Кількість абзаців - 11 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення
 
-1- Федорук М.Т.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення".
 
Враховано   Про внесення змін до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення
 
3.

 
-2- Нестеренко В.Г.
Назву проекту Закону викласти в наступній редакції:
"Про внесення змін до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" щодо добровільного об’єднання (приєднання) територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення".
 
Відхилено      
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Розділ ІV "Прикінцеві положення" Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 91) доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
 
-3- Нестеренко В.Г.
Абзац перший частини 13 статті 8 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" викласти в наступній редакції:
"13. У разі якщо до складу об’єднаної територіальної громади увійшли територіальні громади, розташовані на територіях суміжних районів, та/або територіальна громада міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення:".
 
Відхилено   І. Внести до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 91; 2017 р., № 2, ст. 26, № 13, ст. 144) такі зміни:
1. Абзаци другий та третій частини першої статті 8-3 викласти в такій редакції:
"Повноваження сільської, селищної ради, її виконавчого комітету та сільського, селищного голови територіальної громади, що приєдналася до міської об’єднаної територіальної громади, припиняються з дня набрання чинності рішенням сільської, селищної ради та рішенням міської ради об’єднаної територіальної громади про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади. З моменту припинення повноважень сільської, селищної ради повноваження міської ради поширюються на територію територіальної громади, що приєдналася до міської об’єднаної територіальної громади.
З моменту припинення повноважень сільського, селищного голови територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, повноваження сільського, селищного, міського голови об’єднаної територіальної громади поширюються на територію територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади".
2. Абзац перший частини четвертої статті 9 доповнити словами "якщо інше не встановлено законом".
 
    -4- Продан О.П.
Абзаци другий та третій статті 8-3 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" викласти в такій редакції:
"Повноваження сільської, селищної ради, її виконавчого комітету та сільського, селищного голови територіальної громади, що приєдналася до міської об’єднаної територіальної громади, припиняються з дня набрання чинності останнім рішенням сільської, селищної, міської ради про таке приєднання. З моменту припинення повноважень сільської, селищної ради, повноваження міської ради міської об’єднаної територіальної громади поширюються на жителів та територію територіальної громади, що приєдналася до міської об’єднаної територіальної громади.
З моменту припинення повноважень сільського, селищного голови територіальної громади, що приєдналася до сільської, селищної, міської об’єднаної територіальної громади, повноваження сільського, селищного, міського голови об’єднаної територіальної громади поширюються на жителів та територію територіальної громади, що приєдналася до сільської, селищної, міської об’єднаної територіальної громади".
 
Враховано редакційно    
    -5- Ледовських О.В.
Кудлаєнко С.В.
Федорук М.Т.
Абзац перший частини четвертої статті 9 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" доповнити словами "якщо інше не встановлено законом".
 
Враховано    
6. "3-1. Визнати такими, що є спроможними об’єднаними територіальними громадами для випадків, передбачених статтями 8-1 - 8-3 цього Закону, територіальні громади міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення".
 
-6- Нестеренко В.Г.
Розділ ІV "Прикінцеві положення" Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 91) доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1. Визнати такими, що є спроможними об’єднаними територіальними громадами для випадків, передбачених статтями 8 - 8-3 цього Закону, територіальні громади міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення".
 
Враховано   3. Розділ ІV "Прикінцеві положення" доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1. Визнати такими, що є спроможними об’єднаними територіальними громадами для випадків, передбачених статтями 8 - 8-3 цього Закону, територіальні громади міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення. До таких територіальних громад за згодою відповідних міських рад мають право добровільно приєднатися у порядку, визначеному статтями 8 - 8-3 цього Закону, суміжні сільські, селищні територіальні громади за рішенням відповідної сільської, селищної ради".
 
    -7- Івченко В.Є.
Розділ І доповнити новим абзацом 3-2 такого змісту:
"3-2. Визнання територіальної громади міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення такою, що є спроможною об’єднаною територіальною громадою відповідно до пункту 3-1 цього Розділу, є підставою для призначення виборів міського голови такої об’єднаної територіальної громади, у разі якщо внаслідок об’єднання чисельність населення об’єднаної територіальної громади збільшиться щонайменше на третину".
 
Відхилено    
    -8- Євтушок С.М.
Пункт 3-1 розділу ІV "Прикінцеві положення" Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 91) викласти у такій редакції:
"3-1. Визнати такими, що є спроможними об’єднаними територіальними громадами для випадків, передбачених статтями 8-1 - 8-3 цього Закону, територіальні громади міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення. Приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення є виключно добровільним та відбувається за рішенням усіх відповідних місцевих рад".
 
Враховано частково    
    -9- Гуляєв В.О.
У розділі ІV "Прикінцеві положення" пункт 3-1 викласти у наступній редакції:
"3-1. Добровільне приєднання суміжної сільської, селищної територіальної громади до міської територіальної громади міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення змінюється у порядку, передбаченому статтями 8-1 - 8-3 цього Закону для приєднання суміжної сільської, селищної територіальної громади до міської об’єднаної територіальної громади, визнаною спроможною з такими особливостями:
1)з моменту прийняття сільськими, селищними, міськими радами рішення про приєднання до міської територіальної громади міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення:
-міська рада міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення набуває статусу міської ради об’єднаної територіальної громади;
-міський голова міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення набуває статусу міського голови об’єднаної територіальної громади;
-депутати міської ради міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення набувають статусу депутатів міської ради об’єднаної територіальної громади;
2) з моменту припинення повноважень сільської, селищної ради територіальної громади, що приєдналася до міської територіальної громади міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення, депутати цієї ради, обрані від відповідного населеного пункту, набувають статусу депутатів міської ради об’єднаної територіальної громади.
 
Відхилено    
    -10- Продан О.П.
Пункт 3-1 розділу ІV "Прикінцеві положення" Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" викласти в такій редакції:
"3-1. Визнати такими, що є спроможними міськими об’єднаними територіальними громадами для випадків, передбачених статтями 8 - 8-3 цього Закону, територіальні громади міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення. До вказаних територіальних громад за згоди відповідних міських рад мають право добровільно приєднатися суміжні сільські, селищні територіальні громади за рішеннями відповідних сільських, селищних рад у порядку, визначеному статтями 8 - 8-3 цього Закону".
 
Враховано    
    -11- Гусак В.Г.
У розділі І абзаці другому законопроекту доповнити новим реченням такого змісту:
"При добровільному приєднанні до територіальної громади міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення міським головою об’єднаних територіальних громад стає голова територіальної громади міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення. Вибори міського голови до таких об’єднаних територіальних громад не проводяться".
 
Враховано частково    
    -12- Гуляєв В.О.
Пункт 2 Розділу І доповнити новим пунктом третім такого змісту:
"3-2. До проведення чергових місцевих виборів 2020 року при приєднанні до територіальних громад міст республіканського Автономної республіки Крим, обласного значення депутати сільських, селищних рад, продовжують здійснювати свої повноваження у складі міської ради. Обов’язки старости (за згодою) виконує особа, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об’єднання".
 
Відхилено    
7. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
8. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-13- Гончаренко О.О.
Пункт 1 розділу Прикінцеві положення викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 травня 2018 року".
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 травня 2018 року.
 
    -14- Гуляєв В.О.
Пункт 1 розділу Прикінцеві положення викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 вересня 2018 року".
 
Відхилено    
9. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
-15- Шпенов Д.Ю.
У розділі ІІ "Прикінцеві положення" пункт 2 викласти в такій редакції:
"Тимчасово до чергових місцевих виборів під час добровільного об’єднання територіальних громад, при приєднанні до територіальних громад міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення вибори голів об’єднаних територіальних громад не проводяться, а головою об’єднаної територіальної громади визнається діючий до об’єднання міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення до якого було приєднання".
 
Враховано частково   2. До проведення чергових місцевих виборів у разі приєднання до територіальних громад міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення вибори голів об’єднаних територіальних громад не проводяться, а головою об’єднаної територіальної громади вважається міський голова міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення, до територіальної громади якого відбулося приєднання.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
10. Голова
Верховної Ради України

   Голова
Верховної Ради України