Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


Про внесення зміни до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо покращення інвестиційних можливостей у сфері виробництва електричної енергії з альтернативних джерел (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. про внесення зміни до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо покращення інвестиційних можливостей у сфері виробництва електричної енергії з альтернативних джерел
 
   Про внесення зміни до статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо покращення інвестиційних можливостей у сфері виробництва електричної енергії з альтернативних джерел
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Частину сьому статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст.343) доповнити абзацом наступного змісту:
 
   І. Частину сьому статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2014 р., № 1 ст. 4) доповнити абзацом другим такого змісту:
 
5. "Для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, технічні умови є чинними протягом трьох років з дати їх видачі".
 
-1- Голубов Д.І.
Новий абзац частини сьомої статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" доповнити словами такого змісту: "з можливістю продовження строку їх дії до п’яти років".
 
Враховано редакційно   "Для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, технічні умови є чинними не більше п’яти років з дня їх видачі незалежно від зміни замовника".
 
    -2- Рябчин О.М.
Абзац другий частини 7 статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" викласти у такій редакції:
"Для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, технічні умови є чинними протягом трьох років і строк їх дії може бути продовжений до п’яти років одноразово. Для продовження строку дії договору замовник приєднання подає оператору системи передачі або оператору системи розподілу заяву та документи, які підтверджують фактичний початок будівництва об’єкта, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії. Рішення продовження строку дії договору приймається протягом одного місяця з дня отримання заяви замовника. У випадку, рішення не було прийняте протягом цього строку, технічні умови вважаються продовженими до п’яти років."
 
Враховано редакційно    
    -3- Домбровський О.Г.
Частину сьому статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст.343) доповнити абзацом наступного змісту:
"Для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, технічні умови є чинними не більше п’яти років з дати їх видачі".
 
Враховано    
    -4- Рябчин О.М.
Частину 7 статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" доповнити новим абзацом такого змісту:
"Замовник технічних умов для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, має право на передачу технічних умов третій стороні. Сторона, якій перейшли права на технічні умови повинна у тримісячний строк звернутись до оператора системи передачі або оператора системи розподілу з заявою про переоформлення. Переоформлення технічних умов здійснюється на безоплатній основі зі збереженням умов та врахуванням всіх внесків.".
 
Враховано редакційно    
6. ІІ. Прикінцеві положення
 
-5- Домбровський О.Г.
Розділ ІІ "Прикінцеві положення" викласти у такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Технічні умови для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, видані більше ніж за два роки до дати набрання чинності цим Законом, є чинними не більше трьох років з дати набрання чинності цим Законом.
3.Технічні умови для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, видані менше ніж за два роки до дати набрання чинності цим Законом, є чинними не більше п’яти років з дати набрання чинності цим Законом.
4. НКРЕКП у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону, привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
5. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.".
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Технічні умови для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, видані більше ніж за два роки до дня набрання чинності цим Законом, є чинними не більше трьох років з дня набрання чинності цим Законом.
3. Технічні умови для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, видані менше ніж за два роки до дня набрання чинності цим Законом, є чинними не більше п’яти років з дня набрання чинності цим Законом.
4. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
5. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
7. 1. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
      
8. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
      
9. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
      
10. 2. Технічні умови для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, видані до дати набрання чинності цим Законом, є чинними протягом трьох років з дати набрання чинності цим Законом.
 
-6- Мартовицький А.В.
Абзац другий Розділу ІІ законопроекту викласти в новій редакції:
"Технічні умови для приєднання об’єктів замовника до об’єктів електроенергетики є чинними протягом трьох років з дати їх видачі".
 
Відхилено      
11. 3. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.