Кількість абзаців - 28 Таблиця поправок


Про внесення змін до законів України щодо вирішення деяких питань заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" перед державою-агресором та/чи державою-окупантом та забезпечення їх стабільного р (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Законів України щодо вирішення деяких питань заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну «Укроборонпром» перед державою-агресором та/або державою окупантом та забезпечення їх стабільного розвитку»
 
   Про внесення змін до законів України щодо вирішення деяких питань заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну «Укроборонпром» перед державою-агресором та/або державою окупантом та забезпечення їх стабільного розвитку»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. І. 1. Внести до Закону України «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку» (Відомості Верховної Ради України, 2013, N 32 (09.08.2013), ст. 413, із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 28 грудня 2014 року N 77-VІІІ) такі зміни:
 
   1. У Законі України «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32 (09.08.2013), ст. 413, із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 28 грудня 2014 року № 77-VІІІ):
 
5. 1) преамбулу Закону після слів «Державного концерну "Укроборонпром" доповнити словами «державних підприємств, створених Державним концерном "Укроборонпром", а також акціонерних товариств, єдиним акціонером яких є держава в особі Державного концерну "Укроборонпром»;
 
   1) преамбулу Закону після слів «Державного концерну "Укроборонпром" доповнити словами «державних підприємств, створених Державним концерном "Укроборонпром", а також акціонерних товариств, єдиним акціонером яких є держава в особі Державного концерну "Укроборонпром»;
 
6. 1) доповнити статтею 2-1 такого змісту:
 
   2) доповнити статтею 2-1 такого змісту:
 
7. «Стаття 2-1. Вирішення питань заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу, внесених до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, перед підприємствами, зареєстрованими у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором та/або державою окупантом або підприємствами з іноземними інвестиціями чи іноземне підприємство держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором та/або державою окупантом.
 
-1- Вінник І.Ю.
Абзац другий підпункту 1 пункту 1 Розділу І проекту викласти в такій редакції:
«Стаття 2-1. Вирішення питань заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу, внесених до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, перед юридичними особами держави-агресора та/або держави окупанта або юридичними особами з іноземними інвестиціями чи іноземними підприємствами держави-агресора та/або держави-окупанта».
 
Враховано   «Стаття 2-1. Вирішення питань заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу, внесених до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, перед юридичними особами держави-агресора та/або держави окупанта або юридичними особами з іноземними інвестиціями чи іноземними підприємствами держави-агресора та/або держави-окупанта.
 
8. 1. Установити, що відносно зобов’язань щодо стягнення заборгованості, де заявником є юридична особа держави-агресора та/або держави окупанта або юридична особа з іноземними інвестиціями чи іноземне підприємство держави-агресора та/або держави окупанта, а боржником - підприємство оборонно-промислового комплексу, яке внесене до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
 
-2- Вінник І.Ю.
Абзац третій підпункту 1 пункту 1 Розділу І проекту викласти в такій редакції:
«1. Установити, що відносно зобов’язань щодо стягнення заборгованості, де кредитором (стягувачем) є юридична особа держави-агресора та/або держави окупанта або юридична особа з іноземними інвестиціями чи іноземне підприємство держави-агресора та/або держави-окупанта, а боржником - підприємство оборонно-промислового комплексу, яке внесене до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, примусове виконання рішень щодо стягнення заборгованості не допускається».
 
Враховано   1. Установити, що відносно зобов’язань щодо стягнення заборгованості, де кредитором (стягувачем) є юридична особа держави-агресора та/або держави окупанта або юридична особа з іноземними інвестиціями чи іноземне підприємство держави-агресора та/або держави-окупанта, а боржником - підприємство оборонно-промислового комплексу, яке внесене до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, примусове виконання рішень щодо стягнення заборгованості не допускається.
 
    -3- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
В абзаці третьому підпункту 1 пункту 1 Розділу І проекту слова «можуть бути задоволені виключно за рахунок заставленого майна боржника» замінити словами «не підлягають задоволенню».
 
Враховано частково    
9. 2. Підлягають зупиненню вже відкриті та не допускаються до відкриття нові виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень щодо стягнення заборгованості з підприємства оборонно-промислового комплексу, якій внесено до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави на користь юридичної особи держави-агресора та/або держави окупанта або юридичної особи з іноземними інвестиціями чи іноземного підприємства держави-агресора та/або держави окупанта.
 
   2. Підлягають зупиненню вже відкриті та не допускаються до відкриття нові виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень щодо стягнення заборгованості з підприємства оборонно-промислового комплексу, яке внесено до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, на користь юридичної особи держави-агресора та/або держави-окупанта або юридичної особи з іноземними інвестиціями чи іноземного підприємства держави-агресора та/або держави-окупанта.
 
10. 3. Не допускається провадження у справі про банкрутство підприємств оборонно-промислового комплексу, які включені до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, за заявами юридичної особи держави-агресора та/або держави окупанта або юридичної особи з іноземними інвестиціями чи іноземного підприємства держави-агресора та/або держави окупанта.
 
   3. Не допускається провадження у справі про банкрутство підприємств оборонно-промислового комплексу, які внесені до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, за заявами юридичної особи держави-агресора та/або держави-окупанта або юридичної особи з іноземними інвестиціями чи іноземного підприємства держави-агресора та/або держави-окупанта.
 
11. 4. Положення частин першої-третьої цієї статті розповсюджуються в тому числі на зобов’язання, у яких було здійснено заміну сторони (кредитора, заявника) або уступку права вимоги, в результаті якої таке право перейшло до третіх осіб, однак першочергово такий борг виник саме щодо юридичної особи держави-агресора та/або держави окупанта.
 
-4- Вінник І.Ю.
Абзац шостий підпункту 1 пункту 1 Розділу І проекту після слів «однак першочергово такий борг виник саме щодо юридичної особи держави-агресора та/або держави-окупанта» доповнити словами «або юридичної особи з іноземними інвестиціями чи іноземного підприємства держави-агресора та/або держави-окупанта».
 
Враховано   4. Положення частин першої-третьої цієї статті розповсюджуються в тому числі на зобов’язання, у яких було здійснено заміну сторони (кредитора, заявника) або уступку права вимоги, в результаті якої таке право перейшло до третіх осіб, однак першочергово такий борг виник саме щодо юридичної особи держави-агресора та/або держави-окупанта або юридичної особи з іноземними інвестиціями чи іноземного підприємства держави-агресора та/або держави-окупанта.
 
12. Примітка. Держава-агресор та/або держава окупант є держава, визнана Державою-агресором та/або державою окупантом Верховною Радою України.»
 
-5- Вінник І.Ю.
Абзац сьомий підпункту 1 пункту 1 Розділу І проекту (Примітка) доповнити реченнями такого змісту:
«Для цілей цієї статті юридичною особою держави-агресора та/або держави окупанта вважається:
юридична особа, яка зареєстрована або іншим чином утворена згідно з правом держави-агресора та/або держави-окупанта, та/або
юридична особа, виконавчий? орган управління якої знаходиться на території держави-агресора та/або держави-окупанта, та/або
юридична особа, яка контролюється чи діяльність якої управляється (в тому числі, але не виключно, за допомогою фінансування) з території держави-агресора та/або держави-окупанта».
 
Враховано   Примітка. Держава-агресор та/або держава-окупант є держава, визнана державою-агресором та/або державою-окупантом Верховною Радою України
Для цілей цієї статті юридичною особою держави-агресора та/або держави окупанта вважається:
юридична особа, яка зареєстрована або іншим чином утворена згідно з правом держави-агресора та/або держави-окупанта, та/або
юридична особа, виконавчий? орган управління якої знаходиться на території держави-агресора та/або держави-окупанта, та/або
юридична особа, яка контролюється чи діяльність якої управляється (в тому числі, але не виключно, за допомогою фінансування) з території держави-агресора та/або держави-окупанта».
 
13. ІІ. Внести зміни до Закону України «Про заставу» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 47, ст.642):
 
   2. У Законі України «Про заставу» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 47, ст. 642):
 
14. 1. Статтю 24 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
-6- Вінник І.Ю.
У пункті 1 Розділу ІІ проекту (зміни до Закону України «Про заставу») слова «абзацом другим» замінити на слова «частиною другою» та слово «даної» замінити на слово «цієї».
 
Враховано   1) статтю 24 доповнити частиною другою такого змісту:
 
15. «Положення даної статті не поширюються на відносини застави, якщо заставодержателем є юридична особа держави, визнаної державою-агресором та/або державою окупантом по відношенню до України, або юридична особа з іноземними інвестиціями чи іноземне підприємство держави-агресора та/або держави окупанта, а боржником - підприємство оборонно-промислового комплексу, внесене до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави»;
 
   «Положення цієї статті не поширюються на відносини застави, якщо заставодержателем є юридична особа держави, визнаної державою-агресором та/або державою-окупантом по відношенню до України, або юридична особа з іноземними інвестиціями чи іноземне підприємство держави-агресора та/або держави-окупанта, а боржником - підприємство оборонно-промислового комплексу, внесене до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави»;
 
16. 2. статтю 56, після слів «на весь строк його дії» доповнити словами «крім випадків, передбачених частиною другою статті 24 цього Закону.».
 
   2) статтю 56 після слів «на весь строк його дії» доповнити словами «крім випадків, передбачених частиною другою статті 24 цього Закону».
 
17. ІІІ. Внести зміни до Закону України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 30, ст.542):
 
   3. У Законі України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради, 2016 р., № 30, ст. 542):
 
18. 1. частину першу статті 34 доповнити пунктом 13 такого змісту:
 
   1) частину першу статті 34 доповнити пунктом 13 такого змісту:
 
19. «12) наявності підстав, передбачених ст.2-1 Закону України «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку»;
 
   «13) наявності підстав, передбачених статтею 2-1 Закону України «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку»«;
 
20. 2. статтю 35 доповнити пунктом сьомим такого змісту:
 
   2) статтю 35 доповнити пунктом сьомим такого змісту:
 
21. «7. У випадку, передбаченому пунктом 13 частини першої статті 34 цього Закону, виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій на період дії обставин, визначених статтею 2-1 Закону України «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку».
 
-7- Вінник І.Ю.
Розділ ІІІ проекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«3. Статтю 78 доповнити новою частиною другою такого змісту:
«2. В Україні не можуть бути визнані та виконані рішення іноземних судів у справах щодо стягнення заборгованості з підприємства оборонно-промислового комплексу, внесеного до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави на користь юридичної особи держави-агресора та/або держави-окупанта або юридичної особи з іноземними інвестиціями чи іноземного підприємства держави-агресора та/або держави-окупанта».
 
Враховано   «7. У випадку, передбаченому пунктом 13 частини першої статті 34 цього Закону, виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій на період дії обставин, визначених статтею 2-1 Закону України «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку».
3) статтю 78 доповнити новою частиною другою такого змісту:
«2. В Україні не можуть бути визнані та виконані рішення іноземних судів у справах щодо стягнення заборгованості з підприємства оборонно-промислового комплексу, внесеного до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави на користь юридичної особи держави-агресора та/або держави-окупанта або юридичної особи з іноземними інвестиціями чи іноземного підприємства держави-агресора та/або держави-окупанта».
4. У статті 81 Закону України «Про міжнародне приватне право» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 32, ст. 422; 2014 р., № 12, ст. 178):
частину першу після слів «що набрали законної сили» доповнити словами «крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті»;
доповнити новою частиною другою такого змісту:
«2. В Україні не можуть бути визнані та виконані рішення іноземних судів у справах щодо стягнення заборгованості з підприємства оборонно-промислового комплексу, внесеного до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави на користь юридичної особи держави-агресора та/або держави-окупанта або юридичної особи з іноземними інвестиціями чи іноземного підприємства держави-агресора та/або держави-окупанта».
 
    -8- Вінник І.Ю.
Доповнити проект новим пунктом такого змісту:
«У статті 81 Закону України "Про міжнародне приватне право" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 32, ст.422; 2014, № 12, ст.178):
частину першу після слів «що набрали законної сили» доповнити словами «крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті»;
доповнити новою частиною другою такого змісту:
«2. В Україні не можуть бути визнані та виконані рішення іноземних судів у справах щодо стягнення заборгованості з підприємства оборонно-промислового комплексу, внесеного до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави на користь юридичної особи держави-агресора та/або держави-окупанта або юридичної особи з іноземними інвестиціями чи іноземного підприємства держави-агресора та/або держави-окупанта.
 
Враховано    
22. ІV. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
23. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
24. 2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
25. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
26. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
27. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України