Кількість абзаців - 285 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про судоустрій і статус суддів'' у зв'язку з прийняттям Закону України ''Про Вищий антикорупційний суд'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд"
 
-1- Ємець Л.О.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
«Про внесення змін до Законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про Вищий антикорупційний суд" та інших законодавчих актів».
 
Відхилено   Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436) такі зміни:
 
5. 1. Частину п'яту статті 15 доповнити абзацом такого змісту:
 
-2- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
В пропозиціях до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:
Пункт 1 виключити, статтю 15 залишити в чинній редакції
 
Враховано      
    -3- Дмитренко О.М.
Частину першу Розділу І законопроекту прибрати.
 
Враховано    
6. "У судах, місцезнаходженням яких є декілька населених пунктів, при розподілі справ враховується розташування робочих місць суддів у відповідних населених пунктах, а також критерії, встановлені законом для визначення юрисдикції суду".
 
-4- Литвин В.М.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст. 545):
У статті 15:
у частині п’ятій слова та знаки "У судах, місцезнаходженням яких є декілька населених пунктів, при розподілі справ враховується розташування робочих місць суддів у відповідних населених пунктах, а також критерії, встановлені законом для визначення юрисдикції суду." (у редакції проекту) виключити.
 
Враховано      
7. 2. Частини четверту – сьому статті 31 замінити шістьма частинами такого змісту:
 
   2. Частини четверту – сьому статті 31 замінити шістьма частинами такого змісту:
 
8. "4. У складі вищого спеціалізованого суду можуть утворюватися судові палати для розгляду окремих категорій справ у першій інстанції, а також утворюється апеляційна палата для розгляду справ в апеляційній інстанції. Апеляційна палата вищого спеціалізованого суду діє у його складі на засадах інституційної, організаційної, кадрової та фінансової автономії. Кількість суддів в апеляційній палаті вищого спеціалізованого суду визначає у межах загальної кількості суддів вищого спеціалізованого суду Державна судова адміністрація України за погодженням із Вищою радою правосуддя.
 
-5- Дмитренко О.М.
У абзаці першому ч.2 Розділу І законопроекту словосполучення «та фінансової» прибрати.
 
Відхилено   "4. У складі вищого спеціалізованого суду можуть утворюватися судові палати для розгляду окремих категорій справ у першій інстанції, а також утворюється апеляційна палата для розгляду справ в апеляційній інстанції. Апеляційна палата вищого спеціалізованого суду діє у його складі на засадах інституційної, організаційної, кадрової та фінансової автономії. Кількість суддів в апеляційній палаті вищого спеціалізованого суду визначає у межах загальної кількості суддів вищого спеціалізованого суду Державна судова адміністрація України за погодженням із Вищою радою правосуддя.
 
    -6- Ківалов С.В.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436):
у частині четвертій статті 31 (в редакції проекту) слова «та фінансової» виключити.
 
Відхилено    
    -7- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
В пропозиціях до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:
У пункті 2 пропонованої редакції статті 31:
У реченні другому частини четвертої слова «Апеляційна палата вищого спеціалізованого суду» у всіх відмінках замінити словами «Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду» у всіх відмінках, слова «вищого спеціалізованого суду» замінити словами «Вищого антикорупційного суду».
 
Відхилено    
    -8- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
В абзаці 2 пункту 2 розділу 1 Законопроекту речення «Кількість суддів в апеляційній палаті вищого спеціалізованого суду визначає у межах загальної кількості суддів вищого спеціалізованого суду Державна судова адміністрація України за погодженням із Вищою радою правосуддя.» замінити на речення «Рішення про утворення судової палати, її склад, а також про обрання секретаря судової палати приймаються зборами суддів відповідного вищого спеціалізованого суду за пропозицією голови суду.».
 
Відхилено    
9. 5. Судову палату для розгляду окремих категорій справ у першій інстанції очолює секретар судової палати, який обирається з числа суддів відповідної палати строком на три роки, а апеляційну палату очолює голова палати, який обирається з числа суддів цієї палати строком на три роки.
 
-9- Юзькова Т.Л.
У пункті другому проекту про внесення змін до частини четвертої – сьомої статті 31 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436), внести зміни:
1.1. У частині п’ятій статті 31 після слів «очолює секретар судової палати,» словосполучення: «який обирається з числа суддів відповідної палати» замінити на словосполучення такого змісту: «який обирається зборами суддів відповідної палати з числа суддів цієї палати»
 
Відхилено   5. Судову палату для розгляду окремих категорій справ у першій інстанції очолює секретар судової палати, який обирається з числа суддів відповідної палати строком на три роки, а апеляційну палату очолює голова палати, який обирається з числа суддів цієї палати строком на три роки.
 
10. 6. Секретар судової палати для розгляду окремих категорій справ у першій інстанції:
 
   6. Секретар судової палати для розгляду окремих категорій справ у першій інстанції:
 
11. 1) організовує роботу відповідної палати;
 
   1) організовує роботу відповідної палати;
 
12. 2) контролює здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати;
 
   2) контролює здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати;
 
13. 3) інформує збори суддів відповідного вищого спеціалізованого суду про діяльність судової палати.
 
   3) інформує збори суддів відповідного вищого спеціалізованого суду про діяльність судової палати.
 
14. 7. Голова апеляційної палати:
 
   7. Голова апеляційної палати:
 
15. 1) здійснює повноваження, передбачені пунктами 1 – 3 частини шостої цієї статті;
 
   1) здійснює повноваження, передбачені пунктами 1 – 3 частини шостої цієї статті;
 
16. 2) представляє апеляційну палату з питань її діяльності перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;
 
   2) представляє апеляційну палату з питань її діяльності перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;
 
17. 3) інформує збори суддів вищого спеціалізованого суду та Верховний Суд про результати узагальнення судової практики;
 
   3) інформує збори суддів вищого спеціалізованого суду та Верховний Суд про результати узагальнення судової практики;
 
18. 4) сприяє виконанню вимог щодо підтримання кваліфікації суддів палати, підвищення їхнього професійного рівня;
 
   4) сприяє виконанню вимог щодо підтримання кваліфікації суддів палати, підвищення їхнього професійного рівня;
 
19. 5) контролює ефективність діяльності самостійного структурного підрозділу, який здійснює організаційне забезпечення роботи апеляційної палати, вносить пропозиції про призначення на посаду керівника цього підрозділу та погоджує його звільнення з посади, вносить подання про заохочення або накладення на нього дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства, погоджує проект положення про такий структурний підрозділ та зміни до цього положення;
 
-10- Юзькова Т.Л.
У пункті другому проекту про внесення змін до частини четвертої – сьомої статті 31 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436), внести зміни:
1.2. У пункті 5 частини сьомої статті 31 після слова «діяльності» словосполучення: «самостійного структурного підрозділу, який» замінити на словосполучення такого змісту: «апарату апеляційної палати вищого спеціалізованого суду».
 
Відхилено   5) контролює ефективність діяльності самостійного структурного підрозділу, який здійснює організаційне забезпечення роботи апеляційної палати, вносить пропозиції про призначення на посаду керівника цього підрозділу та погоджує його звільнення з посади, вносить подання про заохочення або накладення на нього дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства, погоджує проект положення про такий структурний підрозділ та зміни до цього положення;
 
    -11- Юзькова Т.Л.
У пункті другому проекту про внесення змін до частини четвертої – сьомої статті 31 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436), внести зміни:
1.3. У пункті 5 частини сьомої статті 31 після слів «на посаду керівника» словосполучення: «цього підрозділу» замінити на словосполучення такого змісту: «цього апарату».
 
Відхилено    
    -12- Юзькова Т.Л.
У пункті другому проекту про внесення змін до частини четвертої – сьомої статті 31 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436), внести зміни:
1.4. У пункті 5 частини сьомої статті 31 після слів «положення про» словосполучення: «такий структурний підрозділ» замінити на словосполучення такого змісту: «апарат апеляційної палати вищого спеціалізованого суду».
 
Відхилено    
20. 6) погоджує проект кошторису вищого спеціалізованого суду в частині фінансування діяльності апеляційної палати, а також погоджує використання бюджетних коштів, передбачених на утримання апеляційної палати;
 
-13- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
В пропозиціях до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:
У пункті 2 пропонованої редакції статті 31:
У частині сьомій додати новий пункт 6-1 такого змісту:
«6-1) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;».
 
Враховано   6) погоджує проект кошторису вищого спеціалізованого суду в частині фінансування діяльності апеляційної палати, а також погоджує використання бюджетних коштів, передбачених на утримання апеляційної палати;
6-1) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;».
 
21. 7) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
   7) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
22. 8. У разі відсутності голови палати для розгляду справ в апеляційній інстанції його обов'язки виконує суддя палати, який має найбільший стаж роботи на посаді судді.
 
   8. У разі відсутності голови палати для розгляду справ в апеляційній інстанції його обов'язки виконує суддя палати, який має найбільший стаж роботи на посаді судді.
 
23. 9. Рішення про утворення і склад судових палат для розгляду окремих категорій справ у першій інстанції, про обрання секретарів цих судових палат приймаються зборами суддів відповідного вищого спеціалізованого суду за пропозицією голови суду. Рішення про обрання голови апеляційної палати приймається зборами суддів цієї палати шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів апеляційної палати".
 
-14- Юзькова Т.Л.
У пункті другому проекту про внесення змін до частини четвертої – сьомої статті 31 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436), внести зміни:
1.5. У частині дев’ятій статті 31 після слів «у першій інстанції,» виключити словосполучення: «про обрання секретарів цих судових палат,».
 
Відхилено   9. Рішення про утворення і склад судових палат для розгляду окремих категорій справ у першій інстанції, про обрання секретарів цих судових палат приймаються зборами суддів відповідного вищого спеціалізованого суду за пропозицією голови суду. Рішення про обрання голови апеляційної палати приймається зборами суддів цієї палати шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів апеляційної палати".
 
    -15- Юзькова Т.Л.
У пункті другому проекту про внесення змін до частини четвертої – сьомої статті 31 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436), внести зміни:
1.6. Частину дев’яту статті 31 після слів «спеціалізованого суду» доповнити словосполученням такого змісту: «за виключенням суддів апеляційної палати відповідного суду».
 
Відхилено    
24. 3. Частину другу статті 36 після пункту 6 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
-16- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
В пропозиціях до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:
Пункт 3 виключити, статтю 36 залишити в чинній редакції.
 
Відхилено   3. Частину другу статті 36 після пункту 6 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
25. "7) надає методичну допомогу апеляційним та місцевим судам з питань правозастосування".
 
-17- Юзькова Т.Л.
У пункті третьому проекту про внесення змін до частини другої статті 36 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436), внести наступні зміни:
пункт 7 частини другої статті 36 викласти в такій редакції: «Забезпечує апеляційні та місцеві суди методичною інформацією рекомендаціями з питань правозастосування.»
 
Враховано редакційно   "7 забезпечує апеляційні та місцеві суди методичною інформацією з питань правозастосування".
 
26. У зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 8.
 
-18- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
Доповнити проект Закону такими змінами:
Пункт 4 частини другої статті 39 викласти в такій редакції:
«4) контролює ефективність діяльності апарату Верховного Суду, погоджує призначення на посаду керівника апарату суду та його першого заступника, вносить подання про застосування до керівника апарату суду та його першого заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства».
 
Враховано   У зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 8.
Пункт 4 частини другої статті 39 викласти в такій редакції:
4) контролює ефективність діяльності апарату Верховного Суду, погоджує призначення на посаду керівника апарату суду та його першого заступника, вносить подання про застосування до керівника апарату суду та його першого заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства.
 
    -19- Ємець Л.О.
Розділ І доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
«3-1. Статтю 37 після частини шостої доповнити частиною сьомою такого змісту:
«7. У Касаційному кримінальному суді діє Антикорупційна палата, у складі якої є дванадцять суддівських посад, заміщення яких відбувається за правилами добору суддів, встановленими Законом України «Про Вищий антикорупційний суд».
Антикорупційну палату очолює голова Антикорупційної палати, який обирається з числа суддів цієї палати строком на три роки.
Голова апеляційної палати:
1) організовує роботу відповідної палати;
2) контролює здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати;
3) інформує збори суддів Верховного Суду про діяльність судової палати та результати результати узагальнення судової практики;
4) представляє палату з питань її діяльності перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;
5) сприяє виконанню вимог щодо підтримання кваліфікації суддів палати, підвищення їхнього професійного рівня;
6) контролює ефективність діяльності самостійного структурного підрозділу, який здійснює організаційне забезпечення роботи палати, вносить пропозиції про призначення на посаду керівника цього підрозділу та погоджує його звільнення з посади, вносить подання про заохочення або накладення на нього дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства, погоджує проект положення про такий структурний підрозділ та зміни до цього положення;
7) погоджує проект кошторису Верховного Суду в частині фінансування діяльності палати, а також погоджує використання бюджетних коштів, передбачених на утримання апеляційної палати;
8) здійснює інші повноваження, визначені законом.
У разі відсутності голови Антикорупційної палати його обов'язки виконує суддя палати, який має найбільший стаж роботи у сфері права».
У зв’язку з цим частини сьому-восьму вважати відповідно частинами восьмою-дев’ятою.
 
Відхилено    
    -20- Ємець Л.О.
Розділ І доповнити пунктом 3-2 такого змісту:
«3-2. Частину першу статті 38 доповнити абзацом такого змісту:
«Суддя Антикорупційної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, крім того, повинен володіти знаннями та практичними навичками, необхідними для здійснення судочинства у справах, пов’язаних з корупцією».
 
Відхилено    
27. 4. Абзац другий частини десятої статті 49 доповнити словами "якщо інший суд не визначений процесуальним законом".
 
   4. Абзац другий частини десятої статті 49 доповнити словами "якщо інший суд не визначений процесуальним законом".
 
28. 5. Частину другу статті 60 після слів "один раз на п'ять років" доповнити словами " (якщо інше не передбачено законом)".
 
-21- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
В пропозиціях до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:
Пункт 5 виключити, статтю 60 залишити в чинній редакції.
 
Відхилено   5. Частину другу статті 60 після слів "один раз на п'ять років" доповнити словами " (якщо інше не передбачено законом)".
 
29. 6. Підпункт "д" пункту 2 частини другої статті 61 доповнити словами "членами Громадської ради міжнародних експертів, яка утворюється відповідно до закону, що визначає засади організації та діяльності Вищого антикорупційного суду".
 
-22- Геращенко А.Ю.
У розділ І законопроекту внести такі зміни:
Частину п’яту статті 61 виключити.
У зв’язку з цим частини п’яту–восьму відповідно вважати частинами четвертою – сьомою.
 
Відхилено   6. Підпункт "д" пункту 2 частини другої статті 61 доповнити словами "членами Громадської ради міжнародних експертів, яка утворюється відповідно до закону, що визначає засади організації та діяльності Вищого антикорупційного суду".
 
    -23- Геращенко А.Ю.
У розділ І законопроекту внести такі зміни:
У статті 62 частину шосту виключити.
У зв’язку з цим частину сьому вважати частиною шостою.
 
Відхилено    
30. 7. У статті 64:
 
-24- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
В пропозиціях до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:
Пункт 7 виключити, статтю 64 залишити в чинній редакції.
 
Враховано      
    -25- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Пункт 7 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Враховано    
31. у частинах першій і третій слова "територіальне управління Державної судової адміністрації України" замінити словами "Державна судова адміністрація України (її територіальне управління)";
 
-26- Помазанов А.В.
У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст.545):
У статті 64:
1) у частині першій слова «Державна судова адміністрація України (її територіальне управління)» (в редакції проекту) замінити словами «територіальне управління Державної судової адміністрації України»;
2) у частині третій слова «Державна судова адміністрація України (її територіальне управління)» (в редакції проекту) замінити словами «територіальне управління Державної судової адміністрації України».
 
Враховано      
    -27- Литвин В.М.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст. 545):
У статті 64:
1) у частині першій слова "Державна судова адміністрація України (її територіальне управління)" (у редакції проекту) замінити словами "територіальне управління Державної судової адміністрації України";
2) у частині третій слова "Державна судова адміністрація України (її територіальне управління)" (у редакції проекту) замінити словами "територіальне управління Державної судової адміністрації України".
 
Враховано    
32. у частині четвертій слова "територіального управління" виключити.
 
-28- Помазанов А.В.
У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст.545):
У статті 64:
3) частину четверту викласти у наступній редакції:
«Список присяжних затверджується на три роки і переглядається в разі необхідності для заміни осіб, які вибули зі списку, за поданням територіального управління Державної судової адміністрації України».
 
Враховано      
    -29- Литвин В.М.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст. 545):
У статті 64:
частину четверту викласти в наступній редакції:
"Список присяжних затверджується на три роки і переглядається в разі необхідності для заміни осіб, які вибули зі списку, за поданням територіального управління Державної судової адміністрації України".
 
Враховано    
33. 8. У третьому реченні частини першої статті 68 слова "територіальними управліннями Державної судової адміністрації України" замінити словами "Державною судовою адміністрацією України".
 
-30- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
В пропозиціях до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:
Пункт 8 виключити, статтю 68 залишити в чинній редакції.
 
Враховано   У частині першій статті 71:
пункт 5, 7, 8, 11, 13 викласти в такій редакції:
«5) декларацію родинних зв’язків та декларацію доброчесності кандидата на посаду судді;
7) копію трудової книжки, послужного списку (за наявності) або інших документів щодо трудової діяльності кандидата на посаду судді;
8) документи з медичних установ установленої форми про проходження психіатричних та наркологічних оглядів та перебування на обліку у психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;
11) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка охоплює період року, що передує року подання документів, та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
13) документи, які підтверджують відповідність кандидата на посаду судді вимогам статті 69 цього Закону».
Статтю 74 викласти в такій редакції:
«Стаття 74. Проведення спеціальної перевірки щодо кандидата на посаду судді
1. Для проведення спеціальної перевірки Вища кваліфікаційна комісія суддів України після ухвалення попереднього рішення про допуск осіб, які успішно склали відбірковий іспит, до наступного етапу добору надсилає до уповноважених органів запити про перевірку відповідних відомостей щодо вказаних осіб.
У разі перевірки відомостей шляхом безпосереднього доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, запити до відповідних органів не надсилаються.
Перелік уповноважених державних органів та вимоги до інформації, яка повинна бути надана або отримана, визначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України з урахуванням інформації, яка міститься в особових справах кандидатів на посаду судді.
2. Фізичні та юридичні особи мають право подавати до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України інформацію щодо кандидатів на посаду судді.
3. За результатами спеціальної перевірки Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює рішення про направлення осіб, які відповідають установленим до кандидата на посаду судді вимогам, для проходження спеціальної підготовки в Національній школі суддів України.
4. У разі одержання інформації, що свідчить про невідповідність кандидата на посаду судді установленим цим Законом вимогам, Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює вмотивоване рішення про припинення подальшої участі у доборі кандидата на посаду судді».
 
    -31- Юзькова Т.Л.
У пункті восьмому проекту про внесення змін до частини першої статті 68 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436), внести зміни:
Частину першу статті 68 після слів «Державною судовою адміністрацією України» доповнити словосполученням такого змісту: «її територіальним управлінням».
 
Враховано частково    
    -32- Помазанов А.В.
У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст.545):
Частину першу статті 68 викласти у такій редакції:
«1. Присяжним за час виконання ними обов'язків у суді виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу в порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України. Присяжним відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються за рахунок коштів бюджетної програми на здійснення правосуддя територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.».
 
Враховано    
    -33- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Внести до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436) такі зміни:
Пункт 3 частини шостої статті 69 викласти в такій редакції:
«3) науковим ступенем - науковий ступінь у сфері права, здобутий у вищому навчальному закладі (університеті, академії чи інституті) чи науковій установі України або аналогічному вищому навчальному закладі чи науковій установі іноземної держави. Науковий ступінь, здобутий у вищому навчальному закладі чи науковій установі іноземної держави, повинен бути визнаний в Україні в установленому законодавством порядку».
 
Відхилено    
    -34- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Внести до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436) такі зміни:
Пункт 4 частини шостої статті 69 викласти в такій редакції:
«4) стажем наукової роботи - стаж професійної діяльності у сфері права на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників у вищому навчальному закладі (університеті, академії чи інституті) чи науковій установі України або аналогічному вищому навчальному закладі чи науковій установі іноземної держави».
 
Відхилено    
    -35- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
Доповнити проект Закону такими змінами:
У частині першій статті 71:
пункт 5, 7, 8, 11, 13 викласти в такій редакції:
«5) декларацію родинних зв’язків та декларацію доброчесності кандидата на посаду судді;
7) копію трудової книжки, послужного списку (за наявності) або інших документів щодо трудової діяльності кандидата на посаду судді;
8) документи з медичних установ установленої форми про проходження психіатричних та наркологічних оглядів та перебування на обліку у психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;
11) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка охоплює період року, що передує року подання документів, та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
13) документи, які підтверджують відповідність кандидата на посаду судді вимогам статті 69 цього Закону».
 
Враховано    
    -36- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
Доповнити проект Закону такими змінами:
Статтю 74 викласти в такій редакції:
«Стаття 74. Проведення спеціальної перевірки щодо кандидата на посаду судді
1. Для проведення спеціальної перевірки Вища кваліфікаційна комісія суддів України після ухвалення попереднього рішення про допуск осіб, які успішно склали відбірковий іспит, до наступного етапу добору надсилає до уповноважених органів запити про перевірку відповідних відомостей щодо вказаних осіб.
У разі перевірки відомостей шляхом безпосереднього доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, запити до відповідних органів не надсилаються.
Перелік уповноважених державних органів та вимоги до інформації, яка повинна бути надана або отримана, визначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України з урахуванням інформації, яка міститься в особових справах кандидатів на посаду судді.
2. Фізичні та юридичні особи мають право подавати до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України інформацію щодо кандидатів на посаду судді.
3. За результатами спеціальної перевірки Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює рішення про направлення осіб, які відповідають установленим до кандидата на посаду судді вимогам, для проходження спеціальної підготовки в Національній школі суддів України.
4. У разі одержання інформації, що свідчить про невідповідність кандидата на посаду судді установленим цим Законом вимогам, Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює вмотивоване рішення про припинення подальшої участі у доборі кандидата на посаду судді».
 
Враховано    
    -37- Ємець Л.О.
Розділ І доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
«8-1. Частину 11 статті 78 викласти в такій редакції:
«11. Копії робіт, виконаних кандидатами під час кваліфікаційного іспиту, інформація про його результати і місце кандидата на посаду судді за рейтингом є загальнодоступними та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України невідкладно після прийняття нею рішення про визначення рейтингу кандидатів. Інформація про результати кваліфікаційного іспиту має обов’язково містити дані про кількість балів, виставлених за виконане кандидатами анонімне письмове практичне завдання кожним членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який проводив його оцінювання, та кваліфікаційні вимоги практичного завдання, включаючи всі критерії оцінювання, елементи цих критеріїв, а також максимальну кількість балів, яка може бути виставлена за результатами оцінювання зазначених критеріїв або їх елементів».
 
Відхилено    
34. 9. У статті 81:
 
-38- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
В пропозиціях до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:
Пункт 9 виключити, статтю 81 залишити в чинній редакції.
 
Відхилено   9. У статті 81:
 
35. назву статті після слів "на посаду судді" доповнити словами "апеляційного суду";
 
-39- Юзькова Т.Л.
У пункті дев’ятому проекту про внесення змін до статті 81 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436), внести зміни:
4.1. У назві статті 81 після слів «на посаду судді» виключити словосполучення «апеляційного суду,»
 
Відхилено   назву статті після слів "на посаду судді" доповнити словами "апеляційного суду";
 
36. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
37. "1. Спеціальною процедурою призначення на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або Верховного Суду для цілей цього Закону вважається процедура призначення на посаду судді відповідного суду осіб, які відповідають одній із вимог, визначених частиною першою статті 28, частиною першою чи другою статті 33, частиною першою статті 38 цього Закону відповідно";
 
-40- Юзькова Т.Л.
У пункті дев’ятому проекту про внесення змін до статті 81 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436), внести зміни:
4.2. У частині першій статті 81 після слова «судді» виключити словосполучення: «апеляційного суду,».
 
Відхилено   "1. Спеціальною процедурою призначення на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або Верховного Суду для цілей цього Закону вважається процедура призначення на посаду судді відповідного суду осіб, які відповідають одній із вимог, визначених частиною першою статті 28, частиною першою чи другою статті 33, частиною першою статті 38 цього Закону відповідно";
 
    -41- Юзькова Т.Л.
У пункті дев’ятому проекту про внесення змін до статті 81 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436), внести зміни:
4.3. У частині першій статті 81 після слова «визначених» виключити словосполучення: «частиною першою статті 28,».
 
Відхилено    
38. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
39. "3. На посаду судді відповідного апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду за спеціальною процедурою може бути призначена особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді та з відповідною спеціалізацією, а також відповідає одній із вимог, визначених частиною першою статті 28 (для апеляційного суду), частиною першою чи другою статті 33 (для вищого спеціалізованого суду) цього Закону";
 
-42- Юзькова Т.Л.
У пункті дев’ятому проекту про внесення змін до статті 81 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436), внести зміни:
4.4. У частині третій статті 81 після слова «відповідного» виключити словосполучення: «апеляційного суду».
 
Відхилено   "3. На посаду судді відповідного апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду за спеціальною процедурою може бути призначена особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді та з відповідною спеціалізацією, а також відповідає одній із вимог, визначених частиною першою статті 28 (для апеляційного суду), частиною першою чи другою статті 33 (для вищого спеціалізованого суду) цього Закону";
 
    -43- Юзькова Т.Л.
У пункті дев’ятому проекту про внесення змін до статті 81 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436), внести зміни:
4.5. У частині третій статті 81 після слова «визначених» виключити словосполучення: «частиною першою статті 28 (для апеляційного суду),».
 
Відхилено    
    -44- Юзькова Т.Л.
У пункті дев’ятому проекту про внесення змін до статті 81 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436), внести зміни:
4.6. У частині третій статті 81 після слова та цифри «статті 33» виключити словосполучення: « (для вищого спеціалізованого суду)».
 
Відхилено    
40. абзац перший та пункт 3 частини четвертої викласти відповідно в такій редакції:
 
   абзац перший, пункти 1, 3 частини четвертої викласти відповідно в такій редакції:
 
41. "4. З метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або Верховного Суду за спеціальною процедурою кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України";
 
-45- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
У розділ І законопроекту внести такі зміни:
У статті 81:
пункт 1 частини четвертої викласти в такій редакції:
«1) письмову заяву про участь у конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання».
 
Враховано   "4. З метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або Верховного Суду за спеціальною процедурою кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України";
«1) письмову заяву про участь у конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання»;
 
    -46- Юзькова Т.Л.
У пункті дев’ятому проекту про внесення змін до статті 81 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436), внести зміни:
4.7. У частині четвертій статті 81 після слова «судді» виключити словосполучення: «апеляційного суду,».
 
Відхилено    
42. "3) документи, які підтверджують дотримання однієї з вимог, визначених частиною першою статті 28, частиною першою чи другою статті 33, частиною першою статті 38 цього Закону відповідно";
 
-47- Юзькова Т.Л.
У пункті дев’ятому проекту про внесення змін до статті 81 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436), внести зміни:
4.8. У пункті три частини четвертої статті 81 після слова «визначених» виключити словосполучення: «частиною першою статті 28,».
 
Відхилено   "3) документи, які підтверджують дотримання однієї з вимог, визначених частиною першою статті 28, частиною першою чи другою статті 33, частиною першою статті 38 цього Закону відповідно";
 
43. пункти 1 – 4 частини п'ятої після слів "кандидата на посаду судді" доповнити словами "апеляційного суду";
 
-48- Юзькова Т.Л.
У пункті дев’ятому проекту про внесення змін до статті 81 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436), внести зміни:
4.9. У пунктах 1 - 4 частини п'ятої після слів «кандидата на посаду судді» виключити словосполучення: «апеляційного суду,».
 
Відхилено   пункти 1, 4 частини п'ятої після слів "кандидата на посаду судді" доповнити словами "апеляційного суду";
пункти 2 і 3 частини п’ятої викласти в такій редакції:
«2) проводить кваліфікаційне оцінювання кандидата на посаду судді апеляційного, вищого спеціалізованого суду або Верховного Суду;
3) проводить спеціальну перевірку щодо кандидатів на посаду судді, які допущені до етапу дослідження досьє та проведення співбесіди кваліфікаційного оцінювання.
Перелік уповноважених державних органів, вимоги до інформації, яка повинна бути надана або отримана за результатами спеціальної перевірки та строки надання інформації уповноваженими державними органами визначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України з урахуванням інформації, яка міститься у досьє кандидатів на посаду судді та строків проведення відповідного конкурсу;
Результати спеціальної перевірки враховуються при ухваленні рішення Комісії за результатами кваліфікаційного оцінювання».
 
    -49- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
У розділ І законопроекту внести такі зміни:
У статті 81:
пункти 2 і 3 частини п’ятої викласти в такій редакції:
«2) проводить кваліфікаційне оцінювання кандидата на посаду судді апеляційного, вищого спеціалізованого суду або Верховного Суду;
3) проводить спеціальну перевірку щодо кандидатів на посаду судді, які допущені до етапу дослідження досьє та проведення співбесіди кваліфікаційного оцінювання.
Перелік уповноважених державних органів, вимоги до інформації, яка повинна бути надана або отримана за результатами спеціальної перевірки та строки надання інформації уповноваженими державними органами визначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України з урахуванням інформації, яка міститься у досьє кандидатів на посаду судді та строків проведення відповідного конкурсу;
Результати спеціальної перевірки враховуються при ухваленні рішення Комісії за результатами кваліфікаційного оцінювання».
 
Враховано    
    -50- Ємець Л.О.
Пункт 9 розділу І після слів «пункти 1 – 4 частини п'ятої після слів "кандидата на посаду судді" доповнити словами "апеляційного суду";» доповнити абзацом такого змісту:
«частину п’яту доповнити абзацами такого змісту:
«Копії виконаних кандидатами на посаду судді на іспиті робіт, а також інформація про його результати є загальнодоступними та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не пізніше наступного дня з моменту прийняття рішення щодо допуску судді (кандидата на посаду судді) до іншого етапу кваліфікаційного оцінювання.
Інформація про результати іспиту має обов’язково містити дані про кількість балів, виставлених за виконане суддями (кандидатами на посаду судді) анонімне письмове практичне завдання кожним членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який проводив його оцінювання, та кваліфікаційні вимоги практичного завдання, включаючи всі критерії оцінювання, елементи цих критеріїв, а також максимальну кількість балів, яка може бути виставлена за результатами оцінювання зазначених критеріїв або їх елементів.
Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про підтвердження або непідтвердження здатності кандидата здійснювати правосуддя у відповідному суді мають бути вмотивованими і оприлюднюються протягом п’яти днів після їх прийняття».
 
Відхилено    
44. у частині шостій слова "у вищому спеціалізованому суді" замінити словами "в апеляційному суді, вищому спеціалізованому суді";
 
-51- Юзькова Т.Л.
У частині шостій статті 81 після слова «судді» виключити словосполучення: «в апеляційному суді,».
 
Відхилено   у частині шостій слова "у вищому спеціалізованому суді" замінити словами "в апеляційному суді, вищому спеціалізованому суді";
 
45. у частині сьомій слова "про призначення судді на посаду у вищий спеціалізований суд" замінити словами "про призначення судді на посаду в апеляційний суд, вищий спеціалізований суд".
 
-52- Юзькова Т.Л.
У частині сьомій статті 81 після слова «посаду» букву «в» замінити на «у» та виключити словосполучення «апеляційний суд,».
 
Відхилено   у частині сьомій слова "про призначення судді на посаду у вищий спеціалізований суд" замінити словами "про призначення судді на посаду в апеляційний суд, вищий спеціалізований суд".
 
46. 10. У статті 84:
 
-53- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
В пропозиціях до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:
Пункт 10 виключити, статтю 84 залишити в чинній редакції.
 
Відхилено   10. У статті 84:
 
47. частину третю викласти у такій редакції:
 
   частину третю викласти у такій редакції:
 
48. "3. Суддя (кандидат на посаду судді) може звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з відповідною заявою про проведення його кваліфікаційного оцінювання не раніше ніж через один рік з дня ухвалення рішення Комісією за результатами останнього кваліфікаційного оцінювання, крім випадків, коли він подає заяву про проведення оцінювання на зайняття вакантної посади судді в суді нижчої інстанції або іншої спеціалізації.
 
   "3. Суддя (кандидат на посаду судді) може звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з відповідною заявою про проведення його кваліфікаційного оцінювання не раніше ніж через один рік з дня ухвалення рішення Комісією за результатами останнього кваліфікаційного оцінювання, крім випадків, коли він подає заяву про проведення оцінювання на зайняття вакантної посади судді в суді нижчої інстанції або іншої спеціалізації.
 
49. Порядок врахування результатів останнього кваліфікаційного оцінювання судді (кандидата на посаду судді) визначається рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України";
 
   Порядок врахування результатів останнього кваліфікаційного оцінювання судді (кандидата на посаду судді) визначається рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України";
 
50. частину сьому викласти в такій редакції:
 
   частину сьому викласти в такій редакції:
 
51. "7. У разі повідомлення судді (кандидатові на посаду судді) про підозру у вчиненні кримінального правопорушення Вища кваліфікаційна комісія суддів України має право зупинити проведення кваліфікаційного оцінювання цього судді (кандидата на посаду судді) до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження".
 
-54- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
Доповнити проект Закону такими змінами:
Частину другу статті 85 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі може переглядати рішення, прийняті палатою чи колегією, щодо результатів виконаного учасником іспиту практичного завдання».
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.
 
Враховано   "7. У разі повідомлення судді (кандидатові на посаду судді) про підозру у вчиненні кримінального правопорушення Вища кваліфікаційна комісія суддів України має право зупинити проведення кваліфікаційного оцінювання цього судді (кандидата на посаду судді) до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження".
10-1. Частину другу статті 85 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі може переглядати рішення, прийняті палатою чи колегією, щодо результатів виконаного учасником іспиту практичного завдання.
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.
 
    -55- Ємець Л.О.
Розділ І доповнити пунктом 10-1 такого змісту:
«10-1. Частину другу статті 85 доповнити абзацами такого змісту:
«Копії виконаних суддями (кандидатами на посаду судді) на іспиті робіт, а також інформація про його результати є загальнодоступними та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не пізніше наступного дня з моменту прийняття рішення щодо допуску судді (кандидата на посаду судді) до іншого етапу кваліфікаційного оцінювання.
Інформація про результати іспиту має обов’язково містити дані про кількість балів, виставлених за виконане суддями (кандидатами на посаду судді) анонімне письмове практичне завдання кожним членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який проводив його оцінювання, та кваліфікаційні вимоги практичного завдання, включаючи всі критерії оцінювання, елементи цих критеріїв, а також максимальну кількість балів, яка може бути виставлена за результатами оцінювання зазначених критеріїв або їх елементів».
 
Відхилено    
    -56- Геращенко А.Ю.
У розділ І законопроекту внести такі зміни:
Пункт 16 частини четвертої статті 85 викласти в такій редакції:
"16) висновок Громадської ради доброчесності (у разі його оприлюднення) ".
 
Відхилено    
52. 11. У статті 87:
 
-57- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
В пропозиціях до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:
Пункт 11 виключити, статтю 87 залишити в чинній редакції.
 
Враховано      
    -58- Ємець Л.О.
Пункт 11 розділу І викласти у такій редакції:
«11. Статтю 87 виключити.».
 
Відхилено    
53. частину шосту доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
-59- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Абзац 2, 3 пункту 11 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Враховано      
54. "6) вживає заходів до захисту персональних даних, інформації з обмеженим доступом, які стали відомі Громадській раді, її членам у зв'язку зі здійсненням їх повноважень";
 
      
55. частину восьму доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
 
-60- Ємець Л.О.
Абзаци 4-9 пункту 11 розділу І виключити.
 
Враховано      
56. "Член Громадської ради доброчесності також зобов'язаний брати участь у її засіданнях особисто без права делегування своїх повноважень щодо участі у засіданнях Громадської ради та права голосу на таких засіданнях іншим особам, у тому числі іншим членам Громадської ради";
 
      
57. у частині дев'ятнадцятій:
 
      
58. слово "десяти" замінити словом "одинадцяти";
 
      
59. доповнити абзацом такого змісту:
 
      
60. "Громадська рада доброчесності приймає рішення на своїх засіданнях більшістю голосів від її складу, визначеного частиною другою цієї статті".
 
-61- Геращенко А.Ю.
У розділ І законопроекту внести такі зміни:
Статтю 87 викласти у новій редакції:
" Стаття 87. Громадська рада доброчесності
1. Громадська рада доброчесності утворюється з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання.
2. Громадська рада доброчесності складається з двадцяти членів.
3. Членами Громадської ради доброчесності можуть бути представники правозахисних громадських об’єднань, науковці-правники, адвокати, журналісти, які є визнаними фахівцями у сфері своєї професійної діяльності, мають бездоганну ділову репутацію, суспільний авторитет та відповідають критерію політичної нейтральності та доброчесності.
4. Не можуть бути членами Громадської ради доброчесності:
1) особи, визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними;
2) особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку;
3) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;
4) особи, які протягом останніх п’яти років працювали (проходили службу) в органах прокуратури України, внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державному бюро розслідувань, інших правоохоронних органах (органах правопорядку), податковій міліції, Службі безпеки України, митних органах, Національному антикорупційному бюро України, #102628
5) особи, які протягом останніх п’яти років перебували на державній службі;
6) особи, які протягом останніх п’яти років обіймали політичні посади, мали представницький мандат, входили до складу керівних органів політичної партії або перебували у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією, брали участь в організації або фінансуванні політичної агітації чи іншої політичної діяльності, або будь-яким іншим чином були афілійовані з політичною партією чи брали участь у політичній діяльності;
7) особи, які є суддями або суддями у відставці.
5. Громадська рада доброчесності здійснює свою діяльність у чотирьох колегіях, до кожної з яких входить п’ять членів Ради.
Колегія Громадської ради доброчесності діє від імені Ради.
6. Громадська рада доброчесності:
1) збирає, перевіряє та аналізує інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді);
2) надає Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді);
3) надає, за наявності відповідних підстав, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності;
4) делегує уповноваженого представника для участі у засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо кваліфікаційного оцінювання судді (кандидата на посаду судді);
5) має право створити інформаційний портал для збору інформації щодо професійної етики та доброчесності суддів, кандидатів на посаду судді.
6) вживає заходів до захисту персональних даних, інформації з обмеженим доступом, які стали відомі Громадській раді доброчесності, її членам у зв’язку із здійсненням їх повноважень.
Висновок Громадської ради доброчесності про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності подається до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України завчасно до розгляду відповідного питання Комісією, повинен бути вмотивованим та містити посилання на докази, на підставі яких встановлені відповідні обставини.
Висновок Громадської ради доброчесності про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності підлягає оприлюдненню у разі ухвалення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рішення про непідтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді.
7. Для здійснення повноважень, зазначених у цій статті, членам Громадської ради доброчесності надається право безоплатного та повного доступу до відкритих державних реєстрів.
8. Член Громадської ради доброчесності зобов’язаний:
1) брати участь у її роботі особисто без права делегування своїх повноважень іншим особам, у тому числі іншим членам Громадської ради доброчесності;
2) не використовувати в цілях інших, ніж для виконання своїх обов’язків як члена Громадської ради доброчесності, персональні дані та іншу інформацію, що стала йому відома у зв’язку з участю в роботі Громадської ради доброчесності;
3) відмовитися від участі у розгляді питання у таких випадках:
а) якщо він перебуває чи перебував в особистих чи ділових стосунках із суддею чи кандидатом на посаду судді;
б) якщо він причетний до справ, які розглядав чи розглядає такий суддя;
в) за наявності іншого конфлікту інтересів або обставин, що можуть вплинути на об’єктивність чи неупередженість під час прийняття членом Громадської ради доброчесності рішення щодо судді чи кандидата на посаду судді.
9. Члени Громадської ради доброчесності призначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України виключно на підставі пропозицій зборів представників громадських об’єднань строком на два роки і не можуть бути призначені повторно.
Рішення про призначення членів Громадської ради доброчесності ухвалюється на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яке є відкритим.
10. Повноваження члена Громадської ради доброчесності припиняються достроково у разі:
1) подання особистої заяви про припинення повноважень члена Громадської ради доброчесності;
2) внесення Громадською радою доброчесності або громадським об’єднанням, яке брало участь у зборах представників громадських об’єднань, пропозиції про дострокове припинення повноважень члена Громадської ради доброчесності;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
4) визнання його недієздатним або безвісно відсутнім;
5) виявлення невідповідності члена Громадської ради доброчесності критеріям, визначеним цим Законом;
6) його смерті;
7) закінчення строку, визначеного абзацом першим частини дев’ятої цієї статті;
8) систематичного невиконання повноважень членом Громадської ради доброчесності, у тому числі неприйняття участі у роботі Громадської ради доброчесності без поважних причин;
9) порушення правил щодо врегулювання конфлікту інтересів.
Рішення про дострокове припинення повноважень члена Громадської ради доброчесності ухвалюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.
11. Збори представників громадських об’єднань скликаються Головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Оголошення про скликання зборів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії.
12. У зборах представників громадських об’єднань беруть участь громадські організації або громадські спілки, які протягом щонайменше останніх двох років, що передують дню проведення зборів, здійснюють діяльність, спрямовану на боротьбу з корупцією, захист прав людини, підтримку інституційних реформ, в тому числі реалізують проекти у цих сферах.
13. У зборах представників громадських об’єднань не можуть брати участь громадські організації або громадські спілки, які здійснювали чи здійснюють діяльність із залученням міжнародної технічної допомоги, донорами якої є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, установи, організації чи підприємства країни, яка визнана Верховною Радою України агресором, або фінансувалися ними.
14. Для участі у зборах громадські об’єднання у п’ятнадцятиденний строк з дня оприлюднення оголошення про скликання зборів представників громадських об’єднань подають:
1) заяву довільної форми, підписану керівником громадського об’єднання, із зазначенням особи, уповноваженої представляти громадське об’єднання на зборах;
2) копію статуту та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
3) копії звітів за результатами виконання проектів із залученням міжнародної технічної допомоги (за наявності);
4) рекомендаційний лист від міжнародної організації з бездоганною репутацією про успішний досвід співпраці або від виконавця проекту міжнародної технічної допомоги;
5) копії звітів за результатами фінансового аудиту не менше двох реалізованих проектів із залученням міжнародної технічної допомоги або копію звіту за результатами аудиту діяльності громадського об’єднання;
6) біографічну довідку представника громадського об’єднання;
7) біографічну довідку кандидата (кандидатів) до складу Громадської ради доброчесності, якого (яких) висуває громадське об’єднання, а також мотиваційний лист кандидата та декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щодо такого кандидата за його підписом.
15. Питання про відповідність громадського об’єднання вимогам до участі у зборах представників громадських об’єднань вирішує Вища кваліфікаційна комісія суддів України у десятиденний строк з дня отримання заяви та доданих до неї документів.
16. Перелік громадських об’єднань, які відповідають вимогам для участі у зборах представників громадських об’єднань, копії поданих ними документів, а також перелік кандидатів до складу Громадської ради доброчесності оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
17. Час і місце проведення зборів представників громадських об’єднань визначаються Головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який направляє громадським об’єднанням відповідні запрошення для участі у зборах. Повідомлення про час і місце проведення зборів представників громадських об’єднань не пізніше ніж за десять днів до їх проведення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
18. Збори представників громадських об’єднань вважаються правомочними за умови участі в них не менше п’яти громадських об’єднань.
Збори представників громадських об’єднань проводяться відкрито.
19. Порядок проведення зборів представників громадських об’єднань визначається рішенням зборів.
20. Громадська рада доброчесності вважається правомочною за умови призначення щонайменше десяти її членів.
 
Відхилено      
61. 12. У частині двадцять четвертій статті 95 слова "секретарі судових палат" замінити словами "секретарі, голови судових палат".
 
-62- Ємець Л.О.
Пункт 12 розділу І викласти у такій редакції:
«12. Абзац другий частини першої статті 88 викласти у такій редакції:
«Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює рішення про підтвердження здатності такого судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді лише у разі, якщо таке рішення підтримане не менше ніж двома третинами від її фактичного складу, якщо інше не передбачено Законом України «Про Вищий антикорупційний суд України.»
 
Відхилено   12. У частині двадцять четвертій статті 95 слова "секретарі судових палат" замінити словами "секретарі, голови судових палат".
 
    -63- Ємець Л.О.
Розділ І доповнити пунктом 12-1 такого змісту:
«12-1. Частини першу та другу статті 94 викласти в такій редакції:
«1. До складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України обираються шістнадцять членів, які є громадянами України, мають повну вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права не менше десяти років. Не більше чотирьох членів, які обираються зборами представників громадських об’єднань, можуть мати іншу вищу освіту і стаж професійної діяльності в іншій сфері, ніж сфері права, якщо їхня освіта і досвід є важливими для виконання повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
2. До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України обираються:
1) з’їздом суддів України - вісім членів Комісії з числа суддів, які мають стаж роботи на посаді судді щонайменше п’ять років, або суддів у відставці;
2) зборами представників громадських об’єднань - вісім членів Комісії з числа осіб, які не є суддями.»
 
Відхилено    
    -64- Ємець Л.О.
Розділ І доповнити пунктом 12-2 такого змісту:
«12-2. Статтю 95 викласти у такій редакції:
«Стаття 95. Порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України формується на основі принципів верховенства права, публічності та політичної нейтральності в порядку, визначеному цим Законом.
2. У разі необхідності обрання члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з’їздом суддів України або зборами представників громадських об’єднань орган, який скликає з’їзд або збори, не пізніше ніж за сорок п’ять днів повідомляє секретаріат Комісії про дату та місце проведення з’їзду або зборів.
3. Не пізніше наступного робочого дня після надходження повідомлення про дату та місце проведення з’їзду або зборів секретаріат Комісії оприлюднює оголошення на своєму веб-сайті, в якому зазначаються:
1) дата і місце проведення з’їзду або зборів;
2) інформація про початок прийняття документів від кандидатів на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
4. Особа, яка відповідає вимогам, визначеним цим Законом до членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, та має намір бути обраною членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з’їздом суддів України або зборами представників громадських об’єднань, звертається до секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не пізніше ніж за тридцять днів до дати проведення відповідного з’їзду чи зборів із заявою про намір бути обраним членом Комісії.
Форма заяви затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.
5. Разом із заявою про намір бути обраним членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідна особа подає:
1) автобіографію;
2) мотиваційний лист, в якому викладаються мотиви бути обраним членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
3) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
4) копію трудової книжки (за наявності);
5) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
6) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;
7) довідку медичної установи про стан здоров’я кандидата із висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов’язаній із виконанням функцій держави;
8) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
9) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цією статтею, крім копій документів, визначених пунктами 3, 7, 8 цієї частини;
10) письмову заяву про відсутність обмежень щодо членства у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, а також про відповідність вимогам щодо несумісності або зобов’язання виконувати вимоги щодо несумісності у разі обрання членом Комісії;
11) заяву про проведення перевірки, визначеної "Про очищення влади";
12) згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону.
Особа, яка має намір бути обраною членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, також має подати рекомендаційні листи щонайменше від двох громадських об’єднань, які відповідають вимогам, встановленим частиною сімнадцятою цієї статті.
6. У разі якщо особа виявила бажання бути обраною членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з’їздом суддів України, секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України зобов’язаний також установити наявність статусу судді.
7. Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України приймає документи у хронологічному порядку надходження заяв та не пізніше наступного робочого дня оприлюднює отриману інформацію разом із копіями поданих документів, крім документів, які визначені пунктами 3, 7, 8 частини п’ятої цієї статті, на своєму веб-сайті.
8. Прийом документів завершується о 24 годині останнього дня строку, визначеного частиною четвертою цієї статті.
Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не має права відмовити в прийнятті документів з інших підстав, ніж закінчення зазначеного строку.
9. Не пізніше наступного дня після завершення прийому документів секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України формує:
1) перелік кандидатів - суддів та суддів у відставці;
2) перелік кандидатів, які не є суддями або суддями у відставці.
Ці переліки невідкладно оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та публікуються у газеті "Голос України", а також невідкладно надсилаються органу, який скликає відповідний з’їзд.
10. Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України забезпечує проведення спеціальної перевірки стосовно кандидатів.
11. Голосування на відповідному з’їзді проводиться виключно стосовно кандидатів у члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які подали документи у порядку, встановленому цим Законом, та які обрані делегатами такого з’їзду.
Голосування також проводиться щодо кандидатів для призначення членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які подали документи у порядку, визначеному цим Законом, та висунуті безпосередньо на з’їзді не менше ніж 20 відсотками обраних делегатів з’їзду.
12. Кожен із кандидатів для обрання членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України має право виступити перед делегатами відповідного з’їзду до початку голосування. Рішенням відповідного з’їзду може бути встановлене розумне обмеження часу для виступу, однакове для всіх кандидатів. Кандидат надає делегатам відповідного з’їзду за їх запитом будь-яку інформацію про себе, крім інформації, яка стосується його приватного життя і щодо якої відсутні розумні підстави вважати, що вона може бути важливою для визначення здатності кандидата належним чином виконувати обов’язки члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також інформації, яка становить державну таємницю.
13. Після виступів кандидатів та обговорення кандидатур проводиться голосування. Обраним на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вважається кандидат, який за результатами таємного голосування отримав більшість голосів обраних делегатів відповідного з’їзду.
Якщо за результатами голосування член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не обраний, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатів, які набрали більшу кількість голосів відносно інших кандидатів, щодо кожної вакантної посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
14. За результатами голосування головуючим і секретарем відповідного з’їзду підписується рішення про обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
15. Порядок скликання з’їзду суддів України визначається цим Законом. Порядок проведення з’їзду суддів України визначається Радою суддів України та рішеннями з’їзду.
16. Збори представників громадських об’єднань скликаються Головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Оголошення про скликання зборів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії.
17. У зборах представників громадських об’єднань беруть участь громадські організації або громадські спілки, які протягом щонайменше останніх трьох років, що передують дню проведення зборів, здійснюють діяльність, спрямовану на подолання корупції, захист прав людини, підтримку інституційних реформ, в тому числі реалізують проекти у цих сферах.
18. У зборах представників громадських об’єднань не можуть брати участь громадські організації або громадські спілки, які здійснювали чи здійснюють діяльність із залученням міжнародної технічної допомоги, донорами якої є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, установи, організації чи підприємства країни, яка визнана Верховною Радою України агресором, або фінансувалися ними.
19. Для участі у зборах громадські об’єднання у п’ятнадцятиденний строк з дня оприлюднення оголошення про скликання зборів представників громадських об’єднань подають:
1) заяву довільної форми, підписану керівником громадського об’єднання, із зазначенням особи, уповноваженої представляти громадське об’єднання на зборах;
2) копію статуту та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
3) копії звітів за результатами виконання проектів із залученням міжнародної технічної допомоги (за наявності);
4) рекомендаційний лист від міжнародної організації з бездоганною репутацією про успішний досвід співпраці або від виконавця проекту міжнародної технічної допомоги;
5) копії звітів за результатами фінансового аудиту не менше двох реалізованих проектів із залученням міжнародної технічної допомоги або копію звіту за результатами фінансового аудиту діяльності громадського об’єднання;
6) біографічну довідку представника громадського об’єднання
20. Питання про відповідність громадського об’єднання вимогам до участі у зборах представників громадських об’єднань вирішує Голова Верховного Суду у десятиденний строк з дня отримання заяви та доданих до неї документів.
21. Перелік громадських об’єднань, які відповідають вимогам для участі у зборах представників громадських об’єднань, копії поданих ними документів, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Верховного Суду.
22. Час і місце проведення зборів представників громадських об’єднань визначаються Головою Верховного Суду, який направляє громадським об’єднанням відповідні запрошення для участі у зборах. Повідомлення про час і місце проведення зборів представників громадських об’єднань не пізніше ніж за десять днів до їх проведення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Верховного Суду.
23. Збори представників громадських об’єднань вважаються повноважними за умови участі в них не менше п’яти громадських об’єднань.
Збори представників громадських об’єднань проводяться відкрито.
Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не пізніше ніж за п’ять днів до дати проведення зборів надає кожному учаснику зборів за його запитом копії усіх документів щодо кандидатів на
24. Порядок проведення зборів представників громадських об’єднань визначається рішенням зборів.
25. Витяг з протоколу зборів із переліком призначених членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у п’ятиденний строк з дня завершення роботи зборів представників громадських об’єднань направляється до секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для оприлюднення на офіційному веб-сайті Комісії.
26. До складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не можуть бути обрані (призначені) народні депутати України поточного скликання Верховної Ради України, члени Кабінету Міністрів України, голови судів, їх заступники, секретарі, голови судових палат, їх заступники, члени Ради суддів України, Вищої ради правосуддя, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, особи, які притягувалися до відповідальності за вчинення корупційного діяння, а також особи, які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності "Про відновлення довіри до судової влади в Україні".
27. Вища кваліфікаційна комісія суддів України вважається повноважною за умови обрання до її складу не менше десяти членів.»
 
Відхилено    
    -65- Ємець Л.О.
Розділ І доповнити пунктом 12-3 такого змісту:
«12-3. Частини другу-п’яту статті 96 викласти двома частинами у такій редакції:
«2. Рішення про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади ухвалює Комісія у пленарному складі.
Процедура розгляду та ухвалення рішення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України про звільнення її члена ініціюється Головою та заступником Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідно до вимог Регламенту.
3. Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, стосовно якого Комісія вирішує питання про звільнення з посади, не бере участі у голосуванні щодо такого рішення.»
 
Відхилено    
62. 13. У статті 109:
 
-66- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
В пропозиціях до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:
Пункт 13 виключити, статтю 109 залишити в чинній редакції.
 
Враховано частково   13. У статті 109:
 
63. частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:
 
64. "Дисциплінарне стягнення, визначене пунктом 5 частини першої цієї статті, не застосовується до судді вищого спеціалізованого суду. Також у порядку застосування дисциплінарного стягнення, передбаченого пунктом 5 частини першої цієї статті, не допускається переведення судді до вищого спеціалізованого суду";
 
   "Дисциплінарне стягнення, визначене пунктом 5 частини першої цієї статті, не застосовується до судді вищого спеціалізованого суду. Також у порядку застосування дисциплінарного стягнення, передбаченого пунктом 5 частини першої цієї статті, не допускається переведення судді до вищого спеціалізованого суду";
 
65. частину дев'яту після пункту 6 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
      
66. "7) голова суду, заступник голови суду не виконав рішення Вищої ради правосуддя".
 
-67- Юзькова Т.Л.
У пункті тринадцятому проекту про внесення змін до статті 109 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436), внести зміни:
Пункт 7 частини дев’ятої статті 109 виключити.
 
Враховано      
67. У зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 8.
 
   У зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 8.
 
68. 14. Пункт 1 частини другої статті 127 після слів "вищого спеціалізованого суду" доповнити словами " (а у передбачених цим Законом випадках – апеляційної палати вищого спеціалізованого суду)".
 
-68- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
В пропозиціях до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:
У пункті 14 пропонованої редакції пункту 1 частини другої статті 127 слова «апеляційної палати вищого спеціалізованого суду» замінити словами «Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду».
 
Відхилено   14. Пункт 1 частини другої статті 127 після слів "вищого спеціалізованого суду" доповнити словами " (а у передбачених цим Законом випадках – апеляційної палати вищого спеціалізованого суду)".
 
69. 15. Статтю 128 доповнити частиною тринадцятою такого змісту:
 
   15. Статтю 128 доповнити частиною тринадцятою такого змісту:
 
70. "13. Положення частин першої – дев'ятої, одинадцятої та дванадцятої цієї статті застосовуються до зборів суддів апеляційної палати вищого спеціалізованого суду".
 
-69- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
В пропозиціях до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:
У пункті 15 пропонованої редакції частини тринадцятої статті 128 слова «апеляційної палати вищого спеціалізованого суду» замінити словами «Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду».
 
Відхилено   "13. Положення частин першої – дев'ятої, одинадцятої та дванадцятої цієї статті застосовуються до зборів суддів апеляційної палати вищого спеціалізованого суду".
 
71. 16. Пункт 3 частини восьмої статті 133 після слів "територіальних управлінь" доповнити словами " (у разі утворення)".
 
-70- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
В пропозиціях до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:
Пункт 16 виключити, статтю 133 залишити в чинній редакції.
 
Враховано      
    -71- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Пункт 16 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -72- Помазанов А.В.
У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст.545):
Пункт третій частини восьмої статті 133 викласти наступним чином:
«здійснює контроль за організацією діяльності судів, заслуховує з цих питань Голову Державної судової адміністрації України, його заступників, керівників структурних підрозділів і територіальних управлінь Державної судової адміністрації України;».
 
Враховано    
72. 17. У частині першій статті 134 слова "та її територіальними управліннями" виключити.
 
-73- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
В пропозиціях до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:
Пункт 17 виключити, статтю 134 залишити в чинній редакції.
 
Враховано      
    -74- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Пункт 17 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -75- Помазанов А.В.
У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст.545):
Частину першу статті 134 (в редакції проекту) після слів «Державною судовою адміністрацією України» доповнити словами «та її територіальними управліннями».
 
Враховано    
    -76- Литвин В.М.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст. 545):
Частину першу статті 134 (у редакції проекту) після слів "Державною судовою адміністрацією України" доповнити словами "та її територіальними управліннями".
 
Враховано    
73. 18. У частині шостій статті 135 слова "секретаря судової палати" замінити словами "секретаря, голови судової палати".
 
-77- Литвин В.М.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст. 545):
У статті 135:
доповнити частину четверту абзацом такого змісту:
"У випадку, якщо суд розміщується в декількох населених пунктах, застосовується регіональний коефіцієнт за місцезнаходженням органу, який провів державну реєстрацію такого суду."
 
Враховано   18. У статті 135:
доповнити частину четверту абзацом такого змісту:
"У випадку, якщо суд розміщується в декількох населених пунктах, застосовується регіональний коефіцієнт за місцезнаходженням органу, який провів державну реєстрацію такого суду";
у частині шостій слова "секретаря судової палати" замінити словами "секретаря, голови судової палати".
18-1. У статті 137 додати частину другу такого змісту:
«2. До стажу роботи на посаді судді також зараховується стаж (досвід) роботи (професійної діяльності), вимога щодо якого визначена законом та надає право для призначення на посаду судді».
 
    -78- Литвин В.М.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст. 545):
У статті 135:
частину восьму викласти в редакції наступного змісту:
"Суддям виплачується щомісячна доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, у розмірі залежно від ступеня секретності інформації: відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "Особливої важливості", - 20 відсотків посадового окладу судді відповідного суду; відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "Цілком таємно", -
15 відсотків посадового окладу судді відповідного суду; відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "Таємно", - 10 відсотків посадового окладу судді відповідного суду."
 
Відхилено    
    -79- Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
У розділі І пункт 18 викласти в такій редакції:
«18. У статті 135:
частину п’яту доповнити новим абзацом такого змісту:
"Особам, які набули повноважень судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або Верховного Суду після призначення на посаду за спеціальною процедурою відповідно до статті 81 цього Закону, для цілей розрахунку щомісячної доплати за вислугу років у розмірах, визначених абзацом першим цієї частини, враховується в сукупності (але не в межах одного часового періоду) відповідний стаж наукової роботи у сфері права, досвід професійної діяльності адвоката, досвід професійної діяльності представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).";
у частині шостій слова "секретаря судової палати" замінити словами "секретаря, голови судової палати".
 
Враховано частково    
    -80- Різаненко П.О.
У статті 137 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст.545) додати частину другу такого змісту:
«2. До стажу роботи на посаді судді також зараховується стаж (досвід) роботи (професійної діяльності), вимога щодо якого визначена законом та надає право для призначення на посаду судді.»
 
Враховано    
74. 19. Частину першу статті 138 доповнити словами "якщо інший порядок забезпечення службовим житлом не передбачено законом".
 
-81- Литвин В.М.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст. 545):
Статтю 138 викласти в наступній редакції:
"1. Після призначення на посаду суддя, який потребує поліпшення житлових умов, забезпечується службовим житлом за місцем знаходження суду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, якщо інший порядок забезпечення службовим житлом не передбачено законом.
2. Головним розпорядникам бюджетних коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності судів органів та установ у системі правосуддя можуть визначатись бюджетні призначення державного бюджету для забезпечення службовим житлом суддів, працівників апаратів судів, працівників інших органів та установ у системі правосуддя."
 
Відхилено   19. Частину першу статті 138 доповнити словами "якщо інший порядок забезпечення службовим житлом не передбачено законом".
19-1. Доповнити частину шосту статті 147 новим абзацом такого змісту:
Суд, що ліквідується, в місячний строк з дня припинення здійснення правосуддя передає до новоутвореного суду матеріали та документи, пов’язані зі здійсненням таким судом повноважень, зокрема, архівні справи з основної діяльності, строки тимчасового зберігання яких ще не закінчилися, документи, не завершені в діловодстві, а також документи з кадрових питань в паперовому та електронному вигляді, фонди бібліотек, а судові справи та матеріали проваджень, що перебувають у володінні суду, що ліквідується, передаються негайно, до дня початку роботи новоутвореного суду.
 
    -82- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
Доповнити проект Закону такими змінами:
Доповнити частину шосту статті 147 новим абзацом такого змісту:
«Суд, що ліквідується, в місячний строк з дня припинення здійснення правосуддя передає до новоутвореного суду матеріали та документи, пов’язані зі здійсненням таким судом повноважень, зокрема, архівні справи з основної діяльності, строки тимчасового зберігання яких ще не закінчилися, документи, не завершені в діловодстві, а також документи з кадрових питань в паперовому та електронному вигляді, фонди бібліотек, а судові справи та матеріали проваджень, що перебувають у володінні суду, що ліквідується, передаються негайно, до дня початку роботи новоутвореного суду».
 
Враховано    
75. 20. У статті 148:
 
-83- Литвин В.М.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст. 545):
У статті 148:
1) частину першу викласти в редакції такого змісту:
"Фінансове забезпечення судів в Україні здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України."
 
Відхилено   20. У статті 148:
 
    -84- Литвин В.М.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст. 545):
У статті 148:
2) частину другу викласти в наступній редакції:
"Видатки загального фонду Державного бюджету України на функціонування судів належать до захищених видатків Державного бюджету України."
 
Відхилено    
76. частину третю доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
 
   частину третю доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
 
77. "1-1) вищий спеціалізований суд – щодо фінансового забезпечення його діяльності";
 
-85- Ємець Л.О.
Абзац 3 пункту 20 розділу І викласти у такій редакції:
«1-1) вищий спеціалізований суд, Антикорупційна палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду – щодо фінансового забезпечення їх діяльності».
 
Відхилено   "1-1) вищий спеціалізований суд – щодо фінансового забезпечення його діяльності";
 
    -86- Юзькова Т.Л.
У пункті двадцятому проекту про внесення змін до статті 148 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436), внести зміни:
6.1. Частину третю статті 148 доповнити пунктом 1-2) такого змісту: «апеляційна палата вищого спеціалізованого суду- щодо фінансового забезпечення її діяльності;»
 
Відхилено    
78. частину четверту виключити;
 
-87- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
В пропозиціях до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:
У пункті 20 запропонованої редакції статті 148:
абзац четвертий, яким пропонується виключити частину четверту – виключити, частину четверту залишити в чинній редакції.
 
Враховано      
    -88- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Абзац 4 пункту 20 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -89- Помазанов А.В.
У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст.545):
Частину четверту статті 148 викласти у наступній редакції: «Функції розпорядника бюджетних коштів щодо місцевих судів здійснюють територіальні управління Державної судової адміністрації України.»
 
Враховано    
    -90- Литвин В.М.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст. 545):
У статті 148:
3) частину четверту викласти в редакції такого змісту:
«Функції розпорядника бюджетних коштів щодо місцевих судів здійснюють територіальні управління Державної судової адміністрації України».
 
Враховано    
79. частину п'яту після слів "Вищої ради правосуддя" доповнити словами "апеляційної палати вищого спеціалізованого суду", а слова "та вищих спеціалізованих" виключити;
 
-91- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
В пропозиціях до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:
У пункті 20 запропонованої редакції статті 148:
в абзаці п’ятому, яким вносяться зміни до частини п’ятої, слова та розділові знаки «апеляційної палати вищого спеціалізованого суду,» замінити словами та розділовими знаками «вищих спеціалізованих судів, Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду,»
 
Відхилено   частину п'яту після слів "Вищої ради правосуддя" доповнити словами "апеляційної палати вищого спеціалізованого суду", а слова "та вищих спеціалізованих" виключити;
 
    -92- Юзькова Т.Л.
У пункті двадцятому проекту про внесення змін до статті 148 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436), внести зміни:
6.2. Частину п’яту статті 148 після слів «Вищої ради правосуддя» доповнити словосполученням: «вищого спеціалізованого суду,».
 
Відхилено    
    -93- Заліщук С.П.
Абзац четвертий пункту 20 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«частину після слів "Вищої ради правосуддя" доповнити словами "апеляційної палати вищого спеціалізованого суду, вищих спеціалізованих судів", а слова "та вищих спеціалізованих" виключити».
 
Відхилено    
    -94- Соболєв Є.В.
Сидорович Р.М.
Абзац четвертий пункту 20 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«частину після слів "Вищої ради правосуддя" доповнити словами "апеляційної палати вищого спеціалізованого суду, вищих спеціалізованих судів", а слова "та вищих спеціалізованих" виключити».
 
Відхилено    
    -95- Ємець Л.О.
Абзац 5 пункту 20 розділу І викласти у такій редакції:
«частину п'яту після слів "Верховного Суду" доповнити словами "Антикорупційної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, вищого спеціалізованого суду", а слова "та вищих спеціалізованих" виключити».
 
Відхилено    
    -96- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Абзац п’ятий пункту 20 розділу І викласти у такій редакції:
«частину після слів "Вищої ради правосуддя" доповнити словами "апеляційної палати вищого спеціалізованого суду, вищих спеціалізованих судів", а слова "та вищих спеціалізованих" виключити;».
 
Відхилено    
    -97- Литвин В.М.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст. 545):
У статті 148:
частину п’яту викласти в наступній редакції:
"Видатки в Державному бюджеті України визначаються окремим рядком щодо головних розпорядників бюджетних коштів, зазначених у частині третій цієї статті."
 
Відхилено    
80. у частині шостій слова "вищого спеціалізованого суду" виключити.
 
-98- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
В пропозиціях до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:
У пункті 20 запропонованої редакції статті 148:
в абзаці шостому, яким вносяться зміни до частини шостої, після слів та розділових знаків «Видатки кожного місцевого та апеляційного суду всіх видів та спеціалізації,» додати слова та розділові знаки «вищих спеціалізованих судів, Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду,».
 
Відхилено   у частині шостій слова "вищого спеціалізованого суду" виключити.
 
    -99- Литвин В.М.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст. 545):
У статті 148:
частину шосту виключити.
 
Відхилено    
    -100- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
В пропозиціях до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:
У пункті 20 запропонованої редакції статті 148:
доповнити новим абзацом сьомим такого змісту: «після частини шостої додати нову частину 6-1 такого змісту:
«6-1. Видатки на утримання Вищого антикорупційного суду, Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду не можуть бути скорочені в поточному бюджетному періоді.
Обсяг видатків на утримання Вищого антикорупційного суду, Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду в наступному році не може бути меншим за обсяг видатків у попередньому фінансовому році з урахуванням індексу споживчих цін за попередній фінансовий рік.»
 
Відхилено    
    -101- Литвин В.М.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст. 545):
У статті 148:
частину сьому викласти в редакції такого змісту:
"Видатки, передбачені для судів, інших органів та установ у системі правосуддя в Державному бюджеті України, не можуть бути скорочені в поточному фінансовому році."
 
Відхилено    
    -102- Литвин В.М.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст. 545):
У статті 148:
частину восьму викласти в наступній редакції:
"Контроль за додержанням вимог цього Закону щодо фінансового забезпечення судів, інших органів та установ у системі правосуддя здійснюється в порядку, встановленому законом."
 
Відхилено    
    -103- Литвин В.М.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст. 545):
У статті 148:
частину дев'яту викласти в редакції такого змісту:
"Особливості підготовки і розгляду проекту закону про Державний бюджет України в частині фінансового забезпечення судів, інших органів та установ у системі правосуддя визначаються законом."
 
Відхилено    
    -104- Литвин В.М.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст. 545):
статтю 149 виключити.
 
Відхилено    
    -105- Литвин В.М.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст. 545):
Частину сьому статті 150 викласти в редакції наступного змісту:
"Головні розпорядники коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності судів забезпечують здійснення судами видатків на поховання та увічнення пам’яті суддів, у тому числі суддів у відставці та звільнених на підставі статті 113 цього Закону, у межах видатків, передбачених для них у державному бюджеті на відповідний рік."
 
Відхилено    
81. 21. Частину восьму статті 150 після слів "Вищої ради правосуддя" доповнити словами "вищих спеціалізованих судів".
 
-106- Юзькова Т.Л.
У пункті двадцять першому проекту про внесення змін до частини восьмої статті 150 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436), внести зміни:
Частину восьму статті 150 після слів «вищих спеціалізованих судів» доповнити словосполученням такого змісту: «апеляційних палат вищих спеціалізованих судів,».
 
Відхилено   21. Частину восьму статті 150 після слів "Вищої ради правосуддя" доповнити словами "вищих спеціалізованих судів".
 
82. 22. Перше речення частини третьої статті 151 викласти в такій редакції: "Державна судова адміністрація України може утворювати іальні управління як структурні підрозділи Державної судової адміністрації України".
 
-107- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
В пропозиціях до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:
Пункт 22 виключити, статтю 151 залишити в чинній редакції.
 
Враховано      
    -108- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Пункт 22 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -109- Помазанов А.В.
У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст.545):
Частину третю статті 151 викласти наступним чином: «Державна судова адміністрація України має територіальні управління. Рішення про утворення територіальних управлінь та визначення їх кількості приймається Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Вищою радою правосуддя.»
 
Враховано    
    -110- Литвин В.М.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст. 545):
Частину третю статті 151 викласти в наступній редакції:
"Державна судова адміністрація України має територіальні управління. Рішення про утворення територіальних управлінь та визначення їх кількості приймається Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Вищою радою правосуддя."
 
Враховано    
    -111- Литвин В.М.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст. 545):
У статті 152:
1) пункт восьмий частини першої викласти в наступній редакції:
"8) організовує комп'ютеризацію судів для здійснення судочинства, діловодства, інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, затверджує Загальний класифікатор спеціалізацій суддів та категорій справ; забезпечує суди необхідними технічними засобами фіксування судового процесу;";
2) доповнити частину першу пунктом 16-1 такого змісту:
"16-1) здійснює контроль за дотриманням встановленого порядку ведення особових справ суддів, працівників апаратів судів, територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, що передбачає збирання, оброблення, використання, зберігання та захист даних щодо суддів та працівників апаратів судів і територіальних управлінь Державної судової адміністрації України;";
3) доповнити частину першу пунктом 16-2 наступного змісту:
"16-2) здійснює стягнення в дохід держави судового збору та штрафу (як засобу процесуального примусу);".
 
Відхилено    
83. 23. У статті 153:
 
-112- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
В пропозиціях до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:
Пункт 23 виключити, статтю 153 залишити в чинній редакції.
 
Враховано      
    -113- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Пункт 23 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Враховано    
84. у частині четвертій:
 
      
85. у пункті 3 слова "у тому числі її іальних управлінь" виключити;
 
-114- Помазанов А.В.
У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст.545):
У статті 155:
пункт третій частини четвертої після слів «Державної судової адміністрації України» доповнити словами «у тому числі її територіальних управлінь».
 
Враховано   23. Пункти 5-7 частини четвертої статті 153 викласти в такій редакції:
«5) призначає на посади та звільняє з посад працівників Державної судової адміністрації України; призначає за погодженням голів відповідних судів керівників апаратів апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів, Верховного Суду, їх заступників та звільняє їх з посад; призначає за погодженням Голови Верховного Суду першого заступника керівника апарату Верховного Суду та звільняє його з посади;
6) за поданням голови відповідного суду застосовує до керівників апаратів апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду, їх заступників заохочення або накладає дисциплінарні стягнення; за поданням Голови Верховного Суду застосовує до першого заступника керівника апарату Верховного Суду заохочення або накладає дисциплінарні стягнення;
7) за поданням голови відповідного суду присвоює керівникам апаратів апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду, їх заступникам ранги державного службовця згідно із законодавством про державну службу; за поданням Голови Верховного Суду присвоює першому заступнику керівника апарату Верховного Суду ранги державного службовця згідно із законодавством про державну службу».
 
    -115- Литвин В.М.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст. 545):
У статті 153:
пункт третій частини четвертої викласти в наступній редакції:
"3) вносить на розгляд Вищої ради правосуддя подання щодо визначення граничної чисельності працівників Державної судової адміністрації України, у тому числі її територіальних управлінь;"
 
Враховано    
    -116- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
Доповнити проект Закону такими змінами:
Пункти 5-7 частини четвертої статті 153 викласти в такій редакції:
«5) призначає на посади та звільняє з посад працівників Державної судової адміністрації України; призначає за погодженням голів відповідних судів керівників апаратів апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів, Верховного Суду, їх заступників та звільняє їх з посад; призначає за погодженням Голови Верховного Суду першого заступника керівника апарату Верховного Суду та звільняє його з посади;
6) за поданням голови відповідного суду застосовує до керівників апаратів апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду, їх заступників заохочення або накладає дисциплінарні стягнення; за поданням Голови Верховного Суду застосовує до першого заступника керівника апарату Верховного Суду заохочення або накладає дисциплінарні стягнення;
7) за поданням голови відповідного суду присвоює керівникам апаратів апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду, їх заступникам ранги державного службовця згідно із законодавством про державну службу; за поданням Голови Верховного Суду присвоює першому заступнику керівника апарату Верховного Суду ранги державного службовця згідно із законодавством про державну службу».
 
Враховано    
86. у пункті 8 слова "положення про структурні підрозділи" замінити словами "положення про інші структурні підрозділи";
 
-117- Помазанов А.В.
У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст.545):
У статті 155:
пункт восьмий частини четвертої викласти у наступній редакції: «затверджує положення про територіальне управління Державної судової адміністрації України та положення про структурні підрозділи Державної судової адміністрації України;».
 
Враховано      
    -118- Литвин В.М.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст. 545):
У статті 153:
пункт восьмий частини четвертої викласти наступним чином:
"8) затверджує положення про територіальне управління Державної судової адміністрації України та положення про структурні підрозділи Державної судової адміністрації України;".
 
Враховано    
    -119- Литвин В.М.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст. 545):
У статті 153:
пункт дев'ятий частини четвертої викласти в редакції такого змісту:
"9) встановлює посадові оклади працівників Державної судової адміністрації України, начальників територіальних управлінь Державної судової адміністрації України та їх заступників, керівників апаратів апеляційних судів, їх заступників, присвоює їм ранги державного службовця, застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення відповідно до закону;".
 
Відхилено    
    -120- Литвин В.М.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст. 545):
У статті 153:
пункт одинадцятий частини четвертої викласти в такій редакції:
"11) бере участь у підготовці пропозицій до проекту Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення судової влади;".
 
Відхилено    
87. у пункті 12 слова "та її іальних управлінь" виключити;
 
-121- Помазанов А.В.
У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст.545):
У статті 155:
пункт дванадцятий частини четвертої після слів «Державної судової адміністрації України» доповнити словами «та її територіальних управлінь;».
 
Враховано      
    -122- Литвин В.М.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст. 545):
У статті 153:
пункт дванадцятий частини четвертої викласти в редакції такого змісту:
"12) затверджує структуру, штатний розпис Державної судової адміністрації України та її територіальних управлінь;"
 
Враховано    
88. у частині восьмій слова "у тому числі її іальних управлінь" виключити.
 
-123- Помазанов А.В.
У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст.545):
У статті 155:
частину восьму після слів «Державної судової адміністрації України» доповнити словами «у тому числі її територіальних управлінь.»
 
Враховано      
    -124- Литвин В.М.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст. 545):
У статті 153:
частину восьму виключити
 
Враховано    
89. 24. Статтю 154 виключити.
 
-125- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
В пропозиціях до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:
Пункт 24 виключити, статтю 154 залишити в чинній редакції.
 
Враховано      
    -126- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Пункт 24 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -127- Помазанов А.В.
У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст.545):
Статтю 154 викласти у наступній редакції:
«Стаття 154. Територіальні органи Державної судової адміністрації України
1. Територіальними органами Державної судової адміністрації України є територіальні управління Державної судової адміністрації України.
2. Територіальне управління Державної судової адміністрації України очолює начальник, який призначається на конкурсній основі на посаду і звільняється з посади Головою Державної судової адміністрації України.
3. Начальник територіального управління Державної судової адміністрації України має заступника, який призначається на конкурсній основі на посаду і звільняється з посади Головою Державної судової адміністрації України.
4. Начальник територіального управління Державної судової адміністрації України призначає за погодженням голови місцевого суду на посаду керівника апарату місцевого суду, заступника керівника апарату місцевого суду та звільняє їх з посади, застосовує за поданням голови місцевого суду до них заохочення або накладає дисциплінарні стягнення відповідно до закону; присвоює керівнику апарату місцевого суду, його заступнику ранги державного службовця відповідно до законодавства про державну службу.
5. Структура і штатний розпис територіального управління Державної судової адміністрації України затверджуються Головою Державної судової адміністрації України за поданням начальника територіального управління Державної судової адміністрації України.
6. Територіальне управління Державної судової адміністрації України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс і рахунки в органах Державної казначейської служби України.
7. Територіальні управління Державної судової адміністрації України здійснюють свою діяльність відповідно до положення про них, що затверджується Головою Державної судової адміністрації України на підставі типового положення про територіальне управління Державної судової адміністрації України.»
 
Враховано    
    -128- Литвин В.М.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст. 545):
Статтю 154 викласти в редакції такого змісту:
"1. Територіальними органами Державної судової адміністрації України є територіальні управління Державної судової адміністрації України.
2. Територіальне управління Державної судової адміністрації України очолює начальник, який призначається на конкурсній основі на посаду і звільняється з посади Головою Державної судової адміністрації України.
3. Начальник територіального управління Державної судової адміністрації України має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади Головою Державної судової адміністрації України.
4. Начальник територіального управління Державної судової адміністрації України призначає за погодженням голови місцевого суду на посаду керівника апарату місцевого суду, заступника керівника апарату місцевого суду та звільняє їх з посади, застосовує за поданням голови місцевого суду до них заохочення або накладає дисциплінарні стягнення відповідно до закону; присвоює керівнику апарату місцевого суду, його заступнику ранги державного службовця відповідно до законодавства про державну службу.
5. Структура і штатний розпис територіального управління Державної судової адміністрації України затверджуються Головою Державної судової адміністрації України за поданням начальника територіального управління Державної судової адміністрації України.
6. Територіальне управління Державної судової адміністрації України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс і рахунки в органах Державної казначейської служби України.
7. Територіальні управління Державної судової адміністрації України здійснюють свою діяльність відповідно до положення про них, що затверджується Головою Державної судової адміністрації України на підставі типового положення про територіальне управління Державної судової адміністрації України."
 
Враховано    
90. 25. У статті 155:
 
-129- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
В пропозиціях до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:
Пункт 25 виключити, статтю 155 залишити в чинній редакції.
 
Враховано частково      
    -130- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Пункт 25 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Враховано частково    
    -131- Литвин В.М.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст. 545):
У статті 155:
частину третю після слів "функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи " доповнити словами "здійснює для цього необхідні фінансово-господарські операції,"
 
Відхилено    
91. частину четверту викласти в такій редакції:
 
      
92. "4. Керівників апаратів місцевого суду, апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду, їх заступників призначає за погодженням голови відповідного суду на посаду та звільняє з посади Голова Державної судової адміністрації України";
 
-132- Юзькова Т.Л.
У пункті двадцять п’ятому проекту про внесення змін до статті 155 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436), внести зміни:
8.1. Частину четверту статті 155 після слів «спеціалізованого суду,» доповнити словосполученням такого змісту: «апеляційної палати вищого спеціалізованого суду,»
 
Відхилено      
    -133- Помазанов А.В.
У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст.545):
У статті 155:
частину четверту викласти наступним чином:
«Керівника апарату місцевого суду, його заступника призначає за погодженням голови відповідного суду на посаду та звільняє з посади начальник відповідного територіального управління Державної судової адміністрації України, а керівників апаратів апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду, їх заступників призначає за погодженням голови відповідного суду на посаду та звільняє з посади Голова Державної судової адміністрації України.»
 
Враховано    
    -134- Литвин В.М.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст. 545):
У статті 155:
частину четверту викласти наступним чином:
"Керівника апарату місцевого суду, його заступника призначає за погодженням голови відповідного суду на посаду та звільняє з посади начальник відповідного територіального управління Державної судової адміністрації України, а керівників апаратів апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду, їх заступників призначає за погодженням голови відповідного суду на посаду та звільняє з посади Голова Державної судової адміністрації України."
 
Враховано    
93. частину сьому викласти в такій редакції:
 
      
94. "7. Структура і штатна чисельність апаратів місцевих судів, апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів затверджуються Державною судовою адміністрацією України за погодженням з головою відповідного суду в межах видатків на утримання такого суду. Тимчасова структура та тимчасова штатна чисельність апарату новоутвореного суду затверджуються тимчасово виконуючим обов'язки керівника апарату цього суду за погодженням із Головою Державної судової адміністрації України";
 
-135- Юзькова Т.Л.
У пункті двадцять п’ятому проекту про внесення змін до статті 155 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436), внести зміни:
8.2. У частині сьомій статті 155 після слів «спеціалізованих судів» доповнити словосполученням такого змісту: «, апеляційних палат вищих спеціалізованих судів».
 
Відхилено      
    -136- Юзькова Т.Л.
У пункті двадцять п’ятому проекту про внесення змін до статті 155 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436), внести зміни:
8.3. У частині сьомій статті 155 після слова «головою» доповнити словосполученням такого змісту: «, (головою палати)».
 
Відхилено    
    -137- Юзькова Т.Л.
У пункті двадцять п’ятому проекту про внесення змін до статті 155 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436), внести зміни:
8.4. У частині сьомій статті 155 після слів «новоутвореного суду» доповнити словосполученням такого змісту: «апеляційної палати вищого спеціалізованого суду».
 
Відхилено    
    -138- Юзькова Т.Л.
У пункті двадцять п’ятому проекту про внесення змін до статті 155 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436), внести зміни:
8.5. У частині сьомій статті 155 після слів «цього суду» доповнити словосполученням такого змісту: «, апеляційної палати вищого спеціалізованого суду».
 
Відхилено    
    -139- Помазанов А.В.
У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст.545):
У статті 155:
частину сьому викласти у такій редакції:
«Структура і штатна чисельність апаратів місцевих судів за погодженням із головою суду затверджуються відповідним територіальним управлінням Державної судової адміністрації України, апаратів апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів – Державною судовою адміністрацією України за погодженням з головою суду в межах видатків на утримання відповідного суду. Тимчасова структура та тимчасова штатна чисельність апарату новоутвореного суду затверджується тимчасово виконуючим обов'язки керівника апарату цього суду за погодженням із Головою Державної судової адміністрації України.»
 
Враховано    
    -140- Литвин В.М.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст. 545):
У статті 155:
частину сьому викласти в такій редакції:
"Структура і штатна чисельність апаратів місцевих судів за погодженням із головою суду затверджуються відповідним територіальним управлінням Державної судової адміністрації України, апаратів апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів – Державною судовою адміністрацією України за погодженням з головою суду в межах видатків на утримання відповідного суду. Тимчасова структура та тимчасова штатна чисельність апарату новоутвореного суду затверджується тимчасово виконуючим обов'язки керівника апарату цього суду за погодженням із Головою Державної судової адміністрації України."
 
Враховано    
95. частину восьму доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   25. Частину восьму статті 155 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
96. "В апараті вищого спеціалізованого суду утворюється самостійний структурний підрозділ для організаційного забезпечення роботи апеляційної палати цього суду, діяльність якого підконтрольна і керівник якого підпорядковується голові апеляційної палати вищого спеціалізованого суду. Цей підрозділ з питань забезпечення діяльності апеляційної палати не підпорядковується керівнику апарату вищого спеціалізованого суду".
 
-141- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
Доповнити проект Закону такими змінами:
Частини третю-шосту статті 156 викласти в такій редакції:
«3. Апарат Верховного Суду очолює керівник апарату. Заступниками керівника апарату Верховного Суду є перший заступник та заступники. Заступники керівника апарату Верховного Суду очолюють структурні підрозділи апарату Верховного Суду, які здійснюють організаційне забезпечення діяльності касаційних судів (секретаріати).
4. В апараті Верховного Суду можуть створюватися секретаріати, департаменти, управління, відділи, сектори, що здійснюють свої функції на підставі положень, які затверджуються керівником апарату Верховного Суду.
5. Керівник апарату Верховного Суду представляє Верховний Суд як юридичну особу.
6. Матеріали, пов’язані з діяльністю Верховного Суду, зберігаються в його архіві».
 
Враховано   "В апараті вищого спеціалізованого суду утворюється самостійний структурний підрозділ для організаційного забезпечення роботи апеляційної палати цього суду, діяльність якого підконтрольна і керівник якого підпорядковується голові апеляційної палати вищого спеціалізованого суду. Цей підрозділ з питань забезпечення діяльності апеляційної палати не підпорядковується керівнику апарату вищого спеціалізованого суду".
25-1. Частини третю-шосту статті 156 викласти в такій редакції:
«3. Апарат Верховного Суду очолює керівник апарату. Заступниками керівника апарату Верховного Суду є перший заступник та заступники. Заступники керівника апарату Верховного Суду очолюють структурні підрозділи апарату Верховного Суду, які здійснюють організаційне забезпечення діяльності касаційних судів (секретаріати).
4. В апараті Верховного Суду можуть створюватися секретаріати, департаменти, управління, відділи, сектори, що здійснюють свої функції на підставі положень, які затверджуються керівником апарату Верховного Суду.
5. Керівник апарату Верховного Суду представляє Верховний Суд як юридичну особу.
6. Матеріали, пов’язані з діяльністю Верховного Суду, зберігаються в його архіві».
 
    -142- Ємець Л.О.
Розділ І доповнити пунктом 25-1 такого змісту:
«25-1. Статтю 156 доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Організаційне забезпечення роботи Антикорупційної палати Касаційного кримінального суду здійснює окремий апарат. Апарат Антикорупційної палати не є структурним підрозділом апарату Верховного Суду. Апарат Антикорупційної палати не підпорядковується апарату Верховного Суду. Секретар Антикорупційної палати погоджує призначення на посаду керівника апарату Антикорупційної палати, вносить подання про застосування до керівника апарату заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства».
 
Відхилено    
97. 26. Статтю 160 замінити главою 4 такого змісту:
 
-143- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
В пропозиціях до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:
Пункт 26 виключити, статтю 160 залишити в чинній редакції.
 
Відхилено   26. Статтю 160 замінити главою 4 такого змісту:
 
    -144- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Пункт 26 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
98. "Глава 4. Служба судової охорони
 
   "Глава 4. Служба судової охорони
 
99. Стаття 160. Забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах
 
   Стаття 160. Забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах
 
100. 1. Підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників суду, забезпечення у суді безпеки учасників судового процесу здійснює Служба судової охорони.
 
   1. Підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників суду, забезпечення у суді безпеки учасників судового процесу здійснює Служба судової охорони.
 
101. Стаття 161. Статус Служби судової охорони
 
-145- Ківалов С.В.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436):
статтю 161 (в редакції проекту) – виключити.
 
Відхилено   Стаття 161. Статус Служби судової охорони
 
102. 1. Служба судової охорони є державним органом у системі правосуддя для забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах.
 
   1. Служба судової охорони є державним органом у системі правосуддя для забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах.
 
103. 2. Служба судової охорони підзвітна Вищій раді правосуддя та підконтрольна Державній судовій адміністрації України.
 
   2. Служба судової охорони підзвітна Вищій раді правосуддя та підконтрольна Державній судовій адміністрації України.
 
104. 3. Керівництво діяльністю Служби судової охорони здійснює Голова Служби судової охорони, який призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу і звільняється з посади Вищою радою правосуддя.
 
   3. Керівництво діяльністю Служби судової охорони здійснює Голова Служби судової охорони, який призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу і звільняється з посади Вищою радою правосуддя.
 
105. Голова Служби судової охорони має заступників, які за його поданням призначаються на посади за результатами відкритого конкурсу і звільняються з посад Вищою радою правосуддя.
 
   Голова Служби судової охорони має заступників, які за його поданням призначаються на посади за результатами відкритого конкурсу і звільняються з посад Вищою радою правосуддя.
 
106. 4. Служба судової охорони складається з центрального органу управління та територіальних підрозділів Служби.
 
   4. Служба судової охорони складається з центрального органу управління та територіальних підрозділів Служби.
 
107. Граничну чисельність центрального органу управління та територіальних підрозділів Служби судової охорони затверджує Державна судова адміністрація України.
 
   Граничну чисельність центрального органу управління та територіальних підрозділів Служби судової охорони затверджує Державна судова адміністрація України.
 
108. Рішення про утворення територіальних підрозділів Служби судової охорони приймається Головою Служби за погодженням з Державною судовою адміністрацією України.
 
   Рішення про утворення територіальних підрозділів Служби судової охорони приймається Головою Служби за погодженням з Державною судовою адміністрацією України.
 
109. Структуру та штатну чисельність центрального органу управління та територіальних підрозділів Служби судової охорони затверджує Голова Служби за погодженням з Державною судовою адміністрацією України.
 
   Структуру та штатну чисельність центрального органу управління та територіальних підрозділів Служби судової охорони затверджує Голова Служби за погодженням з Державною судовою адміністрацією України.
 
110. 5. Центральний орган управління Служби судової охорони є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс та рахунки в органах Державної казначейської служби України.
 
   5. Центральний орган управління Служби судової охорони є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс та рахунки в органах Державної казначейської служби України.
 
111. 6. Територіальні підрозділи Служби судової охорони утворюються як юридичні особи або як структурні підрозділи центрального органу управління Служби, що не мають статусу юридичної особи.
 
   6. Територіальні підрозділи Служби судової охорони утворюються як юридичні особи або як структурні підрозділи центрального органу управління Служби, що не мають статусу юридичної особи.
 
112. 7. Фінансування Служби судової охорони здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
   7. Фінансування Служби судової охорони здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
113. Стаття 162. Повноваження Служби судової охорони
 
-146- Ківалов С.В.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436):
статтю 162 (в редакції проекту) – виключити.
 
Відхилено   Стаття 162. Повноваження Служби судової охорони
 
114. 1. Служба судової охорони:
 
   1. Служба судової охорони:
 
115. 1) забезпечує пропуск осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя та на їх територію транспортних засобів;
 
   1) забезпечує пропуск осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя та на їх територію транспортних засобів;
 
116. 2) забезпечує підтримання та реагує на порушення громадського порядку при розгляді справ судом, вживає заходів до припинення проявів неповаги до суду;
 
   2) забезпечує підтримання та реагує на порушення громадського порядку при розгляді справ судом, вживає заходів до припинення проявів неповаги до суду;
 
117. 3) здійснює заходи з охорони, забезпечення недоторканності та цілісності приміщень судів, органів і установ системи правосуддя, недоторканності та цілісності розташованого у таких приміщеннях майна, запобігання, недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього;
 
   3) здійснює заходи з охорони, забезпечення недоторканності та цілісності приміщень судів, органів і установ системи правосуддя, недоторканності та цілісності розташованого у таких приміщеннях майна, запобігання, недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього;
 
118. 4) здійснює заходи із запобігання загрозам особистій безпеці суддів, членів їх сімей, працівників суду, а також у суді – учасників судового процесу, виявлення та нейтралізації таких загроз; вживає у разі надходження від судді відповідної заяви необхідних заходів для забезпечення безпеки судді, членів його сім'ї;
 
   4) здійснює заходи із запобігання загрозам особистій безпеці суддів, членів їх сімей, працівників суду, а також у суді – учасників судового процесу, виявлення та нейтралізації таких загроз; вживає у разі надходження від судді відповідної заяви необхідних заходів для забезпечення безпеки судді, членів його сім'ї;
 
119. 5) реагує в межах наданих законом повноважень на протиправні дії, пов'язані із посяганням на суддів, членів їх сімей, працівників суду, учасників судового процесу.
 
   5) реагує в межах наданих законом повноважень на протиправні дії, пов'язані із посяганням на суддів, членів їх сімей, працівників суду, учасників судового процесу.
 
120. 2. Службі судової охорони та її співробітникам для здійснення покладених на них повноважень надається право:
 
   2. Службі судової охорони та її співробітникам для здійснення покладених на них повноважень надається право:
 
121. 1) вимагати від осіб, які входять до приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, пред'явлення документа, що посвідчує особу; перевіряти у осіб, які входять до приміщень суду, органів і установ системи правосуддя, документи, що посвідчують особу, та за наявності обґрунтованих підстав вважати, що перебування особи у приміщенні суду, органу, установи системи правосуддя створює загрозу безпеці суддів, працівників апарату суду, органів і установ системи правосуддя, порушення громадського порядку, обмежувати допуск таких осіб до приміщень суду, органів і установ системи правосуддя;
 
   1) вимагати від осіб, які входять до приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, пред'явлення документа, що посвідчує особу; перевіряти у осіб, які входять до приміщень суду, органів і установ системи правосуддя, документи, що посвідчують особу, та за наявності обґрунтованих підстав вважати, що перебування особи у приміщенні суду, органу, установи системи правосуддя створює загрозу безпеці суддів, працівників апарату суду, органів і установ системи правосуддя, порушення громадського порядку, обмежувати допуск таких осіб до приміщень суду, органів і установ системи правосуддя;
 
122. 2) здійснювати поверхневу перевірку осіб, які входять до приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, шляхом їх візуального огляду та огляду їх речей, проведення по поверхні вбрання осіб спеціальним приладом або засобом;
 
   2) здійснювати поверхневу перевірку осіб, які входять до приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, шляхом їх візуального огляду та огляду їх речей, проведення по поверхні вбрання осіб спеціальним приладом або засобом;
 
123. 3) затримувати осіб, які незаконно проникли або намагаються незаконно проникнути до приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, перевіряти у них документи, що посвідчують особу, здійснювати у встановленому законом порядку особистий огляд затриманих та огляд їх речей, які є при них, і передавати їх правоохоронним органам;
 
   3) затримувати осіб, які незаконно проникли або намагаються незаконно проникнути до приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, перевіряти у них документи, що посвідчують особу, здійснювати у встановленому законом порядку особистий огляд затриманих та огляд їх речей, які є при них, і передавати їх правоохоронним органам;
 
124. 4) не допускати громадян до окремих приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, вимагати від них залишатися на конкретних місцях або залишити їх, тимчасово обмежувати фактичне володіння річчю, якщо це необхідно для забезпечення громадського порядку в суді, забезпечення особистої безпеки суддів та членів їх сімей, працівників суду, безпеки учасників судового процесу;
 
   4) не допускати громадян до окремих приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, вимагати від них залишатися на конкретних місцях або залишити їх, тимчасово обмежувати фактичне володіння річчю, якщо це необхідно для забезпечення громадського порядку в суді, забезпечення особистої безпеки суддів та членів їх сімей, працівників суду, безпеки учасників судового процесу;
 
125. 5) використовувати інформаційні ресурси в порядку, установленому для Національної поліції України Законом України "Про Національну поліцію", одержувати в установленому порядку від керівників органів державної влади України, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності за письмовим запитом Голови Служби або його заступників відомості, необхідні для здійснення покладених на Службу повноважень;
 
   5) використовувати інформаційні ресурси в порядку, установленому для Національної поліції України Законом України "Про Національну поліцію", одержувати в установленому порядку від керівників органів державної влади України, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності за письмовим запитом Голови Служби або його заступників відомості, необхідні для здійснення покладених на Службу повноважень;
 
126. 6) вживати заходів з метою запобігання протиправним посяганням на суддів, членів їх сімей, працівників суду, умисному пошкодженню або знищенню майна суду, органів і установ системи правосуддя;
 
   6) вживати заходів з метою запобігання протиправним посяганням на суддів, членів їх сімей, працівників суду, умисному пошкодженню або знищенню майна суду, органів і установ системи правосуддя;
 
127. 7) застосовувати технічні прилади і технічні засоби, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засоби фото- і кінозйомки, відеозапису;
 
   7) застосовувати технічні прилади і технічні засоби, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засоби фото- і кінозйомки, відеозапису;
 
128. 8) оглядати територію, будинки, приміщення суду, органів і установ системи правосуддя;
 
   8) оглядати територію, будинки, приміщення суду, органів і установ системи правосуддя;
 
129. 9) залучати за погодженням з керівниками правоохоронних та інших державних органів їх працівників, співробітників, військовослужбовців, технічні та інші засоби;
 
   9) залучати за погодженням з керівниками правоохоронних та інших державних органів їх працівників, співробітників, військовослужбовців, технічні та інші засоби;
 
130. 10) застосовувати зброю, заходи фізичного впливу та спеціальні засоби в порядку та випадках, визначених законами України "Про Національну поліцію" та "Про охоронну діяльність".
 
   10) застосовувати зброю, заходи фізичного впливу та спеціальні засоби в порядку та випадках, визначених законами України "Про Національну поліцію" та "Про охоронну діяльність".
 
131. Стаття 163. Проходження служби у Службі судової охорони
 
-147- Ківалов С.В.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436):
статтю 163 (в редакції проекту) – виключити.
 
Відхилено   Стаття 163. Проходження служби у Службі судової охорони
 
132. 1. До кандидатів на посади співробітників Служби судової охорони застосовуються вимоги, передбачені Законом України "Про Національну поліцію" для кандидатів на службу в поліції.
 
   1. До кандидатів на посади співробітників Служби судової охорони застосовуються вимоги, передбачені Законом України "Про Національну поліцію" для кандидатів на службу в поліції.
 
133. Спеціальні кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посади співробітників Служби судової охорони визначаються Головою Служби.
 
   Спеціальні кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посади співробітників Служби судової охорони визначаються Головою Служби.
 
134. 2. Призначення на посади та звільнення з посад співробітників Служби судової охорони у центральному органі управління та керівників і заступників керівників територіальних підрозділів Служби здійснюється Головою Служби судової охорони, а інших співробітників Служби судової охорони у територіальних підрозділах – керівниками відповідних територіальних підрозділів.
 
   2. Призначення на посади та звільнення з посад співробітників Служби судової охорони у центральному органі управління та керівників і заступників керівників територіальних підрозділів Служби здійснюється Головою Служби судової охорони, а інших співробітників Служби судової охорони у територіальних підрозділах – керівниками відповідних територіальних підрозділів.
 
135. Призначення на посади співробітників Служби судової охорони (крім призначення на рівнозначні або нижчі посади) здійснюється виключно за результатами конкурсу, що проводиться Державною судовою адміністрацією України в порядку, визначеному Вищою радою правосуддя.
 
   Призначення на посади співробітників Служби судової охорони (крім призначення на рівнозначні або нижчі посади) здійснюється виключно за результатами конкурсу, що проводиться Державною судовою адміністрацією України в порядку, визначеному Вищою радою правосуддя.
 
136. 3. На співробітників Служби судової охорони поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України "Про запобігання корупції", а також передбачені для поліцейських Законом України "Про Національну поліцію" обмеження, пов'язані зі службою в поліції.
 
   3. На співробітників Служби судової охорони поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України "Про запобігання корупції", а також передбачені для поліцейських Законом України "Про Національну поліцію" обмеження, пов'язані зі службою в поліції.
 
137. 4. Час проходження служби у Службі судової охорони зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби, стажу служби в поліції, інших правоохоронних органах.
 
   4. Час проходження служби у Службі судової охорони зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби, стажу служби в поліції, інших правоохоронних органах.
 
138. До стажу служби у Службі судової охорони зараховується стаж служби в поліції, органах внутрішніх справ, військова служба в Збройних Силах України, Службі безпеки України, Державній прикордонній службі України, Національній гвардії України, Управлінні державної охорони України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону.
 
   До стажу служби у Службі судової охорони зараховується стаж служби в поліції, органах внутрішніх справ, військова служба в Збройних Силах України, Службі безпеки України, Державній прикордонній службі України, Національній гвардії України, Управлінні державної охорони України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону.
 
139. 5. З метою оцінки ділових, професійних, особистих якостей, освітнього та кваліфікаційного рівнів, фізичної підготовки, визначення відповідності займаним посадам співробітників Служби судової охорони, вирішення питання про переміщення на нижчу посаду або звільнення співробітників Служби судової охорони через службову невідповідність проводиться їх атестування в порядку, що визначається Головою Служби судової охорони.
 
   5. З метою оцінки ділових, професійних, особистих якостей, освітнього та кваліфікаційного рівнів, фізичної підготовки, визначення відповідності займаним посадам співробітників Служби судової охорони, вирішення питання про переміщення на нижчу посаду або звільнення співробітників Служби судової охорони через службову невідповідність проводиться їх атестування в порядку, що визначається Головою Служби судової охорони.
 
140. 6. Порядок проходження служби співробітниками Служби судової охорони визначається у відповідному положенні, яке затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Голови Служби судової охорони, погодженим з Державною судовою адміністрацією України.
 
   6. Порядок проходження служби співробітниками Служби судової охорони визначається у відповідному положенні, яке затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Голови Служби судової охорони, погодженим з Державною судовою адміністрацією України.
 
141. 7. Співробітники Служби судової охорони забезпечуються за рахунок держави одностроєм і знаками розрізнення.
 
   7. Співробітники Служби судової охорони забезпечуються за рахунок держави одностроєм і знаками розрізнення.
 
142. Зразки однострою співробітників Служби судової охорони, правила його носіння та норми належності затверджує Державна судова адміністрація України за поданням Голови Служби судової охорони.
 
   Зразки однострою співробітників Служби судової охорони, правила його носіння та норми належності затверджує Державна судова адміністрація України за поданням Голови Служби судової охорони.
 
143. 8. Використання спеціальних звань, однострою і службового посвідчення співробітника Служби судової охорони особою, яка не є співробітником Служби судової охорони, заборонено і має наслідком відповідальність відповідно до закону.
 
   8. Використання спеціальних звань, однострою і службового посвідчення співробітника Служби судової охорони особою, яка не є співробітником Служби судової охорони, заборонено і має наслідком відповідальність відповідно до закону.
 
144. Стаття 164. Спеціальні звання співробітників Служби судової охорони
 
-148- Ківалов С.В.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436):
статтю 164 (в редакції проекту) – виключити.
 
Відхилено   Стаття 164. Спеціальні звання співробітників Служби судової охорони
 
145. 1. Установлюються такі спеціальні звання співробітників Служби судової охорони:
 
   1. Установлюються такі спеціальні звання співробітників Служби судової охорони:
 
146. 1) спеціальні звання молодшого складу:
 
   1) спеціальні звання молодшого складу:
 
147. рядовий Служби судової охорони;
 
   рядовий Служби судової охорони;
 
148. капрал Служби судової охорони;
 
   капрал Служби судової охорони;
 
149. сержант Служби судової охорони;
 
   сержант Служби судової охорони;
 
150. старший сержант Служби судової охорони;
 
   старший сержант Служби судової охорони;
 
151. 2) спеціальні звання середнього складу:
 
   2) спеціальні звання середнього складу:
 
152. молодший лейтенант Служби судової охорони;
 
   молодший лейтенант Служби судової охорони;
 
153. лейтенант Служби судової охорони;
 
   лейтенант Служби судової охорони;
 
154. старший лейтенант Служби судової охорони;
 
   старший лейтенант Служби судової охорони;
 
155. капітан Служби судової охорони;
 
   капітан Служби судової охорони;
 
156. майор Служби судової охорони;
 
   майор Служби судової охорони;
 
157. підполковник Служби судової охорони;
 
   підполковник Служби судової охорони;
 
158. полковник Служби судової охорони;
 
   полковник Служби судової охорони;
 
159. 3) спеціальне звання вищого складу:
 
   3) спеціальне звання вищого складу:
 
160. генерал Служби судової охорони.
 
   генерал Служби судової охорони.
 
161. 2. Установлюються такі строки вислуги в спеціальних званнях співробітників Служби судової охорони: капрал Служби судової охорони – 1 рік; сержант Служби судової охорони – 3 роки; молодший лейтенант Служби судової охорони – 1 рік; лейтенант Служби судової охорони – 2 роки; старший лейтенант Служби судової охорони – 3 роки; капітан Служби судової охорони – 4 роки; майор Служби судової охорони – 4 роки; підполковник Служби судової охорони – 5 років.
 
   2. Установлюються такі строки вислуги в спеціальних званнях співробітників Служби судової охорони: капрал Служби судової охорони – 1 рік; сержант Служби судової охорони – 3 роки; молодший лейтенант Служби судової охорони – 1 рік; лейтенант Служби судової охорони – 2 роки; старший лейтенант Служби судової охорони – 3 роки; капітан Служби судової охорони – 4 роки; майор Служби судової охорони – 4 роки; підполковник Служби судової охорони – 5 років.
 
162. 3. Строки вислуги в званнях рядового Служби судової охорони, старшого сержанта Служби судової охорони, полковника Служби судової охорони, генерала Служби судової охорони не встановлюються.
 
   3. Строки вислуги в званнях рядового Служби судової охорони, старшого сержанта Служби судової охорони, полковника Служби судової охорони, генерала Служби судової охорони не встановлюються.
 
163. 4. Граничні спеціальні звання молодшого, середнього складу Служби судової охорони за штатними посадами встановлюються Головою Служби судової охорони.
 
   4. Граничні спеціальні звання молодшого, середнього складу Служби судової охорони за штатними посадами встановлюються Головою Служби судової охорони.
 
164. Граничне спеціальне звання вищого складу Служби судової охорони за штатними посадами встановлюється Президентом України.
 
   Граничне спеціальне звання вищого складу Служби судової охорони за штатними посадами встановлюється Президентом України.
 
165. 5. Спеціальне звання вищого складу Служби судової охорони присвоюється Президентом України, інші спеціальні звання Служби судової охорони – відповідно до положення про проходження служби співробітниками Служби судової охорони.
 
   5. Спеціальне звання вищого складу Служби судової охорони присвоюється Президентом України, інші спеціальні звання Служби судової охорони – відповідно до положення про проходження служби співробітниками Служби судової охорони.
 
166. 6. Співробітник Служби судової охорони (крім співробітників, які мають спеціальні звання вищого складу) може бути понижений у спеціальному званні на один ступінь унаслідок застосування відповідного дисциплінарного стягнення на підставах і в порядку, визначених для поліцейських Дисциплінарним статутом Національної поліції України.
 
   6. Співробітник Служби судової охорони (крім співробітників, які мають спеціальні звання вищого складу) може бути понижений у спеціальному званні на один ступінь унаслідок застосування відповідного дисциплінарного стягнення на підставах і в порядку, визначених для поліцейських Дисциплінарним статутом Національної поліції України.
 
167. Співробітникам Служби судової охорони, пониженим у спеціальному званні на один ступінь, чергові спеціальні звання присвоюються в порядку, передбаченому цим Законом та положенням про проходження служби співробітниками Служби судової охорони.
 
   Співробітникам Служби судової охорони, пониженим у спеціальному званні на один ступінь, чергові спеціальні звання присвоюються в порядку, передбаченому цим Законом та положенням про проходження служби співробітниками Служби судової охорони.
 
168. Стаття 165. Соціальний захист співробітників Служби судової охорони
 
-149- Ківалов С.В.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436):
статтю 165 (в редакції проекту) – виключити.
 
Відхилено   Стаття 165. Соціальний захист співробітників Служби судової охорони
 
169. 1. Грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.
 
   1. Грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.
 
170. 2. Грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони виплачується у розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України на рівні не нижчому, ніж установлений для поліцейських, і повинно стимулювати до комплектування Служби судової охорони кваліфікованими співробітниками.
 
   2. Грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони виплачується у розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України на рівні не нижчому, ніж установлений для поліцейських, і повинно стимулювати до комплектування Служби судової охорони кваліфікованими співробітниками.
 
171. 3. Співробітникам Служби судової охорони гарантується інший соціальний захист в обсягах та порядку, передбачених Законом України "Про Національну поліцію" для поліцейських, за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на фінансування Служби судової охорони".
 
   3. Співробітникам Служби судової охорони гарантується інший соціальний захист в обсягах та порядку, передбачених Законом України "Про Національну поліцію" для поліцейських, за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на фінансування Служби судової охорони".
 
172. 27. У розділі ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення":
 
-150- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
В пропозиціях до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:
Пункт 27 виключити, підпункт 2 пункту 44 та підпункт 2 пункту 46 Розділу ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення" залишити в чинній редакції.
 
Відхилено   27. У розділі ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення":
пункт 30 доповнити реченням такого змісту:
«Рішення Вищої ради правосуддя про відмову у внесенні подання про призначення судді на посаду Президентові України є підставою припинення трудових відносин судді із відповідним судом на підставі статті 125 цього Закону».
 
    -151- Литвин В.М.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст. 545):
У розділі ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення":
1) пункт 3 доповнити абзацом четвертим наступного змісту:
"Апеляційні суди з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення у відповідних апеляційних округах утворюються поетапно з урахуванням забезпечення можливості розгляду клопотань щодо негласних слідчих розшукових дій.";
2) доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1. У разі ліквідації суду, що здійснює правосуддя на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (відповідних адміністративно-територіальних одиниць), та утворення нового суду, справи, у тому числі судові, що перебувають у суді, який ліквідується, передаються до новоутвореного суду."
 
Відхилено    
    -152- Розенблат Б.С.
Розділ І доповнити пунктом двадцять п’ятим, в якому зазначити:
«25. Пункт 20 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень доповнити абзацом третім наступного змісту:
«На суддів, яким присуджено або присвоєно наукову ступінь доктора юридичних наук, вчене звання професора, не поширюються вимоги абзацу першого та другого даного пункту».
 
Відхилено    
    -153- Литвин В.М.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст. 545):
У розділі ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення":
пункт 22 викласти наступним чином:
"22. Право на отримання суддівської винагороди в розмірах, визначених цим Законом, мають судді, які успішно склали кваліфікаційний іспит відповідно до пункту 1 частини першої статті 85 цього Закону або призначені на посаду за результатами конкурсу, проведеного після набрання чинності цим Законом."
 
Відхилено    
    -154- Литвин В.М.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, ст. 545):
У розділі ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення":
пункт 25 доповнити абзацом третім наступного змісту:
"Умова, зазначена в абзаці першому цього пункту, щодо роботи на посаді судді щонайменше три роки з дня прийняття щодо нього відповідного рішення за результатами кваліфікаційного оцінювання або конкурсу не застосовується до судді в разі досягнення ним шістдесяти двох років."
 
Відхилено    
    -155- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
Доповнити проект Закону такими змінами:
Пункт 30 Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити реченням такого змісту:
«Рішення Вищої ради правосуддя про відмову у внесенні подання про призначення судді на посаду Президентові України є підставою припинення трудових відносин судді із відповідним судом на підставі статті 125 цього Закону».
 
Враховано    
173. підпункт 2 пункту 44 виключити;
 
   підпункт 2 пункту 44 виключити;
 
174. у підпункті 2 пункту 46 слова і цифри "1 січня 2018 року" замінити словами і цифрами "1 січня 2019 року".
 
   у підпункті 2 пункту 46 слова і цифри "1 січня 2018 року" замінити словами і цифрами "1 січня 2019 року".
 
175. ІІ. Прикінцеві положення
 
-156- Ківалов С.В.
Статтю 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» проекту - виключити.
 
Відхилено   ІІ. Прикінцеві положення
 
176. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-157- Заліщук С.П.
Пункт 1 розділу ІІ Перехідні положення законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпунктів г) та ґ) підпункту 1) пункту 2 цього розділу, які набирають чинності з дня початку роботи Вищого антикорупційного суду.
Пункт 20--2 розділу ХІ "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9 – 13, ст. 88 із наступними змінами), прийнятий у редакції Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» (Голос України від 13.06.2018 № 107), втрачає чинність в день початку роботи Вищого антикорупційного суду.»
 
Немає висновку   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
    -158- Соболєв Є.В.
Сидорович Р.М.
Пункт 1 розділу ІІ Перехідні положення законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпунктів г) та ґ) підпункту 1) пункту 2 цього розділу, які набирають чинності з дня початку роботи Вищого антикорупційного суду.
Пункт 20--2 розділу ХІ "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9 – 13, ст. 88 із наступними змінами), прийнятий у редакції Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» (Голос України від 13.06.2018 № 107), втрачає чинність в день початку роботи Вищого антикорупційного суду.»
 
Немає висновку    
    -159- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
У Розділі ІІ Прикінцеві положення Законопроекту:
1. Пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпунктів г) та ґ) підпункту 1) пункту 2 цього розділу, які набирають чинності з дня початку роботи Вищого антикорупційного суду.
Пункт 20--2 розділу ХІ "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9 – 13, ст. 88 із наступними змінами), прийнятий у редакції Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» (Голос України від 13.06.2018 № 107), втрачає чинність в день початку роботи Вищого антикорупційного суду.»
 
Немає висновку    
    -160- Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
У розділ ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту:
пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту «в» пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня початку роботи Вищого антикорупційного суду».
 
Немає висновку    
    -161- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Пункт 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпунктів г) та ґ) підпункту 1) пункту 2 цього розділу, які набирають чинності з дня початку роботи Вищого антикорупційного суду.
Пункт 20--2 розділу ХІ "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9 – 13, ст. 88 із наступними змінами) прийнятий у редакції Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» (Голос України від 13.06.2018 № 107) втрачає чинність в день початку роботи Вищого антикорупційного суду».
 
Немає висновку    
177. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
178. 1) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9 – 13, ст. 88 із наступними змінами):
 
-162- Ємець Л.О.
Підпункт «1)» пункту 2 розділу ІІ доповнити підпунктом «а)» такого змісту:
«а) частину п’яту статті 31 доповнити словами «а кримінальне провадження щодо злочинів, що віднесені до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду, в касаційному порядку здійснюється колегією суддів Антикорупційної палати Кримінального касаційного суду Верховного Суду у складі трьох або більшої непарної кількості суддів.».
У зв’язку з цим підпункти «а»,»б» та «в» вважати відповідно підпунктами «б»,»в» та «г».
 
Відхилено   1) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9 – 13, ст. 88 із наступними змінами):
 
    -163- Литвин В.М.
У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88):
Частину другу статті 247 викласти наступним чином:
"Розгляд клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо суддів, працівників суду та правоохоронних органів та/або у приміщеннях судових та правоохоронних органів, а також у разі неможливості провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею (відсутність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею та/або допусків до державної таємниці у слідчих суддів), який віднесений згідно з положеннями цієї глави до повноважень слідчого судді, може здійснюватися слідчим суддею Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційного суду області, міст Києва та Севастополя поза межами територіальної юрисдикції органу досудового розслідування, який здійснює досудове розслідування."
 
Відхилено    
179. а) статтю 319 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
-164- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
У Розділі ІІ Прикінцеві положення Законопроекту:
У пункті 2:
підпункт а) підпункту 1, яким вносяться зміни до Кримінального процесуального кодексу України, виключити, залишити статтю 319 Кримінального процесуального кодексу України в чинній редакції.
 
Відхилено   а) статтю 319 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
180. "3. У разі переведення судді до суду, юрисдикція якого поширюється на територію, на яку поширювалася юрисдикція суду, з якого суддя був переведений, такий суддя продовжує розгляд справ, що перебували в його провадженні на момент переведення.
 
-165- Помазанов А.В.
У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88):
Абзац перший частини третьої статті 319 (в редакції проекту) виключити, виклавши частину третю у наступній редакції: «Передача справи з одного суду до іншого у зв'язку з ліквідацією суду не потребує заміни присяжних, які беруть участь у розгляді цієї справи, крім випадків, коли справа передається до суду, юрисдикція якого не поширюється на територію, на якій постійно проживає присяжний.».
 
Відхилено   "3. У разі переведення судді до суду, юрисдикція якого поширюється на територію, на яку поширювалася юрисдикція суду, з якого суддя був переведений, такий суддя продовжує розгляд справ, що перебували в його провадженні на момент переведення.
 
181. Передача справи з одного суду до іншого у зв'язку з ліквідацією суду не потребує заміни присяжних, які беруть участь у розгляді цієї справи, крім випадків, коли справа передається до суду, юрисдикція якого не поширюється на територію, на якій постійно проживає присяжний";
 
-166- Юзькова Т.Л.
У підпункті 1) пункту другому Прикінцевих положень Розділу ІІ а) частину третю статті 319 Кримінального процесуальному кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9 – 13, ст. 88 із наступними змінами): виключити.
 
Відхилено   Передача справи з одного суду до іншого у зв'язку з ліквідацією суду не потребує заміни присяжних, які беруть участь у розгляді цієї справи, крім випадків, коли справа передається до суду, юрисдикція якого не поширюється на територію, на якій постійно проживає присяжний";
 
182. б) у частинах другій, п'ятій і шостій статті 376 слово "ухвали" замінити словами "ухвали (постанови)";
 
-167- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
У Розділі ІІ Прикінцеві положення Законопроекту:
У пункті 2:
підпункт б) підпункту 1, яким вносяться зміни до Кримінального процесуального кодексу України, виключити, залишити статтю 376 Кримінального процесуального кодексу України в чинній редакції.
 
Відхилено   б) у частинах другій, п'ятій і шостій статті 376 слово "ухвали" замінити словами "ухвали (постанови)";
 
    -168- Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
У розділ ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту:
доповнити підпункт 1 пункту 2 підпунктом «в» такого змісту:
«в) пункт 20-2 Розділу ХІ "Перехідні положення" викласти в такій редакції:
20-2. З дня початку роботи Вищого антикорупційного суду:
1) слідчі судді (крім слідчих суддів Вищого антикорупційного суду) припиняють приймати до розгляду клопотання у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, а суди першої інстанції (крім Вищого антикорупційного суду) – обвинувальні акти, клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності у зазначених кримінальних провадженнях. Такі клопотання та обвинувальні акти подаються в установленому порядку відповідно до слідчих суддів Вищого антикорупційного суду, Вищого антикорупційного суду;
2) суди апеляційної інстанції (крім Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду) припиняють приймати до розгляду апеляційні скарги у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду;
3) клопотання у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, які надійшли до слідчих суддів і не розглянуті до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, передаються до Вищого антикорупційного суду для розгляду в установленому порядку слідчими суддями цього суду;
4) кримінальні провадження щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, судовий розгляд у судах першої та апеляційної інстанцій яких не закінчено до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, передаються до Вищого антикорупційного суду для розгляду в установленому цим Кодексом порядку;
5) оскарження судових рішень, ухвалених до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, здійснюється за правилами підсудності, передбаченими цим Кодексом;
6) заяви про перегляд за нововиявленими обставинами судових рішень, що ухвалені судами першої та апеляційної інстанцій до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, подаються до Вищого антикорупційного суду та розглядаються ним у встановленому порядку;
У зв’язку з цим підпункт «в» вважати підпунктом «г».
 
Немає висновку    
183. в) у тексті Кодексу слова "Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, апеляційний суд області, міст Києва та Севастополя", "Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, апеляційні суди областей, міст Києва та Севастополя", "Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, апеляційні суди областей, міст Києва і Севастополя" в усіх відмінках замінити словами "відповідний апеляційний суд" у відповідному відмінку;
 
-169- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
У Розділі ІІ Прикінцеві положення Законопроекту:
У пункті 2:
підпункт в) підпункту 1 виключити.
 
Відхилено   в) у тексті Кодексу слова "Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, апеляційний суд області, міст Києва та Севастополя", "Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, апеляційні суди областей, міст Києва та Севастополя", "Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, апеляційні суди областей, міст Києва і Севастополя" в усіх відмінках замінити словами "відповідний апеляційний суд" у відповідному відмінку;
 
    -170- Міщенко С.Г.
Підпункт 1 пункту 2 Розділу ІІ Прикінцеві положення (зміни до Кримінального процесуального кодексу України) доповнити підпунктом г) у такій редакції:
«г) підпункт 4) пункту 20-2 Розділу ХІ «Перехідні положення» викласти у такій редакції:
«оскарження судових рішень, ухвалених до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, здійснюється за правилами підсудності, передбачених цим Кодексом».
 
Немає висновку    
    -171- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Підпункт 1 пункту 2 розділу 2 Законопроекту доповнити новим пункт «г)» наступного змісту:
«г) пункт 20--2 ХІ "Перехідні положення" викласти у наступній редакції:
«20-2. З дня початку роботи Вищого антикорупційного суду:
1) слідчі судді (крім слідчих суддів Вищого антикорупційного суду) припиняють приймати до розгляду клопотання у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, а суди першої інстанції (крім Вищого антикорупційного суду) – обвинувальні акти, клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності у зазначених кримінальних провадженнях. Такі клопотання та обвинувальні акти подаються в установленому порядку відповідно до слідчих суддів Вищого антикорупційного суду, Вищого антикорупційного суду;
2) суди апеляційної інстанції (крім Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду) припиняють приймати до розгляду апеляційні скарги у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду;
3) клопотання у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, які надійшли до слідчих суддів і не розглянуті до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, передаються до Вищого антикорупційного суду для розгляду в установленому порядку слідчими суддями цього суду;
4) кримінальні провадження щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, судовий розгляд у судах першої та апеляційної інстанцій яких не закінчено до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, передаються до Вищого антикорупційного суду для розгляду в установленому цим Кодексом порядку;
5) оскарження судових рішень, ухвалених до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, здійснюється за правилами підсудності, передбаченими цим Кодексом;
6) заяви про перегляд за нововиявленими обставинами судових рішень, що ухвалені судами першої та апеляційної інстанцій до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, подаються до Вищого антикорупційного суду та розглядаються ним у встановленому порядку.».
 
Немає висновку    
    -172- Заліщук С.П.
Підпункт 1) пункту 2 розділу ІІ Перехідні положення законопроекту після підпункту в) доповнити новими підпунктами г) та ґ) такого змісту:
«г) пункти 20, 22 і 23 частини першої статті 3 викласти в такій редакції:
"20) суд апеляційної інстанції - відповідний апеляційний суд, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться суд першої інстанції, що ухвалив оскаржуване судове рішення, а також Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду - стосовно судових рішень Вищого антикорупційного суду, ухвалених як судом першої інстанції, а також стосовно судових рішень інших судів першої інстанції, ухвалених до початку роботи Вищого антикорупційного суду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду";
"22) суд першої інстанції - місцевий загальний суд, який має право ухвалити вирок або постановити ухвалу про закриття кримінального провадження, а також Вищий антикорупційний суд у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до його підсудності цим Кодексом, а також апеляційний суд у випадку, передбаченому цим Кодексом;
23) суддя - голова, заступник голови, суддя Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду, апеляційного суду, місцевих загальних судів, які відповідно до Конституції України на професійній основі уповноважені здійснювати правосуддя, а також присяжний";
ґ) розділ ХІ "Перехідні положення" доповнити пунктом 20--2 такого змісту:
"20--2. З дня початку роботи Вищого антикорупційного суду:
1) слідчі судді (крім слідчих суддів Вищого антикорупційного суду) припиняють приймати до розгляду клопотання у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, а суди першої інстанції (крім Вищого антикорупційного суду) - обвинувальні акти, клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності у зазначених кримінальних провадженнях. Такі клопотання та обвинувальні акти подаються в установленому порядку відповідно до слідчих суддів Вищого антикорупційного суду, Вищого антикорупційного суду;
2) клопотання у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, що надійшли до слідчих суддів і не розглянуті до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, негайно передаються до Вищого антикорупційного суду для розгляду в установленому порядку слідчими суддями цього суду;
3) кримінальні провадження щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, судовий розгляд у судах першої та апеляційної інстанцій яких не закінчено до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, передаються до Вищого антикорупційного суду для розгляду в установленому цим Кодексом порядку;
4) суди апеляційної інстанції (крім Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду) припиняють приймати до розгляду апеляційні скарги у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду.
5) оскарження судових рішень, ухвалених до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, здійснюється за правилами підсудності, передбаченими цим Кодексом;
6) заяви про перегляд за нововиявленими обставинами судових рішень, що ухвалені судами першої та апеляційної інстанцій до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, подаються до Вищого антикорупційного суду та розглядаються ним у встановленому порядку.»
 
Немає висновку    
    -173- Соболєв Є.В.
Сидорович Р.М.
Підпункт 1) пункту 2 розділу ІІ Перехідні положення законопроекту після підпункту в) доповнити новими підпунктами г) та ґ) такого змісту:
«г) пункти 20, 22 і 23 частини першої статті 3 викласти в такій редакції:
"20) суд апеляційної інстанції - відповідний апеляційний суд, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться суд першої інстанції, що ухвалив оскаржуване судове рішення, а також Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду - стосовно судових рішень Вищого антикорупційного суду, ухвалених як судом першої інстанції, а також стосовно судових рішень інших судів першої інстанції, ухвалених до початку роботи Вищого антикорупційного суду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду";
"22) суд першої інстанції - місцевий загальний суд, який має право ухвалити вирок або постановити ухвалу про закриття кримінального провадження, а також Вищий антикорупційний суд у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до його підсудності цим Кодексом, а також апеляційний суд у випадку, передбаченому цим Кодексом;
23) суддя - голова, заступник голови, суддя Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду, апеляційного суду, місцевих загальних судів, які відповідно до Конституції України на професійній основі уповноважені здійснювати правосуддя, а також присяжний";
ґ) розділ ХІ "Перехідні положення" доповнити пунктом 20--2 такого змісту:
"20--2. З дня початку роботи Вищого антикорупційного суду:
1) слідчі судді (крім слідчих суддів Вищого антикорупційного суду) припиняють приймати до розгляду клопотання у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, а суди першої інстанції (крім Вищого антикорупційного суду) - обвинувальні акти, клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності у зазначених кримінальних провадженнях. Такі клопотання та обвинувальні акти подаються в установленому порядку відповідно до слідчих суддів Вищого антикорупційного суду, Вищого антикорупційного суду;
2) клопотання у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, що надійшли до слідчих суддів і не розглянуті до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, негайно передаються до Вищого антикорупційного суду для розгляду в установленому порядку слідчими суддями цього суду;
3) кримінальні провадження щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, судовий розгляд у судах першої та апеляційної інстанцій яких не закінчено до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, передаються до Вищого антикорупційного суду для розгляду в установленому цим Кодексом порядку;
4) суди апеляційної інстанції (крім Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду) припиняють приймати до розгляду апеляційні скарги у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду.
5) оскарження судових рішень, ухвалених до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, здійснюється за правилами підсудності, передбаченими цим Кодексом;
6) заяви про перегляд за нововиявленими обставинами судових рішень, що ухвалені судами першої та апеляційної інстанцій до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, подаються до Вищого антикорупційного суду та розглядаються ним у встановленому порядку.»
 
Немає висновку    
    -174- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
У Розділі ІІ Прикінцеві положення Законопроекту:
У пункті 2:
підпункт 1 доповнити новими підпунктами г) та ґ) такого змісту:
«г) пункти 20, 22 і 23 частини першої статті 3 викласти в такій редакції:
20) суд апеляційної інстанції - відповідний апеляційний суд, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться суд першої інстанції, що ухвалив оскаржуване судове рішення, а також Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду - стосовно судових рішень Вищого антикорупційного суду, ухвалених як судом першої інстанції, а також стосовно судових рішень інших судів першої інстанції, ухвалених до початку роботи Вищого антикорупційного суду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду";
22) суд першої інстанції - місцевий загальний суд, який має право ухвалити вирок або постановити ухвалу про закриття кримінального провадження, а також Вищий антикорупційний суд у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до його підсудності цим Кодексом, а також апеляційний суд у випадку, передбаченому цим Кодексом;
23) суддя - голова, заступник голови, суддя Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду, апеляційного суду, місцевих загальних судів, які відповідно до Конституції України на професійній основі уповноважені здійснювати правосуддя, а також присяжний;";
ґ) розділ ХІ "Перехідні положення" доповнити пунктом 20--2 такого змісту:
20--2. З дня початку роботи Вищого антикорупційного суду:
1) слідчі судді (крім слідчих суддів Вищого антикорупційного суду) припиняють приймати до розгляду клопотання у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, а суди першої інстанції (крім Вищого антикорупційного суду) - обвинувальні акти, клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності у зазначених кримінальних провадженнях. Такі клопотання та обвинувальні акти подаються в установленому порядку відповідно до слідчих суддів Вищого антикорупційного суду, Вищого антикорупційного суду;
2) клопотання у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, що надійшли до слідчих суддів і не розглянуті до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, негайно передаються до Вищого антикорупційного суду для розгляду в установленому порядку слідчими суддями цього суду;
3) кримінальні провадження щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, судовий розгляд у судах першої та апеляційної інстанцій яких не закінчено до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, передаються до Вищого антикорупційного суду для розгляду в установленому цим Кодексом порядку;
4) суди апеляційної інстанції (крім Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду) припиняють приймати до розгляду апеляційні скарги у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду.
5) оскарження судових рішень, ухвалених до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, здійснюється за правилами підсудності, передбаченими цим Кодексом;
6) заяви про перегляд за нововиявленими обставинами судових рішень, що ухвалені судами першої та апеляційної інстанцій до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, подаються до Вищого антикорупційного суду та розглядаються ним у встановленому порядку.»
 
Немає висновку    
    -175- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Підпункт 1 пункту 2 Розділу ІІ Прикінцеві положення (зміни до Кримінального процесуального кодексу України) доповнити підпунктом г) та ґ) у такій редакції:
«г) пункти 20, 22 і 23 частини першої статті 3 викласти в такій редакції:
"20) суд апеляційної інстанції - відповідний апеляційний суд, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться суд першої інстанції, що ухвалив оскаржуване судове рішення, а також Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду - стосовно судових рішень Вищого антикорупційного суду, ухвалених як судом першої інстанції, а також стосовно судових рішень інших судів першої інстанції, ухвалених до початку роботи Вищого антикорупційного суду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду";
"22) суд першої інстанції - місцевий загальний суд, який має право ухвалити вирок або постановити ухвалу про закриття кримінального провадження, а також Вищий антикорупційний суд у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до його підсудності цим Кодексом, а також апеляційний суд у випадку, передбаченому цим Кодексом;
23) суддя - голова, заступник голови, суддя Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду, апеляційного суду, місцевих загальних судів, які відповідно до Конституції України на професійній основі уповноважені здійснювати правосуддя, а також присяжний";
ґ) розділ ХІ "Перехідні положення" доповнити пунктом 20--2 такого змісту:
"20--2. З дня початку роботи Вищого антикорупційного суду:
1) слідчі судді (крім слідчих суддів Вищого антикорупційного суду) припиняють приймати до розгляду клопотання у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, а суди першої інстанції (крім Вищого антикорупційного суду) - обвинувальні акти, клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності у зазначених кримінальних провадженнях. Такі клопотання та обвинувальні акти подаються в установленому порядку відповідно до слідчих суддів Вищого антикорупційного суду, Вищого антикорупційного суду;
2) клопотання у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, що надійшли до слідчих суддів і не розглянуті до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, негайно передаються до Вищого антикорупційного суду для розгляду в установленому порядку слідчими суддями цього суду;
3) кримінальні провадження щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, судовий розгляд у судах першої та апеляційної інстанцій яких не закінчено до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, передаються до Вищого антикорупційного суду для розгляду в установленому цим Кодексом порядку;
4) суди апеляційної інстанції (крім Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду) припиняють приймати до розгляду апеляційні скарги у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду.
5) оскарження судових рішень, ухвалених до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, здійснюється за правилами підсудності, передбаченими цим Кодексом;
6) заяви про перегляд за нововиявленими обставинами судових рішень, що ухвалені судами першої та апеляційної інстанцій до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, подаються до Вищого антикорупційного суду та розглядаються ним у встановленому порядку».
 
Немає висновку    
184. 2) у Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
 
-176- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
У Розділі ІІ Прикінцеві положення Законопроекту:
Підпункт 2, яким вносяться зміни до Господарського процесуального кодексу України, виключити, залишити статті 31, 32, 108, 109, 242, 255, 256, 287, 288, 294 Господарського процесуального кодексу України в чинній редакції.
 
Враховано      
    -177- Юзькова Т.Л.
Підпункт 2) Господарського процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436) пункту другого Прикінцевих положень Розділу ІІ виключити.
 
Враховано    
185. а) пункт 1 частини першої статті 31 викласти в такій редакції:
 
      
186. "1) справа (заява, скарга) належить до юрисдикції іншого господарського суду";
 
      
187. б) частину чотирнадцяту статті 32 доповнити абзацом такого змісту:
 
      
188. "У разі переведення судді до суду, юрисдикція якого поширюється на територію, на яку поширювалася юрисдикція суду, з якого суддя був переведений, такий суддя продовжує розгляд справ, що перебували в його провадженні на момент переведення";
 
-178- Помазанов А.В.
У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 6, ст.56):
Абзац третій частини чотирнадцятої статті 32 (в редакції проекту) виключити.
 
Враховано      
189. в) у параграфі 7 глави 5 розділу І слова "експерта у галузі права" замінити словами "експерта з питань права";
 
-179- Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
У частині першій статті 152 Господарського процесуального кодексу України цифру 9 вилучити.
 
Відхилено      
    -180- Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
У частині першій статті 153 Господарського процесуального кодексу України пункт 9 вилучити.
 
Відхилено    
190. г) частину шосту статті 242 після пункту 5 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
      
191. "6) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про закінчення строку зберігання поштового відправлення, яким надіслано судове рішення особі за адресою її місцезнаходження, місця проживання чи перебування, що зареєстровані у встановленому законом порядку, або адресою, повідомленою такою особою";
 
-181- Помазанов А.В.
У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 6, ст.56):
Пункт шостий частини шостої статті 232 (в редакції проекту) виключити.
 
Враховано      
    -182- Дмитренко О.М.
Абзац перший ч.6 Розділу ІІ законопроекту прибрати.
 
Враховано    
    -183- Різаненко П.О.
Підпункт «г» підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Законопроекту - виключити.
 
Враховано    
192. ґ) пункт 12 частини першої статті 255 доповнити словами " (крім ухвали про зупинення провадження у справі для вирішення питання про відвід судді)";
 
      
193. д) абзац другий частини першої статті 256 викласти в такій редакції:
 
      
194. "Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, або якщо судове рішення відповідно до цього Кодексу не проголошувалось, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення";
 
      
195. е) у пункті 3 частини першої статті 287 слова "про зупинення провадження, щодо забезпечення позову" замінити словами "про зупинення провадження, про затвердження мирової угоди, щодо забезпечення позову";
 
      
196. є) абзац другий частини першої статті 288 викласти у такій редакції:
 
      
197. "Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, або якщо судове рішення відповідно до цього Кодексу не проголошувалось, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення";
 
      
198. ж) у частині першій статті 294 слова "а також про витребування матеріалів справи" замінити словами " (якщо справа розглядається з повідомленням учасників справи) та вирішується питання про витребування матеріалів справи";
 
-184- Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Частину шосту статті 303 Господарського процесуального кодексу України викласти в такій редакції:
«6. Якщо Велика Палата Верховного Суду дійде висновку про відсутність підстав для передачі справи на її розгляд, справа повертається (передається) відповідній колегії (палаті, об'єднаній палаті) для розгляду, про що постановляється ухвала. У разі передачі справи на розгляд Великої Палати з підстави, визначеної частиною шостою статті 302 цього Кодексу, Велика Палата повертає (передає) справу відповідній колегії (палаті, об'єднаній палаті) для розгляду якщо дійде висновку про те, що правильне застосовування норми права є очевидним і не викликає розумних сумнівів щодо її застосування чи тлумачення. Справа, повернута на розгляд колегії (палати, об'єднаної палати), не може бути передана повторно на розгляд Великої Палати».
 
Відхилено      
    -185- Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Частину п’яту статті 334 Господарського процесуального кодексу України викласти в такій редакції:
«5. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому документі до відкриття виконавчого провадження».
 
Відхилено    
199. 3) у Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
 
-186- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
У Розділі ІІ Прикінцеві положення Законопроекту:
Підпункт 3, яким вносяться зміни до Цивільного процесуального кодексу України, виключити, залишити статті 31, 33, 83, 114, 115, 148, 158, 272, 353, 354, 389, 390 Цивільного процесуального кодексу України в чинній редакції.
 
Враховано   3
;  
    -187- Юзькова Т.Л.
Підпункт 3) Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436) пункту другого Прикінцевих положень Розділу ІІ виключити.
 
Враховано    
200. а) пункт 1 частини першої статті 31 викласти в такій редакції:
 
      
201. "1) справа (заява, скарга) належить до юрисдикції іншого загального суду";
 
      
202. б) частину дванадцяту статті 33 доповнити абзацами такого змісту:
 
      
203. "У разі переведення судді до суду, юрисдикція якого поширюється на територію, на яку поширювалася юрисдикція суду, з якого суддя був переведений, такий суддя продовжує розгляд справ, що перебували в його провадженні на момент переведення.
 
-188- Помазанов А.В.
У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 40-41, 42, ст.492):
Абзац третій частини дванадцятої статті 33 (в редакції проекту) виключити.
 
Враховано      
204. Передача справи з одного суду до іншого у зв'язку із ліквідацією суду не потребує заміни присяжних, які беруть участь у розгляді цієї справи, крім випадків, коли справа передається до суду, юрисдикція якого не поширюється на територію, на якій постійно проживає присяжний";
 
      
205. в) частину дев'яту статті 83 викласти в такій редакції:
 
      
206. "9. Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи або у встановлених цим Кодексом випадках до суду відповідно до кількості учасників справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними";
 
      
207. г) у параграфі 7 глави 5 розділу І слова "експерта у галузі права" замінити словами "експерта з питань права";
 
      
208. ґ) в абзаці першому частини першої статті 148 слова та цифри "у сумі до від 0,3 до трьох розмірів" замінити словами та цифрами "у сумі від 0,3 до трьох розмірів";
 
      
209. д) у пункті 1 частини тринадцятої статті 158 слово "третьої" замінити словом "четвертої";
 
      
210. е) частину шосту статті 272 після пункту 5 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
-189- Різаненко П.О.
Підпункт «е» підпункту 3 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Законопроекту – виключити.
 
Враховано      
211. "6) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про закінчення строку зберігання поштового відправлення, яким надіслано судове рішення особі за адресою її місцезнаходження, місця проживання чи перебування, що зареєстровані у встановленому законом порядку, або адресою, повідомленою такою особою";
 
-190- Помазанов А.В.
У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 40-41, 42, ст.492):
Пункт шостий частини шостої статті 272 (в редакції проекту) виключити.
 
Враховано      
    -191- Дмитренко О.М.
Абзац перший ч.6 Розділу ІІ законопроекту прибрати.
 
Враховано    
212. є) пункт 14 частини першої статті 353 доповнити словами " (крім ухвали про зупинення провадження у справі для вирішення питання про відвід судді)";
 
      
213. ж) абзац другий частини першої статті 354 викласти в такій редакції:
 
      
214. "Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, або якщо судове рішення відповідно до цього Кодексу не проголошувалось, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення";
 
      
215. з) у пункті 3 частини першої статті 389 слова "про зупинення провадження, щодо забезпечення позову" замінити словами "про зупинення провадження, про затвердження мирової угоди, щодо забезпечення позову";
 
      
216. и) абзац другий частини першої статті 390 викласти в такій редакції:
 
      
217. "Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, або якщо судове рішення відповідно до цього Кодексу не проголошувалось, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення";
 
-192- Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Частину шосту статті 404 Цивільного процесуального кодексу України викласти в такій редакції:
«6. Якщо Велика Палата дійде висновку про відсутність підстав для передачі справи на її розгляд, справа повертається (передається) відповідній колегії (палаті, об'єднаній палаті) для розгляду, про що постановляється ухвала. У разі передачі справи на розгляд Великої Палати з підстави, визначеної частиною шостою статті 403 цього Кодексу, Велика Палата повертає (передає) справу відповідній колегії (палаті, об'єднаній палаті) для розгляду якщо дійде висновку про те, що правильне застосовування норми права є очевидним і не викликає розумних сумнівів щодо її застосування чи тлумачення. Справа, повернута на розгляд колегії (палати, об'єднаної палати), не може бути передана повторно на розгляд Великої Палати».
 
Відхилено      
    -193- Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Частину п’яту статті 442 Цивільного процесуального кодексу України викласти в такій редакції:
«5. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому документі до відкриття виконавчого провадження».
 
Відхилено    
218. 4) у Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
 
-194- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
У Розділі ІІ Прикінцеві положення Законопроекту:
Підпункт 4, яким вносяться зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, виключити, залишити статті 22, 29, 31, 48, 79, 112, 251, 266, 273, 277, 278, 294, 295, 315, 318, 328, 329 Кодексу адміністративного судочинства України в чинній редакції.
 
Враховано      
    -195- Юзькова Т.Л.
Підпункт 4) Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436) пункту другого Прикінцевих положень Розділу ІІ виключити.
 
Враховано    
219. а) у частині другій статті 22 слова "Київському апеляційному адміністративному суду" замінити словами "Апеляційному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ";
 
-196- Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
Підпункт а) виключити. Підпункти б) – є) вважати підпунктами а) – е) відповідно.
 
Враховано      
220. б) у статті 29:
 
      
221. пункти 2 і 3 частини першої викласти в такій редакції:
 
      
222. "2) при відкритті провадження у справі суд встановить, що справа належить до юрисдикції іншого адміністративного суду;
 
      
223. 3) після відкриття провадження у справі суд встановить, що справа належить до юрисдикції іншого адміністративного суду";
 
      
224. частину другу викласти в такій редакції:
 
      
225. "2. Суд передає адміністративну справу на розгляд іншому адміністративному суду, що найбільш територіально наближений до цього суду, у випадку, визначеному пунктом 4 частини першої цієї статті. Суд передає адміністративну справу до суду вищої інстанції у випадку, визначеному пунктом 6 частини першої цієї статті, для вирішення питання про підсудність";
 
      
226. в) частину чотирнадцяту статті 31 доповнити абзацом такого змісту:
 
      
227. "У разі переведення судді до суду, юрисдикція якого поширюється на територію, на яку поширювалася юрисдикція суду, з якого суддя був переведений, такий суддя продовжує розгляд справ, що перебували в його провадженні на момент переведення";
 
-197- Помазанов А.В.
У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005, № 35-36, № 37, ст.446):
Абзац третій частини чотирнадцятої статті 31 (в редакції проекту) виключити.
 
Враховано      
228. г) частину шосту статті 48 доповнити словами "якщо інше не передбачено цим Кодексом";
 
      
229. ґ) частину дев'яту статті 79 викласти в такій редакції:
 
      
230. "9. Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи або до суду відповідно до кількості учасників справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними";
 
      
231. д) у параграфі 7 глави 5 розділу І слова "експерта у галузі права" замінити словами "експерта з питань права";
 
-198- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
У Розділі ІІ Прикінцеві положення Законопроекту:
Пропоновані зміни у статтю 113 Кодексу адміністративного судочинства України виключити, залишити статтю в чинній редакції.
 
Враховано      
232. е) частину шосту статті 251 після пункту 5 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
-199- Різаненко П.О.
Підпункт «е» підпункту 4 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Законопроекту – виключити.
 
Враховано      
233. "6) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про закінчення строку зберігання поштового відправлення, яким надіслано судове рішення особі за адресою її місцезнаходження, місця проживання чи перебування, що зареєстровані у встановленому законом порядку, або адресою, повідомленою такою особою";
 
-200- Помазанов А.В.
У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005, № 35-36, № 37, ст.446):
Пункт шостий частини шостої статті 251 (в редакції проекту) виключити.
 
Враховано      
    -201- Дмитренко О.М.
Абзац перший ч.6 Розділу ІІ законопроекту прибрати.
 
Враховано    
234. є) у частині другій статті 266 слова "не менше ніж з п'яти суддів" виключити;
 
      
235. ж) у частині третій статті 273, частині сьомій статті 277, частині третій статті 278 слова "Київський апеляційний адміністративний суд" в усіх відмінках замінити словами "апеляційний адміністративний суд, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ" у відповідному відмінку;
 
-202- Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
Підпункт ж) виключити. Підпункти з) – к) вважати підпунктами ж) – й) відповідно.
 
Враховано      
236. з) пункт 11 частини першої статті 294 доповнити словами " (крім ухвали про зупинення провадження у справі для вирішення питання про відвід судді)";
 
      
237. и) абзац другий частини першої статті 295 викласти в такій редакції:
 
      
238. "Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, або якщо судове рішення відповідно до цього Кодексу не проголошувалось, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення";
 
      
239. і) у статті 315:
 
      
240. доповнити після пункту 5 новим пунктом такого змісту:
 
      
241. "6) скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції".
 
      
242. У зв'язку з цим пункт 6 вважати пунктом 7;
 
      
243. у пункті 7 слова і цифри "у пунктах 1 – 5" замінити словами і цифрами "у пунктах 1 – 6";
 
      
244. ї) у статті 318:
 
      
245. у назві слова "рішення суду" замінити словами "судового рішення";
 
      
246. у частині першій слова "Рішення суду" замінити словами "Судове рішення";
 
      
247. й) у частині третій статті 328 слова "про зупинення провадження, щодо забезпечення позову" замінити словами "про зупинення провадження, про затвердження умов примирення сторін, щодо забезпечення позову";
 
      
248. к) абзац другий частини першої статті 329 викласти в такій редакції:
 
      
249. "Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, або якщо судове рішення відповідно до цього Кодексу не проголошувалось, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення";
 
-203- Геращенко А.Ю.
У Розділі ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення":
Частину першу статті 344 Кодексу адміністративного судочинства України викласти в такій редакції:
У суді касаційної інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи судом першої інстанції в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи, з урахуванням положень статті 341 цього Кодексу.
У разі необхідності учасники справи можуть бути викликані для надання пояснень у справі.
 
Відхилено      
    -204- Геращенко А.Ю.
У Розділі ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення":
В частині третій статті 344 Кодексу адміністративного судочинства України слова: «вони подали відповідне клопотання про участь у судовому засіданні або» – виключити.
 
Відхилено    
    -205- Геращенко А.Ю.
У Розділі ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення":
Перше речення частини першої статті 345 Кодексу адміністративного судочинства України викласти в такій редакції:
«1. Суд касаційної інстанції може розглянути справу в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, (крім випадків, коли всі учасники справи подали клопотання про участь у судовому засіданні), у разі:»
 
Відхилено    
    -206- Геращенко А.Ю.
У Розділі ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення":
Пункт перший частини першої статті 345 Кодексу адміністративного судочинства України - виключити.
 
Відхилено    
    -207- Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Частину шосту статті 347 Кодексу адміністративного судочинства України викласти в такій редакції:
«6. Якщо Велика Палата дійде висновку про відсутність підстав для передачі справи на її розгляд, справа повертається (передається) відповідній колегії (палаті, об'єднаній палаті) для розгляду, про що постановляється ухвала.
У разі передачі справи на розгляд Великої Палати з підстави, визначеної частиною шостою статті 346 цього Кодексу, Велика Палата повертає (передає) справу відповідній колегії (палаті, об'єднаній палаті) для розгляду якщо дійде висновку про те, що правильне застосовування норми права є очевидним і не викликає розумних сумнівів щодо її застосування чи тлумачення. Справа, повернута на розгляд колегії (палати, об'єднаної палати), не може бути передана повторно на розгляд Великої Палати».
 
Відхилено    
    -208- Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Частину четверту статті 379 Кодексу адміністративного судочинства України викласти в такій редакції:
«4. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому документі до відкриття виконавчого провадження».
 
Відхилено    
250. 5) у Законі України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами):
 
-209- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
У Розділі ІІ Прикінцеві положення Законопроекту:
Підпункт 5, яким вносяться зміни до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", виключити, залишити статті 1, 1-2, 2, 9, 12, 13, 17, 22, 30, 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" в чинній редакції.
 
Відхилено   5) у Законі України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами):
 
    -210- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Підпункт 5 пункту 2 розділу 2 Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
251. а) абзац перший преамбули та частину першу статті 1 після слів "Національній поліції" доповнити словами "Службі судової охорони";
 
   а) абзац перший преамбули та частину першу статті 1 після слів "Національній поліції" доповнити словами "Службі судової охорони";
 
252. б) пункт "б" статті 1-2 після слова "поліцейські" доповнити словами "співробітники Служби судової охорони";
 
   б) пункт "б" статті 1-2 після слова "поліцейські" доповнити словами "співробітники Служби судової охорони";
 
253. в) частину другу статті 2 після слів "до Національної поліції" доповнити словами "Служби судової охорони";
 
   в) частину другу статті 2 після слів "до Національної поліції" доповнити словами "Служби судової охорони";
 
254. г) у статті 9:
 
   г) у статті 9:
 
255. частину четверту після слів "Національною поліцією" доповнити словами "Службою судової охорони";
 
   частину четверту після слів "Національною поліцією" доповнити словами "Службою судової охорони";
 
256. частину п'яту після слів "Державної кримінально-виконавчої служби України" доповнити словами "співробітникам Служби судової охорони", а після слів "Національній поліції" – словами "Службі судової охорони";
 
   частину п'яту після слів "Державної кримінально-виконавчої служби України" доповнити словами "співробітникам Служби судової охорони", а після слів "Національній поліції" – словами "Службі судової охорони";
 
257. ґ) абзац перший пункту "б" частини першої статті 12 після слів "Національній поліції" доповнити словами "Службі судової охорони";
 
   ґ) абзац перший пункту "б" частини першої статті 12 після слів "Національній поліції" доповнити словами "Службі судової охорони";
 
258. д) у частині першій статті 13:
 
   д) у частині першій статті 13:
 
259. пункт "а" після слів "Закону України "Про Національну поліцію" доповнити словами "звільненим зі служби у Службі судової охорони за віком чи через хворобу";
 
   пункт "а" після слів "Закону України "Про Національну поліцію" доповнити словами "звільненим зі служби у Службі судової охорони за віком чи через хворобу";
 
260. пункт "б" після слова "поліції" доповнити словами "Службі судової охорони";
 
   пункт "б" після слова "поліції" доповнити словами "Службі судової охорони";
 
261. е) у статті 17:
 
   е) у статті 17:
 
262. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
263. пункти "б" – "г" після слова "поліції" доповнити словами "Службі судової охорони";
 
   пункти "б" – "г" після слова "поліції" доповнити словами "Службі судової охорони";
 
264. пункт "ж" доповнити словами "в Службі судової охорони на посадах середнього і вищого складу";
 
   пункт "ж" доповнити словами "в Службі судової охорони на посадах середнього і вищого складу";
 
265. пункт "и" доповнити словами "а також у разі переходу на службу до Служби судової охорони на посади середнього і вищого складу згідно з переліком посад, що затверджується Головою Служби судової охорони";
 
   пункт "и" доповнити словами "а також у разі переходу на службу до Служби судової охорони на посади середнього і вищого складу згідно з переліком посад, що затверджується Головою Служби судової охорони";
 
266. частину другу після слова "поліцейським" доповнити словами "співробітникам Служби судової охорони", а після слів "Національної поліції" – словами "Служби судової охорони";
 
   частину другу після слова "поліцейським" доповнити словами "співробітникам Служби судової охорони", а після слів "Національної поліції" – словами "Служби судової охорони";
 
267. є) в абзаці четвертому статті 22 після слів "Національної поліції" доповнити словами "Служби судової охорони";
 
   є) в абзаці четвертому статті 22 після слів "Національної поліції" доповнити словами "Служби судової охорони";
 
268. ж) частину сьому статті 30 після слів "Національній поліції" доповнити словами "Службі судової охорони";
 
   ж) частину сьому статті 30 після слів "Національній поліції" доповнити словами "Службі судової охорони";
 
269. з) у статті 43:
 
   з) у статті 43:
 
270. друге речення частини одинадцятої після слів "чи внутрішньої служби" доповнити словами "полковника Служби судової охорони";
 
   друге речення частини одинадцятої після слів "чи внутрішньої служби" доповнити словами "полковника Служби судової охорони";
 
271. частини дванадцяту та шістнадцяту після слова "поліцейські" в усіх відмінках доповнити словами "співробітники Служби судової охорони" у відповідному відмінку;
 
   частини дванадцяту та шістнадцяту після слова "поліцейські" в усіх відмінках доповнити словами "співробітники Служби судової охорони" у відповідному відмінку;
 
272. 6) у Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 50 із наступними змінами):
 
-211- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
У Розділі ІІ Прикінцеві положення Законопроекту:
Підпункт 6, яким вносяться зміни до Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", виключити, залишити статті 2, 14, 15, 24 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" в чинній редакції.
 
Відхилено   6) у Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 50 із наступними змінами):
 
    -212- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Підпункт 6 пункту 2 розділу 2 Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
273. а) абзац другий пункту 1 частини першої статті 2 після слів "розвідувальних органів України" доповнити словами "співробітники Служби судової охорони";
 
   а) абзац другий пункту 1 частини першої статті 2 після слів "розвідувальних органів України" доповнити словами "співробітники Служби судової охорони";
 
274. б) статтю 14 доповнити пунктом "и" такого змісту:
 
   б) статтю 14 доповнити пунктом "и" такого змісту:
 
275. "и) Голова Служби судової охорони та його заступники – щодо захисту співробітників Служби судової охорони та їх близьких родичів";
 
   "и) Голова Служби судової охорони та його заступники – щодо захисту співробітників Служби судової охорони та їх близьких родичів";
 
276. в) у частині першій статті 15:
 
   в) у частині першій статті 15:
 
277. у пункті "г" слова "відомчої воєнізованої охорони Державної судової адміністрації України" замінити словами "Служби судової охорони";
 
   у пункті "г" слова "відомчої воєнізованої охорони Державної судової адміністрації України" замінити словами "Служби судової охорони";
 
278. доповнити пунктом "д-2" такого змісту:
 
   доповнити пунктом "д-2" такого змісту:
 
279. "д-2) щодо співробітників Служби судової охорони та їх близьких родичів – на відповідні підрозділи Служби судової охорони";
 
   "д-2) щодо співробітників Служби судової охорони та їх близьких родичів – на відповідні підрозділи Служби судової охорони";
 
280. г) у частині першій статті 24 після слів "здійснюють відповідно" доповнити словами "голова суду, Голова Служби судової охорони", а слова "Голова Верховного Суду України" виключити;
 
   г) у частині першій статті 24 після слів "здійснюють відповідно" доповнити словами "голова суду, Голова Служби судової охорони", а слова "Голова Верховного Суду України" виключити;
 
281. 7) у частині другій статті 6 Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 10, ст. 62; 2014 р., № 2–3, ст. 41) слова "Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" замінити словами "Верховного Суду";
 
   7) у частині другій статті 6 Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 10, ст. 62; 2014 р., № 2–3, ст. 41) слова "Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" замінити словами "Верховного Суду";
 
282. 8) у статті 4, частині першій статті 6, частині третій статті 7 та частині першій статті 9 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст. 236; 2017 р., № 7–8, ст. 50; 2018 р., № 14, ст. 80) слова "Верховний Суд України" в усіх відмінках замінити словами "Верховний Суд" у відповідному відмінку;
 
   8) у статті 4, частині першій статті 6, частині третій статті 7 та частині першій статті 9 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст. 236; 2017 р., № 7–8, ст. 50; 2018 р., № 14, ст. 80) слова "Верховний Суд України" в усіх відмінках замінити словами "Верховний Суд" у відповідному відмінку;
 
283. 9) у частині шостій статті 27 Закону України "Про державну таємницю" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 49, ст. 428; 2004 р., № 23, ст. 320; 2008 р., № 27–28, ст. 252; 2015 р., № 36, ст. 360; 2017 р., № 7–8, ст. 50) слова "Голові Верховного Суду України" замінити словами "Голові Верховного Суду";
 
   9) у частині шостій статті 27 Закону України "Про державну таємницю" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 49, ст. 428; 2004 р., № 23, ст. 320; 2008 р., № 27–28, ст. 252; 2015 р., № 36, ст. 360; 2017 р., № 7–8, ст. 50) слова "Голові Верховного Суду України" замінити словами "Голові Верховного Суду";
 
284. 10) у пункті 5 частини другої статті 78 Закону України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40-41, ст. 379) слова "і суду" замінити словами "і суді" та доповнити пункт словами "а також служба у Службі судової охорони".

-213- Сидорович Р.М.
Сотник О.С.
Сироїд О.І.
Войціцька В.М.
Семенуха Р.С.
У Розділі ІІ Прикінцеві положення Законопроекту:
Підпункт 10, яким вносяться зміни до Закону України " Про Національну поліцію ", виключити, залишити статтю 78 у чинній редакції.
 
Відхилено   10) у пункті 5 частини другої статті 78 Закону України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40-41, ст. 379) слова "і суду" замінити словами "і суді" та доповнити пункт словами "а також служба у Службі судової охорони".
Доповнити пункт 2 Розділу ІІ Прикінцеві положення законопроекту новим підпунктом 11 такого змісту:
«Внести до статті 26 Закону України «Про Конституційний Суд України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 35, ст.376 із змінами, внесеними Законом України № 2147-VІІІ від 03.10.2017, ВВР, 2017, № 48, ст.436) наступні зміни:
1) Абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
«2. Винагорода Судді складається з посадового окладу та доплат, встановлених для судді Верховного Суду, з урахуванням положень цього Закону.»
2) У частині третій додати абзац такого змісту:
«До стажу роботи Судді, який дає право на доплату за вислугу років, зараховується також стаж професійної діяльності у сфері права.»

    -214- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Підпункт 10 пункту 2 розділу 2 Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -215- Ємець Л.О.
Пункт 2 розділу ІІ доповнити підпунктом «11)» такого змісту:
«11) статті 8 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд»:
а) у частині четвертій слова «а саме» замінити словами «та професійної етики, зокрема», друге речення виключити;
б) у частині п’ятій третє речення виключити».
 
Відхилено    
    -216- Дерев'янко Ю.Б.
Пункт 2 розділу ІІ проекту доповнити новим підпунктом 11 такого змісту:
«11) у абзаці «х» підпункту 3 пункту 2 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» («Голос України» від 13.06.2018 р., № 107):
підпункт 3 викласти в такій редакції:
«3) судовий розгляд кримінальних проваджень у судах першої та/або апеляційної інстанції щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, який розпочато у судах першої та/або апеляційної інстанцій та не закінчено ддо дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, продовжується у Вищому антикорупційному суді. Зазначені кримінальні провадження передаються для розгляду до Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів з дня початку роботи Вищого антикорупційного суду»;
підпункт 4 виключити».
 
Немає висновку    
    -217- Різаненко П.О.
Доповнити пункт 2 Розділу ІІ Прикінцеві положення законопроекту новим підпунктом 11 такого змісту:
Внести до статті 26 Закону України «Про Конституційний Суд України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 35, ст.376 із змінами, внесеними Законом України № 2147-VІІІ від 03.10.2017, ВВР, 2017, № 48, ст.436) наступні зміни:
1) Абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
«2. Винагорода Судді складається з посадового окладу та доплат, встановлених для судді Верховного Суду, з урахуванням положень цього Закону.»
2) У частині третій додати абзац такого змісту:
«До стажу роботи Судді, який дає право на доплату за вислугу років, зараховується також стаж професійної діяльності у сфері права.»
 
Враховано    
    -218- Ємець Л.О.
Розділ ІІ доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3. Новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України формується відповідно до статей 94-95 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції цього Закону не пізніше 31 грудня 2018 року з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.
Повноваження з’їзду суддів України щодо обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здійснює Пленум Верховного Суду.
Пленум Верховного Суду може обрати членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України лише з числа осіб, які мають науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права, або мають досвід професійної діяльності адвоката, і не були суддями; суддів у відставці, або суддів Верховного Суду, які до призначення на цю посаду не працювали суддями.
З дати обрання не менше десяти членів Вищої кваліфікаційної суддів України повноваження членів попереднього складу Комісії вважаються припиненими».
 
Відхилено