Кількість абзаців - 606 Таблиця поправок


"Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" (до розділу ІІ проекту Закону ч.2.1) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. 1. Стаття 85. Витребування доказів Учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 84 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, що його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
 
   1. Учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 84 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, що його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
 
1. 2. У клопотанні повинно бути зазначено:
 
   2. У клопотанні повинно бути зазначено:
 
2. 1) який доказ витребовується;
 
   1) який доказ витребовується;
 
3. 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;
 
   2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;
 
4. 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;
 
   3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;
 
5. 4) вжиті особою, що подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;
 
   4) вжиті особою, що подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;
 
6. 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, що подає клопотання.
 
-1- Довбенко М.В.
Пункт 5 частини 2 статті 85 виключити.
 
Враховано      
    -2- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
пункт 5 частину другої статті 85 виключити;
 
Враховано    
7. 3. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
 
-3- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
Стаття 85:
частину третю законопроекту вважати частиною четвертою з подальшою нумерацією у відповідному порядку;
 
Відхилено   3. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
 
    -4- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
Стаття 85:
додати частину 3 у такій редакції:
«Якщо у процесі судового розгляду стало відомо, що одна сторона у справі володіє необхідною інформацію, документами, речами, які не були представлені іншій стороні або суду і інша сторона не має змоги отримати їх у самостійному порядку, суд за клопотанням такої сторони, може зобов’язати сторону підготувати відповідні копії документів та направити їх іншій стороні або подати такі копії документів та речі безпосередньо до суду.»
 
Відхилено    
8. 4. Суд може витребувати докази також до подання позову як захід забезпечення доказів у порядку, встановленому статтями 117 - 119 цього Кодексу.
 
   4. Суд може витребувати докази також до подання позову як захід забезпечення доказів у порядку, встановленому статтями 117 - 119 цього Кодексу.
 
9. 5. Суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.
 
   5. Суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.
 
10. 6. Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.
 
   6. Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.
 
11. 7. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
 
   7. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
 
12. 8. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
 
   8. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
 
13. 9. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати витребувані судом докази.
 
   9. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати витребувані судом докази.
 
14. 10. У разі неподання учасником справи з неповажних причин або без повідомлення причин доказів, витребуваних судом, суд залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання, а також яке значення мають ці докази, може визнати обставину, для з'ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у його визнанні, або може здійснити розгляд справи за наявними в ній доказами, або, у разі неподання таких доказів позивачем, -також залишити позовну заяву без розгляду.
 
   10. У разі неподання учасником справи з неповажних причин або без повідомлення причин доказів, витребуваних судом, суд залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання, а також яке значення мають ці докази, може визнати обставину, для з'ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у його визнанні, або може здійснити розгляд справи за наявними в ній доказами, або, у разі неподання таких доказів позивачем, -також залишити позовну заяву без розгляду.
 
15. 11. У випадках, передбачених законом, апеляційний загальний суд за місцем знаходження доказів може витребувати докази на прохання третейського суду чи міжнародного комерційного арбітражу або за заявою сторони (учасника) третейського (арбітражного) розгляду за згодою третейського суду чи міжнародного комерційного арбітражу у справі, що розглядається третейським судом (міжнародним комерційним арбітражем), у порядку, встановленому цією статтею.
 
   11. У випадках, передбачених законом, апеляційний загальний суд за місцем знаходження доказів може витребувати докази на прохання третейського суду чи міжнародного комерційного арбітражу або за заявою сторони (учасника) третейського (арбітражного) розгляду за згодою третейського суду чи міжнародного комерційного арбітражу у справі, що розглядається третейським судом (міжнародним комерційним арбітражем), у порядку, встановленому цією статтею.
 
16. У разі задоволення відповідної заяви суд може зобов'язати особу, у якої такі докази витребовуються, надати такі докази безпосередньо третейському суду або міжнародному комерційному арбітражу або стороні, за заявою якої такі докази витребовуються, для подальшого їх подання третейському суду (міжнародному комерційному арбітражу).
 
   У разі задоволення відповідної заяви суд може зобов'язати особу, у якої такі докази витребовуються, надати такі докази безпосередньо третейському суду або міжнародному комерційному арбітражу або стороні, за заявою якої такі докази витребовуються, для подальшого їх подання третейському суду (міжнародному комерційному арбітражу).
 
17. В ухвалі про витребування доказів суд вирішує питання забезпечення чи попередньої оплати витрат осіб, пов'язаних із поданням відповідних доказів.
 
   В ухвалі про витребування доказів суд вирішує питання забезпечення чи попередньої оплати витрат осіб, пов'язаних із поданням відповідних доказів.
 
18. Стаття 86. Огляд доказів за їх місцезнаходженням
 
   Стаття 86. Огляд доказів за їх місцезнаходженням
 
19. 1. Письмові, речові та електронні докази, які не можна доставити в суд, оглядаються за їх місцезнаходженням.
 
-5- Яніцький В.П.
У частині першій статті 86 слово «оглядаються» замінити на «можуть бути оглянуті».
 
Відхилено   1. Письмові, речові та електронні докази, які не можна доставити в суд, оглядаються за їх місцезнаходженням.
 
20. 2. Про час і місце огляду доказів за їх місцезнаходженням повідомляються учасники справи. Неявка цих осіб не є перешкодою для проведення огляду.
 
-6- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині другій статті 86 слова "про час і місце огляду" замінити словами "про дату, час і місце огляду";
 
Враховано   2. Про дату, час і місце огляду доказів за їх місцезнаходженням повідомляються учасники справи. Неявка цих осіб не є перешкодою для проведення огляду.
 
21. 3. У разі необхідності, в тому числі за клопотанням учасника справи для участі в огляді доказів за їх місцезнаходженням, можуть бути залучені свідки, перекладачі, експерти, спеціалісти, а також здійснено фотографування, звуко- і відеозапис.
 
   3. У разі необхідності, в тому числі за клопотанням учасника справи для участі в огляді доказів за їх місцезнаходженням, можуть бути залучені свідки, перекладачі, експерти, спеціалісти, а також здійснено фотографування, звуко- і відеозапис.
 
22. 4. Про огляд доказів за їх місцезнаходженням складається протокол, що підписується всіма особами, які беруть участь в огляді. До протоколу додаються разом з описом усі складені або звірені під час огляду на місці плани, креслення, копії документів, а також зроблені під час огляду фотознімки, електронні копії доказів, відеозаписи тощо.
 
   4. Про огляд доказів за їх місцезнаходженням складається протокол, що підписується всіма особами, які беруть участь в огляді. До протоколу додаються разом з описом усі складені або звірені під час огляду на місці плани, креслення, копії документів, а також зроблені під час огляду фотознімки, електронні копії доказів, відеозаписи тощо.
 
23. 5. Якщо огляд здійснюється за відсутності хоча б однієї зі сторін, а також в інших випадках, коли суд визнає це за необхідне, забезпечує відеофіксацію огляду технічними засобами.
 
-7- Довбенко М.В.
У частині 5 статті 86 після слів «це за необхідне,» доповнити словом «суд».
 
Враховано   5. Якщо огляд здійснюється за відсутності хоча б однієї зі сторін, а також в інших випадках, коли суд визнає це за необхідне, суд забезпечує відеофіксацію огляду технічними засобами.
 
24. 6. Особи, які беруть участь в огляді доказів за їх місцезнаходженням, мають право звертати увагу суду на ту чи іншу обставину, яка, на їх погляд, має значення для повноцінного проведення огляду, встановлення обставин, які мають значення для розгляду справи, робити свої зауваження щодо протоколу огляду.
 
   6. Особи, які беруть участь в огляді доказів за їх місцезнаходженням, мають право звертати увагу суду на ту чи іншу обставину, яка, на їх погляд, має значення для повноцінного проведення огляду, встановлення обставин, які мають значення для розгляду справи, робити свої зауваження щодо протоколу огляду.
 
25. 7. У порядку, передбаченому цією статтею, суд за заявою учасника справи чи з власної ініціативи може оглянути веб-сайт (сторінку), інші місця збереження даних в мережі Інтернет з метою встановлення та фіксування їх змісту. У разі необхідності для проведення такого огляду суд може залучити спеціаліста.
 
   7. У порядку, передбаченому цією статтею, суд за заявою учасника справи чи з власної ініціативи може оглянути веб-сайт (сторінку), інші місця збереження даних в мережі Інтернет з метою встановлення та фіксування їх змісту. У разі необхідності для проведення такого огляду суд може залучити спеціаліста.
 
26. 8. Суд може призначити експертизу для встановлення та фіксування змісту веб-сайту (сторінки), інших місць збереження даних в мережі Інтернет за умови, якщо це потребує спеціальних знань і не може бути здійснено судом самостійно або із залученням спеціаліста.
 
   8. Суд може призначити експертизу для встановлення та фіксування змісту веб-сайту (сторінки), інших місць збереження даних в мережі Інтернет за умови, якщо це потребує спеціальних знань і не може бути здійснено судом самостійно або із залученням спеціаліста.
 
27. 9. У випадках, передбачених законом, апеляційний загальний суд за місцем знаходження доказів може оглянути докази за їх місцем знаходження на прохання третейського суду чи міжнародного комерційного арбітражу або за заявою сторони (учасника) третейського (арбітражного) розгляду за згодою третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу) у справі, що розглядається третейським судом або міжнародним комерційним арбітражем, у порядку, встановленому цією статтею.
 
   9. У випадках, передбачених законом, апеляційний загальний суд за місцем знаходження доказів може оглянути докази за їх місцем знаходження на прохання третейського суду чи міжнародного комерційного арбітражу або за заявою сторони (учасника) третейського (арбітражного) розгляду за згодою третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу) у справі, що розглядається третейським судом або міжнародним комерційним арбітражем, у порядку, встановленому цією статтею.
 
28. У разі задоволення відповідної заяви суд направляє протокол огляду безпосередньо третейському суду (міжнародному комерційному арбітражу) або стороні, за заявою якої такий огляд проводився, для подальшого його подання третейському суду (міжнародному комерційному арбітражу).
 
   У разі задоволення відповідної заяви суд направляє протокол огляду безпосередньо третейському суду (міжнародному комерційному арбітражу) або стороні, за заявою якої такий огляд проводився, для подальшого його подання третейському суду (міжнародному комерційному арбітражу).
 
29. В ухвалі про огляд доказів за їх місцезнаходженням суд вирішує питання забезпечення чи попередньої оплати витрат осіб, пов'язаних із таким оглядом.
 
   В ухвалі про огляд доказів за їх місцезнаходженням суд вирішує питання забезпечення чи попередньої оплати витрат осіб, пов'язаних із таким оглядом.
 
30. Стаття 87. Огляд речових доказів, що швидко псуються
 
   Стаття 87. Огляд речових доказів, що швидко псуються
 
31. 1. Продукти та інші речові докази, що швидко псуються, негайно оглядаються судом з повідомленням про призначений огляд учасників справи. Неявка цих осіб не перешкоджає огляду речових доказів.
 
-8- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 87:
у частині першій слова "Продукти та інші" виключити;
 
Враховано   1. Речові докази, що швидко псуються, негайно оглядаються судом з повідомленням про призначений огляд учасників справи. Неявка цих осіб не перешкоджає огляду речових доказів
 
32. 2. У разі необхідності, в тому числі за клопотанням учасника справи, для участі в огляді продуктів та інших речових доказів, що швидко псуються, може бути залучено свідків, перекладачів, експертів, спеціалістів, а також здійснено фотографування і відеозапис.
 
-9- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 87:
у частинах другій та третій слова "продуктів та інших" виключити;
 
Враховано   2. У разі необхідності, в тому числі за клопотанням учасника справи, для участі в огляді речових доказів, що швидко псуються, може бути залучено свідків, перекладачів, експертів, спеціалістів, а також здійснено фотографування і відеозапис.
 
33. 3. Огляд продуктів та інших речових доказів, що швидко псуються, за їх місцезнаходженням здійснюється у порядку, встановленому статтею 86 цього Кодексу, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.
 
   3. Огляд речових доказів, що швидко псуються, за їх місцезнаходженням здійснюється у порядку, встановленому статтею 86 цього Кодексу, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.
 
34. 4. Після огляду ці речові докази повертаються особам, від яких вони були одержані.
 
   4. Після огляду ці речові докази повертаються особам, від яких вони були одержані.
 
35. Стаття 88. Судові доручення щодо збирання доказів
 
   Стаття 88. Судові доручення щодо збирання доказів
 
36. 1. Суд, який розглядає справу або заяву про забезпечення доказів, в разі виникнення потреби в збиранні доказів за межами його територіальної юрисдикції доручає відповідному суду вчинити певні процесуальні дії.
 
   1. Суд, який розглядає справу або заяву про забезпечення доказів, в разі виникнення потреби в збиранні доказів за межами його територіальної юрисдикції доручає відповідному суду вчинити певні процесуальні дії.
 
37. 2. В ухвалі про судове доручення коротко викладається суть справи, що розглядається, зазначаються особи, які беруть у ній участь, обставини, що підлягають з'ясуванню, докази, які повинен зібрати суд, що виконує доручення, зокрема, перелік питань, поставлених учасниками справи та судом свідку.
 
   2. В ухвалі про судове доручення коротко викладається суть справи, що розглядається, зазначаються особи, які беруть у ній участь, обставини, що підлягають з'ясуванню, докази, які повинен зібрати суд, що виконує доручення, зокрема, перелік питань, поставлених учасниками справи та судом свідку.
 
38. Стаття 89. Виконання судових доручень щодо збирання доказів
 
   Стаття 89. Виконання судових доручень щодо збирання доказів
 
39. 1. Ухвала про судове доручення невідкладно виконується судом, якому вона адресована, за правилами цього Кодексу, які встановлюють порядок вчинення відповідних процесуальних дій.
 
   1. Ухвала про судове доручення невідкладно виконується судом, якому вона адресована, за правилами цього Кодексу, які встановлюють порядок вчинення відповідних процесуальних дій.
 
40. 2. Про виконання або про неможливість виконання з об'єктивних причин судового доручення постановляється ухвала, яка з протоколами про вчинення процесуальних дій і всіма зібраними на виконання судового доручення матеріалами невідкладно надсилається до суду, що розглядає справу.
 
-10- Довбенко М.В.
У частині 2 статті 89 після слова «невідкладно» доповнити словами «, але не пізніше семи днів з дня надходження ухвали про судове доручення,».
 
Відхилено   2. Про виконання або про неможливість виконання з об'єктивних причин судового доручення постановляється ухвала, яка з протоколами про вчинення процесуальних дій і всіма зібраними на виконання судового доручення матеріалами невідкладно надсилається до суду, що розглядає справу.
 
41. 3. У разі необхідності виконання судових доручень щодо збирання доказів здійснюється у судовому засіданні у встановленому цим Кодексом порядку. Учасники справи повідомляються про дату, час і місце вчинення процесуальної дії судом, який виконує доручення, проте їх неявка не є перешкодою для виконання доручення.
 
   3. У разі необхідності виконання судових доручень щодо збирання доказів здійснюється у судовому засіданні у встановленому цим Кодексом порядку. Учасники справи повідомляються про дату, час і місце вчинення процесуальної дії судом, який виконує доручення, проте їх неявка не є перешкодою для виконання доручення.
 
42. Стаття 90. Оцінка доказів
 
   Стаття 90. Оцінка доказів
 
43. 1. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.
 
   1. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.
 
44. 2. Ніякі докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.
 
-11- Довбенко М.В.
У частині 2 статті 90 слово «, достовірність» виключити.
 
Відхилено   2. Ніякі докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.
 
45. 3. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).
 
-12- Власенко С.В.
Статтю 87 викласти в редакції: «Стаття 87. Оцінка доказів
1. Оцінка доказів - стадія судового розгляду під час якої суд визначає кількість, якість та властивості доказів, наданих учасниками судового розгляду, яка є завершальною стадією перевірки обставин доказами.
2. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.
3. Ніякі докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.
4. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).
5. Суд при винесенні рішення має володіти мінімальною допустимою сукупністю належних доказів, у разі браку якої виключається визнання юридичного факту. Суд визначає сукупність чітких, співпадаючих висновків чи подібних неспростованих презумцій щодо факту як докази, що існують поза розумним сумнівом за умови відсутності сумнівів щодо малоймовірності альтернативних можливостей пояснення поданих доказів. У своєму рішенні суд викладає обґрунтування правильності висновків, прийнятих процесуальних рішень, отриманих за результатами судового розгляду, наводить докази, які стали основою для прийняття відповідного рішення, мотиви, з яких суд не бере до уваги окремі докази, вважає їх неналежними чи недопустимими, вказує на наявність чи відсутність обґрунтованої невизначеності у винуватості особи.
6. Після з’ясування обставин та перевірки їх доказами, суддя перераховує докази надані учасниками судового розгляду, надаючи кожного доказу окремо оцінку на предмет належності, допустимості, достовірності, а також визначає достатність і наявність взаємного зв'язку в сукупності доказів, формує перелік доказів, наданих сторонами, що зазначається в протоколі засідання. Суд порівнює докази із різних засобів доказування, виявляє спільну інформацію і суперечності, називає неналежні та недопустимі докази, підстави вважати їх такими, доведеності наявності доказів. Суд зберігає неупередженість і безсторонність при оцінці доказів, забезпечує об’єктивний розгляд доказів. Суд називає об’єктивні чинники вважати докази належними та допустимими.
7. Після формування переліку доказів, суд оголошує перерву до трьох днів для надання додаткових доказів сторонами. За клопотанням сторони перерву може бути продовжено до десяти днів. За клопотанням сторін провадження суд може не оголошувати перерву, про що постановляє ухвалу.
8. Після закінчення перерви, суд визначає обсяг доказів, які сторони додатково надають та проводить процедуру дослідження наданих доказів.
9. Після дослідження доказів, за відсутності клопотань або після вирішення клопотань, якщо вони були подані, суд постановляє ухвалу про закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами і переходить до судових дебатів.».
 
Відхилено   3. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).
 
46. § 2. Показання свідків
 
   § 2. Показання свідків
 
47. Стаття 91. Показання свідка
 
   Стаття 91. Показання свідка
 
48. 1. Показання свідка - це повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для справи. Не є доказом показання свідка, який не може назвати джерела своєї обізнаності щодо певної обставини.
 
   1. Показання свідка - це повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для справи. Не є доказом показання свідка, який не може назвати джерела своєї обізнаності щодо певної обставини.
 
49. 2. Якщо показання свідка ґрунтуються на повідомленнях інших осіб, то ці особи повинні бути також допитані. За відсутності можливості допитати особу, яка надала первинне повідомлення, показання з чужих слів не може бути допустимим доказом факту чи обставин, на доведення яких вони надані, якщо показання не підтверджується іншими доказами, визнаними допустимими згідно з правилами цього Кодексу.
 
-13- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
У частині другій статті 91 слова: «якщо показання не підтверджується іншими доказами, визнаними допустимими згідно з правилами цього Кодексу.» виключити.
 
Відхилено   2. Якщо показання свідка ґрунтуються на повідомленнях інших осіб, то ці особи повинні бути також допитані. За відсутності можливості допитати особу, яка надала первинне повідомлення, показання з чужих слів не може бути допустимим доказом факту чи обставин, на доведення яких вони надані, якщо показання не підтверджується іншими доказами, визнаними допустимими згідно з правилами цього Кодексу.
 
50. Стаття 92. Виклик свідка
 
   Стаття 92. Виклик свідка
 
51. 1. Виклик свідка здійснюється за заявою учасника справи.
 
   1. Виклик свідка здійснюється за заявою учасника справи.
 
52. 2. У заяві про виклик свідка зазначаються його ім'я, місце проживання (перебування) або місце роботи, обставини, які він може підтвердити.
 
   2. У заяві про виклик свідка зазначаються його ім'я, місце проживання (перебування) або місце роботи, обставини, які він може підтвердити.
 
53. 3. Заява про виклик свідка має бути подана до або під час підготовчого судового засідання, а якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, -до початку першого судового засідання у справі.
 
-14- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
статтю 92 доповнити новою частиною такого змісту:
"4. В ухвалі про відкриття провадження у справі або в іншій ухвалі, якою суд вирішує питання про виклик свідка, суд попереджає свідка про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве показання чи відмову від давання показань на вимогу суду";
 
Враховано   3. Заява про виклик свідка має бути подана до або під час підготовчого судового засідання, а якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, -до початку першого судового засідання у справі.
4. В ухвалі про відкриття провадження у справі або в іншій ухвалі, якою суд вирішує питання про виклик свідка, суд попереджає свідка про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве показання чи відмову від давання показань на вимогу суду.
 
    -15- Журжій А.В.
частину третю статті 92 доповнити другим абзацом такого змісту:
"Якщо учасник справи не подав заяву про допит свідка з поважних причин до або під час підготовчого судового засідання, а якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, – до початку першого судового засідання у справі, суд розглядає її в порядку та відповідно до вимог, встановлених статтею 223 цього Кодексу";
 
Відхилено    
    -16- Власенко С.В.
Ч. 1-3 ст. 90 викласти в редакції: «1. Свідок викликається судом для допиту не пізніше як за п’ять днів до судового засідання з належним повідомленням про час, місце, дату судового розгляду за ініціативою суду або за клопотанням учасника справи у разі, якщо обставини, викладені свідком у заяві, суперечать іншим доказам або викликають у суду сумнів щодо їх змісту, достовірності чи повноти. 2. Суд має право зобов'язати учасника справи, який подав заяву свідка, забезпечити явку свідка до суду або його участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції. Якщо свідок був належним чином повідомлений електронною адресою та письмово за адресою його місця реєстрації, через засоби масової інформації та без поважних причин не з'явився в судове засідання або не взяв участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції, суд не бере до уваги його показання. 3. В ухвалі про виклик свідка суд попереджає свідка про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання.».
 
Відхилено    
54. Стаття 93. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників
 
   Стаття 93. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників
 
55. 1. Сторони, треті особи та їхні представники за їх згодою, в тому числі за власною ініціативою, якщо інше не встановлено цим Кодексом, можуть бути допитані як свідки про відомі їм обставини, що мають значення для справи.
 
-17- Помазанов А.В.
У статті 93:
у частині першій слова «як свідки», розташовані після слів «можуть бути допитані», вилучити;
 
Відхилено   1. Сторони, треті особи та їхні представники за їх згодою, в тому числі за власною ініціативою, якщо інше не встановлено цим Кодексом, можуть бути допитані як свідки про відомі їм обставини, що мають значення для справи
 
56. Стаття 94. Письмове опитування учасників справи в якості свідків
 
-18- Сажко С.М.
Статтю 94 пункту 2 законопроекту виключити
 
Відхилено   Стаття 94. Письмове опитування учасників справи в якості свідків
 
    -19- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
Статтю 94 виключити.
 
Відхилено    
57. 1. Учасник справи має право поставити в першій заяві по суті справи, що ним подається до суду, десять запитань іншому учаснику справи про обставини, що мають значення для справи.
 
-20- Помазанов А.В.
У статті 94:
у частині першій слова «десять запитань», розташовані перед словами «іншому учаснику справи», замінити словом «запитання»;
 
Відхилено   1. Учасник справи має право поставити в першій заяві по суті справи, що ним подається до суду, не більше десяти запитань іншому учаснику справи про обставини, що мають значення для справи.
 
    -21- Довбенко М.В.
Частину 1 статті 94 доповнити абзацом 2 наступного змісту: «Якщо особа в позовній заяві поставила більше 10 запитань іншому учаснику справи, то останній має право надати відповіді на 10 запитань за його вибором.».
 
Відхилено    
    -22- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині першій статті 94 слова "десять запитань" замінити словами "не більше десяти запитань";
 
Враховано    
    -23- Журжій А.В.
у частині першій статті 94 слова "десять запитань" замінити словами " не більше десяти запитань".
 
Враховано    
    -24- Яценко А.В.
у статті 94:
у частині першій слово «десять» замінити словом «двадцять»;
 
Відхилено    
    -25- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 94:
у частині першій слова «десять запитань» замінити словом «запитання»;
 
Відхилено    
    -26- Власенко С.В.
Ч. 1 ст. 91 викласти в редакції: «1. Учасник справи має право поставити в першій заяві по суті справи або у додатку до неї запитання іншому учаснику справи про обставини, що мають значення для справи в обсязі, якому вважає за необхідне.».
 
Відхилено    
58. 2. Учасник справи, якому поставлено питання позивачем, зобов'язаний надати вичерпну відповідь окремо на кожне питання по суті.
 
   2. Учасник справи, якому поставлено питання позивачем, зобов'язаний надати вичерпну відповідь окремо на кожне питання по суті.
 
59. На запитання до учасника справи, який є юридичною особою, відповіді надає її керівник або інша посадова особа за його дорученням.
 
   На запитання до учасника справи, який є юридичною особою, відповіді надає її керівник або інша посадова особа за його дорученням.
 
60. 3. Відповіді на запитання подаються до суду учасником справи - фізичною особою, керівником або іншою посадовою особою юридичної особи у формі заяви свідка не пізніше як за п'ять днів до підготовчого засідання, а у справі, що розглядається в порядку спрощеного провадження, -до першого судового засідання.
 
   3. Відповіді на запитання подаються до суду учасником справи - фізичною особою, керівником або іншою посадовою особою юридичної особи у формі заяви свідка не пізніше як за п'ять днів до підготовчого засідання, а у справі, що розглядається в порядку спрощеного провадження, -до першого судового засідання.
 
61. Копія такої заяви свідка у той же строк надсилається учаснику справи, який поставив письмові запитання.
 
   Копія такої заяви свідка у той же строк надсилається учаснику справи, який поставив письмові запитання.
 
62. 4. У заяві свідка зазначаються ім'я (прізвище, ім'я та по батькові), місце проживання (перебування) та місце роботи свідка, поштовий індекс реєстраційний номер облікової картки платника податків свідка за його наявності або номер і серія паспорта, номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти (якщо такі є), відповіді на питання щодо обставин справи, про які відомо свідку, джерела обізнаності свідка щодо цих обставин, а також підтвердження свідка про обізнаність із змістом закону щодо кримінальної відповідальності за надання неправдивих показань.
 
   4. У заяві свідка зазначаються ім'я (прізвище, ім'я та по батькові), місце проживання (перебування) та місце роботи свідка, поштовий індекс реєстраційний номер облікової картки платника податків свідка за його наявності або номер і серія паспорта, номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти (якщо такі є), відповіді на питання щодо обставин справи, про які відомо свідку, джерела обізнаності свідка щодо цих обставин, а також підтвердження свідка про обізнаність із змістом закону щодо кримінальної відповідальності за надання неправдивих показань.
 
63. 5. Якщо поставлене запитання пов'язане з наданням відповідних доказів, що підтверджують відповідні обставини, -учасник справи разом з наданням заяви свідка надає копії відповідних письмових чи електронних доказів.
 
-27- Власенко С.В.
У ч. 5 ст. 91 після слова «відмовитись» додати: «письмово обґрунтувавши відмову».
 
Відхилено   5. Якщо поставлене запитання пов'язане з наданням відповідних доказів, що підтверджують відповідні обставини, -учасник справи разом з наданням заяви свідка надає копії відповідних письмових чи електронних доказів.
 
64. 6. Учасник справи має право відмовитись від надання відповіді на поставлені запитання:
 
   6. Учасник справи має право відмовитись від надання відповіді на поставлені запитання:
 
65. 1) з підстав, визначених статтями 71, 72 цього Кодексу;
 
   1) з підстав, визначених статтями 71, 72 цього Кодексу;
 
66. 2) якщо поставлене запитання не стосується обставин, що мають значення для справи;
 
   2) якщо поставлене запитання не стосується обставин, що мають значення для справи;
 
67. 3) якщо учасником справи поставлено більше десяти запитань.
 
-28- Помазанов А.В.
У статті 94:
пункт третій частини шостої вилучити;
 
Відхилено   3) якщо учасником справи поставлено більше десяти запитань.
 
    -29- Довбенко М.В.
Пункт 3 частини 6 статті 94 виключити.
 
Відхилено    
    -30- Яценко А.В.
у статті 94:
у частині шостій слово «десяти» замінити словом «двадцяти»;
 
Відхилено    
    -31- Власенко С.В.
Підпункт 3 ч. 5 ст. 91 – виключити.
 
Відхилено    
68. 7. За наявності підстав для відмови від відповіді учасник справи повинен повідомити про відмову іншого учасника та суд у строк для надання відповіді на запитання. Суд за клопотанням іншого учасника справи може визнати підстави для відмови відсутніми та зобов'язати учасника справи надати відповідь.
 
-32- Довбенко М.В.
У частині 7 статті 94:
після слів «учасник справи повинен» доповнити словом «письмово»;
 
Відхилено   7. За наявності підстав для відмови від відповіді учасник справи повинен повідомити про відмову іншого учасника та суд у строк для надання відповіді на запитання. Суд за клопотанням іншого учасника справи може визнати підстави для відмови відсутніми та зобов'язати учасника справи надати відповідь.
 
    -33- Довбенко М.В.
У частині 7 статті 94:
слово «підстав» замінити на слово «підстави».
 
Відхилено    
69. Стаття 95. Допит свідка за заявою сторони арбітражного (третейського) розгляду
 
   Стаття 95. Допит свідка за заявою сторони арбітражного (третейського) розгляду
 
70. 1. На прохання третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу або за заявою сторони (учасника) третейського (арбітражного) розгляду за згодою третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу) апеляційний загальний суд за місцем проживання (перебування) свідка може допитати, в тому числі повторно, свідка про відомі йому обставини, що стосуються справи, що розглядається третейським судом (міжнародним комерційним арбітражем), згідно з визначеним третейським судом (міжнародним комерційним арбітражем) переліком питань.
 
   1. На прохання третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу або за заявою сторони (учасника) третейського (арбітражного) розгляду за згодою третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу) апеляційний загальний суд за місцем проживання (перебування) свідка може допитати, в тому числі повторно, свідка про відомі йому обставини, що стосуються справи, що розглядається третейським судом (міжнародним комерційним арбітражем), згідно з визначеним третейським судом (міжнародним комерційним арбітражем) переліком питань.
 
71. 2. Сторони (учасники) третейського (арбітражного) розгляду можуть брати участь у допиті свідка, ставити йому питання для уточнення його відповідей.
 
   2. Сторони (учасники) третейського (арбітражного) розгляду можуть брати участь у допиті свідка, ставити йому питання для уточнення його відповідей.
 
72. 3. В ухвалі про виклик свідка суд вирішує питання забезпечення чи попередньої оплати витрат свідка, пов'язаних із його допитом.
 
   3. В ухвалі про виклик свідка суд вирішує питання забезпечення чи попередньої оплати витрат свідка, пов'язаних із його допитом.
 
73. § 3. Письмові докази
 
   § 3. Письмові докази
 
74. Стаття 96. Письмові докази
 
   Стаття 96. Письмові докази
 
75. 1. Письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.
 
   1. Письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.
 
76. 2. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.
 
-34- Довбенко М.В.
У частині 2 статті 96 слово «подається» замінити на слова «може подаватися».
 
Відхилено   2. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.
 
77. 3. Учасники справи мають право подавати письмові докази в електронних копіях, посвідчених електронним цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону. Електронна копія письмового доказу не вважається електронним доказом.
 
   3. Учасники справи мають право подавати письмові докази в електронних копіях, посвідчених електронним цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону. Електронна копія письмового доказу не вважається електронним доказом.
 
78. 4. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством.
 
   4. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством.
 
79. 5. Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу.
 
   5. Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу.
 
80. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який заходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.
 
   Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який заходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.
 
81. 6. Якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу. Якщо оригінал письмового доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів подану копію (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.
 
-35- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину шосту статті 96 доповнити абзацом третім наступного змісту:
«Суд зобов’язаний витребувати у особи оригінал письмового доказу за клопотанням сторони у справі, якщо така сторона обґрунтовує своє клопотання не визнанням факту існування цього доказу або його змісту.»
 
Відхилено   6. Якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу. Якщо оригінал письмового доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.
 
    -36- Довбенко М.В.
У абзаці 2 частини 6 статті 96:
слова «ставить під сумнів подану копію» замінити на слова «ставить під сумнів відповідність поданої копії»;
 
Враховано    
    -37- Довбенко М.В.
У абзаці 2 частини 6 статті 96:
після слів «такий доказ» доповнити словами «, із урахуванням обставин справи та інших доказів по справі, може не братися судом».
 
Відхилено    
    -38- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у другому реченні частини шостої статті 96 слова "подану копію" замінити словами "відповідність поданої копії";
 
Враховано    
82. 7. Документи, отримані за допомогою факсимільного чи інших аналогічних засобів зв'язку, приймаються судом до розгляду як письмові докази у випадках і в порядку, які встановлені законом або договором.
 
   7. Документи, отримані за допомогою факсимільного чи інших аналогічних засобів зв'язку, приймаються судом до розгляду як письмові докази у випадках і в порядку, які встановлені законом або договором.
 
83. 8. Іноземний офіційний документ, що підлягає дипломатичній або консульській легалізації, може бути письмовим доказом, якщо він легалізований у встановленому порядку. Іноземні офіційні документи визнаються письмовими доказами без їх легалізації у випадках, передбачених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
-39- Алексєєв І.С.
частину восьму статті 96 викласти у такій редакції:
«8. Документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави у встановленій формі, може бути письмовим доказом, якщо він легалізований у встановленому порядку або засвідчений іншим чином чи звільнений від засвідчення у випадках, передбачених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Документи, отримані судом від іноземних компетентних органів на виконання судового доручення про отримання доказів на території іноземної держави, звільняються від вимоги їх легалізації або проставлення на них апостилю.»
 
Відхилено   8. Іноземний офіційний документ, що підлягає дипломатичній або консульській легалізації, може бути письмовим доказом, якщо він легалізований у встановленому порядку. Іноземні офіційні документи визнаються письмовими доказами без їх легалізації у випадках, передбачених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
84. Стаття 97. Повернення оригіналів письмових доказів
 
   Стаття 97. Повернення оригіналів письмових доказів
 
85. 1. Оригінали письмових доказів до набрання судовим рішенням законної сили повертаються судом за клопотанням осіб, які їх подали, якщо це можливо без шкоди для розгляду справи. У справі залишається засвідчена суддею копія письмового доказу.
 
   1. Оригінали письмових доказів до набрання судовим рішенням законної сили повертаються судом за клопотанням осіб, які їх подали, якщо це можливо без шкоди для розгляду справи. У справі залишається засвідчена суддею копія письмового доказу.
 
86. § 4. Речові докази
 
   § 4. Речові докази
 
87. Стаття 98. Речові докази
 
   Стаття 98. Речові докази
 
88. 1. Речовими доказами є предмети матеріального світу, які своїм існуванням, своїми якостями, властивостями, місцезнаходженням, іншими ознаками дають змогу встановити обставини, що мають значення для справи.
 
   1. Речовими доказами є предмети матеріального світу, які своїм існуванням, своїми якостями, властивостями, місцезнаходженням, іншими ознаками дають змогу встановити обставини, що мають значення для справи.
 
89. Стаття 99. Зберігання речових доказів
 
   Стаття 99. Зберігання речових доказів
 
90. 1. Речові докази до набрання рішенням законної сили зберігаються в матеріалах справи або за окремим описом здаються до камери схову речових доказів суду.
 
   1. Речові докази до набрання рішенням законної сили зберігаються в матеріалах справи або за окремим описом здаються до камери схову речових доказів суду.
 
91. 2. Речові докази, що не можуть бути доставлені до суду, зберігаються за їх місцезнаходженням за ухвалою суду; вони повинні бути докладно описані та опечатані, а в разі необхідності - сфотографовані.
 
-40- Шпенов Д.Ю.
в частині 2 статті 99 слова «в разі необхідності – сфотографовані» замінити на «також сфотографовані, а фотознімки приєднані до матеріалів справи.»
 
Відхилено   2. Речові докази, що не можуть бути доставлені до суду, зберігаються за їх місцезнаходженням за ухвалою суду; вони повинні бути докладно описані та опечатані, а в разі необхідності - сфотографовані.
 
92. 3. Суд вживає заходів для забезпечення зберігання речових доказів у незмінному стані.
 
   3. Суд вживає заходів для забезпечення зберігання речових доказів у незмінному стані.
 
93. Стаття 100. Повернення речових доказів
 
   Стаття 100. Повернення речових доказів
 
94. 1. Речові докази після огляду та дослідження їх судом повертаються особам, від яких вони були одержані, якщо останні заявили про це клопотання і якщо його задоволення можливе без шкоди для розгляду справи.
 
   1. Речові докази після огляду та дослідження їх судом повертаються особам, від яких вони були одержані, якщо останні заявили про це клопотання і якщо його задоволення можливе без шкоди для розгляду справи.
 
95. 2. Речові докази, що є об'єктами, які вилучені з цивільного обороту або обмежено оборотоздатні, передаються відповідним підприємствам, установам або організаціям. За клопотанням державних експертних установ такі речові докази можуть бути передані їм для використання в експертній та науковій роботі у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Речові докази, що є об'єктами, які вилучені з цивільного обороту або обмежено оборотоздатні, передаються відповідним підприємствам, установам або організаціям. За клопотанням державних експертних установ такі речові докази можуть бути передані їм для використання в експертній та науковій роботі у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
96. 3. Речові докази повертаються особам, від яких вони були одержані, або передаються особам, за якими суд визнав право на ці речі після набрання рішенням суду законної сили.
 
   3. Речові докази повертаються особам, від яких вони були одержані, або передаються особам, за якими суд визнав право на ці речі після набрання рішенням суду законної сили.
 
97. § 5. Електронні докази
 
   § 5. Електронні докази
 
98. Стаття 101. Електронні докази
 
   Стаття 101. Електронні докази
 
99. 1. Електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, що містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (в тому числі текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатись, зокрема на портативних пристроях (картах пам'яті, мобільних телефонах та ін.), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет).
 
-41- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
Стаття 101:
у частині 1 перед словами «бази даних» доповнити слова: «відкриті державні реєстри»;
 
Відхилено   1. Електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, що містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (в тому числі текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатись, зокрема на портативних пристроях (картах пам'яті, мобільних телефонах та ін.), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет).
 
100. 2. Електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії, засвідченій електронним цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис". Законом може бути передбачено інший порядок засвідчення електронної копії електронного документа.
 
-42- Довбенко М.В.
Частину 2 статті 101 доповнити абзацом 2 наступного змісту: «Допустимість інформації в електронній (цифровій) формі, як доказу, що містить дані про обставини, що мають значення для справи, не може заперечуватися виключно на підставі того, що вона не має електронний цифровий підпис.».
 
Відхилено   2. Електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії, засвідченій електронним цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис". Законом може бути передбачено інший порядок засвідчення електронної копії електронного доказу.
 
    -43- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 101:
у другому реченні частини другої слова "електронної копії електронного документу" замінити словами "електронної копії електронного доказу";
 
Враховано    
101. 3. Учасники справи мають право подавати електронні докази в паперових копіях, посвідчених у порядку, передбаченому законом. Паперова копія електронного доказу не вважається письмовим доказом.
 
   3. Учасники справи мають право подавати електронні докази в паперових копіях, посвідчених у порядку, передбаченому законом. Паперова копія електронного доказу не вважається письмовим доказом.
 
102. 4. Учасник справи, який подає копію електронного доказу, повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу електронного доказу.
 
   4. Учасник справи, який подає копію електронного доказу, повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу електронного доказу.
 
103. 5. Якщо подано копію (електронну копію) електронного доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал електронного доказу. Якщо оригінал електронного доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.
 
-44- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 101:
у частині п'ятій;
у першому реченні слова " (електронну копію)" замінити словами " (паперову копію)";
 
Враховано   5. Якщо подано копію (паперову копію) електронного доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал електронного доказу. Якщо оригінал електронного доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (паперової копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.
 
    -45- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 101:
у частині п'ятій;
друге речення після слів "поданої копії" доповнити словами " (паперової копії)";
 
Враховано    
    -46- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
Стаття 101:
включити частину 6 у такій редакції:
«З електронними доказами, що містяться у відкритих державних реєстрах, баз даних на офіційних сайтах державних органів суд ознайомлюється в режимі он-лайн за посиланням в мережі Інтернет, яке надає учасник справи. Після ознайомлення з таким електронним доказом на вимогу суду документи та інформація, що містяться у відкритих державних реєстрах, баз даних на офіційних сайтах державних органах може бути роздрукована та надана суду учасником справи у паперових копіях. Додаткового завіряння такого документу з боку учасника справи не вимагається.»
 
Відхилено    
104. Стаття 102. Зберігання та повернення оригіналів електронних доказів
 
   Стаття 102. Зберігання та повернення оригіналів електронних доказів
 
105. 1. Оригінали або копії електронних доказів зберігаються у суді в матеріалах справи.
 
   1. Оригінали або копії електронних доказів зберігаються у суді в матеріалах справи.
 
106. 2. За клопотанням особи, яка надала суду оригінал електронного доказу на матеріальному носії, суд повертає такий матеріальний носій, на якому міститься оригінал доказу, цій особі після дослідження вказаного електронного доказу, якщо це можливо без шкоди для розгляду справи, або після набрання судовим рішенням законної сили. У матеріалах справи залишається засвідчена суддею копія електронного доказу або витяг з нього.
 
   2. За клопотанням особи, яка надала суду оригінал електронного доказу на матеріальному носії, суд повертає такий матеріальний носій, на якому міститься оригінал доказу, цій особі після дослідження вказаного електронного доказу, якщо це можливо без шкоди для розгляду справи, або після набрання судовим рішенням законної сили. У матеріалах справи залишається засвідчена суддею копія електронного доказу або витяг з нього.
 
107. § 6. Висновок експерта
 
   § 6. Висновок експерта
 
108. Стаття 103. Вимоги до висновку експерта.
 
-47- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
Статтю 103 викласти у такій редакції:
«1. Письмовий висновок експерта – це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені перед експертом, складений у порядку, визначеному законодавством.
2. Усний висновок експерта – це висновок, який наданий експертом у формі консультації та обґрунтованих відповідей на питання поставлені перед експертом, у судовому засіданні із фіксуванням його висновків у протоколі судового засідання.
3. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.
4. Висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.
5. Висновок експерта викладається у письмовій або усній формі і приєднується до справи.
6. Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його письмового висновку.
7. У письмовому висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім'я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством.
8. Перед початком надання експертом усного висновку суд попереджає експерта про відповідальність за завідомо неправдивий висновок.
9. У письмовому висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову від виконання покладених на нього обов'язків або ненадання письмового висновку у строк визначений судом без поважних причин.
 
Відхилено   Стаття 103. Вимоги до висновку експерта.
 
109. 1. Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені перед експертом, складений у порядку, визначеному законодавством.
 
   1. Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені перед експертом, складений у порядку, визначеному законодавством.
 
110. 2. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.
 
-48- Журжій А.В.
Друге речення частини другої статті 103 викласти в такій редакції:
"Предметом висновку експерта не можуть бути питання права, за виключенням випадків, передбачених частиною першою статті 115 цього Кодексу";
 
Відхилено   2. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.
 
111. 3. Висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.
 
   3. Висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.
 
112. 4. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи.
 
   4. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи.
 
113. 5. Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.
 
-49- Яніцький В.П.
Частину п’яту статті 103 доповнити новим реченням наступного змісту: «Неявка експерта у судове засідання без поважних причин тягне за собою застосування до нього заходів процесуального примусу, визначені даним Кодексом.».
 
Відхилено   5. Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.
 
114. 6. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (ім'я, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством.
 
   6. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (ім'я, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством.
 
115. 7. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, -також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.
 
   7. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, -також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.
 
116. 8. Якщо експерт під час підготовки висновку встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставлені питання, він має право включити до висновку свої міркування про ці обставини.
 
-50- Довбенко М.В.
У частині 8 статті 103 слова «має право включити до висновку свої міркування про ці обставини» замінити на «повинен окремо зазначити про такі обставини у висновку та має право окремо включити до висновку свої міркування про ці обставини. Міркування експерта щодо таких обставин не є доказом у справі».
 
Відхилено   8. Якщо експерт під час підготовки висновку встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставлені питання, він має право включити до висновку свої міркування про ці обставини.
 
117. Стаття 104. Призначення експертизи судом
 
   Стаття 104. Призначення експертизи судом
 
118. 1. Суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:
 
   1. Суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:
 
119. 1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;
 
   1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;
 
120. 2) сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань, або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності.
 
   2) сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань, або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності.
 
121. 2. У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.
 
   2. У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.
 
122. 3. При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. Суд з урахуванням обставин справи має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).
 
   3. При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. Суд з урахуванням обставин справи має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).
 
123. 4. Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.
 
   4. Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.
 
124. 5. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз'яснення яких, на їх думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або модифікації питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов'язаний мотивувати таке відхилення або модифікацію.
 
-51- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у другому реченні частини п'ятої статті 104 слово "модифікація" у всіх відмінках замінити словом "зміна" у відповідному відмінку;
 
Враховано   5. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз'яснення яких, на їх думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов'язаний мотивувати таке відхилення або зміну.
 
125. 6. Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.
 
   6. Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.
 
126. 7. Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.
 
   7. Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.
 
127. Стаття 105. Ухвала про призначення експертизи
 
   Стаття 105. Ухвала про призначення експертизи
 
128. 1. Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.
 
   1. Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.
 
129. 2. Якщо суд доручає проведення експертизи кільком експертам чи експертним установам, суд в ухвалі призначає провідного експерта або експертну установу.
 
   2. Якщо суд доручає проведення експертизи кільком експертам чи експертним установам, суд в ухвалі призначає провідного експерта або експертну установу.
 
130. 3. Ухвала про призначення експертизи направляється особам, яким доручено проведення експертизи, та учасникам справи. Об'єкти та матеріали, що підлягають дослідженню, направляються особі, якій доручено проведення експертизи (провідному експерту або експертній установі).
 
   3. Ухвала про призначення експертизи направляється особам, яким доручено проведення експертизи, та учасникам справи. Об'єкти та матеріали, що підлягають дослідженню, направляються особі, якій доручено проведення експертизи (провідному експерту або експертній установі).
 
131. 4. У разі необхідності суд може заслухати експерта щодо формулювання питання, яке потребує з'ясування, та за його клопотанням дати відповідні роз'яснення щодо поставлених питань. Суд повідомляє учасників справи про вчинення зазначених дій, проте їх неявка не перешкоджає вчиненню цих дій.
 
   4. У разі необхідності суд може заслухати експерта щодо формулювання питання, яке потребує з'ясування, та за його клопотанням дати відповідні роз'яснення щодо поставлених питань. Суд повідомляє учасників справи про вчинення зазначених дій, проте їх неявка не перешкоджає вчиненню цих дій.
 
132. 5. В ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.
 
   5. В ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.
 
133. 6. У разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення призначений судом експерт невідкладно подає суду клопотання щодо його уточнення або повідомляє суд про неможливість проведення ним експертизи за поставленими питаннями.
 
   6. У разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення призначений судом експерт невідкладно подає суду клопотання щодо його уточнення або повідомляє суд про неможливість проведення ним експертизи за поставленими питаннями.
 
134. Стаття 106. Обов'язкове призначення експертизи судом
 
   Стаття 106. Обов'язкове призначення експертизи судом
 
135. 1. Призначення експертизи судом є обов'язковим у разі заявлення клопотання про призначення експертизи обома сторонами. Призначення експертизи судом є обов'язковим також за клопотанням хоча б однієї із сторін, якщо у справі необхідно встановити:
 
   1. Призначення експертизи судом є обов'язковим у разі заявлення клопотання про призначення експертизи обома сторонами. Призначення експертизи судом є обов'язковим також за клопотанням хоча б однієї із сторін, якщо у справі необхідно встановити:
 
136. 1) характер і ступінь ушкодження здоров'я;
 
   1) характер і ступінь ушкодження здоров'я;
 
137. 2) психічний стан особи;
 
   2) психічний стан особи;
 
138. 3) вік особи, якщо про це немає відповідних документів і неможливо їх одержати.
 
   3) вік особи, якщо про це немає відповідних документів і неможливо їх одержати.
 
139. Стаття 107. Проведення експертизи на замовлення учасників справи
 
   Стаття 107. Проведення експертизи на замовлення учасників справи
 
140. 1. Учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.
 
   1. Учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.
 
141. 2. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз.
 
   2. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз.
 
142. 3. Висновок експерта, складений за результатами експертизи, під час якої був повністю або частково знищений об'єкт експертизи, який є доказом у справі, або змінено його властивості, не замінює сам доказ та не є підставою для звільнення від обов'язку доказування.
 
   3. Висновок експерта, складений за результатами експертизи, під час якої був повністю або частково знищений об'єкт експертизи, який є доказом у справі, або змінено його властивості, не замінює сам доказ та не є підставою для звільнення від обов'язку доказування.
 
143. 4. Висновок експерта, складений за результатами експертизи, під час якої був повністю або частково знищений об'єкт експертизи або змінено його властивості, до розгляду судом не приймається, крім випадків, коли особа, яка його подає, доведе можливість проведення додаткової та повторної експертизи з питань, досліджених у висновку експерта.
 
   4. Висновок експерта, складений за результатами експертизи, під час якої був повністю або частково знищений об'єкт експертизи або змінено його властивості, до розгляду судом не приймається, крім випадків, коли особа, яка його подає, доведе можливість проведення додаткової та повторної експертизи з питань, досліджених у висновку експерта.
 
144. 5. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду, та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.
 
   5. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду, та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.
 
145. 6. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті ж права і обов'язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.
 
   6. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті ж права і обов'язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.
 
146. 7. За заявою учасника справи про наявність підстав для відводу експерта, який підготував висновок на замовлення іншої особи, такий висновок судом до розгляду не приймається, якщо суд визнає наявність таких підстав.
 
   7. За заявою учасника справи про наявність підстав для відводу експерта, який підготував висновок на замовлення іншої особи, такий висновок судом до розгляду не приймається, якщо суд визнає наявність таких підстав.
 
147. Стаття 108. Збирання матеріалів для проведення експертизи
 
-52- Пономарьов О.С.
У статті 108:
назву статті викласти в наступній редакції:
«Стаття 108. Підготовка матеріалів для проведення експертизи»;
 
Відхилено   Стаття 108. Збирання матеріалів для проведення експертизи
 
148. 1. Матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, які надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.
 
-53- Пономарьов О.С.
У статті 108:
у частині першій у першому реченні слово «замовленням» замінити словом «зверненням»;
 
Відхилено   1. Матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, які надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.
 
    -54- Пономарьов О.С.
У статті 108:
у частині першій другого речення слово «При призначенні» замінити словом «Під час призначення»;
 
Відхилено    
    -55- Пономарьов О.С.
У статті 108:
у частині першій третього речення слова «з цього питання» замінити словами «з питань підготовки матеріалів для експертного дослідження»;
 
Відхилено    
    -56- Тригубенко С.М.
Назву та частину першу статті 108 проекту Цивільного процесуального кодексу України викласти у наступній редакції:
«Стаття 108. Підготовка матеріалів для проведення експертизи.
1. Матеріали, необхідні для проведення експертизи, надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його зверненням. Під час призначення експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з питань підготовки матеріалів для експертного дослідження.»
 
Відхилено    
149. 2. Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилась експертиза, про її результати.
 
-57- Пономарьов О.С.
У статті 108:
частину другу виключити.
 
Відхилено   2. Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилась експертиза, про її результати.
 
    -58- Тригубенко С.М.
Частину другу статті 108 проекту Цивільного процесуального кодексу України - виключити.
 
Відхилено    
150. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання.
 
-59- Довбенко М.В.
Абзац 2 частини 2 статті 108 після слів «судового процесу» доповнити новими словами «з питань, поставлених судом перед експертом,».
 
Відхилено   Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання, крім випадків вчинення інших дій, безпосередньо пов'язаних із проведенням експертизи.
 
    -60- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
друге речення частини другої статті 108 доповнити словами "крім випадків вчинення інших дій, безпосередньо пов'язаних із проведенням експертизи";
 
Враховано    
    -61- Журжій А.В.
абзац другий частини другої статті 108 викласти в такій редакції:
"Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання, за винятком дій, пов'язаних з проведенням експертизи".
 
Відхилено    
    -62- Ківалов С.В.
в абзаці другому частини другої статті 108 після слів «поза межами судового засідання» доповнити словами «крім випадків, коли це необхідно для проведення експертизи»;
 
Відхилено    
151. 3. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.
 
   3. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.
 
152. 4. У разі скасування судом ухвали про призначення експертизи, призначений судом експерт зобов'язаний негайно повернути суду матеріали та інші документи, що використовувалися для проведення експертизи.
 
   4. У разі скасування судом ухвали про призначення експертизи, призначений судом експерт зобов'язаний негайно повернути суду матеріали та інші документи, що використовувалися для проведення експертизи.
 
153. Стаття 109. Проведення експертизи
 
   Стаття 109. Проведення експертизи
 
154. 1. Експертиза проводиться у судовому засіданні або поза межами суду, якщо це потрібно у зв'язку з характером досліджень, або якщо об'єкт досліджень неможливо доставити до суду, або якщо експертиза проводиться за замовленням учасника справи.
 
   1. Експертиза проводиться у судовому засіданні або поза межами суду, якщо це потрібно у зв'язку з характером досліджень, або якщо об'єкт досліджень неможливо доставити до суду, або якщо експертиза проводиться за замовленням учасника справи.
 
155. 2. У разі якщо суд призначив проведення експертизи експертній установі, керівник такої установи доручає проведення експертизи одному або декільком експертам. Ці експерти надають висновок від свого імені і несуть за нього особисту відповідальність.
 
   2. У разі якщо суд призначив проведення експертизи експертній установі, керівник такої установи доручає проведення експертизи одному або декільком експертам. Ці експерти надають висновок від свого імені і несуть за нього особисту відповідальність.
 
156. 3. Експерт повинен забезпечити збереження об'єкта експертизи.
 
   3. Експерт повинен забезпечити збереження об'єкта експертизи.
 
157. 4. Якщо експертне дослідження пов'язане з повним або частковим знищенням об'єкта експертизи або зміною його властивостей:
 
   4. Якщо експертне дослідження пов'язане з повним або частковим знищенням об'єкта експертизи або зміною його властивостей:
 
158. 1) призначений судом експерт має одержати на його проведення відповідний дозвіл суду, який оформляється ухвалою;
 
   1) призначений судом експерт має одержати на його проведення відповідний дозвіл суду, який оформляється ухвалою;
 
159. 2) залучений учасником справи експерт має повідомити відповідного учасника справи про наслідки проведення експертного дослідження, передбачені цим Кодексом, та одержати письмовий дозвіл на його проведення.
 
   2) залучений учасником справи експерт має повідомити відповідного учасника справи про наслідки проведення експертного дослідження, передбачені цим Кодексом, та одержати письмовий дозвіл на його проведення.
 
160. Стаття 110. Наслідки ухилення від участі в експертизі
 
   Стаття 110. Наслідки ухилення від участі в експертизі
 
161. 1. У разі ухилення учасника справи від подання експертам необхідних матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, якщо без цього провести експертизу неможливо, суд залежно від того, хто із цих осіб ухиляється, а також яке для них ця експертиза має значення, може визнати факт, для з'ясування якого експертиза була призначена, або відмовити у його визнанні.
 
-63- Довбенко М.В.
У частині 1 статті 110:
слова «від подання експертам необхідних матеріалів» замінити на слова «від виконання вимог суду щодо надання експертам необхідних для проведення експертизи матеріалів»;
 
Відхилено   1. У разі ухилення учасника справи від подання експертам необхідних матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, якщо без цього провести експертизу неможливо, суд залежно від того, хто із цих осіб ухиляється, а також яке для них ця експертиза має значення, може визнати факт, для з'ясування якого експертиза була призначена, або відмовити у його визнанні.
 
    -64- Довбенко М.В.
У частині 1 статті 110:
після слів «провести експертизу неможливо,» доповнити словами «а також у разі неоплати вартості проведення експертизи,».
 
Відхилено    
162. Стаття 111. Оцінка висновку експерта судом
 
   Стаття 111. Оцінка висновку експерта судом
 
163. 1. Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 90 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.
 
   1. Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 90 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.
 
164. Стаття 112. Комісійна експертиза
 
   Стаття 112. Комісійна експертиза
 
165. 1. Комісійна експертиза проводиться не менш як двома експертами одного напряму знань.
 
   1. Комісійна експертиза проводиться не менш як двома експертами одного напряму знань.
 
166. 2. Якщо за результатами проведених досліджень думки експертів збігаються, вони підписують єдиний висновок. Експерт, не згодний з висновком іншого експерта (експертів), дає окремий висновок з усіх питань або з питань, які викликали розбіжності.
 
   2. Якщо за результатами проведених досліджень думки експертів збігаються, вони підписують єдиний висновок. Експерт, не згодний з висновком іншого експерта (експертів), дає окремий висновок з усіх питань або з питань, які викликали розбіжності.
 
167. Стаття 113. Комплексна експертиза
 
-65- Алексєєв І.С.
статтю 113 викласти у такій редакції:
«Стаття 113. Комплексна експертиза
1. Комплексна експертиза проводиться у випадках, коли для вирішення питання потрібні спеціальні знання в різних галузях або в різних напрямах однієї галузі знань.
2. Проведення комплексної експертизи може бути доручено як комісії експертів, так і одному експерту, який володіє знаннями в різних галузях, необхідними для вирішення питань (питання).
3. Комісія експертів проводить дослідження виходячи з компетенції кожного із її членів, про що зазначається у висновку. Кожний експерт підписує ту частину висновку, яка містить опис проведених ним досліджень, і несе за неї відповідальність. Комісія експертів формулює загальний висновок, який підписується всіма експертами.
4. Якщо експерти не дійшли згоди при формулюванні спільного висновку, комісією складається та підписується єдиний висновок. У синтезуючій частині висновку наводяться результати досліджень кожного з експертів та викладені причини розбіжностей членів комісії в оцінці результатів для формулювання спільного висновку. Кожний експерт зобов'язаний обґрунтувати причини своєї незгоди з думкою інших членів комісії. У висновку з питання, що потребує спільного вирішення, членами комісії має бути зазначено про неможливість його вирішення.»
 
Відхилено   Стаття 113. Комплексна експертиза
 
    -66- Тригубенко С.М.
Статтю 113 проекту Цивільного процесуального кодексу України викласти у наступній редакції:
«Стаття 113. Комплексна експертиза
1. Комплексна експертиза проводиться у випадках, коли для вирішення питання потрібні спеціальні знання в різних галузях або в різних напрямах однієї галузі знань.
2. Проведення комплексної експертизи може бути доручено як комісії експертів, так і одному експерту, який володіє знаннями в різних галузях, необхідними для вирішення питання (питань).
3. Комісія експертів проводить дослідження виходячи з компетенції кожного із її членів, про що зазначається у висновку. Кожний експерт підписує ту частину висновку, яка містить опис проведених ним досліджень, і несе за неї відповідальність. Комісія експертів формулює загальний висновок, який підписується всіма експертами.
4. Якщо експерти не дійшли згоди при формулюванні спільного висновку, комісією складається та підписується єдиний висновок. У синтезуючій частині висновку наводяться результати досліджень кожного з експертів та викладені причини розбіжностей членів комісії в оцінці результатів для формулювання спільного висновку. Кожний експерт зобов'язаний обґрунтувати причини своєї незгоди з думкою інших членів комісії. У висновку з питання, що потребує спільного вирішення, членами комісії має бути повідомлено про неможливість його вирішення»
 
Відхилено    
168. 1. Комплексна експертиза проводиться не менш як двома експертами різних галузей знань або різних напрямів у межах однієї галузі знань.
 
   1. Комплексна експертиза проводиться не менш як двома експертами різних галузей знань або різних напрямів у межах однієї галузі знань.
 
169. 2. У висновку експертів зазначається, які дослідження і в якому обсязі провів кожний експерт, які факти він встановив і яких висновків дійшов. Кожен експерт підписує ту частину висновку, яка містить опис здійснених ним досліджень, і несе за неї відповідальність.
 
   2. У висновку експертів зазначається, які дослідження і в якому обсязі провів кожний експерт, які факти він встановив і яких висновків дійшов. Кожен експерт підписує ту частину висновку, яка містить опис здійснених ним досліджень, і несе за неї відповідальність.
 
170. 3. За результатами проведених досліджень, узагальнення та оцінки отриманих результатів експертами складається та підписується єдиний висновок, в якому формулюється загальний висновок щодо поставлених на вирішення експертизи питання або питань. У разі виникнення розбіжностей між експертами висновки оформлюються відповідно до частини другої статті 112 цього Кодексу.
 
-67- Пономарьов О.С.
Статтю 113 викласти в новій редакції:
«Стаття 113. Комплексна експертиза.
1. Комплексна експертиза проводиться у випадках, коли для вирішення питання потрібні спеціальні знання в різних галузях або в різних напрямах однієї галузі знань.
2. Проведення комплексної експертизи може бути доручено як комісії експертів, так і одному експерту, який володіє знаннями в різних галузях, необхідними для вирішення питання (питань).
3. Комісія експертів проводить дослідження виходячи з компетенції кожного із її членів, про що зазначається у висновку. Кожний експерт підписує ту частину висновку, яка містить опис проведених ним досліджень, і несе за неї відповідальність. Комісія експертів формулює загальний висновок, який підписується всіма експертами.
4. Якщо експерти не дійшли згоди при формулюванні спільного висновку, комісією складається та підписується єдиний висновок. У синтезуючій частині висновку наводяться результати досліджень кожного з експертів та викладені причини розбіжностей членів комісії в оцінці результатів для формулювання спільного висновку. Кожний експерт зобов'язаний обґрунтувати причини своєї незгоди з думкою інших членів комісії. У висновку з питання, що потребує спільного вирішення, членами комісії має бути повідомлено про неможливість його вирішення».
 
Відхилено   3. За результатами проведених досліджень, узагальнення та оцінки отриманих результатів експертами складається та підписується єдиний висновок, в якому формулюється загальний висновок щодо поставлених на вирішення експертизи питання або питань. У разі виникнення розбіжностей між експертами висновки оформлюються відповідно до частини другої статті 112 цього Кодексу.
 
171. Стаття 114. Додаткова і повторна експертиза
 
   Стаття 114. Додаткова і повторна експертиза
 
172. 1. Якщо висновок експерта буде визнано неповним або неясним, судом може бути призначена додаткова експертиза, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам).
 
   1. Якщо висновок експерта буде визнано неповним або неясним, судом може бути призначена додаткова експертиза, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам).
 
173. 2. Якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, судом може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові (експертам).
 
-68- Довбенко М.В.
У частині 2 статті 114 слова «викликає сумніви» замінити на слова «за наявності обставин, які викликають сумніви».
 
Відхилено   2. Якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, судом може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові (експертам).
 
174. § 7. Висновок експерта у галузі права
 
-69- Алексєєв І.С.
у назві параграфу 7 глави 5 «Докази та доказування» розділу І «Загальні положення» слова «експерта у галузі права» замінити словами «консультанта з питань права».
 
Відхилено   § 7. Висновок експерта у галузі права
 
    -70- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Параграф 7 «Висновок експерта у галузі права» виключити
 
Відхилено    
    -71- Власенко С.В.
Параграф 7 – виключити.
 
Відхилено    
175. Стаття 115. Зміст висновку експерта у галузі права.
 
-72- Алексєєв І.С.
у назві та тексті статті 115 слова «експерта у галузі права» замінити словами «консультанта з питань права».
 
Відхилено   Стаття 115. Зміст висновку експерта у галузі права.
 
    -73- Пономарьов О.С.
Статтю 115 виключити.
 
Відхилено    
    -74- Довбенко М.В.
Статтю 115 виключити.
 
Відхилено    
    -75- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
Статтю 115 виключити.
 
Немає висновку    
    -76- Тригубенко С.М.
Статтю 115 проекту Цивільного процесуального кодексу України виключити.
 
Відхилено    
    -77- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
У ст. 115 речення: «У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.» - вилучити.
 
Відхилено    
176. 1. Учасники справи мають право подати до суду висновок експерта у галузі права щодо:
 
   1. Учасники справи мають право подати до суду висновок експерта у галузі права щодо:
 
177. 1) застосування аналогії закону чи аналогії права;
 
-78- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 1 частини першої статті 115 викласти у наступній редакції:
«1) звичаїв ділового обороту, звичайної ділової практики;»
 
Відхилено   1) застосування аналогії закону чи аналогії права;
 
178. 2) змісту норм іноземного права згідно з їх офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування і доктриною у відповідній іноземній державі.
 
   2) змісту норм іноземного права згідно з їх офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування і доктриною у відповідній іноземній державі.
 
179. 2. Висновок експерта у галузі права не може містити оцінки доказів, вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яке рішення має бути прийнято за результатами розгляду справи.
 
   2. Висновок експерта у галузі права не може містити оцінки доказів, вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яке рішення має бути прийнято за результатами розгляду справи.
 
180. Стаття 116. Оцінка висновку експерта у галузі права судом
 
-79- Алексєєв І.С.
у назві та тексті статті 116 слова «експерта у галузі права» замінити словами «консультанта з питань права».
 
Відхилено   Стаття 116. Оцінка висновку експерта у галузі права судом
 
    -80- Пономарьов О.С.
Статтю 116 виключити.
 
Відхилено    
    -81- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
Статтю 116 виключити.
 
Відхилено    
    -82- Тригубенко С.М.
Статтю 116 проекту Цивільного процесуального кодексу України виключити.
 
Немає висновку    
181. 1. Висновок експерта у галузі права не є доказом, має допоміжний (консультативний) характер і не є обов'язковим для суду.
 
   1. Висновок експерта у галузі права не є доказом, має допоміжний (консультативний) характер і не є обов'язковим для суду.
 
182. 2. Суд може послатися в рішенні на висновок експерта у галузі права як на джерело відомостей, які в ньому містяться, та має зробити самостійні висновки щодо відповідних питань.
 
   2. Суд може послатися в рішенні на висновок експерта у галузі права як на джерело відомостей, які в ньому містяться, та має зробити самостійні висновки щодо відповідних питань.
 
183. § 8. Забезпечення доказів
 
   § 8. Забезпечення доказів
 
184. Стаття 117. Підстави та порядок забезпечення доказів
 
   Стаття 117. Підстави та порядок забезпечення доказів
 
185. 1. Суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим.
 
-83- Довбенко М.В.
У частині 1 статті 117 слово «утрудненим» замінити на слово «ускладненим».
 
Відхилено   1. Суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим.
 
    -84- Яніцький В.П.
У частині першій статті 117 слова «засіб доказування» замінити словом «доказ».
 
Відхилено    
186. 2. Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов'язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.
 
-85- Долженков О.В.
У чатсині другій статті 117 фразу «У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.» – виключити.
 
Відхилено   2. Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов'язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.
 
    -86- Пташник В.Ю.
Виключити у частині 2 статті 117 пункту 2 розділу І проекту останнє речення такого змісту «У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.»;
 
Відхилено    
187. 3. Заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, так і після подання позовної заяви.
 
   3. Заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, так і після подання позовної заяви.
 
188. 4. Забезпечення доказів до подання позовної заяви здійснюється судом першої інстанції за місцезнаходженням засобу доказування або за місцем, де повинна бути вчинена відповідна процесуальна дія. Забезпечення доказів після подання позовної заяви здійснюється судом, який розглядає справу.
 
-87- Довбенко М.В.
У частині 4 статті 117 слова «першої інстанції за місцезнаходженням засобу доказування або за місцем, де повинна бути вчинена відповідна процесуальна дія. Забезпечення доказів після подання позовної заяви здійснюється судом, який розглядає справу.» замінити на слова «, до якого позивач повинен звернутись з позовною заявою.».
 
Відхилено   4. Забезпечення доказів до подання позовної заяви здійснюється судом першої інстанції за місцезнаходженням засобу доказування або за місцем, де повинна бути вчинена відповідна процесуальна дія. Забезпечення доказів після подання позовної заяви здійснюється судом, який розглядає справу.
 
189. 5. У разі подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної заяви заявник повинен подати позовну заяву протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення доказів. У разі неподання позовної заяви у зазначений строк, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження суд скасовує ухвалу про вжиття заходів забезпечення доказів не пізніше наступного дня після закінчення такого строку або постановлення судом ухвали про повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження.
 
-88- Шпенов Д.Ю.
в частині 5 статті 117 слово «постановлення» замінити на «отримання копії».
 
Відхилено   5. У разі подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної заяви заявник повинен подати позовну заяву протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення доказів. У разі неподання позовної заяви у зазначений строк, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження суд скасовує ухвалу про вжиття заходів забезпечення доказів не пізніше наступного дня після закінчення такого строку або постановлення судом ухвали про повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження.
 
190. Якщо ухвала про забезпечення доказів на момент її скасування була виконана повністю або частково - отримані судом докази (показання свідків, висновки експертів тощо) не можуть бути використані в іншій справі.
 
   Якщо ухвала про забезпечення доказів на момент її скасування була виконана повністю або частково - отримані судом докази (показання свідків, висновки експертів тощо) не можуть бути використані в іншій справі.
 
191. 6. Особа, яка подала заяву про забезпечення доказів, зобов'язана відшкодувати судові витрати, а також збитки, спричинені у зв'язку із забезпеченням доказів, у разі неподання позовної заяви у строк, зазначений в частині п'ятій цієї статті, а також у разі відмови у позові.
 
   6. Особа, яка подала заяву про забезпечення доказів, зобов'язана відшкодувати судові витрати, а також збитки, спричинені у зв'язку із забезпеченням доказів, у разі неподання позовної заяви у строк, зазначений в частині п'ятій цієї статті, а також у разі відмови у позові.
 
192. 7. За заявою сторони у справі, яка передана на розгляд міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду, суд може вжити заходів забезпечення доказів у порядку та з підстав, встановлених цим Кодексом.
 
-89- Грановський О.М.
викласти частину сьому статті 117 проекту ЦПК у такій редакції:
«7. За заявою сторони у справі, яка передана на розгляд третейського суду, суд може вжити заходи забезпечення доказів у порядку та з підстав, встановлених цим Кодексом.
За заявою міжнародного комерційного арбітражу або за його згодою за заявою сторони у справі, яка передана на розгляд міжнародного комерційного арбітражу, суд може вжити заходи забезпечення доказів у порядку та з підстав, встановлених цим Кодексом».
 
Відхилено   7. За заявою міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду або заявою сторони у справі, яка передана на розгляд міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду, суд може вжити заходів забезпечення доказів у порядку та з підстав, встановлених цим Кодексом.
 
    -90- Міщенко С.Г.
Частину сьому статті 117 проекту ЦПК викласти у такій редакції:
«7. За заявою сторони у справі, яка передана на розгляд третейського суду, суд може вжити заходи забезпечення доказів у порядку та з підстав, встановлених цим Кодексом.
За заявою міжнародного комерційного арбітражу або за його згодою за заявою сторони у справі, яка передана на розгляд міжнародного комерційного арбітражу, суд може вжити заходи забезпечення доказів у порядку та з підстав, встановлених цим Кодексом».
 
Відхилено    
    -91- Сольвар Р.М.
Частину 7 статті 117 Цивільного Процесуального Кодексу України (в редакції законопроекту) викласти в редакції такого змісту:
«7. У справі, яка передана на розгляд міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду, суд за заявою арбітражу чи сторони у справі за згодою арбітражу може вжити заходи забезпечення доказів у порядку та з підстав, встановлених цим Кодексом.»
 
Відхилено    
    -92- Писаренко В.В.
Частини сьому статті 117 викласти у новій редакції:
«7. За заявою сторони у справі, яка передана на розгляд третейського суду, суд може вжити заходи забезпечення доказів у порядку та з підстав, встановлених цим Кодексом.
За заявою міжнародного комерційного арбітражу або за його згодою за заявою сторони у справі, яка передана на розгляд міжнародного комерційного арбітражу, суд може вжити заходи забезпечення доказів у порядку та з підстав, встановлених цим Кодексом.
 
Відхилено    
    -93- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
частину сьому статті 117 викласти в такій редакції:
"7. За заявою міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду або заявою сторони у справі, яка передана на розгляд міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду, суд може вжити заходів забезпечення доказів у порядку та з підстав, встановлених цим Кодексом";
 
Враховано    
    -94- Шпенов Д.Ю.
частину сьому статті 117 викласти в такій редакції:
«7. За заявою сторони у справі, яка передана на розгляд третейського суду, суд може вжити заходи забезпечення доказів у порядку та з підстав, встановлених цим Кодексом.
За заявою міжнародного комерційного арбітражу або за його згодою за заявою сторони у справі, яка передана на розгляд міжнародного комерційного арбітражу, суд може вжити заходи забезпечення доказів у порядку та з підстав, встановлених цим Кодексом».
 
Відхилено    
193. 8. Заява про забезпечення доказів у справі, яка передана на розгляд міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду, подається до апеляційного суду за місцем знаходження боржника або доказів, щодо яких сторона просить вжити заходів забезпечення, або майна боржника, або за місцем арбітражу, третейського розгляду.
 
-95- Сольвар Р.М.
Частину 8 статті 117 Цивільного Процесуального Кодексу України (в редакції законопроекту) викласти в редакції такого змісту:
«8. Заява про забезпечення доказів у справі, яка передана на розгляд міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду, подається до апеляційного суду за місцезнаходженням доказів, щодо яких запитується вжиття заходів забезпечення, або за місцезнаходженням (місцем проживання) особи, щодо якої запитується вжиття заходів забезпечення, або за місцезнаходженням її майна.»
 
Відхилено   8. Заява про забезпечення доказів у справі, яка передана на розгляд міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду, подається до апеляційного суду за місцем знаходження боржника або доказів, щодо яких сторона просить вжити заходів забезпечення, або майна боржника, або за місцем арбітражу, третейського розгляду.
 
    -96- Писаренко В.В.
Частини восьму статті 117 викласти у новій редакції:
«8. Заява про забезпечення доказів у справі, яка передана на розгляд міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду, подається до апеляційного суду за місцезнаходженням доказів, щодо яких запитується вжиття заходів забезпечення, або за місцезнаходженням (місцем проживання) особи, щодо якої запитується вжиття заходів забезпечення, або за місцезнаходженням її майна».
 
Відхилено    
194. Стаття 118. Заява про забезпечення доказів
 
   Стаття 118. Заява про забезпечення доказів
 
195. 1. У заяві про забезпечення доказів зазначається:
 
   1. У заяві про забезпечення доказів зазначається:
 
196. 1) найменування суду, до якого подається заява;
 
   1) найменування суду, до якого подається заява;
 
197. 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв'язку та адресу електронної пошти, якщо такі є;
 
   2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв'язку та адресу електронної пошти, якщо такі є;
 
198. 3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) іншої сторони (сторін), якщо вона відома заявнику, а також якщо відомі відомості, що її ідентифікують: її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, відомі номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти;
 
   3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) іншої сторони (сторін), якщо вона відома заявнику, а також якщо відомі відомості, що її ідентифікують: її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, відомі номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти;
 
199. 4) докази, забезпечення яких є необхідним, а також обставини, для доказування яких вони необхідні;
 
   4) докази, забезпечення яких є необхідним, а також обставини, для доказування яких вони необхідні;
 
200. 5) обґрунтування необхідності забезпечення доказів;
 
   5) обґрунтування необхідності забезпечення доказів;
 
201. 6) спосіб, у який заявник просить суд забезпечити докази, у разі необхідності - особу, у якої знаходяться докази;
 
   6) спосіб, у який заявник просить суд забезпечити докази, у разі необхідності - особу, у якої знаходяться докази;
 
202. 7) перелік документів, що додаються до заяви.
 
   7) перелік документів, що додаються до заяви.
 
203. 2. Заява підписується заявником або його представником. До заяви, яка подана представником заявника, має бути додано документ, що підтверджує його повноваження.
 
   2. Заява підписується заявником або його представником. До заяви, яка подана представником заявника, має бути додано документ, що підтверджує його повноваження.
 
204. 3. За подання заяви про забезпечення доказів сплачується судовий збір у розмірі, встановленому законом. Документ, що підтверджує сплату судового збору, додається до заяви.
 
   3. За подання заяви про забезпечення доказів сплачується судовий збір у розмірі, встановленому законом. Документ, що підтверджує сплату судового збору, додається до заяви.
 
205. 4. Суд, встановивши, що заяву про забезпечення позову подано без додержання вимог цієї статті, повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу.
 
-97- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині четвертій статті 118 слова "забезпечення позову" замінити словами "забезпечення доказів";
 
Враховано   4. Суд, встановивши, що заяву про забезпечення доказів подано без додержання вимог цієї статті, повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу.
 
206. 5. До заяви про забезпечення доказів у справі, яка передана на розгляд міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду додається копія позовної заяви, поданої до міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду, документ, що підтверджує подання такої позовної заяви згідно з відповідним регламентом (правилами) арбітражу, третейського суду, та копія відповідної арбітражної угоди або угоди про передання спору на вирішення третейського суду.
 
   5. До заяви про забезпечення доказів у справі, яка передана на розгляд міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду додається копія позовної заяви, поданої до міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду, документ, що підтверджує подання такої позовної заяви згідно з відповідним регламентом (правилами) арбітражу, третейського суду, та копія відповідної арбітражної угоди або угоди про передання спору на вирішення третейського суду.
 
207. Стаття 119. Розгляд заяви про забезпечення доказів
 
   Стаття 119. Розгляд заяви про забезпечення доказів
 
208. 1. Заява про забезпечення доказів розглядається в судовому засіданні в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом, з особливостями, встановленими цією статтею.
 
   1. Заява про забезпечення доказів розглядається в судовому засіданні в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом, з особливостями, встановленими цією статтею.
 
209. 2. Заява розглядається не пізніше п'яти днів з дня її надходження до суду.
 
   2. Заява розглядається не пізніше п'яти днів з дня її надходження до суду.
 
210. 3. Заявник та інші особи, які можуть отримати статус учасників справи, повідомляються про дату, час і місце судового засідання, проте їх неявка не перешкоджає розгляду поданої заяви.
 
   3. Заявник та інші особи, які можуть отримати статус учасників справи, повідомляються про дату, час і місце судового засідання, проте їх неявка не перешкоджає розгляду поданої заяви.
 
211. 4. Суд за клопотанням заявника може забезпечити докази без повідомлення інших осіб, які можуть отримати статус учасників справи:
 
   4. Суд за клопотанням заявника може забезпечити докази без повідомлення інших осіб, які можуть отримати статус учасників справи:
 
212. 1) у невідкладних випадках;
 
   1) у невідкладних випадках;
 
213. 2) якщо неможливо встановити, хто є або стане такими особами;
 
   2) якщо неможливо встановити, хто є або стане такими особами;
 
214. 3) у разі, якщо повідомлення іншої сторони може унеможливити або суттєво ускладнити отримання відповідних доказів.
 
   3) у разі, якщо повідомлення іншої сторони може унеможливити або суттєво ускладнити отримання відповідних доказів.
 
215. 5. За результатами розгляду заяви про забезпечення доказів суд постановляє ухвалу про задоволення чи відмову у задоволенні заяви.
 
   5. За результатами розгляду заяви про забезпечення доказів суд постановляє ухвалу про задоволення чи відмову у задоволенні заяви.
 
216. 6. У разі задоволення заяви суд в ухвалі зазначає доказ, а також дії, які необхідно вчинити для його забезпечення.
 
   6. У разі задоволення заяви суд в ухвалі зазначає доказ, а також дії, які необхідно вчинити для його забезпечення.
 
217. 7. Оскарження ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає розгляду справи.
 
   7. Оскарження ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає розгляду справи.
 
218. 8. Суд, вирішуючи питання про забезпечення доказів, може зобов'язати заявника надати забезпечення відшкодування збитків, що можуть бути заподіяні у зв'язку із забезпеченням доказів. Таке забезпечення відшкодування збитків здійснюється за правилами зустрічного забезпечення, встановленими главою 10 цього розділу. Збитки, спричинені забезпеченням доказів, відшкодовуються в порядку, визначеному законом з урахуванням положень статті 160 цього Кодексу.
 
   8. Суд, вирішуючи питання про забезпечення доказів, може зобов'язати заявника надати забезпечення відшкодування збитків, що можуть бути заподіяні у зв'язку із забезпеченням доказів. Таке забезпечення відшкодування збитків здійснюється за правилами зустрічного забезпечення, встановленими главою 10 цього розділу. Збитки, спричинені забезпеченням доказів, відшкодовуються в порядку, визначеному законом з урахуванням положень статті 160 цього Кодексу.
 
219. 9. Якщо після вчинення процесуальних дій щодо забезпечення доказів позовну заяву подано до іншого суду, протоколи та інші матеріали щодо забезпечення доказів надсилаються до суду, який розглядає справу.
 
-98- Довбенко М.В.
Частину 9 статті 119 виключити. Частини 10-11 статті 119 вважати частинами 9-10 відповідно.
 
Відхилено   9. Якщо після вчинення процесуальних дій щодо забезпечення доказів позовну заяву подано до іншого суду, протоколи та інші матеріали щодо забезпечення доказів надсилаються до суду, який розглядає справу.
 
220. 10. Протоколи та інші матеріали щодо забезпечення доказів за заявою, поданою у зв'язку з поданням позову до міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду, надаються заявнику для подання до міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду.
 
   10. Протоколи та інші матеріали щодо забезпечення доказів за заявою, поданою у зв'язку з поданням позову до міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду, надаються заявнику для подання до міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду.
 
221. 11. Ухвала про забезпечення доказів (крім забезпечення доказів шляхом допиту свідків, призначення експертизи, огляду доказів) є виконавчим документом та виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
 
-99- Алексєєв І.С.
в частині одинадцятій статті 119:
після слів «призначення експертизи,» доповнити словами «витребування та/або»;
 
Відхилено   11. Ухвала про забезпечення доказів (крім забезпечення доказів шляхом допиту свідків, призначення експертизи, огляду доказів) є виконавчим документом та виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
 
    -100- Алексєєв І.С.
в частині одинадцятій статті 119:
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Ухвала про забезпечення доказів має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України «Про виконавче провадження».
 
Відхилено    
222. Стаття 120. Відшкодування витрат, пов'язаних із забезпеченням доказів
 
   Стаття 120. Відшкодування витрат, пов'язаних із забезпеченням доказів
 
223. 1. Витрати, що пов'язані із забезпеченням доказів, відшкодовуються в порядку, встановленому цим Кодексом для відшкодування судових витрат.
 
   1. Витрати, що пов'язані із забезпеченням доказів, відшкодовуються в порядку, встановленому цим Кодексом для відшкодування судових витрат.
 
224. Глава 6. Процесуальні строки
 
   Глава 6. Процесуальні строки
 
225. Стаття 121. Види процесуальних строків
 
   Стаття 121. Види процесуальних строків
 
226. 1. Строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, встановлюються законом, а якщо такі строки законом не визначені, -встановлюються судом.
 
   1. Строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, встановлюються законом, а якщо такі строки законом не визначені, -встановлюються судом.
 
227. Стаття 122. Розумність процесуальних строків
 
   Стаття 122. Розумність процесуальних строків
 
228. 1. Суд має встановлювати розумні строки для вчинення процесуальних дій.
 
   1. Суд має встановлювати розумні строки для вчинення процесуальних дій.
 
229. 2. Строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальної дії, та відповідає завданню цивільного судочинства.
 
   2. Строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальної дії, та відповідає завданню цивільного судочинства.
 
230. Стаття 123. Обчислення процесуальних строків
 
   Стаття 123. Обчислення процесуальних строків
 
231. 1. Строки, встановлені законом або судом, обчислюються роками, місяцями і днями, а також можуть визначатися вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати.
 
   1. Строки, встановлені законом або судом, обчислюються роками, місяцями і днями, а також можуть визначатися вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати.
 
232. Стаття 124. Початок перебігу процесуальних строків
 
   Стаття 124. Початок перебігу процесуальних строків
 
233. 1. Перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.
 
   1. Перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.
 
234. Стаття 125. Закінчення процесуальних строків
 
   Стаття 125. Закінчення процесуальних строків
 
235. 1. Строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року строку.
 
   1. Строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року строку.
 
236. 2. Строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку. Якщо закінчення строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, строк закінчується в останній день цього місяця.
 
   2. Строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку. Якщо закінчення строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, строк закінчується в останній день цього місяця.
 
237. 3. Якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день.
 
   3. Якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день.
 
238. 4. Перебіг строку, закінчення якого пов'язане з подією, яка повинна неминуче настати, закінчується наступного дня після настання події.
 
   4. Перебіг строку, закінчення якого пов'язане з подією, яка повинна неминуче настати, закінчується наступного дня після настання події.
 
239. 5. Останній день строку триває до 24 години, але коли в цей строк слід було вчинити процесуальну дію в суді, де робочий час закінчується раніше, строк закінчується в момент закінчення цього часу.
 
   5. Останній день строку триває до 24 години, але коли в цей строк слід було вчинити процесуальну дію в суді, де робочий час закінчується раніше, строк закінчується в момент закінчення цього часу.
 
240. 6. Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здані на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв'язку.
 
   6. Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здані на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв'язку.
 
241. Стаття 126. Зупинення процесуальних строків
 
   Стаття 126. Зупинення процесуальних строків
 
242. 1. Зупинення провадження у справі зупиняє перебіг процесуальних строків.
 
   1. Зупинення провадження у справі зупиняє перебіг процесуальних строків.
 
243. 2. У дня відновлення провадження перебіг процесуальних строків продовжується.
 
   2. У дня відновлення провадження перебіг процесуальних строків продовжується.
 
244. Стаття 127. Наслідки пропущення процесуальних строків
 
   Стаття 127. Наслідки пропущення процесуальних строків
 
245. 1. Право на вчинення процесуальної дії втрачається із закінченням строку, встановленого законом або судом.
 
   1. Право на вчинення процесуальної дії втрачається із закінченням строку, встановленого законом або судом.
 
246. 2. Документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
 
   2. Документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
 
247. Стаття 128. Поновлення та продовження процесуальних строків
 
   Стаття 128. Поновлення та продовження процесуальних строків
 
248. 1. Суд за заявою учасника справи може поновити пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.
 
-101- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині першій статті 128 слова "може поновити" замінити словом "поновлює";
 
Враховано   1. Суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.
 
249. 2. Встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.
 
   2. Встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.
 
250. 3. Якщо інше не встановлено законом, заява про поновлення процесуального строку, встановленого судом, розглядається судом, у якому належить вчинити процесуальну дію, стосовно якої пропущено строк, а заява про продовження процесуального строку, встановленого судом, -судом, який встановив строк, без повідомлення учасників справи.
 
   3. Якщо інше не встановлено законом, заява про поновлення процесуального строку, встановленого судом, розглядається судом, у якому належить вчинити процесуальну дію, стосовно якої пропущено строк, а заява про продовження процесуального строку, встановленого судом, -судом, який встановив строк, без повідомлення учасників справи.
 
251. 4. Одночасно із подачею заяви про поновлення процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подана заява, скарга, документи тощо), стосовно якої пропущено строк.
 
   4. Одночасно із подачею заяви про поновлення процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подана заява, скарга, документи тощо), стосовно якої пропущено строк.
 
252. 5. Пропуск строку, встановленого законом або судом учаснику справи для подання доказів, інших матеріалів чи вчинення певних дій, не звільняє такого учасника від обов'язку вчинити відповідну процесуальну дію.
 
   5. Пропуск строку, встановленого законом або судом учаснику справи для подання доказів, інших матеріалів чи вчинення певних дій, не звільняє такого учасника від обов'язку вчинити відповідну процесуальну дію.
 
253. 6. Про поновлення або продовження процесуального строку суд постановляє ухвалу.
 
   6. Про поновлення або продовження процесуального строку суд постановляє ухвалу.
 
254. 7. Про відмову у поновленні або продовженні процесуального строку суд постановляє ухвалу, яка не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається особі, що звернулася із відповідною заявою.
 
   7. Про відмову у поновленні або продовженні процесуального строку суд постановляє ухвалу, яка не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається особі, що звернулася із відповідною заявою.
 
255. 8. Ухвалу про відмову у поновленні або продовженні процесуального строку може бути оскаржено у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
   8. Ухвалу про відмову у поновленні або продовженні процесуального строку може бути оскаржено у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
256. Глава 7. Судові виклики і повідомлення
 
   Глава 7. Судові виклики і повідомлення
 
257. Стаття 129. Судові повістки
 
-102- Власенко С.В.
Ст. 129 викласти в редакції: «Якщо повістку надіслано на офіційну електронну адресу, повістка вважається врученою в день, наступний за днем отримання електронного повідомлення про отримання. Якщо протягом двох днів не отримано відповіді про отримання повістки, суд надсилає повістку за адресою місця реєстрації (перебування) особи та публікує виклик в засобах масової інформації.».
 
Відхилено   Стаття 129. Судові повістки
 
258. 1. Суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у вчиненні процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов'язковою.
 
   1. Суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у вчиненні процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов'язковою.
 
259. 2. Суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов'язковою.
 
   2. Суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов'язковою.
 
260. 3. Судові виклики здійснюються судовими повістками про виклик.
 
   3. Судові виклики здійснюються судовими повістками про виклик.
 
261. 4. Судові повідомлення здійснюються судовими повістками-повідомленнями.
 
   4. Судові повідомлення здійснюються судовими повістками-повідомленнями.
 
262. 5. Судова повістка про виклик повинна бути вручена з таким розрахунком, щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу для явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи, але не пізніше ніж за п'ять днів до судового засідання, а судова повістка-повідомлення - завчасно.
 
-103- Помазанов А.В.
У статті 129:
частину п’яту після слів «а судова повістка-повідомлення – завчасно» доповнити «але не пізніше ніж за три дні до судового засідання.»;
 
Відхилено   5. Судова повістка про виклик повинна бути вручена з таким розрахунком, щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу для явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи, але не пізніше ніж за п'ять днів до судового засідання, а судова повістка-повідомлення - завчасно.
 
    -104- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину п’яту статті 129 доповнити абзацом наступного змісту:
«У випадку, якщо в судовому засіданні присутні всі особи, які беруть участь у справі і суд відкладає розгляд справи або оголошує перерву у судовому засіданні, вимоги щодо завчасного повідомлення осіб про дату та час розгляду справи не застосовуються.»
 
Відхилено    
263. 6. Судова повістка, а у випадках, встановлених цим Кодексом, разом з копіями відповідних документів надсилається на офіційну електронну адресу відповідного учасника справи, у випадку наявності у нього офіційної електронної адреси або разом із розпискою рекомендованим листом з повідомленням про вручення у випадку якщо така адреса відсутня, або через кур'єрів за адресою, зазначеною стороною чи іншим учасником справи.
 
-105- Левченко Ю.В.
Зміни до частини 6 статті 129 ЦПК України в пукті 2 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«6. Судова повістка, а у випадках, встановлених цим Кодексом, разом з копіями відповідних документів надсилається на офіційну електронну адресу відповідного учасника справи, у випадку наявності у нього офіційної електронної адреси та заяви про отримання процесуальних документів електронною поштою або разом із розпискою рекомендованим листом з повідомленням про вручення у випадку якщо така адреса відсутня, або через кур'єрів за адресою, зазначеною стороною чи іншим учасником справи.
Стороні чи її представникові за їх згодою можуть бути видані судові повістки для вручення відповідним учасникам судового процесу. Судова повістка може бути вручена безпосередньо в суді, а у разі відкладення розгляду справи про дату, час і місце наступного засідання може бути повідомлено під розписку.»
 
Відхилено   6. Судова повістка, а у випадках, встановлених цим Кодексом, разом з копіями відповідних документів надсилається на офіційну електронну адресу відповідного учасника справи, у випадку наявності у нього офіційної електронної адреси або разом із розпискою рекомендованим листом з повідомленням про вручення у випадку якщо така адреса відсутня, або через кур'єрів за адресою, зазначеною стороною чи іншим учасником справи.
 
264. Стороні чи її представникові за їх згодою можуть бути видані судові повістки для вручення відповідним учасникам судового процесу. Судова повістка може бути вручена безпосередньо в суді, а у разі відкладення розгляду справи про дату, час і місце наступного засідання може бути повідомлено під розписку.
 
   Стороні чи її представникові за їх згодою можуть бути видані судові повістки для вручення відповідним учасникам судового процесу. Судова повістка може бути вручена безпосередньо в суді, а у разі відкладення розгляду справи про дату, час і місце наступного засідання може бути повідомлено під розписку.
 
265. 7. У разі ненадання учасниками справи інформації щодо їх адреси судова повістка надсилається:
 
   7. У разі ненадання учасниками справи інформації щодо їх адреси судова повістка надсилається:
 
266. 1) юридичним особам та фізичним особам-підприємцям - за адресою місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 
   1) юридичним особам та фізичним особам-підприємцям - за адресою місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 
267. 2) фізичним особам, які не мають статусу підприємців, -за адресою їх місця проживання чи місця перебування, зареєстрованою у встановленому законом порядку.
 
   2) фізичним особам, які не мають статусу підприємців, -за адресою їх місця проживання чи місця перебування, зареєстрованою у встановленому законом порядку.
 
268. 8. Днем вручення судової повістки є:
 
   8. Днем вручення судової повістки є:
 
269. 1) день вручення судової повістки під розписку;
 
   1) день вручення судової повістки під розписку;
 
270. 2) день отримання судом повідомлення про доставлення судової повістки на офіційну електронну адресу особи;
 
   2) день отримання судом повідомлення про доставлення судової повістки на офіційну електронну адресу особи;
 
271. 3) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати судову повістку чи відмітки про відсутність особи за адресою місця знаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду;
 
   3) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати судову повістку чи відмітки про відсутність особи за адресою місця знаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду;
 
272. 4) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати судову повістку чи відмітки про відсутність особи за адресою місця знаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.
 
   4) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати судову повістку чи відмітки про відсутність особи за адресою місця знаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.
 
273. Якщо повістку надіслано на офіційну електронну адресу пізніше ніж о 17.00, повістка вважається врученою у робочий день, наступний за днем її відправлення, незалежно від надходження до суду повідомлення про її доставлення.
 
   Якщо повістку надіслано на офіційну електронну адресу пізніше ніж о 17.00, повістка вважається врученою у робочий день, наступний за днем її відправлення, незалежно від надходження до суду повідомлення про її доставлення.
 
274. 9. Учасники справи, а також свідки, експерти, спеціалісти і перекладачі можуть бути повідомлені або викликані до суду телеграмою, факсом чи за допомогою інших засобів зв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику.
 
-106- Помазанов А.В.
У статті 129:
частину дев’яту перед словами «можуть бути повідомлені» доповнити словами «за наявності їхньої згоди»;
 
Відхилено   9. Суд викликає або повідомляє свідка, експерта, перекладача, спеціаліста, а у випадках термінової необхідності, передбачених цим Кодексом, – також учасників справи телефонограмою, телеграмою, засобами факсимільного зв'язку, електронною поштою або повідомленням через інші засоби зв'язку (зокрема, мобільного), які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику.
 
    -107- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 129:
частину дев'яту викласти в такій редакції:
"9. Суд викликає або повідомляє свідка, експерта, перекладача, спеціаліста, а у випадках термінової необхідності, передбачених цим Кодексом, – також учасників справи телефонограмою, телеграмою, засобами факсимільного зв'язку, електронною поштою або повідомленням через інші засоби зв'язку (зокрема, мобільного), які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику";
 
Враховано    
    -108- Ківалов С.В.
в частині дев’ятій статті 129 після слів «повідомлення або виклику» доповнити словами «зокрема шляхом отримання SМS-повідомлень»;
 
Відхилено    
275. 10. Судова повістка юридичній особі направляється за її місцезнаходженням або за місцезнаходженням її представництва, філії, якщо позов виник у зв'язку з їх діяльністю.
 
   10. Судова повістка юридичній особі направляється за її місцезнаходженням або за місцезнаходженням її представництва, філії, якщо позов виник у зв'язку з їх діяльністю.
 
276. 11. Днем отримання судової повістки вважається день її вручення, визначений у відповідності з частиною шостою статті 273 цього Кодексу.
 
-109- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 129:
частину одинадцяту виключити. У зв'язку з частини дванадцяту – чотирнадцяту вважати частинами відповідно одинадцятою – тринадцятою;
 
Враховано      
277. 12. Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме, викликається до суду через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України, яке повинно бути розміщене не пізніше ніж за десять днів до дати відповідного судового засідання. З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду справи.
 
-110- Долженков О.В.
У статті 129:
у частині дванадцятій фразу «на офіційному веб-сайті судової влади України» замінити фразою «, розміщене в засобах масової інформації за останнім відомим місцем їхнього проживання (перебування) на території України»;
 
Відхилено   11. Відповідач, третя особа, свідок зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме, викликається до суду через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України, яке повинно бути розміщене не пізніше ніж за десять днів до дати відповідного судового засідання. З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду справи.
 
    -111- Помазанов А.В.
У статті 129:
частину дванадцяту після слів «за десять днів до дати відповідного судового засідання» доповнити словами «одночасно з публікацією такого оголошення в друкованому засобі масової інформації за останнім відомим місцем перебування особи»;
 
Відхилено    
    -112- Шаповалов Ю.А.
Частину 12 статті 129 Цивільного процесуального кодексу України викласти у такій редакції:
«12. Якщо зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) відповідача, третіх осіб, свідків невідоме, суд може здійснити їх виклик через засоби масової інформації за останнім відомим місцем їхнього проживання (перебування) на території України.
 
Відхилено    
    -113- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 129:
частину одинадцяту після слова "Відповідач" доповнити словами "третя особа, свідок";
 
Враховано    
    -114- Левченко Ю.В.
Зміни до частини 12 статті 129 ЦПК України в пукті 2 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«12. Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме, викликається до суду через засоби масової інформації за останнім відомим місцем їхнього проживання (перебування) на території України, яке повинно бути розміщене не пізніше ніж за десять днів до дати відповідного судового засідання. З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду справи.
 
Відхилено    
    -115- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
частину 12 статті 129 викласти у такій редакції:
«Виклик відповідача у справі, зареєстроване місце проживання (перебування) місцезнаходження після надсилання судового запиту до відповідних територіальних органах міграційної служби чи місце роботи якого не вдалося встановити, викликається в суд через оголошення у будь-яких засобах масової інформації відповідного територіального округу де знаходиться суд, що розглядає справу. Витрати на розміщення такого оголошення покладаються на Позивача. Позивач зобов’язаний надати таке оголошення не пізніше ніж за п’яти днів до дати призначення судового засідання, докази про що надаються суду. З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.»;
 
Відхилено    
    -116- Шпенов Д.Ю.
в частині 12 статті 129 слова «Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме, викликається до суду» замінити на «Відповідач, третя особа, свідок зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме, викликається до суду за останнім відомим місцем проживання (перебування) на території України та».
 
Відхилено    
    -117- Шкрум А.І.
Частину 12 статті 129 викласти в такій редакції: «12. Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме, викликається до суду через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України та одночасне розміщення такого оголошення в друкованому засобі масової інформації, які повинні бути розміщене не пізніше ніж за десять днів до дати відповідного судового засідання. З опублікуванням оголошення про виклик на офіційному веб-сайті судової влади України відповідач вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду справи.»;
 
Відхилено    
278. 13. Порядок публікації оголошень на веб-порталі судової влади України затверджується Вищою радою правосуддя за погодженням з Державною судовою адміністрацією України.
 
-118- Долженков О.В.
У статті 129:
у частині тринадцятій фразу «Порядок публікації оголошень на веб-порталі судової влади України» замінити фразою «Друкований засіб масової інформації, у якому розміщуються оголошення про виклик та порядок публікації оголошень,».
 
Відхилено   12. Порядок публікації оголошень на веб-порталі судової влади України визначається в Положенні про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.
 
    -119- Шаповалов Ю.А.
Частину 13 статті 129 Цивільного процесуального кодексу України викласти у такій редакції:
«13. Виклик публікується в друкованому засобі масової інформації не пізніше ніж за сім днів до дати призначеного судового розгляду справи.»
 
Відхилено    
    -120- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 129:
частину дванадцяту викласти в такій редакції:
"12. Порядок публікації оголошень на веб-порталі судової влади України визначається в Положенні про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему";
 
Враховано    
    -121- Левченко Ю.В.
Зміни до частини 13 статті 129 ЦПК України в пукті 2 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«13. Порядок публікації оголошень затверджується Вищою радою правосуддя за погодженням з Державною судовою адміністрацією України.»
 
Відхилено    
    -122- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
частину 13 виключити.
 
Відхилено    
    -123- Шкрум А.І.
Частину 13 статті 129 доповнити новим реченням такого змісту: «Друкований орган, у якому розміщуються оголошення про виклик відповідача протягом наступного року, визначається не пізніше 1 грудня поточного року в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
 
Відхилено    
279. 14. За наявності відповідної письмової заяви учасника справи та технічної можливості, повідомлення про призначення справи до розгляду та про дату, час і місце проведення судового засідання чи проведення відповідної процесуальної дії може здійснюватися судом з використанням засобів мобільного зв'язку шляхом надсилання такому учаснику справи текстових повідомлень із зазначенням веб-адреси відповідної ухвали в Єдиному державному реєстрі судових рішень, в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.
 
-124- Шаповалов Ю.А.
Частину 14 статті 129 Цивільного процесуального кодексу України викласти у такій редакції:
«14. Друкований засіб масової інформації, у якому розміщуються оголошення про виклик протягом наступного року, визначається не пізніше 1 грудня поточного року в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено   13. За наявності відповідної письмової заяви учасника справи, який не має офіційної електронної адреси, та технічної можливості, повідомлення про призначення справи до розгляду та про дату, час і місце проведення судового засідання чи проведення відповідної процесуальної дії може здійснюватися судом з використанням засобів мобільного зв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, шляхом надсилання такому учаснику справи текстових повідомлень із зазначенням веб-адреси відповідної ухвали в Єдиному державному реєстрі судових рішень, в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.
 
    -125- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 129:
частину тринадцяту після слів "заяви учасника справи" доповнити словами "який не має офіційної електронної адреси", а після слів "засобів мобільного зв'язку" – словами "які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику";
 
Враховано    
280. Стаття 130. Зміст судової повістки і оголошення про виклик у суд
 
   Стаття 130. Зміст судової повістки і оголошення про виклик у суд
 
281. 1. Судова повістка про виклик повинна містити:
 
   1. Судова повістка про виклик повинна містити:
 
282. 1) ім'я фізичної особи чи найменування юридичної особи, якій адресується повістка;
 
   1) ім'я фізичної особи чи найменування юридичної особи, якій адресується повістка;
 
283. 2) найменування та адресу суду;
 
   2) найменування та адресу суду;
 
284. 3) зазначення місця, дня і часу явки за викликом;
 
   3) зазначення місця, дня і часу явки за викликом;
 
285. 4) назву справи, за якою робиться виклик;
 
   4) назву справи, за якою робиться виклик;
 
286. 5) зазначення, в якості кого викликається особа (як позивач, відповідач, третя особа, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач);
 
   5) зазначення, в якості кого викликається особа (як позивач, відповідач, третя особа, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач);
 
287. 6) зазначення, чи викликається особа в судове засідання чи у підготовче судове засідання, а у разі повторного виклику сторони у зв'язку з необхідністю дати особисті пояснення - про потребу дати особисті пояснення;
 
   6) зазначення, чи викликається особа в судове засідання чи у підготовче судове засідання, а у разі повторного виклику сторони у зв'язку з необхідністю дати особисті пояснення - про потребу дати особисті пояснення;
 
288. 7) у разі необхідності - пропозицію учаснику справи подати всі раніше неподані докази;
 
   7) у разі необхідності - пропозицію учаснику справи подати всі раніше неподані докази;
 
289. 8) зазначення обов'язку особи, яка одержала судову повістку в зв'язку з відсутністю адресата, за першої можливості вручити її адресату;
 
   8) зазначення обов'язку особи, яка одержала судову повістку в зв'язку з відсутністю адресата, за першої можливості вручити її адресату;
 
290. 9) роз'яснення про наслідки неявки залежно від процесуального статусу особи, яка викликається (накладення штрафу, примусовий привід, розгляд справи за відсутності, залишення заяви без розгляду), і про обов'язок повідомити суд про причини неявки.
 
   9) роз'яснення про наслідки неявки залежно від процесуального статусу особи, яка викликається (накладення штрафу, примусовий привід, розгляд справи за відсутності, залишення заяви без розгляду), і про обов'язок повідомити суд про причини неявки.
 
291. 2. В оголошенні про виклик вказуються дані, зазначені в пунктах 1 - 7 і 9 частини першої цієї статті.
 
   2. В оголошенні про виклик вказуються дані, зазначені в пунктах 1 - 7 і 9 частини першої цієї статті.
 
292. 3. Судова повістка-повідомлення повинна містити найменування та адресу суду, назву справи, зазначення процесуального статусу особи, що повідомляється, вказівку про те, яку дію буде вчинено, місце, дату і час її вчинення, а також про те, що участь у її вчиненні для цієї особи не є обов'язковою.
 
   3. Судова повістка-повідомлення повинна містити найменування та адресу суду, назву справи, зазначення процесуального статусу особи, що повідомляється, вказівку про те, яку дію буде вчинено, місце, дату і час її вчинення, а також про те, що участь у її вчиненні для цієї особи не є обов'язковою.
 
293. 4. Якщо разом із судовою повісткою надсилаються копії відповідних документів, у повістці повинно бути зазначено, які документи надсилаються і про право особи, що повідомляється, подати заперечення та відповідні докази на їх підтвердження.
 
   4. Якщо разом із судовою повісткою надсилаються копії відповідних документів, у повістці повинно бути зазначено, які документи надсилаються і про право особи, що повідомляється, подати заперечення та відповідні докази на їх підтвердження.
 
294. Стаття 131. Порядок вручення судових повісток
 
   Стаття 131. Порядок вручення судових повісток
 
295. 1. У випадку відсутності в адресата офіційної електронної адреси судові повістки, адресовані фізичним особам, вручаються їм під розписку, а юридичним особам - відповідній службовій особі, яка розписується про одержання повістки.
 
   1. У випадку відсутності в адресата офіційної електронної адреси судові повістки, адресовані фізичним особам, вручаються їм під розписку, а юридичним особам - відповідній службовій особі, яка розписується про одержання повістки.
 
296. 2. Розписка про одержання судової повістки з поміткою про дату вручення в той самий день особами, які її вручали, повертається до суду.
 
   2. Розписка про одержання судової повістки з поміткою про дату вручення в той самий день особами, які її вручали, повертається до суду.
 
297. 3. Якщо особу, якій адресовано судову повістку, не виявлено в місці проживання, повістку під розписку вручають будь-кому з повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з нею. У такому випадку особа, якій адресовано повістку, вважається належним чином повідомленою про час, дату і місце судового засідання, вчинення іншої процесуальної дії.
 
   3. Якщо особу, якій адресовано судову повістку, не виявлено в місці проживання, повістку під розписку вручають будь-кому з повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з нею. У такому випадку особа, якій адресовано повістку, вважається належним чином повідомленою про час, дату і місце судового засідання, вчинення іншої процесуальної дії.
 
298. 4. У разі відсутності адресата (будь-кого з повнолітніх членів його сім'ї) особа, що доставляє судову повістку, негайно повертає її до суду з поміткою про причини невручення.
 
   4. У разі відсутності адресата (будь-кого з повнолітніх членів його сім'ї) особа, що доставляє судову повістку, негайно повертає її до суду з поміткою про причини невручення.
 
299. 5. Вручення судової повістки представникові учасника справи вважається врученням повістки і цій особі.
 
   5. Вручення судової повістки представникові учасника справи вважається врученням повістки і цій особі.
 
300. 6. Якщо насправді особа не проживає за адресою повідомленою суду, судова повістка може бути надіслана за місцем її роботи.
 
-126- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині шостій статті 131 слово "насправді" виключити;
 
Враховано   6. Якщо особа не проживає за адресою повідомленою суду, судова повістка може бути надіслана за місцем її роботи.
 
301. 7. Якщо учасник справи перебуває під вартою або відбуває покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, обмеження волі, арешту, повістка та інші судові документи вручаються йому під розписку адміністрацією місця утримання учасника справи, яка негайно надсилає розписку та письмові пояснення цього учасника справи до суду.
 
   7. Якщо учасник справи перебуває під вартою або відбуває покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, обмеження волі, арешту, повістка та інші судові документи вручаються йому під розписку адміністрацією місця утримання учасника справи, яка негайно надсилає розписку та письмові пояснення цього учасника справи до суду.
 
302. 8. Особам, які проживають за межами України, судові повістки вручаються в порядку, визначеному міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, в разі відсутності таких - у порядку, встановленому статтею 503 цього Кодексу.
 
   8. Особам, які проживають за межами України, судові повістки вручаються в порядку, визначеному міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, в разі відсутності таких - у порядку, встановленому статтею 503 цього Кодексу.
 
303. 9. У разі відмови адресата одержати судову повістку особа, яка її доставляє, робить відповідну помітку на повістці і повертає її до суду. Особа, яка відмовилася одержати судову повістку, вважається повідомленою.
 
   9. У разі відмови адресата одержати судову повістку особа, яка її доставляє, робить відповідну помітку на повістці і повертає її до суду. Особа, яка відмовилася одержати судову повістку, вважається повідомленою.
 
304. 10. Якщо місцеперебування відповідача невідоме, суд розглядає справу після надходження до суду відомостей щодо його виклику до суду в порядку, визначеному цим Кодексом.
 
   10. Якщо місцеперебування відповідача невідоме, суд розглядає справу після надходження до суду відомостей щодо його виклику до суду в порядку, визначеному цим Кодексом.
 
305. Стаття 132. Обов'язок учасників справи повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження) та про причини неявки в судове засідання
 
-127- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 132:
у назві та тексті статті слова "учасники справи" у всіх відмінках замінити словами "учасники судового процесу" у відповідному відмінку;
 
Враховано   Стаття 132. Обов'язок учасників судового процесу повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження) та про причини неявки в судове засідання
 
306. 1. Учасники справи зобов'язані повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження) або місцезнаходження під час провадження справи.
 
   1. Учасники судового процесу зобов'язані повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження) або місцезнаходження під час провадження справи.
 
307. У разі відсутності заяви про зміну місця проживання або місцезнаходження судова повістка надсилається учасникам справи, які не мають офіційної електронної адреси, на останню відому судові адресу і вважається доставленою, навіть якщо учасник справи за цією адресою більше не проживає або не знаходиться.
 
-128- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 132:
друге речення частини першої після слів "не мають офіційної електронної адреси" доповнити словами "та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику";
 
Враховано   1. Учасники судового процесу зобов'язані повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження) або місцезнаходження під час провадження справи.
У разі відсутності заяви про зміну місця проживання або місцезнаходження судова повістка надсилається учасникам справи, які не мають офіційної електронної адреси та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, на останню відому судові адресу і вважається доставленою, навіть якщо учасник судового процесу за цією адресою більше не проживає або не знаходиться.
2. Якщо учасник судового процесу повідомляє суду номери телефонів і факсів, адресу електронної пошти або іншу аналогічну інформацію, він повинен поінформувати суд про їх зміну під час розгляду справи.
Положення частини сьомої цієї статті застосовуються також у разі відсутності заяви про зміну номерів телефонів і факсів, адреси електронної пошти, які учасник судового процесу повідомив суду
 
    -129- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 132:
після частини першої доповнити статтю новою частиною такого змісту:
"2. Якщо учасник судового процесу повідомляє суду номери телефонів і факсів, адресу електронної пошти або іншу аналогічну інформацію, він повинен поінформувати суд про їх зміну під час розгляду справи.
Положення частини сьомої цієї статті застосовуються також у разі відсутності заяви про зміну номерів телефонів і факсів, адреси електронної пошти, які учасник судового процесу повідомив суду".
У зв’язку з цим частину другу вважати відповідно частиною третьою;
 
Враховано    
308. 2. Учасники справи зобов'язані повідомляти суд про причини неявки у судове засідання. У разі неповідомлення суду про причини неявки вважається, що учасники справи не з'явилися в судове засідання без поважних причин.
 
   3. Учасники судового процесу зобов'язані повідомляти суд про причини неявки у судове засідання. У разі неповідомлення суду про причини неявки вважається, що учасники судового процесу не з'явилися в судове засідання без поважних причин.
 
309. Стаття 133. Розшук відповідача
 
   Стаття 133. Розшук відповідача
 
310. 1. Якщо місцеперебування відповідача в справах за позовами про стягнення аліментів або про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, невідоме, суд ухвалою оголошує його розшук. Розшук проводиться органами Національної поліції України, а витрати на його проведення стягуються з відповідача в дохід держави за рішенням суду.
 
   1. Якщо місцеперебування відповідача в справах за позовами про стягнення аліментів або про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, невідоме, суд ухвалою оголошує його розшук. Розшук проводиться органами Національної поліції України, а витрати на його проведення стягуються з відповідача в дохід держави за рішенням суду.
 
311. Глава 8. СУДОВІ ВИТРАТИ
 
   Глава 8. СУДОВІ ВИТРАТИ
 
312. Стаття 134. Види судових витрат
 
   Стаття 134. Види судових витрат
 
313. 1. Судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи.
 
   1. Судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи.
 
314. 2. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.
 
   2. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.
 
315. 3. До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать витрати:
 
   3. До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать витрати:
 
316. 1) на професійну правничу допомогу;
 
   1) на професійну правничу допомогу;
 
317. 2) пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи;
 
   2) пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи;
 
318. 3) пов'язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження, забезпеченням доказів;
 
-130- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
У частині третій статті 134 слова «витребуванням доказів» виключити.
 
Відхилено   3) пов'язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження, забезпеченням доказів;
 
319. 4) пов'язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.
 
   4) пов'язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.
 
320. Стаття 135. Попереднє визначення суми судових витрат
 
-131- Сажко С.М.
Статтю 135 пункту 2 законопроекту виключити
 
Відхилено   Стаття 135. Попереднє визначення суми судових витрат
 
321. 1. Разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести в зв'язку із розглядом справи.
 
   1. Разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести в зв'язку із розглядом справи.
 
322. 2. У разі неподання стороною попереднього розрахунку суми судових витрат суд може відмовити їй у відшкодуванні відповідних судових витрат, за винятком суми сплаченого нею судового збору.
 
-132- Шпенов Д.Ю.
частину 2 статті 135 виключити.
 
Відхилено   2. У разі неподання стороною попереднього розрахунку суми судових витрат суд може відмовити їй у відшкодуванні відповідних судових витрат, за винятком суми сплаченого нею судового збору.
 
323. 3. Попередній розрахунок розміру судових витрат не обмежує сторону у доведенні іншої фактичної суми судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами за результатами розгляду справи.
 
   3. Попередній розрахунок розміру судових витрат не обмежує сторону у доведенні іншої фактичної суми судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами за результатами розгляду справи.
 
324. 4. Суд може попередньо визначити суму судових витрат (крім витрат на професійну правничу допомогу), пов'язаних з розглядом справи або певною процесуальною дією. Така попередньо визначена судом сума не обмежує суд при остаточному визначенні суми судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами за результатами розгляду справи.
 
   4. Суд може попередньо визначити суму судових витрат (крім витрат на професійну правничу допомогу), пов'язаних з розглядом справи або певною процесуальною дією. Така попередньо визначена судом сума не обмежує суд при остаточному визначенні суми судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами за результатами розгляду справи.
 
325. Стаття 136. Забезпечення та попередня оплата судових витрат
 
-133- Сажко С.М.
Статтю 136 пункту 2 законопроекту виключити
 
Відхилено   Стаття 136. Забезпечення та попередня оплата судових витрат
 
326. 1. Суд може зобов'язати сторони внести на депозитний рахунок суду попередньо визначену суму судових витрат, пов'язаних з розглядом справи або певною процесуальною дією, про що постановляє ухвалу (забезпечення судових витрат).
 
-134- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину першу статті 136 виключити.
 
Відхилено   1. Суд може зобов'язати сторони внести на депозитний рахунок суду попередньо визначену суму судових витрат, пов'язаних з розглядом справи або певною процесуальною дією, про що постановляє ухвалу (забезпечення судових витрат).
 
    -135- Довбенко М.В.
Частину 1 статті 136 після слів «судових витрат» доповнити словами « (без врахування витрат на правову допомогу) в розмірі 2 % від суми позовних вимог, але не більше ніж 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб,».
 
Відхилено    
    -136- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Ч.1 ст. 136 викласти в редакції: «Суд, розглянувши справу по суті, перед винесенням рішення по справі, зобов’язує сторони внести на рахунок суду суму судових витрат, пов'язаних з розглядом справи, певною процесуальною дією, про що постановляє ухвалу (забезпечення судових витрат).».
 
Відхилено    
327. 2. Суд може зобов'язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов'язані з відповідною процесуальною дією.
 
   2. Суд може зобов'язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов'язані з відповідною процесуальною дією.
 
328. Якщо клопотання заявили декілька учасників справи, необхідну грошову суму авансом у рівних частках сплачують відповідні учасники справи, а у випадках, коли відповідна процесуальна дія здійснюється з ініціативи суду, -сторони в рівних частках.
 
   Якщо клопотання заявили декілька учасників справи, необхідну грошову суму авансом у рівних частках сплачують відповідні учасники справи, а у випадках, коли відповідна процесуальна дія здійснюється з ініціативи суду, -сторони в рівних частках.
 
329. 3. У разі невнесення у визначений судом строк коштів для забезпечення судових витрат або несплати у визначений судом строк відповідних сум авансом суд вправі відхилити клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів та ухвалити рішення на основі інших поданих учасниками справи доказів або скасувати раніше постановлену ухвалу про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування доказів або огляд доказів за місцем їх знаходження.
 
-137- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину третю статті 136 викласти у наступній редакції:
«3. У разі невнесення у визначений судом строк коштів для забезпечення судових витрат пов’язаних з призначенням експертизи, суд має право скасувати ухвалу про призначення експертизи.»
 
Відхилено   3. У разі невнесення у визначений судом строк коштів для забезпечення судових витрат або несплати у визначений судом строк відповідних сум авансом суд вправі відхилити клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів та ухвалити рішення на основі інших поданих учасниками справи доказів або скасувати раніше постановлену ухвалу про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування доказів або огляд доказів за місцем їх знаходження.
 
    -138- Шпенов Д.Ю.
частину 3 статті 136 викласти в такій редакції «Не внесення на депозитний рахунок суду попередньо визначену суму судових витрат не позбавляє обов’язку суду все стороннє дослідити обставини справи та не є підставою для відхилення клопотання. Суд може своєю ухвалою розстрочити сплату попередньо визначеної суми судових витрат для виклику свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляду доказів.»
 
Відхилено    
    -139- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Ч. 3 ст. 136 викласти в редакції: «3. Суд визначає суму, яка має бути внесена сторонами після завершення судового розгляду та надає п’ять днів для сплати визначених коштів. В разі несплати визначених сум суд відтерміновує винесення рішення по справі до сплати визначених коштів.».
 
Відхилено    
330. 4. Як захід забезпечення судових витрат суд з урахуванням конкретних обставин справи має право, за клопотанням відповідача, зобов'язати позивача внести на депозитний рахунок суду грошову суму для забезпечення можливого відшкодування майбутніх витрат відповідача на професійну правничу допомогу та інших витрат, які має понести відповідач у зв'язку із розглядом справи (забезпечення витрат на професійну правничу допомогу).
 
-140- Долженков О.В.
Частини четверту-шосту статті 136 – виключити. Частину сьому зробити частиною четвертою відповідно.
 
Відхилено   4. Як захід забезпечення судових витрат суд з урахуванням конкретних обставин справи має право, за клопотанням відповідача, зобов'язати позивача внести на депозитний рахунок суду грошову суму для забезпечення можливого відшкодування майбутніх витрат відповідача на професійну правничу допомогу та інших витрат, які має понести відповідач у зв'язку із розглядом справи (забезпечення витрат на професійну правничу допомогу).
 
    -141- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частини четверту-шосту статті 136 виключити.
 
Відхилено    
    -142- Шпенов Д.Ю.
частину 4 статті 136 виключити.
 
Відхилено    
    -143- Ківалов С.В.
частини четверту - сьому статті 136 – видалити;
 
Відхилено    
    -144- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
У ч. 4 ст. 136 слова: «як захід забезпечення судових витрат» - виключити.
 
Відхилено    
331. Таке забезпечення судових витрат застосовується, якщо:
 
   Таке забезпечення судових витрат застосовується, якщо:
 
332. 1) позов має ознаки завідомо безпідставного або інші ознаки зловживання правом на позов; або
 
   1) позов має ознаки завідомо безпідставного або інші ознаки зловживання правом на позов; або
 
333. 2) позивач не має зареєстрованого в установленому законом порядку місця проживання (перебування) чи місцезнаходження на території України та майна, що знаходиться на території України, в розмірі, достатньому для відшкодування судових витрат відповідача у випадку відмови у позові.
 
   2) позивач не має зареєстрованого в установленому законом порядку місця проживання (перебування) чи місцезнаходження на території України та майна, що знаходиться на території України, в розмірі, достатньому для відшкодування судових витрат відповідача у випадку відмови у позові.
 
334. Таке забезпечення судових витрат також може бути застосоване, якщо суду надані докази того, що майновий стан позивача або його дії щодо відчуження майна чи інші дії можуть ускладнити або зробити неможливим виконання рішення суду про відшкодування судових витрат відповідача у випадку відмови у позові.
 
-145- Мартовицький А.В.
Абзац 3 частини 4 статті 136 пункту 2 законопроекту виключити.
 
Відхилено   Таке забезпечення судових витрат також може бути застосоване, якщо суду надані докази того, що майновий стан позивача або його дії щодо відчуження майна чи інші дії можуть ускладнити або зробити неможливим виконання рішення суду про відшкодування судових витрат відповідача у випадку відмови у позові
 
335. 5. Сума забезпечення витрат на професійну правничу допомогу визначається судом з урахуванням приписів частини четвертої статті 138, частини сьомої статті 140 та частини третьої статті 142 цього Кодексу, а також їх документального обґрунтування.
 
-146- Шпенов Д.Ю.
частину 5 статті 136 виключити.
 
Відхилено   5. Сума забезпечення витрат на професійну правничу допомогу визначається судом з урахуванням приписів частини четвертої статті 138, частини сьомої статті 140 та частини третьої статті 142 цього Кодексу, а також їх документального обґрунтування.
 
336. 6. У разі невнесення у визначений судом строк коштів для забезпечення витрат на професійну правничу допомогу суд за клопотанням відповідача має право залишити позов без розгляду.
 
-147- Писаренко В.В.
Частину шосту статті 136 виключити.
 
Відхилено   6. У разі невнесення у визначений судом строк коштів для забезпечення витрат на професійну правничу допомогу суд за клопотанням відповідача має право залишити позов без розгляду.
 
    -148- Шпенов Д.Ю.
частину 6 статті 136 виключити.
 
Відхилено    
    -149- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 136:
у частині шостій після слів «має право» та перед словами «залишити позов без розгляду» додати слова «відповідно до статті 258»;
 
Відхилено    
337. 7. У випадку задоволення позову суд ухвалює рішення про повернення внесеної суми позивачу, а у випадку відмови у позові, закриття провадження у справі, залишення позову без розгляду - про відшкодування за її рахунок витрат відповідача повністю або частково, в порядку, передбаченому статтями 142, 143 цього Кодексу. Невикористана частина внесеної позивачем суми повертається позивачу не пізніше п'яти днів з дня вирішення питань, зазначених у цій частині, про що суд постановляє ухвалу.
 
-150- Шпенов Д.Ю.
частину 7 статті 136 виключити.
 
Відхилено   7. У випадку задоволення позову суд ухвалює рішення про повернення внесеної суми позивачу, а у випадку відмови у позові, закриття провадження у справі, залишення позову без розгляду - про відшкодування за її рахунок витрат відповідача повністю або частково, в порядку, передбаченому статтями 142, 143 цього Кодексу. Невикористана частина внесеної позивачем суми повертається позивачу не пізніше п'яти днів з дня вирішення питань, зазначених у цій частині, про що суд постановляє ухвалу.
 
338. Стаття 137. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати
 
   Стаття 137. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати
 
339. 1. Суд, ураховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на визначений строк у порядку, передбаченому законом, але не більше як до ухвалення судового рішення у справі.
 
   1. Суд, ураховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на визначений строк у порядку, передбаченому законом, але не більше як до ухвалення судового рішення у справі.
 
340. 2. Якщо у встановлений судом строк судові витрати не будуть оплачені, заява відповідно до статті 258 залишається без розгляду, або витрати стягуються за судовим рішенням у справі, коли оплата судових витрат була відстрочена або розстрочена до ухвалення цього рішення.
 
   2. Якщо у встановлений судом строк судові витрати не будуть оплачені, заява відповідно до статті 258 залишається без розгляду, або витрати стягуються за судовим рішенням у справі, коли оплата судових витрат була відстрочена або розстрочена до ухвалення цього рішення.
 
341. 3. З підстав, зазначених у частині першій цієї статті, суд у порядку, передбаченому законом, може зменшити розмір належних до оплати судових витрат, пов'язаних з розглядом справи, або звільнити від їх оплати.
 
-151- Алексєєв І.С.
частину третю статті 137 доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі наявності обставин, що унеможливлюють та/або ускладнюють здійснення оплати судових витрат, суд може звільнити від їх оплати осіб, що мають право на отримання безоплатної вторинної правничої допомоги.»
 
Відхилено   3. З підстав, зазначених у частині першій цієї статті, суд у порядку, передбаченому законом, може зменшити розмір належних до оплати судових витрат, пов'язаних з розглядом справи, або звільнити від їх оплати.
 
    -152- Пономарьов О.С.
Частину третю статті 137 доповнити новим абзацом:
«У разі наявності обставин, що унеможливлюють та/або ускладнюють здійснення оплати судових витрат, суд може звільнити від їх оплати осіб, що мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги».
 
Відхилено    
    -153- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину третю статті 137 доповнити реченням наступного змісту: «Компенсація однієї години роботи адвоката не може перевищувати 30 відсотків прожиткового мінімуму працездатної особи. Компенсація однієї години роботи помічника адвоката не може перевищувати 10 відсотків прожиткового мінімуму працездатної особи.»
 
Відхилено    
    -154- Тригубенко С.М.
Частину третю статті 137 проекту Цивільного процесуального кодексу України доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі наявності обставин, що унеможливлюють та/або ускладнюють здійснення оплати судових витрат, суд може звільнити від їх оплати осіб, що мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги.»
 
Відхилено    
342. 4. У разі подання позовної заяви після подання заяви про забезпечення доказів або позову розмір судового збору зменшується на розмір судового збору, сплаченого за відповідну заяву про забезпечення доказів або позову.
 
-155- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 137 доповнити частиною п’ятою наступного змісту:
«5. Суд зобов’язаний зменшити розмір судового збору у випадку, якщо його розмір перевищує три відсотки від річного доходу позивача за рік, що передує року звернення до суду.»
 
Відхилено   4. У разі подання позовної заяви після подання заяви про забезпечення доказів або позову розмір судового збору зменшується на розмір судового збору, сплаченого за відповідну заяву про забезпечення доказів або позову.
 
343. Стаття 138. Витрати на професійну правничу допомогу
 
   Стаття 138. Витрати на професійну правничу допомогу
 
344. 1. Витрати, пов'язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.
 
-156- Власенко С.В.
У ст. 127 «адвоката» - виключити.
 
Відхилено   1. Витрати, пов'язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.
 
345. 2. За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат:
 
   2. За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат:
 
346. 1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов'язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;
 
   1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов'язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;
 
347. 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.
 
   2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.
 
348. 3. Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.
 
-157- Голуб В.В.
Частини 3-5 статті 138 проекту Цивільного процесуального кодексу України – виключити. Частини 6 та 7 вважати частинами 3 та 4 відповідно.
 
Відхилено   3. Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.
 
349. 4. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:
 
   4. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:
 
350. 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);
 
   1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);
 
351. 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);
 
   2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);
 
352. 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;
 
   3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;
 
353. 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.
 
   4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.
 
354. 5. У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами.
 
   5. У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами.
 
355. 6. Обов'язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.
 
   6. Обов'язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.
 
356. 7. Витрати фізичних осіб, пов'язані з оплатою професійної правничої допомоги при розгляді судом справ про оголошення померлою фізичної особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати фізичну особу загиблою від певного нещасного випадку, або інших обставин внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, несуть юридичні особи, на території яких мав місце нещасний випадок внаслідок таких надзвичайних ситуацій.
 
   7. Витрати фізичних осіб, пов'язані з оплатою професійної правничої допомоги при розгляді судом справ про оголошення померлою фізичної особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати фізичну особу загиблою від певного нещасного випадку, або інших обставин внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, несуть юридичні особи, на території яких мав місце нещасний випадок внаслідок таких надзвичайних ситуацій.
 
357. Стаття 139. Витрати сторін та їх представників, що пов'язані з явкою до суду
 
   Стаття 139. Витрати сторін та їх представників, що пов'язані з явкою до суду
 
358. 1. Витрати, пов'язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їх представників, а також найманням житла, несуть сторони.
 
   1. Витрати, пов'язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їх представників, а також найманням житла, несуть сторони.
 
359. 2. Стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, та її представникові сплачуються іншою стороною компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять. Компенсація за втрачений заробіток обчислюється пропорційно від розміру середньомісячного заробітку, а компенсація за відрив від звичайних занять - пропорційно від розміру мінімальної заробітної плати.
 
   2. Стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, та її представникові сплачуються іншою стороною компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять. Компенсація за втрачений заробіток обчислюється пропорційно від розміру середньомісячного заробітку, а компенсація за відрив від звичайних занять - пропорційно від розміру мінімальної заробітної плати.
 
360. 3. Граничний розмір компенсації за судовим рішенням витрат сторін та їх представників, що пов'язані з явкою до суду, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Граничний розмір компенсації за судовим рішенням витрат сторін та їх представників, що пов'язані з явкою до суду, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
361. Стаття 140. Витрати, пов'язані із залученням (викликом) свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, проведенням експертиз
 
   Стаття 140. Витрати, пов'язані із залученням (викликом) свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, проведенням експертиз
 
362. 1. Свідку у зв'язку з викликом до суду відшкодовуються витрати, що пов'язані з переїздом до іншого населеного пункту та наймом житла, а також виплачується компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять.
 
   1. Свідку у зв'язку з викликом до суду відшкодовуються витрати, що пов'язані з переїздом до іншого населеного пункту та наймом житла, а також виплачується компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять.
 
363. 2. Компенсація за втрачений заробіток обчислюється пропорційно від розміру середньомісячного заробітку, а компенсація за відрив від звичайних занять - пропорційно від розміру мінімальної заробітної плати.
 
   2. Компенсація за втрачений заробіток обчислюється пропорційно від розміру середньомісячного заробітку, а компенсація за відрив від звичайних занять - пропорційно від розміру мінімальної заробітної плати.
 
364. 3. Експерт, спеціаліст чи перекладач отримують винагороду за виконану роботу, пов'язану зі справою, якщо це не входить до їх службових обов'язків.
 
   3. Експерт, спеціаліст чи перекладач отримують винагороду за виконану роботу, пов'язану зі справою, якщо це не входить до їх службових обов'язків.
 
365. 4. Суми, що підлягають виплаті залученому судом експерту, спеціалісту, перекладачу або особі, яка надала доказ на вимогу суду, сплачуються особою, на яку суд поклав такий обов'язок, або судом за рахунок суми коштів, внесених для забезпечення судових витрат.
 
   4. Суми, що підлягають виплаті залученому судом експерту, спеціалісту, перекладачу або особі, яка надала доказ на вимогу суду, сплачуються особою, на яку суд поклав такий обов'язок, або судом за рахунок суми коштів, внесених для забезпечення судових витрат.
 
366. 5. У випадках, коли сума витрат на оплату послуг експерта, спеціаліста, перекладача, або витрат особи, яка надала доказ на вимогу суду, повністю не була оплачена учасниками справи попередньо або в порядку забезпечення судових витрат, суд стягує ці суми на користь спеціаліста, перекладача, експерта чи експертної установи зі сторони, визначеної судом відповідно до правил про розподіл судових витрат, встановлених цим Кодексом. Суд має право накласти арешт на грошові кошти чи майно такої сторони в межах сум, присуджених до стягнення, в порядку, встановленому цим Кодексом для забезпечення позову.
 
-158- Шкрум А.І.
В частині 5 статті 140 речення «Суд має право накласти арешт на грошові кошти чи майно такої сторони в межах сум, присуджених до стягнення, в порядку, встановленому цим Кодексом для забезпечення позову.» вилучити;
 
Відхилено   5. У випадках, коли сума витрат на оплату послуг експерта, спеціаліста, перекладача, або витрат особи, яка надала доказ на вимогу суду, повністю не була оплачена учасниками справи попередньо або в порядку забезпечення судових витрат, суд стягує ці суми на користь спеціаліста, перекладача, експерта чи експертної установи зі сторони, визначеної судом відповідно до правил про розподіл судових витрат, встановлених цим Кодексом. Суд має право накласти арешт на грошові кошти чи майно такої сторони в межах сум, присуджених до стягнення, в порядку, встановленому цим Кодексом для забезпечення позову.
 
367. 6. Розмір витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи, залучення спеціаліста, оплати робіт перекладача встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.
 
   6. Розмір витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи, залучення спеціаліста, оплати робіт перекладача встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.
 
368. 7. Розмір витрат на оплату робіт залученого стороною експерта, спеціаліста, перекладача має бути співмірним зі складністю відповідної роботи, її обсягом та часом, витраченим ним на виконання робіт.
 
   7. Розмір витрат на оплату робіт залученого стороною експерта, спеціаліста, перекладача має бути співмірним зі складністю відповідної роботи, її обсягом та часом, витраченим ним на виконання робіт.
 
369. 8. У разі недотримання вимог щодо співмірності витрат суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на оплату послуг експерта, спеціаліста, перекладача, які підлягають розподілу між сторонами.
 
   8. У разі недотримання вимог щодо співмірності витрат суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на оплату послуг експерта, спеціаліста, перекладача, які підлягають розподілу між сторонами.
 
370. 9. Обов'язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат, які підлягають розподілу між сторонами.
 
   9. Обов'язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат, які підлягають розподілу між сторонами.
 
371. 10. Якщо у справах окремого провадження виклик свідків, призначення експертизи, залучення спеціалістів здійснюються за ініціативою суду, а також у випадках звільнення від сплати судового збору або зменшення його розміру, відповідні витрати відшкодовуються за рахунок Державного бюджету України.
 
   10. Якщо у справах окремого провадження виклик свідків, призначення експертизи, залучення спеціалістів здійснюються за ініціативою суду, а також у випадках звільнення від сплати судового збору або зменшення його розміру, відповідні витрати відшкодовуються за рахунок Державного бюджету України.
 
372. Стаття 141. Витрати, пов'язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження, забезпеченням доказів та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи
 
   Стаття 141. Витрати, пов'язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження, забезпеченням доказів та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи
 
373. 1. Особа, яка надала доказ на вимогу суду, має право вимагати виплати грошової компенсації своїх витрат, пов'язаних із наданням такого доказу. Розмір грошової компенсації визначає суд на підставі поданих такою особою доказів здійснення відповідних витрат.
 
   1. Особа, яка надала доказ на вимогу суду, має право вимагати виплати грошової компенсації своїх витрат, пов'язаних із наданням такого доказу. Розмір грошової компенсації визначає суд на підставі поданих такою особою доказів здійснення відповідних витрат.
 
374. 2. Розмір витрат, пов'язаних з проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження, забезпеченням доказів та вчиненням інших дій, пов'язаних з розглядом справи чи підготовкою до її розгляду, встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.
 
   2. Розмір витрат, пов'язаних з проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження, забезпеченням доказів та вчиненням інших дій, пов'язаних з розглядом справи чи підготовкою до її розгляду, встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.
 
375. 3. У випадках, коли сума витрат, пов'язаних з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження, забезпеченням доказів та вчиненням інших дій, пов'язаних з розглядом справи чи підготовкою до її розгляду, повністю не була оплачена учасниками справи попередньо або в порядку забезпечення судових витрат, суд стягує ці суми зі сторони, визначеної судом відповідно до правил про розподіл судових витрат, встановлених цим Кодексом.
 
   3. У випадках, коли сума витрат, пов'язаних з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження, забезпеченням доказів та вчиненням інших дій, пов'язаних з розглядом справи чи підготовкою до її розгляду, повністю не була оплачена учасниками справи попередньо або в порядку забезпечення судових витрат, суд стягує ці суми зі сторони, визначеної судом відповідно до правил про розподіл судових витрат, встановлених цим Кодексом.
 
376. 4. Граничний розмір компенсації витрат, пов'язаних з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   4. Граничний розмір компенсації витрат, пов'язаних з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
377. Стаття 142. Розподіл судових витрат між сторонами
 
   Стаття 142. Розподіл судових витрат між сторонами
 
378. 1. Судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.
 
   1. Судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.
 
379. 2. Інші судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються:
 
   2. Інші судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються:
 
380. 1) при задоволенні позову - на відповідача;
 
   1) при задоволенні позову - на відповідача;
 
381. 2) при відмові в позові - на позивача;
 
   2) при відмові в позові - на позивача;
 
382. 3) при частковому задоволенні позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.
 
   3) при частковому задоволенні позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.
 
383. 3. При вирішенні питання про розподіл судових витрат суд враховує:
 
-159- Голуб В.В.
Частини 3-7 статті 142 проекту Цивільного процесуального кодексу України – виключити. Частини 8,9,10,11,12,13 вважати частинами 3-8 відповідно.
 
Відхилено   3. При вирішенні питання про розподіл судових витрат суд враховує:
 
384. 1) чи пов'язані ці витрати з розглядом справи;
 
   1) чи пов'язані ці витрати з розглядом справи;
 
385. 2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, в тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес;
 
   2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, в тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес;
 
386. 3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо;
 
-160- Сажко С.М.
Пункт 3 частини 3 статті 142 пункту 2 законопроекту виключити
 
Відхилено   3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо;
 
387. 4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи на якій такі дії вчинялись.
 
-161- Сажко С.М.
Пункт 4 частини 3 статті 142 пункту 2 законопроекту виключити
 
Відхилено   4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи на якій такі дії вчинялись.
 
388. 4. Якщо сума судових витрат, заявлена до відшкодування, суттєво перевищує суму, заявлену в попередньому (орієнтовному) розрахунку, суд може відмовити стороні, на користь якої ухвалено рішення, у відшкодуванні судових витрат в частині такого перевищення, крім випадків, якщо сторона доведе, що не могла передбачити такі витрати на час подання попереднього (орієнтовного) розрахунку.
 
-162- Сажко С.М.
Частину 4 статті 142 пункту 2 законопроекту виключити
 
Відхилено   4. Якщо сума судових витрат, заявлена до відшкодування, суттєво перевищує суму, заявлену в попередньому (орієнтовному) розрахунку, суд може відмовити стороні, на користь якої ухвалено рішення, у відшкодуванні судових витрат в частині такого перевищення, крім випадків, якщо сторона доведе, що не могла передбачити такі витрати на час подання попереднього (орієнтовного) розрахунку.
 
389. 5. Якщо сума судових витрат, заявлених до відшкодування та підтверджених відповідними доказами, є неспівмірно нижчою від суми, заявленої в попередньому (орієнтовному) розрахунку, суд може відмовити стороні, на користь якої ухвалено рішення, у відшкодуванні судових витрат (крім судового збору) повністю або частково, крім випадків, якщо така сторона доведе поважні причини зменшення цієї суми.
 
-163- Сажко С.М.
Частину 5 статті 142 пункту 2 законопроекту виключити
 
Відхилено   5. Якщо сума судових витрат, заявлених до відшкодування та підтверджених відповідними доказами, є неспівмірно нижчою від суми, заявленої в попередньому (орієнтовному) розрахунку, суд може відмовити стороні, на користь якої ухвалено рішення, у відшкодуванні судових витрат (крім судового збору) повністю або частково, крім випадків, якщо така сторона доведе поважні причини зменшення цієї суми.
 
390. 6. Якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення, звільнено від оплати судових витрат, з другої сторони стягуються судові витрати на користь осіб, що їх понесли, пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог, а інша частина компенсується за рахунок держави у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Якщо обидві сторони звільнені від оплати судових витрат, вони компенсуються за рахунок держави у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   6. Якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення, звільнено від оплати судових витрат, з другої сторони стягуються судові витрати на користь осіб, що їх понесли, пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог, а інша частина компенсується за рахунок держави у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Якщо обидві сторони звільнені від оплати судових витрат, вони компенсуються за рахунок держави у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
391. 7. Якщо інше не передбачено законом, у разі залишення позову без задоволення, закриття провадження у справі або залишення без розгляду позову позивача, звільненого від оплати судових витрат, судові витрати, понесені відповідачем, компенсуються за рахунок держави у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   7. Якщо інше не передбачено законом, у разі залишення позову без задоволення, закриття провадження у справі або залишення без розгляду позову позивача, звільненого від оплати судових витрат, судові витрати, понесені відповідачем, компенсуються за рахунок держави у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
392. 8. Розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв'язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).
 
   8. Розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв'язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).
 
393. Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п'яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.
 
   Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п'яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.
 
394. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.
 
   У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.
 
395. 9. У випадку зловживання стороною чи її представником процесуальними правами, або якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.
 
   9. У випадку зловживання стороною чи її представником процесуальними правами, або якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.
 
396. 10. При частковому задоволенні позову, у випадку покладення судових витрат на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог, суд може зобов'язати сторону, на яку покладено більшу суму судових витрат, сплатити різницю іншій стороні. У такому випадку сторони звільняються від обов'язку сплачувати одна одній іншу частину судових витрат.
 
   10. При частковому задоволенні позову, у випадку покладення судових витрат на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог, суд може зобов'язати сторону, на яку покладено більшу суму судових витрат, сплатити різницю іншій стороні. У такому випадку сторони звільняються від обов'язку сплачувати одна одній іншу частину судових витрат.
 
397. 11. Суд має право накласти арешт на грошові кошти чи майно сторони, на яку судовим рішенням покладено витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження, забезпеченням доказів; у межах сум, присуджених до стягнення, в порядку, встановленому цим Кодексом для забезпечення позову.
 
-164- Шкрум А.І.
Частину 11 статті 142 виключити, у зв’язку з чим змінити нумерацію частин статті відповідно;
 
Відхилено   11. Суд має право накласти арешт на грошові кошти чи майно сторони, на яку судовим рішенням покладено витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження, забезпеченням доказів; у межах сум, присуджених до стягнення, в порядку, встановленому цим Кодексом для забезпечення позову.
 
398. 12. Судові витрати третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, стягуються на її користь із сторони, визначеної відповідно до вимог цієї статті, залежно від того заперечувала чи підтримувала така особа заявлені позовні вимоги.
 
   12. Судові витрати третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, стягуються на її користь із сторони, визначеної відповідно до вимог цієї статті, залежно від того заперечувала чи підтримувала така особа заявлені позовні вимоги.
 
399. 13. Якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат.
 
-165- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 142 доповнити частиною чотирнадцятою наступного змісту:
«14. У випадку скасування ухвали судовий збір, сплачений стороною у зв’язку із оскарженням такої ухвали, повертається цій особі за рахунок коштів Державного бюджету України.»
 
Відхилено   13. Якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат.
 
400. Стаття 143. Розподіл витрат у разі визнання позову, закриття провадження у справі або залишення позову без розгляду
 
   Стаття 143. Розподіл витрат у разі визнання позову, закриття провадження у справі або залишення позову без розгляду
 
401. 1. У разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.
 
   1. У разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.
 
402. 2. У разі укладення мирової угоди, відмови від позову, визнання позову відповідачем на стадії перегляду рішення в апеляційному чи касаційному порядку суд у відповідній ухвалі у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення скаржнику (заявнику) з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого ним при подачі відповідної апеляційної чи касаційної скарги.
 
   2. У разі укладення мирової угоди, відмови від позову, визнання позову відповідачем на стадії перегляду рішення в апеляційному чи касаційному порядку суд у відповідній ухвалі у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення скаржнику (заявнику) з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого ним при подачі відповідної апеляційної чи касаційної скарги.
 
403. 3. У разі відмови позивача від позову понесені ним витрати відповідачем не відшкодовуються, а витрати відповідача за його заявою стягуються з позивача. Однак якщо позивач не підтримує своїх вимог унаслідок задоволення їх відповідачем після пред'явлення позову, суд за заявою позивача присуджує стягнення понесених ним у справі витрат з відповідача.
 
   3. У разі відмови позивача від позову понесені ним витрати відповідачем не відшкодовуються, а витрати відповідача за його заявою стягуються з позивача. Однак якщо позивач не підтримує своїх вимог унаслідок задоволення їх відповідачем після пред'явлення позову, суд за заявою позивача присуджує стягнення понесених ним у справі витрат з відповідача.
 
404. 4. Якщо сторони під час укладення мирової угоди не передбачили порядку розподілу судових витрат, кожна сторона у справі несе половину судових витрат.
 
   4. Якщо сторони під час укладення мирової угоди не передбачили порядку розподілу судових витрат, кожна сторона у справі несе половину судових витрат.
 
405. 5. У разі закриття провадження у справі або залишення позову без розгляду відповідач має право заявити вимоги про компенсацію здійснених ним витрат, пов'язаних з розглядом справи, внаслідок необґрунтованих дій позивача.
 
-166- Журжій А.В.
у частині п'ятій статті 143 слова "справи, внаслідок необґрунтованих дій позивача" замінити словом "справи".
 
Відхилено   5. У разі закриття провадження у справі або залишення позову без розгляду відповідач має право заявити вимоги про компенсацію здійснених ним витрат, пов'язаних з розглядом справи, внаслідок необґрунтованих дій позивача.
 
406. 6. У випадках, встановлених частинами третьою - п'ятою цієї статті, суд може вирішити питання про розподіл судових витрат протягом п'ятнадцяти днів з дня постановлення ухвали про закриття провадження у справі або залишення позову без розгляду, рішення про задоволення позову у зв'язку з його визнанням, за умови дотримання відповідною стороною вимог частини дев'ятої статті 142 цього Кодексу.
 
   6. У випадках, встановлених частинами третьою - п'ятою цієї статті, суд може вирішити питання про розподіл судових витрат протягом п'ятнадцяти днів з дня постановлення ухвали про закриття провадження у справі або залишення позову без розгляду, рішення про задоволення позову у зв'язку з його визнанням, за умови дотримання відповідною стороною вимог частини дев'ятої статті 142 цього Кодексу.
 
407. Глава 9. Заходи процесуального примусу
 
   Глава 9. Заходи процесуального примусу
 
408. Стаття 144. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу
 
   Стаття 144. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу
 
409. 1. Заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених у суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов'язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства.
 
   1. Заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених у суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов'язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства.
 
410. 2. Заходи процесуального примусу застосовуються судом шляхом постановлення ухвали.
 
   2. Заходи процесуального примусу застосовуються судом шляхом постановлення ухвали.
 
411. Стаття 145. Види заходів процесуального примусу
 
   Стаття 145. Види заходів процесуального примусу
 
412. 1. Заходами процесуального примусу є:
 
   1. Заходами процесуального примусу є:
 
413. 1) попередження;
 
   1) попередження;
 
414. 2) видалення із залу судового засідання;
 
   2) видалення із залу судового засідання;
 
415. 3) тимчасове вилучення доказів для дослідження судом;
 
-167- Сажко С.М.
Пункт 3 частини 1 статті 145 пункту 2 законопроекту виключити
 
Відхилено   3) тимчасове вилучення доказів для дослідження судом;
 
416. 4) привід;
 
   4) привід;
 
417. 5) штраф.
 
-168- Яценко А.В.
пункт 5) частини першої статті 145 виключити;
 
Відхилено   5) штраф.
 
418. 2. Застосування до особи заходів процесуального примусу не звільняє її від виконання обов'язків, встановлених цим Кодексом.
 
   2. Застосування до особи заходів процесуального примусу не звільняє її від виконання обов'язків, встановлених цим Кодексом.
 
419. Стаття 146. Попередження і видалення із залу судового засідання
 
   Стаття 146. Попередження і видалення із залу судового засідання
 
420. 1. До учасників судового процесу та інших осіб, присутніх у судовому засіданні, за порушення порядку під час судового засідання або невиконання ними розпоряджень головуючого застосовується попередження, а у разі повторного вчинення зазначених дій - видалення із зали судового засідання.
 
-169- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
П. 5 ч. 1 ст. 146 – виключити.
 
Відхилено   1. До учасників судового процесу та інших осіб, присутніх у судовому засіданні, за порушення порядку під час судового засідання або невиконання ними розпоряджень головуючого застосовується попередження, а у разі повторного вчинення зазначених дій - видалення із зали судового засідання.
 
421. 2. У разі повторного вчинення дій, зазначених у частині першій цієї статті, перекладачем суд оголошує перерву і надає час для його заміни.
 
-170- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину третю статті 146 викласти у наступній редакції:
«3. У випадку видалення із зали судових засідань представника сторони, якщо в судовому засіданні не бере участь інший представник цієї сторони, суд зобов’язаний оголосити перерву для заміни представника, крім випадку, коли участь цієї сторони у даному судовому засіданні не є обов’язковою. Якщо видалений із залу представник є адвокатом суд повідомляє про даний факт орган, уповноважений розглядати дисциплінарні порушення адвокатів.»
 
Відхилено   2. У разі повторного вчинення дій, зазначених у частині першій цієї статті, перекладачем суд оголошує перерву і надає час для його заміни.
 
422. Стаття 147. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом
 
-171- Сажко С.М.
Статтю 147 пункту 2 законопроекту виключити;
 
Відхилено   Стаття 147. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом
 
423. 1. У разі неподання письмових, речових чи електронних доказів, що витребувані судом, без поважних причин або без повідомлення причин їх неподання суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів державним виконавцем для дослідження судом.
 
   1. У разі неподання письмових, речових чи електронних доказів, що витребувані судом, без поважних причин або без повідомлення причин їх неподання суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів державним виконавцем для дослідження судом.
 
424. 2. В ухвалі про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом зазначаються:
 
   2. В ухвалі про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом зазначаються:
 
425. 1) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичних осіб) особи, в якої знаходиться доказ, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти, якщо такі є;
 
   1) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичних осіб) особи, в якої знаходиться доказ, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти, якщо такі є;
 
426. 2) назва або опис письмового, речового чи електронного доказу;
 
   2) назва або опис письмового, речового чи електронного доказу;
 
427. 3) підстави проведення його тимчасового вилучення;
 
   3) підстави проведення його тимчасового вилучення;
 
428. 4) кому доручається вилучення.
 
   4) кому доручається вилучення.
 
429. 3. Ухвала про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом є виконавчим документом, підлягає негайному виконанню та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом.
 
-172- Алексєєв І.С.
частину третю статті 147 виключити.
 
Відхилено   3. Ухвала про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом є виконавчим документом, підлягає негайному виконанню та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом.
 
430. Стаття 148. Привід свідка
 
   Стаття 148. Привід свідка
 
431. 1. Належно викликаний свідок, який без поважних причин не з'явився на судове засідання або не повідомив про причини неявки, може бути підданий приводу через відповідні органи Національної поліції України з відшкодуванням у дохід держави витрат на його здійснення.
 
   1. Належно викликаний свідок, який без поважних причин не з'явився на судове засідання або не повідомив про причини неявки, може бути підданий приводу через відповідні органи Національної поліції України з відшкодуванням у дохід держави витрат на його здійснення.
 
432. 2. Про привід суд постановляє ухвалу, в якій зазначає ім'я фізичної особи, яка підлягає приводу, місце проживання, роботи чи навчання, підстави застосування приводу, коли і куди ця особа повинна бути доставлена, кому доручається здійснення приводу.
 
   2. Про привід суд постановляє ухвалу, в якій зазначає ім'я фізичної особи, яка підлягає приводу, місце проживання, роботи чи навчання, підстави застосування приводу, коли і куди ця особа повинна бути доставлена, кому доручається здійснення приводу.
 
433. 3. Ухвала про привід у суд передається для виконання до відповідного органу Національної поліції України за місцем провадження у справі або за місцем проживання, роботи чи навчання особи, яка підлягає приводу.
 
   3. Ухвала про привід у суд передається для виконання до відповідного органу Національної поліції України за місцем провадження у справі або за місцем проживання, роботи чи навчання особи, яка підлягає приводу.
 
434. 4. Не підлягають приводу в суд особи, які не можуть бути допитані відповідно до статті 71 цього Кодексу, а також малолітні та неповнолітні особи, вагітні жінки, інваліди першої і другої груп, особи, які доглядають дітей віком до шести років або дітей-інвалідів.
 
   4. Не підлягають приводу в суд особи, які не можуть бути допитані відповідно до статті 71 цього Кодексу, а також малолітні та неповнолітні особи, вагітні жінки, інваліди першої і другої груп, особи, які доглядають дітей віком до шести років або дітей-інвалідів.
 
435. 5. Ухвала про привід оголошується свідку особою, яка її виконує.
 
   5. Ухвала про привід оголошується свідку особою, яка її виконує.
 
436. 6. У разі неможливості приводу особа, яка виконує ухвалу, через начальника органу Національної поліції України негайно повертає її суду з письмовим поясненням причин невиконання.
 
   6. У разі неможливості приводу особа, яка виконує ухвалу, через начальника органу Національної поліції України негайно повертає її суду з письмовим поясненням причин невиконання.
 
437. Стаття 149. Штраф
 
-173- Шпенов Д.Ю.
статтю 149 виключити.
 
Відхилено   Стаття 149. Штраф
 
    -174- Яценко А.В.
статтю 149 виключити;
 
Відхилено    
    -175- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Ст. 149 – виключити.
 
Відхилено    
438. 1. Суд може постановити ухвалу про стягнення в доход Державного бюджету України з відповідної особи штрафу у сумі до від 0, 5 до п'яти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках:
 
-176- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
У частині першій статті 149 слова і цифри: «від 0,5 до п'яти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб» замінити на слова і цифри: від 0,1 до 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.»
 
Відхилено   1. Суд може постановити ухвалу про стягнення в доход Державного бюджету України з відповідної особи штрафу у сумі до від 0, 5 до п'яти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках:
 
439. 1) невиконання процесуальних обов'язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу;
 
   1) невиконання процесуальних обов'язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу;
 
440. 2) зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству;
 
-177- Долженков О.В.
У статті 149:
у пункті 2 частини першої фразу «зловживання процесуальними правами,» – виключити;
 
Відхилено   2) зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству;
 
441. 3) неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин;
 
   3) неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин;
 
442. 4) невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів, ненадання копії відзиву на позов, апеляційну чи касаційну скаргу, відповіді на відзив, заперечення іншому учаснику справи у встановлений судом строк;
 
-178- Геращенко А.Ю.
Пункт 4 ч. 1 ст. 149 викласти наступним чином: «4) невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів;»
 
Відхилено   4) невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів, ненадання копії відзиву на позов, апеляційну чи касаційну скаргу, відповіді на відзив, заперечення іншому учаснику справи у встановлений судом строк;
 
    -179- Долженков О.В.
У статті 149:
у пункті 4 частини першої фразу «, ненадання копії відзиву на позов, апеляційну чи касаційну скаргу, відповіді на відзив, заперечення іншому учаснику справи у встановлений судом строк» – виключити;
 
Відхилено    
    -180- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
У пункті 4 частини першої статті 149 слова: «ненадання копії відзиву на позов, апеляційну чи касаційну скаргу, відповіді на відзив, заперечення іншому учаснику справи у встановлений судом строк;» виключити
 
Відхилено    
    -181- Журжій А.В.
у пункті 4 частини першої статті 149 слова "іншому учаснику справи у встановлений судом строк" замінити словами "іншому учаснику справи у встановлений судом строк, крім випадків, передбачених частиною сьомою статті 44 цього Кодексу;
 
Відхилено    
443. 5) порушення заборон, встановлених частиною дев'ятою статті 204 цього Кодексу.
 
   5) порушення заборон, встановлених частиною дев'ятою статті 204 цього Кодексу.
 
444. 2. У випадку повторного чи систематичного невиконання процесуальних обов'язків, повторного чи неодноразового зловживання процесуальними правами, повторного чи систематичного неподання витребуваних судом доказів без поважних причин або без їх повідомлення, триваючого невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів суд з урахуванням конкретних обставин стягує у дохід Державного бюджету України з відповідного учасника судового процесу або відповідної іншої особи штраф у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
 
-182- Долженков О.В.
У статті 149:
у частині другій фразу «повторного чи неодноразового зловживання процесуальними правами,» – виключити;
 
Відхилено   2. У випадку повторного чи систематичного невиконання процесуальних обов'язків, повторного чи неодноразового зловживання процесуальними правами, повторного чи систематичного неподання витребуваних судом доказів без поважних причин або без їх повідомлення, триваючого невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів суд з урахуванням конкретних обставин стягує у дохід Державного бюджету України з відповідного учасника судового процесу або відповідної іншої особи штраф у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
 
    -183- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
У частині другій статті 140 слова «від одного до десяти» замінити словами «від одного до п’яти».
 
Відхилено    
445. 3. У випадку невиконання процесуальних обов'язків, зловживання процесуальними правами представником учасника справи суд з урахуванням конкретних обставин справи може стягнути штраф як з учасника справи, так і з його представника.
 
-184- Долженков О.В.
У статті 149:
у частині третій фразу «, зловживання процесуальними правами» – виключити;
 
Відхилено   3. У випадку невиконання процесуальних обов'язків, зловживання процесуальними правами представником учасника справи суд з урахуванням конкретних обставин справи може стягнути штраф як з учасника справи, так і з його представника.
 
    -185- Долженков О.В.
У статті 149:
у частині третій слова «як, так і» замінити сполучником «або».
 
Відхилено    
    -186- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину третю статті 140 доповнити реченням наступного змісту:
«Не може бути накладений штраф на представника, якщо вчинення або не вчинення ним певних дій залежить від дій або бездіяльності особи, яку він представляє, або є наслідком виконання правомірних вказівок такої особи.»
 
Відхилено    
446. 4. Ухвалу про стягнення штрафу може бути оскаржено в апеляційному порядку до суду вищої інстанції. Оскарження такої ухвали не перешкоджає розгляду справи. Постанова суду апеляційної інстанції за результатами перегляду ухвали про накладення штрафу є остаточною і оскарженню не підлягає.
 
   4. Ухвалу про стягнення штрафу може бути оскаржено в апеляційному порядку до суду вищої інстанції. Оскарження такої ухвали не перешкоджає розгляду справи. Постанова суду апеляційної інстанції за результатами перегляду ухвали про накладення штрафу є остаточною і оскарженню не підлягає.
 
447. Ухвала Верховного Суду про стягнення штрафу оскарженню не підлягає.
 
   Ухвала Верховного Суду про стягнення штрафу оскарженню не підлягає.
 
448. 5. Ухвала про стягнення штрафу є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом. Стягувачем за таким виконавчим документом є Державна судова адміністрація України.
 
   5. Ухвала про стягнення штрафу є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом. Стягувачем за таким виконавчим документом є Державна судова адміністрація України.
 
449. 6. Суд може скасувати постановлену ним ухвалу про стягнення штрафу, якщо особа, щодо якої її постановлено, виправила допущене порушення та (або) надала докази поважності причин невиконання відповідних вимог суду чи своїх процесуальних обов'язків.
 
   6. Суд може скасувати постановлену ним ухвалу про стягнення штрафу, якщо особа, щодо якої її постановлено, виправила допущене порушення та (або) надала докази поважності причин невиконання відповідних вимог суду чи своїх процесуальних обов'язків.
 
450. Глава 10. Забезпечення позову
 
   Глава 10. Забезпечення позову
 
451. Стаття 150. Підстави для забезпечення позову
 
   Стаття 150. Підстави для забезпечення позову
 
452. 1. Суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 151 цього Кодексу заходів забезпечення позову.
 
   1. Суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 151 цього Кодексу заходів забезпечення позову.
 
453. 2. Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може суттєво утруднити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.
 
   2. Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може суттєво утруднити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.
 
454. 3. За заявою сторони у справі, яка передана на розгляд міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду, суд може вжити заходи забезпечення позову у порядку та з підстав, встановлених цим Кодексом.
 
   3. За заявою сторони у справі, яка передана на розгляд міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду, суд може вжити заходи забезпечення позову у порядку та з підстав, встановлених цим Кодексом.
 
455. Стаття 151. Види забезпечення позову
 
   Стаття 151. Види забезпечення позову
 
456. 1. Позов забезпечується:
 
-187- Довбенко М.В.
У частині 1 статті 151 слово «забезпечується» замінити на слова «може забезпечуватися окремо або разом із наступними заходами».
 
Відхилено   1. Позов забезпечується:
 
457. 1) накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачеві і знаходяться у нього чи в інших осіб;
 
-188- Довбенко М.В.
У пункті 1 частини 1 статті 151 слово «відповідачеві» замінити на слова «на користь відповідача».
 
Відхилено   1) накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачеві і знаходяться у нього чи в інших осіб;
 
    -189- Шкрум А.І.
В пункті 1 частини 1 статті 151 слова «належать або підлягають передачі або сплаті відповідачеві і знаходяться у нього чи в інших осіб» замінити словом «відповідачу»;
 
Відхилено    
458. 2) забороною вчиняти певні дії;
 
   2) забороною вчиняти певні дії;
 
459. 3) встановленням обов'язку вчинити певні дії;
 
-190- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 3 частини першої статті 151 виключити.
 
Відхилено   3) встановленням обов'язку вчинити певні дії;
 
460. 4) забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зобов'язання;
 
   4) забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зобов'язання;
 
461. 5) зупиненням продажу арештованого майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту;
 
   5) зупиненням продажу арештованого майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту;
 
462. 6) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку;
 
   6) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку;
 
463. 7) передачею речі, яка є предметом спору, на зберігання іншим особам, які не мають інтересу в результаті вирішення спору;
 
   7) передачею речі, яка є предметом спору, на зберігання іншим особам, які не мають інтересу в результаті вирішення спору;
 
464. 8) зупиненням митного оформлення товарів чи предметів;
 
   8) зупиненням митного оформлення товарів чи предметів;
 
465. 9) арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги;
 
   9) арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги;
 
466. 10) іншими заходами, необхідними для забезпечення ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів, якщо такий захист або поновлення не забезпечуються заходами, зазначеними в пунктах 1 - 9 цієї частини.
 
-191- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 10 частини першої статті 151 виключити.
 
Відхилено   10) іншими заходами, необхідними для забезпечення ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів, якщо такий захист або поновлення не забезпечуються заходами, зазначеними в пунктах 1 - 9 цієї частини.
 
    -192- Мартовицький А.В.
Пункт 10 частини 1 статті 151 пункту 2 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -193- Писаренко В.В.
Пункт 10 частини першої статті 151 виключити.
 
Відхилено    
467. 2. Суд може застосувати кілька видів забезпечення позову.
 
   2. Суд може застосувати кілька видів забезпечення позову.
 
468. 3. Заходи забезпечення позову, крім арешту морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.
 
   3. Заходи забезпечення позову, крім арешту морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.
 
469. 4. Не допускається забезпечення позову шляхом накладення арешту на заробітну плату, пенсію та стипендію, допомогу по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, яка виплачується у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на допомогу, яка виплачується касами взаємодопомоги, благодійними організаціями, а також на вихідну допомогу, допомогу по безробіттю, на майно або грошові кошти неплатоспроможного банку, а також на майно або грошові кошти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Ця вимога не поширюється на позови про стягнення аліментів, про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, про відшкодування збитків, завданих злочином.
 
-194- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
У частину 4 статті 151 після слова «стипендію» доповнити словом: «аліменти», перед словами «ця вимога» вставити речення: «Також, не допускається забезпечення позову шляхом накладання арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку фізичної особи – підприємця, якщо на його утриманні знаходяться малолітні діти і такі кошти є єдиним джерелом його доходу.»
 
Відхилено   4. Не допускається забезпечення позову шляхом накладення арешту на заробітну плату, пенсію та стипендію, допомогу по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, яка виплачується у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на допомогу, яка виплачується касами взаємодопомоги, благодійними організаціями, а також на вихідну допомогу, допомогу по безробіттю, на майно або грошові кошти неплатоспроможного банку, а також на майно або грошові кошти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Ця вимога не поширюється на позови про стягнення аліментів, про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, про відшкодування збитків, завданих злочином.
 
470. 5. Не може бути накладено арешт на предмети, що швидко псуються.
 
   5. Не може бути накладено арешт на предмети, що швидко псуються.
 
471. 6. Не допускається забезпечення позову шляхом зупинення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, заборони або встановлення обов'язку вчиняти певні дії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при здійсненні тимчасової адміністрації чи ліквідації банку.
 
-195- Лозовой А.С.
Частину шосту статті 151 проекту ЦПК викласти в такій редакції:
«6. Не допускається забезпечення позову у справах, відповідачем у яких є неплатоспроможний банк або Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, шляхом зупинення рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо введення тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації чи ліквідації неплатоспроможного банку.»
 
Відхилено   6. Не допускається забезпечення позову шляхом зупинення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, заборони або встановлення обов'язку вчиняти певні дії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при здійсненні тимчасової адміністрації чи ліквідації банку.
 
472. 7. Не допускається забезпечення позову шляхом зупинення рішень, актів Національного банку України, а також встановлення для Національного банку України заборони або обов'язку вчиняти певні дії.
 
-196- Лозовой А.С.
Частину сьому статті 151 проекту ЦПК викласти в такій редакції:
«7. Не допускається забезпечення позову шляхом зупинення рішень Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможним.»
 
Відхилено   7. Не допускається забезпечення позову шляхом зупинення рішень, актів Національного банку України, а також встановлення для Національного банку України заборони або обов'язку вчиняти певні дії.
 
473. 8. Не допускається забезпечення позову шляхом заборони відповідачу вчиняти певні дії за позовами власників або кредиторів неплатоспроможного банку до такого банку або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
 
-197- Лозовой А.С.
Частину 8 статті 151 виключити.
 
Відхилено   8. Не допускається забезпечення позову шляхом заборони відповідачу вчиняти певні дії за позовами власників або кредиторів неплатоспроможного банку до такого банку або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
 
474. 9. Майно або грошові суми клієнта неплатоспроможного банку, на яке судом накладено арешт до дня віднесення банку до категорії неплатоспроможних, може бути передано приймаючому або перехідному банку чи спеціалізованій установі, утвореній Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, у встановленому законодавством про систему гарантування вкладів фізичних осіб порядку з письмовим повідомленням Фондом гарантування вкладів фізичних осіб особи, в інтересах якої накладено арешт. При цьому передане майно або грошові суми залишаються обтяженими відповідно до ухвали суду про накладення арешту.
 
   9. Майно або грошові суми клієнта неплатоспроможного банку, на яке судом накладено арешт до дня віднесення банку до категорії неплатоспроможних, може бути передано приймаючому або перехідному банку чи спеціалізованій установі, утвореній Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, у встановленому законодавством про систему гарантування вкладів фізичних осіб порядку з письмовим повідомленням Фондом гарантування вкладів фізичних осіб особи, в інтересах якої накладено арешт. При цьому передане майно або грошові суми залишаються обтяженими відповідно до ухвали суду про накладення арешту.
 
475. 10. Не допускається вжиття заходів забезпечення позову, які за змістом є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по суті.
 
-198- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 151 доповнити частиною одинадцятою наступного змісту:
"11. Забезпечення позову не може наносити відповідачу або іншим особам шкоди, яку не можливо або надзвичайно важко буде усунути у випадку відмови у задоволенні позовної заяви."
 
Відхилено   10. Не допускається вжиття заходів забезпечення позову, які за змістом є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по суті.
 
476. Стаття 152. Зміст і форма заяви
 
   Стаття 152. Зміст і форма заяви
 
477. 1. Заява про забезпечення позову подається в письмовій формі, підписується заявником і повинна містити:
 
   1. Заява про забезпечення позову подається в письмовій формі, підписується заявником і повинна містити:
 
478. 1) найменування суду, до якого подається заява;
 
   1) найменування суду, до якого подається заява;
 
479. 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичних осіб) заявника, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв'язку та адресу електронної пошти, якщо такі є;
 
   2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичних осіб) заявника, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв'язку та адресу електронної пошти, якщо такі є;
 
480. 3) предмет позову та обґрунтування необхідності забезпечення позову;
 
   3) предмет позову та обґрунтування необхідності забезпечення позову;
 
481. 4) захід забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням його необхідності;
 
   4) захід забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням його необхідності;
 
482. 5) ціну позову, про забезпечення якого просить заявник;
 
   5) ціну позову, про забезпечення якого просить заявник;
 
483. 6) пропозиції заявника щодо зустрічного забезпечення;
 
   6) пропозиції заявника щодо зустрічного забезпечення;
 
484. 7) інші відомості, потрібні для забезпечення позову.
 
-199- Яніцький В.П.
Частину першу статті 152 доповнити новим пунктом 8 наступного змісту:
«8) заява про надання згоди на обробку персональних даних.».
 
Відхилено   7) інші відомості, потрібні для забезпечення позову.
 
485. 2. Якщо заява про забезпечення позову подається до відкриття провадження у справі, в такій заяві додатково зазначається повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) інших осіб, які можуть отримати статус учасника справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, відомі номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти.
 
   2. Якщо заява про забезпечення позову подається до відкриття провадження у справі, в такій заяві додатково зазначається повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) інших осіб, які можуть отримати статус учасника справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, відомі номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти.
 
486. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспортні дані інших сторін - фізичних осіб, що не є підприємцями, вказуються у випадку, якщо вони відомі заявнику.
 
   Реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспортні дані інших сторін - фізичних осіб, що не є підприємцями, вказуються у випадку, якщо вони відомі заявнику.
 
487. 3. Заява про забезпечення позову у вигляді арешту морського судна подається в письмовій формі і повинна містити:
 
   3. Заява про забезпечення позову у вигляді арешту морського судна подається в письмовій формі і повинна містити:
 
488. 1) найменування суду, до якого подається заява;
 
   1) найменування суду, до якого подається заява;
 
489. 2) повне найменування - для юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності) -для фізичної особи-підприємця, що є відповідальною за морською вимогою;
 
   2) повне найменування - для юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності) -для фізичної особи-підприємця, що є відповідальною за морською вимогою;
 
490. 3) розмір та суть морської вимоги, що є підставою для арешту судна;
 
   3) розмір та суть морської вимоги, що є підставою для арешту судна;
 
491. 4) найменування судна, щодо якого подається заява про арешт, інші відомості про судно, якщо вони відомі заявнику.
 
   4) найменування судна, щодо якого подається заява про арешт, інші відомості про судно, якщо вони відомі заявнику.
 
492. 4. У заяві можуть бути зазначені кілька заходів забезпечення позову, що мають бути вжиті судом, із обґрунтуванням доцільності вжиття кожного з цих заходів.
 
   4. У заяві можуть бути зазначені кілька заходів забезпечення позову, що мають бути вжиті судом, із обґрунтуванням доцільності вжиття кожного з цих заходів.
 
493. 5. До заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі.
 
   5. До заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі.
 
494. 6. До заяви про забезпечення позову у справі, яка передана на розгляд міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду додається:
 
   6. До заяви про забезпечення позову у справі, яка передана на розгляд міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду додається:
 
495. 1) копія позовної заяви до міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду або іншого документа, подання якого започатковує процедуру міжнародного комерційного арбітражу, третейського розгляду згідно з відповідним регламентом (правилами) арбітражу, або третейського суду або законодавством за місцем арбітражу;
 
   1) копія позовної заяви до міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду або іншого документа, подання якого започатковує процедуру міжнародного комерційного арбітражу, третейського розгляду згідно з відповідним регламентом (правилами) арбітражу, або третейського суду або законодавством за місцем арбітражу;
 
496. 2) документ, що підтверджує подання такої позовної заяви або іншого аналогічного документа згідно з відповідним регламентом (правилами) арбітражу, третейського суду або законодавством за місцем арбітражу;
 
   2) документ, що підтверджує подання такої позовної заяви або іншого аналогічного документа згідно з відповідним регламентом (правилами) арбітражу, третейського суду або законодавством за місцем арбітражу;
 
497. 3) копія відповідної арбітражної угоди чи угоди про передачу спору на вирішення третейського суду.
 
   3) копія відповідної арбітражної угоди чи угоди про передачу спору на вирішення третейського суду.
 
498. Стаття 153. Порядок подання заяви про забезпечення позову
 
   Стаття 153. Порядок подання заяви про забезпечення позову
 
499. 1. Заява про забезпечення позову подається:
 
   1. Заява про забезпечення позову подається:
 
500. 1) до подання позовної заяви - за правилами підсудності, встановленими цим Кодексом, для відповідного позову або до суду за місцем знаходження предмета спору, -якщо суд, до підсудності якого відноситься справа, визначити неможливо;
 
   1) до подання позовної заяви - за правилами підсудності, встановленими цим Кодексом, для відповідного позову або до суду за місцем знаходження предмета спору, -якщо суд, до підсудності якого відноситься справа, визначити неможливо;
 
501. 2) одночасно з пред'явленням позову - до суду, до якого подається позовна заява, за правилами підсудності, встановленими цим Кодексом;
 
   2) одночасно з пред'явленням позову - до суду, до якого подається позовна заява, за правилами підсудності, встановленими цим Кодексом;
 
502. 3) після відкриття провадження у справі - до суду, у провадженні якого перебуває справа.
 
   3) після відкриття провадження у справі - до суду, у провадженні якого перебуває справа.
 
503. 2. Заява про арешт морського судна подається за місцем находження порту реєстрації судна або за місцем знаходження морського порту, в якому судно знаходиться, або до якого прямує, незалежно від того, чи має такий суд юрисдикцію щодо розгляду по суті справи щодо морської вимоги, яка є підставою для арешту.
 
   2. Заява про арешт морського судна подається за місцем находження порту реєстрації судна або за місцем знаходження морського порту, в якому судно знаходиться, або до якого прямує, незалежно від того, чи має такий суд юрисдикцію щодо розгляду по суті справи щодо морської вимоги, яка є підставою для арешту.
 
504. 3. Заява про забезпечення позову у справі, яка передана на розгляд міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду, подається до апеляційного суду за місцезнаходженням арбітражу, третейського суду, місцем знаходженням відповідача або його майна за вибором заявника.
 
   3. Заява про забезпечення позову у справі, яка передана на розгляд міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду, подається до апеляційного суду за місцезнаходженням арбітражу, третейського суду, місцем знаходженням відповідача або його майна за вибором заявника.
 
505. 4. У разі подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви заявник повинен пред'явити позов протягом десяти днів, а у разі подання заяви про арешт морського судна - тридцяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову.
 
   4. У разі подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви заявник повинен пред'явити позов протягом десяти днів, а у разі подання заяви про арешт морського судна - тридцяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову.
 
506. Стаття 154. Розгляд заяви про забезпечення позову
 
   Стаття 154. Розгляд заяви про забезпечення позову
 
507. 1. Заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи (учасників третейського (арбітражного) розгляду).
 
   1. Заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи (учасників третейського (арбітражного) розгляду).
 
508. 2. Заява про забезпечення позову у вигляді арешту на морське судно розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження після її подання без повідомлення особи, що подала заяву, та особи, що є відповідальною за морською вимогою.
 
   2. Заява про забезпечення позову у вигляді арешту на морське судно розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження після її подання без повідомлення особи, що подала заяву, та особи, що є відповідальною за морською вимогою.
 
509. 3. Суд, розглядаючи заяву про забезпечення позову, може викликати особу, що подала заяву про забезпечення позову, для надання пояснень або додаткових доказів, що підтверджують необхідність забезпечення позову, або для з'ясування питань, пов'язаних із зустрічним забезпеченням.
 
   3. Суд, розглядаючи заяву про забезпечення позову, може викликати особу, що подала заяву про забезпечення позову, для надання пояснень або додаткових доказів, що підтверджують необхідність забезпечення позову, або для з'ясування питань, пов'язаних із зустрічним забезпеченням.
 
510. 4. У виняткових випадках, коли наданих заявником пояснень та доказів недостатньо для розгляду заяви про забезпечення позову, суд може призначити її розгляд у судовому засіданні з викликом сторін.
 
   4. У виняткових випадках, коли наданих заявником пояснень та доказів недостатньо для розгляду заяви про забезпечення позову, суд може призначити її розгляд у судовому засіданні з викликом сторін.
 
511. 5. Залежно від обставин справи суд може забезпечити позов повністю або частково.
 
   5. Залежно від обставин справи суд може забезпечити позов повністю або частково.
 
512. 6. Про вжиття заходів забезпечення позову або про відмову у їх вжитті суд постановляє ухвалу.
 
-200- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 154:
частину шосту викласти в такій редакції:
"6. Про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу";
 
Враховано   6. Про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу.
 
513. 7. В ухвалі про вжиття заходів щодо забезпечення позову суд зазначає вид забезпечення позову і підстави його обрання та вирішує питання зустрічного забезпечення. Суд може також зазначити порядок виконання ухвали про забезпечення позову.
 
-201- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 154:
у першому реченні частини сьомої слова "вжиття заходів" виключити;
 
Враховано   7. В ухвалі про забезпечення позову суд зазначає вид забезпечення позову і підстави його обрання та вирішує питання зустрічного забезпечення. Суд може також зазначити порядок виконання ухвали про забезпечення позову.
 
514. 8. Якщо на момент постановлення ухвали про арешт судна позов по суті морської вимоги до особи, що є відповідальною за морською вимогою, не поданий, в ухвалі про арешт судна суд зазначає строк, протягом якого особа, що подала заяву про арешт морського судна, зобов'язана подати такий позов та надати відповідне підтвердження суду.
 
   8. Якщо на момент постановлення ухвали про арешт судна позов по суті морської вимоги до особи, що є відповідальною за морською вимогою, не поданий, в ухвалі про арешт судна суд зазначає строк, протягом якого особа, що подала заяву про арешт морського судна, зобов'язана подати такий позов та надати відповідне підтвердження суду.
 
515. 9. Суд, встановивши, що заяву про забезпечення позову подано без додержання вимог статті 152 цього Кодексу, повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу.
 
   9. Суд, встановивши, що заяву про забезпечення позову подано без додержання вимог статті 152 цього Кодексу, повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу.
 
516. 10. Ухвалу про забезпечення позову або про відмову у їх вжитті може бути оскаржено. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.
 
-202- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 154:
у частині десятій слова "у їх вжитті" замінити словами "у забезпеченні позову";
 
Враховано   10. Ухвалу про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову може бути оскаржено. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.
 
517. 11. Оскарження ухвали про скасування забезпечення позову або про заміну одного виду забезпечення іншим зупиняє виконання цієї ухвали.
 
-203- Сольвар Р.М.
Після статті 154 доповнити Цивільний Процесуальний Кодекс України (в редакції законопроекту) новою статтею 1541 такого змісту:
«Стаття 1541. Визнання та надання дозволу на виконання заходів забезпечення позову, прийнятих міжнародним комерційним арбітражем.
1. Захід забезпечення позову, прийнятий міжнародним комерційним арбітражем визнається таким, що має обов'язкову силу і звертається до виконання за заявою сторони у справі, яка передана на розгляд міжнародного комерційного арбітражу, до апеляційного суду за місцезнаходженням арбітражу або за місцем знаходження боржника, або майна боржника.
2. Сторона, яка просить про визнання та надання дозволу на виконання заходу забезпечення позову або заяву якої задоволено, негайно повідомляє апеляційний суд про будь-яке скасування, призупинення або зміну цього заходу забезпечення позову.
3. У визнанні та наданні дозволу на виконання заходу забезпечення позову, прийнятого міжнародним комерційним арбітражем, може бути відмовлено лише:
1) на прохання сторони, проти якої він спрямований, якщо апеляційний суд встановить, що:
- така відмова виправдовується підставами, які викладені в пункті 1) частини другої статті 389-6 цього Кодексу; або
- рішення міжнародного комерційного арбітражу щодо надання забезпечення у зв'язку з заходом забезпечення позову, прийнятим міжнародним комерційним арбітражем, не було виконано; або
- захід забезпечення позову був скасований або призупинений міжнародним комерційним арбітражем; або
2) якщо апеляційний суд визнає, що:
- захід забезпечення позову несумісний з повноваженнями, наданими суду, якщо тільки суд не прийме рішення про зміну формулювання цього заходу в тій мірі, в якій це необхідно для його приведення у відповідність з його власними повноваженнями і процедурами для цілей звернення цього заходу забезпечення позову до виконання і без зміни його сутності; або
- будь-які підстави, викладені в пункті 2) частини другої статті 389-6 цього Кодексу, відносяться до визнання і виконання забезпечувального заходу.
4. Будь-яка ухвала, винесена апеляційним судом з будь-якої з підстав, що зазначені у частині першій цієї статті, має силу лише для цілей заяви про визнання і виконання заходу забезпечення позову.
Апеляційний суд, в якому запитується визнання та надання дозволу на виконання заходу забезпечення позову, при винесенні цієї ухвали не проводить розгляду суті цього заходу».
 
Відхилено   11. Оскарження ухвали про скасування забезпечення позову або про заміну одного виду забезпечення іншим зупиняє виконання цієї ухвали.
 
    -204- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Доповнити Кодекс статтею 154-1 наступного змісту:
"Стаття 154-1. Критерії, що застосовує суд під час вирішення питання про забезпечення позову
1. Суд застосовує заходи забезпечення позову за умови доведення особою, яка звернулася до суду із заявою про забезпечення позову, наступних обставин:
1) великої імовірності настання незворотної або такої, що може бути усунута лише за умови докладання значних зусиль шкоди інтересам позивача, в наслідок якої подальше задоволення позовної заяви в значній мірі не дозволить поновити порушені права, свободи чи інтереси позивача;
2) у випадку підтвердження обставин справи, на які посилається особа, що подає заяву про забезпечення позову, позов такої особи має хоча б теоретичні шанси бути задоволеним;
3) відсутність можливості усунути імовірність завдання шкоди іншими, менш обтяжливими заходами, ніж про які просить заявник;
4) шкода, нанесена інтересам інших осіб від задоволення заяви про забезпечення позову буде менша, ніж шкода, яку може бути завдано заявнику у разі не вжиття заходів забезпечення позову;
2. Позов не може бути забезпечений способом, що наносить непоправну шкоду інтересам відповідача або інших осіб.
3. Заходи забезпечення позову мають бути співмірними з позовними вимогами та шкодою, яка може бути завдана інтересам заявника."
 
Відхилено    
518. Стаття 155. Зустрічне забезпечення
 
   Стаття 155. Зустрічне забезпечення
 
519. 1. Суд може вимагати від особи, яка звернулась із заявою про забезпечення позову, забезпечити відшкодування збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову (зустрічне забезпечення).
 
-205- Сажко С.М.
Частину 1 статті 155 пункту 2 законопроекту після слова «Суд» доповнити словами «у виключних випадках».
 
Відхилено   1. Суд може вимагати від особи, яка звернулась із заявою про забезпечення позову, забезпечити відшкодування збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову (зустрічне забезпечення).
 
    -206- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 155:
у частині першій слова «Суд може вимагати від особи» замінити словами «Сторона може вимагати від іншої сторони,»;
 
Відхилено    
520. 2. Зустрічне забезпечення застосовується тільки у випадку забезпечення позову.
 
   2. Зустрічне забезпечення застосовується тільки у випадку забезпечення позову.
 
521. 3. Суд зобов'язаний застосовувати зустрічне забезпечення, якщо:
 
-207- Сажко С.М.
Абзац перший частини 3 статті 155 пункту 2 законопроекту викласти в новій редакції:
«3. Суд застосовує зустрічне забезпечення лише, якщо:»
 
Відхилено   3. Суд зобов'язаний застосовувати зустрічне забезпечення, якщо:
 
522. 1) позивач не має зареєстрованого в установленому законом порядку місця проживання (перебування) чи місцезнаходження на території України та майна, що знаходиться на території України, в розмірі, достатньому для відшкодування можливих збитків відповідача, які можуть буті спричинені забезпеченням позову, у випадку відмови у позові; або
 
   1) позивач не має зареєстрованого в установленому законом порядку місця проживання (перебування) чи місцезнаходження на території України та майна, що знаходиться на території України, в розмірі, достатньому для відшкодування можливих збитків відповідача, які можуть буті спричинені забезпеченням позову, у випадку відмови у позові; або
 
523. 2) суду надані докази того, що майновий стан позивача або його дії щодо відчуження майна чи інші дії можуть ускладнити або зробити неможливим виконання рішення суду про відшкодування збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову, у випадку відмови у позові.
 
   2) суду надані докази того, що майновий стан позивача або його дії щодо відчуження майна чи інші дії можуть ускладнити або зробити неможливим виконання рішення суду про відшкодування збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову, у випадку відмови у позові.
 
524. 4. Зустрічне забезпечення, як правило, здійснюється шляхом внесення на депозитний рахунок суду грошових коштів у розмірі, визначеному судом. Якщо позивач з поважних причин не має можливості внести відповідну суму, зустрічне забезпечення також може бути здійснено шляхом:
 
   4. Зустрічне забезпечення, як правило, здійснюється шляхом внесення на депозитний рахунок суду грошових коштів у розмірі, визначеному судом. Якщо позивач з поважних причин не має можливості внести відповідну суму, зустрічне забезпечення також може бути здійснено шляхом:
 
525. 1) надання гарантії банку, поруки або іншого фінансового забезпечення на визначену судом суму та від погодженої судом особи, щодо фінансової спроможності якої суд не має сумнівів;
 
   1) надання гарантії банку, поруки або іншого фінансового забезпечення на визначену судом суму та від погодженої судом особи, щодо фінансової спроможності якої суд не має сумнівів;
 
526. 2) вчинення інших визначених судом дій для усунення потенційних збитків та інших ризиків відповідача, пов'язаних із забезпеченням позову.
 
   2) вчинення інших визначених судом дій для усунення потенційних збитків та інших ризиків відповідача, пов'язаних із забезпеченням позову.
 
527. 5. Розмір зустрічного забезпечення визначається судом з урахуванням обставин справи. Заходи зустрічного забезпечення позову мають бути співмірними із заходами забезпечення позову, застосованими судом, та розміром збитків, яких може зазнати відповідач у зв'язку із забезпеченням позову.
 
   5. Розмір зустрічного забезпечення визначається судом з урахуванням обставин справи. Заходи зустрічного забезпечення позову мають бути співмірними із заходами забезпечення позову, застосованими судом, та розміром збитків, яких може зазнати відповідач у зв'язку із забезпеченням позову.
 
528. 6. Питання застосування зустрічного забезпечення вирішується судом в ухвалі про забезпечення позову або в ухвалі про зустрічне забезпечення позову. Якщо клопотання про зустрічне забезпечення подане після застосування судом заходів забезпечення позову, питання зустрічного забезпечення вирішується судом протягом десяти днів після подання такого клопотання. Копія ухвали про зустрічне забезпечення направляється учасникам справи не пізніше наступного дня після її постановлення.
 
   6. Питання застосування зустрічного забезпечення вирішується судом в ухвалі про забезпечення позову або в ухвалі про зустрічне забезпечення позову. Якщо клопотання про зустрічне забезпечення подане після застосування судом заходів забезпечення позову, питання зустрічного забезпечення вирішується судом протягом десяти днів після подання такого клопотання. Копія ухвали про зустрічне забезпечення направляється учасникам справи не пізніше наступного дня після її постановлення.
 
529. 7. В ухвалі про забезпечення позову або про зустрічне забезпечення зазначається розмір зустрічного забезпечення або інші дії, які повинен вчинити заявник у порядку зустрічного забезпечення.
 
   7. В ухвалі про забезпечення позову або про зустрічне забезпечення зазначається розмір зустрічного забезпечення або інші дії, які повинен вчинити заявник у порядку зустрічного забезпечення.
 
530. 8. Строк надання зустрічного забезпечення визначається судом та не може перевищувати десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову або ухвали про зустрічне забезпечення, якщо інше не слідує зі змісту заходів зустрічного забезпечення.
 
   8. Строк надання зустрічного забезпечення визначається судом та не може перевищувати десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову або ухвали про зустрічне забезпечення, якщо інше не слідує зі змісту заходів зустрічного забезпечення.
 
531. 9. Особа, за заявою якої застосовані заходи забезпечення позову із застосуванням зустрічного забезпечення, протягом визначеного судом строку має надати суду документи, що підтверджують надання зустрічного забезпечення.
 
   9. Особа, за заявою якої застосовані заходи забезпечення позову із застосуванням зустрічного забезпечення, протягом визначеного судом строку має надати суду документи, що підтверджують надання зустрічного забезпечення.
 
532. 10. Якщо особа, за заявою якої застосовані заходи забезпечення позову, не виконує вимоги суду щодо зустрічного забезпечення у визначений судом строк, суд скасовує ухвалу про забезпечення позову та про зустрічне забезпечення.
 
   10. Якщо особа, за заявою якої застосовані заходи забезпечення позову, не виконує вимоги суду щодо зустрічного забезпечення у визначений судом строк, суд скасовує ухвалу про забезпечення позову та про зустрічне забезпечення.
 
533. 11. Ухвала про зустрічне забезпечення може бути оскаржена разом із ухвалою про забезпечення позову або окремо.
 
   11. Ухвала про зустрічне забезпечення може бути оскаржена разом із ухвалою про забезпечення позову або окремо.
 
534. Стаття 156. Скасування зустрічного забезпечення
 
   Стаття 156. Скасування зустрічного забезпечення
 
535. 1. Зустрічне забезпечення скасовується у випадку закриття провадження у справі з підстав, визначених пунктами 2, 5, 7, 8 частини першої статті 256, залишення позову без розгляду з підстав, визначених пунктом 6 частини першої статті 258 цього Кодексу, або після набрання законної сили рішенням суду про задоволення позову в повному обсязі, про що окремо зазначається в резолютивній частині відповідного судового рішення.
 
   1. Зустрічне забезпечення скасовується у випадку закриття провадження у справі з підстав, визначених пунктами 2, 5, 7, 8 частини першої статті 256, залишення позову без розгляду з підстав, визначених пунктом 6 частини першої статті 258 цього Кодексу, або після набрання законної сили рішенням суду про задоволення позову в повному обсязі, про що окремо зазначається в резолютивній частині відповідного судового рішення.
 
536. 2. У випадку закриття провадження або залишення позовної заяви без розгляду з інших аніж зазначені в частині першій цієї статті підстав або у випадку ухвалення рішення суду щодо повної або часткової відмови у задоволенні позову зустрічне забезпечення скасовується, якщо протягом двадцяти днів з дня набрання відповідними рішенням або ухвалою суду законної сили, відповідачем або іншою особою, права або охоронювані законом інтереси якої порушено вжиттям заходів забезпечення позову, не буде подано позов про відшкодування збитків у порядку, визначеному статтею 160 цього Кодексу.
 
   2. У випадку закриття провадження або залишення позовної заяви без розгляду з інших аніж зазначені в частині першій цієї статті підстав або у випадку ухвалення рішення суду щодо повної або часткової відмови у задоволенні позову зустрічне забезпечення скасовується, якщо протягом двадцяти днів з дня набрання відповідними рішенням або ухвалою суду законної сили, відповідачем або іншою особою, права або охоронювані законом інтереси якої порушено вжиттям заходів забезпечення позову, не буде подано позов про відшкодування збитків у порядку, визначеному статтею 160 цього Кодексу.
 
537. 3. Якщо такий позов буде подано, зустрічне забезпечення діє як захід забезпечення позову у відповідному провадженні, а питання про його скасування вирішується одночасно з вирішенням цього позову по суті заявлених вимог, поверненням позовної заяви, відмовою у відкритті провадження у справі або залишенням вказаного позову без розгляду чи закриттям провадження.
 
   3. Якщо такий позов буде подано, зустрічне забезпечення діє як захід забезпечення позову у відповідному провадженні, а питання про його скасування вирішується одночасно з вирішенням цього позову по суті заявлених вимог, поверненням позовної заяви, відмовою у відкритті провадження у справі або залишенням вказаного позову без розгляду чи закриттям провадження.
 
538. 4. Зустрічне забезпечення може бути скасовано судом в будь-який час за вмотивованим клопотанням відповідача або іншої особи, права або охоронювані законом інтереси якої порушуються у зв'язку з вжиттям заходів забезпечення позову.
 
   4. Зустрічне забезпечення може бути скасовано судом в будь-який час за вмотивованим клопотанням відповідача або іншої особи, права або охоронювані законом інтереси якої порушуються у зв'язку з вжиттям заходів забезпечення позову.
 
539. 5. Суд розглядає клопотання про скасування зустрічного забезпечення не пізніше п'яти днів з дня надходження до суду такого клопотання. За наслідками розгляду клопотання суд постановляє ухвалу. Ухвала суду про скасування зустрічного забезпечення або про відмову у його скасуванні може бути оскаржена.
 
   5. Суд розглядає клопотання про скасування зустрічного забезпечення не пізніше п'яти днів з дня надходження до суду такого клопотання. За наслідками розгляду клопотання суд постановляє ухвалу. Ухвала суду про скасування зустрічного забезпечення або про відмову у його скасуванні може бути оскаржена.
 
540. 6. У разі скасування зустрічного забезпечення грошові кошти, внесені особою на депозитний рахунок суду з метою зустрічного забезпечення, підлягають поверненню особі, яка здійснила таке зустрічне забезпечення, протягом п'яти днів з дня набрання законної сили ухвалою суду про скасування зустрічного забезпечення позову.
 
   6. У разі скасування зустрічного забезпечення грошові кошти, внесені особою на депозитний рахунок суду з метою зустрічного забезпечення, підлягають поверненню особі, яка здійснила таке зустрічне забезпечення, протягом п'яти днів з дня набрання законної сили ухвалою суду про скасування зустрічного забезпечення позову.
 
541. 7. У разі скасування заходів забезпечення позову з підстав, передбачених частинами шістнадцятою, сімнадцятою статті 159 цього Кодексу, зустрічне забезпечення скасовується, якщо протягом двадцяти днів з дня постановлення ухвали суду про скасування заходів забезпечення позову жодною особою, права або охоронювані законом інтереси якої порушено вжиттям заходів забезпечення позову, не буде подано позов про відшкодування збитків у порядку, визначеному статтею 160 цього Кодексу.
 
   7. У разі скасування заходів забезпечення позову з підстав, передбачених частинами шістнадцятою, сімнадцятою статті 159 цього Кодексу, зустрічне забезпечення скасовується, якщо протягом двадцяти днів з дня постановлення ухвали суду про скасування заходів забезпечення позову жодною особою, права або охоронювані законом інтереси якої порушено вжиттям заходів забезпечення позову, не буде подано позов про відшкодування збитків у порядку, визначеному статтею 160 цього Кодексу.
 
542. Стаття 157. Заміна одного заходу забезпечення позову іншим
 
   Стаття 157. Заміна одного заходу забезпечення позову іншим
 
543. 1. За клопотанням учасника справи суд може допустити заміну одного заходу забезпечення позову іншим.
 
   1. За клопотанням учасника справи суд може допустити заміну одного заходу забезпечення позову іншим.
 
544. 2. Питання про заміну одного заходу забезпечення іншим вирішується судом у судовому засіданні не пізніше наступного дня після надходження до суду відповідного клопотання учасника справи.
 
   2. Питання про заміну одного заходу забезпечення іншим вирішується судом у судовому засіданні не пізніше наступного дня після надходження до суду відповідного клопотання учасника справи.
 
545. 3. За наслідками розгляду клопотання про заміну одного заходу забезпечення позову іншим постановляється ухвала. Копії ухвали про заміну одного заходу забезпечення позову іншим направляються учасникам справи не пізніше наступного дня після її постановлення.
 
   3. За наслідками розгляду клопотання про заміну одного заходу забезпечення позову іншим постановляється ухвала. Копії ухвали про заміну одного заходу забезпечення позову іншим направляються учасникам справи не пізніше наступного дня після її постановлення.
 
546. У разі заміни одного заходу забезпечення позову іншим суд може відповідно змінити заходи зустрічного забезпечення.
 
   У разі заміни одного заходу забезпечення позову іншим суд може відповідно змінити заходи зустрічного забезпечення.
 
547. 4. У разі вжиття судом заходів забезпечення позову про стягнення грошової суми відповідач (інша особа) може за своєю ініціативою забезпечити позов шляхом внесення на депозитний рахунок суду грошових коштів, у розмірі вимог позивача або надання гарантії банку та таку суму.
 
   4. У разі вжиття судом заходів забезпечення позову про стягнення грошової суми відповідач (інша особа) може за своєю ініціативою забезпечити позов шляхом внесення на депозитний рахунок суду грошових коштів, у розмірі вимог позивача або надання гарантії банку та таку суму.
 
548. 5. Надання відповідачем до суду документа, який підтверджує забезпечення позову відповідно до частини четвертої цієї статті, є підставою для відмови в забезпеченні позову судом або для скасування вжитих судом заходів забезпечення позову.
 
   5. Надання відповідачем до суду документа, який підтверджує забезпечення позову відповідно до частини четвертої цієї статті, є підставою для відмови в забезпеченні позову судом або для скасування вжитих судом заходів забезпечення позову.
 
549. 6. Примірник ухвали про заміну одного заходу забезпечення позову іншим невідкладно після набрання такою ухвалою законної сили надсилається заявнику, всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може ідентифікувати, а також, в залежності від виду вжитих заходів, направляється судом для негайного виконання державним та іншим органам для вжиття відповідних заходів.
 
   6. Примірник ухвали про заміну одного заходу забезпечення позову іншим невідкладно після набрання такою ухвалою законної сили надсилається заявнику, всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може ідентифікувати, а також, в залежності від виду вжитих заходів, направляється судом для негайного виконання державним та іншим органам для вжиття відповідних заходів.
 
550. Стаття 158. Виконання ухвали про забезпечення позову
 
   Стаття 158. Виконання ухвали про забезпечення позову
 
551. 1. Ухвала господарського суду про забезпечення позову має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом. Така ухвала підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження.
 
-208- Алексєєв І.С.
частину першу статті 158 викласти у такій редакції:
«1. Ухвала про вжиття заходів забезпечення позову, передбачених пунктами 1-4, 7 частини першої статті 151 цього Кодексу є виконавчим документом, має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України «Про виконавче провадження» та підлягає негайному виконанню.»
 
Відхилено   1. Ухвала суду про забезпечення позову має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом. Така ухвала підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження.
 
    -209- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у першому реченні частини першої статті 158 слово "господарського" виключити;
 
Враховано    
    -210- Журжій А.В.
у першому реченні статті 158 слово "господарського" замінити словом "цивільного";
 
Відхилено    
552. 2. Примірник ухвали про забезпечення позову в залежності від виду вжитих заходів одночасно з направленням заявнику направляється судом для негайного виконання всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може ідентифікувати, а також відповідним державним та іншим органам для вжиття відповідних заходів.
 
   2. Примірник ухвали про забезпечення позову в залежності від виду вжитих заходів одночасно з направленням заявнику направляється судом для негайного виконання всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може ідентифікувати, а також відповідним державним та іншим органам для вжиття відповідних заходів.
 
553. 3. Ухвала про арешт морського судна є підставою для затримання судна або обмеження в його пересуванні в порту, де знаходиться або до якого прямує таке судно, до моменту скасування заходів із забезпечення позову у вигляді арешту морського судна. Після вручення копії ухвали про арешт судна капітан морського порту, де знаходиться судно, філія Адміністрації морських портів України в морському порту, де знаходиться судно, відповідні органи Державної прикордонної служби та органи доходів і зборів зобов'язані вжити заходів, що унеможливлюють вихід арештованого судна з порту.
 
   3. Ухвала про арешт морського судна є підставою для затримання судна або обмеження в його пересуванні в порту, де знаходиться або до якого прямує таке судно, до моменту скасування заходів із забезпечення позову у вигляді арешту морського судна. Після вручення копії ухвали про арешт судна капітан морського порту, де знаходиться судно, філія Адміністрації морських портів України в морському порту, де знаходиться судно, відповідні органи Державної прикордонної служби та органи доходів і зборів зобов'язані вжити заходів, що унеможливлюють вихід арештованого судна з порту.
 
554. 4. У разі забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, ухвала про забезпечення позову підлягає негайному виконанню з моменту її постановлення шляхом внесення відповідного запису до системи автоматизованого арешту коштів.
 
-211- Долженков О.В.
Частини четверту-шосту статті 158 – виключити. Частину сьому зробити частиною четвертою відповідно.
 
Враховано      
    -212- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
Частини четверту-шосту статті 158 – виключити. Частину сьому зробити частиною четвертою відповідно.
 
Враховано    
    -213- Сажко С.М.
В абзаці першому частини 4 статті 158 пункту 2 законопроекту слова «шляхом внесення відповідного запису до системи автоматизованого арешту коштів» виключити.
 
Відхилено    
    -214- Левченко Ю.В.
Зміни до частини 4 статті 158 ЦПК України в пункті 2 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -215- Ківалов С.В.
частину четверту статті 158, доповнити новим абзацом другим наступного змісту:
«Дане положення не застосовується до виконання ухвали про забезпечення позову у спорі, який стосується заборгованості громадян за житлово-комунальні послуги.»
У зв’язку з чим абзац другий вважати відповідно абзацом третім.
 
Відхилено    
    -216- Шкрум А.І.
В частині 4 статті 158 слова «шляхом внесення відповідного запису до системи автоматизованого арешту коштів. Порядок внесення запису про накладення арешту на грошові кошти до системи автоматизованого арешту коштів визначається Положенням про систему автоматизованого арешту коштів» вилучити;
 
Відхилено    
555. Порядок внесення запису про накладення арешту на грошові кошти до системи автоматизованого арешту коштів визначається Положенням про систему автоматизованого арешту коштів.
 
-217- Сажко С.М.
Абзац другий частини 4 статті 158 пункту 2 законопроекту виключити
 
Враховано      
556. 5. Запис про накладення арешту повинен містити:
 
-218- Сажко С.М.
Частину 5 статті 158 пункту 2 законопроекту виключити
 
Враховано      
    -219- Левченко Ю.В.
Зміни до частини 5 статті 158 ЦПК України в пункті 2 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -220- Шкрум А.І.
Частину 5 статті 158 виключити, у зв’язку з чим змінити нумерацію частин статті відповідно;
 
Враховано    
557. 1) інформацію про особу, щодо якої вжито заходи забезпечення позову;
 
      
558. 2) суму грошових коштів, на яку накладено арешт;
 
      
559. 3) інші дані, необхідні для виконання ухвали про забезпечення позову.
 
      
560. 6. Звіт про накладення арешту на грошові кошти системою автоматизованого арешту на грошові кошти надсилається в автоматичному порядку до суду в день його накладення.
 
-221- Сажко С.М.
Частину 6 статті 158 пункту 2 законопроекту виключити
 
Враховано      
    -222- Левченко Ю.В.
Зміни до частини 6 статті 158 ЦПК України в пункті 2 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -223- Шкрум А.І.
Частину 6 статті 158 виключити, у зв’язку з чим змінити нумерацію частин статті відповідно;
 
Враховано    
561. 7. Особи, винні в невиконанні ухвали про забезпечення позову, несуть відповідальність, встановлену законом.
 
   4. Особи, винні в невиконанні ухвали про забезпечення позову, несуть відповідальність, встановлену законом.
 
562. Стаття 159. Скасування заходів забезпечення позову
 
   Стаття 159. Скасування заходів забезпечення позову
 
563. 1. Суд може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим клопотанням учасника справи.
 
-224- Власенко С.В.
Ст. 159 викласти в редакції: «1. Суд може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи, виклавши обґрунтування в окремій ухвалі, або за вмотивованим клопотанням учасника справи.».
 
Відхилено   1. Суд може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим клопотанням учасника справи.
 
564. 2. Клопотання про скасування заходів забезпечення позову розглядається в судовому засіданні не пізніше п'яти днів з дня надходження його до суду.
 
   2. Клопотання про скасування заходів забезпечення позову розглядається в судовому засіданні не пізніше п'яти днів з дня надходження його до суду.
 
565. 3. У разі надання відповідачем до суду документа, який підтверджує здійснене ним забезпечення позову відповідно до частини четвертої статті 157 цього Кодексу, відповідне клопотання відповідача про скасування заходів забезпечення позову, вжитих судом, розглядається судом не пізніше наступного дня після надання вказаного документа.
 
   3. У разі надання відповідачем до суду документа, який підтверджує здійснене ним забезпечення позову відповідно до частини четвертої статті 157 цього Кодексу, відповідне клопотання відповідача про скасування заходів забезпечення позову, вжитих судом, розглядається судом не пізніше наступного дня після надання вказаного документа.
 
566. 4. За результатами розгляду клопотання про скасування заходів забезпечення позову, вжитих судом, постановляється ухвала.
 
-225- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину четверту статті 159 доповнити реченням наступного змісту:
"Підставою для скасування заходів забезпечення позову є встановлення того, що обставини, які суд врахував під час винесення ухвали про забезпечення позову, насправді були відсутні або відпали протягом розгляду справи, а також якщо буде з'ясовано, що заходи забезпечення позову надмірно обтяжують права, свободи чи інтереси осіб, які не є відповідачами у справі."
 
Відхилено   4. За результатами розгляду клопотання про скасування заходів забезпечення позову, вжитих судом, постановляється ухвала.
 
567. 5. Ухвала суду про скасування заходів забезпечення позову, вжитих судом, або про відмову в скасуванні забезпечення позову може бути оскаржена.
 
   5. Ухвала суду про скасування заходів забезпечення позову, вжитих судом, або про відмову в скасуванні забезпечення позову може бути оскаржена.
 
568. 6. Відмова у скасуванні забезпечення позову не перешкоджає повторному зверненню з таким же клопотанням при появі нових обставин, що обґрунтовують необхідність скасування забезпечення позову.
 
   6. Відмова у скасуванні забезпечення позову не перешкоджає повторному зверненню з таким же клопотанням при появі нових обставин, що обґрунтовують необхідність скасування забезпечення позову.
 
569. 7. У разі ухвалення судом рішення про задоволення позову заходи забезпечення позову продовжують діяти протягом дев'яноста днів з дня набрання вказаним рішенням законної сили або можуть бути скасовані за вмотивованим клопотанням учасника справи.
 
-226- Шпенов Д.Ю.
частину 7 статті 159 виключити.
 
Відхилено   7. У разі ухвалення судом рішення про задоволення позову заходи забезпечення позову продовжують діяти протягом дев'яноста днів з дня набрання вказаним рішенням законної сили або можуть бути скасовані за вмотивованим клопотанням учасника справи.
 
570. 8. Якщо протягом вказаного строку за заявою позивача (стягувача) буде відкрито виконавче провадження, -вказані заходи забезпечення позову діють до повного виконання судового рішення.
 
-227- Шпенов Д.Ю.
частину 8 статті 159 виключити.
 
Відхилено   8. Якщо протягом вказаного строку за заявою позивача (стягувача) буде відкрито виконавче провадження, -вказані заходи забезпечення позову діють до повного виконання судового рішення.
 
571. 9. У випадку залишення позову без розгляду, закриття провадження у справі або у випадку ухвалення рішення щодо повної відмови у задоволенні позову суд у відповідному судовому рішення зазначає про скасування заходів забезпечення позову.
 
-228- Шпенов Д.Ю.
в частині 9 статті 159 слова «відповідному судовому рішення» замінити на «відповідному судовому рішенні».
 
Відхилено   9. У випадку залишення позову без розгляду, закриття провадження у справі або у випадку ухвалення рішення щодо повної відмови у задоволенні позову суд у відповідному судовому рішення зазначає про скасування заходів забезпечення позову.
 
    -229- Шпенов Д.Ю.
частину 9 статті 159 доповнити новим реченням наступного змісту «У випадку, якщо у такому судовому рішенні не зазначено про скасування заходів забезпечення позову, вони вважаються скасованими з дня набрання законної сили відповідним рішенням або ухвалою».
 
Відхилено    
572. 10. У такому разі заходи забезпечення позову зберігають свою дію до набрання законної сили відповідним рішенням або ухвалою суду.
 
   10. У такому разі заходи забезпечення позову зберігають свою дію до набрання законної сили відповідним рішенням або ухвалою суду.
 
573. 11. Примірник ухвали про скасування заходів забезпечення позову невідкладно після набрання такою ухвалою законної сили надсилається заявнику, всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може ідентифікувати, а також державним та іншим органам, які повинні були та (або) виконували ухвалу про забезпечення позову, для здійснення ними відповідних дій щодо скасування заходів забезпечення позову.
 
   11. Примірник ухвали про скасування заходів забезпечення позову невідкладно після набрання такою ухвалою законної сили надсилається заявнику, всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може ідентифікувати, а також державним та іншим органам, які повинні були та (або) виконували ухвалу про забезпечення позову, для здійснення ними відповідних дій щодо скасування заходів забезпечення позову.
 
574. 12. Грошові кошти, внесені відповідачем (іншою особою) на рахунок суду з метою забезпечення позову відповідно до частини четвертої статті 157 цього Кодексу, підлягають поверненню відповідачу (іншій особі), який здійснив таке забезпечення, протягом п'яти днів з дня набрання законної сили рішенням суду про повну відмову в позові або ухвалою суду про залишення позову без розгляду або закриття провадження.
 
   12. Грошові кошти, внесені відповідачем (іншою особою) на рахунок суду з метою забезпечення позову відповідно до частини четвертої статті 157 цього Кодексу, підлягають поверненню відповідачу (іншій особі), який здійснив таке забезпечення, протягом п'яти днів з дня набрання законної сили рішенням суду про повну відмову в позові або ухвалою суду про залишення позову без розгляду або закриття провадження.
 
575. 13. У разі забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, ухвала про скасування заходів забезпечення позову підлягає негайному виконанню не пізніше наступного дня після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано, а у разі подання апеляційної скарги, якщо ухвалу не скасовано, - не пізніше наступного дня з дня отримання інформації про результати апеляційного перегляду, шляхом внесення відповідного запису до системи автоматизованого арешту коштів.
 
-230- Долженков О.В.
Частини тринадцяту-п’ятнадцяту статті 159 – виключити. Частини шістнадцяту-сімнадцяту зробити частинами тринадцятою-чотирнадцятою відповідно.
 
Враховано      
    -231- Сажко С.М.
В частині 13 статті 158 пункту 2 законопроекту слова «шляхом внесення відповідного запису до системи автоматизованого арешту коштів» виключити
 
Відхилено    
    -232- Левченко Ю.В.
Зміни до частини 13 статті 159 ЦПК України в пункті 2 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Враховано    
576. 14. Порядок внесення запису про зняття арешту на грошові кошти до системи автоматизованого арешту коштів визначається Положенням про систему автоматизованого арешту коштів.
 
-233- Сажко С.М.
Частину 14 статті 158 пункту 2 законопроекту виключити
 
Враховано      
    -234- Левченко Ю.В.
Зміни до частини 14 статті 159 ЦПК України в пункті 2 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Враховано    
577. 15. Запис про зняття арешту повинен містити:
 
-235- Сажко С.М.
Частину 15 статті 158 пункту 2 законопроекту виключити
 
Враховано      
    -236- Левченко Ю.В.
Зміни до частини 15 статті 159 ЦПК України в пункті 2 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Враховано    
578. 1) інформацію про особу, щодо якої було вжито заходи забезпечення позову;
 
      
579. 2) суму грошових коштів, на яку було накладено арешт;
 
      
580. 3) інші дані, необхідні для виконання ухвали про скасування заходів забезпечення позову.
 
      
581. 16. Заходи забезпечення позову, вжиті судом до подання позовної заяви, скасовуються судом також у разі:
 
   13. Заходи забезпечення позову, вжиті судом до подання позовної заяви, скасовуються судом також у разі:
 
582. 1) неподання заявником відповідної позовної заяви згідно з вимогами частини третьої статті 153 цього Кодексу;
 
   1) неподання заявником відповідної позовної заяви згідно з вимогами частини третьої статті 153 цього Кодексу;
 
583. 2) повернення позовної заяви;
 
   2) повернення позовної заяви;
 
584. 3) відмови у відкритті провадження у справі.
 
   3) відмови у відкритті провадження у справі.
 
585. 17. Заходи забезпечення позову, вжиті судом у справі, яка передана на розгляд міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду, скасовуються у разі відмови у розгляді такої справи або припинення її розгляду міжнародним комерційним арбітражем, третейським судом, ухвалення ними рішення про відмову в задоволенні позову, припинення участі або невчинення особою, за заявою якої забезпечено позов, дій щодо участі в арбітражному, третейському розгляді, або з інших підстав, що свідчать про втрату необхідності у забезпеченні такого позову.
 
   14. Заходи забезпечення позову, вжиті судом у справі, яка передана на розгляд міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду, скасовуються у разі відмови у розгляді такої справи або припинення її розгляду міжнародним комерційним арбітражем, третейським судом, ухвалення ними рішення про відмову в задоволенні позову, припинення участі або невчинення особою, за заявою якої забезпечено позов, дій щодо участі в арбітражному, третейському розгляді, або з інших підстав, що свідчать про втрату необхідності у забезпеченні такого позову.
 
586. Стаття 160. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову
 
   Стаття 160. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову
 
587. 1. У випадку закриття провадження або залишення позовної заяви без розгляду з інших аніж зазначені в частині першій статті 156 цього Кодексу підстав або у випадку ухвалення рішення суду (третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу) щодо повної або часткової відмови у задоволенні позову відповідач або інша особа, чиї права або охоронювані законом інтереси порушені внаслідок вжиття заходів забезпечення позову, має право на відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову, за рахунок особи, за заявою якої такі заходи забезпечення позову вживались.
 
   1. У випадку закриття провадження або залишення позовної заяви без розгляду з інших аніж зазначені в частині першій статті 156 цього Кодексу підстав або у випадку ухвалення рішення суду (третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу) щодо повної або часткової відмови у задоволенні позову відповідач або інша особа, чиї права або охоронювані законом інтереси порушені внаслідок вжиття заходів забезпечення позову, має право на відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову, за рахунок особи, за заявою якої такі заходи забезпечення позову вживались.
 
588. 2. У разі подання відповідного позову про відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову, протягом двадцяти днів з моменту набрання законної сили судовим рішенням, зазначеним у частині першій цієї статті, відшкодування збитків, завданих вжиттям заходів забезпечення позову, здійснюється в першу чергу за рахунок коштів зустрічного забезпечення.
 
   2. У разі подання відповідного позову про відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову, протягом двадцяти днів з моменту набрання законної сили судовим рішенням, зазначеним у частині першій цієї статті, відшкодування збитків, завданих вжиттям заходів забезпечення позову, здійснюється в першу чергу за рахунок коштів зустрічного забезпечення.
 
589. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
590. НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
 
   НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
 
591. Стаття 161. Стягнення на підставі судового наказу
 
   Стаття 161. Стягнення на підставі судового наказу
 
592. 1. Судовий наказ є особливою формою судового рішення, що видається судом за результатами розгляду вимог, передбачених статтею 162 цього Кодексу.
 
   1. Судовий наказ є особливою формою судового рішення, що видається судом за результатами розгляду вимог, передбачених статтею 162 цього Кодексу.
 
593. 2. Із заявою про видачу судового наказу може звернутися особа, якій належить право вимоги, а також органи та особи, яким законом надано право звертатись до суду в інтересах інших осіб.
 
   2. Із заявою про видачу судового наказу може звернутися особа, якій належить право вимоги, а також органи та особи, яким законом надано право звертатись до суду в інтересах інших осіб.
 
594. 3. Судовий наказ підлягає виконанню за правилами, встановленими для виконання судових рішень у порядку, встановленому законом.
 
-237- Лозовой А.С.
Статтю 161 доповнити частиною восьмою такого змісту:
«8. До позовної заяви позивач має право додати позовну заяву в електронному вигляді, а також електронний проект рішення суду.»
 
Відхилено   3. Судовий наказ підлягає виконанню за правилами, встановленими для виконання судових рішень у порядку, встановленому законом.
 
595. Стаття 162. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ
 
   Стаття 162. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ
 
596. 1. Судовий наказ може бути видано, якщо:
 
-238- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
Стаття 162:
у частині 1 перед словом «якщо» доповнити словами: «відносяться до малозначимих за сумою вимоги»;
 
Відхилено   1. Судовий наказ може бути видано, якщо:
 
597. 1) заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати та середнього заробітку за час затримки розрахунку;
 
   1) заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати та середнього заробітку за час затримки розрахунку;
 
598. 2) заявлено вимогу про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортних засобів боржника;
 
   2) заявлено вимогу про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортних засобів боржника;
 
599. 3) заявлено вимогу про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості;
 
-239- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
Стаття 162:
пункт 3 частини 1 виключити;
 
Відхилено   3) заявлено вимогу про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості;
 
600. 4) заявлено вимогу про присудження аліментів на дитину в розмірі тридцяти відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов'язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших зацікавлених осіб;
 
-240- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
У частині першій статті 162:
пункт четвертий викласти у такій редакції:
«заявлено вимогу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину – однієї чверті, на двох дітей – однієї третини, на трьох і більше дітей – половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину, якщо ця вимога не пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб»;
 
Відхилено   4) заявлено вимогу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину - однієї чверті, на двох дітей - однієї третини, на трьох і більше дітей - половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину, якщо ця вимога не пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб;
5) заявлено вимогу про стягнення аліментів на дитину у твердій грошовій сумі в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб;
 
    -241- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
У частині першій статті 162:
після пункту четвертого доповнити новим пунктом п’ятим такого змісту:
«заявлено вимогу про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб».
Відповідно пункти п’ятий – шостий вважати пунктами шостим-сьомим;
 
Враховано    
    -242- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
пункт 4 частини першої статті 162 замінити двома пунктами такого змісту:
"4) заявлено вимогу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину – однієї чверті, на двох дітей – однієї третини, на трьох і більше дітей – половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину, якщо ця вимога не пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб;
5) заявлено вимогу про стягнення аліментів на дитину у твердій грошовій сумі в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов'язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб".
У зв'язку з цим пункти 5 і 6 цієї частини вважати відповідно пунктами 6 і 7;
 
Враховано    
601. 5) заявлено вимогу про повернення вартості товару неналежної якості, якщо є рішення суду, яке набрало законної сили, про встановлення факту продажу товару неналежної якості, ухвалене на користь невизначеного кола споживачів;
 
   6) заявлено вимогу про повернення вартості товару неналежної якості, якщо є рішення суду, яке набрало законної сили, про встановлення факту продажу товару неналежної якості, ухвалене на користь невизначеного кола споживачів;
 
602. 6) заявлено вимогу до юридичної особи або фізичної особи-підприємця про стягнення заборгованості за договором (іншим аніж про надання житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення), укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
 
-243- Алексєєв І.С.
у пункті 6 частини першої статті 162 слова «до юридичної особи або фізичної особи-підприємця» виключити.
 
Відхилено   7) заявлено вимогу до юридичної особи або фізичної особи-підприємця про стягнення заборгованості за договором (іншим аніж про надання житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення), укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
 
    -244- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 6 частини першої статті 162 виключити.
 
Відхилено    
    -245- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
Стаття 162:
з пункту 6 частини 1 виключити фразу: «якщо сума вимоги не перевищує сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб».
 
Відхилено    
603. 2. Особа має право звернутись до суду з вимогами, визначеними в частині першій цієї статті, в наказному або в спрощеному позовному провадженні на свій вибір.
 
   2. Особа має право звернутись до суду з вимогами, визначеними в частині першій цієї статті, в наказному або в спрощеному позовному провадженні на свій вибір.
 
604. Стаття 163. Підсудність
 
   Стаття 163. Підсудність
 
605. 1. Заява про видачу судового наказу подається до суду першої інстанції за загальними правилами підсудності, встановленими цим Кодексом.

-246- Алексєєв І.С.
статтю 163 доповнити частиною другою такого змісту:
«2. У разі подання заяви про видачу судового наказу за вимогами, передбаченими пунктом 6 частини першої статті 162 цього Кодексу, така заява подається до місцевого загального суду, визначеного Державною судовою адміністрацією України».
 
Відхилено   1. Заява про видачу судового наказу подається до суду першої інстанції за загальними правилами підсудності, встановленими цим Кодексом.