Кількість абзаців - 899 Таблиця поправок


"Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" (до розділу ІІ проекту Закону (ч.2.3)) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. 1. Якщо під час судових дебатів виникає необхідність з'ясування нових обставин, що мають значення для справи, або дослідження нових доказів, суд постановляє ухвалу про повернення до з'ясування обставин у справі. Після закінчення з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами судові дебати проводяться в загальному порядку.
 
   1. Якщо під час судових дебатів виникає необхідність з'ясування нових обставин, що мають значення для справи, або дослідження нових доказів, суд постановляє ухвалу про повернення до з'ясування обставин у справі. Після закінчення з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами судові дебати проводяться в загальному порядку.
 
1. Стаття 245. Вихід суду для ухвалення рішення
 
   Стаття 245. Вихід суду для ухвалення рішення
 
2. 1. Після судових дебатів суд виходить до нарадчої кімнати (спеціально обладнаного для ухвалення судових рішень приміщення) для ухвалення рішення, оголосивши орієнтовний час його проголошення.
 
   1. Після судових дебатів суд виходить до нарадчої кімнати (спеціально обладнаного для ухвалення судових рішень приміщення) для ухвалення рішення, оголосивши орієнтовний час його проголошення.
 
3. 2. Якщо під час ухвалення рішення виникає потреба з'ясувати будь-яку обставину шляхом повторного допиту свідків або вчинення певної процесуальної дії, суд, не приймаючи рішення, постановляє ухвалу про поновлення судового розгляду.
 
   2. Якщо під час ухвалення рішення виникає потреба з'ясувати будь-яку обставину шляхом повторного допиту свідків або вчинення певної процесуальної дії, суд, не приймаючи рішення, постановляє ухвалу про поновлення судового розгляду.
 
4. 3. Розгляд справи у випадку, встановленому частиною другою цієї статті, проводиться виключно в межах з'ясування обставин, що потребують додаткової перевірки.
 
   3. Розгляд справи у випадку, встановленому частиною другою цієї статті, проводиться виключно в межах з'ясування обставин, що потребують додаткової перевірки.
 
5. 4. Після закінчення поновленого розгляду справи суд залежно від його результатів відкриває судові дебати з приводу додатково досліджених обставин і виходить до нарадчої кімнати для ухвалення рішення або, якщо вчинення необхідних процесуальних дій у даному судовому засіданні виявилося неможливим, оголошує перерву.
 
   4. Після закінчення поновленого розгляду справи суд залежно від його результатів відкриває судові дебати з приводу додатково досліджених обставин і виходить до нарадчої кімнати для ухвалення рішення або, якщо вчинення необхідних процесуальних дій у даному судовому засіданні виявилося неможливим, оголошує перерву.
 
6. Стаття 246. Таємниця нарадчої кімнати
 
   Стаття 246. Таємниця нарадчої кімнати
 
7. 1. Під час ухвалення судового рішення ніхто не має права перебувати в нарадчій кімнаті, крім складу суду, який розглядає справу.
 
   1. Під час ухвалення судового рішення ніхто не має права перебувати в нарадчій кімнаті, крім складу суду, який розглядає справу.
 
8. 2. Під час перебування в нарадчій кімнаті суддя не має права розглядати інші судові справи.
 
   2. Під час перебування в нарадчій кімнаті суддя не має права розглядати інші судові справи.
 
9. 3. Судді не мають права розголошувати хід обговорення та ухвалення рішення у нарадчій кімнаті.
 
   3. Судді не мають права розголошувати хід обговорення та ухвалення рішення у нарадчій кімнаті.
 
10. Стаття 247. Ухвалення рішення про судові витрати
 
   Стаття 247. Ухвалення рішення про судові витрати
 
11. 1. Якщо сторона з поважних причин не може подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат до закінчення судових дебатів у справі, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог.
 
   1. Якщо сторона з поважних причин не може подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат до закінчення судових дебатів у справі, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог.
 
12. 2. Для вирішення питання про судові витрати суд призначає судове засідання, яке проводиться не пізніше двадцяти днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог.
 
   2. Для вирішення питання про судові витрати суд призначає судове засідання, яке проводиться не пізніше двадцяти днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог.
 
13. 3. У випадку, визначеному частиною другою цієї статті, суд ухвалює додаткове рішення в порядку, передбаченому статтею 271 цього Кодексу.
 
   3. У випадку, визначеному частиною другою цієї статті, суд ухвалює додаткове рішення в порядку, передбаченому статтею 271 цього Кодексу.
 
14. Глава 7. Фіксування судового процесу
 
   Глава 7. Фіксування судового процесу
 
15. Стаття 248. Фіксування судового засідання технічними засобами
 
   Стаття 248. Фіксування судового засідання технічними засобами
 
16. 1. Суд під час судового розгляду справи здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою відео та (або) звукозаписувального технічного засобу в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.
 
   1. Суд під час судового розгляду справи здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою відео та (або) звукозаписувального технічного засобу в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.
 
17. За наявності заперечень з боку будь-кого з учасників судового процесу проти здійснення повного фіксування судового засідання за допомогою відеозаписувального технічного засобу - таке фіксування здійснюється лише за допомогою звукозаписувального технічного запису.
 
   За наявності заперечень з боку будь-кого з учасників судового процесу проти здійснення повного фіксування судового засідання за допомогою відеозаписувального технічного засобу - таке фіксування здійснюється лише за допомогою звукозаписувального технічного запису.
 
18. 2. Фіксування судового засідання технічним засобом здійснює секретар судового засідання. У разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
 
-1- Левченко Ю.В.
Зміни до частини 2 статті 248 ЦПК України в пункті 2 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«2. Фіксування судового засідання технічним засобом здійснює секретар судового засідання.»
 
Відхилено   2. Фіксування судового засідання технічним засобом здійснює секретар судового засідання. У разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
 
19. 3. Повне або часткове відтворення технічного запису судового засідання здійснюється на вимогу учасника справи, або за ініціативою суду.
 
   3. Повне або часткове відтворення технічного запису судового засідання здійснюється на вимогу учасника справи, або за ініціативою суду.
 
20. 4. Носій інформації, на який здійснювався технічний запис судового засідання, є додатком до протоколу судового засідання і після закінчення судового засідання приєднується до матеріалів справи.
 
-2- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 248:
у частині четвертій слова "Носій інформації, на який здійснювався" виключити;
 
Враховано   4. Технічний запис судового засідання, є додатком до протоколу судового засідання і після закінчення судового засідання приєднується до матеріалів справи.
 
21. 5. Учасник справи має право отримати копію інформації з носія, на який здійснювався технічний запис судового процесу.
 
-3- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 248:
частину п'яту викласти в такій редакції:
"5. Учасник справи має право отримати копію технічного запису судового процесу";
 
Враховано   5. Учасник справи має право отримати копію технічного запису судового процесу.
 
    -4- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 248:
у частині п’ятій після слів «Учасник справи» додати слова «або інша особа, яка не брала участі у справі, якщо суд вирішив питання про її права, свободи чи обов’язки (крім випадків, коли справа розглядалась у закритому судовому засіданні),»;
 
Відхилено    
22. 6. Розмір судового збору за видачу в електронній формі копії технічного запису судового засідання встановлюється законом.
 
-5- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Ч. 6 ст. 248 викласти в редакції: «6. Розмір судового збору за видачу в копії стенограми судового засідання, електронній формі копії технічного запису судового засідання не стягується. В разі, якщо об’єм матеріалів є значним, може стягуватися плата за папір та ксерокопіювальні послуги, яка не перевищує рівень середньої ціни за однорідні послуги.».
 
Відхилено   6. Розмір судового збору за видачу в електронній формі копії технічного запису судового засідання встановлюється законом.
 
23. Стаття 249. Протокол судового засідання
 
   Стаття 249. Протокол судового засідання
 
24. 1. У судовому засіданні секретар судового засідання забезпечує ведення протоколу судового засідання, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
 
-6- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину першу статті 249 доповнити абзацом наступного змісту:
"Учасники справи мають право просити про включення до протоколу інших відомостей. Секретар вносить такі відомості з дозволу головуючого."
 
Відхилено   1. У судовому засіданні секретар судового засідання забезпечує ведення протоколу судового засідання, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
 
25. 2. У протоколі судового засідання зазначаються такі відомості:
 
   2. У протоколі судового засідання зазначаються такі відомості:
 
26. 1) рік, місяць, число і місце судового засідання;
 
   1) рік, місяць, число і місце судового засідання;
 
27. 2) найменування суду, який розглядає справу, прізвище та ініціали судді, секретаря судового засідання;
 
   2) найменування суду, який розглядає справу, прізвище та ініціали судді, секретаря судового засідання;
 
28. 3) справа, що розглядається, імена (найменування) сторін та інших учасників справи;
 
   3) справа, що розглядається, імена (найменування) сторін та інших учасників справи;
 
29. 4) порядковий номер вчинення процесуальної дії;
 
   4) порядковий номер вчинення процесуальної дії;
 
30. 5) назва процесуальної дії;
 
   5) назва процесуальної дії;
 
31. 6) час вчинення процесуальної дії;
 
   6) час вчинення процесуальної дії;
 
32. 7) ухвали суду, постановлені в судовому засіданні, не виходячи до нарадчої кімнати;
 
-7- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину другу статті 249 доповнити пунктами 7, 8 наступного змісту:
"7) зроблені учасниками справи заяви, клопотання та ставлення до них інших учасників процесу;
8) інші обставини, необхідні для правильного розуміння ходу судового засідання;"
у зв'язку із чим пункти 7, 8 вважати пунктами 9, 10.
 
Відхилено   7) ухвали суду, постановлені в судовому засіданні, не виходячи до нарадчої кімнати;
 
33. 8) інші відомості, визначені цим Кодексом.
 
   8) інші відомості, визначені цим Кодексом.
 
34. 3. Протокол судового засідання ведеться секретарем судового засідання та підписується ним невідкладно, але не пізніше наступного дня після судового засідання і приєднується до справи.
 
-8- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Доповнити новою ст. 249: «Стаття 249-1. Стенограма судового засідання
1. По завершенню судового засідання аудітехнічний запис судового засідання за клопотанням учасників судового розгляду може бути роздруковано. Роздрукований аудітехнічниц запис вважається стенограмою судового засідання.
Стенограма має повністю відображати хід обговорень, всіх процесуальних дій та прийнятих рішень.
2. Стенограма засідань суду розміщується в Єдиній судовій інформаційній телекомунікаційній системі та перебуває у вільному доступі.».
 
Відхилено   3. Протокол судового засідання ведеться секретарем судового засідання та підписується ним невідкладно, але не пізніше наступного дня після судового засідання і приєднується до справи.
 
35. Стаття 250. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, протоколу судового засідання та їх розгляд
 
   Стаття 250. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, протоколу судового засідання та їх розгляд
 
36. 1. Учасники справи мають право ознайомитися із технічним записом судового засідання, протоколом судового засідання та протягом п'яти днів з дня проголошення рішення у справі подати до суду письмові зауваження щодо неповноти або неправильності їх запису.
 
-9- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
У. ч. 1 після слів «засідання» додати «стенограмою».
 
Відхилено   1. Учасники справи мають право ознайомитися із технічним записом судового засідання, протоколом судового засідання та протягом п'яти днів з дня проголошення рішення у справі подати до суду письмові зауваження щодо неповноти або неправильності їх запису.
 
37. 2. Головуючий розглядає зауваження щодо технічного запису судового засідання та протоколу судового засідання, про що постановляє відповідну ухвалу.
 
-10- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
У. ч. 2 після слів «засідання» додати «стенограмою».
 
Відхилено   2. Головуючий розглядає зауваження щодо технічного запису судового засідання та протоколу судового засідання, про що постановляє відповідну ухвалу.
 
38. 3. У разі пропуску строку подання зауважень і відсутності підстав для його поновлення головуючий залишає їх без розгляду.
 
   3. У разі пропуску строку подання зауважень і відсутності підстав для його поновлення головуючий залишає їх без розгляду.
 
39. 4. Зауваження щодо технічного запису судового засідання чи протоколу судового засідання повинні бути розглянуті не пізніше п'яти днів з дня їх подання.
 
   4. Зауваження щодо технічного запису судового засідання чи протоколу судового засідання повинні бути розглянуті не пізніше п'яти днів з дня їх подання.
 
40. Стаття 251. Порядок складання та оформлення протоколів про окремі процесуальні дії
 
   Стаття 251. Порядок складання та оформлення протоколів про окремі процесуальні дії
 
41. 1. Під час вчинення окремої процесуальної дії поза судовим засіданням складається протокол. При його складанні можуть застосовуватися технічні засоби.
 
   1. Під час вчинення окремої процесуальної дії поза судовим засіданням складається протокол. При його складанні можуть застосовуватися технічні засоби.
 
42. 2. У протоколі вчинення окремої процесуальної дії зазначаються такі відомості:
 
   2. У протоколі вчинення окремої процесуальної дії зазначаються такі відомості:
 
43. 1) рік, місяць, число і місце вчинення процесуальної дії;
 
   1) рік, місяць, число і місце вчинення процесуальної дії;
 
44. 2) час початку вчинення процесуальної дії;
 
   2) час початку вчинення процесуальної дії;
 
45. 3) найменування суду, який розглядає справу, прізвище та ініціали судді, секретаря судового засідання;
 
   3) найменування суду, який розглядає справу, прізвище та ініціали судді, секретаря судового засідання;
 
46. 4) справа, що розглядається, імена (найменування) учасників справи;
 
   4) справа, що розглядається, імена (найменування) учасників справи;
 
47. 5) відомості про явку учасників справи, експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків;
 
   5) відомості про явку учасників справи, експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків;
 
48. 6) відомості про роз'яснення сторонам та іншим учасникам справи, їх процесуальних прав та обов'язків;
 
   6) відомості про роз'яснення сторонам та іншим учасникам справи, їх процесуальних прав та обов'язків;
 
49. 7) усі розпорядження головуючого та постановлені ухвали;
 
-11- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 251:
пункт 7 частини другої доповнити словами "дані про застосування технічних засобів фіксування судового процесу;
 
Враховано   7) усі розпорядження головуючого та постановлені ухвали, дані про застосування технічних засобів фіксування судового процесу;
 
50. 8) заяви і клопотання сторін та інших учасників справи;
 
   8) заяви і клопотання сторін та інших учасників справи;
 
51. 9) основний зміст пояснень сторін, третіх осіб, їх представників та інших учасників справи, а також показання свідків, усне роз'яснення експертами своїх висновків і відповідей на поставлені їм додаткові питання; консультацій та висновків спеціалістів;
 
   9) основний зміст пояснень сторін, третіх осіб, їх представників та інших учасників справи, а також показання свідків, усне роз'яснення експертами своїх висновків і відповідей на поставлені їм додаткові питання; консультацій та висновків спеціалістів;
 
52. 10) докази, а в разі якщо докази не додаються до справи, -номер, дата та зміст письмових доказів, опис доказів;
 
   10) докази, а в разі якщо докази не додаються до справи, -номер, дата та зміст письмових доказів, опис доказів;
 
53. 11) час закінчення вчинення процесуальної дії;
 
   11) час закінчення вчинення процесуальної дії;
 
54. 12) інші відомості, визначені цим Кодексом.
 
   12) інші відомості, визначені цим Кодексом.
 
55. 3. Протокол повинен бути оформлений не пізніше наступного дня після вчинення окремої процесуальної дії.
 
   3. Протокол повинен бути оформлений не пізніше наступного дня після вчинення окремої процесуальної дії.
 
56. 4. Протокол приєднується до справи.
 
-12- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 251:
частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Протокол підписується головуючим та секретарем судового засідання, приєднується до справи і зберігається в установленому порядку разом з її матеріалами";
 
Враховано   4. Протокол підписується головуючим та секретарем судового засідання, приєднується до справи і зберігається в установленому порядку разом з її матеріалами.
5. Письмові зауваження з приводу неповноти або неправильності протоколу вчинення окремої процесуальної дії подаються до суду протягом п'яти днів з дня його підписання та розглядаються судом в порядку, встановленому у статті 250 цього Кодексу.
 
    -13- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 251:
доповнити статтю новою частиною такого змісту:
"5. Письмові зауваження з приводу неповноти або неправильності протоколу вчинення окремої процесуальної дії подаються до суду протягом п'яти днів з дня його підписання та розглядаються судом в порядку, встановленому у статті 250 цього Кодексу";
 
Враховано    
57. Глава 8. Зупинення і закриття провадження у справі.
 
   Глава 8. Зупинення і закриття провадження у справі.
 
58. Залишення позову без розгляду
 
   Залишення позову без розгляду
 
59. Стаття 252. Обов'язок суду зупинити провадження у справі
 
   Стаття 252. Обов'язок суду зупинити провадження у справі
 
60. 1. Суд зобов'язаний зупинити провадження у справі у разі:
 
   1. Суд зобов'язаний зупинити провадження у справі у разі:
 
61. 1) смерті або оголошення фізичної особи померлою, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво;
 
-14- Яніцький В.П.
У пункту 1 частини першої статті 252 після слів «фізичної особи» доповнити словами «ліквідації юридичної особи,».
 
Відхилено   1) смерті або оголошення фізичної особи померлою, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво;
 
62. 2) перебування сторони або третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, у складі Збройних Сил України або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан;
 
-15- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині першій статті 252:
пункт 2 доповнити словами "або залучені до проведення антитерористичної операції";
 
Враховано   2) перебування сторони або третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, у складі Збройних Сил України або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан або залучені до проведення антитерористичної операції;
 
    -16- Ківалов С.В.
у пункті 2 частини першої статті 252 після слів «що переведені на воєнний стан» доповнити словами « або залучені до проведення антитерористичної операції»;
 
Враховано    
63. 3) призначення або заміни законного представника у випадках, передбачених статтею 64 цього Кодексу;
 
   3) призначення або заміни законного представника у випадках, передбачених статтею 64 цього Кодексу;
 
64. 4) надання сторонам у справі про розірвання шлюбу строку для примирення.
 
   4) надання сторонам у справі про розірвання шлюбу строку для примирення.
 
65. 5) прийняття рішення про врегулювання спору за участі судді.
 
-17- Геращенко А.Ю.
Додати п. 6 ч. 1 ст. 252 у редакції останнього стовпчику:
«6) злиття, приєднання, поділу, перетворення юридичної особи, яка була стороною у справі;»
 
Відхилено   5) прийняття рішення про врегулювання спору за участі судді
6) об'єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, – до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об'єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.
 
    -18- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині першій статті 252:
доповнити частину новим пунктом такого змісту:
"6) об'єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, – до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об'єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду";
 
Враховано    
    -19- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
Частину 1 статті 252 доповнити пунктом 6: «Передачі вирішення питання відводу іншому судді або судді іншого суду.»
 
Відхилено    
    -20- Яценко А.В.
пункт 5) частини першої статті 252 виключити;
 
Відхилено    
    -21- Ківалов С.В.
частину першу статті 252 доповнити новим пунктом такого змісту:
«6) надходження спільної письмової заяви сторін про зупинення провадження у справі з метою надання часу для примирення»;.
 
Відхилено    
    -22- Шкрум А.І.
Частину 1 статті 252 доповнити новим пунктом такого змісту: «6) надходження спільної письмової заяви сторін про зупинення провадження у справі з метою надання часу для примирення.»
 
Відхилено    
    -23- Шкрум А.І.
Пункт 5 частини 1 статті 254 викласти в такій редакції: «5) пунктом 6 частини першої статті 252 цього Кодексу – на час, необхідний для примирення, але не більше ніж на два місяця;», у зв’язку з чим змінити нумерацію пунктів частини статті відповідно;
 
Відхилено    
66. 2. З питань, зазначених у цій статті, суд постановляє ухвалу.
 
   2. З питань, зазначених у цій статті, суд постановляє ухвалу.
 
67. Стаття 253. Право суду зупинити провадження у справі
 
   Стаття 253. Право суду зупинити провадження у справі
 
68. 1. Суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках:
 
   1. Суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках:
 
69. 1) перебування учасника справи на альтернативній (невійськовій) службі не за місцем проживання або на строковій військовій службі;
 
   1) перебування учасника справи на альтернативній (невійськовій) службі не за місцем проживання або на строковій військовій службі;
 
70. 2) захворювання учасника справи, підтвердженого медичною довідкою, що виключає можливість явки до суду протягом тривалого часу;
 
   2) захворювання учасника справи, підтвердженого медичною довідкою, що виключає можливість явки до суду протягом тривалого часу;
 
71. 3) перебування учасника справи у довгостроковому службовому відрядженні;
 
   3) перебування учасника справи у довгостроковому службовому відрядженні;
 
72. 4) розшуку відповідача в разі неможливості розгляду справи за його відсутності;
 
   4) розшуку відповідача в разі неможливості розгляду справи за його відсутності;
 
73. 5) призначення судом експертизи;
 
   5) призначення судом експертизи;
 
74. 6) направлення судового доручення щодо збирання доказів у порядку, встановленому статтею 88 цього Кодексу;
 
   6) направлення судового доручення щодо збирання доказів у порядку, встановленому статтею 88 цього Кодексу;
 
75. 7) надходження заяви про відвід;
 
-24- Ківалов С.В.
пункт 7 частини першої статті 253 – видалити;
у зв’язку з чим пункти 6-11 вважати відповідно пунктами 6-10
 
Відхилено   7) надходження заяви про відвід;
 
76. 8) звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги, вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави;
 
   8) звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги, вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави;
 
77. 9) прийняття ухвали про тимчасове вилучення доказів державним виконавцем для дослідження судом;
 
-25- Сажко С.М.
Пункт 9 частини 1 статті 253 пункту 2 законопроекту виключити
 
Відхилено   9) прийняття ухвали про тимчасове вилучення доказів державним виконавцем для дослідження судом;
 
78. 10) перегляду судового рішення у подібних правовідносинах (у іншій справі) у касаційному порядку палатою, об'єднаною палатою, Великою Палатою Верховного Суду;
 
-26- Довбенко М.В.
Пункт 10 частини 1 статті 253 після слів «у касаційному порядку» доповнити новими словами «, що прийнято до розгляду».
 
Відхилено   10) перегляду судового рішення у подібних правовідносинах (у іншій справі) у касаційному порядку палатою, об'єднаною палатою, Великою Палатою Верховного Суду;
 
    -27- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 253:
у пункті 10 частини першої слова «об’єднаною палатою» виключити;
 
Відхилено    
79. 11) якщо суд доходить висновку про неможливість розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства. Суд не може посилатися на неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.
 
-28- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Статтю 253 після частини першої доповнити новою частиною другою такого змісту:
«2. Не допускається зупинення провадження у справі про стягнення аліментів з підстави наявності спору про батьківство (материнство), визначення місця проживання дитини, про участь одного з батьків або родичів у вихованні дитини, спілкуванні з дитиною».
У зв’язку з цим частину другу та третю вважати відповідно частиною третьою та четвертою;
 
Відхилено   2. Не допускається зупинення провадження у справі про стягнення аліментів з підстави наявності спору про батьківство (материнство), визначення місця проживання дитини, про участь одного з батьків або родичів у вихованні дитини, спілкуванні з дитиною.
 
    -29- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 253:
пункт 11 частини першої виключити;
 
Враховано    
    -30- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 253:
після частини першої доповнити статтю новою частиною такого змісту:
"2. Не допускається зупинення провадження у справі про стягнення аліментів з підстави наявності спору про батьківство (материнство), визначення місця проживання дитини, про участь одного з батьків або родичів у вихованні дитини, спілкуванні з дитиною".
У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;
 
Враховано    
80. 2. Суд не зупиняє провадження у випадках, встановлених пунктами 1 - 3 частини першої цієї статті, якщо відсутня сторона веде справу через свого представника.
 
   3. Суд не зупиняє провадження у випадках, встановлених пунктами 1 - 3 частини першої цієї статті, якщо відсутня сторона веде справу через свого представника.
 
81. 3. З питань, зазначених у цій статті, суд постановляє ухвалу.
 
   4. З питань, зазначених у цій статті, суд постановляє ухвалу.
 
82. Стаття 254. Строки, на які зупиняється провадження у справі
 
   Стаття 254. Строки, на які зупиняється провадження у справі
 
83. 1. Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених:
 
   1. Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених:
 
84. 1) пунктами 1, 3 частини першої статті 252 цього Кодексу - до залучення до участі у справі правонаступника чи законного представника;
 
   1) пунктами 1, 3 частини першої статті 252 цього Кодексу - до залучення до участі у справі правонаступника чи законного представника;
 
85. 2) пунктом 2 частини першої статті 252 цього Кодексу - до припинення перебування сторони або третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, у складі Збройних Сил України або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан;
 
-31- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині першій статті 254:
пункт 2 доповнити словами "або залучені до проведення антитерористичної операції";
 
Враховано   2) пунктом 2 частини першої статті 252 цього Кодексу – до припинення перебування сторони або третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, у складі Збройних Сил України або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан або залучені до проведення антитерористичної операції;
 
    -32- Ківалов С.В.
в частині першій статті 254:
у пункті 2 після слів «що переведені на воєнний стан» доповнити словами « або залучені до проведення антитерористичної операції»;
 
Враховано    
86. 3) пунктом 4 частини першої статті 252 цього Кодексу - до закінчення строку для примирення, визначеного судом;
 
   3) пунктом 4 частини першої статті 252 цього Кодексу - до закінчення строку для примирення, визначеного судом;
 
87. 4) пунктом 5 частини першої статті 252 цього Кодексу - до припинення врегулювання спору за участі судді;
 
-33- Яценко А.В.
пункт 4) частини першої статті 254 виключити;
 
Відхилено   4) пунктом 5 частини першої статті 252 цього Кодексу - до припинення врегулювання спору за участі судді;
5) пунктом 6 частини першої статті 252 цього Кодексу – до набрання законної сили судовим рішенням, від якого залежить вирішення справи;
 
    -34- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині першій статті 254:
доповнити частину після пункту 4 новим пунктом такого змісту:
"5) пунктом 6 частини першої статті 252 цього Кодексу – до набрання законної сили судовим рішенням, від якого залежить вирішення справи".
У в’язку з цим пункти 5 – 14 вважати відповідно пунктами 6 – 15.
 
Враховано    
    -35- Ківалов С.В.
Частину першу статті 254 доповнити новим пунктом 5 такого змісту:
«5) пунктом 6 частини першої статті 252 цього Кодексу – на час, необхідний для примирення, але не більше ніж на два місяця»;
У зв’язку з чим, пункти 5-14 вважати відповідно пунктами 6-15
 
Відхилено    
88. 5) пунктами 1 та 3 частини першої статті 253 цього Кодексу - до припинення перебування на альтернативній (невійськовій) службі не за місцем проживання або на строковій військовій службі; у службовому відрядженні;
 
   6) пунктами 1 та 3 частини першої статті 253 цього Кодексу – до припинення перебування на альтернативній (невійськовій) службі не за місцем проживання або на строковій військовій службі; у службовому відрядженні;
 
89. 6) пунктом 2 частини першої статті 253 цього Кодексу - на час хвороби сторони;
 
   7) пунктом 2 частини першої статті 253 цього Кодексу – на час хвороби сторони;
 
90. 7) пунктом 4 частини першої статті 253 цього Кодексу - до розшуку відповідача;
 
   8) пунктом 4 частини першої статті 253 цього Кодексу – до розшуку відповідача;
 
91. 8) пунктом 5 частини першої статті 253 цього Кодексу - на час проведення експертизи;
 
   9) пунктом 5 частини першої статті 253 цього Кодексу – на час проведення експертизи;
 
92. 9) пунктом 6 частини першої статті 253 цього Кодексу - до надходження відповіді від суду на доручення щодо збирання доказів;
 
   10) пунктом 6 частини першої статті 253 цього Кодексу – до надходження відповіді від суду на доручення щодо збирання доказів;
 
93. 10) пунктом 7 частини першої статті 253 цього Кодексу - до вирішення питання про відвід;
 
-36- Ківалов С.В.
в частині першій статті 254:
пункт 10 – видалити;
у зв’язку з чим пункти 9-14 вважати відповідно пунктами 9-13
 
Відхилено   11) пунктом 7 частини першої статті 253 цього Кодексу – до вирішення питання про відвід;
 
94. 11) пунктом 8 частини першої статті 253 цього Кодексу - до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги, вручення виклику до суду чи інших документів;
 
   12) пунктом 8 частини першої статті 253 цього Кодексу – до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги, вручення виклику до суду чи інших документів;
 
95. 12) пунктом 9 частини першої статті 253 цього Кодексу - до закінчення виконавчого провадження з вилучення доказів для дослідження судом;
 
   13) пунктом 9 частини першої статті 253 цього Кодексу – до закінчення виконавчого провадження з вилучення доказів для дослідження судом;
 
96. 13) пунктом 10 частини першої статті 253 цього Кодексу - до закінчення перегляду в касаційному порядку;
 
   14) пунктом 10 частини першої статті 253 цього Кодексу – до закінчення перегляду в касаційному порядку.
 
97. 14) пунктом 11 частини першої статті 253 цього Кодексу - до набрання законної сили судовим рішенням, від якого залежить вирішення справи.
 
-37- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині першій статті 254:
пункт 15 виключити;
 
Враховано      
98. Стаття 255. Поновлення провадження у справі
 
   Стаття 255. Поновлення провадження у справі
 
99. 1. Провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.
 
   1. Провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.
 
100. 2. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується.
 
   2. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується.
 
101. 3. Провадження у справі продовжується зі стадії, на якій його було зупинено.
 
   3. Провадження у справі продовжується зі стадії, на якій його було зупинено.
 
102. Стаття 256. Підстави закриття провадження у справі
 
   Стаття 256. Підстави закриття провадження у справі
 
103. 1. Суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо:
 
   1. Суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо:
 
104. 1) справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства;
 
   1) справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства;
 
105. 2) відсутній предмет спору;
 
-38- Голуб В.В.
Пункт 2 частини 1 статті 256 проекту Цивільного процесуального кодексу України викласти в наступній редакції:
«1. Суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо:

2) у разі встановлення судом відсутності спору між сторонами;
…;»
 
Відхилено   2) відсутній предмет спору;
 
106. 3) набрали законної сили рішення суду або ухвала суду про закриття провадження у справі, ухвалені або постановлені з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, або є судовий наказ, що набрав законної сили за тими самими вимогами;
 
   3) набрали законної сили рішення суду або ухвала суду про закриття провадження у справі, ухвалені або постановлені з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, або є судовий наказ, що набрав законної сили за тими самими вимогами;
 
107. 4) позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом;
 
   4) позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом;
 
108. 5) сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом;
 
   5) сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом;
 
109. 6) суд встановить обставини, які є підставою для відмови у відкритті провадження у справі відповідно до пунктів 4, 5 частини першої статті 187 цього Кодексу;
 
-39- Сольвар Р.М.
У пункті 6 частини 1 статті 256 Цивільного Процесуального Кодексу України (в редакції законопроекту) слова «прийняте в межах компетенції» доцільно виключити.
 
Відхилено   6) суд встановить обставини, які є підставою для відмови у відкритті провадження у справі відповідно до пунктів 4, 5 частини першої статті 187 цього Кодексу;
 
110. 7) настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено юридичну особу, які були однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва;
 
   7) настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено юридичну особу, які були однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва;
 
111. 8) після відкриття провадження у справі між сторонами укладено угоду про передачу спору на вирішення до третейського суду, якщо тільки суд не визнає, що така угода є недійсною, втратила чинність або не може бути виконана.
 
-40- Сольвар Р.М.
Частину 1 статті 256 Цивільного Процесуального Кодексу України (в редакції законопроекту) доповнити новим пунктом такого змісту:
«наявність рішення міжнародного комерційного арбітражу щодо спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, за винятком випадків, коли компетентний суд відмовив у визнанні та наданні дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу або рішення міжнародного комерційного арбітражу скасоване компетентним судом і розгляд справи в тому ж міжнародному комерційному арбітражі виявився неможливим»
 
Відхилено   8) після відкриття провадження у справі між сторонами укладено угоду про передачу спору на вирішення до третейського суду, якщо тільки суд не визнає, що така угода є недійсною, втратила чинність або не може бути виконана.
 
    -41- Сольвар Р.М.
Частину 1 статті 256 Цивільного Процесуального Кодексу України (в редакції законопроекту) доповнити новим пунктом такого змісту:
«між сторонами укладено угоду про передачу спору на вирішення до міжнародного комерційного арбітражу.»
 
Відхилено    
112. 2. Про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.
 
   2. Про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.
 
113. 3. Ухвала суду про закриття провадження у справі може бути оскаржена.
 
   3. Ухвала суду про закриття провадження у справі може бути оскаржена.
 
114. Стаття 257. Наслідки закриття провадження у справі
 
   Стаття 257. Наслідки закриття провадження у справі
 
115. 1. Якщо провадження у справі закривається з підстав, визначених пунктом 1 частини першої статті 256 цього Кодексу, суд повинен повідомити заявникові, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд таких справ.
 
   1. Якщо провадження у справі закривається з підстав, визначених пунктом 1 частини першої статті 256 цього Кодексу, суд повинен повідомити заявникові, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд таких справ.
 
116. 2. У разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається. Наявність ухвали про закриття провадження у зв'язку з прийняттям відмови позивача від позову не позбавляє відповідача в цій справі права на звернення до суду за вирішенням цього спору.
 
   2. У разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається. Наявність ухвали про закриття провадження у зв'язку з прийняттям відмови позивача від позову не позбавляє відповідача в цій справі права на звернення до суду за вирішенням цього спору.
 
117. Стаття 258. Залишення позову без розгляду
 
   Стаття 258. Залишення позову без розгляду
 
118. 1. Суд постановляє ухвалу про залишення позову без розгляду, якщо:
 
   1. Суд постановляє ухвалу про залишення позову без розгляду, якщо:
 
119. 1) позов подано особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності;
 
   1) позов подано особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності;
 
120. 2) позовну заяву від імені заінтересованої особи подано особою, яка не має повноважень на ведення справи;
 
   2) позовну заяву від імені заінтересованої особи подано особою, яка не має повноважень на ведення справи;
 
121. 3) належним чином повідомлений позивач повторно не з'явився в судове засідання або не повідомив про причини неявки, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез'явлення не перешкоджає розгляду справи;
 
   3) належним чином повідомлений позивач повторно не з'явився в судове засідання або не повідомив про причини неявки, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез'явлення не перешкоджає розгляду справи;
 
122. 4) у провадженні цього чи іншого суду є справа із спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;
 
   4) у провадженні цього чи іншого суду є справа із спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;
 
123. 5) позивач до початку розгляду справи по суті подав заяву про залишення позову без розгляду;
 
-42- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 5 частини першої статті 258 викласти у наступній редакції:
«5) позивач подав заяву про залишення позовної заяви без розгляду;»
 
Відхилено   5) позивач до початку розгляду справи по суті подав заяву про залишення позову без розгляду;
 
124. 6) між сторонами укладено угоду про передачу спору на вирішення до третейського суду, і від відповідача не пізніше початку розгляду справи по суті, але до подання ним першої заяви щодо суті спору, надійшли заперечення проти вирішення спору в суді, якщо тільки суд не визнає, що така угода є недійсною, втратила чинність або не може бути виконана;
 
   6) між сторонами укладено угоду про передачу спору на вирішення до третейського суду, і від відповідача не пізніше початку розгляду справи по суті, але до подання ним першої заяви щодо суті спору, надійшли заперечення проти вирішення спору в суді, якщо тільки суд не визнає, що така угода є недійсною, втратила чинність або не може бути виконана;
 
125. 7) дієздатна особа, в інтересах якої у встановлених законом випадках відкрито провадження у справі за заявою іншої особи, не підтримує заявлених вимог і від неї надійшла відповідна заява;
 
   7) дієздатна особа, в інтересах якої у встановлених законом випадках відкрито провадження у справі за заявою іншої особи, не підтримує заявлених вимог і від неї надійшла відповідна заява;
 
126. 8) провадження у справі відкрито за заявою, поданою без додержання вимог, викладених у статтях 176 і 178 цього Кодексу, та не було сплачено судовий збір і позивач не усунув цих недоліків у встановлений судом строк;
 
   8) провадження у справі відкрито за заявою, поданою без додержання вимог, викладених у статтях 176 і 178 цього Кодексу, та не було сплачено судовий збір і позивач не усунув цих недоліків у встановлений судом строк;
 
127. 9) позивач без поважних причин не подав витребувані судом докази, необхідні для вирішення спору;
 
-43- Шпенов Д.Ю.
пункт 9 частини 1 статті 258 виключити.
 
Відхилено   9) позивач без поважних причин не подав витребувані судом докази, необхідні для вирішення спору;
 
128. 10) позивач у визначений судом строк не вніс кошти для забезпечення судових витрат відповідача і відповідач подав заяву про залишення позову без розгляду;
 
-44- Шпенов Д.Ю.
пункт 10 частини 1 статті 258 виключити.
 
Відхилено   10) позивач у визначений судом строк не вніс кошти для забезпечення судових витрат відповідача і відповідач подав заяву про залишення позову без розгляду;
 
    -45- Ківалов С.В.
пункт 10 частини першої статті 258 – видалити;
у зв’язку з чим пункти 9-12 вважати відповідно пунктами 9-11
 
Відхилено    
129. 11) після відкриття провадження судом встановлено, що позивачем подано до цього ж суду інший позов (позови) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з однакових підстав і щодо такого позову (позовів) на час вирішення питання про відкриття провадження у справі, що розглядається, не постановлена ухвала про відкриття або відмову у відкритті провадження у справі, повернення позовної заяви або залишення позову без розгляду;
 
   11) після відкриття провадження судом встановлено, що позивачем подано до цього ж суду інший позов (позови) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з однакових підстав і щодо такого позову (позовів) на час вирішення питання про відкриття провадження у справі, що розглядається, не постановлена ухвала про відкриття або відмову у відкритті провадження у справі, повернення позовної заяви або залишення позову без розгляду;
 
130. 12) між сторонами укладено угоду про передачу спору на вирішення суду іншої держави, якщо право укласти таку угоду передбачене законом або міжнародним договором України, за винятком випадків, якщо суд визнає, що така угода суперечить закону або міжнародному договору України, є недійсною, втратила чинність або не може бути виконана.
 
   12) між сторонами укладено угоду про передачу спору на вирішення суду іншої держави, якщо право укласти таку угоду передбачене законом або міжнародним договором України, за винятком випадків, якщо суд визнає, що така угода суперечить закону або міжнародному договору України, є недійсною, втратила чинність або не може бути виконана.
 
131. 2. Особа, позов якої залишено без розгляду, після усунення умов, що були підставою для залишення заяви без розгляду, має право звернутися до суду повторно.
 
   2. Особа, позов якої залишено без розгляду, після усунення умов, що були підставою для залишення заяви без розгляду, має право звернутися до суду повторно.
 
132. 3. В ухвалі про залишення позову без розгляду можуть бути вирішені питання про розподіл між сторонами судових витрат, про повернення судового збору з бюджету.
 
   3. В ухвалі про залишення позову без розгляду можуть бути вирішені питання про розподіл між сторонами судових витрат, про повернення судового збору з бюджету.
 
133. Глава 9. Судові рішення
 
   Глава 9. Судові рішення
 
134. Стаття 259. Види судових рішень
 
   Стаття 259. Види судових рішень
 
135. 1. Судовими рішеннями є:
 
   1. Судовими рішеннями є:
 
136. 1) ухвали;
 
   1) ухвали;
 
137. 2) рішення;
 
   2) рішення;
 
138. 3) постанови;
 
   3) постанови;
 
139. 4) судові накази.
 
   4) судові накази.
 
140. 2. Процедурні питання, пов'язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал.
 
   2. Процедурні питання, пов'язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал.
 
141. 3. Розгляд справи по суті судом першої інстанції закінчується ухваленням рішення суду.
 
   3. Розгляд справи по суті судом першої інстанції закінчується ухваленням рішення суду.
 
142. 4. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку закінчується прийняттям постанови.
 
   4. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку закінчується прийняттям постанови.
 
143. 5. У випадках, передбачених цим Кодексом судовий розгляд закінчується постановленням ухвали чи видачею судового наказу.
 
   5. У випадках, передбачених цим Кодексом судовий розгляд закінчується постановленням ухвали чи видачею судового наказу.
 
144. Стаття 260. Порядок ухвалення судових рішень
 
   Стаття 260. Порядок ухвалення судових рішень
 
145. 1. Суди ухвалюють рішення, постанови іменем України негайно після закінчення судового розгляду.
 
   1. Суди ухвалюють рішення, постанови іменем України негайно після закінчення судового розгляду.
 
146. 2. Рішення та постанови приймаються, складаються і підписуються в нарадчій кімнаті складом суду, який розглянув справу.
 
   2. Рішення та постанови приймаються, складаються і підписуються в нарадчій кімнаті складом суду, який розглянув справу.
 
147. 3. Якщо в одному провадженні об'єднані кілька взаємопов'язаних самостійних вимог, суд може ухвалити по будь-якій вимозі часткове рішення та продовжити провадження в частині невирішених вимог. Якщо за вимогами, об'єднаними в одне провадження, відповідачем є одна особа, ухвалення часткового рішення не допускається у разі обґрунтованих заперечень з боку відповідача.
 
-46- Ківалов С.В.
абзац перший частини третьої статті 260 викласти у такій редакції:
«3. Якщо в одному провадженні об'єднані кілька взаємопов'язаних самостійних вимог, суд може у випадку визнання однієї з цих вимог відповідачем ухвалити по такій вимозі часткове рішення та продовжити провадження в частині невирішених вимог. Якщо за вимогами, об'єднаними в одне провадження, відповідачем є одна особа, ухвалення часткового рішення не допускається у разі обґрунтованих заперечень з боку відповідача. Також ухвалення часткового рішення не допускається у випадку участі у справі третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору»;
 
Відхилено   3. Якщо в одному провадженні об'єднані кілька взаємопов'язаних самостійних вимог, суд може ухвалити по будь-якій вимозі часткове рішення та продовжити провадження в частині невирішених вимог. Якщо за вимогами, об'єднаними в одне провадження, відповідачем є одна особа, ухвалення часткового рішення не допускається у разі обґрунтованих заперечень з боку відповідача.
 
148. Суд може вирішити питання розподілу судових витрат у додатковому рішенні після ухвалення рішення за результатами розгляду справи по суті.
 
   Суд може вирішити питання розподілу судових витрат у додатковому рішенні після ухвалення рішення за результатами розгляду справи по суті.
 
149. 4. Ухвали суду, які оформлюються окремим документом, постановляються в нарадчій кімнаті, інші ухвали суд може постановити, не виходячи до нарадчої кімнати.
 
   4. Ухвали суду, які оформлюються окремим документом, постановляються в нарадчій кімнаті, інші ухвали суд може постановити, не виходячи до нарадчої кімнати.
 
150. 5. Ухвали суду, постановлені окремим документом, підписуються суддею (суддями) і приєднуються до справи. Ухвали, постановлені судом, не виходячи до нарадчої кімнати, заносяться до протоколу судового засідання.
 
   5. Ухвали суду, постановлені окремим документом, підписуються суддею (суддями) і приєднуються до справи. Ухвали, постановлені судом, не виходячи до нарадчої кімнати, заносяться до протоколу судового засідання.
 
151. 6. У виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення суду може бути відкладено на строк не більше десяти, а якщо справа розглянута у порядку спрощеного провадження - п'яти днів з дня закінчення розгляду справи.
 
-47- Долженков О.В.
Абзац перший частини шостої статті 260 доповнити фразою «, однак суд повинен проголосити у тому самому засіданні, в якому закінчився розгляд справи, вступну та резолютивну частини рішення».
 
Відхилено   6. У виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення (постанови) суду може бути відкладено на строк не більш як десять днів, а якщо справа розглянута у порядку спрощеного провадження – п'ять днів з дня закінчення розгляду справи.
Складання повного тексту ухвали, залежно від складності справи, може бути відкладено на строк не більш як п'ять днів з дня оголошення вступної та резолютивної частини ухвали.
 
    -48- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину шосту статті 260 викласти у наступній редакції:
«6. Залежно від складності справи складання повного рішення суду може бути відкладено на строк не більше п’яти днів з дня оголошення його вступної та резолютивної частини.»
 
Відхилено    
    -49- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині шостій статті 260:
у першому реченні слова "рішення суду" замінити словами "рішення (постанови) суду"
 
Враховано    
    -50- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині шостій статті 260:
після речення першого доповнити новим речення такого змісту:
"Складання повного тексту ухвали, залежно від складності справи, може бути відкладено на строк не більш як п'ять днів з дня оголошення вступної та резолютивної частини ухвали";
 
Враховано    
152. Судове рішення, що містить вступну та резолютивну частини, має бути підписане всім складом суду і приєднане до справи.
 
   Судове рішення, що містить вступну та резолютивну частини, має бути підписане всім складом суду і приєднане до справи.
 
153. 7. Виправлення в рішеннях і ухвалах повинні бути застережені перед підписом судді.
 
   7. Виправлення в рішеннях і ухвалах повинні бути застережені перед підписом судді.
 
154. 8. Усі судові рішення викладаються письмово у паперовій та електронній формах.
 
   8. Усі судові рішення викладаються письмово у паперовій та електронній формах.
 
155. Судові рішення викладаються в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення відповідних форм процесуальних документів, передбачених Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему, і підписуються електронним цифровим підписом судді (в разі колегіального розгляду - електронними цифровими підписами всіх суддів, що входять до складу колегії).
 
   Судові рішення викладаються в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення відповідних форм процесуальних документів, передбачених Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему, і підписуються електронним цифровим підписом судді (в разі колегіального розгляду - електронними цифровими підписами всіх суддів, що входять до складу колегії).
 
156. Стаття 261. Зміст ухвали суду
 
   Стаття 261. Зміст ухвали суду
 
157. 1. Ухвала, що викладається окремим документом, складається з:
 
   1. Ухвала, що викладається окремим документом, складається з:
 
158. 1) вступної частини із зазначенням:
 
   1) вступної частини із зазначенням:
 
159. а) дати і місця її постановлення;
 
   а) дати і місця її постановлення;
 
160. б) найменування суду, прізвища та ініціалів судді (суддів);
 
   б) найменування суду, прізвища та ініціалів судді (суддів);
 
161. в) імен (найменувань) учасників справи;
 
   в) імен (найменувань) учасників справи;
 
162. 2) описової частини із зазначенням суті клопотання та імені (найменування) особи, що його заявила, чи іншого питання, що вирішується ухвалою;
 
   2) описової частини із зазначенням суті клопотання та імені (найменування) особи, що його заявила, чи іншого питання, що вирішується ухвалою;
 
163. 3) мотивувальної частини із зазначенням мотивів, з яких суд дійшов до висновків, і закону, яким керувався суд, постановляючи ухвалу;
 
   3) мотивувальної частини із зазначенням мотивів, з яких суд дійшов до висновків, і закону, яким керувався суд, постановляючи ухвалу;
 
164. 4) резолютивної частини із зазначенням:
 
   4) резолютивної частини із зазначенням:
 
165. а) висновків суду;
 
   а) висновків суду;
 
166. б) строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження.
 
   б) строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження.
 
167. 2. Ухвала, постановлена відповідно до статей 461, 480 та 488 цього Кодексу, також повинна відповідати вимогам, що містяться у зазначених статтях.
 
-51- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 261 доповнити частиною третьою наступного змісту:
«3. До ухвали можуть бути застосовані положення частини шостої статті 260 цього Кодексу.»
 
Відхилено   2. Ухвала, постановлена відповідно до статей 461, 480 та 488 цього Кодексу, також повинна відповідати вимогам, що містяться у зазначених статтях.
 
    -52- Довбенко М.В.
Статтю 261 доповнити новою частиною 3 наступного змісту: «Ухвала, яка постановляється судом не виходячи до нарадчої кімнати, повинна містити відомості, визначені пунктами 3, 4 частини першої цієї статті.».
 
Відхилено    
168. Стаття 262. Набрання ухвалою законної сили
 
-53- Ківалов С.В.
статтю 262 викласти у такій редакції:
«Стаття 262. Набрання ухвалою законної сили
1. Ухвали суду першої інстанції, які підлягають апеляційному оскарженню окремо від рішення суду, набирають законної сили в порядку, встановленому статтею 274 цього Кодексу для набрання законної сили судовим рішенням.
2. Ухвали суду першої інстанції, які не підлягають апеляційному оскарженню окремо від рішення суду, набирають законної сили негайно після їх проголошення.
3. У випадку їх негайного виконання, а також якщо відповідно до закону оскарження ухвали не перешкоджає її виконанню, ухвали можуть виконуватись до набрання ними законної сили»;
 
Відхилено   Стаття 262. Набрання ухвалою законної сили
 
169. 1. Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
 
   1. Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
 
170. 2. Ухвали, що постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).
 
   2. Ухвали, що постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).
 
171. Стаття 263. Окрема ухвала суду
 
   Стаття 263. Окрема ухвала суду
 
172. 1. Суд, виявивши при вирішенні спору порушення законодавства або недоліки в діяльності юридичної особи, державних чи інших органів, інших осіб, постановляє окрему ухвалу, незалежно від того, чи є вони учасниками судового процесу.
 
-54- Голуб В.В.
В частині 1 статті 263 проекту Цивільного процесуального кодексу України слова «…або недоліки…» - виключити.
 
Відхилено   1. Суд, виявивши при вирішенні спору порушення законодавства або недоліки в діяльності юридичної особи, державних чи інших органів, інших осіб, постановляє окрему ухвалу, незалежно від того, чи є вони учасниками судового процесу.
 
    -55- Журжій А.В.
у статті 263:
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"2. У разі необхідності суд може постановити окрему ухвалу про наявність підстав для розгляду питання щодо притягнення до відповідальності осіб, в діяльності яких виявлено порушення законодавства, якщо під час судового розгляду було виявлено порушення закону цими особами".
У зв'язку з цим частину другу-одинадцяту вважати частиною третьою-дванадцятою.
 
Відхилено    
173. 2. Суд може постановити окрему ухвалу у випадку зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов'язків, неналежного виконання професійних обов'язків (в тому числі, якщо підписана адвокатом чи прокурором позовна заява містить суттєві недоліки) або іншого порушення законодавства адвокатом або прокурором.
 
-56- Долженков О.В.
У частині другій статті 263 фрази «зловживання процесуальними правами,» та « (в тому числі, якщо підписана адвокатом чи прокурором позовна заява містить суттєві недоліки)» – виключити.
 
Відхилено   2. Суд може постановити окрему ухвалу у випадку зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов'язків, неналежного виконання професійних обов'язків (в тому числі, якщо підписана адвокатом чи прокурором позовна заява містить суттєві недоліки) або іншого порушення законодавства адвокатом або прокурором
 
    -57- Помазанов А.В.
У статті 263:
Частину другу викласти у наступній редакції: «Суд може постановити окрему ухвалу у випадку зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов'язків, неналежного виконання професійних обов'язків або іншого порушення законодавства адвокатом, прокурором, експертом, спеціалістом, перекладачем»;
 
Відхилено    
    -58- Сажко С.М.
В частині 2 статті 263 пункту 2 законопроекту слова « (в тому числі, якщо підписана адвокатом чи прокурором позовна заява містить суттєві недоліки) або іншого порушення законодавства» виключити
 
Відхилено    
    -59- Шпенов Д.Ю.
частину 2 статті 263 виключити.
 
Відхилено    
174. 3. Суд може постановити окрему ухвалу щодо державного виконавця, іншої посадової особи органу державної виконавчої служби, приватного виконавця та направити її органам, до повноважень яких входить притягнення вказаних осіб до дисциплінарної відповідальності, або органу досудового розслідування, якщо суд дійде висновку про наявність в діях (бездіяльності) таких осіб ознак кримінального правопорушення.
 
   3. Суд може постановити окрему ухвалу щодо державного виконавця, іншої посадової особи органу державної виконавчої служби, приватного виконавця та направити її органам, до повноважень яких входить притягнення вказаних осіб до дисциплінарної відповідальності, або органу досудового розслідування, якщо суд дійде висновку про наявність в діях (бездіяльності) таких осіб ознак кримінального правопорушення.
 
175. 4. Суд постановляє окрему ухвалу щодо свідка, експерта чи перекладача у разі виявлення під час розгляду справи відповідно неправдивих показань, неправдивого висновку експерта чи неправильного перекладу, підробки доказів та направляє її прокурору чи органу досудового розслідування.
 
   4. Суд постановляє окрему ухвалу щодо свідка, експерта чи перекладача у разі виявлення під час розгляду справи відповідно неправдивих показань, неправдивого висновку експерта чи неправильного перекладу, підробки доказів та направляє її прокурору чи органу досудового розслідування.
 
176. 5. В окремій ухвалі суд має зазначити закон чи інший нормативно-правовий акт (у тому числі його статтю, пункт тощо), вимоги яких порушено, і в чому саме полягає порушення.
 
   5. В окремій ухвалі суд має зазначити закон чи інший нормативно-правовий акт (у тому числі його статтю, пункт тощо), вимоги яких порушено, і в чому саме полягає порушення.
 
177. 6. Окрема ухвала надсилається відповідним юридичним та фізичним особам, державним та іншим органам, посадовим особам, які за своїми повноваженнями повинні усунути виявлені судом недоліки чи порушення чи запобігти їх повторенню. Окрема ухвала щодо прокурора або адвоката надсилається органу, до повноважень якого належить притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора або адвоката відповідно.
 
   6. Окрема ухвала надсилається відповідним юридичним та фізичним особам, державним та іншим органам, посадовим особам, які за своїми повноваженнями повинні усунути виявлені судом недоліки чи порушення чи запобігти їх повторенню. Окрема ухвала щодо прокурора або адвоката надсилається органу, до повноважень якого належить притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора або адвоката відповідно.
 
178. 7. З метою забезпечення виконання вказівок, що містяться в окремій ухвалі, суд встановлює у ній строк для надання відповіді в залежності від змісту вказівок та терміну, необхідного для їх виконання.
 
   7. З метою забезпечення виконання вказівок, що містяться в окремій ухвалі, суд встановлює у ній строк для надання відповіді в залежності від змісту вказівок та терміну, необхідного для їх виконання.
 
179. 8. Окрему ухвалу може бути постановлено судом першої інстанції, судами апеляційної чи касаційної інстанцій.
 
   8. Окрему ухвалу може бути постановлено судом першої інстанції, судами апеляційної чи касаційної інстанцій.
 
180. 9. Окрема ухвала може бути оскаржена особами, яких вона стосується. Окрема ухвала Верховного Суду оскарженню не підлягає.
 
   9. Окрема ухвала може бути оскаржена особами, яких вона стосується. Окрема ухвала Верховного Суду оскарженню не підлягає.
 
181. 10. Суд вищої інстанції може постановити окрему ухвалу в разі допущення судом нижчої інстанції порушення норм матеріального або процесуального права, незалежно від того, чи є такі порушення підставою для скасування або зміни судового рішення. Такі самі повноваження має Велика Палата Верховного Суду щодо питань передачі справ на розгляд Великої Палати Верховного Суду.
 
   10. Суд вищої інстанції може постановити окрему ухвалу в разі допущення судом нижчої інстанції порушення норм матеріального або процесуального права, незалежно від того, чи є такі порушення підставою для скасування або зміни судового рішення. Такі самі повноваження має Велика Палата Верховного Суду щодо питань передачі справ на розгляд Великої Палати Верховного Суду.
 
182. 11. Окрема ухвала стосовно порушення законодавства, яке містить ознаки кримінального правопорушення, надсилається прокурору або органу досудового розслідування, які повинні надати суду відповідь про вжиті ними заходи у визначений в окремій ухвалі строк. За відповідним клопотанням прокурора або органу досудового розслідування вказаний строк може бути продовжено.
 
   11. Окрема ухвала стосовно порушення законодавства, яке містить ознаки кримінального правопорушення, надсилається прокурору або органу досудового розслідування, які повинні надати суду відповідь про вжиті ними заходи у визначений в окремій ухвалі строк. За відповідним клопотанням прокурора або органу досудового розслідування вказаний строк може бути продовжено.
 
183. Стаття 264. Законність і обґрунтованість судового рішення
 
   Стаття 264. Законність і обґрунтованість судового рішення
 
184. 1. Судове рішення повинно бути законним і обґрунтованим.
 
-60- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 264:
у частині першій після слова «повинно» додати слова «ґрунтуватись на засадах верховенства права,»;
 
Відхилено   1. Судове рішення повинно бути законним і обґрунтованим.
 
185. 2. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права.
 
   2. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права.
 
186. 3. Судове рішення має відповідати завданню цивільного судочинства, визначеному цим Кодексом.
 
   3. Судове рішення має відповідати завданню цивільного судочинства, визначеному цим Кодексом.
 
187. 4. При виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.
 
-61- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину четверту статті 264 викласти у наступній редакції:
"4. При виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд застосовує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду."
 
Відхилено   4. При виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.
 
    -62- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 264:
у частині четвертій додати абзац такого змісту: «Суд з урахуванням конкретних обставин справи має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду, з одночасним обґрунтуванням відхилення такої правової позиції.»;
 
Відхилено    
188. 5. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.
 
   5. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.
 
189. 6. Якщо одна із сторін визнала пред'явлену до неї позовну вимогу під час судового розгляду повністю або частково, рішення щодо цієї сторони ухвалюється судом згідно з таким визнанням, якщо це не суперечить вимогам статті 207 цього Кодексу.
 
   6. Якщо одна із сторін визнала пред'явлену до неї позовну вимогу під час судового розгляду повністю або частково, рішення щодо цієї сторони ухвалюється судом згідно з таким визнанням, якщо це не суперечить вимогам статті 207 цього Кодексу.
 
190. Стаття 265. Питання, які вирішує суд під час ухвалення рішення суду
 
   Стаття 265. Питання, які вирішує суд під час ухвалення рішення суду
 
191. 1. Під час ухвалення рішення суд вирішує такі питання:
 
   1. Під час ухвалення рішення суд вирішує такі питання:
 
192. 1) чи мали місце обставини (факти), якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються;
 
   1) чи мали місце обставини (факти), якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються;
 
193. 2) чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження;
 
   2) чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження;
 
194. 3) які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин;
 
   3) які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин;
 
195. 4) яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин;
 
   4) яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин;
 
196. 5) чи слід позов задовольнити або в позові відмовити;
 
   5) чи слід позов задовольнити або в позові відмовити;
 
197. 6) як розподілити між сторонами судові витрати;
 
   6) як розподілити між сторонами судові витрати;
 
198. 7) чи є підстави допустити негайне виконання судового рішення;
 
   7) чи є підстави допустити негайне виконання судового рішення;
 
199. 8) чи є підстави для скасування заходів забезпечення позову.
 
   8) чи є підстави для скасування заходів забезпечення позову.
 
200. 2. При ухваленні рішення суд не може виходити за межі позовних вимог.
 
   2. При ухваленні рішення суд не може виходити за межі позовних вимог.
 
201. 3. Ухвалюючи рішення у справі, суд, за заявою позивача, поданою до закінчення підготовчого провадження, може визнати недійсним повністю чи у певній частині пов'язаний із предметом спору правочин, який суперечить закону, якщо позивач доведе, що він не міг включити відповідну вимогу до позовної заяви із незалежних від нього причин.
 
   3. Ухвалюючи рішення у справі, суд, за заявою позивача, поданою до закінчення підготовчого провадження, може визнати недійсним повністю чи у певній частині пов'язаний із предметом спору правочин, який суперечить закону, якщо позивач доведе, що він не міг включити відповідну вимогу до позовної заяви із незалежних від нього причин.
 
202. Стаття 266. Зміст рішення суду
 
   Стаття 266. Зміст рішення суду
 
203. 1. Рішення суду складається з вступної, описової, мотивувальної і резолютивної частин.
 
   1. Рішення суду складається з вступної, описової, мотивувальної і резолютивної частин.
 
204. 2. У вступній частині рішення зазначаються:
 
   2. У вступній частині рішення зазначаються:
 
205. 1) дата і місце його ухвалення;
 
   1) дата і місце його ухвалення;
 
206. 2) найменування суду;
 
   2) найменування суду;
 
207. 3) прізвище та ініціали судді або склад колегії суддів;
 
   3) прізвище та ініціали судді або склад колегії суддів;
 
208. 4) прізвище та ініціали секретаря судового засідання;
 
   4) прізвище та ініціали секретаря судового засідання;
 
209. 5) номер справи;
 
   5) номер справи;
 
210. 6) ім'я (найменування) сторін та інших учасників справи;
 
   6) ім'я (найменування) сторін та інших учасників справи;
 
211. 7) вимоги позивача;
 
   7) вимоги позивача;
 
212. 8) прізвища та ініціали представників учасників справи.
 
   8) прізвища та ініціали представників учасників справи.
 
213. 3. В описовій частині рішення зазначаються:
 
   3. В описовій частині рішення зазначаються:
 
214. 1) стислий виклад позиції позивача та заперечень відповідача;
 
   1) стислий виклад позиції позивача та заперечень відповідача;
 
215. 2) заяви, клопотання;
 
   2) заяви, клопотання;
 
216. 3) інші процесуальні дії у справі (забезпечення доказів, вжиття заходів забезпечення позову, зупинення і поновлення провадження тощо).
 
   3) інші процесуальні дії у справі (забезпечення доказів, вжиття заходів забезпечення позову, зупинення і поновлення провадження тощо).
 
217. 4. У мотивувальній частині рішення зазначаються:
 
   4. У мотивувальній частині рішення зазначаються:
 
218. 1) фактичні обставини, встановлені судом, та зміст спірних правовідносин, з посиланням на докази, на підставі яких встановлені відповідні обставини;
 
   1) фактичні обставини, встановлені судом, та зміст спірних правовідносин, з посиланням на докази, на підставі яких встановлені відповідні обставини;
 
219. 2) докази, відхилені судом, та мотиви їх відхилення;
 
   2) докази, відхилені судом, та мотиви їх відхилення;
 
220. 3) мотивована оцінка кожного аргументу, наведеного учасниками справи, щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення позову, крім випадку, якщо аргумент очевидно не відноситься до предмету спору, є явно необґрунтованим або неприйнятним з огляду на законодавство чи усталену судову практику;
 
-63- Довбенко М.В.
В пункті 3 частини 4 статті 266:
слово «очевидно» виключити;
 
Відхилено   3) мотивована оцінка кожного аргументу, наведеного учасниками справи, щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення позову, крім випадку, якщо аргумент очевидно не відноситься до предмету спору, є явно необґрунтованим або неприйнятним з огляду на законодавство чи усталену судову практику;
 
    -64- Довбенко М.В.
В пункті 3 частини 4 статті 266:
слова «, є явно необґрунтованим або неприйнятним з огляду на законодавство чи усталену судову практику» виключити.
 
Відхилено    
221. 4) чи були і ким порушені, не визнані або оспорені права, свободи чи інтереси, за захистом яких мало місце звернення до суду;
 
   4) чи були і ким порушені, не визнані або оспорені права, свободи чи інтереси, за захистом яких мало місце звернення до суду;
 
222. 5) норми права, які застосував суд, та мотиви їх застосування;
 
   5) норми права, які застосував суд, та мотиви їх застосування;
 
223. 6) норми права, на які посилалися сторони, які суд не застосував, та мотиви їх незастосування.
 
   6) норми права, на які посилалися сторони, які суд не застосував, та мотиви їх незастосування.
 
224. 5. У резолютивній частині рішення зазначаються:
 
   5. У резолютивній частині рішення зазначаються:
 
225. 1) висновок суду про задоволення позову чи про відмову в позові повністю або частково по кожній з заявлених вимог;
 
   1) висновок суду про задоволення позову чи про відмову в позові повністю або частково по кожній з заявлених вимог;
 
226. 2) розподіл судових витрат;
 
-65- Ківалов С.В.
у статті 266:
частину п’яту доповнити новим пунктом 2 такого змісту
«2) висновок суду по суті позовних вимог»;
у зв’язку з чим пункти 2-4 вважати пунктами 3-5 відповідно;
 
Відхилено   2) розподіл судових витрат;
 
227. 3) строк і порядок набрання рішенням суду законної сили та його оскарження;
 
   3) строк і порядок набрання рішенням суду законної сили та його оскарження;
 
228. 4) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків сторін (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України;
 
   4) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків сторін (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України;
 
229. 6. Висновок суду про задоволення позову чи про відмову в позові повністю або частково по кожній з заявлених вимог не може залежати від настання або ненастання якихось обставин (умовне рішення).
 
   6. Висновок суду про задоволення позову чи про відмову в позові повністю або частково по кожній з заявлених вимог не може залежати від настання або ненастання якихось обставин (умовне рішення).
 
230. 7. У разі необхідності, у резолютивній частині також вказується про:
 
   7. У разі необхідності, у резолютивній частині також вказується про:
 
231. 1) порядок і строк виконання рішення;
 
   1) порядок і строк виконання рішення;
 
232. 2) надання відстрочення або розстрочення виконання рішення;
 
   2) надання відстрочення або розстрочення виконання рішення;
 
233. 3) забезпечення виконання рішення;
 
   3) забезпечення виконання рішення;
 
234. 4) повернення судового збору;
 
   4) повернення судового збору;
 
235. 5) призначення судового засідання для вирішення питання про судові витрати, час і місце його проведення; строк для подання стороною, за клопотанням якої таке судове засідання проводиться, доказів щодо розміру, понесених нею судових витрат;
 
-66- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у пункті 5 частини сьомої статті 266 слова "час і місце" замінити словами "дата, час і місце";
 
Враховано   5) призначення судового засідання для вирішення питання про судові витрати, дата, час і місце його проведення; строк для подання стороною, за клопотанням якої таке судове засідання проводиться, доказів щодо розміру, понесених нею судових витрат;
 
236. 6) дата складення повного судового рішення.
 
   6) дата складення повного судового рішення.
 
237. 8. При розгляді первісного і зустрічного позовів та при розгляді позову третьої особи з самостійними вимогами у рішенні вказуються результати розгляду кожного з позовів.
 
   8. При розгляді первісного і зустрічного позовів та при розгляді позову третьої особи з самостійними вимогами у рішенні вказуються результати розгляду кожного з позовів.
 
238. 9. У спорі, що виник при укладанні або зміні договору, в резолютивній частині вказується рішення з кожної спірної умови договору, а у спорі про спонукання укласти договір - умови, на яких сторони зобов'язані укласти договір, з посиланням на поданий позивачем проект договору.
 
   9. У спорі, що виник при укладанні або зміні договору, в резолютивній частині вказується рішення з кожної спірної умови договору, а у спорі про спонукання укласти договір - умови, на яких сторони зобов'язані укласти договір, з посиланням на поданий позивачем проект договору.
 
239. 10. Суд, приймаючи рішення про стягнення боргу, на який нараховуються відсотки або пеня, може зазначити в рішенні про нарахування відповідних відсотків або пені до моменту виконання рішення з урахуванням приписів законодавства України, що регулюють таке нарахування.
 
-67- Алексєєв І.С.
частини десяту та одинадцяту статті 266 виключити.
 
Відхилено   10. Суд, приймаючи рішення про стягнення боргу, на який нараховуються відсотки або пеня, може зазначити в рішенні про нарахування відповідних відсотків або пені до моменту виконання рішення з урахуванням приписів законодавства України, що регулюють таке нарахування.
 
240. 11. Остаточна сума відсотків (пені) у такому випадку розраховується за правилами, визначеними у рішенні суду, органом (особою), яка здійснює примусове виконання рішення суду і відповідні дії (рішення) якої можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому розділом VІІ цього Кодексу.
 
   11. Остаточна сума відсотків (пені) у такому випадку розраховується за правилами, визначеними у рішенні суду, органом (особою), яка здійснює примусове виконання рішення суду і відповідні дії (рішення) якої можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому розділом VІІ цього Кодексу.
 
241. 12. У разі часткового задоволення первісного і зустрічного позовів про стягнення грошових сум суд проводить зустрічне зарахування таких сум та стягує різницю між ними на користь сторони, якій присуджено більшу грошову суму.
 
-68- Ківалов С.В.
у статті 266:
частину дванадцяту викласти у такій редакції:
«12. У разі часткового задоволення первісного і зустрічного позовів про стягнення грошових сум суд за заявою хоча б однієї з сторін проводить зустрічне зарахування таких сум та стягує різницю між ними на користь сторони, якій присуджено більшу грошову суму, крім випадків, коли зарахування зустрічних вимог заборонене законом»;
 
Відхилено   12. У разі часткового задоволення первісного і зустрічного позовів про стягнення грошових сум суд проводить зустрічне зарахування таких сум та стягує різницю між ними на користь сторони, якій присуджено більшу грошову суму.
 
242. 13. У разі визнання судом недійсним кредитного договору, в якому виконання зобов'язання позичальника забезпечено заставою майна, а також у разі визнання недійсним договору застави, яким забезпечується виконання позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором, суд накладає на таке майно арешт. Такий арешт може бути скасовано з підстав, передбачених законом.
 
-69- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
Частину 13 статті 266 виключити.
 
Відхилено   13. У разі визнання судом недійсним кредитного договору, в якому виконання зобов'язання позичальника забезпечено заставою майна, а також у разі визнання недійсним договору застави, яким забезпечується виконання позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором, суд накладає на таке майно арешт. Такий арешт може бути скасовано з підстав, передбачених законом.
 
243. Стаття 267. Рішення суду на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів
 
   Стаття 267. Рішення суду на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів
 
244. 1. Суд, ухвалюючи рішення на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів, повинен зазначити, в якій частині рішення стосується кожного з них, або зазначити, що обов'язок чи право стягнення є солідарним.
 
   1. Суд, ухвалюючи рішення на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів, повинен зазначити, в якій частині рішення стосується кожного з них, або зазначити, що обов'язок чи право стягнення є солідарним.
 
245. Стаття 268. Визначення порядку і строку виконання рішення суду, забезпечення його виконання
 
   Стаття 268. Визначення порядку і строку виконання рішення суду, забезпечення його виконання
 
246. 1. Суд, який ухвалив рішення, може визначити порядок його виконання, надати відстрочення або розстрочення виконання, вжити заходів для забезпечення його виконання, про що зазначає в рішенні.
 
   1. Суд, який ухвалив рішення, може визначити порядок його виконання, надати відстрочення або розстрочення виконання, вжити заходів для забезпечення його виконання, про що зазначає в рішенні.
 
247. 2. Забезпечення виконання рішення здійснюється в порядку забезпечення позову. Забезпечення виконання рішення скасовується після повного виконання відповідачем рішення суду.
 
   2. Забезпечення виконання рішення здійснюється в порядку забезпечення позову. Забезпечення виконання рішення скасовується після повного виконання відповідачем рішення суду.
 
248. Стаття 269. Проголошення судового рішення
 
   Стаття 269. Проголошення судового рішення
 
249. 1. Рішення суду проголошується у судовому засіданні, яким завершується розгляд справи, публічно, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Суд може проголосити лише вступну та резолютивну частину рішення суду.
 
   1. Рішення суду проголошується у судовому засіданні, яким завершується розгляд справи, публічно, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Суд може проголосити лише вступну та резолютивну частину рішення суду.
 
250. 2. При проголошенні рішення суду суддя не оголошує наступні відомості щодо учасників справи:
 
   2. При проголошенні рішення суду суддя не оголошує наступні відомості щодо учасників справи:
 
251. 1) місце проживання або перебування фізичних осіб із зазначенням адреси, номери телефонів чи інших засобів зв'язку, адреси електронної пошти, реєстраційні номери облікової картки платника податків, реквізити документів, що посвідчують особу, унікальні номери запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
 
   1) місце проживання або перебування фізичних осіб із зазначенням адреси, номери телефонів чи інших засобів зв'язку, адреси електронної пошти, реєстраційні номери облікової картки платника податків, реквізити документів, що посвідчують особу, унікальні номери запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
 
252. 2) реєстраційні номери транспортних засобів;
 
   2) реєстраційні номери транспортних засобів;
 
253. 3) номери банківських рахунків, номери платіжних карток;
 
   3) номери банківських рахунків, номери платіжних карток;
 
254. 4) інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувались в закритому судовому засіданні.
 
-70- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 269:
у частині другій додати абзац такого змісту: «Суддя при проголошенні рішення зазначає, що відомості, вказані в пунктах 1-4 частини другої цієї статті, замінені літерними або цифровими позначеннями.»;
 
Відхилено   4) інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувались в закритому судовому засіданні.
 
255. 3. Головуючий у судовому засіданні роз'яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження.
 
   3. Головуючий у судовому засіданні роз'яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження.
 
256. 4. У разі неявки всіх учасників справи у судове засідання, яким завершується розгляд справи, або розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, суд підписує рішення без його проголошення.
 
   4. У разі неявки всіх учасників справи у судове засідання, яким завершується розгляд справи, або розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, суд підписує рішення без його проголошення.
 
257. 5. Датою ухвалення рішення є дата його проголошення (незалежно від того, яке рішення проголошено - повне чи скорочене). Датою ухвалення рішення, ухваленого за відсутності учасників справи, є дата складення повного судового рішення.
 
   5. Датою ухвалення рішення є дата його проголошення (незалежно від того, яке рішення проголошено - повне чи скорочене). Датою ухвалення рішення, ухваленого за відсутності учасників справи, є дата складення повного судового рішення.
 
258. 6. У разі проголошення у судовому засіданні тільки вступної та резолютивної частин рішення суд повідомляє, коли буде складено повне рішення.
 
-71- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Ч. 6 ст. 269 викласти в редакції: «6. У разі проголошення у судовому засіданні тільки вступної та резолютивної частин рішення суд повідомляє, коли буде складено повне рішення, але строк складення повного рішення не має перевищувати п’яти робочих днів з дня проголошення скороченого рішення.».
 
Відхилено   6. У разі проголошення у судовому засіданні тільки вступної та резолютивної частин рішення суд повідомляє, коли буде складено повне рішення.
 
259. 7. Рішення суду (повне або скорочене) підписується всім складом суду у день його складення і додається до справи.
 
   7. Рішення суду (повне або скорочене) підписується всім складом суду у день його складення і додається до справи.
 
260. 8. Після проголошення рішення суд, який його ухвалив, не може сам скасувати або змінити це рішення, крім випадків, визначених статтею 270 цього Кодексу.
 
-72- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині восьмій статті 269 слова "визначених статтею 270 цього Кодексу" замінити словами "визначених цим Кодексом";
 
Враховано   8. Після проголошення рішення суд, який його ухвалив, не може сам скасувати або змінити це рішення, крім випадків, визначених цим Кодексом.
 
261. 9. Ухвали суду проголошуються негайно після їх постановлення за правилами проголошення рішень суду.
 
   9. Ухвали суду проголошуються негайно після їх постановлення за правилами проголошення рішень суду.
 
262. 10. В ухвалі, яку суд постановляє без виходу до нарадчої кімнати, оголошуються висновок суду та мотиви, з яких суд дійшов такого висновку.
 
   10. В ухвалі, яку суд постановляє без виходу до нарадчої кімнати, оголошуються висновок суду та мотиви, з яких суд дійшов такого висновку.
 
263. Стаття 270. Виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні
 
   Стаття 270. Виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні
 
264. 1. Суд може з власної ініціативи або за заявою учасників справи виправити допущені в рішенні чи ухвалі описки чи арифметичні помилки.
 
-73- Довбенко М.В.
В частині 1 статті 270 слова «в рішенні чи ухвалі» замінити на слова «в судовому рішенні».
 
Відхилено   1. Суд може з власної ініціативи або за заявою учасників справи виправити допущені в рішенні чи ухвалі описки чи арифметичні помилки.
 
265. 2. Питання про внесення виправлень вирішується без повідомлення учасників справи, про що постановляється ухвала. За ініціативою суду питання про внесення виправлень вирішується в судовому засіданні за участі учасників справи, проте їхня неявка не перешкоджає розгляду питання про внесення виправлень.
 
   2. Питання про внесення виправлень вирішується без повідомлення учасників справи, про що постановляється ухвала. За ініціативою суду питання про внесення виправлень вирішується в судовому засіданні за участі учасників справи, проте їхня неявка не перешкоджає розгляду питання про внесення виправлень.
 
266. 3. Заява про внесення виправлень розглядається протягом десяти днів після її надходження.
 
   3. Заява про внесення виправлень розглядається протягом десяти днів після її надходження.
 
267. 4. Ухвала про внесення виправлень надсилається всім особам, яким видавалося чи надсилалося судове рішення, що містить описки чи арифметичні помилки.
 
   4. Ухвала про внесення виправлень надсилається всім особам, яким видавалося чи надсилалося судове рішення, що містить описки чи арифметичні помилки.
 
268. Стаття 271. Додаткове рішення суду
 
   Стаття 271. Додаткове рішення суду
 
269. 1. Суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо:
 
   1. Суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо:
 
270. 1) стосовно якої-небудь позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і давали пояснення, не ухвалено рішення;
 
   1) стосовно якої-небудь позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і давали пояснення, не ухвалено рішення;
 
271. 2) суд, вирішивши питання про право, не зазначив точної грошової суми присудженої до стягнення, або майно, яке підлягає передачі, або дії, які треба виконати;
 
   2) суд, вирішивши питання про право, не зазначив точної грошової суми присудженої до стягнення, або майно, яке підлягає передачі, або дії, які треба виконати;
 
272. 3) судом не вирішено питання про судові витрати;
 
   3) судом не вирішено питання про судові витрати;
 
273. 4) суд не допустив негайного виконання рішення у випадках, встановлених статтею 431 цього Кодексу;
 
   4) суд не допустив негайного виконання рішення у випадках, встановлених статтею 431 цього Кодексу;
 
274. 2. Заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку на виконання рішення.
 
   2. Заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку на виконання рішення.
 
275. 3. Суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому ж складі протягом десяти днів із дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.
 
   3. Суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому ж складі протягом десяти днів із дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.
 
276. 4. У разі необхідності суд може викликати сторони або інших учасників справи в судове засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви.
 
   4. У разі необхідності суд може викликати сторони або інших учасників справи в судове засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви.
 
277. 5. Додаткове рішення або ухвала про відмову в прийнятті додаткового рішення можуть бути оскаржені.
 
-74- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 271 доповнити частиною шостою наступного змісту:
«6. У випадку оскарження рішення суду по суті справи суд апеляційної інстанції переглядає також і додаткове рішення, незалежно від того, чи була подана щодо нього окрема апеляційна скарга.»
 
Відхилено   5. Додаткове рішення або ухвала про відмову в прийнятті додаткового рішення можуть бути оскаржені.
 
278. Стаття 272. Роз'яснення судового рішення
 
   Стаття 272. Роз'яснення судового рішення
 
279. 1. За заявою учасників справи, державного виконавця, приватного виконавця суд роз'яснює судове рішення, яке набрало законної сили, не змінюючи змісту судового рішення.
 
   1. За заявою учасників справи, державного виконавця, приватного виконавця суд роз'яснює судове рішення, яке набрало законної сили, не змінюючи змісту судового рішення.
 
280. 2. Подання заяви про роз'яснення судового рішення допускається, якщо судове рішення ще не виконане або не закінчився строк, протягом якого рішення може бути пред'явлене до примусового виконання.
 
   2. Подання заяви про роз'яснення судового рішення допускається, якщо судове рішення ще не виконане або не закінчився строк, протягом якого рішення може бути пред'явлене до примусового виконання.
 
281. 3. Суд розглядає заяву про роз'яснення судового рішення у порядку, в якому було ухвалено відповідне судове рішення, протягом десяти днів з дня її надходження. У разі необхідності, суд може викликати учасників справи, державного чи приватного виконавця в судове засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розглядові заяви про роз'яснення рішення.
 
   3. Суд розглядає заяву про роз'яснення судового рішення у порядку, в якому було ухвалено відповідне судове рішення, протягом десяти днів з дня її надходження. У разі необхідності, суд може викликати учасників справи, державного чи приватного виконавця в судове засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розглядові заяви про роз'яснення рішення.
 
282. 4. Про роз'яснення або відмову у роз'ясненні судового рішення суд постановляє ухвалу, яку може бути оскаржено.
 
-75- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 272 доповнити частиною п’ятою наступного змісту:
«5. У випадку оскарження рішення суду по суті справи, суд апеляційної інстанції переглядає також і ухвалу про його роз’яснення, незалежно від того, чи була подана щодо неї окрема апеляційна скарга.»
 
Відхилено   4. Про роз'яснення або відмову у роз'ясненні судового рішення суд постановляє ухвалу, яку може бути оскаржено.
 
283. Стаття 273. Вручення судового рішення
 
   Стаття 273. Вручення судового рішення
 
284. 1. Копії повного судового рішення вручаються учасникам справи, які були присутні у судовому засіданні, негайно після проголошення такого рішення.
 
   1. Копії повного судового рішення вручаються учасникам справи, які були присутні у судовому засіданні, негайно після проголошення такого рішення.
 
285. 2. У разі проголошення тільки скороченого (вступної та резолютивної частин) судового рішення, учасникам справи, які були присутні у судовому засіданні, за їх заявою негайно після його проголошення видаються копії скороченого судового рішення.
 
   2. У разі проголошення тільки скороченого (вступної та резолютивної частин) судового рішення, учасникам справи, які були присутні у судовому засіданні, за їх заявою негайно після його проголошення видаються копії скороченого судового рішення.
 
286. 3. У разі проголошення в судовому засіданні скороченого рішення суд надсилає учасникам справи копію повного судового рішення протягом двох днів з дня його складання - в електронній формі у порядку, встановленому законом (у випадку наявності в особи офіційної електронної адреси), або рекомендованим листом з повідомленням про вручення - якщо така адреса в особи відсутня.
 
-76- Помазанов А.В.
У статті 273:
частину третю викласти у такій редакції: «У разі проголошення в судовому засіданні скороченого рішення суд надсилає учасникам справи копію повного судового рішення протягом двох днів з дня його складання - в електронній формі у порядку, встановленому законом (у випадку наявності в особи офіційної електронної адреси), та рекомендованим листом з повідомленням про вручення.»;
 
Відхилено   3. У разі проголошення в судовому засіданні скороченого рішення суд надсилає учасникам справи копію повного судового рішення протягом двох днів з дня його складання - в електронній формі у порядку, встановленому законом (у випадку наявності в особи офіційної електронної адреси), або рекомендованим листом з повідомленням про вручення - якщо така адреса в особи відсутня.
 
287. 4. За заявою учасника справи копія повного судового рішення вручається йому під розписку безпосередньо в суді.
 
   4. За заявою учасника справи копія повного судового рішення вручається йому під розписку безпосередньо в суді.
 
288. 5. Учасникам справи, які не були присутні в судовому засіданні, або якщо судове рішення було ухвалено поза межами судового засідання чи без повідомлення (виклику) учасників справи, копія судового рішення надсилається протягом двох днів з дня його складення у повному обсязі в електронній формі у порядку, визначеному законом, -у випадку наявності у особи офіційної електронної адреси, або рекомендованим листом з повідомленням про вручення - якщо така адреса відсутня.
 
-77- Помазанов А.В.
У статті 273:
частину п’яту викласти у наступній редакції: «Учасникам справи, які не були присутні в судовому засіданні, або якщо судове рішення було ухвалено поза межами судового засідання чи без повідомлення (виклику) учасників справи, копія судового рішення надсилається протягом двох днів з дня його складення у повному обсязі в електронній формі у порядку, визначеному законом, – у випадку наявності у особи офіційної електронної адреси та рекомендованим листом з повідомленням про вручення»;
 
Відхилено   5. Учасникам справи, які не були присутні в судовому засіданні, або якщо судове рішення було ухвалено поза межами судового засідання чи без повідомлення (виклику) учасників справи, копія судового рішення надсилається протягом двох днів з дня його складення у повному обсязі в електронній формі у порядку, визначеному законом, -у випадку наявності у особи офіційної електронної адреси, або рекомендованим листом з повідомленням про вручення - якщо така адреса відсутня.
 
289. 6. Днем вручення судового рішення є:
 
   6. Днем вручення судового рішення є:
 
290. 1) день вручення судового рішення під розписку;
 
   1) день вручення судового рішення під розписку;
 
291. 2) день отримання судом повідомлення про доставлення копії судового рішення на офіційну електронну адресу особи;
 
   2) день отримання судом повідомлення про доставлення копії судового рішення на офіційну електронну адресу особи;
 
292. 3) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про вручення судового рішення;
 
   3) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про вручення судового рішення;
 
293. 4) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місця знаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду;
 
   4) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місця знаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду;
 
294. 5) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місця знаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.
 
   5) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місця знаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.
 
295. Якщо судове рішення надіслано на офіційну електронну адресу пізніше, ніж о 17: 00, судове рішення вважається врученим у робочий день, наступний за днем його відправлення, незалежно від надходження до суду повідомлення про його доставлення.
 
   Якщо судове рішення надіслано на офіційну електронну адресу пізніше, ніж о 17: 00, судове рішення вважається врученим у робочий день, наступний за днем його відправлення, незалежно від надходження до суду повідомлення про його доставлення.
 
296. 7. Якщо копію судового рішення вручено представникові, вважається, що його вручено й особі, яку він представляє.
 
   7. Якщо копію судового рішення вручено представникові, вважається, що його вручено й особі, яку він представляє.
 
297. 8. Якщо судовим рішенням відповідачеві заборонено вчиняти певні дії або накладено арешт на його майно і виконання такого рішення потребуватиме вчинення дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами, в тому числі внесення записів до відповідних реєстрів, копія такого судового рішення також надсилається судом цим органам та (або) особам у строки та порядку, визначені цією статтею для негайного виконання.
 
-78- Ківалов С.В.
частину восьму статті 273 викласти у такій редакції:
«8. Якщо судовим рішенням в порядку забезпечення його виконання відповідачеві заборонено вчиняти певні дії або накладено арешт на його майно і виконання такого рішення потребуватиме вчинення дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами, в тому числі внесення записів до відповідних реєстрів, копія такого судового рішення також надсилається судом цим органам та (або) особам у строки та порядку, визначені цією статтею для негайного виконання в частині заходів забезпечення виконання судового рішення»;
 
Відхилено   8. Якщо судовим рішенням відповідачеві заборонено вчиняти певні дії або накладено арешт на його майно і виконання такого рішення потребуватиме вчинення дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами, в тому числі внесення записів до відповідних реєстрів, копія такого судового рішення також надсилається судом цим органам та (або) особам у строки та порядку, визначені цією статтею для негайного виконання.
 
298. 9. Копії судових рішень можуть бути видані повторно за заявою особи у порядку, встановленому законодавством.
 
   9. Копії судових рішень можуть бути видані повторно за заявою особи у порядку, встановленому законодавством.
 
299. 10. Судові рішення відповідно до цієї статті вручаються шляхом надсилання (видачі) відповідній особі копії (тексту) повного або скороченого судового рішення, що містить інформацію про веб-адресу такого рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
 
   10. Судові рішення відповідно до цієї статті вручаються шляхом надсилання (видачі) відповідній особі копії (тексту) повного або скороченого судового рішення, що містить інформацію про веб-адресу такого рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
 
300. 11. У випадку розгляду справи за матеріалами в паперовій формі судові рішення надсилаються в паперовій формі рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
 
   11. У випадку розгляду справи за матеріалами в паперовій формі судові рішення надсилаються в паперовій формі рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
 
301. 12. Особа, яка не брала участі у справі, але щодо якої суд вирішив питання про її права, свободи чи обов'язки може отримати в суді, який розглядав справу як суд першої інстанції, копію рішення, що є в матеріалах цієї справи, ухваленого судом будь-якої інстанції.
 
   12. Особа, яка не брала участі у справі, але щодо якої суд вирішив питання про її права, свободи чи обов'язки може отримати в суді, який розглядав справу як суд першої інстанції, копію рішення, що є в матеріалах цієї справи, ухваленого судом будь-якої інстанції.
 
302. Стаття 274. Набрання рішенням суду законної сили
 
   Стаття 274. Набрання рішенням суду законної сили
 
303. 1. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.
 
   1. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.
 
304. 2. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
 
   2. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
 
305. 3. Якщо справу розглянуто за заявою осіб, визначених частиною другою статті 4 цього Кодексу, рішення суду, що набрало законної сили, є обов'язковим для особи, в інтересах якої було розпочато справу.
 
-79- Ківалов С.В.
статтю 274 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
«3. Після набрання рішенням суду законної сили сторони та треті особи із самостійними вимогами, а також їх правонаступники не можуть знову заявляти в суді ту саму позовну вимогу з тих самих підстав, а також оспорювати в іншому процесі встановлені судом факти і правовідносини»;
У зв’язку з чим, частини третю – п’яту вважати відповідно частинами четвертою – п’ятою .
 
Відхилено   3. Якщо справу розглянуто за заявою осіб, визначених частиною другою статті 4 цього Кодексу, рішення суду, що набрало законної сили, є обов'язковим для особи, в інтересах якої було розпочато справу.
 
306. 4. Якщо після набрання рішенням суду законної сили, яким з відповідача присуджені періодичні платежі, зміняться обставини, що впливають на визначені розміри платежів, їх тривалість чи припинення, кожна сторона має право шляхом пред'явлення нового позову вимагати зміни розміру, строків платежів або звільнення від них.
 
   4. Якщо після набрання рішенням суду законної сили, яким з відповідача присуджені періодичні платежі, зміняться обставини, що впливають на визначені розміри платежів, їх тривалість чи припинення, кожна сторона має право шляхом пред'явлення нового позову вимагати зміни розміру, строків платежів або звільнення від них.
 
307. Глава 10. Розгляд справ у порядку спрощеного провадження
 
   Глава 10. Розгляд справ у порядку спрощеного провадження
 
308. Стаття 275. Справи, що розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження
 
   Стаття 275. Справи, що розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження
 
309. 1. У порядку спрощеного позовного провадження розглядаються справи:
 
-80- Долженков О.В.
У статті 275:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. У порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи, справи, що виникають з трудових відносин, справи незначної складності та інші справи, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи, віднесені до юрисдикції суду, за винятком справ, зазначених у частині другій цієї статті.»;
 
Відхилено   1. У порядку спрощеного позовного провадження розглядаються справи:
 
310. 1) визнані судом малозначними;
 
-81- Сажко С.М.
Пункт 1 частини 1 статті 275 пункту 2 законопроекту виключити.
 
Відхилено   1) малозначні справи;
 
    -82- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
пункт 1 частини першої статті 275 викласти в такій редакції:
"1) малозначні справи";
 
Враховано    
311. 2) що виникають з трудових відносин.
 
-83- Геращенко А.Ю.
Пункт 2 частини 1 статті 275 виключити
 
Відхилено   2) що виникають з трудових відносин.
 
    -84- Голуб В.В.
Частину 1 статті 275 проекту Цивільного процесуального кодексу України доповнити пунктом 3 наступного змісту:
«3) справи про відшкодування матеріальної шкоди, завданої протиправними діями, факт вчинення яких і особу, що їх вчинила, встановлено судовим рішенням в кримінальному провадженні або у справі про адміністративне правопорушення»;
 
Відхилено    
    -85- Помазанов А.В.
У статті 275:
пункт другий частини першої вилучити;
 
Відхилено    
    -86- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину першу статті 275 доповнити пунктом 3 наступного змісту:
«3) що виникають з приводу захисту прав споживачів.»
 
Відхилено    
312. 2. У порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.
 
-87- Голуб В.В.
Частину 2 статті 275 проекту Цивільного процесуального кодексу України викласти в наступній редакції:
«2. У порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції суду і в межах обставин якої Верховний Суд вже викладав в своїй постанові висновок щодо питання правильного застосування норм права, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.»
 
Відхилено   2. У порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.
 
    -88- Долженков О.В.
У статті 275:
частини другу-третю – виключити;
частину четверту зробити частиною другою відповідно;
 
Відхилено    
313. 3. При вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує:
 
   3. При вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує:
 
314. 1) ціну позову;
 
   1) ціну позову;
 
315. 2) значення справи для сторін;
 
   2) значення справи для сторін;
 
316. 3) обраний позивачем спосіб захисту;
 
   3) обраний позивачем спосіб захисту;
 
317. 4) категорію та складність справи;
 
   4) категорію та складність справи;
 
318. 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо;
 
   5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо;
 
319. 6) кількість сторін та інших учасників справи;
 
   6) кількість сторін та інших учасників справи;
 
320. 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес;
 
   7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес;
 
321. 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.
 
   8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.
 
322. 4. В порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах:
 
   4. В порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах:
 
323. 1) що виникають з сімейних відносин, крім спорів про стягнення аліментів та поділ майна подружжя;
 
   1) що виникають з сімейних відносин, крім спорів про стягнення аліментів та поділ майна подружжя;
 
324. 2) щодо спадкування;
 
   2) щодо спадкування;
 
325. 3) щодо приватизації державного житлового фонду;
 
   3) щодо приватизації державного житлового фонду;
 
326. 4) щодо визнання необґрунтованими активів та їх витребування відповідно до глави 12 цього розділу;
 
-89- Мартовицький А.В.
Пункт 4 частини 4 статті 275 пункту 2 законопроекту виключити.
 
Відхилено   4) щодо визнання необґрунтованими активів та їх витребування відповідно до глави 12 цього розділу;
 
327. 5) в яких ціна позову перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 
-90- Долженков О.В.
У статті 275:
у пункті 5 частини другої слово «п’ятсот» замінити на слово «п’ятдесят».
 
Відхилено   5) в яких ціна позову перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 
328. 6) інші вимоги, об'єднані з вимогами у спорах, вказаних у пунктах 1 - 5 цієї частини.
 
-91- Помазанов А.В.
У статті 275:
пункт шостий частини четвертої викласти у такій редакції: «що виникають з трудових відносин та інші вимоги, об'єднані з вимогами у спорах, вказаних у пунктах 1 – 5 цієї частини.»;
 
Відхилено   6) інші вимоги, об'єднані з вимогами у спорах, вказаних у пунктах 1 - 5 цієї частини.
 
    -92- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину четверту статті 275 доповнити пунктом 6 наступного змісту:
«6) у справах, за наслідками розгляду яких фізична особа може бути виселена з житлового приміщення;»
 
Відхилено    
329. 5. Суд відмовляє у розгляді справи за правилами спрощеного позовного провадження або постановляє ухвалу про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, якщо після прийняття судом до розгляду заяви позивача про збільшення розміру позовних вимог або зміни предмета позову, відповідна справа не може бути розглянута за правилами спрощеного позовного провадження.
 
-93- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
Стаття 275:
частину шосту законопроекту вважати частиною сьомою;
додати частину 6 у такій редакції:
«пов’язаних з правом власності на нерухоме майно;»
 
Відхилено   5. Суд відмовляє у розгляді справи за правилами спрощеного позовного провадження або постановляє ухвалу про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, якщо після прийняття судом до розгляду заяви позивача про збільшення розміру позовних вимог або зміни предмета позову, відповідна справа не може бути розглянута за правилами спрощеного позовного провадження.
 
330. Стаття 276. Строк розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження
 
   Стаття 276. Строк розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження
 
331. 1. Суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.
 
-94- Долженков О.В.
У частині першій статті 276 слово «шістдесяти» замінити словом «тридцяти».
 
Відхилено   1. Суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.
 
332. Стаття 277. Клопотання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження
 
   Стаття 277. Клопотання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження
 
333. 1. Клопотання позивача про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження подається у письмовій формі одночасно з поданням позовної заяви або може міститись у ній.
 
   1. Клопотання позивача про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження подається у письмовій формі одночасно з поданням позовної заяви або може міститись у ній.
 
334. 2. Таке клопотання має стосуватися розгляду в порядку спрощеного позовного провадження всієї справи і не може стосуватись лише певної частини позовних вимог, інакше суд не приймає його до розгляду, про що зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі.
 
   2. Таке клопотання має стосуватися розгляду в порядку спрощеного позовного провадження всієї справи і не може стосуватись лише певної частини позовних вимог, інакше суд не приймає його до розгляду, про що зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі.
 
335. Стаття 278. Вирішення питання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження
 
   Стаття 278. Вирішення питання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження
 
336. 1. Питання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.
 
   1. Питання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.
 
337. 2. У випадку, передбаченому частиною другою статті 275 цього Кодексу, за наслідками розгляду відповідного клопотання позивача суд з урахуванням конкретних обставин справи може:
 
   2. У випадку, передбаченому частиною другою статті 275 цього Кодексу, за наслідками розгляду відповідного клопотання позивача суд з урахуванням конкретних обставин справи може:
 
338. 1) задовольнити клопотання та визначити строк відповідачу для подання заяви із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження; або
 
   1) задовольнити клопотання та визначити строк відповідачу для подання заяви із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження; або
 
339. 2) відмовити в його задоволенні та розглянути справу за правилами загального позовного провадження.
 
-95- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 278:
пункт 2 частини другої викласти в такій редакції:
"2) відмовити в задоволенні клопотання та розглянути справу за правилами загального позовного провадження";
 
Враховано   2) відмовити в задоволенні клопотання та розглянути справу за правилами загального позовного провадження.
 
340. 3. Якщо суд за результатами розгляду клопотання позивача дійде висновку про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження, в ухвалі про відкриття провадження у справі визначається дата, час і місце судового засідання для розгляду справи по суті.
 
-96- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 278:
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Якщо суд за результатами розгляду клопотання позивача дійде висновку про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження, він зазначає про це в ухвалі про відкриття провадження у справі";
 
Враховано   3. Якщо суд за результатами розгляду клопотання позивача дійде висновку про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження, він зазначає про це в ухвалі про відкриття провадження у справі.
 
341. 4. Якщо відповідач в установлений судом строк подасть заяву із запереченнями проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, суд в залежності від обґрунтованості заперечень відповідача постановляє ухвалу про:
 
   4. Якщо відповідач в установлений судом строк подасть заяву із запереченнями проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, суд в залежності від обґрунтованості заперечень відповідача постановляє ухвалу про:
 
342. 1) про залишення заяви відповідача без задоволення;
 
   1) про залишення заяви відповідача без задоволення;
 
343. 2) розгляд справи за правилами загального позовного провадження та заміну засідання для розгляду справи по суті підготовчим засіданням.
 
   2) розгляд справи за правилами загального позовного провадження та заміну засідання для розгляду справи по суті підготовчим засіданням.
 
344. 5. Якщо відповідач не подасть у встановлений судом строк такі заперечення, він має право ініціювати перехід до розгляду справи за правилами загального позовного провадження лише у випадку, якщо доведе, що пропустив строк з поважних причин.
 
   5. Якщо відповідач не подасть у встановлений судом строк такі заперечення, він має право ініціювати перехід до розгляду справи за правилами загального позовного провадження лише у випадку, якщо доведе, що пропустив строк з поважних причин.
 
345. 6. Якщо суд ухвалив розглянути справу в порядку спрощеного позовного провадження, але в подальшому постановив ухвалу про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, розгляд справи починається зі стадії відкриття провадження у справі. У такому випадку повернення до розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження не допускається.
 
-97- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 278:
у частині шостій слово "ухвалив" замінити словом "вирішив";
 
Враховано   6. Якщо суд вирішив розглянути справу в порядку спрощеного позовного провадження, але в подальшому постановив ухвалу про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, розгляд справи починається зі стадії відкриття провадження у справі. У такому випадку повернення до розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження не допускається.
 
346. 7. Частини друга - шоста цієї статті не застосовуються, якщо відповідно до цього Кодексу справа підлягає розгляду тільки в порядку спрощеного провадження.
 
   7. Частини друга - шоста цієї статті не застосовуються, якщо відповідно до цього Кодексу справа підлягає розгляду тільки в порядку спрощеного провадження.
 
347. Стаття 279. Особливості подання заяв по суті справи у спрощеному позовному провадженні
 
   Стаття 279. Особливості подання заяв по суті справи у спрощеному позовному провадженні
 
348. 1. Відзив подається протягом п'ятнадцяти днів із дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.
 
   1. Відзив подається протягом п'ятнадцяти днів із дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.
 
349. 2. Позивач має право подати до суду відповідь на відзив, а відповідач - заперечення протягом строків, встановлених судом в ухвалі про відкриття провадження у справі.
 
   2. Позивач має право подати до суду відповідь на відзив, а відповідач - заперечення протягом строків, встановлених судом в ухвалі про відкриття провадження у справі.
 
350. 3. Треті особи мають право подати пояснення щодо позову в строк, встановлений судом в ухвалі про відкриття провадження у справі, а щодо відзиву - протягом десяти днів із дня його отримання.
 
   3. Треті особи мають право подати пояснення щодо позову в строк, встановлений судом в ухвалі про відкриття провадження у справі, а щодо відзиву - протягом десяти днів із дня його отримання.
 
351. Стаття 280. Особливості розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження
 
   Стаття 280. Особливості розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження
 
352. 1. Розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими цим Кодексом для розгляду справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у цій главі.
 
   1. Розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими цим Кодексом для розгляду справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у цій главі.
 
353. 2. Розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання.
 
   2. Розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання.
 
354. 3. Підготовче засідання при розгляді справи у порядку спрощеного провадження не проводиться.
 
   3. Підготовче засідання при розгляді справи у порядку спрощеного провадження не проводиться.
 
355. 4. Перше судове засідання у справі проводиться не пізніше тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі. За клопотанням сторони суд може відкласти розгляд справи з метою надання додаткового часу для подання відповіді на відзив та (або) заперечення, якщо вони не подані до першого судового засідання з поважних причин.
 
-98- Долженков О.В.
У статті 280:
у частині четвертій слово «тридцяти» замінити словом «п’ятнадцяти»;
 
Відхилено   4. Перше судове засідання у справі проводиться не пізніше тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі. За клопотанням сторони суд може відкласти розгляд справи з метою надання додаткового часу для подання відповіді на відзив та (або) заперечення, якщо вони не подані до першого судового засідання з поважних причин.
 
356. 5. Суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.
 
   5. Суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.
 
357. 6. Суд може відмовити в задоволенні клопотання сторони про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін за одночасного існування таких умов:
 
-99- Долженков О.В.
У статті 280:
частину шосту – виключити. Частини сьому-восьму зробити частинами восьмою-дев’ятою відповідно.
 
Відхилено   6. Суд може відмовити в задоволенні клопотання сторони про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін за одночасного існування таких умов:
 
358. 1) предметом позову є стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 
   1) предметом позову є стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 
359. 2) характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі не вимагають проведення судового засідання з повідомленням сторін для повного та всебічного встановлення обставин справи.
 
   2) характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі не вимагають проведення судового засідання з повідомленням сторін для повного та всебічного встановлення обставин справи.
 
360. 7. Клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п'яти днів з дня отримання відзиву.
 
   7. Клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п'яти днів з дня отримання відзиву.
 
361. 8. При розгляді справи у порядку спрощеного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи - також заслуховує їх усні пояснення та показання свідків. Судові дебати не проводяться.
 
   8. При розгляді справи у порядку спрощеного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи - також заслуховує їх усні пояснення та показання свідків. Судові дебати не проводяться.
 
362. Глава 11. Заочний розгляд справи
 
   Глава 11. Заочний розгляд справи
 
363. Стаття 281. Умови проведення заочного розгляду справи
 
   Стаття 281. Умови проведення заочного розгляду справи
 
364. 1. Суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів за наявності всіх наступних умов:
 
-100- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у абзаці першому частини першої статті 281 слова "за наявності всіх наступних умов" замінити словами "за одночасного існування таких умов";
 
Враховано   1. Суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів за одночасного існування таких умов:
 
365. 1) відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання;
 
-101- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
Частина 1 статті 281:
у пункті 1 доповнити фразою: «але жодного разу не з'явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин»;
 
Відхилено   1) відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання;
 
366. 2) відповідач не з'явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин;
 
-102- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
Частина 1 статті 281:
пункти 2 та 3 виключити;
пункт 4 зазначити пунктом 2.
 
Відхилено   2) відповідач не з'явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин;
 
367. 3) відповідач не подав відзив;
 
   3) відповідач не подав відзив;
 
368. 4) позивач не заперечує проти такого вирішення справи.
 
   4) позивач не заперечує проти такого вирішення справи.
 
369. 2. У разі участі у справі кількох відповідачів заочний розгляд справи можливий у випадку неявки в судове засідання всіх відповідачів.
 
   2. У разі участі у справі кількох відповідачів заочний розгляд справи можливий у випадку неявки в судове засідання всіх відповідачів.
 
370. 3. У разі зміни позивачем предмета або підстави позову, зміни розміру позовних вимог суд відкладає судовий розгляд для повідомлення про це відповідача.
 
   3. У разі зміни позивачем предмета або підстави позову, зміни розміру позовних вимог суд відкладає судовий розгляд для повідомлення про це відповідача.
 
371. Стаття 282. Порядок заочного розгляду справи
 
   Стаття 282. Порядок заочного розгляду справи
 
372. 1. Про заочний розгляд справи суд постановляє ухвалу.
 
   1. Про заочний розгляд справи суд постановляє ухвалу.
 
373. 2. Розгляд справи і ухвалення рішення проводяться за правилами загального чи спрощеного позовного провадження з винятками і доповненнями, встановленими цією главою.
 
-103- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині другій статті 282 слова "з винятками і доповненнями" замінити словами "з особливостями";
 
Враховано   2. Розгляд справи і ухвалення рішення проводяться за правилами загального чи спрощеного позовного провадження з особливостями, встановленими цією главою.
 
374. Стаття 283. Форма і зміст заочного рішення
 
   Стаття 283. Форма і зміст заочного рішення
 
375. 1. За формою і змістом заочне рішення повинно відповідати вимогам, встановленим статтями 264 і 266 цього Кодексу, і, крім цього, у ньому має бути зазначено строк і порядок подання заяви про його перегляд.
 
   1. За формою і змістом заочне рішення повинно відповідати вимогам, встановленим статтями 264 і 266 цього Кодексу, і, крім цього, у ньому має бути зазначено строк і порядок подання заяви про його перегляд.
 
376. Стаття 284. Повідомлення про заочне рішення
 
   Стаття 284. Повідомлення про заочне рішення
 
377. 1. Відповідачам, які не з'явилися в судове засідання, направляється копія заочного рішення в порядку, передбаченому статтею 273 цього Кодексу.
 
   1. Відповідачам, які не з'явилися в судове засідання, направляється копія заочного рішення в порядку, передбаченому статтею 273 цього Кодексу.
 
378. Стаття 285. Порядок і строк подання заяви про перегляд заочного рішення
 
   Стаття 285. Порядок і строк подання заяви про перегляд заочного рішення
 
379. 1. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.
 
   1. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.
 
380. 2. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
 
-104- Долженков О.В.
У статті 285:
у частині другій слово «тридцяти» замінити на слово «десяти»;
 
Відхилено   2. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
 
381. 3. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.
 
-105- Долженков О.В.
У статті 285:
у частині третій слово «двадцяти» замінити словом «десяти».
 
Відхилено   3. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.
 
382. 4. Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.
 
   4. Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.
 
383. Стаття 286. Форма і зміст заяви про перегляд заочного рішення
 
   Стаття 286. Форма і зміст заяви про перегляд заочного рішення
 
384. 1. Заява про перегляд заочного рішення повинна бути подана у письмовій формі.
 
   1. Заява про перегляд заочного рішення повинна бути подана у письмовій формі.
 
385. 2. У заяві про перегляд заочного рішення повинно бути зазначено:
 
   2. У заяві про перегляд заочного рішення повинно бути зазначено:
 
386. 1) найменування суду, який ухвалив заочне рішення;
 
   1) найменування суду, який ухвалив заочне рішення;
 
387. 2) ім'я (найменування) відповідача або його представника, які подають заяву, їх місце проживання чи місцезнаходження, номер засобів зв'язку;
 
   2) ім'я (найменування) відповідача або його представника, які подають заяву, їх місце проживання чи місцезнаходження, номер засобів зв'язку;
 
388. 3) обставини, що свідчать про поважність причин неявки в судове засідання та (або) неповідомлення їх суду, а також причин неподання відзиву, і докази про це;
 
   3) обставини, що свідчать про поважність причин неявки в судове засідання та (або) неповідомлення їх суду, а також причин неподання відзиву, і докази про це;
 
389. 4) посилання на докази, якими відповідач обґрунтовує свої заперечення проти вимог позивача;
 
   4) посилання на докази, якими відповідач обґрунтовує свої заперечення проти вимог позивача;
 
390. 5) клопотання про перегляд заочного рішення;
 
   5) клопотання про перегляд заочного рішення;
 
391. 6) перелік доданих до заяви матеріалів.
 
   6) перелік доданих до заяви матеріалів.
 
392. 3. Заява про перегляд заочного рішення підписується особою, яка її подає.
 
   3. Заява про перегляд заочного рішення підписується особою, яка її подає.
 
393. 4. До заяви про перегляд заочного рішення додаються її копії за кількістю учасників справи, та копії всіх доданих до неї матеріалів.
 
   4. До заяви про перегляд заочного рішення додаються її копії за кількістю учасників справи, та копії всіх доданих до неї матеріалів.
 
394. 5. До заяви про перегляд заочного рішення, поданої представником відповідача, додається довіреність або інший документ, який підтверджує його повноваження.
 
   5. До заяви про перегляд заочного рішення, поданої представником відповідача, додається довіреність або інший документ, який підтверджує його повноваження.
 
395. 6. До заяви про перегляд заочного рішення додається документ про сплату судового збору.
 
   6. До заяви про перегляд заочного рішення додається документ про сплату судового збору.
 
396. 7. До заяви про перегляд заочного рішення додаються докази, на які посилається заявник.
 
   7. До заяви про перегляд заочного рішення додаються докази, на які посилається заявник.
 
397. 8. До неналежно оформленої заяви про перегляд заочного рішення застосовуються положення статті 186 цього Кодексу.
 
   8. До неналежно оформленої заяви про перегляд заочного рішення застосовуються положення статті 186 цього Кодексу.
 
398. Стаття 287. Дії суду після прийняття заяви про перегляд заочного рішення
 
   Стаття 287. Дії суду після прийняття заяви про перегляд заочного рішення
 
399. 1. Прийнявши належно оформлену заяву про перегляд заочного рішення, суд невідкладно надсилає її копію та копії доданих до неї матеріалів іншим учасникам справи. Одночасно суд повідомляє учасникам справи про дату, час і місце розгляду заяви.
 
   1. Прийнявши належно оформлену заяву про перегляд заочного рішення, суд невідкладно надсилає її копію та копії доданих до неї матеріалів іншим учасникам справи. Одночасно суд повідомляє учасникам справи про дату, час і місце розгляду заяви.
 
400. 2. Заява про перегляд заочного рішення повинна бути розглянута протягом п'ятнадцяти днів з дня її надходження.
 
   2. Заява про перегляд заочного рішення повинна бути розглянута протягом п'ятнадцяти днів з дня її надходження.
 
401. Стаття 288. Порядок розгляду заяви про перегляд заочного рішення
 
   Стаття 288. Порядок розгляду заяви про перегляд заочного рішення
 
402. 1. Заява про перегляд заочного рішення розглядається в судовому засіданні. Неявка осіб, належним чином повідомлених про дату, час і місце засідання, не перешкоджає розгляду заяви.
 
   1. Заява про перегляд заочного рішення розглядається в судовому засіданні. Неявка осіб, належним чином повідомлених про дату, час і місце засідання, не перешкоджає розгляду заяви.
 
403. 2. Головуючий відкриває судове засідання і з'ясовує, хто з учасників справи з'явився, встановлює їх особу, перевіряє повноваження представників, після чого повідомляє зміст заяви і з'ясовує думку сторін та інших учасників справи щодо вимог про перегляд заочного рішення.
 
   2. Головуючий відкриває судове засідання і з'ясовує, хто з учасників справи з'явився, встановлює їх особу, перевіряє повноваження представників, після чого повідомляє зміст заяви і з'ясовує думку сторін та інших учасників справи щодо вимог про перегляд заочного рішення.
 
404. 3. У результаті розгляду заяви про перегляд заочного рішення суд може своєю ухвалою:
 
   3. У результаті розгляду заяви про перегляд заочного рішення суд може своєю ухвалою:
 
405. 1) залишити заяву без задоволення;
 
   1) залишити заяву без задоволення;
 
406. 2) скасувати заочне рішення і призначити справу до розгляду за правилами загального чи спрощеного позовного провадження.
 
   2) скасувати заочне рішення і призначити справу до розгляду за правилами загального чи спрощеного позовного провадження.
 
407. 4. У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.
 
-106- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 288 доповнити частиною п’ятою наступного змісту:
«5. Після скасування заочного рішення справа розглядається тим самим складом суду, який його постановив.»
 
Відхилено   4. У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.
 
408. Стаття 289. Скасування та оскарження заочного рішення
 
   Стаття 289. Скасування та оскарження заочного рішення
 
409. 1. Заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що відповідач не з'явився в судове засідання та (або) не повідомив про причини неявки, а також не подав відзив на позовну заяву з поважних причин, і докази, на які він посилається, мають істотне значення для правильного вирішення справи.
 
-107- Шпенов Д.Ю.
в частині 1 статті 289 слова «і докази» замінити на «або докази».
 
Відхилено   1. Заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що відповідач не з'явився в судове засідання та (або) не повідомив про причини неявки, а також не подав відзив на позовну заяву з поважних причин, і докази, на які він посилається, мають істотне значення для правильного вирішення справи.
 
410. 2. Позивач має право оскаржити заочне рішення в загальному порядку, встановленому цим Кодексом.
 
   2. Позивач має право оскаржити заочне рішення в загальному порядку, встановленому цим Кодексом.
 
411. 3. Повторне заочне рішення позивач та відповідач можуть оскаржити в загальному порядку, встановленому цим Кодексом.
 
-108- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину третю статті 289 викласти у наступній редакції:
«3. Відповідач не має права оскаржити заочне рішення, яке не було предметом перегляду відповідно до вимог статей 285-288 цього Кодексу. Повторне заочне рішення може бути оскаржене позивачем та відповідачем на загальних підставах.»
 
Відхилено   3. Повторне заочне рішення позивач та відповідач можуть оскаржити в загальному порядку, встановленому цим Кодексом.
 
412. Стаття 290. Законна сила заочного рішення
 
   Стаття 290. Законна сила заочного рішення
 
413. 1. Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених цим Кодексом, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.
 
   1. Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених цим Кодексом, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.
 
414. Глава 12. Особливості позовного провадження у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування
 
-109- Дерев'янко Ю.Б.
Виключити главу 12 нової редакції Цивільного процесуального кодексу України;
 
Відхилено   Глава 12. Особливості позовного провадження у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування
 
    -110- Шкрум А.І.
Главу 12 виключити, у зв’язку з чим змінити нумерацію глав Кодексу відповідно;
 
Відхилено    
415. Стаття 291. Пред'явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх витребування
 
-111- Мартовицький А.В.
Статтю 291 пункту 2 законопроекту виключити.
 
Відхилено   Стаття 291. Пред'явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх витребування
 
    -112- Шпенов Д.Ю.
статтю 291 виключити.
 
Відхилено    
416. 1. Позов про визнання необґрунтованими активів та їх витребування від визначених в цій статті осіб подається в інтересах держави прокурором упродовж строку загальної позовної давності з дня набрання законної сили обвинувальним вироком щодо особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 
   1. Позов про визнання необґрунтованими активів та їх витребування від визначених в цій статті осіб подається в інтересах держави прокурором упродовж строку загальної позовної давності з дня набрання законної сили обвинувальним вироком щодо особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 
417. 2. Позов про визнання необґрунтованими активів та їх витребування може бути пред'явлено до:
 
-113- Долженков О.В.
Абзац перший частини другої статті 291 викласти в такій редакції:
«2. Позов про визнання необґрунтованими активів та їх витребування може бути пред'явлено до особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої набрав законної сили обвинувальний вирок суду за вчинення корупційного злочину або легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.».
 
Враховано   2. Позов про визнання необґрунтованими активів та їх витребування може бути пред'явлено до особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої набрав законної сили обвинувальний вирок суду за вчинення корупційного злочину або легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
 
418. 1) особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої набрав законної сили обвинувальний вирок суду за вчинення корупційного злочину або легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;
 
-114- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
Частину другу статті 291 викласти в такій редакції:
«2. Позов про визнання необґрунтованими активів та їх витребування може бути пред'явлено до особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої набрав законної сили обвинувальний вирок суду за вчинення корупційного злочину або легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
У разі пред'явлення позову до особи, зазначеної у пункті 1 цієї частини, прокурор вживає заходів щодо встановлення майна, стосовно якого існують докази того, що воно отримано особою, зазначеною у пункті 1 цієї частини, або що ним користується чи розпоряджається (розпоряджалася) така особа.»
 
Враховано      
419. 2) особи, пов'язаної з особою, зазначеною у пункті 1 цієї частини, -юридичної особи, яка є власником (користувачем) майна, стосовно якого існують докази того, що воно отримано або що ним користується чи розпоряджається (розпоряджалася) особа, зазначена у пункті 1 цієї частини.
 
      
420. У разі пред'явлення позову до особи, зазначеної у пункті 1 цієї частини, прокурор вживає заходів щодо встановлення майна, стосовно якого існують докази того, що воно отримано особою, зазначеною у пункті 1 цієї частини, або що ним користується чи розпоряджається (розпоряджалася) така особа. У разі встановлення такого майна, обов'язковим є також пред'явлення позову до юридичної особи, яка є його власником (користувачем).
 
   У разі пред'явлення позову до особи, зазначеної у абзаці 1 цієї частини, прокурор вживає заходів щодо встановлення майна, стосовно якого існують докази того, що воно отримано особою, зазначеною у абзаці 1 цієї частини, або що ним користується чи розпоряджається (розпоряджалася) така особа.
 
421. 3. Для цілей цієї глави:
 
   3. Для цілей цієї глави:
 
422. 1) термін "активи" означає грошові кошти або інше майно, а також доходи від них;
 
   1) термін "активи" означає грошові кошти або інше майно, а також доходи від них;
 
423. 2) особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції".
 
   2) особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції".
 
424. Стаття 292. Визнання необґрунтованими активів
 
-115- Мартовицький А.В.
Статтю 292 пункту 2 законопроекту виключити.
 
Відхилено   Стаття 292. Визнання необґрунтованими активів
 
    -116- Шпенов Д.Ю.
статтю 292 виключити.
 
Відхилено    
425. 1. Суд визнає необґрунтованими активи, якщо судом на підставі поданих доказів не встановлено, що активи або грошові кошти, необхідні для придбання активів, щодо яких поданий позов про визнання їх необґрунтованими, були набуті на законній підставі.
 
   1. Суд визнає необґрунтованими активи, якщо судом на підставі поданих доказів не встановлено, що активи або грошові кошти, необхідні для придбання активів, щодо яких поданий позов про визнання їх необґрунтованими, були набуті на законній підставі.
 
426. Стаття 293. Правові наслідки визнання активів необґрунтованими
 
-117- Мартовицький А.В.
Статтю 293 пункту 2 законопроекту виключити.
 
Відхилено   Стаття 293. Правові наслідки визнання активів необґрунтованими
 
    -118- Шпенов Д.Ю.
статтю 293 виключити.
 
Відхилено    
427. 1. Активи, визнані судом відповідно до статті 292 цього Кодексу необґрунтованими, стягуються в дохід держави.
 
   1. Активи, визнані судом відповідно до статті 292 цього Кодексу необґрунтованими, стягуються в дохід держави.
 
428. 2. Якщо суд відповідно до статті 292 цього Кодексу визнає необґрунтованими частину активів, в дохід держави стягується частина активів відповідача, яка визнана необґрунтованою, а у разі неможливості виділення такої частини - її вартість.
 
   2. Якщо суд відповідно до статті 292 цього Кодексу визнає необґрунтованими частину активів, в дохід держави стягується частина активів відповідача, яка визнана необґрунтованою, а у разі неможливості виділення такої частини - її вартість.
 
429. 3. У разі неможливості звернення стягнення на активи, визнані необґрунтованими, на відповідача покладається обов'язок сплатити вартість таких активів.
 
   3. У разі неможливості звернення стягнення на активи, визнані необґрунтованими, на відповідача покладається обов'язок сплатити вартість таких активів.
 
430. 4. Стягнення в дохід держави активів, визнаних судом необґрунтованими, здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження", крім випадків здійснення такого стягнення в порядку, встановленому Законом України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів".
 
   4. Стягнення в дохід держави активів, визнаних судом необґрунтованими, здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження", крім випадків здійснення такого стягнення в порядку, встановленому Законом України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів".
 
431. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
432. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ
 
   ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ
 
433. Глава 1. Загальні положення
 
   Глава 1. Загальні положення
 
434. Стаття 294. Окреме провадження
 
   Стаття 294. Окреме провадження
 
435. 1. Окреме провадження - це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.
 
-119- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині першій статті 294 слова "прав та інтересів" замінити словами "прав, свобод та інтересів";
 
Враховано   1. Окреме провадження – це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.
 
436. 2. Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:
 
   2. Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:
 
437. 1) обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
 
   1) обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
 
438. 2) надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
 
   2) надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
 
439. 3) визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;
 
   3) визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;
 
440. 4) усиновлення;
 
   4) усиновлення;
 
441. 5) встановлення фактів, що мають юридичне значення;
 
   5) встановлення фактів, що мають юридичне значення;
 
442. 6) відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі;
 
   6) відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі;
 
443. 7) передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність;
 
   7) передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність;
 
444. 8) визнання спадщини відумерлою;
 
   8) визнання спадщини відумерлою;
 
445. 9) надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;
 
   9) надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;
 
446. 10) примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;
 
   10) примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;
 
447. 11) розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.
 
   11) розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.
 
448. 3. У порядку окремого провадження розглядаються також справи про надання права на шлюб, про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей, за заявою будь-кого з подружжя, якщо один з нього засуджений до позбавлення волі, про встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя та інші справи у випадках, встановлених законом.
 
   3. У порядку окремого провадження розглядаються також справи про надання права на шлюб, про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей, за заявою будь-кого з подружжя, якщо один з нього засуджений до позбавлення волі, про встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя та інші справи у випадках, встановлених законом.
 
449. 4. У випадках, встановлених пунктами 1, 3, 4, 9, 10 частини другої цієї статті, розгляд справ проводиться судом у складі одного судді і двох присяжних.
 
-120- Алексєєв І.С.
статтю 294 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. У випадках, встановлених пунктами 1, 9 і 10 частини другої цієї статті, розгляд справ проводиться судом з обов’язковою участю адвоката. У разі якщо такі особи не залучили адвоката самостійно, суд приймає рішення про обов’язкове залучення адвоката. Рішення суду про доручення призначити адвоката негайно направляється відповідному органу (установі), уповноваженому законом на надання безоплатної правничої допомоги, і є обов’язковою для негайного виконання.»
 
Відхилено   4. У випадках, встановлених пунктами 1, 3, 4, 9, 10 частини другої цієї статті, розгляд справ проводиться судом у складі одного судді і двох присяжних.
 
450. Стаття 295. Порядок розгляду справ окремого провадження
 
   Стаття 295. Порядок розгляду справ окремого провадження
 
451. 1. Під час розгляду справ окремого провадження суд зобов'язаний роз'яснити учасникам справи їх права та обов'язки, сприяти у здійсненні та охороні гарантованих Конституцією і законами України прав, свобод чи інтересів фізичних або юридичних осіб, вживати заходів щодо всебічного, повного і об'єктивного з'ясування обставин справи.
 
   1. Під час розгляду справ окремого провадження суд зобов'язаний роз'яснити учасникам справи їх права та обов'язки, сприяти у здійсненні та охороні гарантованих Конституцією і законами України прав, свобод чи інтересів фізичних або юридичних осіб, вживати заходів щодо всебічного, повного і об'єктивного з'ясування обставин справи.
 
452. 2. З метою з'ясування обставин справи суд може за власною ініціативою витребувати необхідні докази.
 
   2. З метою з'ясування обставин справи суд може за власною ініціативою витребувати необхідні докази.
 
453. 3. Справи окремого провадження розглядаються судом з додержанням загальних правил, встановлених цим Кодексом, за винятком положень щодо змагальності та меж судового розгляду. Інші особливості розгляду цих справ, встановлені цим розділом.
 
   3. Справи окремого провадження розглядаються судом з додержанням загальних правил, встановлених цим Кодексом, за винятком положень щодо змагальності та меж судового розгляду. Інші особливості розгляду цих справ, встановлені цим розділом.
 
454. 4. Справи окремого провадження суд розглядає за участю заявника і заінтересованих осіб.
 
-121- Яценко А.В.
частину четверту статті 295 виключити.
 
Відхилено   4. Справи окремого провадження суд розглядає за участю заявника і заінтересованих осіб.
 
455. Справа про розірвання шлюбу за заявою особи, засудженої до позбавлення волі, може бути розглянута судом за участю представника такої особи.
 
   Справа про розірвання шлюбу за заявою особи, засудженої до позбавлення волі, може бути розглянута судом за участю представника такої особи.
 
456. 5. Справи окремого провадження не можуть бути передані на розгляд третейського суду і не можуть бути закриті у зв'язку з укладенням мирової угоди.
 
   5. Справи окремого провадження не можуть бути передані на розгляд третейського суду і не можуть бути закриті у зв'язку з укладенням мирової угоди.
 
457. 6. Якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, який вирішується в порядку позовного провадження, суд залишає заяву без розгляду і роз'яснює заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах.
 
   6. Якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, який вирішується в порядку позовного провадження, суд залишає заяву без розгляду і роз'яснює заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах.
 
458. 7. При ухваленні судом рішення судові витрати не відшкодовуються, якщо інше не встановлено законом.
 
   7. При ухваленні судом рішення судові витрати не відшкодовуються, якщо інше не встановлено законом.
 
459. 8. У рішенні суду про розірвання шлюбу зазначається про вибір прізвища тим з подружжя, який змінив прізвище під час державної реєстрації шлюбу, що розривається.
 
   8. У рішенні суду про розірвання шлюбу зазначається про вибір прізвища тим з подружжя, який змінив прізвище під час державної реєстрації шлюбу, що розривається.
 
460. Глава 2. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи
 
   Глава 2. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи
 
461. Стаття 296. Підсудність
 
   Стаття 296. Підсудність
 
462. 1. Заяв про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, у тому числі неповнолітньої особи чи визнання фізичної особи недієздатною подається до суду за місцем проживання цієї особи, а якщо вона перебуває на лікуванні у наркологічному або психіатричному закладі - за місцезнаходженням цього закладу.
 
-122- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині першій статті 296 слово "Заяв" замінити словом "Заява";
 
Враховано   1. Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, у тому числі неповнолітньої особи чи визнання фізичної особи недієздатною подається до суду за місцем проживання цієї особи, а якщо вона перебуває на лікуванні у наркологічному або психіатричному закладі - за місцезнаходженням цього закладу.
 
463. 2. Підсудність справ про обмеження цивільної дієздатності чи визнання недієздатним громадянина України, який проживає за її межами, визначається за клопотанням заявника ухвалою судді Верховного Суду.
 
   2. Підсудність справ про обмеження цивільної дієздатності чи визнання недієздатним громадянина України, який проживає за її межами, визначається за клопотанням заявника ухвалою судді Верховного Суду.
 
464. Стаття 297. Особи, які можуть бути заявниками
 
   Стаття 297. Особи, які можуть бути заявниками
 
465. 1. Заяву про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може бути подано членами її сім'ї, органом опіки та піклування, наркологічним або психіатричним закладом.
 
   1. Заяву про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може бути подано членами її сім'ї, органом опіки та піклування, наркологічним або психіатричним закладом.
 
466. 2. Заяву про обмеження права неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або позбавлення її цього права може бути подано батьками (усиновлювачами), піклувальниками, органом опіки та піклування.
 
   2. Заяву про обмеження права неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або позбавлення її цього права може бути подано батьками (усиновлювачами), піклувальниками, органом опіки та піклування.
 
467. 3. Заяву про визнання фізичної особи недієздатною може бути подано членами її сім'ї, близькими родичами, незалежно від їх спільного проживання, органом опіки та піклування, психіатричним закладом.
 
   3. Заяву про визнання фізичної особи недієздатною може бути подано членами її сім'ї, близькими родичами, незалежно від їх спільного проживання, органом опіки та піклування, психіатричним закладом.
 
468. Стаття 298. Зміст заяви
 
   Стаття 298. Зміст заяви
 
469. 1. У заяві про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи мають бути викладені обставини, що свідчать про психічний розлад, істотно впливають на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, чи обставини, що підтверджують дії, внаслідок яких фізична особа, яка зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми тощо, поставила себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище.
 
   1. У заяві про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи мають бути викладені обставини, що свідчать про психічний розлад, істотно впливають на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, чи обставини, що підтверджують дії, внаслідок яких фізична особа, яка зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми тощо, поставила себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище.
 
470. 2. У заяві про обмеження права неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або позбавлення її цього права мають бути викладені обставини, що свідчать про негативні матеріальні, психічні чи інші наслідки для неповнолітнього здійснення ним цього права.
 
   2. У заяві про обмеження права неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або позбавлення її цього права мають бути викладені обставини, що свідчать про негативні матеріальні, психічні чи інші наслідки для неповнолітнього здійснення ним цього права.
 
471. 3. У заяві про визнання фізичної особи недієздатною мають бути викладені обставини, що свідчать про хронічний, стійкий психічний розлад, внаслідок чого особа не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.
 
   3. У заяві про визнання фізичної особи недієздатною мають бути викладені обставини, що свідчать про хронічний, стійкий психічний розлад, внаслідок чого особа не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.
 
472. Стаття 299. Призначення експертизи
 
   Стаття 299. Призначення експертизи
 
473. 1. Суд за наявності достатніх даних про психічний розлад здоров'я фізичної особи призначає для встановлення її психічного стану судово-психіатричну експертизу.
 
   1. Суд за наявності достатніх даних про психічний розлад здоров'я фізичної особи призначає для встановлення її психічного стану судово-психіатричну експертизу.
 
474. 2. У виняткових випадках, коли особа щодо якої відкрито провадження у справі про обмеження її у цивільній дієздатності чи визнання її недієздатною явно ухиляється від проходження експертизи, суд у судовому засіданні за участю лікаря-психіатра може постановити ухвалу про примусове направлення фізичної особи на судово-психіатричну експертизу.
 
   2. У виняткових випадках, коли особа щодо якої відкрито провадження у справі про обмеження її у цивільній дієздатності чи визнання її недієздатною явно ухиляється від проходження експертизи, суд у судовому засіданні за участю лікаря-психіатра може постановити ухвалу про примусове направлення фізичної особи на судово-психіатричну експертизу.
 
475. Стаття 300. Розгляд справ
 
   Стаття 300. Розгляд справ
 
476. 1. Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи чи визнання фізичної особи недієздатною суд розглядає за участю заявника, особи щодо якої розглядається справа про визнання її недієздатною та представника органу опіки та піклування. З урахуванням стану здоров'я особи щодо якої розглядається справа про визнання її недієздатною, її участь у розгляді справи може відбуватися у режимі відеоконференції з психіатричного чи іншого лікувального закладу в якому перебуває така особа, про що суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі.
 
-123- Алексєєв І.С.
частину першу статті 300 після слів «за участю заявника,» доповнити словом «адвоката».
 
Відхилено   1. Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи чи визнання фізичної особи недієздатною суд розглядає за участю заявника, особи щодо якої розглядається справа про визнання її недієздатною та представника органу опіки та піклування. З урахуванням стану здоров'я особи щодо якої розглядається справа про визнання її недієздатною, її участь у розгляді справи може відбуватися у режимі відеоконференції з психіатричного чи іншого лікувального закладу в якому перебуває така особа, про що суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі.
 
477. Питання про виклик фізичної особи щодо якої розглядається справа про визнання її недієздатною, вирішується в кожному випадку судом із урахуванням стану її здоров'я.
 
   Питання про виклик фізичної особи щодо якої розглядається справа про визнання її недієздатною, вирішується в кожному випадку судом із урахуванням стану її здоров'я.
 
478. Для визначення фактичної можливості такої особи з'явитися в судове засідання, а також про можливість особисто дати пояснення по суті справи у разі необхідності суд може призначити відповідну експертизу.
 
   Для визначення фактичної можливості такої особи з'явитися в судове засідання, а також про можливість особисто дати пояснення по суті справи у разі необхідності суд може призначити відповідну експертизу.
 
479. 2. Судові витрати, пов'язані з провадженням справи про визнання фізичної особи недієздатною або обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, відносяться на рахунок держави.
 
   2. Судові витрати, пов'язані з провадженням справи про визнання фізичної особи недієздатною або обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, відносяться на рахунок держави.
 
480. 3. Суд, установивши, що заявник діяв недобросовісно без достатньої для цього підстави, стягує із заявника всі судові витрати.
 
   3. Суд, установивши, що заявник діяв недобросовісно без достатньої для цього підстави, стягує із заявника всі судові витрати.
 
481. Стаття 301. Рішення суду
 
   Стаття 301. Рішення суду
 
482. 1. Суд, ухвалюючи рішення про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи (у тому числі обмеження або позбавлення права неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїми доходами) чи визнання фізичної особи недієздатною, встановлює над нею відповідно піклування або опіку і за поданням органу опіки та піклування призначає їй піклувальника чи опікуна.
 
   1. Суд, ухвалюючи рішення про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи (у тому числі обмеження або позбавлення права неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїми доходами) чи визнання фізичної особи недієздатною, встановлює над нею відповідно піклування або опіку і за поданням органу опіки та піклування призначає їй піклувальника чи опікуна.
 
483. 2. Суд за заявою органу опіки та піклування чи особи, призначеної піклувальником або опікуном, у місячний строк звільняє її від повноважень піклувальника або опікуна і призначає за поданням органу опіки та піклування іншу особу, про що постановляє ухвалу. Суд за заявою особи, над якою встановлено піклування, може звільнити піклувальника від його повноважень і призначити за поданням органу опіки та піклування іншого піклувальника, про що постановляє ухвалу.
 
   2. Суд за заявою органу опіки та піклування чи особи, призначеної піклувальником або опікуном, у місячний строк звільняє її від повноважень піклувальника або опікуна і призначає за поданням органу опіки та піклування іншу особу, про що постановляє ухвалу. Суд за заявою особи, над якою встановлено піклування, може звільнити піклувальника від його повноважень і призначити за поданням органу опіки та піклування іншого піклувальника, про що постановляє ухвалу.
 
484. Суд розглядає питання про звільнення опікуна або піклувальника в судовому засіданні з повідомленням заінтересованих осіб. Неявка цих осіб не перешкоджає розгляду питання про звільнення опікуна або піклувальника.
 
   Суд розглядає питання про звільнення опікуна або піклувальника в судовому засіданні з повідомленням заінтересованих осіб. Неявка цих осіб не перешкоджає розгляду питання про звільнення опікуна або піклувальника.
 
485. 3. Скасування рішення суду про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена, здійснюється за рішенням суду за заявою самої фізичної особи, її піклувальника, членів сім'ї або органу опіки та піклування.
 
   3. Скасування рішення суду про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена, здійснюється за рішенням суду за заявою самої фізичної особи, її піклувальника, членів сім'ї або органу опіки та піклування.
 
486. 4. Скасування рішення суду про визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною, в разі її видужання або значного поліпшення її психічного стану здійснюється за рішенням суду на підставі відповідного висновку судово-психіатричної експертизи за заявою опікуна, членів сім'ї, органу опіки та піклування або самої особи, визнаної недієздатною.
 
   4. Скасування рішення суду про визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною, в разі її видужання або значного поліпшення її психічного стану здійснюється за рішенням суду на підставі відповідного висновку судово-психіатричної експертизи за заявою опікуна, членів сім'ї, органу опіки та піклування або самої особи, визнаної недієздатною.
 
487. 5. Рішення суду після набрання ним законної сили надсилається судом органу опіки та піклування, органам ведення Державного реєстру виборців за місцем проживання фізичної особи.
 
   5. Рішення суду після набрання ним законної сили надсилається судом органу опіки та піклування, органам ведення Державного реєстру виборців за місцем проживання фізичної особи.
 
488. 6. Строк дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною визначається судом, але не може перевищувати двох років.
 
   6. Строк дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною визначається судом, але не може перевищувати двох років.
 
489. 7. Клопотання про продовження строку дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною має право подати опікун, представник органу опіки та піклування не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до закінчення строку, визначеного частиною першою цієї статті.
 
   7. Клопотання про продовження строку дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною має право подати опікун, представник органу опіки та піклування не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до закінчення строку, визначеного частиною першою цієї статті.
 
490. 8. Клопотання про продовження строку дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною повинно містити обставини, що свідчать про продовження хронічного, стійкого психічного розладу, внаслідок чого особа продовжує не усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, підтверджені відповідним висновком судово-психіатричної експертизи.
 
   8. Клопотання про продовження строку дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною повинно містити обставини, що свідчать про продовження хронічного, стійкого психічного розладу, внаслідок чого особа продовжує не усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, підтверджені відповідним висновком судово-психіатричної експертизи.
 
491. 9. Суд зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною до закінчення строку його дії в порядку, встановленому статтею 300 цього Кодексу.
 
   9. Суд зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною до закінчення строку його дії в порядку, встановленому статтею 300 цього Кодексу.
 
492. Глава 3. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності
 
   Глава 3. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності
 
493. Стаття 302. Підсудність
 
   Стаття 302. Підсудність
 
494. 1. Заява неповнолітньої особи, яка досягла шістнадцятирічного віку, про надання їй повної цивільної дієздатності у випадках, встановлених Цивільним кодексом України, за відсутності згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальника подається до суду за місцем її проживання.
 
   1. Заява неповнолітньої особи, яка досягла шістнадцятирічного віку, про надання їй повної цивільної дієздатності у випадках, встановлених Цивільним кодексом України, за відсутності згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальника подається до суду за місцем її проживання.
 
495. 2. Підсудність справ про надання неповнолітній особі - громадянину України, який проживає за її межами, у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, повної цивільної дієздатності, визначається за клопотанням заявника ухвалою судді Верховного Суду.
 
   2. Підсудність справ про надання неповнолітній особі - громадянину України, який проживає за її межами, у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, повної цивільної дієздатності, визначається за клопотанням заявника ухвалою судді Верховного Суду.
 
496. Стаття 303. Зміст заяви
 
   Стаття 303. Зміст заяви
 
497. 1. У заяві про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності повинні бути викладені дані про те, що неповнолітня особа працює за трудовим договором або є матір'ю чи батьком дитини відповідно до актового запису цивільного стану.
 
   1. У заяві про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності повинні бути викладені дані про те, що неповнолітня особа працює за трудовим договором або є матір'ю чи батьком дитини відповідно до актового запису цивільного стану.
 
498. Стаття 304. Розгляд справи
 
   Стаття 304. Розгляд справи
 
499. 1. Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності суд розглядає за участю заявника, одного або обох батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а також представників органів опіки та піклування. Участь представників органів опіки та піклування у розгляді справи є обов'язковою.
 
   1. Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності суд розглядає за участю заявника, одного або обох батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а також представників органів опіки та піклування. Участь представників органів опіки та піклування у розгляді справи є обов'язковою.
 
500. Стаття 305. Рішення суду
 
   Стаття 305. Рішення суду
 
501. 1. Суд, розглянувши заяву про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності по суті, ухвалює рішення, яким задовольняє або відмовляє у задоволенні вимоги заявника.
 
   1. Суд, розглянувши заяву про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності по суті, ухвалює рішення, яким задовольняє або відмовляє у задоволенні вимоги заявника.
 
502. 2. У разі задоволення заявленої вимоги неповнолітній особі надається повна цивільна дієздатність після набрання рішенням суду законної сили.
 
   2. У разі задоволення заявленої вимоги неповнолітній особі надається повна цивільна дієздатність після набрання рішенням суду законної сили.
 
503. 3. Рішення суду про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності після набрання ним законної сили надсилається органові опіки та піклування.
 
   3. Рішення суду про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності після набрання ним законної сили надсилається органові опіки та піклування.
 
504. Глава 4. Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою
 
   Глава 4. Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою
 
505. Стаття 306. Підсудність
 
   Стаття 306. Підсудність
 
506. 1. Заява про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою подається до суду за місцем проживання заявника або за останнім відомим місцем проживання (перебування) фізичної особи, місцеперебування якої невідоме, або за місцезнаходженням її майна.
 
   1. Заява про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою подається до суду за місцем проживання заявника або за останнім відомим місцем проживання (перебування) фізичної особи, місцеперебування якої невідоме, або за місцезнаходженням її майна.
 
507. Стаття 307. Зміст заяви
 
   Стаття 307. Зміст заяви
 
508. 1. У заяві про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою повинно бути зазначено: для якої мети необхідно заявникові визнати фізичну особу безвісно відсутньою або оголосити її померлою; обставини, що підтверджують безвісну відсутність фізичної особи, або обставини, що загрожували смертю фізичній особі, яка пропала безвісти, або обставини, що дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку.
 
   1. У заяві про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою повинно бути зазначено: для якої мети необхідно заявникові визнати фізичну особу безвісно відсутньою або оголосити її померлою; обставини, що підтверджують безвісну відсутність фізичної особи, або обставини, що загрожували смертю фізичній особі, яка пропала безвісти, або обставини, що дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку.
 
509. Стаття 308. Підготовка справи до розгляду
 
   Стаття 308. Підготовка справи до розгляду
 
510. 1. Суд до початку розгляду справи встановлює осіб (родичів, співробітників тощо), які можуть дати свідчення про фізичну особу, місцеперебування якої невідоме, а також запитує відповідні організації за останнім місцем проживання відсутнього (житлово-експлуатаційні організації, органи реєстрації місця проживання осіб або органи місцевого самоврядування) і за останнім місцем роботи про наявність відомостей щодо фізичної особи, місцеперебування якої невідоме.
 
   1. Суд до початку розгляду справи встановлює осіб (родичів, співробітників тощо), які можуть дати свідчення про фізичну особу, місцеперебування якої невідоме, а також запитує відповідні організації за останнім місцем проживання відсутнього (житлово-експлуатаційні організації, органи реєстрації місця проживання осіб або органи місцевого самоврядування) і за останнім місцем роботи про наявність відомостей щодо фізичної особи, місцеперебування якої невідоме.
 
511. 2. Одночасно суд вживає заходів через органи опіки та піклування щодо встановлення опіки над майном фізичної особи, місцеперебування якої невідоме, якщо опіку над майном ще не встановлено.
 
   2. Одночасно суд вживає заходів через органи опіки та піклування щодо встановлення опіки над майном фізичної особи, місцеперебування якої невідоме, якщо опіку над майном ще не встановлено.
 
512. Стаття 309. Розгляд справи
 
   Стаття 309. Розгляд справи
 
513. 1. Суд розглядає справу за участю заявника, свідків, зазначених у заяві, та осіб, яких сам суд визнає за потрібне допитати, і ухвалює рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або про оголошення її померлою.
 
   1. Суд розглядає справу за участю заявника, свідків, зазначених у заяві, та осіб, яких сам суд визнає за потрібне допитати, і ухвалює рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або про оголошення її померлою.
 
514. 2. Після набрання законної сили рішенням про оголошення фізичної особи померлою суд надсилає рішення відповідному органу державної реєстрації актів цивільного стану для реєстрації смерті фізичної особи, а також до нотаріуса за місцем відкриття спадщини, а в населеному пункті, де немає нотаріуса, -відповідного органу місцевого самоврядування для вжиття заходів щодо охорони спадкового майна. У разі наявності в населеному пункті кількох нотаріусів, а також у випадках, коли місце відкриття спадщини невідоме, рішення надсилається до державного нотаріального архіву з метою передачі його за належністю уповноваженому нотаріусу для вжиття заходів з охорони спадкового майна.
 
   2. Після набрання законної сили рішенням про оголошення фізичної особи померлою суд надсилає рішення відповідному органу державної реєстрації актів цивільного стану для реєстрації смерті фізичної особи, а також до нотаріуса за місцем відкриття спадщини, а в населеному пункті, де немає нотаріуса, -відповідного органу місцевого самоврядування для вжиття заходів щодо охорони спадкового майна. У разі наявності в населеному пункті кількох нотаріусів, а також у випадках, коли місце відкриття спадщини невідоме, рішення надсилається до державного нотаріального архіву з метою передачі його за належністю уповноваженому нотаріусу для вжиття заходів з охорони спадкового майна.
 
515. Стаття 310. Дії суду в разі появи фізичної особи, яку було визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою
 
   Стаття 310. Дії суду в разі появи фізичної особи, яку було визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою
 
516. 1. У разі одержання заяви про появу фізичної особи, яку було визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою, або відомостей про місцеперебування цієї особи суд за місцеперебуванням особи або суд, який ухвалив рішення про визнання особи безвісно відсутньою або оголосив її померлою, призначає справу до слухання за участю цієї особи, заявника та інших заінтересованих осіб і скасовує своє рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою. Заяву може бути подано особою, яку було визнано безвісно відсутньою або померлою, або іншою заінтересованою особою.
 
   1. У разі одержання заяви про появу фізичної особи, яку було визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою, або відомостей про місцеперебування цієї особи суд за місцеперебуванням особи або суд, який ухвалив рішення про визнання особи безвісно відсутньою або оголосив її померлою, призначає справу до слухання за участю цієї особи, заявника та інших заінтересованих осіб і скасовує своє рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою. Заяву може бути подано особою, яку було визнано безвісно відсутньою або померлою, або іншою заінтересованою особою.
 
517. 2. Копію рішення суд надсилає відповідному органу державної реєстрації актів цивільного стану для анулювання актового запису про смерть.
 
   2. Копію рішення суд надсилає відповідному органу державної реєстрації актів цивільного стану для анулювання актового запису про смерть.
 
518. Глава 5. Розгляд судом справ про усиновлення
 
   Глава 5. Розгляд судом справ про усиновлення
 
519. Стаття 311. Підсудність
 
   Стаття 311. Підсудність
 
520. 1. Заява про усиновлення дитини або повнолітньої особи, яка не має матері, батька або була позбавлена їхнього піклування, подається до суду за місцем їх проживання.
 
   1. Заява про усиновлення дитини або повнолітньої особи, яка не має матері, батька або була позбавлена їхнього піклування, подається до суду за місцем їх проживання.
 
521. Стаття 312. Зміст заяви
 
   Стаття 312. Зміст заяви
 
522. 1. Заява про усиновлення дитини повинна містити: найменування суду, до якого подається заява, ім'я, місце проживання заявника, а також прізвище, ім'я, по батькові, вік усиновлюваної дитини, її місце проживання, відомості про стан здоров'я дитини. Заява про усиновлення дитини може також містити клопотання про зміну прізвища, імені, по батькові, дати, місця народження дитини, про запис заявника матір'ю або батьком дитини.
 
   1. Заява про усиновлення дитини повинна містити: найменування суду, до якого подається заява, ім'я, місце проживання заявника, а також прізвище, ім'я, по батькові, вік усиновлюваної дитини, її місце проживання, відомості про стан здоров'я дитини. Заява про усиновлення дитини може також містити клопотання про зміну прізвища, імені, по батькові, дати, місця народження дитини, про запис заявника матір'ю або батьком дитини.
 
523. 2. До заяви про усиновлення дитини за наявності мають бути додані такі документи:
 
   2. До заяви про усиновлення дитини за наявності мають бути додані такі документи:
 
524. 1) копія свідоцтва про шлюб, а також письмова згода на це другого з подружжя, засвідчена нотаріально, -при усиновленні дитини одним із подружжя;
 
   1) копія свідоцтва про шлюб, а також письмова згода на це другого з подружжя, засвідчена нотаріально, -при усиновленні дитини одним із подружжя;
 
525. 2) медичний висновок про стан здоров'я заявника;
 
   2) медичний висновок про стан здоров'я заявника;
 
526. 3) довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати або копія декларації про доходи;
 
   3) довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати або копія декларації про доходи;
 
527. 4) документ, що підтверджує право власності або користування жилим приміщенням;
 
   4) документ, що підтверджує право власності або користування жилим приміщенням;
 
528. 5) інші документи, визначені законом.
 
   5) інші документи, визначені законом.
 
529. 3. До заяви про усиновлення дитини особами без громадянства, що постійно проживають за межами України, або іноземцями, крім документів, зазначених у частині другій цієї статті, додаються дозвіл уповноваженого органу виконавчої влади, висновок компетентного органу відповідної держави про умови їх життя і можливість бути усиновлювачами, дозвіл компетентного органу відповідної держави на в'їзд усиновленої дитини та її постійне проживання на території цієї держави, зобов'язання усиновлювача, оформлене в нотаріальному порядку, про надання представникам дипломатичної установи України за кордоном інформації про усиновлену дитину та можливості спілкування з дитиною.
 
   3. До заяви про усиновлення дитини особами без громадянства, що постійно проживають за межами України, або іноземцями, крім документів, зазначених у частині другій цієї статті, додаються дозвіл уповноваженого органу виконавчої влади, висновок компетентного органу відповідної держави про умови їх життя і можливість бути усиновлювачами, дозвіл компетентного органу відповідної держави на в'їзд усиновленої дитини та її постійне проживання на території цієї держави, зобов'язання усиновлювача, оформлене в нотаріальному порядку, про надання представникам дипломатичної установи України за кордоном інформації про усиновлену дитину та можливості спілкування з дитиною.
 
530. 4. До заяви громадян України про усиновлення дитини, яка є громадянином іншої держави, крім документів, зазначених у частині другій цієї статті, додаються згода законного представника дитини та згода компетентного органу держави, громадянином якої є дитина.
 
   4. До заяви громадян України про усиновлення дитини, яка є громадянином іншої держави, крім документів, зазначених у частині другій цієї статті, додаються згода законного представника дитини та згода компетентного органу держави, громадянином якої є дитина.
 
531. 5. Документи усиновлювачів, які є громадянами інших держав, мають бути у встановленому законодавством порядку легалізовані, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Такі документи повинні бути перекладені українською мовою, а переклад має бути засвідчений нотаріально.
 
   5. Документи усиновлювачів, які є громадянами інших держав, мають бути у встановленому законодавством порядку легалізовані, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Такі документи повинні бути перекладені українською мовою, а переклад має бути засвідчений нотаріально.
 
532. 6. Заява про усиновлення повнолітньої особи повинна містити відомості, зазначені у частині першій цієї статті, а також дані про відсутність матері, батька або позбавлення піклування. До заяви мають бути додані документи, зазначені у пункті 1 частини другої цієї статті, а також згода особи на усиновлення.
 
   6. Заява про усиновлення повнолітньої особи повинна містити відомості, зазначені у частині першій цієї статті, а також дані про відсутність матері, батька або позбавлення піклування. До заяви мають бути додані документи, зазначені у пункті 1 частини другої цієї статті, а також згода особи на усиновлення.
 
533. Стаття 313. Підготовка справи до розгляду
 
   Стаття 313. Підготовка справи до розгляду
 
534. 1. Суддя під час підготовки справи про усиновлення дитини до розгляду вирішує питання про участь у ній як заінтересованих осіб відповідного органу опіки та піклування, а у справах, провадження в яких відкрито за заявами іноземних громадян, -уповноваженого органу виконавчої влади.
 
   1. Суддя під час підготовки справи про усиновлення дитини до розгляду вирішує питання про участь у ній як заінтересованих осіб відповідного органу опіки та піклування, а у справах, провадження в яких відкрито за заявами іноземних громадян, -уповноваженого органу виконавчої влади.
 
535. 2. Орган опіки та піклування повинен подати суду висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.
 
   2. Орган опіки та піклування повинен подати суду висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.
 
536. 3. До висновку органу опіки та піклування мають бути додані:
 
   3. До висновку органу опіки та піклування мають бути додані:
 
537. 1) акт обстеження умов життя заявника, складений за місцем його проживання;
 
   1) акт обстеження умов життя заявника, складений за місцем його проживання;
 
538. 2) свідоцтво про народження дитини;
 
   2) свідоцтво про народження дитини;
 
539. 3) медичний висновок про стан здоров'я дитини, про її фізичний і розумовий розвиток;
 
   3) медичний висновок про стан здоров'я дитини, про її фізичний і розумовий розвиток;
 
540. 4) у випадках, встановлених законом, згода батьків, опікуна, піклувальника дитини, закладу охорони здоров'я або навчального закладу, а також самої дитини на усиновлення.
 
   4) у випадках, встановлених законом, згода батьків, опікуна, піклувальника дитини, закладу охорони здоров'я або навчального закладу, а також самої дитини на усиновлення.
 
541. Суд у разі необхідності може вимагати подання інших документів.
 
   Суд у разі необхідності може вимагати подання інших документів.
 
542. Стаття 314. Розгляд справи
 
   Стаття 314. Розгляд справи
 
543. 1. Суд розглядає справу про усиновлення дитини за обов'язковою участю заявника, органу опіки та піклування або уповноваженого органу виконавчої влади, а також дитини, якщо вона за віком і станом здоров'я усвідомлює факт усиновлення, з викликом заінтересованих та інших осіб, яких суд визнає за потрібне допитати.
 
   1. Суд розглядає справу про усиновлення дитини за обов'язковою участю заявника, органу опіки та піклування або уповноваженого органу виконавчої влади, а також дитини, якщо вона за віком і станом здоров'я усвідомлює факт усиновлення, з викликом заінтересованих та інших осіб, яких суд визнає за потрібне допитати.
 
544. 2. Суд розглядає справу про усиновлення повнолітньої особи з обов'язковою участю заявника (заявників), усиновлюваної особи, з викликом заінтересованих та інших осіб, яких суд визнає за потрібне допитати.
 
   2. Суд розглядає справу про усиновлення повнолітньої особи з обов'язковою участю заявника (заявників), усиновлюваної особи, з викликом заінтересованих та інших осіб, яких суд визнає за потрібне допитати.
 
545. 3. Для забезпечення таємниці усиновлення у випадках, встановлених Сімейним кодексом України, суд розглядає справу в закритому судовому засіданні.
 
   3. Для забезпечення таємниці усиновлення у випадках, встановлених Сімейним кодексом України, суд розглядає справу в закритому судовому засіданні.
 
546. 4. Суд перевіряє законність підстав для усиновлення, в тому числі наявність згоди усиновлюваної дитини, якщо така згода є необхідною, або наявність згоди усиновлюваної повнолітньої особи.
 
   4. Суд перевіряє законність підстав для усиновлення, в тому числі наявність згоди усиновлюваної дитини, якщо така згода є необхідною, або наявність згоди усиновлюваної повнолітньої особи.
 
547. Стаття 315. Рішення суду
 
   Стаття 315. Рішення суду
 
548. 1. За результатами розгляду заяви про усиновлення суд ухвалює рішення.
 
   1. За результатами розгляду заяви про усиновлення суд ухвалює рішення.
 
549. 2. У разі задоволення заяви суд зазначає у резолютивній частині рішення про усиновлення дитини або повнолітньої особи заявником (заявниками).
 
   2. У разі задоволення заяви суд зазначає у резолютивній частині рішення про усиновлення дитини або повнолітньої особи заявником (заявниками).
 
550. 3. За клопотанням заявника (заявників) суд вирішує питання про зміну імені, прізвища та по батькові, дати і місця народження усиновленої дитини, про зміну імені, прізвища, по батькові усиновленої повнолітньої особи, про запис усиновлювачів батьками.
 
   3. За клопотанням заявника (заявників) суд вирішує питання про зміну імені, прізвища та по батькові, дати і місця народження усиновленої дитини, про зміну імені, прізвища, по батькові усиновленої повнолітньої особи, про запис усиновлювачів батьками.
 
551. 4. Судові витрати, пов'язані з розглядом справи про усиновлення, відносяться на рахунок заявника (заявників).
 
   4. Судові витрати, пов'язані з розглядом справи про усиновлення, відносяться на рахунок заявника (заявників).
 
552. 5. Якщо після ухвалення рішення про усиновлення, але до набрання ним законної сили батьки дитини відкликали свою згоду на її усиновлення, суд скасовує своє рішення і поновлює розгляд справи.
 
   5. Якщо після ухвалення рішення про усиновлення, але до набрання ним законної сили батьки дитини відкликали свою згоду на її усиновлення, суд скасовує своє рішення і поновлює розгляд справи.
 
553. 6. У разі відкликання заяви про усиновлення після ухвалення рішення про усиновлення, але до набрання ним законної сили, суд скасовує своє рішення і залишає заяву без розгляду.
 
   6. У разі відкликання заяви про усиновлення після ухвалення рішення про усиновлення, але до набрання ним законної сили, суд скасовує своє рішення і залишає заяву без розгляду.
 
554. 7. Усиновлення вважається здійсненим із дня набрання законної сили рішенням суду. Для внесення змін до актового запису про народження усиновленої дитини або повнолітньої особи копія рішення суду надсилається до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення, а у справах про усиновлення дітей іноземцями - також до уповноваженого органу виконавчої влади.
 
   7. Усиновлення вважається здійсненим із дня набрання законної сили рішенням суду. Для внесення змін до актового запису про народження усиновленої дитини або повнолітньої особи копія рішення суду надсилається до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення, а у справах про усиновлення дітей іноземцями - також до уповноваженого органу виконавчої влади.
 
555. Глава 6. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення
 
   Глава 6. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення
 
556. Стаття 316. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення
 
   Стаття 316. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення
 
557. 1. Суд розглядає справи про встановлення факту:
 
   1. Суд розглядає справи про встановлення факту:
 
558. 1) родинних відносин між фізичними особами;
 
   1) родинних відносин між фізичними особами;
 
559. 2) перебування фізичної особи на утриманні;
 
   2) перебування фізичної особи на утриманні;
 
560. 3) каліцтва, якщо це потрібно для призначення пенсії або одержання допомоги по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню;
 
   3) каліцтва, якщо це потрібно для призначення пенсії або одержання допомоги по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню;
 
561. 4) реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення;
 
   4) реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення;
 
562. 5) проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу;
 
   5) проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу;
 
563. 6) належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім'я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з прізвищем, ім'ям, по батькові, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті;
 
   6) належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім'я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з прізвищем, ім'ям, по батькові, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті;
 
564. 7) народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження;
 
   7) народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження;
 
565. 8) смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті;
 
   8) смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті;
 
566. 9) смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
 
   9) смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
 
567. 2. У судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.
 
   2. У судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.
 
568. 3. Справи про встановлення факту належності особі паспорта, військового квитка, квитка про членство в об'єднанні громадян, а також свідоцтв, що їх видають органи державної реєстрації актів цивільного стану, судовому розгляду в окремому провадженні не підлягають.
 
   3. Справи про встановлення факту належності особі паспорта, військового квитка, квитка про членство в об'єднанні громадян, а також свідоцтв, що їх видають органи державної реєстрації актів цивільного стану, судовому розгляду в окремому провадженні не підлягають.
 
569. 4. Суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо з заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, вбачається спір про право, а якщо спір про право буде виявлений під час розгляду справи, -залишає заяву без розгляду.
 
   4. Суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо з заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, вбачається спір про право, а якщо спір про право буде виявлений під час розгляду справи, -залишає заяву без розгляду.
 
570. Стаття 317. Підсудність
 
   Стаття 317. Підсудність
 
571. 1. Заява фізичної особи про встановлення факту, що має юридичне значення, подається до суду за місцем її проживання.
 
   1. Заява фізичної особи про встановлення факту, що має юридичне значення, подається до суду за місцем її проживання.
 
572. 2. Підсудність справ за заявою громадянина України, який проживає за її межами, про встановлення факту, що має юридичне значення, визначається за його клопотанням ухвалою судді Верховного Суду.
 
-124- Помазанов А.В.
У статті 317:
Частину другу після слів «ухвалою судді Верховного Суду» доповнити наступними словами: «що постановляється протягом п’ятнадцяти днів з дня надходження до суду відповідної заяви.»;
 
Відхилено   2. Підсудність справ за заявою громадянина України, який проживає за її межами, про встановлення факту, що має юридичне значення, визначається за його клопотанням ухвалою судді Верховного Суду.
 
573. Стаття 318. Особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України
 
   Стаття 318. Особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України
 
574. 1. Заява про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана батьками, родичами, їхніми представниками або іншими законними представниками дитини до будь-якого суду за межами такої території України незалежно від місця проживання заявника.
 
   1. Заява про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана батьками, родичами, їхніми представниками або іншими законними представниками дитини до будь-якого суду за межами такої території України незалежно від місця проживання заявника
 
575. Заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана родичами померлого або їхніми представниками до суду за межами такої території України.
 
-125- Алексєєв І.С.
абзац другий частини першої статті 318 після слів «представниками до» доповнити словом «будь-якого».
 
Відхилено   Заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана родичами померлого або їхніми представниками до суду за межами такої території України.
 
576. 2. Справи про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду.
 
-126- Помазанов А.В.
У статті 318:
частину другу після слів «розглядаються невідкладно» доповнити словами «але не пізніше, ніж протягом трьох днів»;
 
Відхилено   2. Справи про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду.
 
577. 3. У рішенні про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, зокрема, мають бути зазначені встановлені судом дані про дату і місце народження особи, про її батьків.
 
   3. У рішенні про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, зокрема, мають бути зазначені встановлені судом дані про дату і місце народження особи, про її батьків.
 
578. 4. Ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, підлягає негайному виконанню.
 
   4. Ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, підлягає негайному виконанню.
 
579. Рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути оскаржено в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.
 
   Рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути оскаржено в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.
 
580. 5. Копія судового рішення видається учасникам справи, негайно після проголошення такого рішення або невідкладно надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження або смерті особи.
 
-127- Помазанов А.В.
У статті 318:
частину п’яту після слова «невідкладно» та перед словами «надсилається судом» доповнити словами «але не пізніше, ніж протягом доби»;
 
Відхилено   5. Копія судового рішення видається учасникам справи, негайно після проголошення такого рішення або невідкладно надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження або смерті особи.
 
581. Стаття 319. Зміст заяви
 
   Стаття 319. Зміст заяви
 
582. 1. У заяві повинно бути зазначено:
 
   1. У заяві повинно бути зазначено:
 
583. 1) який факт заявник просить встановити та з якою метою;
 
   1) який факт заявник просить встановити та з якою метою;
 
584. 2) причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;
 
   2) причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;
 
585. 3) докази, що підтверджують факт.
 
   3) докази, що підтверджують факт.
 
586. 2. До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про неможливість відновлення втрачених документів.
 
   2. До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про неможливість відновлення втрачених документів.
 
587. Стаття 320. Зміст рішення суду про встановлення факту, що має юридичне значення
 
   Стаття 320. Зміст рішення суду про встановлення факту, що має юридичне значення
 
588. 1. У рішенні суду повинно бути зазначено відомості про факт, встановлений судом, мету його встановлення, а також докази, на підставі яких суд установив цей факт.
 
   1. У рішенні суду повинно бути зазначено відомості про факт, встановлений судом, мету його встановлення, а також докази, на підставі яких суд установив цей факт.
 
589. 2. Рішення суду про встановлення факту, який підлягає реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану або нотаріальному посвідченню, не замінює собою документів, що видаються цими органами, а є тільки підставою для одержання зазначених документів.
 
   2. Рішення суду про встановлення факту, який підлягає реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану або нотаріальному посвідченню, не замінює собою документів, що видаються цими органами, а є тільки підставою для одержання зазначених документів.
 
590. Глава 7. Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі
 
   Глава 7. Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі
 
591. Стаття 321. Підсудність
 
   Стаття 321. Підсудність
 
592. 1. Особа, яка втратила цінний папір на пред'явника або вексель, може звернутися до суду із заявою про визнання їх недійсними і про відновлення її прав на втрачений цінний папір.
 
   1. Особа, яка втратила цінний папір на пред'явника або вексель, може звернутися до суду із заявою про визнання їх недійсними і про відновлення її прав на втрачений цінний папір.
 
593. 2. Заява подається до суду за місцезнаходженням емітента цінного папера на пред'явника або за місцем платежу за векселем.
 
   2. Заява подається до суду за місцезнаходженням емітента цінного папера на пред'явника або за місцем платежу за векселем.
 
594. Стаття 322. Зміст заяви
 
   Стаття 322. Зміст заяви
 
595. 1. У заяві до суду про визнання втраченого цінного папера на пред'явника або векселя недійсним та відновлення прав на них повинно бути зазначено:
 
   1. У заяві до суду про визнання втраченого цінного папера на пред'явника або векселя недійсним та відновлення прав на них повинно бути зазначено:
 
596. 1) ім'я і місце проживання заявника, найменування та місцезнаходження юридичної особи-заявника;
 
   1) ім'я і місце проживання заявника, найменування та місцезнаходження юридичної особи-заявника;
 
597. 2) обставини, за яких втрачено цінний папір на пред'явника або вексель;
 
   2) обставини, за яких втрачено цінний папір на пред'явника або вексель;
 
598. 3) повну і точну назву емітента втраченого цінного папера на пред'явника і його реквізити, а для векселя - вид, номер бланка, суму векселя, дату і місце складання, строк та місце платежу, найменування векселедавця та інших, відомих заявнику, зобов'язаних за векселем осіб, а також першого векселедержателя.
 
   3) повну і точну назву емітента втраченого цінного папера на пред'явника і його реквізити, а для векселя - вид, номер бланка, суму векселя, дату і місце складання, строк та місце платежу, найменування векселедавця та інших, відомих заявнику, зобов'язаних за векселем осіб, а також першого векселедержателя.
 
599. Стаття 323. Ухвала суду до судового розгляду
 
   Стаття 323. Ухвала суду до судового розгляду
 
600. 1. Суд, одержавши заяву, своєю ухвалою постановляє:
 
   1. Суд, одержавши заяву, своєю ухвалою постановляє:
 
601. 1) зробити публікацію про виклик держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя до суду;
 
   1) зробити публікацію про виклик держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя до суду;
 
602. 2) заборонити здійснювати будь-які операції за втраченим цінним папером на пред'явника або за векселем.
 
   2) заборонити здійснювати будь-які операції за втраченим цінним папером на пред'явника або за векселем.
 
603. 2. Ухвала надсилається емітенту втраченого цінного папера на пред'явника. У справі про визнання недійсним втраченого векселя та відновлення прав на нього ухвала суду надсилається негайно зобов'язаним за векселем особам, якщо їх адреси відомі суду, а також, якщо строк платежу за векселем не настав, на адресу всіх нотаріусів відповідного нотаріального округу, на території якого знаходиться місце платежу за векселем. При пред'явленні векселя нотаріусу для вчинення протесту, щодо якого постановлено ухвалу, якою заборонено будь-які операції за ним, нотаріус зобов'язаний повідомити відповідний суд про пред'явлення такого векселя для вчинення протесту.
 
   2. Ухвала надсилається емітенту втраченого цінного папера на пред'явника. У справі про визнання недійсним втраченого векселя та відновлення прав на нього ухвала суду надсилається негайно зобов'язаним за векселем особам, якщо їх адреси відомі суду, а також, якщо строк платежу за векселем не настав, на адресу всіх нотаріусів відповідного нотаріального округу, на території якого знаходиться місце платежу за векселем. При пред'явленні векселя нотаріусу для вчинення протесту, щодо якого постановлено ухвалу, якою заборонено будь-які операції за ним, нотаріус зобов'язаний повідомити відповідний суд про пред'явлення такого векселя для вчинення протесту.
 
604. 3. З дати постановлення ухвали суду зупиняється перебіг усіх строків щодо обігу втраченого цінного папера на пред'явника або векселя, встановлених законодавством про обіг векселів.
 
   3. З дати постановлення ухвали суду зупиняється перебіг усіх строків щодо обігу втраченого цінного папера на пред'явника або векселя, встановлених законодавством про обіг векселів.
 
605. Стаття 324. Зміст публікації
 
   Стаття 324. Зміст публікації
 
606. 1. Публікація про виклик держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя, з приводу яких подано заяву до суду, повинна містити інформацію, визначену пунктами 1 і 3 статті 322 цього Кодексу, а також пропозицію держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя повідомити суд у тримісячний строк про свої права на цінний папір або вексель.
 
   1. Публікація про виклик держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя, з приводу яких подано заяву до суду, повинна містити інформацію, визначену пунктами 1 і 3 статті 322 цього Кодексу, а також пропозицію держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя повідомити суд у тримісячний строк про свої права на цінний папір або вексель.
 
607. 2. Публікація робиться за рахунок заявника у місцевій газеті за місцезнаходженням емітента цінного папера або за місцем платежу векселя, а також в одному з офіційних друкованих видань.
 
   2. Публікація робиться за рахунок заявника у місцевій газеті за місцезнаходженням емітента цінного папера або за місцем платежу векселя, а також в одному з офіційних друкованих видань.
 
608. Стаття 325. Обов'язки держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя
 
   Стаття 325. Обов'язки держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя
 
609. 1. Держатель втраченого цінного папера на пред'явника або векселя повинен у встановлений строк подати до суду, який постановив ухвалу, разом з цінним папером на пред'явника або векселем заяву про те, що він є його держателем.
 
   1. Держатель втраченого цінного папера на пред'явника або векселя повинен у встановлений строк подати до суду, який постановив ухвалу, разом з цінним папером на пред'явника або векселем заяву про те, що він є його держателем.
 
610. Стаття 326. Строк пред'явлення позову заявником до держателя втраченого цінного папера або векселя
 
   Стаття 326. Строк пред'явлення позову заявником до держателя втраченого цінного папера або векселя
 
611. 1. Якщо держатель втраченого цінного папера на пред'явника або векселя подасть заяву до суду, суд постановляє ухвалу про залишення заяви про визнання втраченого цінного папера на пред'явника або векселя недійсним і відновлення прав на нього без розгляду та встановлює строк для пред'явлення заявником позову в загальному порядку до держателя цього цінного папера на пред'явника або векселя про їх витребування.
 
   1. Якщо держатель втраченого цінного папера на пред'явника або векселя подасть заяву до суду, суд постановляє ухвалу про залишення заяви про визнання втраченого цінного папера на пред'явника або векселя недійсним і відновлення прав на нього без розгляду та встановлює строк для пред'явлення заявником позову в загальному порядку до держателя цього цінного папера на пред'явника або векселя про їх витребування.
 
612. 2. Строк пред'явлення позову заявником до держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя не може бути більшим двох місяців.
 
   2. Строк пред'явлення позову заявником до держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя не може бути більшим двох місяців.
 
613. 3. Якщо заявник у встановлений судом строк не пред'явить позову до держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя, суд постановляє ухвалу про зняття заборони здійснювати будь-які операції за цінним папером на пред'явника або за векселем.
 
   3. Якщо заявник у встановлений судом строк не пред'явить позову до держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя, суд постановляє ухвалу про зняття заборони здійснювати будь-які операції за цінним папером на пред'явника або за векселем.
 
614. 4. Копія ухвали надсилається особам, зазначеним у частині другій статті 323 цього Кодексу.
 
   4. Копія ухвали надсилається особам, зазначеним у частині другій статті 323 цього Кодексу.
 
615. Стаття 327. Призначення справи до розгляду
 
   Стаття 327. Призначення справи до розгляду
 
616. 1. Якщо протягом тримісячного строку з дня публікації про виклик держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя не надійде заяви, зазначеної у статті 325 цього Кодексу, суд призначає справу до розгляду.
 
   1. Якщо протягом тримісячного строку з дня публікації про виклик держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя не надійде заяви, зазначеної у статті 325 цього Кодексу, суд призначає справу до розгляду.
 
617. 2. Про день розгляду справи суд повідомляє заявника, емітента втраченого цінного папера на пред'явника або зобов'язаних за векселем осіб.
 
   2. Про день розгляду справи суд повідомляє заявника, емітента втраченого цінного папера на пред'явника або зобов'язаних за векселем осіб.
 
618. Стаття 328. Вирішення справи
 
   Стаття 328. Вирішення справи
 
619. 1. За результатами розгляду справи суд ухвалює рішення про визнання втраченого цінного папера на пред'явника або векселя недійсним або про відмову в задоволенні заявленої вимоги. Рішення про визнання втраченого цінного папера на пред'явника або векселя недійсним є підставою для видачі заявникові цінного папера на пред'явника замість визнаного недійсним або проведення визначених ним операцій; для здійснення платежу за векселем або для видачі заявникові векселя замість визнаного недійсним та для відновлення зобов'язаними за векселем особами передавальних написів.
 
   1. За результатами розгляду справи суд ухвалює рішення про визнання втраченого цінного папера на пред'явника або векселя недійсним або про відмову в задоволенні заявленої вимоги. Рішення про визнання втраченого цінного папера на пред'явника або векселя недійсним є підставою для видачі заявникові цінного папера на пред'явника замість визнаного недійсним або проведення визначених ним операцій; для здійснення платежу за векселем або для видачі заявникові векселя замість визнаного недійсним та для відновлення зобов'язаними за векселем особами передавальних написів.
 
620. 2. Рішення суду про визнання недійсним втраченого цінного папера на пред'явника або векселя публікується в порядку, встановленому частиною другою статті 324 цього Кодексу.
 
   2. Рішення суду про визнання недійсним втраченого цінного папера на пред'явника або векселя публікується в порядку, встановленому частиною другою статті 324 цього Кодексу.
 
621. Стаття 329. Права держателя цінного папера на пред'явника або векселя щодо відшкодування збитків
 
   Стаття 329. Права держателя цінного папера на пред'явника або векселя щодо відшкодування збитків
 
622. 1. У разі ухвалення судом рішення про відмову в задоволенні заявленої вимоги держатель цінного папера на пред'явника або векселя має право звернутися до суду із заявою про відшкодування за рахунок заявника збитків, заподіяних йому забороною здійснювати будь-які операції за цінним папером на пред'явника або за векселем.
 
   1. У разі ухвалення судом рішення про відмову в задоволенні заявленої вимоги держатель цінного папера на пред'явника або векселя має право звернутися до суду із заявою про відшкодування за рахунок заявника збитків, заподіяних йому забороною здійснювати будь-які операції за цінним папером на пред'явника або за векселем.
 
623. 2. Держатель цінного папера на пред'явника або векселя, який не заявив вчасно з будь-яких причин про своє право на цінний папір на пред'явника або вексель, може пред'явити позов до особи, за якою визнано право на цінний папір на пред'явника або на вексель.
 
   2. Держатель цінного папера на пред'явника або векселя, який не заявив вчасно з будь-яких причин про своє право на цінний папір на пред'явника або вексель, може пред'явити позов до особи, за якою визнано право на цінний папір на пред'явника або на вексель.
 
624. Глава 8. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність
 
   Глава 8. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність
 
625. Стаття 330. Підсудність
 
   Стаття 330. Підсудність
 
626. 1. Заява про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади за умов, визначених Цивільним кодексом України, подається до суду за місцезнаходженням цієї речі органом, уповноваженим управляти майном відповідної територіальної громади.
 
   1. Заява про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади за умов, визначених Цивільним кодексом України, подається до суду за місцезнаходженням цієї речі органом, уповноваженим управляти майном відповідної територіальної громади.
 
627. Стаття 331. Зміст заяви
 
   Стаття 331. Зміст заяви
 
628. 1. У заяві про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність відповідної територіальної громади повинно бути зазначено, яку нерухому річ заявник просить передати у власність територіальної громади, основні характеристики нерухомої речі, посилання на документи про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, друковані засоби масової інформації, в яких було зроблено оголошення про взяття відповідної нерухомої речі на облік.
 
   1. У заяві про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність відповідної територіальної громади повинно бути зазначено, яку нерухому річ заявник просить передати у власність територіальної громади, основні характеристики нерухомої речі, посилання на документи про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, друковані засоби масової інформації, в яких було зроблено оголошення про взяття відповідної нерухомої речі на облік.
 
629. Стаття 332. Відмова в прийнятті заяви
 
   Стаття 332. Відмова в прийнятті заяви
 
630. 1. Суд відмовляє в прийнятті заяви про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади, якщо вона не взята на облік органом, який здійснює державну реєстрацію права на нерухоме майно, або якщо заяву подано до закінчення одного року з дня прийняття її на облік.
 
   1. Суд відмовляє в прийнятті заяви про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади, якщо вона не взята на облік органом, який здійснює державну реєстрацію права на нерухоме майно, або якщо заяву подано до закінчення одного року з дня прийняття її на облік.
 
631. Стаття 333. Розгляд справи
 
   Стаття 333. Розгляд справи
 
632. 1. Справа про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади розглядається судом за участі заявника з обов'язковим повідомленням усіх заінтересованих осіб.
 
   1. Справа про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади розглядається судом за участі заявника з обов'язковим повідомленням усіх заінтересованих осіб.
 
633. Стаття 334. Рішення суду
 
   Стаття 334. Рішення суду
 
634. 1. Суд, встановивши, що нерухома річ є безхазяйною та взята на облік органом, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, а також що сплив один рік з дня взяття на облік нерухомої речі, ухвалює рішення про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність відповідної територіальної громади.
 
   1. Суд, встановивши, що нерухома річ є безхазяйною та взята на облік органом, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, а також що сплив один рік з дня взяття на облік нерухомої речі, ухвалює рішення про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність відповідної територіальної громади.
 
635. Глава 9. Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою
 
   Глава 9. Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою
 
636. Стаття 335. Підсудність
 
   Стаття 335. Підсудність
 
637. 1. Заява про визнання спадщини відумерлою у випадках, встановлених Цивільним кодексом України, подається до суду за місцем відкриття спадщини або за місцезнаходженням нерухомого майна, що входить до складу спадщини.
 
   1. Заява про визнання спадщини відумерлою у випадках, встановлених Цивільним кодексом України, подається до суду за місцем відкриття спадщини або за місцезнаходженням нерухомого майна, що входить до складу спадщини.
 
638. Стаття 336. Зміст заяви
 
   Стаття 336. Зміст заяви
 
639. 1. У заяві про визнання спадщини відумерлою мають бути зазначені відомості про час і місце відкриття спадщини, про майно, що становить спадщину, а також докази, які свідчать про належність цього майна спадкодавцю, про відсутність спадкоємців за заповітом і за законом, або про усунення їх від права на спадкування, або про неприйняття ними спадщини, або про відмову від її прийняття.
 
   1. У заяві про визнання спадщини відумерлою мають бути зазначені відомості про час і місце відкриття спадщини, про майно, що становить спадщину, а також докази, які свідчать про належність цього майна спадкодавцю, про відсутність спадкоємців за заповітом і за законом, або про усунення їх від права на спадкування, або про неприйняття ними спадщини, або про відмову від її прийняття.
 
640. Стаття 337. Відмова в прийнятті заяви
 
   Стаття 337. Відмова в прийнятті заяви
 
641. 1. Суд відмовляє в прийнятті заяви про визнання спадщини відумерлою, якщо заява подана до закінчення одного року з часу відкриття спадщини.
 
   1. Суд відмовляє в прийнятті заяви про визнання спадщини відумерлою, якщо заява подана до закінчення одного року з часу відкриття спадщини.
 
642. Стаття 338. Розгляд справи
 
   Стаття 338. Розгляд справи
 
643. 1. Справа про визнання спадщини відумерлою розглядається судом з обов'язковою участю заявника та з обов'язковим повідомленням усіх заінтересованих осіб.
 
   1. Справа про визнання спадщини відумерлою розглядається судом з обов'язковою участю заявника та з обов'язковим повідомленням усіх заінтересованих осіб.
 
644. 2. Справа про визнання спадщини відумерлою розглядається судом з обов'язковим залученням до участі у справі органів місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини та (або) за місцезнаходженням нерухомого майна, що входить до складу спадщини.
 
   2. Справа про визнання спадщини відумерлою розглядається судом з обов'язковим залученням до участі у справі органів місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини та (або) за місцезнаходженням нерухомого майна, що входить до складу спадщини.
 
645. Стаття 339. Рішення суду
 
   Стаття 339. Рішення суду
 
646. 1. Суд, встановивши, що спадкоємці за заповітом і за законом відсутні або спадкоємці усунені від права на спадкування, або спадкоємці не прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття, ухвалює рішення про визнання спадщини відумерлою та про передачу її територіальній громаді відповідно до закону.
 
   1. Суд, встановивши, що спадкоємці за заповітом і за законом відсутні або спадкоємці усунені від права на спадкування, або спадкоємці не прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття, ухвалює рішення про визнання спадщини відумерлою та про передачу її територіальній громаді відповідно до закону.
 
647. Глава 10. Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку
 
   Глава 10. Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку
 
648. Стаття 340. Підсудність
 
   Стаття 340. Підсудність
 
649. 1. За умов, визначених Законом України "Про психіатричну допомогу", заява лікаря-психіатра про проведення психіатричного огляду особи у примусовому порядку, про надання особі амбулаторної психіатричної допомоги та її продовження в примусовому порядку подається до суду за місцем проживання особи, а заява представника психіатричного закладу про госпіталізацію особи до психіатричного закладу у примусовому порядку та заява про продовження такої госпіталізації подаються до суду за місцезнаходженням зазначеного закладу.
 
   1. За умов, визначених Законом України "Про психіатричну допомогу", заява лікаря-психіатра про проведення психіатричного огляду особи у примусовому порядку, про надання особі амбулаторної психіатричної допомоги та її продовження в примусовому порядку подається до суду за місцем проживання особи, а заява представника психіатричного закладу про госпіталізацію особи до психіатричного закладу у примусовому порядку та заява про продовження такої госпіталізації подаються до суду за місцезнаходженням зазначеного закладу.
 
650. 2. Заява особи, якій за рішенням суду надається амбулаторна психіатрична допомога у примусовому порядку, або її законного представника про припинення цієї допомоги подається до суду за місцем проживанням особи, а про припинення госпіталізації до психіатричного закладу у примусовому порядку - до суду за місцезнаходженням психіатричного закладу.
 
   2. Заява особи, якій за рішенням суду надається амбулаторна психіатрична допомога у примусовому порядку, або її законного представника про припинення цієї допомоги подається до суду за місцем проживанням особи, а про припинення госпіталізації до психіатричного закладу у примусовому порядку - до суду за місцезнаходженням психіатричного закладу.
 
651. Стаття 341. Зміст заяви і строк її подання
 
   Стаття 341. Зміст заяви і строк її подання
 
652. 1. У заяві про проведення психіатричного огляду фізичної особи у примусовому порядку, про надання особі амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку та її продовження, про госпіталізацію до психіатричного закладу у примусовому порядку та продовження такої госпіталізації повинні бути зазначені підстави для надання психіатричної допомоги у примусовому порядку, встановлені законом.
 
   1. У заяві про проведення психіатричного огляду фізичної особи у примусовому порядку, про надання особі амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку та її продовження, про госпіталізацію до психіатричного закладу у примусовому порядку та продовження такої госпіталізації повинні бути зазначені підстави для надання психіатричної допомоги у примусовому порядку, встановлені законом.
 
653. 2. До заяви про психіатричний огляд або надання амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку додається висновок лікаря-психіатра, а про продовження примусово амбулаторної психіатричної допомоги, про примусову госпіталізацію, її продовження - висновок комісії лікарів-психіатрів та інші відповідні матеріали.
 
   2. До заяви про психіатричний огляд або надання амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку додається висновок лікаря-психіатра, а про продовження примусово амбулаторної психіатричної допомоги, про примусову госпіталізацію, її продовження - висновок комісії лікарів-психіатрів та інші відповідні матеріали.
 
654. 3. У заяві фізичної особи або її законного представника про припинення амбулаторної психіатричної допомоги чи госпіталізації до психіатричного закладу у примусовому порядку мають бути зазначені обставини і докази, на яких ґрунтуються ці вимоги.
 
-128- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 341 пункту 2 розділу І новою частиною 3 такого змісту та змінити нумерацію наступних частин:
«3. Строк госпіталізації особи до психіатричного закладу у примусовому порядку не може перевищувати шістдесяти днів. Цей строк може бути продовжено за рішенням суду не більше, ніж на 30 днів. «
 
Відхилено   3. У заяві фізичної особи або її законного представника про припинення амбулаторної психіатричної допомоги чи госпіталізації до психіатричного закладу у примусовому порядку мають бути зазначені обставини і докази, на яких ґрунтуються ці вимоги.
 
655. 4. У випадках, коли відповідно до закону госпіталізація у примусовому порядку була проведена за рішенням лікаря-психіатра і визнана доцільною комісією лікарів-психіатрів, психіатричний заклад, в якому перебуває особа, направляє до суду заяву про її госпіталізацію у примусовому порядку протягом 24 годин.
 
-129- Журжій А.В.
частину четверту статті 341 після слів "протягом 24 годин" доповнити словами "з моменту визнання такої госпіталізації доцільною";
 
Відхилено   4. У випадках, коли відповідно до закону госпіталізація у примусовому порядку була проведена за рішенням лікаря-психіатра і визнана доцільною комісією лікарів-психіатрів, психіатричний заклад, в якому перебуває особа, направляє до суду заяву про її госпіталізацію у примусовому порядку протягом 24 годин.
 
656. Стаття 342. Розгляд справи
 
   Стаття 342. Розгляд справи
 
657. 1. Заява про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку розглядається судом у такі строки з дня її надходження до суду: про госпіталізацію особи до психіатричного закладу - протягом 24 годин; про психіатричний огляд - протягом трьох днів; про надання амбулаторної психіатричної допомоги, її продовження та продовження госпіталізації - протягом десяти днів.
 
   1. Заява про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку розглядається судом у такі строки з дня її надходження до суду: про госпіталізацію особи до психіатричного закладу - протягом 24 годин; про психіатричний огляд - протягом трьох днів; про надання амбулаторної психіатричної допомоги, її продовження та продовження госпіталізації - протягом десяти днів.
 
658. 2. Справа за заявою про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку чи про припинення надання амбулаторної психіатричної допомоги, госпіталізацію у примусовому порядку розглядається за присутності особи, щодо якої вирішується питання про надання їй психіатричної допомоги у примусовому порядку, з обов'язковою участю прокурора, лікаря-психіатра, представника психіатричного закладу, що подав заяву, та законного представника особи, щодо якої розглядаються питання, пов'язані з наданням психіатричної допомоги.
 
   2. Справа за заявою про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку чи про припинення надання амбулаторної психіатричної допомоги, госпіталізацію у примусовому порядку розглядається за присутності особи, щодо якої вирішується питання про надання їй психіатричної допомоги у примусовому порядку, з обов'язковою участю прокурора, лікаря-психіатра, представника психіатричного закладу, що подав заяву, та законного представника особи, щодо якої розглядаються питання, пов'язані з наданням психіатричної допомоги.
 
659. 3. З урахуванням стану здоров'я особи, щодо якої вирішується питання про надання їй психіатричної допомоги у примусовому порядку, її участь у розгляді справи може відбуватися у режимі відеоконференції з психіатричного закладу, в якому перебуває така особа, про що суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі.
 
   3. З урахуванням стану здоров'я особи, щодо якої вирішується питання про надання їй психіатричної допомоги у примусовому порядку, її участь у розгляді справи може відбуватися у режимі відеоконференції з психіатричного закладу, в якому перебуває така особа, про що суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі.
 
660. Стаття 343. Рішення суду
 
   Стаття 343. Рішення суду
 
661. 1. Залежно від встановлених обставин суд ухвалює рішення про задоволення заяви або про відмову в її задоволенні, яке підлягає негайному виконанню. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.
 
   1. Залежно від встановлених обставин суд ухвалює рішення про задоволення заяви або про відмову в її задоволенні, яке підлягає негайному виконанню. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.
 
662. 2. Рішення про задоволення заяви лікаря-психіатра, представника психіатричного закладу є підставою для надання відповідної психіатричної допомоги у примусовому порядку.
 
   2. Рішення про задоволення заяви лікаря-психіатра, представника психіатричного закладу є підставою для надання відповідної психіатричної допомоги у примусовому порядку.
 
663. 3. Рішення про відмову в задоволенні заяви про продовження амбулаторної психіатричної допомоги, продовження госпіталізації, а також рішення про задоволення заяви фізичної особи чи її законного представника є підставою для припинення надання зазначеної примусової психіатричної допомоги.
 
   3. Рішення про відмову в задоволенні заяви про продовження амбулаторної психіатричної допомоги, продовження госпіталізації, а також рішення про задоволення заяви фізичної особи чи її законного представника є підставою для припинення надання зазначеної примусової психіатричної допомоги.
 
664. 4. Якщо під час судового засідання особа заявляє про застосування до неї насильства під час примусової госпіталізації або незалежно від наявності заяви особи, якщо її зовнішній вигляд, стан чи інші відомі судді обставини дають підстави для обґрунтованої підозри порушення вимог законодавства під час примусової госпіталізації, суддя зобов'язаний забезпечити невідкладне проведення судово-медичного обстеження особи, доручити відповідному органу досудового розслідування провести дослідження фактів застосування насильства та вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки особи згідно із законодавством.
 
-130- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
частину четверту статті 343 викласти в такій редакції:
"4. Якщо під час судового засідання особа заявляє про застосування до неї насильства під час примусової госпіталізації або незалежно від наявності заяви особи, якщо її зовнішній вигляд, стан чи інші відомі судді обставини дають підстави для обґрунтованої підозри порушення вимог законодавства під час примусової госпіталізації, суддя зобов'язаний забезпечити невідкладне проведення судово-медичного обстеження особи та надіслати відповідному органу досудового розслідування окрему ухвалу щодо необхідності проведення дослідження фактів застосування насильства та вжиття необхідних заходів для забезпечення безпеки особи згідно із законодавством";
 
Враховано   4. Якщо під час судового засідання особа заявляє про застосування до неї насильства під час примусової госпіталізації або незалежно від наявності заяви особи, якщо її зовнішній вигляд, стан чи інші відомі судді обставини дають підстави для обґрунтованої підозри порушення вимог законодавства під час примусової госпіталізації, суддя зобов'язаний забезпечити невідкладне проведення судово-медичного обстеження особи та надіслати відповідному органу досудового розслідування окрему ухвалу щодо необхідності проведення дослідження фактів застосування насильства та вжиття необхідних заходів для забезпечення безпеки особи згідно із законодавством
 
665. Глава 11. Розгляд судом справ про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу
 
   Глава 11. Розгляд судом справ про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу
 
666. Стаття 344. Підсудність
 
   Стаття 344. Підсудність
 
667. 1. Заява про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження строку примусової госпіталізації хворого на заразну форму туберкульозу подається до суду за місцезнаходженням протитуберкульозного закладу, який здійснює медичний (диспансерний) нагляд за цим хворим, або до суду за місцем виявлення такого хворого.
 
   1. Заява про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження строку примусової госпіталізації хворого на заразну форму туберкульозу подається до суду за місцезнаходженням протитуберкульозного закладу, який здійснює медичний (диспансерний) нагляд за цим хворим, або до суду за місцем виявлення такого хворого.
 
668. Стаття 345. Зміст і строк подання заяви
 
   Стаття 345. Зміст і строк подання заяви
 
669. 1. У заяві про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження строку примусової госпіталізації мають бути зазначені встановлені законом підстави для такої госпіталізації. До заяви додається мотивований висновок лікаря про необхідність примусової госпіталізації до протитуберкульозного закладу або про продовження строку примусової госпіталізації, в якому зазначається строк, протягом якого буде проведено лікування.
 
   1. У заяві про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження строку примусової госпіталізації мають бути зазначені встановлені законом підстави для такої госпіталізації. До заяви додається мотивований висновок лікаря про необхідність примусової госпіталізації до протитуберкульозного закладу або про продовження строку примусової госпіталізації, в якому зазначається строк, протягом якого буде проведено лікування.
 
670. 2. Заява подається протягом 24-х годин з часу виявлення порушення хворим на заразну форму туберкульозу протиепідемічного режиму.
 
   2. Заява подається протягом 24-х годин з часу виявлення порушення хворим на заразну форму туберкульозу протиепідемічного режиму.
 
671. Стаття 346. Розгляд справи
 
   Стаття 346. Розгляд справи
 
672. 1. Справи про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження строку примусової госпіталізації суд розглядає не пізніше 24 годин після відкриття провадження у справі. Особі має бути надано право особистої участі в судовому засіданні, за винятком випадків, коли за даними протитуберкульозного закладу така особа становить загрозу розповсюдження хвороби.
 
   1. Справи про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження строку примусової госпіталізації суд розглядає не пізніше 24 годин після відкриття провадження у справі. Особі має бути надано право особистої участі в судовому засіданні, за винятком випадків, коли за даними протитуберкульозного закладу така особа становить загрозу розповсюдження хвороби.
 
673. 2. Участь у розгляді справи представника протитуберкульозного закладу, за заявою якого відкрито провадження у справі, представника особи, стосовно якої вирішується питання про примусову госпіталізацію або про продовження строку примусової госпіталізації, є обов'язковою.
 
   2. Участь у розгляді справи представника протитуберкульозного закладу, за заявою якого відкрито провадження у справі, представника особи, стосовно якої вирішується питання про примусову госпіталізацію або про продовження строку примусової госпіталізації, є обов'язковою.
 
674. Стаття 347. Рішення суду
 
   Стаття 347. Рішення суду
 
675. 1. Розглянувши заяву про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження строку примусової госпіталізації, суд ухвалює рішення, яким відхиляє або задовольняє заяву.
 
   1. Розглянувши заяву про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження строку примусової госпіталізації, суд ухвалює рішення, яким відхиляє або задовольняє заяву.
 
676. 2. Рішення про задоволення заяви, зазначеної у частині першій цієї статті, підлягає негайному виконанню та є підставою для примусової госпіталізації або продовження строку примусової госпіталізації особи в протитуберкульозному закладі на встановлений законом строк.
 
   2. Рішення про задоволення заяви, зазначеної у частині першій цієї статті, підлягає негайному виконанню та є підставою для примусової госпіталізації або продовження строку примусової госпіталізації особи в протитуберкульозному закладі на встановлений законом строк.
 
677. 3. Після набрання законної сили рішенням суду про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження строку примусової госпіталізації суд надсилає рішення відповідному органу місцевого самоврядування для вжиття заходів щодо охорони майна особи, стосовно якої ухвалено рішення суду.
 
   3. Після набрання законної сили рішенням суду про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження строку примусової госпіталізації суд надсилає рішення відповідному органу місцевого самоврядування для вжиття заходів щодо охорони майна особи, стосовно якої ухвалено рішення суду.
 
678. Глава 12. Розгляд судом справ про розкриття банками інформації,
 
   Глава 12. Розгляд судом справ про розкриття банками інформації,
 
679. яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб
 
   яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб
 
680. Стаття 348. Підсудність
 
   Стаття 348. Підсудність
 
681. 1. Заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи у випадках, встановлених законом, подається до суду за місцезнаходженням банку, що обслуговує таку юридичну або фізичну особу.
 
-131- Шпенов Д.Ю.
в статті 348 слова «банку, що обслуговує таку юридичну або фізичну особу» замінити на «такої юридичної чи фізичної особи».
 
Відхилено   1. Заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи у випадках, встановлених законом, подається до суду за місцезнаходженням банку, що обслуговує таку юридичну або фізичну особу.
 
682. Стаття 349. Зміст заяви
 
   Стаття 349. Зміст заяви
 
683. 1. У заяві до суду про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи має бути зазначено:
 
   1. У заяві до суду про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи має бути зазначено:
 
684. 1) найменування суду, до якого подається заява;
 
   1) найменування суду, до якого подається заява;
 
685. 2) ім'я (найменування) заявника та особи, щодо якої вимагається розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, їх місце проживання або місцезнаходження, а також ім'я представника заявника, коли заява подається представником;
 
   2) ім'я (найменування) заявника та особи, щодо якої вимагається розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, їх місце проживання або місцезнаходження, а також ім'я представника заявника, коли заява подається представником;
 
686. 3) найменування та місцезнаходження банку, що обслуговує особу, щодо якої необхідно розкрити банківську таємницю;
 
   3) найменування та місцезнаходження банку, що обслуговує особу, щодо якої необхідно розкрити банківську таємницю;
 
687. 4) обґрунтування необхідності та обставини, за яких вимагається розкрити інформацію, що містить банківську таємницю, щодо особи, із зазначенням положень законів, які надають відповідні повноваження, або прав та інтересів, які порушено;
 
   4) обґрунтування необхідності та обставини, за яких вимагається розкрити інформацію, що містить банківську таємницю, щодо особи, із зазначенням положень законів, які надають відповідні повноваження, або прав та інтересів, які порушено;
 
688. 5) обсяги (межі розкриття) інформації, яка містить банківську таємницю, щодо особи та мету її використання.
 
-132- Довбенко М.В.
У пункті 5 частини 1 статті 349 після слів «обсяги (межі розкриття)» доповнити словами «, включаючи період, за який має бути надана інформація, критерії надання».
 
Відхилено   5) обсяги (межі розкриття) інформації, яка містить банківську таємницю, щодо особи та мету її використання.
 
689. Стаття 350. Розгляд справи
 
   Стаття 350. Розгляд справи
 
690. 1. Справа про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, розглядається у п'ятиденний строк з дня надходження заяви у закритому судовому засіданні з повідомленням заявника, особи, щодо якої вимагається розкриття банківської таємниці, та банку, а у випадках, коли справа розглядається з метою охорони державних інтересів та національної безпеки, -з повідомленням лише заявника.
 
   1. Справа про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, розглядається у п'ятиденний строк з дня надходження заяви у закритому судовому засіданні з повідомленням заявника, особи, щодо якої вимагається розкриття банківської таємниці, та банку, а у випадках, коли справа розглядається з метою охорони державних інтересів та національної безпеки, -з повідомленням лише заявника.
 
691. 2. Неявка в судове засідання без поважних причин заявника та (або) особи, щодо якої вимагається розкриття банківської таємниці, чи їх представників або представника банку не перешкоджає розгляду справи, якщо суд не визнав їхню участь обов'язковою.
 
   2. Неявка в судове засідання без поважних причин заявника та (або) особи, щодо якої вимагається розкриття банківської таємниці, чи їх представників або представника банку не перешкоджає розгляду справи, якщо суд не визнав їхню участь обов'язковою.
 
692. 3. Якщо під час розгляду справи буде встановлено, що заява ґрунтується на спорі, який розглядається в порядку позовного провадження, суд залишає заяву без розгляду і роз'яснює заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах.
 
   3. Якщо під час розгляду справи буде встановлено, що заява ґрунтується на спорі, який розглядається в порядку позовного провадження, суд залишає заяву без розгляду і роз'яснює заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах.
 
693. Стаття 351. Рішення суду
 
   Стаття 351. Рішення суду
 
694. 1. У рішенні про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи зазначаються:
 
   1. У рішенні про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи зазначаються:
 
695. 1) ім'я (найменування) одержувача інформації, його місце проживання або місцезнаходження, а також ім'я представника одержувача, якщо інформація надається представникові;
 
   1) ім'я (найменування) одержувача інформації, його місце проживання або місцезнаходження, а також ім'я представника одержувача, якщо інформація надається представникові;
 
696. 2) ім'я (найменування) особи, щодо якої банк має розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, місце проживання або місцезнаходження цієї особи;
 
   2) ім'я (найменування) особи, щодо якої банк має розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, місце проживання або місцезнаходження цієї особи;
 
697. 3) найменування та місцезнаходження банку, що обслуговує особу, щодо якої необхідно розкрити банківську таємницю;
 
   3) найменування та місцезнаходження банку, що обслуговує особу, щодо якої необхідно розкрити банківську таємницю;
 
698. 4) обсяги (межі розкриття) інформації, яка містить банківську таємницю, що має бути надана банком одержувачу, та мету її використання.
 
   4) обсяги (межі розкриття) інформації, яка містить банківську таємницю, що має бути надана банком одержувачу, та мету її використання.
 
699. 2. Якщо під час судового розгляду буде встановлено, що заявник вимагає розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи без підстав і повноважень, визначених законом, то суд ухвалює рішення про відмову в задоволенні заяви.
 
   2. Якщо під час судового розгляду буде встановлено, що заявник вимагає розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи без підстав і повноважень, визначених законом, то суд ухвалює рішення про відмову в задоволенні заяви.
 
700. 3. Ухвалене судом рішення підлягає негайному виконанню. Копії рішення суд надсилає банку, що обслуговує юридичну або фізичну особу, заявнику та особі, щодо якої надається інформація. Особа, щодо якої банк розкриває банківську таємницю, або заявник мають право у п'ятиденний строк оскаржити ухвалене судом рішення до апеляційного суду в установленому порядку. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.
 
-133- Шпенов Д.Ю.
в частині 3 статті 351 слова «не зупиняє» замінити на «зупиняє».
 
Відхилено   3. Ухвалене судом рішення підлягає негайному виконанню. Копії рішення суд надсилає банку, що обслуговує юридичну або фізичну особу, заявнику та особі, щодо якої надається інформація. Особа, щодо якої банк розкриває банківську таємницю, або заявник мають право у п'ятиденний строк оскаржити ухвалене судом рішення до апеляційного суду в установленому порядку. Оскарження рішення не зупиняє його виконання
 
    -134- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 351 доповнити частиною четвертою наступного змісту:
«4. У випадку скасування рішення про розкриття банківської таємниці відомості, отримані в наслідок такого розкриття, а також відомості, здобуті в наслідок використання відомостей, що становлять банківську таємницю, не можуть бути використані як доказ в будь-якому судовому провадженні та під час проведення досудового слідства.»
 
Відхилено    
    -135- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Розділ ІV доповнити главою 13 такого змісту:
«Глава 13. Особливості розгляду справ про видачу обмежувального припису
Стаття 352. Підсудність
1. Заява про видачу обмежувального припису подається до суду за місцем проживання (перебування) особи, яка постраждала від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, а якщо зазначена особа перебуває у закладі, що належить до загальних чи спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, - за місцезнаходженням цього закладу.
Стаття 353. Особи, які можуть бути заявниками
1. Заява про видачу обмежувального припису може бути подана::
1) особою, яка постраждала від домашнього насильства за умов, визначених Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», або її представником;
2) особою, яка постраждала від насильства за ознакою статі за умов, визначених Законом України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», або її представником;
3) батьками та іншими законними представниками дитини, родичами дитини (баба, дід, повнолітні брат, сестра), мачухою або вітчимом дитини, а також органом опіки та піклування в інтересах дитини, яка постраждала від домашнього насильства за умов, визначених Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»;
4) опікуном, органом опіки та піклування в інтересах недієздатних осіб, які постраждали від домашнього насильства за умов, визначених Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», та недієздатних осіб, які постраждали від насильства за ознакою статі за умов, визначених Законом України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».
Стаття 354. Зміст заяви
1. У заяві про видачу обмежувального припису повинно бути зазначено:
1) найменування суду, до якого подається заява;
2) ім’я заявника та заінтересованої особи, їх місце проживання (перебування) чи місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв’язку, якщо такі відомі, у разі якщо заява подається особою, зазначеною у пунктах 3 і 4 частини першої статті 295 цього Кодексу, – процесуальне становище особи, яка подає заяву, із зазначенням її імені, місця проживання (перебування) чи місцезнаходження, поштового індексу, номерів засобів зв’язку, якщо такі відомі;
3) обставини, що свідчать про необхідність видачі судом обмежувального припису;
4) докази, що підтверджують таку необхідність (за наявності).
2. У разі неможливості надати відповідні докази до заяви може бути додано клопотання про витребування доказів, визначених у пункті 4 частини першої цієї статті.
3. Заява про видачу обмежувального припису може містити клопотання заявника про направлення особи, яка вчинила домашнє насильство чи насильство за ознакою статі, на проходження програми для осіб, які вчинили домашнє насильство чи насильство за ознакою статі.
Стаття 355. Розгляд справи
1. Справа про видачу обмежувального припису розглядається судом за участю заявника, крім випадків, коли така участь становить загрозу подальшої дискримінації чи насильства для особи, яка потребує судового захисту, та заінтересованої особи. Заінтересована особа вважається належним чином повідомленою про час та місце розгляду справи, якщо у суду є достатні і вагомі підстави вважати, що зазначена особа обізнана з наявністю відкритого провадження у суді.
2. Суд розглядає справу про видачу обмежувального припису не пізніше 72 годин після надходження заяви про видачу обмежувального припису до суду.
3. Судові витрати, пов’язані з розглядом справи про видачу обмежувального припису, відносяться на рахунок держави.
Стаття 356. Рішення суду
1. Розглянувши заяву про видачу обмежувального припису, суд ухвалює рішення про задоволення заяви або про відмову в її задоволенні.
2. У рішенні суду про задоволення заяви зазначеної у частині першій цієї статті, суд видає обмежувальний припис на строк від одного до шести місяців.
3. За потреби обмежувальний припис може бути продовжений судом на визначений строк, але не більше ніж на шість місяців після закінчення строку, встановленого судовим рішенням згідно з частиною другою цієї статті. Таке рішення ухвалюється судом за заявою осіб, визначених статтею 295 цього Кодексу, яка повинна відповідати вимогам статті 296 цього Кодексу.
4. Рішенням суду видається обмежувальний припис у вигляді одного чи декількох заходів тимчасового обмеження прав особи, яка вчинила домашнє насильство чи насильство за ознакою статі. У рішенні суду про видачу обмежувального припису зазначається форма (форми), в якій вчинено домашнє насильство чи насильство за ознакою статі.
5. Обмежувальний припис, виданий судом стосовно особи, яка на момент винесення рішення суду не досягла вісімнадцятирічного віку, не може обмежувати право проживання (перебування) цієї особи у місці свого постійного проживання (перебування).
6. Ухвалене судом рішення про видачу або продовження обмежувального припису набуває чинності з моменту проголошення та підлягає негайному виконанню. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.
7. Копії повного рішення суду надаються особам, які брали участь у справі, невідкладно після його проголошення. Особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, копії повного судового рішення надсилаються рекомендованим листом з повідомленням про вручення невідкладно після проголошення рішення, а також за їх зверненням вручаються їм під розписку безпосередньо в суді.
8. Про видачу обмежувального припису кривднику суддя протягом одного робочого дня інформує уповноважені підрозділи органів Національної поліції за місцем проживання (перебування) постраждалої особи для взяття кривдника на профілактичний облік».
 
Відхилено    
701. Розділ V
 
   Розділ V
 
702. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ
 
   ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ
 
703. Глава 1. Апеляційне провадження
 
   Глава 1. Апеляційне провадження
 
704. § 1. Апеляційна скарга
 
   § 1. Апеляційна скарга
 
705. Стаття 352. Суди апеляційної інстанції
 
   Стаття 352. Суди апеляційної інстанції
 
706. 1. Судом апеляційної інстанції у цивільних справах є апеляційний суд, у межах апеляційного округу якого (території, на яку поширюються повноваження відповідного апеляційного суду), знаходиться місцевий суд, який ухвалив судове рішення, що оскаржується, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
 
   1. Судом апеляційної інстанції у цивільних справах є апеляційний суд, у межах апеляційного округу якого (території, на яку поширюються повноваження відповідного апеляційного суду), знаходиться місцевий суд, який ухвалив судове рішення, що оскаржується, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
 
707. 2. Верховний Суд переглядає в апеляційному порядку судові рішення апеляційних судів, ухвалені ними як судами першої інстанції.
 
   2. Верховний Суд переглядає в апеляційному порядку судові рішення апеляційних судів, ухвалені ними як судами першої інстанції.
 
708. Стаття 353. Право апеляційного оскарження
 
   Стаття 353. Право апеляційного оскарження
 
709. 1. Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи чи обов'язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково.
 
   1. Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи чи обов'язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково.
 
710. 2. Ухвала суду першої інстанції оскаржується в апеляційному порядку окремо від рішення суду у випадках, передбачених статтею 354 цього Кодексу.
 
   2. Ухвала суду першої інстанції оскаржується в апеляційному порядку окремо від рішення суду у випадках, передбачених статтею 354 цього Кодексу.
 
711. 3. Після відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою особи, яка не брала участь у справі, але суд вирішив питання про її права, свободи чи обов'язки, така особа користується процесуальними правами і несе процесуальні обов'язки учасника справи.
 
   3. Після відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою особи, яка не брала участь у справі, але суд вирішив питання про її права, свободи чи обов'язки, така особа користується процесуальними правами і несе процесуальні обов'язки учасника справи.
 
712. Стаття 354. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду
 
   Стаття 354. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду
 
713. 1. Окремо від рішення суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції щодо:
 
   1. Окремо від рішення суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції щодо:
 
714. 1) відмови у видачі судового наказу;
 
      
715. 2) забезпечення доказів, відмови в забезпеченні доказів, зміни чи скасування ухвали про забезпечення доказів;
 
-136- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині першій статті 354:
пункт 2 викласти відповідно в такій редакції:
"2) забезпечення доказів, відмови в забезпеченні доказів чи скасування ухвали про забезпечення доказів;
 
Враховано   2) забезпечення доказів, відмови в забезпеченні доказів чи скасування ухвали про забезпечення доказів;
 
716. 3) забезпечення позову, зміни заходу забезпечення позову;
 
-137- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині першій статті 354:
пункт 3 викласти відповідно в такій редакції:
3) забезпечення позову, заміни заходу забезпечення позову;
 
Враховано   3) забезпечення позову, заміни заходу забезпечення позову;
 
717. 4) скасування забезпечення позову, відмови в скасуванні чи зміні заходів забезпечення позову або відмови у забезпеченні позову;
 
-138- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині першій статті 354:
пункт 4 викласти відповідно в такій редакції:
4) скасування забезпечення позову, відмови в скасуванні чи заміні заходів забезпечення позову або відмови у забезпеченні позову";
 
Враховано   4) скасування забезпечення позову, відмови в скасуванні чи заміні заходів забезпечення позову або відмови у забезпеченні позову;
 
718. 5) зустрічного забезпечення або зміни чи скасування зустрічного забезпечення;
 
   5) зустрічного забезпечення або зміни чи скасування зустрічного забезпечення;
 
719. 6) повернення заяви позивачеві (заявникові);
 
   6) повернення заяви позивачеві (заявникові);
 
720. 7) відмови у відкритті провадження у справі;
 
   7) відмови у відкритті провадження у справі;
 
721. 8) відкриття провадження у справі з порушенням правил підсудності;
 
   8) відкриття провадження у справі з порушенням правил підсудності;
 
722. 9) передачі справи на розгляд іншого суду;
 
   9) передачі справи на розгляд іншого суду;
 
723. 10) відмови поновити або продовжити пропущений процесуальний строк;
 
   10) відмови поновити або продовжити пропущений процесуальний строк;
 
724. 11) затвердження мирової угоди;
 
   11) затвердження мирової угоди;
 
725. 12) призначення експертизи;
 
   12) призначення експертизи;
 
726. 13) визначення розміру судових витрат;
 
   13) визначення розміру судових витрат;
 
727. 14) зупинення провадження у справі;
 
   14) зупинення провадження у справі;
 
728. 15) закриття провадження у справі;
 
   15) закриття провадження у справі;
 
729. 16) залишення позову (заяви) без розгляду;
 
   16) залишення позову (заяви) без розгляду;
 
730. 17) окрема ухвала;
 
   17) окрема ухвала;
 
731. 18) стягнення штрафу в порядку процесуального примусу;
 
-139- Яценко А.В.
пункт 18) частини першої статті 354 виключити;
 
Відхилено   18) стягнення штрафу в порядку процесуального примусу;
 
732. 19) внесення або відмови у внесенні виправлень у рішення;
 
   19) внесення або відмови у внесенні виправлень у рішення;
 
733. 20) відмови ухвалити додаткове рішення;
 
   20) відмови ухвалити додаткове рішення;
 
734. 21) роз'яснення або відмови у роз'ясненні судового рішення;
 
   21) роз'яснення або відмови у роз'ясненні судового рішення;
 
735. 22) залишення заяви про перегляд заочного рішення без розгляду;
 
-140- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині першій статті 354:
пункт 22 викласти відповідно в такій редакції:
22) повернення заяви про перегляд заочного рішення;
 
Враховано   22) повернення заяви про перегляд заочного рішення;
 
736. 23) відмови у відкритті провадження за нововиявленими або виключними обставинами;
 
   23) відмови у відкритті провадження за нововиявленими або виключними обставинами;
 
737. 24) поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання;
 
   24) поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання;
 
738. 25) виправлення помилки у виконавчому документі або визнання виконавчого листа чи судового наказу таким, що не підлягає виконанню;
 
-141- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині першій статті 354:
у пункті 25 слова "виконавчого листа чи судового наказу" замінити словом "його";
 
Враховано   25) виправлення помилки у виконавчому документі або визнання його таким, що не підлягає виконанню;
 
739. 26) відстрочення і розстрочення, зміни чи встановлення способу і порядку виконання рішення;
 
   26) відстрочення і розстрочення, зміни чи встановлення способу і порядку виконання рішення;
 
740. 27) розгляду скарг на дії (бездіяльність) органів державної виконавчої служби, приватного виконавця;
 
   27) розгляду скарг на дії (бездіяльність) органів державної виконавчої служби, приватного виконавця;
 
741. 28) заміни сторони у справі (процесуальне правонаступництво) або сторони виконавчого провадження;
 
   28) заміни сторони у справі (процесуальне правонаступництво) або сторони виконавчого провадження;
 
742. 29) повороту виконання рішення суду чи відмови у повороті виконання рішення;
 
   29) повороту виконання рішення суду чи відмови у повороті виконання рішення;
 
743. 30) звернення стягнення на грошові кошти, що належать третім особам, чи нерухоме майно, право власності на яке не зареєстровано в установленому законом порядку;
 
-142- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині першій статті 354:
у пункті 30 слова "третім особам" замінити словами "іншим особам";
 
Враховано   30) звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, чи нерухоме майно, право власності на яке не зареєстровано в установленому законом порядку;
 
744. 31) тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України;
 
   31) тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України;
 
745. 32) визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами;
 
   32) визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами;
 
746. 33) тимчасового влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу;
 
   33) тимчасового влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу;
 
747. 34) оголошення розшуку відповідача (боржника) або дитини;
 
   34) оголошення розшуку відповідача (боржника) або дитини;
 
748. 35) примусового проникнення до житла;
 
   35) примусового проникнення до житла;
 
749. 36) звільнення (призначення) опікуна чи піклувальника;
 
   36) звільнення (призначення) опікуна чи піклувальника;
 
750. 37) відмови у відкритті провадження у справі про скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу;
 
   37) відмови у відкритті провадження у справі про скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу;
 
751. 38) повернення заяви про скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу;
 
   38) повернення заяви про скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу;
 
752. 39) повернення заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду або заяви про визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу;
 
   39) повернення заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду або заяви про визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу;
 
753. 40) залишення без розгляду заяви про відновлення втраченого судового провадження;
 
   40) залишення без розгляду заяви про відновлення втраченого судового провадження;
 
754. 41) відновлення повністю або частково втраченого судового провадження чи відмови в його відновленні.
 
-143- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину першу статті 354 доповнити пунктом 42 наступного змісту:
«42) ухвалу про залишення без розгляду заяви про скасування судового наказу або про відмову у скасуванні судового наказу.»
 
Відхилено   41) відновлення повністю або частково втраченого судового провадження чи відмови в його відновленні.
 
755. 2. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.
 
-144- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 354 доповнити частиною третьою наступного змісту:
«3. Суд першої інстанції має право дозволити апеляційне оскарження ухвали, яка, відповідно до вимог цього Кодексу не підлягає окремому оскарженню, у випадку, якщо від цієї ухвали в значній мірі залежить рішення суду по суті і щодо її законності можуть існувати обґрунтовані та розумні доводи. Про такий дозвіл суд зазначає в ухвалі.»
 
Відхилено   2. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.
 
756. Стаття 355. Строк на апеляційне оскарження
 
   Стаття 355. Строк на апеляційне оскарження
 
757. 1. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду - протягом п'ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення.
 
-145- Голуб В.В.
Частину 1 статті 355 проекту Цивільного процесуального кодексу України викласти в наступній редакції:
«1. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти робочих днів, а на ухвалу суду – протягом п'яти робочих днів з дня його (її) проголошення.
Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється через 5 робочих днів після ухвалення судового рішення»;
 
Відхилено   1. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду - протягом п'ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення.
 
758. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
 
-146- Долженков О.В.
У статті 355:
у абзаці другому частини першої фразу «складення повного судового рішення» замінити фразою «вручення повного рішення суду»;
 
Відхилено   Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
 
    -147- Шпенов Д.Ю.
частину 1 статті 355 доповнити новим реченням такого змісту «Якщо повне рішення або ухвала суду не були вручені учаснику справи у день його (її) проголошення або складення зазначений строк обчислюється з дня вручення повного судового рішення в порядку, передбаченому статтею 273 цього Кодексу».
 
Відхилено    
759. 2. Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження:
 
-148- Долженков О.В.
У статті 355:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Апеляційна скарга, подана після закінчення строків, установлених цією статтею, залишається без розгляду, якщо суд апеляційної інстанції за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала.»;
 
Відхилено   2. Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження:
 
    -149- Шпенов Д.Ю.
частину 2 статті 355 виключити та змінити подальшу нумерацію.
 
Відхилено    
760. 1) на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду;
 
   1) на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду;
 
761. 2) на ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.
 
   2) на ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.
 
762. 3. Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині другій статті 359 цього Кодексу.
 
-150- Долженков О.В.
У статті 355:
частину третю – виключити.
 
Відхилено   3. Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині другій статті 359 цього Кодексу.
 
    -151- Лозовой А.С.
Статтю 355 проекту ЦПК доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. До апеляційної скарги особа має право додати апеляційну скаргу в електронному вигляді, а також електронний проект рішення суду.»
 
Відхилено    
    -152- Шпенов Д.Ю.
в частині 3 статті 355 виключити слова «також» та «інших».
 
Відхилено    
763. Стаття 356. Порядок подання апеляційної скарги
 
-153- Голуб В.В.
Статтю 356 проекту Цивільного процесуального кодексу України – виключити.
 
Відхилено   Стаття 356. Порядок подання апеляційної скарги
 
764. 1. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
 
-154- Долженков О.В.
Статтю 258 викласти в такій редакції:
«Стаття 258. Порядок подання апеляційної скарги
1. Апеляційна скарга подається до суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.
2. Суд першої інстанції через три дні після закінчення строку на подання апеляційної скарги надсилає її разом зі справою до суду апеляційної інстанції.
3. Апеляційні скарги, що надійшли після направлення справи до суду апеляційної інстанції, не пізніше наступного дня після їх надходження направляються до суду апеляційної інстанції.
4. Якщо подано апеляційну скаргу на ухвалу суду першої інстанції, яка не перешкоджає провадженню у справі, то суд першої інстанції, не зупиняючи провадження, направляє до суду апеляційної інстанції апеляційну скаргу та копії матеріалів справи, що необхідні для розгляду такої скарги. Після закінчення апеляційного провадження всі матеріали цього провадження приєднуються до матеріалів справи.».
 
Відхилено   1. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
 
765. Стаття 357. Форма і зміст апеляційної скарги
 
   Стаття 357. Форма і зміст апеляційної скарги
 
766. 1. Апеляційна скарга подається у письмовій формі.
 
   1. Апеляційна скарга подається у письмовій формі.
 
767. 2. В апеляційній скарзі мають бути зазначені:
 
   2. В апеляційній скарзі мають бути зазначені:
 
768. 1) найменування суду, до якого подається скарга;
 
   1) найменування суду, до якого подається скарга;
 
769. 2) ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або місцезнаходження;
 
-155- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
пункт 2 частини другої статті 357викласти в такій редакції:
"2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає апеляційну скаргу, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб – громадян України, номери засобів зв'язку та електронної пошти, офіційна електронна адреса, якщо такі є;
 
Враховано   2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає апеляційну скаргу, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб – громадян України, номери засобів зв'язку та електронної пошти, офіційна електронна адреса, якщо такі є;
 
770. 3) ім'я (найменування) учасників справи, їх місце проживання або місцезнаходження;
 
-156- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
пункт 3 частини другої статті 357викласти в такій редакції:
3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб)";
 
Враховано   3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб);
 
771. 4) рішення або ухвала, що оскаржуються;
 
   4) рішення або ухвала, що оскаржуються;
 
772. 5) в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали (неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність установлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин тощо);
 
   5) в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали (неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність установлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин тощо);
 
773. 6) нові обставини, що підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції;
 
   6) нові обставини, що підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції;
 
774. 7) клопотання особи, яка подала скаргу;
 
-157- Помазанов А.В.
У статті 357:
Пункт сьомий частини другої викласти у такій редакції: «вимоги та клопотання особи, яка подала скаргу»;
 
Відхилено   7) клопотання особи, яка подала скаргу;
 
775. 8) дата отримання копії судового рішення суду першої інстанції, що оскаржується;
 
   8) дата отримання копії судового рішення суду першої інстанції, що оскаржується;
 
776. 9) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.
 
   9) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.
 
777. 3. Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає, або представником такої особи.
 
   3. Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає, або представником такої особи.
 
778. 4. До апеляційної скарги додаються:
 
   4. До апеляційної скарги додаються:
 
779. 1) довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо апеляційна скарга подана представником і ці документи раніше не подавалися;
 
   1) довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо апеляційна скарга подана представником і ці документи раніше не подавалися;
 
780. 2) копії скарги та доданих письмових матеріалів відповідно до кількості учасників справи;
 
   2) копії скарги та доданих письмових матеріалів відповідно до кількості учасників справи;
 
781. 3) документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону;
 
   3) документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону;
 
782. 4) докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного судового рішення суду першої інстанції (у разі наявності).
 
-158- Довбенко М.В.
Пункт 4 частини 4 статті 357 виключити.
 
Відхилено   4) докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного судового рішення суду першої інстанції (у разі наявності).
 
783. 5. Якщо апеляційна скарга подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення від сплати судового збору.
 
   5. Якщо апеляційна скарга подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення від сплати судового збору.
 
784. § 2. Відкриття апеляційного провадження
 
   § 2. Відкриття апеляційного провадження
 
785. Стаття 358. Залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги
 
   Стаття 358. Залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги
 
786. 1. Апеляційна скарга реєструється у день її надходження до суду апеляційної інстанції та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, визначеному в порядку, встановленому статтею 34 цього Кодексу.
 
-159- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину першу статті 358 доповнити реченням наступного змісту: "У день отримання апеляційної скарги суд апеляційної інстанції зобов'язаний внести відповідні відомості в Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему з тим, щоб суд першої інстанції знав про неможливість видачі тексту рішення з відміткою про набрання ним законної сили."
 
Відхилено   1. Апеляційна скарга реєструється у день її надходження до суду апеляційної інстанції та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, визначеному в порядку, встановленому статтею 34 цього Кодексу.
 
787. 2. До апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 357 цього Кодексу, застосовуються положення статті 186 цього Кодексу.
 
   2. До апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 357 цього Кодексу, застосовуються положення статті 186 цього Кодексу.
 
788. 3. Апеляційна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, установлених статтею 355 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися до суду апеляційної інстанції з заявою про поновлення строку або вказати інші підстави для поновлення строку.
 
   3. Апеляційна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, установлених статтею 355 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися до суду апеляційної інстанції з заявою про поновлення строку або вказати інші підстави для поновлення строку.
 
789. 4. Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або вказані нею підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження будуть визнані неповажними, суд відмовляє у відкритті апеляційного провадження у порядку, встановленому статтею 359 цього Кодексу.
 
   4. Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або вказані нею підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження будуть визнані неповажними, суд відмовляє у відкритті апеляційного провадження у порядку, встановленому статтею 359 цього Кодексу.
 
790. 5. Апеляційна скарга не приймається до розгляду і повертається судом апеляційної інстанції також, якщо:
 
   5. Апеляційна скарга не приймається до розгляду і повертається судом апеляційної інстанції також, якщо:
 
791. 1) апеляційна скарга подана особою, яка не має процесуальної дієздатності, не підписана, або підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено;
 
-160- Долженков О.В.
У статті 358:
у пункті 1 частини п’ятої фразу «, або особою, посадове становище якої не зазначено» – виключити;
 
Відхилено   1) апеляційна скарга подана особою, яка не має процесуальної дієздатності, не підписана, або підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено;
 
    -161- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
У пункті 1 частини п’ятої статті 358 слова: «або особою, посадове становище якої не зазначено» виключити.
 
Відхилено    
    -162- Довбенко М.В.
У пункті 1 частини 5 статті 358 слова «, або особою, посадове становище якої не зазначено» виключити.
 
Відхилено    
792. 2) до постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження особа, яка подала скаргу, подала заяву про її відкликання;
 
   2) до постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження особа, яка подала скаргу, подала заяву про її відкликання;
 
793. 3) скаргу подано в інший спосіб, ніж до суду апеляційної інстанції;
 
-163- Долженков О.В.
У статті 358:
пункт 3 частини п’ятої – виключити. Пункт 4 зробити пунктом 3 відповідно.
 
Відхилено   3) скаргу подано в інший спосіб, ніж до суду апеляційної інстанції;
 
794. 4) скаргу подано на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
 
   4) скаргу подано на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
 
795. 6. Питання про залишення апеляційної скарги без руху суддя-доповідач вирішує протягом п'яти днів з дня надходження апеляційної скарги. Питання про повернення апеляційної скарги суд апеляційної інстанції вирішує протягом п'яти днів з дня надходження апеляційної скарги або з дня закінчення строку на усунення недоліків.
 
   6. Питання про залишення апеляційної скарги без руху суддя-доповідач вирішує протягом п'яти днів з дня надходження апеляційної скарги. Питання про повернення апеляційної скарги суд апеляційної інстанції вирішує протягом п'яти днів з дня надходження апеляційної скарги або з дня закінчення строку на усунення недоліків.
 
796. 7. Про повернення апеляційної скарги постановляється ухвала, яка може бути оскаржена в касаційному порядку.
 
   7. Про повернення апеляційної скарги постановляється ухвала, яка може бути оскаржена в касаційному порядку.
 
797. 8. Копія ухвали про повернення апеляційної скарги надсилається учасникам справи у порядку, визначеному статтею 273 цього Кодексу. Скаржнику надсилається копія ухвали про повернення апеляційної скарги разом з апеляційною скаргою та доданими до скарги матеріалами. Копія апеляційної скарги залишається в суді апеляційної інстанції.
 
   8. Копія ухвали про повернення апеляційної скарги надсилається учасникам справи у порядку, визначеному статтею 273 цього Кодексу. Скаржнику надсилається копія ухвали про повернення апеляційної скарги разом з апеляційною скаргою та доданими до скарги матеріалами. Копія апеляційної скарги залишається в суді апеляційної інстанції.
 
798. Стаття 359. Відмова у відкритті апеляційного провадження
 
   Стаття 359. Відмова у відкритті апеляційного провадження
 
799. 1. Суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження у справі якщо:
 
   1. Суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження у справі якщо:
 
800. 1) апеляційну скаргу подано на судове рішення, що не підлягає апеляційному оскарженню;
 
   1) апеляційну скаргу подано на судове рішення, що не підлягає апеляційному оскарженню;
 
801. 2) є ухвала про закриття провадження у зв'язку з відмовою від раніше поданої апеляційної скарги цієї ж особи на це саме судове рішення;
 
   2) є ухвала про закриття провадження у зв'язку з відмовою від раніше поданої апеляційної скарги цієї ж особи на це саме судове рішення;
 
802. 3) є постанова про залишення апеляційної скарги цієї ж особи без задоволення або ухвала про відмову у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою цієї особи на це саме судове рішення;
 
   3) є постанова про залишення апеляційної скарги цієї ж особи без задоволення або ухвала про відмову у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою цієї особи на це саме судове рішення;
 
803. 4) скаржником у строк, визначений судом, не подано заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження або наведені підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження визнані судом неповажними.
 
-164- Голуб В.В.
Частину 1 статті 359 проекту Цивільного процесуального кодексу України доповнити пунктами:
«5) вже є судове рішення за розглядом апеляційної скарги;
6) якщо особа, яка не брала участі у розгляді справи, права якої не порушено, оскаржила судове рішення в апеляційному порядку»;
 
Відхилено   4) скаржником у строк, визначений судом, не подано заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження або наведені підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження визнані судом неповажними.
 
804. 2. Незалежно від поважності причин пропуску строку на апеляційне оскарження суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження у разі, якщо апеляційна скарга подана після спливу одного року з дня складення повного тексту судового рішення, крім випадків:
 
   2. Незалежно від поважності причин пропуску строку на апеляційне оскарження суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження у разі, якщо апеляційна скарга подана після спливу одного року з дня складення повного тексту судового рішення, крім випадків:
 
805. 1) подання апеляційної скарги особою, не повідомленою про розгляд справи або не залученою до участі в ній, якщо суд ухвалив рішення про її права та (або) обов'язки;
 
   1) подання апеляційної скарги особою, не повідомленою про розгляд справи або не залученою до участі в ній, якщо суд ухвалив рішення про її права та (або) обов'язки;
 
806. 2) пропуску строку на апеляційне оскарження внаслідок обставин непереборної сили.
 
   2) пропуску строку на апеляційне оскарження внаслідок обставин непереборної сили.
 
807. 3. Питання про відмову у відкритті апеляційного провадження вирішується не пізніше п'яти днів з дня надходження апеляційної скарги або з дня закінчення строку на усунення недоліків.
 
   3. Питання про відмову у відкритті апеляційного провадження вирішується не пізніше п'яти днів з дня надходження апеляційної скарги або з дня закінчення строку на усунення недоліків.
 
808. 4. Копія ухвали про відмову у відкритті апеляційного провадження надсилається учасникам справи в порядку, визначеному статтею 273 цього Кодексу. Скаржнику надсилається копія ухвали про відмову у відкритті апеляційного провадження разом з апеляційною скаргою та доданими до скарги матеріалами. Копія апеляційної скарги залишається в суді апеляційної інстанції.
 
   4. Копія ухвали про відмову у відкритті апеляційного провадження надсилається учасникам справи в порядку, визначеному статтею 273 цього Кодексу. Скаржнику надсилається копія ухвали про відмову у відкритті апеляційного провадження разом з апеляційною скаргою та доданими до скарги матеріалами. Копія апеляційної скарги залишається в суді апеляційної інстанції.
 
809. Стаття 360. Відкриття апеляційного провадження
 
   Стаття 360. Відкриття апеляційного провадження
 
810. 1. Про відкриття апеляційного провадження у справі суд апеляційної інстанції постановляє ухвалу.
 
-165- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
Частину 1 статті 360 доповнити реченням: «Вказана ухвала надсилається скаржнику та учасникам справи, яким додається копія апеляційної скарги та доданих до неї документів.»
 
Відхилено   1. Про відкриття апеляційного провадження у справі суд апеляційної інстанції постановляє ухвалу.
 
811. 2. Питання про відкриття апеляційного провадження у справі вирішується не пізніше п'яти днів з дня надходження апеляційної скарги або заяви про усунення недоліків, поданої у порядку, передбаченому статтею 358 цього Кодексу.
 
   2. Питання про відкриття апеляційного провадження у справі вирішується не пізніше п'яти днів з дня надходження апеляційної скарги або заяви про усунення недоліків, поданої у порядку, передбаченому статтею 358 цього Кодексу.
 
812. 3. В ухвалі про відкриття апеляційного провадження зазначається строк для подання учасниками справи відзиву на апеляційну скаргу та вирішується питання про витребування матеріалів справи. Якщо разом з апеляційною скаргою подано заяви чи клопотання, суд в ухвалі про відкриття апеляційного провадження встановлює строк, протягом якого учасники справи мають подати свої заперечення щодо поданих заяв чи клопотань, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
 
   3. В ухвалі про відкриття апеляційного провадження зазначається строк для подання учасниками справи відзиву на апеляційну скаргу та вирішується питання про витребування матеріалів справи. Якщо разом з апеляційною скаргою подано заяви чи клопотання, суд в ухвалі про відкриття апеляційного провадження встановлює строк, протягом якого учасники справи мають подати свої заперечення щодо поданих заяв чи клопотань, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
 
813. 4. Якщо апеляційна скарга подана з пропуском визначеного цим Кодексом строку, суд у випадку поновлення строку на апеляційне оскарження зупиняє дію оскаржуваного рішення в ухвалі про відкриття апеляційного провадження.
 
-166- Журжій А.В.
у частині четвертій статті 360 слова "суд у випадку поновлення строку на апеляційне оскарження зупиняє" замінити словами "суд, у випадку поновлення строку на апеляційне оскарження, зупиняє";
 
Відхилено   4. Якщо апеляційна скарга подана з пропуском визначеного цим Кодексом строку, суд у випадку поновлення строку на апеляційне оскарження зупиняє дію оскаржуваного рішення в ухвалі про відкриття апеляційного провадження.
 
814. Стаття 361. Відзив на апеляційну скаргу
 
   Стаття 361. Відзив на апеляційну скаргу
 
815. 1. Учасники справи мають право подати до суду апеляційної інстанції відзив на апеляційну скаргу в письмовій формі протягом строку, встановленого судом апеляційної інстанції в ухвалі про відкриття апеляційного провадження.
 
-167- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
статтю 361 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"2. Відзив на апеляційну скаргу має містити:
1) найменування суду апеляційної інстанції;
2) ім'я (найменування), поштову адресу особи, яка подає відзив на апеляційну скаргу, а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;
3) обґрунтування заперечень щодо змісту і вимог апеляційної скарги;
4) у разі необхідності – клопотання особи, яка подає відзив на апеляційну скаргу;
5) перелік матеріалів, які додаються".
У зв'язку з цим частини другу і третю вважати частинами третьою і четвертою;
 
Враховано   1. Учасники справи мають право подати до суду апеляційної інстанції відзив на апеляційну скаргу в письмовій формі протягом строку, встановленого судом апеляційної інстанції в ухвалі про відкриття апеляційного провадження.
2. Відзив на апеляційну скаргу має містити:
1) найменування суду апеляційної інстанції;
2) ім'я (найменування), поштову адресу особи, яка подає відзив на апеляційну скаргу, а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;
3) обґрунтування заперечень щодо змісту і вимог апеляційної скарги;
4) у разі необхідності – клопотання особи, яка подає відзив на апеляційну скаргу;
5) перелік матеріалів, які додаються.
 
816. 2. Відсутність відзиву на апеляційну скаргу не перешкоджає перегляду рішення суду першої інстанції.
 
   3. Відсутність відзиву на апеляційну скаргу не перешкоджає перегляду рішення суду першої інстанції.
 
817. 3. До відзиву додаються докази надсилання (надання) копій відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи.
 
-168- Журжій А.В.
у частині третій статті 361 слова "іншим учасникам справи" замінити словами "іншим учасникам справи, крім випадків, передбачених частиною сьомою статті 44 цього Кодексу";
 
Відхилено   4. До відзиву додаються докази надсилання (надання) копій відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи.
 
818. Стаття 362. Надсилання копій апеляційної скарги та доданих до неї матеріалів учасникам справи
 
-169- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
Статтю 362 виключити.
 
Відхилено   Стаття 362. Надсилання копій апеляційної скарги та доданих до неї матеріалів учасникам справи
 
819. 1. Разом з ухвалою про відкриття апеляційного провадження суд апеляційної інстанції надсилає копії апеляційної скарги та доданих до неї матеріалів учасникам справи.
 
-170- Довбенко М.В.
Частину 1 статті 362 після слів «учасникам справи» доповнити словами «у відповідності до ст. 273 цього Кодексу».
 
Відхилено   1. Разом з ухвалою про відкриття апеляційного провадження суд апеляційної інстанції надсилає копії апеляційної скарги та доданих до неї матеріалів учасникам справи.
 
820. Стаття 363. Закриття апеляційного провадження
 
   Стаття 363. Закриття апеляційного провадження
 
821. 1. Суд апеляційної інстанції закриває апеляційне провадження, якщо:
 
   1. Суд апеляційної інстанції закриває апеляційне провадження, якщо:
 
822. 1) після відкриття апеляційного провадження особа, яка подала апеляційну скаргу, заявила клопотання про відмову від скарги, за винятком випадків, коли є заперечення інших осіб, які приєдналися до апеляційної скарги;
 
   1) після відкриття апеляційного провадження особа, яка подала апеляційну скаргу, заявила клопотання про відмову від скарги, за винятком випадків, коли є заперечення інших осіб, які приєдналися до апеляційної скарги;
 
823. 2) після відкриття апеляційного провадження виявилось, що апеляційну скаргу не підписано, подано особою, яка не має процесуальної дієздатності, або підписано особою, яка не має права її підписувати;
 
-171- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 2 частини першої статті 363 викласти у наступній редакції:
«2) після відкриття апеляційного провадження виявилось, що апеляційну скаргу підписано особою, яка не має повноважень на ведення справи;»
 
Відхилено   2) після відкриття апеляційного провадження виявилось, що апеляційну скаргу не підписано, подано особою, яка не має процесуальної дієздатності, або підписано особою, яка не має права її підписувати;
 
824. 3) після відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою, поданою особою з підстав вирішення судом питання про її права та (або) обов'язки, встановлено, що судовим рішенням питання про права та (або) обов'язки такої особи не вирішувалось.
 
-172- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 363:
у пункті третьому частини першої після слів «права та (або) обов'язки,» додати слова «під час підготовки розгляду справи апеляційним судом»;
 
Відхилено   3) після відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою, поданою особою з підстав вирішення судом питання про її права та (або) обов'язки, встановлено, що судовим рішенням питання про права та (або) обов'язки такої особи не вирішувалось.
 
825. 2. Про закриття апеляційного провадження суд апеляційної інстанції постановляє ухвалу, яка може бути оскаржена в касаційному порядку.
 
   2. Про закриття апеляційного провадження суд апеляційної інстанції постановляє ухвалу, яка може бути оскаржена в касаційному порядку.
 
826. Стаття 364. Приєднання до апеляційної скарги
 
   Стаття 364. Приєднання до апеляційної скарги
 
827. 1. Учасники справи мають право приєднатися до апеляційної скарги, поданої особою, на стороні якої вони виступали. До апеляційної скарги мають право приєднатися також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи чи обов'язки.
 
   1. Учасники справи мають право приєднатися до апеляційної скарги, поданої особою, на стороні якої вони виступали. До апеляційної скарги мають право приєднатися також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи чи обов'язки.
 
828. 2. Заяву про приєднання до апеляційної скарги може бути подано до початку розгляду справи в апеляційному суді.
 
-173- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині другій статті 364 слова "в апеляційному суді" замінити словами "в суді апеляційної інстанції";
 
Враховано   2. Заяву про приєднання до апеляційної скарги може бути подано до початку розгляду справи в суді апеляційної інстанції.
 
829. 3. До заяви про приєднання до апеляційної скарги додається документ про сплату судового збору та докази надсилання (направлення) копії заяви іншим учасникам справи.
 
-174- Журжій А.В.
у частині третій статті 364 слова "іншим учасникам справи" замінити словами "іншим учасникам справи, крім випадків, передбачених частиною сьомою статті 44 цього Кодексу";
 
Відхилено   3. До заяви про приєднання до апеляційної скарги додається документ про сплату судового збору та докази надсилання (направлення) копії заяви іншим учасникам справи.
 
830. Стаття 365. Доповнення, зміна апеляційної скарги або відкликання її чи відмова від неї
 
-175- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
назву статті 365 викласти відповідно в такій редакції:
"Стаття 365. Доповнення, зміна або відкликання апеляційної скарги або відмова від неї";
 
Враховано   Стаття 365. Доповнення, зміна або відкликання апеляційної скарги або відмова від неї
 
831. 1. Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право доповнити чи змінити її протягом строку на апеляційне оскарження.
 
   1. Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право доповнити чи змінити її протягом строку на апеляційне оскарження.
 
832. 2. У разі доповнення чи зміни апеляційної скарги особа, яка подала апеляційну скаргу, повинна подати докази надсилання копій відповідних доповнень чи змін до апеляційної скарги іншим учасникам справи, в іншому випадку суд не враховує такі доповнення чи зміни.
 
-176- Журжій А.В.
у частині другій статті 365 слова "іншим учасникам справи, в іншому випадку" замінити словами "іншим учасникам справи, крім випадків, передбачених частиною сьомою статті 44 цього Кодексу, в іншому випадку";
 
Відхилено   2. У разі доповнення чи зміни апеляційної скарги особа, яка подала апеляційну скаргу, повинна подати докази надсилання копій відповідних доповнень чи змін до апеляційної скарги іншим учасникам справи, в іншому випадку суд не враховує такі доповнення чи зміни.
 
833. 3. Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відкликати її до постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження.
 
   3. Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відкликати її до постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження.
 
834. 4. Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї, а інша сторона має право визнати апеляційну скаргу обґрунтованою в повному обсязі чи в певній частині до закінчення апеляційного провадження. За відмови від апеляційної скарги суд, за відсутності заперечень інших осіб, які приєдналися до апеляційної скарги, постановляє ухвалу про закриття апеляційного провадження.
 
   4. Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї, а інша сторона має право визнати апеляційну скаргу обґрунтованою в повному обсязі чи в певній частині до закінчення апеляційного провадження. За відмови від апеляційної скарги суд, за відсутності заперечень інших осіб, які приєдналися до апеляційної скарги, постановляє ухвалу про закриття апеляційного провадження.
 
835. Визнання апеляційної скарги іншою стороною враховується судом апеляційної інстанції у частині наявності або відсутності фактів, які мають значення для вирішення справи.
 
   Визнання апеляційної скарги іншою стороною враховується судом апеляційної інстанції у частині наявності або відсутності фактів, які мають значення для вирішення справи.
 
836. 5. У разі закриття апеляційного провадження у зв'язку з відмовою від апеляційної скарги повторне оскарження цих рішень, ухвал цією особою не допускається.
 
-177- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
частину п'яту статті 365 викласти відповідно в такій редакції:
"5. У разі закриття апеляційного провадження у зв'язку з відмовою від апеляційної скарги на судове рішення повторне оскарження цього рішення особою, що відмовилась від скарги, не допускається";
 
Враховано   5. У разі закриття апеляційного провадження у зв'язку з відмовою від апеляційної скарги на судове рішення повторне оскарження цього рішення особою, що відмовилась від скарги, не допускається.
 
837. 6. Суд апеляційної інстанції має право не приймати відмову від скарги або її відкликання з підстав, визначених у частині п'ятій статті 207 цього Кодексу.
 
   6. Суд апеляційної інстанції має право не приймати відмову від скарги або її відкликання з підстав, визначених у частині п'ятій статті 207 цього Кодексу.
 
838. § 3. Апеляційний розгляд
 
   § 3. Апеляційний розгляд
 
839. Стаття 366. Підготовка розгляду справи апеляційним судом
 
-178- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 366:
у назві статті слова "апеляційним судом" замінити словами "судом апеляційної інстанції";
 
Враховано   Стаття 366. Підготовка розгляду справи судом апеляційної інстанції
 
840. 1. Суддя-доповідач у порядку підготовки справи до апеляційного розгляду:
 
   1. Суддя-доповідач у порядку підготовки справи до апеляційного розгляду:
 
841. 1) з'ясовує питання про склад учасників судового процесу;
 
   1) з'ясовує питання про склад учасників судового процесу;
 
842. 2) визначає характер спірних правовідносин і закон, який їх регулює;
 
   2) визначає характер спірних правовідносин і закон, який їх регулює;
 
843. 3) з'ясовує обставини, на які посилаються сторони та інші учасники справи як на підставу своїх вимог і заперечень;
 
-179- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 366:
у частині першій:
у пункті 3 слова "сторони та інші" виключити;
 
Враховано   3) з'ясовує обставини, на які посилаються учасники справи як на підставу своїх вимог і заперечень;
 
844. 4) з'ясовує, які обставини визнаються чи заперечуються сторонами та іншими особами;
 
-180- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 366:
у частині першій:
у пункті 4 слова "сторонами та іншими особами" замінити словами "учасниками справи";
 
Враховано   4) з'ясовує, які обставини визнаються чи заперечуються учасниками справи;
 
845. 5) вирішує питання щодо поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції;
 
   5) вирішує питання щодо поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції;
 
846. 6) за клопотанням сторін та інших учасників справи вирішує питання про виклик свідків, призначення експертизи, витребування доказів, судових доручень щодо збирання доказів, залучення до участі у справі спеціаліста, перекладача;
 
   6) за клопотанням сторін та інших учасників справи вирішує питання про виклик свідків, призначення експертизи, витребування доказів, судових доручень щодо збирання доказів, залучення до участі у справі спеціаліста, перекладача;
 
847. 7) за клопотанням учасників справи вирішує питання щодо вжиття заходів забезпечення позову;
 
-181- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
В пункті 7 частини 1 статті 366 перед словом «заходів» доповнити словами: «зміни вжитих».
 
Відхилено   7) за клопотанням учасників справи вирішує питання щодо вжиття заходів забезпечення позову;
 
848. 8) вчиняє інші дії, пов'язані із забезпеченням апеляційного розгляду справи.
 
   8) вчиняє інші дії, пов'язані із забезпеченням апеляційного розгляду справи.
 
849. 2. Підготовчі дії, визначені пунктами 5, 6 частини першої цієї статті, вчиняються з дотриманням прав всіх учасників справи висловити свої міркування або заперечення щодо їх вчинення, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
 
   2. Підготовчі дії, визначені пунктами 5, 6 частини першої цієї статті, вчиняються з дотриманням прав всіх учасників справи висловити свої міркування або заперечення щодо їх вчинення, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
 
850. 3. Якщо під час вивчення матеріалів справи суд виявить нерозглянуті зауваження на правильність і повноту фіксування судового процесу технічними засобами, нерозглянуті письмові зауваження щодо повноти чи неправильності протоколу судового засідання, невирішене питання про ухвалення додаткового рішення, суд постановляє ухвалу із зазначенням строку, протягом якого суд першої інстанції має усунути недоліки.
 
   3. Якщо під час вивчення матеріалів справи суд виявить нерозглянуті зауваження на правильність і повноту фіксування судового процесу технічними засобами, нерозглянуті письмові зауваження щодо повноти чи неправильності протоколу судового засідання, невирішене питання про ухвалення додаткового рішення, суд постановляє ухвалу із зазначенням строку, протягом якого суд першої інстанції має усунути недоліки.
 
851. Стаття 367. Призначення справи до розгляду в суді апеляційної інстанції
 
   Стаття 367. Призначення справи до розгляду в суді апеляційної інстанції
 
852. 1. Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач доповідає про них колегії суддів, яка вирішує питання про проведення додаткових підготовчих дій у разі необхідності та призначення справи до розгляду.
 
   1. Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач доповідає про них колегії суддів, яка вирішує питання про проведення додаткових підготовчих дій у разі необхідності та призначення справи до розгляду.
 
853. Про дату, час та місце розгляду справи повідомляються учасники справи, якщо справа відповідно до цього Кодексу розглядається з їх повідомленням.
 
   Про дату, час та місце розгляду справи повідомляються учасники справи, якщо справа відповідно до цього Кодексу розглядається з їх повідомленням.
 
854. Стаття 368. Межі розгляду справи судом апеляційної інстанції
 
   Стаття 368. Межі розгляду справи судом апеляційної інстанції
 
855. 1. Суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.
 
   1. Суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.
 
856. 2. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.
 
   2. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.
 
857. 3. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об'єктивно не залежали від нього.
 
-182- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину третю статті 368 доповнити реченням наступного змісту:
"У випадку, якщо суд першої інстанції відмовився досліджувати, залучити до матеріалів справи або витребувати певний доказ, суд апеляційної інстанції, визнавши таку відмову не обґрунтованою, має право витребувати такий доказ, долучити його до матеріалів справи та дослідити його."
 
Відхилено   3. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об'єктивно не залежали від нього.
 
858. 4. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення або неправильне застосування норм матеріального права.
 
-183- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині четвертій статті 368 слова "доводами апеляційної скарги" замінити словами "доводами та вимогами апеляційної скарги";
 
Враховано   4. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення або неправильне застосування норм матеріального права.
 
859. 5. Якщо поза увагою доводів апеляційної скарги залишилась очевидна незаконність або необґрунтованість рішення суду першої інстанції у справах окремого провадження, суд апеляційної інстанції переглядає справу в повному обсязі.
 
   5. Якщо поза увагою доводів апеляційної скарги залишилась очевидна незаконність або необґрунтованість рішення суду першої інстанції у справах окремого провадження, суд апеляційної інстанції переглядає справу в повному обсязі.
 
860. 6. В суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.
 
   6. В суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.
 
861. Стаття 369. Порядок розгляду справи судом апеляційної інстанції
 
   Стаття 369. Порядок розгляду справи судом апеляційної інстанції
 
862. 1. Справа розглядається судом апеляційної інстанції за правилами, встановленими для розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, з винятками і доповненнями, встановленими цією главою.
 
-184- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині першій статті 369 слова "з винятками і доповненнями" замінити словами "з особливостями";
 
Враховано   1. Справа розглядається судом апеляційної інстанції за правилами, встановленими для розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, з особливостями, встановленими цією главою.
 
863. 2. Розгляд справ у суді апеляційної інстанції починається з відкриття першого судового засідання.
 
   2. Розгляд справ у суді апеляційної інстанції починається з відкриття першого судового засідання.
 
864. 3. Розгляд справ у суді апеляційної інстанції здійснюється в судовому засідання з повідомленням учасників справи, крім випадків, передбачених статтею 370 цього Кодексу.
 
   3. Розгляд справ у суді апеляційної інстанції здійснюється в судовому засідання з повідомленням учасників справи, крім випадків, передбачених статтею 370 цього Кодексу.
 
865. 4. Суддя-доповідач доповідає зміст рішення (ухвали), яке оскаржено, доводи апеляційної скарги, межі, в яких повинні здійснюватися перевірка рішення (ухвали), встановлюватися обставини і досліджуватися докази.
 
   4. Суддя-доповідач доповідає зміст рішення (ухвали), яке оскаржено, доводи апеляційної скарги, межі, в яких повинні здійснюватися перевірка рішення (ухвали), встановлюватися обставини і досліджуватися докази.
 
866. 5. Після доповіді судді-доповідача пояснення дає особа, яка подала апеляційну скаргу. Якщо апеляційні скарги подали обидві сторони, -першим дає пояснення позивач. Далі дають пояснення інші учасники справи.
 
   5. Після доповіді судді-доповідача пояснення дає особа, яка подала апеляційну скаргу. Якщо апеляційні скарги подали обидві сторони, -першим дає пояснення позивач. Далі дають пояснення інші учасники справи.
 
867. 6. Закінчивши з'ясування обставин і перевірку їх доказами, суд апеляційної інстанції надає учасникам справи, можливість виступити у судових дебатах в такій самій послідовності, в якій вони давали пояснення.
 
   6. Закінчивши з'ясування обставин і перевірку їх доказами, суд апеляційної інстанції надає учасникам справи, можливість виступити у судових дебатах в такій самій послідовності, в якій вони давали пояснення.
 
868. 7. На початку судового засідання суд може оголосити про час, який відводиться для судових дебатів. Кожній особі, яка бере участь у розгляді справи в суді апеляційної інстанції, надається однаковий проміжок часу для виступу.
 
   7. На початку судового засідання суд може оголосити про час, який відводиться для судових дебатів. Кожній особі, яка бере участь у розгляді справи в суді апеляційної інстанції, надається однаковий проміжок часу для виступу.
 
869. 8. Після закінчення дебатів суд виходить до нарадчої кімнати.
 
   8. Після закінчення дебатів суд виходить до нарадчої кімнати.
 
870. Стаття 370. Особливості розгляду в апеляційному порядку окремих категорій справ
 
   Стаття 370. Особливості розгляду в апеляційному порядку окремих категорій справ
 
871. 1. Апеляційні скарги на рішення суду у справах з ціною позову менше ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім тих, які не підлягають розгляду в порядку спрощеного позовного провадження, розглядаються судом апеляційної інстанції без повідомлення учасників справи.
 
-185- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
В частині 1 статті 370 фразу «у справах з ціною позову менше ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім тих, які не підлягають розгляду в порядку спрощеного позовного провадження» замінити фразою: «у малозначних справах та справах, що розглядались у суді першої інстанції у спрощеному провадженні».
 
Відхилено   1. Апеляційні скарги на рішення суду у справах з ціною позову менше ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім тих, які не підлягають розгляду в порядку спрощеного позовного провадження, розглядаються судом апеляційної інстанції без повідомлення учасників справи.
 
    -186- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 370:
частину першу викласти в такій редакції: «1. Апеляційні скарги на рішення суду, крім тих, які не підлягають розгляду в порядку спрощеного позовного провадження, розглядаються судом апеляційної інстанції без повідомлення учасників справи за одночасного існування таких умов:
1) ціна позову є меншою, ніж сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
2) якщо характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі не вимагають проведення судового засідання з повідомленням сторін для повного та всебічного встановлення обставин справи.»;
 
Відхилено    
872. 2. Апеляційні скарги на ухвали суду, зазначені в пунктах 1, 5, 6, 9, 10, 14, 19, 37 - 40 статті 354 цього Кодексу розглядаються судом апеляційної інстанції без повідомлення учасників справи.
 
-187- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині другій статті 370 слова і цифри "статті 354" замінити словами і цифрами "частини першої статті 354";
 
Враховано   2. Апеляційні скарги на ухвали суду, зазначені в пунктах 1, 5, 6, 9, 10, 14, 19, 37 – 40 частини першої статті 354 цього Кодексу розглядаються судом апеляційної інстанції без повідомлення учасників справи.
 
873. 3. З урахуванням конкретних обставин справи суд апеляційної інстанції може розглянути апеляційні скарги, зазначені в частинах першій та другій цієї статті, у судовому засіданні з повідомленням (викликом) учасників справи.
 
   3. З урахуванням конкретних обставин справи суд апеляційної інстанції може розглянути апеляційні скарги, зазначені в частинах першій та другій цієї статті, у судовому засіданні з повідомленням (викликом) учасників справи.
 
874. Стаття 371. Порядок розгляду апеляційної скарги, що надійшла до суду апеляційної інстанції після закінчення апеляційного розгляду справи
 
   Стаття 371. Порядок розгляду апеляційної скарги, що надійшла до суду апеляційної інстанції після закінчення апеляційного розгляду справи
 
875. 1. Якщо апеляційна скарга надійшла до суду апеляційної інстанції після закінчення апеляційного розгляду справи, і особа, яка подала скаргу, не була присутня під час апеляційного розгляду справи, суд розглядає відповідну скаргу за правилами цієї Глави.
 
   1. Якщо апеляційна скарга надійшла до суду апеляційної інстанції після закінчення апеляційного розгляду справи, і особа, яка подала скаргу, не була присутня під час апеляційного розгляду справи, суд розглядає відповідну скаргу за правилами цієї Глави.
 
876. 2. У випадку відкриття апеляційного провадження за такою скаргою суд апеляційної інстанції може зупинити дію раніше прийнятого ним судового рішення та рішення суду першої інстанції, що оскаржується.
 
   2. У випадку відкриття апеляційного провадження за такою скаргою суд апеляційної інстанції може зупинити дію раніше прийнятого ним судового рішення та рішення суду першої інстанції, що оскаржується.
 
877. 3. За результатами розгляду апеляційної скарги суд приймає постанову відповідно до статті 383 цього Кодексу. При цьому за наявності підстав може бути скасовано раніше прийняту постанову суду апеляційної інстанції.
 
   3. За результатами розгляду апеляційної скарги суд приймає постанову відповідно до статті 383 цього Кодексу. При цьому за наявності підстав може бути скасовано раніше прийняту постанову суду апеляційної інстанції.
 
878. 4. Суд апеляційної інстанції розглядає скаргу, вказану в частині першій цієї статті, в межах доводів, які не розглядались під час апеляційного розгляду справи за апеляційною скаргою іншої особи.
 
   4. Суд апеляційної інстанції розглядає скаргу, вказану в частині першій цієї статті, в межах доводів, які не розглядались під час апеляційного розгляду справи за апеляційною скаргою іншої особи.
 
879. 5. Суд відмовляє у відкритті провадження за апеляційною скаргою, поданою у відповідності до частини першої цієї статті, якщо суд розглянув наведені у ній доводи під час апеляційного розгляду справи за апеляційною скаргою іншої особи.
 
   5. Суд відмовляє у відкритті провадження за апеляційною скаргою, поданою у відповідності до частини першої цієї статті, якщо суд розглянув наведені у ній доводи під час апеляційного розгляду справи за апеляційною скаргою іншої особи.
 
880. Стаття 372. Строк розгляду апеляційної скарги
 
   Стаття 372. Строк розгляду апеляційної скарги
 
881. 1. Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції має бути розглянута протягом шістдесяти днів із дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження, а апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції - протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження.
 
-188- Голуб В.В.
Частину 1 статті 372 Цивільного процесуального кодексу України викласти в наступній редакції:
«1. Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції має бути розглянута протягом шістдесяти робочих днів із дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження, а апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції – протягом тридцяти робочих днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження».
 
Відхилено   1. Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції має бути розглянута протягом шістдесяти днів із дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження, а апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції - протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження.
 
882. 2. У виняткових випадках за клопотанням сторони з урахуванням особливостей розгляду справи суд апеляційної інстанції може продовжити строк розгляду справи, але не більш як на п'ятнадцять днів, про що постановляє відповідну ухвалу.
 
   2. У виняткових випадках за клопотанням сторони з урахуванням особливостей розгляду справи суд апеляційної інстанції може продовжити строк розгляду справи, але не більш як на п'ятнадцять днів, про що постановляє відповідну ухвалу.
 
883. Стаття 373. Наслідки неявки в судове засідання учасників справи
 
   Стаття 373. Наслідки неявки в судове засідання учасників справи
 
884. 1. Суд апеляційної інстанції відкладає розгляд справи в разі неявки у судове засідання учасника справи щодо якого немає відомостей про вручення йому судової повістки, або за його клопотанням, коли повідомлені ним причини неявки буде визнано судом поважними.
 
   1. Суд апеляційної інстанції відкладає розгляд справи в разі неявки у судове засідання учасника справи щодо якого немає відомостей про вручення йому судової повістки, або за його клопотанням, коли повідомлені ним причини неявки буде визнано судом поважними.
 
885. 2. Неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.
 
   2. Неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.
 
886. Стаття 374. Відмова позивача від позову та мирова угода сторін
 
   Стаття 374. Відмова позивача від позову та мирова угода сторін
 
887. 1. В суді апеляційної інстанції позивач має право відмовитися від позову, а сторони - укласти мирову угоду відповідно до загальних правил про ці процесуальні дії незалежно від того, хто подав апеляційну скаргу.
 
   1. В суді апеляційної інстанції позивач має право відмовитися від позову, а сторони - укласти мирову угоду відповідно до загальних правил про ці процесуальні дії незалежно від того, хто подав апеляційну скаргу.
 
888. 2. Якщо заява про відмову від позову чи мирова угода сторін відповідають вимогам статей 207, 208 цього Кодексу, суд постановляє ухвалу про прийняття відмови позивача від позову або про затвердження мирової угоди сторін, якою одночасно визнає нечинним судове рішення першої інстанції, яким закінчено розгляд справи, та закриває провадження у справі.
 
   2. Якщо заява про відмову від позову чи мирова угода сторін відповідають вимогам статей 207, 208 цього Кодексу, суд постановляє ухвалу про прийняття відмови позивача від позову або про затвердження мирової угоди сторін, якою одночасно визнає нечинним судове рішення першої інстанції, яким закінчено розгляд справи, та закриває провадження у справі.
 
889. Стаття 375. Повноваження суду апеляційної інстанції
 
   Стаття 375. Повноваження суду апеляційної інстанції
 
890. 1. Суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право:
 
   1. Суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право:
 
891. 1) залишити судове рішення без змін, а скаргу без задоволення;
 
   1) залишити судове рішення без змін, а скаргу без задоволення;
 
892. 2) скасувати судове рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення або змінити рішення;
 
-189- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 375:
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) скасувати судове рішення повністю або частково і ухвалити у відповідній частині нове рішення або змінити рішення;
 
Враховано   2) скасувати судове рішення повністю або частково і ухвалити у відповідній частині нове рішення або змінити рішення;
 
893. 3) визнати нечинним судове рішення суду першої інстанції у передбачених цим Кодексом випадках і закрити провадження у справі;
 
-190- Помазанов А.В.
У статті 375:
пункт третій частини першої вилучити зі зміщенням наступних пунктів н один порядковий номер назад;
 
Відхилено   3) визнати нечинним судове рішення суду першої інстанції повністю або частково у передбачених цим Кодексом випадках і закрити провадження у справі у відповідній частині;
 
    -191- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 375:
пункт 3 викласти в такій редакції:
3) визнати нечинним судове рішення суду першої інстанції повністю або частково у передбачених цим Кодексом випадках і закрити провадження у справі у відповідній частині;
 
Враховано    
894. 4) скасувати судове рішення повністю або частково і закрити провадження у справі або залишити позовну заяву без розгляду повністю або частково;
 
-192- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 375:
пункт 4 викласти в такій редакції:
4) скасувати судове рішення повністю або частково і у відповідній частині закрити провадження у справі повністю або частково або залишити позовну заяву без розгляду повністю або частково";
 
Враховано   4) скасувати судове рішення повністю або частково і у відповідній частині закрити провадження у справі повністю або частково або залишити позовну заяву без розгляду повністю або частково;
 
895. 5) скасувати судове рішення і направити справу для розгляду до іншого суду першої інстанції за встановленою підсудністю;
 
   5) скасувати судове рішення і направити справу для розгляду до іншого суду першої інстанції за встановленою підсудністю;
 
896. 6) скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції;
 
   6) скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції;
 
897. 7) скасувати ухвалу про відкриття провадження у справі і ухвалити рішення про направлення справи для розгляду до іншого суду першої інстанції за встановленою підсудністю;
 
-193- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 375:
у пункті 7 слова "ухвалити рішення" замінити словами "прийняти постанову";
 
Враховано   7) скасувати ухвалу про відкриття провадження у справі і прийняти постанову про направлення справи для розгляду до іншого суду першої інстанції за встановленою підсудністю;
 
898. 8) у передбачених цим Кодексом випадках скасувати свою постанову (повністю або частково) і прийняти одне з рішень, зазначених в пунктах 1 - 7 частини першої цієї статті.

-194- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину першу статті 375 доповнити пунктом 9 наступного змісту:
"9) скасувати рішення суду першої інстанції та направити справу на новий розгляд до того ж самого суду в іншому складі суддів у випадках, прямо передбачених цим Кодексом."
 
Відхилено   8) у передбачених цим Кодексом випадках скасувати свою постанову (повністю або частково) і прийняти одне з рішень, зазначених в пунктах 1 - 7 частини першої цієї статті.