Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" щодо впорядкування процедури відчуження суб'єктами господарювання державного сектору економіки житла своїм працівникам (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» щодо впорядкування процедури відчуження суб’єктами господарювання державного сектору економіки житла своїм працівникам»
 
   Про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» щодо впорядкування процедури відчуження суб’єктами господарювання державного сектору економіки житла своїм працівникам»
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. .
;  
-1- Іванчук А.В.
Розділ І законопроекту викласти у такій редакції:
«І. У абзаці другому частини дев’ятої статті 11 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст.456) після слів "та на відчуження шляхом приватизації" доповнити після коми словами "а також на рішення державних підприємств, установ і організацій, господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток) належить державі, про відчуження житла працівникам таких підприємств, установ, організацій та господарських товариств шляхом продажу, що здійснюється на виконання умов укладених колективних договорів без застосування конкурентних засад.».
 
Враховано   1. Абзац другий частини дев’ятої статті 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456; 2018 р., № 12, ст. 68) доповнити словами «а також на рішення державних підприємств, установ і організацій, господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток) належать державі, про відчуження житла працівникам таких підприємств, установ, організацій та господарських товариств шляхом продажу, що здійснюється на виконання умов укладених колективних договорів без застосування конкурентних засад».
 
    -2- Домбровський О.Г.
Розділ І законопроекту викласти у такій редакції:
«І. У абзаці другому частини дев’ятої статті 11 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст.456) після слів "та на відчуження шляхом приватизації" доповнити після коми словами "а також на рішення державних підприємств, установ і організацій, господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток) належить державі, про відчуження житла працівникам таких підприємств, установ, організацій та господарських товариств шляхом продажу, що здійснюється на виконання умов укладених колективних договорів без застосування конкурентних засад.».
 
Враховано    
    -3- Войціцька В.М.
Розділ Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
«І. У абзаці другому частини дев’ятої статті 11 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст.456) після слів "та на відчуження шляхом приватизації" доповнити після коми словами "а також на рішення державних підприємств, установ і організацій, господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток) належить державі, про відчуження житла працівникам таких підприємств, установ, організацій та господарських товариств шляхом продажу, що здійснюється на виконання умов укладених колективних договорів без застосування конкурентних засад.».
 
Враховано    
    -4- Голубов Д.І.
Після слів «а також на рішення про відчуження житла» доповнити словами «шляхом продажу».
 
Враховано    
    -5- Бандуров В.В.
Москаленко Я.М.
Розділ Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
«І. У абзаці другому частини дев’ятої статті 11 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст.456) після слів "та на відчуження шляхом приватизації" доповнити словами "а також на рішення державних підприємств, установ і організацій, господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток) належить державі, про відчуження житла працівникам таких підприємств, установ, організацій та господарських товариств шляхом продажу, що здійснюється без застосування конкурентних процедур на виконання умов укладених колективних договорів.».
 
Враховано частково    
    -6- Недава О.А.
Абзац другий частини дев’ятої статті 11 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" доповнити новим реченням:
«Відчуження такого житла відбувається з врахуванням першочергового забезпечення житлом працівників державних підприємств, які потребують поліпшення житлових умов, та на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, пунктів 1, 2 та 10-14 частини другої статті 7 та абзаців четвертого, шостого і восьмого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також внутрішньо переміщеним особам, на яких поширюється дія Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».».
 
Відхилено    
    -7- Євтушок С.М.
Пункт 9 статті 11 викласти у такій редакції:
«9. Нерухоме майно об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації, не може бути відчужене, вилучене, передане до статутного капіталу господарських організацій і щодо такого майна не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути їх відчуження.
Зазначені обмеження не поширюються на рішення органів управління господарських товариств, Фонду державного майна України або уповноважених органів управління про передачу об'єктів соціальної сфери, гуртожитків та об'єктів незавершеного капітального будівництва до комунальної власності, а також на рішення про відчуження житла шляхом його продажу особам, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку, якщо вони є працівникам державних підприємств, установ та організацій, господарських товариств, 100 відсотків акцій яких належать державі, що здійснюється у порядку, визначеному Законом України.»
 
Враховано частково    
    -8- Левченко Ю.В.
В розділі 1 Законопроекту слова «що здійснюється без застосування конкурентних процедур на виконання умов укладених колективних договорів» замінити на слова «що здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду» та виключно особам, які перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, в порядку встановленої черговості.»
 
Відхилено    
    -9- Білозір О.В.
Абзац другий частини девятої статті 11 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" викласти у такій редакції:
«Зазначені обмеження не поширюються на рішення органів управління про передачу об’єктів соціальної сфери, гуртожитків та об’єктів соціальної сфери, гуртожитків та об’єктів незавершеного будівництва, що перебувають у господарському віданні чи в оперативному управлінні військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України), а також на рішення фонду у порядку, визначеному Законом України «про приватизацію державного житлового фонду») працівникам (які перебувають на обліку громадян, потребуючих поліпшення житлових умов) державних підприємств, установ та організацій, господарських товариств, 100 відсотків акцій яких належать державі, що здійснюється без застосування конкурентних процедур на виконання умов укладених колективних договорів».
 
Враховано частково    
5. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
6. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
7. України В. ГРОЙСМАН

   України А. ПАРУБІЙ