Кількість абзаців - 34 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-1- Драюк С.Є.
У тексті законопроекту слова "важке", "важку", "важкий", "важкі" замінити словами "тяжке", "тяжку", "тяжкий", "тяжкі" відповідно.
 
Враховано   І. Внести зміни до таких законів України:
 
4.

 
-2- Сидорчук В.В.
Пропонується замінити визначення особи, яка потребує додаткового соціального захисту не вказуючи конкретний перелік хвороб, а на термін, що вже застосовується у законодавстві (Постанова КМУ № 1192 від 02.08.2000р., Наказ МОЗ № 430 від 11.06.2012р.) "дитина, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього нагляду".
 
Відхилено      
    -3- Білозір О.В.
По тексту Закону слова "на важке перинатальне ураження нервової системи, важку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, важкий психічний розлад, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня" замінити словами "важке захворювання, яке потребує постійного догляду згідно переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України" у відповідних відмінках.
 
Враховано частково    
    -4- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
В законопроекті слова "важке перинатальне ураження нервової системи, важку вроджену ваду розвитку" доповнити словами "за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано частково    
5. 1. У пункті 4 частини першої статті 9, пункті 3 частини першої статті 25 Закону України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст. 4 із наступними змінами):
 
-5- Драюк С.Є.
У пункті 4 частини першої статті 9, пункті 3 частини першої статті 25 Закону України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст. 4 із наступними змінами):
після слів "а в разі якщо дитина", "або дитина" доповнити словами "якій не встановлено інвалідність";
доповнити новим абзацом такого змісту:
"Перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів тощо, що дає право працівнику на отримання відпустки без збереження заробітної плати на дитину, якій не встановлена інвалідність, затверджується Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано   1. У пункті 4 частини першої статті 9 і пункті 3 частини першої статті 25 Закону України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст. 4; 2000 р., № 51 – 52, ст. 449; 2005 р., № 9, ст. 178; 2015 р., № 10, ст. 62):
 
6. слова "а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний)" замінити словами "а в разі якщо дитина хвора на важке перинатальне ураження нервової системи, важку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, важкий психічний розлад, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня";
 
-6- Голубов Д.І.
У пункті 4 частини першої статті 9, пункті 3 частини першої статті 25 Закону України "Про відпустки" після слів "гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня" доповнити словами " (за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України)".
 
Враховано по суті  після слів "а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний)" доповнити словами "або якщо дитина, якій не встановлено інвалідність, хвора на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня";
 
7. після слів "дитина з інвалідністю підгрупи А" доповнити словами "або дитина отримала важку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги".
 
-7- Юзькова Т.Л.
Констанкевич І.М.
Мепарішвілі Х.Н.
Заружко В.Л.
Силантьєв Д.О.
Чепинога В.М.
Рибак І.П.
Пункт перший проекту про внесення змін до статті 25 Закону України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст. 4 із наступними змінами) доповнити пунктом другим такого змісту:
"2.2. Частину першу статті 25 доповнити новим пунктом 3-2 такого змісту:
"3-2) мати, яка народила трьох або більше дітей та фактично доглядає за ними, після закінчення відпустки для догляду за народженою дитиною до досягнення нею трирічного віку, має право на відпустку без збереження заробітної плати для догляду за народженою третьою та наступною дитиною до досягнення дитиною шестирічного віку".
 
Відхилено   після слів "дитина з інвалідністю підгрупи А" доповнити словами "або дитина, якій не встановлено інвалідність, отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги";
доповнити абзацом другим такого змісту:
"Перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів тощо, що дає право працівнику на отримання відпустки без збереження заробітної плати на дитину, якій не встановлена інвалідність, затверджується Кабінетом Міністрів України".
 
8. 2. У Законі України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 102, із наступними змінами):
 
-8- Луценко І.С.
Пункт 2 розділу І доповнити новим підпунктом 1 такого змісту:
"1) абзац третій статті 2 після слів "діти, над якими встановлено опіку чи піклування" доповнити словами "прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу".
У зв’язку з цим підпункти 1, 2 пункту 2 розділу І проекту Закону вважати підпунктами 2, 3 пункту 2 розділу І проекту Закону.
 
Враховано   2. У Законі України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 102 із наступними змінами):
1) абзац третій статті 2 доповнити словами "прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу";
 
9. 1) частину першу статті 3 після пункту 5 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
   2) у частині першій статті 3:
доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
 
10. "6) допомога на дітей, хворих на важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, важкі психічні розлади, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, або дитина отримала важку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, які не визнані в установленому порядку дітьми з інвалідністю; "
 
   "5-1) допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлена інвалідність";
 
11. У зв’язку з цим пункт 6 вважати пунктом 7.
 
-9- Драюк С.Є.
Доповнити підпункт перший пункту 2 розділу І новим абзацом:
"пункт 7 виключити".
 
Враховано   пункт 6 виключити;
 
12. 2) доповнити розділом V-Б такого змісту:
 
   3) доповнити розділом V-Б такого змісту:
 
13. "Розділ V-Б. ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ВАЖКІ ПЕРИНАТАЛЬНІ УРАЖЕННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ, ВАЖКІ ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ, РІДКІСНІ ОРФАННІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ОНКОЛОГІЧНІ, ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ, ВАЖКІ ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ, ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ І ТИПУ (ІНСУЛІНОЗАЛЕЖНИЙ), ГОСТРІ АБО ХРОНІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК ІV СТУПЕНЯ, АБО ДИТИНА ОТРИМАЛА ВАЖКУ ТРАВМУ, ПОТРЕБУЄ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНУ, ПОТРЕБУЄ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ, ЯКІ НЕ ВИЗНАНІ В УСТАНОВЛЕНОМУ ПОРЯДКУ ДІТЬМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ
 
   "Розділ V-Б. ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ТЯЖКІ ПЕРИНАТАЛЬНІ УРАЖЕННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ, ТЯЖКІ ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ, РІДКІСНІ ОРФАННІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ОНКОЛОГІЧНІ, ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ, ТЯЖКІ ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ, ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ І ТИПУ (ІНСУЛІНОЗАЛЕЖНИЙ), ГОСТРІ АБО ХРОНІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК ІV СТУПЕНЯ, НА ДИТИНУ, ЯКА ОТРИМАЛА ТЯЖКУ ТРАВМУ, ПОТРЕБУЄ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНА, ПОТРЕБУЄ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ, ЯКИМ НЕ ВСТАНОВЛЕНА ІНВАЛІДНІСТЬ
 
14. Стаття 18-5. Право на допомогу на дітей, хворих на важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, важкі психічні розлади, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, або дитина отримала важку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, які не визнані в установленому порядку дітьми з інвалідністю
 
   Стаття 18-5. Право на допомогу на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлена інвалідність.
 
15. Право на допомогу на дітей, хворих на важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, важкі психічні розлади, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, або дитина отримала важку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, які не визнані в установленому порядку дітьми з інвалідністю, мають один з батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою на один або декілька видів таких захворювань, станів.
 
-10- Павленко Ю.О.
Королевська Н.Ю.
Після слів "опікун, піклувальник" додати "один з прийомних батьків, батьків-вихователів".
 
Враховано   Право на допомогу на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлена інвалідність, мають один із батьків, усиновлювачів, опікун, піклувальник, один із прийомних батьків, батьків-вихователів, який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою на один або декілька видів таких захворювань, станів. Перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів тощо, що дає право на одержання відповідно до цього розділу державної допомоги на дитину, якій не встановлена інвалідність, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
    -11- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац четвертий підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"Право на допомогу на дітей, хворих на важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, важкі психічні розлади, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, або дитина отримала важку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, які не визнані в установленому порядку дітьми з інвалідністю, мають один з батьків, усиновлювачів, опікун, піклувальник, один з прийомних батьків, батьків-вихователів, який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою на один або декілька видів таких захворювань, станів.".
 
Враховано    
    -12- Драюк С.Є.
Абзац четвертий підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту доповнити реченням такого змісту:
"Перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів тощо, які дають право на одержання державної допомоги відповідно до цього розділу, на дитину, якій не встановлена інвалідність, затверджується Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
16. Стаття 18-6. Умови призначення допомоги на дітей, хворих на важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, важкі психічні розлади, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, або дитина отримала важку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, які не визнані в установленому порядку дітьми з інвалідністю
 
   Стаття 18-6. Умови призначення допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлена інвалідність
 
17. Для призначення допомоги на дітей, хворих на важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, важкі психічні розлади, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, або дитина отримала важку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, які не визнані в установленому порядку дітьми з інвалідністю, до органу соціального захисту населення подається:
 
   Для призначення допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлена інвалідність, до органу соціального захисту населення подаються:
 
18. заява про призначення допомоги;
 
-13- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац сьомий підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"заява про призначення допомоги за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення;".
 
Враховано   заява про призначення допомоги за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення;
 
19. паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 
-14- Павленко Ю.О.
Королевська Н.Ю.
Після слів "паспорт або інший документ, що посвідчує особу" додати слова "та повноваження опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів".
 
Враховано   паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів;
 
20. свідоцтво про народження дитини;
 
   свідоцтво про народження дитини;
 
21. довідка про захворювання дитини на важке перинатальне ураження нервової системи, важку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, важкий психічний розлад, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, або дитина отримала важку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
 
-15- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Підпункт 2 пункту 2 розділу І законопроекту після абзацу десятого доповнити абзацами такого змісту:
"Допомога на дітей, хворих на важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, важкі психічні розлади, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, або дитина отримала важку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, які не визнані в установленому порядку дітьми з інвалідністю, призначається з дня звернення до органу соціального захисту населення.
Виплата такої допомоги за рішенням органу соціального захисту населення, який призначив допомогу припиняється:
1)якщо допомога призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;
2)у разі визнання хворої дитини в установленому порядку дитиною з інвалідністю;
3)у разі позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
4)у разі позбавлення отримувача допомоги волі за вироком суду;
5)у разі скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;
6)у разі звільнення опікуна чи піклувальника дитини від виконання їх обов'язків
7)у разі смерті дитини;
8)у разі смерті отримувача допомоги.
Виплата такої допомоги призупиняється у разі:
1)тимчасового влаштування хворої дитини на повне державне утримання за заявою батьків;
2)улаштування дитини на повне державне утримання у разі відібрання хворої дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав.
У разі припинення дії обставин, передбачених частиною третьою цієї статті, виплата допомоги поновлюється за письмовою заявою отримувача допомоги до органу, який призначає допомогу, з місяця, що настає за місяцем, в якому припинилася дія зазначених обставин.".
 
Враховано   довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
Допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлена інвалідність, призначається з дня звернення до органу соціального захисту населення.
Виплата такої допомоги за рішенням органу соціального захисту населення, який призначив допомогу, припиняється у разі:
1)якщо допомога призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;
2)встановлення такій дитині інвалідності;
3)позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
4)позбавлення отримувача допомоги волі за вироком суду;
5)скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;
6)звільнення опікуна чи піклувальника дитини від виконання їхніх обов'язків;
7)смерті дитини;
8)смерті отримувача допомоги.
Виплата такої допомоги призупиняється у разі:
1)тимчасового влаштування хворої дитини на повне державне утримання за заявою отримувача такої допомоги;
2)влаштування дитини на повне державне утримання у разі відібрання хворої дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав.
У разі припинення дії обставин, передбачених частиною третьою цієї статті, виплата допомоги поновлюється за письмовою заявою отримувача допомоги до органу, який призначає допомогу, з місяця, що настає за місяцем, в якому припинилася дія зазначених обставин.
 
    -16- Драюк С.Є.
Підпункт 2 пункту 2 розділу І законопроекту після абзацу десятого доповнити абзацом такого змісту:
"Виплата допомоги призупиняється у разі тимчасового влаштування хворої дитини на повне державне утримання за заявою отримувача такої допомоги".
 
Враховано редакційно    
22. Допомога на дітей, хворих на важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, важкі психічні розлади, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, або дитина отримала важку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, які не визнані в установленому порядку дітьми з інвалідністю, призначається незалежно від одержання інших видів державної допомоги, передбачених цим Законом.
 
   Допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлена інвалідність, призначається незалежно від одержання інших видів державної допомоги, передбачених цим Законом.
 
23. Стаття 18-7. Розмір допомоги на дітей, хворих на важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, важкі психічні розлади, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, або дитина отримала важку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, які не визнані в установленому порядку дітьми з інвалідністю
 
   Стаття 18-7. Розмір допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлена інвалідність
 
24. Допомога на дітей, хворих на важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, важкі психічні розлади, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, або дитина отримала важку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, які не визнані в установленому порядку дітьми з інвалідністю, надається у розмірі прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.".
 
-17- Драюк С.Є.
В абзаці тринадцятому підпункту 2 пункту 2 розділу І слова "у розмірі прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку" замінити словами "у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність".
 
Враховано   Допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлена інвалідність, надається щомісячно у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність".
 
    -18- Тимошенко Ю.В.
Запропоновану статтю 18-7 Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" викласти в такій редакції:
"Допомога на дітей, хворих на важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, важкі психічні розлади, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, або дитина отримала важку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, які не визнані в установленому порядку дітьми з інвалідністю, надається щомісячно у розмірі прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.".
 
Враховано    
    -19- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Підпункт 2 пункту 2 розділу І законопроекту після абзацу тринадцятого доповнити абзацом такого змісту:
"Така допомога вважається власністю дитини. У разі нецільового використання такої допомоги отримувачем, відповідна сума цих коштів підлягає поверненню отримувачем шляхом їх перерахування на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України на підставі відповідного рішення
органу соціального захисту населення. Звіт про здійснені на дитину витрати за рахунок коштів, які знаходяться на цьому рахунку, та підтвердні документи подаються отримувачем до органу соціального захисту населення до 10 числа місяця, наступного за звітним, до вичерпання суми коштів на рахунку.".
 
Відхилено    
25. 3. Пункт 9 статті 11 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376 із наступними змінами) після слів "які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, " доповнити словами "дитиною, хворою на важке перинатальне ураження нервової системи, важку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, важкий психічний розлад, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, або дитина отримала важку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, ".
 
-20- Драюк С.Є.
Пункт 3 розділу І законопроекту доповнити словами: "яким не встановлена інвалідність".
 
Враховано   3. Пункт 9 статті 11 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376, 2017 р., № 40 – 41, ст. 383) викласти в такій редакції:
"9) один із непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, один із прийомних батьків, батьків-вихователів, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлена інвалідність, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю Ігрупи або за особою, яка досягла пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, та за висновком закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства".
 
    -21- Королевська Н.Ю.
Павленко Ю.О.
Солод Ю.В.
Пункт 3 розділу І після слів "опікун, піклувальник" доповнити словами "один з прийомних батьків, батьків-вихователів".
 
Враховано    
    -22- Юзькова Т.Л.
Констанкевич І.М.
Мепарішвілі Х.Н.
Заружко В.Л.
Силантьєв Д.О.
Чепинога В.М.
Рибак І.П.
Пункт третій проекту про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376 із наступними змінами) доповнити новим підпунктом 2 такого змісту:
"у абзаці другому частини першої статті 21 після слів "до досягнення нею трирічного віку" доповнити словосполученнями "або в окремих випадках відповідно до закону до досягнення шестирічного віку".
 
Відхилено    
    -23- Юзькова Т.Л.
Констанкевич І.М.
Мепарішвілі Х.Н.
Заружко В.Л.
Силантьєв Д.О.
Чепинога В.М.
Рибак І.П.
Пункт третій проекту про внесення зміни до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49—51, ст. 376 із наступними змінами) доповнити новим підпунктом такого змісту:
"Підпункт 4 пункту 3-1 розділу ХV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49—51, ст. 376 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
4) перебування з 1 січня 2004 року у відпустці відповідно до пункту 3 статті 25 Закону України "Про відпустки" для догляду за дитиною, яка відповідно до медичного висновку потребує домашнього догляду, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.".
 
Відхилено    
26. 4. Абзац тринадцятий пункту 1 частини першої статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами) після слів "які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, " доповнити словами "дитиною, хворою на важке перинатальне ураження нервової системи, важку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, важкий психічний розлад, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, або дитина отримала важку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, ".
 
-24- Драюк С.Є.
Пункт 4 розділу І законопроекту доповнити словами: "яким не встановлена інвалідність".
 
Враховано   4. Абзац тринадцятий пункту 1 частини першої статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
"одного з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлена інвалідність, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю Ігрупи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства".
 
    -25- Королевська Н.Ю.
Павленко Ю.О.
Солод Ю.В.
Пункт 4 розділу І після слів у дужках " (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами)" доповнити словами такого змісту:
після слів "опікунів, піклувальників" доповнити словами "прийомних батьків, батьків-вихователів".
 
Враховано    
27. ІІ. Прикінцеві положення
 
-26- Юзькова Т.Л.
Констанкевич І.М.
Мепарішвілі Х.Н.
Заружко В.Л.
Силантьєв Д.О.
Чепинога В.М.
Рибак І.П.
У Законі України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142 із наступними змінами) частину восьму статті 13 виключити.
 
Відхилено   ІІ. Прикінцеві положення
 
28. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.
 
-27- Драюк С.Є.
Пункти 1 і 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" законопроекту викласти у такій редакції:
1. Цей Закон набирає з дня наступного за днем опублікування і вводиться в дію з 1 січня 2019 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування Закону:
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
2) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
3) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом".
 
Враховано частково   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.
 
29. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
30. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
31. забезпечити прийняття та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити набрання чинності всіма зазначеними у цьому пункті нормативно-правовими актами одночасно з набранням чинності цим Законом.
 
32. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
33. України

   України