Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" щодо використання окремих елементів благоустрою та контактної мережі при здійсненні рекламної діяльності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо використання окремих елементів благоустрою та контактної мережі при здійсненні рекламної діяльності)
 
-1- Сольвар Р.М.
У назві законопроекту після слів "про внесення змін до" доповнити словами "статті 16".
 
Відхилено   Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" щодо використання окремих елементів благоустрою та контактної мережі при здійсненні рекламної діяльності
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Статтю 8 Закону України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; 2008 р., № 18, ст. 197; 2010 р., № 34, ст. 486; 2011 р., № 23, ст. 160; 2012 р., № 2-3, ст. 3, № 39, ст. 463; 2013 р., № 26, ст. 264; № 24, ст.243; 2014р., № 4, ст.61, № 1, ст.1, № 22, ст.773, № 23, ст.873, № 30, ст.1010; 2015 р., № 28, ст.248, № 29, ст.265) після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
 
-2- Сольвар Р.М.
У розділі першому слова "статтю 8" замінити на слова "статтю 16".
 
Відхилено   І. Статтю 8 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; 2008 р., № 18, ст. 197; 2010 р., № 34, ст. 486; 2011 р., № 23, ст. 160; 2012 р., № 2-3, ст. 3, № 39, ст. 463; 2013 р., № 26, ст. 264; № 24, ст. 243; 2014 р., № 4, ст. 61, № 1, ст. 1, № 22, ст. 773, № 23, ст. 873, № 30, ст. 1010; 2015 р., № 28, ст. 248, № 29, ст. 265) після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
 
4.

 
-3- Сольвар Р.М.
У розділі першому слова "після частини шостої" замінити на слова "після частини п’ятої ".
 
Відхилено      
5. "7. Розміщення реклами та/або рекламних засобів на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні (у тому числі опорах) зовнішнього освітлення, забороняється".
 
-4- Семенуха Р.С.
Опанасенко О.В.
Абзац другий частини першої законопроекту викласти у такій редакції:
"7. Розміщення реклами та/або рекламних засобів на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні зовнішнього освітлення (крім опор) забороняється".
 
Відхилено   "7. Розміщення реклами та/або рекламних засобів на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні (у тому числі опорах) зовнішнього освітлення забороняється".
 
    -5- Кондратюк О.К.
Червакова О.В.
Абзац другий розділу першого проекту після слів "зовнішнього освітлення" доповнити словами "за виключенням розміщення на опорах зовнішнього освітлення стаціонарних світлових інформаційних покажчиків, площею не більше 0,3 квадратного метра".
 
Відхилено    
6. У зв’язку з цим частини сьому-восьму вважати відповідно частинами восьмою-дев’ятою.
 
   У зв’язку з цим частини сьому-восьму вважати відповідно частинами восьмою-дев’ятою.
 
7. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
8. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
9. 2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
10. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
11. України

   України