конституційного Суду
1. Істотним дисциплінарним проступком або грубим нехтуванням обов’язками судді, що є несумісним зі статусом судді Конституційного Суду України або виявляє його невідповідність займаній посаді, може бути визнаний, зокрема, будь-який з таких фактів:
1) вчинення дій, спрямованих на підрив авторитету Конституції України та посягання на конституційний лад держави.
2) порушення суддею обов’язку підтвердити законність джерела походження майна;
3) суддя допустив поведінку, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, у тому числі в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших етичних норм та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду;
4) використання статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди;
5) суддю визнано судом винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;
6) порушення присяги судді Конституційного Суду України.».
 
Відхилено   Суд ухвалює рішення про звільнення судді Конституційного Суду з посади протягом одного місяця з дня надходження відповідної заяви.
 
    -197- Левченко Ю.В.
Статтю 21 глави 3 розділу 1 Законопроекту викласти в такій редакції:
«Стаття 21. Звільнення з посади судді Конституційного Суду
1. Підставами для звільнення судді Конституційного Суду з посади є:
1) неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров'я, що підтверджується медичним висновком, який надає медична комісія, створена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, за зверненням Голови Суду, а в разі його відсутності – заступника Голови Суду, а в разі відсутності обох – Судді, який виконує обов'язки Голови Суду;
2) порушення ним вимог щодо несумісності, визначених у частинах третій та четвертій статті 11 цього Закону. Питання порушення Суддею вимог щодо несумісності розглядається на спеціальному пленарному засіданні Суду за #102640
3) вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного Суду або виявило його невідповідність займаній посаді. Питання про звільнення Судді з посади за такою підставою Суд розглядає на спеціальному пленарному засіданні за наявності #102640
4) подання ним заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.
Рішення про звільнення з посади судді Конституційного Суду Суд ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного складу.
2. Суддя Конституційного Суду може подати заяву про відставку за наявності стажу на посаді судді Конституційного Суду щонайменше чотири роки, заяву про відставку за станом здоров'я безвідносно до стажу на посаді, а також заяву про звільнення з посади за власним бажанням безвідносно до мотивів.
3. У разі подання суддею Конституційного Суду заяви про відставку або про звільнення за власним бажанням він продовжує здійснювати свої повноваження до прийняття рішення про звільнення органом, що його обрав або призначив.
Суд ухвалює рішення про звільнення судді Конституційного Суду з посади протягом одного місяця з дня надходження відповідної заяви.
4. Суддя Конституційного Суду звільняється з посади органом, що його обрав або призначив на підставі відповідного рішення Конституційного суду.».
 
Відхилено    
133. Стаття 22. Збори суддів Конституційного Суду
 
   Стаття 22. Збори суддів Конституційного Суду
 
134. 1. Збори суддів Конституційного Суду є організаційною формою суддівського самоврядування.
 
-198- Добродомов Д.Є.
У ч. 1 ст. 22 слова «організаційною формою» замінити на «органом».
 
Відхилено   1. Збори суддів Конституційного Суду є організаційною формою суддівського самоврядування.
 
    -199- Пташник В.Ю.
У частині 1 статті 22 проекту слова «організаційною формою» замінити словом «органом».
 
Відхилено    
135. 2. Збори суддів Конституційного Суду вирішують питання, які безпосередньо не пов'язані зі здійсненням конституційного провадження та не належать до питань, що їх вирішує Суд на своїх засіданнях.
 
   2. Збори суддів Конституційного Суду вирішують питання, які безпосередньо не пов'язані зі здійсненням конституційного провадження та не належать до питань, що їх вирішує Суд на своїх засіданнях.
 
136. Збори суддів Конституційного Суду є повноважними за умови присутності на них не менш як двох третин від загального складу Суду.
 
-200- Паламарчук М.П.
У статті 22:
а) в абзаці другому частини другої слова „не менш як двох третин» замінити словами „не менше половини».
 
Відхилено   Збори суддів Конституційного Суду є повноважними за умови присутності на них не менш як двох третин від загального складу Суду.
 
137. Збори суддів Конституційного Суду ухвалюють рішення більшістю голосів присутніх на зборах суддів Конституційного Суду відкритим голосуванням, якщо не ухвалено рішення про таємне голосування.
 
-201- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 22 доповнити частиною третьою наступного змісту:
«3. Порядок скликання, організації та проведення Зборів суддів Конституційного Суду визначається Положенням про Збори суддів Конституційного Суду України, який затверджується Зборами суддів більшістю від загального складу Суду.».
 
Відхилено   Збори суддів Конституційного Суду ухвалюють рішення більшістю голосів присутніх на зборах суддів Конституційного Суду відкритим голосуванням, якщо не ухвалено рішення про таємне голосування.
 
    -202- Паламарчук М.П.
У статті 22:
доповнити частиною третьою такого змісту:
„3. Збори суддів Конституційного Суду скликаються за ініціативою Голови Суду або особи, яка виконує його обов’язки, або за ініціативою не менше як трьох суддів Конституційного Суду».
 
Відхилено    
138. Стаття 23. Позасудова діяльність судді Конституційного Суду
 
   Стаття 23. Позасудова діяльність судді Конституційного Суду
 
139. 1. Суддя Конституційного Суду може брати участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах, фахових національних, міжнародних, інших заходах.
 
-203- Пташник В.Ю.
Частину 1 статті 23 проекту доповнити реченням такого змісту:
«Якщо участь у таких заходах збігається в часі з часом засідань Колегії, Сенату, Великої палати, то така участь можлива лише на підставі розпорядження про службове відрядження, що його видає Голова Суду, а у разі його відсутності – заступник Голови Суду, а у разі відсутності обох – Суддя, який виконує обов'язки Голови Суду.».
 
Відхилено   1. Суддя Конституційного Суду може брати участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах, фахових національних, міжнародних, інших заходах.
 
    -204- Паламарчук М.П.
У частині першій статті 23 після слова „національних» доповнити словом „та», а слово „інших» вилучити.
 
Відхилено    
    -205- Шпенов Д.Ю.
В частину 1 статті 23 додати речення такого змісту «Суддя не може брати участь у таких заходах, якщо вони збігаються в часі з часом засідань Суду.»
 
Відхилено    
    -206- Каплін С.М.
Доповнити частину 1 статті 23 проекту Закону новим реченням наступного змісту:
«Суддя не може брати участь у таких заходах, якщо вони збігаються у часі з часом засідань Суду.»
 
Відхилено    
140. 2. Суддя Конституційного Суду може здійснювати викладацьку, наукову або творчу діяльність.
 
-207- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину другу статті 23 доповнити реченням наступного змісту: «У випадку, якщо суддя отримує оплату за наукову, викладацьку або творчу діяльність він зобов’язаний повідомити про це на офіційному сайті Конституційного Суду України із зазначенням виду діяльності, розміру отриманої оплати та особи, яка здійснила оплату.».
 
Відхилено   2. Суддя Конституційного Суду може здійснювати викладацьку, наукову або творчу діяльність.
 
    -208- Власенко С.В.
Ст. 23 викласти в редакції: «1. Суддя може брати участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах, фахових національних, міжнародних, інших заходах. Якщо участь у таких заходах збігається в часі з часом засідань Суду, то така участь можлива лише на підставі розпорядження про службове відрядження, що його видає Голова Суду, а у разі його відсутності – заступник Голови Суду, у разі відсутності обох – Суддя, який виконує обов'язки Голови Суду. Забороняється оплата позасудової діяльності судді з будь-яких інших джерел, крім як з Державного бюджету України.
2. Суддя може здійснювати викладацьку, наукову або творчу діяльність.».
 
Відхилено    
141. Глава 4. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
   Глава 4. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
142. Стаття 24. Незалежність і недоторканність судді Конституційного Суду
 
   Стаття 24. Незалежність і недоторканність судді Конституційного Суду
 
143. 1. Суддя Конституційного Суду здійснює свої повноваження, керуючись Конституцією України та цим Законом, на засадах верховенства права. Вплив на суддю Конституційного Суду у будь-який спосіб забороняється.
 
-209- Власенко С.В.
Ч. 1 ст. 24 доповнити абз. 2: «Суддя зобов’язаний невідкладно повідомити голову суду та суб’єкта, який його призначив, якщо відчуває на собі будь-який вплив. За результатами отримання такого повідомлення, суб’єкт, що його призначив зобов’язаний вчинити дії, визначені процесуальним законодавством.».
 
Відхилено   1. Суддя Конституційного Суду здійснює свої повноваження, керуючись Конституцією України та цим Законом, на засадах верховенства права. Вплив на суддю Конституційного Суду у будь-який спосіб забороняється.
 
144. 2. Суддя Конституційного Суду за межами обговорення справи при її розгляді в Суді не надає жодних пояснень щодо суті справ, які перебувають у провадженні Суду.
 
   2. Суддя Конституційного Суду за межами обговорення справи при її розгляді в Суді не надає жодних пояснень щодо суті справ, які перебувають у провадженні Суду.
 
145. 3. Суддю не може бути притягнуто до відповідальності за голосування у зв'язку з ухваленням Судом рішень та надання ним висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.
 
-210- Паламарчук М.П.
У частині третій статті 24 слова „за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку» вилучити.
 
Відхилено   3. Суддю не може бути притягнуто до відповідальності за голосування у зв'язку з ухваленням Судом рішень та надання ним висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.
 
146. 4. Суддю без згоди Суду не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання Судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
 
   4. Суддю без згоди Суду не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання Судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
 
147. 5. Подання про надання згоди на затримання, утримування під вартою чи арешт Судді вносить до Суду Генеральний прокурор або особа, яка здійснює його повноваження.
 
   5. Подання про надання згоди на затримання, утримування під вартою чи арешт Судді вносить до Суду Генеральний прокурор або особа, яка здійснює його повноваження.
 
148. 6. Рішення про надання згоди на затримання, утримування під вартою чи арешт Судді Суд ухвалює на спеціальному пленарному засіданні у формі постанови.
 
   6. Рішення про надання згоди на затримання, утримування під вартою чи арешт Судді Суд ухвалює на спеціальному пленарному засіданні у формі постанови.
 
149. 7. Суддя Конституційного Суду не може бути підданий приводу чи примусовому допровадженню до будь-якого органу або установи, крім суду.
 
-211- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
У частині сьомій статті 24 слово "допровадження" замінити на слово "доставленню".
 
Відхилено   7. Суддя Конституційного Суду не може бути підданий приводу чи примусовому допровадженню до будь-якого органу або установи, крім суду.
 
150. 8. Суддя Конституційного Суду, затриманий за адміністративне правопорушення або за підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена кримінальна відповідальність, має бути негайно звільнений після з'ясування його особи, за винятком:
 
   8. Суддя Конституційного Суду, затриманий за адміністративне правопорушення або за підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена кримінальна відповідальність, має бути негайно звільнений після з'ясування його особи, за винятком:
 
151. 1) якщо Суд надав згоду на затримання Судді у зв'язку з таким діянням;
 
   1) якщо Суд надав згоду на затримання Судді у зв'язку з таким діянням;
 
152. 2) якщо його затримано під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
 
   2) якщо його затримано під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
 
153. Суд має бути негайно повідомлений про затримання Судді.
 
   Суд має бути негайно повідомлений про затримання Судді.
 
154. 9. Судді Конституційного Суду про підозру у вчиненні кримінального правопорушення повідомляє Генеральний прокурор або особа, яка здійснює його повноваження.
 
   9. Судді Конституційного Суду про підозру у вчиненні кримінального правопорушення повідомляє Генеральний прокурор або особа, яка здійснює його повноваження.
 
155. Стаття 25. Гарантії безпеки судді Конституційного Суду та членів його сім'ї
 
   Стаття 25. Гарантії безпеки судді Конституційного Суду та членів його сім'ї
 
156. 1. Безпека судді Конституційного Суду та членів його сім'ї (батьків, чоловіка/дружини, дітей) перебуває під особливим захистом держави. Органи правопорядку вживають заходів задля безпеки Судді та членів його сім'ї за наявності відповідної заяви Судді.
 
-212- Добродомов Д.Є.
У ч. 1 ст. 25 слова « (батьків, чоловіка/дружини, дітей)» виключити.
 
Відхилено   1. Безпека судді Конституційного Суду та членів його сім'ї (батьків, чоловіка/дружини, дітей) перебуває під особливим захистом держави. Органи правопорядку вживають заходів задля безпеки Судді та членів його сім'ї за наявності відповідної заяви Судді.
 
157. 2. Вчинені у зв'язку з діяльністю Судді посягання на його життя і здоров'я, погроза вбивством, насильством та вчинення таких самих дій щодо членів його сім'ї мають наслідком відповідальність, установлену законом.
 
-213- Добродомов Д.Є.
Ст. 25 доповнити ч. 3 такого змісту:
«3. Для цілей цього Закону членами сім'ї Судді є його (її) дружина (чоловік), їх діти, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.».
 
Відхилено   2. Вчинені у зв'язку з діяльністю Судді посягання на його життя і здоров'я, погроза вбивством, насильством та вчинення таких самих дій щодо членів його сім'ї мають наслідком відповідальність, установлену законом.
 
158. Стаття 26. Винагорода судді Конституційного Суду
 
   Стаття 26. Винагорода судді Конституційного Суду
 
159. 1. Винагорода судді Конституційного Суду встановлюється цим Законом.
 
-214- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 26 викласти у наступній редакції:
«Стаття 26. Винагорода судді Конституційного Суду України
1. Винагорода судді Конституційного Суду України встановлюється на рівні заробітної плати народного депутата України станом на 1 січня року, у якому здійснюється її виплата.».
 
Відхилено   1. Винагорода судді Конституційного Суду встановлюється цим Законом.
 
160. 2. Винагорода Судді складається з посадового окладу та доплати за перебування на адміністративній посаді в Конституційному Суді.
 
-215- Долженков О.В.
У статті 26:
а) у абзаці другому частини другої фразу «та доплати за перебування на адміністративній посаді в Конституційному Суді» – виключити.
 
Відхилено   2. Винагорода Судді складається з посадового окладу та доплати за перебування на адміністративній посаді в Конституційному Суді.
 
    -216- Шпенов Д.Ю.
Перше речення частини 2 статті 26 викласти в такій редакції:
«Винагорода Суді складається з посадового окладу та доплат за:
1) вислугу років;
2) перебування на адміністративній посаді в суді;
3) науковий ступінь;
4) роботу, що передбачає доступ до державної таємниці.
 
Відхилено    
    -217- Шпенов Д.Ю.
Друге речення частини 2 статті 26 викласти в такій редакції :
«Винагорода виплачується з дня, що є наступним за днем складення Суддею присяги.».
 
Відхилено    
161. Винагорода виплачується з дня, що є наступним за днем призначення Судді на посаду.
 
-218- Добродомов Д.Є.
У ч. 2 ст. 26 слово «виплачується» замінити на «нараховується».
 
Відхилено   Винагорода виплачується з дня, що є наступним за днем призначення Судді на посаду.
 
162. 3. Посадовий оклад судді Конституційного Суду встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду.
 
-219- Пинзеник В.М.
Частину 3 статті 26 викласти у такій редакції:
«3. Посадовий оклад судді Конституційного Суду встановлюється законом про державний бюджет України на відповідний рік.».
 
Відхилено   3. Посадовий оклад судді Конституційного Суду встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду.
 
163. 4. Суддям Конституційного Суду, які обіймають посади секретаря Колегії, виплачується щомісячна доплата у розмірі 5 відсотків посадового окладу Судді; заступника Голови Суду - 10 відсотків посадового окладу Судді; Голови Суду - 15 відсотків посадового окладу Судді.
 
-220- Власенко С.В.
Тимошенко Ю.В.
Ч. 4 ст. 26 – виключити.
 
Відхилено   4. Суддям Конституційного Суду, які обіймають посади секретаря Колегії, виплачується щомісячна доплата у розмірі 5 відсотків посадового окладу Судді; заступника Голови Суду - 10 відсотків посадового окладу Судді; Голови Суду - 15 відсотків посадового окладу Судді.
 
    -221- Долженков О.В.
У статті 26:
частину четверту – виключити.
 
Відхилено    
    -222- Паламарчук М.П.
Статтю 26 викласти в такій редакції:
„1. Винагорода судді Конституційного Суду встановлюється в порядку і розмірі, визначеному для судді Верховного Суду України, з врахуванням положень цієї статті.
2. Винагорода виплачується з дня призначення Судді на посаду.
3. Суддям Конституційного Суду, які обіймають посади чи виконують обов’язки: секретаря Колегії, виплачується щомісячна доплата у розмірі 5 відсотків посадового окладу Судді; заступника Голови Суду – 10 відсотків посадового окладу Судді; Голови Суду – 15 відсотків посадового окладу Судді.
4. До стажу роботи судді Конституційного Суду, який дає право на доплату за вислугу років зараховується також стаж іншої практичної, наукової, педагогічної роботи за фахом та стаж державної служби».
 
Відхилено    
    -223- Шкрум А.І.
Назву та положення статті 26 вкласти у такій редакції:
«Стаття 26. Оплата праці судді Конституційного Суду
1. Оплата праці судді Конституційного Суду встановлюється цим Законом.
2. Заробітна плата Судді Конституційного Суду складається з посадового окладу та доплати за перебування на адміністративній посаді в Конституційному Суді.
Заробітна плата виплачується з дня, що є наступним за днем призначення Судді Конституційного Суду на посаду.
3. Посадовий оклад судді Конституційного Суду встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду України.
4. Суддям Конституційного Суду, які обіймають посади секретаря Колегії, виплачується щомісячна доплата у розмірі 5 відсотків посадового окладу Судді Конституційного Суду; заступника Голови Конституційного Суду – 10 відсотків посадового окладу Судді Конституційного Суду; Голови Конституційного Суду – 15 відсотків посадового окладу Судді Конституційного Суду.»
 
Відхилено    
164. Стаття 27. Щомісячне довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у відставці
 
-224- Шкрум А.І.
Статтю 27 законопроекту виключити.
 
Відхилено   Стаття 27. Щомісячне довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у відставці або пенсія
 
    -225- Яніцький В.П.
Назву статті 27 доповнити словами «або пенсія»
 
Враховано    
165. 1. Суддя Конституційного Суду у відставці отримує щомісячне довічне грошове утримання, яке виплачується у розмірі 50 відсотків винагороди судді Конституційного Суду.
 
-226- Добродомов Д.Є.
У ч. 1 ст. 27 слово «винагороди» замінити на «посадового окладу».
 
Відхилено   1. Суддя Конституційного Суду у відставці отримує щомісячне довічне грошове утримання, яке виплачується у розмірі 50 відсотків винагороди судді Конституційного Суду.
 
    -227- Пташник В.Ю.
Частину 1 статті 27 проекту викласти у такій редакції:
«1. Суддя Конституційного Суду у відставці отримує щомісячне довічне грошове утримання на умовах, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
Відхилено    
    -228- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У статті 27:
у частині першій перед словами «суддя Конституційного Суду у відставці отримує» додати слова «За наявності стажу на посаді судді Конституційного Суду щонайменше шість років».
 
Відхилено    
166. 2. У разі збільшення розміру винагороди судді Конституційного Суду відповідно здійснюється перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання судді Конституційного Суду у відставці. Перерахунок щомісячного довічного грошового утримання здійснюється з усієї суми винагороди Судді з дня виникнення права на відповідний перерахунок.
 
-229- Добродомов Д.Є.
У ч. 2 ст. 27 два слова «винагороди» замінити на два слова «посадового окладу» відповідно.
 
Відхилено   2. У разі збільшення розміру винагороди судді Конституційного Суду відповідно здійснюється перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання судді Конституційного Суду у відставці. Перерахунок щомісячного довічного грошового утримання здійснюється з усієї суми винагороди Судді з дня виникнення права на відповідний перерахунок.
 
    -230- Пташник В.Ю.
Частину 2 статті 27 проекту викласти у такій редакції:
«2. Судді, який не має права на відставку, при досягненні пенсійного віку, встановленого законом, призначається пенсія на умовах, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
Відхилено    
    -231- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
Устатті 27:
у частині другій слово «збільшення» замінити словом «зміни».
 
Відхилено    
167. 3. Щомісячне довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у відставці виплачується безвідносно до заробітку (прибутку), що його Суддя одержав після виходу у відставку. Щомісячне довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у відставці виплачують органи Пенсійного фонду України за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
-232- Пташник В.Ю.
Виключити частини 3 та 4 статті 27 проекту.
 
Відхилено   3. Щомісячне довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у відставці виплачується безвідносно до заробітку (прибутку), що його Суддя одержав після виходу у відставку. Щомісячне довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у відставці виплачують органи Пенсійного фонду України за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
168. 4. Судді Конституційного Суду, який не має права на відставку, при досягненні пенсійного віку, встановленого законом, призначається пенсія на умовах, визначених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
 
-233- Пинзеник В.М.
Статтю 27 викласти у редакції:
«Пенсійне забезпечення судді Конституційного Суду.
Судді Конституційного Суду призначається пенсія на умовах, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
Відхилено   4. Судді Конституційного Суду, який не має права на відставку, при досягненні пенсійного віку, встановленого законом, призначається пенсія на умовах, визначених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
 
    -234- Власенко С.В.
Тимошенко Ю.В.
Ст. 27 викласти в редакції:
«Стаття 27. Пенсійне забезпечення судді Конституційного Суду.
1. Суддя Конституційного Суду отримує пенсію на загальних підставах, визначених пенсійним законодавством.».
 
Відхилено    
    -235- Левченко Ю.В.
Статтю 27 глави 4 Законопроекту викласти в такій редакції:
«Стаття 27. Щомісячне грошове забезпечення судді Конституційного Суду у відставці
1.Суддя Конституційного Суду у відставці отримує щомісячне грошове забезпечення на загальних підставах, встановлених для отримання пенсії на умовах, визначених Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
2.Судді, який не має права на відставку, при досягненні пенсійного віку, встановленого законом, призначається пенсія на умовах, визначених Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.».
 
Відхилено    
169. Стаття 28. Відпустка судді Конституційного Суду
 
   Стаття 28. Відпустка судді Конституційного Суду
 
170. 1. Судді Конституційного Суду надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 робочих днів.
 
-236- Власенко С.В.
У ч. 1 замість крапки додати: «та без допомоги на оздоровлення».
 
Відхилено   1. Судді Конституційного Суду надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 робочих днів.
 
    -237- Власенко С.В.
Тимошенко Ю.В.
Ч. 1 ст. 28 викласти в редакції: «1. Судді Конституційного Суду надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 робочих днів без допомоги на оздоровлення.».
 
Відхилено    
    -238- Шкрум А.І.
У частині першій статті 28 слова «робочих днів» замінити словами «календарних днів».
 
Відхилено    
171. Стаття 29. Забезпечення посадових потреб Судді
 
   Стаття 29. Забезпечення посадових потреб Судді
 
172. 1. Суддя Конституційного Суду забезпечується окремим кабінетом, робочим місцем, службовим транспортом та необхідними для роботи засобами.
 
-239- Пташник В.Ю.
У частині 1 статті 29 проекту виключити слова «,службовим транспортом».
 
Відхилено   1. Суддя Конституційного Суду забезпечується окремим кабінетом, робочим місцем, службовим транспортом та необхідними для роботи засобами.
 
    -240- Власенко С.В.
У ч. 1 ст. 29 слова «службовим транспортом» - виключити.
 
Відхилено    
    -241- Купрієнко О.В.
У частині 1 статті 29 слова «та необхідними для роботи засобами» замінити на «комп’ютерною, друкарською технікою, засобами інтернет-зв’язку, канцелярським приладдям та папером.».
 
Відхилено    
    -242- Дерев'янко Ю.Б.
У частині першій статті 29 виключити слова «службовим транспортом».
 
Відхилено    
    -243- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У статті 29:
у частині першій виключити слова та розділовий знак «, службовим транспортом».
 
Відхилено    
173. Стаття 30. Наукові консультанти і помічники судді Конституційного Суду
 
   Стаття 30. Наукові консультанти і помічники судді Конституційного Суду
 
174. 1. Суддя Конституційного Суду має двох наукових консультантів і помічника, посади яких належать до посад патронатної служби.
 
   1. Суддя Конституційного Суду має двох наукових консультантів і помічника, посади яких належать до посад патронатної служби.
 
175. Наукові консультанти і помічник виконують доручення Судді зі справ конституційного провадження і підпорядковані йому безпосередньо.
 
   Наукові консультанти і помічник виконують доручення Судді зі справ конституційного провадження і підпорядковані йому безпосередньо.
 
176. 2. Призначення особи на посаду наукового консультанта, помічника Судді здійснює керівник Секретаріату Суду за поданням Судді.
 
-244- Мартовицький А.В.
Абзац перший частини 2 статті 30 законопроекту доповнити словами «на підставі конкурсу».
 
Відхилено   2. Призначення особи на посаду наукового консультанта, помічника Судді здійснює керівник Секретаріату Суду за поданням Судді.
 
177. За пропозицією Судді для зазначених осіб може бути встановлений строк випробування відповідно до вимог законодавства про працю.
 
   За пропозицією Судді для зазначених осіб може бути встановлений строк випробування відповідно до вимог законодавства про працю.
 
178. 3. На посаду наукового консультанта може бути призначена особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту, а також стаж професійної діяльності у сфері права не менше трьох років та вільно володіє державною мовою.
 
-245- Добродомов Д.Є.
Ч. 3 ст. 30 викласти у такій редакції:
«3. На посаду наукового консультанта може бути призначена особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту, а також стаж професійної діяльності у сфері права не менше п’яти років і вільно володіє державною мовою.
На посаду помічника може бути призначена особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту, а також стаж професійної діяльності у сфері права не менше трьох років і вільно володіє державною мовою.».
 
Відхилено   3. На посаду наукового консультанта може бути призначена особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту, а також стаж професійної діяльності у сфері права не менше трьох років та вільно володіє державною мовою.
 
    -246- Ківалов С.В.
у статті 30:
а) в частині третій слова «стаж професійної діяльності у сфері права» замінити словами «науковий ступінь або стаж наукової чи науково-педагогічної діяльності у сфері права».
 
Відхилено    
179. 4. Науковий консультант, помічник Судді працюють за строковим трудовим договором упродовж перебування Судді на посаді.
 
   4. Науковий консультант, помічник Судді працюють за строковим трудовим договором упродовж перебування Судді на посаді.
 
180. Звільнення наукового консультанта, помічника Судді із займаних посад відбувається з дотриманням передбачених законодавством про працю гарантій та з урахуванням законодавства про державну службу.
 
   Звільнення наукового консультанта, помічника Судді із займаних посад відбувається з дотриманням передбачених законодавством про працю гарантій та з урахуванням законодавства про державну службу.
 
181. Науковий консультант, помічник Судді можуть бути звільнені із займаних посад достроково за поданням Судді.
 
-247- Ківалов С.В.
У статті 30:
доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
«4. На посаду помічника Судді може бути призначена особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту та вільно володіє державною мовою».
У зв’язку з чим, частину четверту – п’яту вважати відповідно частинами п’ятою – шостою.
 
Відхилено   Науковий консультант, помічник Судді можуть бути звільнені із займаних посад достроково за поданням Судді.
 
182. 5. До наукового консультанта, помічника Судді застосовуються ті самі, що й до Судді, обмеження щодо розголошення відомостей стосовно конституційних проваджень, які стали їм відомими у зв'язку з виконанням ними своїх обов'язків.
 
-248- Добродомов Д.Є.
Доповнити ст. 30 ч. 6 такого змісту:
«6. Розподіл обов'язків між науковими консультантами і помічником суддя здійснює самостійно. При цьому помічник має право, зокрема:
1) вивчати матеріали справ та готувати щодо них аналітичні записки та доповіді;
2) підшукувати нормативно-правові акти, судові рішення, наукові статті, правові позиції, які є необхідними для розгляду конкретної справи;
3) готувати проекти процесуальних рішень за вказівкою Судді;
4) перевіряти проекти документів, складених суддею, на предмет стилістичних, граматичних та орфографічних помилок;
5) складати за дорученням судді інші документи, отримувати за дорученням Судді службову поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням Судді;
6) одержувати за письмовим зверненням Судді в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах і організаціях у встановленому порядку необхідні Судді для здійснення його повноважень документи, інформаційні та довідкові матеріали;
7) інші повноваження, викладені у Положенні про статус наукового консультанта і помічника Судді, яке затверджується Великою палатою на спеціальному засіданні».
 
Відхилено   5. До наукового консультанта, помічника Судді застосовуються ті самі, що й до Судді, обмеження щодо розголошення відомостей стосовно конституційних проваджень, які стали їм відомими у зв'язку з виконанням ними своїх обов'язків.
 
    -249- Власенко С.В.
Ст. 30 доповнити ч. 6:
«6. Суддя має фонд оплати праці радників та помічника, який щорічно визначається у Державному бюджеті України.».
 
Відхилено    
183. Стаття 31. Збереження звання судді Конституційного Суду
 
   Стаття 31. Збереження звання судді Конституційного Суду
 
184. 1. За суддею Конституційного Суду, який вийшов у відставку, зберігається звання судді Конституційного Суду.
 
   1. За суддею Конституційного Суду, який вийшов у відставку, зберігається звання судді Конституційного Суду.
 
185. 2. Звання судді Конституційного Суду, а також право на отримання ним щомісячного довічного грошового утримання, якщо Суддя має стаж роботи, що дає йому право на відставку, зберігається за Суддею, повноваження якого припинено з підстав, встановлених пунктами 1, 2 частини першої статті 149-1 Конституції України, або якого звільнено з підстав, встановлених пунктами 1, 4 частини другої статті 149-1 Конституції України.
 
-250- Шкрум А.І.
Частину другу статті 31 викласти у такій редакції:
«2. Звання судді Конституційного Суду зберігається за Суддею, повноваження якого припинено з підстав, встановлених пунктами 1, 2 частини першої статті 149-1 Конституції України, або якого звільнено з підстав, встановлених пунктами 1, 4 частини другої статті 149-1 Конституції України.»
 
Відхилено   2. Звання судді Конституційного Суду, а також право на отримання ним щомісячного довічного грошового утримання, якщо Суддя має стаж роботи, що дає йому право на відставку, зберігається за Суддею, повноваження якого припинено з підстав, встановлених пунктами 1, 2 частини першої статті 149-1 Конституції України, або якого звільнено з підстав, встановлених пунктами 1, 4 частини другої статті 149-1 Конституції України.
 
186. Глава 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
   Глава 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
187. Стаття 32. Організаційна структура Суду
 
   Стаття 32. Організаційна структура Суду
 
188. 1. У складі Суду діють Велика палата, два сенати та шість колегій.
 
   1. У складі Суду діють Велика палата, два сенати та шість колегій.
 
189. 2. Велика палата, сенати, колегії у межах визначених цим Законом повноважень щодо конституційного провадження діють як Конституційний Суд.
 
   2. Велика палата, сенати, колегії у межах визначених цим Законом повноважень щодо конституційного провадження діють як Конституційний Суд.
 
190. 3. Представницькі, організаційні, розпорядчі функції здійснюють Голова Суду, заступник Голови Суду, секретарі колегій.
 
   3. Представницькі, організаційні, розпорядчі функції здійснюють Голова Суду, заступник Голови Суду, секретарі колегій.
 
191. 4. Велика палата, Сенат, Колегія мають статус органів Суду.
 
   4. Велика палата, Сенат, Колегія мають статус органів Суду.
 
192. Стаття 33. Голова Суду
 
   Стаття 33. Голова Суду
 
193. 1. Голова Суду очолює Суд та організовує його діяльність.
 
   1. Голова Суду очолює Суд та організовує його діяльність.
 
194. 2. Голова Суду:
 
   2. Голова Суду:
 
195. 1) здійснює загальне керівництво організацією роботи Суду та Секретаріату Суду;
 
-251- Добродомов Д.Є.
У п. 1 ч. 2 с. 33 слова «та Секретаріату Суду» виключити.
 
Відхилено   1) здійснює загальне керівництво організацією роботи Суду та Секретаріату Суду;
 
196. 2) скликає засідання, спеціальні пленарні засідання Суду, засідання, пленарні засідання Великої палати;
 
   2) скликає засідання, спеціальні пленарні засідання Суду, засідання, пленарні засідання Великої палати;
 
197. 3) головує на засіданнях, спеціальних пленарних засіданнях Суду, засіданнях, пленарних засіданнях Великої палати;
 
   3) головує на засіданнях, спеціальних пленарних засіданнях Суду, засіданнях, пленарних засіданнях Великої палати;
 
198. 4) входить до одного із сенатів і головує на його засіданнях;
 
   4) входить до одного із сенатів і головує на його засіданнях;
 
199. 5) здійснює розпорядження бюджетними коштами на утримання і забезпечення діяльності Суду відповідно до затвердженого Судом кошторису та контролює ефективність використання цих коштів Секретаріатом Суду;
 
   5) здійснює розпорядження бюджетними коштами на утримання і забезпечення діяльності Суду відповідно до затвердженого Судом кошторису та контролює ефективність використання цих коштів Секретаріатом Суду;
 
200. 6) виконує інші повноваження, передбачені цим Законом та Регламентом.
 
   6) виконує інші повноваження, передбачені цим Законом та Регламентом.
 
201. 3. Голова Суду представляє Суд у відносинах з органами державної влади, іншими державними органами України, органами місцевого самоврядування, юридичними особами всіх форм власності, а також з органами іноземних держав і міжнародних організацій.
 
   3. Голова Суду представляє Суд у відносинах з органами державної влади, іншими державними органами України, органами місцевого самоврядування, юридичними особами всіх форм власності, а також з органами іноземних держав і міжнародних організацій.
 
202. 4. Голову Суду обирають на спеціальному пленарному засіданні Суду зі складу суддів Конституційного Суду лише на один трирічний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів із будь-яким числом кандидатур, запропонованих суддями Конституційного Суду.
 
   4. Голову Суду обирають на спеціальному пленарному засіданні Суду зі складу суддів Конституційного Суду лише на один трирічний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів із будь-яким числом кандидатур, запропонованих суддями Конституційного Суду.
 
203. 5. Для обрання Голови Суду на спеціальному пленарному засіданні Суду створюється комісія з числа суддів Конституційного Суду.
 
-252- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину п’яту статті 33 викласти у наступній редакції:
«5. Для обрання Голови Суду на спеціальному пленарному засіданні Суду створюється лічильна комісія з числа суддів Конституційного Суду, які не висуваються на посаду Голови Суду.».
 
Відхилено   5. Для обрання Голови Суду на спеціальному пленарному засіданні Суду створюється комісія з числа суддів Конституційного Суду.
 
204. 6. Головою Суду вважається обраний кандидат, за якого проголосувала більшість суддів Конституційного Суду від конституційного складу Суду.
 
   6. Головою Суду вважається обраний кандидат, за якого проголосувала більшість суддів Конституційного Суду від конституційного складу Суду.
 
205. Якщо запропоновано не більше двох кандидатів і Голову Суду не було обрано, проводяться нові вибори.
 
   Якщо запропоновано не більше двох кандидатів і Голову Суду не було обрано, проводяться нові вибори.
 
206. Якщо запропоновано більше двох кандидатів і жодного з них не було обрано, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатів, які одержали найбільшу кількість голосів.
 
   Якщо запропоновано більше двох кандидатів і жодного з них не було обрано, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатів, які одержали найбільшу кількість голосів.
 
207. Якщо при повторному голосуванні Голову Суду не було обрано, проводяться нові вибори.
 
   Якщо при повторному голосуванні Голову Суду не було обрано, проводяться нові вибори.
 
208. Під час голосування Суддя може проголосувати лише за одну кандидатуру.
 
   Під час голосування Суддя може проголосувати лише за одну кандидатуру.
 
209. 7. За відсутності Голови Суду його обов'язки виконує заступник Голови Суду, а за відсутності обох - старший за віком Суддя.
 
   7. За відсутності Голови Суду його обов'язки виконує заступник Голови Суду, а за відсутності обох - старший за віком Суддя.
 
210. 8. У разі подання Головою Суду заяви про звільнення з посади Суд ухвалює рішення про дострокове звільнення з цієї посади, якщо за це проголосувала більшість суддів Конституційного Суду від конституційного складу Суду.
 
-253- Паламарчук М.П.
Статтю 33 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
„9. У разі якщо особиста заява Голови Суду про його дострокове звільнення з посади не задовольняється Конституційним Судом, він має право припинити виконання посадових обов’язків Голови Суду через 10 днів з дня розгляду цього питання Конституційним Судом».
 
Відхилено   8. У разі подання Головою Суду заяви про звільнення з посади Суд ухвалює рішення про дострокове звільнення з цієї посади, якщо за це проголосувала більшість суддів Конституційного Суду від конституційного складу Суду.
 
211. Стаття 34. Заступник Голови Суду
 
   Стаття 34. Заступник Голови Суду
 
212. 1. Заступник Голови Суду виконує за дорученням Голови Суду окремі його повноваження.
 
   1. Заступник Голови Суду виконує за дорученням Голови Суду окремі його повноваження.
 
213. 2. Заступника Голови Суду обирають за пропозицією Голови Суду лише на один трирічний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів у порядку, встановленому статтею 33 цього Закону.
 
   2. Заступника Голови Суду обирають за пропозицією Голови Суду лише на один трирічний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів у порядку, встановленому статтею 33 цього Закону.
 
214. 3. Заступник Голови Суду входить до одного із сенатів і головує на його засіданнях.
 
   3. Заступник Голови Суду входить до одного із сенатів і головує на його засіданнях.
 
215. 4. У разі подання заступником Голови Суду заяви про звільнення з посади Суд ухвалює рішення про дострокове звільнення з цієї посади, якщо за це проголосувала більшість суддів Конституційного Суду від конституційного складу Суду.
 
-254- Паламарчук М.П.
Статтю 34 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
„5. У разі якщо особиста заява заступника Голови Суду про його звільнення з посади не задовольняється Конституційним Судом, він має право припинити виконання посадових обов’язків заступника Голови Суду через 10 днів з дня розгляду цього питання Конституційним Судом».
 
Відхилено   4. У разі подання заступником Голови Суду заяви про звільнення з посади Суд ухвалює рішення про дострокове звільнення з цієї посади, якщо за це проголосувала більшість суддів Конституційного Суду від конституційного складу Суду.
 
216. Стаття 35. Велика палата
 
   Стаття 35. Велика палата
 
217. 1. Велика палата діє у складі всіх суддів Конституційного Суду.
 
   1. Велика палата діє у складі всіх суддів Конституційного Суду.
 
218. 2. Велика палата розглядає питання щодо:
 
   2. Велика палата розглядає питання щодо:
 
219. 1) відповідності Конституції України (конституційності) законів України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 
-255- Паламарчук М.П.
У статті 35:
а) пункт 1 частини другої доповнити словами „їх окремих положень».
 
Відхилено   1) відповідності Конституції України (конституційності) законів України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 
220. 2) офіційного тлумачення Конституції України;
 
   2) офіційного тлумачення Конституції України;
 
221. 3) відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;
 
   3) відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;
 
222. 4) відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
 
-256- Тимошенко Ю.В.
Пропоную виключити з проекту Закону України «Про Конституційний Суд України» (реєстр. № 6427-д), прийнятого за основу 22.06.2017, наступні положення:
- п. 4 ч. 2 ст. 35 проекту Закону «4) відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;».
 
Відхилено   4) відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
 
223. 5) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, встановлених статтями 111 і 151 Конституції України;
 
-257- Паламарчук М.П.
У статті 35:
у пункті 5 частини другої слова „в межах встановлених статтями» замінити на слова „відповідно до статей.
 
Відхилено   5) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, встановлених статтями 111 і 151 Конституції України;
 
224. 6) відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
 
   6) відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
 
225. 7) порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України;
 
   7) порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України;
 
226. 8) відповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України;
 
   8) відповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України;
 
227. 9) відповідності Конституції України (конституційності) законів України (їх окремих положень) за конституційними скаргами у разі відмови Сенату від розгляду справи на розсуд Великої палати у випадках, визначених цим Законом.
 
   9) відповідності Конституції України (конституційності) законів України (їх окремих положень) за конституційними скаргами у разі відмови Сенату від розгляду справи на розсуд Великої палати у випадках, визначених цим Законом.
 
228. 3. До повноважень Великої палати також належить вирішення процедурних питань, що виникають під час конституційного провадження згідно з цим Законом.
 
-258- Паламарчук М.П.
У статті 35:
частину третю вилучити.
 
Відхилено   3. До повноважень Великої палати також належить вирішення процедурних питань, що виникають під час конституційного провадження згідно з цим Законом.
 
229. Стаття 36. Сенат
 
   Стаття 36. Сенат
 
230. 1. Сенат діє у складі дев'яти суддів Конституційного Суду.
 
   1. Сенат діє у складі дев'яти суддів Конституційного Суду.
 
231. Якщо кількість суддів Конституційного Суду є меншою за 18, Сенат є повноважним за умови участі в ньому щонайменше шести суддів Конституційного Суду.
 
-259- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Абзац другий частини першої статті 36 викласти у наступній редакції:
"У випадку, якщо до складу Конституційного Суду України призначено менше 18 суддів Сенати утворюються у рівній кількості суддів, а якщо кількість призначених суддів не парна - кількісний склад суддів у Сенатах не може відрізнятися більше, ніж на одного суддю."
 
Відхилено   Якщо кількість суддів Конституційного Суду є меншою за 18, Сенат є повноважним за умови участі в ньому щонайменше шести суддів Конституційного Суду.
 
232. 2. Склад сенатів формується на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду шляхом жеребкування. Стосовно Голови Конституційного Суду та заступника Голови Конституційного Суду жеребкування не проводиться.
 
-260- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину другу статті 36 викласти у наступній редакції:
"2. Розподіл суддів між Сенатами здійснюється шляхом жеребкування. Жеребкування відбувається кожні три роки, при цьому судді, які набули повноваження у період між жеребкуванням включаються до складу Сенату із найменшою кількістю членів, а якщо кількість членів в Сенатах рівна - шляхом жеребкування. Голова та заступник голови Суду мають входити до різних Сенатів. Після затвердження нового складу Сенатів справи, розгляд яких було розпочато, закінчуються у тому самому складі Сенату, який існував станом на початок розгляду справи."
 
Відхилено   2. Склад сенатів формується на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду шляхом жеребкування. Стосовно Голови Конституційного Суду та заступника Голови Конституційного Суду жеребкування не проводиться.
 
233. Персональний склад сенатів затверджується постановою Конституційного Суду.
 
   Персональний склад сенатів затверджується постановою Конституційного Суду.
 
234. Сенат розглядає справи за участі щонайменше шести суддів Конституційного Суду.
 
   Сенат розглядає справи за участі щонайменше шести суддів Конституційного Суду.
 
235. На засіданнях сенатів головує відповідно Голова Конституційного Суду та заступник Голови Конституційного Суду, а у разі їх відсутності - старший за віком Суддя, що входить до складу відповідного Сенату.
 
   На засіданнях сенатів головує відповідно Голова Конституційного Суду та заступник Голови Конституційного Суду, а у разі їх відсутності - старший за віком Суддя, що входить до складу відповідного Сенату.
 
236. 3. Сенати утворюються у порядку, встановленому Регламентом.
 
-261- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину третю статті 36 виключити.
 
Відхилено   3. Сенати утворюються у порядку, встановленому Регламентом.
 
237. 4. Сенат розглядає питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) законів України (їх окремих положень) за конституційними скаргами, а також інші питання, визначені цим Законом.
 
   4. Сенат розглядає питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) законів України (їх окремих положень) за конституційними скаргами, а також інші питання, визначені цим Законом.
 
238. Стаття 37. Колегія
 
   Стаття 37. Колегія
 
239. 1. Колегія діє у складі трьох суддів Конституційного Суду.
 
-262- Долженков О.В.
У абзаці першому частини першої статті 37 слово «трьох» замінити словом «п’яти».
 
Відхилено   1. Колегія діє у складі трьох суддів Конституційного Суду.
 
240. Суд на спеціальному пленарному засіданні шляхом жеребкування утворює в межах сенатів колегії в порядку, встановленому Регламентом.
 
   Суд на спеціальному пленарному засіданні шляхом жеребкування утворює в межах сенатів колегії в порядку, встановленому Регламентом.
 
241. Один і той же Суддя не може входити на постійній основі до складу кількох колегій.
 
   Один і той же Суддя не може входити на постійній основі до складу кількох колегій.
 
242. Суд затверджує персональний склад Колегії постановою.
 
   Суд затверджує персональний склад Колегії постановою.
 
243. Якщо Колегія неповноважна за складом, до її складу тимчасово залучають Суддю з іншої Колегії в порядку, встановленому Регламентом.
 
-263- Добродомов Д.Є.
У абз. 5 ч. 1 ст. 37 слова «в порядку, встановленому Регламентом» замінити на «шляхом Автоматизованої системи документообігу».
 
Відхилено   Якщо Колегія неповноважна за складом, до її складу тимчасово залучають Суддю з іншої Колегії в порядку, встановленому Регламентом.
 
    -264- Добродомов Д.Є.
Окрім того, ч. 1 ст. 37 доповнити таким абзацом:
«Раз на рік відбувається ротація суддів у колегіях шляхом жеребкування в порядку, встановленому Регламентом.».
 
Відхилено    
    -265- Пташник В.Ю.
Частину 1 статті 37 проекту доповнити новим абзацом 5 такого змісту:
«Якщо кількість суддів Конституційного Суду є меншою ніж вісімнадцять, Колегія є повноважною за участі у ній щонайменше двох суддів Конституційного Суду.»
 
Відхилено    
    -266- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Абзац п'ятий частини першої статті 37 викласти у наступній редакції:
"У випадку, якщо суддя, призначений до складу колегії, не може брати участь в її роботі, він тимчасово замінюється іншим суддею, визначеним шляхом жеребкування."
 
Відхилено    
244. 2. До повноважень Колегії належить вирішення питань щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням, конституційним зверненням, конституційною скаргою.
 
   2. До повноважень Колегії належить вирішення питань щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням, конституційним зверненням, конституційною скаргою.
 
245. 3. Колегія більшістю голосів від її складу постановляє ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі.
 
   3. Колегія більшістю голосів від її складу постановляє ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі.
 
246. 4. Якщо Колегія постановила ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням або за конституційним зверненням, секретар Колегії вносить пропозицію Голові Суду скликати засідання Великої палати для розгляду питань, пов'язаних із конституційним провадженням.
 
   4. Якщо Колегія постановила ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням або за конституційним зверненням, секретар Колегії вносить пропозицію Голові Суду скликати засідання Великої палати для розгляду питань, пов'язаних із конституційним провадженням.
 
247. Якщо Колегія постановила ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням або за конституційним зверненням, секретар Колегії передає конституційне подання або конституційне звернення на розгляд Великої палати для вирішення питання щодо відкриття конституційного провадження у справі.
 
   Якщо Колегія постановила ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням або за конституційним зверненням, секретар Колегії передає конституційне подання або конституційне звернення на розгляд Великої палати для вирішення питання щодо відкриття конституційного провадження у справі.
 
248. 5. Якщо Колегія постановила ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою, секретар Колегії вносить пропозицію головуючому відповідного Сенату скликати його засідання для розгляду питань, пов'язаних із конституційним провадженням.
 
   5. Якщо Колегія постановила ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою, секретар Колегії вносить пропозицію головуючому відповідного Сенату скликати його засідання для розгляду питань, пов'язаних із конституційним провадженням.
 
249. Якщо Колегія не одностайно постановила ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою, секретар Колегії передає конституційну скаргу на розгляд Сенату для вирішення питання про відкриття конституційного провадження у справі.
 
-267- Пташник В.Ю.
Абзац 2 частини 5 статті 37 проекту після слів «не одностайно постановила» доповнити словами «або не змогла постановити (голоси суддів розділилися порівну)».
 
Відхилено   Якщо Колегія не одностайно постановила ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою, секретар Колегії передає конституційну скаргу на розгляд Сенату для вирішення питання про відкриття конституційного провадження у справі.
 
250. 6. Одностайно постановлена ухвала Колегії про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою є остаточною.
 
   6. Одностайно постановлена ухвала Колегії про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою є остаточною.
 
251. Стаття 38. Секретар Колегії
 
   Стаття 38. Секретар Колегії
 
252. 1. Секретаря Колегії обирають у порядку, встановленому Регламентом, із числа суддів Конституційного Суду, які входять до її складу.
 
   1. Секретаря Колегії обирають у порядку, встановленому Регламентом, із числа суддів Конституційного Суду, які входять до її складу.
 
253. 2. Секретар Колегії:
 
   2. Секретар Колегії:
 
254. 1) скликає засідання Колегії та головує на ньому;
 
   1) скликає засідання Колегії та головує на ньому;
 
255. 2) вносить пропозицію головуючому в Сенаті скликати відповідно засідання Сенату, пленарне засідання Сенату, а головуючому у Великій палаті - засідання Великої палати;
 
-268- Добродомов Д.Є.
Ч. 2 ст. 38 доповнити п. 2-1 такого змісту:
«2-1) вносить на розгляд колегій пропозицію про заміну судді-доповідача відповідно до частини другої статті 59 цього Закону.».
 
Відхилено   2) вносить пропозицію головуючому в Сенаті скликати відповідно засідання Сенату, пленарне засідання Сенату, а головуючому у Великій палаті - засідання Великої палати;
 
256. 3) виконує інші повноваження відповідно до цього Закону.
 
   3) виконує інші повноваження відповідно до цього Закону.
 
257. Стаття 39. Засідання Суду, пов'язані з організаційною діяльністю
 
   Стаття 39. Засідання Суду, пов'язані з організаційною діяльністю
 
258. 1. Для вирішення питань, пов'язаних з організаційною діяльністю Суду, скликаються спеціальні пленарні засідання Суду та засідання Суду.
 
   1. Для вирішення питань, пов'язаних з організаційною діяльністю Суду, скликаються спеціальні пленарні засідання Суду та засідання Суду.
 
259. 2. Виключно на спеціальних пленарних засіданнях Суду здійснюється:
 
   2. Виключно на спеціальних пленарних засіданнях Суду здійснюється:
 
260. 1) обрання Голови Суду, заступника Голови Суду;
 
   1) обрання Голови Суду, заступника Голови Суду;
 
261. 2) складання новопризначеними Суддями присяги;
 
   2) складання новопризначеними Суддями присяги;
 
262. 3) ухвалення рішення про надання згоди на затримання або утримування під вартою чи арештом Судді;
 
   3) ухвалення рішення про надання згоди на затримання або утримування під вартою чи арештом Судді;
 
263. 4) винесення попередження Судді про необхідність усунення обставин, що свідчать про порушення ним вимог щодо несумісності;
 
   4) винесення попередження Судді про необхідність усунення обставин, що свідчать про порушення ним вимог щодо несумісності;
 
264. 5) ухвалення рішення про звільнення Судді з посади відповідно до статті 21 цього Закону;
 
   5) ухвалення рішення про звільнення Судді з посади відповідно до статті 21 цього Закону;
 
265. 6) ухвалення Регламенту;
 
-269- Добродомов Д.Є.
П. 6 ч. 2 ст. 39 викласти у такій редакції:
«6) ухвалення Регламенту, кошторису Суду, Положення про Секретаріат, його структуру і штатний розпис, Положення про статус наукового консультанта і помічника Судді;».
 
Відхилено   6) ухвалення Регламенту;
 
266. 7) затвердження персонального складу сенатів;
 
   7) затвердження персонального складу сенатів;
 
267. 8) утворення колегій, затвердження їх персональних складів.
 
-270- Добродомов Д.Є.
Ч. 2 ст. 39 доповнити п. 9 такого змісту:
«9) призначення Керівника Секретаріату, його заступників.».
 
Відхилено   8) утворення колегій, затвердження їх персональних складів.
 
268. 3. Спеціальне пленарне засідання є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше 12 суддів Конституційного Суду, які набули повноважень відповідно до цього Закону. Така вимога не поширюється на спеціальне пленарне засідання, на якому новопризначені судді Конституційного Суду складають присягу.
 
   3. Спеціальне пленарне засідання є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше 12 суддів Конституційного Суду, які набули повноважень відповідно до цього Закону. Така вимога не поширюється на спеціальне пленарне засідання, на якому новопризначені судді Конституційного Суду складають присягу.
 
269. 4. На засіданнях Суд вирішує організаційні, фінансові, кадрові та інші питання внутрішньої діяльності Суду, не пов'язані з конституційним провадженням.
 
   4. На засіданнях Суд вирішує організаційні, фінансові, кадрові та інші питання внутрішньої діяльності Суду, не пов'язані з конституційним провадженням.
 
270. Засідання Суду є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше 10 суддів Конституційного Суду.
 
   Засідання Суду є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше 10 суддів Конституційного Суду.
 
271. 5. Рішення спеціального пленарного засідання, засідання ухвалює більшість суддів Конституційного Суду, які беруть у ньому участь, крім випадків, визначених цим Законом, у формі постанови.
 
-271- Паламарчук М.П.
Частину п’яту статті 39 викласти в такій редакції:
„5. Рішення на спеціальному пленарному засіданні, засіданні ухвалюється більшістю суддів Конституційного Суду, які беруть у ньому участь, крім випадків, визначених цим Законом, у формі постанови».
 
Відхилено   5. Рішення спеціального пленарного засідання, засідання ухвалює більшість суддів Конституційного Суду, які беруть у ньому участь, крім випадків, визначених цим Законом, у формі постанови.
 
272. 6. Порядок проведення засідань та спеціальних пленарних засідань Суду встановлюється Регламентом.
 
   6. Порядок проведення засідань та спеціальних пленарних засідань Суду встановлюється Регламентом.
 
273. Стаття 40. Постійні комісії Суду
 
   Стаття 40. Постійні комісії Суду
 
274. 1. Допоміжними органами Суду з питань організації його внутрішньої діяльності є постійні комісії.
 
   1. Допоміжними органами Суду з питань організації його внутрішньої діяльності є постійні комісії.
 
275. 2. Суд на засіданні створює з числа суддів Конституційного Суду постійні комісії та затверджує положення про них.
 
   2. Суд на засіданні створює з числа суддів Конституційного Суду постійні комісії та затверджує положення про них.
 
276. 3. Голову постійної комісії обирає комісія зі свого складу.
 
   3. Голову постійної комісії обирає комісія зі свого складу.
 
277. Стаття 41. Науково-консультативна рада Суду
 
   Стаття 41. Науково-консультативна рада Суду
 
278. 1. Науково-консультативна рада утворюється при Конституційному Суді з числа висококваліфікованих фахівців у сфері права для підготовки наукових висновків з питань діяльності Конституційного Суду, що потребують наукового забезпечення.
 
-272- Власенко С.В.
У ч. 1 ст. 41 після слова «рада» доповнити: «утворюється і діє на громадських засадах».
 
Відхилено   1. Науково-консультативна рада утворюється при Конституційному Суді з числа висококваліфікованих фахівців у сфері права для підготовки наукових висновків з питань діяльності Конституційного Суду, що потребують наукового забезпечення.
 
    -273- Шпенов Д.Ю.
В частині 1 статті 41 виключити слова «з числа висококваліфікованих фахівців у сфері права».
 
Відхилено    
    -274- Ківалов С.В.
В частині першій статті 41 після слів «у сфері права» доповнити словами «які мають науковий ступінь і стаж наукової або науково-педагогічної роботи не менше ніж п’ять років».
 
Відхилено    
279. 2. Положення та склад Науково-консультативної ради затверджує Суд на своєму засіданні.
 
   2. Положення та склад Науково-консультативної ради затверджує Суд на своєму засіданні.
 
280. Стаття 42. Доступ до публічної інформації в Суді
 
   Стаття 42. Доступ до публічної інформації в Суді
 
281. 1. Акти Конституційного Суду, засідання Суду та інформація щодо справ, які розглядає Суд, є відкритими, якщо інше не встановлено цим Законом. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в Суді усної або письмової інформації про результати розгляду його справи. Будь-яка особа має право на вільний доступ до рішення Суду в порядку, встановленому цим Законом.
 
-275- Добродомов Д.Є.
У ч. 1 ст. 42 слова «встановленому цим Законом» замінити на «встановленому Законами України».
 
Відхилено   1. Акти Конституційного Суду, засідання Суду та інформація щодо справ, які розглядає Суд, є відкритими, якщо інше не встановлено цим Законом. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в Суді усної або письмової інформації про результати розгляду його справи. Будь-яка особа має право на вільний доступ до рішення Суду в порядку, встановленому цим Законом.
 
282. 2. Інформація про конституційні подання, конституційні звернення, конституційні скарги, що надійшли до Суду, перебіг справи, дату і час засідання Сенату, Великої палати є відкритою та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Суду, якщо інше не встановлено цим Законом.
 
-276- Пташник В.Ю.
У частині 2 статті 42 проекту слова «Інформація про конституційні подання, конституційні звернення, конституційні скарги, що надійшли до Суду, перебіг справи, дату і час засідання Сенату, Великої палати є відкритою та оприлюднюється» замінити словами «Конституційні подання, конституційні звернення, конституційні скарги, що надійшли до Суду, інформація про перебіг справ, дату і час засідань колегій, сенатів, Великої палати є відкритими та оприлюднюються».
 
Відхилено   2. Інформація про конституційні подання, конституційні звернення, конституційні скарги, що надійшли до Суду, перебіг справи, дату і час засідання Сенату, Великої палати є відкритою та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Суду, якщо інше не встановлено цим Законом.
 
    -277- Власенко С.В.
Ч. 2 ст. 42 викласти в редакції:
«2. Інформація про конституційні подання, конституційні звернення, конституційні скарги, що надійшли до Суду, їх зміст (скан-версія), перебіг справи, дату і час засідання Сенату, Великої палати є відкритою та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Суду не пізніше наступного дня після настання юридичного факту, якщо інше не встановлено цим Законом, з дотриманням вимог закону «Про захист персональних даних».
 
Відхилено    
283. 3. Суд на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює:
 
-278- Пташник В.Ю.
Частину 3 статті 42 проекту викласти у такій редакції:
«3. Суд на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює:
1) текст конституційних подань, конституційних звернень, конституційних скарги;
2) повідомлення про порядок денний засідань та пленарних засідань Великої палати та сенатів, колегій, прес-релізи, іншу інформацію;
3) постанови Суду;
4) забезпечувальні накази;
5) ухвали Суду про відкриття конституційного провадження у справі, про відмову у відкритті конституційного провадження у справі та про закриття конституційного провадження у справі;
6) матеріали судових справ, ухвалені рішення або надані висновки щодо розглянутих Судом справ, окрім матеріалів закритої частини пленарних засідань Сенату чи Великої палати;
7) записи відеотрансляцій відкритої частини пленарних засідань та засідань Великої палати та сенатів;
8) щорічну інформаційну доповідь Суду;
9) кошторис Суду.».
 
Відхилено   3. Суд на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює:
 
284. 1) інформацію про конституційні подання, конституційні звернення, конституційні скарги;
 
-279- Добродомов Д.Є.
П. 1 ч. 3 ст. 42 доповнити таким реченням:
«Інформація про конституційні подання, конституційні звернення, конституційні скарги включає: текст відповідного подання, звернення, скарги (з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних»), дату отримання подання, звернення, скарги, інформацію про те, яка Колегія, Сенат уповноважений на розгляд подання, звернення, скарги, хто є Суддею-доповідачем, на яку дату подання, звернення, скарга призначена до розгляду, у разі відмови у розгляді – причини такої відмови.».
 
Відхилено   1) інформацію про конституційні подання, конституційні звернення, конституційні скарги;
 
    -280- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 1 частини третьої статті 42 доповнити словами "та їх текст, за винятком положень, що становлять персональні дані."
 
Відхилено    
    -281- Долженков О.В.
У статті 42:
а) пункт 1 частини третьої після слів «конституційні скарги» доповнити фразою «,та їх повний зміст».
 
Відхилено    
285. 2) повідомлення про порядок денний пленарних засідань Великої палати та сенатів, прес-релізи, іншу інформацію;
 
-282- Добродомов Д.Є.
У п. 2 ч. 3 ст. 42 після слів «та сенатів» доповнити словами « (не пізніше, ніж за два дні до відповідного засідання)».
 
Відхилено   2) повідомлення про порядок денний пленарних засідань Великої палати та сенатів, прес-релізи, іншу інформацію;
 
    -283- Долженков О.В.
У статті 42:
пункт 2 частини третьої після слова «сенатів» доповнити словами «і колегій».
 
Відхилено    
286. 3) матеріали судових справ, ухвалені рішення або надані висновки щодо розглянутих Судом справ, окрім матеріалів закритої частини пленарних засідань Сенату чи Великої палати та матеріалів, які містять інформацію з обмеженим доступом;
 
-284- Добродомов Д.Є.
П. 3 ч. 3 ст. 42 викласти у такій редакції:
«3) матеріали судових справ, ухвалені рішення або надані висновки щодо розглянутих Судом справ та окремі думки до них, окрім матеріалів закритої частини пленарних засідань Сенату чи Великої палати не пізніше наступного робочого дня після їх ухвалення;».
 
Відхилено   3) матеріали судових справ, ухвалені рішення або надані висновки щодо розглянутих Судом справ, окрім матеріалів закритої частини пленарних засідань Сенату чи Великої палати та матеріалів, які містять інформацію з обмеженим доступом;
 
287. 4) записи відеотрансляцій відкритої частини пленарних засідань Суду;
 
-285- Добродомов Д.Є.
У п. 4 ч. 3 ст. 42 після слів «засідань Суду» доповнити словами «та стенограми всіх відкритих частин спеціальних засідань та засідань Суду протягом двох днів після засідання;».
 
Відхилено   4) записи відеотрансляцій відкритої частини пленарних засідань Суду;
 
288. 5) щорічну інформаційну доповідь Суду.
 
-286- Добродомов Д.Є.
У п. 5 ч. 3 ст. 42 після слів «доповіді Суду» доповнити словами «кошторис Суду не пізніше, ніж через два дні після їх затвердження.».
 
Відхилено   5) щорічну інформаційну доповідь Суду.
 
    -287- Добродомов Д.Є.
Ч. 3 ст. 42 доповнити п. 6 такого змісту:
«6) постанови Суду, забезпечувальні накази, ухвали Суду про відкриття конституційного провадження у справі, про відмову у відкритті конституційного провадження у справі та про закриття конституційного провадження у справі не пізніше, ніж через два дні після прийняття відповідного документу.».
 
Відхилено    
289. 4. Суд надає інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Інформація за запитами щодо матеріалів справи, яку розглядає Суд, не надається.
 
   4. Суд надає інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Інформація за запитами щодо матеріалів справи, яку розглядає Суд, не надається.
 
290. 5. Оприлюднення та надання інформації за запитами забезпечує Секретаріат Суду.
 
-288- Добродомов Д.Є.
Ст. 42 доповнити ч. 6 такого змісту:
«6. Секретаріат Суду забезпечує здійснення прямої трансляції відкритої частини пленарних засідань Конституційного Суду України та можливість перегляду записів таких трансляцій.».
 
Відхилено   5. Оприлюднення та надання інформації за запитами забезпечує Секретаріат Суду.
 
291. Стаття 43. Щорічна інформаційна доповідь Суду
 
   Стаття 43. Щорічна інформаційна доповідь Суду
 
292. 1. Упродовж першого кварталу кожного року Суд оприлюднює щорічну інформаційну доповідь за підсумками своєї діяльності та фінансового забезпечення у попередньому році.
 
-289- Добродомов Д.Є.
Ч. 1 ст. 43 викласти у такій редакції:
«1. Кожного року Суд готує щорічну інформаційну доповідь за підсумками своєї діяльності та фінансового забезпечення у попередньому році.».
 
Відхилено   1. Упродовж першого кварталу кожного року Суд оприлюднює щорічну інформаційну доповідь за підсумками своєї діяльності та фінансового забезпечення у попередньому році.
 
293. 2. Текст щорічної інформаційної доповіді Суд затверджує на своєму засіданні.
 
-290- Добродомов Д.Є.
Ч. 2 ст. 43 викласти у такій редакції:
«2. Текст щорічної інформаційної доповіді Суд затверджує на своєму засіданні не пізніше 1 березня поточного року. Щорічну інформаційну доповідь Суд оприлюднює не пізніше, ніж через два дні після її затвердження.».
 
Відхилено   2. Текст щорічної інформаційної доповіді Суд затверджує на своєму засіданні.
 
294. 3. Порядок підготовки щорічної інформаційної доповіді, її розгляду та затвердження, строки її оприлюднення встановлюється Регламентом.
 
-291- Добродомов Д.Є.
У ч. 3 ст. 43 слова «,строки її оприлюднення» виключити.
 
Відхилено   3. Порядок підготовки щорічної інформаційної доповіді, її розгляду та затвердження, строки її оприлюднення встановлюється Регламентом.
 
295. 4. Суд надсилає щорічну інформаційну доповідь Верховній Раді України, Президентові України, Кабінетові Міністрів України, Верховному Суду, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.
 
   4. Суд надсилає щорічну інформаційну доповідь Верховній Раді України, Президентові України, Кабінетові Міністрів України, Верховному Суду, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.
 
296. Стаття 44. Секретаріат Суду
 
   Стаття 44. Секретаріат Суду
 
297. 1. Секретаріат Суду (далі - Секретаріат) здійснює організаційне, аналітичне, юридичне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Суду.
 
   1. Секретаріат Суду (далі - Секретаріат) здійснює організаційне, аналітичне, юридичне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Суду.
 
298. 2. Секретаріат:
 
   2. Секретаріат:
 
299. 1) забезпечує підготовку та проведення засідань колегій, засідань і пленарних засідань сенатів та Великої палати, засідань і спеціальних пленарних засідань Суду;
 
-292- Паламарчук М.П.
У статті 44:
а) в пункті 1 частини другої слово „та» після слова „підготовку» вилучити.
 
Відхилено   1) забезпечує підготовку та проведення засідань колегій, засідань і пленарних засідань сенатів та Великої палати, засідань і спеціальних пленарних засідань Суду;
 
300. 2) забезпечує діяльність Голови Суду, заступника Голови Суду, секретарів колегій, суддів Конституційного Суду;
 
   2) забезпечує діяльність Голови Суду, заступника Голови Суду, секретарів колегій, суддів Конституційного Суду;
 
301. 3) забезпечує офіційне оприлюднення актів Суду;
 
   3) забезпечує офіційне оприлюднення актів Суду;
 
302. 4) надсилає акти Суду згідно з частиною шостою статті 88 цього Закону;
 
   4) надсилає акти Суду згідно з частиною шостою статті 88 цього Закону;
 
303. 5) надсилає відповідні акти Суду до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну правову політику, для внесення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та опублікування в Офіційному віснику України;
 
   5) надсилає відповідні акти Суду до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну правову політику, для внесення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та опублікування в Офіційному віснику України;
 
304. 6) здійснює реєстрацію та попередню перевірку всіх форм звернень, що надійшли до Суду, готує попередні висновки про наявність підстав для відкриття конституційного провадження у справі або відмови у відкритті конституційного провадження;
 
   6) здійснює реєстрацію та попередню перевірку всіх форм звернень, що надійшли до Суду, готує попередні висновки про наявність підстав для відкриття конституційного провадження у справі або відмови у відкритті конституційного провадження;
 
305. 7) здійснює офіційне спілкування із суб'єктами звернень до Суду, учасниками конституційного провадження та особами, залученими до участі у конституційному провадженні;
 
   7) здійснює офіційне спілкування із суб'єктами звернень до Суду, учасниками конституційного провадження та особами, залученими до участі у конституційному провадженні;
 
306. 8) може брати участь у підготовці проектів нормативних актів, що стосуються питань діяльності Суду;
 
   8) може брати участь у підготовці проектів нормативних актів, що стосуються питань діяльності Суду;
 
307. 9) забезпечує діяльність постійних комісій Суду, Науково-консультативної ради Суду;
 
   9) забезпечує діяльність постійних комісій Суду, Науково-консультативної ради Суду;
 
308. 10) здійснює контроль за своєчасним надходженням документів, матеріалів та іншої інформації у конкретній справі, яку готує до розгляду або розглядає Суд, а також документів, матеріалів та іншої інформації, витребуваних Суддею-доповідачем у справі згідно з цим Законом;
 
   10) здійснює контроль за своєчасним надходженням документів, матеріалів та іншої інформації у конкретній справі, яку готує до розгляду або розглядає Суд, а також документів, матеріалів та іншої інформації, витребуваних Суддею-доповідачем у справі згідно з цим Законом;
 
309. 11) узагальнює практику виконання актів Суду;
 
   11) узагальнює практику виконання актів Суду;
 
310. 12) виконує інші завдання, передбачені цим Законом та Регламентом.
 
-293- Власенко С.В.
Ч. 2 ст. 44 доповнити новим підпунктом: «12) веде відкритий реєстр законів України (їх окремих положень), інших актів, які Суд визнав неконституційними та щодо яких здійснювався розгляд, який розміщується на офіційному сайті Суду, доступ до якого є безперешкодним», змінивши подальшу нумерацію.
 
Відхилено   12) виконує інші завдання, передбачені цим Законом та Регламентом.
 
311. 3. Секретаріат очолює керівник Секретаріату, якого Суд призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Голови Суду. Кандидат на посаду керівника Секретаріату має відповідати кваліфікаційним вимогам, передбаченим Законом України "Про державну службу" для осіб, які претендують на зайняття посади державної служби категорії "А", а також мати вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 10 років.
 
-294- Добродомов Д.Є.
Ч. 3 ст. 44 доповнити реченням:
«Порядок добору кандидатів на посаду керівника Секретаріату здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу».».
 
Відхилено   3. Секретаріат очолює керівник Секретаріату, якого Суд призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Голови Суду. Кандидат на посаду керівника Секретаріату має відповідати кваліфікаційним вимогам, передбаченим Законом України "Про державну службу" для осіб, які претендують на зайняття посади державної служби категорії "А", а також мати вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 10 років.
 
312. 4. Керівник Секретаріату має першого заступника, заступників, яких Суд призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Голови Суду. Кандидати на посади першого заступника та заступників керівника Секретаріату мають відповідати кваліфікаційним вимогам, передбаченим Законом України "Про державну службу" для осіб, які претендують на зайняття посади державної служби категорії "А".
 
-295- Паламарчук М.П.
У статті 44:
в першому реченні частини четвертої слова „Голови Суду» замінити на слова „керівника Секретаріату».
 
Відхилено   4. Керівник Секретаріату має першого заступника, заступників, яких Суд призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Голови Суду. Кандидати на посади першого заступника та заступників керівника Секретаріату мають відповідати кваліфікаційним вимогам, передбаченим Законом України "Про державну службу" для осіб, які претендують на зайняття посади державної служби категорії "А".
 
313. 5. У складі Секретаріату діє служба судових розпорядників.
 
   5. У складі Секретаріату діє служба судових розпорядників.
 
314. 6. Державних службовців, інших працівників Секретаріату призначає на посади та звільняє з посад керівник Секретаріату, крім тих, кого призначає на посаду та звільняє з посади Суд, у порядку, встановленому законодавством про державну службу та про працю.
 
-296- Добродомов Д.Є.
Ч. 6 ст. 44 викласти у такій редакції:
«6. Керівник Секретаріату Суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення Суду, Суддів та судового процесу, інформує Суд про свою діяльність.
Керівник Секретаріату призначає на посади та звільняє з посад державних службовців, інших працівників Секретаріату, крім тих, кого призначає на посаду та звільняє з посади Суд, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення.
Добір працівників Секретаріату Суду здійснюється на конкурсній основі, у порядку, встановленому законодавством про державну службу та про працю.».
 
Відхилено   6. Державних службовців, інших працівників Секретаріату призначає на посади та звільняє з посад керівник Секретаріату, крім тих, кого призначає на посаду та звільняє з посади Суд, у порядку, встановленому законодавством про державну службу та про працю.
 
315. 7. Розмір посадового окладу державних службовців та інших працівників Секретаріату не може бути меншим від того, що встановлений умовами оплати праці для відповідних посад державних службовців та інших працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України.
 
-297- Пинзеник В.М.
Частину 7 статті 44 викласти у редакції:
«7. Розмір посадового окладу державних службовців та інших працівників Секретаріату встановлюється на рівні окладу для відповідних посад державних службовців та інших працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України.»
 
Відхилено   7. Розмір посадового окладу державних службовців та інших працівників Секретаріату не може бути меншим від того, що встановлений умовами оплати праці для відповідних посад державних службовців та інших працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України.
 
    -298- Власенко С.В.
Ч. 7 ст. 44 викласти в редакції:
«7. Розмір посадового окладу державних службовців та інших працівників Секретаріату визначається відповідно до вимог Закону України «Про державну службу».
 
Відхилено    
316. 8. Патронатна служба Судді створюється у складі Секретаріату. Заробітна плата працівникам патронатної служби Судді виплачується з фонду оплати праці Секретаріату.
 
-299- Власенко С.В.
Ч. 8 ст. 44 – виключити.
 
Відхилено   8. Патронатна служба Судді створюється у складі Секретаріату. Заробітна плата працівникам патронатної служби Судді виплачується з фонду оплати праці Секретаріату.
 
317. 9. Порядок проходження державної служби, права, обов'язки і відповідальність державних службовців, працівників патронатної служби Судді встановлюються і визначаються у законодавстві про державну службу та про працю з урахуванням особливостей, що містяться в цьому Законі та Регламенті.
 
   9. Порядок проходження державної служби, права, обов'язки і відповідальність державних службовців, працівників патронатної служби Судді встановлюються і визначаються у законодавстві про державну службу та про працю з урахуванням особливостей, що містяться в цьому Законі та Регламенті.
 
318. 10. Положення про Секретаріат, його структуру і штатний розпис затверджує Суд за поданням керівника Секретаріату.
 
-300- Добродомов Д.Є.
Законопроект після ст. 44 доповнити ст. 44-1 наступного змісту:
«1. У Конституційному Суді України діє автоматизована система документообігу суду.
2. Автоматизована система документообігу суду забезпечує:
1) об'єктивний та неупереджений розподіл справ між суддями з додержанням принципів черговості та однакової кількості справ для кожного судді;
2) надання інформації про стан розгляду справ;
3) централізоване зберігання текстів судових рішень та інших процесуальних документів, відсканованих матеріалів справи та надання доступу до них;
4) підготовку статистичних даних;
5) реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції та етапів її руху;
7) видачу судових рішень, контроль за їх виконанням;
8) передачу справ до електронного архіву;
9) інші дії, визначені Положенням про автоматизовану систему документообігу Конституційного Суду України.
3. Конституційні подання, конституційні звернення та конституційні скарги, що надійшли до Конституційного Суду України, реєструються у день їх надходження.
4. За допомогою автоматизованої системи документообігу у день надходження справи до суду здійснюється автоматизоване визначення судді-доповідача. Визначення здійснюється за принципом вірогідності з урахуванням неможливості суддів здійснювати свої повноваження (за станом здоров'я, у зв’язку із знаходженням у відрядженні чи відпустці) та навантаження на кожного із суддів.
5. У випадку відводу, самовідводу, припинення повноважень або неможливості виконання своїх обов'язків суддею Конституційного Суду України, що призведе до порушення строку розгляду конституційного провадження, здійснюється автоматизована заміна судді у складі колегії або заміна судді-доповідача.
6. Положення про автоматизовану систему документообігу Конституційного суду України затверджує Конституційний Суд України.
7. Доступ до автоматизованої системи документообігу суду надається суддям та працівникам Секретаріату суду згідно з їхніми функціональними обов'язками. Несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду має наслідком відповідальність, встановлену законом.».
 
Відхилено   10. Положення про Секретаріат, його структуру і штатний розпис затверджує Суд за поданням керівника Секретаріату.
 
319. Стаття 45. Архів Суду
 
   Стаття 45. Архів Суду
 
320. 1. Матеріали діяльності Суду зберігаються в Архіві Суду.
 
   1. Матеріали діяльності Суду зберігаються в Архіві Суду.
 
321. 2. Матеріали справ, щодо яких Суд ухвалив рішення або надав висновок, зберігаються в Архіві Суду 100 років. Рішення та висновки Суду з особистими підписами суддів Конституційного Суду зберігаються в Архіві Суду безстроково.
 
   2. Матеріали справ, щодо яких Суд ухвалив рішення або надав висновок, зберігаються в Архіві Суду 100 років. Рішення та висновки Суду з особистими підписами суддів Конституційного Суду зберігаються в Архіві Суду безстроково.
 
322. 3. Положення про Архів Суду затверджує Суд.
 
   3. Положення про Архів Суду затверджує Суд.
 
323. Стаття 46. Бібліотека Суду
 
   Стаття 46. Бібліотека Суду
 
324. 1. Для забезпечення Суду науковою та іншою спеціальною літературою діє Бібліотека Суду.
 
   1. Для забезпечення Суду науковою та іншою спеціальною літературою діє Бібліотека Суду.
 
325. 2. Положення про Бібліотеку Суду затверджує Суд.
 
-301- Власенко С.В.
Ст. 46 викласти в редакції:
«Стаття 46. Право Суду користуватися бібліотекою
1. Для забезпечення Суду науковою та іншою спеціальною літературою Суду має право безперешкодно користуватися Парламентською бібліотекою, електронною законодавчою базою Верховної Ради України.».
 
Відхилено   2. Положення про Бібліотеку Суду затверджує Суд.
 
326. Стаття 47. Офіційне видання Суду
 
   Стаття 47. Офіційне видання Суду
 
327. 1. Офіційним виданням Суду є "Вісник Конституційного Суду України".
 
-302- Власенко С.В.
У ч. 1 ст. 47 після слів «виданням суду є» доповнити: «щоквартальний».
 
Відхилено   1. Офіційним виданням Суду є "Вісник Конституційного Суду України".
 
328. 2. Видання "Вісника Конституційного Суду України" забезпечує редакційна рада, склад якої затверджує Суд.
 
   2. Видання "Вісника Конституційного Суду України" забезпечує редакційна рада, склад якої затверджує Суд.
 
329. Глава 6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
   Глава 6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
330. Стаття 48. Гарантії фінансової незалежності Суду
 
   Стаття 48. Гарантії фінансової незалежності Суду
 
331. 1. Видатки на фінансове забезпечення діяльності Суду визначаються окремим рядком у Державному бюджеті України.
 
   1. Видатки на фінансове забезпечення діяльності Суду визначаються окремим рядком у Державному бюджеті України.
 
332. Видатки на фінансове забезпечення діяльності Суду не можуть бути скорочені в поточному бюджетному періоді.
 
-303- Пинзеник В.М.
У статті 48:
абзаци другий і третій частини першої виключити.
 
Відхилено   Видатки на фінансове забезпечення діяльності Суду не можуть бути скорочені в поточному бюджетному періоді.
 
    -304- Каплін С.М.
Абзац другий частини першої статті 48 проекту Закону викласти у редакції наступного змісту:
«Видатки на фінансове забезпечення діяльності Суду можуть бути скорочені в поточному фінансовому році.».
 
Відхилено    
333. Обсяг видатків на фінансування діяльності Суду в наступному році не може бути меншим за обсяг видатків у попередньому фінансовому році.
 
   Обсяг видатків на фінансування діяльності Суду в наступному році не може бути меншим за обсяг видатків у попередньому фінансовому році.
 
334. 2. Суд відповідно до Бюджетного кодексу України здійснює функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення своєї діяльності.
 
-305- Пинзеник В.М.
У статті 48:
частину другу виключити
 
Відхилено   2. Суд відповідно до Бюджетного кодексу України здійснює функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення своєї діяльності.
 
    -306- Паламарчук М.П.
Статтю 48 доповнити частиною третьою такого змісту:
„3. Проект кошторису на наступний рік затверджується Судом».
 
Відхилено    
335. Стаття 49. Майно та статус Суду як юридичної особи
 
   Стаття 49. Майно та статус Суду як юридичної особи
 
336. 1. Будівля, інше нерухоме майно та рухоме майно, що передані Суду для забезпечення його діяльності, є державною власністю і не можуть бути вилучені або передані іншим органам державної влади чи органам місцевого самоврядування без згоди Суду.
 
   1. Будівля, інше нерухоме майно та рухоме майно, що передані Суду для забезпечення його діяльності, є державною власністю і не можуть бути вилучені або передані іншим органам державної влади чи органам місцевого самоврядування без згоди Суду.
 
337. 2. Суд є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 
   2. Суд є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 
338. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
339. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
 
   КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
 
340. Глава 7. ЗВЕРНЕННЯ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
   Глава 7. ЗВЕРНЕННЯ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
341. Стаття 50. Форми звернення до Суду
 
   Стаття 50. Форми звернення до Суду
 
342. 1. Формами звернення до Суду є конституційне подання, конституційне звернення, конституційна скарга.
 
   1. Формами звернення до Суду є конституційне подання, конституційне звернення, конституційна скарга.
 
343. Стаття 51. Конституційне подання
 
   Стаття 51. Конституційне подання
 
344. 1. Конституційним поданням є подане до Суду письмове клопотання щодо:
 
   1. Конституційним поданням є подане до Суду письмове клопотання щодо:
 
345. 1) визнання акта (його окремих положень) неконституційним;
 
   1) визнання акта (його окремих положень) неконституційним;
 
346. 2) офіційного тлумачення Конституції України.
 
   2) офіційного тлумачення Конституції України.
 
347. 2. У конституційному поданні зазначаються:
 
   2. У конституційному поданні зазначаються:
 
348. 1) суб'єкт права на конституційне подання;
 
   1) суб'єкт права на конституційне подання;
 
349. 2) відомості про представника суб'єкта права на конституційне подання;
 
   2) відомості про представника суб'єкта права на конституційне подання;
 
350. 3) документи і матеріали, на які посилається суб'єкт права на конституційне подання, із зазначенням повного найменування, номера, дати ухвалення, джерела офіційного видання акта;
 
   3) документи і матеріали, на які посилається суб'єкт права на конституційне подання, із зазначенням повного найменування, номера, дати ухвалення, джерела офіційного видання акта;
 
351. 4) перелік документів і матеріалів, що додаються.
 
   4) перелік документів і матеріалів, що додаються.
 
352. 3. У конституційному поданні щодо конституційності акта (його окремих положень) зазначаються акт (його конкретні положення), що належить перевірити на відповідність Конституції України, та конкретні положення Конституції України, на відповідність яким належить перевірити акт (його окремі положення), а також обґрунтування тверджень щодо неконституційності акта (його окремих положень).
 
   3. У конституційному поданні щодо конституційності акта (його окремих положень) зазначаються акт (його конкретні положення), що належить перевірити на відповідність Конституції України, та конкретні положення Конституції України, на відповідність яким належить перевірити акт (його окремі положення), а також обґрунтування тверджень щодо неконституційності акта (його окремих положень).
 
353. 4. У конституційному поданні щодо офіційного тлумачення Конституції України зазначаються конкретні положення Конституції України, які потребують офіційного тлумачення, та обґрунтування підстав, які спричинили потребу в тлумаченні.
 
-307- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину четверту статті 51 викласти у наступній редакції:
"4. У конституційному поданні щодо офіційного тлумачення Конституції України зазначаються конкретні положення Конституції України, які потребують офіційного тлумачення, виклад обставин, які спричинили необхідність офіційного тлумачення та запропоноване суб'єктом права на конституційне подання тлумачення змісту норм Конституції України."
 
Відхилено   4. У конституційному поданні щодо офіційного тлумачення Конституції України зазначаються конкретні положення Конституції України, які потребують офіційного тлумачення, та обґрунтування підстав, які спричинили потребу в тлумаченні.
 
354. Стаття 52. Суб'єкт права на конституційне подання
 
   Стаття 52. Суб'єкт права на конституційне подання
 
355. 1. Відповідно до Конституції України суб'єктами права на конституційне подання є: Президент України, щонайменше сорок п'ять народних депутатів України, Верховний Суд, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховна Рада Автономної Республіки Крим.
 
   1. Відповідно до Конституції України суб'єктами права на конституційне подання є: Президент України, щонайменше сорок п'ять народних депутатів України, Верховний Суд, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховна Рада Автономної Республіки Крим.
 
356. 2. Заява народного депутата України про відкликання свого підпису під конституційним поданням не має юридичних наслідків.
 
   2. Заява народного депутата України про відкликання свого підпису під конституційним поданням не має юридичних наслідків.
 
357. Стаття 53. Конституційне звернення
 
   Стаття 53. Конституційне звернення
 
358. 1. Конституційним зверненням є подане до Суду письмове клопотання про надання висновку щодо:
 
   1. Конституційним зверненням є подане до Суду письмове клопотання про надання висновку щодо:
 
359. 1) відповідності Конституції України чинного міжнародного договору України або міжнародного договору, що вноситься до Верховної Ради України для надання згоди на його обов'язковість;
 
   1) відповідності Конституції України чинного міжнародного договору України або міжнародного договору, що вноситься до Верховної Ради України для надання згоди на його обов'язковість;
 
360. 2) відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
 
-308- Тимошенко Ю.В.
Пропоную виключити з проекту Закону України «Про Конституційний Суд України» (реєстр. № 6427-д), прийнятого за основу 22.06.2017, наступні положення:
- п. 2 ч. 1 ст. 53 проекту Закону: «2) відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;».
 
Відхилено   2) відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
 
361. 3) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
 
   3) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
 
362. 4) відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
 
   4) відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
 
363. 5) порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України;
 
   5) порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України;
 
364. 6) відповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України.
 
   6) відповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України.
 
365. 2. У конституційному зверненні зазначаються:
 
   2. У конституційному зверненні зазначаються:
 
366. 1) суб'єкт права на конституційне звернення;
 
   1) суб'єкт права на конституційне звернення;
 
367. 2) відомості про представника суб'єкта права на конституційне звернення;
 
   2) відомості про представника суб'єкта права на конституційне звернення;
 
368. 3) документи і матеріали, на які посилається суб'єкт права на конституційне звернення, із зазначенням повного найменування, номера, дати ухвалення, джерела офіційного видання акта;
 
   3) документи і матеріали, на які посилається суб'єкт права на конституційне звернення, із зазначенням повного найменування, номера, дати ухвалення, джерела офіційного видання акта;
 
369. 4) перелік документів і матеріалів, що додаються.
 
   4) перелік документів і матеріалів, що додаються.
 
370. 3. У конституційному зверненні про відповідність Конституції України міжнародного договору зазначаються конкретні положення договору, які належить перевірити на відповідність Конституції України, та конкретні положення Конституції України, на відповідність яким належить перевірити договір, а також обґрунтування тверджень щодо неконституційності міжнародного договору (його окремих положень).
 
   3. У конституційному зверненні про відповідність Конституції України міжнародного договору зазначаються конкретні положення договору, які належить перевірити на відповідність Конституції України, та конкретні положення Конституції України, на відповідність яким належить перевірити договір, а також обґрунтування тверджень щодо неконституційності міжнародного договору (його окремих положень).
 
371. 4. У конституційному зверненні про відповідність Конституції України (конституційність) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, зазначаються ті питання, конституційність яких оспорюється, та конкретні положення Конституції України, на відповідність яким належить перевірити ці питання, а також обґрунтування тверджень щодо невідповідності Конституції (неконституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою.
 
-309- Тимошенко Ю.В.
Пропоную виключити з проекту Закону України «Про Конституційний Суд України» (реєстр. № 6427-д), прийнятого за основу 22.06.2017, наступні положення:
ч. 4 ст. 53 проекту Закону:
«4. У конституційному зверненні про відповідність Конституції України (конституційність) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, зазначаються ті питання, конституційність яких оспорюється, та конкретні положення Конституції України, на відповідність яким оспорюються ці питання, а також обґрунтування тверджень щодо невідповідності Конституції (неконституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою.».
 
Відхилено   4. У конституційному зверненні про відповідність Конституції України (конституційність) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, зазначаються ті питання, конституційність яких оспорюється, та конкретні положення Конституції України, на відповідність яким належить перевірити ці питання, а також обґрунтування тверджень щодо невідповідності Конституції (неконституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою.
 
372. 5. До конституційного звернення щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту додаються:
 
   5. До конституційного звернення щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту додаються:
 
373. 1) матеріали щодо ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
 
   1) матеріали щодо ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
 
374. 2) документи про створення та роботу спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування, висновки і пропозиції цієї комісії;
 
   2) документи про створення та роботу спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування, висновки і пропозиції цієї комісії;
 
375. 3) матеріали про розгляд Верховною Радою України висновків і пропозицій відповідної тимчасової слідчої комісії;
 
   3) матеріали про розгляд Верховною Радою України висновків і пропозицій відповідної тимчасової слідчої комісії;
 
376. 4) рішення Верховної Ради України про звинувачення Президента України у вчиненні державної зради або іншого злочину;
 
   4) рішення Верховної Ради України про звинувачення Президента України у вчиненні державної зради або іншого злочину;
 
377. 5) рішення Верховної Ради України про звернення до Конституційного Суду.
 
   5) рішення Верховної Ради України про звернення до Конституційного Суду.
 
378. 6. У конституційному зверненні про порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України зазначається обґрунтування тверджень щодо порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України.
 
   6. У конституційному зверненні про порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України зазначається обґрунтування тверджень щодо порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України.
 
379. 7. У конституційному зверненні щодо відповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України зазначаються акт Верховної Ради Автономної Республіки Крим (його конкретні положення), що належить перевірити на відповідність Конституції України та законам України, та конкретні положення Конституції України та законів України, на відповідність яким належить перевірити акт Верховної Ради Автономної Республіки Крим (його окремі положення), а також обґрунтування тверджень щодо невідповідності Конституції України та законам України акта Верховної Ради Автономної Республіки Крим (його окремих положень).
 
   7. У конституційному зверненні щодо відповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України зазначаються акт Верховної Ради Автономної Республіки Крим (його конкретні положення), що належить перевірити на відповідність Конституції України та законам України, та конкретні положення Конституції України та законів України, на відповідність яким належить перевірити акт Верховної Ради Автономної Республіки Крим (його окремі положення), а також обґрунтування тверджень щодо невідповідності Конституції України та законам України акта Верховної Ради Автономної Республіки Крим (його окремих положень).
 
380. Стаття 54. Суб'єкт права на конституційне звернення
 
   Стаття 54. Суб'єкт права на конституційне звернення
 
381. 1. Суб'єктами права на конституційне звернення є:
 
   1. Суб'єктами права на конституційне звернення є:
 
382. 1) Президент України - за пунктами 1, 2, 6 частини першої статті 53 цього Закону, що випливає із статей 137, 151 Конституції України;
 
   1) Президент України - за пунктами 1, 2, 6 частини першої статті 53 цього Закону, що випливає із статей 137, 151 Конституції України;
 
383. 2) Верховна Рада України - за пунктами 3, 4, 5 частини першої статті 53 цього Закону, що випливає з пункту 28 частини першої статті 85, статей 151, 159 Конституції України;
 
   2) Верховна Рада України - за пунктами 3, 4, 5 частини першої статті 53 цього Закону, що випливає з пункту 28 частини першої статті 85, статей 151, 159 Конституції України;
 
384. 3) Кабінет Міністрів України - за пунктом 1 частини першої статті 53 цього Закону, що випливає зі статті 151 Конституції України;
 
   3) Кабінет Міністрів України - за пунктом 1 частини першої статті 53 цього Закону, що випливає зі статті 151 Конституції України;
 
385. 4) щонайменше сорок п'ять народних депутатів України - за пунктами 1, 2 частини першої статті 53 цього Закону, що випливає зі статті 151 Конституції України.
 
   4) щонайменше сорок п'ять народних депутатів України - за пунктами 1, 2 частини першої статті 53 цього Закону, що випливає зі статті 151 Конституції України.
 
386. 2. Заява народного депутата України про відкликання свого підпису під конституційним зверненням не має юридичних наслідків.
 
-310- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину другу статті 54 виключити.
 
Відхилено   2. Заява народного депутата України про відкликання свого підпису під конституційним зверненням не має юридичних наслідків.
 
387. Стаття 55. Конституційна скарга
 
   Стаття 55. Конституційна скарга
 
388. 1. Конституційною скаргою є подане до Суду письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України (конституційність) закону України (його окремих положень), що застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб'єкта права на конституційну скаргу.
 
-311- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У статті 55:
частину першу викласти в такій редакції
«1. Конституційною скаргою є подане до Суду щодо вирішення питання про відповідність Конституції України (конституційності) закону України чи його окремих положень письмове звернення особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України чи його окремі положення не відповідають Конституції України.».
 
Відхилено   1. Конституційною скаргою є подане до Суду письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України (конституційність) закону України (його окремих положень), що застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб'єкта права на конституційну скаргу.
 
    -312- Левченко Ю.В.
Частину 1 статті 55 глави 7 розділу 1 Законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«Остаточним судовим рішенням є рішення суду загальної юрисдикції, щодо якого, згідно процесуального законодавства України, вичерпано всі можливості оскарження до українських судів загальної юрисдикції.».
 
Відхилено    
389. 2. У конституційній скарзі зазначаються:
 
   2. У конституційній скарзі зазначаються:
 
390. 1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) громадянина України, іноземця чи особи без громадянства, адреса зареєстрованого місця проживання особи (для іноземця чи особи без громадянства - місця перебування) або повна назва та місцезнаходження юридичної особи, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
 
   1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) громадянина України, іноземця чи особи без громадянства, адреса зареєстрованого місця проживання особи (для іноземця чи особи без громадянства - місця перебування) або повна назва та місцезнаходження юридичної особи, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
 
391. 2) відомості про уповноважену особу, що діє від імені суб'єкта права на конституційну скаргу;
 
-313- Пташник В.Ю.
Пункт 2 частини 2 статті 55 проекту доповнити словами « (у разі наявності такої особи)».
 
Відхилено   2) відомості про уповноважену особу, що діє від імені суб'єкта права на конституційну скаргу;
 
    -314- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У статті 55:
у частині другій:
пункт 2 доповнити словами «із наданням копій документів, що підтверджують її уповноваження».
 
Відхилено    
392. 3) короткий виклад остаточного судового рішення, в якому було застосовано відповідні положення закону України;
 
-315- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У статті 55:
пункт 3 виключити, відповідно, пункти 4 – 8 вважати пунктами 3 – 7.
 
Відхилено   3) короткий виклад остаточного судового рішення, в якому було застосовано відповідні положення закону України;
 
393. 4) опис перебігу розгляду відповідної справи в судах;
 
-316- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У статті 55:
у пропонованій редакції пункта 4 слова «опис перебігу» замінити словами «текст».
 
Відхилено   4) опис перебігу розгляду відповідної справи в судах;
 
394. 5) конкретні положення закону України, які належить перевірити на відповідність Конституції України, та конкретні положення Конституції України, на відповідність яким належить перевірити закон України;
 
-317- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У статті 55:
у пропонованій редакції пункта 5 слова «конкретні положення» замінити словами «текст положень» в обох випадках.
 
Відхилено   5) конкретні положення закону України, які належить перевірити на відповідність Конституції України, та конкретні положення Конституції України, на відповідність яким належить перевірити закон України;
 
395. 6) обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень) із зазначенням того, яке з гарантованих Конституцією України прав людини, на думку суб'єкта права на конституційну скаргу, зазнало порушення внаслідок застосування закону;
 
-318- Добродомов Д.Є.
П. 6 ч. 2 ст. 55 викласти у такій редакції:
«6) обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень), яке (які) було застосовано в остаточному судовому рішенні;».
 
Відхилено   6) обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень) із зазначенням того, яке з гарантованих Конституцією України прав людини, на думку суб'єкта права на конституційну скаргу, зазнало порушення внаслідок застосування закону;
 
    -319- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 6 частини другої статті 55 викласти у наступній редакції:
"6) обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень);".
 
Відхилено    
    -320- Власенко С.В.
У підпункті 6 ч. 2 ст. 47 після слова «закону» доповнити: «факти, що можуть свідчити про порушення процедури їх прийняття;».
 
Відхилено    
    -321- Шпенов Д.Ю.
В пункті 6 частини 2 статті 55 слова «прав людини» замінити на «прав і свобод людини і громадянина».
 
Відхилено    
    -322- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У статті 55:
у пункті 6 виключити слова «тверджень щодо».
 
Відхилено    
396. 7) відомості про документи і матеріали, на які посилається суб'єкт права на конституційну скаргу, із наданням копій цих документів і матеріалів;
 
-323- Власенко С.В.
Ч. 2 ст. 47 доповнити новим підпунктом: «7-1) інші матеріали, які можуть свідчити про достовірність викладених суб’єктом права подання конституційної скарги фактів у конституційній скарзі;».
 
Відхилено   7) відомості про документи і матеріали, на які посилається суб'єкт права на конституційну скаргу, із наданням копій цих документів і матеріалів;
 
397. 8) перелік документів і матеріалів, що додаються.
 
-324- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У статті 55:
додати пункт 8
«8) дата подання конституційної скарги, підпис суб’єкта права на конституційну скаргу.».
 
Відхилено   8) перелік документів і матеріалів, що додаються.
 
398. Копія остаточного судового рішення у справі суб'єкта права на конституційну скаргу має бути засвідчена в установленому порядку судом, що його ухвалив.
 
-325- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Останній абзац частини другої статті 55 зробити частиною третьою цієї ж статті.
 
Відхилено   Копія остаточного судового рішення у справі суб'єкта права на конституційну скаргу має бути засвідчена в установленому порядку судом, що його ухвалив.
 
    -326- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Останній абзац частини другої статті 55 викласти у наступній редакції:
"До Конституційної скарги додаються копія остаточного судового рішення, на яке посилається скаржник як на підставу для подання конституційної скарги, а також інші судові рішення у цій справі. Копії судових рішень мають бути засвідчені, крім випадків, коли ці рішення внесені до Єдиного державного реєстру судових рішень."
 
Відхилено    
    -327- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У статті 55:
абзац 11 викласти в такій редакції
«До конституційної скарги додається копія остаточного судового рішення, в якому було застосовано відповідні положення закону України. Така копія має бути засвідчена в установленому порядку судом, що його ухвалив.».
 
Відхилено    
    -328- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У статті 55:
додати новий абзац 12 такого змісту: «Суб’єкт права на конституційну скаргу складає конституційну скаргу українською мовою. Конституційна скарга не може містити ненормативну лексику або висловлювання, які є образливими.».
 
Відхилено    
399. Стаття 56. Суб'єкт права на конституційну скаргу
 
   Стаття 56. Суб'єкт права на конституційну скаргу
 
400. 1. Суб'єктом права на конституційну скаргу є особа, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України (його окремі положення) суперечить Конституції України.
 
-329- Добродомов Д.Є.
Абз. 1 ч. 1 ст. 56 після слів «є особа» доповнити словами « (фізична або юридична)».
 
Відхилено   1. Суб'єктом права на конституційну скаргу є особа, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України (його окремі положення) суперечить Конституції України.
 
401. До суб'єктів права на конституційну скаргу не належать юридичні особи публічного права.
 
-330- Добродомов Д.Є.
Абз. 2 ч. 1 ст. 56 виключити.
 
Відхилено   До суб'єктів права на конституційну скаргу не належать юридичні особи публічного права.
 
    -331- Шпенов Д.Ю.
Друге речення частини 1 статті 56 виключити.
 
Відхилено    
    -332- Ківалов С.В.
У статті 56:
а) в частині першій абзац другий – виключити.
 
Відхилено    
402. 2. Конституційну скаргу фізична особа підписує особисто.
 
-333- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину другу статті 56 викласти у наступній редакції:
"2. Конституційну скаргу фізичної особи підписує ця особа особисто або її представник."
 
Відхилено   2. Конституційну скаргу фізична особа підписує особисто.
 
    -334- Шпенов Д.Ю.
В частині 2 статті 56 після слів «підписує особисто» додати слова «або її адвокат.»
 
Відхилено    
    -335- Шпенов Д.Ю.
Частину 2 статті 56 після першого речення доповнити новим реченням такого змісту «У випадку подання скарги адвокатом до неї додаються довіреність або засвідчені копії договору про надання правової допомоги, ордеру і свідоцтва.»
 
Відхилено    
403. Якщо суб'єктом права на конституційну скаргу є дієздатна фізична особа, яка за станом здоров'я або фізичною вадою не в змозі особисто підписати конституційну скаргу, її підписує уповноважена в установленому законом порядку особа, що діє від її імені.
 
   Якщо суб'єктом права на конституційну скаргу є дієздатна фізична особа, яка за станом здоров'я або фізичною вадою не в змозі особисто підписати конституційну скаргу, її підписує уповноважена в установленому законом порядку особа, що діє від її імені.
 
404. 3. Конституційну скаргу юридичної особи підписує уповноважена на це особа, повноваження якої має бути підтверджено установчими документами цієї юридичної особи та актом про призначення (обрання) на посаду уповноваженої особи.
 
-336- Паламарчук М.П.
Статтю 56 доповнити частиною четвертою такого змісту:
„4. Виключно адвокат здійснює представництво суб’єкта права на конституційну скаргу у Суді.»
 
Відхилено   3. Конституційну скаргу юридичної особи підписує уповноважена на це особа, повноваження якої має бути підтверджено установчими документами цієї юридичної особи та актом про призначення (обрання) на посаду уповноваженої особи.
 
    -337- Шпенов Д.Ю.
В частині 3 статті 56 після слова «підписує» додати слово «адвокат або».
 
Відхилено    
    -338- Шпенов Д.Ю.
Частину 3 статті 56 доповнити новим реченням такого змісту «У випадку подання скарги адвокатом до неї додаються довіреність або засвідчені копії договору про надання правової допомоги, ордеру і свідоцтва.»
 
Відхилено    
    -339- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
Статтю 56 викласти у такій редакції:
«Стаття 56. Суб'єкт права на конституційну скаргу
1. Суб’єктами права на конституційну скаргу є фізичні особи, юридичні особи приватного права, органи місцевого самоврядування, які вважають, що застосований в остаточному судовому рішенні у їх справі закон України чи його окремі положення не відповідають Конституції України.
2. Конституційну скаргу фізична особа підписує особисто.
Якщо суб'єкт права на конституційну скаргу, за наявності документального підтвердження його недієздатності, не в змозі особисто підписати конституційну скаргу, її підписує уповноважена особа, що діє від його імені.
Якщо суб'єктом права на конституційну скаргу є дієздатна фізична особа, яка за станом здоров'я або фізичною вадою не в змозі особисто підписати конституційну скаргу, її підписує уповноважена в установленому законом порядку особа, що діє від її імені.
Конституційну скаргу юридичної особи приватного права підписує уповноважена на це особа, повноваження якої має бути підтверджено установчими документами цієї юридичної особи та актом про призначення чи обрання на посаду уповноваженої особи.
Конституційну скаргу органу місцевого самоврядування підписує уповноважена на це особа, повноваження якої має бути підтверджено відповідними документами про призначення чи обрання особи на посаду та про уповноваження особи на представництво органу місцевого самоврядування.
3. Суб’єкт права на конституційну скаргу може брати участь у конституційному провадженні особисто чи через уповноважену особу. Уповноваженою особою може бути будь-яка дієздатна фізична особа. Уповноважена особа бере участь у конституційному провадженні на підставі довіреності або інших документів, які підтверджують її повноваження.».
 
Відхилено    
    -340- Ківалов С.В.
У статті 56:
в частині третій після слів «установчими документами» доповнити словами «або розпорядчим актом про створення».
 
Відхилено    
405. Глава 8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ЗВЕРНЕНЬ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
   Глава 8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ЗВЕРНЕНЬ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
406. Стаття 57. Попередня перевірка звернень до Суду
 
   Стаття 57. Попередня перевірка звернень до Суду
 
407. 1. Звернення до Суду надсилаються поштою або подаються безпосередньо до Секретаріату.
 
   1. Звернення до Суду надсилаються поштою або подаються безпосередньо до Секретаріату.
 
408. 2. Попередню перевірку звернень до Суду здійснює Секретаріат.
 
   2. Попередню перевірку звернень до Суду здійснює Секретаріат.
 
409. 3. Якщо конституційна скарга за формою не відповідає вимогам цього Закону, керівник Секретаріату повертає її суб'єкту права на конституційну скаргу.
 
-341- Добродомов Д.Є.
У ч. 3 ст. 57 викласти у такій редакції:
«3. Якщо конституційне подання, звернення або скарга за формою не відповідає вимогам цього Закону, керівник Секретаріату повертає її суб'єкту права на конституційну скаргу із зазначенням підстав такого повернення.
Повернення конституційного подання, звернення або скарги не перешкоджає повторному зверненню до Суду з дотриманням вимог цього Закону.».
 
Відхилено   3. Якщо конституційна скарга за формою не відповідає вимогам цього Закону, керівник Секретаріату повертає її суб'єкту права на конституційну скаргу.
 
    -342- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину третю статті 57 доповнити абзацом третім наступного змісту:
"Скаржник має право оскаржити повернення конституційної скарги шляхом подання скарги Голові Суду, який у десятиденний строк дає Керівнику Секретаріату вказівку прийняти Скаргу або підтверджує правомірність її повернення."
 
Відхилено    
    -343- Сидорович Р.М.
Частину третю статті 57 після слів «права на конституційну скаргу» додати слова «з роз’ясненням її невідповідності вимогам Закону».
 
Відхилено    
410. Повернення конституційної скарги не перешкоджає повторному зверненню до Суду з дотриманням вимог цього Закону.
 
   Повернення конституційної скарги не перешкоджає повторному зверненню до Суду з дотриманням вимог цього Закону.
 
411. Стаття 58. Розгляд звернень до Суду у колегіях
 
   Стаття 58. Розгляд звернень до Суду у колегіях
 
412. 1. Розгляд звернення до Суду здійснюється у Колегії, до складу якої входить відповідний Суддя-доповідач.
 
   1. Розгляд звернення до Суду здійснюється у Колегії, до складу якої входить відповідний Суддя-доповідач.
 
413. Стаття 59. Суддя-доповідач у справі
 
   Стаття 59. Суддя-доповідач у справі
 
414. 1. Суддя-доповідач у справі визначається шляхом розподілу звернень до Суду між Суддями почергово, в алфавітному порядку з урахуванням прізвища, імені та по батькові, за датою надходження та номером реєстрації безвідносно до форми звернення у порядку, встановленому Регламентом.
 
-344- Добродомов Д.Є.
Ч. 1 ст. 59 викласти у такій редакції:
«1. Суддя-доповідач у справі визначається шляхом Автоматизованої системи документообігу.».
 
Відхилено   1. Суддя-доповідач у справі визначається шляхом розподілу звернень до Суду між Суддями почергово, в алфавітному порядку з урахуванням прізвища, імені та по батькові, за датою надходження та номером реєстрації безвідносно до форми звернення у порядку, встановленому Регламентом.
 
    -345- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину першу статті 59 викласти у наступній редакції:
"1. Суддя-доповідач у справі визначається шляхом розподілу звернень до Суду між Суддями почергово, в алфавітному порядку з урахуванням прізвища, імені та по батькові, за датою надходження та номером реєстрації безвідносно до форми звернення у порядку, встановленому Регламентом."
 
Відхилено    
    -346- Левченко Ю.В.
У частині 1 статті 59 глави 8 Законопроекту після слова «визначається» додати слова «протягом п’яти робочих днів».
 
Відхилено    
415. 2. Якщо Суддя-доповідач не може з поважних причин (через хворобу, відрядження, відпустку тощо) упродовж трьох місяців здійснювати підготовку матеріалів справи до розгляду або його заяву про самовідвід чи заяву про відвід задоволено, секретар Колегії, до складу якої він входить, вносить на розгляд цієї Колегії пропозицію про заміну Судді-доповідача. Якщо неможливо замінити Суддю-доповідача іншим Суддею цієї Колегії, секретар Колегії вносить Голові Суду чи заступникові Голови Суду пропозицію передати справу до іншої Колегії.
 
-347- Добродомов Д.Є.
У ч. 2 ст. 59 після слів «пропозицію про заміну Судді-доповідача» доповнити словами «на іншого суддю, якого визначає Автоматизована система документообігу».
 
Відхилено   2. Якщо Суддя-доповідач не може з поважних причин (через хворобу, відрядження, відпустку тощо) упродовж трьох місяців здійснювати підготовку матеріалів справи до розгляду або його заяву про самовідвід чи заяву про відвід задоволено, секретар Колегії, до складу якої він входить, вносить на розгляд цієї Колегії пропозицію про заміну Судді-доповідача. Якщо неможливо замінити Суддю-доповідача іншим Суддею цієї Колегії, секретар Колегії вносить Голові Суду чи заступникові Голови Суду пропозицію передати справу до іншої Колегії.
 
    -348- Власенко С.В.
У ч. 2 ст. 59 слово «трьох» змінити словом «двох».
 
Відхилено    
416. 3. Якщо декілька конституційних проваджень об'єднано в одне, може бути призначений один Суддя-доповідач.
 
   3. Якщо декілька конституційних проваджень об'єднано в одне, може бути призначений один Суддя-доповідач.
 
417. 4. Суддя-доповідач:
 
   4. Суддя-доповідач:
 
418. 1) вивчає порушені у зверненні питання і готує матеріали на розгляд Колегії, Сенату, Великої палати;
 
   1) вивчає порушені у зверненні питання і готує матеріали на розгляд Колегії, Сенату, Великої палати;
 
419. 2) витребовує документи, матеріали, інші відомості, що стосуються справи, від суб'єкта звернення, Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Генерального прокурора, судів, інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, політичних партій, громадських об'єднань;
 
-349- Власенко С.В.
У підпункті 2 ч. 4 ст. 59 слова «документи, матеріали, інші відомості, що стосуються справи» змінити словами: «нормативно-правові акти, що стосуються справи, відомості, що можуть підтверджувати конституційність процедури прийняття відповідного акту».
 
Відхилено   2) витребовує документи, матеріали, інші відомості, що стосуються справи, від суб'єкта звернення, Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Генерального прокурора, судів, інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, політичних партій, громадських об'єднань;
 
420. 3) дає доручення відповідним підрозділам Секретаріату та встановлює строки їх виконання;
 
   3) дає доручення відповідним підрозділам Секретаріату та встановлює строки їх виконання;
 
421. 4) залучає спеціалістів для консультацій, дослідження документів;
 
   4) залучає спеціалістів для консультацій, дослідження документів;
 
422. 5) вносить на розгляд Сенату, Великої палати пропозиції щодо призначення експертизи у справі, залучення до участі в конституційному провадженні спеціалістів, виклику посадових осіб, експертів, спеціалістів, свідків, уповноважених осіб, які діють від імені суб'єкта права на звернення, а також громадян, участь яких може сприяти об'єктивному та повному розгляду справи;
 
   5) вносить на розгляд Сенату, Великої палати пропозиції щодо призначення експертизи у справі, залучення до участі в конституційному провадженні спеціалістів, виклику посадових осіб, експертів, спеціалістів, свідків, уповноважених осіб, які діють від імені суб'єкта права на звернення, а також громадян, участь яких може сприяти об'єктивному та повному розгляду справи;
 
423. 6) здійснює інші повноваження, визначені Регламентом.
 
   6) здійснює інші повноваження, визначені Регламентом.
 
424. 5. Якщо Суддя-доповідач вважає, що у відкритому конституційному провадженні за конституційною скаргою існують визначені статтею 68 цього Закону підстави для передачі справи на розгляд Великої палати, він вносить на розгляд Сенату проект ухвали про відмову Сенату від розгляду справи на розсуд Великої палати.
 
-350- Добродомов Д.Є.
Ст. 59 доповнити ч. 6 такого змісту:
«6. Суддя-доповідач має право відмовитись від написання фінального проекту рішення, схваленого за результатами обговорення в закритій частині пленарного засідання, якщо під час голосування за нього він залишився в меншості.
Така відмова оформлюється у письмовій формі.
У разі такої відмови Головуючий визначає суддю, на якого покладається на писання фінального проекту рішення.».
 
Відхилено   5. Якщо Суддя-доповідач вважає, що у відкритому конституційному провадженні за конституційною скаргою існують визначені статтею 68 цього Закону підстави для передачі справи на розгляд Великої палати, він вносить на розгляд Сенату проект ухвали про відмову Сенату від розгляду справи на розсуд Великої палати.
 
425. Стаття 60. Конфлікт інтересів та відвід (самовідвід) Судді
 
   Стаття 60. Конфлікт інтересів та відвід (самовідвід) Судді
 
426. 1. Суддя Конституційного Суду не може брати участі у підготовці, розгляді та прийнятті рішень, виконувати інші повноваження у питаннях, щодо яких у нього наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів.
 
   1. Суддя Конституційного Суду не може брати участі у підготовці, розгляді та прийнятті рішень, виконувати інші повноваження у питаннях, щодо яких у нього наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів.
 
427. 2. У разі наявності у судді Конституційного Суду реального чи потенційного конфлікту інтересів він повинен протягом одного робочого дня письмово поінформувати про це Суд та заявити самовідвід.
 
   2. У разі наявності у судді Конституційного Суду реального чи потенційного конфлікту інтересів він повинен протягом одного робочого дня письмово поінформувати про це Суд та заявити самовідвід.
 
428. 3. З тих самих підстав відвід судді Конституційного Суду можуть заявити особи, які є учасниками конституційного провадження.
 
   3. З тих самих підстав відвід судді Конституційного Суду можуть заявити особи, які є учасниками конституційного провадження.
 
429. 4. Відвід (самовідвід) застосовується, зокрема, якщо:
 
-351- Добродомов Д.Є.
Ч. 4 ст. 60 викласти у такій редакції:
«4. Відвід (самовідвід) застосовується, зокрема, якщо:
1) якщо він є членом сім’ї або близьким родичем сторони у справі у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»;
2) якщо він прямо чи опосередковано зацікавлений у результаті розгляду справи;
3) якщо по даній справі він є або був свідком, експертом, перекладачем;
4) якщо він був суддею у справі, яка стала підставою для подання конституційної скарги;
5) в інших випадках, коли наявні обґрунтовані сумніви в об'єктивності та неупередженості Судді.».
 
Відхилено   4. Відвід (самовідвід) застосовується, зокрема, якщо:
 
430. 1) Суддя безпосередньо або опосередковано заінтересований у результаті розгляду справи;
 
   1) Суддя безпосередньо або опосередковано заінтересований у результаті розгляду справи;
 
431. 2) Суддя є членом сім'ї або близьким родичем осіб, які беруть участь у справі;
 
   2) Суддя є членом сім'ї або близьким родичем осіб, які беруть участь у справі;
 
432. 3) є інші обставини, що викликають сумнів в об'єктивності та неупередженості Судді.
 
   3) є інші обставини, що викликають сумнів в об'єктивності та неупередженості Судді.
 
433. 5. Заява про відвід (самовідвід) подається у письмовій формі та розглядається Судом у порядку, встановленому Регламентом.
 
-352- Добродомов Д.Є.
Ч. 5 ст. 60 викласти у такій редакції:
«5. Заява про відвід (самовідвід) подається у письмовій формі та розглядається на засіданні Сенату, Великої палати, в залежності від того, який орган розглядає справу. Якщо за заяву про відвід (самовідвід) проголосувало більше половини суддів, присутніх на засіданні, Судді оголошується відвід.»
 
Відхилено   5. Заява про відвід (самовідвід) подається у письмовій формі та розглядається Судом у порядку, встановленому Регламентом.
 
    -353- Пташник В.Ю.
Частину 5 статті 60 проекту викласти у такій редакції:
«5. Заява про відвід (самовідвід) розглядається на засіданні Сенату, Великої палати, в залежності від того який орган розглядає справу. Якщо за заяву про відвід (самовідвід) проголосувало більше половини суддів, присутніх на засіданні, Судді оголошується відвід.»
 
Відхилено    
    -354- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
У випадку відхилення попередньої поправки
Частину п'яту статті 60 викласти у наступній редакції:
"4. Заява про відвід (самовідвід) подана до відкриття провадження у справі розглядається колегією суддів. Заява про відвід (самовідвід) подана після відкриття провадження у справі розглядається відповідним Сенатом чи Великої палати до початку розгляду справи по суті.
Заява про відвід (самовідвід) розглядається без участі судді, щодо якого подана заява. У разі рівного розподілу голосів суддя вважається відведеним."
 
Відхилено    
    -355- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 60 викласти у наступній редакції:
"Стаття 60. Відвід судді
1. Суддя не може брати участь у розгляді справи і зобов'язаний взяти самовідвід у наступних випадках:
1) якщо він або його близький родич прямо зацікавлені в результаті розгляду справи;
2) якщо суддя є членом сім'ї або близьким родичем особи, яка бере участь у справі;
3) якщо є обставини, що ставлять під сумнів неупередженість цього судді.
2. Із підстав, визначених частиною першою цієї статті особи, які беруть участь у справі, мають право заявити судді відвід. Заява про відвід має бути подана у письмовому вигляді до початку розгляду справи по суті.
3. Заява про відвід (самовідвід) розглядається колегією суддів (якщо заява подана до відкриття провадження у справі) або Сенатом чи Великою Палатою (якщо заява подана після відкриття провадження у справі) без участі судді, якому заявлено відвід (який заявив самовідвід). У разі рівного поділу голосів заява вважається задоволеною".
 
Відхилено    
434. Примітка. Терміни «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».
 
-356- Добродомов Д.Є.
Законопроект пропонується доповнити ст. 60-1 такого змісту:
«Стаття 60-1. Відвід (самовідвід) експерта, спеціаліста або перекладача
1. Експерт, спеціаліст або переклад не можуть брати участь у справі та щодо них має бути застосований відвід (самовідвід) у наступних випадках:
1) якщо він є членом сім’ї або близьким родичем сторони у справі у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»;
2) якщо він в даному провадженні є свідком;
3) якщо він прямо чи опосередковано зацікавлений у результаті розгляду справи.
2. Заява про відвід (самовідвід) подається у письмовій формі і розглядається в порядку, встановленому Регламентом.».
 
Відхилено   Примітка. Терміни «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».
 
435. Глава 9. ВІДКРИТТЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ
 
   Глава 9. ВІДКРИТТЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ
 
436. Стаття 61. Відкриття конституційного провадження у справі
 
   Стаття 61. Відкриття конституційного провадження у справі
 
437. 1. Питання щодо відкриття конституційного провадження у справі вирішуються на засіданнях колегій, сенатів, Великої палати.
 
   1. Питання щодо відкриття конституційного провадження у справі вирішуються на засіданнях колегій, сенатів, Великої палати.
 
438. 2. Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням, конституційним зверненням постановляє:
 
-357- Добродомов Д.Є.
Абз. 1 ч. 2 ст. 61 викласти у такій редакції:
«2. Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням, конституційним зверненням, конституційною скаргою постановляє:».
 
Відхилено   2. Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням, конституційним зверненням постановляє:
 
439. 1) Колегія;
 
   1) Колегія;
 
440. 2) Велика палата - у разі незгоди з ухвалою Колегії про відмову у відкритті конституційного провадження у справі.
 
-358- Пташник В.Ю.
Пункт 2 частини 2 статті 61 проекту доповнити словами «або у разі не постановлення Колегією ухвали про відкриття провадження (голоси розділилися порівну)».
 
Відхилено   2) Велика палата - у разі незгоди з ухвалою Колегії про відмову у відкритті конституційного провадження у справі.
 
441. 3. Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою постановляє:
 
-359- Добродомов Д.Є.
Абз. 1 ч. 3 ст. 61 викласти у такій редакції:
«3. Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою постановляє:».
 
Відхилено   3. Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою постановляє:
 
442. 1) Колегія;
 
   1) Колегія;
 
443. 2) Сенат - у разі незгоди з ухвалою Колегії про відмову у відкритті конституційного провадження у справі, постановленою неодностайно.
 
-360- Пташник В.Ю.
Пункт 2 частини 3 статті 61 проекту доповнити словами «або у разі не постановлення Колегією ухвали про відкриття провадження (голоси розділилися порівну)»
 
Відхилено   2) Сенат - у разі незгоди з ухвалою Колегії про відмову у відкритті конституційного провадження у справі, постановленою неодностайно.
 
444. 4. Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі Колегія постановляє не пізніше одного місяця з дня визначення Судді-доповідача. Зазначений строк може бути подовжено на засіданні Великої палати за клопотанням Судді-доповідача чи головуючого в Сенаті.
 
-361- Добродомов Д.Є.
Ч. 4 ст. 61 викласти у такій редакції:
«Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі Колегія постановляє не пізніше одного місяця з дня реєстрації конституційної скарги, звернення, подання. Зазначений строк може бути подовжено на засіданні Великої палати за клопотанням Судді-доповідача чи головуючого у Сенаті, але не більше, ніж на один місяць.».
 
Відхилено   4. Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі Колегія постановляє не пізніше одного місяця з дня визначення Судді-доповідача. Зазначений строк може бути подовжено на засіданні Великої палати за клопотанням Судді-доповідача чи головуючого в Сенаті.
 
    -362- Добродомов Д.Є.
Ст. 61 доповнити ч. 4-1 такого змісту:
«4-1. Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі Сенат, Велика палата постановляє не пізніше двох місяців з дня реєстрації конституційної скарги, звернення, подання. Зазначений строк може бути подовжено на засіданні Великої палати за клопотанням Судді-доповідача чи головуючого у Сенаті, але не більше, ніж на один місяць.».
 
Відхилено    
    -363- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 61 проекту новою частиною 5 такого змісту та змінити нумерацію наступних частин:
«5. Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі Сенат, Велика палата постановляє не пізніше восьмидесяти днів з дня реєстрації конституційної скарги, звернення, подання. Зазначений строк може бути подовжено на засіданні Великої палати за клопотанням Судді».
 
Відхилено    
    -364- Долженков О.В.
У статті 61:
а) у частині четвертій фразу «визначення Судді-доповідача» замінити фразою «надходження конституційного подання, конституційного звернення чи конституційної скарги до Суду»;
б) друге речення частини четвертої після слів «головуючого в Сенаті» доповнити фразою «, але не більше, ніж на п’ятнадцять днів».
 
Відхилено    
    -365- Паламарчук М.П.
У частині четвертій статті 61 слова „одного місяця» замінити на слова „двох місяців».
 
Відхилено    
445. 5. Справу, за якою відкрито конституційне провадження, розглядає відповідно Сенат або Велика палата на пленарному засіданні в порядку та строк, встановлені цим Законом.
 
   5. Справу, за якою відкрито конституційне провадження, розглядає відповідно Сенат або Велика палата на пленарному засіданні в порядку та строк, встановлені цим Законом.
 
446. 6. Дату розгляду справи Сенатом, Великою палатою визначає відповідно Голова Суду, заступник Голови Суду.
 
-366- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину шості статті 61 доповнити реченням наступного змісту:
"Розгляд справи має бути призначений не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі."
 
Відхилено   6. Дату розгляду справи Сенатом, Великою палатою визначає відповідно Голова Суду, заступник Голови Суду.
 
    -367- Каплін С.М.
Частину шосту статті 61 проекту Закону доповнити новим реченням наступного змісту:
«Розгляд справи має бути призначений не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі.»
 
Відхилено    
447. 7. Суб'єкт звернення має бути повідомлений про відкриття конституційного провадження у справі в десятиденний строк з дня постановлення ухвали про відкриття конституційного провадження у справі.
 
-368- Рябчин О.М.
В ч. 7 ст. 61 проекту Закону слово «десятиденний» замінити словом «триденний».
 
Відхилено   7. Суб'єкт звернення має бути повідомлений про відкриття конституційного провадження у справі в десятиденний строк з дня постановлення ухвали про відкриття конституційного провадження у справі.
 
448. Стаття 62. Підстави для відмови у відкритті конституційного провадження у справі
 
   Стаття 62. Підстави для відмови у відкритті конституційного провадження у справі
 
449. 1. Підставами для відмови у відкритті конституційного провадження у справі є:
 
   1. Підставами для відмови у відкритті конституційного провадження у справі є:
 
450. 1) звернення до Суду неналежним суб'єктом;
 
   1) звернення до Суду неналежним суб'єктом;
 
451. 2) неналежність до повноважень Суду питань, порушених у конституційному поданні, конституційному зверненні, конституційній скарзі;
 
   2) неналежність до повноважень Суду питань, порушених у конституційному поданні, конституційному зверненні, конституційній скарзі;
 
452. 3) невідповідність конституційного подання чи конституційного звернення вимогам, передбаченим цим Законом;
 
   3) невідповідність конституційного подання чи конституційного звернення вимогам, передбаченим цим Законом;
 
453. 4) неприйнятність конституційної скарги;
 
-369- Рябчин О.М.
В ч. 1 ст. 62 проекту Закону виключити пункт четвертий. Відповідно пункти 5, 6 вважати пунктами 4, 5.
 
Відхилено   4) неприйнятність конституційної скарги;
 
454. 5) втрата чинності актом (його окремими положеннями), щодо якого порушено питання відповідності Конституції України, крім випадків, передбачених частиною другою статті 8 цього Закону;
 
   5) втрата чинності актом (його окремими положеннями), щодо якого порушено питання відповідності Конституції України, крім випадків, передбачених частиною другою статті 8 цього Закону;
 
455. 6) наявність рішення, висновку Суду щодо того самого предмета конституційного подання, конституційного звернення, конституційної скарги, а також ухвал Суду про відмову у відкритті конституційного провадження у справі або про закриття конституційного провадження у справі, якщо їх постановлено на підставі пунктів 1, 2 цієї частини.
 
-370- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 62 доповнити частиною другою наступного змісту:
"2. У випадку відмови у відкритті конституційного провадження з мотивів, передбачених пунктом 3 частини першої цієї статті суд зобов'язаний вказати в ухвалі вичерпний перелік недоліків. У випадку подання до суду повторного звернення тим самим суб'єктом з того самого питання з виправленими недоліками суд не має права повторно відмовити у відкритті конституційного провадження з посиланням на нові, раніше не виявлені недоліки."
 
Відхилено   6) наявність рішення, висновку Суду щодо того самого предмета конституційного подання, конституційного звернення, конституційної скарги, а також ухвал Суду про відмову у відкритті конституційного провадження у справі або про закриття конституційного провадження у справі, якщо їх постановлено на підставі пунктів 1, 2 цієї частини.
 
456. Стаття 63. Припинення розгляду звернень до Суду
 
   Стаття 63. Припинення розгляду звернень до Суду
 
457. 1. Звернення до Суду безвідносно до його форми може бути відкликане за письмовою заявою суб'єкта звернення, який його подав до Суду, в будь-який час після відкриття конституційного провадження, але до переходу Суду в закриту частину пленарного засідання для ухвалення рішення чи надання висновку.
 
-371- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину першу статті 63 доповнити абзацом наступного змісту:
"У випадку відкликання Президентом України конституційного подання щодо визнання неконституційним акту Кабінету Міністрів України, дію якого було зупинено Президентом України, цей акт відновлює свою дію, а Президент України не має право повторно зупиняти його дію з тих самих або інших підстав."
 
Відхилено   1. Звернення до Суду безвідносно до його форми може бути відкликане за письмовою заявою суб'єкта звернення, який його подав до Суду, в будь-який час після відкриття конституційного провадження, але до переходу Суду в закриту частину пленарного засідання для ухвалення рішення чи надання висновку.
 
458. 2. Ухвалу про закриття конституційного провадження у справі за зверненням, стосовно якого подано заяву про відкликання, постановляє:
 
   2. Ухвалу про закриття конституційного провадження у справі за зверненням, стосовно якого подано заяву про відкликання, постановляє:
 
459. 1) Велика палата на пленарному засіданні - у справах за конституційним поданням, конституційним зверненням, а також за конституційною скаргою (у разі відмови Сенату від розгляду справи на розсуд Великої палати);
 
   1) Велика палата на пленарному засіданні - у справах за конституційним поданням, конституційним зверненням, а також за конституційною скаргою (у разі відмови Сенату від розгляду справи на розсуд Великої палати);
 
460. 2) Сенат на пленарному засіданні - у справах за конституційною скаргою.
 
   2) Сенат на пленарному засіданні - у справах за конституційною скаргою.
 
461. 3. Якщо Сенат чи Велика палата вважає, що порушені у конституційній скарзі питання мають особливе суспільне значення для захисту прав людини, Суд може відмовити у припиненні розгляду такої скарги навіть у разі подання суб’єктом права на конституційну скаргу заяви про її відкликання.
 
   3. Якщо Сенат чи Велика палата вважає, що порушені у конституційній скарзі питання мають особливе суспільне значення для захисту прав людини, Суд може відмовити у припиненні розгляду такої скарги навіть у разі подання суб’єктом права на конституційну скаргу заяви про її відкликання.
 
462. 4. Сенат чи Велика палата закриває конституційне провадження у справі, якщо під час пленарного засідання будуть виявлені підстави для відмови у відкритті конституційного провадження, передбачені статтею 62 цього Закону.
 
-372- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину четверту статті 63 викласти у наступній редакції:
"4. Сенат чи Велика палата закриває конституційне провадження у справі, якщо під час пленарного засідання будуть виявлені підстави для відмови у відкритті конституційного провадження, передбачені пунктами 1, 2 частини першої статті 62 цього Закону."
 
Відхилено   4. Сенат чи Велика палата закриває конституційне провадження у справі, якщо під час пленарного засідання будуть виявлені підстави для відмови у відкритті конституційного провадження, передбачені статтею 62 цього Закону.
 
    -373- Власенко С.В.
Ч. 4 ст. 63 доповнити новим реченням:
«В разі їх усунення конституційне звернення, подання, конституційна скарга можуть бути подані повторно. Подання конституційного звернення, подання, конституційної скарги одним і тим же суб’єктом з одними і тими ж вимогами з порушенням вимог, визначених ст. 37 цього Закону більше ніж двічі, вважається зловживанням правом і не розглядається».
 
Відхилено    
463. 5. Відставка за власним бажанням Президента України, якому пред'явлено звинувачення, є підставою для закриття конституційного провадження у справі щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
 
   5. Відставка за власним бажанням Президента України, якому пред'явлено звинувачення, є підставою для закриття конституційного провадження у справі щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
 
464. Глава 10. РОЗГЛЯД СПРАВ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДІ
 
   Глава 10. РОЗГЛЯД СПРАВ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДІ
 
465. Стаття 64. Форми конституційного провадження
 
   Стаття 64. Форми конституційного провадження
 
466. 1. Справи, конституційне провадження щодо яких відкрито, Суд розглядає в порядку письмового або усного провадження.
 
-374- Пташник В.Ю.
Доповнити частину 1 статті 64 проекту новим абзацом такого змісту:
«Усне провадження передбачає безпосереднє заслуховування всіх учасників конституційного провадження на пленарному засіданні Сенату, Великої палати. Усне провадження є обов’язковим у випадках, коли для всебічного дослідження обставин справи та прийняття обґрунтованого рішення на пленарному засіданні Суду необхідно безпосередньо заслухати учасників конституційного провадження. Усне провадження також може проводитися за клопотанням суб’єкта звернення та органів, посадових осіб, конституційність актів яких оспорюються.».
 
Відхилено   1. Справи, конституційне провадження щодо яких відкрито, Суд розглядає в порядку письмового або усного провадження.
 
    -375- Шкрум А.І.
Частину першу та другу статті 64 викласти у наступній редакції:
«1. Справи, конституційне провадження щодо яких відкрито, Конституційний Суд розглядає в порядку усного або письмового провадження.
Форму провадження визначає Сенат, Велика палата.
2. Основною формою розгляду справ у Конституційному Суді є усне провадження.
Розгляд справ у порядку письмового провадження може здійснюватися за згодою суб’єкта конституційного подання та конституційного звернення.»
 
Відхилено    
467. 2. Основною формою розгляду справ у Суді є письмове провадження.
 
-376- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину другу статті 64 викласти у наступній редакції:
"2. Основною формою розгляду справ є усне провадження. У письмовому провадженні розглядається питання про відкриття провадження. Суд може розглянути справу у письмовому провадженні у разі подання всіма учасниками провадження заяв про згоду на розгляд справи у письмовому провадженні, а також неявки всіх учасників провадження."
 
Відхилено   2. Основною формою розгляду справ у Суді є письмове провадження.
 
    -377- Власенко С.В.
Тимошенко Ю.В.
Ч. 2 ст. 64 викласти в редакції:
«2. Основною формою розгляду справ у Суді є усне провадження. Суд може задовольнити мотивоване клопотання заявника (заявників), скаржника (скаржників) про розгляд справи в порядку письмового провадження.
Форму провадження визначає Велика палата, сенат. Якщо Велика палата, сенат дійдуть висновку про доцільність розгляду справи в порядку письмово провадження, в разі відсутності заперечень заявника (заявників), скаржника (скаржників), Суд постановляє ухвалу про розгляд справи в порядку письмово провадження. Якщо заявник (заявники), скаржник (скаржники) наполягають на розгляді справи в порядку усного провадження, Суд розглядає справу в порядку усного провадження.».
 
Відхилено    
    -378- Долженков О.В.
Частину другу статті 64 викласти в такій редакції:
«2. Справи, щодо яких на підставі конституційного подання або конституційного звернення відкрито провадження, розглядаються в порядку усного провадження.
Справи, щодо яких на підставі конституційної скарги відкрите провадження, розглядаються в порядку письмового провадження.
За рішенням Сенату, Великої палати, у виняткових випадках, провадження, відкриті на підставі конституційного подання або конституційного звернення, можуть розглядатись у порядку письмового провадження. У такому випадку, Сенат, Велика палата у своєму рішенні має обґрунтувати розгляд справи у порядку письмового провадження.
За рішенням Сенату, Великої палати, провадження, відкриті на підставі конституційної скарги, можуть розглядатись у порядку усного провадження.».
 
Відхилено    
    -379- Дерев'янко Ю.Б.
Частину другу статті 64 викласти у такій редакції:
«2. Основною формою розгляду справ у Конституційному Суді є усне провадження. Конституційний Суд може задовольнити мотивоване клопотання заявника (заявників), скаржника (скаржників) про розгляд справи в порядку письмового провадження».
 
Відхилено    
468. Форму провадження визначає Сенат, Велика палата.
 
   Форму провадження визначає Сенат, Велика палата.
 
469. 3. У справі, яку Суд розглядає в порядку письмового провадження, окремі питання можуть розглядатися в порядку усного провадження.
 
-380- Власенко С.В.
Тимошенко Ю.В.
Ст. 64 доповнити ч. 4:
«4. Розгляд конституційної скарги відбувається в порядку письмового провадження.».
 
Відхилено   3. У справі, яку Суд розглядає в порядку письмового провадження, окремі питання можуть розглядатися в порядку усного провадження.
 
470. Стаття 65. Засідання та пленарні засідання
 
   Стаття 65. Засідання та пленарні засідання
 
471. 1. Розгляд справ, конституційне провадження щодо яких відкрито, здійснюється на пленарних засіданнях сенатів, Великої палати.
 
   1. Розгляд справ, конституційне провадження щодо яких відкрито, здійснюється на пленарних засіданнях сенатів, Великої палати.
 
472. 2. Порядок проведення засідань, пленарних засідань встановлюється цим Законом та Регламентом.
 
   2. Порядок проведення засідань, пленарних засідань встановлюється цим Законом та Регламентом.
 
473. 3. На засіданнях та пленарних засіданнях Великої палати, Сенату головує Голова Суду чи заступник Голови Суду, а у разі їх відсутності - старший за віком Суддя.
 
   3. На засіданнях та пленарних засіданнях Великої палати, Сенату головує Голова Суду чи заступник Голови Суду, а у разі їх відсутності - старший за віком Суддя.
 
474. Стаття 66. Засідання та пленарні засідання Великої палати
 
   Стаття 66. Засідання та пленарні засідання Великої палати
 
475. 1. Велика палата на засіданнях розглядає питання щодо відкриття або відмови у відкритті конституційного провадження у справах за конституційним поданням, конституційним зверненням у разі постановлення Колегією ухвали про відмову у відкритті конституційного провадження у справі.
 
-381- Пташник В.Ю.
Доповнити частину 1 статті 66 проекту такими словами «або у разі не постановлення Колегією ухвали про відкриття провадження (голоси розділилися порівну).»
 
Відхилено   1. Велика палата на засіданнях розглядає питання щодо відкриття або відмови у відкритті конституційного провадження у справах за конституційним поданням, конституційним зверненням у разі постановлення Колегією ухвали про відмову у відкритті конституційного провадження у справі.
 
476. 2. Засідання Великої палати є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше 12 суддів Конституційного Суду.
 
-382- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину другу статті 66 викласти у наступній редакції:
"2. Засідання, пленарні засідання Великої палати є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше 12 суддів Конституційного Суду."
 
Відхилено   2. Засідання Великої палати є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше 12 суддів Конституційного Суду.
 
477. 3. Ухвала Великої палати є постановленою, якщо за неї проголосувала більшість суддів Конституційного Суду, які беруть участь у її засіданні.
 
   3. Ухвала Великої палати є постановленою, якщо за неї проголосувала більшість суддів Конституційного Суду, які беруть участь у її засіданні.
 
478. Якщо голоси суддів Конституційного Суду поділилися порівну, конституційне провадження у справі вважається відкритим.
 
   Якщо голоси суддів Конституційного Суду поділилися порівну, конституційне провадження у справі вважається відкритим.
 
479. 4. У разі постановлення Великою палатою ухвали про відкриття конституційного провадження у справі Голова Суду вносить справу на розгляд пленарного засідання Великої палати.
 
   4. У разі постановлення Великою палатою ухвали про відкриття конституційного провадження у справі Голова Суду вносить справу на розгляд пленарного засідання Великої палати.
 
480. 5. Постановлена Великою палатою ухвала про відмову у відкритті конституційного провадження у справі є остаточною.
 
   5. Постановлена Великою палатою ухвала про відмову у відкритті конституційного провадження у справі є остаточною.
 
481. 6. Велика палата на пленарних засіданнях розглядає справи, провадження в яких відкрито за конституційним поданням, конституційним зверненням, та справи, провадження в яких відкрито за конституційною скаргою, але Сенат відмовився від розгляду справи на розсуд Великої палати.
 
   6. Велика палата на пленарних засіданнях розглядає справи, провадження в яких відкрито за конституційним поданням, конституційним зверненням, та справи, провадження в яких відкрито за конституційною скаргою, але Сенат відмовився від розгляду справи на розсуд Великої палати.
 
482. 7. Відкрита частина пленарного засідання Великої палати у формі усного провадження підлягає фіксуванню за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу.
 
   7. Відкрита частина пленарного засідання Великої палати у формі усного провадження підлягає фіксуванню за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу.
 
483. 8. Велика палата ухвалює рішення, надає висновок на закритій частині пленарного засідання за участю суддів Конституційного Суду, що розглядали справу.
 
-383- Паламарчук М.П.
У частині восьмій статті 66 слова „за участю суддів Конституційного Суду, що розглядали справу» виключити.
 
Враховано   8. Велика палата ухвалює рішення, надає висновок на закритій частині пленарного засідання.
 
484. 9. Виступи суддів Конституційного Суду у закритій частині пленарного засідання Великої палати є службовою інформацією і не можуть бути розголошені.
 
   9. Виступи суддів Конституційного Суду у закритій частині пленарного засідання Великої палати є службовою інформацією і не можуть бути розголошені.
 
485. 10. Протокол закритої частини пленарного засідання Великої палати не може бути розголошений і зберігається окремо від матеріалів справи.
 
   10. Протокол закритої частини пленарного засідання Великої палати не може бути розголошений і зберігається окремо від матеріалів справи.
 
486. 11. Рішення Суду є ухваленим Великою палатою, а його висновок - наданим, якщо за це проголосували щонайменше 10 суддів Конституційного Суду.
 
   11. Рішення Суду є ухваленим Великою палатою, а його висновок - наданим, якщо за це проголосували щонайменше 10 суддів Конституційного Суду.
 
487. Стаття 67. Засідання та пленарні засідання Сенату
 
   Стаття 67. Засідання та пленарні засідання Сенату
 
488. 1. Сенат на засіданні розглядає питання щодо відкриття або відмови у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою, якщо Колегія не одностайно постановила ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження.
 
-384- Пташник В.Ю.
Доповнити частину 1 статті 67 проекту такими словами «або не змогла постановити ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження (голоси розділилися порівну)».
 
Відхилено   1. Сенат на засіданні розглядає питання щодо відкриття або відмови у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою, якщо Колегія не одностайно постановила ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження.
 
489. 2. Засідання та пленарні засідання Сенату є повноважними, якщо на них присутні щонайменше шість суддів Конституційного Суду від складу Сенату.
 
   2. Засідання та пленарні засідання Сенату є повноважними, якщо на них присутні щонайменше шість суддів Конституційного Суду від складу Сенату.
 
490. 3. Ухвала Сенату є постановленою, якщо за це проголосувала більшість суддів Конституційного Суду, які беруть участь у засіданні.
 
   3. Ухвала Сенату є постановленою, якщо за це проголосувала більшість суддів Конституційного Суду, які беруть участь у засіданні.
 
491. 4. Якщо голоси суддів Конституційного Суду, які входять до складу Сенату, поділилися порівну, конституційне провадження у справі вважається відкритим.
 
   4. Якщо голоси суддів Конституційного Суду, які входять до складу Сенату, поділилися порівну, конституційне провадження у справі вважається відкритим.
 
492. 5. У разі постановлення на засіданні Колегії, Сенату ухвали про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Голова Суду чи заступник Голови Суду вносить цю справу на розгляд пленарного засідання відповідного Сенату.
 
   5. У разі постановлення на засіданні Колегії, Сенату ухвали про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Голова Суду чи заступник Голови Суду вносить цю справу на розгляд пленарного засідання відповідного Сенату.
 
493. 6. Постановлена Сенатом ухвала про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою є остаточною.
 
   6. Постановлена Сенатом ухвала про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою є остаточною.
 
494. 7. Відкрита частина пленарного засідання Сенату у формі усного провадження підлягає фіксуванню за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу.
 
   7. Відкрита частина пленарного засідання Сенату у формі усного провадження підлягає фіксуванню за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу.
 
495. 8. Сенат ухвалює рішення на закритій частині пленарного засідання.
 
   8. Сенат ухвалює рішення на закритій частині пленарного засідання.
 
496. 9. Виступи суддів Конституційного Суду на закритій частині пленарного засідання Сенату є службовою інформацією і не можуть бути розголошені.
 
   9. Виступи суддів Конституційного Суду на закритій частині пленарного засідання Сенату є службовою інформацією і не можуть бути розголошені.
 
497. 10. Протокол закритої частини пленарного засідання Сенату не розголошується і зберігається окремо від матеріалів справи.
 
   10. Протокол закритої частини пленарного засідання Сенату не розголошується і зберігається окремо від матеріалів справи.
 
498. 11. Рішення Суду у справі за конституційною скаргою є ухваленим, якщо за це проголосували щонайменше дві третини суддів Конституційного Суду, які розглядають справу в Сенаті.
 
-385- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину одинадцяту статті 67 викласти у наступні редакції:
"11. Рішення Сенату за наслідками розгляду конституційної скарги вважається ухваленим, якщо за нього проголосували не менше восьми суддів Конституційного Суду України."
 
Відхилено   11. Рішення Суду у справі за конституційною скаргою є ухваленим, якщо за це проголосували щонайменше дві третини суддів Конституційного Суду, які розглядають справу в Сенаті.
 
    -386- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 67 доповнити частиною дванадцятою наступного змісту:
"12. Не підлягають розгляду у Сенаті конституційні скарги, предметом яких є перевірка відповідності Конституції України (конституційності) положень Розділу ХЗемельного кодексу України."
 
Відхилено    
499. Стаття 68. Відмова Сенату від розгляду справи на розсуд Великої палати
 
   Стаття 68. Відмова Сенату від розгляду справи на розсуд Великої палати
 
500. 1. Якщо під час розгляду Сенатом справи виникає необхідність в тлумаченні Конституції України або якщо вирішення питання, яке розглядає Сенат, може спричинити несумісність із юридичними позиціями, постановленими Судом попередньо, Сенат може в будь-який час до постановлення свого рішення відмовитись від розгляду справи на розсуд Великої палати.
 
   1. Якщо під час розгляду Сенатом справи виникає необхідність в тлумаченні Конституції України або якщо вирішення питання, яке розглядає Сенат, може спричинити несумісність із юридичними позиціями, постановленими Судом попередньо, Сенат може в будь-який час до постановлення свого рішення відмовитись від розгляду справи на розсуд Великої палати.
 
501. 2. Про відмову від розгляду справи на розсуд Великої палати Сенат більшістю суддів Конституційного Суду, які беруть участь у засіданні, постановляє ухвалу, в якій викладає відповідні підстави.
 
-387- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 68 доповнити частиною третьою наступного змісту:
"3. Якщо Сенат протягом місяця з дня переходу до закритої частини пленарного засідання не зміг постановити рішення вважається, що він відмовився від розгляду справи на користь Великої палати."
 
Відхилено   2. Про відмову від розгляду справи на розсуд Великої палати Сенат більшістю суддів Конституційного Суду, які беруть участь у засіданні, постановляє ухвалу, в якій викладає відповідні підстави.
 
    -388- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 68 доповнити частиною четвертою наступного змісту:
"4. Сенат зобов'язаний відмовитися від розгляду справи на користь Великої палати у випадку, якщо на розгляді Великої палати перебуває конституційне подання, предметом якого є перевірка на відповідність Конституції України (конституційність) тих самих положень законів України, щодо перевірки яких подано конституційну скаргу."
 
Відхилено    
502. Стаття 69. Забезпечення повноти розгляду справи
 
   Стаття 69. Забезпечення повноти розгляду справи
 
503. 1. Колегія, Сенат, Велика палата під час підготовки справи до розгляду та конституційного провадження у справі можуть:
 
-389- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину першу статті 69 перед словом "Колегія" доповнити словом "Суддя-доповідач".
 
Відхилено   1. Колегія, Сенат, Велика палата під час підготовки справи до розгляду та конституційного провадження у справі можуть:
 
504. 1) витребувати від Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Генерального прокурора, судів, інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, політичних партій, громадських об'єднань копії документів, матеріалів, а також відомості, що стосуються справи;
 
-390- Власенко С.В.
У підпункті 1 ч. 1 ст. 69 після слова «об’єднань» подальший текст викласти в редакції: «необхідні нормативно-правові акти, що стосуються справи, відомості, що можуть підтверджувати конституційність процедури прийняття відповідного акту;».
 
Відхилено   1) витребувати від Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Генерального прокурора, судів, інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, політичних партій, громадських об'єднань копії документів, матеріалів, а також відомості, що стосуються справи;
 
505. 2) призначати у разі потреби експертизу та залучати спеціалістів до участі в конституційному провадженні;
 
-391- Шпенов Д.Ю.
В пункті 2 частини 1 статті 69 після слів «у разі потреби» додати слова « (за клопотанням суб’єкта права на конституційне подання, конституційне звернення, конституційну скаргу, його адвоката чи судді-доповідача)».
 
Відхилено   2) призначати у разі потреби експертизу та залучати спеціалістів до участі в конституційному провадженні;
 
506. 3) викликати на засідання, пленарні засідання посадових осіб, експертів, спеціалістів, свідків, представників суб'єктів звернень, громадян, участь яких необхідна для забезпечення об'єктивного і повного розгляду справи.
 
   3) викликати на засідання, пленарні засідання посадових осіб, експертів, спеціалістів, свідків, представників суб'єктів звернень, громадян, участь яких необхідна для забезпечення об'єктивного і повного розгляду справи.
 
507. 2. Ухилення без поважних причин від з'явлення на засідання Колегії, засідання або пленарне засідання Сенату чи Великої палати, а так само відмова надати витребувані документи, матеріали та інші відомості або їх умисне приховування мають наслідком відповідальність винних у цьому осіб за законом.
 
-392- Добродомов Д.Є.
У ч. 2 ст. 69 замінити слово «з’явлення» на «явку».
Слова «винних у цьому осіб за законом.» замінити на «встановлену законом».
 
Відхилено   2. Ухилення без поважних причин від з'явлення на засідання Колегії, засідання або пленарне засідання Сенату чи Великої палати, а так само відмова надати витребувані документи, матеріали та інші відомості або їх умисне приховування мають наслідком відповідальність винних у цьому осіб за законом.
 
508. 3. З питань, винесених на розгляд Суду, до Сенату або Великої палати можуть подаватися письмові обґрунтовані юридичні висновки (аmісus сurіае). Суд на власний розсуд вирішує питання про долучення таких висновків до справи та їх розгляд.
 
-393- Добродомов Д.Є.
Ст. 69 доповнити ч. 4 такого змісту:
«4. Суд, за клопотанням Колегії чи Сенату, має право звертатись до Європейської комісії за демократію через право щодо отримання висновку з питань, винесених на розгляд Суду. Відповідне рішення про звернення Суд ухвалює на засіданні більшістю голосів присутніх.».
 
Відхилено   3. З питань, винесених на розгляд Суду, до Сенату або Великої палати можуть подаватися письмові обґрунтовані юридичні висновки (аmісus сurіае). Суд на власний розсуд вирішує питання про долучення таких висновків до справи та їх розгляд.
 
    -394- Власенко С.В.
Ч. 3 ст. 69 – виключити.
 
Відхилено    
509. Стаття 70. Учасники конституційного провадження
 
-395- Паламарчук М.П.
У статті 70:
а) назву статті доповнити словами „та особи, залучені до участі у конституційному провадженні».
 
Відхилено   Стаття 70. Учасники конституційного провадження
 
510. 1. Учасниками конституційного провадження є суб'єкт права на конституційне подання, конституційне звернення, конституційну скаргу (уповноважена особа, що діє від його імені) та орган або посадова особа, які ухвалили акт, що є предметом розгляду в Суді (далі - учасник конституційного провадження), а також залучені Судом до участі у розгляді справи органи та посадові особи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі та інші особи, участь яких необхідна для забезпечення об'єктивного і повного розгляду справи (далі - залучений учасник конституційного провадження).
 
-396- Паламарчук М.П.
У статті 70:
частину першу викласти в такій редакції:
„1. Учасниками конституційного провадження є суб'єкт права на конституційне подання, конституційне звернення, конституційну скаргу (уповноважена особа, що діє від його імені) та орган або посадова особа, які ухвалили акт, що є предметом розгляду в Суді (далі – учасник конституційного провадження).
До участі у розгляді справи можуть бути залучені органи та посадові особи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі та інші особи, участь яких необхідна для забезпечення об'єктивного і повного розгляду справи (далі – особи, залучені до участі у конституційному провадженні)».
 
Відхилено   1. Учасниками конституційного провадження є суб'єкт права на конституційне подання, конституційне звернення, конституційну скаргу (уповноважена особа, що діє від його імені) та орган або посадова особа, які ухвалили акт, що є предметом розгляду в Суді (далі - учасник конституційного провадження), а також залучені Судом до участі у розгляді справи органи та посадові особи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі та інші особи, участь яких необхідна для забезпечення об'єктивного і повного розгляду справи (далі - залучений учасник конституційного провадження).
 
    -397- Шпенов Д.Ю.
В частину 1 статті 70 після слів «конституційну скаргу (уповноважена особа, що діє від його імені)» додати слова «його адвокат».
 
Відхилено    
    -398- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У статті 70:
у частині першій слова « (уповноважена особа, що діє від його імені)» замінити на слова та розділовий знак «, уповноважені ними особи».
 
Відхилено    
511. 2. Про залучення органів та посадових осіб, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів та інших осіб до участі у засіданні Колегії, засіданні або пленарному засіданні Сенату чи Великої палати відповідно Колегія, Сенат, Велика палата постановляє ухвалу.
 
   2. Про залучення органів та посадових осіб, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів та інших осіб до участі у засіданні Колегії, засіданні або пленарному засіданні Сенату чи Великої палати відповідно Колегія, Сенат, Велика палата постановляє ухвалу.
 
512. 3. Колегія, Сенат, Велика палата може перенести розгляд справи, якщо учасник конституційного провадження з поважної причини не прибув на відповідне засідання.
 
   3. Колегія, Сенат, Велика палата може перенести розгляд справи, якщо учасник конституційного провадження з поважної причини не прибув на відповідне засідання.
 
513. 4. Якщо учасник конституційного провадження з поважної причини повторно не прибув на відповідне засідання, то Колегія, Сенат чи Велика палата може постановити ухвалу про розгляд справи за його відсутності.
 
   4. Якщо учасник конституційного провадження з поважної причини повторно не прибув на відповідне засідання, то Колегія, Сенат чи Велика палата може постановити ухвалу про розгляд справи за його відсутності.
 
514. 5. Якщо учасник конституційного провадження, належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду справи, не прибув на відповідне засідання без поважної причини, то Колегія, Сенат або Велика палата розглядає справу за його відсутності.
 
   5. Якщо учасник конституційного провадження, належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду справи, не прибув на відповідне засідання без поважної причини, то Колегія, Сенат або Велика палата розглядає справу за його відсутності.
 
515. 6. Учасники конституційного провадження та інші особи, присутні в Залі засідань Суду, можуть здійснювати аудіо- і відеозапис відкритої частини пленарного засідання Сенату, Великої палати за допомогою портативних технічних засобів у порядку, встановленому у порядку, встановленому Регламентом.
 
-399- Добродомов Д.Є.
Ст. 70 доповнити ч. 7 такого змісту:
«У випадку об’єднання справ в одне конституційне провадження, учасником конституційного провадження є сукупність усіх суб’єктів права на конституційне подання, конституційне звернення, конституційну скаргу, що були учасниками конституційного провадження до дати набрання чинності відповідної ухвали.
Учасник конституційного провадження є таким, що не прибув, у разі неприбуття одного із суб’єктів права на конституційне подання, конституційне звернення, конституційну скаргу, що були учасниками конституційного провадження до дати набрання чинності відповідної ухвали.».
 
Відхилено   6. Учасники конституційного провадження та інші особи, присутні в Залі засідань Суду, можуть здійснювати аудіо- і відеозапис відкритої частини пленарного засідання Сенату, Великої палати за допомогою портативних технічних засобів у порядку, встановленому у порядку, встановленому Регламентом.
 
    -400- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 70 доповнити частиною сьомою наступного змісту:
"7. Сенат чи Велика палата зобов'язані залучати до розгляду справи представника Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Верховного Суду у випадку подання ними заяви про бажання брати участь у конституційному провадженні."
 
Відхилено    
516. Стаття 71. Права та обов'язки учасника конституційного провадження
 
   Стаття 71. Права та обов'язки учасника конституційного провадження
 
517. 1. Учасник конституційного провадження має право:
 
   1. Учасник конституційного провадження має право:
 
518. 1) знайомитись із матеріалами справи;
 
   1) знайомитись із матеріалами справи;
 
519. 2) давати усні та письмові пояснення;
 
   2) давати усні та письмові пояснення;
 
520. 3) викладати свої думки з питань, що розглядаються;
 
   3) викладати свої думки з питань, що розглядаються;
 
521. 4) ставити з дозволу головуючого запитання іншим учасникам конституційного провадження;
 
   4) ставити з дозволу головуючого запитання іншим учасникам конституційного провадження;
 
522. 5) заявляти клопотання;
 
   5) заявляти клопотання;
 
523. 6) подавати заяви про відвід Судді;
 
   6) подавати заяви про відвід Судді;
 
524. 7) користуватися іншими правами, передбаченими цим Законом та Регламентом.
 
   7) користуватися іншими правами, передбаченими цим Законом та Регламентом.
 
525. 2. Клопотання учасника конституційного провадження, подані під час засідання, пленарного засідання, Сенат чи Велика палата розглядає в Залі засідань або в окремій кімнаті для обговорення.
 
-401- Паламарчук М.П.
У статті 71:
а) у частині другій після слів „під час» доповнити словами „засідання Колегії».
 
Відхилено   2. Клопотання учасника конституційного провадження, подані під час засідання, пленарного засідання, Сенат чи Велика палата розглядає в Залі засідань або в окремій кімнаті для обговорення.
 
526. 3. Учасник конституційного провадження зобов'язаний у разі запрошення з'являтися на засідання, пленарне засідання Сенату, Великої палати, давати правдиві пояснення, надавати документи, матеріали та іншу інформацію, необхідні для повного та всебічного розгляду справи. Ненадання інформації або надання завідомо недостовірних документів, матеріалів, іншої недостовірної інформації має наслідком відповідальність винних осіб за законом.
 
-402- Рябчин О.М.
В ч. 3 ст. 71 проекту Закону перед словом «запрошення» додати слово «отримання». Перед словом «документи» додати слова «наявні у нього».
 
Відхилено   3. Учасник конституційного провадження зобов'язаний у разі запрошення з'являтися на засідання, пленарне засідання Сенату, Великої палати, давати правдиві пояснення, надавати документи, матеріали та іншу інформацію, необхідні для повного та всебічного розгляду справи. За ненадання інформації або надання завідомо недостовірних документів, матеріалів, іншої недостовірної інформації учасник конституційного провадження несе відповідальність в порядку, визначеному законом
 
    -403- Паламарчук М.П.
У статті 71:
в першому реченні частини третьої після слів „з’являтися на» доповнити словами „засідання Колегії».
 
Відхилено    
    -404- Яніцький В.П.
Друге речення частини третьої статті 71 викласти у такій редакції:
«За ненадання інформації або надання завідомо недостовірних документів, матеріалів, іншої недостовірної інформації учасник конституційного провадження несе відповідальність в порядку, визначеному законом».
 
Враховано    
527. Стаття 72. Права та обов'язки залученого учасника конституційного провадження
 
-405- Паламарчук М.П.
У статті 72:
а) у назві статті слова „залученого учасника конституційного провадження» замінити на слова „особи, залученої до участі у конституційному провадженні».
 
Відхилено   Стаття 72. Права та обов'язки залученого учасника конституційного провадження
 
528. 1. Залучений учасник конституційного провадження має право подавати письмові пояснення, які додаються до матеріалів справи, а також знайомитись із поясненнями інших учасників провадження.
 
-406- Паламарчук М.П.
У статті 72:
у частині першій слова „залучений учасник конституційного провадження» замінити на слова „особа, залучена до участі у конституційному провадженні».
 
Відхилено   1. Залучений учасник конституційного провадження має право подавати письмові пояснення, які додаються до матеріалів справи, а також знайомитись із поясненнями інших учасників провадження.
 
529. 2. Експерти, спеціалісти, свідки та інші особи, участь яких має сприяти об'єктивному і повному розгляду справи, у разі запрошення зобов'язані прибути на засідання або пленарне засідання Сенату, Великої палати, давати правдиві пояснення, надавати документи, матеріали та іншу інформацію, необхідні для повного та всебічного розгляду справи. Ненадання інформації або надання завідомо недостовірних документів, матеріалів, іншої недостовірної інформації має наслідком відповідальність винних осіб за законом.
 
-407- Рябчин О.М.
В ч. 2 ст. 72 проекту Закону перед словом «запрошення» додати слово «отримання». Перед словом «документи» додати слова «наявні у них».
 
Відхилено   2. Експерти, спеціалісти, свідки та інші особи, участь яких має сприяти об'єктивному і повному розгляду справи, у разі запрошення зобов'язані прибути на засідання або пленарне засідання Сенату, Великої палати, давати правдиві пояснення, надавати документи, матеріали та іншу інформацію, необхідні для повного та всебічного розгляду справи. За ненадання інформації або надання завідомо недостовірних документів, матеріалів, іншої недостовірної інформації ці особи несуть відповідальність в порядку, визначеному законом.
 
    -408- Паламарчук М.П.
У статті 72:
в першому реченні частини другої після слів „зобов’язані прибути на» доповнити словами „засідання Колегії».
 
Відхилено    
    -409- Яніцький В.П.
Друге речення частини другої статті 72 викласти у такій редакції:
«За ненадання інформації або надання завідомо недостовірних документів, матеріалів, іншої недостовірної інформації ці особи несуть відповідальність в порядку, визначеному законом».
 
Враховано    
530. Стаття 73. Відповідальність за порушення порядку проведення пленарних засідань у Суді
 
   Стаття 73. Відповідальність за порушення порядку проведення пленарних засідань у Суді
 
531. 1. Головуючий на пленарному засіданні Сенату чи Великої палати забезпечує додержання порядку його проведення.
 
   1. Головуючий на пленарному засіданні Сенату чи Великої палати забезпечує додержання порядку його проведення.
 
532. 2. Учасників конституційного провадження та інших присутніх у Залі засідань осіб попереджають про необхідність додержання встановленого порядку.
 
   2. Учасників конституційного провадження та інших присутніх у Залі засідань осіб попереджають про необхідність додержання встановленого порядку.
 
533. 3. Користуватися засобами мобільного зв'язку під час проведення пленарних засідань не дозволяється.
 
-410- Добродомов Д.Є.
Ч. 3 ст. 73 після слова «не дозволяється» доповнити словами «окрім випадків їх використання з метою фото- і відео фіксації пленарного засідання.».
 
Відхилено   3. Користуватися засобами мобільного зв'язку під час проведення пленарних засідань не дозволяється.
 
    -411- Рябчин О.М.
Ч. 3 ст. 73 проекту Закону доповнити реченням такого змісту:
«Здійснення фото-, відео- та звукофікації учасниками конституційного провадження дозволяється за ухвалою суду.»
 
Відхилено    
    -412- Сидорович Р.М.
Частину третю статті 73 після слів «не дозволяється» доповнити словами «крім випадків їх використання з метою проведення фотозйомки, відео- та аудіо запису пленарного засідання».
 
Відхилено    
    -413- Шпенов Д.Ю.
Частину 3 статті 73 виключити.
 
Відхилено    
534. 4. Неповага до Конституційного Суду України з боку перекладача, свідка, спеціаліста, експерта, інших учасників конституційного провадження, залучених Конституційним Судом України до участі у справі, що виразилась у злісному ухиленні від явки на засідання, пленарне засідання Сенату, Великої палати Конституційного Суду України або в непідкоренні цих та інших осіб розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час таких засідань, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до Конституційного Суду України має наслідком відповідальність винних осіб за законом.
 
-414- Рябчин О.М.
В ч. 4 ст. 73 проекту Закону після слів «від явки на засідання» додати слова «без поважних причин».
 
Відхилено   4. Учасники конституційного провадження, перекладач, свідок, спеціаліст, експерт, інші учасники конституційного провадження, залучені Конституційним Судом України до участі у справі, за неповагу до Конституційного Суду України, що виразилась у злісному ухиленні від явки на засідання, пленарне засідання Сенату, Великої палати Конституційного Суду України або в непідкоренні цих та інших осіб розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час таких засідань, а також інші присутні у Залі засідань особи (крім суддів Конституційного Суду України) за вчинення будь-яких дій, які свідчать про явну зневагу до Конституційного Суду України, несуть відповідальність в порядку, визначеному законом.
 
    -415- Долженков О.В.
У статті 73:
а) у частині четвертій слова «у злісному» замінити прийменником «в»;
б) у частині четвертій фразу «непідкоренні цих та інших осіб розпорядженню» замінити фразою «невиконанні цими та іншими особами розпоряджень».
 
Відхилено    
    -416- Паламарчук М.П.
У статті 73:
а) частину четверту викласти в такій редакції:
„4. За виявлення неповаги до Суду чи Судді з боку учасників конституційного провадження, осіб, залучених до участі у конституційному провадженні , що виявилась у злісному ухиленні від явки на засідання, пленарне засідання Сенату, Великої палати або в непідкоренні цих та інших осіб розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час таких засідань, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до Конституційного Суду України, або за перешкоджання проведенню засідання порушник несе встановлену законом відповідальність».
 
Відхилено    
    -417- Яніцький В.П.
Частину четверту статті 73 викласти у такій редакції:
«4. Учасники конституційного провадження, перекладач, свідок, спеціаліст, експерт, інші учасники конституційного провадження, залучені Конституційним Судом України до участі у справі, за неповагу до Конституційного Суду України, що виразилась у злісному ухиленні від явки на засідання, пленарне засідання Сенату, Великої палати Конституційного Суду України або в непідкоренні цих та інших осіб розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час таких засідань, а також інші присутні у Залі засідань особи (крім суддів Конституційного Суду України) за вчинення будь-яких дій, які свідчать про явну зневагу до Конституційного Суду України, несуть відповідальність в порядку, визначеному законом».
У звязку з цим, змінити частину пяту статті 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, запропоновану в законопроекті, виклавши її в такій редакції:
«Неповага до Конституційного Суду України з боку учасників конституційного провадження, перекладача, свідка, спеціаліста, експерта, інших учасників конституційного провадження, залучених Конституційним Судом України до участі у справі, що виразилась у злісному ухиленні від явки на засідання, пленарне засідання Сенату, Великої палати Конституційного Суду України або в непідкоренні цих та інших осіб розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час таких засідань, а так само вчинення будь-яких дій, які свідчать про явну зневагу до Конституційного Суду України іншими присутніми на пленарному засіданні особами (крім суддів Конституційного Суду України)»,-
 
Враховано    
535. 5. Дотримання порядку в Залі засідань забезпечує служба судових розпорядників Суду.
 
-418- Паламарчук М.П.
У статті 73:
частину п’яту після слів „Суду» доповнити словами „та Національна поліція».
 
Відхилено   5. Дотримання порядку в Залі засідань забезпечує служба судових розпорядників Суду.
 
536. 6. За ухвалою Сенату чи Великої палати судовий розпорядник випроваджує порушника із Зали засідань.
 
-419- Паламарчук М.П.
У статті 73:
доповнити частиною сьомою такого змісту:
„7. У разі продовження порушення порядку в Залі засідань головуючий закриває пленарне засідання».
 
Відхилено   6. За ухвалою Сенату чи Великої палати судовий розпорядник випроваджує порушника із Зали засідань.
 
537. Стаття 74. Мова конституційного провадження
 
   Стаття 74. Мова конституційного провадження
 
538. 1. Конституційне подання, конституційне звернення, конституційна скарга подаються до Суду державною мовою.
 
   1. Конституційне подання, конституційне звернення, конституційна скарга подаються до Суду державною мовою.
 
539. 2. Провадження у Суді ведеться державною мовою.
 
   2. Провадження у Суді ведеться державною мовою.
 
540. 3. Оформлення та офіційне оприлюднення актів Суду здійснюються державною мовою.
 
   3. Оформлення та офіційне оприлюднення актів Суду здійснюються державною мовою.
 
541. 4. Учасники конституційного провадження, які не володіють державною мовою, мають своєчасно заявити клопотання про участь у справі перекладача. Такі учасники конституційного провадження можуть запропонувати Суду кандидатуру перекладача, надавши документи на підтвердження його кваліфікації.
 
-420- Шпенов Д.Ю.
В частині 4 статті 74 після слова «своєчасно» додати слова « (не пізніше ніж за 3 дні до дати пленарного засідання»).
 
Відхилено   4. Учасники конституційного провадження, які не володіють державною мовою, мають своєчасно заявити клопотання про участь у справі перекладача. Такі учасники конституційного провадження можуть запропонувати Суду кандидатуру перекладача, надавши документи на підтвердження його кваліфікації.
 
542. 5. Питання про участь перекладача вирішує Сенат чи Велика палата до початку розгляду справи, постановляючи ухвалу.
 
-421- Паламарчук М.П.
У частині п’ятій статті 74 після слова „вирішує» доповнити словом „Колегія».
 
Відхилено   5. Питання про участь перекладача вирішує Сенат чи Велика палата до початку розгляду справи, постановляючи ухвалу.
 
543. 6. Особа, залучена до участі в розгляді справи як перекладач, відповідає за правильність перекладу згідно з законом.
 
-422- Яніцький В.П.
Частину шосту статті 74 викласти у такій редакції:
«6. За завідомо неправильний переклад або за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків перекладач несе кримінальну відповідальність, а за невиконання інших обов’язків – відповідальність, встановлену законом».
 
Враховано   6. За завідомо неправильний переклад або за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків перекладач несе кримінальну відповідальність, а за невиконання інших обов’язків – відповідальність, встановлену законом.
 
544. Стаття 75. Строки конституційного провадження
 
   Стаття 75. Строки конституційного провадження
 
545. 1. Обчислення строків конституційного провадження ведеться з дня постановлення ухвали про відкриття конституційного провадження у справі, а у разі відмови Сенату від розгляду справи на розсуд Великої палати - з дня постановлення відповідної ухвали Сенату.
 
-423- Власенко С.В.
Ч. 1 ст. 75 доповнити новим абзацом: «Сенат постановляє ухвалу про відкриття (відмову у відкритті) конституційного провадження не пізніше місяця з дня, наступним за днем реєстрації конституційної скарги, заяви, конституційного подання.».
 
Відхилено   1. Обчислення строків конституційного провадження ведеться з дня постановлення ухвали про відкриття конституційного провадження у справі, а у разі відмови Сенату від розгляду справи на розсуд Великої палати - з дня постановлення відповідної ухвали Сенату.
 
546. 2. Строк конституційного провадження не повинен перевищувати шість місяців, якщо інше не встановлено цим Законом.
 
-424- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
У частині другій статті 75 слова "шість місяців" замінити на "три місяці".
 
Відхилено   2. Строк конституційного провадження не повинен перевищувати шість місяців, якщо інше не встановлено цим Законом.
 
    -425- Долженков О.В.
Частину другу статті 75 викласти в такій редакції:
«2. Строк провадження у справах на підставі конституційного подання та конституційного звернення не може перевищувати трьох місяців, а у справах на підставі конституційної скарги не може перевищувати шести місяців.».
 
Відхилено    
    -426- Яніцький В.П.
Частину другу статті 75 проекту Закону доповнити новим реченням такого змісту:
«За наявності обставин, що унеможливлюють розгляд справи у вказаний строк, він може бути продовжений за мотивованим рішенням Великої палати чи Сенату, але не більше, ніж на шість місяців».
 
Відхилено    
    -427- Каплін С.М.
У частині другій статті 75 проекту Закону слова «шість місяців» замінити словами «три місяці».
 
Відхилено    
547. 3. Строк конституційного провадження не може перевищувати один календарний місяць для справ:
 
   3. Строк конституційного провадження не може перевищувати один календарний місяць для справ:
 
548. 1) про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
 
   1) про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
 
549. 2) за зверненням Президента України щодо конституційності актів Кабінету Міністрів України відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України;
 
   2) за зверненням Президента України щодо конституційності актів Кабінету Міністрів України відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України;
 
550. 3) щодо яких Сенат, Велика палата визнали конституційне провадження невідкладним.
 
-428- Власенко С.В.
У ч. 4 ст. 75 після слова «провадження» доповнити: «але не довше як на три місяці.».
 
Відхилено   3) щодо яких Сенат, Велика палата визнали конституційне провадження невідкладним.
 
    -429- Добродомов Д.Є.
Ч. 3 ст. 75 доповнити п. 4 такого змісту:
«4) про надання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, встановлених статтями 111 та 151 Конституції України.».
 
Відхилено    
551. Стаття 76. Об'єднання і роз'єднання конституційних проваджень
 
   Стаття 76. Об'єднання і роз'єднання конституційних проваджень
 
552. 1. Якщо до Суду надійшло декілька звернень, що стосуються того самого питання або взаємопов'язаних питань, і щодо цих звернень відкрито конституційні провадження, Сенат чи Велика палата постановляє ухвалу про об'єднання справ в одне конституційне провадження.
 
   1. Якщо до Суду надійшло декілька звернень, що стосуються того самого питання або взаємопов'язаних питань, і щодо цих звернень відкрито конституційні провадження, Сенат чи Велика палата постановляє ухвалу про об'єднання справ в одне конституційне провадження.
 
553. Якщо конституційні скарги, що стосуються того самого питання або взаємопов'язаних питань, перебувають у конституційному провадженні різних сенатів, ухвалу про їх об'єднання в одне конституційне провадження постановляє Велика палата. У такому разі конституційні скарги, об'єднані в одне конституційне провадження, розглядає Сенат, визначений Великою палатою.
 
   Якщо конституційні скарги, що стосуються того самого питання або взаємопов'язаних питань, перебувають у конституційному провадженні різних сенатів, ухвалу про їх об'єднання в одне конституційне провадження постановляє Велика палата. У такому разі конституційні скарги, об'єднані в одне конституційне провадження, розглядає Сенат, визначений Великою палатою.
 
554. Якщо у конституційному провадженні Сенату та Великої палати перебувають різні конституційні скарги, що стосуються того самого питання або взаємопов'язаних питань, то ухвалу про їх об'єднання в одне конституційне провадження постановляє Велика палата. Об'єднані в одне конституційне провадження конституційні скарги розглядає Велика палата.
 
   Якщо у конституційному провадженні Сенату та Великої палати перебувають різні конституційні скарги, що стосуються того самого питання або взаємопов'язаних питань, то ухвалу про їх об'єднання в одне конституційне провадження постановляє Велика палата. Об'єднані в одне конституційне провадження конституційні скарги розглядає Велика палата.
 
555. 2. У разі необхідності Сенат чи Велика палата на пленарному засіданні може постановити ухвалу про роз'єднання конституційного провадження у справі в окремі конституційні провадження.
 
-430- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Доповнити Главу 10 новою статтею 76-1 наступного змісту:
"Стаття 76-1. Порядок проведення усного розгляду
1. Пленарне засідання Великої Палати, Сенату, на якому здійснюється усний розгляд справи розпочинається із повідомлення Головуючого про справу, яка буде слухатися.
2. Секретар судового засідання доповідає про присутність осіб, які викликалися для участі у пленарному засіданні та про причини неявки окремих осіб.
3. Головуючий оголошує склад суду, який розглядає справу, та роз'яснює учасникам провадження право відводу.
4. Після вирішення заяв про відводи (самовідводи) або за їх відсутності головуючий пропонує сторонам подати свої клопотання. Клопотання вирішуються у порядку їх надходження, при цьому кожен учасник провадження має право вказати на своє ставлення до клопотання іншого учасника. Суд може відкласти вирішення певного клопотання, якщо на даній стадії процесу його розгляд є недоцільним.
5. Суддя-доповідач повідомляє про обставин провадження та вчинені процесуальні дії у даному провадженні, а також про суть заявлених вимог.
6. Кожен учасник конституційного провадження, а також залучені особи, подають суду свої пояснення. Під час надання пояснень особи мають право звертати увагу суду на наявні у матеріалах провадження документи, які за потребую негайно оголошуються або вивчаються. Суд має право встановити регламент виступів осіб на пленарному засіданні. Судді мають право задавати учасникам провадження або залученим особам запитання у будь-який момент.
7. Після закінчення надання пояснень та відповідей учасниками провадження суд у межах, визначених ним за доцільне, оголошує наявні у матеріалах справи документи. Учасники конституційного провадження та залучені особи мають право звертати увагу суду на окремі положення таких документів.
8. У разі необхідності суд заслуховує свідків та експертів. Допит свідків та експертів відбувається у порядку допиту свідків та експертів, встановленим Кодексом адміністративного судочинства України.
8. Після закінчення дослідження наявних у справі матеріалів, заслуховування свідків та експертів, суд надає можливість учасникам провадження виступити із заключним словом.
9. Після заключних слів суд оголошує про закінчення усного розгляду."
 
Відхилено   2. У разі необхідності Сенат чи Велика палата на пленарному засіданні може постановити ухвалу про роз'єднання конституційного провадження у справі в окремі конституційні провадження.
 
556. Глава 11. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ (КОНСТИТУЦІЙНОСТІ) ЗАКОНІВ УКРАЇНИ (ЇХ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ) ЗА КОНСТИТУЦІЙНОЮ СКАРГОЮ
 
   Глава 11. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ (КОНСТИТУЦІЙНОСТІ) ЗАКОНІВ УКРАЇНИ (ЇХ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ) ЗА КОНСТИТУЦІЙНОЮ СКАРГОЮ
 
557. Стаття 77. Прийнятність конституційної скарги
 
   Стаття 77. Прийнятність конституційної скарги
 
558. 1. Конституційна скарга вважається прийнятною за умов її відповідності вимогам, передбаченим статтями 55, 56 цього Закону, та якщо:
 
   1. Конституційна скарга вважається прийнятною за умов її відповідності вимогам, передбаченим статтями 55, 56 цього Закону, та якщо:
 
559. 1) вичерпано всі національні засоби юридичного захисту (за наявності ухваленого в порядку апеляційного перегляду судового рішення, яке набрало законної сили, а в разі передбаченої законом можливості касаційного оскарження - судового рішення, винесеного в порядку касаційного перегляду);
 
-431- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У статті 77:
у частині першій у пункті 1 виключити слова « (за наявності ухваленого в порядку апеляційного перегляду судового рішення, яке набрало законної сили, а в разі передбаченої законом можливості касаційного оскарження – судового рішення, винесеного в порядку касаційного перегляду)».
 
Відхилено   1) вичерпано всі національні засоби юридичного захисту (за наявності ухваленого в порядку апеляційного перегляду судового рішення, яке набрало законної сили, а в разі передбаченої законом можливості касаційного оскарження - судового рішення, винесеного в порядку касаційного перегляду);
 
560. 2) з дня набрання законної сили остаточним судовим рішенням, у якому застосовано закон України (його окремі положення), сплинуло не більше трьох місяців.
 
-432- Добродомов Д.Є.
П. 2 ч. 1 ст. 77 викласти у такій редакції:
«2) з дня набрання законної сили остаточним судовим рішенням, у якому застосовано закон України (його окремі положення), сплинуло не більше п’яти місяців, окрім винятків, передбачених цим Законом.».
 
Відхилено   2) з дня набрання законної сили остаточним судовим рішенням, у якому застосовано закон України (його окремі положення), сплинуло не більше трьох місяців.
 
    -433- Пташник В.Ю.
У пункті 2 частини 1 статті 77 проекту слово «трьох» замінити словом «п’яти».
 
Відхилено    
    -434- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину першу статті 77 доповнити пунктом 3 наступного змісту:
"3) судове рішення ґрунтується на нормі закону, конституційність якої оскаржується."
 
Відхилено    
    -435- Шпенов Д.Ю.
В пункті 2 частини 1 статті 77 слова «не більше трьох» замінити на «не більше 6 місяців».
 
Відхилено    
561. 2. Як виняток, конституційна скарга може бути прийнята поза межами вимог, установлених пунктом 2 частини першої цієї статті, якщо Суд визнає її розгляд необхідним із мотивів суспільного інтересу.
 
-436- Власенко С.В.
Ч. 2 ст. 77 – виключити.
 
Відхилено   2. Як виняток, конституційна скарга може бути прийнята поза межами вимог, установлених пунктом 2 частини першої цієї статті, якщо Суд визнає її розгляд необхідним із мотивів суспільного інтересу.
 
    -437- Мартовицький А.В.
Частину 2 статті 77 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -438- Сидорович Р.М.
Частину другу статті 77 після слова «інтересу» доповнити словами «про що Суд зазначає у своєму рішенні».
 
Відхилено    
    -439- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У статті 77:
додати нову частину другу такого змісту:
«2. Суб’єкт права на конституційну скаргу вважається таким, що вичерпав усі засоби юридичного захисту якщо судове рішення, прийняте в порядку апеляційного перегляду, набрало законної сили. Якщо суб’єкт права на конституційну скаргу оскаржив судове рішення в касаційному порядку, то така особа не може подавати конституційну скаргу до прийняття у порядку касаційного провадження судового рішення у цій справі, або відхилення касаційної скарги.».
частину другу і третю вважати частинами третьою та четвертою;
 
Відхилено    
562. 3. Якщо суб'єкт права на конституційну скаргу пропустив строк подання конституційної скарги у зв'язку з тим, що не мав повного тексту судового рішення, він має право висловити у конституційній скарзі клопотання про поновлення пропущеного строку.
 
-440- Власенко С.В.
Ч.3 ст. 77 викласти в редакції: «3. Якщо суб'єкт права на конституційну скаргу пропустив строк подання конституційної скарги у зв'язку з тим, що не мав повного тексту судового рішення з незалежних від нього причин і вказує про це у конституційній скарзі, Суд поновлює пропущений строк за відповідним клопотанням заявленим у конституційній скарзі.».
 
Відхилено   3. Якщо суб'єкт права на конституційну скаргу пропустив строк подання конституційної скарги у зв'язку з тим, що не мав повного тексту судового рішення, він має право висловити у конституційній скарзі клопотання про поновлення пропущеного строку.
 
563. 4. Суд відмовляє у відкритті конституційного провадження, визнавши конституційну скаргу неприйнятною, якщо зміст і вимоги конституційної скарги є очевидно необґрунтованими або наявне зловживання правом на подання скарги.
 
-441- Добродомов Д.Є.
Ч. 4 ст. 77 виключити.
 
Відхилено   4. Суд відмовляє у відкритті конституційного провадження, визнавши конституційну скаргу неприйнятною, якщо зміст і вимоги конституційної скарги є очевидно необґрунтованими або наявне зловживання правом на подання скарги.
 
    -442- Пташник В.Ю.
У частині 4 статті 77 проекту слова «зміст і вимоги конституційної скарги є очевидно необґрунтованими» замінити словами «відсутнє належне обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України».
 
Відхилено    
    -443- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 77 доповнити частиною п'ятою наступного змісту:
"5. Рішення суду вищої інстанції, який повністю погоджується із рішенням суду нижчестоящої інстанції, в якому застосована певна норма закону, вважається таким, в якому застосована ця норма закону, незалежно від того, чи згадується вона у рішенні суду вищої інстанції."
 
Відхилено    
    -444- Власенко С.В.
Ч. 4 ст. 77 викласти в редакції:
«4. Суд відмовляє у відкритті конституційного провадження, визнавши конституційну скаргу неприйнятною, якщо наявне зловживання правом на подання скарги, або якщо строк для звернення з конституційною скаргою пропущений без наявності визначених цим Законом підстав для його поновлення.».
 
Відхилено    
    -445- Долженков О.В.
Частину четверту статті 77 – виключити.
 
Відхилено    
    -446- Сидорович Р.М.
Частину четверту статті 77 виключити.
 
Відхилено    
    -447- Писаренко В.В.
Частину четверту статті 77 викласти у новій редакції:
«4. Суд відмовляє у відкритті конституційного провадження, визнавши конституційну скаргу неприйнятною у випадку її невідповідності вимогам встановленим частиною першою цієї статті».
 
Відхилено    
    -448- Шпенов Д.Ю.
Частину 4 статті 77 виключити.
 
Відхилено    
    -449- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У статті 77:
частину четверту виключити.
 
Відхилено    
    -450- Левченко Ю.В.
Частину 4 статті 77 глави 11 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -451- Каплін С.М.
Частину четверту статті 77 проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
564. Стаття 78. Забезпечення конституційної скарги
 
-452- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
Статтю 78 виключити
 
Відхилено   Стаття 78. Забезпечення конституційної скарги
 
565. 1. При розгляді конституційної скарги Велика палата, у виняткових випадках, з власної ініціативи може вжити заходів щодо забезпечення конституційної скарги, видавши забезпечувальний наказ, який є виконавчим документом.
 
   1. При розгляді конституційної скарги Велика палата, у виняткових випадках, з власної ініціативи може вжити заходів щодо забезпечення конституційної скарги, видавши забезпечувальний наказ, який є виконавчим документом.
 
566. 2. Підставою для забезпечення конституційної скарги є необхідність запобігти незворотнім наслідкам, що можуть настати у зв'язку з виконанням остаточного судового рішення.
 
   2. Підставою для забезпечення конституційної скарги є необхідність запобігти незворотнім наслідкам, що можуть настати у зв'язку з виконанням остаточного судового рішення.
 
567. 3. Способом забезпечення конституційної скарги є встановлення тимчасової заборони вчиняти певну дію.
 
   3. Способом забезпечення конституційної скарги є встановлення тимчасової заборони вчиняти певну дію.
 
568. 4. Забезпечувальний наказ втрачає чинність з дня ухвалення рішення або постановлення ухвали про закриття конституційного провадження у справі.
 
-453- Пташник В.Ю.
Частину 4 статті 78 проекту доповнити словами «,а також з дня скасування забезпечувального наказу Судом».
 
Відхилено   4. Забезпечувальний наказ втрачає чинність з дня ухвалення рішення або постановлення ухвали про закриття конституційного провадження у справі.
 
    -454- Власенко С.В.
Тимошенко Ю.В.
Ст. 78 викласти в редакції:
«1. При розгляді конституційної скарги Суд може вжити заходів щодо забезпечення конституційної скарги, видавши, за клопотанням учасників конституційного провадження, наказ у випадку, якщо виконання остаточного судового рішення буде пов’язане з обмеженням чи позбавленням волі, передбачатиме сплату коштів, що в 10 і більше разів перевищують суму доходу, в інших випадках, якщо Суд дійде висновку про необхідність захисту конституційних прав і свобод людини.
2. Забезпечувальний наказ видає Сенат одночасно з відкриттям конституційного провадження у справі за конституційною скаргою, а в разі відмови Сенату від розгляду справи на користь Великої палати – Велика палата.».
 
Відхилено    
569. Глава 12. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ (КОНСТИТУЦІЙНОСТІ) ПИТАНЬ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИНЕСЕННЯ НА ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРЕНДУМ ЗА НАРОДНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ
 
-455- Тимошенко Ю.В.
Пропоную виключити з проекту Закону України «Про Конституційний Суд України» (реєстр. № 6427-д), прийнятого за основу 22.06.2017, наступні положення:
Главу 12 «ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ (КОНСТИТУЦІЙНОСТІ) ПИТАНЬ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИНЕСЕННЯ НА ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРЕНДУМ ЗА НАРОДНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ» проекту Закону.
 
Відхилено   Глава 12. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ (КОНСТИТУЦІЙНОСТІ) ПИТАНЬ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИНЕСЕННЯ НА ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРЕНДУМ ЗА НАРОДНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ
 
570. Стаття 79. Спрямування конституційного звернення
 
   Стаття 79. Спрямування конституційного звернення
 
571. 1. Конституційне звернення щодо відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, має бути спрямоване до Суду до проголошення Президентом України всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
 
-456- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 79 доповнити частиною другою наступного змісту:
"2. Конституційне провадження щодо перевірки конституційності питань, які виносяться на всеукраїнський референдум, не може тривати більше одного місяця із дня подання відповідного конституційного звернення."
 
Відхилено   1. Конституційне звернення щодо відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, має бути спрямоване до Суду до проголошення Президентом України всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
 
572. Стаття 80. Предмет розгляду
 
   Стаття 80. Предмет розгляду
 
573. 1. Предметом розгляду справи є питання, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою.
 
   1. Предметом розгляду справи є питання, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою.
 
574. Стаття 81. Участь у конституційному провадженні
 
   Стаття 81. Участь у конституційному провадженні
 
575. 1. У разі розгляду питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, Суд залучає до участі в конституційному провадженні представника або представників ініціативної групи всеукраїнського референдуму.
 
   1. У разі розгляду питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, Суд залучає до участі в конституційному провадженні представника або представників ініціативної групи всеукраїнського референдуму.
 
576. 2. За потреби Суд може залучити до участі в конституційному провадженні представників політичних партій та громадських об'єднань.
 
   2. За потреби Суд може залучити до участі в конституційному провадженні представників політичних партій та громадських об'єднань.
 
577. Стаття 82. Резолютивна частина висновку
 
   Стаття 82. Резолютивна частина висновку
 
578. 1. У резолютивній частині висновку Суд визначає, які питання, що пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, відповідають Конституції України (є конституційними), а які - не відповідають Конституції України (є неконституційними).
 
-457- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 82 доповнити частиною другою наступного змісту:
"2. У випадку визнання питання, яке пропонується до розгляду на всеукраїнському референдумів, такими, що є конституційними, Президент України зобов'язаний у десятиденний строк видати указ про призначення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою."
 
Відхилено   1. У резолютивній частині висновку Суд визначає, які питання, що пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, відповідають Конституції України (є конституційними), а які - не відповідають Конституції України (є неконституційними).
 
    -458- Власенко С.В.
Ч. 1 ст. 82 доповнити новим абзацом:
«Суд визначаючи неконституційність питань, що пропонується винести на всеукраїнський референдум, формує питання, які вважає конституційними зі збереженням змісту запропонованих, якщо підставою визнання їх неконституційними стало їх некоректне формулювання, а їх не відповідність змісту норм Конституції.»
 
Відхилено    
579. Глава 13. АКТИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
   Глава 13. АКТИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
580. Стаття 83. Види актів
 
   Стаття 83. Види актів
 
581. 1. Суд ухвалює рішення, надає висновки, постановляє ухвали, видає забезпечувальні накази.
 
   1. Суд ухвалює рішення, надає висновки, постановляє ухвали, видає забезпечувальні накази.
 
582. 2. Акти з питань, не пов'язаних із конституційним провадженням, Суд ухвалює у формі постанови.
 
   2. Акти з питань, не пов'язаних із конституційним провадженням, Суд ухвалює у формі постанови.
 
583. Стаття 84. Рішення Суду
 
   Стаття 84. Рішення Суду
 
584. 1. Рішення Суду ухвалює:
 
   1. Рішення Суду ухвалює:
 
585. 1) Велика палата - за результатами розгляду справ за конституційними поданнями щодо конституційності законів України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та щодо офіційного тлумачення Конституції України, а також за результатами розгляду справ за конституційними скаргами у разі відмови Сенату в розгляді справи за конституційною скаргою на розсуд Великої палати;
 
   1) Велика палата - за результатами розгляду справ за конституційними поданнями щодо конституційності законів України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та щодо офіційного тлумачення Конституції України, а також за результатами розгляду справ за конституційними скаргами у разі відмови Сенату в розгляді справи за конституційною скаргою на розсуд Великої палати;
 
586. 2) Сенат - за результатами розгляду справ за конституційними скаргами.
 
   2) Сенат - за результатами розгляду справ за конституційними скаргами.
 
587. Стаття 85. Висновок Суду
 
   Стаття 85. Висновок Суду
 
588. 1. Висновок Суду надає Велика палата у справах щодо:
 
   1. Висновок Суду надає Велика палата у справах щодо:
 
589. 1) відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;
 
   1) відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;
 
590. 2) відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
 
-459- Тимошенко Ю.В.
Пропоную виключити з проекту Закону України «Про Конституційний Суд України» (реєстр. № 6427-д), прийнятого за основу 22.06.2017, наступні положення:
п. 2 ч. 1 ст. 85 проекту Закону: «2) відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;».
 
Відхилено   2) відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
 
591. 3) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
 
   3) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
 
592. 4) відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
 
   4) відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
 
593. 5) порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України;
 
   5) порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України;
 
594. 6) відповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України.
 
   6) відповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України.
 
595. Стаття 86. Ухвала Суду
 
   Стаття 86. Ухвала Суду
 
596. 1. Для вирішення питань, пов'язаних із відкриттям, відмовою у відкритті, закриттям провадження у справі, іншими процесуальними діями, клопотаннями, процедурою розгляду справ, Суд постановляє відповідні ухвали.
 
   1. Для вирішення питань, пов'язаних із відкриттям, відмовою у відкритті, закриттям провадження у справі, іншими процесуальними діями, клопотаннями, процедурою розгляду справ, Суд постановляє відповідні ухвали.
 
597. Стаття 87. Забезпечувальний наказ Суду
 
-460- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
Статтю 87 виключити
 
Відхилено   Стаття 87. Забезпечувальний наказ Суду
 
598. 1. У конституційних провадженнях за пунктом 9 частини першої статті 7 цього Закону Суд може видати забезпечувальний наказ про вжиття заходів щодо забезпечення конституційної скарги.
 
   1. У конституційних провадженнях за пунктом 9 частини першої статті 7 цього Закону Суд може видати забезпечувальний наказ про вжиття заходів щодо забезпечення конституційної скарги.
 
599. Стаття 88. Ухвалення рішення і надання висновку Судом
 
   Стаття 88. Ухвалення рішення і надання висновку Судом
 
600. 1. Суд ухвалює рішення і надає висновок іменем України.
 
   1. Суд ухвалює рішення і надає висновок іменем України.
 
601. 2. Суд ухвалює рішення, надає висновок на закритій частині пленарного засідання Сенату, Великої палати поіменним голосуванням суддів Конституційного Суду, які розглядали справу.
 
   2. Суд ухвалює рішення, надає висновок на закритій частині пленарного засідання Сенату, Великої палати поіменним голосуванням суддів Конституційного Суду, які розглядали справу.
 
602. 3. Пропозиції суддів Конституційного Суду до проекту рішення чи висновку ставляться на голосування у порядку надходження.
 
   3. Пропозиції суддів Конституційного Суду до проекту рішення чи висновку ставляться на голосування у порядку надходження.
 
603. 4. Під час ухвалення рішення, надання висновку Суддя не має права утримуватись від голосування.
 
   4. Під час ухвалення рішення, надання висновку Суддя не має права утримуватись від голосування.
 
604. 5. Рішення і висновки Суду підписують окремо судді Конституційного Суду, які голосували на їх підтримку, і судді Конституційного Суду, які голосували проти. Рішення чи висновок Суду є остаточним і не може бути оскарженим.
 
-461- Шпенов Д.Ю.
Перше речення частини 5 статті 88 виключити
 
Відхилено   5. Рішення і висновки Суду підписують окремо судді Конституційного Суду, які голосували на їх підтримку, і судді Конституційного Суду, які голосували проти. Рішення чи висновок Суду є остаточним і не може бути оскарженим.
 
605. Суддя Конституційного Суду обов'язково підписує рішення чи висновок Суду.
 
   Суддя Конституційного Суду обов'язково підписує рішення чи висновок Суду.
 
606. 6. Суд надсилає рішення, висновок учаснику конституційного провадження не пізніше наступного робочого дня після ухвалення рішення чи надання висновку.
 
   6. Суд надсилає рішення, висновок учаснику конституційного провадження не пізніше наступного робочого дня після ухвалення рішення чи надання висновку.
 
607. Стаття 89. Вимоги до рішення Суду
 
   Стаття 89. Вимоги до рішення Суду
 
608. 1. Рішення Суду містить:
 
   1. Рішення Суду містить:
 
609. 1) вступну частину із зазначенням:
 
   1) вступну частину із зазначенням:
 
610. а) найменування рішення, дати і місця його ухвалення, номера;
 
   а) найменування рішення, дати і місця його ухвалення, номера;
 
611. б) органу, який його ухвалив;
 
   б) органу, який його ухвалив;
 
612. в) складу суддів Конституційного Суду, які розглядали справу;
 
   в) складу суддів Конституційного Суду, які розглядали справу;
 
613. г) переліку учасників конституційного провадження;
 
   г) переліку учасників конституційного провадження;
 
614. 2) описову частину із зазначенням:
 
   2) описову частину із зазначенням:
 
615. а) вимог конституційного подання, конституційної скарги;
 
   а) вимог конституційного подання, конституційної скарги;
 
616. б) повної назви, дати ухвалення, порядкового номера акта, конституційність якого оспорюється, назви органу або посадової особи, які ухвалили акт, що є предметом розгляду в Суді;
 
   б) повної назви, дати ухвалення, порядкового номера акта, конституційність якого оспорюється, назви органу або посадової особи, які ухвалили акт, що є предметом розгляду в Суді;
 
617. 3) мотивувальну частину із зазначенням положень Конституції України, відповідно до яких Суд обґрунтовує своє рішення;
 
   3) мотивувальну частину із зазначенням положень Конституції України, відповідно до яких Суд обґрунтовує своє рішення;
 
618. 4) резолютивну частину із зазначенням:
 
   4) резолютивну частину із зазначенням:
 
619. а) акта (його окремих положень), що його Суд визнав конституційним чи неконституційним, -у справі щодо конституційності акта (його окремих положень);
 
   а) акта (його окремих положень), що його Суд визнав конституційним чи неконституційним, -у справі щодо конституційності акта (його окремих положень);
 
620. б) офіційного тлумачення положення Конституції України, щодо якого було подано конституційне подання, -у справі щодо офіційного тлумачення Конституції України;
 
   б) офіційного тлумачення положення Конституції України, щодо якого було подано конституційне подання, -у справі щодо офіційного тлумачення Конституції України;
 
621. в) того, що рішення Суду є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено;
 
   в) того, що рішення Суду є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено;
 
622. г) джерела, в якому рішення Суду має бути опубліковано.
 
   г) джерела, в якому рішення Суду має бути опубліковано.
 
623. 2. Під час розгляду справи щодо конституційності акта про набрання міжнародним договором чинності для України Суд у резолютивній частині вказує на юридичні наслідки для України у разі визнання акта неконституційним.
 
   2. Під час розгляду справи щодо конституційності акта про набрання міжнародним договором чинності для України Суд у резолютивній частині вказує на юридичні наслідки для України у разі визнання акта неконституційним.
 
624. 3. Якщо Суд, розглядаючи справу за конституційною скаргою, визнав закон України (його положення) таким, що відповідає Конституції України, але одночасно виявив, що суд застосував закон України (його положення), витлумачивши його у спосіб, що не відповідає Конституції України, то Конституційний Суд вказує на це у резолютивній частині рішення.
 
-462- Пташник В.Ю.
У частині 3 статті 89 проекту слова «суд застосував закон України (його положення), витлумачивши його у спосіб, що не відповідає Конституції України, то Конституційний Суд вказує на це у резолютивній частині рішення» замінити словами «в остаточному судовому рішенні у справі суб'єкта права на конституційну скаргу закон України (його положення) було витлумачено у спосіб, що не відповідає Конституції України, то Суд вказує на це у резолютивній частині рішення. Така вказівка є підставою для подальшого перегляду остаточного судового рішення в порядку, передбаченому законодавством України».
 
Відхилено   3. Якщо Суд, розглядаючи справу за конституційною скаргою, визнав закон України (його положення) таким, що відповідає Конституції України, але одночасно виявив, що суд застосував закон України (його положення), витлумачивши його у спосіб, що не відповідає Конституції України, то Конституційний Суд вказує на це у резолютивній частині рішення.
 
    -463- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину третю статті 89 доповнити реченням наступного змісту:
"Такий висновок є підставою для перегляду судового рішення за винятковими обставинами."
 
Відхилено    
625. Стаття 90. Вимоги до висновку Суду
 
   Стаття 90. Вимоги до висновку Суду
 
626. 1. Висновок Суду містить:
 
   1. Висновок Суду містить:
 
627. 1) вступну частину із зазначенням:
 
   1) вступну частину із зазначенням:
 
628. а) найменування висновку, дати і місця його надання, номера;
 
   а) найменування висновку, дати і місця його надання, номера;
 
629. б) того, що висновок надає Велика палата;
 
   б) того, що висновок надає Велика палата;
 
630. в) складу суддів Конституційного Суду, які розглядали справу;
 
   в) складу суддів Конституційного Суду, які розглядали справу;
 
631. г) переліку учасників конституційного провадження;
 
   г) переліку учасників конституційного провадження;
 
632. 2) описову частину із зазначенням вимог, викладених у конституційному зверненні;
 
   2) описову частину із зазначенням вимог, викладених у конституційному зверненні;
 
633. 3) мотивувальну частину із зазначенням положень Конституції України, відповідно до яких Суд обґрунтовує висновок;
 
   3) мотивувальну частину із зазначенням положень Конституції України, відповідно до яких Суд обґрунтовує висновок;
 
634. 4) резолютивну частину із зазначенням:
 
   4) резолютивну частину із зазначенням:
 
635. а) положень міжнародного договору, які Суд визнає конституційними чи неконституційними, -у справі щодо конституційності чинного міжнародного договору України або того міжнародного договору, що вноситься до Верховної Ради України для надання згоди на його обов'язковість;
 
   а) положень міжнародного договору, які Суд визнає конституційними чи неконституційними, -у справі щодо конституційності чинного міжнародного договору України або того міжнародного договору, що вноситься до Верховної Ради України для надання згоди на його обов'язковість;
 
636. б) питань, які Суд визнає конституційними чи неконституційними, -у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
 
-464- Тимошенко Ю.В.
Пропоную виключити з проекту Закону України «Про Конституційний Суд України» (реєстр. № 6427-д), прийнятого за основу 22.06.2017, наступні положення:
пп. б) п. 4 ч. 1 ст. 90 проекту Закону: «б) питань, які Суд визнає конституційними чи неконституційними, – у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;».
 
Відхилено   б) питань, які Суд визнає конституційними чи неконституційними, -у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
 
637. в) того, чи була додержана конституційна процедура розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, -у справі щодо додержання такої процедури;
 
   в) того, чи була додержана конституційна процедура розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, -у справі щодо додержання такої процедури;
 
638. г) положень законопроекту, які відповідають вимогам статей 157 і 158 Конституції України, і положень, які не відповідають таким вимогам, -у справі щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
 
   г) положень законопроекту, які відповідають вимогам статей 157 і 158 Конституції України, і положень, які не відповідають таким вимогам, -у справі щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
 
639. ґ) того, чи порушила Верховна Рада Автономної Республіки Крим Конституцію України або закони України, -у справі про порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України;
 
   ґ) того, чи порушила Верховна Рада Автономної Республіки Крим Конституцію України або закони України, -у справі про порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України;
 
640. д) нормативно-правового акта Верховної Ради Автономної Республіки Крим (його окремих положень), який Суд визнає таким, що відповідає Конституції України та законам України, чи таким, що не відповідає Конституції України та законам України, -у справі щодо відповідності нормативно-правового акта Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України;
 
   д) нормативно-правового акта Верховної Ради Автономної Республіки Крим (його окремих положень), який Суд визнає таким, що відповідає Конституції України та законам України, чи таким, що не відповідає Конституції України та законам України, -у справі щодо відповідності нормативно-правового акта Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України;
 
641. е) того, що висновок Суду є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено;
 
   е) того, що висновок Суду є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено;
 
642. є) джерела, в якому висновок Суду має бути опубліковано.
 
   є) джерела, в якому висновок Суду має бути опубліковано.
 
643. Стаття 91. Визначення Судом строку втрати чинності актом (його окремими положеннями)
 
-465- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 91 викласти у наступній редакції:
"Стаття 91. Визначення Судом строку втрати чинності актом (його окремими положеннями)
1. Закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом рішення про їх неконституційність."
 
Відхилено   Стаття 91. Визначення Судом строку втрати чинності актом (його окремими положеннями)
 
644. 1. Закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення.
 
-466- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 91 проекту частиною 2 такого змісту:
«2. У Суді ведеться реєстр законів України (їх окремих положень), інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які Суд визнав неконституційними.».
 
Відхилено   1. Закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення.
 
    -467- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 91 проекту частиною 3 такого змісту:
«3. Зміна юридичної позиції Суду не впливає на юридичну силу та правові наслідки ухвалених ним раніше рішень.».
 
Відхилено    
    -468- Власенко С.В.
У ч. 1 ст. 91 слова: «якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення.» - виключити.
 
Відхилено    
    -469- Сидорович Р.М.
У статті 91 додати частину другу наступного змісту:
«2. У Суді ведеться Перелік законів України, інших актів або їх окремих положень, які Суд визнав неконституційними. Перелік законів України, інших актів або їх окремих положень, які Суд визнав неконституційними, є публічним та загальнодоступним. Відомості, що підлягають внесенню до Переліку законів України, інших актів або їх окремих положень, які Суд визнав неконституційними, включаються до нього не пізніше дня, наступного за днем прийняття рішення про визнання акта (його окремого положення) неконституційним. Порядок ведення Переліку законів України, інших актів або їх окремих положень, які Суд визнав неконституційними, затверджує Суд на своєму засіданні. Інформація, внесена до Переліку законів України, інших актів або їх окремих положень, які Суд визнав неконституційними, є відкритою на офіційному веб-сайті Суду».
 
Відхилено    
    -470- Яценко А.В.
У розділі ІІ Законопроекту:
1. Статтю 91 доповнити частиною другою такого змісту:
«2. При визнанні Законів, інших актів або їх окремих положень неконституційними, діючими визнаються ті Закони, акти або їх окремих положення, які діяли до набрання чинності Законів, інших актів або їх окремих положень, що визнані неконституційними.»
 
Відхилено    
645. Стаття 92. Юридична позиція Конституційного Суду
 
   Стаття 92. Юридична позиція Конституційного Суду
 
646. 1. Юридичну позицію Конституційний Суд викладає у мотивувальній та/або резолютивній частині рішення, висновку. Юридична позиція Суду може міститись в ухвалах про відмову у відкритті конституційного провадження у справі та про закриття конституційного провадження у справі, постановлених Сенатом чи Великою палатою.
 
   1. Юридичну позицію Конституційний Суд викладає у мотивувальній та/або резолютивній частині рішення, висновку. Юридична позиція Суду може міститись в ухвалах про відмову у відкритті конституційного провадження у справі та про закриття конституційного провадження у справі, постановлених Сенатом чи Великою палатою.
 
647. 2. Конституційний Суд може розвивати і конкретизувати юридичну позицію Суду у своїх наступних актах, змінювати юридичну позицію Суду в разі суттєвої зміни нормативного регулювання, яким керувався Суд, при висловленні такої позиції, або за наявності об’єктивних підстав необхідності покращення захисту конституційних прав і свобод з урахуванням міжнародних зобов'язань України та за умови обґрунтування такої зміни в акті Суду.
 
-471- Власенко С.В.
Ч. 2 ст. 92 викласти в редакції: «2. Суд може розвивати і конкретизувати правову позицію Суду у своїх наступних актах. Суд не має повноважень здійснювати перегляд своїх попередніх рішень.».
 
Відхилено      
    -472- Долженков О.В.
У статті 92:
а) частину другу – виключити.
 
Враховано    
    -473- Дерев'янко Ю.Б.
У частині другій статті 92 слова «або за наявності об'єктивних підстав необхідності покращення захисту конституційних прав ісвобод з урахуванням міжнародних зобов'язань України та за умови обґрунтування такої зміни в акті Суду» виключити.
 
Враховано частково    
    -474- Писаренко В.В.
Частину другу статті 92 виключити.
Частину третю статті 92 вважати частиною другою.
 
Враховано частково    
    -475- Шкрум А.І.
У пункті другому частини другої статті 92 слова «нормативного регулювання» замінити словами «законодавства».
 
Відхилено    
    -476- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У статті 92:
частину другу виключити.
 
Враховано    
648. 3. Якщо під час розгляду справи Сенатом виникає питання зміни юридичної позиції Суду, Сенат відмовляється від розгляду справи на розсуд Великої палати в порядку, визначеному статтею 68 цього Закону.
 
-477- Власенко С.В.
Ч. 3 ст. 92 – виключити.
 
Враховано      
    -478- Долженков О.В.
У статті 92:
б) частину третю – виключити.
 
Враховано    
    -479- Паламарчук М.П.
Статтю 92 доповнити новою частиною такого змісту:
„4. З метою забезпечення стабільності правової системи Суд у своєму рішенні, висновку може зазначити про застосування викладеної ним юридичної позиції як обґрунтування неконституційності лише щодо законів, інших актів, прийнятих після дня ухвалення Судом рішення, висновку, в якому викладена юридична позиція».
 
Відхилено    
    -480- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У статті 92:
частину третю виключити.
 
Враховано    
649. Стаття 93. Окрема думка Судді
 
   Стаття 93. Окрема думка Судді
 
650. 1. Суддя, який підписав рішення, висновок, ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі або про закриття конституційного провадження, може викласти окрему думку в строки, встановлені Регламентом.
 
-481- Добродомов Д.Є.
У ч. 1 ст. 93 слова «в строки, встановлені Регламентом» замінити на «у семиденний строк.».
 
Відхилено   1. Суддя, який підписав рішення, висновок, ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі або про закриття конституційного провадження, може викласти окрему думку в строки, встановлені Регламентом.
 
651. 2. Суддя викладає окрему думку в письмовій формі, що додається до відповідного акта Суду та без зволікання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Суду.
 
-482- Добродомов Д.Є.
У ч. 2 ст. 93 слова «без зволікання» замінити на «не пізніше наступного робочого дня».
 
Відхилено   2. Суддя викладає окрему думку в письмовій формі, що додається до відповідного акта Суду та без зволікання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Суду.
 
    -483- Сидорович Р.М.
У частині другій статті 91 слова «без зволікання» замінити словами «не пізніше наступного робочого дня».
 
Відхилено    
652. Стаття 94. Офіційне оприлюднення та опублікування актів Суду
 
   Стаття 94. Офіційне оприлюднення та опублікування актів Суду
 
653. 1. Оприлюднення всіх актів Суду за результатами конституційного провадження здійснюється на офіційному веб-сайті Суду або в окремих випадках за ухвалою Суду - в Залі засідань Суду, але не пізніше наступного робочого дня після їх ухвалення. Опублікування акта Суду разом з окремою думкою Судді здійснюється у "Віснику Конституційного Суду України" та інших офіційних друкованих виданнях України.
 
   1. Оприлюднення всіх актів Суду за результатами конституційного провадження здійснюється на офіційному веб-сайті Суду або в окремих випадках за ухвалою Суду - в Залі засідань Суду, але не пізніше наступного робочого дня після їх ухвалення. Опублікування акта Суду разом з окремою думкою Судді здійснюється у "Віснику Конституційного Суду України" та інших офіційних друкованих виданнях України.
 
654. 2. Процедуру і порядок офіційного оприлюднення актів Суду в Залі засідань Суду та на офіційному веб-сайті Суду встановлює Регламент.
 
-484- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 94 доповнити частиною третьою наступного змісту:
"3. При оприлюднені акту Суду обов'язково зазначається, хто із суддів підтримав даний Акт, а хто голосував Проти."
 
Відхилено   2. Процедуру і порядок офіційного оприлюднення актів Суду в Залі засідань Суду та на офіційному веб-сайті Суду встановлює Регламент.
 
    -485- Левченко Ю.В.
Статтю 94 глави 13 Законопроекту доповнити частиною 3 такого змісту:
«3. У Суді ведеться реєстр законів України (їх окремих положень), які Суд визнав неконституційними, з посиланням на рішення Суду, яким було визнано закон України (його окремі положення) неконституційними.
Реєстр розміщується на офіційному сайті Суду та є відкритим для доступу.
Інформація щодо визнання неконституційним закону України (його окремого положення) вноситься в реєстр протягом п’яти днів з дня ухвалення Судом рішення про його неконституційність.».
 
Відхилено    
655. Стаття 95. Усунення описок у тексті акта Суду і роз'яснення порядку виконання актів Суду
 
   Стаття 95. Усунення описок у тексті акта Суду і роз'яснення порядку виконання актів Суду
 
656. 1. Суд після офіційного оприлюднення акта Суду може з власної ініціативи або за заявою учасника конституційного провадження, який брав участь у справі, усунути допущені у відповідному акті описки.
 
   1. Суд після офіційного оприлюднення акта Суду може з власної ініціативи або за заявою учасника конституційного провадження, який брав участь у справі, усунути допущені у відповідному акті описки.
 
657. 2. Суд за клопотанням учасника конституційного провадження, який брав участь у справі, може роз'яснити порядок виконання рішення, висновку Суду.
 
   2. Суд за клопотанням учасника конституційного провадження, який брав участь у справі, може роз'яснити порядок виконання рішення, висновку Суду.
 
658. Після отримання відповідного клопотання Суддя-доповідач упродовж одного місяця здійснює підготовку питання до розгляду на засіданні Суду.
 
   Після отримання відповідного клопотання Суддя-доповідач упродовж одного місяця здійснює підготовку питання до розгляду на засіданні Суду.
 
659. 3. Про усунення описок або про роз'яснення порядку виконання рішення, висновку Суду постановляється ухвала, яка є складовою відповідного рішення, висновку Суду.
 
   3. Про усунення описок або про роз'яснення порядку виконання рішення, висновку Суду постановляється ухвала, яка є складовою відповідного рішення, висновку Суду.
 
660. Стаття 96. Ухвалення Регламенту, інших актів, що регламентують організацію роботи Суду, та внесення змін до них
 
-486- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 96 виключити.
 
Відхилено   Стаття 96. Ухвалення Регламенту, інших актів, що регламентують організацію роботи Суду, та внесення змін до них
 
    -487- Дерев'янко Ю.Б.
Статтю 96 виключити.
 
Відхилено    
    -488- Паламарчук М.П.
У статті 96:
а) у назві статті слова „інших актів, що регламентують організацію роботи Суду» вилучити, а слово „них» замінити на „нього».
 
Відхилено    
661. 1. Суд ухвалює Регламент та зміни до нього на спеціальному пленарному засіданні.
 
   1. Суд ухвалює Регламент та зміни до нього на спеціальному пленарному засіданні.
 
662. Регламент чи зміни до нього є ухваленими, якщо за це проголосували щонайменше дві третини від конституційного складу Суду.
 
   Регламент чи зміни до нього є ухваленими, якщо за це проголосували щонайменше дві третини від конституційного складу Суду.
 
663. Інші акти Суду, що регламентують організацію його роботи, Суд ухвалює на засіданні більшістю голосів присутніх.
 
-489- Паламарчук М.П.
У статті 96:
абзац третій частини першої вилучити.
 
Відхилено   Інші акти Суду, що регламентують організацію його роботи, Суд ухвалює на засіданні більшістю голосів присутніх.
 
664. 2. Суд оприлюднює Регламент на своєму офіційному веб-сайті та опубліковує його у "Віснику Конституційного Суду України".
 
-490- Добродомов Д.Є.
Ч. 2 ст. 96 викласти у такій редакції:
«2. Суд оприлюднює Регламент на своєму офіційному веб-сайті не пізніше наступного робочого дня після ухвалення та опубліковує його у "Віснику Конституційного Суду України".».
 
Відхилено   2. Суд оприлюднює Регламент на своєму офіційному веб-сайті та опубліковує його у "Віснику Конституційного Суду України".
 
665. 3. Зміни до Регламенту Суд оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті із зазначенням дати набрання ними чинності.
 
-491- Добродомов Д.Є.
Абз. 1 ч. 3 ст. 96 викласти у такій редакції:
«3. Зміни до Регламенту Суд оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті не пізніше наступного робочого дня після ухвалення із зазначенням дати набрання ними чинності.».
 
Відхилено   3. Зміни до Регламенту Суд оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті із зазначенням дати набрання ними чинності.
 
666. За потреби Суд оприлюднює зміни до Регламенту із застереженням щодо порядку їх застосування до проваджень, які було відкрито на момент ухвалення змін, та до поданих до Суду звернень, які Суд не розглянув.
 
-492- Шпенов Д.Ю.
В частині 3 статті 96 виключити слова «За потреби».
 
Відхилено   За потреби Суд оприлюднює зміни до Регламенту із застереженням щодо порядку їх застосування до проваджень, які було відкрито на момент ухвалення змін, та до поданих до Суду звернень, які Суд не розглянув.
 
667. Глава 14. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТА ВИСНОВКІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
   Глава 14. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТА ВИСНОВКІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
668. Стаття 97. Порядок виконання рішень та висновків Суду
 
   Стаття 97. Порядок виконання рішень та висновків Суду
 
669. 1. Суд у рішенні, висновку може встановити порядок і строки їх виконання, а також зобов'язати відповідні державні органи забезпечити контроль за виконанням рішення, додержанням висновку.
 
   1. Суд у рішенні, висновку може встановити порядок і строки їх виконання, а також зобов'язати відповідні державні органи забезпечити контроль за виконанням рішення, додержанням висновку.
 
670. 2. Суд може вимагати від відповідних органів письмове підтвердження виконання рішення, додержання висновку.
 
   2. Суд може вимагати від відповідних органів письмове підтвердження виконання рішення, додержання висновку.
 
671. Стаття 98. Відповідальність за невиконання актів Суду
 
   Стаття 98. Відповідальність за невиконання актів Суду
 
672. 1. За невиконання рішень та недодержання висновків Суду настає відповідальність згідно із законом.
 
-493- Власенко С.В.
Ч. 1 ст. 98 викласти в редакції:
«1. Регламент Конституційного Суду України затверджується Верховною Радою України. Внесення змін до Регламенту Суду здійснюється шляхом прийняття окремого закону, який розглядається Верховною Радою України не частіше одного разу протягом сесії. Суд ухвалює на засіданні більшістю голосів присутніх інші організаційно-розпорядчі акти відповідно до вимог цього Закону та Регламенту.».
 
Відхилено   1. За невиконання рішень та недодержання висновків Суду настає відповідальність згідно із законом.
 
673. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
674. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
675. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
676. 2. З набранням чинності цим Законом пленарні засідання, спеціальні пленарні засідання Суду ведуться в порядку, встановленому цим Законом.
 
   2. З набранням чинності цим Законом пленарні засідання, спеціальні пленарні засідання Суду ведуться в порядку, встановленому цим Законом.
 
677. 3. Конституційну скаргу може бути подано, якщо остаточне судове рішення у справі особи набрало законної сили не раніше 30 вересня 2016 року.
 
-494- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У пункті 3 Прикінцевих положень:
в абзаці 1 слова « не раніше 30 вересня 2016 року» замінити словами після слів «не раніше 30 вересня» цифру «2016» замінити на цифру «2015».
 
Відхилено   3. Конституційну скаргу може бути подано, якщо остаточне судове рішення у справі особи набрало законної сили не раніше 30 вересня 2016 року.
 
678. Конституційна скарга, подана до набрання чинності цим Законом, щодо справи, остаточне судове рішення у якій набрало законної сили раніше 30 вересня 2016 року, повертається Секретаріатом Конституційного Суду суб’єкту права на конституційну скаргу без розгляду у десятиденний строк з дня набрання чинності цим Законом.
 
-495- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У пункті 3 Прикінцевих положень:
в абзаці 2 після слів «набрало законної сили раніше 30 вересня» цифру «2016» замінити на цифру «2015».
 
Відхилено   Конституційна скарга, подана до набрання чинності цим Законом, щодо справи, остаточне судове рішення у якій набрало законної сили раніше 30 вересня 2016 року, повертається Секретаріатом Конституційного Суду суб’єкту права на конституційну скаргу без розгляду у десятиденний строк з дня набрання чинності цим Законом.
 
679. До конституційної скарги, поданої до набрання чинності цим Законом, щодо справи, остаточне судове рішення у якій набрало законної сили у період з 30 вересня 2016 року до набрання чинності цим Законом, строк, передбачений пунктом 2 частини першої статті 77 цього Закону не застосовується.
 
-496- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У пункті 3 Прикінцевих положень:
в абзаці 3 після слів «набрало законної сили у період з 30 вересня» цифру «2016» замінити на цифру «2015».
 
Відхилено   До конституційної скарги, поданої до набрання чинності цим Законом, щодо справи, остаточне судове рішення у якій набрало законної сили у період з 30 вересня 2016 року до набрання чинності цим Законом, строк, передбачений пунктом 2 частини першої статті 77 цього Закону не застосовується.
 
680. Конституційна скарга, щодо справи, остаточне судове рішення у якій набрало законної сили у період з 30 вересня 2016 року до набрання чинності цим Законом, може бути подана у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом.
 
-497- Шпенов Д.Ю.
В пункті 3 «Прикінцеві положення» слова «тримісячний строк» замінити на «шестимісячний строк».
 
Відхилено   Конституційна скарга, щодо справи, остаточне судове рішення у якій набрало законної сили у період з 30 вересня 2016 року до набрання чинності цим Законом, може бути подана у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом.
 
    -498- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У пункті 3 Прикінцевих положень:
в абзаці 4 після слів «набрало законної сили у період з 30 вересня» цифру «2016» замінити на цифру «2015».
 
Відхилено    
    -499- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У пункті 3 Прикінцевих положень:
додати абзац 5 такого змісту:
«Об’єднані територіальні громади можуть подавати конституційні скарги після внесення відповідних змін до Конституції України.».
 
Відхилено    
681. 4. Якщо конституційна скарга, подана до набрання чинності цим Законом, не відповідає його вимогам, Секретаріат Конституційного Суду повідомляє суб'єкту права на конституційну скаргу про можливість приведення такої конституційної скарги у відповідність до вимог цього Закону протягом трьох місяців з дня набрання ним чинності.
 
   4. Якщо конституційна скарга, подана до набрання чинності цим Законом, не відповідає його вимогам, Секретаріат Конституційного Суду повідомляє суб'єкту права на конституційну скаргу про можливість приведення такої конституційної скарги у відповідність до вимог цього Закону протягом трьох місяців з дня набрання ним чинності.
 
682. Не приведена у відповідність до вимог цього Закону конституційна скарга повертається Секретаріатом Конституційного Суду суб’єкту права на конституційну скаргу без розгляду у десятиденний строк після закінчення строку, визначеного абзацом першим цього пункту.
 
   Не приведена у відповідність до вимог цього Закону конституційна скарга повертається Секретаріатом Конституційного Суду суб’єкту права на конституційну скаргу без розгляду у десятиденний строк після закінчення строку, визначеного абзацом першим цього пункту.
 
683. 5. Суд упродовж одного місяця з дня офіційного опублікування цього Закону ухвалює Регламент та утворює сенати у порядку, встановленому цим Законом.
 
-500- Власенко С.В.
П. 5 розділу 3 – виключити.
 
Відхилено   5. Суд упродовж трьох місяців з дня офіційного опублікування цього Закону ухвалює Регламент та утворює сенати у порядку, встановленому цим Законом.
 
    -501- Дерев'янко Ю.Б.
Пункт 5 Розділу ІІІ «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» виключити.
 
Відхилено    
    -502- Паламарчук М.П.
У підпункті 5 пункту 9 Прикінцеві положення слова „одного місяця» замінити на слова „трьох місяців».
 
Враховано    
684. 6. Порядок відбору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду та призначення суддів Конституційного Суду, визначений статтями 12 - 15 цього Закону, не застосовується до суддів Конституційного Суду, призначених до набрання чинності цим Законом.
 
   6. Порядок відбору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду та призначення суддів Конституційного Суду, визначений статтями 12 - 15 цього Закону, не застосовується до суддів Конституційного Суду, призначених до набрання чинності цим Законом.
 
685. Про початок конкурсу для відбору кандидатур на посади суддів Конституційного Суду, які є вакантними на день набрання чинності цим Законом та які стануть вакантними з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 149-1 Конституції України, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом, оголошується на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Ради суддів України не пізніше одного місяця з дня набрання чинності цим Законом.
 
-503- Яніцький В.П.
У абзаці другому пункту 6 Розділу ІІІ «Прикінцеві положення» слова «одного місяця» замінити словами «трьох місяців».
 
Враховано   Про початок конкурсу для відбору кандидатур на посади суддів Конституційного Суду, які є вакантними на день набрання чинності цим Законом та які стануть вакантними з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 149-1 Конституції України, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом, оголошується на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Ради суддів України не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом.
 
686. 7. Суддя Конституційного Суду, призначений на посаду до набрання чинності цим Законом, має право на відставку відповідно до законодавства, що діяло на день його призначення.
 
-504- Пинзеник В.М.
Частину сьому розділу ІІІ «Прикінцеві положення» виключити.
 
Відхилено   7. Суддя Конституційного Суду, призначений на посаду до набрання чинності цим Законом, має право на відставку відповідно до законодавства, що діяло на день його призначення.
 
687. У цьому разі до стажу роботи, що дає судді Конституційного Суду України право на відставку і виплату вихідної допомоги, зараховується також стаж іншої практичної, наукової, педагогічної роботи за фахом та стаж державної служби.
 
-505- Власенко С.В.
П. 7 розділу 3 доповнити новим абзацом:
#102628
 
Відхилено   У цьому разі до стажу роботи, що дає судді Конституційного Суду України право на відставку і виплату вихідної допомоги, зараховується також стаж іншої практичної, наукової, педагогічної роботи за фахом та стаж державної служби.
 
    -506- Ківалов С.В.
В абзаці другому частини сьомої Розділу ІІІ «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» після слова «наукової» доповнити словом «науково-педагогічної».
 
Відхилено    
688. 8. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про Конституційний Суд України" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 49, ст. 272 із наступними змінами).
 
   8. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про Конституційний Суд України" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 49, ст. 272 із наступними змінами).
 
689. 9. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   9. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
690. 1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
   1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
691. а) у статті 185-3:
 
   а) у статті 185-3:
 
692. назву доповнити словами «або Конституційного Суду України»;
 
   назву доповнити словами «або Конституційного Суду України»;
 
693. доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
   доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
694. "Неповага до Конституційного Суду України з боку перекладача, свідка, спеціаліста, експерта, інших учасників конституційного провадження, залучених Конституційним Судом України до участі у справі, що виразилась у злісному ухиленні від явки на засідання, пленарне засідання Сенату, Великої палати Конституційного Суду України або в непідкоренні цих та інших осіб розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час таких засідань, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до Конституційного Суду України, -
 
-507- Паламарчук М.П.
Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 9 Прикінцеві положення викласти в такій редакції:
„Неповага до Конституційного Суду України з боку учасників конституційного провадження, осіб, залучених до участі у конституційному провадженні, що виявилась у злісному ухиленні від явки на засідання, пленарне засідання Сенату, Великої палати Конституційного Суду України або в непідкоренні цих та інших осіб розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час таких засідань, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до Конституційного Суду України, або перешкоджання проведенню засідання –».
 
Відхилено   "Неповага до Конституційного Суду України з боку учасників конституційного провадження, перекладача, свідка, спеціаліста, експерта, інших учасників конституційного провадження, залучених Конституційним Судом України до участі у справі, що виразилась у злісному ухиленні від явки на засідання, пленарне засідання Сенату, Великої палати Конституційного Суду України або в непідкоренні цих та інших осіб розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час таких засідань, а так само вчинення будь-яких дій, які свідчать про явну зневагу до Конституційного Суду України іншими присутніми на пленарному засіданні особами (крім суддів Конституційного Суду України),-
 
695. тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
-508- Шкрум А.І.
У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122 із наступними змінами):
1) у останньому абзаці статті 185-3 слова «від двадцяти до ста» замінити словами «від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти».
 
Відхилено   тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
    -509- Логвинський Г.В.
В абзаці п’ятому підпункті «а» пункту 1 частини 9, слова «від двадцяти до ста» замінити словами «від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти».
 
Відхилено    
696. б) доповнити статтею 188-49 такого змісту:
 
   б) доповнити статтею 188-49 такого змісту:
 
697. "Стаття 188-49. Невиконання законних вимог судді Конституційного Суду України, Колегії суддів, Сенату, Великої палати Конституційного Суду України
 
   "Стаття 188-49. Невиконання законних вимог судді Конституційного Суду України, Колегії суддів, Сенату, Великої палати Конституційного Суду України
 
698. Ненадання інформації або надання завідомо недостовірних документів, матеріалів, іншої недостовірної інформації на запит судді Конституційного Суду України, Колегії суддів, Сенату, Великої палати Конституційного Суду України -
 
   Ненадання інформації або надання завідомо недостовірних документів, матеріалів, іншої недостовірної інформації на запит судді Конституційного Суду України, Колегії суддів, Сенату, Великої палати Конституційного Суду України -
 
699. тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-510- Шкрум А.І.
У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122 із наступними змінами):
у другому абзаці статті 188-49 слова «від двадцяти до ста» замінити словами «від ста до двохсот п’ятдесяти».
 
Відхилено   тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -511- Логвинський Г.В.
В абзаці четвертому підпункті «б» пункту 1 частини 9, слова «від двадцяти до ста» замінити словами «від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти».
 
Відхилено    
700. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
 
   Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
 
701. тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
-512- Шкрум А.І.
У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122 із наступними змінами):
у четвертому абзаці статті 188-49 слова «від ста до двохсот» замінити словами «від двохсот до трьохсот».
 
Відхилено   тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
    -513- Логвинський Г.В.
В абзаці шостому підпункті «б» пункту 1 частини 9, слова «від ста до двохсот» замінити словами «від ста п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти».
 
Відхилено    
702. в) статтю 221 після цифр «188-48» доповнити цифрами «188-49»;
 
   в) статтю 221 після цифр «188-48» доповнити цифрами «188-49»;
 
703. г) у частині першій статті 255:
 
   г) у частині першій статті 255:
 
704. пункт 7-1 викласти в такій редакції:
 
   пункт 7-1 викласти в такій редакції:
 
705. «7-1) судовий розпорядник (частини перша, друга, третя та п’ята статті 185-3) «;
 
   «7-1) судовий розпорядник (частини перша, друга, третя та п’ята статті 185-3) «;
 
706. доповнити пунктом 9-5 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 9-5 такого змісту:
 
707. «9-5) уповноважені особи Секретаріату Конституційного Суду України (стаття 188-49)»;
 
   «9-5) уповноважені особи Секретаріату Конституційного Суду України (стаття 188-49)»;
 
708. 2) пункт 5 частини другої статті 112 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56) викласти в такій редакції:
 
   2) пункт 5 частини другої статті 112 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56) викласти в такій редакції:
 
709. "5) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону України, іншого акта (їх окремих положень) або надане Конституційним Судом України офіційне тлумачення положень Конституції України, що є відмінним від того, як їх застосував суд при вирішенні справи";
 
-514- Пташник В.Ю.
Абзац 2 підпункту 2 пункту 9 Прикінцевих положень після слів «іншого акта (їх окремих положень)» доповнити словами «,неконституційність способу застосування закону України».
 
Відхилено   "5) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону України, іншого акта (їх окремих положень) або надане Конституційним Судом України офіційне тлумачення положень Конституції України, що є відмінним від того, як їх застосував суд при вирішенні справи";
 
    -515- Шкрум А.І.
У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст.56):
у пункті п’ятому абзацу другого статті 112 слова «акт» замінити словами «правовий акт».
 
Відхилено    
710. 3) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
   3) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
711. а) абзац перший частини першої статті 344 після слів "члена Кабінету Міністрів України" доповнити словами "Голову Конституційного Суду України, суддю Конституційного Суду України";
 
   а) абзац перший частини першої статті 344 після слів "члена Кабінету Міністрів України" доповнити словами "Голову Конституційного Суду України, суддю Конституційного Суду України";
 
712. б) абзац перший частини четвертої статті 382 доповнити словами "рішення Конституційного Суду України та умисне недодержання нею висновку Конституційного Суду України";
 
   б) абзац перший частини четвертої статті 382 доповнити словами "рішення Конституційного Суду України та умисне недодержання нею висновку Конституційного Суду України";
 
713. в) абзац перший частини першої статті 384 після слів "в суді" доповнити словами "або під час конституційного провадження у Конституційному Суді України";
 
   в) абзац перший частини першої статті 384 після слів "в суді" доповнити словами "або під час конституційного провадження у Конституційному Суді України";
 
714. г) абзац перший частини першої статті 385 після слів "у суді" доповнити словами "Конституційному Суді України";
 
   г) абзац перший частини першої статті 385 після слів "у суді" доповнити словами "Конституційному Суді України";
 
715. 4) пункт 4 частини другої статті 361 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492) викласти в такій редакції:
 
   4) пункт 4 частини другої статті 361 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492) викласти в такій редакції:
 
716. "4) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону України, іншого акта (їх окремих положень) або надане Конституційним Судом України офіційне тлумачення положень Конституції України, що є відмінним від того, як їх застосував суд при вирішенні справи";
 
-516- Пташник В.Ю.
Абзац 2 підпункту 4 пункту 9 Прикінцевих положень після слів «іншого акта (їх окремих положень)» доповнити словами «,неконституційність способу застосування закону України».
 
Відхилено   "4) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону України, іншого акта (їх окремих положень) або надане Конституційним Судом України офіційне тлумачення положень Конституції України, що є відмінним від того, як їх застосував суд при вирішенні справи";
 
717. 5) пункт 5 частини другої статті 245 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446) викласти в такій редакції:
 
   5) пункт 5 частини другої статті 245 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446) викласти в такій редакції:
 
718. "5) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону України, іншого акта (їх окремих положень) або надане Конституційним Судом України офіційне тлумачення положень Конституції України, що є відмінним від того, як їх застосував суд при вирішенні справи";
 
-517- Пташник В.Ю.
Абзац 2 підпункту 5 пункту 9 Прикінцевих положень після слів «іншого акта (їх окремих положень)» доповнити словами «,неконституційність способу застосування закону України».
 
Відхилено   "5) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону України, іншого акта (їх окремих положень) або надане Конституційним Судом України офіційне тлумачення положень Конституції України, що є відмінним від того, як їх застосував суд при вирішенні справи";
 
719. 6) пункт 4 частини другої статті 459 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) викласти в такій редакції:
 
   6) пункт 4 частини другої статті 459 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) викласти в такій редакції:
 
720. "4) визнання Конституційним Судом України неконституційності закону України, іншого акта (їх окремих положень) або надання Конституційним Судом України офіційного тлумачення положень Конституції України, що є відмінним від того, як їх застосував суд при вирішенні справи";
 
-518- Пташник В.Ю.
Абзац 2 підпункту 6 пункту 9 Прикінцевих положень після слів «іншого акта (їх окремих положень)» доповнити словами «,неконституційність способу застосування закону України».
 
Відхилено   "4) визнання Конституційним Судом України неконституційності закону України, іншого акта (їх окремих положень) або надання Конституційним Судом України офіційного тлумачення положень Конституції України, що є відмінним від того, як їх застосував суд при вирішенні справи";
 
721. 7) у Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 50 із наступними змінами):
 
   7) у Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 50 із наступними змінами):
 
722. а) у статті 1 слова "працівників суду і" замінити словами "суддів Конституційного Суду України, суддів та працівників апаратів судів, працівників", а слова "цих працівників" замінити словами "цих осіб";
 
   а) у статті 1 слова "працівників суду і" замінити словами "суддів Конституційного Суду України, суддів та працівників апаратів судів, працівників", а слова "цих працівників" замінити словами "цих осіб";
 
723. б) у статті 2:
 
   б) у статті 2:
 
724. в абзаці другому пункту 1 частини першої слова "працівники суду і" замінити словами "судді Конституційного Суду України, судді та працівники апаратів судів, працівники";
 
   в абзаці другому пункту 1 частини першої слова "працівники суду і" замінити словами "судді Конституційного Суду України, судді та працівники апаратів судів, працівники";
 
725. підпункти "а" і "б" викласти в такій редакції:
 
   підпункти "а" і "б" викласти в такій редакції:
 
726. "а) конституційному провадженні;
 
   "а) конституційному провадженні;
 
727. б) розгляді справ у судах, кримінальному провадженні та провадженні у справах про адміністративні правопорушення";
 
   б) розгляді справ у судах, кримінальному провадженні та провадженні у справах про адміністративні правопорушення";
 
728. частину другу доповнити приміткою такого змісту:
 
   частину другу доповнити приміткою такого змісту:
 
729. «Примітка. Щодо судді Конституційного Суду України цей Закон поширюється на членів сім’ї судді Конституційного Суду України, перелік яких визначений у Законі України «Про Конституційний Суд України».
 
   «Примітка. Щодо судді Конституційного Суду України цей Закон поширюється на членів сім’ї судді Конституційного Суду України, перелік яких визначений у Законі України «Про Конституційний Суд України».
 
730. в) статтю 14 доповнити пунктом "ґ" такого змісту:
 
   в) статтю 14 доповнити пунктом "ґ" такого змісту:
 
731. "ґ) Голова Конституційного Суду України - щодо захисту судді Конституційного Суду України та його близьких родичів за заявою такого Судді";
 
   "ґ) Голова Конституційного Суду України - щодо захисту судді Конституційного Суду України та його близьких родичів за заявою такого Судді";
 
732. г) частину першу статті 15 доповнити пунктом "г-1" такого змісту:
 
   г) частину першу статті 15 доповнити пунктом "г-1" такого змісту:
 
733. "г-1) щодо судді Конституційного Суду України та його близьких родичів - на відповідний підрозділ Національної поліції України";
 
   "г-1) щодо судді Конституційного Суду України та його близьких родичів - на відповідний підрозділ Національної поліції України";
 
734. ґ) у статті 24 після слів "Генеральний прокурор" доповнити словами "Голова Конституційного Суду України";
 
   ґ) у статті 24 після слів "Генеральний прокурор" доповнити словами "Голова Конституційного Суду України";
 
735. 8) у Законі України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 20, ст. 99; 2013 р., № 14, ст. 89):
 
-519- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Підпункт 8 пункту 9 Розділу ІІІ виключити.
 
Відхилено   8) у Законі України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 20, ст. 99; 2013 р., № 14, ст. 89):
 
    -520- Власенко С.В.
Тимошенко Ю.В.
Підпункт 8 пункту 9 розділу 3 – виключити.
 
Відхилено    
    -521- Мартовицький А.В.
Пункт 8 Розділу ІІІ «Прикінцеві положення» виключити.
 
Відхилено    
    -522- Дерев'янко Ю.Б.
Підпункт 8 пункту 9 Розділу ІІІ «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» виключити.
 
Відхилено    
    -523- Шпенов Д.Ю.
Виключити підпункт 8 пункту 9 «Прикінцеві положення»
 
Відхилено    
    -524- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
Підпункт 8 пункту 9 Прикінцевих положень виключити;
 
Відхилено    
736. а) частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
 
-525- Пташник В.Ю.
Виключити абзац а) підпункту 8 пункту 9 Прикінцевих положень, яким вносяться зміни до статті 5 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».
 
Немає висновку   а) частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
 
    -526- Купрієнко О.В.
Підпункт «а» пункту 8 частини 9 Прикінцевих положень виключити.
 
Немає висновку    
    -527- Мосійчук І.В.
Пропозиції викладені в підпунктах а) та б) пункту восьмого частини дев`ятої Розділу ІІІ «Прикінцеві положення», якими передбачено внесення змін до частини першої статті 5 та частини третьої статті 6 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» (Відомості Верховної Ради України, 1998р., №20, ст.99, 2013р., №14, ст.89) вилучити, а зміст статей 5 та 6 Закону залишити у чинній редакції.
 
Немає висновку    
737. "Уповноважений призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою України. Відповідне рішення приймається Верховною Радою України відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України";
 
-528- Рябчин О.М.
В Законі України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» ч. 1 ст. 5 доповнити реченням такого змісту: «Одна й та ж особа не може бути призначена Уповноваженим більше одного строку».
 
Відхилено   "Уповноважений призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою України. Відповідне рішення приймається Верховною Радою України відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України";
 
    -529- Юзькова Т.Л.
У пункті 8 проекту про внесення змін до Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 20, ст. 99; 2013 р., № 14, ст. 89):
а) частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
«Уповноважений призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою України таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів.».
 
Немає висновку    
    -530- Шкрум А.І.
У Законі України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 20, ст.99):
1) виключити положення абзацу першого статті 5.
 
Немає висновку    
    -531- Яценко А.В.
У розділі ІІІ «Прикінцеві положення» Законопроекту:
1. У абзаці 3 підпункту 8 (зміни до Закону України «Про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини») пункту 9 слова «високі моральні якості» виключити.
 
Відхилено    
    -532- Тимошенко Ю.В.
Також, пропоную викласти в наступних редакціях:
у пп. а) п. 8 п. 9 ПРИКІНЦЕВИХ ПОЛОЖЕНЬ проекту Закону ч. 1 ст. 5 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»- «Уповноважений призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою України. Відповідне рішення приймається Верховною Радою України таємним голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України.».
 
Немає висновку    
738. б) у частині третій статті 6 слова "Голосування проводиться під час пленарних засідань Верховної Ради України бюлетенями для таємного голосування" замінити словами "Відкрите голосування проводиться під час пленарних засідань Верховної Ради України";
 
-533- Пташник В.Ю.
Виключити абзац б) підпункту 8 пункту 9 Прикінцевих положень, яким вносяться зміни до статті 6 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»
 
Немає висновку   б) у частині третій статті 6 слова "Голосування проводиться під час пленарних засідань Верховної Ради України бюлетенями для таємного голосування" замінити словами "Відкрите голосування проводиться під час пленарних засідань Верховної Ради України";
 
    -534- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Підпункт б підпункту 8 пункту 9 Розділу ІІІ виключити.
 
Немає висновку    
    -535- Юзькова Т.Л.
У пункті 8 проекту про внесення змін до Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 20, ст. 99; 2013 р., № 14, ст. 89):
частину третю статті 6 викласти в такій редакції:
«Голосування проводиться під час пленарних засідань Верховної Ради України бюлетенями для таємного голосування».
 
Немає висновку    
    -536- Шкрум А.І.
У Законі України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 20, ст.99):
у абзаці 3 статті 6 слова «Відкрите голосування проводиться під час пленарних засідань Верховної Ради України» виключити.
 
Немає висновку    
739. в) в абзаці третьому пункту 3 частини першої статті 13 та частині другій статті 15 слова "та законів України" виключити;
 
-537- Алєксєєв С.О.
Суслова І.М.
Сотник О.С.
Писаренко В.В.
Юзькова Т.Л.
Підпункт 8 пункту 9 Розділу ІІІ «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
«8) в абзаці третьому пункту 3 частини першої статті 13 та частині другій статті 15 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 20, ст. 99; 2013 р., № 14, ст. 89) слова "та законів України" виключити».
 
Немає висновку   в) в абзаці третьому пункту 3 частини першої статті 13 та частині другій статті 15 слова "та законів України" виключити;
 
740. 9) у Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами):
 
   9) у Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами):
 
741. а) у першому реченні частини п'ятої статті 144 слова "до дня його першого розгляду" замінити словами "до початку розгляду", а слова " (частина перша статті 44 Закону України "Про Конституційний Суд України")" замінити словами "відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України";
 
   а) у першому реченні частини п'ятої статті 144 слова "до дня його першого розгляду" замінити словами "до початку розгляду", а слова " (частина перша статті 44 Закону України "Про Конституційний Суд України")" замінити словами "відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України";
 
742. б) статтю 208 викласти у такій редакції:
 
-538- Пташник В.Ю.
Виключити абзац б) підпункту 9 пункту 9 Прикінцевих положень, яким вносяться зміни до статті 208 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України».
 
Немає висновку   б) статтю 208 викласти у такій редакції:
 
    -539- Попов І.В.
Підпункт «б)» пункту «9)» частини дев’ятої прикінцевих положень розділу ІІІ проекту закону – виключити.
 
Немає висновку    
    -540- Власенко С.В.
Тимошенко Ю.В.
Підпункт «б» пункту 9 розділу 3 – виключити.
 
Немає висновку    
    -541- Мартовицький А.В.
Підпункт «б» пункту 9 Розділу ІІІ «Прикінцеві положення» виключити.
 
Немає висновку    
    -542- Мосійчук І.В.
Зміни та доповнення до ст.208 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№14-17, ст.133 із наступними змінами) запропоновані у підпункті б) пункту восьмого частини дев`ятої Розділу ІІІ «Прикінцеві положення» вилучити, а ст.208 Закону залишити у чинній редакції.
 
Немає висновку    
    -543- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У підпункті 9 пункту 9:
підпункт б) виключити.
 
Немає висновку    
743. «Стаття 208. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
 
   «Стаття 208. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
 
744. 1. Відповідно до пункту 17 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада призначає на посаду і звільняє з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
 
   1. Відповідно до пункту 17 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада призначає на посаду і звільняє з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
 
745. 2. Кандидатуру на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини пропонує Верховній Раді Голова Верховної Ради України з дотриманням вимог Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".
 
-544- Долженков О.В.
У підпункті «б» підпункту 9 пункту 9:
а) абзац четвертий (частина друга статті 208 Регламенту Верховної Ради України) – виключити;
б) частини третю-восьму статті 208 Регламенту Верховної Ради України зробити частинами другою-сьомою відповідно.
 
Немає висновку   2. Кандидатуру на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини пропонує Верховній Раді Голова Верховної Ради України з дотриманням вимог Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".
 
    -545- Шкрум А.І.
У Законі України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 14-15, № 16-17, ст.133):
1) частину другу статті 208 викласти у такій редакції:
«2. Кандидатуру (и) на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини пропонує Верховній Раді Голова Верховної Ради України з дотриманням вимог Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".».
 
Немає висновку    
746. 3. Комітет, до предмета відання якого належить питання додержання прав і свобод людини і громадянина, подає своє рішення щодо кандидатів на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Рішення комітету та відомості про кандидатів на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, підготовлені з дотриманням вимог щодо відомостей про кандидата на посаду (частина друга статті 205 цього Регламенту), надаються народним депутатам не пізніш як за три дні до розгляду Верховною Радою питання про призначення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
 
-546- Шкрум А.І.
У Законі України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 14-15, № 16-17, ст.133):
частину третю статті 208 викласти у такій редакції:
«3. Комітет (и), до предмета відання якого належить питання додержання прав і свобод людини і громадянина, подає своє рішення щодо кандидатів на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Рішення комітету та відомості про кандидатів на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, підготовлені з дотриманням вимог щодо відомостей про кандидата на посаду (частина друга статті 205 цього Регламенту), надаються народним депутатам не пізніш як за три дні до розгляду Верховною Радою питання про призначення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.».
 
Немає висновку   3. Комітет, до предмета відання якого належить питання додержання прав і свобод людини і громадянина, подає своє рішення щодо кандидатів на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Рішення комітету та відомості про кандидатів на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, підготовлені з дотриманням вимог щодо відомостей про кандидата на посаду (частина друга статті 205 цього Регламенту), надаються народним депутатам не пізніш як за три дні до розгляду Верховною Радою питання про призначення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
 
747. 4. Відомості про запропоновані кандидатури на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (частина друга статті 205 цього Регламенту) публікуються в газеті "Голос України" не пізніш як за 10 днів до розгляду питання про призначення.
 
   4. Відомості про запропоновані кандидатури на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (частина друга статті 205 цього Регламенту) публікуються в газеті "Голос України" не пізніш як за 10 днів до розгляду питання про призначення.
 
748. 5. Обговорення кандидатур на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини проводиться в порядку, передбаченому частиною восьмою статті 205 цього Регламенту.
 
   5. Обговорення кандидатур на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини проводиться в порядку, передбаченому частиною восьмою статті 205 цього Регламенту.
 
749. 6. Звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснюється за письмовим поданням Голови Верховної Ради України за наявності рішення комітету, до предмета відання якого належить питання додержання прав і свобод людини і громадянина.
 
   6. Звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснюється за письмовим поданням Голови Верховної Ради України за наявності рішення комітету, до предмета відання якого належить питання додержання прав і свобод людини і громадянина.
 
750. 7. Рішення про призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини приймається Верховною Радою відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.
 
-547- Купрієнко О.В.
Частину 7 підпункт «б» пункту 9 частини 9 Прикінцевих положень виключити.
 
Немає висновку   7. Рішення про призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини приймається Верховною Радою відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.
 
    -548- Юзькова Т.Л.
Пункт 9 проекту про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
«Стаття 208. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
(…)
7. Голосування щодо призначення на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини проводиться таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів відповідно до законів.».
 
Немає висновку    
    -549- Шпенов Д.Ю.
В підпункті 9 пункту 9 «Прикінцеві положення»
частину 7 статті 208 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" викласти в такій редакції
«Голосування щодо призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснюється Верховною Радою таємно шляхом подачі бюлетенів.»
 
Немає висновку    
    -550- Шкрум А.І.
У Законі України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 14-15, № 16-17, ст.133):
частину сьому статті 208 викласти у такій редакції:
«7. Голосування щодо призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснюється Верховною Радою таємно шляхом подачі бюлетенів відповідно до Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини». За результатами голосування оформляється відповідна постанова Верховної Ради.».
 
Немає висновку    
    -551- Тимошенко Ю.В.
Також, пропоную викласти в наступних редакціях:
у пп. б) п. 9 п. 9 ПРИКІНЦЕВИХ ПОЛОЖЕНЬ проекту Закону ч. 7 ст. 208 Закону України «Про регламент Верховної Ради України» -
«Рішення про призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини приймається Верховною Радою таємним голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.».
 
Немає висновку    
751. 8. Рішення про призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини оформлюється відповідною постановою Верховної Ради»;
 
-552- Добродомов Д.Є.
Підпункт «б» пункту 8 частини 9 Розділу ІІІ викласти у такій редакції:
б) статтю 208 викласти у такій редакції:
«Стаття 208. Порядок призначення на посади та звільнення з посад Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, суддів Конституційного Суду України
1. Верховна Рада відповідно до пункту 17 частини першої статті 85 Конституції України призначає на посаду і звільняє з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та відповідно до пункту 26 частини першої статті 85 Конституції України призначає на посади суддів Конституційного Суду України.
2. Кандидатури на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини пропонує Верховній Раді Голова Верховної Ради України з дотриманням вимог Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".
Кандидатури на посаду судді Конституційного Суду України пропонує Верховній Раді конкурсна комісія, створена відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України";
3. Комітети, до предмета відання яких належать відповідні питання, подають свої рішення щодо кандидатів на посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, суддів Конституційного Суду України. Рішення комітетів та відомості про кандидата на посаду, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, суддів Конституційного Суду України, підготовлені з дотриманням вимог щодо відомостей про кандидата на відповідну посаду (частина друга статті 205 цього Регламенту), надаються народним депутатам не пізніш як за три дні до розгляду Верховною Радою відповідного питання.
4. Відомості про запропоновані кандидатури на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (частина друга статті 205 цього Регламенту) публікуються в газеті "Голос України" не пізніш як за 10 днів до розгляду питання про призначення.
5. Обговорення кандидатур на посади, зазначені у частині першій цієї статті, проводиться в порядку, передбаченому частиною восьмою статті 205 цього Регламенту.
6. Звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснюється за письмовим поданням Голови Верховної Ради України за наявності рішень відповідних комітетів.
7. Голосування щодо призначення на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснюється Верховною Радою таємно шляхом подачі бюлетенів, а звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснюється таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів відповідно до Закону України „Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини». За результатами голосування оформляється відповідна постанова Верховної Ради.
8. За результатами конкурсного відбору Верховна Рада України призначає суддю Конституційного Суду з числа кандидатур, рекомендованих конкурсною комісією для призначення на посаду судді Конституційного Суду, відкритим рейтинговим голосуванням по кожному кандидату окремо більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України.
10. Верховна Рада призначає суддів Конституційного Суду України списком, визначеним за підсумками рейтингового голосування, відповідно до кількості вакантних посад відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.
11. У разі, якщо вакантною є одна посада судді Конституційного Суду України, то Верховна Рада призначає, відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, на посаду того кандидата, який за підсумками рейтингового голосування отримав найбільшу кількість голосів народних депутатів.
12. Якщо за результатами голосування суддя Конституційного Суду не призначений, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які набрали більшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатурами.
13. Рішення про призначення на посади суддів Конституційного Суду України оформлюється постановою Верховної Ради.».
 
Немає висновку   8. Рішення про призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини оформлюється відповідною постановою Верховної Ради»;
 
    -553- Шкрум А.І.
У Законі України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 14-15, № 16-17, ст.133):
частину восьму статті 208 виключити.
 
Немає висновку    
    -554- Алєксєєв С.О.
Суслова І.М.
Сотник О.С.
Писаренко В.В.
Юзькова Т.Л.
Підпункт б) підпункту 9 пункту 9 Розділу ІІІ «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
«б) статтю 208 викласти у такій редакції:
«Стаття 208. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
1. Відповідно до пункту 17 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада призначає на посаду і звільняє з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
2. Кандидатуру на посаду, зазначену в частині першій цієї статті, пропонує Верховній Раді Голова Верховної Ради України з дотриманням вимог Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".
3. Комітет, до предмета відання якого належить відповідне питання, подає своє рішення щодо кандидатів на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Рішення комітету та відомості про кандидата на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини підготовлені з дотриманням вимог щодо відомостей про кандидата на посаду (частина друга статті 205 цього Регламенту), надаються народним депутатам не пізніш як за три дні до розгляду Верховною Радою відповідного питання.
4. Відомості про запропоновані кандидатури на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (частина друга статті 205 цього Регламенту) публікуються в газеті "Голос України" не пізніш як за 10 днів до розгляду питання про призначення.
5. Обговорення кандидатур на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини проводиться в порядку, передбаченому частиною восьмою статті 205 цього Регламенту.
6. Звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснюється за письмовим поданням Голови Верховної Ради України за наявності рішення відповідного комітету.
7. Голосування щодо призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснюється Верховною Радою таємно шляхом подачі бюлетенів відповідно до Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини". За результатами голосування оформляється відповідна постанова Верховної Ради».
 
Немає висновку    
752. в) доповнити статтею 208-4 такого змісту:
 
-555- Пташник В.Ю.
Виключити абзац в) підпункту 9 пункту 9 Прикінцевих положень, яким Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» доповнюється новою статтею 208-4.
 
Відхилено   в) доповнити статтею 208-4 такого змісту:
 
753. «Стаття 208-4. Порядок призначення на посаду суддів Конституційного Суду України
 
   «Стаття 208-4. Порядок призначення на посаду суддів Конституційного Суду України
 
754. 1. Відповідно до пункту 26 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада призначає на посаду суддів Конституційного Суду України.
 
   1. Відповідно до пункту 26 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада призначає на посаду суддів Конституційного Суду України.
 
755. 2. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України здійснюється на конкурсних засадах.
 
-556- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У підпункті 9 пункту 9:
у підпункті в) у пропонованій редакції нової статті 208-4:
у частині другій:
слово «Відбір» замінити словом «Добір».
 
Відхилено   2. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України здійснюється на конкурсних засадах.
 
756. Підготовку питання щодо розгляду на конкурсних засадах кандидатур на посаду судді Конституційного Суду у Верховній Раді України здійснює комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України.
 
-557- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У підпункті 9 пункту 9:
у підпункті в) у пропонованій редакції нової статті 208-4:
у частині другій:
абзац другий викласти в такій редакції:
«Добір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України проводить комітет Верховної Ради України, до предмету відання якого належать питання конституційного законодавства.».
 
Відхилено   Підготовку питання щодо розгляду на конкурсних засадах кандидатур на посаду судді Конституційного Суду у Верховній Раді України здійснює комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України.
 
757. 3. Не пізніш як за три місяці до дня закінчення строку повноважень чи досягнення граничного віку перебування на посаді судді Конституційного Суду України або не пізніше одного місяця з дня виникнення вакансії на посаду судді Конституційного Суду України в разі, якщо повноваження судді Конституційного Суду України припинено чи його звільнено з посади з підстав, передбачених статтею 149-1 Конституції України, Апарат Верховної Ради за поданням комітету, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, оприлюднює інформацію на офіційному веб-сайті Верховної Ради та повідомляє депутатські фракції (депутатські групи) про початок прийому пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) щодо кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України. Депутатська фракція (депутатська група) може запропонувати по одному кандидату на кожну вакантну посаду судді Конституційного Суду України.
 
-558- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У підпункті 9 пункту 9:
у підпункті в) у пропонованій редакції нової статті 208-4:
у частині третій:
слова «за поданням комітету, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України,» замінити словами «за поданням комітету, до предмету відання якого належать питання конституційного законодавства».
 
Відхилено   3. Не пізніш як за три місяці до дня закінчення строку повноважень чи досягнення граничного віку перебування на посаді судді Конституційного Суду України або не пізніше одного місяця з дня виникнення вакансії на посаду судді Конституційного Суду України в разі, якщо повноваження судді Конституційного Суду України припинено чи його звільнено з посади з підстав, передбачених статтею 149-1 Конституції України, Апарат Верховної Ради за поданням комітету, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, оприлюднює інформацію на офіційному веб-сайті Верховної Ради та повідомляє депутатські фракції (депутатські групи) про початок прийому пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) щодо кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України. Депутатська фракція (депутатська група) може запропонувати по одному кандидату на кожну вакантну посаду судді Конституційного Суду України.
 
758. Право подання пропозиції щодо кандидата на посаду судді Конституційного Суду України може реалізувати також група позафракційних народних депутатів у кількості, не меншій за кількісний склад найменшої депутатської групи.
 
-559- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У підпункті 9 пункту 9:
у підпункті в) у пропонованій редакції нової статті 208-4:
у частині третій:
абзац другий виключити.
 
Відхилено   Право подання пропозиції щодо кандидата на посаду судді Конституційного Суду України може реалізувати також група позафракційних народних депутатів у кількості, не меншій за кількісний склад найменшої депутатської групи.
 
759. 4. Депутатська фракція (депутатська група), група позафракційних народних депутатів подає пропозицію щодо кандидата на посаду судді Конституційного Суду України разом із заявою особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду, та документами, визначеними частиною четвертою статті 12 Закону України «Про Конституційний Суд України», до комітету, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, протягом тридцяти календарних днів з дня оголошення про початок прийому пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп).
 
-560- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У підпункті 9 пункту 9:
у підпункті в) у пропонованій редакції нової статті 208-4:
у частині четвертій:
слова «, група позафракційних народних депутатів» виключити;
слова «до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України» замінити словами «до предмету відання якого належать питання конституційного законодавства».
 
Відхилено   4. Депутатська фракція (депутатська група), група позафракційних народних депутатів подає пропозицію щодо кандидата на посаду судді Конституційного Суду України разом із заявою особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду, та документами, визначеними частиною четвертою статті 12 Закону України «Про Конституційний Суд України», до комітету, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, протягом тридцяти календарних днів з дня оголошення про початок прийому пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп).
 
760. 5. Інформація про пропозиції депутатських фракцій (депутатських груп), а також груп позафракційних народних депутатів (у разі подання) та про осіб, які претендують бути обраними на посаду судді Конституційного Суду України, разом із автобіографіями та мотиваційними листами кандидатів оприлюднюються Апаратом Верховної Ради на офіційному веб-сайті Верховної Ради на наступний робочий день після закінчення строку прийняття заяв кандидатів.
 
-561- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У підпункті 9 пункту 9:
у підпункті в) у пропонованій редакції нової статті 208-4:
у частині п’ятій:
слова «, а також груп позафракційних народних депутатів (у разі подання)» виключити;
після слів «разом із автобіографіями та мотиваційними листами кандидатів» додати слова та розділові знаки «, деклараціями особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, деклараціями родинних зв'язків судді та деклараціями доброчесності судді, наданих кандидатами,»;
 
Відхилено   5. Інформація про пропозиції депутатських фракцій (депутатських груп), а також груп позафракційних народних депутатів (у разі подання) та про осіб, які претендують бути обраними на посаду судді Конституційного Суду України, разом із автобіографіями та мотиваційними листами кандидатів оприлюднюються Апаратом Верховної Ради на офіційному веб-сайті Верховної Ради на наступний робочий день після закінчення строку прийняття заяв кандидатів.
 
761. 6. Комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, розглядає заяву особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, та документи, подані з пропозиціями депутатських фракцій (депутатських груп) і приймає рішення про відповідність особи вимогам, встановленим Конституцією України, Законом України «Про Конституційний Суд України».
 
-562- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У підпункті 9 пункту 9:
у підпункті в) у пропонованій редакції нової статті 208-4:
у частині шостій:
в абзаці 1 слова «Комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України,» замінити словами «Комітет Верховної Ради України, до предмету якого належать питання конституційного законодавства»;
в абзаці 1 слова «і приймає рішення про відповідність особи вимогам, встановленим Конституцією України, Законом України «Про Конституційний Суд України»« замінити на слова та розділові знаки «встановлює відповідність чи невідповідність кандидатів вимогам вимогам частини четвертої та п’ятої статті 148 Конституції України, проводить співбесіди із кандидатами на посаду судді, та подає на розгляд Верховної Ради рекомендацію щодо кожного кандидата».
 
Відхилено   6. Комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, розглядає заяву особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, та документи, подані з пропозиціями депутатських фракцій (депутатських груп) і приймає рішення про відповідність особи вимогам, встановленим Конституцією України, Законом України «Про Конституційний Суд України».
 
762. Кандидати щодо яких прийнято рішення про їх невідповідність вимогам, встановленим Конституцією України, Законом України «Про Конституційний Суд України», припиняють участь у конкурсі.
 
-563- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У підпункті 9 пункту 9:
у підпункті в) у пропонованій редакції нової статті 208-4:
у частині шостій:
абзаци 2-6 виключити.
 
Відхилено   Кандидати щодо яких прийнято рішення про їх невідповідність вимогам, встановленим Конституцією України, Законом України «Про Конституційний Суд України», припиняють участь у конкурсі.
 
    -564- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У підпункті 9 пункту 9:
у підпункті в) у пропонованій редакції нової статті 208-4:
у частині сьомій слова «Усі документи (крім інформації з обмеженим доступом) зазначені в абзаці сьомому частини шостої цієї статі» замінити словами «Висновки та відомості щодо кожного із кандидатів на посаду судді Конституційного Суду».
 
Відхилено    
763. Документи кандидата на посаду судді Конституційного Суду України, який відповідає таким вимогам, комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, подає до Апарату Верховної Ради для організації проведення спеціальної перевірки щодо цього кандидата.
 
   Документи кандидата на посаду судді Конституційного Суду України, який відповідає таким вимогам, комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, подає до Апарату Верховної Ради для організації проведення спеціальної перевірки щодо цього кандидата.
 
764. Апарат Верховної Ради України у триденний строк після отримання від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про результати спеціальної перевірки, передає до комітету, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, довідку про результати спеціальної перевірки.
 
   Апарат Верховної Ради України у триденний строк після отримання від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про результати спеціальної перевірки, передає до комітету, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, довідку про результати спеціальної перевірки.
 
765. Після отримання довідки про результати спеціальної перевірки щодо усіх кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України, комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, проводить співбесіди з кандидатами, які пройшли спеціальну перевірку.
 
-565- Рябчин О.М.
В а. 5 ч. 6 ст. 208-4 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» перед словами «проводить співбесіди з кандидатами» додати слова «на своєму найближчому засіданні».
 
Відхилено   Після отримання довідки про результати спеціальної перевірки щодо усіх кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України, комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, проводить співбесіди з кандидатами, які пройшли спеціальну перевірку.
 
    -566- Мартовицький А.В.
В абзаці 14 підпункту «в» пункту 9 Розділу ІІІ «Прикінцеві положення» слова «співбесіди з кандидатами» замінити словами «перевірку документів кандидатів».
 
Відхилено    
766. За результатами співбесід з кандидатами, комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, ухвалює рекомендацію щодо кожного кандидата на посаду судді Конституційного Суду України.
 
-567- Мартовицький А.В.
В абзаці 15 підпункту «в» пункту 9 Розділу ІІІ «Прикінцеві положення» слова «співбесід з кандидатами» замінити словами «перевірки».
 
Відхилено   За результатами співбесід з кандидатами, комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, ухвалює рекомендацію щодо кожного кандидата на посаду судді Конституційного Суду України.
 
767. Комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, подає на розгляд Верховної Ради щодо кожного кандидата на посаду судді Конституційного Суду України рекомендацію, довідку про результати спеціальної перевірки та інші документи, подані кандидатом.
 
   Комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, подає на розгляд Верховної Ради щодо кожного кандидата на посаду судді Конституційного Суду України рекомендацію, довідку про результати спеціальної перевірки та інші документи, подані кандидатом.
 
768. 7. Усі документи (крім інформації з обмеженим доступом) зазначені в абзаці сьомому частини шостої цієї статі надаються народним депутатам не пізніш як за три дні до розгляду Верховною Радою відповідного питання.
 
   7. Усі документи (крім інформації з обмеженим доступом) зазначені в абзаці сьомому частини шостої цієї статі надаються народним депутатам не пізніш як за три дні до розгляду Верховною Радою відповідного питання.
 
769. 8. Кожен із кандидатів має право до початку голосування виступити на пленарному засіданні Верховної Ради.
 
   8. Кожен із кандидатів має право до початку голосування виступити на пленарному засіданні Верховної Ради.
 
770. Народні депутати можуть ставити запитання до кандидата на пленарному засіданні щодо будь-якої інформації стосовно кандидата, крім інформації, яка стосується його приватного життя і щодо якої відсутні розумні підстави вважати, що вона може бути важливою для визначення здатності кандидата належним чином виконувати повноваження судді Конституційного Суду, а також інформації, що становить державну таємницю.
 
-568- Рябчин О.М.
В ч. 8 ст. 208-4 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» слова «і щодо якої відсутні розумні підстави вважати, що вона може бути важливою для визначення здатності кандидата належним чином виконувати повноваження судді Конституційного Суду» виключити.
 
Відхилено   Народні депутати можуть ставити запитання до кандидата на пленарному засіданні щодо будь-якої інформації стосовно кандидата, крім інформації, яка стосується його приватного життя і щодо якої відсутні розумні підстави вважати, що вона може бути важливою для визначення здатності кандидата належним чином виконувати повноваження судді Конституційного Суду, а також інформації, що становить державну таємницю.
 
771. В обговоренні кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України беруть участь представники депутатських фракцій (депутатських груп), представники комітетів, народні депутати.
 
   В обговоренні кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України беруть участь представники депутатських фракцій (депутатських груп), представники комітетів, народні депутати.
 
772. 9. Після виступів кандидатів та обговорення кандидатур проводиться голосування.
 
   9. Після виступів кандидатів та обговорення кандидатур проводиться голосування.
 
773. 10. Відбір на посади судді Конституційного Суду України здійснюється Верховною Радою України відкритим рейтинговим голосуванням по кожному кандидату окремо.
 
-569- Шпенов Д.Ю.
В підпункті 9 пункту 9 «Прикінцеві положення»
частину 10 статті 208-4 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" викласти в такій редакції
«Голосування щодо призначення на посади суддів Конституційного Суду України здійснюється Верховною Радою таємно шляхом подачі бюлетенів, а звільнення з посад таких осіб здійснюється відкритим голосуванням.
Якщо рішення про призначення на посади суддів (судді) Конституційного Суду України не прийнято, оголошується повторний конкурс, який проводиться відповідно до процедури, визначеної цією статтею.»
 
Відхилено   10. Відбір на посади судді Конституційного Суду України здійснюється Верховною Радою України відкритим рейтинговим голосуванням по кожному кандидату окремо.
 
    -570- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У підпункті 9 пункту 9:
у підпункті в) у пропонованій редакції нової статті 208-4:
у частині десятій:
у абзаці 1 слова «Відбір на посади» замінити словами «Добір на посаду».
 
Відхилено    
774. Верховна Рада призначає суддів Конституційного Суду України списком, визначеним за підсумками рейтингового голосування, відповідно до кількості вакантних посад відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.
 
-571- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У підпункті 9 пункту 9:
у підпункті в) у пропонованій редакції нової статті 208-4:
у частині десятій:
абзац другий викласти в такій редакції «Верховна Рада призначає суддю Конституційного Суду України більшістю від конституційного складу голосів. Голосування за кандидатів відбувається в порядку визначеному за наслідком рейтингового голосування.».
 
Відхилено   Верховна Рада призначає суддів Конституційного Суду України списком, визначеним за підсумками рейтингового голосування, відповідно до кількості вакантних посад відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.
 
775. У разі, якщо вакантною є одна посада судді Конституційного Суду України, то Верховна Рада призначає, відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, на посаду того кандидата, який за підсумками рейтингового голосування отримав найбільшу кількість голосів народних депутатів.
 
-572- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У підпункті 9 пункту 9:
у підпункті в) у пропонованій редакції нової статті 208-4:
у частині десятій:
абзац третій виключити.
 
Відхилено   У разі, якщо вакантною є одна посада судді Конституційного Суду України, то Верховна Рада призначає, відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, на посаду того кандидата, який за підсумками рейтингового голосування отримав найбільшу кількість голосів народних депутатів.
 
776. Якщо рішення про призначення на посади суддів (судді) Конституційного Суду України не прийнято, оголошується повторний конкурс, який проводиться відповідно до процедури, визначеної цією статтею.
 
-573- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
Упідпункті 9 пункту 9:
у підпункті в) у пропонованій редакції нової статті 208-4:
у частині десятій:
в абзаці четвертому слова «Якщо рішення про призначення на посади суддів (судді) Конституційного Суду України не прийнято,» замінити словами «Якщо жоден із кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України не отримав необхідної для призначення кількості голосів».
 
Відхилено   Якщо рішення про призначення на посади суддів (судді) Конституційного Суду України не прийнято, оголошується повторний конкурс, який проводиться відповідно до процедури, визначеної цією статтею.
 
777. 11. Рішення про призначення на посади суддів Конституційного Суду України оформлюється постановою Верховної Ради.»;
 
-574- Добродомов Д.Є.
Підпункт «в» пункту 8 частини 9 Розділу ІІІ викласти у такій редакції:
«Стаття 208-4. Порядок призначення членів конкурсної комісії з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду
1. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України здійснюється на конкурсних засадах.
2. Депутатська фракція (депутатська група), група позафракційних народних депутатів (у кількості, не меншій за кількісний склад найменшої депутатської групи) подають пропозиції (депутатські фракції і депутатські групи – не більше двох пропозицій, група позафракційних народних депутатів – не більше однієї пропозиції) щодо кандидатур членів конкурсної комісії з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду, які відповідають вимогам Закону України «Про Конституційний Суд України», разом з документами, визначеними комітетом, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, до комітету, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України.
3. Інформація про пропозиції депутатських фракцій (депутатських груп), а також груп позафракційних народних депутатів (у разі подання) та про осіб, які претендують бути призначеними членами конкурсної комісії з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду, разом із їх автобіографіями та мотиваційними листами оприлюднюється на офіційному веб-сайті комітету, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, на наступний робочий день після закінчення строку прийняття пропозицій.
4. Комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, розглядає документи, подані з пропозиціями депутатських фракцій (депутатських груп), позафракційних народних депутатів і попередньо обговорює питання щодо їх відповідності вимогам, встановленим Законом України "Про Конституційний Суд України", та подає на розгляд Верховної Ради рекомендацію з висновками щодо кожної кандидатури не пізніше як за три дні до розгляду Верховною Радою відповідного питання.
Кандидати щодо яких прийнято рішення про їх невідповідність вимогам, встановленим Конституцією України, Законом України «Про Конституційний Суд України», припиняють участь у конкурсі.
5. Кожен із кандидатів має право до початку голосування виступити на пленарному засіданні Верховної Ради.
Народні депутати можуть ставити запитання до кандидата на пленарному засіданні щодо будь-якої інформації стосовно кандидата, крім інформації, яка стосується його приватного життя і щодо якої відсутні розумні підстави вважати, що вона може бути важливою для визначення здатності кандидата належним чином виконувати повноваження члена конкурсної комісії з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду.
В обговоренні кандидатур на посаду члена конкурсної комісії з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду, беруть участь представники депутатських фракцій (депутатських груп), представники комітетів, народні депутати.
Після виступів кандидатів та обговорення кандидатур проводиться голосування.
6. Добір на посаду члена конкурсної комісії з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду Верховна Рада здійснює відкритим рейтинговим голосуванням по кожному кандидату окремо.
7. Верховна Рада обирає шість членів конкурсної комісії з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду списком, визначеним за підсумками рейтингового голосування, відповідно до кількості вакантних місць відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.
8. Якщо в результаті голосування відповідно до частини сьомої цієї статті Верховна Рада не обрала членів конкурсної комісії з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду списком, повторний добір проводиться відповідно до вимог цієї статті. Кандидати, включені до такого списку, не беруть участі в повторному доборі. За результатами повторного добору Верховна Рада проводить голосування для обрання членів конкурсної комісії з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду списком відповідно до частини сьомої цієї статті. Повторний добір і голосування проводяться до вичерпання усіх кандидатів.
9. Рішення про призначення на посаду членів конкурсної комісії з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду оформлюється постановою Верховної Ради.
10. Якщо Верховна Рада не обрала жодного з кандидатів на посаду члена конкурсної комісії з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду, Комітет, до предмета відання якого належать питання правосуддя, оприлюднює на офіційному веб-сайті інформацію про новий прийом пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп), позафракційних народних депутатів (у кількості, не меншій за кількісний склад найменшої депутатської групи) щодо кандидатів на посади членів конкурсної комісії з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду відповідно до частини другої цієї статті. Депутатська фракція (депутатська група), позафракційні народні депутати (у кількості, не меншій за кількісний склад найменшої депутатської групи) можуть повторно подавати пропозицію щодо особи, яку Верховна Рада не обрала списком відповідно до частини сьомої цієї статті.».
 
Відхилено   11. Рішення про призначення на посади суддів Конституційного Суду України оформлюється постановою Верховної Ради.»;
 
    -575- Власенко С.В.
Тимошенко Ю.В.
Підпункт «в» пункту 9 розділу 3 викласти в редакції:
«Стаття 208-4. Порядок призначення на посаду суддів Конституційного Суду України
1. Відповідно до пункту 26 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада призначає на посаду суддів Конституційного Суду України.
2. Підготовку до розгляду кандидатур, рекомендованих Конкурсною комісією на посаду судді Конституційного Суду у Верховній Раді України, здійснює комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України.
3. Не пізніш як за три місяці до дня закінчення строку повноважень чи досягнення граничного віку перебування на посаді судді Конституційного Суду України або не пізніше одного місяця з дня виникнення вакансії на посаду судді Конституційного Суду України в разі, якщо повноваження судді Конституційного Суду України припинено чи його звільнено з посади з підстав, передбачених статтею 149-1 Конституції України, Апарат Верховної Ради за поданням комітету, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, звертається до конкурсної комісії з проханням надати рейтинговий перелік кандидатур, що претендують на зайняття посади судді Конституційного Суду.
4. Кожен із кандидатів має право до початку голосування виступити на пленарному засіданні Верховної Ради.
Народні депутати можуть ставити запитання до кандидата на пленарному засіданні щодо будь-якої інформації стосовно кандидата, крім інформації, яка стосується його приватного життя і щодо якої відсутні розумні підстави вважати, що вона може бути важливою для визначення здатності кандидата належним чином виконувати повноваження судді Конституційного Суду, а також інформації, що становить державну таємницю.
В обговоренні кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України беруть участь представники депутатських фракцій (депутатських груп), представники комітетів, народні депутати.
9. Після виступів кандидатів та обговорення кандидатур проводиться голосування. Відбір на посади судді Конституційного Суду України здійснюється Верховною Радою України відкритим рейтинговим голосуванням по кожному кандидату окремо.
Верховна Рада призначає суддів Конституційного Суду України списком, визначеним за підсумками рейтингового голосування, відповідно до кількості вакантних посад відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.
У разі, якщо вакантною є одна посада судді Конституційного Суду України, то Верховна Рада призначає, відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, на посаду того кандидата, який за підсумками рейтингового голосування отримав найбільшу кількість голосів народних депутатів.
Якщо рішення про призначення на посади суддів (судді) Конституційного Суду України не прийнято, Конкурсна комісія подає на розгляд Верховної Ради України 6 наступних кандидатур на посаду судді Конституційного Суду, які є наступними за рейтингом вже розглянутих кандидатур.
11. Рішення про призначення на посади суддів Конституційного Суду України оформлюється постановою Верховної Ради.».
 
Відхилено    
    -576- Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У підпункті 9 пункту 9:
у підпункті в) у пропонованій редакції нової статті 208-4:
у частині одинадцятій після слова «оформлюється» додати слово «відповідною».
 
Відхилено    
778. 10) у статті 36 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222):
 
   10) у статті 36 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222):
 
779. у частині першій слова «а також для офіційного тлумачення Конституції та законів України» виключити;
 
   у частині першій слова «а також для офіційного тлумачення Конституції та законів України» виключити;
 
780. доповнити частиною другою такого змісту:
 
   доповнити частиною другою такого змісту:
 
781. «2. Інтереси Кабінету Міністрів України під час розгляду справ у Конституційному Суді України представляє постійний представник Кабінету Міністрів України у Конституційному Суді України»;
 
-577- Шкрум А.І.
У Законі України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 13, ст.222):
1) частину другу статті 36 виключити.
 
Відхилено   «2. Інтереси Кабінету Міністрів України під час розгляду справ у Конституційному Суді України представляє постійний представник Кабінету Міністрів України у Конституційному Суді України»;
 
782. 11) у Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43; 2017 р., № 7-8, ст. 50):
 
   11) у Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43; 2017 р., № 7-8, ст. 50):
 
783. а) частину третю статті 3 доповнити пунктами 11-1 і 11-2 такого змісту:
 
   а) частину третю статті 3 доповнити пунктами 11-1 і 11-2 такого змісту:
 
784. «11-1) суддів Конституційного Суду України;
 
-578- Шкрум А.І.
У Законі України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.43):
1) пункт 11-1 частини третьої статті 3 вилучити.
 
Відхилено   «11-1) суддів Конституційного Суду України;
 
785. 11-2) постійного представника Кабінету Міністрів України у Конституційному Суді України»;
 
-579- Власенко С.В.
Пункт 11 підпункту 9 пункту 9 розділу 3 викласти в редакції доповнити підпунктом 11-3: «11-3) Секретаріат Конституційного Суду України.».
 
Відхилено   11-2) постійного представника Кабінету Міністрів України у Конституційному Суді України»;
 
786. б) у статті 91:
 
   б) у статті 91:
 
787. частину другу після слів «зазначених у частині першій цієї статті» доповнити словами «крім Керівника Секретаріату Конституційного Суду України»;
 
   частину другу після слів «зазначених у частині першій цієї статті» доповнити словами «крім Керівника Секретаріату Конституційного Суду України»;
 
788. після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
 
789. "7. Керівник Секретаріату Конституційного Суду України, його перший заступник та заступник призначаються на посади та звільняються з посад у порядку, визначеному Законом України "Про Конституційний Суд України".
 
   "7. Керівник Секретаріату Конституційного Суду України, його перший заступник та заступник призначаються на посади та звільняються з посад у порядку, визначеному Законом України "Про Конституційний Суд України".
 
790. У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.
 
-580- Пташник В.Ю.
Доповнити Прикінцеві положення новим пунктом 10 такого змісту та змінити нумерацію наступних пунктів:
«10. Рішення Конституційного Суду щодо офіційного тлумачення законів України, ухвалені ним до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" від 2 червня 2016 року № 1401-VІІІ (Відомості Верховної Ради України, 2016 р. № 28, стор. 7, стаття 532), зберігають свою юридичну силу.»
 
Відхилено   У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.
 
791. 10. Кабінету Міністрів України:
 
   10. Кабінету Міністрів України:
 
792. у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо фінансування першочергових заходів з реалізації цього Закону;
 
   у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо фінансування першочергових заходів з реалізації цього Закону;
 
793. у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативні акти та забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативних актів у відповідність із цим Законом;
 
   у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативні акти та забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативних актів у відповідність із цим Законом;
 
794. передбачити у Законі України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та передбачати у проектах законів про Державний бюджет на наступні роки видатки, пов'язані з реалізацією положень цього Закону.
 
-581- Власенко С.В.
Пункт 10 розділу 3 доповнити новим абзацом:
«Конституційному Суду України підготувати та подати у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом на розгляд профільного комітету Верховної Ради України пропозиції до проекту Закону «Про Регламент Конституційного Суду України».
 
Відхилено   передбачити у Законі України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та передбачати у проектах законів про Державний бюджет на наступні роки видатки, пов'язані з реалізацією положень цього Закону.
 
795. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
796. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
797. 1. Конституційний Суд закриває відкриті до набрання чинності цим Законом конституційні провадження у справах за конституційними поданнями щодо офіційного тлумачення законів України (їх окремих положень) та у справах за конституційними зверненнями.
 
-582- Купрієнко О.В.
У абзаці першому частини 1 Перехідних положень слова «закриває відкриті» замінити на «продовжує розгляд відкритих».
 
Відхилено   1. Конституційний Суд закриває відкриті до набрання чинності цим Законом конституційні провадження у справах за конституційними поданнями щодо офіційного тлумачення законів України (їх окремих положень) та у справах за конституційними зверненнями.
 
    -583- Ківалов С.В.
Абзац перший частини першої Розділу ІV «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» викласти у такій редакції:
«1. Розгляд справ, у справах за конституційними поданнями щодо офіційного тлумачення законів України (їх окремих положень) та у справах за конституційними зверненнями, провадження за якими відкрито до моменту набрання чинності цим, проводиться відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України» від 16.10.1996 року».
 
Відхилено    
798. Конституційні подання щодо офіційного тлумачення законів України (їх окремих положень) та конституційні звернення, що надійшли до Конституційного Суду до набрання чинності цим Законом і конституційні провадження у справах за якими не були відкриті, Секретаріат Суду повертає їх авторам.
 
-584- Купрієнко О.В.
Абзац другий частини 1 Перехідних положень викласти у наступній редакції: «Якщо конституційні подання, подані до набрання чинності цим Законом, не відповідають його вимогам, Секретаріат Конституційного Суду повідомляє суб'єкту права на конституційне подання про можливість приведення такого конституційного подання у відповідність до вимог цього Закону протягом трьох місяців з дня набрання ним чинності.
Не приведене у відповідність до вимог цього Закону конституційне подання повертається Секретаріатом Конституційного Суду суб’єкту права на конституційне подання без розгляду у десятиденний строк після закінчення строку, визначеного абзацом першим цього пункту.».
 
Відхилено   Конституційні подання щодо офіційного тлумачення законів України (їх окремих положень) та конституційні звернення, що надійшли до Конституційного Суду до набрання чинності цим Законом і конституційні провадження у справах за якими не були відкриті, Секретаріат Суду повертає їх авторам.
 
799. 2. Розгляд справ, конституційні провадження за якими відкрито, проводиться у формі, визначеній Великою палатою.
 
-585- Купрієнко О.В.
У частині 2 Перехідних положень слова «у формі, визначеній Великою палатою» замінити на «тільки у відкритому засіданні».
 
Відхилено   2. Розгляд справ, конституційні провадження за якими відкрито, проводиться у формі, визначеній Великою палатою.
 
800. 3. З метою надання експертної допомоги в конституційних провадженнях за конституційними скаргами у Конституційному Суді тимчасово, на строк до 1 січня 2020 року, запроваджується інститут спеціального радника.
 
-586- Власенко С.В.
Пункт 3 розділу 4 – виключити.
 
Відхилено   3. З метою надання експертної допомоги в конституційних провадженнях за конституційними скаргами у Конституційному Суді тимчасово, на строк до 1 січня 2020 року, запроваджується інститут спеціального радника.
 
    -587- Писаренко В.В.
Пункт 3 Розділу ІV «Перехідні положення» виключити.
 
Відхилено    
801. Для здійснення функцій спеціального радника Конституційний Суд може запросити суддю у відставці іноземного органу конституційної юрисдикції або представника міжнародної урядової організації, предметом статутного завдання якої є питання конституційного права. Не може бути запрошений для здійснення цих функцій громадянин держави, визнаної Верховною Радою України агресором.
 
   Для здійснення функцій спеціального радника Конституційний Суд може запросити суддю у відставці іноземного органу конституційної юрисдикції або представника міжнародної урядової організації, предметом статутного завдання якої є питання конституційного права. Не може бути запрошений для здійснення цих функцій громадянин держави, визнаної Верховною Радою України агресором.
 
802. Спеціальний радник може до початку розгляду справи Сенатом або Великою палатою надати свій письмовий обґрунтований юридичний висновок (аmісus сurіае) у справі.
 
   Спеціальний радник може до початку розгляду справи Сенатом або Великою палатою надати свій письмовий обґрунтований юридичний висновок (аmісus сurіае) у справі.
 
803. Забезпечення діяльності спеціального радника здійснюється за рахунок міжнародної технічної допомоги або міжнародних організацій.

-588- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Розділ ІV доповнити пунктом 4 наступного змісту:
"4. Встановити, що провадження у справах за конституційними поданнями чи скаргами, предметом яких є перевірка на відповідність Конституції України (конституційність) положень Законів України, якими запроваджується тимчасове обмеження обігу земель сільськогосподарського призначення підлягають зупиненню до проведення всеукраїнського референдуму з даного питання."
 
Відхилено   Забезпечення діяльності спеціального радника здійснюється за рахунок міжнародної технічної допомоги або міжнародних організацій.