Кількість абзаців - 27 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб із числа жертв нацистських переслідувань та політичних репресій (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб із числа жертв нацистських переслідувань та політичних репресій»
 
-1- Третьяков О.Ю.
Шухевич Ю.Р.
Бурбак М.Ю.
Загорій Г.В.
Рибчинський Є.Ю.
Гаврилюк М.В.
Назву Закону викласти в такій редакції:
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб із числа жертв нацистських переслідувань та політичних репресій»
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб із числа жертв нацистських переслідувань та політичних репресій
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. I. Внести зміни до таких законів України:
 
-2- Третьяков О.Ю.
Шухевич Ю.Р.
Бурбак М.Ю.
Загорій Г.В.
Рибчинський Є.Ю.
Гаврилюк М.В.
У назві розділу І законопроекту слово «законів» замінити словами «законодавчих актів».
 
Враховано   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Законі України "Про жертви нацистських переслідувань" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 182 із наступними змінами):
 
   5. У Законі України "Про жертви нацистських переслідувань" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 182 із наступними змінами):
 
5. 1) у статті 6-1:
 
   1) у статті 6-1:
 
6. частину першу доповнити пунктами 7 та 17 такого змісту:
 
   у частині першій включити пункти 7 і 17 такого змісту:
 
7. "7) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах області (Автономної Республіки Крим) за місцем проживання
 
-3- Третьяков О.Ю.
Шухевич Ю.Р.
Бурбак М.Ю.
Загорій Г.В.
Рибчинський Є.Ю.
Гаврилюк М.В.
Абзац третій підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«7) безоплатний проїзд автобусами міських маршрутів (крім таксі) і міським електричним транспортом, автобусами приміських і міжміських маршрутів в межах області (Автономної Республіки Крим) за місцем проживання, залізничним, морським та річковим транспортом приміського сполучення за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі».
 
Враховано   «7) безоплатний проїзд автобусами міських маршрутів (крім таксі) і міським електричним транспортом, автобусами приміських і міжміських маршрутів у межах області (Автономної Республіки Крим) за місцем проживання, залізничним, морським та річковим транспортом приміського сполучення за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі»;
 
    -4- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац третій підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«7) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах області (Автономної Республіки Крим) за місцем проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі;»
 
Враховано    
8. 17) безоплатний проїзд один раз на два роки (туди та назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення чи проїзд один раз на рік (туди та назад) зазначеними видами транспорту з 50-відсотковою знижкою"
 
-5- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«17) безоплатний проїзд один раз на два роки (в прямому та зворотному напрямках) залізничним, водним, повітряним та міжміським автомобільним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення чи проїзд один раз на рік (в прямому та зворотному напрямках) зазначеними видами транспорту з 50-відсотковою знижкою;».
 
Відхилено   «17) безоплатний проїзд один раз на два роки (туди та назад) залізничним, морським, річковим транспортом (крім приміського сполучення), автобусами приміських і міжміських маршрутів міжобласного сполучення, повітряним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення чи проїзд один раз на рік (туди та назад) зазначеними видами транспорту з 50-відсотковою знижкою»;
 
    -6- Третьяков О.Ю.
Шухевич Ю.Р.
Бурбак М.Ю.
Загорій Г.В.
Рибчинський Є.Ю.
Гаврилюк М.В.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«17) безоплатний проїзд один раз на два роки (туди та назад) залізничним, морським, річковим транспортом (крім приміського сполучення), автобусами приміських і міжміських маршрутів міжобласного сполучення, повітряним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення чи проїзд один раз на рік (туди та назад) зазначеними видами транспорту з 50-відсотковою знижкою».
 
Враховано    
9. частину шосту виключити
 
-7- Пинзеник В.М.
Останній абзац частини шостої статті 6-1 виключити.
Надання пільг слід ув’язувати з доходами, як це і передбачено чинним Законом.
 
Відхилено   частину шосту виключити;
 
    -8- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту замінити абзацами такого змісту:
«частину шосту викласти в такій редакції:
Витрати, пов'язані з наданням пільг з оплати проїзду (безоплатний проїзд та проїзд з 50-відсотковою знижкою), які держава гарантує особам, зазначеним у цій статті, відповідно до частини третьої статті 142 Конституції України здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України шляхом надання субвенцій відповідним місцевим бюджетам на зазначені цілі.
 
Відхилено    
    -9- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І законопроекту доповнити абзацами такого змісту:
доповнити статтю частинами такого змісту:
Обсяги пільгових перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування для визначення розміру компенсації витрат автомобільних перевізників визначаються на підставі фактичних даних автоматизованої системи обліку оплати проїзду, а до запровадження такої системи - на підставі даних про кількість пасажирів за місяць, які скористалися правом на пільговий проїзд, які надаються автомобільними перевізниками.
Для перевірки даних, які надаються перевізниками щодо кількості перевезених пасажирів пільгових категорій, та визначення питомої ваги пасажирів пільгових категорій у загальному обсязі пасажирів органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, на яких згідно з законом покладається забезпечення організації пасажирських перевезень, забезпечують проведення обстеження пасажиропотоків на відповідних маршрутах (ділянках автобусних маршрутів) загального користування, яке здійснюється за Методикою, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту. Обстеження пасажиропотоків здійснюється не менше ніж двічі на рік (у період з 1 травня по 30 вересня та у період 1 жовтня по 30 квітня).
Відповідальність за достовірність даних, поданих до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, які відповідно до закону зобов'язані надавати перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів, компенсацію, несе посадова особа автомобільного перевізника, фізична – особа – підприємець, за підписом якої подано відповідні відомості.
Відповідальність за достовірність даних щодо кількості перевезених пасажирів пільгових категорій, одержаних при проведенні обстеження пасажиропотоків, несе службова, посадова особа органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, визначена відповідальною за організацію та проведення обстеження пасажиропотоків на підставі розпорядчого акта відповідного органу.
 
Відхилено    
10. 2) у статті 6-2:
 
   2) у статті 6-2:
 
11. частину першу доповнити пунктами 7 та 21 такого змісту:
 
   у частині першій включити пункти 7 і 21 такого змісту:
 
12. "7) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах області (Автономної Республіки Крим) за місцем проживання. Це право поширюється і на особу, яка супроводжує інваліда Ігрупи
 
-10- Третьяков О.Ю.
Шухевич Ю.Р.
Бурбак М.Ю.
Загорій Г.В.
Рибчинський Є.Ю.
Гаврилюк М.В.
Абзац третій підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«7) безоплатний проїзд автобусами міських маршрутів (крім таксі) і міським електричним транспортом, автобусами приміських і міжміських маршрутів в межах області (Автономної Республіки Крим) за місцем проживання, залізничним, морським, річковим транспортом приміського сполучення за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі. Це право поширюється і на особу, яка супроводжує особу з інвалідністю Ігрупи».
 
Враховано   «7) безоплатний проїзд автобусами міських маршрутів (крім таксі) і міським електричним транспортом, автобусами приміських і міжміських маршрутів у межах області (Автономної Республіки Крим) за місцем проживання, залізничним, морським, річковим транспортом приміського сполучення за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі. Це право поширюється і на особу, яка супроводжує особу з інвалідністю Ігрупи»;
 
    -11- Недава О.А.
слово "інвалід" в однині та множині, в усіх відмінках замінити на словосполучення "особа з інвалідністю" відповідно – в однині та множині, у всіх відмінках;
 
Враховано    
    -12- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац третій підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«7) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів загального користування у межах області (Автономної Республіки Крим) за місцем проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі. Це право поширюється і на особу, яка супроводжує особу з інвалідністю Ігрупи;».
 
Враховано    
13. 21) інвалідам Іі ІІ груп надається право безоплатного проїзду один раз на рік (туди та назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, а особам, які супроводжують інвалідів Ігрупи (не більше одного супроводжуючого), та інвалідам ІІІ групи - 50-відсоткова знижка вартості проїзду один раз на рік (туди та назад) зазначеними видами транспорту.
 
-13- Третьяков О.Ю.
Шухевич Ю.Р.
Бурбак М.Ю.
Загорій Г.В.
Рибчинський Є.Ю.
Гаврилюк М.В.
Абзац четвертий підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«21) особам з інвалідністю Іі ІІ груп надається право безоплатного проїзду один раз на рік (туди та назад) залізничним, морським, річковим транспортом (крім приміського сполучення), автобусами приміських і міжміських маршрутів міжобласного сполучення, повітряним транспортом, а особам, які супроводжують осіб з інвалідністю Ігрупи (не більше одного супроводжуючого), та особам з інвалідністю ІІІ групи - 50-відсоткова знижка вартості проїзду один раз на рік (туди та назад) зазначеними видами транспорту».
 
Враховано   «21) особам з інвалідністю Іі ІІ груп надається право безоплатного проїзду один раз на рік (туди та назад) залізничним, морським, річковим транспортом (крім приміського сполучення), автобусами приміських і міжміських маршрутів міжобласного сполучення, повітряним транспортом, а особам, які супроводжують осіб з інвалідністю Ігрупи (не більше одного супроводжуючого), та особам з інвалідністю ІІІ групи - 50-відсоткова знижка вартості проїзду один раз на рік (туди та назад) зазначеними видами транспорту.
 
    -14- Недава О.А.
слово "інвалід" в однині та множині, в усіх відмінках замінити на словосполучення "особа з інвалідністю" відповідно – в однині та множині, у всіх відмінках;
 
Враховано    
    -15- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац четвертий підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
21) особам з інвалідністю Іі ІІ груп надається право безоплатного проїзду один раз на рік (в прямому та зворотному напрямках) залізничним, водним, повітряним та міжміським автомобільним транспортом, а особам, які супроводжують осіб з інвалідністю Ігрупи (не більше одного супроводжуючого), та особам з інвалідністю ІІІ групи - 50-відсоткова знижка вартості проїзду один раз на рік (в прямому та зворотному напрямках) зазначеними видами транспорту.
 
Відхилено    
14. Інвалідам та особам, які супроводжують у поїздках інвалідів Ігрупи (не більше одного супроводжуючого), надається право користування міжміським транспортом зазначених видів у період з 1 жовтня по 15 травня з 50-відсотковою знижкою вартості проїзду без обмеження кількості поїздок".
 
-16- Третьяков О.Ю.
Шухевич Ю.Р.
Бурбак М.Ю.
Загорій Г.В.
Рибчинський Є.Ю.
Гаврилюк М.В.
Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Особам з інвалідністю та особам, які супроводжують у поїздках осіб з інвалідністю Ігрупи (не більше одного супроводжуючого), надається право користування видами транспорту, зазначеними в абзаці першому цього пункту, в період з 1 жовтня по 15 травня з 50-відсотковою знижкою вартості проїзду без обмеження кількості поїздок".
 
Враховано   Особам з інвалідністю та особам, які супроводжують у поїздках осіб з інвалідністю Ігрупи (не більше одного супроводжуючого), надається право користування видами транспорту, зазначеними в абзаці першому цього пункту, у період з 1 жовтня по 15 травня з 50-відсотковою знижкою вартості проїзду без обмеження кількості поїздок»;
 
    -17- Недава О.А.
слово "інвалід" в однині та множині, в усіх відмінках замінити на словосполучення "особа з інвалідністю" відповідно – в однині та множині, у всіх відмінках;
 
Враховано    
    -18- Недава О.А.
У другому абзаці пункту 21) частини першої ст. 6-2 замість слів:
міжміським транспортом зазначених видів - записати:
залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом
 
Враховано о суті   
15. частину шосту виключити.
 
-19- Пинзеник В.М.
Останній абзац частини шостої статті 6-2 виключити.
Надання пільг слід ув’язувати з доходами, як це і передбачено чинним Законом.
 
Відхилено   частину шосту виключити.
 
    -20- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац шостий підпункту 2 пункту 1 розділу І замінити абзацами такого змісту:
«частину шосту викласти в такій редакції:
Витрати, пов'язані з наданням пільг з оплати проїзду (безоплатний проїзд та проїзд з 50-відсотковою знижкою), які держава гарантує особам, зазначеним у цій статті, відповідно до частини третьої статті 142 Конституції України здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України шляхом надання субвенцій відповідним місцевим бюджетам на зазначені цілі».
 
Відхилено    
    -21- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І законопроекту доповнити абзацами такого змісту:
Обсяги пільгових перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування для визначення розміру компенсації витрат автомобільних перевізників визначаються на підставі фактичних даних автоматизованої системи обліку оплати проїзду, а до запровадження такої системи - на підставі даних про кількість пасажирів за місяць, які скористалися правом на пільговий проїзд, які надаються автомобільними перевізниками.
Для перевірки даних, які надаються перевізниками щодо кількості перевезених пасажирів пільгових категорій, та визначення питомої ваги пасажирів пільгових категорій у загальному обсязі пасажирів органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, на яких згідно з законом покладається забезпечення організації пасажирських перевезень, забезпечують проведення обстеження пасажиропотоків на відповідних маршрутах (ділянках автобусних маршрутів) загального користування, яке здійснюється за Методикою, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту. Обстеження пасажиропотоків здійснюється не менше ніж двічі на рік (у період з 1 травня по 30 вересня та у період 1 жовтня по 30 квітня).
Відповідальність за достовірність даних, поданих до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, які відповідно до закону зобов'язані надавати перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів, компенсацію, несе посадова особа автомобільного перевізника, фізична – особа – підприємець, за підписом якої подано відповідні відомості.
Відповідальність за достовірність даних щодо кількості перевезених пасажирів пільгових категорій, одержаних при проведенні обстеження пасажиропотоків, несе службова, посадова особа органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, визначена відповідальною за організацію та проведення обстеження пасажиропотоків на підставі розпорядчого акта відповідного органу.
 
Відхилено    
16. 2. У статті 6 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 22, ст.262 з наступними змінами):
 
-22- Третьяков О.Ю.
Шухевич Ю.Р.
Бурбак М.Ю.
Загорій Г.В.
Рибчинський Є.Ю.
Гаврилюк М.В.
назву Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» викласти у такій редакції:
«Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»
 
Враховано   3. Статтю 6 Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 22, ст. 262; Відомості верховної Ради України, 2010 р., № 8, ст. 62; 2013 р., № 50, ст. 693; 2017 р., № 7-8, ст. 51; 2018 р., № 6-7, ст. 43, із змінами, внесеними Законом України від 13 березня 2018 року № 2325-VІІІ) після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
17. після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
      
18. "Особам, реабілітованим відповідно до статті 1 цього Закону із числа тих, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі або примусового поміщення у лікувальні заклади, за їх вибором надаються пільги, передбачені частиною п’ятою цієї статті або статтею 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а визнаним інвалідами із числа таких осіб - статтею 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
 
-23- Шухевич Ю.Р.
абзац третій пункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Особам, реабілітованим відповідно до__цього Закону із числа тих, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі або примусового поміщення у лікувальні заклади, за їх вибором надаються пільги та усі інші державні соціальні гарантії, передбачені частиною п’ятою цієї статті або статтею 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», визнаним інвалідами із числа таких осіб - статтею 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а тим особам, які реабілітовані відповідно до цього Закону із числа тих, яких було примусово переселено з постійного місця проживання, надаються пільги та усі інші державні соціальні гарантії, передбачені статтею 14 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
 
Враховано частково   «Особам, реабілітованим відповідно до цього Закону, із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу, за їх вибором надаються пільги та інші соціальні гарантії, передбачені цією статтею або статтею 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а особам із числа таких осіб, яким встановлено інвалідність, - статтею 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» або пунктом "г" статті 77 Закону України «Про пенсійне забезпечення», або статтею 47 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
 
    -24- Третьяков О.Ю.
Шухевич Ю.Р.
Бурбак М.Ю.
Загорій Г.В.
Рибчинський Є.Ю.
Гаврилюк М.В.
Абзац третій пункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Особам, реабілітованим відповідно до цього Закону із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу, за їх вибором надаються пільги та інші соціальні гарантії, передбачені цією статтею або статтею 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а визнаним особами з інвалідністю із числа таких осіб - статтею 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», або пунктом "г" статті 77 Закону України «Про пенсійне забезпечення», або статтею 47 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
 
Враховано    
    -25- Недава О.А.
слово "інвалід" в одині та множині, в усіх відмінках замінити на словосполучення "особа з інвалідністю" відповідно – в однині та множині, у всіх відмінках;
 
Враховано    
19. У зв’язку з цим частини шосту - дев’яту вважати відповідно частинами сьомою - десятою
 
   У зв’язку з цим частини шосту - десяту вважати відповідно частинами сьомою – одинадцятою.
 
20. частину десяту виключити.
 
-26- Пинзеник В.М.
Останній абзац частини десятої статті 6- виключити.
Надання пільг слід ув’язувати з доходами, як це і передбачено чинним Законом.
 
Враховано   1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
1) пункт 5 частини другої статті 42 доповнити словами та цифрами: «а також особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу»;
2) у статті 77-2:
у назві слова «ветеранів війни» замінити словом «громадян»;
після слів «Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» доповнити словами та цифрами «особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу».
2. У Житловому кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573):
1) частину першу статті 45 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
«особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу».
У зв’язку з цим абзаци четвертий - тринадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим - чотирнадцятим;
2) частину першу статті 46 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу та яким встановлено інвалідність».
У зв’язку з цим абзаци третій - одинадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - дванадцятим.
4. У Законі України «Про відпустки» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст. 4; 2000 р., № 51-52, ст. 449; 2004 р., № 6, ст. 38; 2010 р., № 7, ст. 50; 2015 р., № 30, ст. 272; 2018 р., № 6-7, ст. 43):
1) у назві розділу ІІІ слова «ветеранів війни» замінити словом «громадян»;
2) у статті 16-2 :
у назві слова «ветеранів війни» замінити словом «громадян»;
після слів «Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» доповнити словами та цифрами «особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу».
7. Пункт 5 частини першої статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 11, ст. 75; 2017 р., № 40-41, ст. 383) доповнити словами та цифрами «особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу».
6. Пункт 1 частини першої статті 11 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 159) після слова «законом» доповнити словами та цифрами «особи, реабілітовані відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу та яким встановлено інвалідність».
 
    -27- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац п’ятий пункту 2 розділу І законопроекту замінити абзацами такого змісту:
«частину десяту викласти в такій редакції:
Витрати, пов'язані з наданням пільг з оплати проїзду, які держава гарантує особам, зазначеним у цій статті, відповідно до частини третьої статті 142 Конституції України здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України шляхом надання субвенцій відповідним місцевим бюджетам на зазначені цілі.
 
Відхилено    
    -28- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацами такого змісту:
«доповнити статтю частинами такого змісту:
Обсяги пільгових перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування для визначення розміру компенсації витрат автомобільних перевізників визначаються на підставі фактичних даних автоматизованої системи обліку оплати проїзду, а до запровадження такої системи - на підставі даних про кількість пасажирів за місяць, які скористалися правом на пільговий проїзд, які надаються автомобільними перевізниками.
Для перевірки даних, які надаються перевізниками щодо кількості перевезених пасажирів пільгових категорій, та визначення питомої ваги пасажирів пільгових категорій у загальному обсязі пасажирів органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, на яких згідно з законом покладається забезпечення організації пасажирських перевезень, забезпечують проведення обстеження пасажиропотоків на відповідних маршрутах (ділянках автобусних маршрутів) загального користування, яке здійснюється за Методикою, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту. Обстеження пасажиропотоків здійснюється не менше ніж двічі на рік (у період з 1 травня по 30 вересня та у період 1 жовтня по 30 квітня).
Відповідальність за достовірність даних, поданих до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, які відповідно до закону зобов'язані надавати перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів, компенсацію, несе посадова особа автомобільного перевізника, фізична – особа – підприємець, за підписом якої подано відповідні відомості.
Відповідальність за достовірність даних щодо кількості перевезених пасажирів пільгових категорій, одержаних при проведенні обстеження пасажиропотоків, несе службова, посадова особа органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, визначена відповідальною за організацію та проведення обстеження пасажиропотоків на підставі розпорядчого акта відповідного органу.
 
Відхилено    
    -29- Третьяков О.Ю.
Шухевич Ю.Р.
Бурбак М.Ю.
Загорій Г.В.
Рибчинський Є.Ю.
Гаврилюк М.В.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«У Кодексі законів про працю України (Затверджено ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375 із наступними змінами):
 
Враховано    
    -30- 1) пункт 5 статті 42 доповнити словами:
«та особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу»;
 
Немає висновку    
    -31- 2) у статті 77-2:
у назві слова «ветеранів війни» замінити словом « громадян»;
статтю після слів «Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» доповнити словами «особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу,
 
Немає висновку    
    -32- Третьяков О.Ю.
Шухевич Ю.Р.
Бурбак М.Ю.
Загорій Г.В.
Рибчинський Є.Ю.
Гаврилюк М.В.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
У Житловому кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради, 1983, Додаток до № 28, ст.573 із наступними змінами):
1) частину першу статті 45 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
«особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу».
У зв’язку з цим абзаци третій-тринадцятий вважати відповідно абзацами четвертим-чотирнадцятим;
 
Враховано    
    -33- 2) частину першу статті 46 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу та яких визнано особами з інвалідністю».
У зв’язку з цим абзаци третій-одинадцятий вважати відповідно абзацами четвертим-дванадцятим.
 
Немає висновку    
    -34- Третьяков О.Ю.
Шухевич Ю.Р.
Бурбак М.Ю.
Загорій Г.В.
Рибчинський Є.Ю.
Гаврилюк М.В.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
1) у назві Розділу ІІІ слова «ветеранів війни» замінити словом «громадян»;
2) у статті 162 :
у назві слова «ветеранів війни» замінити словом «громадян»;
статтю після слів «Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» доповнити словами «особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу».
 
Враховано    
    -35- Третьяков О.Ю.
Шухевич Ю.Р.
Бурбак М.Ю.
Загорій Г.В.
Рибчинський Є.Ю.
Гаврилюк М.В.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
6. Пункт 5 частини першої статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 46-47, ст.403 із наступними змінами) доповнити словами «особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу».
 
Враховано    
    -36- Третьяков О.Ю.
Шухевич Ю.Р.
Бурбак М.Ю.
Загорій Г.В.
Рибчинський Є.Ю.
Гаврилюк М.В.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
7. У пункті 1 частини першої статті 11 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст.159 із наступними змінами) після слова «законом» доповнити словами «особи, реабілітовані відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу та яких визнано особами з інвалідністю».
 
Враховано    
21. ІІ. Прикінцеві положення
 
-37- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
«ІІ.Прикінцеві та перехідні положення»
 
Відхилено   ІІ. Прикінцеві положення
 
22. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.
 
-38- Третьяков О.Ю.
Шухевич Ю.Р.
Бурбак М.Ю.
Загорій Г.В.
Рибчинський Є.Ю.
Гаврилюк М.В.
пункт перший розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
23. 2. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо приведення у відповідність з цим Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з набранням чинності цим Законом шляхом:
 
-39- Третьяков О.Ю.
Шухевич Ю.Р.
Бурбак М.Ю.
Загорій Г.В.
Рибчинський Є.Ю.
Гаврилюк М.В.
пункт другий розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:
 
24. приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом
 
-40- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
Немає висновку   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
25. забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади їх у відповідність із цим Законом.
 
-41- забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
Немає висновку   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
    -42- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
1. Цей Закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування, крім:
пункту 2 розділу ІІ цього Закону, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону;
абзацу сьомого - одинадцятого підпункту 1 пункту 1, абзаців восьмого - дванадцятого підпункту 2 пункту 1, абзаців сьомого - одинадцятого пункту 2 розділу І цього Закону, які набирають чинності через два місяці з дня його опублікування
абзаців п’ятого та шостого підпункту 1 пункту 1, абзаців шостого та сьомого підпункту 2 пункту 1, абзаців п’ятого та шостого пункту 2 розділу І цього Закону, які набирають чинності через три місяці з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
1) протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
2) протягом двох місяців з дня опублікування цього Закону:
підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом (щодо забезпечення здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд осіб із числа жертв нацистських переслідувань та політичних репресій відповідно до законів України "Про жертви нацистських переслідувань" та "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання таких пільг);
підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України щодо забезпечення здійснення за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам компенсаційних виплат за пільговий проїзд інших категорій громадян, передбачених законодавством.».
 
Відхилено    
    -43- Каплін С.М.
Частину 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» проекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«Здійснення перегляду усього механізму забезпечення соціальними гарантіями незахищених громадян з огляду на недоліки його функціонування із врахуванням об’єктивної величини основних соціальних стандартів: прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, пенсії і похідних від них розмірів доходів громадян».
 
Відхилено    
26. Голова Верховної Ради
України

   Голова Верховної Ради
України