Кількість абзаців - 25 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Пункт 269 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 22-23, ст.194) виключити.
 
-1- Каплін С.М.
Розділ І проекту виключити.
 
Відхилено   І. Внести зміни до таких законів України:
1. Статтю 269 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 194; 2005 р., № 3, ст. 76), викласти в такій редакції:
«269. Військовослужбовці до складу добового наряду призначаються з додержанням законодавства з питань охорони материнства та дитинства».
 
    -2- Білозір О.В.
Розділ І проекту викласти в такій редакції:
«І. Пункт 269 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 22-23, ст. 194) викласти в такій редакції:
«Військовослужбовці-жінки призначаються до складу добового наряду з урахуванням особливостей їх фізіологічного стану».
 
Враховано редакційно Чинна норма забороняє призначати жінок у добові наряди. Запропонована в остаточній редакції проекту норма узгоджується з приписами Конституції і законів України, а саме: частиною третьою ст. 24 Основного Закону, згідно з якою рівність прав жінки і чоловіка забезпечується, зокрема, створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям; та частиною другою ст. 6 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», якою встановлено, що не вважаються дискримінацією за ознакою статі, зокрема, спеціальний захист жінок під час вагітності, пологів та грудного вигодовування дитини; особливі вимоги щодо охорони праці жінок і чоловіків, пов'язані з охороною їх репродуктивного здоров'я.   
5. ІІ. Внести до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 27, ст.385 із наступними змінами) такі зміни:
 
   2. У Законі України «Про військовий обов'язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324 із наступними змінами):
 
6. 1. Частину дванадцяту статті 1 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   1) частину дванадцяту статті 1 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
7. «Жінки проходять військову службу на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законом), що включає прийняття на військову службу за контрактом, призначення на посади, отримання військових звань, виконання завдань військової служби, направлення у відрядження, притягнення до відповідальності за порушення військової дисципліни, проходження військової служби у військовому резерві, виконання військового обов’язку в запасі тощо.»;
 
-3- Вінник І.Ю.
Абзац другий пункту 1 Розділу ІІ проекту викласти в такій редакції:
«Жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених #102634
 
Враховано Служба у військовому резерві та виконання військового обов’язку в запасі не є військовою службою та не відноситься до її видів. Відповідно до частини третьої ст. 1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» військовий обов'язок включає, зокрема, прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу; проходження військової служби; виконання військового обов'язку в запасі; проходження служби у військовому #102634  «Жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі), що включає прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу, проходження військової служби, проходження служби у військовому резерві, виконання військового обов’язку в запасі та дотримання правил військового обліку»;
 
    -4- Голубов Д.І.
Абзац третій пункту 1 Розділу ІІ проекту викласти в такій редакції:
«Жінки проходять військову службу на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законом)».
 
Враховано редакційно    
    -5- Веселова Н.В.
Абзац третій пункту 1 Розділу ІІ проекту викласти в такій редакції:
«Жінки проходять військову службу на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законом)».
 
Враховано редакційно    
    -6- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
В абзаці другому пункту 1 Розділу ІІ проекту слова «що включає прийняття на військову службу за контрактом, призначення на посади, отримання військових звань, виконання завдань військової служби, направлення у відрядження, притягнення до відповідальності за порушення військової дисципліни, проходження військової служби у військовому резерві, виконання військового обов’язку в запасі тощо» виключити.
 
Враховано редакційно    
8. 2. У статті 20:
 
   2) у статті 20:
 
9. у абзаці другому частини першої слова та числа «віком від 18 до 40 років» замінити словами «які не досягли граничного віку перебування на військовій службі військовослужбовців рядового складу»,
 
-7- Голубов Д.І.
Абзац другий пункту 2 Розділу ІІ проекту виключити (абзац другий частини першої ст. 20 Закону залишити без змін, що пропонуються проектом).
 
Враховано частково      
10. у абзаці третьому частини першої слова та числа «віком від 18 до 40 років» замінити словами «які не досягли граничного віку перебування на військовій службі військовослужбовців сержантського і старшинського складу»,
 
-8- Голубов Д.І.
Абзац третій пункту 2 Розділу ІІ проекту виключити (абзац третій частини першої ст. 20 Закону залишити без змін, що пропонуються проектом).
 
Враховано частково   у частині першій:
абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
«особи рядового складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, резервісти, військовозобов’язані, які не мають військових звань сержантського, старшинського і офіцерського складу, особи віком від 18 років, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту, та не досягли граничного віку перебування на військовій службі – на військову службу за контрактом осіб рядового складу;
військовослужбовці, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, особи рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, резервісти, військовозобов’язані, які не мають військових звань офіцерського складу, особи віком від 18 років, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту, та не досягли граничного віку перебування на військовій службі – на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу»;
 
    -9- Вінник І.Ю.
Пункт 2 Розділу ІІ проекту викласти в такій редакції:
«2) у статті 20:
у частині першій:
абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
«особи рядового складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, резервісти, військовозобов’язані, які не мають військових звань сержантського, старшинського і офіцерського складу, особи віком від 18 років, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту, та не досягли граничного віку перебування на військовій службі – на військову службу за контрактом осіб рядового складу;
військовослужбовці, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, особи рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, резервісти, військовозобов’язані, які не мають військових звань офіцерського складу, особи віком від 18 років, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту, та не досягли граничного віку перебування на військовій службі – на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу»;
 
Враховано    
    -10- Чорновол Т.М.
Пункт 2 Розділу ІІ проекту викласти в такій редакції:
«2. У статті 20 у частині першій абзаци два і три викласти в такій редакції:
«особи рядового складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, громадяни віком від 18 років, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту, військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань сержантського, старшинського і офіцерського складу та не досягли граничного віку перебування на військовій службі військовослужбовців рядового складу – на військову службу за контрактом осіб рядового складу;
військовослужбовці, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, особи рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, громадяни віком від 18 років, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту, військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань офіцерського складу та не досягли граничного віку перебування на військовій службі військовослужбовців сержантського і старшинського складу, - на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу».
 
Враховано частково    
11. у частині другій слова та числа «віком до 40 років» замінити словами «які не досягли граничного віку перебування на військовій службі військовослужбовців офіцерського складу»;
 
-11- Вінник І.Ю.
Пункт 2 Розділу ІІ проекту доповнити новими абзацами такого змісту:
«після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«3. Особи не можуть бути прийняті на військову службу за контрактом, якщо час, що залишився їм до досягнення граничного віку перебування на військовій службі, є меншим за строк, визначений частиною другою статті 23 цього Закону, крім випадків, передбачених частинами третьою і п’ятою зазначеної статті».
У зв’язку з цим частини третю – шосту вважати відповідно частинами четвертою – сьомою».
 
Враховано Ця норма надасть можливість пройти військову службу до закінчення строку контракту до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.  у частині другій:
слова та цифри «віком до 40 років» замінити словами «які не досягли граничного віку перебування на військовій службі військовослужбовців офіцерського складу»;
після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«3. Особи не можуть бути прийняті на військову службу за контрактом, якщо час, що залишився їм до досягнення граничного віку перебування на військовій службі, є меншим за строк, визначений частиною другою статті 23 цього Закону, крім випадків, передбачених частинами третьою і п’ятою зазначеної статті».
У зв’язку з цим частини третю – шосту вважати відповідно частинами четвертою – сьомою;
 
12. 3. У статті 27:
 
   3) у статті 27:
 
13. у частині четвертій слова «а також військовозобов’язані-жінки» виключити,
 
-12- Голубов Д.І.
Абзац другий пункту 3 Розділу ІІ проекту виключити (залишити частину четверту ст. 27 Закону без змін).
 
Відхилено   у частині четвертій слова «а також військовозобов’язані-жінки» виключити;
 
14. у частині п’ятій слова «крім військовозобов’язаних-жінок» виключити;
 
-13- Голубов Д.І.
Абзац третій пункту 3 Розділу ІІ проекту виключити (залишити частину п’яту ст. 27 Закону без змін).
 
Відхилено   у частині п’ятій слова « (крім військовозобов’язаних-жінок)» виключити;
 
15. 4. Частину п’яту статті 28 виключити;
 
-14- Голубов Д.І.
Пункт 4 Розділу ІІ проекту виключити.
 
Враховано Положення про виключення цієї норми міститься в Законі, прийнятому парламентом 05.04.2018 (проект реєстр. № 6052), що наразі знаходиться на підписі у Президента.     
16. 5. Пункт 7 частини першої статті 30 викласти у наступній редакції:
 
   4) пункт 7 частини першої статті 30 викласти в такій редакції:
 
17. «7) вагітні військовозобов'язані-жінки;».
 
-15- Каплін С.М.
Абзац другий пункту 5 Розділу ІІ проекту (п. 7 частини першої ст. 30 Закону) викласти у такій редакції:
«вагітні військовозобов'язані-жінки; військовозобов’язані-жінки, які мають дітей віком до 3 років; військовозобов’язані-жінки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років; на утриманні яких перебуває дитина-інвалід підгрупи А віком до 18 років; на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом І чи ІІ групи, до досягнення нею 23 років; на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання); зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд».
 
Враховано частково   «7) вагітні військовозобов'язані-жінки».
 
    -16- Білозір О.В.
Пункт 5 Розділу ІІ проекту викласти в такій редакції:
«7) вагітні військовозобов'язані-жінки, а також військовозобов’язані жінки, які знаходяться у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (крім випадку, коли така жінка виявила особисте бажання про проходження зборів)».
 
Враховано частково З підстав, наведених вище (див. обґрунтування до пропозиції № 15)   
    -17- Чорновол Т.М.
Абзац другий пункту 5 Розділу ІІ проекту викласти в такій редакції:
«7) вагітні військовозобов'язані-жінки та у разі їх згоди жінки, на яких поширюється дія статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
 
Враховано частково З підстав, наведених вище (див. обґрунтування до пропозиції № 15)   
    -18- Голубов Д.І.
Пункт 5 Розділу ІІ проекту виключити (частину п’яту ст. 30 Закону залишити без змін).
 
Враховано частково    
    -19- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Пункт 5 Розділу ІІ проекту викласти в такій редакції:
«5. В частині першій статті 30 пункт 7 викласти у наступній редакції:
«7) вагітні військовозобов'язані-жінки;».
Після пункту 7 доповнити новими пунктами такого змісту:
«8) військовозобов’язані-жінки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
9) військовозобов’язані-жінки, на утриманні яких перебуває:
дитина-інвалід підгрупи А віком до 18 років;
повнолітня дитина, яка є інвалідом І чи ІІ групи, до досягнення нею 23 років;
діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання);
10) військовозобов’язані-жінки, зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд».
 
Враховано частково    
18. ІІІ. Перехідні та прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
19. 1. Цей Закон набирає чинності через десять днів з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності через десять днів з дня його опублікування.
 
20. 2. Доручити Кабінету Міністрів України:
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
 
21. не пізніше ніж через місяць після набрання чинності цим Законом розробити і затвердити нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
      
22. не пізніше ніж через місяць привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом, забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом.
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
23. 3. Рекомендувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
 
   3. Рекомендувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
 
24. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України