Кількість абзаців - 53 Таблиця поправок


Про внесення змін до розділу ХХ ''Перехідні положення Податкового кодексу України щодо розвитку вітчизняного виробництва шляхом стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор економіки через індустріальні парки (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Доопрацьований проект
 
   проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо розвитку вітчизняного виробництва шляхом стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор економіки через індустріальні парки
 
   про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо розвитку вітчизняного виробництва шляхом стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор економіки через індустріальні парки
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. I. Підрозділ 10 Розділу ХХ Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112 із змінами та доповненнями) доповнити новим пунктом 38 такого змісту:
 
-1- Ляшко О.В.
Галасюк В.В.
В Розділі І законопроекту:
абзац перший розділу Івикласти у такій редакції:
«Підрозділ 10 Розділу ХХ Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112 із змінами та доповненнями) доповнити новим пунктом 49 такого змісту:»
 
Враховано   І. Підрозділ 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112 із змінами та доповненнями) доповнити пунктом 49 такого змісту:
 
    -2- Ляшко О.В.
Галасюк В.В.
В Розділі І законопроекту:
по тексту пункту 38 законопроекту цифри «38, 38.1, 38.1.1, 38.2, 38.2.1, 38.2.2, 38.2.3, 38.3, 38.3.1, 38.3.2, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 38.8, 38.9» замінити цифрами «49, 49.1, 49.1.1, 49.2, 49.2.1, 49.2.2, 49.2.3, 49.3, 49.3.1, 49.3.2, 49.4, 49.5, 49.6, 49.7, 49.8, 49.9»;
 
Враховано    
    -3- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Частину І законопроекту відхилити як таку, що містить корупціогенні фактори та суперечить положенням Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, зокрема Глави 4 «Оподаткування» Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» та Додатку ХХVІІІ до неї.
 
Відхилено    
5. «38. Особливості оподаткування учасників індустріальних парків, ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків.
 
-4- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Новий пункт 38 відхилити як такий, що містить корупціогенні фактори та суперечить положенням Глави 4 «Оподаткування» Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС та Додатку ХХVІІІ до неї.
 
Відхилено   «49. Особливості оподаткування учасників індустріальних парків, ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків.
 
6. 38.1. Особливості оподаткування, передбачені цим пунктом, мають право застосовувати суб’єкти господарювання-учасники індустріальних парків, ініціатори створення індустріальних парків та керуючі компанії індустріальних парків, які здійснюють господарську діяльність у межах індустріальних парків, включених до Реєстру індустріальних парків у порядку, встановленому Законом України «Про індустріальні парки».
 
-5- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Новий пункт 38.1 відхилити як такий, що містить корупціогенні фактори та суперечить положенням Глави 4 «Оподаткування» Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС та Додатку ХХVІІІ до неї.
 
Відхилено   49.1. Особливості оподаткування, передбачені цим пунктом, мають право застосовувати суб’єкти господарювання-учасники індустріальних парків, ініціатори створення індустріальних парків та керуючі компанії індустріальних парків, які здійснюють господарську діяльність у межах індустріальних парків, включених до Реєстру індустріальних парків у порядку, встановленому Законом України «Про індустріальні парки».
 
7. 38.1.1. Учасником індустріального парку для цілей цього Кодексу визнається юридична особа, яка відповідно до Закону України «Про індустріальні парки» набула статус учасника індустріального парку, включеного до Реєстру індустріальних парків, та відповідає одночасно таким критеріям:
 
   49.1.1. Учасником індустріального парку для цілей цього Кодексу визнається юридична особа, яка відповідно до Закону України «Про індустріальні парки» набула статус учасника індустріального парку, включеного до Реєстру індустріальних парків, та відповідає одночасно таким критеріям:
 
8. а) сума доходів від здійснення господарської діяльності у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010) в межах індустріального парку за останній річний звітний період становить не менш як 70 відсотків доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за такий період за даними фінансової звітності. Цей критерій не застосовується суб’єктами господарської діяльності, утвореними в поточному податковому звітному періоді, і для таких суб’єктів господарської діяльності критерій враховується з наступного податкового звітного періоду;
 
-6- Ляшко О.В.
Галасюк В.В.
в пункті 38.1.1:
- в абзаці другому друге речення виключити;
 
Враховано   а) сума доходів від здійснення господарської діяльності у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010) в межах індустріального парку за останній річний звітний період становить не менш як 70 відсотків доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за такий період за даними фінансової звітності;
 
    -7- Левченко Ю.В.
У абзаці 5 Розділу І Законопроекту слова та цифри «у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010)» замінити словами та цифрами «у сфері інформаційних технологій, машинобудування, ракетобудування, авіаційної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, (розділ 28-30, 62 та розділ 72 КВЕД 009:2010)».
У абзаці 5 Розділу І Законопроекту цифри «70» замінити цифрами «85».
 
Відхилено    
    -8- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Підпункт «а» підпункту 38.1.1 нового пункту 38 відхилити як відверто корупційний.
 
Відхилено    
9. б) розмір нарахованої за попередній місяць заробітної плати (доходу) штатним працівникам, які перебувають з учасником індустріального парку у трудових відносинах та безпосередньо задіяні у здійсненні господарської діяльності у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010) у межах індустріального парку, є не меншим трьох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;
 
-9- Ляшко О.В.
Галасюк В.В.
в пункті 38.1.1:
- абзац третій та четвертий (критерій б та в) викласти у такій редакції:
«б) розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду середньої заробітної плати (доходу) штатних працівників, які перебувають з учасником індустріального парку у трудових відносинах та безпосередньо задіяні у здійсненні господарської діяльності у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010) у межах індустріального парку, є не меншим як три мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом на 1 січня звітного (податкового) року;
в) середньооблікова кількість штатних працівників, які безпосередньо задіяні у здійсненні господарської діяльності у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010) у межах індустріального парку, за кожний місяць попереднього календарного кварталу становить не менш як 30 працівників.»
 
Враховано   б) розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду середньої заробітної плати (доходу) штатних працівників, які перебувають з учасником індустріального парку у трудових відносинах та безпосередньо задіяні у здійсненні господарської діяльності у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010) у межах індустріального парку, є не меншим як три мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом на 1 січня звітного (податкового) року;
в) середньооблікова кількість штатних працівників, які безпосередньо задіяні у здійсненні господарської діяльності у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010) у межах індустріального парку, за кожний місяць попереднього календарного кварталу становить не менш як 30 працівників.
 
    -10- Левченко Ю.В.
У абзаці 6 Розділу І Законопроекту слова та цифри «у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010)» замінити словами та цифрами «у сфері інформаційних технологій, машинобудування, ракетобудування, авіаційної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, (розділ 28-30, 62 та розділ 72 КВЕД 009:2010)».
У абзаці 6 Розділу І Законопроекту слова «трьох» замінити словами «шести».
 
Відхилено    
    -11- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Підпункт «б» підпункту 38.1.1 нового пункту 38 викласти у такій редакції:
«б) розмір заробітної плати фізичної особи, яка перебуває у відносинах трудового найму з учасником індустріального парку, який постійно або тимчасово проживає на його території, не може бути меншою за три розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством України станом на дату нарахування заробітної плати (а при затримці виплати – станом на фактичну дату її виплати).
 
Відхилено    
10. в) середньооблікова кількість штатних працівників, які безпосередньо задіяні у здійсненні господарської діяльності у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010) у межах індустріального парку, за попередній місяць становить не менш як 30 працівників.
 
-12- Чижмарь Ю.В.
Абзац в) підпункту 38.1.1 пункту 38 законопроекту викласти у такій редакції:
«в) середня кількість штатних працівників, які безпосередньо задіяні у здійсненні господарської діяльності у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, діяльності у сфері інформатизації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010) у межах індустріального парку, за звітний період (календарний місяць) становить не менш як 200 працівників».
 
Відхилено   Для новостворених суб’єктів господарювання, державна реєстрація створення яких проведена в поточному податковому звітному році, та які набули статус учасника індустріального парку, включеного до Реєстру індустріальних парків, в поточному звітному кварталі цього ж року, чотири послідовних податкових звітних квартали, починаючи з кварталу, в якому такий суб’єкт господарської діяльності набув статус учасника індустріального парку, застосовуються особливості оподаткування, визначені цим пунктом без врахування критеріїв, визначених підпунктом 49.1.1 цього пункту.
Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову та митну політику, веде Реєстр учасників індустріальних парків. Порядок ведення такого Реєстру (в тому числі порядок включення та виключення учасників індустріальних парків з Реєстру), а також форми документів встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову та митну політику, публікує дані з Реєстру учасників індустріальних парків на своєму офіційному веб-сайті в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Виключною підставою для застосування учасником індустріального парку, особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, є одночасна відповідність такого учасника (з урахуванням виключень, передбачених абзацом п’ятим підпункту 49.1.1 цього пункту) критеріям, визначених підпунктом 49.1.1 цього пункту (незалежно від наявності такого учасника в Реєстрі учасників індустріальних парків).
 
    -13- Левченко Ю.В.
У абзаці 7 Розділу І Законопроекту слова та цифри «у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010)» замінити словами та цифрами «у сфері інформаційних технологій, машинобудування, ракетобудування, авіаційної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, (розділ 28-30, 62 та розділ 72 КВЕД 009:2010)».
 
Відхилено    
    -14- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Підпункт «в» підпункту 38.1.1 нового пункту 38 виключити, оскільки він суперечить як здоровому глузду (щодо встановлення однакових вимог зайнятості як для металургійного заводу так і для ІТ-компанії), так і вимогам Угоди про Асоціацію України з ЄС.
 
Відхилено    
    -15- Ляшко О.В.
Галасюк В.В.
в пункті 38.1.1:
- доповнити наступними абзацами:
«Для новостворених суб’єктів господарювання, державна реєстрація створення яких проведена в поточному податковому звітному році, та які набули статус учасника індустріального парку, включеного до Реєстру індустріальних парків, в поточному звітному кварталі цього ж року, чотири послідовних податкових звітних квартали, починаючи з кварталу, в якому такий суб’єкт господарської діяльності набув статус учасника індустріального парку, застосовуються особливості оподаткування, визначені цим пунктом без врахування критеріїв, визначених підпунктом 49.1.1 цього пункту.
Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову та митну політику, веде Реєстр учасників індустріальних парків. Порядок ведення такого Реєстру (в тому числі порядок включення та виключення учасників індустріальних парків з Реєстру), а також форми документів встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову та митну політику, публікує дані з Реєстру учасників індустріальних парків на своєму офіційному веб-сайті в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Виключною підставою для застосування учасником індустріального парку, особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, є одночасна відповідність такого учасника (з урахуванням виключень, передбачених абзацом п’ятим підпункту 49.1.1 цього пункту) критеріям, визначених підпунктом 49.1.1 цього пункту (незалежно від наявності такого учасника в Реєстрі учасників індустріальних парків).».
 
Враховано    
11. 38.2. Звільняється від оподаткування строком на 5 років прибуток учасників індустріальних парків від здійснення господарської діяльності у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010) в межах індустріальних парків, починаючи з квартального податкового періоду наступного за тим, в якому такі учасники почали відповідати критеріям, встановленим цим пунктом.
 
-16- Ляшко О.В.
Галасюк В.В.
в пункті 38.2:
- в абзаці першому: після слова «оподаткування» додати слова «податком на прибуток»
слова «квартального податкового періоду» замінити словами «базового податкового (звітного) періоду – календарного кварталу,»;
 
Враховано   49.2. Звільняється від оподаткування податком на прибуток строком на 5 років прибуток учасників індустріальних парків від здійснення господарської діяльності у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010) в межах індустріальних парків, починаючи з базового податкового (звітного) періоду – календарного кварталу наступного за тим, в якому такі учасники почали відповідати критеріям, встановленим цим пунктом.
 
    -17- Левченко Ю.В.
Абз. 8-9 Законопроекту викласти в такій редакції:
«38.2. Строком на 5 років прибуток учасників індустріальних парків від здійснення господарської діяльності у сфері інформаційних технологій, машинобудування, ракетобудування, авіаційної промисловості, а також науково-дослідної діяльності (розділ 28-30, 62 та розділ 72 КВЕД 009:2010) в межах індустріальних парків, починаючи з квартального податкового періоду наступного за тим, в якому такі учасники почали відповідати критеріям, встановленим цим пунктом, оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу із застосуванням коефіцієнту 0,5.».
 
Відхилено    
    -18- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Пункт 38.2 нового пункту 38 виключити, оскільки він суперечить Угоді України з ЄС.
 
Відхилено    
12. Після закінчення п’яти років, протягом яких застосовувалося звільнення від оподаткування прибутку, за умови що учасники індустріальних парків протягом такого звільнення відповідали критеріям, встановленим цим пунктом, з шостого по десятий рік включно прибуток таких учасників індустріальних парків від здійснення господарської діяльності у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010) у межах індустріального парку оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу із застосуванням коефіцієнту 0,5.
 
-19- Ляшко О.В.
Галасюк В.В.
в пункті 38.2:
в абзаці другому після слів «у межах індустріального парку» доповнити словами «за умови, що такі учасники індустріального парку відповідають протягом такого терміну критеріям, встановленим цим пунктом,»;
 
Враховано   Після закінчення п’яти років, протягом яких застосовувалося звільнення від оподаткування прибутку, за умови що учасники індустріальних парків протягом такого звільнення відповідали критеріям, встановленим цим пунктом, з шостого по десятий рік включно прибуток таких учасників індустріальних парків від здійснення господарської діяльності у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010) у межах індустріального парку за умови, що такі учасники індустріального парку відповідають протягом такого терміну критеріям, встановленим цим пунктом, оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу із застосуванням коефіцієнту 0,5.
 
    -20- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Абзац другий підпункту 38.2 нового пункту 38 виключити, оскільки він суперечить Угоді України з ЄС та містить корупціогенні фактори.
 
Відхилено    
13. 38.2.1. Учасники індустріальних парків ведуть окремий облік діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування (оподатковується із застосуванням коефіцієнту) за правилами ведення бухгалтерського обліку. При цьому, до складу витрат таких учасників, пов’язаних з отриманням доходу (прибутку), до якого не застосовуються особливості оподаткування визначені в підпункті 38.2. цього пункту, не включаються витрати, пов’язані з отриманням такого звільненого доходу (прибутку). Розподіл витрат, що одночасно пов’язані як з діяльністю, до доходу від провадження якої застосовуються особливості оподаткування, визначені в підпункті 38.2. цього пункту, так і з іншою діяльністю, здійснюється пропорційно, виходячи із питомої ваги суми доходів, що підлягають звільненню від оподаткування у загальній сумі доходів з урахуванням не звільнених від оподаткування доходів.
 
-21- Левченко Ю.В.
Абз. 10 Законопроекту викласти в такій редакції:
«38.2.1. Учасники індустріальних парків ведуть окремий облік діяльності, прибуток від якої оподатковується в особливому порядку, згідно цього пункту, за правилами ведення бухгалтерського обліку. При цьому, до складу витрат таких учасників, пов’язаних з отриманням доходу (прибутку), до якого не застосовуються особливості оподаткування визначені в підпункті 38.2. цього пункту, не включаються витрати, пов’язані з отриманням такого звільненого доходу (прибутку). Розподіл витрат, що одночасно пов’язані як з діяльністю, до доходу від провадження якої застосовуються особливості оподаткування, визначені в підпункті 38.2. цього пункту, так і з іншою діяльністю, здійснюється пропорційно, виходячи із питомої ваги суми доходів, що підлягають звільненню від оподаткування у загальній сумі доходів з урахуванням не звільнених від оподаткування доходів.»
 
Відхилено   49.2.1. Учасники індустріальних парків ведуть окремий облік діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування (оподатковується із застосуванням коефіцієнту) за правилами ведення бухгалтерського обліку. При цьому, до складу витрат таких учасників, пов’язаних з отриманням доходу (прибутку), до якого не застосовуються особливості оподаткування визначені в підпункті 49.2. цього пункту, не включаються витрати, пов’язані з отриманням такого звільненого доходу (прибутку). Розподіл витрат, що одночасно пов’язані як з діяльністю, до доходу від провадження якої застосовуються особливості оподаткування, визначені в підпункті 49.2. цього пункту, так і з іншою діяльністю, здійснюється пропорційно, виходячи із питомої ваги суми доходів, що підлягають звільненню від оподаткування у загальній сумі доходів з урахуванням не звільнених від оподаткування доходів.
З метою визначення прибутку, звільненого (оподаткованого із застосуванням коефіцієнту) від оподаткування, учасники індустріальних парків ведуть окремий облік різниць, визначених цим Кодексом, в рамках діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування (оподатковується із застосуванням коефіцієнту).
 
    -22- Ляшко О.В.
Галасюк В.В.
в пункті 38.2.1 доповнити таким абзацом:
«З метою визначення прибутку, звільненого (оподаткованого із застосуванням коефіцієнту) від оподаткування, учасники індустріальних парків ведуть окремий облік різниць, визначених цим Кодексом, в рамках діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування (оподатковується із застосуванням коефіцієнту).»;
 
Враховано    
    -23- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Підпункт 38.2.1 підпункту 38.2 нового пункту 38 виключити, оскільки він суперечить Угоді України з ЄС та містить корупціогенні фактори.
 
Відхилено    
14. 38.2.2. Учасник індустріального парку подає податкову звітність з податку на прибуток у порядку, визначеному цим Кодексом, у якій в тому числі зазначаються суми прибутку (доходів), що звільнені від оподаткування та суми прибутку (доходів), що не звільнені від оподаткування.
 
-24- Левченко Ю.В.
Абз. 11-14 Законопроекту викласти в такій редакції:
«38.2.2. Учасник індустріального парку подає податкову звітність з податку на прибуток у порядку, визначеному цим Кодексом, у якій в тому числі зазначаються суми прибутку (доходів), що оподатковуються в особливому порядку, згідно цього пункту, та суми прибутку (доходів), що оподатковуються в загальному порядку.
При цьому, учасник індустріального парку (крім новоствореного) у перший рік застосування особливостей, визначених цим пунктом, повинен подати у термін, визначений для квартального податкового періоду, податкову декларацію з податку на прибуток за період з початку року по останній день кварталу, в якому такий учасник індустріального парку не оподатковувався згідно з особливостями, передбаченими цим пунктом, зазначити та протягом 10-ти днів після граничного терміну подання декларації сплатити суму нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток.
З наступного кварталу і до кінця податкового (звітного) року учасник індустріального парку щоквартально подає до контролюючого органу квартальну податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та у термін, визначений для квартального періоду, сплачує податкові зобов’язання з прибутку (доходу), що оподатковується в загальному порядку.
Разом з відповідною податковою декларацією учасник індустріального парку подає звіт, визначений підпунктом 38.7 цього пункту.»
 
Відхилено   49.2.2. Учасник індустріального парку подає податкову звітність з податку на прибуток у порядку, визначеному цим Кодексом, у якій в тому числі зазначаються суми прибутку (доходів), що звільнені від оподаткування та суми прибутку (доходів), що не звільнені від оподаткування.
 
    -25- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Підпункт 38.2.2 підпункту 38.2 нового пункту 38 виключити, оскільки він суперечить Угоді України з ЄС та містить корупціогенні фактори.
 
Відхилено    
15. При цьому, учасник індустріального парку (крім новоствореного) у перший рік застосування особливостей, визначених цим пунктом, повинен подати у термін, визначений для квартального податкового періоду, податкову декларацію з податку на прибуток за період з початку року по останній день кварталу, в якому такий учасник індустріального парку не був звільнений від оподаткування податком на прибуток (не оподатковувався із застосуванням коефіцієнту), зазначити та протягом 10-ти днів після граничного терміну подання декларації сплатити суму нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток.
 
   При цьому, учасник індустріального парку (крім новоствореного) у перший рік застосування особливостей, визначених цим пунктом, повинен подати у термін, визначений для квартального податкового періоду, податкову декларацію з податку на прибуток за період з початку року по останній день кварталу, в якому такий учасник індустріального парку не був звільнений від оподаткування податком на прибуток (не оподатковувався із застосуванням коефіцієнту), зазначити та протягом 10-ти днів після граничного терміну подання декларації сплатити суму нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток.
 
16. З наступного кварталу і до кінця податкового (звітного) року учасник індустріального парку щоквартально подає до контролюючого органу квартальну податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та у термін, визначений для квартального періоду, сплачує податкові зобов’язання з прибутку (доходу) не звільненого від оподаткування.
 
   З наступного кварталу і до кінця податкового (звітного) року учасник індустріального парку щоквартально подає до контролюючого органу квартальну податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та у термін, визначений для квартального періоду, сплачує податкові зобов’язання з прибутку (доходу) не звільненого від оподаткування.
 
17. Разом з відповідною податковою декларацією учасник індустріального парку подає звіт, визначений підпунктом 38.7 цього пункту.
 
-26- Ляшко О.В.
Галасюк В.В.
в пункті 38.2.2 цифри «38.7» замінити цифрами «49.5».
 
Враховано   Разом з відповідною податковою декларацією учасник індустріального парку подає звіт, визначений підпунктом 49.5 цього пункту.
 
18. 38.2.3. У разі невідповідності учасника індустріального парку критеріям, визначеним цим пунктом, такий учасник індустріального парку зобов’язаний подати у термін, визначений для квартального податкового (звітного) періоду, податкову декларацію з податку на прибуток за період з початку року по останній день кварталу, в якому виявлено таку невідповідність, зазначити та сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток.
 
-27- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Підпункт 38.2.3 підпункту 38.2 нового пункту 38 виключити, оскільки він суперечить Угоді України з ЄС та містить корупціогенні фактори.
 
Відхилено   49.2.3. У разі невідповідності учасника індустріального парку критеріям, визначеним цим пунктом, такий учасник індустріального парку зобов’язаний подати у термін, визначений для квартального податкового (звітного) періоду, податкову декларацію з податку на прибуток за період з початку року по останній день кварталу, в якому виявлено таку невідповідність, зазначити та сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток.
У разі виявлення контролюючим органом невідповідності учасника індустріального парку критеріям, визначеним цим пунктом, контролюючий орган визначає суму грошового зобов’язання, яку повинен сплатити такий учасник індустріального парку.
 
    -28- Ляшко О.В.
Галасюк В.В.
пункт 38.2.3 після першого абзацу доповнити таким абзацом:
«У разі виявлення контролюючим органом невідповідності учасника індустріального парку критеріям, визначеним цим пунктом, контролюючий орган визначає суму грошового зобов’язання, яку повинен сплатити такий учасник індустріального парку.»;
 
Враховано    
19. З наступного кварталу, що слідує за кварталом у якому виявлено невідповідність визначеним критеріям, до кінця податкового (звітного) року учасник індустріального парку зобов’язаний щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду.
 
   З наступного кварталу, що слідує за кварталом у якому виявлено невідповідність визначеним критеріям, до кінця податкового (звітного) року учасник індустріального парку зобов’язаний щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду.
 
20. З наступного податкового (звітного) року такий учасник індустріального парку подає податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
   З наступного податкового (звітного) року такий учасник індустріального парку подає податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
21. 38.3. Особливості оподаткуванням податком на додану вартість для ініціаторів створення, керуючих компаній та учасників індустріальних парків, включених до Реєстру індустріальних парків.
 
-29- Левченко Ю.В.
Абз. 18-25 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено      
    -30- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Пункт 38.3 нового пункту 38 виключити, оскільки він суперечить Угоді України з ЄС та містить корупціогенні фактори.
 
Відхилено    
22. 38.3.1. Контролюючий орган за заявою платника податку надає розстрочення (рівними частинами) сплати податку на додану вартість на термін до 60 календарних місяців, без нарахування процентів та пені визначених пунктом 129.5 статті 129 цього Кодексу при ввезені на митну територію України у митному режимі імпорту:
 
      
23. -устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів (крім підакцизних товарів), визначених абзацом другим частини шостої статті 287 Митного кодексу України, що ввозяться ініціаторами створення, керуючими компаніями індустріальних парків, включених до Реєстру індустріальних парків, для облаштування індустріальних парків та подальшої експлуатації учасниками таких індустріальних парків;
 
      
24. -устаткування, обладнання та комплектуючих до них (крім підакцизних товарів), визначених абзацом третім частини шостої статті 287 Митного кодексу України, що ввозяться учасниками індустріальних парків для здійснення господарської діяльності у сфері переробної промисловості, а також науково - дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010) у межах індустріальних парків.
 
      
25. Порядок надання розстрочення сплати податку на додану вартість відповідно до цього пункту, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-31- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Абзац 4 підпункту 38.3.1 містить корупціогенні фактори та має бути виключеним
 
Відхилено      
26. У разі нецільового використання устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів, ввезених на митну територію України у порядку, визначеному цим підпунктом, платник податку зобов'язаний сплатити податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, у сумі, розрахованій як позитивна різниця між сумою податку на додану вартість, що мала бути сплачена із зазначених операцій у момент ввезення таких товарів та фактично сплаченою сумою, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день сплати податкового зобов'язання, за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкового зобов'язання.
 
-32- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Абзац 5 підпункту 38.3.1 містить корупціогенні фактори та має бути виключеним
 
Відхилено      
27. 38.3.2 Ініціатори створення, керуючі компанії індустріальних парків, а також учасники індустріальних парків мають право на включення до податкового кредиту сум податку на додану вартість з вартості ввезених на митну територію України у митному режимі імпорту устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів (крім підакцизних товарів), визначених частиною шостою статті 287 Митного кодексу України, що ввозяться на митну територію України у порядку, визначеному підпунктом 38.3.1. цього пункту, в частині фактично сплачених коштів.
 
      
28. 38.3.3. Для внесення заяви про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість до Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування, зазначеного у підпункті «а» підпункту 200.7.1 пункту 200.7 цього Кодексу, до ініціаторів створення, керуючих компаній, учасників індустріальних парків застосовуються критерії, визначені пунктом 200.19 статті 200 цього Кодексу, крім критеріїв, зазначених у підпункті 200.19.3. пункту 200.19 статті 200 цього Кодексу.
 
-33- Ляшко О.В.
Галасюк В.В.
пункт 38.3 викласти у такій редакції:
«49.3. Особливості сплати податку на додану вартість керуючими компаніями та учасниками індустріальних парків, які ввозять устаткування, обладнання та комплектуючі до них (крім підакцизних товарів) на митну територію України.
49.3.1. Контролюючий орган за заявою платника податку надає розстрочення (рівними частинами) сплати податку на додану вартість на термін, зазначений у заяві платника податку, але не більше 60 календарних місяців, без нарахування процентів, пені та штрафу, визначених цим Кодексом, при поміщенні у митний режим імпорту устаткування, обладнання та комплектуючих до них (крім підакцизних товарів), визначених абзацом першим частини шостої статті 287 Митного кодексу України, що ввозяться:
- керуючими компаніями індустріальних парків, включеними до Реєстру індустріальних парків, для облаштування індустріальних парків та/або для подальшого здійснення учасниками таких індустріальних парків господарської діяльності в їх межах;
- учасниками індустріальних парків для здійснення у межах індустріальних парків господарської діяльності у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010).
Залишок суми зобов’язань зі сплати податку на додану вартість підлягає забезпеченню виконання відповідно до розділу ХМитного кодексу України або банківською гарантією, виданою відповідно до законодавства України, або шляхом застави устаткування, обладнання та комплектуючих до них (крім підакцизних товарів), що ввозяться відповідно до цього пункту.
У разі невиконання платником у встановлені законодавством строки зобов’язань зі сплати податку на додану вартість, забезпечених банківською гарантією, виданою відповідно до законодавства України, контролюючий орган направляє банку-гаранту письмову вимогу про сплату суми податку на додану вартість та документи, що підтверджують настання гарантійного випадку. Банк-гарант зобов’язаний не пізніше трьох банківських днів після дня отримання вимоги та документів, що підтверджують настання гарантійного випадку, перерахувати належну суму податку на додану вартість до державного бюджету. У разі порушення строку перерахування коштів у рахунок сплати податку на додану вартість відповідно до вимоги контролюючого органу банк-гарант несе відповідальність відповідно до законодавства. У разі несплати банком-гарантом коштів за банківськими гарантіями суми таких коштів стягуються у порядку, встановленому законодавством. До правовідносин, пов’язаних з видачою банківських гарантій, виконанням банками-гарантами зобов’язань і припиненням гарантії, застосовуються також положення законодавства України про банки і банківську діяльність та цивільного законодавства України в частині, що не врегульована цим Кодексом.
При наданні розстрочення сплати податку на додану вартість норми статті 100 цього Кодексу не застосовуються.
Порядок застосування застави та надання розстрочення сплати податку на додану вартість відповідно до цього пункту встановлюється Кабінетом Міністрів України.
У разі нецільового використання устаткування, обладнання та комплектуючих до них (крім підакцизних товарів), ввезених на митну територію України у порядку, визначеному цим підпунктом, платник податку зобов'язаний сплатити податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, у сумі, розрахованій як позитивна різниця між сумою податку на додану вартість, що мала бути сплачена із зазначених операцій у момент ввезення таких товарів, та фактично сплаченою сумою, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день сплати податкового зобов'язання, за період з дня ввезення таких товарів до дня сплати податкового зобов'язання.
У податковому періоді, у якому учасник індустріального парку перестав відповідати критеріям, визначеним цим пунктом, такий учасник індустріального парку зобов’язаний сплатити податкові зобов'язання у сумі, розрахованій як позитивна різниця між сумою податку на додану вартість, що мала бути сплачена із зазначених операцій у момент ввезення таких товарів, та фактично сплаченою сумою.
49.3.2Суми податку, сплачені з урахуванням вимог, встановлених підпунктом 49.3.1 цього пункту, включаються платником до складу податкового кредиту у звітному (податковому) періоді, в якому було сплачено податок до бюджету.»;
 
Враховано   49.3. Особливості сплати податку на додану вартість керуючими компаніями та учасниками індустріальних парків, які ввозять устаткування, обладнання та комплектуючі до них (крім підакцизних товарів) на митну територію України.
49.3.1. Контролюючий орган за заявою платника податку надає розстрочення (рівними частинами) сплати податку на додану вартість на термін, зазначений у заяві платника податку, але не більше 60 календарних місяців, без нарахування процентів, пені та штрафу, визначених цим Кодексом, при поміщенні у митний режим імпорту устаткування, обладнання та комплектуючих до них (крім підакцизних товарів), визначених абзацом першим частини шостої статті 287 Митного кодексу України, що ввозяться:
- керуючими компаніями індустріальних парків, включеними до Реєстру індустріальних парків, для облаштування індустріальних парків та/або для подальшого здійснення учасниками таких індустріальних парків господарської діяльності в їх межах;
- учасниками індустріальних парків для здійснення у межах індустріальних парків господарської діяльності у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010).
Залишок суми зобов’язань зі сплати податку на додану вартість підлягає забезпеченню виконання відповідно до розділу ХМитного кодексу України або банківською гарантією, виданою відповідно до законодавства України, або шляхом застави устаткування, обладнання та комплектуючих до них (крім підакцизних товарів), що ввозяться відповідно до цього пункту.
У разі невиконання платником у встановлені законодавством строки зобов’язань зі сплати податку на додану вартість, забезпечених банківською гарантією, виданою відповідно до законодавства України, контролюючий орган направляє банку-гаранту письмову вимогу про сплату суми податку на додану вартість та документи, що підтверджують настання гарантійного випадку. Банк-гарант зобов’язаний не пізніше трьох банківських днів після дня отримання вимоги та документів, що підтверджують настання гарантійного випадку, перерахувати належну суму податку на додану вартість до державного бюджету. У разі порушення строку перерахування коштів у рахунок сплати податку на додану вартість відповідно до вимоги контролюючого органу банк-гарант несе відповідальність відповідно до законодавства. У разі несплати банком-гарантом коштів за банківськими гарантіями суми таких коштів стягуються у порядку, встановленому законодавством. До правовідносин, пов’язаних з видачою банківських гарантій, виконанням банками-гарантами зобов’язань і припиненням гарантії, застосовуються також положення законодавства України про банки і банківську діяльність та цивільного законодавства України в частині, що не врегульована цим Кодексом.
При наданні розстрочення сплати податку на додану вартість норми статті 100 цього Кодексу не застосовуються.
Порядок застосування застави та надання розстрочення сплати податку на додану вартість відповідно до цього пункту встановлюється Кабінетом Міністрів України.
У разі нецільового використання устаткування, обладнання та комплектуючих до них (крім підакцизних товарів), ввезених на митну територію України у порядку, визначеному цим підпунктом, платник податку зобов'язаний сплатити податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, у сумі, розрахованій як позитивна різниця між сумою податку на додану вартість, що мала бути сплачена із зазначених операцій у момент ввезення таких товарів, та фактично сплаченою сумою, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день сплати податкового зобов'язання, за період з дня ввезення таких товарів до дня сплати податкового зобов'язання.
У податковому періоді, у якому учасник індустріального парку перестав відповідати критеріям, визначеним цим пунктом, такий учасник індустріального парку зобов’язаний сплатити податкові зобов'язання у сумі, розрахованій як позитивна різниця між сумою податку на додану вартість, що мала бути сплачена із зазначених операцій у момент ввезення таких товарів, та фактично сплаченою сумою.
49.3.2Суми податку, сплачені з урахуванням вимог, встановлених підпунктом 49.3.1 цього пункту, включаються платником до складу податкового кредиту у звітному (податковому) періоді, в якому було сплачено податок до бюджету.
 
29. 38.4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування можуть встановлювати ставки та пільги щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об'єкти нежитлової нерухомості, земельного податку та орендної плати за користування земельною ділянкою державної чи комунальної власності для ініціаторів створення, керуючих компаній та учасників індустріальних парків, включених до Реєстру індустріальних парків у порядку, встановленому Законом України «Про індустріальні парки», в частині, що не суперечить цьому Кодексу.
 
-34- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Пункт 38.4 нового пункту 38 виключити, оскільки він суперечить Угоді України з ЄС та є корупціогенним.
 
Відхилено   49.4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування можуть встановлювати ставки та пільги щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об'єкти нежитлової нерухомості, земельного податку та орендної плати за користування земельною ділянкою державної чи комунальної власності для ініціаторів створення, керуючих компаній та учасників індустріальних парків, включених до Реєстру індустріальних парків у порядку, встановленому Законом України «Про індустріальні парки», в частині, що не суперечить цьому Кодексу.
 
30. 38.5. Учасники індустріального парку, які застосовують особливості оподаткування, передбачені цим пунктом, у строки, встановлені для подання податкової декларації з податку на прибуток, подають до контролюючого органу звіт, який містить інформацію за звітний період щодо:
 
-35- Левченко Ю.В.
Абз. 26-34 Законопроекту викласти в такій редакції:
«38.5. Учасники індустріального парку, які застосовують особливості оподаткування, передбачені цим пунктом, у строки, встановлені для подання податкової декларації з податку на прибуток, подають до контролюючого органу звіт, який містить інформацію за звітний період щодо:
доходів від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг за результатами господарської діяльності у сфері інформаційних технологій, машинобудування, ракетобудування, авіаційної промисловості, а також науково-дослідної діяльності (розділ 28-30, 62 та розділ 72 КВЕД 009:2010) в межах індустріального парку;
загальних доходів від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг в межах індустріального парку за звітний (податковий) квартал за даними бухгалтерського обліку;
рівня середньої місячної заробітної плати (доходу) штатних працівників, які перебувають з учасником індустріального парку у трудових відносинах та безпосередньо задіяні у здійсненні господарської діяльності у сфері інформаційних технологій, машинобудування, ракетобудування, авіаційної промисловості, а також науково-дослідної діяльності (розділ 28-30, 62 та розділ 72 КВЕД 009:2010) у межах індустріального парку;
середньооблікової кількості штатних працівників, які безпосередньо задіяні у здійсненні господарської діяльності у сфері інформаційних технологій, машинобудування, ракетобудування, авіаційної промисловості, а також науково-дослідної діяльності (розділ 28-30, 62 та розділ 72 КВЕД 009:2010) в межах індустріального парку станом на останню дату звітного (податкового) періоду;
сум та напрямів використання коштів, вивільнених внаслідок застосування особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом;
відчуження та/або використання за межами індустріального парку устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів, що були ввезені на митну територію України у митному режимі імпорту із розстроченням сплати податку на додану вартість для здійснення господарської діяльності у межах індустріальних парків.
Форма звіту, зазначеного у цьому підпункті, затверджується у порядку, встановленому цим Кодексом для податкової декларації.»
 
Відхилено   49.5. Учасники індустріального парку, які застосовують особливості оподаткування, передбачені цим пунктом, у строки, встановлені для подання податкової декларації з податку на прибуток, подають до контролюючого органу звіт, який містить інформацію за звітний період щодо:
 
31. доходів від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг за результатами господарської діяльності у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010) в межах індустріального парку;
 
   доходів від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг за результатами господарської діяльності у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010) в межах індустріального парку;
 
32. загальних доходів від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг в межах індустріального парку за звітний (податковий) квартал за даними бухгалтерського обліку;
 
   загальних доходів від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг в межах індустріального парку за звітний (податковий) квартал за даними бухгалтерського обліку;
 
33. рівня середньої місячної заробітної плати (доходу) штатних працівників, які перебувають з учасником індустріального парку у трудових відносинах та безпосередньо задіяні у здійсненні господарської діяльності у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010) у межах індустріального парку;
 
-36- Ляшко О.В.
Галасюк В.В.
у пункті 38.5:
- в абзаці четвертому слова «рівня середньої місячної заробітної плати (доходу) штатних працівників» замінити словами «розміру нарахованої за кожний місяць звітного періоду середньої заробітної плати (доходу) штатних працівників»;
 
Враховано   розміру нарахованої за кожний місяць звітного періоду середньої заробітної плати (доходу) штатних працівників, які перебувають з учасником індустріального парку у трудових відносинах та безпосередньо задіяні у здійсненні господарської діяльності у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010) у межах індустріального парку;
 
34. середньооблікової кількості штатних працівників, які безпосередньо задіяні у здійсненні господарської діяльності у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010) в межах індустріального парку станом на останню дату звітного (податкового) періоду;
 
-37- Ляшко О.В.
Ляшко О.В.
у пункті 38.5:
в абзаці п’ятому слова «звітного (податкового) періоду» замінити словами «кожного місяця звітного (податкового) періоду та перелік таких осіб»;
 
Враховано   середньооблікової кількості штатних працівників, які безпосередньо задіяні у здійсненні господарської діяльності у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010) в межах індустріального парку станом на останню дату кожного місяця звітного (податкового) періоду та перелік таких осіб;
 
35. сум та напрямів використання коштів, вивільнених внаслідок застосування особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом;
 
   сум та напрямів використання коштів, вивільнених внаслідок застосування особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом.
 
36. відчуження та/або використання за межами індустріального парку устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів, що були ввезені на митну територію України у митному режимі імпорту із розстроченням сплати податку на додану вартість для здійснення господарської діяльності у межах індустріальних парків.
 
-38- Ляшко О.В.
Галасюк В.В.
у пункті 38.5:
абзац сьомий виключити;
 
Враховано      
    -39- Кузьменко А.І.
Абзац 6 пункту 38.5 доповнити реченням такого змісту:
«До даного пункту не застосовується передача в обладнання в рахунок забезпечення отриманих кредитних коштів під використання у межах індустріального парку на створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва (надання послуг), запровадження новітніх технологій.»
 
Відхилено    
37. Форма звіту, зазначеного у цьому підпункті, затверджується у порядку, встановленому цим Кодексом для податкової декларації.
 
-40- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Пункт 38.5 нового пункту 38 виключити, оскільки він суперечить Угоді України з ЄС та є корупціогенним.
 
Відхилено   Форма звіту, зазначеного у цьому підпункті, затверджується у порядку, встановленому цим Кодексом для податкової декларації.
 
38. 38.6 Ініціатори створення, керуючі компанії індустріальних парків, які застосовують особливості оподаткування податком на додану вартість, передбачені цим пунктом, подають до контролюючого органу у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звіт, визначений підпунктом 38.5 цього пункту, і відображають в ньому тільки інформацію щодо відчуження та/або використання за межами індустріального парку устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів, що були ввезені на митну територію України у митному режимі імпорту із розстроченням сплати податку на додану вартість для облаштування таких індустріальних парків.
 
-41- Ляшко О.В.
Галасюк В.В.
пункт 38.6 викласти у такій редакції:
«49.6 Керуючі компанії індустріальних парків та учасники індустріальних парків, які застосовують особливості оподаткування податком на додану вартість, передбачені цим пунктом, подають до контролюючого органу у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звіт щодо цільового використання устаткування, обладнання та комплектуючих до них (крім підакцизних товарів), що були ввезені на митну територію України у митному режимі імпорту із розстроченням сплати податку на додану вартість для облаштування таких індустріальних парків.
Форма звіту, зазначеного у цьому підпункті, встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   49.6 Керуючі компанії індустріальних парків та учасники індустріальних парків, які застосовують особливості оподаткування податком на додану вартість, передбачені цим пунктом, подають до контролюючого органу у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звіт щодо цільового використання устаткування, обладнання та комплектуючих до них (крім підакцизних товарів), що були ввезені на митну територію України у митному режимі імпорту із розстроченням сплати податку на додану вартість для облаштування таких індустріальних парків.
Форма звіту, зазначеного у цьому підпункті, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
    -42- Левченко Ю.В.
Абз. 35 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -43- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Пункт 38.6 нового пункту 38 виключити, оскільки він суперечить Угоді України з ЄС та є корупціогенним.
 
Відхилено    
39. 38.7. Вивільнені від оподаткування кошти визнаються як отримане цільове фінансування відповідно до національних положень (стандартів бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
 
-44- Кузьменко А.І.
Пункт 38.7 доповнити першим реченням такого змісту:
«Учасники індустріального парку зобов’язані відкрити спеціальні рахунки для контролю цільового використання коштів.»
 
Відхилено   49.7. Вивільнені від оподаткування кошти визнаються як отримане цільове фінансування відповідно до національних положень (стандартів бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
 
    -45- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Пункт 38.7 нового пункту 38 виключити, оскільки він суперечить Угоді України з ЄС та є корупціогенним.
 
Відхилено    
40. Суми використання вивільнених коштів внаслідок застосування особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, спрямовуються платником податку у межах індустріального парку на створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва (надання послуг), запровадження новітніх технологій та/або повернення кредитів, використаних на зазначені цілі, та сплату процентів за ними. При цьому, якщо платником податку для погашення кредиту, використаного на зазначені цілі, та сплату процентів за ним отримано кредит (кредити) рефінансування, то для цілей цього пункту враховуються лише суми, які сплачуються платником за кредитом (кредитами) рефінансування.
 
   Суми використання вивільнених коштів внаслідок застосування особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, спрямовуються платником податку у межах індустріального парку на створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва (надання послуг), запровадження новітніх технологій та/або повернення кредитів, використаних на зазначені цілі, та сплату процентів за ними. При цьому, якщо платником податку для погашення кредиту, використаного на зазначені цілі, та сплату процентів за ним отримано кредит (кредити) рефінансування, то для цілей цього пункту враховуються лише суми, які сплачуються платником за кредитом (кредитами) рефінансування.
 
41. Зазначені напрями використання коштів мають бути пов’язані з діяльністю платника податку в межах індустріального парку щодо якої застосовуються особливості оподаткування передбачені цим пунктом.
 
   Зазначені напрями використання коштів мають бути пов’язані з діяльністю платника податку в межах індустріального парку щодо якої застосовуються особливості оподаткування передбачені цим пунктом.
 
42. У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання з податку на прибуток за результатами податкового періоду (календарного року), в якому вчинено таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до норм цього Кодексу.
 
   У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання з податку на прибуток за результатами податкового періоду (календарного року), в якому вчинено таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до норм цього Кодексу.
 
43. У разі встановлення контролюючим органом факту нецільового використання вивільнених коштів нараховується податкове зобов’язання з податку на прибуток за результатами податкового періоду (календарного року), у якому виявлено таке порушення, а також штрафні санкції і пеня відповідно до норм цього Кодексу.
 
   У разі встановлення контролюючим органом факту нецільового використання вивільнених коштів нараховується податкове зобов’язання з податку на прибуток за результатами податкового періоду (календарного року), у якому виявлено таке порушення, а також штрафні санкції і пеня відповідно до норм цього Кодексу.
 
44. 38.8. З метою забезпечення можливостей контролю з боку громадськості та повної прозорості застосування стимулюючих особливостей оподаткування учасників індустріальних парків центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи, щоквартально оприлюднює на власному веб-сайті перелік платників податків, які застосовують особливості оподаткування, передбачені цим пунктом.
 
-46- Ляшко О.В.
Галасюк В.В.
пункт 38.8 викласти у такій редакції:
«49.8. З метою забезпечення можливостей контролю з боку громадськості та повної прозорості застосування стимулюючих особливостей оподаткування учасників індустріальних парків центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову та митну політику, щоквартально оприлюднює на власному веб-сайті перелік платників податків, які застосовують особливості оподаткування, передбачені цим пунктом в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
Враховано   49.8. З метою забезпечення можливостей контролю з боку громадськості та повної прозорості застосування стимулюючих особливостей оподаткування учасників індустріальних парків центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову та митну політику, щоквартально оприлюднює на власному веб-сайті перелік платників податків, які застосовують особливості оподаткування, передбачені цим пунктом в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
    -47- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Пункт 38.8 нового пункту 38 виключити, оскільки він суперечить Угоді України з ЄС та є корупціогенним.
 
Відхилено    
45. 38.9. Ініціаторам створення, керуючим компаніям та учасникам індустріальних парків протягом 15 років гарантується непогіршення умов оподаткування, передбачених цим пунктом».
 
-48- Журжій А.В.
Розділ І законопроекту викласти в такій редакції:
"І. Підрозділ 10 Розділу ХХ Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112 із змінами та доповненнями) доповнити новим пунктом 38 такого змісту:
38. Особливості оподаткування учасників індустріальних парків, ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування можуть встановлювати ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за об'єкти нежитлової нерухомості та земельного податку, в межах розмірів, передбачених цим Кодексом, а також пільги зі сплати зазначених податків для ініціаторів створення, керуючих компаній та учасників індустріальних парків, включених до Реєстру індустріальних парків у порядку, встановленому Законом України "Про індустріальні парки", в частині, що не суперечить цьому Кодексу".
 
Відхилено   49.9. Ініціаторам створення, керуючим компаніям та учасникам індустріальних парків протягом 15 років гарантується непогіршення умов оподаткування, передбачених цим пунктом».
 
46. ІІ. Прикінцеві положення
 
-49- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Частину ІІ Законопроекту виключити
 
Відхилено   ІІ. Прикінцеві положення
 
47. 1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.
 
-50- Ляшко О.В.
Галасюк В.В.
пункт 1 викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.
2. Внести зміни до таких Законів України:
1) у Законі України «Про індустріальні парки» (Відомості Верховної Ради України, 2013р., № 22, ст.212):
у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову та митну політику»;
пункт 2-1) частини першої статті 26 викласти в такій редакції:
«2-1) передавати учасникам в оренду (суборенду) будь-яке майно для використання у межах індустріального парку, відповідно до законодавства;»
у частині п’ятій статті 16, третьому реченні частини першої статті 24, частині третій статті 29, частині третій статті 31 слова «письмово» замінити словами «у встановленому порядку»;
доповнити новим розділом ІХ-1 такого змісту:
« Розділ ІХ-1
ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА СТВОРЕННЯ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ ІНДУСТРІАЛЬНГО ПАРКУ
Стаття 39. Передача спорів на вирішення міжнародного комерційного арбітражу або третейського суду
1. Спір, що виникає з цивільних та господарських правовідносин, у тому числі і з договірних правовідносин, за угодою сторін може бути переданий відповідно до законодавства на розгляд міжнародного комерційного арбітражу чи третейського суду.
Сторонами такого спору можуть бути ініціатор створення індустріального парку (крім органу державної влади, органу місцевого самоврядування, який згідно з Конституцією України здійснює право власника на землю від імені Українського народу і відповідно до закону наділений повноваженнями розпорядження землею), керуюча компанія або учасник індустріального парку.
Стаття 40. Створення третейського суду індустріального парку
1. За рішенням органів управління учасників індустріального парку, які є компетентними органами відповідно до Закону України «Про третейські суди», може бути утворений постійно діючий третейський суд індустріального парку при керуючій компанії в порядку, встановленому Законом України «Про третейські суди».
Органи управління учасників індустріального парку також затверджують Положення про постійно діючий третейський суд індустріального парку при керуючій компанії, регламент постійно діючого третейського суду індустріального парку при керуючій компанії та списки третейських суддів»;
2) частину першу статті 8 Закону України «Про третейські суди» (Відомості Верховної Ради України), 2004 р., N 35, ст.412) доповнити абзацом восьмим такого змісту:
«керуючих компаніях індустріальних парків»;
 
    -51- Галасюк В.В.
Ляшко О.В.
Розділ ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту доповнити новим пунктом 2 наступного змісту:
«1) у Законі України «Про індустріальні парки» (Відомості Верховної Ради України, 2013р., № 22, ст.212):
у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову та митну політику»;
пункт 2-1) частини першої статті 26 викласти в такій редакції:
«2--1) передавати учасникам в оренду (суборенду) будь-яке майно для використання у межах індустріального парку, відповідно до законодавства;»
у частині п’ятій статті 16, третьому реченні частини першої статті 24, частині третій статті 29, частині третій статті 31 слова «письмово» замінити словами «у встановленому порядку»;
доповнити новим розділом ІХ-1 такого змісту:
« Розділ ІХ-1
ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА СТВОРЕННЯ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ ІНДУСТРІАЛЬНГО ПАРКУ
Стаття 39. Передача спорів на вирішення міжнародного комерційного арбітражу або третейського суду
1. Спір, що виникає з цивільних та господарських правовідносин, у тому числі і з договірних правовідносин, за угодою сторін може бути переданий відповідно до законодавства на розгляд міжнародного комерційного арбітражу чи третейського суду.
Сторонами такого спору можуть бути ініціатор створення індустріального парку (крім органу державної влади, органу місцевого самоврядування, який згідно з Конституцією України здійснює право власника на землю від імені Українського народу і відповідно до закону наділений повноваженнями розпорядження землею), керуюча компанія або учасник індустріального парку.
Стаття 40. Створення третейського суду індустріального парку
1. За рішенням органів управління учасників індустріального парку, які є компетентними органами відповідно до Закону України «Про третейські суди», може бути утворений постійно діючий третейський суд індустріального парку при керуючій компанії в порядку, встановленому Законом України «Про третейські суди».
Органи управління учасників індустріального парку також затверджують Положення про постійно діючий третейський суд індустріального парку при керуючій компанії, регламент постійно діючого третейського суду індустріального парку при керуючій компанії та списки третейських суддів»;
2) частину першу статті 8 Закону України «Про третейські суди» (Відомості Верховної Ради України), 2004 р., N 35, ст.412) доповнити абзацом восьмим такого змісту:
«керуючих компаніях індустріальних парків»;
Пункт 2 законопроекту вважати відповідно пунктом 3.
 
Враховано    
48. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
-52- Журжій А.В.
Пункт 2 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
"2. Кабінету Міністрів України:
1) до 1 травня 2017 року підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал", яким передбачити замість податку на прибуток підприємств податок на виведений капітал, що справлятиметься з операцій з виведення капіталу та прирівняних до виведення капіталу операцій;
2) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом".
 
Відхилено   3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
49. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
50. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
-53- Пинзеник В.М.
Відповідно до статті 116 Регламенту Верховної Ради України вношу в порядку законодавчої ініціативи пропозицію відхилити прийнятий у першому читанні 4.10.2016 р. проект Закону України про внесення змін до розділу ХХ ''Перехідні положення Податкового кодексу України щодо розвитку вітчизняного виробництва шляхом стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор економіки через індустріальні парки (реєстр. №2554а-д), який готується до другого читання.
 
Відхилено   забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
51. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
52. України

   України