Кількість абзаців - 78 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами військової служби (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами військової служби)
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами військової служби
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190 із наступними змінами):
 
   1. У Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190 із наступними змінами):
 
6. 1) у статті 9:
 
   1) у статті 9:
 
7. пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   пункт 4 доповнити абзацом третім такого змісту:
 
8. "Порядок і розміри грошового забезпечення військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних закладів для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі, визначається Кабінетом Міністрів України";
 
   "Порядок і розміри грошового забезпечення військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних закладів для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі, визначається Кабінетом Міністрів України";
 
9. пункт 7 виключити;
 
   пункт 7 виключити;
 
10. 2) пункт 1 статті 9-1 доповнити новими абзацами такого змісту:
 
   2) пункт 1 статті 9-1 доповнити абзацами третім і четвертим такого змісту:
 
11. "За військовослужбовцями, відрядженими до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних закладів, зберігаються продовольче, речове та інші види забезпечення, передбачені цією статтею, гарантії та пільги, що надаються за рахунок коштів, призначених у Державному бюджеті України на утримання Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту.
 
-1- Пастух Т.Т.
Вінник І.Ю.
Підпункт другий пункту 2 Розділу І проекту викласти в такій редакції:
"2) пункт 1 статті 9-1 доповнити новими абзацами такого змісту:
За військовослужбовцями, відрядженими до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних закладів, зберігаються продовольче, речове та інші види забезпечення, передбачені цією статтею, гарантії та пільги, що надаються за рахунок коштів, призначених у Державному бюджеті України на утримання Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Порядок всіх видів матеріального забезпечення військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних закладів, та грошової компенсації вартості за речове майно, що не отримано такими військовослужбовцями, встановлюється Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано   "За військовослужбовцями, відрядженими до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних закладів, зберігаються продовольче, речове та інші види забезпечення, передбачені цією статтею, гарантії та пільги, що надаються за рахунок коштів, призначених у Державному бюджеті України на утримання Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Порядок всіх видів матеріального забезпечення військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних закладів, та грошової компенсації вартості за речове майно, що не отримано такими військовослужбовцями, встановлюється Кабінетом Міністрів України";
 
12. Норми продовольчого, речового та іншого забезпечення військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних закладів, і порядок грошової компенсації вартості за речове майно, що не отримано такими військовослужбовцями, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
      
13. Порядок продовольчого, речового та іншого забезпечення військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних закладів, визначається Міністерством оборони України, Міністерством інфраструктури України - для Державної спеціальної служби транспорту, іншими центральними органами виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні військові формування, Головою Служби безпеки України, начальником Управління державної охорони України, Головою Служби зовнішньої розвідки України, Головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";
 
      
14. 3. Пункт третій статті 12 доповнити новим абзацом першим такого змісту:
 
   3) пункт 3 статті 12 доповнити новим абзацом першим такого змісту:
 
15. "Військовослужбовцям, які вступили на військову службу за контрактом відповідно до частини четвертої статті 20 або продовжили військову службу за контрактом відповідно до частини десятої статті 23 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", жилі приміщення надаються позачергово за рахунок військових формувань за місцем проходження військової служби. При цьому, для військовослужбовців, які вступили на військову службу за контрактом відповідно до частини четвертої статті 20 зазначеного Закону, до часу перебування їх на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, зараховується час перебування на такому обліку за місцем проживання до прийняття на військову службу за контрактом";
 
   "Військовослужбовцям, які вступили на військову службу за контрактом відповідно до частини четвертої статті 20 або продовжили військову службу за контрактом відповідно до частини десятої статті 23 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", жилі приміщення надаються позачергово за рахунок військових формувань за місцем проходження військової служби. При цьому для військовослужбовців, які вступили на військову службу за контрактом відповідно до частини четвертої статті 20 зазначеного Закону, до часу перебування їх на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, зараховується час перебування на такому обліку за місцем проживання до прийняття на військову службу за контрактом".
 
16. у зв’язку з цим абзаци перший та другий вважати абзацами другим та третім відповідно.
 
   У зв’язку з цим абзаци перший та другий вважати абзацами другим та третім відповідно.
 
17. 2. У Законі України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006, № 38, ст. 324 із наступними змінами):
 
   2. У Законі України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324 із наступними змінами):
 
18. 1) перше речення частини першої статті 2 після слів "громадян України" доповнити словами " (за винятком випадків, визначених законом)";
 
   1) перше речення частини першої статті 2 після слів "громадян України" доповнити словами " (за винятком випадків, визначених законом)";
 
19. 2) частину четверту статті 19 після слів "положеннями про проходження військової служби громадянами України" доповнити словами "та нормативно-правовими актами Міністерства оборони України";
 
-2- Пастух Т.Т.
Вінник І.Ю.
Підпункт другий пункту 2 Розділу І проекту викласти в такій редакції:
"2) частину четверту статті 19 після слів "положеннями про проходження військової служби громадянами України" доповнити словами "та нормативно-правовими актами Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями"".
 
Враховано   2) частину четверту статті 19 після слів "положеннями про проходження військової служби громадянами України" доповнити словами "та нормативно-правовими актами Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями";
 
20. 3) у статті 20:
 
   3) у статті 20:
 
21. абзаци четвертий та десятий частини першої викласти у такій редакції:
 
   абзаци четвертий і десятий частини першої викласти в такій редакції:
 
22. "особи, які мають повну загальну середню, професійно-технічну або вищу освіту віком від 17 років до 30 років, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби, та не мають військових звань офіцерського складу, - на військову службу (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, у тому числі тих, що здійснюють підготовку осіб на посади сержантського та старшинського складу";
 
-3- Пастух Т.Т.
Вінник І.Ю.
Абзац третій підпункту 3 пункту 2 Розділу І проекту викласти в такій редакції:
"особи, які мають повну загальну середню, професійно-технічну або вищу освіту віком від 17 років до 30 років, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби, та не мають військових звань офіцерського складу, – на військову службу (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, у тому числі тих, що здійснюють підготовку осіб на посади сержантського та старшинського складу".
 
Враховано   "особи, які мають повну загальну середню, професійно-технічну або вищу освіту віком від 17 років до 30 років, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби, та не мають військових звань офіцерського складу, – на військову службу (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, у тому числі тих, що здійснюють підготовку осіб на посади сержантського та старшинського складу";
 
23. "громадяни України, які мають спеціальні звання середнього, старшого, вищого начальницького складу або класні чини та не досягли граничного віку перебування на військовій службі, - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу з одночасним присвоєнням військових звань у порядку переатестації відповідно до частини п'ятої статті 5 цього Закону";
 
   "громадяни України, які мають спеціальні звання середнього, старшого, вищого начальницького складу або класні чини та не досягли граничного віку перебування на військовій службі, - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу з одночасним присвоєнням військових звань у порядку переатестації відповідно до частини п'ятої статті 5 цього Закону";
 
24. після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
 
   після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
25. "4. Для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань (крім Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України) на військову службу за контрактом на строк військової служби в календарному обчисленні, встановлений частиною другою статті 23 цього Закону, можуть бути прийняті громадяни України з числа військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та осіб, звільнених з військової служби, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (за виключенням розумових, сенсорних, психологічних вад та інших захворювань, визначених Міністерством оборони України).
 
-4- Пастух Т.Т.
Вінник І.Ю.
Абзац сьомий підпункту 3 пункту 2 Розділу І проекту викласти в такій редакції:
"4. Для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань (крім Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України) на військову службу за контрактом на строк військової служби в календарному обчисленні, встановлений частиною другою статті 23 цього Закону, можуть бути прийняті громадяни України з числа військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та осіб, звільнених з військової служби, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань, визначених Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями)".
 
Враховано   "4. Для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань (крім Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України) на військову службу за контрактом на строк військової служби в календарному обчисленні, встановлений частиною другою статті 23 цього Закону, можуть бути прийняті громадяни України з числа військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та осіб, звільнених з військової служби, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань, визначених Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями).
 
26. Перелік посад, що можуть бути заміщені такими військовослужбовцями, визначається Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями".
 
   Перелік посад, що можуть бути заміщені такими військовослужбовцями, визначається Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями".
 
27. У зв’язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами п’ятою - сьомою;
 
   У зв’язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами п’ятою - сьомою;
 
28. 4) у частині першій статті 21-2 слово "термін" замінити словом "строк";
 
   4) у частині першій статті 21-2 слово "термін" замінити словом "строк";
 
29. 5) статтю 23 доповнити частиною десятою такого змісту:
 
-5- Пастух Т.Т.
Вінник І.Ю.
Підпункт 5 пункту 2 Розділу І проекту викласти в такій редакції:
"5) у статті 23:
частину четверту доповнити новим абзацом такого змісту:
"Під час дії особливого періоду для військовослужбовців за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 1 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі";
у частині шостій слова "за винятком випадків, передбачених пунктами , , чи частини шостої статті 26 цього Закону" замінити словами "за винятком випадків, передбачених підпунктами "б", "г", "ґ" або "ж" пункту 1) частини п'ятої статті 26 цього Закону";
у частині дев’ятій:
абзац перший викласти в такій редакції:
"9. Під час дії особливого періоду:";
в абзаці третьому та четвертому пункту 1) слова "частиною восьмою статті 26 цього Закону" замінити словами "підпунктами "б", "в", "г" частини другої, підпунктами "б", "в", "г", "ґ", "д", "е" частини третьої статті 26 цього Закону";
в абзаці третьому та четвертому пункту 2) слова "частиною восьмою статті 26 цього Закону" замінити словами "пунктом 3) частини п’ятої статті 26 цього Закону";
доповнити статтю частиною десятою такого змісту:
"10. Для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань (крім Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України) військовослужбовцям військової служби за контрактом з числа громадян України, які під час проходження військової служби були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань, визначених Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями), за їх зверненням може бути продовжено військову службу до закінчення строку контракту з можливістю укладення нового контракту, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.
Порядок продовження військової служби (дії контракту) таким військовослужбовцям визначається відповідними положеннями про проходження громадянами України військової служби та іншими нормативно-правовими актами Міністерства оборони України, інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюються керівництво військовими формуваннями, якщо інше не передбачено законом.
Перелік посад, що можуть бути заміщені такими військовослужбовцями, визначається Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями".
 
Враховано   5) у статті 23:
частину четверту доповнити абзацом шостим такого змісту:
"Під час дії особливого періоду для військовослужбовців за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 1 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі";
у частині шостій слова та цифри "за винятком випадків, передбачених пунктами , , чи частини шостої статті 26 цього Закону" замінити словами та цифрами "за винятком випадків, передбачених підпунктами "б", "г", "ґ" або "ж" пункту 1 частини п'ятої статті 26 цього Закону";
у частині дев’ятій:
абзац перший викласти в такій редакції:
"9. Під час дії особливого періоду:";
в абзацах другому та третьому пункту 1 слова та цифри "частиною восьмою статті 26 цього Закону" замінити словами та цифрами "підпунктами "б", "в", "г" частини другої, підпунктами "б", "в", "г", "ґ", "д", "е" частини третьої статті 26 цього Закону";
в абзацах другому і третьому пункту 2 слова та цифри "частиною восьмою статті 26 цього Закону" замінити словами та цифрами "пунктом 3 частини п’ятої статті 26 цього Закону";
доповнити частиною десятою такого змісту:
"10. Для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань (крім Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України) військовослужбовцям військової служби за контрактом з числа громадян України, які під час проходження військової служби були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань, визначених Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями), за їх зверненням може бути продовжено військову службу до закінчення строку контракту з можливістю укладення нового контракту, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.
Порядок продовження військової служби (дії контракту) таким військовослужбовцям визначається відповідними положеннями про проходження громадянами України військової служби та іншими нормативно-правовими актами Міністерства оборони України, інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюються керівництво військовими формуваннями, якщо інше не передбачено законом.
Перелік посад, що можуть бути заміщені такими військовослужбовцями, визначається Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями";
 
30. "10. Для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань (крім Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України) військовослужбовцям військової служби за контрактом з числа громадян України, які під час проходження військової служби були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (за виключенням розумових, сенсорних, психологічних вад та інших захворювань, визначених Міністерством оборони України), за їх зверненням може бути продовжено військову службу до закінчення строку контракту з можливістю укладення нового контракту, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.
 
      
31. Порядок продовження військової служби (дії контракту) таким військовослужбовцям визначається відповідними положеннями про проходження громадянами України військової служби та іншими нормативно-правовими актами, якщо інше не передбачено законом.
 
      
32. Зазначені військовослужбовці призначаються на посади, Перелік яких передбачено частиною четвертою статті 20 цього Закону";
 
-6- Голубов Д.І.
Абзац четвертий підпункту 5 пункту 2 Розділу І проекту виключити.
 
Відхилено      
    -7- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Абзац четвертий підпункту 5 пункту 2 Розділу І проекту викласти в такій редакції:
"Зазначені військовослужбовці призначаються на посади, перелік яких визначається Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями".
 
Враховано редакційно    
33. 6) у частині п’ятій статті 25 слово "п’ятим" замінити словом "сьомим";
 
-8- Пастух Т.Т.
Вінник І.Ю.
Підпункт шостий пункту 2 Розділу І проекту викласти в такій редакції:
"6) у статті 25:
у частині п’ятій слово "п’ятим" замінити словом "шостим";
у частині десятій слова "відповідно до пунктів , , , , частини шостої статті 26 цього Закону, відшкодовують" замінити словами "відповідно до підпунктів , , , , пункту 1) частини п’ятої статті 26 цього Закону, відшкодовують";
у першому реченні частини одинадцятої слова " (за винятком випадків, передбачених пунктами , , чи частини шостої статті 26 цього Закону), направляються" замінити словами " (за винятком випадків, передбачених підпунктами , , або пункту 1) частини п’ятої статті 26 цього Закону), направляються";
у частині 12 слова "відповідно до пунктів , , чи частини шостої статті 26 цього Закону" замінити словами "відповідно до підпунктів , , чи пункту 1) частини п’ятої статті 26 цього Закону".
 
Враховано   6) у статті 25:
у другому реченні частини п’ятої слово "п’ятим" замінити словом "шостим";
у частині десятій слова та цифри "відповідно до пунктів , , , , частини шостої статті 26 цього Закону" замінити словами та цифрами "відповідно до підпунктів , , , , пункту 1 частини п’ятої статті 26 цього Закону";
у першому реченні частини одинадцятої слова та цифри " (за винятком випадків, передбачених пунктами , , чи частини шостої статті 26 цього Закону)" замінити словами " (за винятком випадків, передбачених підпунктами , , або пункту 1 частини п’ятої статті 26 цього Закону)";
у частині дванадцятій слова та цифри "відповідно до пунктів , , чи частини шостої статті 26 цього Закону" замінити словами "відповідно до підпунктів , , чи пункту 1 частини п’ятої статті 26 цього Закону";
 
34. 7) у статті 26:
 
-9- Пастух Т.Т.
Вінник І.Ю.
Підпункт сьомий пункту 2 Розділу І проекту викласти в такій редакції:
"7) статтю 26 викласти в такій редакції:
"Стаття 26. Звільнення з військової служби
1. Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється:
а) у запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі і за станом здоров'я придатні до військової служби;
б) у відставку, якщо військовослужбовці досягли граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров'я до військової служби з виключенням з військового обліку.
2. Військовослужбовці строкової військової служби звільняються із служби на підставах:
а) після закінчення встановлених строків військової служби у строки, визначені Указом Президента України;
б) за станом здоров'я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби;
в) за сімейними обставинами – у разі виникнення в них права на відстрочку чи звільнення внаслідок зміни сімейних обставин. Військовослужбовці, які мають право на звільнення зі служби за цією підставою, можуть його не використовувати;
г) у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі.

12. Особи, звільнені з військової служби, зобов'язані у п'ятиденний строк прибути до районних (міських) військових комісаріатів (військовозобов'язані Служби безпеки України - до Центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України) для взяття на військовий облік.
 
Враховано   7) статтю 26 викласти в такій редакції:
"Стаття 26. Звільнення з військової служби
1. Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється:
а) у запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі і за станом здоров'я придатні до військової служби;
б) у відставку, якщо військовослужбовці досягли граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров'я до військової служби з виключенням з військового обліку.
2. Військовослужбовці строкової військової служби звільняються із служби на підставах:
а) після закінчення встановлених строків військової служби – у строки, визначені Указом Президента України;
б) за станом здоров'я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби;
в) за сімейними обставинами – у разі виникнення у них права на відстрочку чи звільнення внаслідок зміни сімейних обставин. Військовослужбовці, які мають право на звільнення зі служби за цією підставою, можуть його не використовувати;
г) у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі.

11. Особи, звільнені з військової служби, зобов'язані у п'ятиденний строк прибути до районних (міських) військових комісаріатів (військовозобов'язані Служби безпеки України - до Центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України) для взяття на військовий облік";
 
35. а) частину другу викласти у такій редакції:
 
      
36. "2. Звільнення зі служби проводиться:
 
      
37. а) військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки служби, -на підставі Указу Президента України та на підставах, передбачених частиною восьмою цієї статті;
 
      
38. б) військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, -на підставах, передбачених частиною шостою, а під час дії особливого періоду - на підставах, передбачених частиною восьмою, а також пунктами "г", "е", "є", "и", "і", "ї", "л" частини шостої цієї статті (крім періоду дії воєнного стану);
 
      
39. в) осіб офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, -на підставах, передбачених частиною сьомою, а під час дії особливого періоду - на підставах, передбачених частиною восьмою, а також пунктами "г", "е", "є", "з", "и", "ї" частини сьомої цієї статті (крім періоду дії воєнного стану);
 
      
40. г) осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, -після закінчення встановлених строків військової служби та на підставах, передбачених частиною третьою цієї статті, а під час дії особливого періоду - на підставах, передбачених частиною восьмою цієї статті;
 
      
41. ґ) військовослужбовці, призвані на військову службу в особливий період, -на підставах, передбачених частиною восьмою цієї статті";
 
      
42. б) у частині шостій:
 
      
43. пункт "б" викласти в такій редакції:
 
      
44. "б) за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про:
 
      
45. непридатність до військової служби, за винятком осіб, визначених у частині десятій статті 23 цього Закону, якщо ці особи висловили бажання продовжувати військову службу;
 
      
46. обмежену придатність до військової служби, за винятком випадків, визначених положеннями про проходження громадянами України військової служби";
 
      
47. доповнити пунктом "н" такого змісту:
 
      
48. "н) як такі, що не пройшли встановлений випробувальний строк, визначений частиною першою статті 21-2 цього Закону";
 
      
49. в) у частині восьмій:
 
      
50. у пункті 1:
 
      
51. підпункт "б" викласти в такій редакції:
 
      
52. "б) за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про:
 
      
53. непридатність до військової служби в мирний час, обмежену придатність у воєнний час, за винятком випадків, визначених положеннями про проходження громадянами України військової служби;
 
      
54. непридатність до військової служби, за винятком осіб, визначених у частині десятій статті 23 цього Закону, якщо ці особи висловили бажання продовжувати військову службу";
 
      
55. доповнити підпунктом "й" такого змісту:
 
      
56. "й) як такі, що не пройшли встановлений випробувальний строк, визначений частиною першою статті 21-2 цього Закону.";
 
      
57. абзац двадцятий виключити;
 
      
58. пункт 2 доповнити підпунктом "ґ" такого змісту:
 
      
59. "ґ) як такі, що не пройшли встановлений випробувальний строк, визначений частиною першою статті 21-2 цього Закону.";
 
      
60. пункт 3 доповнити підпунктом "г" такого змісту:
 
      
61. "г) як такі, що не пройшли встановлений випробувальний строк, визначений частиною першою статті 21-2 цього Закону";
 
      
62. 8) частину п’яту статті 28 виключити;
 
   8) частину п’яту статті 28 виключити;
 
63. 9) частину першу статті 39 викласти у такій редакції:
 
   9) частину першу статті 39 викласти в такій редакції:
 
64. "1. Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації проводиться в порядку, визначеному цим Законом та Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
 
   "1. Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації проводиться в порядку, визначеному цим Законом та Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
 
65. На військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов’язані, які перебувають у запасі і не заброньовані в установленому порядку на період мобілізації.
 
   На військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов’язані, які перебувають у запасі і не заброньовані в установленому порядку на період мобілізації.
 
66. Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації здійснюється для доукомплектування військових посад, передбачених штатами воєнного часу у терміни, визначені мобілізаційними планами Збройних Сил України, інших військових формувань.
 
   Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації здійснюється для доукомплектування військових посад, передбачених штатами воєнного часу, у терміни, визначені мобілізаційними планами Збройних Сил України, інших військових формувань.
 
67. На військову службу під час мобілізації можуть бути призвані особи, звільнені з військової служби у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади". Зазначені особи, призвані на військову службу під час мобілізації, призначаються на військові посади, крім посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади.
 
   На військову службу під час мобілізації можуть бути призвані особи, звільнені з військової служби у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади". Такі особи, призвані на військову службу під час мобілізації, призначаються на військові посади, крім посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади.
 
68. З моменту оголошення рішення про мобілізацію військова служба (дія контрактів) для військовослужбовців продовжується у порядку, визначеному частиною дев’ятою статті 23 цього Закону.
 
-10- Пастух Т.Т.
Вінник І.Ю.
Абзац шостий підпункту 9 пункту 2 Розділу І проекту викласти в такій редакції:
"Під час дії особливого періоду військова служба (дія контрактів) для військовослужбовців продовжується у порядку, визначеному частиною дев’ятою статті 23 цього Закону".
 
Враховано   Під час дії особливого періоду військова служба (дія контрактів) для військовослужбовців продовжується у порядку, визначеному частиною дев’ятою статті 23 цього Закону.
 
69. У разі оголошення демобілізації звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, здійснюється відповідно до підпункту "ґ" частини другої статті 26 цього Закону".
 
-11- Пастух Т.Т.
Вінник І.Ю.
Абзац сьомий підпункту 9 пункту 2 Розділу І проекту викласти в такій редакції:
"У разі оголошення демобілізації звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, здійснюється відповідно до частини четвертої статті 26 цього Закону".
 
Враховано   У разі оголошення демобілізації звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, здійснюється відповідно до частини четвертої статті 26 цього Закону".
 
70. 3. Частину першу статті 3 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 548-ХІV (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 194) після слова "осіб" доповнити словами " (за винятком випадків, визначених законом)".
 
   3. Частину першу статті 3 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 548-ХІV (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 194) після слова "осіб" доповнити словами " (за винятком випадків, визначених законом)".
 
71. ІІ. Прикінцеві положення
 
-12- Пастух Т.Т.
Вінник І.Ю.
Назву Розділу ІІ проекту викласти в такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві та перехідні положення".
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
72. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-13- Пастух Т.Т.
Вінник І.Ю.
Розділ ІІ проекту після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
"2. Встановити, що протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом підлягають звільненню з військової служби військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, які в особливий період:
досягли граничного віку перебування на військовій службі;
за висновком (постановою) військово-лікарської комісії визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, за винятком військовослужбовців військової служби за контактом (крім військовослужбовців Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України), які за висновком (постановою) військово-лікарської комісії визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань, визначених Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями), висловили бажання продовжувати військову службу за контрактом на посадах, визначених Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, у порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження громадянами України військової служби".
У зв’язку з цим пункти 2 і 3 Розділу ІІ проекту вважати відповідно пунктами 3 і 4.
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Встановити, що протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом підлягають звільненню з військової служби військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, які в особливий період:
досягли граничного віку перебування на військовій службі;
за висновком (постановою) військово-лікарської комісії визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, за винятком військовослужбовців військової служби за контактом (крім військовослужбовців Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України), які за висновком (постановою) військово-лікарської комісії визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань, визначених Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями), висловили бажання продовжувати військову службу за контрактом на посадах, визначених Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, у порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження громадянами України військової служби.
 
73. 2 Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
   3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
74. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
75. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
76. 3. Запропонувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
   4. Рекомендувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
77. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України