Кількість абзаців - 11 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 5 Закону України ''Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних»
 
   Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до статті 5 Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 46; 2011 р., № 41, ст. 413; 2014 р., № 24, ст. 885) такі зміни:
 
   1. Внести до статті 5 Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 46; 2011 р., № 41, ст. 413; 2013 р., № 42, ст. 586; 2015 р., №23, ст. 158) такі зміни:
 
5. 1) частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
   1) частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:
 
6. «Документи, зазначені у пунктах «а» і «ґ», подаються на паперових та електронних носіях.»;
 
   «Документи, зазначені у пунктах «а» і «ґ», подаються на паперових та електронних носіях.»;
 
7. 2) частину шосту доповнити абзацом такого змісту:
 
   2) частину шосту доповнити абзацом третім такого змісту:
 
8. «Установа протягом трьох робочих днів з дня видачі контрольних марок оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті перелік найменувань примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних встановленого зразка із зазначенням творів, зафіксованих на цих примірниках (мовою, що використовується для оригіналу відповідного примірника), дані про заявника (для юридичних осіб - повне найменування, для фізичних осіб - прізвище, ім’я та по батькові), щодо якого прийнято рішення про видачу контрольних марок, кількість виданих контрольних марок, дату видачі контрольних марок.».
 
-1- Левченко Ю.В.
Підпункт 2 пункту 2 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«Установа протягом трьох робочих днів з дня видачі контрольних марок оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті перелік найменувань примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних встановленого зразка із зазначенням творів, зафіксованих на цих примірниках (мовою, що використовується для оригіналу відповідного примірника), дані про заявника (для юридичних осіб – повної назви, юридичної та поштової адреси, дати державної реєстрації та ідентифікаційного коду, для фізичних осіб - прізвище, ім’я та по батькові, дати державної реєстрації фізичної особи-підприємця, реєстраційного номера картки платника податків), щодо якого прийнято рішення про видачу контрольних марок, кількість виданих контрольних марок, їх серій, номерів, дату видачі контрольних марок.»
 
Враховано редакційно   «Установа протягом трьох робочих днів з дня видачі контрольних марок оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті перелік найменувань примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних встановленого зразка із зазначенням творів, зафіксованих на цих примірниках (мовою, що використовується для оригіналу відповідного примірника), дані про заявника (для юридичної особи – повне найменування, юридичну та поштову адресу, дату державної реєстрації та ідентифікаційний код, для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім’я та по батькові, дату державної реєстрації фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер картки платника податків), щодо якого прийнято рішення про видачу контрольних марок, кількість виданих контрольних марок, їх серії, номери, дату видачі контрольних марок.»
 
    -2- Співаковський О.В.
Абзац другий пункту 2) частини першої викласти у наступній редакції:
«Установа протягом трьох робочих днів з дня видачі контрольних марок оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті перелік найменувань примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних встановленого зразка із зазначенням творів, зафіксованих на цих примірниках (мовою, що використовується для оригіналу відповідного примірника), дані про заявника (для юридичної особи – повне найменування, юридичну та поштову адресу, дату державної реєстрації та ідентифікаційний код, для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім’я та по батькові, дату державної реєстрації фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер картки платника податків), щодо якого прийнято рішення про видачу контрольних марок, кількість виданих контрольних марок, їх серії, номери, дату видачі контрольних марок.»
 
Враховано    
9. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
10. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України