Кількість абзаців - 22 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про житловий фонд соціального призначення'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України “Про житловий фонд соціального призначення”
 
-1- Недава О.А.
У назві законопроекту, в дужках, записати: «щодо умов забезпечення соціальним житлом внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю».
 
Враховано частково   Про внесення змін до Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» щодо умов забезпечення соціальним житлом внутрішньо переміщених осіб
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19?20, ст. 159; 2009 р., № 39, ст. 550; 2010 р., № 39, ст. 513; 2013 р., № 48, ст. 682; 2016 р., № 51, ст. 840) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19?20, ст. 159; 2010 р., № 39, ст. 513; 2018 р., № 11, ст.59) такі зміни:
 
5. 1. Частину четверту статті 3 викласти в такій редакції:
«4. Соціальне житло повинне відповідати архітектурно-планувальним і технічним нормам, санітарно-гігієнічним вимогам, будівельним нормам, стандартам і правилам стосовно доступності для маломобільних груп населення, установленим державними будівельними нормами щодо такого житла, потребам осіб з інвалідністю та бути придатним для проживання.».
 
-2- Третьяков О.Ю.
Абзац 2 пункту 1 розділу Іпроекту викласти в такій редакції:
«4. Соціальне житло повинне відповідати архітектурно-планувальним і технічним нормам, санітарно-гігієнічним вимогам, будівельним нормам, стандартам і правилам стосовно доступності для маломобільних груп населення, у тому числі для осіб з інвалідністю, та бути придатним для проживання.»;
 
Враховано   1. Частину четверту статті 3 викласти в такій редакції:
«4. Соціальне житло має відповідати архітектурно-планувальним і технічним нормам, санітарно-гігієнічним вимогам, будівельним нормам, стандартам і правилам щодо доступності для маломобільних груп населення, у тому числі для осіб з інвалідністю, та бути придатним для проживання».
 
6. 2. Частини першу і другу статті 10 викласти в такій редакції:
«1. Соціальний квартирний облік здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування за місцем проживання громадян (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, -за місцем походження або проживання дітей такої категорії до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; для внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю - за місцем перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, при цьому члени сім’ї внутрішньо переміщеної особи з інвалідністю беруться на квартирний облік разом із нею незалежно від місця такого обліку), які мають право на отримання квартир, садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення, після набуття ними повної цивільної дієздатності відповідно до закону.
 
-3- Павленко Ю.О.
Королевська Н.Ю.
У частині першій статті 10 проекту:
після слів «за місцем походження або проживання дітей такої категорії» слова «до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» вилучити;
після слів «беруться на квартирний облік разом із нею» слова «незалежно від» замінити на «за місцем такого обліку»
 
Враховано редакційно   2. Частини першу і другу статті 10 викласти в такій редакції:
«1. «Соціальний квартирний облік здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування за місцем проживання громадян (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - за місцем походження або проживання дітей такої категорії до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; для внутрішньо переміщених осіб - за місцем перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб), які мають право на отримання квартир, садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення, після набуття ними повної цивільної дієздатності відповідно до закону.
 
    -4- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Частину першу статті 10 викласти в такій редакції:
«1. Соціальний квартирний облік здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування за місцем проживання громадян (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, -за місцем походження або проживання дітей такої категорії до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; для внутрішньо переміщених осіб - за місцем перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб), які мають право на отримання квартир, садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення, після набуття ними повної цивільної дієздатності відповідно до закону.
 
Враховано    
    -5- Третьяков О.Ю.
В абзаці 2 пункту 2 розділу Іпроекту:
слова «з інвалідністю» вилучити;
 
Враховано    
    -6- Веселова Н.В.
В пункті 1 статті 10 проекту слова «для внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю» замінити на «для внутрішньо переміщених осіб»
 
Враховано    
    -7- Шинькович А.В.
В абзаці 2 пункту 2 розділу Іпроекту:
слова «з інвалідністю» вилучити
 
Враховано    
7. 2. Правом взяття на соціальний квартирний облік користуються громадяни України:
 
   2. Правом взяття на соціальний квартирний облік користуються громадяни України:
 
8. а) для яких таке житло є єдиним місцем проживання або які мають право на поліпшення житлових умов відповідно до закону;
 
   а) для яких таке житло є єдиним місцем проживання або які мають право на поліпшення житлових умов відповідно до закону;
 
9. б) середньомісячний сукупний дохід яких за попередній рік з розрахунку на одну особу в сумі меншій від величини опосередкованої вартості найму житла в даному населеному пункті та прожиткового мінімуму, встановленого законодавством;
 
   б) середньомісячний сукупний дохід яких за попередній рік з розрахунку на одну особу в сумі менший від величини опосередкованої вартості найму житла в даному населеному пункті та прожиткового мінімуму, встановленого законодавством;
 
10. в) внутрішньо переміщені особи з інвалідністю та члени їх сімей, які не мають житла для проживання на підконтрольній українській владі території, або житло яких зруйновано чи стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції (за умови, що їх доходи відповідають вимогам, визначеним у пункті «б» частини другої цієї статті).
 
-8- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац шостий пункту 2 розділу 1 проекту викласти в такій редакції:
«в) внутрішньо переміщені особи, які не мають житла для проживання на підконтрольній українській владі території, або житло яких зруйновано чи стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції»
 
Враховано   в) внутрішньо переміщені особи, які не мають іншого житла для проживання на підконтрольній українській владі території або житло яких зруйновано (знищене) або пошкоджене до стану, непридатного для проживання, внаслідок проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.
 
    -9- Євтушок С.М.
Підпункт в) пункту 2 розділу 1 проекту викласти в такій редакції:
в) внутрішньо переміщені особи з інвалідністю та члени їх сімей, які не мають іншого житла для проживання на підконтрольній українській владі території, або житло яких зруйноване (знищене) або пошкоджене до стану непридатного для проживання внаслідок збройної агресії держави-агресора (за умови, що їх доходи відповідають вимогам, визначеним у пункті „б» частини другої цієї статті).
Під час визначення середньомісячного сукупного доходу враховується вартість майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї на момент взяття на соціальний квартирний облік (крім вартості майнових прав чи прав власності внутрішньо переміщеної особи з інвалідністю та членів її сім’ї на нерухоме майно, що розміщене на тимчасово окупованій території, в населених пунктах, які розташовані на лінії зіткнення або на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, а також на майно, яке зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії держави-агресора.
Порядок врахування вартості майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї, та порядок визначення величини опосередкованої вартості найму житла в населеному пункті затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Правом взяття на соціальний квартирний облік також користуються мешканці тимчасових притулків для дорослих, громадяни, які мають право на соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.
 
Враховано    
    -10- Недава О.А.
У першому абзаці пункту в) частини другої статті 10 проекту після слів: антитерористичної операції – записати: «та заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (операції об’єднаних сил) у Донецькій та Луганській областях»
 
Враховано    
    -11- Третьяков О.Ю.
Абзац 6 пункту 2 розділу Іпроекту викласти в такій редакції:
«в) внутрішньо переміщені особи та члени їх сімей, які не мають житла для проживання на підконтрольній українській владі території, або житло яких зруйновано чи стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (за умови, що їх доходи відповідають вимогам, визначеним у пункті «б» частини другої цієї статті).»;
 
Враховано    
    -12- Веселова Н.В.
В підпункті в) пункту 2 статті 10 проекту слова «внутрішньо переміщені особи з інвалідністю» замінити на «внутрішньо переміщені особи»
 
Враховано    
11. Під час визначення середньомісячного сукупного доходу враховується вартість майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї на момент взяття на соціальний квартирний облік (крім вартості майнових прав чи прав власності внутрішньо переміщеної особи з інвалідністю та членів її сім’ї на нерухоме майно, що розміщене на тимчасово окупованій території, в населених пунктах, які розташовані на лінії зіткнення або на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, а також на майно, яке зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції).
 
-13- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
В абзаці сьомому пункту 2 розділу 1 проекту слова «з інвалідністю» виключити.
 
Враховано   Під час визначення середньомісячного сукупного доходу враховується вартість майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї на момент взяття на соціальний квартирний облік (крім вартості майнових прав чи прав власності внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї на нерухоме майно, що розміщене на тимчасово окупованій території, в населених пунктах, які розташовані на лінії зіткнення або на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, а також на майно, яке зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях).
Вимога пункту «б» цієї частини не поширюється на осіб, які досягли 50-річного віку. При визначенні середньомісячного сукупного доходу сім’ї не враховується дохід особи, яка досягла 50-річного віку.
 
    -14- Бабак А.В.
Частину другу статті 10 проекту доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«Вимога пункту «б» цієї частини не поширюється на осіб, які досягли 50-ти річного віку. При визначенні середньомісячного сукупного доходу сім’ї не враховується дохід особи, яка досягла 50-ти річного віку."
 
Враховано    
    -15- Недава О.А.
У другому абзаці пункту в) частини другої статті 10 проекту після слів: антитерористичної операції – записати: «та заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (операції об’єднаних сил) у Донецькій та Луганській областях.»
 
Враховано    
    -16- Третьяков О.Ю.
Абзац 7 пункту 2 розділу Івикласти в такій редакції:
«Під час визначення середньомісячного сукупного доходу враховується вартість майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї на момент взяття на соціальний квартирний облік (крім вартості майнових прав чи прав власності внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї на нерухоме майно, що розміщене на тимчасово окупованій території, в населених пунктах, які розташовані на лінії зіткнення або на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, а також на майно, яке зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях).»;
 
Враховано    
    -17- Веселова Н.В.
В абзаці 5 пункту 2 статті 10 проекту слова «прав власності внутрішньо переміщеної особи з інвалідністю» замінити на «прав власності внутрішньо переміщеної особи»
 
Враховано    
    -18- Веселова Н.В.
Абзаці 5 пункту 2 статті 10 проекту викласти в наступній редакції:
«Під час визначення середньомісячного сукупного доходу враховується вартість майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї на момент взяття на соціальний квартирний облік (крім вартості майнових прав чи прав власності внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї на нерухоме майно, що розміщене на тимчасово окупованій території, в населених пунктах, які розташовані на лінії зіткнення або на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, а також на майно, яке зруйновано або стало непридатним для проживання протягом антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях).»;
 
Враховано    
12. Порядок врахування вартості майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї, та порядок визначення величини опосередкованої вартості найму житла в населеному пункті затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок врахування вартості майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї, та порядок визначення величини опосередкованої вартості найму житла в населеному пункті затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
13. Правом взяття на соціальний квартирний облік також користуються мешканці тимчасових притулків для дорослих, громадяни, які мають право на соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.».
 
-19- Павленко Ю.О.
Королевська Н.Ю.
У частині сьомій статті 1 1проекту: після слів «завершення терміну піклування над такими дітьми та в разі відсутності в таких дітей» слова «права на житло» замінити на «житла у власності»
 
Враховано   Правом взяття на соціальний квартирний облік також користуються мешканці тимчасових притулків для дорослих, громадяни, які мають право на соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом».
3. У частині перший статті 11:
у пункті 7 слова «права на житло» замінити словами «житла у власності»;
 
14. 3. Пункт 8 частини першої статті 11 викласти в такій редакції:
«8) діти з інвалідністю (у тому числі взяті на облік внутрішньо переміщених осіб), які не мають батьків або батьки яких позбавлені батьківських прав і які проживають в установах соціального захисту населення, після досягнення повноліття; «.
 
-20- Павленко Ю.О.
Королевська Н.Ю.
У пункті 8 частини першої статті 11 проекту:
слова «які не мають батьків» замінити на «є сиротами»
 
Враховано   пункт 8 викласти в такій редакції:
«8) діти з інвалідністю (у тому числі взяті на облік внутрішньо переміщених осіб), які є сиротами або батьки яких позбавлені батьківських прав і які проживають в установах соціального захисту населення, після досягнення повноліття».
 
15. 4. Пункт 3 частини першої статті 12 викласти в такій редакції:
«3) особи з інвалідністю Іі ІІ групи (у тому числі взяті на облік внутрішньо переміщених осіб); «.
 
   4. Пункт 3 частини першої статті 12 викласти в такій редакції:
«3) особи з інвалідністю Іі ІІ груп (у тому числі взяті на облік внутрішньо переміщених осіб)».
 
16. 5. Частину третю статті 13 доповнити абзацом такого змісту:
«Внутрішньо переміщена особа з інвалідністю до заяви про взяття на соціальний квартирний облік, окрім зазначених документів, додає копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та копії довідок про взяття на такий облік членів її сім’ї.».
 
-21- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
В абзаці другому пункту 5 розділу 1 проекту слова «з інвалідністю» виключити.
 
Враховано   5. Частину третю статті 13 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Внутрішньо переміщена особа до заяви про взяття на соціальний квартирний облік, крім зазначених документів, додає копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та копії довідок про взяття на такий облік членів її сім’ї».
 
    -22- Шинькович А.В.
В абзаці 2 пункту 5 статті 13 проекту слова «з інвалідністю» вилучити
 
Враховано    
    -23- Веселова Н.В.
В абзаці другому пункту 3 статті 13 проекту слова «внутрішньо переміщена особа з інвалідністю» замінити на «внутрішньо переміщена особа»
 
Враховано    
    -24- Третьяков О.Ю.
В абзаці 2 пункту 5 статті 13 проекту слова «з інвалідністю» вилучити.
 
Враховано    
17. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
18. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
19. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
20. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
-25- Недава О.А.
У пункті другому Прикінцевих положень проекту після слів: «у відповідність із цим Законом», – записати: «зокрема, завершити розробку порядку отримання у тимчасове користування житла для внутрішньо переміщених осіб;»
 
Враховано   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, зокрема, завершити розроблення порядку отримання у тимчасове користування житла для внутрішньо переміщених осіб;
 
21. забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.