Кількість абзаців - 266 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейде (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
   1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
6. 1) у пункті «б» частини другої статті 22 слова «крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення» виключити;
 
-1- Недава О.А.
Пункт «б» частини другої статті 22 Земельного кодексу України залишити у нині діючій редакції.
 
Враховано редакційно   1) у пункті «б» частини другої статті 22 слова «лісогосподарського призначення» замінити словами «інших категорій»;
 
    -2- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
У підпункті 1 пункту 1:
У статті 22:
у пункті «б» частини другої після слів «інші захисні насадження,» доповнити словами «крім тих, що знаходяться на землях інших категорій,»;
 
Враховано редакційно    
    -3- Вовк В.І.
Пункт 1 Розділу 1 проекту Закону доповнити підпунктом 1-1 такого змісту:
«1-1) У частині другій ст. 31 Кодексу слова "у розмірі земельної частки (паю)" замінити на слова "у розмірі, визначеному статтею 121 цього Кодексу"«.
 
Відхилено    
    -4- Вовк В.І.
Пункт 1 Розділу 1 проекту Закону доповнити підпунктом 1-2 такого змісту:
«1-2) У частині першій ст. 32 Кодексу слова "у розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради" замінити на слова "у розмірі, визначеному статтею 121 цього Кодексу", а частину другу ст. 32 Кодексу після слів "які раніше набули права на земельну частку (пай)" доповнити словами "крім випадків, передбачених цим Кодексом"«.
 
Відхилено    
7. 2) доповнити Кодекс статтею37-1 такого змісту:
 
   2) главу 5 доповнити статтею 37-1 такого змісту:
 
8. «Стаття 37-1. Особливості використання та розпорядження земельними ділянками, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення, а також полезахисними лісовими насадженнями та іншими захисними насадженнями, які розташовані на межі такого масиву
 
-5- Кривошея Г.Г.
Підпункт 2 пункту 1 розділу Івикласти в такій редакції:
«2) доповнити Кодекс статтею 37-1 такого змісту:
Стаття 37-1. Особливості використання та розпорядження земельними ділянками, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення, а також полезахисними лісовими насадженнями та іншими захисними насадженнями, які розташовані на межі такого масиву.
1. Земельні ділянки під полезахисними лісовими насадженнями та іншими захисними насадженнями а також під польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення за рішенням Верховної Рада Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідних органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, можуть передаватися в оренду, без проведення земельних торгів, власникам та/або користувачам земельних ділянок, суміжних із земельними ділянками під полезахисними лісовими насадженнями та іншими захисними насадженнями а також під польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних ділянок.
Передача в оренду земельних ділянок під полезахисними лісовими насадженнями та іншими захисними насадженнями а також під польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних ділянок здійснюється за умови не порушення сталого землекористування, не створення черезсмужжя у використанні земельних ділянок, а також забезпечення доступу усіх землевласників та землекористувачів до належних їм земельних ділянок для використання їх за цільовим призначенням.
2. Особа, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, має переважне право на укладення договорів оренди інших земельних ділянок, розташованих у такому масиві, у разі, якщо такі земельні ділянки передаються їх власником у оренду, і невикористання їх особою, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення створює перешкоди у раціональному використанні орендованих земель внаслідок черезсмужжя.
У разі наявності пропозиції іншої особи щодо укладення договору оренди таких земельних ділянок, переважне право на укладення договорів оренди застосовується у випадку, якщо особа, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, запропонує власнику земельної ділянки такі самі істотні умови договору оренди землі.
Особою, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення є землевласник та/або землекористувач, якому належить право власності та/або користування (оренда, емфітевзис) земельними ділянками, розташованими в масиві земель сільськогосподарського призначення, загальна площа яких складає не менш, як 75 % усіх земель масиву.
3. Орендарі земельних ділянок, розташованих у одному масиві земель сільськогосподарського призначення, на період дії договору оренди землі можуть обмінюватися належними їм правами користування земельними ділянками шляхом укладання між ними договорів суборенди відповідних ділянок без згоди орендодавця, у випадку, якщо це передбачено договором оренди земельної ділянки.
4. Місце розташування та межі земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення можуть бути змінені в процесі консолідації земель на умовах та в порядку, визначеними законом.
5. Користувачі земельних ділянок під полезахисними лісовими насадженнями та іншими захисними насадженнями, розташованими уздовж меж масиву земель сільськогосподарського призначення, зобов’язані забезпечувати охорону, захист, відтворення, підвищення продуктивності лісових насаджень, а також дотримуватися правил і норм використання земельних ділянок і лісових насаджень та інших захисних насаджень згідно із законодавством.
6. Власники земельних ділянок усіх форм власності, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, можуть обмінюватись такими земельними ділянками.
Обмін (міна) земельної ділянки державної або комунальної власності, розташованої у масиві земель сільськогосподарського призначення на іншу земельну ділянку, розташовану у цьому ж масиві, дозволяється у випадку, коли обидві земельні ділянки мають однакову нормативну грошову оцінку, або їх нормативна грошова оцінка відрізняється не більше, як на 10%.
 
Враховано частково   «Стаття 37-1. Особливості використання та розпорядження земельними ділянками, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення, а також полезахисними лісовими смугами, які обмежують такий масив
 
9. 1. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, призначені для ведення особистого селянського господарства, фермерського господарства, розташовані у масиві земель сільськогосподарського призначення, можуть використовуватись її власником, землекористувачем також для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без зміни їх цільового призначення.
 
   1. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, призначені для ведення особистого селянського господарства, фермерського господарства, розташовані у масиві земель сільськогосподарського призначення, можуть використовуватися їх власником, землекористувачем також для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без зміни цільового призначення таких земельних ділянок.
2. Власники земельних ділянок усіх форм власності, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, можуть обмінюватися такими земельними ділянками.
Обмін (міна) земельної ділянки державної або комунальної власності, розташованої у масиві земель сільськогосподарського призначення, на іншу земельну ділянку, розташовану у цьому ж масиві, здійснюється лише у разі, якщо обидві земельні ділянки мають однакову нормативну грошову оцінку або різниця між нормативними грошовими оцінками становить не більше як 10 відсотків.
 
10. 2. Земельні ділянки державної та комунальної власності під польовими дорогами, запроектованими для доступу власників земельних ділянок до земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення (крім польових доріг, які обмежують масив), передаються в оренду особам, яким належить право користування (оренда, емфітевзис) земельними ділянками, які в сукупності складають не менше, ніж 75 відсотків площі такого масиву.
 
-6- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Абзаци 4-8 підпункту 2 пункту 1 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено   3. Власники та орендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, на період дії договору оренди можуть обмінюватися належними їм правами користування земельними ділянками шляхом взаємного укладання між ними договорів оренди, суборенди відповідних ділянок.
4. Особа, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, має право орендувати інші земельні ділянки сільськогосподарського призначення, розташовані у такому масиві, а у разі якщо інші земельні ділянки перебувають в оренді, - на одержання їх у суборенду, за умови передачі їх власнику (орендарю) у користування (оренда, суборенда) іншої земельної ділянки, розташованої у цьому ж масиві, на такий самий строк та на таких самих умовах, якщо внаслідок черезсмужжя невикористання таких земельних ділянок створює перешкоди у раціональному використанні земельних ділянок, що перебувають у користуванні цієї особи. Право оренди землі набувається в порядку, встановленому Законом України «Про оренду землі».
Особою, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, є землекористувач, якому належить право користування (оренда, емфітевзис) земельними ділянками, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення, загальною площею не менш як 75 відсотків усіх земель масиву.
5. Земельні ділянки державної чи комунальної власності під польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення (крім польових доріг, що обмежують масив), передаються в оренду без проведення земельних торгів власникам та/або користувачам земельних ділянок, суміжних із земельними ділянками під такими польовими дорогами. Строк оренди таких земельних ділянок становить 7 років.
Передача в оренду земельних ділянок державної чи комунальної власності під польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних ділянок, здійснюється за умови забезпечення безоплатного доступу усіх землевласників та землекористувачів до належних їм земельних ділянок для використання їх за цільовим призначенням.
6. Земельні ділянки під польовими дорогами, розташовані у масиві земель сільськогосподарського призначення (крім польових доріг, що обмежують масив), можуть використовуватися землевласником (землекористувачем) як для проходу (проїзду) до інших земельних ділянок, розташованих у такому масиві, так і для вирощування сільськогосподарської продукції.
 
    -7- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І законопроекту після абзацу четвертого доповнити абзацами такого змісту:
«Земельні ділянки під польовими дорогами (крім польових доріг, які обмежують масив) передаються особі, якій належить право користування (оренда, емфітевзис) земельними ділянками, які в сукупності складають не менше, ніж 75 відсотків площі такого масиву, в оренду з наступними особливостями:
строк оренди не повинен перевищувати середнього строку користування такою особою іншими земельними ділянками, розташованими у масиві;
розмір орендної плати не може бути нижчим, ніж середня орендна плата за інші земельні ділянки, розташовані у масиві;
у разі припинення договору оренди інших земельних ділянок, розташованих у масиві, внаслідок чого площа земельних ділянок, які використовуються землекористувачем, стає меншою за 75 відсотків площі масиву, чинність договору оренди земельних ділянок під польовими дорогами, наданих в оренду такому землекористувачеві, припиняється, про що обов’язково зазначається у договорі.».
 
Відхилено    
    -8- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
У підпункті 2 пункту 1:
У статті 37-1:
Частину другу викласти в такій редакції:
«2. Земельні ділянки державної та комунальної власності під польовими дорогами, запроектованими для доступу власників земельних ділянок до земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення (крім польових доріг, які обмежують масив), за засвідченою нотаріально письмовою згодою власників земельних ділянок, суміжних із земельними ділянками під цими польовими дорогами, в масиві земель, передаються в оренду особам, яким належить право власності та/або користування (оренда) земельними ділянками, розташованими в такому масиві.
У разі, якщо земельні ділянки одного масиву використовуються декількома землевласниками та/або землекористувачами (орендарями), земельні ділянки під польовими дорогами (крім польових доріг, які обмежують масив) за засвідченою нотаріально письмовою згодою власників земельних ділянок, суміжних із земельними ділянками під цими польовими дорогами, в масиві земель, можуть бути передані їм у спільну оренду або сформовані в окремі земельні ділянки, площею пропорційно до площ земельних ділянок у масиві, що використовуються ними, та передані в оренду кожному із землекористувачів.
Строк оренди земельних ділянок під польовими дорогами не може бути більшим ніж найменший строк оренди земельних ділянок, розташованих в масиві земель сільськогосподарського призначення.
У разі, якщо інші земельні ділянки, розташовані в масиві земель сільськогосподарського призначення, не мають доступу з краю масиву, орендар земельних ділянок під польовими дорогами зобов’язаний встановити їх власнику (а у разі, якщо вона перебуває в оренді (суборенді) – землекористувачу) право проходу, проїзду до неї по земельних ділянках, які перебувають у нього в користуванні, на умовах безоплатного земельного сервітуту. У разі незгоди орендаря на укладенні договору земельного сервітуту, спір вирішується у судовому порядку.»;
частину третю викласти в такій редакції:
«3. Особа, якій належить право власності та/або користування частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, має переважне право на укладення договорів оренди інших земельних ділянок приватної власності, розташованих у такому масиві, у разі, коли їх невикористання цією особою створює перешкоди у раціональному використанні земельних ділянок в такому масиві внаслідок черезсмужжя. У разі наявності пропозиції іншої особи щодо укладення договору оренди цієї ж земельної ділянки, особа, якій належить право власності та/або користування частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, має переважне право на укладення договору оренди на умовах, не гірших, ніж умови зазначеної особи. Реалізація такого переважного права здійснюється в порядку встановленому статтею 33 Закону України «Про оренду землі».
Особою, якій належить право власності та/або користування частиною масиву земель сільськогосподарського призначення є землевласник та/або землекористувач, якому належить право власності та/або користування (оренда) двома та більше земельними ділянками, розташованими в масиві земель сільськогосподарського призначення.»;
частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Орендарі земельних ділянок, розташованих у одному масиві земель сільськогосподарського призначення, на період дії договору оренди землі можуть обмінюватися належними їм правами користування земельними ділянками шляхом укладання між ними договорів суборенди відповідних ділянок без згоди орендодавця, а у випадку, якщо на цій ділянці розташований об’єкт інженерної інфраструктури меліоративних систем - за письмовою згодою орендодавця, засвідченою нотаріально, залишаючись відповідальними перед останнім за виконання обов’язків, передбачених договором оренди землі.»;
частину п’яту виключити;
у зв’язку з цим частини шосту-восьму вважати частинами п’ятою-сьомою відповідно;
 
Відхилено    
    -9- Кулініч О.І.
Частину другу статті 37-1 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«2. Земельні ділянки під польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення передаються в оренду, без проведення земельних торгів, власникам та/або користувачам земельних ділянок, суміжних із земельними ділянками під такими польовими дорогами. Строк оренди таких земельних ділянок становить 7 років.
Передача в оренду земельних ділянок під польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних ділянок, здійснюється за умови забезпечення доступу усіх землевласників та землекористувачів до належних їм земельних ділянок».
 
Враховано    
    -10- Воропаєв Ю.М.
1. Частину другу нової статті 37-1 Земельного кодексу України, а саме:
2. Земельні ділянки державної та комунальної власності під польовими дорогами, запроектованими для доступу власників земельних ділянок до земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення (крім польових доріг, які обмежують масив), передаються в оренду особам, яким належить право користування (оренда, емфітевзис) земельними ділянками, які в сукупності складають не менше, ніж 75 відсотків площі такого масиву.
У разі, якщо земельні ділянки одного масиву використовуються декількома землекористувачами (орендарі, емфітевти), і при цьому площа земельних ділянок, які використовуються однією особою, складає менше 75 відсотків площі масиву, земельні ділянки під польовими дорогами (крім польових доріг, які обмежують масив) передаються в оренду особам, яким належить право оренди не менш, як 25 відсотків масиву. У разі, якщо таких осіб декілька, земельні ділянки під польовими дорогами можуть бути передані їм у спільну оренду або сформовані в окремі земельні ділянки площею пропорційно до площ орендованих земельних ділянок у масиві та передані в оренду кожній з них.
У разі, якщо інші земельні ділянки, розташовані в масиві земель сільськогосподарського призначення, не мають доступу з краю масиву, орендар земельних ділянок під польовими дорогами зобов’язаний встановити їх власнику (а у разі, якщо вона перебуває в оренді (суборенді) чи користуванні на праві емфітевзису – землекористувачу) право проходу, проїзду до неї по земельних ділянках, які перебувають у нього в користуванні, на умовах безоплатного земельного сервітуту. У разі відмови орендаря в укладенні договору земельного сервітуту, такий сервітут встановлюється за рішенням суду.» - виключити.
 
Враховано редакційно    
11. У разі, якщо земельні ділянки одного масиву використовуються декількома землекористувачами (орендарі, емфітевти), і при цьому площа земельних ділянок, які використовуються однією особою, складає менше 75 відсотків площі масиву, земельні ділянки під польовими дорогами (крім польових доріг, які обмежують масив) передаються в оренду особам, яким належить право оренди не менш, як 25 відсотків масиву. У разі, якщо таких осіб декілька, земельні ділянки під польовими дорогами можуть бути передані їм у спільну оренду або сформовані в окремі земельні ділянки площею пропорційно до площ орендованих земельних ділянок у масиві та передані в оренду кожній з них.
 
-11- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту доповнити реченнями такого змісту:
«Право оренди на земельні ділянки під польовими дорогами набувається і реалізується особами, яким належить право оренди земельними ділянками, які в сукупності складають не менше, ніж 25 відсотків масиву, з особливостями, визначеними абзацами третім та четвертим цієї частини. У разі припинення договору оренди інших земельних ділянок, розташованих у масиві, внаслідок чого площа земельних ділянок, які використовуються землекористувачем, стає меншою за 25 відсотків площі масиву, чинність договору оренди земельних ділянок під польовими дорогами, наданих такому землекористувачеві, припиняється. Про таку підставу припинення дії договору оренди земельних ділянок під польовими дорогами обов’язково зазначається у договорі. У цьому разі переважне право на укладення договору оренди таких земельних ділянках в один із способів, визначених цим абзацом, мають інші землекористувачі, які використовують земельні ділянки, розташовані в межах цього масиву.».
 
Відхилено   7. Земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами, які обмежують масив земель сільськогосподарського призначення, передаються у постійне користування державним або комунальним спеціалізованим підприємствам або в оренду фізичним та юридичним особам з обов’язковим включенням до договору оренди землі умов щодо утримання та збереження таких смуг і забезпечення виконання ними функцій агролісотехнічної меліорації.
Правила утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення, встановлює Кабінет Міністрів України.
 
12. У разі, якщо інші земельні ділянки, розташовані в масиві земель сільськогосподарського призначення, не мають доступу з краю масиву, орендар земельних ділянок під польовими дорогами зобов’язаний встановити їх власнику (а у разі, якщо вона перебуває в оренді (суборенді) чи користуванні на праві емфітевзису - землекористувачу) право проходу, проїзду до неї по земельних ділянках, які перебувають у нього в користуванні, на умовах безоплатного земельного сервітуту. У разі відмови орендаря в укладенні договору земельного сервітуту, такий сервітут встановлюється за рішенням суду.
 
-12- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Друге речення абзацу шостого підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«У разі недосягнення домовленості про встановлення сервітуту та про його умови спір вирішується судом за позовом особи, яка вимагає встановлення сервітуту.».
 
Відхилено      
13. 3. Особа, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, має переважне право на укладення договорів оренди інших земельних ділянок, розташованих у такому масиві, у разі, коли їх невикористання цією особою створює перешкоди у раціональному використанні орендованих земель внаслідок черезсмужжя. У разі наявності пропозиції іншої особи щодо укладення договору оренди цієї ж земельної ділянки, особа, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, має переважне право на укладення договору оренди на умовах, не гірших, ніж умови зазначеної особи. Реалізація такого переважного права здійснюється в порядку встановленому статтею 33 Закону України «Про оренду землі».
 
-13- Воропаєв Ю.М.
2. У частині третій нової статті 37-1 Земельного кодексу залишити слово «переважне» право (закреслене у тексті проекту).
 
Враховано      
    -14- Кулініч О.І.
Частину третю нової статті 37-1 Земельного кодексу викласти в такій редакції:
«3. Особа, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, має переважне право на укладення договорів оренди інших земельних ділянок, розташованих у такому масиві, у разі, коли їх невикористання цією особою створює перешкоди у раціональному використанні орендованих земель внаслідок черезсмужжя.
У разі наявності пропозиції іншої особи щодо укладення договору оренди цієї ж земельної ділянки, особа (крім особи, що має переважне право на поновлення договору оренди відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі»), якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, має переважне право на укладення договору оренди на умовах, не гірших, ніж умови зазначеної особи. Реалізація такого переважного права здійснюється в порядку встановленому статтею 33 Закону України «Про оренду землі».
У разі наявності пропозиції особи яка має переважне право на поновлення договору оренди відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» на укладення договору оренди цієї ж земельної ділянки переважне право встановлене в абзаці першому цієї частини не застосовується.
 
Враховано    
14. Особою, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення є землекористувач, якому належить право користування (оренда, емфітевзис) земельними ділянками, розташованими в масиві земель сільськогосподарського призначення, загальна площа яких складає не менш, як 75 % усіх земель масиву.
 
      
15. 4. Орендарі земельних ділянок, розташованих у одному масиві земель сільськогосподарського призначення, на період дії договору оренди землі можуть обмінюватися належними їм правами користування земельними ділянками шляхом укладання між ними договорів суборенди відповідних ділянок без згоди орендодавця, залишаючись відповідальними перед останнім за виконання обов’язків, передбачених договором оренди землі.
 
-15- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Абзац 9 підпункту 2 пункту 1 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено      
    -16- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І законопроекту після абзацу дев’ятого доповнити абзацом такого змісту:
«Орендарі земельних ділянок зобов’язані письмово повідомити орендодавця про обмін належними їм правами користування земельними ділянками протягом п'яти днів з дня укладання між ними договорів суборенди відповідних ділянок. Письмове повідомлення надсилається орендодавцеві рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається йому особисто під розписку.».
 
Враховано редакційно    
    -17- Гуляєв В.О.
У частині 4 статті 37-1 речення: «без згоди орендодавця, залишаючись відповідальними перед останнім за виконання обов’язків, передбачених договором оренди землі» вилучити, доповнити наступним реченням: «якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця.»
 
Відхилено    
16. 5. Місце розташування та межі земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення можуть бути змінені в процесі консолідації земель на умовах та в порядку, визначеними законом.
 
   8. Межі земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, можуть бути змінені у процесі консолідації земель на умовах та в порядку, визначених законом.
 
17. 6. Полезахисні лісові насадження та інші захисні насадження, розташовані уздовж меж масиву сільськогосподарського призначення, передаються у постійне користування державним або комунальним спеціалізованим підприємствам або в оренду фізичним та юридичним особам із обов’язковим включенням до договору оренди землі умов щодо їх утримання та збереження таких насаджень.
 
-18- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац одинадцятий підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«6. Полезахисні лісові насадження та інші захисні насадження, розташовані уздовж меж масиву сільськогосподарського призначення, передаються у постійне користування державним або комунальним спеціалізованим підприємствам або в оренду фізичним та юридичним особам із обов’язковим включенням до договору оренди землі умов щодо збереження, відновлення та утримання таких насаджень і забезпечення виконання ними функцій агролісотехнічної меліорації.».
 
Враховано редакційно   9. Дія цієї статті поширюється на використання та розпорядження земельними ділянками для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства та особистого селянського господарства»;
 
    -19- Кулініч О.І.
У частині шостій статті 37-2 Земельного кодексу України слова «полезахисні лісові насадження та інші захисні насадження, розташовані уздовж меж масиву сільськогосподарського призначення» замінити словами «земельні ділянки під полезахисними лісовими насадженнями, розташованими уздовж меж масиву сільськогосподарського призначення».
 
Враховано    
    -20- Кулініч О.І.
Абзац другий частини шостої статті 37-2 Земельного кодексу України викласти в такій редакції:
«Правила утримання та збереження полезахисних лісових насаджень та інших захисних насаджень розташованих на землях сільськогосподарського призначення встановлює Кабінет Міністрів України.»
 
Враховано    
    -21- Воропаєв Ю.М.
3. Перше речення частини шостої нової статті 37-1 Земельного кодексу викласти у такій редакції:
«6. Земельні ділянки під полезахисними лісовими насадженнями та іншими захисними насадженнями, розташованими уздовж меж масиву сільськогосподарського призначення, передаються у постійне користування державним або комунальним спеціалізованим підприємствам або в оренду фізичним та юридичним особам із обов’язковим включенням до договору оренди землі умов щодо їх утримання та збереження таких насаджень.».
 
Враховано редакційно    
18. Обмеження у використанні земельних ділянок під лісосмугами та іншими захисними насадженнями підлягають державній реєстрації у Державному земельному кадастрі.
 
-22- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац дванадцятий підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Обмеження у використанні земельних ділянок під лісосмугами та іншими захисними насадженнями підлягають державній реєстрації в Державному земельному кадастрі у порядку, встановленому законом, і є чинними з моменту державної реєстрації.».
 
Відхилено      
19. 7. Земельні ділянки під польовими дорогами, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення (крім польових доріг, які обмежують масив) можуть використовуватись за вибором землевласника (землекористувача) як для проходу (проїзду) до інших земельних ділянок, розташованих у масиві, так і для вирощування сільськогосподарської продукції.
 
      
20. 8. Власники земельних ділянок усіх форм власності, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення можуть обмінюватись такими земельними ділянками.
 
-23- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Абзаци 14, 15 підпункту 2 пункту 1 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено      
21. Обмін (міна) земельної ділянки державної або комунальної власності, розташованої у масиві земель сільськогосподарського призначення на іншу земельну ділянку, розташовану у цьому ж масиві, дозволяється у випадку, коли обидві земельні ділянки мають однакову нормативну грошову оцінку, або їх нормативна грошова оцінка відрізняється не більше, як на 10%.»
 
-24- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац п’ятнадцятий підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Обмін (міна) земельної ділянки державної або комунальної власності, розташованої у масиві земель сільськогосподарського призначення на іншу земельну ділянку, розташовану у цьому ж масиві, дозволяється у випадку, коли обидві земельні ділянки мають однакову нормативну грошову оцінку, або їх нормативна грошова оцінка відрізняється не більше, як на 10%, при цьому застосовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок, яка проводилась не пізніше 5 років до дати взаємного укладання між власниками та орендарями земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих в масиві земель сільськогосподарського призначення, договорів оренди, суборенди відповідних ділянок.».
 
Відхилено      
    -25- Воропаєв Ю.М.
4. Друге речення частини восьмої нової статті 37-1 Земельного кодексу викласти у такій редакції:
«Обмін (міна) земельної ділянки, розташованої у масиві земель сільськогосподарського призначення на іншу земельну ділянку, розташовану у цьому ж масиві, дозволяється у випадку, коли обидві земельні ділянки мають однакову нормативну грошову оцінку, або їх нормативна грошова оцінка відрізняється не більше, як на 10%.».
 
Враховано редакційно    
22. частину першу статті 55 доповнити пунктом «г» такого змісту:
 
-26- Недава О.А.
Частину першу статті 55 Земельного кодексу України залишити у нині діючій редакції.
 
Відхилено   3) частину другу статті 55 доповнити пунктом «г» такого змісту:
 
23. «г) полезахисними лісовими смугами та іншими захисними насадженнями на землях сільськогосподарського призначення»;
 
   «г) полезахисними лісовими смугами на землях сільськогосподарського призначення»;
 
24. 3) у статті 79-1:
 
   4) в абзаці п’ятому частини другої статті 79-1 слова «державної чи комунальної власності» виключити;
 
25. у абзаці п’ятому частини другої слова «державної чи комунальної власності» виключити;
 
      
26. доповнити частиною тринадцятою такого змісту:
 
-27- Кулініч О.І.
Положення законопроекту щодо доповнення статті 79-1 Земельного кодексу України частиною тринадцятою виключити.
 
Враховано      
    -28- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
Підпункт 3 пункту 1:
У статті 79-1:
нову частину п’ятнадцяту виключити.;
 
Враховано    
    -29- Воропаєв Ю.М.
5. Нову частину 13 статті 79-1 викласти у такій редакції:
«13. Межі земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, можуть бути відкориговані за результатами інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення, з метою виправлення помилок у Державному земельному кадастрі, відповідно до частини 13-1 статті 186 цього Кодексу. Коригування меж земельних ділянок відбувається лише за згодою власника та користувача земельної ділянки та не змінює існуючих речових прав на дану земельну ділянку.».
 
Відхилено    
27. «13. Межі земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, можуть бути відкориговані за результатами інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення відповідно до статті 37-1 цього Кодексу.»
 
-30- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В абзаці четвертому підпункту 3 пункту 1 розділу І законопроекту слова та цифри «статті 37-1 цього Кодексу» замінити словами «Закону України «Про землеустрій».
 
Відхилено   5) частину шосту статті 93 викласти в такій редакції:
«6.Орендована земельна ділянка або її частина може за згодою орендодавця, крім випадків, визначених законом, передаватися орендарем у володіння та користування іншій особі (суборенда)»;
 
    -31- Кулініч О.І.
частину шосту статті 93 викласти в такій редакції:
«Орендована земельна ділянка або її частина може за згодою орендодавця (крім, випадків визначених законом) передаватись орендарем у володіння та користування іншій особі (суборенда)».
 
Враховано    
28. 4) частину першу статті 98 викласти у такій редакції:
 
   6) частину другу статті 98 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
29. «1. Право земельного сервітуту - це право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками)»;
 
-32- Кулініч О.І.
Абзац другий підпункту 4 пункту 1 розділу 1 виключити.
 
Враховано   «Строк дії земельного сервітуту, що встановлюється договором між особою, яка вимагає його встановлення, та землекористувачем, не може бути більшим за строк, на який така земельна ділянка передана у користування землекористувачу»;
 
    -33- Кулініч О.І.
підпункту 4 пункту 1 розділу 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Строк дії земельного сервітуту, що встановлюється договором між особою, яка вимагає його встановлення та землекористувачем, не може бути більшим строку на який така земельна ділянка передана йому у користування;»
 
Враховано частково    
30. 5) частині першій статті 98:
 
-34- Кулініч О.І.
У підпункті 5 пункту 1 розділу 1: у абзаці першому цифри «98» замінити цифрами «99»;
абзац другий та третій виключити
 
Враховано частково   7) статтю 99 доповнити пунктом «г-1» такого змісту:
 
31. абзац перший викласти у такій редакції:
 
      
32. «Власники, землекористувачі або інші особи можуть вимагати від власника або землекористувача земельної ділянки встановлення таких земельних сервітутів: «;
 
-35- Кривошея Г.Г.
Абзац третій підпункту 5 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
«Власники, землекористувачі або інші особи мають право звертатися до власника або землекористувача земельної ділянки щодо встановлення таких земельних сервітутів:»
 
Відхилено      
    -36- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
У підпункті 5 пункту 1:
У статті 99:
абзац перший викласти в такій редакції:
«Власники, землекористувачі, а також у випадках, передбачених пунктом г1 цієї статті, інші особи можуть вимагати від власників або землекористувачів інших земельних ділянок встановлення таких земельних сервітутів:»;
 
Відхилено    
33. доповнити пунктом «г-1» такого змісту:
 
      
34. «г-1) право розміщення (переміщення, пересування) об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем»;
 
-37- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзаци четвертий та п’ятий підпункту 5 пункту 1 розділу І законопроекту замінити абзацами такого змісту:
«доповнити пунктами «г1- г3» такого змісту:
«г1) право розміщення (переміщення, пересування) об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем;
г2) право проходу, проїзду, а також перевезення будівельних та інших матеріалів через земельну ділянку для будівництва і експлуатації трубопроводів (зрошувальних, осушувальних, осушувально-зволожувальних, колекторно-дренажних), гідротехнічних споруд і насосних станцій, захисних дамб, спостережних мереж, інших об’єктів інженерної інфраструктури відповідної меліоративної системи;
г3) право переміщення пересувних об’єктів інженерної інфраструктури відповідно до її технологічних властивостей з метою забезпечення їх цілісного функціонування; «.
 
Враховано частково   «г-1) право розміщення (переміщення, пересування) об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем»;
 
35. 6) у статті 100:
 
-38- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
У підпункті 6 пункту 1:
У статті 100:
речення друге частини першої викласти у такій редакції:
«Сервітут може належати власникові (землекористувачеві) сусідньої земельної ділянки, а також у випадках, передбачених пунктом г1 статті 99, іншим особам відповідно до закону або іншій конкретно визначеній особі (особистий сервітут).»;
частину другу доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«Термін дії земельного сервітуту, що встановлюється договором із землекористувачем, не може бути більшим ніж строк користування (оренди) земельної ділянки.»;
 
Враховано частково   8) в абзаці першому частини другої статті 100 слово « (володільцем)» замінити словом « (землекористувачем)»;
 
36. речення друге частини першої викласти у такій редакції:
 
      
37. «Сервітут може належати власникові (землекористувачеві) сусідньої земельної ділянки, а також іншим особам відповідно до закону або іншій конкретно визначеній особі (особистий сервітут).»;
 
-39- Кулініч О.І.
Абзац четвертий підпункт 6 пункту 1 розділу 1 викласти в такій редакції:
«абзац перший частини другої після слова «володільцем» замінити словом «землекористувачем»;»
 
Враховано      
38. абзац перший частини другої після слова «власником» доповнити словом « (землекористувачем)»;
 
-40- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
Пункт 1 доповнити новим підпунктом 6-1 такого змісту:
частину четверту статті 102-1 викласти в такій редакції:
«4. Строк користування земельною ділянкою державної, комунальної та приватної власності для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), а також строк користування земельною ділянкою державної чи комунальної власності для забудови (суперфіцій) не може перевищувати 50 років.»;
 
Враховано   9) частину четверту статті 102-1 викласти в такій редакції:
«4. Строк користування земельною ділянкою державної, комунальної та приватної власності для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), а також строк користування земельною ділянкою державної чи комунальної власності для забудови (суперфіцій) не може перевищувати 50 років»;
10)частину другу статті 111 доповнити пунктом «е» такого змісту:
«е) обов’язок щодо утримання та збереження полезахисних лісових смуг»;
 
    -41- Кулініч О.І.
Пункт 1 доповнити новим підпунктом 6-1 такого змісту:
частину четверту статті 102-1 викласти в такій редакції:
«4. Строк користування земельною ділянкою державної, комунальної та приватної власності для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), а також строк користування земельною ділянкою державної чи комунальної власності для забудови (суперфіцій) не може перевищувати 50 років.»;
 
Враховано    
    -42- Кривошея Г.Г.
У абзаці четвертому підпункту 6 пункту 1 розділу І слово « (землекористувачем)» замінити словами « (землекористувачем за нотаріально засвідченою згодою власника)».
 
Відхилено    
    -43- Кулініч О.І.
Частину другу статті 111 Земельного кодексу України доповнити абзацом такого змісту:
«е) обов’язок щодо утримання та збереження полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень».
 
Враховано    
    -44- Вовк В.І.
Пункт 1 Розділу 1 проекту Закону доповнити підпунктом 6-1 такого змісту:
«6-1) Пункт а) частини першої ст. 121 Кодексу викласти в такій редакції:
а) для ведення фермерського господарства:
в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство. Якщо на території сільської, селищної, міської ради розташовано декілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) визначається як середній по цих підприємствах. У разі відсутності сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради розмір земельної частки (паю) визначається як середній по району – у випадках, передбачених статтями 31 та 32 цього Кодексу;
в іншому розмірі, передбаченому цим Кодексом.
 
Відхилено    
39. 7) частину другу статті 134 доповнити абзацами такого змісту:
 
   11) частину другу статті 134 доповнити абзацами такого змісту:
 
40. «надання в оренду земельних ділянок під польовими дорогами розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення (крім доріг, які обмежують масив) відповідно до статті 37-1 цього Кодексу;
 
   «надання в оренду земельних ділянок під польовими дорогами, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення (крім доріг, що обмежують масив), відповідно до статті 37--1 цього Кодексу;
 
41. надання в оренду земельних ділянок під полезахисними лісовими насадженнями та іншими захисними насадженнями, які обслуговують масив земель сільськогосподарського призначення.»;
 
   надання в оренду земельних ділянок під полезахисними лісовими смугами, що обслуговують масив земель сільськогосподарського призначення»;
 
42. 8) у статті 186:
 
   12) у статті 186:
 
43. частину тринадцяту після слів «інвентаризації земель» доповнити словами « (крім технічної документації, за якою проводиться інвентаризація масиву земель сільськогосподарського призначення)»;
 
-45- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
У підпункті 8 пункту 1:
У статті 186:
частину тринадцяту викласти в такій редакції:
«13. Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель погоджується територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, і затверджується замовником технічної документації, а щодо масиву земель сільськогосподарського призначення – затверджується сільською, селищною, міською радою, на території якої розташований земельний масив.»;
нову частину 13-1 виключити;
 
Відхилено   у частині п’ятій слова « (у разі розташування земельних ділянок у межах населеного пункту) чи районною державною адміністрацією, а в разі якщо районна державна адміністрація не утворена – Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією (у разі розташування земельних ділянок за межами населених пунктів)» виключити;
у частині тринадцятій:
абзац перший доповнити реченням такого змісту: «У разі проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель погоджується також сільською, селищною, міською радою (крім випадків проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення земель державної власності)»;
абзац другий після слів «щодо інвентаризації земель» доповнити словами « (крім технічної документації, за якою проводиться інвентаризація масиву земель сільськогосподарського призначення)»;
 
    -46- Кулініч О.І.
Зміни до статті 186 Земельного кодексу України викласти таким чином:
«у частині тринадцятій статті 186 Земельного кодексу України:
абзац перший доповнити новим речення такого змісту: «У разі проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель погоджується також сільською, селищною, міською радою (крім випадків проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення земель державної власності).»
у абзаці другому після слів «щодо інвентаризації земель» доповнити словами « (крім технічної документації, за якою проводиться інвентаризація масиву земель сільськогосподарського призначення)»;
 
Враховано редакційно    
    -47- Кривошея Г.Г.
Підпункт 8 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
«8) у статті 186:
у частині п’ятій слова « (у разі розташування земельних ділянок у межах населеного пункту) чи районною державною адміністрацією, а в разі якщо районна державна адміністрація не утворення – Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією (у разі розташування земельних ділянок за межами населених пунктів)» виключити.
частину тринадцяту доповнити абзацом такого змісту:
У разі, якщо, за технічною документацією здійснено коригування меж земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, документація ( в частині положень щодо коригування меж земельної ділянки) погоджується також з власником земельної ділянки.».
 
Враховано частково    
44. доповнити частиною 13-1такого змісту:
 
      
45. «13-1. Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель, за якою проводиться інвентаризація масиву земель сільськогосподарського призначення, погоджується територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, і затверджується сільською, селищною, міською радою, на території якої розташована земельна ділянка.
 
      
46. У разі, якщо за технічною документацією здійснено коригування меж земельної ділянки, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, документація (в частині положень щодо коригування меж земельної ділянки) погоджується також з власником земельної ділянки. Для погодження розробник технічної документації направляє власнику земельної ділянки цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення або надає під розписку повідомлення, до якого подається витяг з технічної документації із зазначенням плану земельної ділянки, на якому мають бути відображені існуючі та відкориговані межі земельної ділянки, із поясненням причин їх коригування.
 
      
47. Власник земельної ділянки протягом місяця з дня одержання письмового повідомлення розглядає його та погоджує технічну документацію або надсилає розробнику документації мотивовану відмову у погодженні.
 
      
48. У разі, якщо протягом місяця з дня одержання власник земельної ділянки не погодив технічну документацію або не надіслав розробнику технічної документації мотивовану відмову у погодженні, така документація вважається погодженою. У разі відмови власника земельної ділянки від погодження, спір вирішується органом місцевого самоврядування в порядку, визначному главою 25 цього Кодексу. Рішення органу місцевого самоврядування про вирішення земельного спору в такому випадку є підставою для затвердження технічної документації та внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру.»;
 
-48- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
В абзаці 7 підпункту 8 пункту 1 розділу 1 Законопроекту слова «органом місцевого самоврядування» замінити на слова «судом».
 
Відхилено      
    -49- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац сьомий підпункту 8 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«У разі, якщо протягом місяця з дня одержання власник земельної ділянки не погодив технічну документацію або не надіслав розробнику технічної документації мотивовану відмову у погодженні, така документація вважається погодженою. У разі відмови власника земельної ділянки від погодження технічної документації ініціатор проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення має право на звернення про вирішення земельного спору до органу місцевого самоврядування, який вирішується органом місцевого самоврядування в порядку, визначному главою 25 цього Кодексу. Рішення органу місцевого самоврядування про вирішення земельного спору в такому випадку є обов'язковим до виконання та підставою для затвердження технічної документації та внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру, якщо протягом десяти днів від часу його винесення власник земельної ділянки не звернувся за захистом своїх прав та інтересів до суду. У разі оскарження зазначеного в цьому абзаці рішення органу місцевого самоврядування, таке рішення, якщо воно не скасовано, підлягає виконанню та є підставою для затвердження технічної документації та внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру після розгляду справи відповідним судом.».
 
Відхилено    
    -50- Гуляєв В.О.
У частині 13-1 статті 186 у реченні «спір вирішується органом місцевого самоврядування в порядку, визначному главою 25 цього Кодексу.» слова «місцевого самоврядування» вилучити. У реченні: «Рішення органу місцевого самоврядування про вирішення земельного спору в такому випадку є підставою…» слова «місцевого самоврядування» вилучити.
 
Відхилено    
49. 9) у Розділі Х «Перехідні положення»:
 
-51- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
Підпункт 9 пункту 1 викласти в такій редакції:
у Розділі Х «Перехідні положення»:
пункт 15 викласти в такій редакції:
«15. До набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2019 року, не допускається:
а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб;
б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім:
передачі їх у спадщину;
обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до частини восьмої статті 37-1 цього Кодексу;
зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами;
відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності;
придбання земельних ділянок та земельних часток (паїв) органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, уповноваженими розпоряджатися земельними ділянками державної чи комунальної власності відповідно до пункту 15-1 Розділу Х «Перехідні положення» цього Кодексу;
Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, запроваджується за умови набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2019 року, в порядку, визначеному цим Законом.
Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).»;
доповнити пунктом 15-1 такого змісту:
«15-1. До запровадження купівлі-продажу або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктом "б" пункту 15 Розділу Х «Перехідні положення» цього Кодексу, органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, за нотаріально засвідченою заявою (клопотанням) громадян та юридичних осіб, які мають у власності земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, власників земельних часток (паїв), яким виділені в натурі (на місцевості) земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв) та осіб, які отримали у спадщину такі земельні ділянки, земельні частки (паї), здійснюється придбання належних їм та/або отриманих ними у спадщину земельних ділянок, земельних часток (паїв) за цивільно-правовими угодами.
До нотаріально засвідченої заяви (клопотання) додається:
а) документ, що підтверджує право на земельну ділянку, земельну частку (пай);
б) копія установчих документів для юридичної особи, а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу.
У разі якщо земельна ділянка, що придбавається, та розміщені на ній будівлі, споруди чи багаторічні насадження перебувають у власності кількох осіб, питання про придбання вирішується з кожним власником окремо.
Ціна земельної ділянки, земельної частки (паю), визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться суб’єктами господарювання, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до закону, на замовлення органів державної влади, чи органів місцевого самоврядування.
Придбання земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктом "б" пункту 15 Розділу Х «Перехідні положення» цього Кодексу, здійснюється у строк не більше одного року з дня подання громадянином або юридичною особою заяви (клопотання) та документів, визначених цим пунктом у порядку, визначеному законом.
Відмова у придбанні земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктом "б" пункту 15 Розділу Х «Перехідні положення» цього Кодексу, допускається лише у разі, якщо:
встановлені підпунктом «б» пункту 15 Розділу Х «Перехідні положення» цього Кодексу обтяження речових прав на земельні ділянки, обмеження у їх використанні не стосуються таких земельних ділянок та земельних часток (паїв);
особа, яка звернулася з відповідною заявою (клопотанням) подала недостовірні відомості.
Придбані державою або територіальними громадами земельні ділянки, земельні частки (паї), відповідно до цього пункту, включаються до земель запасу для передачі (надання) їх у власність чи користування відповідно до цього Кодексу.»;
новий пункт 21 доповнити реченням другим такого змісту:
«Формування таких земельних ділянок комунальної власності здійснюється шляхом визначення їх меж за проектами землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій або шляхом інвентаризації земель державної чи комунальної власності у випадках, передбачених законом, чи за проектами землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв).»;
доповнити новим пунктом 22 такого змісту:
«22. Установити, що до рад об’єднаних територіальних громад, створених відповідно до закону та перспективного плану формування територій громад, та їх виконавчих комітетів переходять повноваження сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів у галузі земельних відносин, передбачених цим Кодексом, на їхній території.»;
 
Відхилено   13) у розділі Х «Перехідні положення»:
 
50. у підпункті «б» пункту 15 слово «законом» замінити словами «частини восьмої статті 37-1 цього Кодексу»;
 
-52- Кулініч О.І.
У підпункті «б» пункту 15 слова «обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону» замінити словами «обміну (міни) відповідно до частини восьмої статті 37-1 цього Кодексу земельної ділянки на іншу земельну ділянку з однаковою нормативною грошовою оцінкою, або їх нормативна грошова оцінка відрізняється не більше, як на 10%.»
 
Враховано   а) у пункті 15:
підпункт «а» після слів «комунальної власності» доповнити словами «земель, що перейшли до комунальної власності відповідно до пункту 21 цього розділу або передані до комунальної власності відповідно до статті 14-1 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»;
у підпункті «б» слова «обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону» замінити словами «обміну (міни) відповідно до частини другої статті 37-1 цього Кодексу земельної ділянки на іншу земельну ділянку з однаковою нормативною грошовою оцінкою або різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків»;
 
51. доповнити пунктом 21 такого змісту:
 
   б) доповнити пунктом 22 такого змісту:
 
52. «21. Установити, що з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» землі колективних сільськогосподарських підприємств, які припинені (крім земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» перебувають у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані.»;
 
-53- Кулініч О.І.
Пункт 21 Розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України доповнити реченням другим такого змісту: «Цей Закон є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки, сформовані за рахунок земель, які в силу цього Закону переходять до комунальної власності».
 
Враховано   «22. Установити, що з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім земельних ділянок, які на день набрання чинності зазначеним Законом перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані. Зазначений Закон є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки, сформовані за рахунок земель, які в силу зазначеного Закону переходять до комунальної власності».
 
    -54- Воропаєв Ю.М.
6. Нову частину 21 Розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу викласти у такій редакції:
«21. Установити, що з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» землі колективних сільськогосподарських підприємств, які припинені вважаються власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані, крім:
земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» перебувають у приватній власності;
земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна (господарські двори), щодо яких розпочато процедура виготовлення земельно-проектної документації щодо оформлення прав на землю в порядку статті 120 Земельного кодексу України та 377 Цивільного кодексу України.
земель щодо прав на які на момент вступу в силу Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» триває судовий розгляд. Такі землі вважаються власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані з моменту набрання законної сили судовим рішенням, крім випадків якщо таке судове рішення не передбачає передачу цих земель у приватну власність або визнання права власності на ці землі у суб’єктів інших ніж територіальна громада на території якої ці землі розташовані.».
 
Відхилено    
53. 2. Частину першу статті 4 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2006, № 21, ст.170) доповнити словами « (крім полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень у складі земель сільськогосподарського призначення)»;
 
-55- Недава О.А.
Частину першу статті 4 Лісового кодексу України залишити у нині діючій редакції.
 
Враховано   2. Частину першу статті 5 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст.170) доповнити реченням такого змісту: «До земель лісогосподарського призначення не належать землі, на яких розташовані полезахисні лісові смуги».
 
    -56- Кулініч О.І.
Частину першу статті 5 Лісового кодексу України доповнити новим реченням такого змісту:
«До земель лісогосподарського призначення не належать полезахисні лісові смуги».
 
Враховано редакційно    
54. 3. У Законі України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102; 2013 р., № 36, ст. 472):
 
   7. У Законі України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102 із наступними змінами):
 
55. 1) частину восьму статті 8 виключити;
 
-57- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
У підпункті 1 пункту 3:
У статті 8:
частину першу після слів «за письмовою згодою орендодавця» доповнити словами «, засвідченою нотаріально»;
доповнити новими частинами другою та третьою такого змісту:
«Для погодження передачі земельної ділянки в суборенду орендар направляє власнику земельної ділянки цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення або надає під розписку запит.
Власник земельної ділянки протягом місяця з дня одержання письмового запиту розглядає його та надсилає згоду на передачу земельної ділянки в суборенду або мотивовану відмову у погодженні, засвідчену нотаріально.»;
у зв’язку з цим частини другу-сьому вважати частинами четвертою-дев’ятою відповідно;
 
Відхилено   1) у статті 8:
речення перше частини першої викласти в такій редакції: «Орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди, або за письмовою згодою орендодавця (крім випадків, визначених законом)»;
частину восьму виключити;
 
    -58- Кулініч О.І.
Підпункт 1 пункту 3 розділу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
Речення перше частини першої викласти в такій редакції: «Орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця (крім, випадків визначених законом)».
 
Враховано    
56. у зв’язку з цим частину дев’яту вважати частиною восьмою;
 
-59- Гуляєв В.О.
У частині 1 статті 8 Закону України «Про оренду землі» після слів « може передаватися орендарем у суборенду» доповнити наступним реченням: (крім випадків, визначених законом) « і далі за змістом;
 
Враховано      
57. 2) доповнити Закон статтею 8-2 такого змісту:
 
-60- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Підпункти 2, 3 пункту 3 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено   2) доповнити статтею 8-2 такого змісту:
 
58. «Стаття 8-2. Особливості набуття і реалізації права оренди на земельні ділянки, розташовані у масиві земель сільськогосподарського призначення в порядку обміну правами користування
 
   «Стаття 8-2. Особливості набуття і реалізації права оренди на земельні ділянки, розташовані у масиві земель сільськогосподарського призначення
 
59. 1. Власники та орендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих в масиві земель сільськогосподарського призначення, на період дії договору оренди можуть обмінюватися належними їм правами користування земельними ділянками шляхом взаємного укладання між ними договорів оренди, суборенди відповідних ділянок без згоди орендодавців, залишаючись відповідальними перед останніми за виконання договорів оренди. Припинення договору одного з договорів оренди, суборенди земельної ділянки припиняє дію договору оренди, суборенди, що укладений взамін, про що обов’язково зазначається у таких договорах.
 
-61- Гуляєв В.О.
У частині 1 статті 8-2 речення «без згоди орендодавців, залишаючись відповідальними перед останніми за виконання договорів оренди» вилучити та доповнити реченням «якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця.»
 
Відхилено   1. Власники та орендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, на період дії договору оренди можуть обмінюватися належними їм правами користування земельними ділянками шляхом взаємного укладання між ними договорів оренди, суборенди відповідних ділянок. Укладення договору суборенди у такому разі не потребує згоди орендодавця, при цьому орендар залишається відповідальним перед орендодавцем за виконання договору оренди. Припинення дії одного з договорів оренди, суборенди земельної ділянки, укладених у порядку обміну правами користування, припиняє дію іншого договору оренди, суборенди, укладеного взамін, про що обов’язково зазначається у таких договорах.
Орендарі земельних ділянок зобов’язані письмово повідомити орендодавця про обмін належними їм правами користування земельними ділянками протягом п'яти днів з дня державної реєстрації права суборенди. У письмовому повідомленні зазначаються кадастровий номер земельної ділянки (за наявності), строк, на який укладено договір суборенди, та особа, якій передано в суборенду земельну ділянку. Письмове повідомлення надсилається орендодавцеві рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається йому особисто під розписку.
 
    -62- Кулініч О.І.
Частину першу статті 8-2 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Орендарі земельних ділянок зобов’язані письмово повідомити орендодавця про обмін належними їм правами користування земельними ділянками протягом п'яти днів з дня державної реєстрації права суборенди. У письмовому повідомленні зазначається кадастровий номер земельної ділянки (за наявності), строк на який укладено договір суборенди, та особа якій передано в суборенду земельну ділянку. Письмове повідомлення надсилається орендодавцеві рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається йому особисто під розписку.»
 
Враховано    
    -63- Кулініч О.І.
Частину першу статті 8-2 Закону України «Про оренду землі» викласти у такій редакції:
«1. Власники та орендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих в масиві земель сільськогосподарського призначення, на період дії договору оренди можуть обмінюватися належними їм правами користування земельними ділянками шляхом взаємного укладання між ними договорів оренди, суборенди відповідних ділянок. Укладання договору суборенди в такому випадку не потребує згоди орендодавця, при цьому орендар залишається відповідальним перед останнім за виконання договору оренди. Припинення договору одного з договорів оренди, суборенди земельної ділянки, укладених в порядку обміну правами користування, припиняє дію договору оренди, суборенди, що укладений взамін, про що обов’язково зазначається у таких договорах.».
 
Враховано    
    -64- Кривошея Г.Г.
До підпункту 2 пункту 3 розділу І:
1) абзаци третій і п’ятий викласти в такій редакції:
«1. Власники та орендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих в масиві земель сільськогосподарського призначення, на період дії договору оренди можуть обмінюватися належними їм правами користування земельними ділянками шляхом взаємного укладання між ними договорів оренди, суборенди відповідних ділянок без згоди орендодавців, у випадку, якщо це передбачено договором оренди земельної ділянки.
2. Особа, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, має переважне право на укладення договорів оренди інших земельних ділянок, розташованих у такому масиві, у разі, якщо такі земельні ділянки передаються їх власником у оренду, і невикористання їх особою, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення створює перешкоди у раціональному використанні орендованих земель внаслідок черезсмужжя.
У разі наявності пропозиції іншої особи щодо укладення договору оренди таких земельних ділянок, переважне право на укладення договорів оренди застосовується у випадку, якщо особа, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, запропонує власнику земельної ділянки такі самі істотні умови договору оренди землі.
3. Право оренди (суборенди) на земельні ділянки особою, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, в порядку, визначному цією статтею, набувається і реалізується з наступними особливостями:»
2) абзаци вісімнадцятий, дев’ятнадцятий, двадцять третій виключити.
 
Відхилено    
60. 2. Особа, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, має право орендувати інші земельні ділянки сільськогосподарського призначення, розташовані у такому масиві, а у разі, якщо інші земельні ділянки перебувають в оренді, - на одержання їх у суборенду за умови передачі їх власнику (орендарю) у користування (оренда, суборенда) іншої земельної ділянки, розташованої у цьому ж масиві на такий же строк та на таких же умовах.
 
-65- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
У підпункті 2 пункту 3:
У новій статті 8-2:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Особа, якій належить право власності та/або користування частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, має право на одержання в оренду інших земельних ділянок, розташованих у такому масиві, а у разі, якщо інші земельні ділянки перебувають в оренді – на одержання їх у суборенду за умови передачі їх власнику (орендарю) у користування (оренда, суборенда) іншої земельної ділянки, розташованої у цьому ж масиві на такий же строк та на таких же умовах.»;
частину третю викласти в такій редакції:
«3. Право оренди (суборенди) на земельні ділянки, право оренди (суборенди) якими набувається особою, якій належить право власності та/або користування частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, в порядку, визначному цією статтею, набувається і реалізується з наступними особливостями:
орендар не має переважного права на купівлю орендованої земельної ділянки у разі її продажу;
орендар (суборендар) не має права на компенсацію іншою стороною договору витрат на поліпшення орендованої земельної ділянки, на поновлення договору оренди (суборенди) на новий строк у разі заперечень іншої сторони договору;
у разі, якщо до земельної ділянки, право на яку передається взамін, відсутній доступ з краю масиву, особа, якій належить право власності та/або користування частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, зобов’язана забезпечити землекористувачу право проходу, проїзду до такої земельної ділянки на умовах безоплатного земельного сервітуту;
у разі, якщо в оренду (суборенду) особі, якій належить право власності та/або користування частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, передається декілька земельних ділянок, що належать одній особі, земельні ділянки, право користування якими передаються взамін, повинні бути пов’язані спільними межами.»;
частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Земельна ділянка, право користування якою передається взамін, повинна:
бути розташована у тому ж масиві земель сільськогосподарського призначення;
належати до земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства або фермерського господарства;
мати однаковий склад ґрунтів та угідь;
мати нормативну грошову оцінку, яка є рівною із земельною ділянкою, яка передається в оренду (суборенду) особі, якій належить право власності та/або користування частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, або відрізнятись від неї не більше, як на 10%.
Власник або користувач земельної ділянки, земельна ділянка якого передається в оренду (суборенду) особі, якій належить право власності та/або користування частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, має право на відшкодування збитків, завданих йому в результаті такої передачі, у повному обсязі.
Розмір збитків визначається шляхом проведення оцінки відповідно до законодавства про оцінку земель та законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.»;
частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Для укладення договору оренди (суборенди) особа, якій належить право власності та/або користування частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, письмово звертається до другої сторони з пропозицією укласти договір оренди (суборенди).
У зверненні зазначається:
земельні ділянки, правами користування якими пропонується обмінятись, із зазначенням площі, угідь земельних ділянок, їх нормативної грошової оцінки;
розмір збитків, завданих власникам, користувачам земельних ділянок внаслідок припинення права користування та/або обміну правами користування.
До звернення додаються:
підписані особою, якій належить право власності та/або користування частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, проект договору оренди (суборенди), а також проект договору оренди (суборенди) земельної ділянки, право користування якою пропонується передати взамін;
засвідчена копія договору оренди земельної ділянки, орендарем у яких виступає особа, якій належить право власності та/або користування частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, і право користування якою пропонується передати взамін.
Друга сторона протягом місяця з дня одержання пропозиції зобов’язана розглянути звернення, підписати договір або надати письмову мотивовану відмову у його укладенні.»;
частину шосту викласти в такій редакції:
«6. У разі недосягнення згоди щодо укладення договорів оренди (суборенди), спір вирішується у судовому порядку.
Одночасно судом визначається розмір збитків, завданих укладенням таких договорів.
Рішення суду про визнання договору оренди (суборенди) укладеним, є підставою для державної реєстрації права оренди (суборенди) земельної ділянки в порядку, визначеному законом.»;
 
Відхилено      
61. 3. Право оренди (суборенди) на земельні ділянки, право оренди (суборенди) якими набувається особою, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, в порядку, визначному цією статтею, набувається і реалізується з наступними особливостями:
 
-66- Кулініч О.І.
Абзац перший частини третьої статті 8-2 Закону України «Про оренду землі» викласти у такій редакції:
«3. Право оренди (суборенди) на земельні ділянки, право оренди (суборенди) якими набувається особою, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, в порядку, визначному цією статтею, з передачею взамін права користування іншої земельної ділянки, набувається і реалізується з наступними особливостями:»
 
Враховано   2. Особа, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, має право орендувати інші земельні ділянки сільськогосподарського призначення, розташовані у такому масиві, а у разі якщо інші земельні ділянки перебувають в оренді, - на одержання їх у суборенду, за умови передачі їх власнику (орендарю) у користування (оренда, суборенда) іншої земельної ділянки, розташованої у цьому ж масиві на такий самий строк та на таких самих умовах, якщо внаслідок черезсмужжя невикористання таких земельних ділянок створює перешкоди у раціональному використанні земельних ділянок, що перебувають у користуванні цієї особи.
За наявності пропозиції іншої особи щодо укладення договору оренди цієї ж земельної ділянки, особа (крім особи, яка має переважне право на поновлення договору оренди відповідно до статті 33 цього Закону), якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, має переважне право на укладення договору оренди на умовах, не гірших, ніж умови для зазначеної особи. За наявності пропозиції особи, яка має переважне право на поновлення договору оренди відповідно до статті 33 цього Закону на укладення договору оренди цієї ж земельної ділянки переважне право, встановлене цим абзацом не застосовується.
Право оренди (суборенди) на земельні ділянки, право оренди (суборенди) якими набувається особою, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, з передачею взамін права користування іншою земельною ділянкою набувається і реалізується з такими особливостями:
 
62. строк оренди не повинен перевищувати середнього строку користування іншими земельними ділянками, розташованими у масиві;
 
-67- Кулініч О.І.
Абзац другий, третій частини третьої статті 8-2 Закону України «Про оренду землі» викласти в такій редакції:
строк оренди (суборенди) не повинен перевищувати строку користування земельною ділянкою за договором оренди, що укладається взамін;
розмір орендної плати (плати за суборенду) має відповідати орендній платі (платі за суборенду) за договором що укладається взамін
абзац третій частини четвертої викласти в такій редакції:
«мати однаковий склад угідь та рельєфу (кути схилів має бути рівними із земельною ділянкою право користування якою надається взамін або відрізнятися не більше ніж на 3 градуси;»
у статті 8-2 Закону України «Про оренду землі» слово «збитків» замінити словами «майнової шкоди» та відповідно внести зміни до абзацу дев’ятого частини другої статті 13 Закону України «Про оцінку землі» після слова «визначення» доповнивши словами «розміру майнової шкоди»;
 
Враховано частково   строк оренди (суборенди) не повинен перевищувати строку користування земельною ділянкою за договором, що укладається взамін;
 
63. розмір орендної плати не може бути нижчим, ніж середня орендна плата за інші земельні ділянки, розташовані у масиві;
 
   розмір орендної плати (плати за суборенду) має відповідати орендній платі (платі за суборенду) за договором, що укладається взамін;
 
64. орендар не має переважного права на купівлю орендованої земельної ділянки у разі її продажу;
 
   орендар не має переважного права на купівлю орендованої земельної ділянки у разі її продажу;
 
65. орендар (суборендар) не має права на компенсацію іншою стороною договору витрат на поліпшення орендованої земельної ділянки, на поновлення договору оренди (суборенди) на новий строк у разі заперечень іншої сторони договору;
 
   орендар (суборендар) не має права на компенсацію іншою стороною договору витрат на поліпшення орендованої земельної ділянки, на поновлення договору оренди (суборенди) на новий строк у разі заперечень іншої сторони договору;
 
66. у разі, якщо до земельної ділянки, право на яку передається взамін, відсутній доступ з краю масиву, особа, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, зобов’язана забезпечити землекористувачу право проходу, проїзду до такої земельної ділянки на умовах безоплатного земельного сервітуту;
 
   у разі якщо до земельної ділянки, право на яку передається взамін, відсутній доступ з краю масиву, особа, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, зобов’язана забезпечити землекористувачу право проходу, проїзду до такої земельної ділянки на умовах безоплатного земельного сервітуту;
 
67. у разі, якщо в оренду (суборенду) особі, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, передається декілька земельних ділянок, що належать одній особі, земельні ділянки, право користування якими передаються взамін, повинні бути пов’язані спільними межами.
 
   у разі якщо в оренду (суборенду) особі, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, передається декілька земельних ділянок, що належать одній особі, земельні ділянки, право користування якими передається взамін, повинні бути пов’язані спільними межами.
 
68. Встановлення у договорі оренди (суборенди) земельної ділянки, право на яку передається взамін, інших умов, ніж ті, що передбачені цією частиною, допускається лише за погодженням іншої сторони договору.
 
   Встановлення у договорі оренди (суборенди) земельної ділянки, право на яку передається взамін, інших умов, ніж передбачені цією частиною, допускається лише за погодженням іншої сторони договору.
 
69. 4. Земельна ділянка, право користування якою передається взамін, повинна:
 
      
70. бути розташована у тому ж масиві земель сільськогосподарського призначення;
 
      
71. належати до земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства або фермерського господарства;
 
-68- Гуляєв В.О.
У частині 4 статті 8-2 слова « фермерського господарства» виключити;
 
Відхилено      
72. мати однаковий склад ґрунтів та угідь;
 
-69- Воропаєв Ю.М.
7. Абзац четвертий частини четвертої нової статті 8-2 Закону України «Про оренду землі» викласти у такій редакції:
«мати однаковий склад угідь;».
 
Враховано      
73. мати нормативну грошову оцінку, яка є рівною із земельною ділянкою, яка передається в оренду (суборенду) особі, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, або відрізнятись від неї не більше, як на 10%.
 
-70- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац сімнадцятий підпункту 2 пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«мати нормативну грошову оцінку, яка є рівною із земельною ділянкою, яка передається в оренду (суборенду) особі, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, або відрізнятися від неї не більше, як на 10%, при цьому застосовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок, яка проводилась не пізніше 5 років до дати взаємного укладання між власниками та орендарями земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих в масиві земель сільськогосподарського призначення, договорів оренди, суборенди відповідних ділянок.».
 
Відхилено      
74. Власник або користувач земельної ділянки, земельна ділянка якого передається в оренду (суборенду) особі, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, має право на відшкодування збитків, завданих йому в результаті такої передачі, у повному обсязі.
 
   3. Власник або користувач земельної ділянки, земельна ділянка якого передається в оренду (суборенду) особі, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, має право на відшкодування майнової шкоди, завданої йому в результаті такої передачі, у повному обсязі.
 
75. Розмір збитків визначається шляхом проведення оцінки відповідно до законодавства про оцінку земель та законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
 
-71- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац дев’ятнадцятий підпункту 2 пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Розмір збитків, завданих власникам, користувачам земельних ділянок внаслідок обміну правами користування, визначається на підставі експертної грошової оцінки відповідних земельних ділянок, проведеної відповідно до законодавства про оцінку земель та законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Суб'єкт оціночної діяльності у сфері
оцінки земель визначається ініціатором обміну правами користування. Вартість надання послуг суб'єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель сплачується ініціатором обміну правами користування. У разі якщо власник, користувач земельної ділянки не погоджується з оцінкою розміру збитків, проведеною суб'єктом оціночної діяльності, визначеним ініціатором обміну правами користування, він може залучити іншого суб'єкта оціночної діяльності для проведення нової оцінки чи для рецензування звіту з попередньої експертної грошової оцінки земельних ділянок. У цьому разі витрати на виконання таких послуг несе власник, користувач земельної ділянки.».
 
Враховано редакційно   Розмір майнової шкоди визначається шляхом проведення оцінки відповідно до законодавства про оцінку земель та законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
Суб'єкт оціночної діяльності визначається ініціатором обміну правами користування. Вартість послуг суб'єкта оціночної діяльності сплачується ініціатором обміну правами користування земельними ділянками. У разі якщо власник, користувач земельної ділянки не погоджується з оцінкою розміру майнової шкоди, проведеною суб'єктом оціночної діяльності, визначеним ініціатором обміну правами користування, він може залучити іншого суб'єкта оціночної діяльності для проведення нової оцінки чи для рецензування звіту з попередньої експертної грошової оцінки земельних ділянок. У цьому разі витрати на виконання таких послуг несе їх замовник.
 
76. 5. Для укладення договору оренди (суборенди) особа, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, письмово звертається до другої сторони з пропозицією укласти договір оренди (суборенди).
 
   4. Для укладення договору оренди (суборенди) в порядку обміну правами користування земельними ділянками особа, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, письмово звертається до другої сторони з пропозицією укласти договір оренди (суборенди).
 
77. У зверненні зазначається:
 
   У зверненні зазначаються:
 
78. земельні ділянки, правами користування якими пропонується обмінятись, із зазначенням площі, угідь земельних ділянок, їх нормативної грошової оцінки,
 
-72- Кулініч О.І.
Абзац двадцять другий підпункту 2 пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«земельні ділянки, правами користування якими пропонується обмінятись, із зазначенням кадастрових номерів (за наявності), площі, угідь земельних ділянок, їх нормативної грошової оцінки,»
 
Враховано   земельні ділянки, правами користування якими пропонується обмінятися, із зазначенням кадастрових номерів (за наявності), площі, угідь земельних ділянок, їх нормативної грошової оцінки;
 
79. розмір збитків, завданих власникам, користувачам земельних ділянок внаслідок обміну правами користування.
 
   розмір майнової шкоди, завданих власникам, користувачам земельних ділянок внаслідок обміну правами користування.
 
80. До звернення додаються:
 
   До звернення додаються:
 
81. підписані особою, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, проект договору оренди (суборенди), а також проект договору оренди (суборенди) земельної ділянки, право користування якою пропонується передати взамін,
 
   підписані особою, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, проект договору оренди (суборенди), а також проект договору оренди (суборенди) земельної ділянки, право користування якою пропонується передати взамін;
 
82. засвідчена копія договору оренди земельної ділянки, орендарем у яких виступає особа, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, і право користування якою пропонується передати взамін.
 
-73- Гуляєв В.О.
У частині 5 статті 8-2 у розділ «До звернення додаються: « додати абзац наступного змісту: «письмова згода орендодавця на укладання договору суборенди земельної ділянки, якщо це не передбачено договором оренди, «
 
Відхилено   засвідчена орендарем копія договору оренди земельної ділянки, орендарем у яких виступає особа, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення і право користування якою пропонується передати взамін.
 
    -74- Кулініч О.І.
Абзац двадцять шостий підпункту 2 пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«засвідчена орендарем копія договору оренди земельної ділянки, орендарем у яких виступає особа, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, і право користування якою пропонується передати взамін.»
 
Враховано    
83. Друга сторона протягом місяця з дня одержання пропозиції зобов’язана розглянути звернення, підписати договір або надати письмову мотивовану відмову у його укладенні.
 
-75- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац двадцять сьомий підпункту 2 пункту 3 розділу І законопроекту доповнити реченням такого змісту:
«Відповідь про згоду укласти договір на інших, ніж було запропоновано, умовах є відмовою від одержаної пропозиції і водночас новою пропозицією особі, яка зробила попередню пропозицію.».
 
Відхилено   Друга сторона протягом одного місяця з дня одержання пропозиції зобов’язана розглянути звернення, підписати договір або надати письмову мотивовану відмову в його укладенні.
 
84. 6. У разі недосягнення згоди щодо укладення договорів оренди (суборенди), такі договори визнаються укладеними за рішенням суду, крім випадків, коли земельна ділянка:
 
   5. У разі недосягнення згоди щодо укладення договору оренди (суборенди) такий договір визнається укладеним за рішенням суду, крім випадків, коли земельна ділянка:
 
85. за угіддями належить до багаторічних насаджень, і на ній закладено багаторічні насадження;
 
   за угіддями належить до багаторічних насаджень і на ній закладено багаторічні насадження;
 
86. на земельній ділянці розташоване нерухоме майно;
 
   на земельній ділянці розташоване нерухоме майно;
 
87. належить до земель сільськогосподарського призначення несільськогосподарських угідь (крім польових доріг, розташованих всередині масиву);
 
-76- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац тридцять четвертий підпункту 2 пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«День набрання чинності рішенням суду вважається днем укладення договору оренди (суборенди), якщо рішенням суду не визначено інше. Рішення суду про визнання договору оренди (суборенди) укладеним, що набрало законної сили, є підставою для державної реєстрації права оренди (суборенди) земельної ділянки в порядку, визначеному законом.».
 
Відхилено   належить до земель сільськогосподарського призначення несільськогосподарських угідь (крім польових доріг, розташованих всередині масиву земель сільськогосподарського призначення);
 
88. поєднана спільними межами із масивом земель сільськогосподарського призначення і її місце розташування не створює черезсмужжя для особи, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення.
 
   поєднана спільними межами із масивом земель сільськогосподарського призначення і її місце розташування не створює черезсмужжя для особи, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення;
розташована в іншому масиві земель сільськогосподарського призначення ніж та, що передається в користування взамін;
не належать до земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства або фермерського господарства;
має різний склад угідь та рельєф;
має нормативну грошову оцінку, що відрізняється від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що передається в користування взамін, більш як на 10 відсотків.
 
89. Одночасно судом визначається розмір збитків, завданих укладенням таких договорів.
 
   Одночасно судом визначається розмір майнової шкоди та порядок її відшкодування, завданих укладенням договорів оренди (суборенди).
 
90. Рішення суду про визнання договору оренди (суборенди) укладеним, є підставою для державної реєстрації права оренди (суборенди) земельної ділянки в порядку, визначеному законом.»;
 
   Рішення суду про визнання договору оренди (суборенди) укладеним є підставою для державної реєстрації права оренди (суборенди) земельної ділянки в порядку, визначеному законом.
6. Дія цієї статті поширюється на набуття і реалізацію права оренди на земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства та особистого селянського господарства;
 
91. 3) статтю 15 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
   3) статтю 15 доповнити частинами такого змісту:
 
92. «У разі укладення договору оренди в порядку обміну правами користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення, у такому договорі зазначається договір, взамін якого він укладений.»;
 
-77- Кулініч О.І.
Підпункт 3 пункту3 розділу 1 доповнити новою частиною такого змісту:
«Договір оренди земельної ділянки під полезахисною лісовою смугою має також містити умови щодо утримання та збереження таких смуг і забезпечення виконання ними функції агролісотехнічної меліорації.»
 
Враховано   «У разі укладення договору оренди (суборенди) в порядку обміну правами користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення, у такому договорі зазначається договір, взамін якого він укладений.
Договір оренди земельної ділянки під полезахисною лісовою смугою має також містити умови щодо утримання та збереження таких смуг і забезпечення виконання ними функції агролісотехнічної меліорації»;
 
93. 4) частину перше статті 33 доповнити словами «з урахуванням особливостей, передбачених статтею 37-2 Земельного кодексу України»;
 
-78- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Підпункт 4 пункту 3 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Враховано   4) розділ VІІІ «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
«1-1.Частина п’ята статті 8-2 цього закону втрачає чинність через два роки після набрання чинності Законом України «Про обіг земель сільськогосподарського призначення».
 
    -79- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
У підпункті 4 пункту 3:
У статті 33:
в частині першій слова та цифри «статтею 37-2» замінити словами та цифрами «статтею 37-1» ;
 
Відхилено    
    -80- Воропаєв Ю.М.
Підпункт 4 пункту 3 розділу І виключити.
 
Враховано    
    -81- Кривошея Г.Г.
Підпункт 4 пункту 3 розділу І виключити.
 
Враховано    
    -82- Кулініч О.І.
Розділ VІІІ «Прикінцеві положення» доповнити
пунктом 1.1. такого змісту:
«1-1. Частина п’ята статті 8-2 цього закону втрачає чинність через два роки після набрання чинності Законом України «Про обіг земель сільськогосподарського призначення»
 
Враховано    
94. 4. У Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282):
 
   5. У Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282; 2011р., № 37, ст. 376; 2015 р., №31, ст.293):
 
95. 1) у частині першій статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
96. після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:
 
   після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
97. «зрошувальний масив - масив земель сільськогосподарського призначення, на якому провадиться проводиться гідротехнічна меліорація та/або знаходяться внутрішньогосподарські меліоративні системи»;
 
-83- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
У підпункті 1 пункту 4:
У статті 1:
В частині першій після слів «зрошувальний» доповнити словами « (осушувальний)»;
абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:
«черезсмужжя - розташування між декількома земельними ділянками, що належать на праві власності, користування (оренда, суборенда) одній особі і розташовані в одному масиві земель сільськогосподарського призначення, земельних ділянок, що належать на праві власності, користування (оренда, суборенда) іншій особі.»;
 
Враховано частково   «зрошувальний (осушувальний) масив - масив земель сільськогосподарського призначення, на якому проводиться гідротехнічна меліорація та/або розташовані внутрішньогосподарські меліоративні системи».
 
98. абзац сьомий вважати абзацом восьмим і слова «земель та» виключити;
 
   У зв’язку з цим абзаци сьомий-п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим-шістнадцятим;
 
99. абзаци восьмий - чотирнадцятий вважати абзацами дев’ятим - п’ятнадцятим;
 
   в абзаці восьмому слова «земель та» виключити;
 
100. абзац п’ятнадцятий вважати абзацом шістнадцятим і після слова «власності» доповнити словами «, користування (оренда, суборенда, емфітевзис)»;
 
   абзац шістнадцятий після слова «власності» доповнити словами «користування (оренда, суборенда, емфітевзис)»;
 
101. 2) у статті 35:
 
   2) статтю 35 доповнити частинами третьою - п’ятою такого змісту:
 
102. частину першу після слів «державного земельного кадастру» доповнити словами «оптимізації використання земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення»;
 
   «Порядок проведення інвентаризації земель затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
103. доповнити частиною третьою такого змісту:
 
      
104. «Порядок проведення інвентаризації земель (крім інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення) затверджується Кабінетом Міністрів України.»;
 
-84- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
У підпункті 2 пункту 4:
У статті 35:
в новій частині третій слова « (крім інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення)» виключити;
 
Враховано   Інвентаризація масиву земель сільськогосподарського призначення проводиться з такими особливостями:
а) підставою для проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення є:
для земель державної власності - рішення органу виконавчої влади уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою;
в інших випадках - рішення сільської, селищної, міської ради, на території якої знаходиться масив;
б) при проведенні інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення здійснюються заходи щодо:
внесення до Державного земельного кадастру відомостей про сформовані земельні ділянки, відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру;
формування невитребуваних (нерозподілених) земельних ділянок;
формування земельних ділянок сільськогосподарського призначення під польовими дорогами;
формування земельних ділянок сільськогосподарського призначення під полезахисними лісовими смугами та іншими захисними насадженнями, які обмежують масив та земельні ділянки, розташовані уздовж масиву.
За результатами проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення відомості про такий масив та про земельні ділянки, розташовані в ньому (у разі їх формування або за відсутності відомостей про них у Державному земельному кадастрі) вносяться до Державного земельного кадастру, про що замовник документації із землеустрою письмово повідомляє власників та користувачів земельних ділянок»;
 
    -85- Кулініч О.І.
Доповнити статтю 35 Закону України «Про землеустрій» новими частинами:
Інвентаризація масиву земель сільськогосподарського призначення проводиться з такими особливостями:
а) підставою для проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення:
державної власності – рішення органу виконавчої влади уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою;
у інших випадках - рішення сільською, селищною, міською радою, на території якої знаходиться масив;
б) при здійсненні інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення здійснюється заходи щодо:
внесення до Державного земельного кадастру відомостей про сформовані земельні ділянки, відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру;
формування невитребуваних (нерозподілених) земельних ділянок;
формування земельних ділянок сільськогосподарського призначення під польовими дорогами;
формування земельних ділянок сільськогосподарського призначення під полезахисними лісовими смугами та іншими захисними насадженнями, які обмежують масив та земельних ділянок, які розташовані уздовж масиву.
За наслідком проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення відомості про такий масив, а також про земельні ділянки, що розташовані в ньому (у випадку їх формування або відсутності у Державному земельному кадастрі відомостей про них) вносяться до Державного земельного кадастру, замовник документації із землеустрою письмово повідомляє власників та користувачів земельних ділянок.»
 
Враховано    
    -86- Кривошея Г.Г.
Абзац четвертий підпункту 2 пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:
«Порядок проведення інвентаризації земель затверджується Кабінетом Міністрів України.».
 
Враховано    
105. 3) доповнити статтею 35-1 такого змісту:
 
-87- Кулініч О.І.
Підпункт 3) пункту 4 розділу І виключити.
 
Враховано      
    -88- Кривошея Г.Г.
До підпункту 3 пункту 4 розділу І:
1) абзац третій викласти в такій редакції:
«Інвентаризація масиву земель сільськогосподарського призначення проводиться за рішенням власників (розпорядників) земельних ділянок.».
2) у абзаці п’ятому слова «сільська, селищна, міська рада» замінити словами «власник (розпорядник) земельних ділянок»;
3) абзац п’ятнадцятий виключити.
 
Відхилено    
106. «Стаття 35-1. Порядок проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення
 
-89- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
У підпункті 3 пункту 4:
у абзаці першому статті 35-1 слова «порядок» замінити словами «особливості»;
 
Враховано редакційно      
107. Рішення про проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення приймається сільською, селищною, міською радою, на території якої знаходиться масив, за власною ініціативою або за наслідками розгляду клопотання ініціаторів проведення такої інвентаризації.
 
      
108. Ініціатором проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення можуть бути органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, власник та користувачі земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення.
 
      
109. З метою інформування власників та користувачів земельних ділянок про проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення, сільська, селищна, міська рада розміщує у загальнодоступних місцях відповідних населених пунктів, публікує у друкованих засобах масової інформації та оприлюднює на власному офіційному веб-сайті (за наявності) оголошення про щодо проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення в якому зазначається інформація про:
 
-90- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац п’ятий підпункту 3 пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«З метою інформування власників та користувачів земельних ділянок про проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення, сільська, селищна, міська рада розміщує у загальнодоступних місцях відповідних населених пунктів, у яких проживають власники та користувачі земельних ділянок, публікує у друкованих засобах масової інформації та оприлюднює на власному офіційному веб-сайті (за наявності) оголошення про проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення не пізніше ніж за 10 днів до початку її проведення. У разі відсутності у мережі Інтернет власного офіційного веб-сайту, належного відповідній раді, така інформація публікується на офіційному веб-сайті районної або обласної державної адміністрації (за вибором ради) за місцем знаходження масиву земель, що підлягає інвентаризації. В оголошенні зазначається інформація про: «.
 
Відхилено      
110. орієнтовну площу масиву земель сільськогосподарського призначення;
 
      
111. земельні ділянки, розташованих у масиві із зазначенням їх площі, кадастрових номерів (за наявності), власників та користувачів.
 
-91- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Підпункт 3 пункту 4 розділу І законопроекту після абзацу сьомого доповнити абзацом такого змісту:
«ініціатора проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення.».
 
Відхилено      
112. При здійсненні інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення здійснюється заходи щодо:
 
      
113. внесення до Державного земельного кадастру відомостей про сформовані земельні ділянки, відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру;
 
      
114. формування невитребуваних (нерозподілених) земельних ділянок;
 
      
115. формування земельних ділянок сільськогосподарського призначення під польовими дорогами;
 
      
116. формування земельних ділянок сільськогосподарського призначення під полезахисними лісовими смугами та іншими захисними насадженнями, які обмежують масив та земельних ділянок, які розташовані уздовж масиву;
 
-92- Недава О.А.
У п’ятому абзаці частини четвертої ст. 35-1 Закону України «Про землеустрій» - вилучити слова: сільськогосподарського призначення.
 
Відхилено      
117. виправлення помилок Державного земельного кадастру щодо об’єктів Державного земельного кадастру, розташованих в межах масиву.
 
      
118. Інвентаризація масиву земель сільськогосподарського призначення здійснюється за технічною документацією із землеустрою щодо інвентаризації земель.
 
-93- Воропаєв Ю.М.
Абзац 12 нової статті 35-1 Закону України «Про землеустрій» викласти у такій редакції:
«Інвентаризація масиву земель сільськогосподарського призначення здійснюється за технічною документацією із землеустрою щодо інвентаризації земель, замовником якої виступає ініціатор проведення інвентаризації.».
 
Відхилено      
119. За наслідком проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення відомості про такий масив, а також про земельні ділянки, що розташовані в ньому (у випадку їх формування або у разі виправлення помилок у відомостях про них) вносяться до Державного земельного кадастру, про що сільська, селищна, міська рада письмово повідомляє власників та користувачів земельних ділянок.»;
 
      
120. 4) у статті 49-1:
 
   3) у статті 49-1:
 
121. частину першу доповнити словами «, а також земельних ділянок, що передаються з колективної у комунальну власність»;
 
-94- Кулініч О.І.
частину першу доповнити словами «, а також земельних ділянок, що передаються з колективної у комунальну та приватну власність,»;
 
Враховано   частину першу доповнити словами «а також земельних ділянок, що передаються з колективної у комунальну та приватну власність»;
 
122. у частині другій пункт «г» замінити пунктами «г» - «з» такого змісту:
 
   у частині третій пункт:
«г» виключити;
доповнити пунктами «ґ» - «и» такого змісту:
 
123. «г) землі під полезахисними лісовими смугами та іншими захисними насадженнями;
 
   «г) землі під полезахисними лісовими смугами;
 
124. ґ) землі під водними об’єктами;
 
   д) землі під водними об’єктами;
 
125. д) землі під господарськими шляхами, прогонами, польовими дорогами;
 
   е) землі під господарськими шляхами, прогонами, польовими дорогами;
 
126. е) землі, які відповідно до закону не можуть перебувати у приватній власності;
 
   є) землі, які відповідно до закону не можуть перебувати у приватній власності;
 
127. є) землі під будівлями, спорудами, іншими об’єктами нерухомого майна;
 
   ж) землі під будівлями, спорудами, іншими об’єктами нерухомого майна;
 
128. ж) землі, які передаються до запасу та резервного фонду;
 
   з) землі, які передаються до запасу та резервного фонду;
 
129. з) інші землі несільськогосподарського призначення».
 
   и) інші землі несільськогосподарського призначення»;
 
130. у частині третій слова «чи районної державної адміністрації» виключити;
 
   у частині четвертій слова «чи районної державної адміністрації» виключити;
 
131. у частині четвертій:
 
   у частині п’ятій:
 
132. у пункті «в» слова «чи районної державної адміністрації» виключити;
 
   у пункті «в» слова «чи районної державної адміністрації» виключити;
 
133. пункт «е» викласти у такій редакції:
 
   пункт «е» викласти в такій редакції:
 
134. «е) відомості про площу земельних ділянок, кадастрові плани земельних ділянок, що формуються або відомості про які вносяться до Державного земельного кадастру, та перелік обмежень у їх використанні»;
 
   «е) відомості про площу земельних ділянок, кадастрові плани земельних ділянок, що формуються або відомості про які вносяться до Державного земельного кадастру, та перелік обмежень у їх використанні»;
 
135. 5) частину першу статті 57 доповнити пунктом «в1» такого змісту:
 
-95- Кривошея Г.Г.
Підпункт 5 пункту 4 розділу І виключити.
 
Відхилено   4) частину першу статті 57 доповнити пунктом «в-1» такого змісту:
 
136. «в-1) рішення органу місцевого самоврядування про інвентаризацію земель (у разі проведення інвентаризація масиву земель сільськогосподарського призначення)»;
 
-96- Кулініч О.І.
Абзац другий підпункту 5 пункту 4 розділу 1 викласти в такій редакції:
«в-1) рішення органу місцевого самоврядування, органу виконавчої влади про інвентаризацію земель (у разі проведення інвентаризація масиву земель сільськогосподарського призначення)»;
 
Враховано   «в-1) рішення органу місцевого самоврядування, органу виконавчої влади про інвентаризацію земель (у разі проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення)».
 
137. 5. У Законі України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 314):
 
   6. У Законі України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 314; 2010 р., №1, ст. 2; 2013р., № 40, ст. 534; 2015 р., № 31, ст. 293):
 
138. 1) преамбулу Закону доповнити словами «особливості розпорядження та використання земель, які залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)»;
 
   1) преамбулу доповнити словами «особливості розпорядження та використання земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)»;
 
139. 2) у статті 3:
 
   2) у статтях 3 і 4 слова «чи районної державної адміністрації» в усіх відмінках виключити;
 
140. у частинах першій і другій слова «чи районної державної адміністрації» виключити;
 
      
141. у частині четвертій слова «чи районна державна адміністрація» виключити;
 
      
142. 3) у частині другій статті 4 слова «чи районної державної адміністрації» виключити;
 
      
143. 4) у статті 5:
 
   3) у статті 5:
 
144. у назві слова «та районних державних адміністрацій» виключити;
 
   у назві слова «та районних державних адміністрацій» виключити;
 
145. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
146. в абзаці першому слова «та районні державні адміністрації» виключити;
 
   в абзаці першому слова «та районні державні адміністрації» виключити;
 
147. в абзаці другому слова «і видачі документів, що посвідчують право власності» виключити;
 
   в абзаці другому слова «і видачі документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку» виключити;
 
148. в абзаці десятому після слів « (на місцевості)» доповнити словами «та земель, які залишилися у колективній власності»;
 
   абзац десятий після слів « (на місцевості)» доповнити словами «та земель, що залишилися у колективній власності»;
 
149. в абзаці одинадцятому слова «видачі державних актів на право» замінити словами «державної реєстрації права»;
 
   в абзаці одинадцятому слова «видачі державних актів на право» замінити словами «державної реєстрації права»;
 
150. абзац дванадцятий виключити;
 
   абзац дванадцятий виключити;
 
151. частину другу виключити;
 
   частину другу виключити;
 
152. 5) у статті 7:
 
   4) у статті 7:
 
153. у частині першій слова «чи районною державною адміністрацією» виключити;
 
   у частині першій слова «чи районною державною адміністрацією» виключити;
 
154. частини другу викласти в такій редакції:
 
   частини другу і четверту викласти в такій редакції:
 
155. «У проекті землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) визначаються місце розташування земельних ділянок, їх межі та площі сільськогосподарських угідь, що підлягають розподілу між власниками земельних часток (паїв), а також земельних ділянок, що передаються у комунальну власність із зазначенням їх цільового призначення, обмежень у їх використанні»;
 
-97- Кулініч О.І.
В абзаці четвертому підпункту 5 пункту 5 розділу 1 після слів «у комунальну» доповнити словом «, приватну».
 
Враховано   «У проекті землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) визначаються місце розташування земельних ділянок, їх межі та площі сільськогосподарських угідь, що підлягають розподілу між власниками земельних часток (паїв), а також земельних ділянок, що передаються у комунальну, приватну власність, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні»;
 
156. частини четверту викласти в такій редакції:
 
      
157. «Із площі земельних ділянок, що підлягають розподілу між власниками земельних часток (паїв), виключаються землі, що підлягають передачі у комунальну власність територіальної громади села, селища, міста, на території якої вони розташовані:
 
   «Із площі земельних ділянок, що підлягають розподілу між власниками земельних часток (паїв), виключаються землі, що підлягають передачі у комунальну власність територіальної громади села, селища, міста, на території якої вони розташовані:
 
158. деградовані, малопродуктивні, техногенно забруднені сільськогосподарські угіддя, що підлягають консервації;
 
   деградовані, малопродуктивні, техногенно забруднені сільськогосподарські угіддя, що підлягають консервації;
 
159. заболочені землі;
 
   заболочені землі;
 
160. землі, на яких розташовані розвідані родовища корисних копалин загальнодержавного значення, запаси яких затверджені у встановленому законодавством порядку;
 
   землі, на яких розташовані розвідані родовища корисних копалин загальнодержавного значення, запаси яких затверджені в установленому законодавством порядку;
 
161. землі під полезахисними лісовими смугами та іншими захисними насадженнями;
 
   землі під полезахисними лісовими смугами;
 
162. землі під водними об’єктами;
 
   землі під водними об’єктами;
 
163. землі під господарськими шляхами, прогонами, польовими дорогами, у тому числі запроектованими у проекті землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв);
 
   землі під господарськими шляхами, прогонами, польовими дорогами, у тому числі запроектованими у проекті землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв);
 
164. землі, які відповідно до закону не можуть перебувати у приватній власності;
 
   землі, які відповідно до закону не можуть перебувати у приватній власності;
 
165. землі під будівлями, спорудами, іншими об’єктами нерухомого майна;
 
      
166. землі, які передаються до запасу та резервного фонду;
 
   землі, які передаються до запасу та резервного фонду;
 
167. інші землі несільськогосподарського призначення»;
 
-98- Кулініч О.І.
Підпункт 5 пункт 5 розділу 1 доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
«Із площі земельних ділянок, що підлягають розподілу між власниками земельних часток (паїв), виключаються також землі, що підлягають передачі у власність особам, яким належить право власності на будівлі, споруди.
В зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою.
 
Враховано   інші землі несільськогосподарського призначення»;
після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
«Із площі земельних ділянок, що підлягають розподілу між власниками земельних часток (паїв), виключаються також землі, що підлягають передачі у власність особам, яким належить право власності на будівлі, споруди».
У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою;
 
168. 6) у статті 9:
 
   5) у статті 9:
 
169. у частині першій слова «чи районною державною адміністрацією» виключити;
 
   у частині першій слова «чи районною державною адміністрацією» виключити;
 
170. у частині четвертій слова «чи районною державною адміністрацією» виключити, а слова «видачі державних актів на право» замінити словами «державної реєстрації права»;
 
   у частині четвертій слова «чи районною державною адміністрацією» виключити, а слова «видачі державних актів на право» замінити словами «державної реєстрації права»;
 
171. 7) в абзаці першому частини першої статті 10 слова «та районна державна адміністрація» виключити;
 
   6) в абзаці першому частини першої статті 10 слова «та районна державна адміністрація» виключити;
 
172. 8) у частині першій статті 11 після слів «території земельних часток (паїв)» доповнити словами «технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель»;
 
   7) частину першу статті 11 після слів «території земельних часток (паїв)» доповнити словами «технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель»;
 
173. 9) статтю 12 виключити;
 
   8) статтю 12 виключити;
 
174. 10) статтю 13 викласти в такій редакції:
 
   9) статтю 13 викласти в такій редакції:
 
175. «Стаття 13. Використання нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв)
 
   «Стаття 13. Використання нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв)
 
176. Нерозподіленою земельною ділянкою є земельна ділянка, яка відповідно до проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) увійшла до площі земель, що підлягають розподілу, але відповідно до протоколу про розподіл земельних ділянок не була виділена власнику земельної частки (паю).
 
   Нерозподіленою земельною ділянкою є земельна ділянка, яка відповідно до проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) увійшла до площі земель, що підлягають розподілу, але відповідно до протоколу про розподіл земельних ділянок не була виділена власнику земельної частки (паю).
 
177. Невитребуваною є земельна частка (пай), на яку не отримано документа, що посвідчує право на неї, або земельна частка (пай), право на яку посвідчено відповідно до законодавства, але яка не була виділена в натурі (на місцевості).
 
-99- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
У підпункті 10 пункту 5:
У статті 13:
Частину четверту викласти в такій редакції:
«У разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, така невитребувана земельна частка (пай) вважається безхазяйним майном.»;
 
Враховано   Невитребуваною є земельна частка (пай), на яку не отримано документа, що посвідчує право на неї, або земельна частка (пай), право на яку посвідчено відповідно до законодавства, але яка не була виділена в натурі (на місцевості).
 
178. Нерозподілені, невитребувані земельні ділянки за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради можуть передаватися в оренду для використання за цільовим призначенням на строк до моменту державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку, про що зазначається у договорі оренди земельної ділянки, а власники земельних часток (паїв) чи їх спадкоємці, які не взяли участь у розподілі земельних ділянок, повідомляються про результати проведеного розподілу земельних ділянок у письмовій формі цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або шляхом вручення відповідного повідомлення особисто, якщо відоме їх місцезнаходження.
 
   Нерозподілені земельні ділянки, невитребувані частки (паї) після формування їх у земельні ділянки за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради можуть передаватися в оренду для використання за цільовим призначенням на строк до дня державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку, про що зазначається у договорі оренди земельної ділянки, а власники земельних часток (паїв) чи їх спадкоємці, які не взяли участі у розподілі земельних ділянок, повідомляються про результати проведеного розподілу земельних ділянок у письмовій формі цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або шляхом вручення відповідного повідомлення особисто, якщо відоме їх місцезнаходження.
 
179. У разі якщо до 1 січня 2018 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.
 
   У разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.
 
180. Така невитребувана земельна частка (пай) після формування її у земельну ділянку за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради (у разі необхідності формування) за заявою відповідної ради на підставі рішення суду передається у комунальну власність територіальної громади, на території якої вона розташована, в порядку визнання майна безхазяйним.
 
   Така невитребувана земельна частка (пай) після формування її у земельну ділянку за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради (у разі необхідності формування) за заявою відповідної ради на підставі рішення суду передається у комунальну власність територіальної громади, на території якої вона розташована, у порядку визнання майна безхазяйним.
 
181. За позовом власника невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємця, який пропустив строк для оформлення права власності на земельну ділянку з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для такого оформлення. У разі відсутності земель сільськогосподарських угідь колективної власності така земельна частка (пай) може бути виділена в натурі (на місцевості) за рахунок земель запасу комунальної власності (за наявності таких земель)»;
 
-100- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац восьмий підпункту 10 пункту 5 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«За позовом власника невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємця, який пропустив строк для оформлення права власності на земельну ділянку з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для такого оформлення. Позовна давність за такими вимогами становить один рік. У разі відсутності земель сільськогосподарських угідь колективної власності така земельна частка (пай) може бути виділена в натурі (на місцевості) за рахунок земель запасу комунальної власності (за наявності таких земель). У разі відсутності земель запасу комунальної власності власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець має право на грошову компенсацію за рахунок бюджетних коштів відповідної сільської, селищної, міської ради. Розмір грошової винагороди визначається виходячи з вартості невитребуваної земельної частки (паю), вказаної у проекті землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) відповідно до пункту «ґ» частини четвертої статті 49-1 Закону України «Про землеустрій». Грошова винагорода виплачується у строк не більше одного року з дня набрання законної сили рішенням суду, передбаченим цим абзацом. Порядок виплати грошової винагороди встановлюється сільською, селищною, міською радою.».
 
Відхилено   За позовом власнику невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємцю у разі пропуску строку для оформлення права власності на земельну ділянку з поважної причини суд може визначити додатковий строк, достатній для такого оформлення. У разі відсутності земель сільськогосподарських угідь колективної власності така земельна частка (пай) може бути виділена в натурі (на місцевості) за рахунок земель запасу комунальної власності відповідної територіальної громади (за наявності таких земель).
Протягом 7 років з дня державної реєстрації права комунальної власності на земельну ділянку, сформовану з невитребуваної земельної частки (паю) забороняється передача її у приватну власність (крім передачі її власнику невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємцям)»;
 
    -101- Кулініч О.І.
У абзаці восьмому підпункту 10 пункту 5 розділу І законопроекту після слова «власності» доповнити словами «відповідної територіальної громади»
 
Враховано    
    -102- Гуляєв В.О.
Статтю 13. Використання нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв) Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»
доповнити абзацом наступного змісту: «Забороняється сільським, селищним, місцевим радам, протягом 7 років з дня державної реєстрації права комунальної власності на таку земельну ділянку, (або з дня передачі її у комунальну власність) передавати такі земельні ділянки у приватну власність (крім передачі власнику невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємцям).
 
Враховано редакційно    
182. 11) у частині третій статті 14 слова «та районні державні адміністрації» виключити;
 
   10) у частині третій статті 14 слова «та районні державні адміністрації» виключити;
 
183. 12) доповнити новою статтею такого змісту:
 
-103- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
У підпункті 12 пункту 5:
У статті 14-1:
в частині другій слова та цифри «до 1 січня 2018 року» замінити словами та цифрами «до 1 січня 2025 року»;
в частинах 16 та 17 слова та цифри «до 1 січня 2020 року» замінити словами та цифрами «до 1 січня 2025 року»;
 
Враховано частково   11) доповнити статтею 14-1такого змісту:
 
184. «Стаття 14--1. Особливості використання та розпорядження землями, які залишилися у колективній власності колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства
 
-104- Кулініч О.І.
У тексті статті 14-1, якою пропонується доповнити Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», слова та цифри: «1 січня 2019 року» замінити цифрами і словами «1 січня 2020 року», а цифри і слова «1 січня 2018 року» замінити цифрами і словами «1 січня 2020 року».
 
Враховано   «Стаття 14-1. Особливості використання та розпорядження землями, що залишилися у колективній власності колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства
 
185. У разі якщо власники земельних часток (паїв) після розподілу земельних ділянок, що підлягали паюванню, до 1 січня 2017 року не прийняли рішення про розподіл інших земель, що залишилися у колективній власності колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, яке не було припинено як юридична особа, та якщо такі землі не передані у власність у порядку, визначеному законом, розподіл таких земель проводиться згідно з вимогами цієї статті за згодою більшості осіб, визначених абзацами другим - четвертим частини першої статті 1 цього Закону, яким були виділені земельні ділянки в розмірі земельної частки (паю).
 
   У разі якщо власники земельних часток (паїв) після розподілу земельних ділянок, що підлягали паюванню, до 1 січня 2019 року не прийняли рішення про розподіл інших земель, що залишилися у колективній власності колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, що не було припинено як юридична особа, та якщо такі землі не передані у власність у порядку, визначеному законом, розподіл таких земель проводиться згідно з вимогами цієї статті за згодою більшості осіб, визначених абзацами другим - четвертим частини першої статті 1 цього Закону, яким були виділені земельні ділянки в розмірі земельної частки (паю).
 
186. Організація розподілу земель, які залишилися у колективній власності, здійснюється сільською, селищною, міською радою, на території якої такі землі розташовані.
 
   Організація розподілу земель, що залишилися у колективній власності, здійснюється сільською, селищною, міською радою, на території якої такі землі розташовані.
 
187. З метою інформування осіб, зазначених у частині першій цієї статті, про проведення розподілу земель, які залишилися у колективній власності, сільська, селищна, міська рада розміщує у загальнодоступних місцях відповідних населених пунктів, публікує у друкованих засобах масової інформації районної державної адміністрації або районної ради та оприлюднює на власному офіційному веб-сайті (за наявності) оголошення про проведення зборів осіб, визначених в абзацах другому - четвертому частини першої статті 1 цього Закону, яким були виділені земельні ділянки в розмірі земельної частки (паю).
 
   З метою інформування осіб, зазначених у частині першій цієї статті, про проведення розподілу земель, що залишилися у колективній власності, сільська, селищна, міська рада розміщує у загальнодоступних місцях відповідних населених пунктів, публікує у друкованих засобах масової інформації районної державної адміністрації або районної ради та оприлюднює на власному офіційному веб-сайті (за наявності) оголошення про проведення зборів осіб, визначених абзацами другим - четвертим частини першої статті 1 цього Закону, яким були виділені земельні ділянки в розмірі земельної частки (паю).
 
188. В оголошенні повідомляються:
 
   В оголошенні повідомляються:
 
189. мета, дата, місце і час проведення зборів;
 
   мета, дата, місце і час проведення зборів;
 
190. прізвище, номер службового телефону особи, в якої можна отримати інформацію щодо проведення зборів.
 
   прізвище, номер службового телефону особи, в якої можна отримати інформацію щодо проведення зборів.
 
191. Розподіл земельних ділянок проводиться за умови реєстрації більшості осіб, яким були виділені земельні ділянки в розмірі земельної частки (паю), визначених в абзацах другому - четвертому частини першої статті 1 цього Закону.
 
   Розподіл земельних ділянок проводиться за умови реєстрації більшості осіб, визначених в абзацах другому - четвертому частини першої статті 1 цього Закону, яким були виділені земельні ділянки в розмірі земельної частки (паю).
 
192. Збори веде сільський, селищний, міський голова або уповноважена відповідною радою особа.
 
   Збори веде сільський, селищний, міський голова або уповноважена відповідною радою особа.
 
193. Землі, зазначені у частині четвертій статті 7 цього Закону, які залишилися у колективній власності колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, підлягають безоплатній передачі до комунальної власності територіальної громади, на території якої вони розташовані.
 
   Землі, зазначені у частині четвертій статті 7 цього Закону, які залишилися у колективній власності колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, підлягають безоплатній передачі до комунальної власності територіальної громади, на території якої вони розташовані.
 
194. Сільськогосподарські угіддя, які підлягали паюванню, однак не були передані до приватної, державної або комунальної власності у порядку, визначеному законом, за рішенням зборів осіб, визначених в абзацах другому - четвертому частини першої статті 1 цього Закону, яким були виділені земельні ділянки в розмірі земельної частки (паю), можуть бути розпайовані в порядку, встановленому цим Законом.
 
-105- Кулініч О.І.
Частину 8 статті 14-1 доповнити новою частиною такого змісту:
«Землі під будівлями, спорудами, які перебувають у власності, підлягають безоплатній передачі їх власникам. У разі, якщо будівля, споруда перебуває у спільній власності, земельна ділянка підлягає безоплатній передачі у спільну власність відповідно до часток осіб у праві власності на будівлю, споруду.»
 
Враховано   Сільськогосподарські угіддя, які підлягали паюванню, однак не були передані до приватної, державної або комунальної власності у порядку, визначеному законом, за рішенням зборів осіб, визначених абзацами другим - четвертим частини першої статті 1 цього Закону, яким були виділені земельні ділянки в розмірі земельної частки (паю), можуть бути розпайовані у порядку, встановленому цим Законом.
Землі під будівлями, спорудами, які перебувають у власності, підлягають безоплатній передачі їх власникам. У разі якщо будівля, споруда перебуває у спільній власності, земельна ділянка підлягає безоплатній передачі у спільну власність відповідно до часток осіб у праві власності на будівлю, споруду.
 
195. У разі якщо земельні ділянки, зазначені у частинах сьомій та восьмій цієї статті, не були сформовані як об'єкти цивільних прав, їх формування може здійснюватися за проектом землеустрою щодо відведення земельних ділянок або технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.
 
-106- Кулініч О.І.
Частину десяту статті 14-1 викласти в такій редакції;
«У разі якщо земельні ділянки, зазначені у частинах сьомій – дев’ятій цієї статті, не були сформовані як об'єкти цивільних прав, їх формування може здійснюватися за проектом землеустрою щодо відведення земельних ділянок або технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель. Визначення меж земельних ділянок зазначених в частині дев’ятій цієї статті, здійснюється з урахуванням будівельних норм, державних стандартів і норм.»
 
Враховано   У разі якщо земельні ділянки, зазначені у частинах сьомій – дев’ятий цієї статті, не були сформовані як об'єкти цивільних прав, їх формування може здійснюватися за проектом землеустрою щодо відведення земельних ділянок або технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель. Визначення меж земельних ділянок, зазначених у частині дев’ятій цієї статті, здійснюється з урахуванням будівельних норм, державних стандартів і норм.
 
196. За результатами розподілу оформляється протокол, що підписується особами, які брали участь у зборах, головуючим та секретарем зборів.
 
   За результатами розподілу оформляється протокол, що підписується особами, які брали участь у зборах, головуючим та секретарем зборів.
 
197. До протоколу додається список реєстрації учасників зборів, засвідчений їхніми підписами. Кожен аркуш зазначеного списку підписується головуючим та секретарем зборів і скріплюється печаткою сільської, селищної, міської ради.
 
   До протоколу додається список реєстрації учасників зборів, засвідчений їхніми підписами. Кожен аркуш зазначеного списку підписується головуючим та секретарем зборів і скріплюється печаткою сільської, селищної, міської ради.
 
198. Секретар зборів у дводенний строк після закінчення зборів подає протокол сільській, селищній, міській раді.
 
   Секретар зборів у дводенний строк після закінчення зборів подає протокол сільській, селищній, міській раді.
 
199. Після отримання протоколу зборів сільська, селищна, міська рада протягом місяця приймає рішення про затвердження протоколу розподілу земельних ділянок та прийняття у комунальну власність відповідних земель. Це рішення та протокол зборів є підставою для державної реєстрації права власності територіальної громади та/або громадян на відповідні земельні ділянки.
 
   Після отримання протоколу зборів сільська, селищна, міська рада протягом місяця приймає рішення про затвердження протоколу розподілу земельних ділянок та прийняття у комунальну власність відповідних земель. Це рішення та протокол зборів є підставою для державної реєстрації права власності територіальної громади та/або громадян на відповідні земельні ділянки.
 
200. До державної реєстрації права власності на земельні ділянки, які залишилися у колективній власності, сільська, селищна, міська рада може надати такі земельні ділянки в оренду на строк до державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки.
 
-107- Кулініч О.І.
Частину п’ятнадцяту статті 14-1 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)».Доповнити реченням такого змісту: «Передача в оренду нерозподілених, невитребуваних земельних ділянок а також земельних ділянок сформованих за рахунок нерозподілених земельних часток (паїв) під польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних ділянок, здійснюється з урахуванням вимог, визначених частиною другою статті 37-2 Земельного кодексу України».
 
Враховано   До державної реєстрації права власності на земельні ділянки, що залишилися у колективній власності, сільська, селищна, міська рада може надати такі земельні ділянки в оренду на строк до державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки.
Передача в оренду земельних ділянок під польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних ділянок у масиві земель сільськогосподарського призначення, що залишилися у колективній власності, здійснюється з урахуванням вимог, визначених частиною п’ятою статті 37-1 Земельного кодексу України.
 
201. Розподіл земель, які залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та їх спадкоємцями, має бути здійснений до 1 січня 2018 року.
 
   Розподіл між власниками земельних часток (паїв) та їх спадкоємцями земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок, має бути здійснений до 1 січня 2025 року.
 
202. У разі якщо до 1 січня 2018 року протокол про розподіл земель, які залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок між особами, визначеними в абзацах другому - четвертому частини першої статті 1 цього Закону, яким були виділені земельні ділянки в розмірі земельної частки (паю), не оформлений у порядку, визначеному цією статтею, та не поданий на затвердження органу місцевого самоврядування, вважається, що су’бєкти права колективної власності відмовилися від права колективної власності на землю, а зазначені землі передаються у комунальну власність в порядку визнання майна безхазяйним».
 
   У разі якщо до 1 січня 2025 року протокол про розподіл земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок між особами, визначеними абзацами другим - четвертим частини першої статті 1 цього Закону, яким були виділені земельні ділянки в розмірі земельної частки (паю), не оформлений у порядку, визначеному цією статтею, та не поданий на затвердження органу місцевого самоврядування, вважається, що суб’єкти права колективної власності відмовилися від права колективної власності на землю, а зазначені землі (крім невитребуваних часток (паїв) і сформованих за їх рахунок земельних ділянок, а також нерозподілених земельних ділянок) передаються у комунальну власність в порядку визнання майна безхазяйним».
 
203. 6. Статтю 10 Закону України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 20, ст. 272; 1993 р., № 26, ст. 277; 2003 р., № 30, ст. 247; 2005 р., № 16, ст. 259; 2014 р., № 6-7, ст. 80) викласти в такій редакції:
 
   3. Статтю 10 Закону України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 20, ст. 272; 1993 р., № 26, ст. 277; 2003 р., № 30, ст. 247; 2005 р., № 16, ст. 259; 2014 р., № 6-7, ст. 80) викласти в такій редакції:
 
204. «Стаття 10. Землі підприємства
 
   «Стаття 10. Землі підприємства
 
205. 1. Земля може належати підприємству на праві колективної власності, а також може бути надана у тимчасове користування, в тому числі на умовах оренди.
 
   1. Земля може належати підприємству на праві колективної власності, а також може бути надана у тимчасове користування, у тому числі на умовах оренди.
 
206. 2. Право підприємства на земельну ділянку зберігається при входженні його до складу агропромислових об'єднань, комбінатів, агрофірм та інших формувань.
 
   2. Право підприємства на земельну ділянку зберігається при входженні його до складу агропромислових об'єднань, комбінатів, агрофірм та інших формувань.
 
207. 3. Право підприємства на земельну ділянку або її частину може бути припинено в порядку і на підставах, встановлених Земельним кодексом України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)».
 
   3. Право підприємства на земельну ділянку або її частину може бути припинено в порядку і на підставах, встановлених Земельним кодексом України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)».
 
208. 4. Члену підприємства, який побажав вийти з його складу, земельна ділянка надається із земель сільськогосподарських угідь підприємства, придатних для сільськогосподарського виробництва, в частині, що припадає на одного члена колективу.
 
   4. Члену підприємства, який побажав вийти з його складу, земельна ділянка надається із земель сільськогосподарських угідь підприємства, придатних для сільськогосподарського виробництва, в частині, що припадає на одного члена підприємства.
 
209. 5. Розподіл земель колективної власності підприємства здійснюється відповідно до Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)».
 
   5. Розподіл земель колективної власності підприємства здійснюється відповідно до Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)».
 
210. 6. Звернення стягнення на земельну ділянку за претензіями кредиторів може бути здійснено за рішенням суду лише у разі відсутності у боржника іншого майна, на яке може бути звернуто стягнення».
 
   6. Звернення стягнення на земельну ділянку за претензіями кредиторів може бути здійснено за рішенням суду лише у разі відсутності у боржника іншого майна, на яке може бути звернуто стягнення».
 
211. 7. У Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст.61):
 
-108- Кривошея Г.Г.
До пункту 7 розділу І:
1) підпункт 1, 2, 3 виключити;
2) абзаци третій, четвертий підпункту 4 виключити.
 
Враховано частково   9. У Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61; 2014 р., № 6-7, ст. 80; 2015р., №31, ст. 293):
 
212. 1) абзац тринадцятий частини першої статті 1 після слів «військовий об'єкт» доповнити словами «, масив земель сільськогосподарського призначення»;
 
-109- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
У підпункті 1 пункту 7:
Абзац тринадцятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«режимоутворюючий об'єкт - об'єкт природного або штучного походження (водний об'єкт, об'єкт магістральних трубопроводів, енергетичний об'єкт, об'єкт культурної спадщини, військовий об'єкт, інший визначений законом об'єкт), під яким та /або навколо якого у зв'язку з його природними або набутими властивостями згідно із законом встановлюються обмеження у використанні земель.»;
 
Відхилено   1) частину першу статті 13 доповнити пунктом «д--1» такого змісту:
«д-1) відомості про масив земель сільськогосподарського призначення:
назва, код (номер);
опис меж та угідь, що входять до складу масиву;
контури угідь;
площа;
інформація про земельні ділянки, що входять до складу масиву;
інформація про документи, на підставі яких відомості про масив внесено до Державного земельного кадастру»;
 
    -110- Кулініч О.І.
Частину першу статті 13 Закону «Про Державний земельний кадастр» доповнити пунктом д-1) такого змісту:
«д-1) відомості про масив земель сільськогосподарського призначення:
назва, код (номер);
опис меж та угідь, що входять до складу масиву;
контури угідь;
площа;
інформація про земельні ділянки, що входять до складу масиву;
інформація про документи, на підставі яких до Державного земельного кадастру внесено відомості про масив;
 
Враховано    
    -111- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
Пункт 7 доповнити новим підпунктом 1-1 такого змісту:0
У статті 13:
Частину першу доповнити новим пунктом «д-1» такого змісту:
«д1) відомості про масиви земель сільськогосподарського призначення:
назва, код (номер);
опис меж та угідь, що входять до складу масиву;
площа;
інформація про документи, на підставі яких визначено масив земель сільськогосподарського призначення;».
 
Враховано    
213. 2) абзац шостий частини першої статті 14 доповнити словами «, а для масиву земель сільськогосподарського призначення - також площа та межі такого масиву»;
 
-112- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
У підпункті 2 пункту 7:
зміни до абзацу шостого частини першої статті 14 виключити.
 
Враховано   2) статтю 21 після частини дев’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
«10. Відомості про масив земель сільськогосподарського призначення вносяться до Державного земельного кадастру на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель».
У зв’язку з цим частини десяту – вісімнадцяту вважати відповідно частинами одинадцятою-дев’ятнадцятою;
 
    -113- Кулініч О.І.
Статтю 21 Закону «Про Державний земельний кадастр» доповнити частиною 9-1 такого змісту:
«9-1. Відомості про масив земель сільськогосподарського призначення вносяться до Державного земельного кадастру на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.»
 
Враховано    
214. 3) частину третю статті 24 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
   3) частину третю статті 24 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
215. «сільської, селищної, міської ради (у разі формування земельної ділянки, яка входить до масиву земель сільськогосподарського призначення, за технічною документацією із землеустрою щодо інвентаризації земель)»;
 
-114- Кулініч О.І.
Абзац другий підпункті 3 пункту 7
Викласти в такій редакції:
«органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування (у разі внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка входить до масиву земель сільськогосподарського призначення за результатами інвентаризації земель такого масиву);
 
Враховано   «замовником технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (у разі внесення до Державного земельного кадастру за результатами проведення інвентаризації земель масиву земель сільськогосподарського призначення відомостей про земельну ділянку, що входить до такого масиву)».
 
216. 4) у частині третій статті 26:
 
-115- Кулініч О.І.
Підпункт 4 пункту 7 виключити.
 
Враховано      
217. абзац перший після слова «власника» доповнити словами «земельної ділянки приватної власності»;
 
      
218. доповнити абзацом другим такого змісту:
 
      
219. «Зміни до відомостей про земельну ділянку (крім випадків, визначених у частині другій цієї статті) внаслідок проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення вносяться до Поземельної книги за заявою сільської, селищної, міської ради на підставі документації, передбаченої цим Законом.»;
 
      
220. 8. В абзаці другому пункту 3 частини першої статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 51, ст.553) після слова «виникло» доповнити словами «перейшло чи припинилося».
 
-116- Кулініч О.І.
Доповнити змінами до статті 30 У Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»:
Назву статті 30 доповнити словами «а також земельні ділянки, які залишилися у колективній власності», у частині першій слова « надані в оренду органами державної влади, органами місцевого самоврядування в порядку визначеному статтею 13» замінити словами «земельні ділянки, що залишилися у колективній власності, надані в оренду в порядку, визначеному статтями 13 та 14-1»
 
Враховано   10. У Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст.9, № 47, ст. 800):
1) абзац другий пункту 3 частини першої статті 2 після слова «виникло» доповнити словами «перейшло чи припинилося»;
2) у статті 30:
назву доповнити словами «а також земельні ділянки, що залишилися у колективній власності»;
у частині першій слова та цифри «надані в оренду органами державної влади, органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному статтею 13» замінити словами та цифрами «земельні ділянки, що залишилися у колективній власності, надані в оренду в порядку, визначеному статтями 13 та 14-1».
 
221. 9. У Законі України «Про меліорацію земель» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 11, ст. 90):
 
   4. У Законі України «Про меліорацію земель» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 11, ст. 90 із наступними змінами):
 
222. 1) у статті 25:
 
   1) у статті 25:
 
223. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
224. абзац третій доповнити словами «раціональне використання та охорону земель і водних ресурсів»;
 
   абзац третій доповнити словами «раціональне використання та охорону земель і водних ресурсів»;
 
225. після абзацу третього доповнити частину новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
226. «цілісність використання масиву земель сільськогосподарського призначення, у тому числі забезпечувати оптимізацію використання таких масивів».У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
 
-117- Кулініч О.І.
Абзац п’ятий підпункту 1) пункту 9 викласти в такій редакції:
«цілісність використання масиву земель сільськогосподарського призначення».
Абзаци одинадцятий, дванадцятий підпункту 1) пункту 9 виключити.
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
 
Враховано   «цілісність використання масиву земель сільськогосподарського призначення».
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
 
227. абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
   абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
228. «належну експлуатацію відповідних меліоративних систем та об’єктів інженерної інфраструктури таких систем, окремо розташованих гідротехнічних споруд, а також вжиття заходів щодо запобігання їх пошкодженню; додержання технологічної цілісності функціонування меліоративних систем»;
 
   «належну експлуатацію відповідних меліоративних систем та об’єктів інженерної інфраструктури таких систем, окремо розташованих гідротехнічних споруд, а також вжиття заходів щодо запобігання їх пошкодженню; додержання технологічної цілісності функціонування меліоративних систем»;
 
229. у частині третій слова «аж до припинення права власності чи користування меліорованими землями» виключити;
 
   у частині третій слова «аж до припинення права власності чи користування меліорованими землями» виключити;
 
230. після частини третьої доповнити новими частинами такого змісту:
 
   після частини третьої доповнити трьома новими частинами такого змісту:
 
231. «Власники або користувачі, у тому числі орендарі земельних ділянок, на яких здійснюється гідротехнічна меліорація, мають право на компенсацію понесених витрат з гідротехнічної меліорації суміжних земельних ділянок у випадку, якщо такі земельні ділянки не перебувають в їх користуванні.
 
   «Особа, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, на якому здійснюється гідротехнічна меліорація, має право на компенсацію понесених витрат з гідротехнічної меліорації земельних ділянок, розташованих у такому масиві, або суміжних земельних ділянок, які не перебувають в її користуванні. Розмір компенсації та умови її сплати визначаються у договорі між цією особою та власником або користувачем земельної ділянки.
 
232. Компенсація провадиться в грошовій формі за один рік протягом року наступного за роком, в якому настали витрати з меліорації та сплачуються власником або користувачем, у тому числі орендарем суміжної земельної ділянки.
 
      
233. З метою забезпечення належного еколого-меліоративного стану угідь, якості зрошувальної води, біологічної потреби культур та запобігання ризику розвитку процесів деградації ґрунтів Кабінет Міністрів України встановлює нормативи екологічно безпечного зрошення, осушення та управління поливами або водовідведенням.
 
   З метою забезпечення належного еколого-меліоративного стану угідь, належної якості зрошувальної води, біологічної потреби культур та запобігання ризику розвитку процесів деградації ґрунтів Кабінет Міністрів України встановлює нормативи екологічно безпечного зрошення, осушення та управління поливами або водовідведенням.
 
234. Власники, користувачі, у тому числі орендарі, земельних ділянок, на яких розташовані меліоративні системи, об’єкти їх інженерної інфраструктури та окремо розташовані гідротехнічні споруди, зобов’язані не чинити перешкод в експлуатації меліоративних систем та об’єктів інженерної інфраструктури та забезпечувати доступ працівників обслуговуючої (експлуатуючої) установи, організації до таких систем та їх експлуатацію».
 
   Власники, користувачі, у тому числі орендарі, земельних ділянок, на яких розташовані меліоративні системи, об’єкти їх інженерної інфраструктури та окремо розташовані гідротехнічні споруди, зобов’язані не чинити перешкод в експлуатації меліоративних систем та об’єктів інженерної інфраструктури та забезпечувати доступ працівників обслуговуючої (експлуатуючої) установи, організації до таких систем та їх експлуатацію».
 
235. У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною дев’ятою;
 
   У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною сьомою;
 
236. 2) доповнити Закон статтею 25-1 такого змісту:
 
-118- Кривошея Г.Г.
До підпункту 2 пункту 9 розділу І:
1) абзац четвертий викласти в такій редакції:
«Власники, землекористувачі або інші особи мають право звернутися до власника або землекористувача земельної ділянки щодо встановлення земельних сервітутів для забезпечення будівництва, обслуговування та експлуатації об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем.».
2) абзаци дев’ятий- чотирнадцятий виключити.
 
Враховано частково   2) доповнити статтею 25-1 такого змісту:
 
237. «Стаття 25-1. Встановлення земельних сервітутів для здійснення заходів з меліорації земель
 
-119- Кулініч О.І.
Абзац 4 підпункту 2 пункту 9 розділу І викласти в такій редакції:
«Власники, землекористувачі меліорованих земель або інші особи мають право вимагати встановлення земельних сервітутів для забезпечення будівництва, обслуговування та експлуатації об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем, зокрема для:»
Абзац 3, 5, 7 підпункту 2 пункту 9 розділу І виключити.
 
Враховано редакційно   «Стаття 25-1. Встановлення земельних сервітутів для здійснення заходів з меліорації земель
 
238. Для здійснення заходів з меліорації земель можуть встановлюватися за договором постійні або строкові земельні сервітути.
 
      
239. Право вимагати встановлення земельного сервітуту мають власники, користувачі, у тому числі орендарі суміжної земельної ділянки, а також підприємства, установи та організації, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, інші юридичні особи для забезпечення будівництва, обслуговування та експлуатації об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем.
 
   Власники, землекористувачі меліорованих земель або інші особи мають право вимагати встановлення земельних сервітутів для забезпечення будівництва, обслуговування та експлуатації об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем, зокрема для:
 
240. Земельні сервітути можуть встановлюватися для:
 
      
241. будівництва та розміщення трубопроводів (зрошувальних, осушувальних, осушувально-зволожувальних, колекторно-дренажних), гідротехнічних споруд і насосних станцій, захисних дамб, спостережних мереж, інших споруд та об’єктів, що є складовими відповідної меліоративної системи;
 
   будівництва та розміщення трубопроводів (зрошувальних, осушувальних, осушувально-зволожувальних, колекторно-дренажних), гідротехнічних споруд і насосних станцій, захисних дамб, спостережних мереж, інших споруд та об’єктів, що є складовими відповідної меліоративної системи;
 
242. проходу, проїзду, а також перевезення будівельних та інших матеріалів через земельну ділянку для будівництва і експлуатації трубопроводів (зрошувальних, осушувальних, осушувально-зволожувальних, колекторно-дренажних), гідротехнічних споруд і насосних станцій, захисних дамб, спостережних мереж, інших об’єктів інженерної інфраструктури відповідної меліоративної системи;
 
   проходу, проїзду, а також перевезення будівельних та інших матеріалів через земельну ділянку для будівництва та експлуатації трубопроводів (зрошувальних, осушувальних, осушувально-зволожувальних, колекторно-дренажних), гідротехнічних споруд і насосних станцій, захисних дамб, спостережних мереж, інших об’єктів інженерної інфраструктури відповідної меліоративної системи;
 
243. руху (переміщення) пересувних об’єктів інженерної інфраструктури відповідно до її технологічних властивостей з метою забезпечення їх цілісного функціонування.
 
   руху (переміщення) пересувних об’єктів інженерної інфраструктури відповідно до її технологічних властивостей з метою забезпечення їх цілісного функціонування.
 
244. Земельний сервітут може бути платним або безоплатним.
 
      
245. Власник, землекористувач земельної ділянки щодо якої встановлений земельний сервітут має право вимагати від осіб, в інтересах яких встановлено земельний сервітут, оплату за його встановлення, розмір якої не повинен перевищувати 50 відсотків розміру нормативної грошової оцінки земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут.
 
   Власник, користувач земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, має право на одержання плати за його встановлення в розумному розмірі, крім випадків встановлення безоплатного земельного сервітуту».
 
246. Земельний сервітут, встановлений на користь підприємств, установ та організації, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, є безоплатним.
 
      
247. У договорі про встановлення земельного сервітуту зазначаються зміст земельного сервітуту, кадастровий номер земельної ділянки, щодо якої встановлюється земельний сервітут (за наявності), площа земельної ділянки, на яку поширюється дія земельного сервітуту, дані про земельну ділянку, на якій встановлюється земельний сервітут, строк дії земельного сервітуту та розмір плати за встановлення сервітуту (у разі його платності).
 
      
248. У разі недосягнення домовленості про встановлення сервітуту, про його умови та зміст спір вирішується судом за позовом особи, яка вимагає встановлення сервітуту.
 
      
249. Право земельного сервітуту виникає після його державної реєстрації».
 
-120- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац чотирнадцятий підпункту 2 пункту 9 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Земельний сервітут підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому для державної реєстрації прав на нерухоме майно.».
 
Відхилено      
250. 10. У Законі України «Про оцінку земель» (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 15, ст.229):
 
   8. У Законі України «Про оцінку земель» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 15, ст.229; 2013р., №25, ст. 251; 2015 р., №1, ст.2):
 
251. 1) частину першу статті 13 доповнити абзацом такого змісту: «проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення (у разі, якщо попередня нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводилась раніше 5 років до дати прийняття органом місцевого самоврядування рішення про проведення такої інвентаризації)».
 
-121- Кривошея Г.Г.
Підпункт 1 пункту 10 розділу І викласти в такій редакції:
21) частину першу статті 13 доповнити абзацом такого змісту:
«проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення (у разі, якщо попередня нормативна грошова оцінка земельних ділянок у цьому масиві не проводилась впродовж 5 років до дати прийняття власником (розпорядником) земельних ділянок рішення про проведення такої інвентаризації).».
 
Враховано частково   1) у статті 13:
частину першу доповнити абзацом восьмим такого змісту: «проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення (у разі якщо попередня нормативна грошова оцінка земельних ділянок у цьому масиві не проводилася протягом 5 років до дня прийняття уповноваженим органом рішення про проведення такої інвентаризації)»;
абзац дев’ятий частини другої після слова «визначення» доповнити словами «розміру майнової шкоди»;
 
252. 2) у статті 23:
 
   2) частини першу і другу статті 23 викласти в такій редакції:
 
253. у частині першій слова «у межах населених пунктів затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою.» замінити словами «у місячний строк з дня надходження розглядається відповідною сільською, селищною, міською радою, яка приймає рішення про її затвердження або відмову у затвердженні.»
 
-122- Кулініч О.І.
Частину першу статті 23 викласти в такій редакції:
«Технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою. Протягом місяця з дня надходження технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, нормативної грошової оцінки відповідна сільська, селищна, міська рада, розглядає та приймає рішення про її затвердження або відмову у затвердженні.»
 
Враховано   «Технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою. Протягом місяця з дня надходження технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, нормативної грошової оцінки відповідна сільська, селищна, міська рада розглядає та приймає рішення про затвердження або відмову в затвердженні такої технічної документації».
 
254. частину другу замінити новими частинами такого змісту: «Підставою для відмови у затвердженні технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок може бути лише її невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до закону нормативно-правових актів або розташування земель чи земельних ділянок на території іншої територіальної громади.
 
-123- Кулініч О.І.
Частину другу статті 23 викласти в такій редакції: «Підставою для відмови у затвердженні технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок може бути лише її невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до закону нормативно-правових актів або розташування земель чи земельних ділянок на території іншої територіальної громади. Рішення про відмову у затвердженні технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок, має містити посилання на конкретні норми законів та прийнятих відповідно до закону нормативно-правових актів, яким суперечить відповідна технічна документація.»
 
Враховано   Підставою для відмови у затвердженні технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, нормативної грошової оцінки земельних ділянок може бути лише її невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до закону нормативно-правових актів або розташування земель чи земельних ділянок на території іншої територіальної громади. Рішення про відмову в затвердженні технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, нормативної грошової оцінки земельних ділянок має містити посилання на конкретні норми законів та прийнятих відповідно до закону нормативно-правових актів, яким суперечить відповідна технічна документація».
 
255. У разі прийняття рішення про відмову у затвердженні технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок, таке рішення має містити посилання на конкретні норми законів та прийнятих відповідно до закону нормативно-правових актів, яким суперечить відповідна технічна документація.»
 
      
256. У зв’язку з цим частину третю-четверту вважати частинами
 
      
257. четвертою - п’ятою
 
      
258. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
259. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-124- Кулініч О.І.
Пункт 1 розділу ІІ викласти в такій редакції «Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.
 
260. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
261. забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
262. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
263. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
264. Голова Верховної Ради
 
      
265. України