Кількість абзаців - 440 Таблиця поправок


Про дипломатичну службу (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Вноситься Президентом України
 
      
2. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
3. Про дипломатичну службу
 
   Про дипломатичну службу
 
4. .
;  
-1- Вовк В.І.
У всьому тексті проекту Закону слова «посадова особа дипломатичної служби» та "посадові особи дипломатичної служби" в усіх відмінках замінити відповідно словами «дипломатичний службовець» та "дипломатичні службовці" у відповідних відмінках.
 
Відхилено   Цей Закон визначає правові засади та порядок організації дипломатичної служби як складової частини державної служби, а також особливості її проходження та правового статусу посадових осіб дипломатичної служби.
 
    -2- Вовк В.І.
У всьому тексті проекту Закону слова «посада дипломатичної служби» та "посади дипломатичної служби" в усіх відмінках замінити відповідно словами «дипломатична посада» та "дипломатичні посади" у відповідних відмінках.
 
Відхилено    
    -3- Вовк В.І.
У всьому тексті проекту Закону слова "працівники дипломатичної служби" в усіх відмінках замінити словами "дипломатичні службовці" у відповідних відмінках, а слова «такого працівника» замінити словами «такого службовця».
 
Відхилено    
    -4- Котвіцький І.О.
Вважаю за доцільне доповнити законопроект окремою статтею або частиною статті нормами, які регулюють діяльність почесних консулів України за кордоном (не відносяться до працівників дипломатичної служби України). Також в нормах законопроекту має бути відображено порядок призначення почесного консула та базові вимоги до цих осіб.
 
Відхилено    
5. Розділ І
 
   Розділ І
 
6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
7. Стаття 1. Дипломатична служба
 
   Стаття 1. Дипломатична служба
 
8. 1. Дипломатична служба - державна служба особливого характеру, яка полягає в професійній діяльності посадових осіб дипломатичної служби, пов'язаній з реалізацією зовнішньої політики України, захистом національних інтересів України у сфері міжнародних відносин, а також прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном.
 
   1. Дипломатична служба – це державна служба особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності посадових осіб дипломатичної служби, пов'язаній з реалізацією зовнішньої політики України, захистом національних інтересів України у сфері міжнародних відносин, а також прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном.
 
9. Стаття 2. Визначення термінів
 
   Стаття 2. Визначення термінів
 
10. 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 
   1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 
11. 1) адміністративна посада - визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця органу дипломатичної служби з установленими відповідно до законодавства посадовими обов'язками з виконання функцій адміністративно-технічного забезпечення діяльності органів дипломатичної служби;
 
   1) адміністративна посада - визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця органу дипломатичної служби з установленими відповідно до законодавства посадовими обов'язками з виконання функцій адміністративно-технічного забезпечення діяльності органів дипломатичної служби;
 
12. 2) адміністративний службовець - громадянин України, який займає посаду державної служби в органі дипломатичної служби, одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та виконує встановлені для цієї посади функції з адміністративно-технічного забезпечення діяльності органів дипломатичної служби, а також дотримується принципів державної служби;
 
   2) адміністративний службовець - громадянин України, який займає посаду державної служби в органі дипломатичної служби, одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та виконує встановлені для цієї посади функції з адміністративно-технічного забезпечення діяльності органів дипломатичної служби, а також дотримується принципів державної служби;
 
13. 3) дипломатична посада - визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця органу дипломатичної служби з установленими відповідно до законодавства посадовими обов'язками з виконання дипломатичних або консульських функцій;
 
   3) дипломатична посада - визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця органу дипломатичної служби з установленими відповідно до законодавства посадовими обов'язками з виконання дипломатичних або консульських функцій;
 
14. 4) дипломатичний службовець - громадянин України, який займає дипломатичну посаду в органі дипломатичної служби, одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов'язані з виконанням дипломатичних або консульських функцій, а також дотримується принципів дипломатичної служби;
 
   4) дипломатичний службовець - громадянин України, який займає дипломатичну посаду в органі дипломатичної служби, одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов'язані з виконанням дипломатичних або консульських функцій, а також дотримується принципів дипломатичної служби;
 
15. 5) довготермінове відрядження - проходження дипломатичної служби посадовими особами дипломатичної служби на відповідних посадах у закордонних дипломатичних установах України у строки, передбачені цим Законом, з метою виконання дипломатичних або консульських функцій або адміністративно-технічного забезпечення діяльності закордонних дипломатичних установ України, а також робота на посадах із виконання функцій з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України;
 
-5- Вовк В.І.
Пункт 5 частини першої після слів «на відповідних» доповнити словом «дипломатичних», а слова «або адміністративно-технічного забезпечення діяльності закордонних дипломатичних установ України, а також робота на посадах із виконання функцій з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України» – виключити.
 
Відхилено   5) довготермінове відрядження - проходження дипломатичної служби посадовими особами дипломатичної служби на відповідних посадах у закордонних дипломатичних установах України у строки, передбачені цим Законом, з метою виконання дипломатичних або консульських функцій чи адміністративно-технічного забезпечення діяльності закордонних дипломатичних установ України, а також робота на посадах із виконання функцій з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України;
 
16. 6) компенсаційні виплати - грошові кошти в іноземній валюті, які виплачуються працівникам дипломатичної служби за рахунок коштів Державного бюджету України з метою компенсування витрат, пов'язаних із перебуванням у довготерміновому відрядженні;
 
   6) компенсаційні виплати - грошові кошти в іноземній валюті, що виплачуються працівникам дипломатичної служби за рахунок коштів державного бюджету з метою компенсування витрат, пов'язаних із перебуванням у довготерміновому відрядженні;
 
17. 7) контракт про проходження дипломатичної служби - письмовий договір, що укладається на визначений строк між громадянином України та Міністерством закордонних справ України для врегулювання правових відносин, що виникають між ними у зв'язку з роботою на посадах дипломатичної служби в органах дипломатичної служби;
 
-6- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
В тексті законопроекту слова «контракт про проходження дипломатичної служби» замінити на слова «трудовий договір про проходження дипломатичної служби» в усіх числах та родах.
 
Відхилено   7) контракт про проходження дипломатичної служби - письмовий договір, що укладається на визначений строк між громадянином України та Міністерством закордонних справ України для врегулювання правових відносин, що виникають між ними у зв'язку з роботою на посадах дипломатичної служби в органах дипломатичної служби;
 
18. 8) працівники, які виконують функції з обслуговування, -працівники органів дипломатичної служби, на яких покладено функції з обслуговування таких органів;
 
   8) посади дипломатичної служби - дипломатичні та адміністративні посади органів дипломатичної служби;
 
19. 9) посади дипломатичної служби - дипломатичні та адміністративні посади органів дипломатичної служби;
 
-7- Вовк В.І.
У частині першій статті 2 виключити пункти 9), 10) та 11). Відповідно пункти 12-14 вважати пунктами 9-11.
 
Відхилено   9) посадові особи дипломатичної служби - дипломатичні службовці та адміністративні службовці органів дипломатичної служби;
 
20. 10) посадові особи дипломатичної служби - дипломатичні службовці та адміністративні службовці органів дипломатичної служби;
 
   10) працівники дипломатичної служби - дипломатичні службовці, адміністративні службовці та працівники, які виконують функції з обслуговування;
 
21. 11) працівники дипломатичної служби - дипломатичні службовці, адміністративні службовці та працівники, які виконують функції з обслуговування;
 
   11) працівники, які виконують функції з обслуговування, - працівники органів дипломатичної служби, на яких покладено функції з обслуговування таких органів;
 
22. 12) рівнозначна посада дипломатичної служби - посада дипломатичної служби, що належить до однієї групи оплати праці;
 
   12) рівнозначні посади дипломатичної служби - посади дипломатичної служби, що належать до однієї групи оплати праці;
 
23. 13) ротація - планове заміщення посад дипломатичної служби в органах дипломатичної служби посадовими особами дипломатичної служби;
 
   13) ротація - планове заміщення посад дипломатичної служби в органах дипломатичної служби посадовими особами дипломатичної служби;
 
24. 14) члени сім'ї працівника дипломатичної служби - інший з подружжя, їхні діти, діти працівника дипломатичної служби або іншого з подружжя, а також повнолітні діти та батьки, над якими згідно із законодавством України встановлено опіку або піклування такого працівника або іншого з подружжя.
 
   14) члени сім'ї працівника дипломатичної служби - інший з подружжя, їхні діти, діти працівника дипломатичної служби або іншого з подружжя, а також повнолітні діти та батьки, над якими згідно із законодавством України встановлено опіку або піклування такого працівника чи іншого з подружжя.
 
25. 2. Інші терміни в цьому Законі вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про державну службу" та інших законах України.
 
   2. Інші терміни в цьому Законі вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про державну службу" та іншими законами України.
 
26. Стаття 3. Правова основа дипломатичної служби
 
   Стаття 3. Правова основа дипломатичної служби
 
27. 1. Правову основу дипломатичної служби, діяльності її органів та посадових осіб дипломатичної служби становлять Конституція України, цей та інші закони України, міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, інші акти законодавства України.
 
-8- Рябчин О.М.
Частину першу статті 3 викласти у такій редакції:
«1. Правову основу дипломатичної служби, діяльності її органів та посадових осіб дипломатичної служби становлять Конституція України, міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цей та інші закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, інші акти законодавства України.»
 
Враховано   1. Правову основу дипломатичної служби, діяльності її органів та посадових осіб дипломатичної служби становлять Конституція України, чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цей та інші закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, інші акти законодавства України.
 
    -9- Гопко Г.М.
Тарасюк Б.І.
Присяжнюк О.А.
Ар'єв В.І.
Заліщук С.П.
Луценко І.С.
У частини першої статті 3 та далі по тексту законопроекту перед словосполученням «міжнародними договорами» додати слово «чинними».
 
Враховано    
28. 2. Відносини, що виникають у зв'язку із вступом на дипломатичну службу посадових осіб дипломатичної служби, її проходженням, припиненням, а також оплатою праці, соціально-побутовим забезпеченням, заохоченнями і соціальними гарантіями, робочим часом і часом відпочинку, відпустками, відповідальністю посадових осіб дипломатичної служби регулюються цим Законом, Законом України "Про державну службу" та іншими актами законодавства України.
 
   2. Відносини, що виникають у зв'язку із вступом на дипломатичну службу посадових осіб дипломатичної служби, її проходженням, припиненням, а також оплатою праці, соціально-побутовим забезпеченням, заохоченнями і соціальними гарантіями, робочим часом і часом відпочинку, відпустками, відповідальністю посадових осіб дипломатичної служби, регулюються цим Законом, Законом України "Про державну службу" та іншими актами законодавства України.
 
29. 3. Дія норм законодавства про державну службу та про працю поширюється на посадових осіб дипломатичної служби у частині відносин, не врегульованих цим Законом.
 
   3. Дія норм законодавства про державну службу та про працю поширюється на посадових осіб дипломатичної служби у частині відносин, неврегульованих цим Законом.
 
30. 4. Відносини, що виникають у зв'язку із роботою в органах дипломатичної служби працівників, які виконують функції з обслуговування, регулюються цим Законом, законодавством про працю, а також іншими актами законодавства України в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-10- Вовк В.І.
Частину четверту статті 3 викласти в такій редакції: «4. Відносини, що виникають у зв'язку із роботою в органах дипломатичної служби адміністративних службовців та працівників, які виконують функції з обслуговування, регулюються цим Законом в частині урахування особливостей, пов’язаних з роботою в органах дипломатичної служби, Законом України «Про державну службу», законодавством про працю, а також іншими актами законодавства України в частині, що не суперечить цьому Закону».
 
Відхилено   4. Відносини, що виникають у зв'язку з роботою в органах дипломатичної служби працівників, які виконують функції з обслуговування, регулюються цим Законом, законодавством про працю, а також іншими актами законодавства України в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
31. Стаття 4. Основні принципи дипломатичної служби
 
   Стаття 4. Основні принципи дипломатичної служби
 
32. 1. Основними принципами дипломатичної служби є:
 
   1. Основними принципами дипломатичної служби є:
 
33. 1) патріотизм;
 
   1) патріотизм;
 
34. 2) відстоювання національних інтересів України;
 
   2) відстоювання національних інтересів України;
 
35. 3) пріоритет прав та свобод людини і громадянина;
 
   3) пріоритет прав та свобод людини і громадянина;
 
36. 4) демократизм і законність;
 
   4) демократизм і законність;
 
37. 5) гуманізм і соціальна справедливість;
 
   5) гуманізм і соціальна справедливість;
 
38. 6) професіоналізм, компетентність, ініціативність;
 
   6) професіоналізм, компетентність, ініціативність;
 
39. 7) об'єктивність, чесність, порядність;
 
   7) об'єктивність, чесність, порядність;
 
40. 8) належне виконання службових обов'язків і додержання трудової дисципліни.
 
-11- Бєлькова О.В.
Частину першу статті 4 проекту Закону доповнити новим пунктом такого змісту:
«9) інші принципи, визначені Законом України «Про державну службу».
 
Враховано   8) належне виконання службових обов'язків і додержання трудової дисципліни;
9) інші принципи, визначені Законом України «Про державну службу».
 
41. Стаття 5. Система органів дипломатичної служби
 
   Стаття 5. Система органів дипломатичної служби
 
42. 1. Систему органів дипломатичної служби складають:
 
   1. Систему органів дипломатичної служби складають:
 
43. Міністерство закордонних справ України;
 
   1) Міністерство закордонних справ України;
 
44. представництва Міністерства закордонних справ України на території України;
 
   2) представництва Міністерства закордонних справ України на території України;
 
45. закордонні дипломатичні установи України.
 
   3) закордонні дипломатичні установи України.
 
46. 2. Міністерство закордонних справ України є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин і координує діяльність державних органів у сфері зовнішніх зносин.
 
-12- Рибак І.П.
Чепинога В.М.
У пункті 2 статті 5 слово «реалізує» замінити словом «реалізовує»
 
Відхилено   2. Міністерство закордонних справ України є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин і координує діяльність державних органів у сфері зовнішніх зносин.
 
47. Міністерство закордонних справ України здійснює свої повноваження безпосередньо та через інші органи дипломатичної служби.
 
   Міністерство закордонних справ України здійснює свої повноваження безпосередньо та через інші органи дипломатичної служби.
 
48. Міністерство закордонних справ України здійснює керівництво іншими органами дипломатичної служби.
 
   Міністерство закордонних справ України здійснює керівництво іншими органами дипломатичної служби.
 
49. Статус, завдання та функції Міністерства закордонних справ України визначаються цим та іншими законами України, а також Положенням про Міністерство закордонних справ України, яке затверджується в установленому законом порядку.
 
   Статус, завдання та функції Міністерства закордонних справ України визначаються цим та іншими законами України, а також Положенням про Міністерство закордонних справ України, яке затверджується в установленому законом порядку.
 
50. 3. Представництва Міністерства закордонних справ України на території України є органами дипломатичної служби, які утворюються в регіонах, де діють іноземні консульські установи чи представництва міжнародних організацій.
 
   3. Представництва Міністерства закордонних справ України на території України є органами дипломатичної служби, які утворюються в регіонах, де діють іноземні консульські установи чи представництва міжнародних організацій.
 
51. Статус, завдання та функції представництва Міністерства закордонних справ України на території України визначаються цим Законом та Положенням про Представництво Міністерства закордонних справ України на території України, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Статус, завдання та функції представництва Міністерства закордонних справ України на території України визначаються цим Законом та Положенням про Представництво Міністерства закордонних справ України на території України, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
52. 4. Закордонні дипломатичні установи України є постійно діючими органами дипломатичної служби, основними завданнями яких є представництво України в державах перебування або при міжнародних організаціях та підтримання з ними офіційних відносин, відстоювання національних інтересів України, виконання консульських функцій, у тому числі захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном.
 
   4. Закордонні дипломатичні установи України є постійно діючими органами дипломатичної служби, основними завданнями яких є представництво України в державах перебування або при міжнародних організаціях та підтримання з ними офіційних відносин, відстоювання національних інтересів України, виконання консульських функцій, у тому числі захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном.
 
53. Закордонними дипломатичними установами України є:
 
   Закордонними дипломатичними установами України є:
 
54. 1) Посольство України;
 
   1) Посольство України;
 
55. 2) Посольство України з резиденцією Надзвичайного та Повноважного Посла України в Києві;
 
-13- Голубов Д.І.
Пункт 2 частини четвертої статті 5 проекту Закону, а саме «Посольство України з резиденцією Надзвичайного та Повноважного Посла України в Києві;» вилучити.
 
Відхилено   2) Посольство України з резиденцією Надзвичайного і Повноважного Посла України в Києві;
 
56. 3) Постійне представництво України при міжнародній організації;
 
   3) Постійне представництво України при міжнародній організації;
 
57. 4) Представництво України при міжнародній організації;
 
   4) Представництво України при міжнародній організації;
 
58. 5) Місія України при міжнародній організації;
 
   5) Місія України при міжнародній організації;
 
59. 6) консульська установа України (Генеральне консульство України, Консульство України, Віце-консульство України та Консульське агентство України).
 
   6) консульська установа України (Генеральне консульство України, Консульство України, Віце-консульство України та Консульське агентство України).
 
60. Статус, завдання та функції закордонних дипломатичних установ України визначаються цим Законом, Положенням про закордонні дипломатичні установи України, яке затверджується Президентом України.
 
-14- Голубов Д.І.
Заліщук С.П.
Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
В останньому реченні частини четвертої статті 5 проекту Закону слова «яке затверджується Президентом України» замінити словами «яке затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено   Статус, завдання та функції закордонних дипломатичних установ України визначаються цим Законом, Положенням про закордонні дипломатичні установи України, яке затверджується Президентом України.
 
    -15- Сотник О.С.
Войціцька В.М.
Каплін С.М.
У статті 5 в абзаці восьмому частини четвертої після слів «закордонні дипломатичні установи України, яке затверджується» слова «Президентом України» замінити словами «Міністром закордонних справ України»
 
Відхилено    
61. 5. У системі органів дипломатичної служби можуть утворюватися спеціальні місії, а також делегації на сесії статутних органів міжнародних організацій, статус, завдання та функції яких залежно від рівня місії визначаються Президентом України або Міністром закордонних справ України.
 
-16- Рибак І.П.
Чепинога В.М.
У пункті 5 статті 5 після слів «залежно від рівня місії визначаються» доповнити словами «відповідно до їхнього рівня»
 
Враховано редакційно   5. У системі органів дипломатичної служби можуть утворюватися спеціальні місії, а також делегації на сесії статутних органів міжнародних організацій, статус, завдання та функції яких залежно від рівня місії визначаються відповідно Президентом України, Кабінетом Міністрів України або Міністром закордонних справ України.
 
    -17- Голубов Д.І.
Каплін С.М.
Сотник О.С.
Войціцька В.М.
Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
У абзаці першому частини п’ятої статті 5 проекту Закону слова «Президентом України або» вилучити.
 
Відхилено    
    -18- Гопко Г.М.
Тарасюк Б.І.
Вовк В.І.
Присяжнюк О.А.
Ар'єв В.І.
Заліщук С.П.
Луценко І.С.
Частину п’яту статті 5 викласти у такій редакції: «5. У системі органів дипломатичної служби можуть утворюватися спеціальні місії, а також делегації на сесії статутних органів міжнародних організацій, статус, завдання та функції яких залежно від рівня місії визначаються відповідно Президентом України, Кабінетом Міністрів України або Міністром закордонних справ України.».
 
Враховано    
62. Спеціальні місії є тимчасовими місіями, що за своїм характером представляють Україну і направляються Україною до іншої держави за її згодою для розгляду з цією державою певних питань або для виконання щодо неї певного завдання.
 
-19- Гопко Г.М.
Тарасюк Б.І.
Вовк В.І.
Присяжнюк О.А.
Ар'єв В.І.
Заліщук С.П.
Луценко І.С.
У абзаці другому частини п’ятої статті 5 перед словом «розгляду» додати слово «спільного».
 
Враховано   Спеціальні місії є тимчасовими місіями, що за своїм характером представляють Україну і направляються Україною до іншої держави за її згодою для спільного розгляду з цією державою певних питань або для виконання щодо неї певного завдання.
 
63. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення роботи спеціальних місій визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-20- Галасюк В.В.
Статтю 5 Розділу Ізаконопроекту доповнити новою частиною шостою такого змісту:
«6. Для просування економічних інтересів України на зовнішніх ринках та захисту інтересів суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності України при органах дипломатичної служби за рішенням Кабінету Міністрів України можуть утворюватися торгові представництва України в іноземних державах.
Завдання та функції торгових представництв України визначаються Положенням про торгові представництва України, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.
Фінансове та матеріально-технічне забезпечення роботи торгових представництв визначається Кабінетом Міністрів України.».
Частини шосту-восьму законопроекту вважати відповідно частинами сьомою-дев’ятою.
 
Відхилено   Фінансове та матеріально-технічне забезпечення роботи спеціальних місій визначається Кабінетом Міністрів України.
 
    -21- Єднак О.В.
Кишкар П.М.
Романюк В.М.
Статтю 5 розділу 1 доповнити пунктом 6 такого змісту:
«6. Для просування економічних інтересів України на зовнішніх ринках та захисту і інтересів суб`єктів зовнішньо-економічної діяльності України, у системі органів дипломатичної служби за рішенням Кабінету України можуть утворюватися торгові представництва України в іноземних державах.
Завдання та функції торгових представництв України визначаються цим Законом, а також Положенням про торгові представництва України, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.
Фінансове та матеріально-технічне забезпечення роботи торгових місій визначається Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
64. 6. Міністр закордонних справ України очолює Міністерство закордонних справ України, здійснює керівництво діяльністю органів дипломатичної служби, затверджує структуру органів дипломатичної служби, а також виконує інші функції, визначені цим Законом, іншими актами законодавства України.
 
   6. Міністр закордонних справ України очолює Міністерство закордонних справ України, здійснює керівництво діяльністю органів дипломатичної служби, затверджує структуру органів дипломатичної служби, а також виконує інші функції, визначені цим Законом, іншими актами законодавства України.
 
65. 7. Державний секретар Міністерства закордонних справ України забезпечує діяльність органів дипломатичної служби та відповідно до затвердженої Міністром закордонних справ України структури органів дипломатичної служби затверджує їх штатні розписи та кошториси, а також виконує інші функції, визначені законодавством України.
 
   7. Державний секретар Міністерства закордонних справ України забезпечує діяльність органів дипломатичної служби та відповідно до затвердженої Міністром закордонних справ України структури органів дипломатичної служби затверджує їх штатні розписи та кошториси, а також виконує інші функції, визначені законодавством України.
 
66. 8. Надзвичайний і Повноважний Посол України є вищим офіційним представником України, який здійснює загальне керівництво, координацію та контроль за діяльністю посадових осіб та інших працівників Посольства України, керівників інших закордонних дипломатичних установ України у державі акредитації, а також посадових та інших осіб, членів делегацій України, які перебувають у цій державі з метою виконання посадових або службових обов'язків.
 
-22- Білозір О.В.
Статтю 5 доповнити новою дев’ятою частиною такого змісту:
«При Міністерстві закордонних справ України діє заклад післядипломної освіти, статус, завдання та функції якого визначаються цим Законом та Статутом, що затверджується Міністерством закордонних справ України»
 
Враховано редакційно   8. Надзвичайний і Повноважний Посол України є вищим офіційним представником України, який здійснює загальне керівництво, координацію та контроль за діяльністю посадових осіб та інших працівників Посольства України, керівників інших закордонних дипломатичних установ України у державі акредитації, а також посадових та інших осіб, членів делегацій України, які перебувають у цій державі з метою виконання посадових або службових обов'язків.
 
67. Стаття 6. Основні завдання органів дипломатичної служби
 
   Стаття 6. Основні завдання органів дипломатичної служби
 
68. 1. Основними завданнями органів дипломатичної служби є:
 
   1. Основними завданнями органів дипломатичної служби є:
 
69. 1) забезпечення захисту національних інтересів України;
 
   1) забезпечення захисту національних інтересів України;
 
70. 2) реалізація зовнішньополітичного курсу України, спрямованого на розвиток політичних, економічних, культурних, гуманітарних, наукових, інших зв'язків з іноземними державами та міжнародними організаціями;
 
   2) реалізація зовнішньополітичного курсу України, спрямованого на розвиток політичних, економічних, культурних, гуманітарних, наукових, інших зв'язків з іноземними державами та міжнародними організаціями;
 
71. 3) захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном;
 
   3) захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном;
 
72. 4) сприяння утвердженню міжнародного авторитету України, поширенню у світі її іміджу як надійного і передбачуваного партнера;
 
   4) сприяння утвердженню міжнародного авторитету України, піднесенню у світі її іміджу як надійного і передбачуваного партнера;
 
73. 5) забезпечення дипломатичними засобами та методами захисту суверенітету, міжнародної безпеки, територіальної цілісності та непорушності кордонів України, її політичних, торговельно-економічних, культурних, гуманітарних та інших інтересів;
 
   5) забезпечення дипломатичними засобами і методами захисту суверенітету, міжнародної безпеки, територіальної цілісності та непорушності кордонів України, її політичних, торговельно-економічних, культурних, гуманітарних та інших інтересів;
 
74. 6) координація діяльності державних органів щодо забезпечення проведення єдиного зовнішньополітичного курсу України;
 
   6) координація діяльності державних органів щодо забезпечення реалізації єдиного зовнішньополітичного курсу України;
 
75. 7) вивчення та аналіз політичного та економічного становища у світі, зовнішньої та внутрішньої політики іноземних держав, діяльності міжнародних організацій;
 
   7) вивчення та аналіз політичного та економічного становища у світі, зовнішньої та внутрішньої політики іноземних держав, діяльності міжнародних організацій;
 
76. 8) забезпечення державних органів інформацією, необхідною для здійснення ефективної зовнішньої та внутрішньої політики України;
 
   8) забезпечення державних органів інформацією, необхідною для здійснення ефективної зовнішньої та внутрішньої політики України;
 
77. 9) здійснення інших завдань відповідно до законодавства України.
 
   9) інші завдання відповідно до законодавства України.
 
78. Стаття 7. Основні функції органів дипломатичної служби
 
   Стаття 7. Основні функції органів дипломатичної служби
 
79. 1. Основними функціями органів дипломатичної служби є:
 
-23- Рябчин О.М.
Частину першу статті 7 доповнити новим пунктом першим такого змісту:
«1) служіння українському народу;»
 
Враховано   1. Основними функціями органів дипломатичної служби є:
 
80. 1) забезпечення національних інтересів і міжнародної безпеки України шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з іноземними державами та міжнародними організаціями за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права;
 
   1) служіння Українському народу;
2) забезпечення національних інтересів і міжнародної безпеки України шляхом підтримання мирного та взаємовигідного співробітництва з іноземними державами і міжнародними організаціями за загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права;
 
81. 2) підтримання дипломатичних і консульських зносин з іноземними державами, представництво України у міжнародних організаціях та спеціальних місіях;
 
-24- Рибак І.П.
Чепинога В.М.
У підпункті 2 пункту 1 статті 7 слова «та спеціальних місіях» виключити
 
Відхилено   3) підтримання дипломатичних і консульських зносин з іноземними державами, представництво України у міжнародних організаціях та спеціальних місіях;
 
82. 3) забезпечення єдності зовнішньополітичного курсу держави;
 
   4) забезпечення єдності зовнішньополітичного курсу держави;
 
83. 4) здійснення зовнішньополітичної діяльності держави;
 
   5) здійснення зовнішньополітичної діяльності держави;
 
84. 5) забезпечення координації діяльності, що здійснюється державними органами у сфері зовнішніх зносин;
 
   6) забезпечення координації діяльності, що здійснюється державними органами у сфері зовнішніх зносин;
 
85. 6) організація проведення переговорів, а також участь у підготовці укладення міжнародних договорів України;
 
   7) організація проведення переговорів, а також участь у підготовці укладення міжнародних договорів України;
 
86. 7) внесення в установленому порядку на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України пропозицій щодо укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України;
 
-25- Гопко Г.М.
Тарасюк Б.І.
Вовк В.І.
Присяжнюк О.А.
Ар'єв В.І.
Заліщук С.П.
Луценко І.С.
У підпункті 7 частини першої статті 7 після словосполучення «Президентом України» слово «та» замінити на «або».
 
Враховано   8) внесення в установленому порядку на розгляд Президента України або Кабінету Міністрів України пропозицій щодо укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України;
 
87. 8) внесення в установленому порядку на розгляд Президентові України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України пропозицій з питань розвитку відносин України з іноземними державами та міжнародними організаціями;
 
   9) внесення в установленому порядку на розгляд Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України пропозицій з питань розвитку відносин України з іноземними державами та міжнародними організаціями;
 
88. 9) підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства України у сфері міжнародних відносин;
 
   10) підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у сфері міжнародних відносин;
 
89. 10) здійснення функцій дипломатичного протоколу у сфері забезпечення зовнішніх зносин з іноземними державами та міжнародними організаціями;
 
   11) здійснення функцій дипломатичного протоколу у сфері забезпечення зовнішніх зносин з іноземними державами та міжнародними організаціями;
 
90. 11) забезпечення в установленому порядку зберігання міжнародних договорів України;
 
   12) забезпечення в установленому порядку зберігання міжнародних договорів України;
 
91. 12) здійснення в установленому порядку функцій депозитарію міжнародних договорів України;
 
   13) здійснення в установленому порядку функцій депозитарія міжнародних договорів України;
 
92. 13) сприяння діяльності іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій в Україні, а також здійснення нагляду за додержанням дипломатичних і консульських привілеїв та імунітетів;
 
   14) сприяння діяльності іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій в Україні, а також здійснення нагляду за додержанням дипломатичних і консульських привілеїв та імунітетів;
 
93. 14) сприяння взаємодії державних органів у частині здійснення ними зовнішніх зносин, надання їм відповідної методичної, консультаційної та інформаційної допомоги, дотримання міжнародних зобов'язань України;
 
-26- Рибак І.П.
Чепинога В.М.
У підпункті 14 статті 7 слова «сприяння взаємодії державних органів у частині здійснення ними зовнішніх зносин» замінити словами «сприяння державним органам у частині здійснення ними зовнішніх зносин»
 
Враховано   15) сприяння державним органам у частині здійснення ними зовнішніх зносин, надання їм відповідної методичної, консультаційної та інформаційної допомоги, дотримання міжнародних зобов'язань України;
 
94. 15) здійснення інформаційного забезпечення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з питань зовнішньополітичної діяльності;
 
   16) здійснення інформаційного забезпечення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з питань зовнішньополітичної діяльності;
 
95. 16) розповсюдження інформації про Україну за кордоном;
 
   17) поширення інформації про Україну за кордоном;
 
96. 17) забезпечення розвитку зв'язків із закордонними українцями та їх громадськими об'єднаннями;
 
   18) забезпечення розвитку зв'язків із закордонними українцями та їх громадськими об'єднаннями;
 
97. 18) виконання в Україні та за кордоном консульських функцій, передбачених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та іншими актами законодавства України;
 
   19) виконання в Україні та за кордоном консульських функцій, передбачених чинними міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та іншими актами законодавства України;
 
98. 19) забезпечення та координація діяльності з торговельно-економічних питань, що здійснюється закордонними дипломатичними установами України;
 
   20) забезпечення та координація діяльності з торговельно-економічних питань, що здійснюється закордонними дипломатичними установами України;
 
99. 20) сприяння залученню допомоги від іноземних держав та міжнародних організацій;
 
   21) сприяння залученню допомоги від іноземних держав та міжнародних організацій;
 
100. 21) надання сприяння розвитку міжнародного освітнього та науково-технічного співробітництва;
 
   22) сприяння розвитку міжнародного освітнього та науково-технічного співробітництва;
 
101. 22) здійснення інших функцій відповідно до законодавства України.
 
   23) інші функції відповідно до законодавства України.
 
102. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
103. ПРАЦІВНИКИ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ.
 
   ПРАЦІВНИКИ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ.
 
104. КАТЕГОРІЇ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПОСАД
 
   КАТЕГОРІЇ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПОСАД
 
105. Стаття 8. Посади дипломатичної служби та посади працівників, які виконують функції з обслуговування
 
-27- Вовк В.І.
Назву статті 8 викласти в такій редакції: «Стаття 8. Посади в органах дипломатичної служби».
 
Відхилено   Стаття 8. Посади дипломатичної служби та посади працівників, які виконують функції з обслуговування
 
106. 1. В органах дипломатичної служби встановлюються посади дипломатичної служби та посади працівників, які виконують функції з обслуговування.
 
-28- Вовк В.І.
Частину першу статті 8 викласти в такій редакції: «1. В органах дипломатичної служби встановлюються дипломатичні посади, адміністративні посади та посади працівників, які виконують функції з обслуговування».
 
Відхилено   1. В органах дипломатичної служби встановлюються посади дипломатичної служби та посади працівників, які виконують функції з обслуговування.
 
107. 2. Дипломатичні посади встановлюються для дипломатичних службовців органів дипломатичної служби.
 
   2. Дипломатичні посади встановлюються для дипломатичних службовців органів дипломатичної служби.
 
108. Дипломатичними посадами є такі посади:
 
   Дипломатичними посадами є такі посади:
 
109. 1) Державний секретар Міністерства закордонних справ України;
 
-29- Шкрум А.І.
Абзац 2 частини другої статті 8 законопроекту викласти у такій редакції:
«1) Державний секретар Міністерства закордонних справ України (якщо на час призначення на посаду він перебував на дипломатичній службі);»
 
Відхилено   1) Державний секретар Міністерства закордонних справ України;
 
110. 2) Надзвичайний і Повноважний Посол України;
 
   2) Надзвичайний і Повноважний Посол України;
 
111. 3) Надзвичайний і Повноважний Посол України з резиденцією в Києві;
 
-30- Голубов Д.І.
Пункт 3 частини другої статті 8 проекту Закону, а саме «Надзвичайний і Повноважний Посол України з резиденцією в Києві;» вилучити.
 
Відхилено   3) Надзвичайний і Повноважний Посол України з резиденцією в Києві;
 
112. 4) Постійний представник України при міжнародній організації;
 
   4) Постійний представник України при міжнародній організації;
 
113. 5) Представник України при міжнародній організації;
 
   5) Представник України при міжнародній організації;
 
114. 6) Глава Місії України при міжнародній організації;
 
   6) Глава Місії України при міжнародній організації;
 
115. 7) Генеральний консул України;
 
   7) Генеральний консул України;
 
116. 8) заступник Постійного представника України при міжнародній організації;
 
   8) заступник Постійного представника України при міжнародній організації;
 
117. 9) заступник Представника України при міжнародній організації;
 
   9) заступник Представника України при міжнародній організації;
 
118. 10) заступник Глави Місії України при міжнародній організації;
 
   10) заступник Глави Місії України при міжнародній організації;
 
119. 11) радник-посланник;
 
   11) радник-посланник;
 
120. 12) Посол з особливих доручень;
 
   12) Посол з особливих доручень;
 
121. 13) дипломатичний радник;
 
   13) дипломатичний радник;
 
122. 14) Консул України;
 
   14) Консул України;
 
123. 15) Представник Міністерства закордонних справ України на території України;
 
   15) Представник Міністерства закордонних справ України на території України;
 
124. 16) радник;
 
   16) радник;
 
125. 17) консул у консульській установі України;
 
   17) консул у консульській установі України;
 
126. 18) перший секретар;
 
   18) перший секретар;
 
127. 19) другий секретар;
 
   19) другий секретар;
 
128. 20) віце-консул у консульській установі України;
 
   20) віце-консул у консульській установі України;
 
129. 21) третій секретар;
 
   21) третій секретар;
 
130. 22) консульський агент у консульській установі України;
 
   22) консульський агент у консульській установі України;
 
131. 23) аташе.
 
   23) аташе.
 
132. Дипломатичними посадами є також посади керівників структурних підрозділів апарату Міністерства закордонних справ України, утворених для забезпечення виконання завдань та функцій Міністерства закордонних справ України із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин, та їх заступників.
 
-31- Шкрум А.І.
Абзац 25 частини другої статті 8 викласти у такій редакції:
«Дипломатичними посадами є також посади керівників структурних підрозділів апарату Міністерства закордонних справ України, утворених для забезпечення виконання завдань та функцій Міністерства закордонних справ України із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин, та їх заступників, якщо на час призначення на посаду така особа перебувала на дипломатичній службі».
 
Відхилено   Дипломатичними посадами є також посади керівників структурних підрозділів апарату Міністерства закордонних справ України, утворених для забезпечення виконання завдань та функцій Міністерства закордонних справ України із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин, та їх заступників.
 
    -32- Сотник О.С.
Войціцька В.М.
У статті 8 абзац двадцять шостий частини другої виключити
 
Відхилено    
133. Дипломатичні службовці займають дипломатичні посади на постійній основі або за контрактом у випадках, визначених цим Законом.
 
   Дипломатичні службовці займають дипломатичні посади на постійній основі або за контрактом у випадках, визначених цим Законом.
 
134. 3. Адміністративні посади встановлюються для адміністративних службовців органів дипломатичної служби відповідно до законодавства про державну службу.
 
   3. Адміністративні посади встановлюються для адміністративних службовців органів дипломатичної служби відповідно до законодавства про державну службу.
 
135. Адміністративні службовці займають адміністративні посади на постійній основі або за контрактом у випадках, визначених цим Законом.
 
   Адміністративні службовці займають адміністративні посади на постійній основі або за контрактом у випадках, визначених цим Законом.
 
136. 4. Посади працівників, які виконують функції з обслуговування, встановлюються відповідно до цього Закону, законодавства про державну службу та про працю.
 
-33- Присяжнюк О.А.
В абзаці 1 частини 4 статті 8 слово «встановлюються» замінити словом «визначаються».
 
Враховано   4. Посади працівників, які виконують функції з обслуговування, визначаються відповідно до цього Закону, законодавства про державну службу та про працю.
 
137. Працівники, які виконують функції з обслуговування, призначаються на посади за контрактом з числа громадян України, а в закордонних дипломатичних установах України у разі необхідності також з числа іноземців.
 
   Працівники, які виконують функції з обслуговування, призначаються на посади за контрактом із числа громадян України, а в закордонних дипломатичних установах України – за потреби також із числа іноземців.
 
138. Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби, та типова форма контракту з такими працівниками про виконання функцій з обслуговування затверджуються Міністерством закордонних справ України в установленому порядку.
 
   Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби, та типова форма контракту з такими працівниками про виконання функцій з обслуговування затверджуються Міністерством закордонних справ України в установленому порядку.
 
139. Стаття 9. Категорії дипломатичних посад
 
   Стаття 9. Категорії дипломатичних посад
 
140. 1. Дипломатичні посади в органах дипломатичної служби поділяються на категорії залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень і необхідних для їх виконання кваліфікації та професійної компетентності.
 
   1. Дипломатичні посади в органах дипломатичної служби поділяються на категорії залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень і необхідних для їх виконання кваліфікації та професійної компетентності.
 
141. 2. Встановлюються такі категорії дипломатичних посад:
 
   2. Встановлюються такі категорії дипломатичних посад:
 
142. 1) категорія "А" - Державний секретар Міністерства закордонних справ України, Надзвичайний і Повноважний Посол України, Надзвичайний і Повноважний Посол України з резиденцією в Києві, Постійний представник України при міжнародній організації, Представник України при міжнародній організації, Глава Місії України при міжнародній організації;
 
-34- Голубов Д.І.
У пункті 1 частини другої статті 9 проекту Закону слова «Надзвичайний і Повноважний Посол України з резиденцією в Києві,» вилучити.
 
Відхилено   1) категорія "А" - Державний секретар Міністерства закордонних справ України, Надзвичайний і Повноважний Посол України, Надзвичайний і Повноважний Посол України з резиденцією в Києві, Постійний представник України при міжнародній організації, Представник України при міжнародній організації, Глава Місії України при міжнародній організації;
 
143. 2) категорія "Б" - Генеральний консул України, заступник Постійного представника України при міжнародній організації, заступник Представника України при міжнародній організації, заступник Глави Місії України при міжнародній організації, радник-посланник, Посол з особливих доручень, дипломатичний радник, Консул України, Представник Міністерства закордонних справ України на території України, керівники структурних підрозділів апарату Міністерства закордонних справ України, утворених для забезпечення виконання завдань та функцій Міністерства закордонних справ України із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин, та їх заступники;
 
   2) категорія "Б" - Генеральний консул України, заступник Постійного представника України при міжнародній організації, заступник Представника України при міжнародній організації, заступник Глави Місії України при міжнародній організації, радник-посланник, Посол з особливих доручень, дипломатичний радник, Консул України, Представник Міністерства закордонних справ України на території України, керівники структурних підрозділів апарату Міністерства закордонних справ України, утворених для забезпечення виконання завдань та функцій Міністерства закордонних справ України із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин, та їх заступники;
 
144. 3) категорія "В" - інші дипломатичні посади, не віднесені цим Законом до категорій "А" і "Б".
 
   3) категорія "В" - інші дипломатичні посади, не віднесені цим Законом до категорій "А" і "Б".
 
145. Стаття 10. Права посадових осіб дипломатичної служби
 
   Стаття 10. Права посадових осіб дипломатичної служби
 
146. 1. Посадові особи дипломатичної служби користуються правами, визначеними для державних службовців Законом України "Про державну службу", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
   1. Посадові особи дипломатичної служби користуються правами, визначеними для державних службовців Законом України "Про державну службу", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
147. 2. Посадові особи дипломатичної служби під час проходження дипломатичної служби в закордонних дипломатичних установах України користуються привілеями та імунітетами відповідно до норм міжнародного права.
 
   2. Посадові особи дипломатичної служби під час проходження дипломатичної служби в закордонних дипломатичних установах України користуються привілеями та імунітетами відповідно до норм міжнародного права.
 
148. Стаття 11. Обов'язки посадових осіб дипломатичної служби
 
   Стаття 11. Обов'язки посадових осіб дипломатичної служби
 
149. 1. Посадові особи дипломатичної служби виконують обов'язки, визначені для державних службовців Законом України "Про державну службу", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
   1. Посадові особи дипломатичної служби виконують обов'язки, визначені для державних службовців Законом України "Про державну службу", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
150. 2. Посадові особи дипломатичної служби під час проходження дипломатичної служби в закордонних дипломатичних установах України зобов'язані поважати закони, правила і традиції держави перебування, гідно представляти Україну.
 
-35- Рибак І.П.
Чепинога В.М.
Пункт 2 статті 11 викласти наступним чином: «2. Посадові особи дипломатичної служби під час закордонних відряджень поважають закони, правила і традиції держави перебування».
 
Відхилено   2. Посадові особи дипломатичної служби під час проходження дипломатичної служби в закордонних дипломатичних установах України зобов'язані поважати закони, правила і традиції держави перебування, гідно представляти Україну.
 
151. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
152. ВСТУП НА ДИПЛОМАТИЧНУ СЛУЖБУ
 
   ВСТУП НА ДИПЛОМАТИЧНУ СЛУЖБУ
 
153. Стаття 12. Вступ на дипломатичну службу
 
   Стаття 12. Вступ на дипломатичну службу
 
154. 1. Вступ на дипломатичну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду дипломатичної служби за результатами конкурсу, крім випадків, коли призначення на дипломатичні посади здійснює Президент України.
 
-36- Фріз І.В.
Герасимов А.В.
Тетерук А.А.
Тимчук Д.Б.
Береза Ю.М.
Левус А.М.
Частину 1 статті 12 проекту Закону викласти у такій редакції: «1. Вступ на дипломатичну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду дипломатичної служби за результатами конкурсу, крім випадків, коли призначення на дипломатичні посади здійснює Президент України або призначення здійснюється в порядку, передбаченому статтею 23 цього Закону.»
 
Відхилено   1. Вступ на дипломатичну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду дипломатичної служби за результатами конкурсу, крім визначених цим Законом випадків, коли призначення на дипломатичні посади здійснює Президент України.
 
    -37- Рябчин О.М.
У частині першій статті 12 після слова «крім» додати слова «визначених цим Законом».
 
Враховано    
155. 2. Конкурс на зайняття посади дипломатичної служби проводиться конкурсною комісією Міністерства закордонних справ України у порядку, встановленому законодавством про державну службу, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, у випадку незаповнення відповідної посади у порядку ротації.
 
-38- Присяжнюк О.А.
У частині 2 статті 12 проекту слова «у випадку незаповнення відповідної посади у порядку ротації» вилучити. У зв’язку з цим статтю 12 проекту доповнити частиною третьою такого змісту: «3. У випадку неможливості заповнення посади дипломатичної служби у порядку ротації проводиться конкурс на зайняття посади дипломатичної служби у порядку, встановленому Законом України «Про державну службу».
 
Враховано   2. Конкурс на зайняття посади дипломатичної служби проводиться конкурсною комісією Міністерства закордонних справ України у порядку, встановленому законодавством про державну службу, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
3. У разі неможливості заповнення посади дипломатичної служби у порядку ротації проводиться конкурс на зайняття посади дипломатичної служби у порядку, встановленому Законом України «Про державну службу».
 
156. Стаття 13. Вимоги до осіб, які претендують на вступ на дипломатичну службу
 
   Стаття 13. Вимоги до осіб, які претендують на вступ на дипломатичну службу
 
157. 1. Вимогами до осіб, які претендують на вступ на дипломатичну службу, є вимоги до їхньої професійної компетентності, які складаються із загальних та спеціальних вимог.
 
   1. Вимогами до осіб, які претендують на вступ на дипломатичну службу, є вимоги до їхньої професійної компетентності, які складаються із загальних та спеціальних вимог.
 
158. 2. Особа, яка претендує на вступ на дипломатичну службу, повинна відповідати загальним вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу".
 
   2. Особа, яка претендує на вступ на дипломатичну службу, повинна відповідати загальним вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу".
 
159. 3. Спеціальними вимогами до осіб, які претендують на вступ на дипломатичну службу, є:
 
   3. Спеціальними вимогами до осіб, які претендують на вступ на дипломатичну службу, є:
 
160. 1) наявність вищої освіти за відповідною спеціальністю із ступенем не нижче магістра для дипломатичних службовців;
 
-39- Вовк В.І.
У пункті 1) частини третьої статті 13 слова "для дипломатичних службовців" – виключити.
 
Відхилено   1) наявність вищої освіти із ступенем не нижче магістра - для дипломатичних службовців;
 
    -40- Гопко Г.М.
Тарасюк Б.І.
Вовк В.І.
Присяжнюк О.А.
Ар'єв В.І.
Заліщук С.П.
Луценко І.С.
Пункт 1 частини третьої статті 13 викласти у наступній редакції «наявність вищої освіти із ступенем не нижче магістра для дипломатичних службовців».
 
Враховано    
    -41- Рябчин О.М.
У пункті першому частини третьої статті 13 слова «за відповідною спеціальністю» замінити словами «за спеціальністю, яка у повній мірі дозволяє виконувати посадові обов’язки,»
 
Враховано редакційно    
    -42- Котвіцький І.О.
Пункт 1 частини 3 статті 13 викласти в такій редакції: «1) наявність повної вищої освіти та відповідною спеціальністю із ступенем не нижче спеціаліста або магістра для дипломатичних службовців;»
 
Враховано редакційно    
    -43- Сотник О.С.
Войціцька В.М.
У статті 13 у частині третій пункт 1 викласти в такій редакції: «наявність вищої освіти із ступенем не нижче магістра для дипломатичних службовців, вимоги до якої встановлюються Положенням про закордонні дипломатичні установи України»
 
Враховано редакційно    
161. 2) володіння необхідним рівнем професійної компетентності відповідно до вимог, визначених Міністерством закордонних справ України;
 
-44- Голубов Д.І.
Пункт 2 частини третьої статті 13 проекту Закону викласти у наступній редакції: «2) володіння відповідним рівнем професійної компетентності згідно з вимогами, визначеними Міністерством закордонних справ України;».
 
Враховано   2) володіння відповідним рівнем професійної компетентності згідно з вимогами, визначеними Міністерством закордонних справ України;
 
162. 3) володіння іноземними мовами в обсязі, необхідному для виконання посадових обов'язків;
 
   3) володіння іноземними мовами в обсязі, необхідному для виконання посадових обов'язків;
 
163. 4) стан здоров'я, який дозволяє бути направленим у довготермінове відрядження, підтверджений документом, виданим у встановленому законодавством порядку;
 
-45- Сотник О.С.
Войціцька В.М.
У статті 13 у частині третій пункт 4 виключити
 
Відхилено   4) стан здоров'я, який дозволяє бути направленим у довготермінове відрядження, підтверджений документом, виданим у встановленому законодавством порядку;
 
164. 5) відсутність об'єктивних обставин, що можуть перешкоджати виконанню посадових обов'язків під час роботи в системі органів дипломатичної служби.
 
-46- Котвіцький І.О.
Пункт 5 частини 3 статті 13 викласти в такій редакції: «1) відсутність обставин, що можуть перешкоджати виконанню посадових обов'язків під час роботи в системі органів дипломатичної служби»
 
Враховано   5) відсутність обставин, що можуть перешкоджати виконанню посадових обов'язків під час роботи в системі органів дипломатичної служби.
 
165. Стаття 14. Порядок призначення на посади дипломатичної служби та звільнення з таких посад
 
   Стаття 14. Порядок призначення на посади дипломатичної служби та звільнення з таких посад
 
166. 1. Призначення на посаду дипломатичної служби є безстроковим, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу", та у разі призначення на таку посаду за контрактом про проходження дипломатичної служби.
 
   1. Призначення на посаду дипломатичної служби є безстроковим, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу", та у разі призначення на таку посаду за контрактом про проходження дипломатичної служби.
 
167. 2. При призначенні особи на посаду дипломатичної служби вперше встановлення випробування є обов'язковим. Випробування встановлюється строком до шести місяців.
 
   2. При призначенні особи на посаду дипломатичної служби вперше встановлення випробування є обов'язковим. Випробування встановлюється строком до шести місяців.
 
168. Особам, які призначаються на дипломатичні посади Президентом України, випробування не встановлюється.
 
-47- Фріз І.В.
Герасимов А.В.
Тетерук А.А.
Тимчук Д.Б.
Береза Ю.М.
Левус А.М.
Абзац другий частини 2 статті 14 проекту Закону викласти у такій редакції: «Особам, які призначаються на дипломатичні посади Президентом України або в порядку, передбаченому статтею 23 цього Закону, випробування не встановлюється.»
 
Відхилено   Особам, які призначаються на дипломатичні посади Президентом України, випробування не встановлюється.
 
169. 3. Надзвичайний і Повноважний Посол України, Надзвичайний і Повноважний Посол України з резиденцією в Києві, Постійний представник України при міжнародній організації, Представник України при міжнародній організації, Глава Місії України при міжнародній організації призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України за поданням Міністра закордонних справ України.
 
-48- Рябчин О.М.
У частині третій статті 14 після слів «за поданням Міністра закордонних справ України» додати слова «та за погодженням з комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питання засад зовнішньої політики»
 
Відхилено   3. Надзвичайний і Повноважний Посол України, Надзвичайний і Повноважний Посол України з резиденцією в Києві, Постійний представник України при міжнародній організації, Представник України при міжнародній організації, Глава Місії України при міжнародній організації призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України за поданням Міністра закордонних справ України.
Міністр закордонних справ України вносить Президентові України подання про призначення Надзвичайного і Повноважного Посла України, Надзвичайного і Повноважного Посла України з резиденцією в Києві, Постійного представника України при міжнародній організації, Представника України при міжнародній організації, Глави Місії України при міжнародній організації після проведення консультацій у комітеті Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання дипломатичної служби. Це положення не застосовується у разі призначень на посаду за сумісництвом.
 
    -49- Голубов Д.І.
У частині третій статті 14 проекту Закону слова «Надзвичайний і Повноважний Посол України з резиденцією в Києві,» вилучити
 
Відхилено    
    -50- Сотник О.С.
Войціцька В.М.
У частині третій статті 14 абзац перший доповнити реченням: «Укази Президента України з цих питань скріплюються підписами Прем'єр-міністра України та Міністра закордонних справ України.»
 
Відхилено    
    -51- Гопко Г.М.
Тарасюк Б.І.
Заліщук С.П.
Вовк В.І.
Єднак О.В.
Сотник О.С.
Кіраль С.І.
Частину третю статті 14 проекту Закону доповнити новим абзацом другим такого змісту: «Міністр закордонних справ України вносить Президентові України подання про призначення Надзвичайного і Повноважного Посла України, Надзвичайного і Повноважного Посла України з резиденцією в Києві, Постійного представника України при міжнародній організації, Представника України при міжнародній організації, Глави Місії України при міжнародній організації після проведення консультацій у комітеті Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання дипломатичної служби. Це положення не застосовується у разі призначень на посаду за сумісництвом.».
Абзац другий відповідно вважати абзацом третім.
 
Враховано    
    -52- Сотник О.С.
Войціцька В.М.
Частину третю статті 14 доповнити абзацами другим-четвертим такого змісту:
«Міністр закордонних справ України вносить Президенту України подання щодо кандидатур про призначення на посади Надзвичайного і Повноважного Посла України, Постійного представника України при міжнародній організації #102629
Міністр закордонних справ України проводить консультації щодо кандидатур на черговому засіданні Комітету #102629
#102629
Абзац другий вважати абзацом п’ятим
 
Відхилено    
170. Інших працівників дипломатичної служби призначає на посади та звільняє з посад Державний секретар Міністерства закордонних справ України у порядку, встановленому законодавством про державну службу та про працю.
 
-53- Вовк В.І.
Абзац другий частини третьої статті 14 викласти в такій редакції: «Порядок призначення та звільнення адміністративних службовців та працівників, які виконують функції з обслуговування, в органах дипломатичної служби визначає Кабінет Міністрів України у відповідності з законодавством про державну службу та про працю.
 
Відхилено   Інших працівників дипломатичної служби призначає на посади та звільняє з посад Державний секретар Міністерства закордонних справ України у порядку, встановленому законодавством про державну службу та про працю.
 
171. 4. Призначення на посаду дипломатичної служби за контрактом про проходження дипломатичної служби здійснюється у разі:
 
   4. Призначення на посаду дипломатичної служби за контрактом про проходження дипломатичної служби здійснюється у разі:
 
172. 1) заміщення за результатами конкурсу посади дипломатичної служби в закордонній дипломатичній установі України на час довготермінового відрядження;
 
   1) заміщення за результатами конкурсу посади дипломатичної служби в закордонній дипломатичній установі України на час довготермінового відрядження;
 
173. 2) заміщення посади дипломатичної служби працівником іншого державного органу.
 
-54- Вовк В.І.
Пункт 2) частини четвертої статті 14 – виключити.
 
Відхилено   2) заміщення посади дипломатичної служби працівником іншого державного органу.
 
174. Типова форма контракту про проходження дипломатичної служби затверджується Міністерством закордонних справ України.
 
   Типова форма контракту про проходження дипломатичної служби затверджується Міністерством закордонних справ України.
 
175. 5. На посадових осіб дипломатичної служби поширюються обмеження, встановлені Законом України "Про державну службу" та іншими законами України.
 
-55- Присяжнюк О.А.
У частині п’ятій статті 14 проекту слова «та іншими законами України» замінити знаком та словами «, Законом України «Про запобігання корупції» та цим Законом».
 
Враховано   5. На посадових осіб дипломатичної служби поширюються обмеження, встановлені законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та цим Законом.
 
    -56- Вовк В.І.
Статтю 14 після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
«6. Призначення на адміністративну посаду за контрактом здійснюється у разі:
1) заміщення за результатами конкурсу адміністративної посади в органі дипломатичної служби;
2) заміщення адміністративної посади працівником іншого державного органу.»
 
Відхилено    
176. Стаття 15. Присяга при прийнятті на дипломатичну службу
 
   Стаття 15. Присяга при прийнятті на дипломатичну службу
 
177. 1. Особи, які вперше вступають на дипломатичну службу і раніше не перебували на державній службі, складають Присягу державного службовця відповідно до Закону України "Про державну службу".
 
   1. Особи, які вперше вступають на дипломатичну службу і раніше не займали посад державної служби, складають Присягу державного службовця відповідно до Закону України "Про державну службу".
 
178. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
179. ПРОХОДЖЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ
 
   ПРОХОДЖЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ
 
180. Стаття 16. Проходження дипломатичної служби
 
   Стаття 16. Проходження дипломатичної служби
 
181. 1. Посадові особи дипломатичної служби проходять дипломатичну службу в органах дипломатичної служби.
 
   1. Посадові особи дипломатичної служби проходять дипломатичну службу в органах дипломатичної служби.
 
182. 2. Період роботи на дипломатичних посадах зараховується до страхового стажу та стажу державної служби.
 
   2. Період роботи на дипломатичних посадах зараховується до страхового стажу та стажу державної служби.
 
183. 3. Посадові особи дипломатичної служби можуть бути переведені за їх згодою для проходження дипломатичної служби на посадах:
 
   3. Посадові особи дипломатичної служби за їхньою згодою можуть бути переведені для проходження дипломатичної служби на посади:
 
184. 1) у структурних підрозділах Адміністрації Президента України, що забезпечують здійснення Президентом України повноважень у зовнішньополітичній сфері;
 
   1) у структурних підрозділах Адміністрації Президента України, що забезпечують здійснення Президентом України повноважень у зовнішньополітичній сфері;
 
185. 2) у структурних підрозділах Апарату Верховної Ради України, що забезпечують представництво Голови Верховної Ради України у зносинах з органами влади інших держав та здійснення заходів з міжнародного співробітництва Верховної Ради України;
 
-57- Вовк В.І.
Пункт 2) частини третьої статті 16 викласти в такій редакції: «2) у структурних підрозділах Апарату Верховної Ради України, що забезпечують здійснення заходів з міжнародного співробітництва Верховної Ради України та представництво Голови Верховної Ради України у зносинах з органами влади інших держав і міжнародними організаціями».
 
Враховано   2) у структурних підрозділах Апарату Верховної Ради України, що забезпечують здійснення заходів з міжнародного співробітництва Верховної Ради України та представництво Голови Верховної Ради України у зносинах з органами влади інших держав і міжнародними організаціями;
 
186. 3) у структурних підрозділах Секретаріату Кабінету Міністрів України, що забезпечують представництво Прем'єр-міністра України у зносинах з органами влади інших держав та здійснення заходів з міжнародного співробітництва Кабінету Міністрів України.
 
-58- Вовк В.І.
Пункт 3) частини третьої статті 16 викласти в такій редакції: «3) у структурних підрозділах Секретаріату Кабінету Міністрів України, що забезпечують здійснення заходів з міжнародного співробітництва Кабінету Міністрів України та представництво Прем’єр-міністра України у зносинах з органами влади інших держав і міжнародними організаціями».
 
Враховано   3) у структурних підрозділах Секретаріату Кабінету Міністрів України, що забезпечують здійснення заходів з міжнародного співробітництва Кабінету Міністрів України та представництво Прем’єр-міністра України у зносинах з органами влади інших держав і міжнародними організаціями;
4) у державних органах, до завдань яких віднесено протидію зовнішнім загрозам національній безпеці України, життю, здоров’ю її громадян за межами України.
 
    -59- Фріз І.В.
Герасимов А.В.
Тетерук А.А.
Тимчук Д.Б.
Береза Ю.М.
Левус А.М.
Доповнити частину 3 статті 16 проекту Закону новим пунктом 4 такого змісту:
«4) у державних органах, до завдань яких віднесено протидію зовнішнім загрозам національній безпеці України, життю, здоров’ю її громадян за межами України».
 
Враховано    
187. З метою забезпечення підвищення ефективності реалізації зовнішньої політики держави та координації діяльності державних органів у сфері зовнішніх зносин у державних органах можуть бути запроваджені посади дипломатичних радників. Заміщення посад дипломатичних радників у державних органах здійснюється з числа дипломатичних службовців в установленому законодавством порядку. Положення про дипломатичного радника затверджується Президентом України.
 
-60- Голубов Д.І.
В останньому реченні частини третьої статті 16 проекту Закону слова «затверджується Президентом України» замінити словами «затверджується Кабінетом Міністрів України»
 
Відхилено   З метою забезпечення підвищення ефективності реалізації зовнішньої політики держави та координації діяльності державних органів у сфері зовнішніх зносин у державних органах можуть бути запроваджені посади дипломатичних радників. Заміщення посад дипломатичних радників у державних органах здійснюється з числа дипломатичних службовців в установленому законодавством порядку. Положення про дипломатичного радника затверджується Президентом України.
 
    -61- Заліщук С.П.
Внести зміни в абзац 2 частини 3 статті 16 шляхом викладення її у такій редакції: «Положення про дипломатичного радника затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -62- Каплін С.М.
У частині 3 статті 16 проекту слова «Президентом України» замінити словами: «Міністерством закордонних справ України»
 
Відхилено    
    -63- Сотник О.С.
Войціцька В.М.
У статті 16 в абзаці п’ятому частини третьої слова «Президентом України» замінити словами «Міністром закордонних справ України»
 
Відхилено    
188. 4. Період роботи посадових осіб дипломатичної служби на посадах у державних органах, зазначених у частині третій цієї статті, є дипломатичною службою.
 
   4. Період роботи посадових осіб дипломатичної служби на посадах у державних органах, зазначених у частині третій цієї статті, є дипломатичною службою.
 
189. 5. Після закінчення роботи на посадах у державних органах, зазначених у частині третій цієї статті, посадовим особам дипломатичної служби надається рівнозначна посада дипломатичної служби в органах дипломатичної служби.
 
   5. Після закінчення роботи на посадах у державних органах, зазначених у частині третій цієї статті, посадовим особам дипломатичної служби надається рівнозначна посада дипломатичної служби в органах дипломатичної служби.
 
190. Стаття 17. Ротація в органах дипломатичної служби
 
   Стаття 17. Ротація в органах дипломатичної служби
 
191. 1. В органах дипломатичної служби здійснюється ротація посадових осіб дипломатичної служби.
 
   1. В органах дипломатичної служби здійснюється ротація посадових осіб дипломатичної служби.
 
192. Посадові особи дипломатичної служби підлягають ротації і направляються у довготермінове відрядження з урахуванням рівня їх професійної компетентності, службової необхідності.
 
-64- Голубов Д.І.
У частині першій статті 17 проекту Закону слова «рівня їх професійної компетентності,» вилучити
 
Відхилено   Посадові особи дипломатичної служби підлягають ротації і направляються у довготермінове відрядження з урахуванням рівня їхньої професійної компетентності, службової необхідності.
 
193. Участь посадових осіб дипломатичної служби у ротації є обов'язковою умовою проходження ними дипломатичної служби.
 
   Участь посадових осіб дипломатичної служби у ротації є обов'язковою умовою проходження ними дипломатичної служби.
 
194. 2. За наявності поважних причин посадова особа дипломатичної служби, яка відповідно до цього Закону або Закону України "Про державну службу" займає посаду категорії "Б", має право відмовитися від двох поспіль пропозицій суб'єкта призначення про участь у ротації, а посадова особа дипломатичної служби, яка займає посаду категорії "В", - від однієї такої пропозиції.
 
-65- Бєлькова О.В.
Частину другу статті 17 проекту Закону викласти у такій редакції:
«2. За наявності поважних причин посадова особа дипломатичної служби має право відмовитися від двох поспіль пропозицій суб'єкта призначення про участь у ротації».
 
Відхилено   2. За наявності поважних причин посадова особа дипломатичної служби, яка відповідно до цього Закону або Закону України "Про державну службу" займає посаду категорії "Б", має право відмовитися від двох поспіль пропозицій суб'єкта призначення про участь у ротації, а посадова особа дипломатичної служби, яка займає посаду категорії "В", - від однієї такої пропозиції.
 
195. Поважними причинами для відмови від участі у ротації є:
 
   Поважними причинами для відмови від участі у ротації є:
 
196. 1) відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами;
 
   1) відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами;
 
197. 2) відпустка для догляду за дитиною;
 
-66- Присяжнюк О.А.
Заліщук С.П.
У частині 2 статті 17 слова «відпустка для догляду за дитиною» замінити словами «відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;»
 
Враховано   2) відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 
198. 3) хвороба члена сім'ї працівника дипломатичної служби, який потребує стороннього догляду.
 
   3) хвороба члена сім'ї працівника дипломатичної служби, який потребує стороннього догляду.
 
199. 3. Порядок ротації посадових осіб дипломатичної служби визначається Міністерством закордонних справ України.
 
   3. Порядок ротації посадових осіб дипломатичної служби визначається Міністерством закордонних справ України.
 
200. Стаття 18. Довготермінове відрядження
 
   Стаття 18. Довготермінове відрядження
 
201. 1. Довготермінове відрядження працівників дипломатичної служби триває, як правило, до чотирьох років у державах з нормальними кліматичними умовами та стабільною безпековою ситуацією і до трьох років - у державах з важкими кліматичними умовами або складною безпековою ситуацією.
 
-67- Рибак І.П.
Чепинога В.М.
У пункті 1 статті 18 слово «чотирьох» замінити словом «п’яти».
 
Відхилено   1. Строк довготермінового відрядження працівників дипломатичної служби, як правило, становить до чотирьох років у державах з нормальними кліматичними умовами та стабільною безпековою ситуацією і до трьох років - у державах з важкими кліматичними умовами або складною безпековою ситуацією.
 
202. 2. Працівники дипломатичної служби після закінчення попереднього довготермінового відрядження направляються у наступне довготермінове відрядження не раніше ніж через два, але не пізніше ніж через чотири роки.
 
-68- Рибак І.П.
Чепинога В.М.
Абзац перший пункту 2 статті 18 викласти таким чином «2. Працівники дипломатичної служби після закінчення попереднього довготермінового відрядження направляються у наступне довготермінове відрядження не раніше ніж через чотири роки».
 
Відхилено   2. Працівники дипломатичної служби після закінчення довготермінового відрядження направляються у наступне довготермінове відрядження не раніше ніж через два, але не пізніше ніж через чотири роки.
 
203. Термін направлення працівників дипломатичної служби у наступне довготермінове відрядження не раніше ніж через два роки після закінчення попереднього довготермінового відрядження може бути скорочений за рішенням Державного секретаря Міністерства закордонних справ України у зв'язку із службовою необхідністю направлення працівників дипломатичної служби у довготермінове відрядження до держав з важкими кліматичними умовами або складною безпековою ситуацією. Перелік таких держав встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства закордонних справ України.
 
-69- Рибак І.П.
Чепинога В.М.
В абзаці другому пункту 2 статті 18 слово «два» замінити словом «чотири».
 
Відхилено   Термін направлення працівників дипломатичної служби у наступне довготермінове відрядження може бути скорочений за рішенням Державного секретаря Міністерства закордонних справ України у зв'язку із службовою необхідністю направлення працівників дипломатичної служби у довготермінове відрядження до держав з важкими кліматичними умовами або складною безпековою ситуацією. Перелік таких держав встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства закордонних справ України.
 
204. 3. Після закінчення довготермінового відрядження працівники дипломатичної служби відкликаються у порядку, встановленому законодавством.
 
-70- Рибак І.П.
Чепинога В.М.
Пункт 3 статті 18 доповнити новим реченням наступного змісту: «… При внесенні Президенту України подання про відкликання зі своєї посади Посла у зв’язку із закінченням строку перебування на своїй посаді Міністр закордонних справ одночасно вносить подання на його наступника».
 
Відхилено   3. Після закінчення строку довготермінового відрядження працівники дипломатичної служби відкликаються у порядку, встановленому законодавством.
 
205. 4. Після закінчення довготермінового відрядження посадовим особам дипломатичної служби (крім осіб, призначених за контрактом про проходження дипломатичної служби) у порядку ротації надається посада в системі органів дипломатичної служби рівнозначна тій, яку зазначені посадові особи займали до направлення у довготермінове відрядження або під час такого відрядження.
 
-71- Рибак І.П.
Чепинога В.М.
Пункт 4 статті 18 доповнити новим реченням наступного змісту: «…Пропозиція про таку посаду подається співробітникові протягом місяця з дня його повернення з довготривалого закордонного відрядження».
 
Відхилено   4. Після закінчення довготермінового відрядження посадовим особам дипломатичної служби (крім осіб, призначених за контрактом про проходження дипломатичної служби) у порядку ротації надається посада в системі органів дипломатичної служби, рівнозначна тій, яку зазначена посадова особа займала до направлення у довготермінове відрядження або під час такого відрядження.
 
206. Стаття 19. Дострокове відкликання працівників дипломатичної служби з довготермінового відрядження
 
   Стаття 19. Дострокове відкликання працівників дипломатичної служби з довготермінового відрядження
 
207. 1. Працівники дипломатичної служби, направлені у довготермінове відрядження, можуть бути достроково відкликані з відрядження у таких випадках:
 
   1. Працівники дипломатичної служби, направлені у довготермінове відрядження, можуть бути достроково відкликані з відрядження у таких випадках:
 
208. 1) службова необхідність;
 
   1) службова необхідність;
 
209. 2) скорочення чисельності або штату працівників відповідної закордонної дипломатичної установи України;
 
-72- Вовк В.І.
У пункті 2) частини першої статті 19 слова «працівників» замінити словами «дипломатичних службовців».
 
Відхилено   2) скорочення чисельності або штату працівників відповідної закордонної дипломатичної установи України;
 
210. 3) суттєве погіршення стану здоров'я, що унеможливлює подальше перебування у довготерміновому відрядженні;
 
   3) істотне погіршення стану здоров'я, що унеможливлює подальше перебування у довготерміновому відрядженні;
 
211. 4) невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків;
 
   4) невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків;
 
212. 5) вчинення працівниками дипломатичної служби або членами їх сімей дій, що можуть призвести до негативних наслідків при подальшому перебуванні відповідного працівника дипломатичної служби у довготерміновому відрядженні.
 
-73- Голубов Д.І.
Пункт 5 частини першої статті 19 проекту Закону викласти у наступній редакції:
«5) вчинення працівниками дипломатичної служби дисциплінарного проступку, який передбачає звільнення.»
 
Відхилено   5) вчинення працівником дипломатичної служби або членами його сім’ ї дій, що можуть призвести до негативних наслідків, у тому числі для іміджу України за кордоном, при подальшому перебуванні відповідного працівника дипломатичної служби у довготерміновому відрядженні.
 
    -74- Рябчин О.М.
У пункті п’ятому частини першої ст. 19 після слів «негативних наслідків» додати слова «, у тому числі для іміджу України за кордоном,»
 
Враховано    
213. Стаття 20. Переведення посадових осіб дипломатичної служби в системі органів дипломатичної служби
 
   Стаття 20. Переведення посадових осіб дипломатичної служби в системі органів дипломатичної служби
 
214. 1. Для підвищення ефективності професійної діяльності та виходячи з інтересів дипломатичної служби, посадові особи дипломатичної служби з урахуванням їхньої професійної компетентності можуть бути переведені в системі органів дипломатичної служби:
 
   1. Для підвищення ефективності професійної діяльності та виходячи з інтересів дипломатичної служби посадові особи дипломатичної служби з урахуванням їхньої професійної компетентності можуть бути переведені в системі органів дипломатичної служби:
 
215. 1) в порядку просування по службі шляхом зайняття вищої посади дипломатичної служби за результатами конкурсу відповідно до Закону України "Про державну службу" або у порядку ротації;
 
   1) в порядку просування по службі шляхом зайняття вищої посади дипломатичної служби за результатами конкурсу відповідно до Закону України "Про державну службу" або у порядку ротації;
 
216. 2) на іншу рівнозначну або нижчу посаду дипломатичної служби в системі органів дипломатичної служби у порядку ротації;
 
-75- Сотник О.С.
Войціцька В.М.
У статті 20 в пунктах 2,3 слова «або нижчу « виключити
 
Відхилено   2) на іншу рівнозначну або нижчу посаду дипломатичної служби в системі органів дипломатичної служби у порядку ротації;
 
217. 3) на іншу рівнозначну або нижчу посаду дипломатичної служби в Міністерстві закордонних справ України або в Представництві Міністерства закордонних справ України на території України;
 
   3) на іншу рівнозначну або нижчу посаду дипломатичної служби в Міністерстві закордонних справ України або в Представництві Міністерства закордонних справ України на території України;
 
218. 4) в інших випадках, передбачених Законом України "Про державну службу".
 
   4) в інших випадках, передбачених Законом України "Про державну службу".
 
219. 2. Переведення здійснюється Державним секретарем Міністерства закордонних справ України за згодою посадової особи дипломатичної служби.
 
   2. Переведення здійснюється Державним секретарем Міністерства закордонних справ України за згодою посадової особи дипломатичної служби.
 
220. Стаття 21. Перебування посадових осіб дипломатичної служби у розпорядженні Міністерства закордонних справ України
 
   Стаття 21. Перебування посадових осіб дипломатичної служби у розпорядженні Міністерства закордонних справ України
 
221. 1. Посадові особи дипломатичної служби можуть бути зараховані у розпорядження Міністерства закордонних справ України у таких випадках:
 
   1. Посадові особи дипломатичної служби можуть бути зараховані у розпорядження Міністерства закордонних справ України у таких випадках:
 
222. 1) перед направленням у довготермінове відрядження - на строк до двох місяців для відповідної професійної підготовки до такого відрядження;
 
-76- Рибак І.П.
Чепинога В.М.
У підпункті 1 пункту 1 статті 21 слово «двох» замінити словом «шести».
 
Відхилено   1) перед направленням у довготермінове відрядження - на строк до двох місяців для відповідної професійної підготовки до відрядження;
 
223. 2) після завершення довготермінового відрядження - на строк до шести місяців, включаючи період перебування у щорічній відпустці, якщо в рамках ротації посадовій особі дипломатичної служби (крім осіб, призначених за контрактом про проходження дипломатичної служби) не визначено посади в Міністерстві закордонних справ України або Представництві Міністерства закордонних справ України на території України для подальшого проходження дипломатичної служби.
 
   2) після завершення довготермінового відрядження - на строк до шести місяців, включаючи період перебування у щорічній відпустці, якщо в рамках ротації посадовій особі дипломатичної служби (крім осіб, призначених за контрактом про проходження дипломатичної служби) не визначено посади в Міністерстві закордонних справ України або Представництві Міністерства закордонних справ України на території України для подальшого проходження дипломатичної служби.
 
224. 2. Посадова особа дипломатичної служби, яка зарахована у розпорядження Міністерства закордонних справ України відповідно до пункту 2 частини першої цієї статті, продовжує перебування на дипломатичній службі та направляється до структурного підрозділу Міністерства закордонних справ України або до Представництва Міністерства закордонних справ України на території України, в якому вона працювала до направлення у довготермінове відрядження, та виконує доручення їх керівників. У разі службової необхідності, з урахуванням професійної компетентності такої посадової особи, Державний секретар Міністерства закордонних справ України може прийняти рішення щодо проходження дипломатичної служби такою посадовою особою в іншому структурному підрозділі Міністерства закордонних справ України або в іншому Представництві Міністерства закордонних справ України на території України.
 
   2. Посадова особа дипломатичної служби, яка зарахована у розпорядження Міністерства закордонних справ України відповідно до пункту 2 частини першої цієї статті, продовжує перебування на дипломатичній службі та направляється до структурного підрозділу Міністерства закордонних справ України або до Представництва Міністерства закордонних справ України на території України, в якому вона працювала до направлення у довготермінове відрядження, та виконує доручення їх керівників. У разі службової необхідності з урахуванням професійної компетентності такої посадової особи Державний секретар Міністерства закордонних справ України може прийняти рішення про проходження дипломатичної служби такою посадовою особою в іншому структурному підрозділі Міністерства закордонних справ України або в іншому Представництві Міністерства закордонних справ України на території України.
 
225. 3. Посадові особи дипломатичної служби, які зараховані у розпорядження Міністерства закордонних справ України, можуть направлятися для підвищення рівня професійної компетентності до закладу післядипломної освіти, що належить до сфери управління Міністерства закордонних справ України.
 
   3. Посадові особи дипломатичної служби, зараховані у розпорядження Міністерства закордонних справ України, можуть направлятися для підвищення рівня професійної компетентності до закладу післядипломної освіти, що належить до сфери управління Міністерства закордонних справ України.
 
226. 4. Умови оплати праці посадових осіб дипломатичної служби, які зараховані у розпорядження Міністерства закордонних справ України, визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
-77- Присяжнюк О.А.
Частину 4 статті 21 виключити.
 
Відхилено   4. Умови оплати праці посадових осіб дипломатичної служби, зарахованих у розпорядження Міністерства закордонних справ України, визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
227. 5. Посадовим особам дипломатичної служби, які зараховані у розпорядження Міністерства закордонних справ України відповідно до пункту 2 частини першої цієї статті, службою управління персоналом пропонуються посади дипломатичної служби в системі органів дипломатичної служби.
 
   5. Посадовим особам дипломатичної служби, зарахованим у розпорядження Міністерства закордонних справ України відповідно до пункту 2 частини першої цієї статті, службою управління персоналом пропонуються посади дипломатичної служби в системі органів дипломатичної служби.
 
228. Посадова особа дипломатичної служби, яка зарахована у розпорядження Міністерства закордонних справ України відповідно до пункту 2 частини першої цієї статті, має право відмовитися від двох поспіль пропозицій про переведення в системі органів дипломатичної служби.
 
   Посадова особа дипломатичної служби, зарахована у розпорядження Міністерства закордонних справ України відповідно до пункту 2 частини першої цієї статті, має право відмовитися від двох поспіль пропозицій про переведення в системі органів дипломатичної служби.
 
229. Стаття 22. Особливості роботи посадових осіб дипломатичної служби у секретаріатах міжнародних організацій
 
-78- Береза Б.Ю.
Присяжнюк О.А.
Ар'єв В.І.
Ємець Л.О.
Бурбак М.Ю.
В назві статті 22 слова «посадових осіб дипломатичної служби у секретаріатах міжнародних організацій» замінити словами «в міжнародних організаціях»
 
Відхилено   Стаття 22. Особливості роботи посадових осіб дипломатичної служби у секретаріатах міжнародних організацій
 
230. 1. Посадові особи дипломатичної служби можуть бути направлені на роботу до секретаріатів міжнародних організацій за квотою України. У таких випадках тривалість роботи у секретаріатах міжнародних організацій обумовлюється строками контрактів з цими організаціями, визначеними за погодженням з Міністерством закордонних справ України.
 
   1. Посадові особи дипломатичної служби можуть бути направлені на роботу до секретаріатів міжнародних організацій за квотою України. У такому разі тривалість роботи у секретаріаті міжнародної організації обумовлюється строком контракту з такою організацією, визначеним за погодженням з Міністерством закордонних справ України.
 
231. 2. Період роботи у секретаріатах міжнародних організацій за квотою України зараховується до стажу дипломатичної служби.
 
   2. Період роботи у секретаріаті міжнародної організації за квотою України зараховується до стажу дипломатичної служби.
 
232. 3. Порядок віднесення посад у секретаріатах міжнародних організацій до відповідних посад дипломатичної служби в закордонних дипломатичних установах України затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-79- Береза Б.Ю.
Присяжнюк О.А.
Ар'єв В.І.
Ємець Л.О.
Бурбак М.Ю.
В частині третій статті 22 після слів «міжнародних організацій» доповнити словами «а також посад, зазначених в частині 6 цієї статті»
 
Враховано   3. Порядок віднесення посад у секретаріатах міжнародних організацій, а також посад, зазначених в частині шостій цієї статті, до відповідних посад дипломатичної служби в закордонних дипломатичних установах України затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
233. 4. Посадові особи дипломатичної служби, які були направлені на роботу до секретаріатів міжнародних організацій за квотою України, після закінчення строків відповідних контрактів, визначених за погодженням з Міністерством закордонних справ України, працевлаштовуються у порядку, передбаченому частиною четвертою статті 18 цього Закону.
 
   4. Посадові особи дипломатичної служби, направлені на роботу до секретаріатів міжнародних організацій за квотою України, після закінчення строку відповідного контракту, визначеного за погодженням з Міністерством закордонних справ України, працевлаштовуються у порядку, передбаченому частиною четвертою статті 18 цього Закону.
 
234. 5. Якщо правилами міжнародної організації передбачено, що витрати, пов'язані з роботою посадової особи дипломатичної служби в секретаріаті міжнародної організації за квотою України, покладаються на державу, яка направляє цю посадову особу, такі витрати здійснюються за рахунок Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-80- Бурбак М.Ю.
Статтю 22 доповнити новою частиною такого змісту:
«6. Громадяни України, які обіймали чи обіймають посади в Раді Європи, її органах, Європейському суді з прав людини, Організації НАТО з підтримки та постачання, а також, посади в інших публічних міжнародних організаціях чи установах, членом або учасником яких є Україна та які уклали угоду, що визначає привілеї та імунітети - прирівнюються до посадових осіб дипломатичної служби з присвоєнням дипломатичного рангу.
Громадянам України, які обіймають чи обіймали в зазначених міжнародних організаціях чи установах керівні посади, зокрема: генерального секретаря, заступника генерального секретаря, президента, віце-президента, голови, заступника голови, судді, комісара - присвоюється дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла.
Період роботи громадян України на посадах в зазначених міжнародних організаціях чи установах зараховується до стажу дипломатичної служби, а період роботи в міжнародних судових установах, юрисдикція яких визнана Україною зараховується також до стажу роботи на посаді судді»
 
Відхилено   5. Якщо правилами міжнародної організації передбачено, що витрати, пов'язані з роботою посадової особи дипломатичної служби в секретаріаті міжнародної організації за квотою України, покладаються на державу, яка направляє цю посадову особу, такі витрати здійснюються за рахунок державного бюджету у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
6. Громадяни України, які обіймають посади в секретаріатах, органах міжнародних організацій та закордонних юрисдикційних органах, членом яких є Україна, користуються привілеями та імунітетами відповідно до міжнародних договорів, що визначають обсяг таких привілеїв та імунітетів.
Період роботи громадян України на посадах у секретаріатах та органах міжнародних організацій, членом яких є Україна, а також у закордонних юрисдикційних органах зараховується до стажу дипломатичної служби, якщо такі особи були направлені на роботу за погодженням з Міністерством закордонних справ України та після її завершення повернулися на роботу в системі органів дипломатичної служби.
 
    -81- Береза Б.Ю.
Присяжнюк О.А.
Ар'єв В.І.
Ємець Л.О.
Статтю 22 доповнити новою частиною такого змісту:
«6. Громадяни України, які обіймали чи обіймають посади в Раді Європи, її органах, Європейському суді з прав людини, Організації НАТО з підтримки та постачання, а також, посади в інших публічних міжнародних організаціях чи установах, членом або учасником яких є Україна та які уклали угоду, що визначає привілеї та імунітети - прирівнюються до посадових осіб дипломатичної служби з присвоєнням дипломатичного рангу.
Громадянам України, які обіймали чи обіймають керівні посади в Раді Європи, її органах, Європейському суді з прав людини, зокрема, посади: генерального секретаря, заступника генерального секретаря, президента, віце-президента, голови, заступника голови, судді, комісара - присвоюється дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла.
Громадянам України, які обіймали чи обіймають інші керівні посади в Раді Європи, її органах, Європейському суді з прав людини, чи керівні посади в інших міжнародних організаціях чи установах, членом або учасником яких є Україна та які уклали угоду, що визначає привілеї та імунітети - може бути присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла Президентом України за поданням Міністра закордонних справ України.
Період роботи громадян України на посадах в зазначених міжнародних організаціях чи установах зараховується до стажу дипломатичної служби, а період роботи в міжнародних судових установах, юрисдикція яких визнана Україною зараховується також до стажу роботи на посаді судді»
 
Відхилено    
    -82- Гопко Г.М.
Тарасюк Б.І.
Заліщук С.П.
Луценко І.С.
Льовочкіна Ю.В.
Статтю 22 доповнити новою частиною такого змісту:
«6. Громадяни України, які обіймають посади в секретаріатах, органах міжнародних організацій та закордонних юрисдикційних органах, членом яких є Україна, користуються привілеями та імунітетами відповідно до міжнародних договорів, які визначають обсяг таких привілеїв та імунітетів.
Період роботи громадян України на посадах у секретаріатах та органах міжнародних організацій, членом яких є Україна, а також у закордонних юрисдикційних органах зараховується до стажу дипломатичної служби, якщо такі особи були направлені на роботу за погодженням з Міністерством закордонних справ України та після її завершення повернулися на роботу до системи органів дипломатичної служби».
 
Враховано    
235. Стаття 23. Проходження працівниками інших державних органів дипломатичної служби в органах дипломатичної служби
 
   Стаття 23. Проходження працівниками інших державних органів дипломатичної служби в органах дипломатичної служби
 
236. 1. Працівники інших державних органів можуть проходити дипломатичну службу в органах дипломатичної служби за умови, якщо їх професійна діяльність пов'язана із забезпеченням реалізації повноважень відповідних державних органів у сфері зовнішніх зносин.
 
   1. Працівники інших державних органів можуть проходити дипломатичну службу в органах дипломатичної служби, якщо їхня професійна діяльність пов'язана із забезпеченням реалізації повноважень відповідних державних органів у сфері зовнішніх зносин.
 
237. 2. Порядок, строки та особливості проходження дипломатичної служби в органах дипломатичної служби особами, зазначеними у частині першій цієї статті, їх гранична чисельність та перелік закордонних дипломатичних установ України, до яких відряджаються такі особи, визначаються Президентом України.
 
-83- Сотник О.С.
Войціцька В.М.
У статті 23 у частині другій слова «Президентом України» замінити словами «Міністром закордонних справ України»
 
Відхилено   2. Порядок, строки та особливості вступу і проходження дипломатичної служби в органах дипломатичної служби особами, зазначеними у частині першій цієї статті, їх гранична чисельність та перелік закордонних дипломатичних установ України, до яких відряджаються такі особи, визначаються Президентом України.
 
    -84- Гопко Г.М.
Тарасюк Б.І.
Вовк В.І.
Присяжнюк О.А.
Ар'єв В.І.
Заліщук С.П.
Луценко І.С.
Частину другу статті 23 після слів «та особливості» доповнити словами «вступу і»
 
Враховано    
238. 3. Після завершення строку проходження дипломатичної служби особи, зазначені у частині першій цієї статті, звільняються з дипломатичної служби та направляються до відповідних державних органів для вирішення питання їх подальшого працевлаштування.
 
   3. Після завершення строку проходження дипломатичної служби особи, зазначені у частині першій цієї статті, звільняються з дипломатичної служби та направляються до відповідних державних органів для вирішення питання їх подальшого працевлаштування.
 
239. 4. Працівникам інших державних органів, направленим у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України, після завершення такого відрядження надається з урахуванням їх професійної компетентності рівнозначна посада в тому державному органі, з якого вони були переведені.
 
   4. Працівникам інших державних органів, направленим у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України, після завершення такого відрядження надається з урахуванням їхньої професійної компетентності рівнозначна посада в тому державному органі, з якого вони були переведені.
 
240. 5. З працівниками інших державних органів, які переведені на посаду в закордонну дипломатичну установу України на час довготермінового відрядження, укладається контракт про проходження дипломатичної служби.
 
   5. З працівниками інших державних органів, які переведені на посаду в закордонну дипломатичну установу України на час довготермінового відрядження, укладається контракт про проходження дипломатичної служби.
 
241. Розділ V
 
   Розділ V
 
242. ДИПЛОМАТИЧНІ РАНГИ
 
   ДИПЛОМАТИЧНІ РАНГИ
 
243. Стаття 24. Перелік дипломатичних рангів
 
   Стаття 24. Перелік дипломатичних рангів
 
244. 1. Дипломатичний ранг - спеціальне звання, яке відповідно до Конституції України та цього Закону присвоюється дипломатичним службовцям.
 
   1. Дипломатичний ранг – це спеціальне звання, яке відповідно до Конституції України та цього Закону присвоюється дипломатичним службовцям.
 
245. 2. Встановлюються такі дипломатичні ранги:
 
   2. Встановлюються такі дипломатичні ранги:
 
246. Надзвичайний і Повноважний Посол;
 
   Надзвичайний і Повноважний Посол;
 
247. Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу;
 
   Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу;
 
248. Надзвичайний і Повноважний Посланник другого класу;
 
   Надзвичайний і Повноважний Посланник другого класу;
 
249. радник першого класу;
 
   радник першого класу;
 
250. радник другого класу;
 
   радник другого класу;
 
251. перший секретар;
 
   перший секретар;
 
252. другий секретар;
 
   другий секретар;
 
253. третій секретар;
 
   третій секретар;
 
254. аташе.
 
   аташе.
 
255. Стаття 25. Порядок присвоєння та позбавлення дипломатичних рангів
 
   Стаття 25. Порядок присвоєння та позбавлення дипломатичних рангів
 
256. 1. Дипломатичний ранг присвоюється згідно з посадою, яку займає дипломатичний службовець.
 
   1. Дипломатичний ранг присвоюється згідно з посадою, яку займає дипломатичний службовець.
 
257. 2. Дипломатичним службовцям, які проходять дипломатичну службу в органах дипломатичної служби, дипломатичні ранги аташе, третього секретаря, другого секретаря, першого секретаря, радника другого класу, радника першого класу присвоюються Міністром закордонних справ України.
 
   2. Дипломатичним службовцям, які проходять дипломатичну службу в органах дипломатичної служби, дипломатичні ранги аташе, третього секретаря, другого секретаря, першого секретаря, радника другого класу, радника першого класу присвоюються Міністром закордонних справ України.
 
258. 3. Особам, які не мають дипломатичного рангу та прийняті на посади у структурні підрозділи Адміністрації Президента України, що забезпечують здійснення Президентом України повноважень у зовнішньополітичній сфері, на посади у структурні підрозділи Апарату Верховної Ради України і Секретаріату Кабінету Міністрів України, що забезпечують представництво Голови Верховної Ради України і Прем'єр-міністра України у зносинах з органами влади інших держав та здійснення заходів з міжнародного співробітництва Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, дипломатичний ранг присвоюється за поданням керівників цих органів у порядку, встановленому законодавством.
 
   3. Особам, які не мають дипломатичного рангу та прийняті на посади у структурні підрозділи Адміністрації Президента України, що забезпечують здійснення Президентом України повноважень у зовнішньополітичній сфері, на посади у структурні підрозділи Апарату Верховної Ради України і Секретаріату Кабінету Міністрів України, що забезпечують представництво Голови Верховної Ради України і Прем'єр-міністра України у зносинах з органами влади інших держав та здійснення заходів з міжнародного співробітництва Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, дипломатичний ранг присвоюється за поданням керівників цих органів у порядку, встановленому законодавством.
 
259. 4. Дипломатичні ранги Надзвичайного і Повноважного Посла, Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу присвоюються дипломатичним службовцям Президентом України за поданням Міністра закордонних справ України.
 
   4. Дипломатичні ранги Надзвичайного і Повноважного Посла, Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу присвоюються дипломатичним службовцям Президентом України за поданням Міністра закордонних справ України.
 
260. За особами, яким присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, а також за їхніми дружинами (чоловіками) зберігається право на користування дипломатичним паспортом довічно.
 
   За особами, яким присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, а також за їхніми дружинами (чоловіками) зберігається право на користування дипломатичним паспортом довічно.
 
261. 5. Міністрові закордонних справ України присвоюється дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла.
 
   5. Міністрові закордонних справ України присвоюється дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла.
 
262. 6. Чергові дипломатичні ранги дипломатичним службовцям, які переведені для проходження дипломатичної служби до інших державних органів, присвоюються за поданням керівників цих органів у порядку, встановленому законодавством.
 
   6. Чергові дипломатичні ранги дипломатичним службовцям, які переведені для проходження дипломатичної служби до інших державних органів, присвоюються за поданням керівників цих органів у порядку, встановленому законодавством.
 
263. 7. Присвоєння чергового дипломатичного рангу здійснюється згідно з посадою, яку займає дипломатичний службовець, та з дотриманням строків перебування у дипломатичних рангах. Відповідність посад дипломатичних службовців дипломатичним рангам визначається Переліком дипломатичних посад, приписаних до дипломатичних рангів, який затверджується Президентом України.
 
-85- Сотник О.С.
Войціцька В.М.
У статті 25 у частині сьомій слова «Президентом України» замінити словами «Міністром закордонних справ України»
 
Відхилено   7. Присвоєння чергового дипломатичного рангу здійснюється згідно з посадою, яку займає дипломатичний службовець, та з дотриманням строків перебування у дипломатичних рангах. Відповідність посад дипломатичних службовців дипломатичним рангам визначається Переліком дипломатичних посад, приписаних до дипломатичних рангів, який затверджується Президентом України.
 
264. 8. Особі, яка вперше призначена на дипломатичну посаду, присвоюється найнижчий дипломатичний ранг, до якого приписана її посада.
 
   8. Особі, яка вперше призначена на дипломатичну посаду, присвоюється найнижчий дипломатичний ранг, до якого приписана її посада.
 
265. 9. Дипломатичні ранги присвоюються дипломатичним службовцям після призначення на дипломатичну посаду, а в разі встановлення випробування - після закінчення його строку.
 
   9. Дипломатичні ранги присвоюються дипломатичним службовцям після призначення на дипломатичну посаду, а в разі встановлення випробування - після закінчення його строку.
 
266. 10. Протягом строку застосування дисциплінарного стягнення, а також протягом шести місяців з дня отримання дипломатичним службовцем негативної оцінки за результатами оцінювання його службової діяльності черговий дипломатичний ранг такому дипломатичному службовцю не присвоюється.
 
   10. Протягом строку застосування дисциплінарного стягнення, а також протягом шести місяців з дня отримання дипломатичним службовцем негативної оцінки за результатами оцінювання його службової діяльності черговий дипломатичний ранг такому дипломатичному службовцю не присвоюється.
 
267. 11. У разі призначення дипломатичного службовця на вищу дипломатичну посаду йому може бути присвоєно черговий дипломатичний ранг без урахування строків перебування у дипломатичних рангах, передбачених частиною першою статті 26 цього Закону.
 
   11. У разі призначення дипломатичного службовця на вищу дипломатичну посаду йому може бути присвоєно черговий дипломатичний ранг без урахування строків перебування у дипломатичних рангах, передбачених частиною першою статті 26 цього Закону.
 
268. 12. В окремих випадках за успішне виконання особливо важливих завдань та особливі заслуги дипломатичним службовцям може бути достроково присвоєно черговий дипломатичний ранг.
 
   12. В окремих випадках за успішне виконання особливо важливих завдань та особливі заслуги дипломатичним службовцям може бути достроково присвоєно черговий дипломатичний ранг.
 
269. Не допускається дострокове присвоєння дипломатичного рангу два рази поспіль.
 
   Не допускається дострокове присвоєння дипломатичного рангу два рази поспіль.
 
270. 13. У разі переходу дипломатичного службовця на нижчу дипломатичну посаду або звільнення з дипломатичної служби, за таким дипломатичним службовцем зберігається присвоєний йому дипломатичний ранг.
 
   13. У разі переходу дипломатичного службовця на нижчу дипломатичну посаду або звільнення з дипломатичної служби за таким дипломатичним службовцем зберігається присвоєний йому дипломатичний ранг.
 
271. 14. За сумлінну дипломатичну службу дипломатичному службовцю, безперервний стаж дипломатичної служби якого становить понад п'ятнадцять років, у зв'язку з виходом на пенсію Міністром закордонних справ України може присвоюватися відповідний черговий дипломатичний ранг поза межами відповідної категорії посад (крім дипломатичних рангів, які присвоюються дипломатичним службовцям Президентом України) без урахування строків перебування у дипломатичних рангах, передбачених частиною першою статті 26 цього Закону.
 
   14. За сумлінну дипломатичну службу дипломатичному службовцю, безперервний стаж дипломатичної служби якого становить понад п'ятнадцять років, у зв'язку з виходом на пенсію Міністром закордонних справ України може присвоюватися черговий дипломатичний ранг поза межами відповідної категорії посад (крім дипломатичних рангів, які присвоюються дипломатичним службовцям Президентом України) без урахування строків перебування у дипломатичних рангах, передбачених частиною першою статті 26 цього Закону.
 
272. 15. Дипломатичний службовець, якому присвоєно дипломатичний ранг, може бути позбавлений дипломатичного рангу за рішенням суду.
 
   15. Дипломатичний службовець, якому присвоєно дипломатичний ранг, може бути позбавлений дипломатичного рангу за рішенням суду.
 
273. У разі припинення дипломатичним службовцем громадянства України позбавлення дипломатичного рангу здійснюється органом чи посадовою особою, які його присвоїли.
 
   У разі припинення дипломатичним службовцем громадянства України позбавлення дипломатичного рангу здійснюється органом чи посадовою особою, які його присвоїли.
 
274. 16. В особовій справі та трудовій книжці дипломатичного службовця робиться запис про присвоєння, зміну та позбавлення дипломатичного рангу.
 
   16. В особовій справі та трудовій книжці дипломатичного службовця робиться запис про присвоєння, зміну та позбавлення дипломатичного рангу.
 
275. Стаття 26. Строки перебування у дипломатичних рангах
 
   Стаття 26. Строки перебування у дипломатичних рангах
 
276. 1. Строки перебування у дипломатичних рангах аташе, третього секретаря, другого секретаря, першого секретаря, радника другого класу становлять три роки.
 
   1. Строк перебування у дипломатичних рангах аташе, третього секретаря, другого секретаря, першого секретаря, радника другого класу становить три роки.
 
277. 2. Строки перебування у дипломатичних рангах радника першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу не встановлюються.
 
   2. Строк перебування у дипломатичних рангах радника першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу не встановлюється.
 
278. Стаття 27. Ранги адміністративних службовців
 
   Стаття 27. Ранги адміністративних службовців
 
279. 1. Адміністративним службовцям дипломатичні ранги не присвоюються. Їм присвоюються ранги державних службовців у порядку, встановленому Законом України "Про державну службу".
 
   1. Адміністративним службовцям дипломатичні ранги не присвоюються. Їм присвоюються ранги державних службовців у порядку, встановленому Законом України "Про державну службу".
 
280. Розділ VІ
 
   Розділ VІ
 
281. ПРИПИНЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ
 
   ПРИПИНЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ
 
282. Стаття 28. Підстави для припинення дипломатичної служби
 
   Стаття 28. Підстави для припинення дипломатичної служби
 
283. 1. Дипломатична служба припиняється з підстав, передбачених Законом України "Про державну службу".
 
   1. Дипломатична служба припиняється з підстав, передбачених Законом України "Про державну службу".
 
284. 2. Дипломатична служба припиняється також з таких підстав:
 
   2. Дипломатична служба припиняється також з таких підстав:
 
285. 1) закінчення строку контракту про проходження дипломатичної служби або порушення його умов;
 
   1) закінчення строку контракту про проходження дипломатичної служби або порушення його умов;
 
286. 2) відмова без поважних причин посадової особи дипломатичної служби, яка займає посаду категорії "Б", від третьої поспіль пропозиції про участь у ротації (частина друга статті 17 цього Закону);
 
-86- Бєлькова О.В.
У частині другій статті 28 проекту Закону пункт 3 виключити, а пункт 2 викласти у такій редакції: «2) відмова без поважних причин посадової особи дипломатичної служби від третьої поспіль пропозиції про участь у ротації (частина друга статті 17 цього Закону);».
Пункти 4 – 6 вважати відповідно пунктами 3 – 5.
 
Відхилено   2) відмова без поважних причин посадової особи дипломатичної служби, яка займає посаду категорії "Б", від третьої поспіль пропозиції про участь у ротації (частина друга статті 17 цього Закону);
 
287. 3) відмова без поважних причин посадової особи дипломатичної служби, яка займає посаду категорії "В", від другої поспіль пропозиції про участь у ротації (частина друга статті 17 цього Закону);
 
   3) відмова без поважних причин посадової особи дипломатичної служби, яка займає посаду категорії "В", від другої поспіль пропозиції про участь у ротації (частина друга статті 17 цього Закону);
 
288. 4) відмова посадової особи дипломатитчної служби, яка зарахована в розпорядження Міністерства закордонних справ України, від третьої поспіль пропозиції про переведення в системі органів дипломатичної служби (частина п'ята статті 21 цього Закону);
 
   4) відмова посадової особи дипломатичної служби, яка зарахована в розпорядження Міністерства закордонних справ України, від третьої поспіль пропозиції про переведення в системі органів дипломатичної служби (частина п'ята статті 21 цього Закону);
 
289. 5) відставка дипломатичного службовця (стаття 29 цього Закону);
 
   5) відставка дипломатичного службовця (стаття 29 цього Закону);
 
290. 6) одноразове грубе порушення посадових обов'язків посадовою особою дипломатичної служби, яке завдало шкоди іміджу України за кордоном або розвитку відносин з відповідною державою чи міжнародною організацією, встановлене за результатами дисциплінарного провадження, проведеного дисциплінарною комісією Міністерства закордонних справ України відповідно до законодавства про державну службу.
 
   6) одноразове грубе порушення посадових обов'язків посадовою особою дипломатичної служби, що завдало шкоди іміджу України за кордоном або розвитку відносин з відповідною державою чи міжнародною організацією, встановлене за результатами дисциплінарного провадження, проведеного дисциплінарною комісією Міністерства закордонних справ України відповідно до законодавства про державну службу.
 
291. Стаття 29. Відставка дипломатичних службовців
 
   Стаття 29. Відставка дипломатичних службовців
 
292. 1. Відставкою є припинення дипломатичної служби дипломатичним службовцем, який займає дипломатичну посаду категорії "А" та має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла.
 
   1. Відставкою є припинення дипломатичної служби дипломатичним службовцем, який займає дипломатичну посаду категорії "А" та має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла.
 
293. Підставами для відставки є:
 
   Підставами для відставки є:
 
294. 1) принципова незгода з рішенням відповідного державного органу або посадової особи, а також етичні перешкоди для перебування на дипломатичній службі;
 
-87- Голубов Д.І.
У пункті першому частини першої статті 29 проекту Закону слова «, а також етичні перешкоди для перебування на дипломатичній службі» вилучити
 
Враховано   1) принципова незгода з рішенням відповідного державного органу або посадової особи;
 
295. 2) примушування дипломатичного службовця до виконання рішення державного органу або посадової особи, яке суперечить законодавству України або може завдати значної шкоди державі, підприємствам, установам, організаціям, окремим громадянам;
 
   2) примушування дипломатичного службовця до виконання рішення державного органу або посадової особи, яке суперечить законодавству України або може завдати значної шкоди державі, підприємствам, установам, організаціям, окремим громадянам;
 
296. 3) стан здоров'я, що перешкоджає виконанню посадових повноважень (за наявності медичного висновку).
 
   3) стан здоров'я, що перешкоджає виконанню посадових повноважень (за наявності медичного висновку).
 
297. 2. Приймає відставку дипломатичного службовця, який займає дипломатичну посаду категорії "А" та має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, або дає мотивовану відмову відповідний державний орган або посадова особа, які призначали такого дипломатичного службовця на дипломатичну посаду. Рішення про прийняття відставки або відмову у ній приймається у місячний строк. У разі відмови у відставці дипломатичний службовець продовжує виконувати посадові обов'язки і має право на звільнення з підстав, передбачених Законом України "Про державну службу".
 
   2. Приймає відставку дипломатичного службовця, який займає дипломатичну посаду категорії "А" та має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, або надає мотивовану відмову у відставці відповідний державний орган або посадова особа, які призначали такого дипломатичного службовця на дипломатичну посаду. Рішення про прийняття відставки або надання відмови у відставці приймається у місячний строк. У разі відмови у відставці дипломатичний службовець продовжує виконувати посадові обов'язки і має право на звільнення з підстав, передбачених Законом України "Про державну службу".
 
298. 3. Питання соціального та матеріального забезпечення дипломатичних службовців, які вийшли у відставку до досягнення віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", вирішуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-88- Пинзеник В.М.
Частину 3 статті 29 виключити
 
Враховано      
299. Стаття 30. Граничний вік перебування на дипломатичній службі
 
   Стаття 30. Граничний вік перебування на дипломатичній службі
 
300. 1. Граничний вік перебування на дипломатичній службі становить 65 років.
 
   1. Граничний вік перебування на дипломатичній службі становить 65 років.
 
301. 2. Після досягнення 65-річного віку особи, яким присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, можуть перебувати на дипломатичних посадах, призначення на які здійснює Президент України.
 
   2. Після досягнення 65-річного віку особи, яким присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, можуть перебувати на дипломатичних посадах, призначення на які здійснює Президент України.
 
302. Розділ VІІ
 
   Розділ VІІ
 
303. ОПЛАТА ПРАЦІ, КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ ТА ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ ФУНКЦІЇ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
 
-89- Вовк В.І.
Назву Розділу VІІ викласти в такій редакції: «Розділ VІІ. ОПЛАТА ПРАЦІ, КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ДИПЛОМАТИЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ».
 
Відхилено   ОПЛАТА ПРАЦІ, КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ ТА ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ ФУНКЦІЇ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
 
304. Стаття 31. Оплата праці посадових осіб дипломатичної служби
 
-90- Вовк В.І.
Назву статті 31 викласти в такій редакції: «Стаття 31. Оплата праці в органах дипломатичної служби».
 
Відхилено   Стаття 31. Оплата праці посадових осіб дипломатичної служби
 
305. 1. Умови оплати праці посадових осіб дипломатичної служби встановлюються відповідно до цього Закону, Закону України "Про державну службу" та інших актів законодавства України.
 
   1. Умови оплати праці посадових осіб дипломатичної служби встановлюються відповідно до цього Закону, Закону України "Про державну службу" та інших актів законодавства України.
 
306. 2. Заробітна плата дипломатичних службовців, крім складових, що встановлені Законом України "Про державну службу", включає надбавку за дипломатичний ранг, у разі якщо їм не виплачується надбавка за ранг державного службовця.
 
   2. Заробітна плата дипломатичних службовців, крім складових, встановлених Законом України "Про державну службу", включає надбавку за дипломатичний ранг, якщо їм не виплачується надбавка за ранг державного службовця.
 
307. У разі якщо дипломатичному службовцю присвоєно дипломатичний ранг нижчий, ніж присвоєний раніше ранг державного службовця, надбавка виплачується за ранг державного службовця.
 
   У разі якщо дипломатичному службовцю присвоєно дипломатичний ранг нижчий, ніж присвоєний раніше ранг державного службовця, надбавка виплачується за ранг державного службовця.
 
308. 3. Посадові оклади посадових осіб дипломатичної служби визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням спеціальних вимог до професійної компетентності, передбачених цим Законом.
 
-91- Сотник О.С.
Войціцька В.М.
У статті 31 у частині третій після слів «спеціальних вимог до професійної компетентності» додати слова «та наявності важких кліматичних умов або складної безпекової ситуації в державі проходження дипломатичної служби»
 
Відхилено   3. Посадові оклади посадових осіб дипломатичної служби визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням спеціальних вимог до професійної компетентності, передбачених цим Законом.
 
309. 4. Фонд оплати праці Міністерства закордонних справ України та представництв Міністерства закордонних справ України на території України формується з урахуванням особливостей проходження дипломатичної служби, зокрема у зв'язку з проведенням ротації.
 
-92- Вовк В.І.
Статтю 31 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту: «5. Умови оплати праці адміністративних службовців та працівників, які виконують функції з обслуговування, в органах дипломатичної служби визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням особливостей роботи в закордонних дипломатичних установах».
 
Відхилено   4. Фонд оплати праці Міністерства закордонних справ України та представництв Міністерства закордонних справ України на території України формується з урахуванням особливостей проходження дипломатичної служби, зокрема у зв'язку з проведенням ротації.
 
    -93- Каплін С.М.
Статтю 31 проекту доповнити новою частиною такого змісту:
«5.Працівники дипломатичної служби підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
 
Враховано редакційно    
310. Стаття 32. Особливості виплати заробітної плати працівникам дипломатичної служби в закордонних дипломатичних установах України
 
   Стаття 32. Особливості виплати заробітної плати працівникам дипломатичної служби в закордонних дипломатичних установах України
 
311. 1. Працівникам дипломатичної служби в закордонних дипломатичних установах України заробітна плата виплачується один раз на місяць.
 
-94- Вовк В.І.
Статтю 32 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту: «2. Адміністративним службовцям та працівникам, які виконують функції з обслуговування, заробітна плата виплачується з періодичністю, встановленою для дипломатичних службовців."
 
Відхилено   1. Працівникам дипломатичної служби в закордонних дипломатичних установах України заробітна плата виплачується один раз на місяць.
 
312. Стаття 33. Компенсаційні виплати
 
-95- Пинзеник В.М.
Статтю 33 виключити
 
Відхилено   Стаття 33. Компенсаційні виплати
 
313. 1. Працівники дипломатичної служби, направлені у довготермінове відрядження, крім заробітної плати, один раз на місяць отримують компенсаційні виплати.
 
-96- Рябчин О.М.
У частині першій статті 33 слова «один раз на місяць» замінити словами «не рідше ніж один раз на місяць»
 
Відхилено   1. Працівники дипломатичної служби, направлені у довготермінове відрядження, крім заробітної плати, один раз на місяць отримують компенсаційні виплати.
 
314. 2. Складові, розмір компенсаційних виплат, а також порядок їх розрахунку визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Складові, розмір компенсаційних виплат, а також порядок їх розрахунку визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
315. Стаття 34. Соціальне та медичне забезпечення
 
   Стаття 34. Соціальне та медичне забезпечення
 
316. 1. Працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, та членам їх сімей, які перебувають разом з ними, за рахунок коштів Державного бюджету України оплачуються витрати:
 
   1. Працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, та членам їхніх сімей, які перебувають разом з ними, за рахунок коштів державного бюджету оплачуються витрати:
 
317. 1) у зв'язку із переїздом до місця довготермінового відрядження (включаючи підйомну допомогу), поверненням з такого відрядження, перевезенням багажу, а також у зв'язку із переїздом в Україну з метою перебування у відпустці та повернення з неї один раз у поточному календарному році;
 
   1) у зв'язку з переїздом до місця довготермінового відрядження (включаючи підйомну допомогу), поверненням з такого відрядження, перевезенням багажу, а також у зв'язку з переїздом в Україну з метою перебування у відпустці та повернення з неї один раз у поточному календарному році;
 
318. 2) пов'язані з наданням невідкладної медичної допомоги або медичним страхуванням, що покриває невідкладну медичну допомогу, на території держави акредитації та/або держав зони відповідальності закордонної дипломатичної установи України;
 
-97- Ківалов С.В.
Пункт 2 частини першої статті 34 викласти у наступній редакції:
«2) пов'язані з наданням медичної допомоги або медичним страхуванням, що забезпечують необхідний для підтримання здоров’я, приймання пологів обсяг екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги на території держави акредитації та/або держав зони відповідальності закордонної дипломатичної установи України;»
 
Враховано редакційно   2) пов'язані з наданням медичної допомоги або медичним страхуванням, що забезпечують необхідний обсяг екстреної, первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги на території держави акредитації та/або держав зони відповідальності закордонної дипломатичної установи України;
 
    -98- Гопко Г.М.
Тарасюк Б.І.
Гузь І.В.
Присяжнюк О.А.
Ар'єв В.І.
Заліщук С.П.
Луценко І.С.
Льовочкіна Ю.В.
Пункт 2 частини першої статті 34 викласти у наступній редакції:
«2) пов'язані з наданням медичної допомоги або медичним страхуванням, що забезпечують необхідний обсяг екстреної, первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги на території держави акредитації та/або держав зони відповідальності закордонної дипломатичної установи України;»
 
Враховано    
319. 3) на здобуття дітьми дошкільної та загальної середньої освіти.
 
-99- Присяжнюк О.А.
Частину 1 статті 34 проекту доповнити новим пунктом 4 у такій редакції: «4) на оренду житла та/або оплату вартості комунальних послуг, пов’язаних з орендою житла.»
 
Враховано   3) на здобуття дітьми дошкільної та загальної середньої освіти;
4) на оренду житла та/або оплату вартості комунальних послуг, пов’язаних з орендою житла.
 
320. 2. Порядок здійснення витрат, передбачених частиною першою цієї статті, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Порядок здійснення витрат, передбачених частиною першою цієї статті, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
321. 3. Дітям працівника дипломатичної служби (або іншого з подружжя), який перебуває у довготерміновому відрядженні або повернувся з нього, у першочерговому порядку надаються місця у закладах дошкільної та загальної середньої освіти.
 
-100- Пинзеник В.М.
Частину 3 статті 34 виключити
 
Відхилено   3. Дітям працівника дипломатичної служби (або іншого з подружжя), який перебуває у довготерміновому відрядженні або повернувся з нього, у першочерговому порядку надаються місця у закладах дошкільної та загальної середньої освіти.
 
    -101- Голубов Д.І.
Статтю 34 проекту Закону доповнити частиною четвертою наступного змісту:
«4. Працівники дипломатичної служби підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
 
Враховано редакційно    
322. Стаття 35. Одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті) за кордоном працівника дипломатичної служби чи втрати працездатності за кордоном працівником дипломатичної служби
 
   Стаття 35. Одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті) за кордоном працівника дипломатичної служби чи втрати працездатності за кордоном працівником дипломатичної служби
 
323. 1. У разі загибелі (смерті) працівника дипломатичної служби за кордоном під час виконання ним посадових обов'язків його спадкоємцям виплачується одноразова грошова допомога.
 
-102- Присяжнюк О.А.
У частині 1 статті 35 після слів «посадових обов’язків» доповнити словами «у державах з важкими кліматичними умовами або складною безпековою ситуацією».
 
Відхилено   1. У разі загибелі (смерті) працівника дипломатичної служби за кордоном під час виконання ним посадових обов'язків його спадкоємцям виплачується одноразова грошова допомога.
 
324. 2. У разі визначення працівникові дипломатичної служби інвалідності внаслідок захворювання, каліцтва або іншої шкоди здоров'ю, пов'язаних із виконанням ним посадових обов'язків, протягом одного року після звільнення його з посади у зв'язку з неможливістю продовження проходження дипломатичної служби чи виконання функцій з обслуговування в органах дипломатичної служби внаслідок зазначених причин, такому працівнику виплачується одноразова грошова допомога.
 
-103- Присяжнюк О.А.
У частині 2 статті 35 після слів «посадових обов’язків» доповнити словами «у державах з важкими кліматичними умовами або складною безпековою ситуацією».
 
Відхилено   2. У разі встановлення працівникові дипломатичної служби інвалідності внаслідок захворювання, каліцтва або іншої шкоди здоров'ю, пов'язаних із виконанням ним посадових обов'язків, протягом одного року після звільнення його з посади у зв'язку з неможливістю продовження проходження дипломатичної служби чи виконання функцій з обслуговування в органах дипломатичної служби внаслідок зазначених причин такому працівнику виплачується одноразова грошова допомога.
 
    -104- Вовк В.І.
У частині другій статті 35 слова «чи виконання функцій з обслуговування» виключити.
 
Відхилено    
325. 3. Порядок, розміри, умови виплати одноразової грошової допомоги, передбаченої цією статтею, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Порядок, розміри, умови виплати одноразової грошової допомоги, передбаченої цією статтею, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
326. Стаття 36. Оплата витрат на репатріацію останків працівника дипломатичної служби, членів його сім'ї
 
   Стаття 36. Оплата витрат на репатріацію останків працівника дипломатичної служби, членів його сім'ї
 
327. 1. У разі загибелі (смерті) за кордоном працівника дипломатичної служби, направленого у довготермінове відрядження або службове відрядження, здійснюється оплата послуг з репатріації останків за місцем реєстрації загиблого (померлого) за рахунок кошторису відповідної закордонної дипломатичної установи України.
 
-105- Присяжнюк О.А.
У статті 36 проекту слова «за місцем реєстрації загиблого (померлого)» замінити словами «за адресою реєстрації загиблого (померлого)».
 
Враховано   1. У разі загибелі (смерті) за кордоном працівника дипломатичної служби, направленого у довготермінове відрядження або службове відрядження, здійснюється оплата послуг з репатріації останків за адресою реєстрації загиблого (померлого) за рахунок кошторису відповідної закордонної дипломатичної установи України.
 
328. 2. У разі загибелі (смерті) в державі розміщення відповідної закордонної дипломатичної установи України членів сім'ї працівника дипломатичної служби, які перебували разом з ним за місцем його довготермінового відрядження, здійснюється оплата послуг з репатріації останків за місцем реєстрації загиблого (померлого) за рахунок кошторису відповідної закордонної дипломатичної установи України.
 
-106- Рябчин О.М.
Статтю 36 доповнити двома новими частинами 3 та 4 такого змісту:
«3. У разі загибелі (смерті) за кордоном працівника дипломатичної служби, направленого у довготермінове відрядження або службове відрядження, допомога на поховання чи відшкодування витрат на поховання здійснюється за рахунок кошторису відповідної закордонної дипломатичної установи України протягом шести місяців після смерті особи, у розмірі встановленому на день смерті.
4. У разі загибелі (смерті) в державі розміщення відповідної закордонної дипломатичної установи України членів сім'ї працівника дипломатичної служби, які перебували разом з ним за місцем його довготермінового відрядження, допомога на поховання чи відшкодування витрат на поховання здійснюється за рахунок кошторису відповідної закордонної дипломатичної установи України протягом шести місяців після смерті особи, у розмірі встановленому на день смерті.»
 
Відхилено   2. У разі загибелі (смерті) в державі розміщення відповідної закордонної дипломатичної установи України членів сім'ї працівника дипломатичної служби, які перебували разом з ним за місцем його довготермінового відрядження, здійснюється оплата послуг з репатріації останків за місцем реєстрації загиблого (померлого) за рахунок кошторису відповідної закордонної дипломатичної установи України.
 
329. Стаття 37. Гарантії іншому з подружжя працівника дипломатичної служби в закордонній дипломатичній установі України
 
-107- Пинзеник В.М.
Статтю 37 виключити.
 
Відхилено   Стаття 37. Гарантії іншому з подружжя працівника дипломатичної служби в закордонній дипломатичній установі України
 
330. 1. Держава сприяє створенню умов для працевлаштування іншого з подружжя під час перебування за кордоном за місцем довготермінового відрядження працівника дипломатичної служби.
 
   1. Держава сприяє створенню умов для працевлаштування іншого з подружжя під час перебування за кордоном за місцем довготермінового відрядження працівника дипломатичної служби.
 
331. 2. Час перебування за кордоном іншого з подружжя, який не працював під час перебування за кордоном за місцем довготермінового відрядження працівника дипломатичної служби, зараховується до страхового стажу.
 
   2. Час перебування за кордоном іншого з подружжя, який не працював під час перебування за кордоном за місцем довготермінового відрядження працівника дипломатичної служби, зараховується до страхового стажу.
 
332. Порядок нарахування страхового стажу та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для іншого з подружжя, який не працював під час перебування за кордоном за місцем довготермінового відрядження працівника дипломатичної служби, визначаються законами України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
 
   Порядок нарахування страхового стажу та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для іншого з подружжя, який не працював під час перебування за кордоном за місцем довготермінового відрядження працівника дипломатичної служби, визначається законами України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
 
333. 3. Іншому з подружжя, який перебував за кордоном за місцем довготермінового відрядження працівника дипломатичної служби, після закінчення строку такого відрядження надається посада в державних органах, на державних підприємствах, в установах, організаціях, де він працював до виїзду за кордон, рівнозначна тій, яку він займав до звільнення.
 
   3. Іншому з подружжя, який перебував за кордоном за місцем довготермінового відрядження працівника дипломатичної служби, після закінчення строку такого відрядження надається посада в державних органах, на державних підприємствах, в установах, організаціях, де він працював до виїзду за кордон, рівнозначна тій, яку він займав до звільнення.
 
334. Стаття 38. Пенсійне забезпечення посадових осіб дипломатичної служби
 
   Стаття 38. Пенсійне забезпечення посадових осіб дипломатичної служби
 
335. 1. Пенсійне забезпечення дипломатичних службовців та адміністративних службовців здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
 
-108- Вовк В.І.
У частині першій статті 38 слова «та адміністративних службовців» виключити.
 
Відхилено   1. Пенсійне забезпечення дипломатичних службовців та адміністративних службовців здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
 
336. Розділ VІІІ
 
   Розділ VІІІ
 
337. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ
 
   ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ
 
338. Стаття 39. Професійне навчання, наукова та викладацька діяльність посадових осіб дипломатичної служби
 
-109- Присяжнюк О.А.
Голубов Д.І.
Каплін С.М.
Бєлькова О.В.
У назві статті 39 слова «наукова та викладацька діяльність» виключити.
 
Враховано редакційно   Стаття 39. Професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби
 
    -110- Вовк В.І.
Назву статті 39 викласти в такій редакції: «Професійне навчання дипломатичних службовців».
 
Враховано редакційно    
    -111- Білозір О.В.
Статтю 39 викласти у такій редакції:
Стаття 39 «Професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби»:
1. Посадовим особам дипломатичної служби створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, у відповідних закладах освіти в Україні та за кордоном.
2. Професійне навчання, у тому числі вдосконалення рівня володіння іноземними мовами, проводиться постійно.
3. Професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби забезпечує заклад післядипломної освіти, що належить до сфери управління Міністерства закордонних справ України (далі – заклад післядипломної освіти).
Заклад післядипломної освіти здійснює також підвищення професійної компетентності працівників інших державних органів, до повноважень яких належить забезпечення реалізації повноважень відповідних органів у сфері зовнішніх зносин, та проводить наукові дослідження у сфері міжнародних відносин.
4. Посадові особи дипломатичної служби, які перебувають у розпорядженні Міністерства закордонних справ України, можуть проходити професійне навчання з відривом від роботи строком до двох місяців у закладі післядипломної освіти.
5. Професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби та працівників інших державних органів, до повноважень яких належить забезпечення реалізації повноважень відповідних органів у сфері зовнішніх зносин, у закладі післядипломної освіти проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел, не заборонених законодавством.
Міністерство закордонних справ України формує пропозиції щодо обсягів державного замовлення на професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби та працівників інших державних органів, до повноважень яких належить забезпечення реалізації повноважень відповідних органів у сфері зовнішніх зносин та розміщує затверджені обсяги у закладі післядипломної освіти згідно із законодавством.
6. Посадові особи дипломатичної служби, які працюють у Міністерстві закордонних справ України та представництвах Міністерства закордонних справ України на території України, можуть бути направлені Міністерством закордонних справ України на професійне навчання за кордон. З такими особами Міністерством закордонних справ України укладається угода про відпрацювання ними в органах дипломатичної служби не менше трьох років після завершення навчання.
На строк професійного навчання за кордоном за такими посадовими особами дипломатичної служби зберігаються їхні посади та середньомісячна заробітна плата. Строк професійного навчання за кордоном не може перевищувати одного року.
У разі звільнення з дипломатичної служби протягом трирічного строку після завершення професійного навчання за кордоном, посадові особи дипломатичної служби зобов'язані відшкодувати виплачену їм протягом такого навчання заробітну плату та інші витрати, пов'язані з таким навчанням, здійснені за рахунок Державного бюджету України».
 
Враховано частково    
    -112- Гопко Г.М.
Тарасюк Б.І.
Гузь І.В.
Присяжнюк О.А.
Ар'єв В.І.
Заліщук С.П.
Луценко І.С.
Льовочкіна Ю.В.
Назву статті 39 викласти в наступній редакції:
«Стаття 39. Професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби»
 
Враховано    
339. 1. Посадовим особам дипломатичної служби створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, у тому числі вдосконалення знання іноземних мов, у відповідних закладах освіти в Україні та за кордоном.
 
   1. Посадовим особам дипломатичної служби створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, у тому числі вдосконалення знання іноземних мов, у відповідних закладах освіти в Україні та за кордоном.
 
340. 2. Професійне навчання проводиться постійно, у тому числі з метою підготовки посадових осіб дипломатичної служби до участі у ротації.
 
   2. Професійне навчання проводиться постійно, у тому числі з метою підготовки посадових осіб дипломатичної служби до участі у ротації.
 
341. 3. Забезпечення підвищення професійної компетентності посадових осіб дипломатичної служби здійснює заклад післядипломної освіти, що належить до сфери управління Міністерства закордонних справ України (далі - заклад післядипломної освіти).
 
-113- Гопко Г.М.
Тарасюк Б.І.
Гузь І.В.
Присяжнюк О.А.
Ар'єв В.І.
Заліщук С.П.
Луценко І.С.
Льовочкіна Ю.В.
Частину третю статті 39 доповнити новим абзацом такого змісту: «Статус, завдання та функції закладу післядипломної освіти визначаються цим Законом та Статутом, що затверджується Міністерством закордонних справ України.».
 
Враховано   3. Забезпечення підвищення професійної компетентності посадових осіб дипломатичної служби здійснює заклад післядипломної освіти, що належить до сфери управління Міністерства закордонних справ України (далі - заклад післядипломної освіти).
Статус, завдання та функції закладу післядипломної освіти визначаються цим Законом та статутом, що затверджується Міністерством закордонних справ України.
 
342. Заклад післядипломної освіти може здійснювати також підвищення професійної компетентності працівників інших державних органів, до повноважень яких належить забезпечення реалізації повноважень відповідних органів у сфері зовнішніх зносин, а також проводити наукові дослідження у сфері міжнародних відносин.
 
   Заклад післядипломної освіти може здійснювати також підвищення професійної компетентності працівників інших державних органів, до повноважень яких належить забезпечення реалізації повноважень відповідних органів у сфері зовнішніх зносин, а також проводити наукові дослідження у сфері міжнародних відносин.
 
343. 4. Посадові особи дипломатичної служби, які перебувають у розпорядженні Міністерства закордонних справ України, можуть проходити професійне навчання з відривом від роботи строком до двох місяців у закладі післядипломної освіти.
 
   4. Посадові особи дипломатичної служби, які перебувають у розпорядженні Міністерства закордонних справ України, можуть проходити професійне навчання з відривом від роботи строком до двох місяців у закладі післядипломної освіти.
 
344. 5. Професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби у закладі післядипломної освіти проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел, не заборонених законодавством.
 
   5. Професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби у закладі післядипломної освіти проводиться за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
 
345. Міністерство закордонних справ України формує пропозиції щодо обсягів державного замовлення на професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби для державних потреб на основі їхніх професійних компетенцій та розміщення затверджених обсягів згідно із законодавством.
 
   Міністерство закордонних справ України формує пропозиції щодо обсягу державного замовлення на професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби для державних потреб на основі їхніх професійних компетенцій та розміщення затвердженого обсягу згідно із законодавством.
 
346. 6. Посадові особи дипломатичної служби, які працюють у Міністерстві закордонних справ України та представництвах Міністерства закордонних справ України на території України, можуть бути направлені Міністерством закордонних справ України на професійне навчання за кордон. З такими особами Міністерством закордонних справ України укладається угода про відпрацювання ними в органах дипломатичної служби не менше трьох років після завершення навчання.
 
-114- Пинзеник В.М.
Частину 6 статті 39 виключити
 
Відхилено   6. Посадові особи дипломатичної служби, які працюють у Міністерстві закордонних справ України та представництвах Міністерства закордонних справ України на території України, можуть бути направлені Міністерством закордонних справ України на професійне навчання за кордон. З такими особами Міністерством закордонних справ України укладається угода про відпрацювання ними в органах дипломатичної служби не менше трьох років після завершення навчання.
 
347. На строк професійного навчання за кордоном за такими посадовими особами дипломатичної служби зберігаються їхні посади та середньомісячна заробітна плата. Строк професійного навчання за кордоном не може перевищувати одного року.
 
   На строк професійного навчання за кордоном за такими посадовими особами дипломатичної служби зберігаються посада та середньомісячна заробітна плата. Строк професійного навчання за кордоном не може перевищувати одного року.
 
348. У разі звільнення з дипломатичної служби протягом трирічного строку після завершення професійного навчання за кордоном, посадові особи дипломатичної служби зобов'язані відшкодувати виплачену їм протягом такого навчання заробітну плату та інші витрати, пов'язані з таким навчанням, здійснені за рахунок Державного бюджету України.
 
-115- Рибак І.П.
Чепинога В.М.
В абзаці третьому пункту 6 статті 39 слова «зобов’язані відшкодувати» замінити словом «відшкодовують»
 
Відхилено   У разі звільнення з дипломатичної служби протягом трирічного строку після завершення професійного навчання за кордоном посадові особи дипломатичної служби зобов'язані відшкодувати виплачену їм протягом такого навчання заробітну плату та інші витрати, пов'язані з таким навчанням, здійснені за рахунок державного бюджету.
7. Час роботи на посадах директора, першого заступника та заступників директора закладу післядипломної освіти зараховується до стажу державної служби, якщо до призначення на посаду вони перебували на дипломатичних посадах та після звільнення повернулися на дипломатичну службу.
Після закінчення роботи на посадах директора, першого заступника та заступників директора закладу післядипломної освіти таким дипломатичним службовцям надається посада, рівнозначна тій, яку вони займали до призначення.
 
    -116- Присяжнюк О.А.
Статтю 39 доповнити новою частиною, яку викласти у такій редакції: «7. Час роботи на посадах директора, першого заступника та заступників директора закладу післядипломної освіти зараховується до стажу державної служби, якщо до призначення на посаду вони перебували на дипломатичних посадах та після звільнення повернулися на дипломатичну службу.
Після закінчення роботи на посадах директора, першого заступника та заступників директора закладу післядипломної освіти таким дипломатичним службовцям надається рівнозначна посада тій, яку вони займали до призначення.»
 
Враховано    
349. Стаття 40. Наукова та викладацька діяльність посадових осіб дипломатичної служби
 
-117- Присяжнюк О.А.
Вовк В.І.
Статтю 40 виключити.
 
Враховано      
350. 1. Посадові особи дипломатичної служби для здійснення наукової або викладацької діяльності можуть бути, за їхньою згодою, направлені на строк до п'яти років до наукових установ або закладів вищої освіти як в Україні, так і за кордоном.
 
-118- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Абзац 1 частини 1 статті 40 розділу 8 законопроекту викласти у наступній редакції: «1. Посадові особи дипломатичної служби можуть здійснювати наукову або викладацьку діяльність.»
 
Відхилено      
351. У цих випадках такі особи продовжують перебувати на дипломатичній службі.
 
-119- Пинзеник В.М.
Речення другого абзацу статті 40 після слів «на дипломатичній службі» доповнити словами: «без виплати заробітної плати як посадовим особам дипломатичної служби».
 
Відхилено      
352. Розділ ІХ
 
   Розділ ІХ
 
353. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ, ВІДПУСТКИ ПРАЦІВНИКІВ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ
 
   РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ. ВІДПУСТКИ ПРАЦІВНИКІВ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ
 
354. Стаття 41. Робочий час і час відпочинку працівників дипломатичної служби
 
   Стаття 40. Робочий час і час відпочинку працівників дипломатичної служби
 
355. 1. Робочий час і час відпочинку посадових осіб дипломатичної служби визначається відповідно до Закону України "Про державну службу" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
   1. Робочий час і час відпочинку посадових осіб дипломатичної служби визначаються відповідно до Закону України "Про державну службу" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
356. 2. Робочий час і час відпочинку працівників, які виконують функції з обслуговування, визначається відповідно до законодавства про працю з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
   2. Робочий час і час відпочинку працівників, які виконують функції з обслуговування, визначаються відповідно до законодавства про працю з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
357. 3. У закордонних дипломатичних установах України у державах з важкими кліматичними умовами або складною безпековою ситуацією, а також з урахуванням законів і традицій держави перебування, за погодженням з Міністерством закордонних справ України може встановлюватись інший робочий час і час відпочинку працівників дипломатичної служби.
 
   3. У закордонних дипломатичних установах України у державах з важкими кліматичними умовами або складною безпековою ситуацією, а також з урахуванням законів і традицій держави перебування за погодженням з Міністерством закордонних справ України можуть встановлюватися інші робочий час і час відпочинку працівників дипломатичної служби.
 
358. 4. Для виконання невідкладних або непередбачуваних завдань під час довготермінового відрядження працівники дипломатичної служби, для яких законом не передбачено обмежень щодо роботи, можуть у визначеному законодавством порядку залучатися до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час.
 
-120- Вовк В.І.
Доповнити статтю 41 новою частиною четвертою такого змісту: «4. Положення цієї статті поширюються на робочий час і час відпочинку адміністративних службовців та працівників, які виконують функції з обслуговування, в частині врахування особливостей, встановлених цим Законом».
 
Відхилено   4. Для виконання невідкладних або непередбачуваних завдань під час довготермінового відрядження працівники дипломатичної служби, для яких законом не передбачено обмежень щодо роботи, можуть у визначеному законодавством порядку залучатися до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час.
 
359. Стаття 42. Відпустки працівників дипломатичної служби
 
   Стаття 41. Відпустки працівників дипломатичної служби
 
360. 1. Посадовим особам дипломатичної служби надаються відпустки відповідно до Закону України "Про державну службу".
 
   1. Посадовим особам дипломатичної служби надаються відпустки відповідно до Закону України "Про державну службу".
 
361. 2. Працівникам, які виконують функції з обслуговування, надаються відпустки у порядку, встановленому законодавством про працю.
 
-121- Вовк В.І.
Частину другу статті 42 викласти в такій редакції: "2. Адміністративним службовцям надаються відпустки відповідно до Закону України "Про державну службу". Працівникам, які виконують функції з обслуговування, надаються відпустки у порядку, встановленому законодавством про працю."
 
Відхилено   2. Працівникам, які виконують функції з обслуговування, надаються відпустки у порядку, встановленому законодавством про працю.
 
362. 3. Порядок надання відпусток працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, встановлюється Міністерством закордонних справ України.
 
   3. Порядок надання відпусток працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, встановлюється Міністерством закордонних справ України.
 
363. Розділ Х
 
   Розділ Х
 
364. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ
 
   ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ
 
365. Стаття 43. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення органів дипломатичної служби
 
   Стаття 42. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення органів дипломатичної служби
 
366. 1. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення органів дипломатичної служби здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
   1. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення органів дипломатичної служби здійснюються за рахунок коштів державного бюджету.
 
367. 2. Закордонні дипломатичні установи України мають самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своєю назвою, а також рахунки в банках держав акредитації.
 
-122- Присяжнюк О.А.
У статті 43 слова «із зображенням Державного Герба України» вилучити.
 
Враховано   2. Закордонні дипломатичні установи України мають самостійний баланс, печатку із своєю назвою, а також рахунки в банках держав акредитації.
 
368. Стаття 44. Розміщення закордонних дипломатичних установ України
 
   Стаття 43. Розміщення закордонних дипломатичних установ України
 
369. 1. Порядок розміщення, придбання, оренди, відчуження та особливості будівництва об'єктів нерухомого майна для потреб закордонних дипломатичних установ України затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   1. Порядок розміщення, придбання, оренди, відчуження та особливості будівництва об'єктів нерухомого майна для потреб закордонних дипломатичних установ України затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
370. Стаття 45. Зв'язок, безпека та архів дипломатичної служби
 
   Стаття 44. Зв'язок, безпека та архів дипломатичної служби
 
371. 1. Для забезпечення діяльності системи органів дипломатичної служби використовуються:
 
   1. Для забезпечення діяльності системи органів дипломатичної служби використовуються:
 
372. 1) зв'язок, який включає власні мережу телекомунікацій і кур'єрську службу;
 
   1) зв'язок, що включає власні мережу телекомунікацій і кур'єрську службу;
 
373. 2) галузевий державний архів дипломатичної служби для постійного зберігання документів, що утворюються в процесі діяльності органів дипломатичної служби, зберігання оригіналів міжнародних договорів України, їх завірених копій.
 
   2) галузевий державний архів дипломатичної служби для постійного зберігання документів, що утворюються в процесі діяльності органів дипломатичної служби, зберігання оригіналів міжнародних договорів України, їх завірених копій.
 
374. Положення про галузевий державний архів дипломатичної служби затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-123- Присяжнюк О.А.
Абзац четвертий частини першу статті 45 після слів «затверджується Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «у встановленому порядку.»
 
Враховано редакційно   Положення про галузевий державний архів дипломатичної служби затверджується у встановленому порядку.
 
    -124- Гопко Г.М.
Тарасюк Б.І.
Гузь І.В.
Присяжнюк О.А.
Ар'єв В.І.
Заліщук С.П.
Луценко І.С.
Льовочкіна Ю.В.
Абзац четвертий частини першу статті 45 викласти у такій редакції:
«Положення про галузевий державний архів дипломатичної служби затверджується у встановленому порядку.»
 
Враховано    
375. 2. Міністерство закордонних справ України у взаємодії з іншими державними органами забезпечує функціонування комплексної системи безпеки органів дипломатичної служби.
 
   2. Міністерство закордонних справ України у взаємодії з іншими державними органами забезпечує функціонування комплексної системи безпеки органів дипломатичної служби.
 
376. Розділ ХІ
 
   Розділ ХІ
 
377. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
378. 1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
 
-125- Гопко Г.М.
Тарасюк Б.І.
Гузь І.В.
Присяжнюк О.А.
Ар'єв В.І.
Заліщук С.П.
Луценко І.С.
Льовочкіна Ю.В.
Частину першу Прикінцевих та перехідних положень викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування крім частини п’ятої Прикінцевих та перехідних положень, яка набирає чинності з дня його опублікування.»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім пункту 5 цього розділу, який набирає чинності з дня його опублікування.
 
379. 2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про дипломатичну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст. 29 із наступними змінами).
 
   2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про дипломатичну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст. 29 із наступними змінами).
 
380. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
381. 1) пункт 1 частини першої статті 519 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9 - 13, ст. 88) викласти у такій редакції:
 
   1) пункт 1 частини першої статті 519 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9 - 13, ст. 88) викласти в такій редакції:
 
382. "1) керівник дипломатичного представництва чи консульської установи України або визначена ним службова особа - у разі вчинення кримінального правопорушення на території дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном";
 
   "1) керівник дипломатичного представництва чи консульської установи України або визначена ним службова особа - у разі вчинення кримінального правопорушення на території дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном";
 
383. 2) у Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49 - 51, ст. 376 із наступними змінами):
 
-126- Пинзеник В.М.
Пункт 2 статті 3 виключити
 
Відхилено   2) у Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376 із наступними змінами):
 
384. а) у частині першій статті 11:
 
   а) у статті 11:
 
385. у пункті 4 слова "дипломатичних представництвах та консульських установах України" виключити;
 
   у пункті 4 слова "дипломатичних представництвах та консульських установах України" виключити;
 
386. доповнити пунктами 4-1 і 14 такого змісту:
 
   доповнити пунктами 4-1 і 14 такого змісту:
 
387. "4-1) працівники дипломатичної служби, направлені у довготермінове відрядження";
 
   "4-1) працівники дипломатичної служби, направлені у довготермінове відрядження";
 
388. "14) непрацюючий інший з подружжя працівника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за місцем довготермінового відрядження такого працівника";
 
   "14) непрацюючий інший з подружжя працівника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за місцем довготермінового відрядження такого працівника";
 
389. б) у частині першій статті 14:
 
   б) у статті 14:
 
390. у пункті 1:
 
   у пункті 1:
 
391. в абзаці другому слова та цифри "у пунктах 1, 10" замінити словами та цифрами "у пунктах 1, 4-1, 10, 14";
 
   в абзаці другому слова та цифри "у пунктах 1, 10" замінити словами та цифрами "у пунктах 1, 4-1, 10, 14";
 
392. абзац четвертий викласти у такій редакції:
 
   в абзаці четвертому слова «дипломатичні представництва, консульські установи України» виключити;
 
393. "філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств та організацій (у тому числі міжнародних), створених відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами, -для осіб, зазначених у пункті 4 статті 11 цього Закону";
 
      
394. доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
395. "6) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин, та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період, -для осіб, зазначених у пункті 14 статті 11 цього Закону".
 
-127- Присяжнюк О.А.
У підпунктах 2 та 4 пункту 3 Розділу ХІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» слова «що забезпечує формування та реалізує державну політику» замінити словами «що забезпечує формування державної політики».
 
Враховано   "6) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері зовнішніх зносин, уповноважений орган центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період, - для осіб, зазначених у пункті 14 статті 11 цього Закону";
 
    -128- Гопко Г.М.
Тарасюк Б.І.
Гузь І.В.
Присяжнюк О.А.
Ар'єв В.І.
Заліщук С.П.
Луценко І.С.
Льовочкіна Ю.В.
У пункті 6 частини першої статті 14 слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та #102633
 
Враховано    
396. в) частину шосту статті 20 доповнити абзацом такого змісту:
 
   в) частину шосту статті 20 доповнити абзацом десятим такого змісту:
 
397. "За осіб, зазначених у пункті 14 статті 11 цього Закону, страхові внески сплачуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Державного бюджету України";
 
   "За осіб, зазначених у пункті 14 статті 11 цього Закону, страхові внески сплачуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів державного бюджету";
 
398. г) у частині п'ятій статті 21:
 
   г) у частині п'ятій статті 21:
 
399. доповнити після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
400. "Відомості про осіб, зазначених у пункті 14 статті 11 цього Закону, подаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період".
 
-129- Гопко Г.М.
Тарасюк Б.І.
Гузь І.В.
Присяжнюк О.А.
Ар'єв В.І.
Заліщук С.П.
Луценко І.С.
Льовочкіна Ю.В.
У абзаці сьомому частини п'ятої статті 21 слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування #102633
 
Враховано   "Відомості про осіб, зазначених у пункті 14 статті 11 цього Закону, подаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері зовнішніх зносин, уповноваженим органом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період".
 
401. У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;
 
   У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;
 
402. в абзаці восьмому слово "шостому" замінити словом "сьомому";
 
   в абзаці восьмому слово "шостому" замінити словом "сьомому";
 
403. д) у статті 40:
 
   ґ) у статті 40:
 
404. в абзаці третьому частини першої та в абзаці двадцять третьому частини другої цифри і слово "7, 8 і 9" замінити цифрами і словом "7, 8, 9 і 14";
 
-130- Присяжнюк О.А.
Підпункт 2 пункту 3 Розділу ХІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» доповнити новим підпунктом д) такого змісту: «д) частину другу статті 24 доповнити абзацом третім такого змісту: «У разі виходу на пенсію працівників дипломатичної служби, які направлялися у довготермінове відрядження по 30 квітня 2016 року, визначення страхового стажу здійснюється на підставі довідки про перебування у довготерміновому відрядженні, виданої органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин, виходячи з посадових окладів відповідних прирівняних посад працівників апарату Міністерства закордонних справ України з урахуванням відповідних надбавок.»;
У зв’язку з цим, підпункт д) проекту вважати підпунктом е).
 
Враховано редакційно   в абзаці третьому частини першої та в абзаці двадцять третьому частини другої цифри і слово "7, 8 і 9" замінити цифрами і словом "7, 8, 9 і 14";
д) пункт 3-1 розділу ХV «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) перебування у довготерміновому відрядженні працівників дипломатичної служби у період з 1 січня 2004 року по 30 квітня 2016 року, за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від сплаченого розміру»;
 
    -131- Гопко Г.М.
Тарасюк Б.І.
Гузь І.В.
Присяжнюк О.А.
Ар'єв В.І.
Заліщук С.П.
Луценко І.С.
Льовочкіна Ю.В.
Підпункт 2 пункту 3 Розділу ХІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» доповнити новим підпунктом д) такого змісту:
д) пункт 3-1 розділу ХV «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) перебування у довготерміновому відрядженні працівників дипломатичної служби у період з 1 січня 2004 року по 30 квітня 2016 року, за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від сплаченого розміру».
 
Враховано    
405. 3) у статті 36 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324):
 
   3) у статті 36 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324):
 
406. а) частину першу виключити;
 
   частину першу виключити;
 
407. б) частину другу після слова "громадян" доповнити словом "України";
 
   частину другу після слова "громадян" доповнити словом "України";
 
408. 4) у Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2 - 3, ст. 11 із наступними змінами):
 
-132- Пинзеник В.М.
Пункт 4 статті 3 виключити
 
Відхилено   4) у Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами):
 
409. а) у частині першій статті 4:
 
   а) у частині першій статті 4:
 
410. в абзаці п'ятому пункту 1 слова "дипломатичні представництва і консульські установи України" виключити;
 
   в абзаці п'ятому пункту 1 слова "дипломатичні представництва і консульські установи України" виключити;
 
411. доповнити пунктом 16 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 16 такого змісту:
 
412. "16) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин, та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період, -за непрацюючого іншого з подружжя працівника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за місцем довготермінового відрядження такого працівника";
 
-133- Гопко Г.М.
Тарасюк Б.І.
Гузь І.В.
Присяжнюк О.А.
Ар'єв В.І.
Заліщук С.П.
Луценко І.С.
Льовочкіна Ю.В.
У пункті 16 частини першої статті 4 слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та #102633
 
Враховано   "16) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері зовнішніх зносин, уповноважений орган центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період, - за непрацюючого іншого з подружжя працівника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за місцем довготермінового відрядження такого працівника";
 
413. б) у статті 5:
 
   б) у статті 5:
 
414. у частині другій слова і цифри "у пунктах 4, 5, 5-1 та 15" замінити словами та цифрами "у пунктах 4, 5, 5-1, 15 та 16";
 
   у частині другій слова і цифри "у пунктах 4, 5, 5-1 та 15" замінити словами та цифрами "у пунктах 4, 5, 5-1, 15 та 16";
 
415. частину четверту доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
   частину четверту доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
416. "у платників, зазначених у пункті 16 частини першої статті 4, -з дня направлення непрацюючого іншого з подружжя працівника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за місцем довготермінового відрядження такого працівника, по день перетину кордону України у зв'язку з остаточним поверненням в Україну";
 
   "у платників, зазначених у пункті 16 частини першої статті 4 цього Закону, - з дня направлення непрацюючого іншого з подружжя працівника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за місцем довготермінового відрядження такого працівника, по день перетину кордону України у зв'язку з остаточним поверненням в Україну";
 
417. в) у частині третій статті 6 слова і цифри "у пунктах 1, 4, 5 та 5-1" замінити словами і цифрами "у пунктах 1, 4, 5, 5-1 та 16";
 
   в) у частині третій статті 6 слова і цифри "у пунктах 1, 4, 5 та 5-1" замінити словами і цифрами "у пунктах 1, 4, 5, 5-1 та 16";
 
418. г) частину першу статті 7 доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
   г) частину першу статті 7 доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
419. "5) для платників, зазначених у пункті 16 частини першої статті 4 цього Закону, -на суми, що визначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   "5) для платників, зазначених у пункті 16 частини першої статті 4 цього Закону, - на суми, що визначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
420. Нарахування та сплата єдиного внеску за непрацюючого іншого з подружжя працівника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за місцем довготермінового відрядження такого працівника, по день перетину кордону України у зв'язку з остаточним поверненням в Україну здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу";
 
   Нарахування та сплата єдиного внеску за непрацюючого іншого з подружжя працівника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за місцем довготермінового відрядження такого працівника, з дня направлення по день перетину кордону України у зв'язку з остаточним поверненням в Україну здійснюються за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу";
 
421. д) у частині другій статті 20:
 
   д) у частині другій статті 20:
 
422. після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
423. "Відомості про непрацюючого іншого з подружжя працівника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за місцем довготермінового відрядження такого працівника, подаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період".
 
-134- Гопко Г.М.
Тарасюк Б.І.
Гузь І.В.
Присяжнюк О.А.
Ар'єв В.І.
Заліщук С.П.
Луценко І.С.
Льовочкіна Ю.В.
У абзаці другому частини другої статті 20 слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування #102633
 
Враховано   "Відомості про непрацюючого іншого з подружжя працівника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за місцем довготермінового відрядження такого працівника, подаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері зовнішніх зносин, уповноваженим органом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період".
 
424. У зв'язку з цим абзаци другий та третій вважати відповідно абзацами третім та четвертим;
 
   У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;
 
425. в абзаці четвертому слова "першому і другому" замінити словами "першому - третьому";
 
   в абзаці четвертому слова "першому і другому" замінити словами "першому - третьому";
 
426. 5) статтю 10 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2011р., № 38, ст.385 із наступними змінами) доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
   5) статтю 10 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385 із наступними змінами) доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
427. "7. Державний секретар Міністерства закордонних справ України є дипломатичним службовцем (якщо на час призначення на посаду він перебував на дипломатичній службі).
 
   "7. Державний секретар Міністерства закордонних справ України є дипломатичним службовцем.
 
428. Державний секретар Міністерства закордонних справ України здійснює повноваження керівника державної служби стосовно посадових осіб дипломатичної служби, затверджує штатні розписи та кошториси органів дипломатичної служби.
 
-135- Вовк В.І.
В абзаці третьому пункту 5) частини третьої Розділу ХІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ слова «посадових осіб дипломатичної служби» замінити словами «дипломатичних службовців та адміністративних службовців»
 
Відхилено   Державний секретар Міністерства закордонних справ України здійснює повноваження керівника державної служби стосовно посадових осіб дипломатичної служби, затверджує штатні розписи та кошториси органів дипломатичної служби.
 
429. Державний секретар Міністерства закордонних справ України здійснює повноваження, визначені частиною четвертою цієї статті, крім повноважень, які здійснює Міністр закордонних справ України відповідно до законів України, зокрема порушення в установленому порядку питання щодо:
 
   Державний секретар Міністерства закордонних справ України здійснює повноваження, визначені частиною четвертою цієї статті, крім таких повноважень, які здійснює Міністр закордонних справ України відповідно до закону:
 
430. 1) заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників міністра, Державного секретаря Міністерства закордонних справ України, Надзвичайних і Повноважних Послів України, Надзвичайних і Повноважних Послів України з резиденцією в Києві, Постійних представників України при міжнародних організаціях, Представників України при міжнародних організаціях, Глав Місій України при міжнародних організаціях;
 
-136- Голубов Д.І.
У новій частині сьомій статті 10 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» слова «Надзвичайних і Повноважних Послів України з резиденцією в Києві,» вилучити
 
Відхилено   1) порушення в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників Міністра закордонних справ, Державного секретаря Міністерства закордонних справ України, Надзвичайних і Повноважних Послів України, Надзвичайних і Повноважних Послів України з резиденцією в Києві, Постійних представників України при міжнародних організаціях, Представників України при міжнародних організаціях, Глав Місій України при міжнародних організаціях;
 
431. 2) присвоєння дипломатичного рангу або рангу державного службовця Державному секретарю Міністерства закордонних справ України";
 
   2) порушення в установленому порядку питання щодо присвоєння дипломатичного рангу або рангу державного службовця Державному секретарю Міністерства закордонних справ України";
 
432. 6) у Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43 із наступними змінами):
 
   6) у Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43):
 
433. а) пункт 6 частини другої статті 3 викласти у такій редакції:
 
   а) пункт 6 частини другої статті 3 викласти в такій редакції:
 
434. "6) органів дипломатичної служби";
 
   "6) органів дипломатичної служби";
 
435. б) пункт 3 частини другої статті 46 викласти в такій редакції:
 
   б) пункт 3 частини другої статті 46 викласти в такій редакції:
 
436. "3) час перебування на посадах дипломатичної служби".
 
-137- Присяжнюк О.А.
У підпункті 6 пункту 3 Розділу ХІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» знак та слова «3) час перебування на посадах дипломатичної служби» замінити знаком та словами «3) час проходження дипломатичної служби на дипломатичних посадах».
 
Враховано   "3) час проходження дипломатичної служби на дипломатичних посадах";
7) абзац третій частини другої статті 9 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
«здійснює координацію діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення провадження зовнішньоекономічної діяльності; координує роботу торговельних представництв України в іноземних державах; призначає керівників торговельних представництв України в іноземних державах за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, погодженим з Міністерством закордонних справ України; погоджує призначення на посади в закордонних дипломатичних установах України працівників центральних органів виконавчої влади, до посадових обов’язків яких належать питання торговельно-економічного та секторального співробітництва. Призначення таких працівників здійснюється за поданням центральних органів виконавчої влади, погодженим з Міністерством закордонних справ України».
 
    -138- Присяжнюк О.А.
Пункт 3 Розділ ХІ законопроекту доповнити абзацом наступного змісту:
«7.) у Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, №29, ст.377 із наступними змінами):
абзац 13 статті 9 викласти у такій редакції: «здійснює координацію міністерств, державних комітетів та відомств України по регулюванню зовнішньоекономічної діяльності; координує роботу торговельних представництв України в іноземних державах та погоджує кандидатури працівників дипломатичної служби, які відряджаються в довготермінові відрядження на посади дипломатичної служби до посадових обов’язків яких належать питання торговельно-економічного та секторального співробітництва;».
 
Враховано редакційно    
    -139- Гопко Г.М.
Тарасюк Б.І.
Гузь І.В.
Присяжнюк О.А.
Ар'єв В.І.
Луценко І.С.
Льовочкіна Ю.В.
Пункт 3 Розділ ХІ законопроекту доповнити абзацом наступного змісту:
«7.) абзац третій частини другої статті 9 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
«здійснює координацію діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення провадження зовнішньоекономічної діяльності; координує роботу торговельних представництв України в іноземних державах; призначає керівників торговельних представництв України в іноземних державах за поданням центрального #102625
 
Враховано    
    -140- Береза Б.Ю.
Присяжнюк О.А.
Ар'єв В.І.
Ємець Л.О.
Бурбак М.Ю.
Пункт 3 Прикінцевих та перехідних положень доповнити новим підпунктом:
«7) частину першу статті 137 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545) доповнити новим пунктом такого змісту:
«4) в міжнародній судовій установі, юрисдикція якої визнана Україною, яку обіймали громадяни України».
 
Відхилено    
437. 4. Дипломатичним службовцям та особам, які працюють на посадах у структурних підрозділах Адміністрації Президента України, що забезпечують здійснення Президентом України повноважень у зовнішньополітичній сфері, на посадах у структурних підрозділах Апарату Верховної Ради України і Секретаріату Кабінету Міністрів України, що забезпечують представництво Голови Верховної Ради України і Прем'єр-міністра України у зносинах з органами влади інших держав та здійснення заходів з міжнародного співробітництва Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, та яким присвоєно дипломатичний ранг другого секретаря другого класу або другого секретаря першого класу, присвоюється дипломатичний ранг другого секретаря, а особам, яким присвоєно дипломатичний ранг першого секретаря другого класу або першого секретаря першого класу, -дипломатичний ранг першого секретаря. Зазначеним особам у подальшому присвоюються дипломатичні ранги відповідно до займаної посади у порядку, встановленому цим Законом, з урахуванням часу присвоєння попереднього дипломатичного рангу.
 
-141- Вовк В.І.
У частині 4 Розділу ХІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ слова «представництво Голови Верховної Ради України і Прем'єр-міністра України у зносинах з органами влади інших держав та здійснення заходів з міжнародного співробітництва Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України» замінити словами «здійснення заходів з міжнародного співробітництва Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України та представництво Голови Верховної Ради України і Прем'єр-міністра України у зносинах з органами влади інших держав і міжнародними організаціями».
 
Враховано   4. Дипломатичним службовцям та особам, які працюють на посадах у структурних підрозділах Адміністрації Президента України, що забезпечують здійснення Президентом України повноважень у зовнішньополітичній сфері, на посадах у структурних підрозділах Апарату Верховної Ради України і Секретаріату Кабінету Міністрів України, що забезпечують здійснення заходів з міжнародного співробітництва Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України та представництво Голови Верховної Ради України і Прем'єр-міністра України у зносинах з органами влади інших держав і міжнародними організаціями, яким присвоєно дипломатичний ранг другого секретаря другого класу або другого секретаря першого класу, присвоюється дипломатичний ранг другого секретаря, а особам, яким присвоєно дипломатичний ранг першого секретаря другого класу або першого секретаря першого класу, - дипломатичний ранг першого секретаря. Зазначеним особам у подальшому присвоюються дипломатичні ранги відповідно до займаної посади у порядку, встановленому цим Законом, з урахуванням часу присвоєння попереднього дипломатичного рангу.
 
438. 5. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   5. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
439. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України