Кількість абзаців - 86 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких законів України щодо здійснення моніторингу закупівель (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких законів України щодо здійснення моніторингу закупівель
 
   Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законів України щодо здійснення моніторингу закупівель
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. У Законі України "Про публічні закупівлі" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 9, ст. 89):
 
   І. Внести до Закону України "Про публічні закупівлі" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 9, ст. 89, № 24, ст. 488) такі зміни:
 
4. 1. У частині першій статті 1:
 
   1. У частині першій статті 1:
 
5. доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
 
6. "1-1) автоматичні індикатори ризиків - критерії із заданими наперед параметрами, використання яких дає можливість автоматично здійснювати вибір процедур закупівель, що містять ознаки порушень законодавства у сфері публічних закупівель";
 
   "1-1) автоматичні індикатори ризиків – критерії із заданими наперед параметрами, використання яких дає можливість автоматично здійснювати вибір процедур закупівель, що містять ознаки порушень законодавства у сфері публічних закупівель";
 
7. пункт 11 викласти в такій редакції:
 
   пункт 11 викласти в такій редакції:
 
8. "11) моніторинг закупівлі - аналіз дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель на всіх стадіях закупівлі з метою попередження порушень законодавства у сфері публічних закупівель".
 
-1- Семенуха Р.С.
Абзац п’ятий пункту 1 розділу Іпроекту Закону викласти в такій редакції:
"11) моніторинг закупівлі – аналіз дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель на всіх стадіях закупівлі в цілях попередження порушень законодавства у сфері публічних закупівель та удосконалення законодавства у цій сфері";
 
Відхилено   "11) моніторинг закупівлі – аналіз дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель на всіх стадіях закупівлі з метою запобігання порушенням законодавства у сфері публічних закупівель".
2. Частину другу статті 2 викласти в такій редакції:
"2. Умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і послуг регулюються виключно цим Законом та/або Законом України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони", крім випадків, передбачених цим Законом, і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів, що містять виключно норми щодо внесення змін до цього Закону та/або до Закону України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони".
 
    -2- Кошелєва А.В.
Доповнити законопроект змінами до частини 2 статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі" такого змісту:
"2. Частину другу статті 2 викласти у такій редакції:
"2. Умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і послуг регулюються виключно цим Законом та/або Законом України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони", крім випадків, передбачених цим Законом, і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів, що містять виключно норми щодо внесення змін до цього Закону та/або до Закону України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони".
У зв’язку з цим змінити нумерацію пунктів законопроекту.
 
Враховано    
9. 2. Частину третю статті 7 викласти в такій редакції:
 
   3. Частину третю статті 7 викласти в такій редакції:
 
10. "3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, здійснює контроль у сфері публічних закупівель у межах своїх повноважень, визначених Конституцією, цим Законом та іншими законами України.
 
   "3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, здійснює контроль у сфері публічних закупівель у межах своїх повноважень, визначених Конституцією, цим Законом та іншими законами України.
 
11. Антимонопольний комітет України та Рахункова палата здійснюють контроль у сфері публічних закупівель у межах своїх повноважень, визначених Конституцією та законами України.
 
   Антимонопольний комітет України та Рахункова палата здійснюють контроль у сфері публічних закупівель у межах своїх повноважень, визначених Конституцією та законами України.
 
12. Органи, уповноважені на здійснення контролю у сфері закупівель, не мають права втручатися у проведення процедур закупівель".
 
   Органи, уповноважені на здійснення контролю у сфері закупівель, не мають права втручатися у проведення процедур закупівель".
 
13. 3. Доповнити статтею 7-1 такого змісту:
 
   4. Доповнити статтею 7-1 такого змісту:
 
14. "Стаття 7-1. Порядок здійснення моніторингу публічних закупівель
 
   "Стаття 7-1. Порядок здійснення моніторингу публічних закупівель
 
15. 1. Моніторинг закупівлі здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, та його територіальні органи (далі - органи державного фінансового контролю).
 
   1. Моніторинг закупівлі здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, та його територіальні органи (далі – органи державного фінансового контролю).
 
16. Моніторинг закупівлі здійснюється протягом проведення процедури закупівлі, укладення договору про закупівлю та його виконання.
 
   Моніторинг закупівлі здійснюється протягом проведення процедури закупівлі, укладання договору про закупівлю та його виконання.
 
17. Моніторинг закупівлі не проводиться на відповідність тендерної документації вимог частини четвертої статті 22 цього Закону.
 
-3- Семенуха Р.С.
"Абзац п’ятий пункту 3 розділу Іпроекту Закону викласти в такій редакції:
"Контроль закупівлі на відповідність тендерної документації вимогам частини четвертої статті 22 цього Закону проводиться Антимонопольним комітетом України.".
 
Відхилено   Моніторинг закупівлі не проводиться на відповідність тендерної документації вимогам частини четвертої статті 22 цього Закону.
 
18. 2. Рішення про початок моніторингу закупівлі приймається керівником органу державного фінансового контролю або його заступником за наявності однієї або декількох таких підстав:
 
   2. Рішення про початок моніторингу закупівлі приймає керівник органу державного фінансового контролю або його заступник за наявності однієї або декількох із таких підстав:
 
19. 1) даних автоматичних індикаторів ризиків;
 
   1) дані автоматичних індикаторів ризиків;
 
20. 2) інформації отриманої від органів державної влади, органів місцевого самоврядування про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель;
 
   2) інформація, отримана від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель;
 
21. 3) повідомлення у засобах масової інформації, що містять відомості про наявність ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель;
 
   3) повідомлення в засобах масової інформації, що містять відомості про наявність ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель;
 
22. 4) виявлених органом державного фінансового контролю ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель.
 
-4- Семенуха Р.С.
"Пункт 3 розділу Іпроекту Закону після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"5) інформації, отриманої від громадських об'єднань, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, виявлених за результатами громадського контролю у сфері публічних закупівель відповідно до статті 9 цього Закону.".
 
Враховано редакційно   4) виявлені органом державного фінансового контролю ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель;
5) інформація, отримана від громадських об'єднань, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, виявлених за результатами громадського контролю у сфері публічних закупівель відповідно до статті 9 цього Закону.
 
23. Для аналізу даних, що свідчать про ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель можуть використовуватися:
 
   Для аналізу даних, що свідчать про ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель можуть використовуватися:
 
24. 1) інформація, оприлюднена в електронній системі закупівель;
 
   інформація, оприлюднена в електронній системі закупівель;
 
25. 2) інформація, що міститься в єдиних державних реєстрах;
 
   інформація, що міститься в єдиних державних реєстрах;
 
26. 3) інформація в базах даних відкритих для доступу центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю;
 
   інформація в базах даних, відкритих для доступу центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю;
 
27. 4) дані органів державної влади, підприємств, установ, організацій, що можуть бути отримані органами фінансового контролю у порядку, встановленому законом.
 
-5- Кошелєва А.В.
Абзац п’ятнадцятий пункту 3 (нової статті 7-1) розділу Іпроекту Закону викласти у такій редакції:
"4) дані органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, замовників та учасників процедур закупівель, що можуть бути отримані органами державного фінансового контролю у порядку, встановленому законом.".
 
Враховано   дані органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, замовників та учасників процедур закупівель, що можуть бути отримані органами державного фінансового контролю у порядку, встановленому законом.
 
    -6- Логвинський Г.В.
Пункт 4 частини 2 статті 7-1 після слова "організацій" доповнити словами "та фізичних осіб"
 
Враховано по суті   
    -7- Семенуха Р.С.
"Пункт 3 розділу Іпроекту Закону після абзацу п’ятнадцятого доповнити абзацом такого змісту:
"Рішення про початок моніторингу закупівлі приймається у разі подання замовником письмової заяви до органу державного фінансового контролю про здійснення моніторингу за його власною ініціативою, якщо у замовника існують сумніви щодо відповідності його дій вимогам законодавства у сфері публічних закупівель та необхідності отримати професійний висновок щодо здійснення процедури закупівлі, а за потреби – усунути встановлені порушення до укладення договору про закупівлю".
 
Відхилено    
28. 3. Рішення про початок моніторингу закупівлі оприлюднюється протягом двох робочих днів з дня його прийняття в електронній системі закупівель органом державного фінансового контролю із зазначенням та описом підстав здійснення моніторингу закупівлі. Таке рішення не зупиняє проведення процедур закупівель, визначених цим Законом.
 
-8- Кошелєва А.В.
У першому реченні абзацу шістнадцятого пункту 3 (нової статті 7-1) розділу Іпроекту Закону слова "із зазначенням та" доповнити словами "унікального номера оголошення про проведення процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель, та дата його оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір та дати його оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу, а також"
 
Враховано   3. Рішення про початок моніторингу закупівлі оприлюднюється протягом двох робочих днів з дня його прийняття в електронній системі закупівель органом державного фінансового контролю із зазначенням унікального номера оголошення про проведення процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель, та дати його оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір та дати його оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу, а також опису підстав для здійснення моніторингу закупівлі. Рішення про початок моніторингу закупівлі не зупиняє проведення процедур закупівель, визначених цим Законом.
 
    -9- Семенуха Р.С.
5. "Перше речення абзацу шістнадцятого пункту 3 розділу Іпроекту Закону викласти в такій редакції:
"3. Рішення про початок моніторингу закупівлі оприлюднюється протягом двох робочих днів з дня його прийняття в електронній системі закупівель органом державного фінансового контролю із зазначенням виду процедури, предмету закупівлі, повного найменування та місцезнаходження замовника закупівлі та описом підстав здійснення моніторингу закупівлі.".
 
Враховано по суті   
29. 4. Строк здійснення моніторингу закупівлі не може перевищувати 15 робочих днів з дати прийняття рішення про його проведення.
 
-10- Кошелєва А.В.
У частині 4 нової статті 7-1 слова "з дати прийняття рішення про його проведення" замінити словами "з дати оприлюднення рішення про початок моніторингу закупівлі в електронній системі закупівель "
 
Враховано   4. Строк здійснення моніторингу закупівлі не може перевищувати 15 робочих днів з дати оприлюднення рішення про початок моніторингу закупівлі в електронній системі закупівель.
За рішенням керівника органу державного фінансового контролю або його заступника строк здійснення моніторингу закупівлі може бути подовжено, але не більше ніж на 10 робочих днів.
 
    -11- Кошелєва А.В.
Частину 4 нової статті 7-1 доповнити абзацом такого змісту:
"За рішенням керівника органу державного фінансового контролю або його заступника строк здійснення моніторингу закупівлі може бути подовжено але не більше ніж на 10 робочих днів.".
 
Враховано    
30. 5. Протягом строку проведення моніторингу закупівлі орган державного фінансового контролю має право через електронну систему закупівель запитувати у замовника пояснення щодо прийняття тих чи інших рішень та/або вчинення тих чи інших дій, та/або бездіяльності, що є предметом дослідження в рамках проведення моніторингу закупівлі. Усі такі запити щодо пояснення автоматично оприлюднюються електронною системою закупівель. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення запиту щодо пояснення прийняття тих чи інших рішень та/або вчинення тих чи інших дій, та/або бездіяльності, що є предметом дослідження в рамках проведення моніторингу закупівлі, надати відповідні пояснення через електронну систему закупівель.
 
   5. Протягом строку проведення моніторингу закупівлі орган державного фінансового контролю має право через електронну систему закупівель запитувати у замовника пояснення щодо прийняття рішень та/або вчинення дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу закупівлі. Усі такі запити про надання пояснень автоматично оприлюднюються електронною системою закупівель. Замовник протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення запиту про надання пояснень щодо прийняття рішень та/або вчинення дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу закупівлі, повинен надати відповідні пояснення через електронну систему закупівель.
 
31. Замовник в межах строку проведення моніторингу закупівлі має право з власної ініціативи надавати пояснення щодо прийняття тих чи інших рішень та/або вчинення тих чи інших дій, та/або бездіяльності, що є предметом дослідження в рамках проведення моніторингу закупівлі.
 
   Замовник у межах строку здійснення моніторингу закупівлі має право з власної ініціативи надавати пояснення щодо прийняття рішень та/або вчинення дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу закупівлі.
 
32. 6. За результатами моніторингу закупівлі посадова особа органу державного фінансового контролю складає та підписує висновок, що затверджується керівником або його заступником. Такий висновок підлягає оприлюдненню в електронній системі закупівель протягом трьох робочих днів з дня його складання.
 
-12- Кошелєва А.В.
У частині шостій нової статті 7-1 слово "висновок" замінити словами "висновок про результати моніторингу закупівлі (далі - висновок)".
 
Враховано   6. За результатами моніторингу закупівлі посадова особа органу державного фінансового контролю складає та підписує висновок про результати моніторингу закупівлі (далі – висновок), що затверджується керівником органу державного фінансового контролю або його заступником. Такий висновок підлягає оприлюдненню в електронній системі закупівель протягом трьох робочих днів з дня його складання.
 
    -13- Гусак В.Г.
У розділі І частині третій абзац одинадцятий законопроекту (частину шосту нової статті 7-1 Закону України "Про публічні закупівлі") викласти в наступній редакції:
6. За результатами моніторингу закупівлі посадова особа органу державного фінансового контролю складає та підписує висновок, що затверджується керівником або його заступником. Строк прийняття та затвердження висновку за результатами моніторингу закупівлі не може перевищувати 20 робочих днів з дати прийняття рішення про його проведення.
Такий висновок підлягає оприлюдненню в електронній системі закупівель протягом двох робочих днів з дня його затвердження."
 
Враховано частково    
    -14- Гусак В.Г.
У розділі І частині третій після абзацу одинадцятого законопроекту (у статті 7-1 після частини шостої Закону України "Про публічні закупівлі") доповнити новим абзацом наступного змісту:
"6-1. В разі не оприлюднення висновку протягом встановленого строку, висновок вважається таким, що за результатами проведеного моніторингу закупівлі не виявлено порушень законодавства у сфері публічних закупівель".
 
Відхилено    
33. 7. У висновку обов’язково зазначаються:
 
   7. У висновку обов’язково зазначаються:
 
34. 1) найменування замовника, щодо якого здійснювався моніторинг закупівель, його код ЄДРПОУ, місцезнаходження;
 
-15- Кошелєва А.В.
У частині сьомій нової статті 7-1 слова "код ЄДРПОУ" замінити словами "ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України".
 
Враховано   1) найменування замовника, щодо якого здійснювався моніторинг закупівлі, його ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, місцезнаходження;
 
    -16- Семенуха Р.С.
В абзаці двадцять другому пункт 3 розділу Іпроекту Закону слова "код ЄДРПОУ" замінити словами "ідентифікаційний код".
 
Враховано редакційно    
35. 2) найменування предмета закупівлі та його очікувана вартість;
 
   2) найменування предмета закупівлі та його очікувана вартість;
 
36. 3) унікальний номер оголошення про проведення процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, та дата його оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу та/або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір та дата його оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу;
 
   3) унікальний номер оголошення про проведення процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, та дата його оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу та/або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір та дата його оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу;
 
37. 4) опис порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, виявленого за результатами моніторингу закупівлі;
 
   4) опис порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, виявленого за результатами моніторингу закупівлі;
 
38. 5) зобов’язання щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель.
 
-17- Семенуха Р.С.
6. "Пункт 3 розділу Іпроекту Закону після абзацу двадцять шостого доповнити абзацом такого змісту:
"6) строк оскарження висновку."
 
Відхилено   5) зобов’язання щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель.
 
39. У висновку може зазначатися додаткова інформація, визначена органом державного фінансового контролю необхідною для більш детального опису результатів моніторингу закупівлі.
 
   У висновку може зазначатися додаткова інформація, визначена органом державного фінансового контролю необхідною для більш детального опису результатів моніторингу закупівлі.
 
40. Якщо за результатами проведеного моніторингу закупівлі не виявлено порушень законодавства у сфері публічних закупівель у висновку зазначається інформація про відсутність порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель.
 
   Якщо за результатами моніторингу закупівлі не виявлено порушень законодавства у сфері публічних закупівель, у висновку зазначається інформація про відсутність порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель.
 
41. 8. Замовник має право протягом трьох робочих днів з моменту оприлюднення висновку за результатами проведення моніторингу закупівлі одноразово звернутись до органу державного фінансового контролю за роз’ясненням змісту висновку та зобов'язання, визначеного у висновку.
 
-18- Логвинський Г.В.
В частині 8 статті 7-1 слово "одноразово" виключити.
 
Відхилено   8. Замовник має право протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення висновку одноразово звернутися до органу державного фінансового контролю за роз’ясненням змісту висновку та його зобов'язань, визначених у висновку.
 
42. Протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення органом державного фінансового контролю висновку замовник оприлюднює через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.
 
   Протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення органом державного фінансового контролю висновку замовник оприлюднює через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.
 
43. 9. У разі усунення замовником порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, службова (посадова), уповноважена особа не притягається до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель.
 
-19- Кошелєва А.В.
Частину 9 нової статті 7-1 законопроекту викласти у такій редакції:
"У разі підтвердження органом державного фінансового контролю факту усунення замовником порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, про що цим органом зазначається в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення замовником відповідної інформації в електронній системі закупівель, службова (посадова) особа замовника, уповноважена особа замовником не притягається до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель з порушень, що були усунуті замовником відповідно до висновку ".
 
Враховано редакційно   9. У разі підтвердження органом державного фінансового контролю факту усунення замовником порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, про що цей орган зазначає в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення замовником відповідної інформації в електронній системі закупівель, службова (посадова) особа замовника, уповноважена особа замовником не притягається до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель з порушень, що були усунуті замовником відповідно до висновку.
 
    -20- Семенуха Р.С.
Абзац тридцять перший пункту 3 розділу Іпроекту Закону доповнити реченням такого змісту:
"Відповідна інформація підлягає оприлюдненню в електронній системі закупівель протягом одного робочого дня з дня прийняття органом державного фінансового контролю рішення про звільнення службової (посадової), уповноваженої особи замовника від адміністративної відповідальності.";
 
Враховано частково    
44. 10. У разі незгоди замовника з інформацією, викладеною у висновку, замовник має право оскаржити його до суду протягом 10 робочих днів з моменту оприлюднення висновку, про що зазначається в електронній системі закупівель протягом наступного робочого дня, з дня оскарження висновку до суду.
 
-21- Семенуха Р.С.
8. Абзац тридцять другий пункту 3 розділу Іпроекту Закону доповнити реченням такого змісту:
"Цей строк не може бути відновлено.";
 
Відхилено   10. У разі незгоди замовника з інформацією, викладеною у висновку, він має право оскаржити висновок до суду протягом 10 робочих днів з дня його оприлюднення, про що зазначається в електронній системі закупівель протягом наступного робочого дня з дня оскарження висновку до суду.
 
45. 11. Якщо замовником не усунуто порушення, визначене у висновку, і таке порушення матиме негативний вплив для бюджетів, і висновок не оскаржено до суду, то орган державного фінансового контролю проводить перевірку закупівлі відповідно до Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні". Керівник органу державного фінансового контролю або його заступник приймає рішення про призначення перевірки закупівлі, яке оприлюднюється протягом двох робочих днів з дня його прийняття. При цьому, процедура закупівлі на період проведення перевірки закупівлі не зупиняється.
 
-22- Семенуха Р.С.
Абзац тридцять третій пункту 3 розділу Іпроекту Закону викласти в такій редакції:
"11. Якщо замовником не усунуто порушення, визначене у висновку, і таке порушення містить ризик негативних наслідків для бюджету та можливих втрат від них, і висновок не оскаржено до суду, то орган державного фінансового контролю проводить перевірку закупівлі відповідно до Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні". Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від допущеного і не усунутого замовником порушення та визначається доцільність проведення перевірки закупівлі, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю за погодженням з Уповноваженим органом. Керівник органу державного фінансового контролю або його заступник приймає рішення про призначення перевірки закупівлі, яке оприлюднюється протягом двох робочих днів з дня його прийняття. При цьому, процедура закупівлі на період проведення перевірки закупівлі не зупиняється.".
 
Відхилено   11. Якщо замовник не усунув порушення, визначене у висновку, і таке порушення матиме негативний вплив для бюджетів, а також висновок не оскаржено до суду, орган державного фінансового контролю проводить перевірку закупівлі відповідно до Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні". Керівник органу державного фінансового контролю або його заступник приймає рішення про призначення перевірки закупівлі, яке оприлюднюється протягом двох робочих днів з дня його прийняття. При цьому процедура закупівлі на період проведення перевірки закупівлі не зупиняється.
 
46. 12. У разі виявлення під час моніторингу закупівлі порушень щодо невідповідності опублікованих в електронній системі закупівель умов договору про закупівлю від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури, орган державного фінансового контролю може проводити перевірку закупівлі відповідно до Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні". Керівник органу державного фінансового контролю або його заступник приймає рішення про призначення перевірки закупівлі, яке оприлюднюється протягом двох робочих днів з дня його прийняття. При цьому, дія договору про закупівлю на період проведення перевірки закупівель не зупиняється.
 
   12. У разі виявлення під час моніторингу закупівлі порушень щодо невідповідності опублікованих в електронній системі закупівель умов договору про закупівлю від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару), переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури орган державного фінансового контролю може проводити перевірку закупівлі відповідно до Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні". Керівник органу державного фінансового контролю або його заступник приймає рішення про призначення перевірки закупівлі, яке оприлюднюється протягом двох робочих днів з дня його прийняття. При цьому дія договору про закупівлю на період проведення перевірки закупівлі не зупиняється.
 
47. 13. Якщо органом оскарження прийнято до розгляду скаргу від суб'єкта оскарження у порядку, встановленому цим Законом, то рішення про початок проведення моніторингу закупівлі органом державного фінансового контролю не приймається щодо тих порушень, обставин, підстав, що були або є предметом розгляду органом оскарження незалежно від прийнятого рішення органом оскарження щодо таких порушень, обставин, підстав.
 
   13. Якщо органом оскарження прийнято до розгляду скаргу від суб'єкта оскарження у порядку, встановленому цим Законом, орган державного фінансового контролю не приймає рішення про початок моніторингу закупівлі щодо тих порушень, обставин, підстав, які були або є предметом розгляду органом оскарження незалежно від прийнятого органом оскарження рішення щодо таких порушень, обставин, підстав.
 
48. 14. Якщо органом оскарження прийнято до розгляду скаргу від суб'єкта оскарження у порядку, встановленому цим Законом, після прийняття рішення про початок проведення моніторингу закупівлі чи опублікування висновку, то протягом наступного робочого дня, з дня розміщення скарги суб’єктом оскарження в електронній системі закупівель, керівником органу державного фінансового контролю або його заступником до моменту опублікування рішення органу оскарження призупиняються рішення органу державного фінансового контрою, а замовником до моменту опублікування рішення органу оскарження призупиняється виконання зобов’язань щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку щодо тих порушень, обставин, підстав, що стали предметом розгляду органом оскарження із відповідним повідомленням в електронній системі закупівель.
 
   14. Якщо органом оскарження прийнято до розгляду скаргу від суб'єкта оскарження у порядку, встановленому цим Законом, після прийняття рішення про початок моніторингу закупівлі чи після опублікування висновку, протягом наступного робочого дня з дня розміщення скарги суб’єктом оскарження в електронній системі закупівель керівник органу державного фінансового контролю або його заступник до моменту опублікування рішення органу оскарження зупиняє рішення органу державного фінансового контролю, а замовник до моменту опублікування рішення органу оскарження зупиняє виконання зобов’язань щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, щодо тих порушень, обставин, підстав, які стали предметом розгляду органом оскарження, з відповідним повідомленням в електронній системі закупівель.
 
49. 15. Після оприлюднення рішення органу оскарження замовником у порядку, встановленому цією статтею, виконання зобов’язань щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, зазначених у висновку, здійснюється в частині, що не були предметом розгляду органом оскарження.
 
   15. Після оприлюднення рішення органу оскарження замовником у порядку, встановленому цією статтею, виконання зобов’язань щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, зазначених у висновку, здійснюється в частині, що не були предметом розгляду органом оскарження.
 
50. 16. У разі оскарження у судовому порядку рішення органу оскарження, то рішення про початок проведення моніторингу закупівлі не приймається щодо тих порушень, обставин, підстав, що були або є предметом судового розгляду.
 
-23- Логвинський Г.В.
В частині 16 статті 7-1 частку "то" виключити.
 
Враховано   16. У разі оскарження в судовому порядку рішення органу оскарження рішення про початок моніторингу закупівлі не приймається щодо тих порушень, обставин, підстав, які були або є предметом судового розгляду.
 
51. 17. У разі наявності підстав, визначених частиною другою цієї статті, що містять ознаки порушень та які не були предметом розгляду органом оскарження та/або оскарження у судовому порядку рішення органу оскарження, то рішення про початок проведення моніторингу закупівлі щодо інших ознак порушень приймається після оприлюднення рішення органу оскарження на веб-порталі Уповноваженого органу у порядку, встановленому статтею 18 цього Закону, або набрання рішення суду законної сили.
 
   17. У разі наявності підстав, визначених частиною другою цієї статті, що містять ознаки порушень та які не були предметом розгляду органом оскарження та/або оскарження у судовому порядку рішення органу оскарження, рішення про початок моніторингу закупівлі щодо інших ознак порушень приймається після оприлюднення рішення органу оскарження на веб-порталі Уповноваженого органу у порядку, встановленому статтею 18 цього Закону, або після набрання рішенням суду законної сили.
 
52. 18. Обмін інформацією між органом державного фінансового контролю та замовником, встановлений цією статтею, здійснюється в електронному вигляді через систему електронних закупівель.
 
-24- Кошелєва А.В.
У пункті 18 нової статті 71 законопроекту слова "систему електронних закупівель" замінити словами "електронну систему закупівель"
 
Враховано   18. Обмін інформацією між органом державного фінансового контролю та замовником, встановлений цією статтею, здійснюється в електронному вигляді через електронну систему закупівель.
 
53. 19. Узагальнена інформація, зазначена у пункті третьому частини першої статті 8 цього Закону, подається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, Уповноваженому органу до 1 березня року, наступного за звітним бюджетним роком.
 
   19. Узагальнена інформація, зазначена в пункті 3 частини першої статті 8 цього Закону, подається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, Уповноваженому органу до 1 березня року, наступного за звітним бюджетним роком.
 
54. 20. Форма висновку та порядок його заповнення визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю.
 
   20. Форма висновку та порядок його заповнення визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю.
 
55. 21. Методика визначення автоматичних індикаторів ризиків, їх перелік та порядок використання автоматичних індикаторів ризиків затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю за погодженням з Уповноваженим органом".
 
-25- Семенуха Р.С.
10. Абзац сорок третій пункту 3 розділу Іпроекту Закону доповнити реченням такого змісту:
"Перелік автоматичних індикаторів ризиків у разі наявності відповідних рекомендацій у щорічному звіті, підготовленому відповідно до пункту третього частини першої статті 8 цього Закону, переглядається не пізніше 1 травня року, наступного за звітним бюджетним роком.";
 
Відхилено   21. Методика визначення автоматичних індикаторів ризиків, їх перелік та порядок застосування затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, за погодженням з Уповноваженим органом".
 
56. 4. Пункт 3 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
 
   5. Пункт 3 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
 
57. "3) підготовка та подання не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним бюджетним роком, до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати щорічного звіту, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель".
 
-26- Кошелєва А.В.
Пункт 4 розділу Ізаконопроекту доповнити абзацом такого змісту:
"Щорічний звіт оприлюднюється Уповноваженим органом на Веб-порталі Уповноваженого органу протягом двох робочих днів з дня його подання до органів, зазначених в абзаці першому цього пункту".
 
Враховано редакційно   "3) підготовка та подання не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним бюджетним роком, до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати щорічного звіту, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель.
Щорічний звіт оприлюднюється Уповноваженим органом на своєму веб-порталі протягом двох робочих днів з дня його подання до органів, зазначених в абзаці першому цього пункту".
6. У першому реченні абзацу першого частини другої статті 23 слова "з власної ініціативи чи за результатами звернень" замінити словами "з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 7-1 цього Закону, або за результатами звернень".
 
    -27- Семенуха Р.С.
11. Абзац другий пункту 4 розділу Іпроекту Закону замінити абзацами такого змісту:
"3) підготовка та подання не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним бюджетним роком, до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати щорічного звіту, що містить аналіз та оцінку ефективності функціонування системи публічних закупівель, узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель, а також визначає заходи з удосконалення законодавства у сфері публічних закупівель та рекомендації щодо підвищення ефективності системи закупівель, у тому числі необхідність перегляду переліку автоматичних індикаторів ризиків для здійснення моніторингу закупівель.
Вимоги до змісту та порядку підготовки щорічного звіту, а також строки підготовки вказаного звіту визначаються Кабінетом Міністрів України.
Щорічний звіт оприлюднюється Уповноваженим органом в електронній системі закупівель протягом двох робочих днів з дня його подання до органів, зазначених в абзаці першому цього пункту.".
 
Враховано частково    
    -28- Кошелєва А.В.
Доповнити законопроект новим пунктом такого змісту:
Доповнити законопроект змінами до частини 2 статті 23 Закону України "Про публічні закупівлі" такого змісту:
"у першому реченні абзацу першого частини другої статті 23 слова "з власної ініціативи чи за результатами звернень" замінити словами "з власної ініціативи або у разі усунення порушення законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 7-1 цього Закону, або за результатами звернень".
 
Враховано редакційно    
58. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
59. 1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
60. 2. Кабінету Міністрів України з дня набрання чинності цим Законом:
 
-29- Кошелєва А.В.
Абзац перший пункту 2 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:".
 
Немає висновку   4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
61. протягом трьох місяців:
 
      
62. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
63. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
64. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;
 
-30- Кіраль С.І.
Після абзацу п’ятого пункту 2 розділу ІІ законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
"забезпечити взаємодію електронної системи закупівель та електронної системи декларування в частині інтеграції інформації про суб’єкта декларування, членів його сім’ї, про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контралером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї;"
 
Враховано   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;
забезпечити взаємодію електронної системи закупівель та електронної системи декларування в частині інтеграції інформації про суб’єкта декларування, членів його сім’ї, про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї;
 
65. не пізніше 15 липня року, що передує плановому визначитися на наступний бюджетний період щодо збільшення обсягів фінансування органу державного фінансового контролю на забезпечення таких цілей:
 
-31- Кошелєва А.В.
Абзаци шостий – восьмий пункту 2 розділу ІІ законопроекту замінити абзацом такого змісту:
"вжити заходів щодо фінансового забезпечення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю для оновлення і модернізації матеріально-технічної бази та достатньої штатної чисельності для проведення моніторингу закупівлі".
 
Враховано   вжити заходів щодо фінансового забезпечення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, для оновлення і модернізації матеріально-технічної бази та достатньої штатної чисельності для здійснення моніторингу закупівель;
 
66. оновлення та модернізація матеріально-технічної бази для проведення ефективного моніторингу закупівлі;
 
      
67. достатньої штатної чисельності для якісного проведення моніторингу закупівлі.
 
      
68. 3. Центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів спільно з Уповноваженим органом протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити механізм завантаження в електронну систему закупівель інформації про здійснення оплати за договорами про закупівлю.
 
   5. Центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, спільно з Уповноваженим органом протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити механізм завантаження в електронну систему закупівель інформації про здійснення оплати за договорами про закупівлю.
 
69. 4. Уповноваженому органу протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити технічну можливість фіксації в системі електронних закупівель результатів моніторингу закупівлі, дати початку та завершення моніторингу закупівлі, оприлюднення висновку про результати моніторингу закупівлі та заперечень до неї, також, можливість обміну інформацією між замовником та органом державного фінансового контролю.
 
-32- Кошелєва А.В.
У пункті 4 розділу ІІ законопроекту слово "неї" замінити словом "нього".
 
Враховано   6. Уповноваженому органу протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити технічну можливість фіксації в системі електронних закупівель результатів моніторингу закупівлі, дати початку та завершення моніторингу закупівлі, оприлюднення висновку про результати моніторингу закупівлі та заперечень до нього, а також можливість обміну інформацією між замовником та органом державного фінансового контролю.
 
70. 5. До забезпечення технічної можливості фіксації в системі електронних закупівель, але не більше трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом, дата початку та завершення моніторингу закупівлі, висновок про результати моніторингу закупівлі оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу державного фінансового контролю, а обмін інформацією між замовником та органом державного фінансового контролю здійснюється в офіційному порядку шляхом листування.
 
   3. До забезпечення технічної можливості фіксації в системі електронних закупівель, але не більше трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом, дата початку та завершення моніторингу закупівлі, висновок про результати моніторингу закупівлі оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу державного фінансового контролю, а обмін інформацією між замовником та органом державного фінансового контролю здійснюється в офіційному порядку шляхом листування.
2. Внести зміни до законів України:
 
71. 6. У Законі України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110 із наступними змінами):
 
   у Законі України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110 із наступними змінами):
 
72. 1) у статті 2:
 
   у статті 2:
 
73. у частині першій слова "державні закупівлі" замінити словом "закупівлі";
 
-33- Гусак В.Г.
У розділі ІІ законопроекту у пункті 6 підпункті 1) абзаці другому (зміни до статті 2 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні") викласти в наступній редакції:
"1) у статті 2:
у частині першій слова "державні закупівлі" замінити словом "публічні закупівлі";
 
Відхилено   у частині першій слова "державні закупівлі" замінити словом "закупівлі";
 
74. у частині другій слова "перевірки державних закупівель та інспектування" замінити словами "інспектування, перевірки закупівель та моніторингу закупівлі";
 
-34- Гусак В.Г.
у частині другій слова "перевірки державних закупівель та інспектування" замінити словами "інспектування, перевірки публічних закупівель та моніторингу закупівлі";
 
Відхилено   у частині другій слова "перевірки державних закупівель та інспектування" замінити словами "інспектування, перевірки закупівель та моніторингу закупівлі";
 
75. у частині третій слова "перевірок державних закупівель" замінити словами "перевірки закупівель";
 
-35- Гусак В.Г.
у частині третій слова "перевірок державних закупівель" замінити словами "перевірки публічних закупівель";
 
Відхилено   у частині третій слова "перевірок державних закупівель" замінити словами "перевірки закупівель";
 
76. 2) статтю 5 викласти в такій редакції:
 
   статтю 5 викласти в такій редакції:
 
77. "Стаття 5. Контроль за дотриманням законодавства у сфері закупівель
 
-36- Гусак В.Г.
У розділі ІІ законопроекту пункті 6 підпункті 2) (зміни до статті 5 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні") викласти в наступній редакції: "Стаття 5. Контроль за дотриманням законодавства у сфері публічних закупівель
 
Відхилено   "Стаття 5. Контроль за дотриманням законодавства у сфері закупівель
 
78. Контроль за дотриманням законодавства у сфері закупівель здійснюється шляхом проведення моніторингу закупівлі, у порядку встановленому Законом України "Про публічні закупівлі", проведення перевірки закупівель, а також під час державного фінансового аудиту та інспектування.
 
-37- Гусак В.Г.
У розділі ІІ законопроекту пункті 6 підпункті 2) (зміни до статті 5 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні") викласти в наступній редакції:
"Контроль за дотриманням законодавства у сфері закупівель здійснюється шляхом проведення моніторингу закупівлі, у порядку встановленому Законом України "Про публічні закупівлі", проведення перевірки публічних закупівель, а також під час державного фінансового аудиту та інспектування".
 
Відхилено   Контроль за дотриманням законодавства у сфері закупівель здійснюється шляхом проведення моніторингу закупівлі у порядку, встановленому Законом України "Про публічні закупівлі", проведення перевірки закупівель, а також під час державного фінансового аудиту та інспектування.
 
79. Перевірка закупівель у підконтрольних установах проводиться за місцезнаходженням юридичної особи, що перевіряється, чи за місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться перевірка, і полягає у документальному та фактичному аналізі дотримання підконтрольною установою законодавства про закупівлі. Результати перевірки закупівель викладаються в акті перевірки закупівель.
 
-38- Кошелєва А.В.
У підпункті 2) пункту 6 розділу ІІ законопроекту (зміни до статті 5 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні") слова "підконтрольні установи" в усіх відмінках замінити словом "замовники" у відповідному відмінку.
 
Враховано   Перевірка закупівель у замовників проводиться за місцезнаходженням юридичної особи, що перевіряється, чи за місцем розташування об'єкта права власності, щодо якого проводиться перевірка, і полягає у документальному та фактичному аналізі дотримання замовником законодавства про закупівлі. Результати перевірки закупівель викладаються в акті перевірки закупівель.
 
    -39- Гусак В.Г.
У розділі ІІ законопроекту пункті 6 підпункті 2) (зміни до статті 5 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні") викласти в наступній редакції:
"Перевірка публічних закупівель у підконтрольних установах проводиться за місцезнаходженням юридичної особи, що перевіряється, чи за місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться перевірка, і полягає у документальному та фактичному аналізі дотримання підконтрольною установою законодавства про закупівлі. Результати перевірки публічних закупівель викладаються в акті перевірки публічних закупівель
Моніторинг закупівлі здійснюється за місцезнаходженням органу державного фінансового контролю".
 
Відхилено    
80. Моніторинг закупівлі здійснюється за місцезнаходженням органу державного фінансового контролю";
 
   Моніторинг закупівлі здійснюється за місцезнаходженням органу державного фінансового контролю";
 
81. 3) у пункті 1 абзацу першого статті 10 слова "процедур державних закупівель " замінити словом "закупівель".
 
-40- Гусак В.Г.
У розділі ІІ законопроекту пункті 6 підпункті 3) (зміни до статті 10 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні") викласти в наступній редакції: "у пункті 1 абзацу першого статті 10 слова "процедур державних закупівель" замінити словами "публічних закупівель".
 
Немає висновку   3) у пункті 1 статті 10 слова "процедур державних закупівель " замінити словом "закупівель".
 
82. 7. У Законі України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 2015, №36, ст.360):
 
   у Законі України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 36, ст. 360):
 
83. 1) у статті 7 слова "державних закупівель" замінити словом "закупівель";
 
-41- Гусак В.Г.
У Законі України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 2015, №36, ст.360):
1) у статті 7 слова "державних закупівель" замінити словом "публічних закупівель";
 
Відхилено   у статті 7:
в абзаці восьмому пункту 1 частини першої слова "державних закупівель" замінити словом "закупівель";
доповнити підпунктом 6-1 такого змісту:
"6-1) здійснює попередній аналіз, до розгляду на засіданнях комітетів Верховної Ради України та на пленарних засіданнях Верховної Ради України, щорічного звіту, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель, протягом трьох місяців з дня його оприлюднення;"
 
    -42- Кошелєва А.В.
Доповнити пункт 7 розділу ІІ законопроекту підпунктом такого змісту:
"2) частину першу статті 7 доповнити новим підпунктом 6-1 такого змісту:
"6-1) здійснює попередній аналіз, до розгляду на засіданнях комітетів Верховної Ради України та на пленарних засіданнях Верховної Ради України, щорічного звіту, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель, протягом трьох місяців з моменту його оприлюднення;"
 
Враховано    
84. 2) у назві та частині другій статті 13 слова "державних закупівель" замінити словом "закупівель".
 
-43- Гусак В.Г.
У Законі України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 2015, №36, ст.360):
2) у назві та частині другій статті 13 слова "державних закупівель" замінити словом "публічних закупівель.".
 
Відхилено   у назві та частині другій статті 13 слова "державних закупівель" замінити словом "закупівель".
 
85. Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ

   Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ